Tshenolo 5:7 Mme Atla A nka Buka Letsohong La ya dutseng teroneng. Na ebe ke batho babedi?
Haeba Jesu ke Modimo, O nka jwang Buka letsohong la ya dutseng teroneng?


TSHENOLO 4:1 Mme kamora tsena ka tadima, mme, bonang, lemati lene le leteng lehodimong: mme lentswe la pele leo ke ileng ka le utlwa ene eka la terompeta; le neng lere, Nyolohela kwano, mme ka bona kamora tsena.

“Kamora tsena...” - Sena ke kamora lemo tse 2 000 tsa kereke ya mengwaha, sena sehlalosa Tshenolo 2 le 3, dise difedile.

Jesu ke Monyako Lehodimong. Ebile o fana ka Bophelo Bosafeleng. Bophelo Bosa feleng ke paseporoto ya Lehodimo. Kantle le Bophelo Bosafeleng okeke wa phela Lehodimong. Monyako wa Lehodimo O buleha ha Jesu Atla Kgetlo la Bobedi. Bahalaledi ba shweleng lemong tse 2,000 tsa pale ya kereke batla tsoha. Bahalaledi ba phelang ba tsositsweng batla phela.

MALAKIA 4:5 Bonang, ketla romela Elia moporofeta ho sotle letsatsi leo letshabehang la Jehova:

6 Mme otla kgutlisetsa dipelo tsa bontate ho bana bona, le pelo tsa bontate ho bana ba bona, ke soka ke romela thohako.

Thohako eya leketla. Ena ke nako ya bomo ya atomic. Pele ba, mme jwalo ka moporofeta Elia otla kgutlisetsa bana ho tumelo ya Selekane se Setjha sa tumelo ya ba apostola.

MATTHEU 17:11 Mme Jesu aba araba are ho bona, Elia o lokela hotla pele, mme ha le dumela taba yaka.

Haho tsela ya ho latela Eliase (lebitso la SeGerike la Elia) jwalo kaha are buelanya le tsela ya tumelo ya Bibele ya King James Version hoya ka Mangolo a teng. Mme haeba re Momamela, re lokela hoka utlwsisa Bibele.

Ebe, batho baboelana le tumelo ya bontate, mme ba nkelwe hodimo ho kopana le Jesu sebakeng. Bahalaledi ba phelang bafetohe hang feela.

I BAKORINTHE 15:52 Hang feela, kaho panya ha leihlo, ha terompeta e lla la hoqetela: modumo wa yona otla utlwahala, mme ho bolang hotla tsohela hosa boleng, mme retla tsoha hang feela.

I BATHESALONIKE 4:16 Hobane Morena ka Bpyena otla theoha ka modumo o moholo, ka lentswe la arekangeloi, mme ka tlholo ya Modimo: mme bafu ba shwetseng ho Kreste batla tsoha pele:

17 Ebe rona ba setseng retla tshwaseha ho leru, ho kopana le Yena sebakeng: mme re tlaba le yena sebakeng.

Tetorumpeta ene ebolela ha Johanne a tshwaseha Lehodimong, motho ale mong ya emelang kereke Lehodimong.

“ …. mme ketla o bontsha dintho tse tleleng ho etsahala” - Ebe re bona ntho tse etsahalang Lehodimong (hape ebolelwang ke terompeta) o siile lefatshe.

TSHENOLO 4:2 Mme hang feela ka nkelwa sebakeng: mme, bonang, terone ene e beilwe lehodimong, mme ale mong a dutse hodima yona.

Atletse ka Moya o Halalelang, Johanne a sheba Lehodimong. Enwa ene motho ale mong. Hone hose boraro. Ha Aka a bona batho ba bararo.

Drawing51a

Kgaolo ya pele ya Tshenolo ebontsha ha Jesu Ale jwalo ka ya Matla Ohle.

TSHENOLO 1:8 Ke Nna Alfa le Omega, qalo le qetelo, ho bolela Morena, ya leng teng, ya neng ale teng, ya tlang hotla, Modimo O Moholo.

TSHENOLO 4:8 Mme dibata tse nne tse neng di nale dipheo dine difofa pela Hae; mme dinale mahlo hloohong ka nngwe: mme dine disa phomolo bosiu le motsheare, dire, Oya Halalela, oya Halalela, oya Halalela, Morena Modim, ya neng Ale teng, Ya leng teng, Ya tlang.

Ene ele Mora wa Motho ya neng a pholosa lefatshe mane Calvari.

Ene ele Mora wa Modimo ya neng a tlisa pheletso ho puso ya Bajude le Baditjhaba, jwale lenyalo lene le etsahala.

Otla tla jwalo ka Mora ho busa jwalo ka Morena, nakong ya lemo tse 1 000 tsa Lemokete.

TSHENOLO 5:1 Mme ka bona tsohong le letona la ya dutseng teroneng buka, ka ditiiso tse supileng.

Drawing27b

Hobane dibakeng tse ngata tsa Lefatshe, o lokela hoba le lengolo la theko hore obe le sebaka. Lengolo la theko le bolela hore sebaka seo ke sa hao. Okeke wa eba le sebaka Lefatsheng ntle le lengolo la theko.

Mona re bona Buka eo eleng Lengolo la theko la Lefatshe. Buka ena ebontsha hore na ke mang Lefatshe lena. Adama ene ele yena monga lefatshe len pele. Ene ele mosebetsi wa hae hoka laola lefatshe lena. A lahlehelwa ke seo ka baka la sebe, yaba Buka eo eleng lengolo leo ya kgutlela ho Modimo. Bakeng sa hore motho a hlalose hore Lefatshe ke la hae, motho eo eleng Modimo a lokela ho le reka ka Madi hore A tsholohe pele. Mollo ona o hlwekisang otla hlahella ka nako ya Matshwenyeho a maholo. Motho ka bothoto o entse bomo ya athomiki. Empa bohle re tswetswe rele baetsa dibe, ka hoo hare kgone ho itlhatswa sona.

TSHENOLO 5:2 Mme ka bona lengeloi le leng ka lentswe le matla, lare ke Mang ya nang le tokelo, yaho manolla ditiiso tseo na?

Jwale nako ya ho hlahella kapele ene ele yona ena.

Allah, Buddha, Muhammed, Krishna, Confucius, Karl Marx, the Popes, le Arabs, Mapalestina, Atheists, baetsi ba mesebetsi emetle, mabotho a matla, bora dipolotiki ba matla, kapa baetapele ba Mekgatlo ya dipolotiki. Kaofela ha bona ka maemo a bona. Jwale Moahlodi eMoholo Oya ahlola.Na baka hlahisa mesebetsi ebe bahlakola sebe?

TSHENOLO 5:3 Mme hose motho Lehodimong, kapa lefatsheng, leha ele tlasa lefatshe, ya neng a nale tokelo ya hoetsa seo, leha ele ho emanolla.

Hoya makatsa, hoya makatsa. Haho lea mong ya ileng a hlahella kapa hotla kapele. Hone hose motho le among yaka bulang Buka ena. Esewng Moshe. Eseng mohalaledi Peterose. Eseng mohalaledi Paulose. Leha ele William Branham. Hose motho. Hosae motho yaka bulang Buka ena,kapa hore ke ya hae.Ke yona tsela ebontshang bothata ba ho hlatswa sebe.

PESALEMA 51:5 Bonang, ke tswaletswe sebeng; mme o nkimetse sebeng.

Re tswetswe ka thobalano. Haho motho ya hlahileng ntle ho thobalano. Ka tsela eo re rohakilwe ho tloha tlhahong.

TSHENOLO 5:4 Mme ka lla, hobane hose motho yaka manollang Buka ena, leha ele ho sheba ka hare ho yona.

Johanne a lla. Popo ebonahala elahlehile.Hose motho yaka hlatswang sebe.

Modimo Ntate ya entseng Lefatshe. Maemo a hodimo. Haeba o batla hoka laola lefatshe, o lokela ho lefa theko eboima.

Haho motho yaka lefang seo. Ka tsela ejwalo re ema moo feela.

TSHENOLO 5:5 Yaba emong wa baholo ore ho nna, Selle: bona, Tau ya leloko la Juda, Lehokela la Davida, ehlotse mme etla manolla Buka, leho lokolla ditiiso.

Tau Morena wa dibata.

Drawing3c

Jesu ke Lehlomela la Davida eoe eleng leloko la Judah (kapa Juda).

LUKA 3:23 Mme Jesu ha Ale lemo tse mashome a mararo, ele (jwalo kaha ane a lokela) mora Josefa, eleng mora Heli, ...

... LUKA 3:31 Eo eleng mora Melea, eleng mora Menane, eo eleng mora Mattatha, eleng mora Nathane, eleng mora Davida, ...

....LUKA 3:33 Eo eleng mora Aminadabe, eleng mora Arame, eleng mora Esrome, eo eneng ele mora Farese, eleng mora Juda,

Jesu ene ele Mora wa morena Davida. Morena eMoholo Jesu ke yena Tau ehlotseng.

TSHENOLO 5:6 Mme ka bona, mme, bona, imahareng a dibata tse nne hole terone, mme mahareng a baholo, ho eme Konyana ehlabilweng, enang le dibata tse mane, eleng meya e supileng ya Modimo erometsweng lefatsheng.

Jwale hoba le phetoho enngwe moo.

Johanne one a lebeletse Tau empa ha hlaha Konyana ya nka Buka.

TSHENOLO 5:7 Mme ya fihla ya nka Buka letsohong la ya dutseng Teroneng.

Johanne o lebeletse Tau. Sena ke seemetseng Jesu ha ane a etsa lefatshe.

Drawing20b

Empa a bona Konyana. Sena hape ke ho bonahatsa Jesu ele Mopholosi.

Ho etsahalang mona? Ha jwang Tau ebohale le Konyana e ithobileng?

Drawing20c

JOHANNE 1:29 Tsatsi lehlahlamang Johanne [Mokolobetsi] a bona Jesu atla ho yena, mme are, Bonang ke Konyana ya Modimo, etlosang dibe tsa lefatshe.

Tau, Tau ya leloko la Juda, ehlotse ntwa ekgolo ya hapa kgahlano le Satane mane Golgotha.

DIKETSO 20:28 Le iponele ele lona, [baholo ba kereke ya Efese] and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood.

Drawing50
Morena Jesu, Tau, o hlotse ha ane A hlajwa ele Konyana.

Samsone o ile are neha mohlala o motle haholo ka Golgotha ha ane ashwa le Bafilista.

Isaia o bua ka Modimo.

ISAIA 33:3 Batho ba baleha ka baka la Lentswe le dumang; mme setjhaba sa qhalana.

Modimo One A phahamisa Calvare.

Modimo O sebedisitse Calvare ho boelana le batho.

BAROMA 5:10 Hobane, hane re sale dira le Modimo, re boelane le Yena ka Mora, ha kakang, re boelane le Yena, retla pholoswa ke bophelo ba Hae.

Modimo O ne Ale kae ha Mora wa Hae, Jesu, ha Ane Are boelanya le Yena?

II BAKORINTHE 5:19 Lehoka, Modimo One Ale kaho Kreste, ha A boelana le lefatshe,

Modimo Ntate, Moya o Matla haholo, one Ole ka hare ho Mmele wa Mora, Jesu, Eo eneng ele Motho.

Modimo O bapetse karolo tse pedi. Mmupi, Morena Tau, ya neng a emetse sebe ele pheko -- jwalo ka Konyana, sehlabelo sa Motho hore pholosa.

Tau ene ele Mmopi.

Konyana Mopholosi.

Mmopi ene ele Modimo ka Moya.

Mopholosi ene ele Modimo ka Nama, jwalo ka Boase ho Ruthe.

Jehova Modimo A fetoha Nama ebitswang Jesu Kreste.

Seo ke hore Jesu O entse sesa kgoneheng. O ile Aba Motho le Modimo mmoho.

JOHANNE 3:13 Haho motho ya kileng A nyolohela Lehodimong, empa Yena ya theohileng Lehodimong eleng Mora.

Sena hase seka kgonwang ke motho.

Ha Motho Jesu A tsamaya Lefatsheng, Matla ohle Lehodimong.

Drawing1d

BAKOLOSE 2:9 Hobane Bomodimo bohle bodutse ho Yena ka Nama.

BAHEBERU 13:8 Jesu Kreste maobane, kajeno, le ka hosafeleng.

Hobane Jesu o dutse ele Yena, Botlalo ba Modimo, bo ka ho Yena.

Ka tsela eo Qalo ya shwa ele Qetelo.

Modimo Aka shwa ka tsela efeng?

JAKOBO 2:26 Hobane jwalo kaha nama e senang moya eshwele,

Lefu hase tshenyeho ya moya. Lefu empa ele nama ha e arohana le moya.

Ka tsela ejwalo Moya O ile watswa ho Jesu Kreste.

Moya wa leba diheleng ho nka dinotlolo ho Diabolosi, ha mmele o robetse lebutleng.

Ka semoya Mmele o kopane le Kreste – Tau le Konyana, Mmopi le Mopholosi.

ISAIA 43:1 Empa jwale ho itswe ke Jehova Mmopi, Oho Jakobo, ya o bopileng, Oho Israele, oseke wa tshaba: hobane ke o pholositse, Ke o bitsitse ka lebitso; la hao.

Modimo Ntate o hlalosa bobedi Mmopi le Mopholosi Selekaneng sa Kgale.

Drawing18-4

Mmopi ya Matla ohle ka hare ho Jesu A etsa tseo Ale Mong.

Jehova, jwalo ka Moya o Matla wa Modimo, One o keke wa shwela dibe tsa rona. Modimo ha A shwe.

Jehova One A Lokela ho Iketsetsa Mmele. Ebe Moya O kena ka hare ho Mmele Oo, seo ene ele lefu.
Empa setshwantsho sena sebatla sebonahala jwalo ka batho babedi. Jesu ene ele Konyana.

Setshwantsho seo setjena:

Drawing20c

Hokeke ha etsahala hore ba babedi? Mmopi teroneng mme Mopholosi eleng Jesu A eme ka thoko ho terone?

Tjhe, ho bolela Isaia.

ISAIA 43:11 Nna, esita Nna, ke Morena; haho Mopholosi ntle ho Nna.

Hokeke haeba le Mopholosi emong ntle ho Ntate.

Ka tsela ejwalo o boneng Johanne?

TSHENOLO 5:6 Mme ka bona, mme, bonang, mahareng a terone ho potoloha hole dibata tse nne, mme mahareng a tsona, ho eme Konyana ehlabilweng, ka naka tse supileng le mahlo a supileng, eleng meya e rometsweng ke Modimo lefatsheng.

Ha re bala temana eo hare shebisise hantle sebonweng ke Johanne mahareng a terone eleng Konyana.

Drawing2g
Batho babedi bakeke badula hara terone.

Sena sehlalosa ha Jesu ele Mmopi le Mopholosi.

Ena ke karolo eka etsang hore re lahlehe.

Haeba Konyana ele teroneng, O kgona jwang hoka tsamaya mahareng ho lata Buka.

TSHENOLO 5:7 Mme A nka Buka hoya dutseng teroneng.

Konyana etsamaya ka taolo ka hare ho Buka.

Aka ya hohle A ntse A dutse teroneng.

Einstein ke ramahlale wa pele wa ho tsamaya sebakeng.

Hobane hare tsebe ho bopa motjhini, ke lona lebaka resa kgone ho tsamaya sebakeng.

Empa Jesu o entse seo. Jwalo ka Mopholosi, pele A nka Buka ya Topollo, Antse A dutse O ile A tsamaya hara dinako tshimolohong ho fihlela qetellong. Ho etsang? Ho etsa hore leano la topollo le tsamaye hantle. Hone hose tsela ya hore Diabolosi aka etsa seo hobane sa hae ke kahlolo feela. Satane o lokelwa ke Sebopi sa Mollo. Lehodimo ha lea lokela Satane hobane ontse a lokolohile. O sentse haholo.

Ka tsela eo kamora hore A lekole ho tloha qalong hoisa Qetellong , yaba Jesu Oya kgutlela ka hare ho Buka.

Nakong eo ha Akaba A siya terone ya Hae.

Empa leano la poloko lona lene le lekotswe ka botlalo. Modimo ha A siye letho.

Sena ke tlhokomediso ho rona. Re lokela ho lekola Mangolo pele.

II TIMOTHEA 2:15 Ithute tsebong ya Modimo, mosebetsi ha a lokele hoka swaba, ka karolelano ya Lentswe.

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23