Seemahale sa Motho ya Phethahetseng

II PETEROSE 1:5 Ntle ho tsena, ho fana ka tsohle, le eketse tumelo ka matla; matla ka tsebo;

6 le tsebo ka boitshwaro; boitshwaro ka mamello; mamello ka bomodimo;

7 Lebomodimo ka lerato la boena; le lerato la boena ka Lerato.

 

 

65-1128M SEBAKA SEO MODIMO A SEKGETHILENG HO MOSEBELETSA

Empa Lejwe leo le kgurumetsang tsohle, hoka etsa pyramide ka Kereke tse Supileng tsa Mongwaha. Eketsang ka sena … le sena, le sena, ho nale etsa tse supileng, ya hoqetela ke Kreste.

 

Bokreste ka tumelo. Empa motho bonngwe a eketse ka tsena tse supileng hokaba le tumelo faith. Keketso ya bosupa ke Kreste eleng Lejwe la sekgurumetso hoka re tlamella mmoho ka Moya o Halalelang.

Re lokela hoetsa sena hore sesebetse.

JAKOBO 2:20 Empa otla tseba, Oho monna wa lefela, hore tumelo ntle le mesebetsi eshwele?

Ka tsela eo Peterose otla re hlalosetsa tokafatso tsena tse 7 bakeng sa rona hore reka lokela Modimo.

 

 

62-1014M SEEMAHALE SA MOTHO YA PHETHAHETSENG

Ho nale ntho tse supileng tse lokelang hoka kenywa (bakeng sa motho ka mong).

… Peterose ore, mona, tsela eo ya Kgalalelo ho motho ka mong. Jwale, motho ka mong obatla ho hola bakeng sa Modimo.

… Tumelo ke senotlolo sebulang motho Tabernakele hore Modimo Ophelang A tsamaye ka hare ho yona.

BAEFESE 2:8 Hobane le bolokehile ka mohau; hase lona ka bolona: empa ke mpho etswang ho Modimo:

9 Hase ka mesebetsi, hotle hoseke haeba lea ikgantshang.

Mohau wa Modimo O sebetsa ka Tumelo. Empa tumelo ena haetswe ho rona, Modimo Ore neha yona jwalo ka mpho. Sena ke mpho. Tumelo ya rona elokela hoka beha ditholwana tse loketseng Modimo. Mesebetsi ehloka ntho tsa teng le yona:

  1. Seo rese etsang selokela hoba selokile, mosa, thuso, ka nepo jwalo jwalo.
  2. Empa mesebetsi le yona elokela hoka tsamaya le Lentswe le kereke ya mongwaha ya Laodisea.

Haeba mesebetsi esa ngolwa ka hare ho Mangolo Modimo ha A eamohele, leha motho akaeetsisa.

 

 

… Modimo kahodimo ha rona, ho Ntate; Modimo Onale rona, kaho rona; Modimo kaho rona, ho Moya o Halalelang.

Modimo Ole Mong kaho itlhahisa ha raro. Modimo A Itlhahisa (ka bonngwe). Modimo kahare ho kereke ya Hae (ka sehlopha).

Modimo Olokela hoka hlahisa tsena. Haho motho yaka hlahisang tsena.

BAROMA 4:5 Empa hoya sa sebetseng, empa a dumela hoya lokisang ho lokeng, tumelo ya hae eballwa ho lokeng.

Ha re sekeng ra etsa hore tsohle tseo re dinewang ke motho ele hore Oya re kolota.

BAFILLIPI 2:13 Hobane ke Modimo ya sebetsang kaho lona hoisa ho lokeng.

Modimo Okenya ka hare ho rona takatso ya ho rata ho Mosebeletsa.

Dumela feela sengodilweng ka hare ho Bibele.

62-1014M SEEMAHALE SA MOTHO YA PHETHAHETSENG.

Kapa, lenong le leka hoja le leeba, lenong le leka hoba leeba. Oka nahana seo, ore, "Oya tseba, ke leeba," mme lekenya ditshiba tse mmalwa ho lona, lere, "Lea bona, ke tshwana le ..." Lea bona? Otlatswa taolong. Ke seo motho afetohang sona kaho iketsisa. Lea bona, okeke wa kgona seo. Okeke ware, "Jwale lebella, ke lokela hoba le matla, ka tsela eo ketlaba le matla. Ke lokela ho phela ka kgalalelo, ka tsela eo ketlaba le seo." Hobaneng, oleka hoka Kenya ditshiba. Leha oka difihlela tseo kaofela, empa okeke wa Kenya ditshiba nonyaneng eseng yona. Lea bona? Seo sekeke sa sebetsa. Mme seo sebontsha moikaketsi wa nonyana. Lea bona? Nahana feela ka ditshiba tse mmalwa tsa leeba, mohlomong, "Sheba mona, sheba feela, ke leeba"? Lea bona? Hobaneng, rea tseba hore ke moikaketsi. Lea bona? Lea bona? Ke phetho seo. Reka bona hore enwa ke moikaketsi.

Ka tsela eo, ke seo eleng sona, ho leka hoiketsa Mokreste. Okeke wa kgona hoetsa seo. Ntho ya pele eo Olokelang hoeetsa, keho tswalwa labobedi. Olokela hore obe ofetohile. Oya bona? Mme haose ofetohile, oba sebopuwa sesetjha. Jwale ose osebetsa hantle, Jwale. Oya bona? Jwale haosa lokela ho tshwenyeha ka ditshiba, dila itlosa botsona, hao tswetswe labobedi. Hantle feela, monghadi.

Jwalo kaha ke bolela kamehla. Nka kolobe, o ehlatswe oe kenye sutu ya tuxedo, mme oebulele; ekgutlela hape seretseng. Hobane, oya bona, seop hase molemo ho yona. Ke kolobe. Ke tlhaho ya yona. Elatela tlhaho ya yona. O lokela hofetola tlhaho ya hao, tsohle ditla iphetha.

Hlokomela jwale. Olokela ho tswalwa labobedi, ke phetho, fetoha. Ho lokela hoba le phetoho.

Ore, "Jwale, Moena Branham, ke tseba mosadi emong, hobaneng, ha asoka aetsa phoso. Ke mosadi ya lokileng. Kapa, monna ya itseng, ke monna ya lokileng. Haetse phoso. Oya tseba ha ahlokofatse batho." Seo hase thuse letho. Ekaba moahisane ya lokileng, empa hase Mokreste hofihlela atswalwa labobedi.

 

 

TUMELO


 

 

62-1014M SEEMAHALE SA MONNA WA SEBELE

Tumelo edumela Lentswe la Modimo. … "Tumelo etla ka houtlwa, houtlwa Lentswe la Modimo." Seo ke ankere.

Seo sedula moo.

BAROMA 10:17 Ka tsela ejwalo tumelo etla kaho utlwa, ho utlwa Lentswe la Modimo.

Re bonahatsa tumelo feela kaho utlwa Mangolo.

Hoka latela meetlo kappa thuto tsa batho, leha hole jwalo ka mamello, hase tumelo hakalo eo ebatluwang ke Modimo

BAROMA 14:23 … leha ekaba keng haese tumelo ke sebe.

… Tumelo hae sena mesebetsi. Ka tsela ejwalo olokela hoba le tumelo jwalo ka motheo. Bokreste kaofela, sohle seo oleng sona, sohle seo otlabang sona, se itshetlehile ho tumelo Lentsweng. Ke lona lebaka le etsang hore ke dumele Bibele.

… Pele, olokela ho tswalwa labobedi. Mme haose o entse seo, onale tumelo; odumela Lentswe. Hofihlela otswalwa labobedi, otlaba kgahlano le Lona. Haeba ole modumedi feela, onale tsebo ya nnete, okeke wa dumellana le Lentswe la Modimo.

Okeke wa dumela seo. O lokela ho tswalwa labobedi. Mme, tswalo ya bobedi, ehlahisa tumelo. Ho lokile. Ebe, kamora moo ofumana tumelo, sena hantle mona, t-u-m-e-l-o, tumelo, ebe oba maemong a seo.

 

 

Bakeng sa ho hola ofeta melekong.

I PETEROSE 1:7 Diteko tsa tumelo ya lona, dimolemo ho nale ho timela, kaho lekwa mollong,

Ho lekwa jwalo ka gauda ebesitsweng hoka tewa. Re tewa ho fihlela Kreste A bonahala ho rona.

Jwale retla karolong ebohloko ya Bibele.

LUKA 18:8 Kea lebolella Otlaba phetetsa. Hahole jwalo mohla Mora Motho Atlang, na Otla fumana tumelo lefatsheng?

Nakong ya hoqetela ho bolela Bibele.

Hotlaba le ba bangata ba kgahlano le nnete. Batho bakeke bahlokomela diphoso.

MATTHEU 10:22 Mme letla hlouwa ke batho bohle bakeng sa Lebitso laKa: empa ya mamellang hofihlela qetellong otla bolokeha.

Bolokeha Matshwenyehong a Maholo. Re hloka mamello le matla.

 

 

MATLA


 

 

62-1014M SEEMAHALE SA MONNA YA PHETHAHETSENG

Tumolo yona feela ekeke ya thusa letho. Peterose ore, "Eketsa ka matla tumelong ya hao." Olokela hoba le matla, hokaba le

… Matla ke matla, boima

… Jwale, Peterose obua kaho aha Ntlo ya Modimo, oya bona, Tempele ya Modimo, hoka ebeha sebakeng … Pele oka fumana Matla, olokela hoba le ona.

DIPROVEBIA 31:10 Mosadi ya kgabane ke mang yaka mofumanang?

Mosadi otshwantsha Kereke. Kereke ya sebele Monyaduwa wa Modimo.

Ke mang yaka fumanang kereke enang le matla a Modimo ? Matla ke boitsebelo bokgethehileng, hoikwetlisa ole siko mosebetsing, bohlweki, matla ahlahisang ditholwana.

 

 

TSEBO


 

 

Mafellong, Lentswe la Modimo letla latolwa ke kereke hobane Jesu ke Lentswe.

TSHENOLO 3:14 Ngolla lengeloi la Laodisea ore;

TSHENOLO 3:20 Bona, Ke eme monyako, mme Kea kokota:

Ke Lentswe le latolwang ke dikereke, tsebo ya Bibele entse efokola mehopolong ya batho.

HOSEA 4:6 Tjhaba saka sea timela keho hloka tsebo:

62-1014M SEEMAHALE SA MONNA YA PHETHAHETSENG

Tsebo, jwale, seo hase bolele tsebo ya lefatshe lena, hobane seo ke bohlanya pela Modimo; empa tsebo ya hoahlola, ahlola (eng?) bottle le bobe. O ahlola ka tsela efeng, ebe, haeba o nale tsebo ya Lentswe? O ahlola hore na ebe Lentswe le nepahetse kappa jwang. Mme ebe haoka behella ka thoko mekgwa ya hao, lehosa dumele hohle, ntho enngwe le enngwe o bolelang hore oya etseba, ebe onale nnete ya Modimo. "Ha mantswe abatho ebe leshano, empa Aka ebe nnete." Lea bona? Jwale ebe ofumana nnete. Eo ke tsebo ya sebele.

… Haeba onale Matla a sebele, akenye tumelong. Haeba oka tsamaya seterateng, ophela jwalo ka Mokreste, etsa jwalo ka Mokreste, eba Mokreste, eketsang seo ho tumelo. Hao nale tsebo...

Ore, "Hahole jwalo, hake tsebe hore na ke Mangolo na. Jwale ke sena seo ho Diketso 2:38, hake tsebe hore ke pote sena kae Diketso 28:19. I oseke." Ho lokile. Hao eketse letho, hobane hao soka ofihlelwa ke seo.

Oya bona? Otla etsang? Hobane, haona tsebo elekaneng ya Modimo, ha jwale, eo Bibele ekekeng ya itwantsha. Lesa seo. Oseke wa hlola obolela letho. Lea bona? Lesa seo.

Empa haeba obona Mangolo asa itwantshe, ebe okare; mme obona, hore, ka tshenolo ya Modimo, Lengolo lohle lengodilwe ka ditshawantsho, mme lehloka tsebo ya ho lemanolla; ebe haore, o otle hantle feela tabeng ya Modimo "amen," oeketse ho tumelo. Oho, otla neap taba ha jwale. Lea bona?

Otla, … Ahlola hantle ka nepo, ke lokela ho tswalwa labobedi pele ke eba leloko la kereke. Ebe oya qala. Ahlolang ka nepo, ha moreri are, "Matsatsi a mehlolo afetile." Ho bolela Bibele, "Jesu Kreste ke Yena maobane, kajeno, le ka hosafeleng." Jwale ke sefeng seo o lokelang hose dumela?

(Moreri kapa Bibele).

… Kreste ha Aka Are romela ho aha mokgatlo. Kreste Onthomme ho aha motho ka mong Jesu Kreste, hore battle babe ntlo ematlahadi ya Hae, ka Lentswe la Hae.

… Mme kamora ho tswalwa ha yona, tsena ke dintho tseo olokelang ho dieketsa.

… ha tsebo ya Modimo, haho tluwa tabeng ya ho loka le phoso. Ha Diabolosi ahlahisa seseng, tloha ho sona. Hantle feela.

DIPROVEBIA 1:7 Ho tshaba Modimo ke qaleho ya tsebo: empa sethotho senyefola nnete.

Tsebo ya sebele keha re tshaba ho behisana le Bibele.

ISAIA 5:13 Ka tsela eo setjhaba saKa se ile kgolehong, hobane ba sena tsebo:

Hosabe le tsebo ya Bibele ke sifi seo badumedi basa setsebeng eleng ho tseba Jesu. Batho bana batlosa mahlo abona ho Bibele jwalo kaha ba mamela bareri le meetlo. Hose hokae ba wela lerabeng la mefuta e 45,000 ya dikereke efapaneng honale Jesu.

Tshenolo 18 ehlalosa tsela eo batho baetsang tjhelete ka yona. Nako feela eo Jesu A ileng A halefa keha aleleka ba bapatsi batjhelete ka Tempeleng. Dikereke dietsa tjhelete ka kopanelo.

TSHENOLO 18:12 Gauda etjhesetsweng, le silvera, mahakwe a matle, le diperela, le linene, eperese, le silika, le skareleta …

13 … le makgoba, le meya ya banna.

Ho hloka tsebo ha Bibele hotshwere batho ka hare ho dikereke. Batho bafetoha makgoba a dikereke hobane basa kgone ho inahanela. Ho ikokobeletsa baeta pele ho nale Bibele ke hona ho hlolang sena.

TSHENOLO 18:4 Mme ka utlwa lentswe le leng hotswa Lehodimong , lere, tswang hara bona, setjhaba saka.

Re hloka tsebo ya hore re tsebe moo Jesu Aleng teng nakong ya rona le hore Obatla re etseng ka maphelo arona.

 

 

BOIKOKOBETSO


 

 

Boikokobetso bo bolela hoba fatshe kappa hoitshwara leha oqoswa ke bahatelli ba hao.

62-1014M SEEMAHALE SA MONNA YA PHETHAHETSENG

Boikokobetso hase, "hoemisa botawa," mona, leha ele mane. Tjhe, tjhe. Boikokobetso hase ho lesa botawa, tabeng ena. Seo ke karolo enngwe ya nama. Bona ke boikokobetso ho Bibele, boikokobetso ba Moya o Halalelang. Sena ke hore, ho laola leleme la hao, eseng hohong; holaola maikutlo a hao, hose halefe a nako tsohle. Oho, hlena!

Moshemane, bongata ba rona rewa le pele re phahama, haho jwalo? Oya bona? Ebe rea ipotsa hore Modimo Okae ka hare ho Kereke ya Hae, ka mehlolo ya Hae. Hantle feela, monghadi. Oya bona?

Kenya tsena. Eketsa boitshwaro. Oho, boitshwaro, tsela ya ho araba ka boitshwaro. Emong ore, "Hela lona bathethei ba bareri moo tlase!" Oseke wa mena dimou way a lwana. Oya bona? Eseng seo. Empa bua ka lerato la Modimo, boikokobetso, mosa. Ke tsela eo obatlang hoba yona? Haeba oqoswa, seke wa qosa le wena. Ere Yena ebe mohlala.

Habare, "Haeba Ole Mora wa Modimo, fetola majwe ana bohobe," One Aka etsa seo, mme Aba bontsha hore Yena ke Modimo. Empa One Anale boitshwaro. Habane ba Mmitsa, "Beelzebub," O ile Are, "Kea letshwarela

ka seo." Hantle feela? Baile bahula ditedu seledung sa Hae, mme ba Motshwela ka mathe, mme bare, "Theoha sefapanong moo!"

O ile Are, "Ntate, batshwarele. Hobane haba tsebe seo base etsang."

… Jwale, habane bafumane seo, eketsa seo hodima tumelo. Haeba ontse okapa mollo, ohalefa, otuka malakabe, mme ohalefa. Haho seo oka seeketsang, hobane haho kgonehe.

… Empa haeba osa itshware, hotswa ka pelong ya hao, tshwarela emong le emong, kgutsa, lesa seo... Oka eketsa seo hodima tumelo.

Boitshwaro batshepe ho bolelwa hore oetshwara etjhesa.

Modimo Ore Kenya hara matshwenyeho bakeng Lentswe la Hae.

BAEFESE 5:26 Hore Otle Oba hlatswe ka metsi a Lentswe hobane Lentswe la Hao ke Bophelo,

BAEFESE 4:26 Le halefe, empa le seke la etsa sebe:

Kgalefo eetsa hore oetse sebe. Ho molemo ho laola kgalefo ya hao hore oseke wa etsa sebe.

 

 

MAMELLO


 

 

Bothata ba batho keho batla ho etella Modimo pele.

JAKOBO 1:3 Lentse le tseba sena, teko ya tumelo ya lona ehloka mamello.

Modimo Oya re leka kaho batla ho bona hore na re nale mamello yahoo Moemela bakeng sa ho rarolla mathata a rona.

Eva one alokela hoka mamella. Modimo One Aka sebedisa popelo ya hae bakeng sa tswalo ya borwetsana.

Sarah one alokela hoka mamella. Ho hloka mamello hoile ha hlahisa Ishmael le MArabs bao eleng dira tse kgolo tsa Bajude batswang ho Isaka.

Baithuti ba Bibele ba jwalo ka Ngaka Scofield le Ngaka Larkin ba lekile ho utlwisisa Daniele le Tshenolo pele ho Moena Branham asenola diphiri. Ho bolelang hore Scofield le Larkin ba ile bakgodisa Bakreste ba bangata ka Trinity, selemo sa bosupa sa Matshwenyeho, haho kereke ya mongwaha, leho bolela ka hore Antikreste ke radipolotiki hotswa ho European Union honale hore ke molatedi wa diPopes. Kaofela phoso tseo dine dihanana le nnete.

Bareri ba Molaetsa ban ale pono “ka Diaduma tse supileng” ditshenolo. Bao baleng lehlohonolo baya tseba ke taba ya nako etlang eo. Johanne oile a bolellwa hore aseke a dingola. Oka setsebe ka ntho esa ngolwang. Tshepo ya rona keho tseba feela ka ntho tse ngodilweng. Ho bolelang hore re lokela hoka tseba feela ka taelo ya Bibele hore reka emisa ka Diaduma tse Supileng.

 

 

Ho Diketso 1 ba ile bapotlaka ho kgetha Matthiase ho tlatsa sekgeo seneng sesiilwe ke Judase. Matthiase ha asa hopolwa ka hare ho Bibele. Baapostola ha baka bakgetha Saule wa Terasheshe jwalo kaha bane ba monka, hantle, ele sera se seholo. Saule ene ele sera seseholo sa bona. Empa baapostola hola ba bile le mamello hanyane bakeng sa Modimo hobane Saule one atlilo fetoha hore ebe moapostola moholo, yatlang ho bitswa Paulose.

Ho leka hoetsetsa Modimo tshebeletso ese thato ya Hae, ho senya ntho enngwe le enngwe.

BAROMA 5:3 Empa eseng seo feela, empa re thaba hare tshwenyeha: rentse re tseba hore matshwenyeho a tiisa meleko;

Matshwenyeho a lefatshe a laolwa ke Modimo, mme ka tsela eo re tshepa Modimo. Sena ke sephiri sa ntsu ya tshiu tsa hoqetela.

ISAIA 40:31 Empa bohle baitshepelang Modimo batla ba lematla; batla fofa jwalo ka ntsu; bamathe, ba sekgathale; mme batsamaye, bas eke bahlolwa ke letho.

Ntsu ena mahlo a tjhadi haholo. Sena sebolela boka hare ba semoya ka Mangolo.

JOHANNE 16:13 Leha hole jwalo, Moya wa nnete, ose otlile, otla re isa tseleng ya nnete:

Re hloka nnete ya Mangolo hoka utlwisisa Bibele. Tsebo etlang ka tshenolo. Re keke ra mathela bohlale feela. Reka senya ntho tse ngata jwalo ka kereke ya Laodisea, mme rekeke ra tseba moo re senyang teng.

TSHENOLO 3:14 Ngolla le lengeloi la kereke ya Laodisea, o re: Ke tsena tse bolelwang ke eo e leng Amen, paki e tshepehang, ya nnete, hlooho ya dibopuwa tsa Modimo: 

17 Erekaha o re: Ke morui, ke mononi, mme ha ke hloke letho; athe ha o tsebe hobane o soto, o madimabe, o mofutsana, o sefofu, o feela;

 

62-1014M SEEMAHALE SA MOTHO YA PHETHAHETSENG

Ebe, kamora seo, boemong ba bone, o eketse ka mamello kahodima tumelo. Haeba onale tumelo, "esebetsa le mamello," ho bolela Bibele.

… . haeba onale ya nnete, tumelo ya sebele, otla lokela hoba le mamello, hobane mamello etswala tumelo. Haeba Modimo A bolela ka tsela ena, dumela seo. Ke phetho seo. O lokela hoba le mamello.

… Noahe o ile arera lemo tse lekgolo le mashome amabedi, leha hole jwalo. Mamello engata. Hase lephoka hotswa Lehodimong. Hone hose letho. Hole lerole feela, ka lemo tse lekgolo le mashome amabedi, empa ka mamello ekgolo.

Yaba, Modimo Oleka mamello ya hae … Mamello le tshepiso ya Modimo.

… Moshe. Esita lekamohla, leha ele hore sehlopha seo sa Bajude sene sesena mamello, baile baetsa hore Moshe aetse diphoso. Empa, leha hole jwalo, haho fihlwa ketsong, Modimo Anka bohato. Are,

"Ikarole, Moshe. Ke tlilo ba bolaya kaofela, Ke qale botjha."

Moshe a itahlela mahareng, mme are, "Modimo, Oseke wa etsa sena." Hobaneng? Eba le mamello ho batho ba Hao. Kea ipotsa hore ebe reka etsa seo na? Haeba reka kgona, seke wa leka ho aha hodima sena, hobane seo sekeke sa fetola letho, oya tseba.

… Haeba osa kgome, haotle maemong ao ho tsamayang Modimo, haeba osena mamello, mamello le tse ding.

LUKA 21:19 Mamellong ya lona bakeng sa meya ya lona.

 

 

BOMODIMO


 

 

62-1014M SEEMAHALE SA MONNA YA PHETHAHETSENG

Bomodimo "ke hoba jwalo ka Modimo."

… Mattheu 5:48, "Ebang..." Ke Jesu Ya buang, botleng boo.

Phethahalang p-h-e-t-h-a-h-a-l-a, (Keng seo?) phethahalo, jwalo ka Ntate... Lehodimo le phethahetse.

… Baefese 4, mme re qale ka temana 12. Ho lokile. Hare qale mona temaneng ya 11. Mme ba bang Oba neile hoba, baapostola; babang, baporofeta;...

Hopola maobane thapama? Oseke wa leka ho nka mosebetsi wa monna emong. Oya bona?

... mme ba bang, baevangedi; ba bang, badisa... babang, baruti;

"Ho tiisa kereke"? Na ebolela jwalo? [Phutheo ere, "Tjhe."--Mong.] Nokafatsong? ["Bahalaledi."] Ke bomang bahalaledi? Bahalaleditsweng. Amen. Baqadileng fatshe.

Tokafatsong, tshebetsong ya mosebetsi (Tshebeletso ya Jesu Kreste), tokisong ya Mmele wa Kreste (tokisong, ho aheng, tokisong): hofihlela ...

Hore re fihlele kopanong ya tumelo ele nngwe, le ... le tsebong ya Mora wa Modimo, le hoba motho ya phethahetseng, tlasa tiiso, (oho, hlena), hore retle re lekanye Setshwantsho sa Kreste:

"Hantle feela," nka Bomodimo.

Hotshwana le Jesu.

… Seo ke Bomodimo. Ha Ane Atlapunywa lerameng le leng, One Afetola Ahlahisa le leng. Ha bane ba bua hampe ka Yena, Ha Aka Abua letho. Ha Aka Aiphetetsa letho. Oya bona? Bomodimo, kamehla bolebella ntho ele nngwe feela, "Kamehla Ke etsa tse thabisang Ntate”.

 

 

Bomodimo keho beha Modimo kapele nthong tsohle.

MATTHEU 6:33 Batlang Mmuso wa Mahodimo, leho loka ha oona; mme tsohle ditla latela.

LUKA 22:42 … Kea lebolla hore eseng Yaka, empa ya Hae, eetswe.

Thuto mona ke hore re tshepe Modimo nthong tsohle. Rekeke raba le Bomodimo hare shebile rona.

PESALEMA 118:8 Ho molemo ho tshepa Modimo ho nale motho.

DIPOROVEBIA 3:5 Tshepa Modimo kapelo ya hao yohle; oseke wa itshetleha kutlwisisong ya hao feela.

Tshepa Modimo ho nale wena.

DIPROVEBIA 14:12 Ho nale tsela ebonahalang elokile ho motho, empa pheletso ya yona ke lefu.

JEREMIA 17:9 Pelo emano hofeta tsohle, mme efosahetse haholo: ke mang yaka etsebang?

BAROMA 3:10 Jwalo kaha ho ngodilwe, haho leamong ya lokileng, lehoka, haho leamong:

ISAIA 64:6 Empa kaofela harea hlweka, mme bohlweki barona ekare kobo editshila;

Tseo re ditshepileng ke ditshila ho Modimo. Nahana motsotso oo othata.

LUKA 17:10 Ka tsela ejwalo, mme ha lese le entse tseo le dilaetsweng, ere, Re bahlanka ba senang molemo: re entse seo reneng re lokela ho seetsa.

Haeba rentse reetsa tse salokang ho Modimo honale tse lokileng rea lahlehelwa. Kamora ho leka ha rona, Modimo O ikemiseditse hore hlwekisa. Ka tsela eo re lokela hoka etsa seo eleng thato ya Modimo.

Modimo ha Atshepe bahlanka ba Hae. Esita Lehodimo ha lea hlweka ho lekaneng ho Yena.

JOBO 15:15 Bonang, ha Atshepe bahalaledi ba Hae; ke nnete, Mahodimo ha aya hlweka mahlong a Hae.

16 Hakakang motho wa thohako, ya nwelang senwelong sa bokgopo?

Rona batho re senyehile. Re phela mongwaheng wa thetso. Re lokela feela keho baka Mading a Jesu retle re hlatsuwe. Ebe ele hona reka qeta bosafeleng le Modimo.

TSHENOLO 3:19 Nna, ke kgalemela, ke laya bohle bao ke ba ratang; o be le tjheseho hle, mme o bake.

 

LERATO LA BOENA


 

 

62-1014 SEEMAHALE SA MONNA YA PHETHAHETSENG

Leeketse ka lerato la boena. Ho lokile. Harese re fumane seo, lerato la boena, ikenye sebakeng sa Hae,

"Moena waka ya nsitelwa," ore Peterose. "Na nka motshwarela," ore, "ka makgetlo amashome a supileng ka letsatsi?"

Ore, "Makgetlo a mashome a supileng ka letsatsi."

Hobaneng palo ena?

Boporofeteng ba Daniele Bajude bane batshepisitswe diveke tse 70. Ke matsatsi a 70 x 7 = 490.

DANIELE 9:24 Diveke tse mashome a supileng ho setjhaba sa Hao le hodima motse,

NUMERE 14:34 Kamora matsatsi ao oneng o batla naha ka ona, le matsatsi a mashome amane, ka tsatsi le leng ka selemo, letla beha bokgopo ba lona ka thoko, esita ka lemo tse mashome a mane,

Ho bolelang hore matsatsi a 490 alekana le lemo tse 490 tse tshepisitsweng Bajude matsatsing a hoqetela, eleng Armageddone. Ebe Kreste ohlaha ho busa ka lemo tse 1000.

Ka tsela ejwalo 70 x 7 ehlalosa pheletso.

Tswella ho tshwarela ho fihlela Lemongkete. Ebe Monyaduwa otlabe a phethehile.

Tshwarela ho fihlela pheletsong. Sena sebolela hore re sekepeng sele seng.

Emong le emong wa rona osebeletsa ho lokeng.

Re sale hole leho loka. Empa re keke ra itshwarela rona, hofihlela re tshwarela ba bang.

 

 

LERATO


 

 

62-1014 SEEMAHALE SA MOTHO YA PHETHAHETSENG

Ntho elatelang, ebe, o eketsa ka lerato, eleng sebolelang horata. Seo ke Lejwe la sekgurumetso. Le leng la matsatsi ana, ka hare ho kereke

… Ba lebeletse Lejwe la Sekgurumetso, eleng Lerato, hobane Modimo ke Lerato.

… Ebe Peterose ore mona, pele, ntho tse supileng: tumelo, matla, (lea bona, hotla), tsebo, boitshwaro, mamello, Bomodimo, lerato la boena, ho loka ha baena, le lerato la Modimo. Moya o Halalelang, Kreste kaho motho Moya o Halalelang, Otla ho wena, kolobetso ya sebele ya Moya o Halalelang, mme ofumane Matla aho kena. Ebe, Modimo ophela ka hare ho Tabernakele, ebitswang Moaho, Tabernakele ephelang eo Modimo Aphelang ka ho yona.

… lerato la boena la Jesu Kreste, le lerato la Modimo, eleng Jesu Kreste. Ke hlooho elaolang. Mme maoto a hao ke motheo, tumelo. Amen! Olaolwa ke Hlooho. Ke eo taba. Ke eo monna wa sebele, ha afumana matla.

… Hase lebaka hore tsena diaheha ka tsela ejwang, sena seaha hoya hodimo; haeba moaho onale bofokodi, otla robeha. Hobane haona matla oya fokola. Jwale haeba onale, onale sena (tumelo), sena (matla), sena(tsebo ya Bomodimo), haona sena (boitshwaro), ke hona moo orobehang. Haeba onale sena (Bomodimo), hao lokele hoba le (mamello), otlawa. Onale sena (tumelo), mme haona (lerato la boena), otla robeha.

… Ebe batho baya sheba mme bare, "Eo ke monna ya nang le matla, le tsebo (odumela Lentswe), boitshwaro, mamello, Bomodimo, lerato la boena, otlala Moya o Halalelang. Lea bona, ke eo moo eleng teng, otsamaya hohle." Keng seo? Seemahale sere, "Ke eo Mokreste. Monna ke eo, kapa mosadi, ya tsebang hore obua kang. Okeke wa bona moloki, ya lokileng, motho ya nang le Bomodimo." Otiiseditswe. Tiiso ebontsha mahlakore ka bobedi. Hore oyatla kappa oya feta, oka tsela eo feela otiisitswe. Ke wean eo. Oya bona? Ha monna kappa mosadi ale ka tsela ena feela, ebe Lejwe la Sekgurumetso leatla ho motiisa, eleng Moya o Halalelang.

… Mme ebe maphelo a bona a patilwe le Kreste, ka Modimo, mme bakwahelwa ke Moya o Halalelang. 1 Bakorinthe 12. Hantle feela. Lea bona? Otseba oshwele, ebe otswetswe ka Moya.

Matla le tsena tse ding mmoho, setshwantsho sa Modimo.

BAGALATA 5:6 Hobane kaho Jesu Kreste leha ele lebollo, kappa ya sa bollang; empa tumelo esebetsang ka ho lona.

Tumelo esebetsa ka lerato. Ka tsela eo Lerato (leo eleng Lejwe la Sekgurumetso) ka matla a Modimo.

 

 

MONGWAHA WA KEREKE YA SMYRNA – BUKA YA KEREKE YA MENGWAHA CPT.4

JWALE HOTLA LEJWE LA SEKGURUMETSO ho Kolobetso ka Moya o Halalelang.

… mme rebe le Yena kaho safeleng Kreste Jesu.

 

Kolobetso ya Moya o Halalelang ke Lejwe la Sekgurumetso ho bohle.

Ebe Modimo O batla Bakreste ba nang le Kolobetso ya Moya o Halalelang Mongwaheng wa Kereke ya Bosupa.

1962-1231 TLHODISANO

Lejwe la sekgurumetso la pyramide ya bophelo, Morena; Otlisa Lejwe la Sekgurumetso, Kreste Jesu, hodima emong le emong. Ha kutlo ekgolo, ya ditlhonolofatso tsa Moya dibe hodima rona. Ake Mollo wa Moya o Halalelang obe hodima rona. Ake Matla a Maholo a Moya o Halalelang abe hodima rona. Modimo, rea O leboha, phirimaneng ena. Re ba Hao. Re inehela ho wena, Morena.

62-1104E TLOTSUO

Mme hopolang thuto ya hosing hona? Matla ana atlile pele ho Lejwe la Segurumetso. Oho, oka hoeletsa. Oka bina. Oka bua ka diteme, mme wa hobela. Seo hase lebaka. Ho fihlela tsohle tsena, Lengolo lepaka hore o sireletsehile, Moya o Halalelang ole tiisetsa hore lebe ngata ele Nngwe, ebe le tiiseditswe ka Moya o Halalelang.

62-1104M MABITSO A NYEFOLANG

Mme ka bonngwe, matla le tse ding, tsebo le boitsebelo, dibehwa hodima rona. Ebe ha Lejwe la Sekgurumetso lese le le teng, Moya o Halalelang ore tlamahanya mmoho. Ho teng Kolobetso ya Moya o Halalelang. Ke lona lebaka le etsang hore hobe jwalo kajeno.

62-1230E BENGHADI EBE LENA KE LETSHWAO LA MATSATSI AHOQETELA

Ana lesa hoopla Molaetsa wa pyramide? Lejwe la sekgurumelo. Lefihlile laetsang? Moya o Halalelang wa fihla wa tiisa sena, hare eketsa ho tumelo ya rona; ho loka, le bomodimo, le tumelo, jwalo jwalo, mme re tswella hoeketsa tsena tse supileng. Mme ya bosupa ele Lerato, leo eleng Modimo. Ke tsela eo A etsang motho ka mong, mme A moepese ka Ditiiso tsa Moya o Halalelang.

Ebe, hahole jwalo, Onale Kereke tse Supileng tsa Mengwaha, ebe onale Diphiri tse Supileng, mme ba lwanele seo, hose kgutlisa. Mme ebe Lejwe la Sekgurumetso lea boya, ho kgurumetsa kereke. Diaduma dibolela seo na, baena? Benghadi, naebe re hona moo na?

Ho nale Majwe a Sekgurumelo a mabedi.

 

1. Lapele Lejwe la Sekgurumelo ke la motho ka mong.

2. Ebe ho nale Lejwe la Sekgurumelo le leholo bakeng sa pale ya Kereke ka lemo tse 2000.

Hotla labobedi ha Jesu ke Lejwe la Sekgurumelo bakeng sa Kereke bakeng sa tsoho. Pele bahalaledi bohle ba Mengwaha ya Kereke tse Supileng balokela ho tsoha bakeng sa mmele emetjha.

Nakong eo Monyaduwa wa Kereke tse Supileng tsa Mengwaha antes a robetse, Lejwe la Sekgurumetso lekeke latheoha.

Ho fihlela Monyaduwa a fumana mmele wa Tlhwibilo, hobane bakeke ba Hlwibilwa.

I BAKORINTHE 15:52 Hang feela, kaho panya ha leihlo, nakong ya terompeta ya hoqetela: hobane terompeta etla lla, mme bafu batla tsohela ho seboleng, mme retla fetoha bohle

 

 

TSHENOLO 8:1 Mme ha manolla tiiso ya bosupa, haeba lekgutso ekgolo Lehodimong bakeng halofo ya hora.

Tiiso ya Bosupa ke kgutso, sephiri. Hare tsebe letho ka yona. Ehlalosa hotla labobedi ha Jesu eleng sephiri seseholo. Hotla labobedi ha Hae ke Lejwe la Sekgurumetso.

 

Kgweding ya hoqetela ya hophela ha hae, Moena Branham one antes a letile hotla ha Lejwe la Sekgurumetso.

1965-1128 TSELA ELENG YONA FEELA A EKGETHILENG HO MOSEBELETSA

Nako enngwe Lejwe la Sekgurumetso letla kgutla, Hlooho ya tsohle, hotla lata Monyaduwa;

1964-0418 JESU OBOLOKA TSOHLE TAELO TSA HAE

Jwale, tswellang ho phahamisa, mme ha tsohle dilokile, ka hodimo, ebe Lejwe la Sekgurumelo letlatla.

1964. Selemo sa Manollo ya Ditiiso one antse a emetse Lejwe la Sekgurumetso.

Hotla ha Lejwe la Sekgurumetso ene ele ntho ya nako etlang ho Moena Branham.

1963-0608 KOPANELO

Sena setla ka Luther, Wesley, Pentecost. Mme ho fumana seo, pyramide etla kwahela, le leng la matsatsi ana.

… Lejwe la Sekgurumetso letlatla. Empa lona letlatla, ka tsatsi leleng.

62-1014 SEEMAHALE SA MOTHO YA PHETHAHETSENG

Ho nale dintho tse hlokahalang bakeng sa seemahale (nothong ka mong). Ho nale Kereke tse Supileng tsa Mongwaha, tseo Modimo A ditlisitseng ho Kereke (tukisong ya Kereke bakeng sa tshiu tsa hoqetela).

… Mme ebe Modimo, ka seo, Otlisitse hape Kereke tse Supileng tsa Mongwaha, Otlisitse mehato esupileng bakeng sa motho ka mong, ho sebedisa ka bohato ka bong, hoqeta Kereke kaofela.

Mme seo ke tsoho, ona ke Mmele kaofela, hobane ke bona bohle. Lea bona? Sena sekena nthong tsena tsohle, mongwaha ka mong.

… Moya o Halalelang ho tseo tsohle, odikopanya mmoho, ho aha (eng?) Kereke ya sebele, bakeng sa Lejwe la Sekgorometso.

Hoetsahetseng moo? Ke ponahatso ya kereke ya sebele, mme manqosa a kereke tsa mengwaha.

61-0806 DIVEKE TSE SUPILENG TSA DANIELE

Mme Daniele are one a lebeletse mongwaha ona wa Baditjhaba hofihlela lejwe le theoha thabeng. Haba soka ba beha Lejwe la sekgurumetso ho pyramide. Mme ha lea etswa ke motho. Ke matsoho a Modimo A entse seo. Lea bona? Mme le ile la etsang? Le ile la otla seemahale, mme la fetoha, mme laeba lerole. Hallelujah. Hoetsahalang nakong eo, hotla ha Lejwe la Sekgurumetso? Kereke etla nyolohela kgalalelong, hobane le qetetse mongwaha wa Baditjhaba. Modimo Ofeditse seo sohle, hotla ha Lejwe la Sekgurumelo.

 

 

Bareri ba Baditjhaba batswella pele, bafosa nnete ya Bibele ererwang. Hotla ha Lejwe la Sekgurmelo ke nnete.

Sena setla tsosa kereke. Morwetsana ke mosadi ya hlwekileng. Sena ke bapholositsweng.

Kereke tsa Bakreste kaofela, ba bohlale kappa mawatla, barobetse kaofela. (Dikereke kaofela). Ke nakong eo bohle ba bolellwang hore batsohe.

Ke hona moo barwetsana ba mawatla bakopang ho thuswa.

MATTHEU 25:5 Yare ha Monyadi Asa tswile, yaba baya robala.

6 Mme hara bosiu ha utlwahala mohoo, bonang Monyadi Ose A fihlile; mokgahlanyetseng.

Mohoo ohlalosa phaphamiso. Pherekano ya lefatshe?

Moferefereng oo (tshisinyeho ekgolo ya lefatshe) emong le emong oya tsoha bakeng sa kereke. Haba satshepa baetapele ba dikereke, ba batla

Jesu, Lentswe, ka mangy a ka hare ho dikereke.

"Eyang le kopane le yena". Jesu Okantle ho mongwaha wa Laodisea.

TSHENOLO 3:14 Ho lengeloi la kereke ya Laodisea ngola ore;

20 Bona, ke eme monyako, mme kea kokota:

MATTHEU 25:7 Yaba barwetsana bohle baya tsoha, ho hotetsa lampi tsa bona.

Lefatshe lea ferekana ke seo. Ho hotetsa Lampi ke nako eo sebe setlohang mme re bonang Morena. Batho batlabe ba itokisedtse Bibele, haebe bae utlwisisa.

Baikemiseditse ho dumela Bibele, haebe ba edumela.

MATTHEU 25:8 Yaba mawatla are, re qhatsetseng oli; hobane lampi tsa rona diatima.

Oli ekgantsha ho tlisa kganya. Ho lekane leho utlwisisa Bibele.

Haeba resa utlwisise Bibele etlaba re sentse nako engata kahosa mamele Bibele kaho matahanya dikhoutu le Bibele. Ebe ke hona reka bona hore ditswa ho Bibele. Jwalo ka Mongwaha wa pele wa Kereke.

Leha Paulose ene ele lenqosa, bane basa dumele feela seo ase bolelang. Bane balekanya seo le Mangolo a Selekane Sakgale, hobane Selekane Sesetjha seitshetlehile hosa Kgale.

DIKETSO 17:10 Mme hang feela baena baromela Paulose le Silase bosiu Berea: hoya senagogeng sa Bajude.

11 Bane bane batshepeha jwalo ka Bathesalenoka, kaho amohela Lentswe pelong tsa bona, mme ba batlisisa Mangolo ka nako tsohle, hore na taba tseo difela dile jwalo na.

 

 

Kereke ka Bonngwe

Mongwaha wa pele wa Kereke ene ele bontate. Mongwaha wa hoqetela wa Kereke ke bana.

MATTHEU 17:11 Yaba Jesu Oba araba are, Elia o lokela hotla, ho lokisa dintho hore dikgutlele madulong

Lenqosa la tshiu tsa hoqetela, William Branham hotswa Amerika, o lokela ho kgutlisetsa maemong a tumelo ya Bibele eleng ya baapostola Paulose le kereke ya pele.

62-1014 SEEMAHALE SA MONNA YA PHETHAHETSENG

Mongwaha wa Kereke ya bobedi Smyrna. "Matla." Irenaeus, monna wa sebele ya neng atshwere Evangedi ya Paulosi.

Mongwaha o latelang wa Pergame, eo eneng ele wa Martin. Martin ene ele monna wa sebele ya ileng a ema. Paulose, Irenaeuse, Martin.

Yaeba Thyatira eleng Columba. Lea hopola? Ke ena moo eleng teng, efella mona. Columba. Kamora Columba ... Mongwaha Olefifi wa qala.

Yaeba Sarda, eleng sebolelang lefu. Luther. Hallelujah! Ho tloha moo keng? Keng selatelang Sarda, Luther?

Hotle Filadelfia. "Bomodimo." Wesley, ka kgalalelo! "Balokileng batla phela ka tumelo," ho bolela Luther. Tlhwekiso ka Wesley.

Ebe hotla Lerato la boena, ka Laodisea. Mme re dumela Molaetsa o Moholo wa Elia, tshiung tsa hoqetela, otla tlala naha yohle.

 

 

Paulose otlisitse tumelo ho Lentswe.

Ireneus one ahloka matla bakengsa ho dumela ho Lentswe le Phelang.

Martin one ahloka tsebo kgahlano le kereke ya Roma nakona ya Lekgotla la Nicea leneng le leka ho bolaya nnete ka dipolotiki, bopagane, ka ntho esiko Mangolong eleng Trinity.

Columba orerile boinehelo ka Mengwaha eLefifi.

Luther mane Germany ka mamello atlisa nnete hanyane, tokafatso ka mamello ele nngwe.

Wesley arera kgalalelo ka tumelo.

William Branham aruta nnete ka Mangolo a Bibele hore re seke ra hloya basa dumellaneng le ropna. Bareri bahloyana le badisa

ka taba ya nnete ya Bibele ho nale badisa. Mme badisa bahatella hoba baetapele ba dikereke.

62-1014 SEEMAHALE SA MOTHO YA PHETHAHETSENG

Ke lona bana moo leleng teng, Kereke tsa Mengwaha Esupileng, dikgato tse supileng. Modimo A aha Kereke ya Hae, jwalo ka motho ka mong, ho Yena. Kgalalelo, Matla A Modimo, Atheoha ka tsela eo, atlamellwa mmoho. Ka tsela ejwalo, batho ba Pentecostal bantshitseng seo ho MaLuthere, bantshetsa seo ho MaWesley le ntho tse ding, haba tsebe seo ba sebolelang. Oya bona, bane baphela jwalo ka karolo ya tempele. Ke yona feela tsela eo, batho babang batheoha hodimo feela. Empa ho nale karolo ya sebele tabeng eo, re tswella ho aha. "Ketla busetsa," ho bolela Morena.

Hopola Sefate sa Monyaduwa? Hopola thero ka Sefate sa Monyaduwa? Baja seo, empa difaoletswe. Ban ale makala a mekgatlo; Oba faoletse. Batsositse kereke enngwe, makala a mekgatlo; O efaoletse. Empa pelo ya sefate entse ehola. "Mme ka phirimane ho tlaba le Lesedi." Lea bona? Ke nako eo Kreste Atlang ka yona, Moya o Halalelang. Jesu Atheoha ka Boyena Hlooho ya Kereke, mme Otla tsosa Kereke, eleng Mmele wa Hae. Ka hare kamoo ke Mmele wa Hae.

Mme ka tsela eo Alebeletseng ka teng, tsela eo Abatlang hore Kereke ya Hae ehole ka teng. Mongwaha ka mong, ebe efetoha Kereke ele nngwe. Lea bona?