Ruka, chikamu 3 -- Chitsauko 13-19

Takapatsanura zvidzidzo zveEvangeri raRuka kuzviita chidzidzo chakazvimiririra chechitsauko chimwe nechimwe. Munokwanisa kuwana zvidzidzo izvi pachikamu chinotevera:

Chikamu 13: Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 13

Chikamu 14: Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 14

Chikamu 15: Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 15

Chikamu 16: Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 16

Chikamu 17: Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 17

Chikamu 18: Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 18

Chikamu 19: Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 19

Tiri kusiya peji rino riripo kuitira kuti tisaparadze mabhukumaki akachengetedzwa nevanhu.