Kgaolo ya 40-66 ya Isaia ebonahala ele kakaretso ya Selekane Sesetjha
Ho nale Buka tse 66 ka hare ho Bibele. Ho nale Buka tse 66 tsa Kgaolo tsa Isaia. Ka tsela ejwalo Isaia o bonahala a akaretsa Bibele yohle.

Hake re shebe karohano mahareng a Selekane sa Kgale le Sesetjha.

Ho Buka tse 39 Selekaneng Sa Kgale, ka tsela ejwalo Mattheu ke buka ya 40, ebe hose ho qala Selekane Sesetjha.

Hare lekanyeng Mattheu, Buka ya 40 ka hare ho Bibele, mmoho le Isaia Kgaolo 40.

 

 

Buka ya 40: Mattheu

Mattheu o qala ka kotloloho ka boporofeta ba Isaia Kgaolo ya 40.

Mattheu 3:1 Matsatsing ao hatla Johanne Mokolobetsi, a rera felleng ya Judaea,

2 Mme are, Bakang mme: hobane Mmuso wa Mahodimo O atametse.

3 Jwalo kaha ho buile moporofeta Esaia, are, Lentswe la ya hoang felleng, Lokisang tsela tsa Morena, tsela tsa lona ditopalle.

(Esaiase ke lentswe la Segerike la Seheberu Isaia.)

Ka Seheberu ba bitsa Modimo Yahweh mme ke kgutsufatso ya Yah. Ka tsela ejwalo barata ho eketsa ka –ah mabitsong a bona. Hence Isaiah

ISAIA 40:3 Lentswe la ya howang felleng, Lokisang tsela tsa Morena, otlollang tsela tse topalletseng bakeng sa MORENA.

Boporofeta boo bophithilwe ke Mattheu. Sena se atamelane haholo.

Ha Jesu Atla lefatsheng, yaba Bomodimo bofetoha mathata ho batho lefatsheng.

Selekane Sakgale sebona Modimo ele Ntate, hang feela ha Antse Ale Moyeng. Empa eseng hase Ele Mora, Jesu, ya ileng A bitswa Mora wa Modimo.

 

Drawing2-7

 

Selekaneng sa Kgale O hlahella ele Moya.

Selekaneng Sesetjha, Modimo Ntate O hlahella ele Mora eleng Jesu.

Ka tsela ejwalo Mattheu o Mohlahisa ele Mora wa Morwetsa Emmanuele, Modimo O nale rona.

MATTHEU 1:23 Bona, morwetsana otla emola ngwana, mme otla tswala Mora, mme otla bitswa Emmanuele, ke hore haho fetolwa, Modimo O nale rona.

Mattheu one a phetha feela se builweng ke Isaia. Empa na sena sea kgoneha. Na morwetsana aka tswala mora?

ISAIA 7:14 Seo etlabang pontsho ke sena; Bona, morwetsana otla emola, mme otlaba le mora, mme otla bitswa Immanuele.

Modimo O etsa tsesa kgolweheng. Modimo A iketsa hore abe monyane hoo A ileng a kena ka hare ho popelo ya Maria. Peo ya pele ya motho ebile Modimo. Modimo ene ele Bophelo ka hare ho popelo.

 

 

Drawing1-3

BAHEBERU 2:16 … empa a monka ele peo ya Abrahama.

Peo ya monna le halofo ya lehe la mosadi. Empa tabeng ena Modimo O entse lehe le leng feela. Ena ene ele peo ya Abrahama ka tumelo. Tumelo ya Abrahama ekopanya tumelo ya Maria ya hlahisa Mora.

BAHEBERU 10:5 … empa mmele o olokisitse:

Modimo O entse Mmele o lokileng sele le sele. Maria ene ele ntho ekang mojari feela. Haho karolo ya Maria e ileng ya kena moo haho etsuwa Ngwaha. Empa ka nako tsohle Modimo One A ipatile ka hare ho Ngwana eo.

ISAIA 45:15 Ruri O Modimo O ipatang, Oho Modimo wa Iseraele, Mopholosi.

Modimo, a ipatile ka hare ho peo. Hone hose leamong ya lebeletseng taba ena, hose lea mongt ya dumelang sena. Esita le Diabolosi ha a bona papadi.

Tsela ena ethata hoka amoeleha. Empa Modimo o etsa tsesa kgolweheng.

 

Drawing16

 

Empa Ngwana ke wa Modimo, hobane Ngwana ke wa Bosafeleng.

ISAIA 9:6 Hobane re tswaletswe ngwana, re neilwe mora: borena bo beilwe mahetleng a hae: otla bitswa Moeletsi ya makatsang, Ra bosafelengt, Modimo ya Moholo, Ntate ya sa feleng, Morena wa kgotso.

Modimo ya sa lekanyeweng O kena ka hare ho nama ya Motho.

Kgetlo la pele Bomodimo bosashweng bo kena ka hare ho Motho. Modimo Motho, mahlakore asa feleng, baya kopana.

Sena setshwana hantle le kganya efetohang maqhubu (sena seetsahala hang feela) mme jwalo ka kganya (eyang ka hlakore le leng).

 

Fresh water drops

 

Motsamao wa metsi o lebang nqa ele nngwe.

 

Drawing131

 

Dikarolwana (tholwana ya mutsu) eyang ka hlakoreng le le leng.

Tsela eo boramahlale bae bonang ka teng?

Jesu One A Ipitsa Kganya ya lefatshe.

Johanne 8:12 Yaba Jesu ore ho bona, are, Ke Lesedi la lefatshe.

Ka tsela ejwalo hao nahana ka Jesu Monna, oseke wa nahana ka Yena ele Modimo hang feela.

Ebe ha Jesu A fetoha Modimo, oseke wa nahana ka Yena ele Motho hang feela.

 

Son-of-God

 

Ka tsela ejwalo Mattheu o bonahatsa Jesu A tsamaya hara Bajude jwalo ka Motho. Moya wa Modimo Oka hare ho Yena O bitswang Ntate. Mmele wa Motho oo eleng Jesu.

Selekane sa Kgale se bontsha Bajude Modimo ele Moya Osa laolweng ke motho, empa eseng Motho ya tsamayang hara batho.

Ka tsela ejwalo Isaia O phahamisa botho ba Jesu ele Modimo jwalo ka baporofeta. One a batla ho bontsha bohle hore Jehova wa Selekane sa Kgale ke Jesu A ithatetse ka Jehova, mme A fetoha Jesu wa Selekane se Setjha.

Bakolose 2:9 Hobane ka ho Yena ho dutse Bomodimo bohle ka Nama.

 

Fulness-Godhead

 

Modimo ke Moya, hase nama le madi. Eleng lona lebaka leo Motho Jesu eleng Mora wa Modimo, mmopo. Empa ka hare ho Motho enwa ho kene Bomodimo bohle. Modimo Ntate (Moya osa bonahaleng) Oka hare ho Mora, Motho Jesu.

Johanne 14:10 ... empa Ntate oka ho Nna, O etsa mesebetsi ena.

Isaia 40:18 Na reka lekanya Modimo le mang? Kapa reka Molekanya le mang?

Isaia o bonahatsa hantle mona hore haho eo reka molekanyang le Modimo. Kae kae Jesu one A kgona hoka etsa dintho tse pedi ka nako ele nngwe.

Jesu eo eleng Modimo Motho. Sena hase utlwahale ha bobebe.

Ha Jesu Ale ka sekepeng lewatle, nahana ka Yena jwalo ka Modimo Motho. Seke wa botsa hore hobaneng ha Modimo A hloka sekepe.

Ha Jesu a tsamaya hodima metsi, Monahane jwalo ka Modimo eseng Motho. O seke wa botsa hore hobaneng ha motho a tsamaya hodima metsi.

Kae kae, tsena tse pedi dietsa mesebetsi efapaneng Jesu Kreste. Haho emong yaka etsa sena. Ka tsela ejwalo haho yaka tshwanang le Jesu Kreste.

 

 

Bakreste haba kgone hoka tswana ke Jesu Motho ebe basokola hofeta haele Modimo.

Hoya mane lemong tsa 200 AD morutwana wa Roman Catholic Tertullian o ile a qala ho amohela mohopolo wa pagane Babylona le filasofi ya Magerike eleng Boraro (Trinity) ba Modimo karolong tse tharo. Tumelo ya Boraro ya Egepeta le India.

 

Drawing61

 

Haoka lebella tsela ya boraro ya Hindu ya Brahma, Vishnu le Siva.

Kapa ntho eo ya bona etshwanang le boraro?

 

Drawing52

 

Bothata bo boholo ke batho bana ba bararo ho ale mong “Boraro ho ale mong”.

Boraro ho Ale Mong, Ale Mong ho boraro, batho ba bararo Bomodimong, wa bobedi Borarong, Ntate le Mora, tsena tse tharo dia lekana. Baithuti ba lekile filasofi ya Magerike ka Boraro (Trinity), leha ele hore seo haseo ka hare ho Bibele. Ho fihlela kajeno Boraro bodutse ele tshita banna. Re utlwisisa hare bua ka ditshwantsho. Empa Boraro bontse bosa rarolle taba ena.

Baegepeta bakgetha boraro ba bona, batho ba bararo badutseng teroneng. Basebedisa letere tsena tse tharo I H S ho aletare ya bona e emetseng Isis, Horus le Seb.

Sena se ile sa kopitswa ke mekgatlo.

 

Drawing111

 

Isis ke mme. Horus ke ntate mme Seb ke mora wa seseng sa boraro sa Maegepeta.

Empa bothata ke ho leka ho fumana sena ka hare ho Bibele.

“Modimo Ntate” O ngodilwe, empa Bibele hae bue ka “Modimo Mora” - ke feela “Mora wa Modimo”. Thuto ya Boraro hae hlalosehe, haho yaka buang hore hobaneng “Modimo Moya o Halalelang” haho bue ka Yena ka hare ho Mangolo. Leha hole jwalo thuto Boraro (Trinity) edutse entse esa ngolwa jwalo “Modimo Mora” le “Modimo Moya o Halalelang” ka thabo.

Ka hare ho Selekane se Setjha, mane lekgotleng la Nicene ka lemo sa 325 AD, Bakreste ba ile bahlokomela hore Jesu ke Monna, Mora wa Modimo. Baile bahlokomela hape hore Jesu ke Modimo empa ba latola hore o lekana le Modimo. Eleng lona lebaka leo puso ya Constantine e ie ya etsa Trinity jwalo ka boraro ba Modimo, thuto ya kgatiso ya kereke ya Roman Catholic.

 

Drawing32

 

Setshwantsho sena sa thuto ya Roman Catholic ya Boraro.

Hloomela Pope hloohong ya Modimo Ntate.

Empa phapang feela ya Catholic ebona setshwantsho ka tsela enngwe, setshwantsho sa Moya o Halalelang ke leeba.

 

Drawing44Reubens

 

Setshwantsho se seng sa Ntate se seholo, a tshwere ngwana Jesu seropeng sa Hae. Jesu Ale seropeng.

 

Drawing42

 

Ho hlokomela hore Bomodimo ke sita ekgolo ho Baditjhaba, Isaia jwale o topallesa taba ya Bomodimo ho leba kgaolong tse tsheletseng bakeng sa Baditjhaba hore ba utlwisise.

Maemo a Boraro a thibela Baditjhaba hoka fihlela tumelo ho Jesu Modimo O Moholo.
TSHENOLO 1:1 Tshenolo ya Jesu Kreste, ...
TSHENOLO 1:8 Ke nna Alfa le Omega, qalo le qetelo, ho bolela Morena, ya neng Ale teng, ya tla nne a dule ale teng, ya tlang, ya Moholo.

 

 

Buka 41 Evangedi ya Mareka

Mareka o etsa mohlala ka Bomodimo.

Jesu O bua le barutuwa ba babedi Jakobo le Johanne baneng ba batla ho dula emong ka ho leletona emong kaho le letshehadi.

Mareka 10:40 Empa haele ho dula ka letsohong le letona kapa le letsheadi Lehodimong hase nna yaka etsang seo: empa etlaba ba lokiseditsweng hona.

Empa ho bolela hore Jesu o dutse ka ho le letona ho bolela hore oka dula kaho le letshehadi. Empa emong otla dula kaho le letona. Sena sebolela hore Boraro ke phoso ekgolo.

Boraro hoya kamoo mekgatlo ebonang sena Lehodimong.

 

Drawing24

 

Empa sena ke setshwantsho seo Jesu Are bontshitseng sona. Ho nale lehlakore le senang letho mane teroneng.

 

Drawing34

 

Jwale ho etsahalang ka Modimo Ntate ya dutseng ka letsohong le letshehadi la Jesu, hoya ka Baboraro?

Mark explains.

Mareka 14:62 letla bona Mora a dutse ka letsohong le letona.

Letsoho le letona le bontsha matla.

 

4316299

 

Modimo ke Moya. Moya ha ona sebopeho.

Mareka 12:29 Utlwa Israele, Modimo O mong.

Ho nale Morena Ale Mong. Morena wa pele le wa Morao.

ISAIA 41:4 … Nna Morena, wa pele le wa morao, mme le wa ho qetela; Ke nna eo.

Revelation 1:11 Are, ke nna Alfa le Omega, wa pele le wa morao:

Ka tsela eo Jesu O dutse ele wa pele le wa morao. Haho kgonehe hore oka moisa ho wa bobedi Bomodimong.

 

 

Buka ya 42 Evangedi ya Luka

Luka 22:69 Kamorao ho moo Mora Motho otla dula letsohong le letona la matla a Modimo

Hape, letsoho le letona hase karolo ya mmele wa Modimo. Sena sebolela matla. Moya haona karolo ya mmele. Modimo ke Moya ha Ana karolo ya mmele, ke lona lebaka leo a senang karolo tsa mmele tse bonahalang. Empa ka hare ho Mmele wa Jesu ho dutse Modimo hore Atle A bonahale.

ISAIA 42:13 Morena Otla Itlhahisa jwalo ka Monna ya matla,

Haho motho, pele kapa ho tloha, yaka itekanyang le Jesu Kreste eo Luka a Mohlahisang jwalo ka Monna wa sebele.

 

 

Buka ya 43 Evangedi ya Johanne

ISAIA 43:11 Nna, esita nna, Morena; ntle ho Nna haho emong.

Haho Mopholosi ya dutseng pela Modimo.

 

Drawing12

 

Johanne 4:24 Modimo ke Moya:

I Johanne 4:12 Haho motho ya kileng a bona Modimo.

Haho motho ya pakileng hore o bone Jesu pela Modimo hobane Modimo ke Moya.

Johanne 8:24 Haeba lesa dumele hore ke Yena, letla shwela dibeng tsa lona

Johanne 8:58 Pele ho Abrahama kene kele teng, mme kentse kele teng

“Ke” One A hlalosa kamoo Modimo A ileng A itlhahisa ho Moshe.

EXODA 3:14 Mme Modimo ware ho Moshe, KE YA LENG TENG: mme are, Mme otla bolella bana ba Israele ore, Ke Nna ya o romileng.

Johanne 10:30 Ke ya leng teng

 

Son-of-God

 

Johanne 10:33 O motho, O motho, empa o iketsa Modimo

Johanne 14:10 Ntate yaka hare ho Nna, Ke Yena ya etsang mesebetsi ena.

Mmele wa Motho Jesu one O ile wa etswa, mme karolo eo hase Modimo. Ene ele Moya oka hare ho Yena. Moya oka hare o kopanaya motho.

 

 

Buka 44 Diketso.

Evangedi tsena tse nne dieme jwalo ka balebedi ba Buka ya Diketso. Tsena ke Diketso tsa baapostola.

ISAIA 44:6 Hoitswe ke Jehova Morena wa Israele, le Mopholosi wa Hae Morena; Ke wa pele, mme kewa morao; ntle le Nna haho Modimo O mong.

 

Drawing44Reubens

 

Reubens, motaki emoholo wa Catholic, o bontsha Jesu, eo eleng Modimo, ntle ho Jehova ho Boraro.

Isaia ore mona setshwantsho seo sefosahetse. Haho Modimo Omong ntle ho Jehova Modimo.

Saule, tseleng e lebileng Damaseka, o bone pono efahlang ya Jesu.

Diketso 9:5 Mme (Saule) are, O Mang Morena? Mme Morena Are, Ke nna Jesu.

Selekaneng sa Kgale banna bakang Saule one akare Jehova ke Yena Morena.

 

24224765

 

Ka tsela ejwalo Jehova wa Selekane sa Kgale ke Jesu wa Selekane Sesetjha.

Jesu O boletse
MATTHEU 28:19 Eyang ka lefatshe lohle, lerute ditjhaba, mme leba kolobetse ka Lebitso la Ntate, Mora, le Moya O Halalelang:

One A lebeletse hore barutuwa batla re ruta Lebitso la Ntate, Mora le Moya o Halalelang hobane ana ke maemedi feela.

Ka tsela ejwalo sena ke seo Peterose are rutileng sona ka Jesu.
DIKETSO 2:38 Yaba Peterose ore ho bona, Bakang, mme le kolobetswe emong le emong wa lona Lebitsong la Jesu Kreste tshwarelong ya dibe, mme letla fumana Moya o Halalelang jwalo ka mpho.

Buka ya Diketso ebontsha qaleho ya kereke ya pele eo eneng etseba hore Jesu ke Modimo O Moholo.

Nakong ya Matshwenyeho a Maholo baporofeta bana ba babedi Moshe le Elija batla tlisa sena ho Bajude hore Jesu ke Yena Modimo O Moholo.
TSHENOLO 15:3 Mme ba bina sefela sa Moshe mohlanka wa Modimo, le pina ya konyana, bare, Mesebetsi ya Hao emeholo, Morena Rabosafeleng; tsela tsa Hao dilokile, Morena wa tjhaba sa Hao.

4 Ke mang ya satlong ho o tshaba, Oho Morena, mme Lebitso la Hao le bokwe? Hobane Oya Halalela:

Moshe, Matshwenyehong a Maholo, ho bolela Konyana Modimo O Moholo. Sena setla bontsha hore Ntate le Mora ke ntho ele nngwe feela.

Ke sona seo baporofeta bana babedi batlang hose etsa ka Jesu hore ke Yena Modimo Ale Mong feela. Kaofela Bakreste basa dumeleng seo batla tseba tsatsing leo. Sena sebolela hore haeba o dumela Borarong otla kena ka hare ho Matshwenyeho a Maholo.

Jwale kereke ese ekopane le lefatshe, Modimo O ile are hlokomedisa ka sera: Roma.

Pele babusi ba mmuso wa Roma ka puso ya Roma ba ile ba bolaya milione tse 3 tsa Bakreste.

Bopope ba Roma baoleng ba kereke ya Roman Catholic batla bolaya 68 million bao eseng Ma-Catholics.

Puso ya Roma e ile ya nka leemedi lena Pontiff eeng se etsang hore emong le emong ebe moprista emoholo wa diphiri tsa Babylona. Ebe Pope wa Roma onka leemedi lena Pontiff. Sena sebolela ha kereke ya Roman Catholic enka tumelo ya Babylona e meetlo. Mme wa dikereke Roman Catholic otla tlatsa mohopolo ona ho baradi ba hae Maprotestanta.

 

 

Buka ya 45 Baroma.

Baroma esale ele dira tsa kereke ya pele. Paulose o hlokomedisa ka modingwana wa pagane.

ISAIA 45:21 … mme haho Modimo O mong ntle ho Nna; Modimo ya lokileng le Mopholosi; haho emong ntle ho Nna.

Haho Mopholosi ya dutseng pela Modimo.

Modimo, ka hare ho Mmele eleng Jesu, ke Mopholosi.

Baroma 1:25 ba sebeletsa dibopuwa ho nale Mmopi

Roman Catholics ebolela ha Peterose o ile a fumana setulo sa hoba molebedi wa kgoro tsa Lehodimo. Batho ba sebeletsa Mopapa ba nahana hore o eme sebakeng sa Peterose.

 

Drawing679800265

 

Catholic edumela ha Peterose atla ba bulela dikgoro tsa Lehodimo. Mopapa o dumela ha Peterose atla o dumella ho kena ka Mopapa feela.

Baroma 2:11 Hobane Modimo ha o hlonephe motho

Haho Pope kapa cardinal kapa moareka bishopo ka hare ho Bibele. Modimo ha hlonephe batho ka tsela eo.

Baroma 10:17 tumelo etla kaho utlwa Lentswe la Modimo

Baroma 14:23 hobane leha ekaba eng feela eo eseng ya tumelo ke sebe

Ntho efeng kapa efeng eo eseng ya Bibele ke phoso. Pope, cardinal, arekabishopo, mokgatlo le mmissa ke phoso hobane ha dia Ngolwa.

 

 

Buka ya 46 Buka ya pele ya Bakorinthe.

Bakorinthe ke Buka ya ditokiso hore re phele jwang.

Paulose o leka hore Bakreste badumele ho Jesu Modimo O Moholo.

ISAIA 46:5 Leka Ntshwantsha le mang, leka ntekanya le mang, leka ntshwansha le mang, hore re tshwane?

Boraro bo lebisa Bakreste filasofing ya Ma-Gerike. Batho babararo Bomodimong ba lekanang. Boraro bonngweng. Ale Mong Borarong. Haho temana ka hare ho Bibele ebolelang sena!

I Bakorinthe 15:47 monna wa bobedi ke Morena

I Bakorinthe 2:8 hojane bane ba tsebile, ekabe ba saka bathakgisa Morena wa Kgotso

 

Drawing85

 

Modimo One Ale kae ha Jesu Ashwa? One Ale ka hare ho Jesu.

Baromans 5:10 Hobane holane, hane re sale dira, re kopantswe ke Modimo ka lefu la Mora wa Hae

II Bakorinthe 5:19 Taba ke hore, Modimo One Ale ka ho Kreste, A boelana le lefatshe,

Paulose mona hape o lokisa hape diphoso tsa Bakreste. Hamorao bakopana le Catholic, Lutheran, Anglican j.j.

1 Bakorinthe 1:11 diqabang ke tsang hara lona

12 emong ore, ke wa Paulose emong ke a Apollose, mme ke wa Khaefase

Mekgatlo ena e etsa diphoso hara bona ka baetapele. Baetapele ka diphoso tse siko ka hare ho Bibele baetsa melao ya bona le meetlo.

Haho Lengolo le bolelang hore moruti ke hlooho ya kereke.

Lentswe lena “moruti” lehlaha hang Selekaneng se Setjha.

ISAIA 46:6 Bakentse dikgauda ka mekotleng ya bona, mme balekanya silevera, mme ba batle motei wa ditshepe; mme a etse seo ele kgauda: baya wa bare, ahe, baya rapela.

Selekaneng sa Kgale batho bane baetsa seo. Selekaneng Sesetjha baetsa seo ka baetapele.

Mekgatlo efapaneng e etsa sesiko ka hare ho Bibele. Bokreste boile ba arohana ka setshwantsho sa Daniele ka mehopolo e siko Lentsweng.
MATTHEU15:9 Bantshebeletsa lefeela, haba rutana dithuto tsa batho.

 

 

Buka ya 47 Buka bobedi ya Bakorinthe.

Diphoso tse bohlale tsa mekgatlo hoka re thetsa.

Roman Catholicism e ile ya amohela Babylona mme ya fetoha mokgatlo wa pele.

ISAIA 47:1 Theohela tlase, mme o dule leroleng, Oho morwetsana moradi wa Babylona,

Kereke tsa Protestanta ditswa ho mmatsona kereke ya Catholic. Qalong bane ba shebane haholo le Mangolo eleng lona lebaka le neng le etsa hore ba bitswe barwetsana. Empa takatso ya bona hoka iphumanela maloko ya tota, tjhelete le matla a puso ke tsona ho Ma-Protestanta kaho latela melao ya batho, jwalo ka Catholic.

II Bakorinthe 6:14 Le seke la jara joko ele nngwe le basa dumelang

II Bakorinthe 6:17 tswang hara bona le ikgethe

II Bakorinthe 11:14 hobane Satane ka boyena o iketsa Lengeloi la Kganya

Ka tsela ejwalo Diabolosi o kgona ho etsa sena ka thuto. Empa okeke wa e latela ntle ho Mangolo.

Ho iphapanya Mangolo ho tlisa pherekano.

II Bakorinthe 13:1 Ka melomo ya dipaki tse pedi taba eba ya nnete.

O lokela hore o shebe ka hare ho Bibele seo re se dumelang, eseng feela hoka itshetleha tlhalosong ya oona.

Mosadi o lekanya kereke. Jwalo kaha dikereke ditlohile Mangolong, ha jwalo feela le basadi ka dimini skirt.

ISAIA 47: 2 …. hlahisa ditlhafu, le dirope …

3 Bofeela ba hao bo bonahale, hantle, maswabi a hao atla bonahala:

II Bakorinthe 11:3 noha e ile ya thetsa Eva ka leshano.

Eva, mosadi, o emetse kereke. Paulose ore hlokomedisitse ka tsela ya leano la Diabolosi kgahlano le kereke.

 

 

Buka ya 48 Bagalata

Bakreste baya pholoswa mme banne ba itshetlehe le tsesa lokang ho nale Bibele.

Bagalata 1:6 … letla tloswa haufinyana … ka Evangedi enngwe.

Diphoso kamora hore o pholoswe. Bohato bo latelang ke kolobetso kamora hore o pholoswe.

Paulose ore ho Baefese moo a ileng a beha motheo wa kereke tse supileng tsa mongwaha kgolo, jwalo kaha ene ele lenqosa la mongwaha kgolo wa Efese. Paulose o kolobeditse Badumedi ka tsela ena:

Diketso 19:5 … baile ba kolobetswa ka Lebitso la Jesu

Bagalate 1:9 Haeba motho kapa lengeloi le rera enngwe ntle le yena eo ke le neileng yona, Ake abe thohako

ISAIA 48:1 Utlwa sena, Oho ntlo ya Jakobo, ebitswang ka Israele, etswang metsing a Juda, o ikanang ka Lebitso laka, mme le bitsa Morena wa Israele, empa eseng ka nnete, kapa ho loka.

Hahoya bolokeha ho phehisana le Paulose. Kolobetso ke karolo ya Evanged. Empa hase hangata batho baetsa kamoo Paulose a entseng ka teng. Jwalo ka Bagalata, re tlohile kolobetsong ya baapostola.

Re bitsa Lebitso la Jesu, empa eseng ka nnete. Hobaneng?

Hare sa tseba Lebitso la Modimo hobane Modimo O ipatile ka hare ho maemedi ana: Ntate, Mora le Moya o Halalelang.

Ho batho ba bararo"Batho" ho Boraro re nale Mabitso a mabedi.

Hoya ka Boraro, Modimo Ntate o Bitswa Jehova. Modimo Mora ke Jesu. Modimo Moya o Halalelang ha ana Lebitso ka hare ho Bibele.

Mabitso a mabedi ho Boraro haho kgonehe.

 

Drawing21

 

Empa jwale leka hoka fumana Lebitso le leng bakeng sa tsena tse tharo. Hoya kgoneha.

Ha bobebe jwalo Bakreste ba lebetse Lebitso la Modimo.

PESALEMA 44:20 Ha reka lebala lebitso la Modimo wa rona, kapa ra phahamisetsa modimo osele matsoho;

Mokreste wa mobatli ore kamehla, “ Lebitsong la Ntate, lela Mora, le la Moya o Halalelang” empa haba kgone hore neha Lebitso.

Ntate, Mora le Moya o Halalelang ke maemedi. Haba arohane, haba etse Lebitso.

Ka tsela ejwalo ho bonahala ha Bakreste ba sena Lebitso moo.

Bakreste ba ile ba lokela ho adima Boraro Babylona. Sena sa neha Bakreste modimo osele.

Mattheu 28:19 Eyang ka lefatshe lohle, mme le rute ditjhaba, le bakolobetse ka Lebitso la Ntate, lela Mora, le Moya o Halalelang:

Lebitso la Ntate ke mang, Mora le Moya o Halalelang?

Paulose o araba potso kolobetsong ya Lebitso la Jesu.

Ho bolelang hore Jesu Kreste ke Lebitso la Nama la Modimo.

 

 

Bagalata bane ba nale mathata le bona.

Bagalata 4:9 – 10 le kgutletse jwang morao ditshileng , moo le neng le tlamilwe? Le lebella matsatsi hoisa dikgweding, le dinako .…

Bakreste ba tlamilwe ke Keresemese eo bareng eka tsatsi la 25 la kgwedi ya Tshitwe.

“Keresemese” ke ntho esiko ka Lengolong le letsatsi leo, enkuwe ho modimo wa letsatsi wa pagane.

Na hoya makatsa hore Keresemese haeyo ka hare ho Lengolo?

ISAIA 48:20 Lebang ho Babylona, balehang Bakalde

Balehang mokgatlo wa Roman Catholicism o tlisang diphiri tsa Babylona tseo ba dinkileng naheng ya Bakalde. Mahe a Paseka ke kgopolo ya Babylona. Modingwana wa mosadi Ishtare o theohile ka lehe Eufrate.

Boteng ba hae boile ba namela naha kaofela. Setshwantsho selatelang kesa Babylona Ishtar ka lehe.

 

Drawing95

 

Paulose o bontshitse Bakreste diphoso tse ngata. Re shebane le sera sa senatla seo eleng Rome eleng yona tumelo ya Babylona ka filasofi ya Magerike. Rona Bakreste re lokela ho hlokomela haholol. Re lokela hoka dumela ho kgalemelwa. Re lokela ho ikokobetsa haholo.

Selateng e tlilo ithuta ka kereke tse supileng tsa mengwahakgolo le tsela eo Satane a keneng ka teng ho tsona hoya ka mengwaha.

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23