Setshwantsho sa Daniele ka bokamoso le nako e fetileng ya Baditjhaba

Leano la Daniele la kgale bakeng sa rona hore retle re pholohe, boithabiso le tjhelete. Re bile re lahlehelwa ke setshwantsho se seholo a Modimo le polaneteng ena e bitswang Lefatshe. Re tshwana le batho ba sesang hara maqhubu. Reka wela hohle mona ka baka leo, empa bonnete ba taba ya Daniele ke sona sena matsatsing ana.

Hahole jwalo hake re latele Daniele re leke ho fumana thato ya Modimo ka sena.

DANIELE 2:31 Wena, morena ya ratehang, o bone, setshwantsho se seholo. Setshwantsho sena se seholo, seo ho kganya ha sona, boleng kapela hao; mme sebopeho sele sebe.

32 Setshwantsho sena sa letsopa, ka karolo ya tshepe, mmuso otla arolwa; empa hara ona ho tlaba le matla a tshepe, hoya ka tsela ya letsopa.

42 Menwana ya maoto ene ele tshepe, ele karolo ya letsopa, ka tsela ejwalo mmuso otlaba le matla, mme o boele o robehe.

43 Mme ke hona moo tshepe ekopanang le letsopa, mme ditla kopana le peo ya monna: empa dikeke tsa matahana, jwalo feela le tshepe le letsopa dikeke tsa kopana.

44 Mme matsatsing ao Modimo Otla bopa Mmuso, okekeng wa senywa ke motho: mme Mmuso oo okeke wa leswa ho batho, empa otla thubeha mme o kenelle mebuso ena emeng, mme otla ema kaho sa feleng.

45 Hantle feela jwalo kaha o bona ha lejwe le pjhatlwa hotswa thabeng, mme o fetoha karolo tsa tshepe, le koporo, letsopa, silivera, le gauda; tseo tse kgolo tsa Modimo ditla tsebiswa mmusong ona: mme toro ke nnete, mme tlhaloso ya yona ke nnete.

IMG_7152

Daniele o bone setshwantsho sena se seholo sa Baditjhaba. Hlooho ene ele gauda. Diphaka le matsoho ele silivera. Mpa le ditlhafu ele koporo. ditlhafu le maoto ele tshepe. Lejwe la fihla la pjhwatla setshwantsho sena. Moya wa fefola sohle mme Majwe ao a fetoha Thaba.

 

IMG_5381

 

Tshepe tseo di bonahatsa matla a mane a Baditjhaba atlang ho busa Europa le Botjhabela bo Mahareng ba India. Mebuso ena e susumeditswe ke Diabolosi. Empa Diabolosi o kgonne ho laola tsohle ka leshano ho fihlela qeto ya Satane.

Diabolosi o thetsa bana ba hao ka nako tsohle. Ka 25 Tshitwe Maroma a kgabisa sefate bakeng sa mmisa wa tswalo ya Nimrode, e tsebahalang matsatsing ana jwalo ka Keresemese. Ho rapelwa mme le mora ka tumelo ya Babylona. Sena sentse setswelella le kajeno ka Maria le Jesu.

Ka tsela ejwalo hlooho ya Babylona ya gauda etlisa dithuto tse kgelohileng. Batho ba tshwasehile moo kajeno.

Tsena ke karolo feela ya diphiri tsa Babylona tseo etlang ho dula ele Nnete eo eleng sera, hore hobaneng Daniele a qadile ka mmuso ona. Pokello ena ya diphoso, le menahano e mengata ya pagane, etlang ho tsamaya ka Persia, Greece le Roma hoka phahamisa thuto ya kereke ya Roman Catholic. Nebuchadnezzare morena ene ele naledi. Ene ele hlooho ya setshwantsho. Satane o hlokomela hore mmuso o tsamaye hantle keha o nale moetapele. Taolo ya bodumedi. Batho ba rata ho etelwa pele ke motho ya tlang hoba nahanela. Kereke ya Catholic enale moetapele ya jwalo, eleng Pope, ya busang ka taba ya taolo. Ka kgatello hoo hobang le diphoso tse ngata, empa sena sene sesa lekana hobane Babylone haeya wa ka nako eo bodumedi.

Yaeba mmuso wa baMede le Bapersia oya tsoha. Sebaka se seholo moo.

IMG_5380

 

Haeba buso enyane e saka ya kgona ho pholoha, mohlomong resepe ya katleho ke eo? hobane hore tsohle dilokela hoka atleha, sena se etsahala hore ba busi ba fumane karolo ekgolo ya mmuso, mmuso o hole. Maperesia a fumana tsela ya ho rorisa moodisa wa bona, Morena wa Peresia, ene ele modimo etsang feela ntho tsa lona. Sena se ile sa etsahala hofihlela nakong ya puso ya Alexander habedi hofeta kamoo Alexande a neng a nahana ka teng. Satane one a lokela ho ithuta hofeta.

Empa one a lokela ho fetela Selekaneng se Setjha. Daniele o boletse feela hore ho tlaba le mebuso e mene. Leha hole jwalo o lekile, Satane ha aka a kgona ho kena mmusong wa bohlano. Charlemagne, Napoleon le Hitler kaofela ba lekile ho etsa seo empa bahloleha. Daniele o ile a porofeta ka seo hore batla hloleha.

(Universiti eka bitswa leano la Diabolosi, empa Daniele o porofetile ka sena.)

Haeba lenaka le emela university kapa seseng feela, etlaba Vatican enale balatedi ba bangata haholo lefatsheng. Bokatoliki ke leano la Diabolosi, bodumedi ba mokgatlo wa pagane. Leetong lena o nka ditjhelete tabeng ya ketelopele ya motho, Pope.

Kereke ena enale matla a maholo pusong ya Roma.

Hase sebaka sa mebuso empa kereke le matla a yona.

Tsela efapaneng ya Babylona, MaPersia le MaGerike. Boraro boo bo shebana hantle feela le seo baleng sona ho hapa, seo ene ele pheletso ya bona.

Jwalo ka Puso ya nakwana, puso ya Mmuso wa Roma o ile empa moya wa Roma wa fetoha matla, kereke e ruileng haholo, mme a tsoha jwalo kaha ba neilwe ke MaBarabariane ditulo ke matla a Roma, eneng ele meaho ya Capitol hodima thaba ya Capitoline, ha bane ba hapa Roma mme ba nka puso ho Romulus Augustulus ka 476 AD. Kajeno kereke ya Roma enale matla a manyane mane Roma empa e nale tshusumetso ya motho. Ka matla ho dikereke tsa MaPorotestanta dithothomelang ke matla a bona. MaPorotestanta nkile setshwantsho sa kereke ya Catholic le mokgwa wa teng. Bakreste badumela hore ho lokela hoba le moetapele. World Council efumana ketapele, pheletso ya mopapa.

Ere Bibele Jesu Kreste ke hlooho ya kereke, eseng motho.

Ho etsahalang ka maoto a tshepe, ka tshepe (matla) ekopaneng le letsopa (le robeha)?

DANIELE 2:42 Menwana ene ele letsopa le kopaneng le tshepe, mme karolo ya letsopa, ka tsela ejwalo mmuso etlaba matlanyana, mme kamor sebakanya na o pshatlehe.

43 Mme ke moo o bonang tsena dikopana, mme sena setla kopana le peo ya monna: empa dikeke tsa dula nako etelele, esita le tshepe hae kopane le letsopa.

Sena seemela lemo tse 2 000 sa kereke tse supileng tsa mongwahakgolo. Tshepe emela thuto tsa mmuso wa Roma, Kereke ya Roman Catholic ejara boikarebelo ho polao ya milione tse 68 Bakreste ba neng ba hanana le bo Pope. Letsopa, Monyaduwa wa sebele wa Kreste a robeha. Jwalo ka mahobe a senang ditomoso bakeng sa sehlabelo (a bitswang mmele wa Morena, kereke ya Hae ya sebele).

Ka tsela ejwalo Bakreste ba nnile bahlokofatswa jwalo ka nako e telele. Ka tsela ejwalo re keke ra sebeletsa Morena ntle le ho timetsa sena. Ka mohopolo o mahareng, ho ikgotsofatsa le ho itjheba hase karolo ya Bokreste kolobetsong. Kolobetso ka Lebitso la Jesu Kreste. Eseng ka maemedi jwalo ka Ntate, Mora, le Moya o Halalelang. Tseo hase mabitso. Faro ene ele leemedi empa eseng Moshe hobane yena ke lebitso. Bajude ba latela Moshe (lebitso) ha bane bakolobetswa Lewatleng le Lefubedu. MaEgepeta aba latela kolobetsong ya metsi (Faro) baile bashwa kaofela ha bona.

Bakreste ba mahlomoleng ba sebeletsa Modimo betere. Ba lokolohile. Badumela feela Bibele. Haba latele motho, moetapele wa motho.

Menwanana emmedi e meholo e bolela Botjhabela le Borwa.

Kakany ya: Russia le Amerika eo e ileng ya kopana ka 1960 mane United

Nations. Eisenhower ene ele hlooho ya America. (Eisen ebolela tshepe). Khruschev ene ele hlooho ya Russia.

(Khruschev ebolela letsopa ka puo ya Russia). Khruschev o ile a halefa antsha seeta sa hae mme a otla tshwao la selekane. Hone hose tumellano. Letsopa le tshepe diaka tsa kopana. Hlokomela hantle: a ntsha seeta sa hae. Sena se lokela hore ebe tlhokomediso hotswa ho Modimo, kereke ya mongwaha etheohile jwalo ho fihlela maotong ha jwale. Nako ya hore majwe a pjhatlehe. Nako ya hotla labobedi ha Jesu Kreste.

 

Ke letsopa le pjhatlehileng letlang ho leba le Yena moketeng wa Lenyalo la Konyana. Batho ba tlang ho iswa mahlomoleng a maholo batla utlwa bohloko haholo, empa kajeno batho haba tsebe hore na ho etsahalang. Ke nako ya tshepe ena eo re phelang ho yona.

Pholoso kea Bajude nakong eo. Tsela ya mothapo wa Madi a Messia hoisa ho Abrahama sena se bolela hore ke nako ya teng ena.

 

IMG_5377

IMG_7129

 

 

Mane Calvary, Pholoso e ile ya tloha ho Bajuda ho leba ho Baditjhaba. Satane ke Sekamotho eleng noha. Jesu O boleletse Peterose. Hore Peo ya mosadi etla hatakela peo ya noha. Sena sehlalosa ntwa mane Sefapanong mahareng a Satane le Kreste. Matetetso a Kreste Jesu eo A ileng a tsoha ka tsatsi la Boraro. Matetetso a ileng a hola haholo afola. Ka tsela ejwalo motho o ikutlwela a lokile ho fihlela aba leho roruha bokong, ebe motho oya shwa. Ka tsela ejwalo Satane o ile a fumana kahlolo ya hae ya lefu mane Calvary. O bonahala a lokile ha Jesu pholoso ya hae e hola nako le nako, Madi a Jesu atla sututsa maoto a Satane moo holeng ditshila. Ekaba bao. Naokong ya Dijo tsa Mantsibua. Barutuwa bane bale ka tlung nakong eo ba neng bahlatsuwa maoto.

Jesu o buile mantswe a mabedi a mohlolo ho Peterose.

Haeba ke hlatswa maoto a hao, mmele ohle wa hao o hlwekile. One a bolelang ka seo? Seo ke tlhaho, haeba mmele ohle wa hao, o lokela hoka hlatsuwa

Ebe Jesu one a bolella Peterose akeke a utlwisisa seo empa otla utlwisisa seo hamorao. Sena setlosa mohopolo wa botho.

Peterose one a utlwisisa sena ka kelello ya botho.

Ka tsela ejwalo Jesu one a bolelang ka tlhatsuo ya maoto?

Hantle ntle one a bua seseng moo se tebileng.

Tabeng ya maoto a Daniele, ene ele taba ya tlhwekiso bakeng sa lefatshe le silafetseng. Re hlwekisa tsela tsa rona ho Modimo hoya ka Bibele.