Dithuto

Re Kgokagane

Isiraele ke seemanako sa Modimo

Modimo o šomiša Isiraele bjalo ka seemanako [stopwatch]. Ga a dire bjalo le rena bantle (ba e sego Bajuda).

Kolobetšo ya Meetse

Kolobetšo ke seka sa lehu, poloko le tsogo.