Ruka, chikamu 1 -- Chitsauko 1-5

Takapatsanura zvidzidzo zveEvangeri raRuka kuzviita chidzidzo chakazvimiririra chechitsauko chimwe nechimwe. Munokwanisa kuwana zvidzidzo izvi pachikamu chinotevera:

Chikamu 01: Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 01

Chikamu 02: Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 02

Chikamu 03: Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 03

Chikamu 04: Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 04

Chikamu 05: Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 05

 

Tiri kusiya peji rino riripo kuitira kuti tisaparadze mabhukumaki akachengetedzwa nevanhu.