Η Βίβλος - Modern Greek Bible

Παλαιά Διαθήκη

Γένεση Έξοδος Λευιτικό Αριθμοί Δευτερονόμιο Ιησού του Ναυή Κριτές Ρουθ Α Σαμουήλ Β Σαμουήλ Α Βασιλέων Β Βασιλέων Α Χρονικών Β Χρονικών Έσδρας Νεεμίας Εσθήρ Ιώβ Ψαλμοί Παροιμίες Εκκλησιαστής `σμα Ασμάτων Ησαΐας Ιερεμίας Θρήνοι Ιεζεκιήλ Δανιήλ Ωσηέ Ιωήλ Αμώς Αβδιού Ιωνάς Μιχαίας Ναούμ Αββακούμ Σοφονίας Αγγαίος Ζαχαρίας Μαλαχίος

Καινή Διαθήκη

Ματθαίος Μάρκος Λουκάς Ιωάννης Πράξεις των Αποστόλων Ρωμαίους Α Κορινθίους Β Κορινθίους Γαλάτας Εφεσίους Φιλιππησίους Κολοσσαείς Α Θεσσαλονικείς Β Θεσσαλονικείς Α Τιμόθεον Β Τιμόθεον Τίτον Φιλήμονα Εβραίους Ιάκωβος Α Πέτρου Β Πέτρου Α Ιωάννου Β Ιωάννου Γ Ιωάννου Ιούδας Αποκάλυψη
“Η χαρις του Κυριου Ιησου Χριστου ειη μεθ' υμων.” — Α Κορινθίους 16:23