Dithuto tša Bibele

Isiraele ke seemanako sa Modimo

Modimo o šomiša Isiraele bjalo ka seemanako [stopwatch]. Ga a dire bjalo le rena bantle (ba e sego Bajuda).

Kolobetšo ya Meetse

Kolobetšo ke seka sa lehu, poloko le tsogo.

Luka o ala taba ya Jesu bjale ka Monna wa makgonthe -- Karolo ya mathomo

“Sephedi sa boraro se be se na le sefahlego sa motho”

Luka o ala taba ya Jesu bjale ka Monna wa makgonthe -- Luka Karolo ya bobedi

“Sephedi sa boraro se be se na le sefahlego sa motho”

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23