Tswalo ya bobedi
Jesu O ile A fodisa sefofu empa pele A sesenolela taba tsa Semoya.

Mareka 8:24 Mme a tadima, mme are, ke bona batho, batsamaya eka difate.

Sefate sebolela motho semoyeng.

Sefate se seholo kaho fetisisa sebitswa American bristlecone pine se nang le lemo tse kabang 4500. Sena sere kgutlisetsa nakong ya Morwallo wa Noahe. Ka tsela ejwalo Sefate sa Bophelo sa Edene ene ele Moya wa Kreste. Sefate sa tsebo ene ele Moya wa Satane. Esale dikwallwa ka lemo tse kabang 6000 ho leka ho lwantsha mohopolo wa motho. Kajeno dilwantshana le mohopolo wa motho.

Bophelo boitshetlehile mobung. Modimo wa beha Adama le mosadi wa hae tshimong ya Edene.

Bibele etshwantsha moya wa motho le tshimo.

Jeremia 31:12 … mme meya ya bona etla tshwana le tshimo enwesetswang;

Re seke ra lebala hore etshwana hantle dijalo tse kang fungus, slime moulds, diboko, le dibacteria ke tsela eo mobu oleng ka teng. Boikokobetso jwalo ka dipalesa. Empa rea lebala tseo kaofela leho nosetsa tshimo. Jesu o ile Afepa dikete tsa batho tse neng dihloka dijo. Re nka sena ele semaka, ele hore ke sona seo. Empa Jesu o nkile sena se ileng sa hana ke batho. Ho fepa batho bana ba Bajude ene ele mohlala omoholo wa thuto. Empa Bajude ba hana thuto ya Hae ya Evangeddi. Evangedi ya Bajude eile ya fella Calvare moo eileng ya nkuwa ke mekga emmedi ya batho. Pele, ke Kereke ya Baditjhaba mengwaheng esupileng ya kereke. Ebe Evangedi ekgutlela ho boana Matshwenyehong a maholo 144,000 hotswa melokong eleshome le metso emmedi ya Israele. Ke lona lebaka la Tabernakele ya Moshe enale makala a dikandelara tse leshome le metso emmedi ka mahobe a leshome le metso emmedi a tjhisitsweng.

Kreste ke Hlooho ya kereke (eseng moruti) mme hlooho eitshwarelletse mmeleng mokokotlo. Masapo apele a supileng molaleng. Ka kgopo tse leshome le metso emmedi ho sireletsa matshwafo. Ka tsela eo leshome le metso emmedi le masapo a supileng bakeng sa Hlooho le mmele. Ke lona lebaka leo re lokelang ho tswalwa labobedi. Hare teba ka Mangolo re fumana seo mme re lokela hose phehisane. Ke ho iphapanya ka sep, jwalo ka masalla a lahlwang.

Mattheu 16:9 Ana ha le utlwisise thuto ena, leha ele mahobe a mahlano a ileng a fepa dikete, le hore le mkile manki tse kae?

Jesu O lebelletse hore re dumele ka botlalo ho Bibele. Nnete elokela hoba teng yona. Mane hola Kimberley ba ile batlosa dimillione tsa dimillione tsa majwe hoka fumana taemane ya bohlokwa. Ho thata hoka fumana Nnete.

Mattheu 16:10 Leha ele mahoe a supileng bakeng sa dikete tse nne, le hore ho ile ha sala dimanki tse kae?

Jesu O ile Aetsa sena ka makgetlo a mabedi bakeng sa ho hana thuto ha Bajude. Leha hole jwalo barutuwa ba nnile bathonaka masalla. Bane batseba feela hore hoetsahalang. Re fumana dijo, Evangedi eo eileng ya hanwa ke Bajude, ho tloha ho barutuwa ba Jesu ba ileng bangola Selekane Sesetjha.

Mattheu 16:11 Na hale utlwisisi seo kese bolelang ka mahobe, hore le lemohe tomoso ya Bafarasi le Basadusi?

12 Yaba baelellwa hore one asa bolele ka mahobe, empa thuto ya Bafarasi le Basadusi.

Jesu barutuwa bane basa Moutlwe le bona.

Ha nnete esenotswe, ebe Yena Olebella hore re eutlwe. Seo kereke ereng ke ntho feela (etlwaelehile, baetadima feela masalla a bohobe) ke botebo ba Evangedi. Mohopolo otlwaelehileng. Otadingwang ke batho feela.

Johanne 3:3 Jesu Aba araba are, ka nnete, nnete, kere ho lona, ha motho asa tswalwe labobedi, akeke abona Mmuso wa Lehodimo.

Hare “bona” seo Jesu Abuang ka sona, ebe ke hona re utlwisisang. Haeba ofeela otswetswe habedi hoya ka Bibele otlaba Buka ekwetsweng ho babangata basa tsebeng hore Bibele ebua kang. Jwalo ka dithoto tse bolelang hore Bibele eya itwantsha. Ba bolela hore Bibele enale ditemana le dikarolo tsesa hlokahaleng ho Genese ke diphoso feela. Ba bolela hore Bibele ehloka ho ngwalwa botjha ka baka la thobalano, hoya ka bona. Ena yohle ke mehopolo efosahetseng ya batho basa tswalwang labobedi mme ba batla ho lokisa Mangolo. (Hantle ntle ke mehopolo ya batho ba weleng). Hobaneng ha Modimo Aile A amohela madi a diphoofolo bakeng sa dibe? Bongata ba Bakreste ha bana karabo bakeng sa seo. Hotlile jwang hore madi a noha atle ka Morwallo? Haho boiketsiso ka hare ho Bibele bakeng sa ntata Kaine. Ka tsela eo hoya ka lethathama la Bibele kapa hoya ka dikoronike haho moo ntatae ahlahellang ten. Sena sea makatsa hobane ke yena ya tswetsweng pele. Empa bohle bahlahileng kamora Morwallo ba nale bontata bona Sema, Kama, kapa Jafeta.

Ka tsela eo re lokela hoqala qalong hore re utlwisiswe Bibele.

Ke mehato efeng emeraro elebisang tswalong ya bobedi?

Ke lebaka lefeng le etsang hore re tswalwe labobedi?

Re hokae kajeno hoya ka leano le leholo la Modimo?

Hoetsahalang ka potelleng kamora hore re tswalwe labobedi?

Hoja ra seke ra noha hore Trump otla hlola dikgetho sena sebolela hore hare tsebe letho. Ho nka kgwedi tse robong hore ngwana abe teng.

Ho nale ntho tse pedi tse etsahalang pele, hoima le tswalo. Nakong ya ntho tsena tse pedi ngwana oya hola ka popelong.

Hoima, ho hola, letswalo ke ntho tsa bohlokwa haholo tswalong. Empa hang ha ngwana ase atswetswe, eleng ho qala bophelo ba hae.

Ebe balokela ho hola, hoithuta, leho fumana sebaka sa bona lefatsheng.

Ho ruteha, leho serutehe, leho ithuta tegnoloji ya fatshe lena.

Hao kgaotse ho ithuta. Bophelo ha boeme nqa ele nngwe. Hare nkeng leeto lena la bophelo.

1 Bakorinthe 15:44 Ho jala mmele wa nama; ho hodisa mmele wa semoya. Ho nale mmele wa nama, le mmele wa semoya.

Re qala ka mmele wa nama otswetsweng ka nama. Empa ho sekheo mmeleng wa motho ha Modimo Ale siko ka Moya.

Rene rele semoyeng hoo re neng re bona batho batsamaya jwalo ka difate, ena ke tsela eo motho ya satswalwang labobedi aleng ka teng.

 

 

Bohato bapele re tswaletswe sebeng. Motho eba wa bohlokwa ha asokoloha ka nnete. Moetsadibe ya sokolohang ofetoha ka sebele ha abaka mme o mema Moya wa Modimo kaho yena, haeba re tshwantsha pelo le maitswarelo amaholo rea baka, Modimo Okenya karolo enyane ya Hae ka ho rona, ekana ka lenala la moonwana (hoetsa mohlala feela).

Karolo ena ya moya eqala bophelo bobotjha ka ho wena, jwalo ka kemaro.

 

 

Motho enwa o bolokehile. Makala a matala ke Moya oo Modimo Ao kenyang ka hare ho wena.

Diketso 2:38 Yaba Peterose ore ho bona, bakang, mme lekolobetswe emong le emong wa lona Lebitsong la Jesu Kreste tshwarelong ya dibe, mme letla fumana emong le emong mpho ya Moya o Halalelang.

39 Hobane tshepiso ena e etseditswe lona, le bana ba lona, le baleng hole, le ba bangata bao Modimo Osatlang ho babitsa.

Tshepiso ena ene etsetswa lemo tse 2000 tsa pale ya kereke Haho tsela ya hoka fetola seo. Kolobetso ke ona feela mokete o kopanyang motho le Lebitso la Jesu Kreste. Monyaduwa onka sefane sa monna wa hae. Kolobetso elatela pako. Ke ponahatso ya lefu, lepato, le tsoho ya Jesu.

Borona boshwella hare inelwa. Hobe le tsoho maphelong a rona.

Baroma 6:3 Ana ha letsebe, rona bakolobeditsweng Lebitsong la Jesu Kreste re kolobeditswe lefung la Hae na?

4 Re patilwe le Yena kolobetsong: le jwalo ha Aile Atsoswa ke Ntate Mahodimong, mme rese rele ba batjha.

5 Hobane ka tsela eo hare jadilwe lefung, le tsohong re tsoha le Yena: lentse le tseba hore, motho wa kgale othakgisitswe le Yena, hore mmele ofele, hore hoya pele re seke raetsa sebe.

7 Hobane ya shweleng o lokolohile sebeng.

8 Ka tsela eo haeba re shwele leKreste, re dumela hore tlilo tsoha le Yena:

Taba ke hore ha mmele wa kgale oeshwa Moya wa Jesu Oya hola a hare ho rona.

Baefese 2:8 Hobane re bolokuwe ka mohau; hase rona: ke mpho hotswa ho Modimo:

9 Hase mesebetsi ya rona, etle hoseke haeba le motho ya ikgantshang.

Tumelo ya rona hase ya rona. Re eneilwe ke Modimo. Mohau wa Modimo hare o lokele. Rekeke ra o sebeletsa. Seo reka seetsang ke hoikokobetsa feela. Ho bolokeha ho tshwana le ho kgethwa ke Modimo. Bohato ba bobedi bakeng sa tswalo ya bobedi ke kgalalelo. Jwalo kaha Moya o hola ka hare ho rona, Ofetola boikgantso bakeng sa kgalalelo.

Modimo ebe otswella kaho hlatswa setshelo sena.

 

 

Sena kese bitswang kgalalelo, poloko jwalo ka Mokreste. Jwalo ka setshelo.

Ho jwalo feela ka ngwana ya holang ka popelong. Ngwana ho hlaha matsoho ale ka popelong. Ena ke motsamao wa tswalo.

Ka tsela eo kgolo ya Bokreste eka tsela eo. Ka kgolo ho Modimo, ka tsela eo “mesifa” ya semoya eya hola. Kgalalelo eya hodisa. Jwalo ka kgalalelo ho Jesu ehola ka ho rona. Jwalo kaha mmele wa semoya o hola ka ho rona.

Setshelo sehlwekisitsweng, se senang sebe, Aka se sebedisa.

Baefese 5:26 Hore letle lehlatsuwe ka metsi a Lentswe,

Lebaka la Moya o Halalelang ke ho tlatseletse ditshelo (eleng pelo tsa rona le meya ya rona) hoka lekanya ka rona. Obatla babang honwa hotswa ho rona metsi a Lentswe. Modimo Ore tlatsa ka Moya wa Hae hotswa ho Bibele.

Jwale ebe Modimo Obatla ho laola mehopolo ya rona.

 

 

Motho o bonahala ka tsela ena. Ka makala a mangata ka mahlaku. Tholwana tsa Moya. Ponahatso ya Modimo. Empa hontse hole makala ashweleng. Ho nale ntho elahlehileng moo. Tsela enepahetseng ya ho tseba Nnete.

Johanne 14:15 Haeba le nthata, bolokang melao yaka.

Moya o Halalelang ke ona Ore rutang ho phetha melao ya Bibele. Empa leha hole jwalo re lokela ho thuta tse ngata ho Bibele tseo resa diutlwisiseng.

Johanne 16:13 Hokathweng Yena, Moya wa Nnete, ha Ase Atlile, otla re ruta taba tsa nnet:

Kolobetso ya Moya o Halalelang keho re ruta Nnete. Sena kesa bohlokwa hobane re phela lefifing le tshosang. Sena ke kgotlo ekgolo seo sere siletsa hore re seke ra dumela sohle sebuang ke moruti.

1 Bakorinthe 12:28 Modimo Obeile ba bang dikerekeng, pele baapostola, bobeding baporofeta, borarong baruti, kamora mehlolo, ebe dineo tsa phodiso, ho thusa, ho laola, ditaba tsa dipuo.

Baapostola bangotse Selekaneng Sesetjha ele ho aha kereke ya pele. Baporofeta bangodile Testamenteng ya Kgale. Hoka phethahtsa Bibele hore ebe Lentswe la Modimo. Baruti balokela hoka ruta nnete ya Bibele hotloha ho Genese hoisa ho Tshenolo. Seo ba serutang selokela ho tsamaelana le Lentswe la Modimo. Ho dumela feela sebolelwang ke Bibele ke karolo ya bohlokwa ya Moya nakong ena ya thetso. Hare saetse seo ke ho leba Matshwenyehong. Haeba re tseba matla a Modimo, hobaneng re ile ra dumella Mautle hore thets? Kaiafase, Judase, le Balaame bohle baile ba bona Matla A Modimo. Mme boraro bona boile diheleng ka baka la hana nnete ya Bibele. Peo ejetsweng kerekeng ya hoqetela elokela hoba peo ya kereke ya pele.

Sena ke ntho ya bohlokwa haholo bakeng sa seo kerekeng ya hoqetela. Ena ke yona tsela eo re enehwang ke Moya o Halalelang.

Ho dumela seneng sedumelwa ke kereke ya pele.

 

 

Ena ke yona feela tsela enepahetseng bakeng sa Mokreste ya dumellang ho laolwa ke Moya o Halalelng. Sena hasena letho leho batla maemo ka kerekeng. Ka tsela eo ntho ya bohlokwa ke ho batla nnete. Ebe batho baitshetleha ka nnete : meeka le mehlolo. Phodiso ke ntho ebolelwang hangata. Tsela dingata tsa pholo. Ke lona lebaka leetsang hore re tshepe hape le dingaka tsa ditshepe. Phodiso eka tsela tse ngata. Ka nako enngwe Matla aMaholohadi, ka nako enngwe pholo feela. Esita le mafu a folang ka meriana entse ele nnete. Pholo ho cholera le typhus ka metsi a rapelletsweng. Metsi ka sesepa le ona. Ona ke mohopolo omakatsang. Mengwaheng eLefifi hone hole jwalo, bophelo boile bafokotswa hofihlela ho mashome a mararo kapa mashome amane. Kajeno batho bao re neng re lebeletse hophela lemo tse mashome a supileng. Modimo Ore nehile matla aho nahana. Sena sefeta mohopolo. Empa haele hantle, motho ya neuweng neo ya phodiso, ke neo ekgolo ya Moya eo.

1 Bakorinthe 12:29 Ana bohle ke baapostola? ana bohle ke baporofeta? Ana bohle ke baruti? na bohle ke baetsi ba mehlolo?

30 Na dineo tsohle dinale phodiso? Na bohle ba bua ka diteme? Na bohle batoloka dipuo?

Haho motho ya nang letokelo. Moapostola wa nako ena ha ana thuto ntle lea Bibele. Moporofrts es nsko ena aka bua ka bokamoso empa aseke afetola seleka sa Testamente ya Kgale le Testamente Entjha. Testamente tsena tse pedi ke Bonete ba Modimo.

Moruti odula ho seo. Olokela hoya temana ka temana ya Bibele ka thuto ya kereke ya pele eneng edumela ka teng. Thuto keho nka ditemana ho dihoakanya ka Bibele ho fihlela othotse erebf Bibele. Bibele hae bolele ho nka dikhoutu mmoho hoetsa thuto eitseng. Hahona moo “moruti” aetellang pele kereke. Ka tsela eo moruti ha alaole kereke. Meeka, phodiso, dipuo, le botoloki ba batho. Hase bakeng sa mang le mang. Ka tsela eo hase bopaki ba hore o nale Moya o Halalelang.

Johanne 14:26 Empa Moemedi, eo eleng Moya o Halalelang, eo Ntate Atlang ho Moromela ka Lebitso laKa, otla leruta tsohle, leho lehopotsa tsohle, seo ke leboleletseng sona.

Taba ya thuto re lokela hoefumana ho Bibele ke bopaki ba Moya o Halalelang. Hare ithute kamoo re batlang. Moya Otlatsa Mokreste ka Moya wa Modimo. Moya Otlatsa Mokreste ho bua sebolelwang ke Bibele, eseng moetlong oitseng wa kereke. Haba hloke tumellano hotswa ho lereke. Bahloka tumellano hotswa ho Bibele. Haba fapanye Mangolo. Bathabela ho ithuta haholo ka Bibele, leha ele hore diphiri tse tebileng dile thata ho utlwisiseha. Kutlutlwisiso ya tswalo ya bobedi etliswa feela ke Moya. Motho, jwalo ka ngwana ya satswang hotswalwa, o lokela hohola hoo aka tshepahalng. Modimo Obatla hokenya seo ka hare ho Mmele oo, eo eleng kereke. Mmele omamela Hlooho. Haho motho eo eleng hlooho ya kereke. Ke Kreste feela eo eleng Hlooho.

Baefese 5:23 Hobane monna ke hlooho ya lelapa, jwalo kaha Kreste ele hlooho ya Kereke:

Satane osebedisa leano la hore batho baseke ba mamela Bibele. Ha baapostola ba botsa ka nako ya tshiu tsa hoqetela, Jesu Obahlokomedisitse ka thetso. Kajeno ho mefuta e 45,000 ya mekgatlo ya kereke. Kaofela badumela hore banepile. Ka tsela eo ho phoso ekgolo koo. Mefuata e 45,000 ephoso. Ka tsela eo phoso ehlaha ho pulpit. Ke bareri bafapaneng. Rea kerekeng ho ithuta nnete. Ke sona sebaka sa hoqetla seo resa lebelleng ho thetsuwa. Ka tsela eo rea iketla ebe rea thetsuwa. Satane hofeta kamoo re nahanang. Keng seetsa hore sefate sena sa moya sehlahise mahlaku a fapaneng? Botebo ba mobu oo seemeng ho ona.

Pesalm 1:3 Mme otla tshwana le sefate sehlomilweng pela metsi,

 

 

Ezekiele one alokela hoka metha metsi ao a emeng ho ona, maqaqailana, mangole, letheka, leka hodima hlooho hore atle asese. Hare bolokeha reba ka hare ho metsi. Bohato bapele ke maqaqailana. Reka etsa sena. Metsi amatla aka hodima maqaqailana aka tsamaya le rona. Reka lebopong hare batla hoetsa seo. Re kgona ho laola maemo a rona.

EZEKIELE 47:3 Ha monna ya tshwereng selekanyi aleba leboya, alekanya ditswe tse sekete, mme yaba onkenya ka hare ho metsi; ane ale tlasa maqaqailana.

4 Yaba olekanya sekete hape, mme yaba onkenya ka hare ho metsi; metsi ane ale mangoleng. Hape alekanya sekete, mme ka kena ka hare ho ona; metsi ane a fihla thekeng.

 

 

Jwale Moya ose o ohodisitse oya halalela. Sena sebolela hore rese rele mangoleng. Hao kenella hare ka hare ose ole karolong ya bobedi, ka mathata, ose oleba hohle moo oratang. Mokreste ya halalelang ontse aetsa ntho tsa hae ka letswalo le dulang le molaola kamehla yohle. Ho thata haholo hoka etsa diphoso. Empa reka kgutlela dinthong tsa rona, empa eseng ha bobebe. Metsi a tsamayang apotlaka.

 

 

Jwale Moya otlala hoya tswetsweng labobedi. Metsi a tebile, moo bophelo boleng teng. Ha metsi ale mangoleng ho boima hore aka onka. Oka nna wa tswela lebopong. Ka tsela eo motho ya nang le Moya akemela maemo ao. Ka tsela eo motho ontse anale hoitaola. Ontse anale hona hoka lebella ka thoko hore o dumelang.

EZEKIELE 47:5 Kamora moo alekanya sekete; mme ene ele metsi ao nkekeng ka tshela ho ona: hobane metsi ane aphahama, hoka sesa ka hare ho ona, noka ekekeng ya tshelwa.

 

 

Motho enwa odumelletse Moya o Halalelang hoka molaola. Ka tsela ejwalo baya tshwana. Nnete ya Mangolo etebile haholo. Jwale okgona ho sesa ka hare ho Mangolo eleng Bibele. Monahano wa motho hao tebe haholo. “Nkase fete hodima seo” Lengolo le leng leka hare ho Bibele. Kaofela Bibele temana tsa yona oya dinahana. Haho kgone ho eketsa seka hare ho temana tsa Bibele. Haho temana eka tloswang ka hare ho Bibele. Temana ka nngwe engodilwe. Ho olaola ka Moya o Halalelang. Sena ke mosebetsi wa teng.

TSHENOLO 22:18 Hobane ke paka hore seka hare ho Buka ena, hore ha motho aka eketsa tse kahare ho Yona, Modimo Otla eketsa ho yena dikotlo tse kahare ho Yona:

19 Motho ha aka tlosa boporofeta, Modimo Otla tlosa lebitso la hae ka hare ho buka ya bophelo, le motseng o halalelang, le dinthong tse ngodilweng ka hare.

Ha barutuwa ba Jesu ba botsa ka nako ya hoqetela o ile Aba bolella hore baele eng hlooko. Kotsi ekgolo keho thetswa ke Satane. Thetso ya sedumedi, mokalli wa pere etshweu, ke sera seseholo ho rona.

MATTHEU 24:3 Yare ha A dutse thabeng ya Mehlware, barutuwa batla ho yena sephiring, bare, re bolelle, hore ntho tsena ditla etsahala neng? Leponahtso ya ho kgutla ha Hao, le pheletso ya lefatshe?

4 Yaba Jesu oya araba ore, Letle le iponele le seke la thetswa.

5 Hobane bongata botlatla ka Lebitso Laka, bare, ke nna Kreste; mme batla thetsa bongata.

Nakong ya hotla ha Hae labobedi, bothata ke tlotsuo ya thetso. “Kreste” ebolela motlotsuwa. Batlotsduwa ba Moya baphodiso le mehlolo ba bolelang hore banepile. Batlotsuwa ba dipuo ka leleme le monate.

MATTHEU 24:24 Hobane ho tlaba le bo Kreste ba bangata, le baporofeta ba bohata, mme batlang hoetsa mehlolo; hoo hahone ho kgoneha, baneng batla thetsa le bona bakgetha.

Ha reke re lebelleng hore ereng Bibele ka taba ena. Hore re bone moo bothata boleng ka baka la thetso.

MATTHEU 7:21 Hase bohle bareng ho Nna, Morena, Morena, batlang ho kena Mmusong wa Mahodimo; empa ke baetsang thato ya Ntate ya Mahodimong.

22 Bongata botlare ho Nna ka tsatsi leo, Morena, Morena, ana ha reaka ra porofeta ka Lebitso la Hao na? Mme hareaka ra leleka mademona ka Lebitso la Hao na? Hape ha reaka raetsa mehlolo ka lebitso la Hao na?

23 Mme ketlare ho bona, ha Keaka Ka letseba: tlohang ho Nna, lona basebeditseng bokgopo.

Bokgopo ke hoetsa ntho eo otsebang hore hao ya lokela hoetsa. Bareri baitshepa hofeta Modimo. Bareri badula mehopolong ya bona feela, mekgwa ya kereke, le dikhoutung tsa batho. Empa bahana Lentswe la Modimo. Ere Bibele baiphapanya hoo nakong ya jwale basenang taba le Bibele ese efetohile taba ya batho basa rutehang. Pheletsong, hotleng ha Hae, Morena Otla latola bareri bao. Ha ba bakae ba amohelang nnete.

MATTHEU 7:14 Kgoro epatisane, tsela etshetshane, eisang bophelong bosafeleng, mme haba bakae baefumanang.

Tsela elebang metsing. Thuto elokela hoka fumaneha ka hare ho Bibele, temana ka temana, ka tsela eo ho nahana ka Mangolo. Hake re nahane ka tswalo ya bobedi le kolobetso ya Moya o Halalelang.

Motho oka tsela ena.

 

 

Moya wa hao ke wena bopphelo ba hao. Phoofolo enale bophelo le yona.

MOEKELESIA 3:21 Ke mang ya tsebang bophelo ba motho, le moya otheohang wa phoofolo?

Moya wa motho o apesitsweng ke nama onale bophelo ho ona. Ke lona lebaka leo re nang le bophelo.

I SAMUELE 25:29 Empa Moya wa Morena waka otlamelletswe ho bophelo

JOBO 14:22 Empa Moya wa Hae otlaba le mahloko, mme Moya wa Hae otla hloka matshidiso.

“Yena” ke bophelo kapa moya. Bophelo ka hare ho yena, nama hodima moya kantle.

 

 

Enwa ke motho ya sa bolokehang. Moya wa motho o motala othabela menyaka. Empa haele vacuum ho potoloha bophelo hae ya thaba. Vacuum ena ehohela ho tsuba, botawa, dithetefatsi, thobalano ntle ho lenyalo, bohlale, ntho tse tshwarehang, botumo, leruo jwalo jwalo. Seo sesa kgotsofaleng. Ke feela taba ena ya vacuum. Motho enwa osatswa pholoswa diheleng(empa eseng Matshwenyehong).

 

 

Modimo Otshetse karolo ya Moya wa Hae. Hang feela moyaona oba lefifi. Re keke ra pholoha diheleng ntle le pako. Sena sebonahatsa howa ha motho. Ho tloha ka nako eo ho ntwa esa feleng bophelong ba hao. Eo oefepang haholo etla hlola. Hare baka retla bolokeha diheleng. Empa re karolo ya botle le bobe re hloka Modimo.

BAFILLIPI 2:12 … sebeletsang pholoso ya lona ka tshabo.

Hare kgone ho pholoha dihele ka borona ka mesebetsi ya rona. Sena sebontsha hore Modimo Aka re pholosa ka Mangolo. Ho tsela eo Modimo Asebetsang ka yona hore isa Lehodimong. Taelo ya moya, bophelo, le mmele o phelang. Metsi a bophelo le taelo ya Moya. Peo eba teng mmeleng.

I BATHESALONIKE 5:23 Modimo Yena eo wa kgotso A lehlohonolofatse; mme kea lerapella hore meya ya lona eke ehlwekiswe Lebitsong la Morena Jesu Kreste.

Re nale karolo enngwe ya bophelo. Re jwalo ka tshimo ehlomilweng.

JEREMIA 31:12 : mme maphelo abona eka serapa senweseditsweng;

Hang ha peo dijadilwe, serapa selokela hoka nosetswa, eleng ponahatso ya Moya o Halalelang.

JOHANNE 7:38 Ya dumelang ho Nna, jwalo kaha Lengolo lebolela, hotla kolla metsi a bophelo mpeng ya hae.

39 (Empa olahletswe ke karolo ya mmele wa hae, ...)

Metsi atlisa bophelo serapeng se omileng.

LUKA 8:11 Jwale setshwantsho ke sena: Peo ke Lentswe la Modimo.

I PETEROSE 1:23 Tswalo ya bobedi, eseng peo eshweleng, empa ka peo esa boleng, ka Lentswe la Modimo, lehlolang kaho safeleng.

Moya o Halalelang, osebetsa jwalo ka metsi, oka fana feela ka bophelo, boemetsweng ke moya. Ka tsela eo peo e itshetlwhile hodima metsi.Reka kgetha mahareng a Lentswe la Modimo le bohlale ba batho. Empa peo elokela hoshwa bakeng sa bophelo.

Ka tsela eo re lokela hoshwa bakeng sa ho phela.

I BAKORINTHE 15:36 Lewatla towe, seo ose jalang hase nomela, pele seeshwa:

37 Mme seo ose jalang, eseng nameng, empa haele peo, ehlahisa koro, kapa seseng:

38 Empa Modimo onehang ka mmele hoka Ikgotsofatsa, empa ho peo ka nngwe ya hae.

Haeba re nale peo ya Lentswe, nthoya pele re lokela hoka fumana Metsi a Lentswe.Moya o Halalelang ohlahisa seo ka Lentswe. Peo ena ya Lentswe ehlahisa Mmele wa Lentswe bakeng sa Moya. Mothapo wa Lentswe ke ona ofanang ka seo. Sena sekopanya karlo tseo tsohle “moya” wa Moya o Halalelang ke ona otheohang.

BAROMA 1:20 Tsesa bonahaleng tsa tlhaho dia bonahala, diutlwisiswa ke tseo a dibopileng,

Tswalo ya bobedi ebona seo.

 

 

Pele peo eya nosetswa. Ebe peo eya hola. Ebe ha peo ehola ehlahisa ditholwana.

Motso hlalosa Kreste. Yena ka boYena o hlahisa bophelo. Moya ofana ka bophelo.

Ho jwalo feela ka moya, le bophelo. Ebe peo ehodiswa ke Lentswe. Ka tsela ya taelo moya o fumana taelo.

Moya o Halalelang ohlahisa bophelo. Ebe re hola bakeng sa Lentswe la Modimo. Kgalalelo ebonahatsa rona, moya wa motho o weleng, otheohela ho motho. Kolobetso ya Moya o Halalelang ho motho odumella Modimo hoka laola motho.

Bashwele ha motho a sokoloha. Karolwana ya botho esa setse, empa jwale ke karolwana feela.

Modimo jwale o laola motho ka Bibele jwale o ithuta nnete ya Bibele bakeng sa nako ya rona.

Ho karolo ele nngwe ya moya.

Onka qeto ya ho dumela kapa jwang.

Empa haele “thato yaka” elaola bophelo hoka dumela Bibele. Reka dumela dikarolo tsa Bibele empa ra thetswa kaho phehisana le Bibele. Ho bobebe hoka dumela dithutong tsa sejwale jwale tsa mantswe a Bibele. Re amohela ha bobebe mantswe a bohlale a diabolosi. Bonna boya feela hare ithuta Bibele. Re amohela seo Mahlale are bolella sona ka qaleho tlhaho ya Genese hobane bohlale ba Darwin ba evolushene le monahano wa Thutoho eKgolo (kapa ho nahana). Ka tumelo ethekeselang. Sena hase sethabisang.

Re itshetlehile ka nna, leha reka leka ka hohle, retlo qetella re belaela Lentswe la Modimo. Reka tswella ka diphoso tsa rona. Ka tsela eo re lokela hoka tswalwa labobedi bakeng sa seo. Ke yona feela tsela eo Modimo Aka laolang maphelo a rona, eseng ka thato ya rona, thato ya Modimo ebe eya re laola. Ho tloha moo ka thato ya hae.

Le seo Modimo Ase etsang ka maphelo a rona, hahobe jwalo. Ke thato ya Hae.

BAFILLIPI 4:11 hobane ke ithutile, leha nkaba maemong afeng kapa afeng, moo hoseng phehisano.

Rea tseba hore haho phehisano ho rona.

BAROMA 8:28 Mme rea tseba dintho tsohle disebeletsana mmoho bakeng sa baratang Modimo, eleng bao ba bitsitsweng hoya ka thato ya Hae.

Leha ekaba keng feela seetsahalang “ke thato ya Hae” leha ekaba sekgahlano le thato yaka. Ka tsela eo ketla shwa ke dumela thato ya Hae. Leha ekaba se setle, hobane thato ya Hae elokela hoka phethahala. Ke wa bohlokwa haholo, eseng nna. Mme haeba Ankgethile hore kebe karolo ya seo, mme ebe ke thabile. Qetellong ya letsatsi, ke thato ya hae feela elokelang hoetsahala. Simone Sirene one asa batle ho jara sefapano. O ile ahatellwa hoetsa seo. Empa tsatsi leo oile asebelea Morena haholo. Tumelo efelletseng ya Mangolo.

MATTHEU 26:39 Mme atsamaya sebakanyana, mme awa ka sefahleho, mme arapela, are, Oho Ntate, hahone hoetsuwa, senwelo sena sefete hole le Nna: eseng ka thato Yaka, empa ya Hao.

Hona ebile boikokobetso bo boholo ba motho. Haho tsela enngwe.

Juda obua ka batho bakorotlang hobane barata ho laola.

JUDA 1:16 Bana ke bakorotlang, badulang bakomakoma, batsamayang kamora ditakatso tsa bona; melomo ya bona ebua mantswe amaholo, banang le boinehelo bathong.

Ho bakslaida keng?

Keha otlala bowena mme Moya o Halalelang o ikokobetsa.

 

 

Tshokoloho ya sebele keha motho abaka ka nnete. Kamehla re lokela ho tjheseha mme re bake.

Ntho ya bohlokwa mongwaheng ya kereke ke setshwantsho sa barwetsana ba leshome. Mosadi otshwantsha kereke hobane kereke ke Monyaduwa wa Kreste. Bana ke barwetsana, mosadi ya hlwekileng. Bakreste basokolohileng.

MATTHEU 25:1 Ebe Mmuo wa Mahodimo ojwalo ka barwetsana baleshome, bankileng dilampi tsa bona, mme batswa hoilo kgahlanyetsa Monyadi.

2 Ba bahlano ele ba bohlale, mme ba bahlano ele mawatla.

3 Mawatla anka dilampi tsa ona, mme baseke banka oli bakeng sa bona:

4 Mme ba bohlale bankela dilampi tsa bona oli.

5 Monyadi Adieha hofihla, yaba baya robala.

Ana ke maemo a mahlonoko anako tsa hoqetela. Bohle barobetse. Ba bohlale le mawatla. Hona ho bolela hore nna le wena re bolokuwe ke Kreste. Ho robala ho bolela hore hare tsebe moo re emeng teng. Motho ya robetseng oya phomola mme ha abatle ho tshwenya. Bohle ba bolela hore kereke ya bona enepahetse. Empa puo ya bona ekgahlano le Mangolo. Haeba obatla ho bolokeha meferefereng ena hlokomela tsena tse tharo. Pele, kaofela Bakreste ba bolokehileng (mmoho le bareri ba pholositsweng) barobetse. Ke lona lebaka leo bareri ba ileng ba nahana hore Hillary otla hlola dikgetho ka 2016 tsa bopresidente tsa America. Bane basa rate Trump le bophelo ba hae. Empa bane bafositse.

Modimo One Abatla hore monna enwa aetse Jerusalema motsemoholo wa Israele. Kgahlano le lefatshe lohle. Mopresidente Bush ntate le mora mmoho le Clinton bane ba sena sebete sa hoetsa se seo ka baka la ho tshaba mokgatlo wa Muslim hodima Jerusalema. Ya motle Obama ha akaba aba le sebete seo. One anahana ka ditokelo tsa ditarasi. Ha jwalo feela le Hillary. Mme bane bakeke baetsa mosebetsi wa Modimo bakeng sa Israele ho leba Lefatsheng la Tshepiso. Obama ebile o ile adumella United Nations hokgetha kgahlano le Israele pele atheoha setulo. Bothoto boboholo ba Baditjhaba hosa hlokomele leano la Modimo bakeng sa Israele. Ka tsdela eo Trump, ka baka la kgatello ya dilemo lemo, ka thato ya Modimo o ile a bona kgatello ya Israele. Oka nna wase rate Trump empa o sebete haho. Bakreste ba pholositsweng bafoufetse ke taba eo. Modimo Okgutlela ho Israele. Sena sehlalosa hore Osutha ho Kereke jwale. Jwale ka tsela eo seetsahalang ho America ke seileng saetswa ke Modimo. Kajeno, maikemisetso a America hoya ka Modimo keho thusa Israele. Seetsahalang ho Israele ke boporofeta ba Bibele. Jesu Otla kgutlela ho Bajude ba 144,000 mane Israele.

Ke kolobetso ya Moya o Halalelang feela ekaetsang hore re utlwisise Mangolo.

Lebaka la 2: Haeba kereke erobetse ke moreri ya robetseng.

Batho barata kereke ho nale Modimo. Baiketlile hoo baseng basa botseng le moreri dipotso ka seo asebolelang. Haba tsebe ka Bibele ke lona lebaka leo. Kereke etlwaelehileng ethabela thero ya moreri hoo baseng baqhanolotse baemetse “TLHWIBILO”.

Empa ntho hadi bobebe. Ho Mangolo athata hoka iphapanya.

BAFILLIPI 2:12 … sebeletsang pholoso ya lona ka letswalo lehlwekileng.

Lengolo lena leka sebetsa jwang lelwaleng la maphelo arona (abitswang kereke) ka mabota a sirang batho. Ke lona lebaka leo leetsang hore kwallwe mehopolong.

Sebata seo eleng America sa Tshenolo kgaolo 13 sehlahisa letshwao la sebata.

TSHENOLO 13:11 Yaba ke bona sebata setswa lefatsheng; mme sele naka tse pedi jwalo ka konyana, mme sebua jwalo ka drakone.

Smallpox etswa America ka kgapo ya Spanish. Eama bongata ba American Indians. Ha Bontate moholo ba Baphaphathei ba Plymouth Rock ka lemo sa 1620, baile baqala motsamao wa pheletso ya“lefatshe” kapa sehlotswana ho leba Europe seneneg seemetse “lewatle” ka seporofeto. Baile baqala tumelo qoso ya Catholic mane Europe. Baile baqala tokollo ya ho bua feela ka dipolotiki Molao thehong wa America. Dinaka tsa konyana. Baetapele ba baholo jwalo ka Washington le Lincoln baile batadima ho tsoha ha bona.

Tshenyeho. Drakone le Diabolosi. American Indians baile bankelwa naha ya bona. Ntho ekaetsang millione ya batho ba bolawa ke tlala. Dintwa tsa tswela pele.

TSHENOLO 13:16 Mme saetsa hore bohlel, ba banyane le babaholo, barui le bafutsana, batlamuwa le lokolotsweng, ho amohela letshwao letsohong le letona, kapa diphatleng:

America eile ya sebediswa ke Modimo ho qala tsoseletso ya Pentecostal mongwaheng wa hoqetela. Oral Roberts one atsebahala haholo ke Pentecostals. Billy Graham ene ele moevangedi emoholo. America ebile hape lehae la Moditjhaba William Branham ya ileng a senola Tiiso tse Tsheletseng tsa Bibele hoka tiisa tumelo. Leha hole jwalo ntho tsa nna tsa senyeha hofeta. Pentecost ya kgaohana ka mekgatlo emengata. Mmino wa Disco leho tsebahala tsa nka sebaka ka hare ho kereke.

Meharo ya dikereke bakeng sa didolara. Dikereke ditlisa lethathama la ntho tse hlokalang ka hare ho kereke empa basa tlise sehlokwang ke Modimo maphelong arona. Evangedi emonate esenang tao ya Modimo. Bokreste bofetohile boithabiso. Hao lokele ho nahana ka thata eseng hobane Bibele ebua. Ka tsela eo hao lokele hoka tshwenyeha. Seo monahano wa hao ose entseng bakeng sa hao. Ka tsela eo hao lokele ho nahana ka Bibele. Hosa tsebe kapa bofokodi ba kutlwisiso ya Bibele ebula monyako bakeng sa sebata. Tsohle tsesa ngolwang ka hare ho Bibele, tsohle tse neng didumelwa ke Bibele, sesa phethwe sebontsha hore re hole jwang le yona mme re atamela sebata.

Dikhoutu tsa William Branham dine dilokela hoka senola Lentswe. Jwale dikhoutu disebediswa jwalo ka motheo. Empa dikhoutu dihlalosa Bibele empa batho ba disebedisa ho tloha ho Nnete. “Okeke wa lokisa diphoso tsa moporofeta”, ho bolela balatedi ba hae. Haele hantle bareri ba batla matla hodima tsohle. Ka tsela eo banahana hore Moena Branham ha aetse phoso. Ke bosafeleng. Ba moentse Pope wa bobedi. Bontate ba Baphaphathei bafihla America ho baleha seo.

Kajeno, jwalo kaha re atamela mongwahakgolong wa 21. Seporofeto sena sa Tshenolo 13:16 nakong ya hoqetela kereke etlatswa America, ya mokgatlo leha ese ya mokgatlo batla ntsha lefatshe nneteng ho lekgelosa. Empa eba taba ya kgwebo. Ka tsela eo Lefatshe lohle le leba Matshwenyehong.

MATTHEU 25:6 Mohoo wa utlwahala hara mpa ya bosiu, Bonang, Monyadi ose Afihlile; tswang ho kopana le Yena.

7 Kaofela ha bona batsoha esita le morwetsana, hoka bonesa dilampi tsa bona.

Lebaka la 3: Ho nale setlang hoetsahala. Sena sekeke saetsahala kerekeng yaka kapa ya hao hobane mohoo okantle. Keng seka tsosang motho mona lefatsheng? Potso ya hao etshwana le yaka. Ntho tse tshosang dietsa hore motho anke qeto. Ha rele mathateng ka sebele.

Ka nako enngwe meketjana eetsa seo. Ka nako eo kereke e elellwang hore esiilwe ke lefatshe. Hoka latela moreri ka nako enngwe ho thata. Lampi ka oli eya fumeneha. Empa re kgantsha hohong. Hoka bona hore lefatshe lebolelang. Ebe ke hona reka latelang Mangolo, mmoho le ditemana ho iphapanya moreri.

MATTHEU 25:8 Mme mawatla are hoba bohlale, ake lere qhatsetseng oli; hobane lampi tsa rona difelletswe ke oli.

Bakreste bana ba pholositsweng ha bana ditemana tsa Mangolo. Banale diphoso tse ngata tseo ba didumelang hotswa ho bareri. Ho iphapanya Bibele hotla o isa tahlehong. Ohloka lesedi la Bibele. Ha bana lesedi jwalo ka taba ya Keresemese 25 Tshitwe. Bibele haesoka ere re keteke letsatsi la matswalo a Morena. Kereke ya Roman Catholic e entse seo a lemo tsabo 350 AD haene ekopitsa 25 Tshitwe ka mmusi wa Roma Aurelian ka 274 AD. Baradi ba Protestant Roma balatela ka botshepehi, eseng Bibele. Ka tsela eo sena saetsa hore balahlehelwe ke boholo hobane jwale ba Matshwenyehong. Phoso ka nngwe eo re edumelang, ere thibela ho bona nnete.

Ka tsela eo le eo re etsebang, ere isa bokamosong? Karabo ele nngwe ke tsoho. Ha bahalaledi ba kereke batsoha babua le batho, mme bakereki batla tshoha ho fumana hore bahole hakakang le Mangolo. Batla subehlelana hoka fumana temana tsa Mangolo. Empa nako etlabe ele siko? Eseng hakalo. batho bakgona ho ithuta meetlo ya bona kapele ho nale Mangolo. Hobaneng na? Hobane baithutile ho utlwisisa ka bobona. Badula feela ka kerekeng ho mamela hore moruti oreng.

MATTHEU 25:9 Yaba babohlale baya araba, bare, eseng jwalo; haeya lekana rona le lona: empa eyang le ilo ithekela, lona ka bolona.

Re lokela ho lefa. O lokela ho botsa baetapele mme o inahanele. Batho ba mmalwa baya lelekwa ka hare ho kereke. Hare botse dipotso mme refella ho mekgatlo eo e 45000 ya dikereke ese dumelang.

Bothata bo bong hape.

Lengeloi le matla la Tshenolo 10 letla ho tsosa bashweleng lefatsheng le lewatleng.

64-0119 SHALOM

Empa hopola, sena seleba seriting sa lefu, "Ke Nna Tsoho le Bophelo; Ketla motsosa hape." Ha Mmusanotsi a theohela fatshe ka lere la Hae, ebe, "nako efedile." Ha Lengeloi leo lephetha sena, la Tshenolo kgaolo ya 10, lebeha leoto lefatsheng le lewatleng, ka mmokodi hodima hlooho ya Lona, Le Ikana, "nako efedile." Ha nako eo efihla, letla tsoha bafung. Ha bongata borobetse moo, letla kena.

 

Ha Arekangeloi e utlwahatsa lentswe la Yona.

63-0320 TIISO YA BORARO

Monyaduwa ha asoka aba le tsoseletso. Lea bona? Haho soka hoba le tsoseletso bakeng sa Monyaduwa ha jwale, kapa tshusumetso ya Modimo bakeng sa Monyaduwa ha jwale. Lea bona? Re lebeletse seo. Ho hlokahala Diaduma tseo. Otla diromela. Otshepisitse seo. Jwale, jwale, hlokomela. Jwale, oshwele.

“Otla diromela”. Nakong etlang. Diaduma tse supileng dietseditswe ho tsoseletsa Monyaduwa wa Bibele hore batle ba bone temana tse thata tsa Bibele.

Eleng lona lebaka leetsang hore hloke Moya o Halalelang. Re lokela hoka fumana dipatilweng tsa Bibele tsesa ngolwang.

Presidente Trump onale seboko sere bontshang hore re atamela nnete ya Modimo “thlolo ya Modimo” ho bolelang hore re haufi le pheletso. Bopresidene ba hae ke ponahatso ya nako. Haholoholo kaho busetsa Jerusalema hoba motsemoholo wa Israele.

Manqosa amararo ho Abrahama pele ho Sodoma, motse wa tokelo wa ditarasi, otimetswa. Billy Graham ho bao eseng–Pentecostale, Oral Roberts ho Pentecostale, William Branham ho Monyaduwa. Kamora hore batsamaye, mollo wa qala. Billy Graham, wa boraro moevangedi ose atsamaile. Ponahatso enngwe hape.

Hoetsahalang ha Diaduma tse supileng tsa Bibele iutlwahala hare tsebe ha diangolwa. Empa mehlala eteng ka hare Mangolong ke Hotla ha Morena. Barwetsana ba bohlale baile bateba ka hare ho Bibele ntle leho ngolwa, hoo bakeke baeba le nako le mawatla.

Ena ke nako ya kutlwisiso ya Bibele. Jwalo feela kaha bareri babile kgahlano le Trump nakong ya dikgetho empa seo ene ele leano la Modimo, ka tsela eo re lokela hoba bohlale bakeng sa Mangolo.

TSHENOLO 10:1 Yaba ke bona Lengeloi le Matla le theoha Lehodimong, leapere leru: le mmokodi hloohong, mme sefahleho sa lona eka letsatsi, mme maoto a lona eka pilara ya mollo:

2 Mme letshwere buka letsohong la lona: yaba lebeha leoto la lona lefatsheng le lewatleng, leoto le letshehadi lefatsheng,

3 Mme Lahoeletsa ka lentswe lephahameng, jwalo kaha Tau erora: yare hale hoeleditse, diaduma tse supileng tsa utlwahatsa mantswe arona.

4 Yaba ha dise diutlwahaditse mantswe atsona, kare kea ngola: yaba ke utlwa lentswe lere ho nna, Kwahelela sebolelwang ke diaduma tse supileng, mme oseke wa sengolwa.

Bobedi ketsahalo tsena ho utlwahala mohoo. “lahoeletsa ka lentswe lephahameng” ke seo Jesu Aileng A seetsa hotsoseng Lazaro.

JOHANNE 11:43 Yare ha Aqetile ho bua, A hoeletsa ka lentswe le phahameng, Lazaro, tswa moo.

“Ha A hoeleditse” sefapanong Lahobohlano le lekanya tsoho ya Selekane Sakgale Jesu rose atsoha bafung.

MATTHEU 27:50 Jesu, yare ha A hoeleditse hape ka lentswe le phahameng, A nehela moya.

51 Mme, bonang, lesira la taboha ka lehare; mme lefatshe la reketla, mme mafika apetsoha;

52 Mabitla abuleha; mme topo tse ngata tsa bahalaledi,

53 Mme tsatswa kamora tsoho ya Hae, mme bakena hara motse, mme ba bonahala ho babangata.

Lentswe la Areka ngeloi (eleng Jesu sebopehong sa Lengeloi) ho tsosa bafu le kereke. Empa bao batsebang haholo ka Bibele batla latela mehlala.

Ke lona lebaka leo Sherlock Holmes eleng lefokisi le leholo. Olatela mohlala ka nthwana tse nyane tseo ba bang ba senang taba le tsona. Sena semakatsa batho.

MATTHEU 25:10 Yare basa ilo reka, Monyadi Afihla; mme bakenya moketeng wa lenyalo: monyako wa kwalwa.

Lebaka la Moya o Halalelang, Oli kahare ho dilampi, keho bontsha Monyaduwa diphiri tse kang Diaduma tse supileng tse tlang ho nehela Monyaduwa “tumelo ya tlhwibilo”. Ena ke kotulo ya hoqetelar. Kutulo hoka ntsha peo mobung.

Pele ho moo ke pula ya tsheole. Re lokela ho ithuta nnete ya Bibele. Hang feela tsoho efihla batswa mabitleng. Hang feela otla tseba hore o bua kang. Ho tlabe ho fedile. Mawatla atla sala bakeng sa Sebata le Matshwenyeho. Hobane ba bolokehile pele ho Matshwenyeho. Baqeta lemo tse 1000 le bashwetseng ho Kreste. Ebe baya bolokeha. Ebe bapoptoloha Lehodimo hobane basaka ba mamela kapa ho latela tsela ya maleba.

MATTHEU 25:11 Yaba hamora barwetsana ba bang bafihla, bare, Morena, Morena, re bulele.

12 Empa Aba araba Are, kannete nete, ha Keaka ka letseba.

Ka nako eo etlabe ele kamora nako. Morena Otlile Ase abile A ile. Pula ya morao ere ruta ka tsela ya Modimo.

Empa dikereke kajeno ha dibone seo. Ba mamela lentswe la motho, eseng Bibele.

JOHANNE 10:26 Empa haba mamele, hobane hase dinku tsa ka, kea lebolella.

27 Nku tsaKa diutlwa Lentswe laKa, mme kea ditseba, mme diya Ntatela:

Jesu Otseba feela bao ba Molatelang, eleng Lentswe. Baruti ba bolela hore ke badisa. Haho Lengolo lereng baruti ke badisa.

Modisa ke motho mme ha alekane le dinku. The moruti o okametse dinku.

Seo ke Bonikola, monna ya halalelang hofeta batho.

I PETEROSE 2:5 Lelopna hape, jwalo ka majwe a halalelang, le ahile ntlo ya semoya, le boprista bohalalelang.

Kaofela bakreste ke baprista. Baprista kaofela baya lekana. Moprista ya Moholo, Jesu, Oka hodimo ho baprista bohle.

Ho bolelang hore Bakreste bohle baya lekana.

Monna Omong eo eleng Modisa ke Jesu.

PESALEMA 23:1 Jehova ke Modisa waKa; nkeke ka hloka letho.

Moya o Halelang otla etsa hore re mamele Mangolo

MATTHEU 25:13 Hlokomelang ke hona, hobane haho motho lea mong ya tsebang hore Mora wa Motho otlatla neng.

Re lokela ho hlokomela Mangolo. Re lokela ho hlokomela Mangolo ha are bontsha phoso tsa kereke. Moya o Halalelang Ore tsamaisa tseleng enepahetse nakong ena ya hoqetela. Setshwantsho se nepahetseng kesa dijo tsa mantsibua. Sena setshwantsha mokete wa Lenyalo la Konyana ele hotla labobedi ha Jesu.

LUKA 14:16 Yaba Ore ho yena, monna emong one aetsa dijo tsa mantsibua, mme amema bongata:

17 Yaba Oromela mosebeletsi wa hae hoba memela dijong, tlohong; hobane tsohle dilokile.

Bakreste ba pholositsweng ba biletswa dijong tsa mantsibua pele. Modimo ha Abitse basa pholoswang pele. Empa Modimo Obitsa hoya ka Bibele. Ha A amohele seseng ntle le Bible.

LUKA 14:18 Mme bohle baeba le mabaka. Wa pele are ho yena, ke satswa reka tshimu, mme ke lokela ho ejala: otla ntshwarela nkase kgone.

Empa haho lea mong wa bapholositsweng ya neng a mamela. Modimo Obitsa hoya ka Lentswe la Hae. Empa batho ba mamela baetapele le meetlo. Bibele hae soka ere bolella ho keteka tswalo ya Jesu empa re etsa seo mokete wa selemo wa Bakreste. Re etsa hoya ka tsela ya rona. Ke mang ya kgathallang hore Bibele ereng. Re ikutlwa re dumellwa hore, “Keresemese ethabileng” eleng sekantle ho Mangolo.

LUKA 14:19 Mme emong are, ke rekile pholo tse hlano, mme ke lokela ho dilekola: ke kopa hore ontshwarele.

Hake kgathalle ntho eo. Ke lokela hoetsa tjhelete.

LUKA 14:20 Mme emong are, ke nyetse mosadi, mme nkase kgone hotla.

Mosadi otshwantsha kereke. Ke nyalane le kereke yaka. Ke etsa seo kereke ereng ke seetse. Ke dumela sebolelwang ke kereke yak. Ke sebeletsa Modimo hoya kamoo kereke yaka ebolelang. Seo sebohlokwa hofeta sebolelwang ke Bibele. Ke bolokehile ha feela kele kerekeng yaka.

LUKA 14:21 Ka tsela eo mosebeletsi akgutlela morao, mme abolella monga hae taba tsena. Monga ntlo a halefa haholo yaba ore ho mohlanka wa hae, kena diterateng tsa motse, mme o ntlisetsa bafutsana, basotlehi, le batho feela, le difofu.

Ka tsela eo bakreste haba nke taba ya Bibele. Modimo Oba bitsa balatodi. Bao eleng dihole. Bao ekekeng yaeba makgoba akereke.

LUKA 14:22 Yaba mohlanka ore, Morena, ho entswe jwalo kaha O laetse, mme hosane phapusi.

LUKA 14:23 Yaba Ore ho mohlanka, lebang tseleng tse kgolo, mme leba memele ntlong yaka.

Modimo O bitsa basa hlokweng, banyatsuang, basa hlokweng ke batho. Bana ke batho ba fatshe haholo bana. Hase ba bohlokwa.

Ponahatso ya dinako. Bareri bare Trump h anokgethwa hobane ha aya loka. Balahlehetswe ke ponahatso. Modimo Otlohile ho batho ba bohlokwa. Baitshwareleditse ka dikereke. Obitsa batho feela ha jwale Trump ka baka la sebete sa hae. MaReformara aqadile bophirima ba Europe tlasa Martin Luther yaba batlala England tlasa John Wesley. Tshitwe 2017 United Nations ya kgetha bongata ba 128 – 9 kgahlano le Israele ene elokela hore ebe eloke kgahlano le matjha a Europe a Bakreste , ho kenyeletsa Canada. Mahlabisa dihlong a makalo kgahlano le Modimo. Bakgetha Koran ho nale Bibele. Ana ke maemo a tshosang haholo ana a mokokotlo kgahlano le Thato ya Modimo.

LUKA 14:24 Hobane Kere ho lona, haho lea mong wa bao baneng ba memilwe ya tlang latswa dijo tseo tsa mantsibuya.

Ena ke karolo etshosang haholo eo. Bakreste bohle balokileng ba hanneng hotla ho Bibele ba latolwa ke Modimo. Batla timela le dikereke tsa bona Matshwenyehong. Batla latela bohle abashwetseng ho Kreste kamora lemo tse 1000. Meetlo ya dikereke le dikhoutu hadina molemo ho rona. Bakreste badumela Lebitso la Ntate, Mora, le Moya o Halalelang ele Lebitso la Modimo. Hele hantle haho Lebitso moo.

Ba boele bare Peterose oentse phoso ha akolobetsa ka Lebitso la Jesu Kreste.

DIKETSO 2:38 Yaba Peterose ore ho bona, bakang, mme le kolobetswe emong le emong wa lona Lebitsong la Jesu Kreste tshwarelong ya dibe tsa lona, mme letla newa Moya o Halalelang jwalo ka mpho.

Haba batle temana ena ya Bibele. Haba hlokomele hore Jesu Kreste ke Lebitso la Modimo.

BAKOLOSE 2:9 Hobane Bomodimo bohle bodutse ho Yena ka Mmele.

Bomodimo bohle bodutse ho Jesu ka Moya. Ka tsela eo Jesu ke Lebitso la Modimo.

Ke Jes feela ya ileng ashwa, Apatwa, Atsoha bafung. Ntate le Moya o Halalelang, hoja bane ba arohane, ha baka bapatwa. Kolobetso ebontsha lefu, lepato, le tsoho haeka ya etsahala.

Dikereke difetohile tsela "ya ho busa batho, eseng temana tsa Bibele."

Temana tse ngata tsa Bibele batho baiphapanya tsona, ha dina molemo re lokela ho kgutlela kerekeng ya kgale. Kereke tse fapaneng ditseka ntho tse tshwarehang. Jesu O ile Alahlela tjhelete kantle ho Tempele.

Ka tsela ena diphoso tseo tsa kereke ya sejwale jwale tse reng ke maloka abitsitsweng ke moporofeta wa nako ya jwale balatola Mangolo.

Kandelara ya Bibele ke ponahatso ya lemo tse 2000 tsa pale ya kereke ya mengwaha.

Ho kgutlela ha Bajude Israele ke phethahatso ya Selekane Sakgale. Baemetse kereke eo, kereke ya Laodisea. “Laodisea” ehlalosa “ditokelo tsa batho”. Sena sehlalosa “ditokelo” ke taba kgolo nakong ya jwale.

“Tokelo tsa batho” mehwantho ya ditokelo, ho kena matlong ho thaotha, boipelaetso, eleng seqadileng ka 1906 ka tsholohelo ya Pentecostale mane Azusa Street hola Los Angeles, America.

Tokelo tsa basebetsi. Tokelo tsa basadi. Tokelo tsa Ditarasi. Tokelo tsa baphaphathehi. Tokelo tsa batho. Tokelo tsa bammalwa. Tokelo tsa LGBT. Tokelo tsa botho. Tokelo tsa Setjhaba. Tokelo tsa Meetlo. Tokelo tsa basebetsi bafatshe. Tokelo tsa Bokgethi. Tokelo tsa Thuto. Jwalo jwalo.

Kereke ya hoqetela ephele lefifing le tshosang.

Lebaka la Moya o Halalelang ke hore re fumane setlolo sa mahlo hore retle re bone, rona le ba bang. Ebe re hloka nnete. Empa nnete tsena difumaneha ka hare ho Bibele ena dikereke dielatolang. Ho latela Bibele hotswa temaneng ka temana hobane ha bakgone hoetsa seo) mme sena setshwana hantle feela le tahleho ya semoya.

Kereke e entse phoso ekgolo kaho latela meetlo. Sena ke ho fenetha kereke. Sena ke mano a sebediswang ke boradipolotiki. Ka tsela ejwalo mokalli wa pere ekgubedu ka hare ho kereke. Ke lona lebaka leo kereke esa batleng temana tsa Bibele le thuto tsa yona.

MATTHEU 24:9 Otlatla mahlomola a maholo, mme atla lebolaya: mme letla hlouwa ke batho ka baka laKa.

Haoka hlahisa taba ena ya kolobeto ka Lebitso la Jesu Kreste batho habao rate.

MATTHEU 24:10 Mme letla kgupisa ba bangata, mme batla ekana, mme batla hloyana.

Bakreste haba batla hao khouta Bibele moo ehlalosang teng. Baya oeka, ho oqwaya, leho nyefola taba ya Mangolo. Haba batle hore oba bontshe phoso tsa kereke ya bona. Hape haba kgoneho sireletsa kereke tsa bona ka Mangolo.

MATTHEU 24:11 Mme hotla hlaha baporofeta ba bohata ba bangata, mme batla thetsa ba bangata.

45,000 ya mekgatlo efapaneng ya dikereke. Sena sehlalosa feela hore hoteng kapa ho bula monyako bakeng sa baporofeta ba bohata. Ke baruti ba bangata baneng ba bolela hore Hillary otla hlola dikgetho tsa boporesidente? Seo ene ele leshano.

MATTHEU 24:12 Mme bokgopo botla ngatafala, lerato la babangata letla fola.

Bokgopo. Ho tseba nnete ebe oya iphapanya. Ho rera ka dikhoutu ho nale Bibele.

MATTHEU 24:13 Empa ya mamellang hofihlela qetellong, otla bolokeha.

Ho nka Moya o Halalelang hore motho autlwe Mangolo. Pono tse fapaneng le Bibele ya King James Version tse diphoso.

Hape, hape sena hase kopane hohang feela le lebaka la ho qoba dihele. Seo sephethilwe ke Jesu jwalo ka Mopholosi. Empa re bolokeha hotleng ha Jesu Labobedi Mahlomoleng a Maholo. Haeba Are siya re mathateng a maholo. Ka tsela eo re hloka Moya o Halalelang bakeng sa sireletso.

MATTHEU 24:14 Mme Evangedi ena ya Mmuso etla tlala lefatshe lohle; mme etlaba hona bofelo botlang.

Ka internet Evangedi etlala lefatshe. Ho bolelang hore re bofelong ba lefatshe.

empa ka boiketlaetso bohle ba hoba batho ba Semoya ba Bakreste ba dikereke, hoba thata hoka fumana nnete. Ka tumelo tse fapaneng tsa ho fumana nnete, ho nka Moya o Halalelang hoka bula mahlo bakeng sa nnete ya Bibele. Ke Moya o Halalelang obulang mahlo bakeng sa nnete. Ake re buleng mahlo Mmele wa Kreste.

TSHENOLO 3:14 Ngolla lengeleo la Laodisea ore; Ke sena sebolelwang ke Amen, Paki ya nnete Etshepehang, qalo ya popo ya Modimo;

Hlokomela Modimo ha A ngolle kereke ya Hae mane Laodisea. Kereke enkuwe ke Laodisea. Haesale kereke ya Modimo, ese ele kereke ya Laodisea. Base ba sebeletsa Modimo ka tsela ya bona. Baleka ka tsela tsa bona. Empa ho nale paki ya nnete. Lentswe la Modimo. Bibele ke qaleho le Amen, sebolelang hore, “Hahobe jwalo” pheletsong. Bibele hae fetohe. Modimo Otla senola diphiri tsa sena mongwaheng wa hoqetela. Tshenolo ena etla tswella jwalo ka nako tsohle.

Modimo otshwenya hore ebe phetolelo ya Bibele ya King James Version ke nnete ya Moshwelella na. Re lokela hoka utlwisisa diphiri tsa Bibele tse hlokwang ke Monyaduwa ho kgutleng ha Jesu.

TSHENOLO 10:7 Empa mehleng ya lengeloi la bosupa, hale utlwahatsa lentswe la lona, diphiri tsohle tsa Modimo ditlabe difedile, jwalop kaha A laetse bahlanka ba Hae baporofeta.

Empa Laodisea ekeke ya mamela. Bashebane le ntho tsa bona. Baitshwareleditse nthong tsa bona. Bashebile meetlo ya kereke tsa bona. Lentswe la moetapele le kahodimo ho Bibele.

TSHENOLO 3:15 Ke tseba mesebetsi ya hao, le hore hao bate hape hao tjhese: ka hobane osa bate osa tjhese.

Re dumela ho Mangolo a itseng bakeng sa poplokeho ebe rere ho lekane. Ka tsela, mohau, bongata ba Bakreste ba bolokehile. Empa kamora moo re lebella hape seo. Ebe re dumella Mangolo, hobane ke mosebetsi othata. Ka tsela eo re dumela sebolelwang ke moreri. Kereke ka nngwe ke enngwe ya kereke tse 45,000 tse fapaneng ka tumelo. Ka tsela eo onale ele nngwe ya tse 45,000 ekabang enepile. Ka tsela eo oya bapala o emeong ya ba lebang Matshwenyehong. Ka tsela eo hare Mangolong. H temana tse itseng tsa Bibele tseo re dumelang ho tsona.

Empa ka yona nako eo hare dumele mantswe a temana tsa Bibele. Mohlala Pontiff kapa Pope, cardinal, rosary, arekabishopo, Lente, mahe a Paseka le mebutlanyana ya Paseka, meropa, sefate sa Keresemese, 25 Tshitwe, Modimo bathong ba bararo, Motho wa bobedi Borarong, Trinity, mekgatlo, steepele, Molora wa Laboraro, moderatara j.j.

Ka tsela eo re kgahlano le Bibele ka thuto tseo.

TSHENOLO 3:16 Ka baka leo hobane ole fofo, osa bate osa tjhese, Ketla otshwela molomong waKa.

Re makwala a Semoya. Re dumela Bibele sebakeng se itseng mme re hanelwa ke meetlo. Re keke raba kgahlano le meetlo ya kereke hobane re keke ra tsebahala . Re phela ka Mangolo hore retle re bolokehe, eleng setlwaelehileng. Hoya ka mehopolo ya batho re nale mefuta eleshome le metso emene ya kolobetso. Ka tsela eo re fumana ntho enepahetseng. Re tshaba batho ho nale Modimo. Re tshaba ho lelekwa ke lona lebaka leo re tshabang hoba kgahlano le seo.

Haele hantle ntle Modimo ha A thabiswe ke mekgwa ya rona. Sena ke tshenyeho ekgolo ya kereke. Empa ha a mamele ha hobe le molemo. Re nale nako ya hose iketle, eseng kereke yaka. Empa ha Ahlolose Ore kenyelletsa rohle. Monahano wa Hae ka Bakreste oetsa hore Akule.

TSHENOLO 3:17 Hobane ore, omorui, o atetswe ke dintho, mme hao hloke letho; empa hao tsebe hore o madimabe, osoto, omofutsana, mme osefofu, ebile otsotse:

Pele lentswe Laodisea ba nale lentswe “nna”. Ena ke tsela eo Modimo Aileng a Itlhahisa ka yona ho Moshe. Ka tsela eo mehopolo ya batho ekwala Bibele.

EXODA 3:14 Yaba Modimo Ore ho Moshe, KE YA LENG TENG:

Moshe, boteng ba Modimo one asa kgone hore “ke Ya leng teng”. One akgutlisetsa seo morao mme are, “Ke nna enwa” ho nale are, “Ya leng teng”. Ka tsela ejwalo Laodise hore “Ke Ya leng teng” ho bolelang ho nka sebaka sas Modimo, eleng sebolelang Jesu ha Ayo ka hare ho Kereke.

Hlokomela ya jwale trinity: Nna, bo nna, ka bo nna.

Smartphone di bolelwa hore “selfies”. Dikoronike bonna ka taba ya Bokreste Europe. Sena seqadile ka lemo tsabo 1950 ka mmino wa meropa ka Elvis Presley a bula moonyako wa borabele bakeng sa batjha. Yaba ka lemo tsaba Mashome a Tsheletseng ka mmino wa Beatle o ileng wa bulela dithetefatsi, jwalo ka moeta pele wa Beatle John Lennon atumme ka hore Beatles ditumme hofeta Jesu. Yaba emong wa balatedi ba hae oya mothunya ashwe. Ka 1963 haqala dimini skirt(mese emekgutshwane) le dipilisi tsa hothibela pelehi hore batho barobalane haholo. Lenyalo la behellwa ka thoko. Basadi baqalella ho tena marikgwe ka 1963 leho laela banna. Lemo tsa Bomashome a Tsheletseng tsa hlahisa moetlo wa MaHippy ka motsamao wa dithetefatsi mane Woodstock ka 1969 ka konsarete eneng enkile halofo ya melione ya letshwele eneng ele ya kgotso (ntho entle) empa hose ya itshwenyang ka moaho (p ileng wa baka mafu a mangata, hantle feela ha pula eqala hona). Sena ene ele tshohanyetso feela batla ho ipolaya ha America mane morung wa Vietnam. Satane one a iphetetsa?

Ka 1963 William Branham a senola Tiiso tse Tsheletseng tsa Buka ya Tshenolo tsa Bibele jwalo kaha dine dingodilwe. Tiiso ya e ile ya senolwa ele hotla labobedi ha Morena epatehileng ho Lefatshe. Satane a araba ka trinity ka mmino wa meropa 1960, thobalano, le dithetefatsi. Tseneng dihlalosa yena.

Tshenolo ya Tiiso tse supileng dilokela hoba Mangolong empa baruti ba Molaetsa batla bohlale ba bolela haba utlwisisa diphiri tsaBibele tse ngodilweng eleng Diaduma tse supileng, Tiiso ya Bosupa, le Lebitso le letjha la Jesu. Moruti ka mong wa Molaetsa ese ele hlooho ya kereke. Sena ke tekantsho kereke ya Roman Catholic. Baradi ba ithuta hotswa ho mme wa bona kereke ya Roma. Jesu, Hlooho ya kereke, Ontsheditswe kantle. Onketswe sebaka ke dikhoutu ke batho ba Molaetsa. Haeba obatla ho dumela dumela ho tloha ho Genese hoisa ho Tshenolo ka temana tsa Bibele hoba le taba ele nngwe feela o kantle. Moya wa maiketsetso wa ho batla ho itaola. “Kereke yaka enepile. Kaofela 44 999 ya mefuta ya dikereke tsa mekgatlo diphoso”. Eo ke taba ya nnete. Ngangisano e etsa hore bohle ba nahane hore ba nepile.

“Morui”. Ena ke katleho ya sejwale jwale ya kereke. Ngangisano ya kgwebo kapa brui boetsa hore motho abe meharo. Seo sefetola motho hoba Mokreste wa maiketsetso. Meharo le boikakaso eba ntho tse pele ho bona. Re iphahamisa haholo. Bokreste eba ntho ya Sontaha feela, hoisang hore o dumele sohle sebolelwang ke hlooho ya maiketsetso ya kereke, ho tiisa hoba le sebaka “Tlhwibilong”. Moho le taba ya boshome kamehla ho moruti. (Ho leka ho fumana, “Boshome ke ba moruti” Selekaneng Sesetjha).

Seo Modimo Asehlokang ke hore re hlole Mangolong. Sena ha sesa etsahala nakong ya rona.

“mme hao hloke letho; empa hao tsebe”. Hao hloke letho. Hake hloke hoka jwetswa. Kereke yaka e atamelane haholo le Modimo ka tsela eo hake bolellwe. Kereke yaka enale tsohle. Hare hloke letho. Okaba leloko ha feela o dumela ka tsela eo re dumelang ka yona. Haeba o batla ho phehisanale sena, hao batla ho tiisa sena ka Bibele tswela kantle. Hare ohloke mona. “Anthe hao tsebe”. Dikereke hao tseba Emong hao amohelwe. Ya kokotang mme Asa bulelwe. Dikhoutu dikahare, hase Mangolo. Eo ke tsela ya kereke ya Laodisea ha motho abatla ho tseba ka Jesu oya lelekwa.

“mme hao tsebe” sena sebolela hore kereke hae utlwisise. Taba ya Hae ke dilemo eseng borui ba rona le katleho (tse lokileng empa ese tsa bohlokwa). Modimo O batla re dule ho temana tsa Bibele, jwale Tiiso dimanollotsweKereke ha dihlokomele seo. Ba nahana hore ba nale tjhelete, phutheho ekgolo, ka bohlale ba batho le thuto disele le bente ekgolo le khwaere. “hao tsebe hore o madime, mme o soto, o mofutsana, osefofu, mme ofeela:”

Hase lebaka ka bophelo ba rona re lokela ho dula Mangolong. Ho iphapanya Bibele ke bofutsana moyeng. Lefatshe la rona le bolawa ke sethetefatsi “thato” sa hoehloka ebe ele tlasa kgatello. Esita le batho batumileng haholo ba bolawa ke kgatello. Ho ipolaya ke ntho etumileng mona United States eo eleng naha eruileng haholo lefatsheng, jwalo kaha batho ba bolawa ke kgatello.

“feeia” ke tsela ya basadi kamoo batenang ka teng baya kgalemelwa.

“o foufetse” batho haba bone temana tsa Bible. Hoaneng ha Jesu Ane A ngola fatshe ka monwana? Karabo ya Bakreste, hare kgathalle seo? Hase sa bohlokwa. Ke ntho etsebahalang. Seo hase ame pholoso yaka.

Tsena kaofela ke hore batho haba bakgathalle. Hare lebella Mangolo rebe resa a tsotelle hone ho bolela hore re foufetse. Empa hare tsebe hore re foufetse. Seo ke hore re phela Paradeising ya mawatla hare sa tsebe Mangolo.

Mattheu 15:14 Ba leseng: ke difofu tse etellwang pele ke difofu tse ding. Mme ha sefofu seetella seseng pele, bobedi batla wela selomong.

Ha moreri ya foufetseng, a etella batho pele, batla wela selomong seo ele Matshwenyeho. Bakreste bare Eva tholwana etlwaelehileng. Leha ele hore diile tsa bonwa dilokile ke Modimo ka Tsatsi Laboraro. Jesu O boletse hore haho seo seka re silafatsang.

Mattheu 15:11 Hase yang ka mpeng sesilafatsang motho; empa setswang ka hanong, sesilafatsa motho.

Ka tsela ejwalo kereke ere thetsitse. Ba bolela ha Modimo Asa batle hare ja tholwana tse hlabosang. Ka tsela ena retla tlamelwa ke bohale botshosang ba sebe le timelo. Modimo Ha aka Are basokolohe. Nthwana enyane eo elokela hoka bakelwa, hane Modimo Ane Aba bolelletse hoka sokoloha. Taba ena yohle efetolela Bibele jwalo kaha ebolela hore O entse phoso. Leha ele hore Modimo Oba bolelletse hore baje dijo tsohle.

Hobaneng jwale reka shwa ka baka la apole?

Genese 2:9 Hotswa lefatsheng Modimo A medisa difate tse lokileng, le dijo tse lokileng; hape hara tshimo a jala sefate, le sefate sa tsebo ya botle le bobe.

Sefate sa bophelo sa fana ka Bophelo.

Genese 3:22 Yaba Morena Modimo Ore, Bonang, motho ofetohile emong wa rona, otseba botle le bobe: mme jwale, atle aseke a ama, sefate sa Bophelo, mme aseja, mme a phela ka hosafeleng:

Empa ke Jesu feela ya nehelanang ka bophelo.

Johanne 3:14 Jwalo kaha Moshe a ile a phahamisa noha felleng, ka tsela ejwalo le Mora Motho Otla phahamiswa jwalo:

15 Hore mang le mang ya lebellang ho yena aseke a timela, empa abe le bophelo bosafeleng.

1 Johanne 5:11 Mme sena sengodilwe, hore Modimo O nehelane ka Mora wa Hae, hore mang le mang ya dumelang ho Mora aseke a timela.

Ka tsela eo Sefate sa Bophelo ke Moya wa Jesu. Sefate sa Bophelo ene ese sefate setlwaelehileng. Eva o ile a bolellwa ho ngatafala ho tlala lefatshe ho Genese Kgaolo 1. Leha hole jwalo Kgaolong ya 3 Modimo O eketsa bohloko tswalo ya hae.

Genese 1:27 Modimo wa etsa motho ka setshwantsho a Hae, ka setshwantsho sa Hae A moetsa; emotona le emotshehadi.

28 Yaba Modimo Oya bahloholofatsa, mme Modimo Are ho yena, behang tholwana, mme le ngatafale, mme le tlale lefatshe,

Leha hole jwalo Kgaolong ya 3, Modimo O eketsa mahloko kemarong ya hae.

Genese 3:16 Ho mosadi Are, ketla atisa mahloko kemarong ya hao; otla tswala bana ka thata; takatso tsa hao ditlaba ho monna wa hao, mme otla o busa.

Seo sekena jwang? Haeba ajele diapole seo sekena jwang? Haeba Modimo Abuile seo, hobaneng hoba le mathata kemarong?Ka tsela ejwalo kereke ere thetsitse. Haba tsebe letho. Mme ba batla hore re dule bofofung boo ba bona. Hobaneng haba tshaba hoka funa nnete ya sebe sa hoqala? Hosa bone hore sebe sa hoqala keng, baetapele ba kereke ke difofu. Mme bathabela ho dula thoko. Mme batho bathabela seo. Ke lona lebaka re hlokang Moya o Halalelang. Re hloka Emong hoka re bonstha nnete ya Modimo.

Tshenolo 3:18 Keo laela hore o ithekele kgauda etjhesitsweng mollong, hore otle obe morui; le seaparo se sesweu, hore otle o apare, opate bofeela ba hao; mme otlotse mahlo a hao ka setlolo, hore otle o bone.

Gauda etjhesitsweng mollong. Seo seetsahala ka thata. Re lokela ho kgahlela hore kereke eloke ka hohle.

Tshenolo 3:18 ... hore otle o apare, o pate bofeela ba hao ...

Tsela ya moaparo etheohile haholo. Basadi bahlahisa karolo tsa mmele ya bona. Jesu O ile A kopanale motho ya nang le mademo atsotse. Kamora seo hore mademo atswe yaba oya tena hape.

Mareka 5:15 Yaba batla ho Jesu, mme ba bona ya neng a hatelletswe ke mademona, eleng legione, adutse, mme a apere, mme ale mohopolong wa hae: mme batshaba.

Ke ofeng moya o kenang ho Bakreste hore batsole? Ledemona le matlahadi ka hare ho kereke ke ledemona la ho tsola. Bareri batshaba hoka kgalema moya oo. Ha jwalo feela le bontate. Hoya kerekeng ofumana mosadi wa Mokreste a apere jwalo. Tlotsuo ya Moya o Halalelang ere ruta ho dula ho Bibele. Ke Bibele feela eka re lebisang nneteng hoka qoba Matshwenyeho.

Tshenolo 3:18 ... mme otlotse mahlo a hao ka setlolo, otle o bone.

Re lokela hoka bona King James Version ke yona feela Nnete ya diphetolelo. Haho dtema tseka lwantshanang hohang feela.

Tshenolo 3:19 Bao Ke baratang, Kea balaya: eba le tjheseho, mme o bake.

Mongwaha wa rona ke wa diphoso kamora phoso. Hahoya lekana ho sokoloha feela. Re lokela hoba le tjheseho ya seo. Ho bolelang hore re etsa phoso tse ngata. Moya o Halalelang o etsa hore re bale Bibele hobane re hlokomela phoso tsa rona ho yona. Hoka tsamaya ka thuto ya Bibele re fokotsa phoso tsa rona. Empa Bakreste barata ho rutwa ke motho. Sa hore kereke tsa bona dika nna tsaba le diphoso seo hase bakene.

Tshenolo 3:20 Bona, Ke eme monya, mme Kea kokota: haeba motho a utlwa lentswe laKa, mme abula monyako, Ketla kena, mme Keje le Yena, le Yena le nna.

Jesu Okantle ho kereke. Lentswe la Hae ke Yena. Haho kereke edumelang sena. Kereke tsa sejwale jwale tse tlositseng Lentswe la Hae dileba Matshwenyehong. Haho kereke ebatlang ho amohela sena. Moruti ke hlooho ya kereke. Ke mmele ojwang o hlooho tse pedi? Seo ha seo. Ka tsela ejwalo Hlooho enngwe feela, ke Jesu, Oya latolwa O kantle. Jesu Ke Lentswe, ka tsela ejwalo kereke elaolwa ke Bibele ho tloha ho Genese hoisa ho Tshenolo. Baiphapanya temana tse kgahlano le tumelo ya bona. Ba bolela ha Bibele e itwantsha. Ba bolela hore kereke ya Selekane Sesetjha haesa sebetsa ya nako ya rona ke yona. Empa hao sheba temana tsena Jesu Okopa motho ka mong, eseng kereke kaofela. Ho bolelang hore leha ole kerekeng efeng kapa efeng, Modimo O lebeletse hore o utlwe sebolelwang ke Bibele eseng kereke ya hao. Modimo O lebeletse hore o dumele nnete leha ho kaba jwang. Modimo Obatla hore o qobe diphoso. Jesu O batla selekane le motho ka mong. Ha Abitse sehlopha. Ka tsela eo Moya o Halalelang Otla sebetsa.

Tshenolo 3:21 Ya hlolang Ketla moneha ho dula le Nna teroneng, jwalo kaha le Nna ke hlotse, mme Ke dutse le Ntate.

Ntho ekgolo keho baleha diphoso tsa kereke. Oseke waba motshwaruwa wa bona. Re hloka kolobetso ya Moya o Halalelang hoka utlwisisa nnete tsa Bibele hoka ema kgahlano le dikereke. Ona ke mongwaha wa thetso.

Mattheu 15:9 Bantsheletsa lefeela, haba rutana thuto tsa batho.

Ha taba ya hao efosahetse, osebeletsa lefeela. Haeba o ruta dithuto tsa batho? Baetapele ba dikereke.

58-0326 Kopanelo Tlasa Hlooho ele Nngwe

Na one otseba ha Jesu atla ka pere etshweu? Lebella hantle, kereke le mekgatlo yohle ya yona, dibatla ditshwana, jwalo ka taba ya nnete? Ere Bibele matsatsing a hoqetela tsena tse pedi ditla tshwana.

Hase bokomonisi. Ke Bokereki. Hantle feela. Mothetsi.

58-1130 Molebedi Wa Bosiu A Lebelletse

Mme ke lebeletse didrama, yaba kea nahana, "Oho, re eme mose ola wa lefatshe. Mme re lebeletse ntho tse pedi: nako efetang ka lebelo, le hotla ha Morena." Hose hokae nako etlabe efedile. Nako etlabe ele siko, mme ele Hotla ha Morena.

Mme antikreste, obeha taba moo. Onale bokomonisi; ka maemo jwa jwalo "isms." Onale (bokereki) churchism; onale (bokatoliki) Catholicism; onale (boporotestanta) Protestantism. Tsohle hoya ka maemo.

Hlokomela meropa ka hare ho kereke. Botumo.

64-0119 Shalom

Haho makatse ha Jesu Aba kgalemme haba dumela ho Johanne. Ene ele lesedi, hobane moporofeta a ile a bolela hore oyatla. Mme hone hofela hole jwalo, lesedi le hlotsweng. Ha baka ba bona seo. Ha bakaba ba utlwisisa seo; bane ba nahana hore ke Messiah, mme ba nahana seseng, le sane. Bahlolehile ho bona seo.

Jesu Afihla. Masedi amabedi akeke a bonesa ka nako ele nngwe.

Ho keke haeba le lesedi la kereke le Lesedi la Modimo. Ho lokela hore ebe Lesedi la Modimo le bonesang. Mme ke sona seetsahalang. Modimo O tlosa Lesedi la Hae la Lentswe ho lefatshe nakong ena eo re ephelang. Seo ke Nnete, motswalle. Oka nna serate ho dumela sena, empa ema o lebelle. Oseke wa leta, o lokela hoka fumana monyetla oo.

Johanne Mokolobetsi o ile alokela ho nyamela ha Jesu Afihlasebakeng. Lesedi la Modimo la Bibele. Bokereki boaha ka dikhoutu. Dikhoutu dine ditlilo senola diphiri. Jwale re dumela h seo seka bula Bibele. Hare dumele thuto ya hore semang mang o boletse tjena. Re lokela hoka fumana temana ereng jwalo. Ka molomo wa paki tse pedi taba eya tiiswa.

65-0206 Menyako ka hare ho Moyako

Ho nalephoso kae kae. Esotha theology. Matla a tsoho ya Jesu Kreste, jwalo kaha Aentse ho "Legione," re mofumana a dutse ale kelellong ya hae ebile atenne. Mme re dumela ho moya wa Americanism le Frenchism, le ism tsohle tsa lefatshe lena mmoho le churchism. Empa ebe hotla Molaodi, ebe ba utlwa ho kokota monyako, mme baphahamisa diaparo naya tena ba leba monyako, mme eba batswalwa Labobedi. Amen. Hantle feela.

65-1207 Boetapele

Bongata ba lona le nahana, "ke nale kolobetso ya Moya o Halalelang, kea Lehodimong." Seo ha sebolele hore oya Lehodimong. Tjhe, monghadi. Okaba le kolobetso ya Moya o Halalelang hora le hora, obe ontse oya diheleng.

Moya o Halalelang o nosetsa peo. Haeba ke peo efosahetseng moyeng, Moya o Halalelang oya ekolobetsa. Seo sekeke sa fetoha.

Ka hoo re lokela ho amohela Nnete ya Modimo. Moya o Halalelang otla nosetsa peo eo.

65-1128M Tsela ele Nngwe feela eo Modimo A ekgethileng ho Mosebeletsa

Ntle mane Tucson, emametse hoseng hona, kene ke ipotsa ka tsatsi le leng ... kene ke dula ke lekola batho, "Eyang kerekeng, hase lebaka hore le kae." Mme kene ke bona batho bakgutlela morao, mme baya ka tsela ena. Mme ka nahana, "Hoetsahalang?"

Keye ho ba bang ba bona, "Tsatsi la pele moo, batla ho wena, Eba leloko la kereke ya rona.' Haeba osa etse seo haoya amoheleha mona, hao lokele hoba mona." Lea bona? Lea bona? Ke tsela ya kgatello, bahatella sena hodima hao, oya bona, mme seo ke Babylona. Empa ho Kreste, otla ka kgetho; eseng o hatellwe, pelo ya hao eo hulela ka hare. Modimo ha Aya kenya pelo ya Hae Babylona. Kea kwala jwale. Akeke Akenya pelo ya Hae Babylona, dikereke. Oho, bona, ba beile pelo ya Hae moo, empa Yena Akeke. Tjhe.

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23