'Tshebeletso tse hlano’ -- Seo sebolelang nakong ena?

Taba ya baetapele bakereke esale ele bothata ho tloha kgale esita le mohopolong wa motho (eleng ntho emohopolong wa motho), jwalo kaha dikereke dileka ho nka kakanyo ya motho. Ho bolelang, ha nako entse efeta, mehopolo ya baetapele entse esutho thutong ya Bibele.

Selekane sa Kgale sene senale tsela ya boprista ba Aarone ene ele ntho eka hodima mohopolo wa batho. Boprista bona bokgethilweng, boileng baema mahareng a Modimo le motho, boile bafeela tshimolohong ya Selekane Sesetjha. Ha Jesu Aeba teng sebakeng, batho ba ile ba Morata, empa ene ele stshoso ho baetapele. Molao one ohloleha ka baka la baprista ba Bajude, kamora hore ba bonahatse Jesu ka tsatsi la Sontaha sa Dipalema, yaba ba bahatella thakgiso ya Hae.

Luka 22:2 Yaba baprista ba baholo ba batla ho Mmolaya; hobane bane batshaba batho.

Mareka 15:11 Empa baprista ba baholo ba Motlosa kapela setjhaba, hore ho mpe ho sale Barabbase ho bona.

Baprista ba baholo bafumana hore ke mathata feela, bafumana hore bafedisitse setjhaba sa Bajude.

Batho bane balatela baetapele feela ntle leho inahanela. Ho jwalo kamehla basa nahane letho haese ho latela baetapele feela. Bothoto bona bo nale ditla morao.

 

 

Boprista 'batshebeletso tse hlano'


 

Diabolosi o lekile ka matla ho aha hohong tshebeletsong tsena tse hlano' kahodima phutheo. Kaho atleha ho sena, Satane o atlehile kaho nyedisa Mangolo ka hare ho kereke. Haeba ketapele ena ele siko ka hare ho Mangolo, sena seba bobebe hore batho ba seke balatela Mangolo.

Ho kgetha banna bahalalelang ke tshusumetso ya Banikola. Tshebisdiso ena ebontsha bompodi ka hare ho tshebeletso. Eba jwale sena eba bothata hobane Modimo O hloile mohopolo oo. Hoka hoka rorisa mongwaha wa kereke ya pele eleng ya Efese eneng ehanana le taolo ya baetapele ba kereke.

Tshenolo 2:6 Empa ke sen aseo o nang le sona, ohloile Banikola, bao ke bahloileng le Nna.

 

54-0512 Kereke tse Supileng tsa Mongwaha

... bopritsa ba Banikola, boile baqala jwang mane Efese. Mme ke moo kereke eo ya mongwaha e ileng ya hloleha ka lemo tse makgolo. Pele efellwa ke nako, Banikolaitanes ba ile baqala thuto, ya boena ba boprista ... mme baqala mokgatlo wa boprista. Mme hwaisa isa yaeba "tlwaelo," seo baneng ba seetsa, bane baferekanya dintho tsa bona, jwalo jwalo. Mme seo saqetella ele thuto, mme ya leba Babylona, mme ya fihla mona, qetellong, kaho itshetleha ka bokreste; ke karolwana feela ya seo esetseng.

60-1205 Mongwaha wa Kereke ya Efese

Jwale, Paulose ore diphiri difetohile "Banikola." Bane baleka hoka etsa boprista ba Levitike, ka thuto ya Selekane sa Kgale. Amen! Lentswe Niko, Ka SeGereke lebolela "ho hapa, leho hlola." Ho hlola eng? Kgalalelo, Moya o Halalelang.

Selekaneng Sesetjha kaofela re baprista. Haho motho ya kahodimo ho moprista, ntle feela le Moprista eMoholo, Jesu.

1 Peterose 2:9 Empa lona le moloko okgethehileng, le maprista, ...

Modimo One A batla ho aha Kereke ya Hae ka tsela efeng?

Baefese 2:20 Hobane o theilwe hodima motheo wa baprista le baporofeta, Jesu Kreste ka Boena ele Motheo wa seo;

21 Eleng hore moaho ohle othewe hodima Hae:

Selekane Sakgale le Selekane Sesetjha kamehla dire supisa Jesu Kreste.

2 Peter 3:2 Letle le ele hloko mantswe a builweng ke baporofeta, le taelo ya baapostola malebana le Morena Mopholosi:

Tabeng ya dithuto tsa baapostola, tse sibollotsweng ke baapostola Selekaneng Sesetjha.

Jude 1:17 Empa, baratuwa, hopolang mantswe a builweng ho lona ke barutuwa ba Morena Jesu Kreste;

 

 

Baefese 4:11 Mme o neile ba bang, baapostola; mme ba bang, baporofetas; mme ba bang, baevangedi; mme ba bang, badisa le baruti;

Ena ke yona feela temana ebolelang sena ka hare ho Bibele yohle, ka tsela ejwalo re lokela hoba sedi haholo hare hlalosa sena.

Kajeno, kereke ka nngwe ephakisa ho kgetha tshebeletso tsena tse hlano, mme ebe ba beha modisa hore ebe yena ya etellang pele komiti. Empa na kereke ya pele ene e etsa seo na? Kereke ya pele ke yona mohlala.

Mattheu 18:20 Hobane moo babedi kapa ba bararo ba kopaneng, le Nna ke teng hara bona.

Ka tsela ejwalo batho ba babedi kapa babararo baetsa kereke. Empa ba kanna ba seke baetsa tshebeletso tsena tse hlano.

Hareke re lekole mosebetsi wa tshebeletso tsena tse hlano.

Baefese 4:11 Mme ba bang oba neile hoba, baapostola; mme ba bang, baporofeta; mme ba bang, baevangedi; mme ba bang, badisa le baruti;

12 Hoka tiisa tshebeletso ya bahalaledi, bakeng sa tshebeletso, bakeng sa ho tlotlisa mmele wa Kreste:

Tshebeletso tse hlano tse tiisang bokreste. Seo ke maikarabelo a maholo.

2 Timothea 3:16 Mangolo ohle a susumeditswe ke Modimo, mme a etseditswe ho laya leho ruta, bakeng sa ho kgalema, leho lokisa, bakeng sa ho laya:

17 Bakeng sa motho wa sebele, bakeng sa mosebetsi o phethehileng.

Ho lokisa Mangolo ohle. Ka tsela eo ke tukiso ya Mangolo ohle.

"bakeng sa tokafatso ya bokreste:" Tshebeletso elokela hoka ahuwa hodima sena. Leha ekaba eng "kereke" hoka leba teng. Tshebeletso elokela hoka kenyeletswa boteng ba lemo tse 2000 tsa hoba teng ha kereke, lefatshe-lohle. Kajenop ke rona bana ka mekgatlo 45000 efapaneng le bao eseng ba mokgatlo. Kaofela efapane empa bare banepile. Ho nale seseng sephos mona. Haho kopano ya tumelo. Kereke dilatela baetapele, baya swabisa, mme seipone sa bona sa tumelo serobehile.

Baefese 4:13 Ho fihlela re fihlela bonngwe batumelo, le tsebong ya Mora wa Modimo, ho fihlela maemo a monna ya nepehetseng, tekanyong ya hofihlela maemo ao ka Kreste:

Romans 10:17 Tumela kaho utlwa, ho utlwa Lentswe la Modimo.

Re fumana tumelo hotswa Lentsweng la Modimo. Reka kopana feela ka Mangolo. Re lokela hoka tseba Lentswe. Jesu ke Mora wa Modimo.

Tumelo e Lentsweng le ngodilweng eleng Bibele mme re phaila ka hare ho ditemana tsa lona.

Ka tsela ejwalo re hloka motho yaka re rutang Bibele.

Baefese 4:14 Ha lesale bana, baishwang hodimo le tlase, le nkuwang ke thuto enngwe le enngwe, ka bohlale ba batho, le mehopolo ya bona, mme ba phela ka thetso;

Re hloka dithuto hotswa ka hare ho temana tsa Bibele. Thuto dinale matla hotswa ka hare ho Bibele. Eseng bohlale ba batho. Banna badulang bafetola Lentswe la Modimo.

Baefese 4:15 Empa re bolela nnete, mme retle re hole ho Yena, eo eleng hloohi, eleng Yena Kreste:

Johanne 17:17 Bahlohonolofatse ntate ka nnete: Lentswe la Hao ke Nnete.

Baruti ba lokela hoba le nnete ya Bibele. Barate Mangolo. Hobane Lentswe ke Kreste, mme Kreste ke Hlooho ya kereke.

Ena ke taba eleng ya bohlokwa. Baapostola, ha bane baqala kereke, bane base ka tlasa kgatello ya puso. Hone hole barutuwa ba leshome le metso emmedi hoka arolelana ketapele. Ho teng ba robedi ba ileng bangola Selekane Sesetjha. Ketapele esale ele ntho ya kopanelo. Hone hose motho ale mong eo eleng hlooho. Ke Kreste feela hlooho. Re mamela Yena feela. Ke Yena Lentswe. Ka tsela eo re lokela hoka mamela Yena feela.

Baefese 4:16 Eo mmele ohle okopaneng ka Yena, hoya ka dikarolo tsa ona, Hoka tiisa seo ka lerato.

Mmele wa badumedi ho bolelwa Bakreste kaofela. Eseng sehlopha sele seng sebolelang seo. Karolo enngwe le enngwe ya mmele eya sebetsa. Dikarolo tse ding tsa mmele, Bakreste haba lokele hoka leka ho etsisa kapa ho leka hoba babang. Dikarolo tsa mmele dimoo hoka thusa Hlooho bakeng saho aha Mmele, oo eleng Kreste, Lentswe.

Baefese 4:17 Ke sena seo kese bolelang, le hosepaka ho Morena, hore ho tloha jwale le tsamaye jwalo ka Baditjhaba babang, ka mehopolo ephethahetseng,

Ka tlhaho Baditjhaba ke barapedi ba pagane kapa bahedene. Seo ke tlhaho ya rona. Ka tsela ejwalo hare lokele hoba ka tsela enngwe. Bodumedi ba rona keba lefeela.

Mareka 7:7 Bantshebeletsa lefela, haba rutana thuto tseo eleng melao ya batho.

8 Haba behela ka thoko molao wa Modimo, lona banna ba moetlo, …

Hare lokele hoka theha tsela ya borapedi bore lekaneng. Re lokela ho latela feela Bibele. Re lokela hoka etsa setshwantsho sa rona. Hare lokele hoka hatella borona nthong tseo.

Baefese 4:18 Ka mehopolo efifetseng, kaho iphapanya bophelong, ka baka la bofofu ba pelo tsa bona:

Modimo O boletse hore kereke ya hoqetela, kereke ya Laodisea, efoufetse. Hare tiise taba ya rona ka Mangolo.

Bakreste ba latela maikutlo a moetapele honale ho batlisisa Mangolo. Ho iphapanya Mangolo ho etsa Mokreste a seke a ruteha ka Bibele. obaneng ha Jesu A ile A ngola habedi fatshe ha Bajude bane batlisitse mosadi wa mofebi ho Yena? Bakreste ba sisinya mahetla haho bua ka taba eo. Jesu o ile a botsa barutuwa hore na bautlwisisa taba manki tse 12 le manki tse 7 twse ileng tsa sala ha batho baqeta hoja. Kajeno bakreste ba sisinya mahetla haho bua ka taba eo. Ho iphapanya ho foufatsa kereke. Hobaneng? Ke mang ya kgathallang seo? Seo hase sa bohlokwa.

Ka nnete?

Moreri emong le emong o iphapanya Mangolo ha asa utlwisise, oya itshireletsa. Haeba osa kgone ho araba potso tsena tse nyane tsa Bibele, ebe seo sebolela hore o sefofu sa temana tsa Bibele hao bone kganya ho tsona. Bibele ke Lesedi. Ka tsela eo re sheba Mangolo ebe rere, "Hake tsebe hore seo sebolelang", eba Bibele le Kganya hadio (eleng seo eseng nnete) hobane re bolela hore Bibele hae bolele letho ntle le ditemana, kapa (eleng nnete seo), re dumela hore re foufetse bakeng sa Lentswe la Modimo.

Tshebeletso tse hlano tsena dire ruta ho laolwa ke Lentswe la Modimo. Ka tsela eo re lokela ho tseba hor edikae tshebeletso tseo nakong ena ya mongwaha wa kereke efoufetseng ya Laodisea esa tsebeng hore efoufetse?

Tshenolo 3:17 Hobane ore, ke morui, ke atetswe ke dintho, mme hake hloke letho; mme hao tsebe hore o madimabe, osoto, o mofutsana, mme o fopufetse, hape o feela:

Sehlopha seseng le seseng sa kereke hase hloke letho. Hase sehlopha sehlokang ditukiso. Baetapele ba dikereke ba laola maemo ohle.

Empa sheba seo Bibele esebolelang ka barwetsana ba leshome, Bakreste batletseng Moya.

Mattheu 25:4 Empa ba bohlale ba nkela lampi tsa bona oli.

5 Yare ha Monyadi Asa lesiko, mme barobala kaofela.

6 Mme hara mpa ya bosiu ha utlwahala mohoo o moholo, Bonang, Monyaduwa ofihlile; eyang le mokgahlametse.

7 Yaba barwetsana batsoha bohle, mme bakgantsha dilampi tsa bona.

Kaofela barwetsana barobetse kajeno.

Kereke ka nngwe elatola sena, ba nahana hore batsohile.

Bohloko bataba ke bona. Ke baetapele ba dikereke, bao ba ipitsang ditshebeletso tse hlano, barobetse tlasa lebitso la kereke. Setshwantsho sa barwetsana ba robetseng sebolela hore bohle bane bale bohlale, Bakreste bohle ba nang le Moya. Empa dikereke ha dibatle ho amohela seo. Haele hantle baetapele ba bolela hore Bibele ephoso. Baetapele ba dikereke kajeno haba amohele Lesedi la Evangedi hobane lea bakgalema. Ho sebone Lesedi ho bolela bofofu. Bona ke bopaki ba leshano. Baetapele bakereke kajeno bafoufetse, badumedu ba nang le Moya barobala kapele. Moya ona oo o lokelang hore bathabele temana tsa Bibele tseo basa diutlwisiseng. Lesedi le kganyetsa motho ka bonngwe ya robetseng. Ke tsela eo batho ba kereke baetsang kateng.

Johanne Mokolobetsi le Jesu habaka ba bua sesetle ka baetapele ba dikereke.

Ho baetapele ba dikereke ke hona moo phoso dileng teng.

Bakreste ba bolela leho hatella hore ke bona karolo ya barwetsana ba bohlale baemetseng monyadi. Empa ba hana leho latola hore barwetsana ba bohlale ba bahlano bane barobetse le bona. Haele hantle balatola Mangolo.

Haba utlwe leha mohoo o utlwahala, bobedi ba bohlale le mawatla.

Kereke ka nngwe ebolela hore ebohlale. Empa mohoo o utlwahala ka nako ele nngwe, bobedi ba bohlale le mawatla. Sena hase etsahale tseleng ekgethwang ke motho. Empa mohoo ohlala hara barwetsana. Bane barobetse kaofela. Ka tsela ejwalo mohoo otla hlaha kantle ho dikereke. Mohoo one osa hlahe hara bareri ba bang ba baholo. Mohoo o utlwahetse la hoqetela, hara mpa ya bosiu, ha barwetsana bale borokong bo boholo. Mohoo keng? Na lea tseba hore le foufetse? Billy Graham, moevangedi emoholo wa nako ena, are haeba Modimo Alata Kereke ya Hae kajeno 90 % ya kereke etla sala. Kgalemo ekgolo ho dikereke. Bakreste badumela hare le nakong ya hoqetela, empa balatola hore ke karolo ya kereke ya Laodisea – kereke ya hoqetela efoufetse. Haho sehlopha sa kereke sedumelang hore sefoufetse. Empa Kreste, Hlooho ya sebele o eme kantle ho monyako wa kereke ya Laodisea. Haho bolelwe ka kamohelo.

Ka tsela ejwalo leha ekaba mang feela ya kahare, a bolela hore ke hlooho, ke hlooho ya leshano. Kajeno baruti ba bolela hore ke dihlooho.

Hore moruti ke hlooho ya kereke hase nnete.

 

 

Jwale Bibele ebolelang ka ketopele ya sebele ya kereke?


 

 

Hare qale pele ka modisa.

Ereng Bibele ka modisa?

Baefese 4:11 Mme O neile ba bang, baapostola; ba bang, baporofeta; ba bang, baevangedi; ba bang, badisa le baruti;

Ke yona feela temana ebuang ka badisa ka hare ho Selekane Sesetjha feela.

Ohlahella lenaneng labone ka hare ho ditshebeletso tsena tse hlano. Na seo semoneha matla aho laola? Lehanyane.

 

 

"Modisa ke hlooho ya kereke". Empa Bibele hae bolele jwalo.

"Leemedi lena ke la modisa". Bibele hae bolele seo.

"Modisa otla senola diphiri". Bibele hae bolele seo.

" Latela modisa wa hao otla o tshedisa". Bibele hae bolele seo.

"Okeke wa phela kahodimo ho modisa wa hao". Bibele hae bolele seo.

 

 

Ka tsela ejwalo kereke ebeha tsela ya modisa ka tsela efosahetseng.

Hake re lebelle tsela ya modisa Selekaneng sa Kgale.

Modisa o bolelwa ka makgetlo a tsheletseng, empa o kgalengwa ka makgetlo a supileng.

Ena hase tshebeletso ekgahlisang Modimo. Jesu one asa thabele ketopele ya Bajude. Baetapele ba dikereke ha jwalo le bona.

Jeremia 3:15 Mme Ketla leneha badisa hoya ka pelo yaKa, batlang ho leneha tsebo.

Lengolo le leleng le buang hantle ka badisa. Empa ha banale tsebo ya Bibele e isang ho temana tsa Bibele mmoho le kutlwisiso.

 

 

Jeremia 2:8 Moprista ha are, Okae Modimo? Mme batshwereng molao haba ntsebe: badisa le bona bakgahlano le nna, mme baporofeta le bona baporofeta ka Baale, mme bamatha nthong tse senang molemo.

Jeremia 10:21 Hobane badisa bafetohile majelathoko, mme haba batla Morena: ka tsela eo bakeke ba atleha, mehlape ya bona yohle etla qhalana.

Ho beha motho ho etellapele kereke hokeke ha thusa letho. O kenya mehopolo ya hae. Mme a lahlele tsohle ntle.

Jeremia 12:10 Badisa ba bangata barobile sefate saka sa morara, they mme bahatile karolo ya teng ka maoto, balahlile karolo ya teng.

Badisa bafetola Mangolo. Phutheho etseba hanyane ka Mangolo. Ho rorisa Modisa ke karolo ya mokgatlo. Phutheo haetsebe letho ka Bibele, haho seo base tiisang ka Mangolo. Batho balatola Mangolo.

Jeremia 17:16 Haele nne, ke potlaketse hoba modisa ketle ke O latele:

Hlokome, hoba modisa haho bolele ho latela Modimo. Hoba molaodi wa kereke haho o susumetse ho latela Modimo. Hoba modisa ho bolela hore hao latele Lentswe la Modimo. Bibele haesoka ere modisa ke yena ya tshwereng kereke. Badisa balokela ho theoha maemong ho latela Modimo. Empa tjhelete ke moleko, ka tsela ejwalo haba latele Modimo.

Jeremia 22:22 Moya otla ja badisa bohle,

Meya ebolela dintwa. Kamehla ho lwantshuwa bao eleng bahlolang Mangolong, baruti ba laola dikereke. Hobane ke moo bajang teng phutheong. Batho basa dumellaneng le moruti baphoso kamehla. Ho kgatello ekgolo haholo tabeng eo.

Jeremia 23:1 Ho madimabe lona badisa baqhalanyang mohlape waKa! ho bua Morena.

Haosa dumellane le modisa o lokela ho dihlaba ka molamu.

Jeremia 23:2 Ka tsela eo ho bolela Morena wa Israele kgahlano le badisa badisang mohlape waKa; Leqhadile mohlape, mme le o lelekile, mme ha lea o etela: bonang, Ketla leetela ka bokgopo boo ba lona, ho bolela Morena.

Sena hase ntho entle hohang feela. Modimo ha A thabele badisa.

 

 

Modimo O bua ka bona hanngwe Selekaneng Sesetjha.

Taba enngwe ya bohlokwa ke ena. Pele ke baapostola, bobeding baporofeta, borarong baruti. Ebe ho latela tshebeletso tse ding.

1 Bakorinthe 12:28 Mme Modimo O beile ka har eho kereke, pele baapostola, bobedi baporofeta, borarong baruti, bakeng sa mehlolo, then dineo tsa phodiso, ho thusa, ho laola, le botoloki ba diteme.

Hlokomela, haho moo ho buang ka moruti.

Mona keho tlisa thuto ya sebele.

Ho lokisa kereke ya sebele.

 

 

Baapostola ba ile babitswa ke Jesu ho tloha hoqaleng.

Luka 6:13 Yaba haele motsheare, a bitsa barutuwa ba Hae: mme Akgetha ba leshome le metso emmedi, Aba bitsa baapostola;

Diketso 2:42 Mme banna batswella pele ka thuto ya baapostola

Baapostola bangodile thuto eo kereke elokelang ho edumela.

Diketso 15:6 Yaba baapostola le baetapele batla ho utlwa sebolelwang ke baapostola, mme kamehla bantse ba botsa ho baholo, bakeng sa hore kereke ehole.

Diketso 16:4 Mme habantse ba kena hara motse, banna batlisa ponahatso, eo eleng ehlahang mane ho baapostola Jerusalema.

5 Ka yona tsela eo kereke e ile ya hlaha, mme ya eketseha letsatsi le letsatsi.

Kaho dumela sengodilweng ke baapostola, baneng ba tlile Selekaneng Sesetjha, Kereke ya simolla.

2 Bakorinthe 12:12 Ka nnete ponahatso ya baapostola e ile ya bonahala hara lona, ka diponahatso, le meeka, ka mesebetsi emeholo.

Banna bana bane ba bonahala ka mehlolo emeholo.

Tshenolo 2:2 Ke tseba mesebetsi ya hao, le maikemisetso a hao, le mamello ya hao, le hore hao mamelle baetsang bobebe: mme oba lekile mme o fumane hore hase baapostola, hohang feela, mme o fumane hore ba bua leshano:

Hone hole ba bolelang hore ke baapostola. Empa kereke ya pele ene e ahilwe ka baapostola. Haone osa bolele seo baapostola base bolelang, mme one oba ra leshano. Ka tsela ejwalo bakeng sa thuto, batho balokela hoba sedi haholo. Thuto ya sebele kea baapostola bapele.

Dimishionari tse ngata dine dibitswa baapostola nakong ya mongwaha wa dimishinare. Empa bane ba sena seo baka sebolelang ka thuto. Bane ba bua feela seo bapele baapostola ba sebolelang. Moo mishinare dineng disa dumellane le Bibele, dimishionari dine dile phoso.

Tshenolo 21:14 Mme mabota a motse a nale metheo e leshome le metso emmedi, anang le mabitso a baapostola ba Kreste.

Motse o moholo oo onang le motheo wa teng.

Baefese 2:20 Mme e ahailweng ka motheo wa baapostola ba, Jesu Kreste eo eleng Yena Motheo wa mantlha;

21 Eleng aha tempele ehalalelang:

Baapostola bangodile Selekane Sesetjha. Baporofeta bangodile Selekane Sakgale. Mona ke hona moo ntho diqalang teng. Motheo one o beilweng. Kereke e ahilwe ka lemo tse 2000. Baapostola le baporofeta hase ntho efihlang ka hare ho Bibele.

 

 

Motho akaba le neo ya boporofeta. Empa hase motheo wa kereke oo. Lentswe lena baapostola leqadile kgale kwana.

Lejwe le leholo la pele la motheo ke Jesu Kreste. Haho tsela ya ho baleha motheo. Reka aha feela hodima motheo oo.

1 Bakorinthe 3:10 Hoya ka mohau wa Modimo, jwalo ka seahi sebohlale, ke beile motheo, mme ya ahang. Ahlokomele hore o jala hodimang.

11 Hobane ke beile motheo, eleng Jesu Kreste.

Paulose o entse motheo wa kereke tse supileng tsa mongwaha.

Baetapele ba batho ba ile batloha ho motheo wa Paulose Mengwaheng e Lefifi. Yaba dirifomara dikgutlisa taba eo ya Paulosi.

Mika 5:5 Mme monna eo etlaba kgotso, ha Ba Assyria bakena ka hare ho naha: mme etlare ha akena ka hare ho paleisi, mme badisa basupileng batlaba kgahlano le yena, le banna barobedi ba molao.

Ke banna barobedi ba ileng ba ngola Selekane Sesetjha.

Badisa basopileng ba kereke tse supileng tsa mongwaha.

 

 

1 Peterose 2:5 Hang hape, jwalo ka majwe a phelang, le aha ntlo ya semoya, boprista bohalalelang, ho9ka fana ka mahlabelo a semoya, a amohelwang ke Jesu Kreste.

Ho mesebetsi emeraro elokelang qalwa ke seahi sa sebele.

 


  1. Ntho ya pele, o betla majwe thabeng. Seo ke mosebetsi wa moevangedi. ho "bapholoswe" majwe feela.
  2. Ntho ya bobedi, majwe a lokela hka betlwa. Oo ke mosebetsi wa modisa. Kgathallo ya modisa. Ho thusa hoka shebana le mathata a Sekreste a semoya ho bona. Lena ke lebese la Evangedi. Balokela hoba kgothaletsa ho bala Bibele leho batla Modimo leho kolobetswa ka Moya o Halalelang,
  3. Ntho ya boraro, ebe majwe a sea loketse ho aha Tempele hore bakgone ho rutwa Evangedi.

 

Ho fumaneha tshebeletso tse tharo feela hoya ka thuto ya Bibele.

1 Bakorinthe12:28 Mme Modimo O beile ba bang ka hare ho kereke, pele baapostola, bobeding baporofeta, borarong baruti, kamora mehlolo, le neo tsa moya, ho thusa, ho laola, ho lokisa dipuo.

Sena ke sona selaolang thuto. Hotswa ka hare ho taolo ke tshenyo ekgolo.

Pele, baapostola bangotse Selekane Sesetjha eleng Evangedi ya Mohau. Haho lea mong yaka fetolang Selekane Sesetjha.

Ebe bobeding, ho nale motheo omong wa Nnete. Baporofeta ho bolelwa ka Selekane sa Kgale eleng seriti sa Selekane Sesetjha.

Empa ho teng tshebeletso ekgolo ya boporofeta elokelang ho senola diphiri tsa Tiiso tse Supileng tsa Bibele. Tiiso ya bosupa ebolelang hotla labobedi ha Hae. Haho motho ya tsebang hore Otla neng.

Tshenolo 10:7 Empa mehleng ya lentswe la lengeloi la bosupa, ha le utlwahatsa lentswe la lona, diphiri tsohle tsa Modimo ditlabe difedile, jwalo kaha A boleletse bahlanka ba Hae baporofeta.

Empa tshebeletso ena ekeke yatla ka thuto enngwe, ene etlilo busetsa kereke ya ho qetela maemong a kereke ya pele.

Tshenolo 22:9 Yaba ore ho nna, Oseke wa etsa seo: hobane ke mosebetsi mmoho le wena, mme ke emong wa baporofeta, ya bolelang taba tsa buka ena: sebeletsa Modimo.

Hlokomela tsela eo moporofeta enwa emoholo a itlhahisang ka teng ho Johanne one a hlokomedisa hore o bolokile taba tsa Bibele. Johanne ene ele bobedi moporofeta le moapostola. Empa haho le enngwe thuto a buileng ka yona ekgahlano le Bibele.

Malaki 4:5 Bona, ketla romela Elia moporofeta ho sotle tsatsi leo letshabehang la Jehova:

6 Mme otla kgutlisetsa dipelo tsa bontate ho bana ba bona, le pelo tsa bana hobo ntata bona, ho sotle letsatsi leo letshabehang la Jehova.

Johanne Mokolobetso o ile a kgutlisetsa pelo tsa Bajude ho bana ba bona, Jesu le baapostola. Yaba barutuwa ba holoa hoba kereke ya baapostola. Re bana ba nako ya ho qetela.

"Baporofeta" (bongata) ho bolelwa kabo Moshe bangotseng Selekane Sakgale.

Mareka 1:2 Jwalo kaha ho ngodilwe ke ba porofeta, Bonang, ke romela lenqosa laKa ka pelaKa, lereng hlekang mmila.

Mattheu 22:37 Jesu Are ho yena, Rata wa heno jwalo kaha o ithata, ka pelo ya hao yohle, leka mohopolo wa hao ohle.

38 Molao oo ke o moholo wa pele.

39 Mme wa bobedi o tshwanang le ona ke ona, Rata moahisani wa hao.

40 Melao eo emmedi ke emeholo melaong ya baporofeta.

Mattheu 26:56 Empa sena se ile sa etswa hore, ho phethehale sengodilweng kebaporofeta. Yaba barutuwa batloha ho Yena, ba baleha.

Ho teng baporofeta ba lehae bakeng saho lokisa ditaba tsa lehae. Empa baporofeta bana haba bue letho ka thuto. Ke baapostola bapele baka buang ka seo.

Diketso 11:27 Ka nako hatla baporofeta hotswa Jerusalema le Antioke.

28 Mme hone ho nale emong ya bitswang Agabuse, mme a bolellwa ke moya hore hotla pherekano ekgolo lefatseng: etlang hoetsahala nakong ya Claudiuse Sesare.

Diketso 13:1 Jwale hone hole babang mane Antioke baporofeta le baruti; jwalo ka Barnabase, le Simeone ya neng a bitswa Nigere, le Lusiuse wa Syrene, le Manaene, ya neng a hodisitswe le Heroda motetereke, le Saule.

Diketso15:32 Mme Judase le Silase, ele baporofeta le bona, bakopa baena ka mantswe amang, mme babaqekisa.

 

 

Bohato ba boraro ke baruti.

Ba nale tshebeletso e ikgethang haholo eleng ya ho kopanya Selekane Sakgale le Selekane Sesetjha. Ba lokela ho hlokomela hore thuto ya Bibele erutwa ka nepo. Hoka fumana thuto ya Bibele etsamaye hantle ho toha ho Genese le pheletso ya Tshenolo.

2 Timothea 4:3 Hobane nako eyatla eo bakekeng bahlola ba mamello evangedi ya pholoso; empa ka baka leo batla ipatlela baruti ba dumellanang le bona, ka baka laho hlohlona ha tsebe tsa bona;

4 Mme batla balehisa tsebe tsa bona ho nnete, mme bafetohele ditshomong.

Badisa ba iketsetsa dithuto tsa bona tse ka thoko. Haba kgone ho latela thuto tsa Bibele, mme baleleka baruti ba bang kgahlano le bona.

Baruti ba bohata badumellana le badisa babohata, ba bolella batho seo ba batlang hose utlwa.

Baheberu 5:12 Hobane ka nakwana le lokela hoba baruti, hobane le lokela hore motho ka mong a rute ka tsela ya Modimo; mme lebe jwalo ka manamane ha a lapela lebese, mme eseng nama ethata.

Batho eba batsebahalang kaho phetha dikhoutu tsa moetapele. Ho nale tshusumetso enyane haholo ya Bibele hoo Bakreste babang le bothata baho tiisa thuto ya bona ka Bibele. Bibele eba bothata haholo ka hare ho kereke.

Mattheu 15:9 Empa bantshebeletsa lefeela, haba rutana le ho mamela melao ya batho.

Thuto dika nepahala haho kopanywa temana tsa Bibele mmoho. Seseng feela ntle ho moo, leha se utlwahala jwang hase sona.

Mattheu 28:19 Eyang ke hona, le rute ditjhaba, leba kolobetse ka Lebitso la Ntate, lela Mora, le Moya o Halalelang:

20 Leba rute ho boloka tsohle tseo kele boleletseng tsona: mme, bonang, Ketlaba le lona ka nako tsohle, hoisa pheletsong tsa lefatshe. Amen.

Jesu O sebedisa lentswe "barute" mme temana elatelang ere "baruteng". Ena ke taba ya bonnete ya thuto, ebontshang pherekano ya dithuto. Mangolo kaofela a lokile a nepahetse. Haho Lengolo le lokelang hoka leswa hobane lesa dumellane le mohopolo waka. Haho makatse ha lefatsheng mona hole mekgatlo ekabang 45000 ya dikereke ka mehopolo e 100 ka Bibele. Sena ke phoso ekgolo.

Thuto ebolelwa pele ho kolobetso hobane ke ntho ya bohlokwa. Haeba oba ruta seo eleng phoso, mme eba bantshuwa karolong ya Monyaduwa, mme ebe bafetoha karolo ya barwetsana ba mawatla. Ntate, Mora, le Moya o Halalelang ke maemedi. Haho le enngwe eleng lebitso. Ka tsela eo Lebitso la Ntate ke Mang, Mora, le Moya o Halalelang? Haeba Modimo ke Trinity ya Batho ba bararo, hahole jwalo haho Lebitso moo. Haho tsela ya hore okaba le lebitso bathong ba bararo.

Diketso 2:38 Yaba Peterose ore ho bona, Bakang, mme lekolobetswe emong le emong Lebitsong la Jesu Kreste tshwarelong ya dibe, mme letla fumana Moya o Halalelang jwalo ka mpho.

Ka tsela ejwalo Lebitso la Ntate, Mora, le Moya o Halalelang ke Jesu Kreste.

Tshenolo ena ehloka tsebo ya Bomodimo. Ka tsela eo thuto a nngwe ere atametsa ho Morena.

 

 

Ka tlase kamona ke tsela eo Bakreste batsebahalang ka yona.

Baefese 4:11 Mme ba bang oba neile, baapostola; ba bang, baporofeta; ba bang, baevangelists; babang, badisa le baruti;

Pholoso ebonahetse Selekaneng Sesetjha ka baapostola. Baporofeta ho bolelwa ka ba Selekane Sakgale. Boporofeta ba Selekane Sakgale sebonahaditse Jesu jwalo ka Messia. Baevangedi yaba baqala tshebeletso ya pako le tshwarelo ya dibe.

Badisa banka thuto ka hare ho Lentswe eleng lebese bakeng sa batho hoka utlwa sena.

Ebe baruti ba Leanong le Leholo la Modimo.

 

 

1 Bakorinthe 12:28 Mme Modimo O beile ba bang ka hare ho kereke, pele baapostola, bobeding baporofeta, borarong baruti, kamora mehlolo, ebe neo tsa phodiso, ho thusa, taolong, ho utlwisisa dipuo.

Ena ke taelo ephethahetseng ya nnete ya Bibele pele ho tshebeletso tsena tsohle. Hoba le tshebeletso tsena ka hare ho kereke erutang diphoso haho thusi letho, jwalo kaha batho batlabe ba soka baloka ha Morena Atla labobedi.