Ruka, chikamu 2 -- Chitsauko 6-12

Takapatsanura zvidzidzo zveEvangeri raRuka kuzviita chidzidzo chakazvimiririra chechitsauko chimwe nechimwe. Munokwanisa kuwana zvidzidzo izvi pachikamu chinotevera:

Chikamu 06: Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 06

Chikamu 07: Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 07

Chikamu 08: Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 08

Chikamu 09: Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 09

Chikamu 10: Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 10

Chikamu 11: Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 11

Chikamu 12: Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 12

 

Tiri kusiya peji rino riripo kuitira kuti tisaparadze mabhukumaki akachengetedzwa nevanhu.