Tshenolo kgaolo 17 ore bolella moo Bakreste re entseng phoso teng
Ke hobaneng ha batho re lebile Tsatsing la Kahlolo?

Lena kea baka laho latela dithuto tsesa tsamaelaneng le Bibele.

Tshenolo 17 esebetsana le Antikreste, taba ekgolo eleng phoso.

Re lokela ho tseba sera pele reka shebana le sona.

Kgaolo ena ebontsha kaho otloloha hore hobaneng. Ebontsha phoso e etsahetseng ka lemo tse kete tse pedi, jwalo kaha Satane ane a thetsa batho ka teng. Seo Satane aneng aka seetsa keho dumela seseng eseng Bibele.

Mme haeba resa bula mahlo, phoso tseo dika re isa Matshwenyehong a maholo.

TSHENOLO 17:1 Yaba hotla le leng la mangeloi ka dinkgo tse supileng, mme la bua le nna, lare ho nna, nyolohela kwano; ketlo o bontsha kahlolo ya seotswa sedutseng hodima metsi:

Dinkgo tse supileng dihlalosa bohale ba Modimo kgahlano le sebe, bakeng sa hose dumele Bibele. Bakgetha seseng ho nale yona.

Le leng la mangeloi a kahlolo a bua le Johanne ka seo seetsahalang kahlolong. Motho o kene jwang moferefereng ona?

Ntho e ileng ya halefisa Modimo ke mosadi.

Mosadi wa nama kapa mosadi feela?

O dutse hodima metsi a mangata. Haho mosadi ya feletseng hantle ya ka etsang sena, sena selokel hobamohlala.

Mosadi o hlalosang? Kereke.

Ke nako ehlokolotsi bakeng sa ho bua ka sebe. Ke mang ya tlileng ho ahlolwa?

Re lokela hoka tseba taba ena. Mosadi o tshwantsha kereke. Kereke etshwantsha Monyaduwa wa Kreste.
TSHENOLO 19:7 Hare thabeng re nyakalle, mme hare moneheng tlotla: hobane Lenyalo la Konyana lese le fihlile, mme mosadi wa Yona ose a itukisitse.

II BAKORINTHE 11:2 Hobane kea boulela ka lona ka poulelo ya Modimo: hobane ke lokela hole hlahisa ho monna ale mong, hore ketle kele hlahise le le morwetsana ho Kreste.

3 Empa kea tshaba, bakeng la lona, hore jwalo kaha serpente e ile ya thetsa Eva ka leshano la hae le lona jwalo, hore mohopolo wa lona oseke wa silafala jwalo.

 

Empa Johanne o bona mosadi emobe ya thetswang ke banna. Mosadi ya lokileng o hlokomela monna wa hae. Kereke ya sebele emamela Kreste Jesu. One A bitswa Lentswe la Modimo. Ka tsela eo re lokela ho mamela Bibele. Kereke eo Johanne a ileng a ebona ke Badumedi ba bonang banna ba bang. Hantle ntle, kereke ena esenywa ke ditshitshinyo tsa batho ba bang.

Mohoplo wa motho ke popelo ya Lentswe la Modimo. Mehopolo yohle engodilwe ka hare ho Bibele. Haeba re mamela mehopolo ya batho re tshwana leha re ima mehopolo eseng ka hare ho Bibele, ebe hare tshepahale ho Kreste.

MATTHEU 15:9 Bantshebeletsa lefela, haba ruta dithuto tsa batho.

TSHENOLO 17:15 Mme are ho nna, metsi ao o wa boneng, ao seotsa sedutseng hodima ona, ke batho, ba bangata, le ditjhaba, ba dipuo tsohle.

Lewatle lehlalosa hose iketle ha mehopolo hobane ho kena ona le wane kelellong tsa rona, empa kaofela ke ntho tsa nakwana. Batho b thetseha ha bobebe ke bareri. Ka tsela eo karolo ena ya Lengolo ebolela lefatshe lena lohle. Napoleon o lekile ho laola Europe kaofela empa a hloleha. Hitler o lekile mme a hloleha le yena. Communism elekile mme ya hloleha le yona. Hobaneng? Haho le emong wa banna bana ya nang le mohopolo wa bodumedi. Motho otswetswe a nale vacuum bothong ba hae boo eleng ba semoya.

Botebo ba lewatle bo bontsha tsela kapa sebaka sa mademona moo a duang teng ka hare botebong ba motho, tabaya hore hare lokele ho phihisana le sehlopha seo, mme mokgwa oo o lwantshana le maikutlo. Empa hao latela mohlape otla fumana hore jwang bobotala bose bojewe. Ithute ho inahanela.

Ha Jesu A leleka Legione wa mademona Gedare, meya ena e ile ya wela lewatleng kamora hore kolobe diwele teng. Sena sebontsha moya o mobe o mathelang ka hare ho motho "lewatle", batho ba bangata basa phuthulohang.

Kereke ya sebele enang le Moya o Halalelang erata Jesus Kreste hoo edumelang ho Bibele. Kereke tsena tse ding dirata ho phomola 'hoba Bakereki'. Jwalo ka Bakreste re batla hore re iketle mme re kgone ho sebeletsa Modimo. Empa baetapele ba dikereke ba rata hore re be mokgatlong re amohele letshwao la sebata.

Islam etiile haholo hobane ba dumela ka botlalo nthong eo ya bona, mme ke yona tsela ya ho phela ho bona Muslim. Ba nahana hore batlaya Lehodimong, ba ipolai ba dibomo ba nahana hore baya Lehodimong. Hoya kamoo tumelo ya bona etiileng ka teng. Haho matla a laolang haese ona ao.

Retle re seke r makala hare fumana hore diphoso ditswa hlakoreng la kereke. Motho yasa lokang ho Jesu one a phela le yena ela Judase. Ene ele molatedi wa Jesu, morutwana ya kgethilweng, eseng motho wa kantle.

Ka tsela eo mosadi wnwa ya mobe o lefatsheng lohle.

Tshenolo 17:2 Eo marena a lefatshe lena a entseng bofebe le yena, mme ditjhaba tsa lefatshe ditauwe ke veine ya bofebe ba hae.

Morena a bolela matla. Jwale eba leru le leholo la dipolotiki. Badisi ba lefatshe lena.

Ke kopano ekgolo ya dipolotiki ebusang lefatshe lena.

Bohlola ho bolela hore ha aya nyalwa. Hola one a nyetse Bibele ene etlare oya feba. Hona ho bolela hore leha are ke Mosadi wa Kreste haho jwalo.

Bathgo ba lefatshe banwa veine hoka ithabisa. Semoyeng, veine ebolela tsoseletso kapa Lentswe. Ho utlwisisa Bibele ke ntho ere thabisang. Emp[a tshenolo tsa kereke, ka tsela ya ho senyeha, ke phoso hobane re lokela ho dumela Bibele. Ke thobalano pele ho lenyalo. Ka tsela ejwalo mosadi enwa, kereke eweleng, etlilo nyualana le Kreste empa Kreste o nyala feela morwetsana. Batho ba kereke ba tahilwe,leha hole jwalo ke phoso, jwalo feela ka thobalano.

DIKETSO 2:4 Mme ba ile batlatswa ka Moya o Halalelang, mme baqala ba bua ka dipuo, jwalo kaha Moya oba laela.

Diketso 2:13 Ba bang ba soma bare, Banna bana ba tauwe ke veine.

14 Empa Peterose, a ema esale nako ya leshome le motso ole mong, a phahmisa lentswe la hae mme are, ho bona, Mamelang lona banna ba judaea, le bohle baleng Jerusalema, ha sena setsejwe hara lona, le mamele mantswe aka:

15 Banna bana haba ya tawa jwalo kaha le lekanya, le tshwantsha, hobane esale hora ya boraro ya letsatsi.

Barutuwa bane ba tsoseletsehile haholo ke Moya o Halalelang.Bofokodi bo boholo ba tumelo. Ebe,jwalo ka matawa, hare kgone ho beha Mangolo.

Rekeke ra beha taba ya Mangolo le mehopolo ya botho, ka tsela ejwalo re mpa feela re boloka sena.

Bodumedi ke tsela ya Modimo feela eo. Nahana ka Mokreste(lentswe le siko ka hare ho Lentswe), 25 Tshitwer (haleo ka hare ho Lengolo), sefate sa kresemese (ke tsela ya bahedene hoya ka Jeremiah).

JEREMIAH 10:2 Hoitswe ke Jehova, Leseke laya ka tsela ya bahedene, mme le seke la tshoswa ke diponahatso tsa Lehodimo; hobene bahedene haba kgahlise.

3 Hobane meetlo le diketso tsa bona ke tsa lefeela: hobane bakgaola sefate morung, mesebetsi ya mmetli, ka selepe.

4 Ebe base kgabisa ka silivera; base otlelle ka dipekere ka noto, hore se seke sa sisinyeha.

Ba bohlale ba fihletse ka tlung, eseng setaleng, ha Jesu Ase ale ngwana, eseng lesea. Mme ho bolelwa ka Maria feela moo, eseng Josefa.

MATTHEU 2:11 Yare haba kena ka tlung, ba fihlela Ngwana le mmae Mar, mme bawa ka mangole, leho Mokgumamela: mme haba butse dimpho, ba Moneha dimpho; gauda, dibano, le myrrha.

Empa Bakreste bathetswa ke ditshwantsho tsa keresemese, bareri bakgabisa taba ena ya Tshitwe kaho etsa papadi ya tswalo ya Morena Jesu, ba hana ho dumela hore ba bohlale haba kaba ba fihlela Jesu ka setaleng. Ba bohlale banehela bana dimpho (mme emong le emong oba teng moo.) Hoo ebang ntho ematla haholo ho Baditjhaba Keresemese ka tshenyo ya tjhelete engata.

Taba ya baprista e ile ya qala kwana Babylona nakong ya Morwallo wa Noahe ka bohlale bo boholo. Mehopolo ya bona ya nna ya tswella jwalo ekgahlisa. Nahana ka maemo a Keresemese a Zodiac, eleng bohlale bobong hape ba Babylona.

 

 

Botawa ke mabaka. Leha ele hore Keresemese hase lebaka, ehlalosa hape hore batho balatela batrho ba bang ho nale Lentswe. Empa Bakreste, batahilwe, badula ba thabetse Keresemese. Empa ho nale taba etebileng haholo ho nale taba ya Keresemese.

Kolobetso ya metsi ehlahiswa habedi ka hare ho Bibele. Sena sehloka mohopolo o tebileng haholo.

MATTHEU 28:19 Eyang ke hona, mme le rute ditjhaba, haba dumela leba kolobetse ka Lebitso la Ntate, le la Mora, lela Moya o Halalelang:

DIKETSO 2:38 Yaba Peterese ore ho bona, bakang, mme le kolobetswe emong le emong wa lona Lebitsong la Jesu Kreste tshwarelong ya dibe tsa lona, mme letla fumana Moya o Halalelang jwalo a mpho.

Haeba moya wa Mokrste ose osena ho beha mabaka, bakeke ba bona temana tsena tse pedi, ka bohale, ho latola Yena ke tshenyeheho. Hoka hlalosa nnete, re lokela ho hlompha ka bobedi kolobetso tsena. Ho latola nneteya tsona ke phoso re lokela ho hlompha Lentswe, ke mathata ha jwale. Re hloka nnete ya Modimo ya Bibele.

Ho bolela seo "Peterose one a fositse ho molemo hore re mamele Jesu" ke mohopolo o fosahetse ho bolela seo.

II TIMOTHEA 3:16 Mangolo ohle afana ka tao, mme aya laya a fana ka thuto, aya kgalema, aya laya, hoya ho lokeng:

Ha Jesu Ane A rapela one Are:

JOHN 17:20 Hake rapelle bana feela, empa le bao batlang ho utlwa Lentswe ka bona;

Reka ithuta feela ka Jesu hotswa ho barutuwa.

Haeba re phehisana le barutuwa eba, ke rona ba nang le phoso.

Mongwaheng ona wa kereke re ithuta ka Selekane Sesetjha. Potso eo re lokelang ho ipotsa yona "Lebitso la Modimo ke Mang?".

Mona ke taba ethata haholo ho Bakrste. Re rutilwe ka Trinity (eleng ntho esiko a hare ho Bibele) eleng Bonngwe ba boraro ba Bomodimo (taba esiko ka hare hop Bibele). Roman Catholic e ile ya jala mohopolo ona ka le tsabo 250 AD hoisa mane hop 500 AD.

Yaba rona Protestants rea ekwenya.

Yaba re lahlehelwa ke Lebitso la Modimo nakong eo. Ka tsela ejwalo, jwalo ka Catholic, rese re dula maemeding "Ntae, Mora le Moya o Halalelang" bakeng sa Lebitso le leng.

Empa Peterose o hlalosa Lebitso la Ntate, Mora le Moya o Halalelang. Ke Jesu Kreste.

Phoso ena e entswe hore re dumele pagane mohopolo wa Babylona wa boraro'Bakreste' Trinity. Re lebala hore hase lengolo Trinity mme re dumelle Botlalo ba Bomodimo (Moya wa Modimo) oka ho Yena Jesu ebe re "Jesu Kreste" jwalo ka Motho eseng Modimo.

BAKOLOSE 2:8 Letle Le iponele le seke la thetswa ka mashano, kamora meetlo ya batho, ka diketso tsa lefatshe, eseng ka taba tsa KRESTE.

9 Hobane ka ho Yena ho dutse botlalo bohle ba Modimo ka Nama.

Monahano wa MaGereke o hlahisa boraro Modimo Ole Mong ka karolo tse Tharo. Taba ena haeyo ka hare ho Mangolo.

Catholic epotoloha hodima mohopolo wa Trinity oleng siko ka hare ho Bibele. Rona Protestant re amohela seo ka kelello eo ya Trinity le mohopolo o siko ka hare ho Bibele. Ka tsela ejwalo Catholic le Protestant bobedi ba nale mohopolo ole mong. Re thabela se siko ka hare ho Bibele.

Jwalo ka matawa, Bakreste Catholic Trinity.

TSHENOLO 17:3 Yaba O nkisa lefelleng: mme ka bona mosadi ya dutseng hodima moalo mmala wa sekareleta lehodima sebata, senang le mabitso a nyefolang, ka hlooho tse supileng le dinaka tse leshome.

Lefelleng.

Nnete e utlwisang bohloko. Haeba re batla taelo ya Lentswe la Modimo, okeke wa ratwa. Lefella ke batho ba mmalwa ho lona. Tefo ya pele ke ho latolwa ke batho. Empa hang ha ale lefelleng, Johanne a kotula ditholwana: o ile a bona seseng. Mahlo a hae aka hare a ile a buleha. Hore retle re bone nnete re lokela hotswa hara batho. Batho haba rate ho utlwa nnete. Nnete etla hanana le letshwele.

Sebata ke matla. Empa matla ana a nale kereke edutseng hodima ona, elaolang sena. Sebata sa sekareleta. Ona ke mmala wa sebe, empa hape mmala wa kereke ya Roman Catholic o kenywang ke bokadinale, batsamaisang kereke, ba apara sekareleta.

ISAIA 1:18 Tlohong, mme hare buisane, ho bolela Morena: leha dibe tsa lona dikaba jwalo ka sekareleta

 

 

62-1104M MABITSO A NYEFOLANG
Jwale, ba hweletsa ka ho etsa mokgatlo. Ke mabitso ao a nyefolang, ba ipetsang ka ona, "kereke ya Modimo, le dikereke tsa Kreste, le dikereke tsa Methodist,le dikereke." Ke dilodges, eseng dikereke.
Kereke ele nngwe, eo ke kereke ya Jesu Kreste. Mme seo keng? Mmele wa Jesu Kreste o sebetsang lefatsheng, o entsweng ka maloko a mangata, seo etlaba Mmele wa Kreste. Otswalla ho ona, hao joene Mmele ona.
Empa yena "ke mabitso a nyefolang," Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, hoya kamoo ba ipitsang ka teng, "kereke ya Modimo." Mabitso a nyefolang! Pherekano feela "mabitso a nyefolo" le "mabitso a nyefolang." Ba ipitsang ka ona, "kereke ya Modimo," mme ba iponahatsa kapela lefatshe; ka dikarete tsa meketjana, le dino, hotswella jwalo jwalo, mekete ya disopo, le tsohle, le dintho tse jwalo.

Ha rena tokelo ya ho ipitsa Bakreste.

Ho lokisa mekgatlo e 30000 efapaneng hothata haholo banna ba nkile mabitso a fapaneng. Ntho ena e etsahala ka lebitso la kereke"mabitso a mangata" a maiketsetso a mokgatlo.

Monyaduwa wa sebele o nka lebitso la monna wa hae, eseng le leng. Monna wa rona ke Kreste. Hoya ka Mangolo.

DIKETSO 11:26 Mme ha ase a mofumane, atla le yena Antioke. Mme haisaisa, nakong eka etsang selemo bakopanela le kereke, mme baruta batho. Mme barutuwa baqala ho bitswa Bakreste mane Antioke.

DIKETSO 26:28 Yaba Agrippa ore ho Paulose, le batlile le nketsa hore ke bitswe Mokreste le nna.

I PETEROSE 4:16 Empa ha motho a ipitsa Mokreste, latle a seke a swabiswa ke hoo; empa ha ake a bonahatse Modimo ka hlakoreng le leng.

Haeba re batla nnete re lokela ho ineha thota, jwalo ka Johanne, ho leba lefelleng ho fumana nnete. Bothata keho ya "le methati" ke hobane leeto le dula le leba tlase. Nnete ekeke yao etsa hore o tsebahale.

Mosadi enwa, kereke ya Catholic, ekalame, mme eya laola,sebata matla a kereke ya Catholic. Ena ke phoso e ileng ya hlolwa ka dikete tsa dilemo ke kereke ya Catholic ka monahano wa bona wa ho kenya dopolotiki tumelong. Sena ke tshusumetso e lebisang letshwaong la sebata. Haho ya laolang seo.

Rona Protestants re kgahlwa ke tsela ya Catholics eo e ifihletseng, mme ka baka lena yaba re qala mokgatlo wa bodumedi, oo re lekang ka matla ho ohlola wa kereke ena. Sena ke tsela ya Protestant ka mokgwqa wa dipolotiki ka kereke ya Catholic. Jwalo ka Catholics, rona Protestanthare tshwenyehe haholo ka Mangolo.Re tshwenyeha feela ka ho hola ha kereke le tjhelete ha ekena ke sona seo re tshwenyehang ka sona feela seo. Haholo hofeta moo, tseleng eo re etsa dbilione tsa atholics re lokela ho hlahisa bongata, phutheo e ruileng.

Matla a maholo a semoya a fetolang batho hoba medingwana. Re bua ka dishwantsho tsa dibaesekopo 'medingwana' dipapadi'medingwana'. Reba beha hodimo. Kereke ephahamisa motho. Maria oya rapelwa ke Catholic. Ba bangata ba hana hore o nale tshusumeso ho Jesu hoka re pholosa. Batho ba laolwa ke moya ona. Hare kgone leho bua le baetapele ba kereke "Joe" kapa "Francis". Re lokela hore "Moruti Joe" kapa "Pope Francis". Sena ha seaka sa etswa nakong ya Selekane Sesetjha. Lentswe "pope" ha leo ka hare ho Bibele. Lentswe "modisa" le bolelwa hang feela ka hare ho Selekane Sesetjha, mme ebe le hlahella h tshebeletso tse hlano.

EPHESIANS 4:11 Mme ba bang oba neile, baapostola; bang, baporofeta; bang, baevangedi; and some, bang badisa le baruti;

Sena sebolela hore ha modisa ele hlooho ya kereke hase Mangolongl. Okeke wa nka qeto ka temana eo ele nngwe feela.

Haho Lengolo lereng modisa ke moruti.

Jwale ho kgetha motho ya etellang kereke pele hase ntho e loketseng Bakreste.

I BAKORINTHE 12:28 Mme Modimo O beileng ba bang ka hare ho kereke, pele baapostola, bobeding baporofeta, borarong baruti, kamora mehlolo, ebe neo tsa phodiso, dithuso, ho hlokomela, dipuo.

Hlokomela, ha Modimo Ane A hlomamisa kereke, haho moo ho buuwang ka modisa tseng moo.

Ka tsela ejwalo hoba le modisa ya laolang kereke hase thato, ya Modimo. Ha Pope ele hlooho ya kereke ya Catholic, mme haeba modisa ele hlooho ya kereke ya Protestant, ebe seo hase makatse ha Hlooho ya kereke ele kantle eleng, Jesu Kreste, Ale kantle ho kereke (Tshenolo 3). Haho motho ya kabang le hlooho tse pedi.

TSHENOLO 17:4 Mme mosadi eo a apere seaparo sa sekareleta, mme a ikgabisitse ka kgauda le diperela, a tshwere setshelo sa kgauda letsohong la hae setleng manyala a bohlola ba hae:

Kereke ya Roman Catholic ke mokgatlo o ruileng haholo mona lefatsheng. Empa Modimo ha A thabele seo ese tlisang ho Yena. Kantle o bonahala ale motle. Ka hare o phoso ebile o lonya.

 

 

Mose o tenwang ke bokadinale hantle feela le lebata la teng.

Bokadinale ke batho ba phahameng haholo kerekeng ya Roman Catholic.

 

 

 

Mme ho bontsha hantle feela coine ya pagan ya mmusisi wa Roman Tiberius, ya ileng a busa ka 14 -37 AD, jwalo ka Maxim(um) Pontiff. Pontiff kapa moprista emoholo wa diphiri tsa pagane tsa Babylon. Ene ele mmusisi ha Jesu A thakgiswa.

 

 

Pope Leo 12 ka 1825 o ile a nka medale wa mosadi, a emetse kereke ya Roman Catholic, a dutse hodima lefatshe. Mantswe are "O dutse hodima lefatshe lohle" kapa "kapa lefatshe lohle le dutse hodima hae".

Bo Pope badumela ho kereke ya Catholic hore e buse lefatshe lena lohle. Sena ke ntho etswellang pele ya bopapa.

Hlokomela hore o tshwere senwelo sa dithuto. BoPope badumela hao lokela ho ikokobeletsa molao wa kereke ya Roman Catholic hore otle o bolokehe. Sena sebeha Pope Boniface 8 ka 1302.

 

 

Kahodimo ke dikhoine tse 100 tsa lire ya Pope Paul 6 - Pont(ifex) Max(imus) (Moprista emohlo wa diphiri tsa Babylonian) - Vatican City ka 1963.

Ka tsela ejwalo Pope o nkile leemedi la Pontiff kapa moprista emoholo wa diphiri tsa Babylona hotswa ho mmusisi wa pagane Roma.

Fides ebolela Tumelo. Mosadi o emetse kereke ya Catholic seo ka botshepehi ho Pope le seo a batlang hose dumela. O tshwere nkgo ya manyala ana ohle a dithuto.

Ka tsela eo BoPope ba bona kereke ya Roman Catholic jwalo ka mosadi ya emetseng dikereke tsena tsohle.

TSHENOLO 17:5 Mme phatleng ya hae ho ngodile, SEPHIRI, BABYLONA EMOHOLO, MME WA DIOTSWA LE MANYALA OHLE A LEFATSHE LENA.

Kereke ya Lateran mane thabeng ya Caelian hola Roma (enngwe ya dithaba tsa kgale tse supileng) ke kereke ya kgale haholo mane bophirima. Ke lona lebaka leo eleng mme wa dikereke. Kereke tsa Protestant diile tsa arohana le kereke ya Catholic hamorao ka kereke tse ngata yaeba baradi ba kereke ya Catholic. Luther ene ele monko ya Catholic hofihlela atswa ho kereke ya Catholic ha Pope ane a mokgalemela.

Setshwantsho selatelang sebontsha kereke ya Lateran (kapa basilica).

 

 

Eo ereng ha e hlaloswa" Bohalaledi ba kereke ya Lateran ya motse ohle le lefatshe lohle, mme wa dikereke".

Ka tsela ejwalo kereke ya Lateran ehlaloswa ele mme wa dikereke. Rona Protestant re tlile hamorao, mme leha hole jwalo Protestant e ile ya tswalwa jwalo ka barwetsana, ha reaka ra sutha dinthong. Ho aha mokgatlo (se siko Lentsweng) re latetse mohlala wa Catholic eleho amohela, mme ke lona lebaka leo Jesu ene ese ese Hlooho ya kereke. Mme jwale re dumela ho dikhoutu ho nale Bibele. Ka tsela ejwalo haresa tshepahala ho Monna wa rona, Lentswe. Modimo ha Aya kgotsofala ke seo, Catholic le Protestant kaho tshwana, hobane o kgalema kereke tsena kaofela.

Ya kgale Babylona ene ele lehae la diphoso tsa bodumedi ka diphiri tsa batho, ba bitswang DiCardinale. "Cardo" ebolela monahano. Bana bo Cardinal ba laola mamati a kgoro ya diphiri. Haeba o lefa hantle, o lokela ho ipolela dibe tsa hao tsohle ho bona, mme ha feela ontse o dumela ho bona, ba bula hanyane diphiri tseo oseke wa dibona kaofela.

Ka dilemo boPope ba bolela hore Peterose onale dinotlolo mme otla dumella hore batho bakene Lehodimong ha Pope a mobolella. Thuto ena ebitswa "Unam Sanctam" e ile ya tsebahatswa ka 1302 AD mme ebolela hore haho pholoso ntle ho kereke ya Catholic. Hlokomela hore haho pholoso ho Jesu, empa jwale e matsohong a Peterose ya lokelang ho o bulela monyako wa Lehodimo. Na o nahana hore Modimo O thabela mohopolo oo?

TSHENOLO 17:6 Mme ka bona mosadi ya tauweng ke madi a bahalaledi, leke madi a bahalaledi ba Jesu: yare hake mmona, ka makala ka makalo ekgolo.

Puso ya Roma, hotloha ho Nero ka 64 AD ha ane a qala ho bolaya Bakreste, hoya mane 312 AD ha Constantine a eba mmusisi yaba o emisa taba ya ho bolaya Bakreste, a emisa hose ho bolailwe Bakreste ba millione tse 3.

Ka lemo tsabo 400 AD, Augustine, moreri ya matla wa Roman Catholic preacher, claimed that it was OK to persecute Christians who a hanana le kereke ya Catholic. Ba babang bane ba bile ba mmitsa Kgosana ya Qoso. Hoya mane ho 450 AD, Leo I, Mobishopo wa Roman Catholic wa Rome a toloka dithuto tsa Augustine eleng tse bolelang hore Catholic eka bolaya Bakreste bafofotsang. A thabela Priscillianiste mane Spain moo polao e sehloho e ileng ya nka sebaka. Leo I a leka hoba Bishopo wa Rome ene ele mmusisi emoholo wa Bakreste. Ka tsela ejwalo polao esehloho e ile ya qala mane Mengwaheng e Lefifi ka Counter Reformation moo kereke ya Catholic e ileng ya ba 68 million yaba Kreste baneng basa dumelane le CatholicismTsela ena ya Reformation ya emisa ho tswella ka Reformation naheng tse ngata.

Eseng ho bua ka Bojudasm le Muslims hobane ho nale Tsoseletso ya Pope Urban II. Ho bolaya basa dumeleng hotla etsa hore batho ba lebisa Lehodimong, jwalo kaha ho bolelwa. Ena ebile phoso ekgolo eo – "Nkaya Lehodimong hake o bolaya". Motho aka lahleha jwalo.

Batauwe ke madi. Palo ena ene ele tlase haholo. Hone hose taba ya ho potoloha taba ena. Empa baradi ba Protestant bane batletse madi le bona. Protestants e ile ya bolaya le bona Catholics, mme ba bang ba Protestants ba bolaya Protestants ka baka laho se dumellane. Anabaptists ba bang bane bakolobetsa kaho ina Protestants. Tsela ena ya kolobetso eoe e ile ya etsa hore hobe le polayano ho Catholics ho Protestants. Joseph Smith wa Mormons o ile a thunyuwa ke Methodists mane America. Protestants e ile yaeba metjhini eneng esebediswa ke di Popes ho bolaya le mane Vatican, empa leha ele tlhahiso ya Protestants lefu le ile la nyoloha, polao tseo tsohle ene ele phoso ekgolo.Mofumahadi wa Protestant Elizabeth I a dumella halofo ya million ya Irish Catholics hore ba bolawe.

John Calvin, moreformera emoholo,akwahela taba ena ho Servetus ele sesireletso, bane ba dumela ho Oneness ho nale Trinity. Motho a tswella ho lwana.

Ka tsela ejwalo rona Protestants ha bana molato hodima sena.

"Kamohelo ekgolo mona".

Leha hole jwalo Johanne a makala ka boinehelo bo bokana. Tsela entle hakana ya moaho wa Vatican. Ho sesa ha Sistine chapel ene e ahuwe enale setshwantsho sa Michelangelo, setaki seseholo sa lefatshe lohle. Botle bo bokana ba tshusumetso ya hao. Tshusumetso ekalo ya lefatshe. Mother Theresa, ya tsebahalang wa kgaitsedi wa Catholic, a etsa mohlala ka sebaka sa Calcutta seneng se etsa hore hobe hotle haholo. O ile a fana ka dimillione a ile a hapa Nobel prize ho bafutsana. Bongata bo ile ba amohela taba ena.

Tsela ya Catholic ene ebonahala ele ntle haholo. Ka tsela ejwalo John a ipotsa, hoo eneng ele polao? Ba bolela ha Pope wa pele ene ele Mohalaledi Peterose. Empa ha Peterose a bona keko ya Judas ho Jesu, Peterose a hlasela emong wa basebeletsi wa Mopriesta ka sabole. Jesu O ile A mmolella hore a behe sabole ya hae. Ka tsela ejwalo ha jwang kereke ekare e latela Peterose jwale esebedisa sabole hoka bolaya dimillione tsa Bakreste ba bang, ka hobane feela basa dumellane le bona

Kereke ya Catholic edula enale diphiri le tse ding. Emakatsa ka tsela tse ngata, empa bathusa bafutsana. Bafana ka thuso ho batho babangata. Ba kopana ka tsela engata ka thetso ya dithuso ka hlakoreng leleng bantse ba bolaya. Hape ba nale rekoto ya ditlatlapop tse ngata tsa batho.

TSHENOLO 17:7 Mme lengeloi lare ho nna, nyolohela kwano? Ketla o bolella sephiri sa mosadi eo, le sa sebata seo, senang le hlooho tse supileng le dinaka tse leshome.

Johanne etla bonahatsa sena.

Jwale lengeloi le hlalosa ka setshwantsho mosadi enwa ya weleng, kereke ena e weleng.

Ewele hodimang? Ewele ho tloha ho Bibele ka tsela eo engodilweng ka teng.

Sebata ka hlooho tse supileng ke ntho etshosang. Kereke ena epalame hodima moya omong o tshosang haholo. Moya wa Bodumedi wa Roman Catholic hantle ntle o fiela lefatshe lena lohle hore bohale ba Modimo O Ahlole ka baka la seo, batho baleng nthong ena ba nahana hore ba sebeletsa Modimo. Ka tsela ejwalo Johanne a ipotsa.

Hobaneng ha batho ba senang molato bana baka thetswa ha kana? Bobedi kereke ya Catholic mmoho le baradi ba yona Protestant.

 

REVELATION 17:8 Sebata seo oseboneng sene sele teng, hase saleo; mme setla hlaha sekoting sa dihele, mme selebile timelong: mme bohle batsamayang lefatsheng, bao mabitso a bona aleng siko bukeng ya bophelo esale lefatshe le thewa, etlare ha ba bona sebata, seneng sele teng, seleng siko.

Sekoti sa dihele ha sena motheo wa Bibele. Ho bolelang hore baetapele kapa bareri ba sebedisa mohopolo wa bona. Ba demela hae sahlokahale.

Rona Baditjhaba re ntse re tshwasehile mekgweng ya kgale ya Selekane sa Kgale. Jesu O tlile hotla re ntsha teronkong ya sebe. Jwale re buswa ke 'bokereki' re hulanya maoto ka tsela diphiri tsa pagane. Bakreste ba thabela feela ho nkuwa ke maikutlo ho nale Bibele, jwalo sehlopha sa dicathedrale, diaparo tsa sedumedi, ponahatso ya sefapano, dirosari, difate tsa keresemese, Mebutlanyana ya Paseka, mmino wa disco, le botarasi.

Bakreste ba rata dintho tsa feshene ka tsela tsohle ba batla ho tshwana le lefatshe. Hare batle ho bolellwa hore re kaba phoso nthong tseo re dibolellwang. Hare ikutlwele hantle lehanyane ho bolellwa.

Kajeno, re nahana hore meya ya rona haena phomolo hose ngodilweng. Ho leka ho fumana mantswe hotswa ho Pope, Cardinal le Archbishopka hare ho Bibele. Ke tumelo ya Pagane etswang sekoting sa dihele, mme a apesitswe ka Sekreste. Modingwana Ishtar otheohile nokeng ya Eufrate ka hare ho lehe hale qhotswa. Haele hantle sena ke Lehe la Easter, tshwarelo, lehe la Ishtar.

"sene sele teng, mme ha sesaleo, mme sentse sele teng".

Sena sethabela katleho ya diPope. Mokgwa wa kereke othabela sena ke moya oo. Pope ke morena wa kereke ya Catholic. Jwalo kaha nako entse eya, bakgetha Pope eo eneng ele mmusisi aseng ale siko kapele feela empa ale teng, shwele. Monna wa shwa empa leemedi Pope ha leshwe hobane ke leemedi ka kgetho Pope o kgethwa ke Council ya Cardinals. Leha enwa ya leng teng ha jwale Pope, hose ho nale emong ya tlang ho nka sebaka sa hae.

Ka tsela ya bopapa ephonyoha ka baka la Council ya Cardinals ekgethang Pope emong. Mokgwa wa ho kgetha hao lokele ho roba emeng ya melao. (Haho kgoneha le botjhabela, empa ba nale baetapele ba nkang sebaka seselele ba busa).

Pope ke hlooho ya sena. “sebata sene sele teng” enwa ke Pope ha a buswa a laolwa ke diCardinals), “mme ha ayo” ( Pope oya shwa), “mme ontse ale teng” (ho kgethwa Pope emotjha).”

Tswelopele ya di Pope e itshetlehile hodima Mohalaledi Peterose leba pele Biobishopo ba Rome. Sena sea kgahlisa.Haho tsela enngwe yaho atleha tabeng ena. Batho baya ipotsa hore o atleha jwang tabeng ena.

Empa Peterose ha akaba a fihla Roma. Haho taba etiisang taba eo. Peterose ene ele moapostola wa Bajude. O ile a leba Babylona ho Bajude ba sakang bakgutlela Cyrus ha Bajude bane balokollwa kgulehong Babylona. Catholic eleka ka matla ka baka la kgatello hore ere Roma Babylona hore batle bare Peterose o ile a fihla mane Roma. Seo hase nnete. Roma hase Babylona. Mosadi, kereke ya Roman Catholic, ena Sephiri Babylona sengodiulweng phatleng. Phatla ehlalosa moo ho dulang boko le mohopolo. Ka tsela ejwalo kereke ya Roma, mohopolong wa yona, edumela diphiri tsa Babylona. Ke lona lebaka leo Modimo A kgalemang sena. Empa Babylona ke motse o pela Eufrate. Ke hona moo Peterose aneng ale teng.

Bishop Siricius, ya ileng ashwa ka 399 AD, ebile bishopo wa pele wa Romahoka ipitsa Pope. Ka tsela ejwalo monahano wa "Pope" o nkile lemo tse 400 hoka phethahala. Mohopolo oo ha oyaka wa hlaha ka hare ho Bibele. Mohopolo wa bishopo hao yaka waba teng ho fihlela kamora lefu la moapostola Johanne, le ileng la etsahala ka lemo sa 100 AD. Mahareng a 60 AD le 70 AD bongata ba baapostola ba leshome le metso emmedi bane ba ile ba bolawa, ha ba bang ba ile batsamaya, jwalo ka Thomas ya ileng a leba India. Hotswa lefatsheng leka Bophirima moo moapostala Johanne abileng moetapele ho fihlela a eshwa.

 

 

Sebata sematla se ile sa nka sebaka. Yaba ba batla ho qeta taba ena. Mohopolo wa moetapele "emong le emong o nale maikutlo a hae ka taba eo".

Baetapele, bobedi dipolitiki le bodumedi, bahlolwa ke matla. Kereke kajeno ke kgwebo.

Pope onale matla amaholo aho aha mokgatlo (ntho enngwe esiko Lengolong).

TSHENOLO 17:9 Mohopolo ke ona onang le bohlale. Dihlooho tseo tse supileng ke dithaba tse supileng, tseo mosadi a dutseng hodima tsona.

Bohlale, eseng maleme, ke neo e phahameng haholo ya Moya o Halalelang. Bohlale baho kopanya Mangolo mmoho,hore retle re tsebe ho bala Mangolo. Mangolo ha a lwantshane. Haeka aya lwantshana, ke hore feela mehopolo ya rona ebatla ho lokiswa.

I BAKORINTHE 12:8 Hobane ba bang ba neilwe bohlale ke Moya oo; ba bang ba neilwe Moya wa tsebo ke Moya ona oo;

9 Babang tumelo ke Moya ona oo; ba bang neo ya phodiso ke Moya oo;

10 Hoka etsa mehlolo; ba bang boporofeta; ba bang tekolo ya meya; ba bang dipuo; ba bang hoka toloka dipuo:

I CORINTHIANS 12:31 Empa neo ya bohlokwa: leha hole jwalo ke lebontsha hofeta moo.

Lentswe la bohlale ho bua ka lona.Ntle le bohlale re keke ra utlwisisa Bibele.

Marcus Terentius Varro (116 BC – 27 BC) mane De Lingua Latina v. 41 o ngodile:
"Moo Roma eleng ha jwale, ene ele Septimontium, ebitswang thaba tse ngata, haufi le mabota a motse."

Septimontium ebolela "thaba tse supileng".

 

 

Kahodimo ke khoine ya mmusisi Caesar Vespasian (69 - 79) ebontshang Motse wa Roma jwalo ka mofumahadi Dea-Roma a dutse thabeng tse 7. Mmusisi one a bitswa Caesar.

PM e emetse Pontiffex Maximus kapa Pontiff.

Pagane Roma ene e emetswe ke motse wa Roma. Kajeno Maria ke ntho ya ho rapelwa ke Catholic. Pope John Paul II, emong wa baba holo bo Pope, ya ileng a phahamisa tumelo ya bo Maria. Ho bolelang hore pagane ya diphiri tsa badimo ba Babylona barapelwang ke Roma ha Julius Caesar, Morom emoholo, a ntsha tjotjo bakeng sa tsela ya hae ho Pontiff (kapa Pontiffex Maximus) ka 63 BC. Yaba o lokela ho leba ntweng mabe Gaul (ebitswang France kajeno) bakeng saho lefa melato ya hae. Babang babo radipale ba bolela hore o ile a bolaya1 millione ya batho ba Gaul. Lehlakore la fumana katleho ka taba eo. Tjhefu ena ya hlola morusu ho batho bana.

Ka tsela eo tswella o latela mokgwa wa pagane ya Rom. Thapelo ena ya Roma ya ho rapela mosadi, ebontsha ka hodimo ho khoine, ebontsha diphiri tsa Babylona disale teng ka hare ho kereke kajeno. Ho rapela ho nnille ha fetisetswa ho babang jwalo bo Dea-Roma ho Maria. Entse ele ona mokgwa wa pagane, onpa o apere feela kob ya Bokreste kgetlong lena. Boprista ba Babylona ke mohopolo o motle haholo wa taba ena.

Kahodima khoine, PM e emetse Pontiffex Maximus, moprista emoholo wa diphiri tsa Babylona. Julius Caesar webile mmusi wa pele wa Roma ho nka taetlele eo ka 63 BC. Ntho ena ya tswelella hofihlela ka 376 AD ha bane ba ikutlwela bale fatshe haholo, jwalo ka Bakreste, bane basa lokela hore ebe ba nkile taetlele ena. Ka 460 AD Bishopo emoholo wa Roma, Leo 1, one a ipitsa Pope le Pontiffex Maximus (Pontiff).

Roma ene ele hodima dithaba tse supileng, bakeng sa tshireletso, hodima thaba tse supileng pela noka ya Tibere. Romuluse o ile a etsa hore sena se sebetse, tsela ya nnete bakeng sa seo. One o lokela ho lefa hore otle o tshele noka ena. Jwalo ka bongata makgoba sene seata mane Romulus, batho baqalella ho aha dibaka hodima thaba tse supileng.

 

 

Ho sireletsa setjhaba sena sena sene selokile haholo.

 

 

Hohle moo baneng ba aha teng hosa kgathatsehe hore ke motse setoropo lapa mahaeng, ebe batho ba teng ba bolela sena jwalo ka motse. Ka tsela eo sena se etsa hore motse oo o tsebahale jwalo ka o hodima thaba tse supileng. Empa Bibele ebolela sena jwalo ka motse o hodima thaba. Hobaneng? Retla bua ka sena nakong etlang.

Jwale retla ho ya tsejwang haho monna wa Roma, Julius Caesar. Caesar ya ileng a heletsa Roman Republic ka matla a senate hoka busa ale mong. Mona Caesar one a beha mohlala bakeng sa kereke ya Roma. Dipope dine ditla busa kereke jwalo ka babusa notsi, mme bane bakeke ba buswa ke dicardinale. Caesar, kamora lefu la hae, ene ele monna wa pele wa Rome hoka rapelwa jwalo ka Modimo. Batho baneng baeme bakeng sa Modimo. Ka tsela ejwalo Dipope tsa tsoha ka matla hoka bonahatsa Vicar ya Kreste, baeme bakeng sa Kreste.

Caesar o ile a hlola moferefere. Ka matla a maholo. Dipope, ditshwere kereke ya Catholic, tsa bolaya 68 million tsa bahanyetsi ba bona Mengwaheng e Lefifi lemong tse 200 le metso nakeog Marefomara kamora Mengwaha e Lefifi. Baneng balatela mohlala wa Caesar.

Dilemo tse mmalwa tsa qetelo ya bophelo ba Caesar ka tsela enngwe dine ditshwantshwa le tsa Jesu. Julius Caesar onale maemedi ana JC, eleng se motshwantshang le Jesus Christ, eo maemedi a Hae eleng JC. Caesar o ile a busa lemo tse ka tlase ho tse nne pele a bolawa ke Brutus emonyane ya neng ele motswalle emoholo wa hae. Jesu o ile a busa lemo tse tharo le halofo pele a bolawa ke Judas.

 

 

Julius Caesar – Monna w ape;e ya ileng a sebollla "lelapa la boreneng" la puso ya Rome.

Bahlahlami kamehla badula ba nale mathata. Usurpers o ile a bolaya ba bangata.Kereke ya Roman kaho leka hore Mohalaledi Peterose. Haele hantle baetsisa pale ya bophelo ba Peterose ya ileng a bolawa Roma. Haho pale e hlalosang seo. Peterose ha akaba aya Roma.

Empa Peterose one a nale dinotlolo tsa Lehodimo, ka tsela ejwalo bo Pope ba bolela hore ke bahlahlami ba Peterose, mme ke bona feela baka bulelang batho Lehodimo. Ena ene ele phehisano ematla haholo bakeng sa dibarbariane. Bongata ba dibarbarian bahapa Rome yaba bafetolelwa hoCatholicism.

Qetellong ka 1059 AD, Pope Nicholas 2 anka qeto ya hoba Pope ya hlahlamang a kgethwa ke boCardinal. Ka tsela ejwalo a wela matsohong a Catholic. Hone hose emong Pope yaneng ale kantle ho Bocardinals' kgetho ene etla hlaha ele ya mosala morao wa Peterose.

Empa ho nale botebo tabeng ena. Ere Bibele dithaba tse supileng, dithaba.

Setshwantsho sa Daniele, Lefika le otla maoto mme Lefika la fetoha thaba nakong Lemokete ya Modimo, lemo tse 1000 ha Jesu A busa lefatshe.

Ho Mattheu Kgaolo 13 tho nale ditshwantsho tse supileng tse hlalosang Mmuso wa Lehodimo. (Oka fumana seo hao ithuta ha nako entswe etswella pele ho "Mattheu Kgaolo 13 ehlalosa Kereke tse Supileng tsa Mengwaha"). Setshwantsho ka seng sehlalosa mongwaha wa kereke. Ka tsela ejwalo Mongwaha wa kereke ka nngwe ohlalosa Mmuso wa Lehodimo. Ke baka leo kereke ya Roman Catholic ke sera sa Modimo ka mengwaha ena ya dikereke esupileng, kapa mebuso, kapa dithaba. Hahona nako enngwe eo sera sa kereke sebileng ka teng ka lemo tse 2000.

TSHENOLO 17:10 Mme ho nale marena a supileng: amahlano a wele, mme ale mong o teng, mme emong oyatla; mme atla, mme otla busa nakwana.

54-0513 LETSHWAO LA SEBATA

Mme ho nale marena a supileng: amahlano a wele ...

Hare sheba pale, mme re kgutlela morao hoka sheba sena, moo mebuso ya marena ewang teng Roma, ho tloha ka nako ya mmuso wa Babylona.
... emong ... (Nero) ... mme emong oyatla; ... mme emong otla ka sebaka se senyane ... (ka nako ya kgwedi tse tsheletseng.)

Nero (54 - 68 AD) one a busa ka nako ya Johanne ha ane ale sehleke hlekeng sa Patmos. Johanne o ile a lokollwa ka lemo sa 68 AD ha Nero a eshwa. Hamorao mmusi emong Domitian (81 - 96 AD) amolelekela hape sehlekehlekeng sa Patmos, pele a lokollwa ka lemo sa 96 AD ha Domitian a eshwa. Makgoba a dipolotiki ane a lokollwa mmusi emong le eng ha a eshwa, ya neng a ba kwalla. Johanne o ile a bona sena se seholo haholo. Selekane Sesetjha se ile fella ka (Tshenolo 22:18). O ile a kgutlela Efese ene ele yena feela monna ya nang le maemo a semoya hoka felletsa sena hotswa mangolong a mmalwa.

Galba, mogenerala wa Roma mane Spain, aba le karolo eo a e bapalang ka kgwedi tse 7, eleng "sebaka se senyane haholo". Sena sa qeta puso ya lelapa la Julius Caesar. Pagane Roma ennile yaba le puso ya tatelano.

Kereke ya Catholic ene e arola mathata kaho hore bocardinale ba seke banyala. Ka baka leo hone hose bahlahlami babo Pope. Bocardinal bane ba nale tokoloho ya hore baka beha mang bakeng sa mosebetsi oo. Eleng lona lebaka le neng le etsa hore ho kgethwe John Paul II le Francis jwalo kaba hlokang hoka hanyetswa, mme ka karolo tse pedi tse fapaneng, bopope.

Mane botjhabela batho bane barutwa ho rapela ditshwantsho. Sena sene sesa etsahale mane bophirima. Sena ene ele ntho esa tlwaelehang bophirima. Alexander the Great o ile a leba Greece ho leba Persia, mme ka baka lena a leba bophirima, moo mmusi a neng a sebeletswa jwalo ka modimo. Alexander, one a buswa ke meharo le pelo telele. Yaba hatella hore Macedonians le MaGereki a morapele le ona, empa ashwa kamora seo. Empa mohopolo one ose o qadilwe. Monna wa bophirima anahana hore ke Modimo.

Julius Caesar one a nale bokamo bo lokileng haholo pusong ya Roman hoka rapelwa jwalo ka modimo, after his death in 44 BC, when a temple was erected to him in 29 AD in Pergamos. Ho bolelang ho pusong ya Roma. Nakong eo Caesar asa phele ebile Pontiff ya diphiri tsa Babylona, seqadileng ele leemedi la Roma. Pope a ema ka matla a pagane barbarians hofedisa mmuso wa Roma ka ho ipitsa Pontiff, moprista emoholo wa bona. Bopope badumela ho haseng diphiri tse ngata tsa Babylona hobane ka baka la bongata ba dibarbarians. Hamorao baradi ba Catholic, Protestants, bane ba latela mma bona Catholic kaho dumela tse ding tsa diphiri tsa Babylona.

Ezekiele o buile ntho ekang eo ho tshenyeho ya Jerusalema ka baka la mokgwa wa pagane ho potoloha naha.

EZEKIELE 16:44 Bonang, emong le emong ya sebedisang maele otla sebedisa maele kgahlano le wena, areng, jwalo a mme le baradi ka tsela ejwalo, le baradi jwalo ka mma bona.

Ka tlhaho, kamehla moradi o futsa mmae. Ho lebella mmae ho neha moradi bokamoso. Ka tsela ejwalo, bomadimabe, rona baradi ba Protestant re sheba ho mme wa rona wa le pagane Catholic.

 

Augustus

Mmusi ya ileng a latela Caesar ene ele motjhana wa Augustus. O ile a amoha senate sohle matla, leha ane a ba lefa bakeng sa ho hlaha feela. Ebe, kaho iketsisa, o iphapanya taelo ho busa notsi. "Monna ale mong ke morena mona", ke seo aneng ase bolela.

 

Tiberius

Tiberius ene ele mora wa mothoduwa wa Augustus. O ile atla ale kgopo haholol. One anale tshusumetso ya bobe. O ile a bolaya 300 senate eleng se ileng sa etsa hore lekgotla la senate le tshabe ho hanana le yena.Senate sene se mmitsa modingwana, empa o ile anna a bolaya 300 a bona.

 

Caligula

Caligula, mothoduwa mora wa Tiberius, ene ele mmusi ya latelang. One a nahana hore ke Modimo. One asa hloke ho mamela mang kapa mang feela. Emong le emong one a lokela ho momamela. One ale kgopo haholo.

Ho fihlela ka nako eo ene ele senate feela sa Roma seneng se nale matla aho beha mmusi.

 

Claudius

Claudius, malome a kgopo wa Caligula, o ile a etswa mmusi wa molebedi wa Praetorian, lebotho la sesole le neng le dumeletswe mane Italy. Claudius o ile a fana ka moputso o moholo wa bonase ho molebedi wa Praetorian, ka tsela ejwalo lebotho la nka puso. Claudius,atswalletswe Gaul (France) ene ele mmusi wa pele wa hotswa Italy.Ke monna wa pele wa hoba mmusi ntle ho kgetho ya senate.

Claudius o ile a nyala mme wa Nero, mme a thola mora wa Nero jwalo ka mora. Mme wa Nero atshella Claudius tjhefu dijong hore ashwe Nero ebe mmusi.

 

Nero

Nero a fetoha mmusi wa pele, nako emahlonoko ya Bakreste ka 64 AD bane baqoswa kaho qala mollo mane Rome.One a kgohlahetse haholo a etsa hore barui ba monehe mafa a bona. Yaba oba bolella hore ba ipolaye a kgone ho fumana tjhelete tsa bona. O ile a ipolaya ka 68 AD.

Galba

Mogenerala Galba, o ile a tshwara seole sa Roma mane Spain, ahlahella jwalo ka mmusi ha a nka setulo mane Spain a ikgethile yena. Kgetlo la pele mmusi kantle ho Italy. Kgetlo la pele motho ya kgethilweng eseng hotswa lelapeng. Lelapa la borena la Caesar le nnile la theoha jwalo ka kgetho hofihlela pheletsong.

TSHENOLO 17:11 Mme sebata sene sele teng, mme ha seo, ebile ke sa borobedi, mme ke sa bosupa, mme selebile timeleong.

Lelapa la Caesar le ile la behellwa ka thoko ke mmusi wa Roma eo hamorao dibarbariane diileng tsa mofedisa. Empa boPope ba ile bare hamorao baetsa seo hape kaho kgetha Pope hokaba mmusa notsi hape. Mmuso wa semoya, kereke ya Catholic, e ile ya hlola ho itshunyaka ha dibarbariane kaho tlosa puso ya dibarbariane bakenya Catholicism.

Dibarbarians dine dihlola puso ya Roma empa kereke ya Roma ene ese ejele kelello ya dibarbariane.

Eleng lona lebaka le etsang hore Pope a tsohe a nale matla ho dibarbariane.

Empa pele maloko a tsheletseng a lelapa la Caesar ane a behile mohlala wa boPope ho latelwa hamorao.

"yena ke wa borobedi, mme ke wa bosupa".

Sena "yena" se emetse matla, hobane Pope ke hlooho ya kereke ya Catholic. BoPopes ke babusi ba nako etelele mane lefatsheng la bophirima. BoPope ba busa, mme bantse ba busa, jwalo ka babusa notsi ba mmuso wa Roma.

Ka hare ho Lengolo, nomoro ya bosupa ke nomoro ya phethahalo. Beke ephethahla ha enale matsatsi a supileng. Mmala esupileng ya mookodi ephethahetseng, eleng ponahatso ya morwqallo ya Modimo. Ho bolelang hore ya 8 ke qaleho ya ntho tse ntjha. Babusi ba pagane Roma kapa Caesars one atla emelwa ke tsela entjha ya Roman Popes. Etiileng pagane Roma maoto a setshwantsho sa tshepe sa Daniele setla fetola tsela ya papal Roman Catholic maoto a setshwantsho sa tshepe. Papal ya mmuso wa pagane Roma, o laolang ka kgatello lefatshe, owa ka puso ya Roman Popes le kereke ya semoya elaolwang ke batho.

Supa ya pele ya babusi ba Roma e ile yatla setjhabeng. Julius Caesar ha aka a bitsetswa ho laola jwalo ka Augustus. Papacy ke "ya supa" balaodi ba pagane. Entse ele karolo ya nomoro ya bosupa ya ba busi ba pagane ya Roma. Jwalo kabo Caesars, Popes batla batla ho taolo kaofela ya kereke. Bishopo ba pele bane basa ipitse diPopes. Thaetlele eo e ile ya hlahella morao mona 400 AD. Baetapele ba batho. Jwalo ka Caesars bane batla tsejwa ka Pontiff kapa moprista ya phahameng wa diphiri tsa Babylona. Jwalo ka dikereke tsa Protestants dilatela. Supa wa pele, ke feela Caesar le Augustus bao eneng ele babusi ba sebele. Ka tsela ejwalo, ahara ba kabang 260 boPopes, ho tlaba le ba mmalwa feela batlang ho phehisana le boPopes jwalo ka Gregory 1, empa mahareng ho tlaba leho phehisana. Jwalo ka Tiberius, Caligula le Nero bao eneng ele babusi bakgopo.

Ka tsela ejwalo ya maloko a mahlano a Caesar bane se bashwele ("ba bahlano ba wele") kamora ho busa nako etelele. Nakong ya pono, Nero one a busa jwalo ka mmusi ("mme le emong hape ka tsela ejwalo"). One a kgohlahetse haholo. One a laela hore a bitswe “Mohalaledi” jwalo kaha ane a ikutlwa jwalo ka modimo. O ile a tjhesa Roma ha a qetile a tlameletsa Bakreste hore ke bona baentseng seo. Palo ena ya tshelela ya leloko la Caesar le ile la betla tsela ya kereke ya Catholic. Monna ya phahameng, bishopo wa Roma, o lokela ho busa ka notsi. Ha a mamele mang kapa mang feela. Ke lona lebaka leo kereke ka nngwe elokela hoka buswa ke moprista ya nkang ditaelo ho Pope.

Baetapele ba tumelo ba nale mathata a maholo.

Pope one a phahmiswa ha a bua ka thuto ya hae, are ke Lentswe la Modimo. O nka sebaka sa Modimo lefatsheng. O ipitsa Vicar of Christ ("Sebakeng sa Kreste"). Batho ba lokela hoka momamela, jwalo ka makgoba.

Yaba Nero ohlahisa moya wa vicious ho balawe Bakreste. A fenetha 68 million hoka tiisa taba ena ho kereke ya Catholic ho tiisa matla a bona Europe le South America ka lemo tse ngata.

Galba ene ele yena feela ya neng ese leloko la boreneng. Ka tsela ejwalo Pope akeke atla hotswa ho Lekgotla la Cardinals. Otla hloka puso ya matla a sesole bakeng sa seo, mme otla etsa seo ka papacy. Nakong ya Matshwenyeho a maholo.

Ka tsela eo sena ke puso ya diphaka ya kereke ya Roman ka puso ya pagane ya Roma.

TSHENOLO 17:12 Mme nako tseo tse leshome tseo o diboneng, tsesa fumanang mmuso; empa tsa fumana matla hotswa ho sebata ka hora ele nngwe.

Hase marena ka meqhaka. Matla a mmusa notsi.

Mmusa notsi ke motho ya nang le matla a borena, empa asa rwale moqhaka.

Mopresidente Putin wa Russia ke mohlala wa sena. Haele hantle o kgethuwe ke demokrasi. Ho bolelang hore Putin haele hantle oka hodima Russia, jwalo ka mmusa notsi. Ka Hlakola 2015 Boris Nemtsov, o nnile le yena a itukisetsa hoba mopresidente, o ile a thunyuwa metara tse mmalwa ho tloha Kremlin. Hitler le Stalin bane batseba hoka hlakola dira tsa bona. Ke yona tsela ya ho hlokomela mmusa notsi.

Putin o ile a fumana matla ka 2000 kaho sebedisa mokgatlo o ikgethang wa television eleng NTV hoka qala leshano ka bana baqothisanang lehlokwa le yena. Ha ase atshwere matla a qhala maqhama le NTV ene efana ka taba tseo eseng tsona. Russia ebolela hore basebedisa demokrasi, empa haele nnete ke hore ba laolwa ke Kremlin, mme dikgetho difetohile papadi feela. Ha Presidente Putin ha ane a lokela ho emela dikgetho kamora lemo tse robedi, o ile a iketsa moministera mme aba tlasa taolo ya Medvedev a emela dikgetho ka lemo tse nne ele mopresidente yaba ho nka Putin. Puso notsi ena tlasa lebitso la demokrasi.

China kajeno ke naha ya makapitale, empa ebusa ke ba busa notsi ba makomonisi, ho qala ka Mao Tse-tung ya ileng a bolaya ka tlala 77 million ya Machaena. Lenin le Stalin, babusa notsi ba Russia "bona feela" ba bolaile 35 million tsa Marassia. Baema notsi ba Marasia.

Babusa notsi ba leshome batlang, ho Matshwenyeho a Maholo.

Hora ele nngwe le sebata. Ena ke nako ekgolo ya Matshwenyeho a maholo.

Antikreste wa hoqetela Pope akeke aba mokadinale wa Catholic. Jwalo ka mogenerale Galba, otlatswa kantle mme a nale matla a naha tse leshome Matshwenyehong a maholo. Mahlolo kea lemo tse tharo le halofo.

TSHENOLO 17:13  Sena senale mohopolo ple mong feela, mme setla neha sebata matla.

Naka tse leshome tsa mobuisa notse ditla neha Pope matla. Jwalo kaha Pope wa kereke ya Roman Catholic etla fana ka matla a sepolotiki.

Ho kenyeletswa naka tsena tse leshome.

Sena setla etsa hore a seke a emisa. Matla a tshebe a pjhatlang Roma atla tlala lefatshe lohle.

TSHENOLO 17:14 Mme batla lwana le Konyana, mme Konyana etlaba hlola: hobane ke Morena wa marena, Morena wa marena: mme ba nang le Yena, bakgethilweng, leka botshepehi.

Tshenyeho le mathata aho lokisetsa ho leba ntweng ya Armageddon. Moo ke hona moo antikreste Pope atlang ho bona matla a Modimo. Haho bolelwa ka Matla, a puso ya Jesu. Mane Armageddon Otla hanyatsa matla a lefifi. Etlaba ntswa etshabehang ya madi.

Empa Monyaduwa otlabe anale Jesu. Ba bitsitswe leho kgethwa ke Yena. Bakreste ba bangata baya tseba hore sena ke nnete. Empa qeto ya boraro ethata haholo: botshepei.

Ke mang hara Bkreste ya nang le botshepei Lentsweng la Modimo. Eseng ho mokgatlo kapa ho kereke empa ho Bibele. Ya sakgathalleng Bonikola bamoruti kapa moetapele wa kereke ka kgatello kapa manganga. Eseng ya pagane filasophi hotswa Greece boraro bonngweng kapa Bonngwe borarong. Eseng maemedi Ntate, Mora le Moya o Halalelang tse nkileng sebaka sa Lebitso laJesu Kreste. Eseng Trinity enkileng sebaka sa Jesu jwalo ka Modimo O Moholo.

Haeba re nahana ka sena, eba re Balatedi ba Morena.

TSHENOLO 17:15 Yaba ore ho nna, metsi aoa oa boneng, moo seotsa se dutseng hodima ona, ke batho, matshwele ltshwele, le ditjhaba, le badipuo tsohle.

Bongata bosa phomosehang, kaofela ba batla ditokelo, tsa hoka tena kamoo ba batlang ka teng.

TSHENOLO 17:16 Mme manaka ao a leshome ao oa boneng hloohong ya sebata, ana atla hloya seotswa, mme ase siye sele feela, mme baje nama ya sona, batla motjhesa mollong.

Antikreste Pope otla batla ho etsisa Modimo teroneng hara motse, Jerusalema. Ka tsela ejwalo otla sebdisa kereke ya Roma hoka fumana matla mane Jerusalema. Hang feela ha Vatican ese entse mosebetsi wa yona, otla dumella sesole sa hae ho diela diatomic bomb hodima Vatican. Ke tsela eo Satane a sebetsang ka yona. Haeba o mosebeletsa. Hang ha ase asa o hloke, ebe oya o lahla.

Stalin, mmusa notsi wa Russia, one a dula anale baithaope ba batlang ho bolaya bahanyetsi ba hae. Ebe, o etsa sena hoka timetsa bokgopo ba hae, one atla bolaya. Baithaopi haba batle ho ruteha. Batswella pele ba bolaya ba bolawa. Satane hase thaka le lokileng. Suthela hole le yena.

TSHENOLO 17:17 Hobane Modimo O tlatsitse pelo tsa bona hoka etsa thato ya Hae, leho dumellana, leho fana ka seo ho sebata, hofihlela mantswe a Modimo a phethahala.

Modimo o bile o laola dira tsa hae. Ba busa notsi bana batla tswella jwalo ho fihlela thato ya Modimo ephethahala. Ebe Modimo Otla lokisa tsohle. Esita le dira tsa Modimo ditseba hore Modimo O batla hore ba ikokobetse kaho etsa seo Areng ba seetse.

Hitler o ile a bolaya 6 million hoisa 9 million ya Bajude Europe le Russia dikampong tse sehloho. Ka tsela eo Hitler o lekile ho fedisa Bajude. Empa lefatshe lene lele mahlomoleng ka baka la Bajude, yaba ka Matjhaba a Kopaneng bakgetha hore Bajude ba mpe babe le lehae la bona Palestina. MaArabs atle a fumane kaofela Palestina. Dikgetho dine diatamelane haholo. Bajude ka kgetho tse pedi feela. Ka tsela ejwalo Hitler afana ka karolo enyane ya lehae ho Bajude.

Yaba Arabia, ka taba ya meharo le lehloyo ba hanana le sena. Bane basa batle hore ebe karolo ya Bajude le hore babe le karolo ya naha Palestina. MaArabs a kopanya karolo tse hlano tsa mabotho hore a fedise Bajude leho bankela naha eo ba eneilweng ke Matjhaba a Kopaneng. Ka tsela eo baikopanya, ka hore ba bolaye Bajude bohle, MaArabs atle a fumane naha yohle ya Palestina. MoArab Goliath ka sehlopha se seholo sa mabotho a hlasela. Kae kae, kaho makatsa, jwalo ka Mojuda ya monyane Davida ba ile babahlola, hona moo yaba karolo ekgolo ya Palestina Matjhaba a Kopaneng a neha Bajude Palestina. Ka 1967 MaArabs a tshosetsa ka ntwa hape. Israele a hlasela pele ka matsatsi a 6. Katleho ekgolo ba hapa Jerusalema. Ka tsela ejwalo lehloyo la Arabia latota ho karolo ya Israele hobane ese enale karolo ekgolo ya naha. Molao osena tshireletso.

Empa Israele ya etsa phoso. Kamora 1967 ba boloka lehwatata la Sinai leo eleng karolo ya lefatshe la tshepiso. Jwalo kaha ba ile baba maonatso. Ka 1973 MaArabs a hlasela ha bohloko. Israele ya hlola empa balahlehetswe haholo. Yaba bakgutlisetsa lehwatata la Sinai ho Egypeta.

Thuto. Batho ba Modimo ba lokela ho dula moo balaelwang ke Bibele. Oseke wa dula nthong tse tla nne diohopotse morao. Ntate ya lokileng otla dula a etsa seo. Modimo O nale lebaka hore hobaneng ha a etsa seo. Ore etseditse moedi bakeng sa tshireletso ya rona.

TSHENOLO 17:18 Mme mosadi eo o mmoneng ke motse oo o moholo, o buswang ke marena a lefatshe lena.

Ke ena moo eleng teng taba. Mosadi ka hare ho Bibele o emetse kereke. Empa mona Bibele ebolela ha mosadi enwa ele motse. Reka kgetha jwang taba tsena tse pedi? Na ebe ho nale motse o laolwang ke kereke o nang le lebitso.

Omong feela ke. Roma.

Lentswe Roma le bolela motse "Roma", kapa lentswe Roma leka bolela Vatican, ntlo kgolo ya lefatshe lena lohle ke kereke ya "Roman" Catholic.

Ekeke yaeba Constantinople kapa Jerusalema, leha ;le tsona dinale dithaba tse 7 Constantinople? Hahona kereke ya "Constantinople". Haho kereke ya elaolwang ke dipolotiki Constantinople kapa ka lefatshe ka bophara. Baetapele ba lefatshe haba lebe Constantinople kapa Jerusalem hoya botsa moetapele wa kereke moo. Ke efeng kereke elaolang Jerusalem? Haeyo. Ho nale kereke tse ngata moo. Haho kereke elaolang enngwe moo. Ha Pope John Paul II a eshwa, hone hole hlooho tse ngata tsa mmuso lefung la hae, hofeta kamoo oka bolelang hoya ka pale.

Roma e okametswe ke leru la dipolotiki, re lokela ho leboha kaho lahleha ha kereke ya Roman Catholic.

Kereke ya Roma enang le pale ya lemo tse 2000 tsa ho pholoha mmusong wa Roma o ileng wa phonyohisa yona ho merabe ya dibarbarian e ile ya hlahisa Mengwaha e Lefifi. Yaba ditjhaba tsa Europe dihlaha ka madi. Kajeno lefatshe la boraro le bothateng baho tshwara Europe le America. Ntwa tse pedi tse kgolo diile tsa etsahala. Hone hose motho ya neng anaha sena, empa kae kae kereke ya Roman Catholic ya ponyoha mme ya ata. Kereke ya Roma ephonyoha hangata feela nthong tsena.

Keng se etsang hore sena seetsahale?

Hoka aha mmuso otlang hoema nako etelele ho hloka dipilara.

Ka hare ho Bibele thaba ebolela mmuso.

DANIEL 2:34 Obone majwe aneng a heleha empa asa etswa ka matsoho, o ile a heletsa seemahale maotong sa tshepe, mme sa robeha dikoto.

35 Yaba sefetoha tshepe, letsopa, koporo, silivera, le kgauda, tsa pshatleha dikoto, tsa tshwana le mmoko wa hlabula fatshe; mme tsa fefolwa ke moya, yaba ha diaka tsa hlolwa difumanwe: mme lejwe leneng le helatsa majwe la fetoha thaba, mme ya tlala lefatshe lohle.

44 Mme ka nako ena ya marena Morena wa Lehodimo otla aha Mmuso, okekeng wa fediswa:

TSHENOLO 17:9 Mme ke ona mohopolo o nang le bohlale. Dihlooho tse supileng ke dithaba tse supileng, tseo mosadi a dutseng hodima tsona.

Re hloka bohlale ba semoya hoka tseba tsena.

Roma e ahilwe hodima thaba tse supileng. Jwale hobaneng haho bitswa dithaba?

Sena sehlalosa mmuso oo Diabolosi ao aha ho tloha nakong ya morwallo wa Noahe. Mmuso wa hae otla fela ka nako ya Matshwenyeho a Maholo.

Otlatla anka setulo sa hae ho Pope hobane kereke ya Roman Catholic enang le metheo e tsheletseng ese etla fela.

Le ole mong wa lefatshe, o laolwang ke kereke, otla hlahella ka nako ya Matshwenyeho a maholo.

Mmuso o ahuwa ka tsela tse supileng. Antikriste otla fumana karolo tse tsheletseng tseo eleng tsa bohlokwa ho kereke, matla a sesole, hotswa ho babusa notsi bana ba leshome.

Hoka fihlela sena antikriste ohloka thetso ya sedumedi, leshano la dipolotiki le thetso.

Tlhoko ya sedumedi

1 Bonikola – monna ya halalelang hodima ba bang ho laola phutheo. Sena selebisa tlholong ya lefatshe lena lohle, haebe a kgona ho atleha jwalo ka Alexander eMoholo. Ya senang sekodi Pope eo eleng yena yareng ha a buile dintho dietsahala ya laolang Vatican.

2. Pholoso kea kereke ele nngwe feela, enang le mohlahlami wa Pope eo eleng mohlahlami wa Mohalaledi Peterose ke yena ya nang le senotlolo saho bulela modiumedi Lehodimo.

3. Monahano le mohopolo wa Triune ya Modimo hobane ke yena feela ya kgona ho etsa seo. Haeba lentswe Trinity lele siko ka hare ho Mangolo, mme re dumela seo, ebe ke dumela thuto esiko ka hare ho Mangolo. Hantle feela ka bohlale, sena selebisa tahlehong hobane ke dumela ntho esele.

4. Dipolotiki dibapala karolo ekgolo. Dipolotiki dibapala karolo ekgolo lefatsheng ka baka lahore dikgoma ho kopana le baetapele ba bangata ho dumela ntho ele nngwe. Hoka fenetha maemo ohle a Metse mmoho le sepolesa, makgotla a dinyewe, diteronko le sesole.

5. Tjhelete engata. Hopola Judase, one afetolwe ke mokotla wa tjhelete.

6. Kereke ya Roma ehapa ba yona. BoPopes bakenya dibarbarians ho puso ehelehileng. Banale Protestants e arohaneng ka baka la Trinity le kolobetso ya metsi kaLebitso. Communism ehapa Poland kamora Ntwa ya Bobedi ya Lefatshe, empa Mopolish Pope John Paul 2 o ile a thusa Mapole hoka arohana le Russia.

7. Sesole se feletseng sa mekgatlo seka lwanang. Sena setla hlolwa ke babusa notsi bana ba leshome.

 

 

Ha pilara tsena tse supileng diema, etlabe ele motheo o feletseng wa antikreste hoka phatlalatsa dipheo ho lwana.

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23