Sebata se naka di 10 se ileng sa Bonwa ke Daniele ke Meloko e leshome ya Dibarbariane
Meloko eleshome ya Bahedene e ileng ya thusa ho fedisa Puso ya Roma mme ya hlahisa kereke ya Roman Catholic hoka nka Puso.

Matlahadi a Kopano ya Europa efumana hore kajeno kopano ya yona emathateng ka baka la baphaphathei.

Matla a Puso ya Roma le ona ane ale mathateng a puso ya bahedene, baphaphathei, le boitshunyong.

Bahedene ba nnile batsamaya hara Puso ya Roma ka baka la hobane ene eruile haholo. Ho phaphatheha ho ile ha nka sebaka ka bophirima ba Puso ya Roma.

Mmapeng o latelang ke baphaphathei Mmusong wa Roma ka botala. Leboya la Mmuso wa Roma ke bosehleng. Huns Etswa hole kwana Asia. Efihlela mane China vafihla baetsa hore setjhaba sebalehe Huns ya ileng a sututsa bahedene hoka hapa Mmuso wa Roma.

 

 

DANIELE 7:7 Mme kamora tsena diponong tsa bosiu, mme ka bona sebata seseng, sesebe setshabehang, sematla; mme senale meno a tshepe: mme sa thubeha saeba dikotwana, mme sa hata sebaka ka maoto a sona: mme sene sefapane le dibata tse ding tsa pele; mme sene se nale naka tse leshome.

 

Daniele o ile a bona Mmuso wa Roma osa tshepahaleng, sebata sekgopo. Naka tse leshome, meloko e leshome ya bahedene, were seen on its head.

DANIELE 7:8 Ka tadima dinaka, mme, bonang, ho tsona ha hlaha lenaka le leng, pele ho bile le dinaka tse tharo tse tswileng motsong: mme, bonang, lenakeng lena hone hole teng sekang mahlo a motho, mme molomo o bolela tse kgolo.

 

 

Sebata sena sebolela puso ya Roma o hotseng kamatla empa o sanepahala. Mebuso ebusa ka bobusa notsi. Mmusi Tiberius ene ele mohlekefetsi wa bana, mmusi Caligula ene ele lehlanya la letawa le neng le nahana hore ke Modimo. Mmusi Nero o ile a bolaya bongata ba Bakreste mme aba qosa ka hore ke molato wa bona ka sehlotsweng ke yena ho Roma. Phoofolo ena ya Roma ene ekgohlahetse haholo hoo ene eka phoofolo ya nnete.

Naka tse leshome tsa hlaha hlohong ya sona. Naka tse tharo tsa morabe wa mabarbaria diile tsa tloswa hoka etsetsa tsela bakeng sa kereke ya Catholic hofihlela Pope abusa hotswa ho Vatican eleng motse o monyane haholo lefatsheng. Lenaka le emetse matla a phoofolo. Meloko eleshome ya mabarbaria etla thusa hoqeta mmuso wa Roma ebe batla thusa ho fedisa seo, ka nako enngwe ka kotloloho, hoka phahamisa matla Pope jwalo ka hlooho ya kereke ya Roman Catholic.

Lenaka le lenyane ka Vatican City State oleng monyane hofeta kilomitara hararo, o nale baahi bakabang 600 ke motse o monyane haholo lefatsheng. Vatican ke Rome, pela thaba tse supileng tsa Rome. Molao o botala ba lehodimo o bontsha kaho ya Rome.

 

 

Vatican ke karolo ya motse wa kereke ya Roman Catholic empa haele hoya ka molao, motse moholo wa kereke ke Lateran Palace le basilica (kapa kereke ekgolo) thabeng tsa Caelian hill (tse bontshwang jwalo ka kgutlo tharo ya violet). Moo Pope, jwalo ka mmusa notse Europe, o ile a busa kereke ya Roman Catholic eleng sebolelang hore ka matla a hae a meetlo ya kereke. Sena ene ele ho behela MaProtestanta asa tsebeng Lengolo hantle. Tumelo ena ya mokgatlo eleng kereke, e ile ya qala mane Rome, ennile ya thella jwalo fihlela qetellong.

DANIELE 7:9 Ka bona diterone dibewa, mme wa Mengwaha A dula moo, seaparo sa Hae sele sesweu jwalo ka lehlwa, mme moriri wa Hae ole jwalo ka boya ba nku: terone ya Hae ene eka lelakabe la mollo, mme maoto a Hae eka lelakabe la mollo.

10 Mme ho Yena hone ho theoha ntho ekang sediba: dikete kete dine di Mosebeletsa, mme dikete tse balwang ka mashome shome dine di Mosebeletsa: dikahlolo tsa bewa, mme dibuka tsa bulwa.

Lenaka leo le lenyane lehlahang (ke kereke ya Vatican) kabo busanotsi ha motho. Bodumedi ba maiketsetso ba motho ntho ebitswang ke mmisa o pholosang batho. Kereke e ema ka matla leho bolela hore Mohalaledi Peterose o lokela hore a rapelwe bakeng sa tshwarelo ya dibe. Mahlo a bua ka bohlale. Mahlo a motho a bua ka bohlale ba motho baho busa hodima kereke.

Taba ya bohlokwa ya Daniele ene ele ho tshwenyeha ha hae ka puso ya Roma ka tsoseletso ya kereke ya Roman Catholic etlilong ho busa lefatshe lena lohle.

 

Morabe wa 1 Ma-Huns

Sena sene se entswe keba bophirima hore Mmuso wa Roma o hlasele morabe wa Asia o bitswang Huns. O hlahellang mane China o ile wa laola mme wa qetella o tjhwatlehile waba merabe emengata, hoba ntsha China ho leba Roma. Polao esehloho leho hloka mohau ho morabe wa Huns.

 

 

Mmusi ya kgopo wa bona Attila. Ho tloha ka 375 AD ma Huns a ile a hlasela moloko wa barbaria ho leba mmusong wa Roma mme baaha mmuso o moholo pela mmuso wa Roma. Mokoloko wa baphaphathei baneng ba baleha sehloho sa Huns o ile wa hlola ho sebe le botho ka baka la ho kopana le dibarbariane banka karolo ekgolo ya mmuso wa Roma. Ka baka la hoba setjhaba setlwaetseng ho hlasela ma Huns ana ahlasela baka tse ding a etsa hore hobe thata ho sireletsa meedi ya Roma. Attila o ile anna atswella jwalo ho hapa mmuso wa Roma jwalo kaha ho bontshwa ka mmala o botala ba lehodimo mmapeng mona. Attila o nnile a siya mohlala o moholo diretheng tsa hae hara metse eo a neng a etsamaya. Maroma a mmitsa Kgalefo ya Modimo. Ka lemo sa 452 AD Attila one a tshwenyehile ka motse wa Italy mme a leba Roma. Maroma ane asa kgone ho itshireletsa kgahlano le yena le Pope Leo I a leba Rome hoya kopana le yena leho hloka dithuso tsa ditjhelete. Attila afetoha mme a pholosa Roma.

Ha Attila a tlosa tlhompho ya Pope Leo ebile ntho emakatsang. Eleng lona lebaka leo Attila wa moHun a ileng athusa teng moo, ka tlhamallo, ho feta ho leba ho diemahale tsa Popes hara batho ba Roma le batho ba dibarbariane.Batho bane basa tsebe ka tjotjo ena . Bane ba nahana hore Pope onale matla a maholo bakeng sa hotjhesa dibarbariane, Attila emoholo, ya ileng ashwa kamora moo. Leo I o ile a neuwa matla a maholo ka nako ya Mengwaha e Lefifi le Mengwaha ya mathata, Pope-morena wa Rome.

Lemo tse leshome le metso emehlano kamora moo Attilas ashwele, mmuso wa Huns wa putlama. Empa baqala ho dia mmuso wa Roma kaho kgannela dibarbariane ka hare ho mmuso wa Roma. Kaho tloha moo kamora ho bua le Pope, Attila aneha Pope boikarabelo boboholo hoba mahlo a setjhaba mmusong wa Roma.

 

Morabe 2 Ma-Heruli

Moferefereng oo wa kenello ya dibarbariane mmusong wa Roma ka torrente ya baphaphathei ba dibarbariane baphaphathei bana bane baqhanolla mmusong, bongata ba merabe bone boeba maloko kapa karolo.

Merabe emmedi emenyane, eleng Heruli le Scirii, ya kopana hoka hlola moferefere ho barbariane Odoacer ya ileng anyoloha hoba lebothong la Roma army jwalo ka moetapele wa Italy.

Botjhabela ba Mmuso wa Roma o bontshwa ka bosehla.

 

 

Heruli ene ese ele ka hare ho Italy ka tsela eo hone hole bobebe ho Odoacer ho romela mmusi emonyane Romulus Augustulus ho itokolla ka 476 AD. O ile a busa Italy hofihlela a bolawa ka 493 AD. Ka tsela eo Odoacer eo eneng ele hlooho ya morabe wa Heruli aqeta puso ya Roma botjhabela.

Sebaka sesetala mmapeng sebontsha sebaka seo Heruli e ileng ya sebua.

Botjhabela ba mmuso wa Roma tlasa mmusi Zeno ya ileng a busa Constantinople ebontshwa ka bosehla. Bothata ba hae ene ele Heruli moo Bakreste ba Arian baneng basa dumele Trinity jwalo ka Pope baetsa. Pope one a sena takatso ya ho busa ka tsela eo. Mmusi Zeno yaba o bolella Theodoric wa Ostrogoth, ya neng a phela mahareng a Zeno le Heruli ho leba Italy leho fedisa Heruli. Ona ene ele mohato wa pele ho emeraro ya ho fedisa basa dumellaneng le-Trinitarian barbariane. Mahareng a 489 le 493 Theoderic le Ostrogoths wa hae, fenethong esehloho, bafedisa morabe wa Heruli.

Ho bolelang lenaka bao eseng-Trinitariane, morabe wa Heruli, o ile wa hulwa lenakeng leo eleng Pope hoka hasa dithuto tsa hae tsa Trinity. Empa ka bomadimabe ho Pope, Theodoric le yena ene ese-Trinitariane ya neng a dumela thuto ya Arian.

Theodoric ene ele matla haholo bakeng sa ho hlasela. Ka tsela eo Pope one a lokela ho phela tlasa Ostrogoths hofihlela Theodoric a eshwa ka 526 AD.

Ka 527 AD Justinian a fetoha mmusi mane Constantinople mme a ikemisetsa ho hapa bophirima mmuso wa Roma hape.

 

Morabe wa 3 Ma-Vandals

DiVandals bannile ba latela bophaphathei mmusong wa Roma (mohlala ka lerumo le botala ba lehodimo mmapeng) pele batshela lewatle la Mediterranean Leboya la Afrika moo ba ileng bahlahella leho bonahala teng.

 

 

Hoka hapa hape Italy, mogenerala Justinians le Belisarius baile bakenella Bophirima ba Afrika kaho sesetsa Constantinople ka 533 AD (moo ho bontshuwang ka lerumo la violet) leho hlola Vandals kgweding tse mmalwa tsa ntwa emahlo a mafubedu.

Seo eneng ele sa bohlokwa, ke hore hone hole merabe emmedi mane Arian, eleng Vandals le Ostrogoths. Kaho fedisa Vandals mane Bophirima ba Afrika, Belisarius o ile a tlosa lena leo eneng ela-Trinitariane leneng lele kgahlano le Pope. Arian Vandals le Arian Heruli tsa nyamela historing, ka tsela eo baneng ele basa dumeleng-Trinitariane ba ile banyamela le bona. Rahistori Procopius ore hofihlela 5 millione ya batho e ile ya eshwa, ka baka la bofutsana, le pestilence mane Bophirima ba Afrika.

 

Morabe wa 4 Ma-Ostrogoths

 

 

Sebaka seo eleng bophirima ba Mmuso wa Roma o ileng wa hapuwa ke Ostrogoths o bontshuwa ka botala mmapeng.

Jwale Belisarius a sesetsa Sicily mme ahlasela Italy ho seo eneng etlaba ntwa ya lemo tse 20 hoka dia Italy. Bakabang 15 millione Ostrogoths ba ile ba bolawa hoya ka Procopius, jwalo kaha wa boraro Arian (kapa ya seng-Trinitarian) lenaka la ntshuwa ha bohloko feela. Tlala le bofuma tsa wela Europe maqhubung a kabang lemo tse 200 ho bolawa ha 50 millione hoisa ho ho 100 millione tsa batho mane Europe dileng tsa Mongwaha eLefifi ka Pope ane a fedisa wa hoqetela eo eneng ese-Trinitarian. Europe ya kena lemong tse kabang 900 tsa Mengwaha eLefifi hanyane Lesdi la fifala Trinity ya tswella pele hobane hose batho kgahlano le yona. Ke lona lebaka leo Trinity ebonahatswang hakana ka hare ho dikereke. Tshenyehong eo ya Mengwaha e Lefifi, Pope wa Roma aqala hoetsa mosebetsi mane Italy oo puso eka botjhabela ya Roma eneng esa sebetse hantle. Pope o ile a lefa basetsi ba mebila hore mosebetsi otswelepele. Hore batho batle bashebe ho Pope jwalo ka radipolotiki le moetapele wa tumelo wa Bophirima.

Thohako ya Justinian mahareng a 541 le 542 AD ya fenetha halofo ya Constantinople. Diroto sekepeng tsa baka tshenyo ekgolo naheng ya Mediterranean kaho bolaya kotara ya batho ba England le Ireland ka 549 AD.

Bongata ba batho mane England baeshwa seo sa etsa hore hobe bobebe ho MaAnglo Saxons hoka hapa karolo ya England.

 

Morabe wa 5 Ma-Anglo-Saxons

MaAngles le Saxons bakena England ha puso ya bophirima ya Roma eputlama mme ba bitswa Anglo-Saxons.

 

 

Lenqosa la Modimo labone Columba o ile a hlahella pele ho Mongwaha wa Kereke wa bone ka 606 AD. Oo ene ele Mongwaha wa Lefifi, ka tsela eo Columba one akeke a emela nako enngwe ntle ho eo.

Ka 563 AD Columba a qala mosebetsi sehlekehlekeng sa Iona, bophirima ba hlakore la Scotland. Sena ebile paleo ekgolo bakeng sa thohako. Haele hantle ene ele mishinare ho ma Scots (baneng ba bitswa ka nako enngwe Picts) moo a ileng a qeta nako ebatlileng eba bophelo ba hae bohle. Balatedi ba hae ba ile ba leba mane England hobatlileng ho nka nako ya mmuso wa Anglo-Saxon mmoho le Europe, haholo holo Franks, moo ho ile ha hahuwa mehaho ya bodumedi. Metsu eo ebonahatsa tsela ya bona mmapeng. Columba obile le tshebeletso ematla haholo.

 

 

O ile ahswa ka lemo sa 597 AD.

Jwale Diabolosi one a kwetse tshusumetso ya Columbas hore Mengwaha e Lefifi eqale.

Bertha, mosadi wa morena Kent wa Roman Catholic a susumetsa morena hore a tswele pele ka Roman Catholic, Augustine ho qala ho rera Canterbury in 597 AD.

 

 

Dithuto tsa Columbas hotswa leboya la England le Popes hotswa borwa ba England tsa thulana ka 664 AD mane Whitby, tshebeletso ya bodumedi eneng etshwerwe ke Hilda. Morena Northumbria one ale moo bakeng sa Roman Catholics hobane bane ba saka baba le lemo sa bohlale. Bane ba bolela hore Jesu o neile Peterose dinotlolo tsa Lehodimo, ke Peterose feela yaka bulang Lehodimo bakeng sa batho. Hobane Pope a bolela hore yena ke mohlahlami wa Peterose (ka thetso ya hore Peterose o ile afihla Roma) Roman Catholics ebolela hore Peterose otla bulela batho bao feela baikokobetsang tlasa Pope. Balatedi ba Columbas bane ba hanana le sena. Northumbria le borwa ba England, eo eneg ele sebaka sa Anglo-Saxon, yaba sekopana le Catholicism.

Hlokomela boporofeta ba Daniele:

DANIELE 7:8 Ka hlokomela dinaka, mme, bonang, ha hlaha lenaka le leng moo, pele hone hole a mararo moo a ileng a tsumulwa motsong: mme, bona, lenakeng leo hone hole mahlo ekang a motho, mme ka molomo wa sona sebua ntho tse kgolo.

Arian Heruli. Vandals, le Ostrogoths ditsumutswe mothapong. Hone hose hose tumelo ekgahlano le thuto ya Trinity ya Roma mane Europe.

Mahlo a bua ka bohlale. Mahlo a monna. Maikutlo ale mang feela, mohalaleldi Peterose. Pope o bolela hore o lokela hoka sheba Peterose mahlong ha ao bulela Lehodimo. Ka tsela ejwalo o iphumana o shebane le Peterose ya nang le dinotlolo tsa Lehodimo. Okeke wa thetsa Peterose. O bona seo oleng sona. O tseba ditaba ka mohlahlami wa hae, eleng Pope, kapa tjhe.

Hlokomela leshano leo. Jesu ke Monyako wa Lehodimo. Empa haesale Mopholosi hobane Peterose onale dinotlolo tsa Monyako. Peterose o nka qeto hore oya kena kapa tjhe. Peterose o emetse Jesu hobane ke yena ya nkang qeto hore ke mang ya kenang.

Ka molo sebua ntho tse kgolo. Ntho tse kgolo. Poloko e itshetlehile hodima Peterose le Pope. Jesu base bafetuwe ke tsohle.

Ena ke thuto empe ya Catholicism eneng ehaswa mane Europe bakeng sa bahedene.

Poloko ka mesebetsi. Etsa seo Pope ao bolellang sona. Reka sebaka sa hao Lehodimong kaho nehela ho kereke ya Catholic ithekele seratswana seo. Lelapa ka leng lene le lokela hore le nehele ka moradi wa lona hoba moitlami.

Mamela melao ya Pope jwalo ka Peterose mme Peterose otla o bulela monyako. Ene ele thetso eo. Mapagane bane batla dumela seo, mola, le botebo.

Jwale, hantle feela, ka nnete Anglo-Saxons balokela hotswa ho England kapa ho Bophirima ba Europe hoka nka taba tsa Peterose boitelo ba ho latela Pope. Sena sohle sene se sebediswa bakeng sa ho kgelosa batho.

Hoba lenqosa la Pope, dimishinare tsa Anglo-Saxon tsa fetoha mahlo a pagane.

Thuto tsa Popes tsa leba jwalo le England hotswa Canterbury mme tsa hapa Northumbria (ebontshwang ka botala mmapeng) mme kamora Lekgotla la Whitby ka 664 AD.

Ona ene ele Mongwaha wa kereke wa bone eleng Thiatira sebolelang mosadi ya laolang. Mosadi o emetse kereke Monyaduwa wa Kreste. Kereke ya Roman Catholic ene etla laola Europe nakong ya Mengwaha e Lefifi. Sena kesa bohlokwa haholo, Bertha le Hilda, ba ile ba bapala karolo ekgolo hore matla a Popes abe teng mane England leho tlosa thuto ya Columba, lenqosa la Mongwaha wa bone, mane England.

 

 

Mishinare tse pedi tse matla tsa Roman Catholic , Boniface le Willibrord bao bobedi ene ele Anglo-Saxons, basebetsa kamatla hoka hasa sena bakeng sa Popes mane bophirima ba Europe. Mmapa kahodimo o hlahosa mesebetsi ya Boniface.

Mmapa o latelang o bontsha metsamao ya Willibrord ha antse a tsamaya a hasa tumelo ya Catholicism.

 

 

Taba ekgolo ya Roma ka Anglo-Saxons ene ele batho basebetsang ka matla haholo mane botjhabela ba Europe ba ileng bahahisa monasteries. Hone hole kahlamelo ekgolo haholo ya kereke ya Roman Catholic. Monasteries dine dile mahareng a Mengwaha e Lefifi. Baetapele bana ba dibarbariane ene ele batho bahatellang matla mme basa phele nako etelele ka lona baka leo. Dibarbariane bane bathabela kereke ya Roman Catholic eneng ebolela leshano ka hore mohalaledi Peterose ya ileng a phela lemo tse 500. Ya ileng a phela lemo tse nyane mmusi wa Mobarbariane, sena ene ele maemo a nnete. Tsela ya di Pope going yaho kgutla bakeng sa lemo tse 500 ene ele ntho ekgahlisang haholo ho dibarbariane. Hoka fumana tshusumetso ho tseneng dilwana dibarbariane, dimonasteries diile tsa bapala karolo ekgolo ka bohlale bakeng sa Roman Pope. One a thibiswa haholo ke seneng seetsahala mane bophirima ba Europe. Mme Pope one atshwantshwa le Peterose, monna ale mong ya nang le dinotlolo tsa Lehodimo. Ho pagane seo sene sethabisa haholo. Peterose one a nale tokelo eo mahlong a pagane. One atshwere dinotlolo. Dipope nakong ya Mengwaha e Lefifi bane basa bone seo, jwalo kaha bane bale hlakoreng la dithaba tsa Alps, mme dimonasteries tsa fana ka thoriso ho dipope tse senyehileng. Thaba tsa Alps dietsa moedi wa dithaba. Ka tsela ejwalo batho baleng Willibrord le Boniface ba sebetsa le lemenemene la Roma empa basa tsebe. Baahlola kereke ya Catholic church ka mohlala o motle wa dimishinare tsa Anglo-Saxon mane bophirima ba Europe. Hamorao o tumileng monastery o ile wa ahuwa mane Cluny mme batho bao ba Burgundian le bona bane ba maketse ke Alps hotswa matsohong a ekgopo Roma.

 

 

Ka tsela ejwalo Anglo-Saxon monasteries e ile ya qala Roman Catholicism mane bophirima Europe mme seo ke dipope hara dipagane ha dipope dineng dilahlehelwa ke matla mane Italy ka baka la maphelo abona aseng matle.

 

Moloko wa 6 eleng Ma-Lombards

Ha lebotho la Constantinople tlasa mogenerale ya bohlale Narses a fenetha Arian Ostrogoths ka 554 AD, di Lombards diile tsa emela Narses ho furalla Italy ale lemo tse 86.

Yaba ka 568 AD di Lombards tsa kenella hotswa bophirima le bohareng ba Italy jwalo kaha Mmuso wa Roma one o putlame mane Italy mme o nka puso ho Ostrogoths.

 

 

Roma le dibaka tse nyane yaeba karolo ya Constantinople. Pope mane Roma a dula ale tlasa Constantinople baneng bale tlasa puso ya Pope. Hoya pele le pele, Pope one a lokela hoka nka qeto ya hae ka mesebetsi ya Roma ho thusa ka ditjhelete tsa kereke.

Ka 752 AD Lombards tsa etsa phoso ka hore dibatla ho hapa kapa ho kenella, moo ho bontshuwang ka mola o mofubedu, moo eneng ele kaho le letsehadi ho Roma.

Puso ya botjhabela ya Constantinople ya hana ho thusa, leha ene ele hore ke yona eneng etshwere Roma.

 

 

Sena ele hore leha ene ele hore Lombards ebapetse karolo ekgolo bakeng sa kereke ya Roman Catholic sena se ile sa heletsa taba ya boikemelo ya dipope mme baitshetleha hodima puso ya Constantinople mme ho hatella hoka qala mokgatlo wa dipolotiki kgahlano le merabe ya dibarbariane. Ematla haholo merabe ya dibarbariane ene ele Franks.

Ka 751 AD Mobishopo wa Roman Catholic wa Mainz, Boniface, a etsa pale kaho tlosa mobarbariane Pepin jwalo ka morena wa Franks.

Pope, Cardinal, le Arekabishopo kaofela ke maemedi a siko ka hare ho Lengolo.

Yaba Pope Stephen II osiya Rome mme a leba Paris hoya kopa Pepin thuso kgahlano le Lombards.

 

 

Pope Stephen anka pampiri tsa mokokotelo ka matla. Dine dibitswa Donation of Constantine eleng sebolelang hore Constantine ofane ka karolo ya naha eka bophirima ho Pope.

Ka hare ho pampiri tseo Pope ya neng a bolela hore o eme bakeng sa mohalaledi Peterose le hore Peterose ene ele moapostola ya neng a eme bakeng sa Kreste.

Hang hape, lebaka ene ele hore Pope anne atswelle ka seo ase etsang ka tshietso ya Peterose, mme ene ele Peterose ya neng a nale dinotlolo tsa ho bula lehodimo. Ho fana ka naha ene ele tsela ya hoetsa bonnete kapa ho tiisa taba ya Pope ka Peterose otla dumella Pepin lehodimong. Kreste ke Monyako wa Lehodimo. Empa Pope o bolela hore Peterose o eme bakeng sa Kreste hobane Peterose onale dinotlolo tsa Monyako ka tsela ejwalo Peterose ke yena ya nkang qeto ya hore oya kena kapa tjhe. Pholoso e itshetlehile hodima Peterose, ho nale Kreste.

Ka 754 AD Pope Stephen o ile a tlotsa Pepin jwalo ka morena wa Franks ka tumellano ya hore le Franks etla mosireletsa ho Lombards.

Ka 756 Pepin o ile a haetlla hore Lombards etswe sebakeng sa Roma mme bafane ka karolo ekgolo ho Pope. Monehelo ona o moholo hotswa ho Pepin o bonahatswa ka mola o mofubedu. Hobane Pepin a ile a mohena sebaka seo, Pope jwale a bolela hore o tshwere naha eo, eleng seo seneng sele mane Constantinople.

Pope one ase anale matla a dipolotiki hodima dibarbariane. Tumelo le dipolotiki tsa kopana ke tjhefu kaofela ha yona taba eo.

Ka tsela ejwalo Pope one ase a nale matla hodima marena a dibarbariane. Sena sa moneha matla a maholo hodima dibarbariane. Franks tsa fetoha basireletsi ba Pope, ho moetsa hore abe matla haholo.

Naha eo eneng ele Monehelo wa Pepin ya qala tsela ya molao ya hore Pope a buse Papal States.

Empa mantswe a mararo a mokokotelo dipampiring tseo tsa Donation of Constantine abile le motshello o moholo ho bona.

Mantswe pampiring tseo, angdilwe ka Latin, ene ele a bohlokwa haholo.

... ut sicut B. Petrus in terris VICARIVS FILII DEI esse videtur constitutes

... jwalo ka ya Hlohonolofaditsweng Peterose o bonahatswa ele yena vicar ya Mora Motho lefatsheng.

Ka Latin ho nale mantswe a mmalwa a emelang dinomoro.

Ka Latin I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500.

Ke yona feela nako ya VICARIVS FILII DEI eneng ele pampiri engodilweng mme e emetse monna ale mong, Peterose. Peterose ha ana phoso. Ha aka a bua taba eo.

Ka Latin U e emetswe ke V jwalo kaha V ele bobebe hoka ngolwa hodima letlapa.

Re ntse re bitsa W eleng V V jwalo ka "habedi U".

V  I  C  A  R  I  V  S      F  I  L  I  I      D  E  I

5 1            1 5                 1 50 1 1       500    1 Sena sohle sefella ho 666.

Monna eo wa ho qetela etlaba Pope.

Romulus o ile a fumana motse wa Rome. Augustus ebile mmusi wa pele wa Rome.

Mmusi wa hoqetela ene ele Romulus Augustulus.

Ka tsela ejwalo motho wa hoqetela ke yena Rome, hoka bolele mabitso a batho ho baka mathata ka nako enngwe.

Catholics ebolela ha Pope wa pele ebile Peterose. Ho bolelang hore wa hoqetela Pope otla bitswa Peterose II.

TSHENOLO 13:17 Haho motho ya tlang ho reka kapa ho rekisa, ntle le hore abe le letshwao, kapa lebitso la sebata, kapa palo ya sona.

Ka tsela Peterose II etlaba lebitsa la sebata sa hoqetela, hobane Pope otla lwana le mefuata ena yohle. Lebitso Peterose lene le kopane le VICARIVS FILII DEI eleng leleme la Latin le nang le nomoro 666.

Letshwao la sebata la bodumedi. Ho dumela thuto ya motho, ho nale Lengolo. Ho dumela mehopolo ya baetapele ba dikereke ho nale Modimo.

MATTHEU 15:9 Empa bantshebeletsa lefeela, haba rutana thuto tsa batho.

TSHENOLO 13:18 Ke bona bohlale. Ya nang le kutlwisiso a utlwisise sena: hobane eo ke palo ya motho, eleng Tshelela ha raro.

Bohlale ke ntho ya pele eo Moya o Halalelang ore rutang yona.

I BAKORINTHE 12:7 Empa mosebetsi wa Moya o Halalelang keho reneha kutlwisiso.

8 Hobane emong o newa Moya wa bohlale ke ona Moya oo; emong tsebo ke ona Moya oo;

Bohlale bolatellana le Moya ona oo hotswa ka hare ho Lengolo.

Bopaki ba Moya o Halalelang keho utlwisisa Lengolo.

 

 

JOHANNE 16:13 Etlare ha ase a tlile, Moya wa Nnete, otlang, otla le isa nneteng: akeke a bua tsa hae; empa seo letlang hose utlwa, otla le bolella sona: mme ale bontshe le tsetlang hoetsahala.

 

MORABE WA 7 Ma- Franks

Ka 774 AD Pepins mora Charlemagne, ya ileng a fetoha morena wa Ma- Franks, a hapa Lombards mme a ediela tlasa puso ya Ma- Franks.

Ka tsela ejwalo Lombards yatswa paleng mme ba buswa ke Pope ho tloha ho boikemelo ba mmusi Constantinople, leho etsa Pope hore ekennele ho merabe ya mabarbariane hore baetse setjhaba sa nako etlang sa Europe. Kaho baetsa marena, hoka neha Pope matla hoka busa ma barbariane. Mane hoya 860 AD ya matla haholo Pope Nicholas I aqala ho rwala moqhaka wa hoba morena. Hang feela kamora 1300 moqaka ona waeba ha raro bakeng sa ditjhaba tse tharo Popes ae rwala ka lemo tse 600. Ka 800 AD Pope Leo III afumana botumo hotswa ho Charlemagne, morena emoholo wa mabarbariane, jwalo ka mmusi wa Roma. Hoka hlomamisa mmusi, Pope one akaba le matla a maholo.

Sena seqadile Pusong e Halalelang ya Roma mane Bophirima. Voltaire, e ile ya tsebahatswa jwalo ka eHalalelang Puso ya Roma ene esa Halalele jwalo ka Charlemagne ha ane a kgaolo 4500 ya MaSaxons dihlooho ka hobane bane ba hana ho nka Catholicism. Ene ese Roma jwalo ka German, mme ene ese puso hobane ene ele metse ekopaneng feela ka tlasa taba.

Ka tsela ejwalo Ma-Franks a etsa hore Pope abe matla le ho tsebahala haholo. Charlemagne, morena wa Ma-Franks, a hapa Saxony, le boholo ba Italy,le karolo e itseng ya Spain. Yaba Papal States eo Ma-Franks aneha Pope, hore ebe yena motshwari wa Italy, seo sebontshwa ka mola o mofubedu mo mmapeng Italy.

 

 

Kamora ho hapa Charlemagne e ile ya etswa koloni. O ile a romela dimishinare tsa Catholic hoka hapa bahedene. Pope one athabile haholo hobane otla aha metse e itseng.

Jwalo kaha Charlemagnes antse a phatlalla kaho hapa, hore tshusumetso ya Pope etlale hohle mona.

 

Moloko wa 8 Ma-Burgundians

Ma-Burgundians baphaphehela bophirima ba Mmuso wa Roma mme bahlolwa habohloko ke Ma-Huns. Yaba baleba Bophirima bafihla bahloma Burgundy mane France.

 

 

Yaba bafihla ba nka Catholicism mme ba nka karolo ekgolo ho fihlela ho ahuwa monake ka 910 AD mane Burgundy ebitswang Cluny. Baetapele ba monaki batswella jwalo. Bahlahisa taba tse ntjha tsa dimonasteri subject ho nale tseo eleng mme wa dimonasteri tsa Cluny. Bafihlella palo ekaba na 1150 ha 1400 tse dung tsa dimonasteri dine ditshepile Cluny. Ho fihlela dimonasteri diikemela. Jwale ha hlaha taba enngwe hape.

 

 

Ho fumana matla hodima dimonasteri, Cluny e ile ya iponahatsa jwalo ka Pope. Ho bolelang hore Cluny e ile ya sebedisa mokgwa o hole kwana le wa Pope hoka fumana matla hodima dimonasteri tse neng diahilwe. Kamora lefu la Columba ka 597, hone hose moreri mane Europe ya neng aka fihlela maemo a Pope hara pagane dibarbarianeng. Sena ke mofuta wa, matla a dimonasteri atswang teng a bewa hodima baetapele ba batho, hamorao seo se ile sa etswang ke dihlopha tsa Catholic ka tshwaetso ya bona ho Jesuits. Yaba ka bongata dimonasteri dia eketseha ho fihla mahareng a Rome le bodumedi batshepe ba Bophirima ba Europe. Lena ene ele lona lebaka le neng le etsa hore kereke ya Roman Catholic mane bophirima ba Europe nakong ya Mengwaha e Lefifi. Bobusanotsi boo, tsamaisong ya Pope, eo aneng a bontsha matla a hae Rome mme atlisa dimonasteri tse neng dihasane ka Europe boikokobetsong ba Rome, ene ele ntho ekgolo bakeng sa kereke ya Catholic.

Baetapele mane Cluny moo bongata boneng bohlompha pagane. Mohlala ene ele ho aha kereke ya Catholic hole hotswa Rome nakong ya lemo tse 150, hotswa lemong tse 900 hoisa 1050, ha di Roman Popes ka botsona dine diamohela bophelo ba bokebekwa. Kamora 1050 tshusumetso ya Cluny ya fela le matla ayona. Empa Cluny e ile ya hlahaisa matla a yona tlasa bo busanotsi ba Pope ya neng ajere bokamoso ba kereke ya Catholic.

Ha kereke ta Protestant diarohana le Rome ka 1520, baradi ba yona baitshwarella matleng a bodumedi moo baneng badumela. Haeba Roman Catholicism ebitswa sebata tlasa taolo ya matla abaetapele, eba sehlopha se senyane sa mekgatlo ya Protestant eya ameha ka matla a boetapele.

 

Morabe wa 9 Ma-Suevi

Ho hlahiseng matla akereke ya Roman Catholic mane bophirima ba Europe, ene ele matla aho hlahisa sena. Ma-Suevi afetoha Ma- Portuguese a kajeno.

Mefuta emmedi eo eleng merabe ya nnete ya barbariane, Ma-Suevi le Ma-Visigoths, a ile a kenella hare ha Europe mme baqhanolla mane lebopong la Atlantic hola Spain le Portugal. Yaba hanyane basibolla dibarbariane ya jwale metse ya European.

 

 

Baile baruteha ka lemo tse 800 ke Muslim Moors ba ileng bakenella Leboya la Afrika ka 711 AD mme ba busa Spain le Portugal nakong. Tlasa puso ya Moorish e ile ya tlala le leboya la Europe moo baneng basa ruteha, bane ba nale 70 ya dilibrari tsa setjhaba Europe yohle hose 17 ya diuniversiti ele feela tse pedi diuniversiti bophirima bohle ba Europe. Di-Moors tsa hlahisa pampiri ho nale palo tsa Roma ka ya tsa jwale dinomoro tsa mokgwa wa Arabic. Ba ile bahlahisa mathematics mmoho le compass ho tsamaya lewatleng.

 

 

Ho bolelang hore thuthuo ya Di-Moors e ile ya hlalefisa Catholic Visigoths le thuto ya Suevi hoo kamora nako etelele ya Europe ele baphaphathei, ba ile baqetella bahlahelletse lewatleng la Atlantic ocean mme bafumana lefatshe lohle bakeng sa hore batsebahatse Catholicism.

Ma-Portuguese bane bahasane ka bophara ba Africa ka 1419 mme baqala ho hweba ka makgoba ka 1441. MaPortuguese a fihla India ka 1498, le Brazil ka 1500. Baaha boemakepe bakeng sa kgwebo, jwalo kaha ho bontshuwa kathoko ho mmapa mona.

 

 

Sebaka ka seng sa Ma- Portuguese saeba moo ho haswang tumelo ya Roman Catholic, seileng sa etsa hore kereke ya Pope etlale lefatshe lohle.

 

Morabe wa 10 Ma-Visigoths

Ma-Visigoths a qetella a fetohile Spanish. Baile ba phaphathehela bophirima ba Europe.

 

 

MaSpanish atshelela kanqane ho lewatle la Atlantic mme bahapa Ma-Amerika mmoho le sehleke hleke sa Philippine ka botjhabela.

Kgauda engata le silevera tsa kgutlela Spain hotswa ho Ma-Amerika. Jwalo kaha Ma-Spanish a hapa afumana le moruo, ka tsela ejwalo dimishinare tsa Catholic tsa latela masole ho hasa Roman Catholicism. Boholo ba puso ya Ma-Spanish bohlahisitse hore batho bakene ho Catholic lefatshe ka bophara. Kgauda le silevera tse neng ditswa ho Ma-Amerika tsa kgutlela morao hoya thusa Pope mane leboya la Europe tsa amohelwa ke ya Martin Luthers Reformation ya ikgula ho kereke ya Catholic.

 

 

Jwalo kaha ho bontshuwa mmapeng, ka botala ba lehodimo, ho bontshuwa hore Amerika e ile ya hapa Spain.

Karolo etshehla ene ele Brazil eo Ma-Portuguese a ileng a ehapa.

Mengwaheng eLefifi ya Reformation e ileng ya qala ka 1520.

Kereke ya kgutlela morao hape ho kereke ya baapostola. Martin Luther mane Germany o ile amka bohato baho rera pholoso ka tumelo.mme ya leboha Spain le Portugal kereke ya Catholic ya namela lefatshe lohle.

Ho bolelang hore meloko ya dibarbariane e ileng yatswa Mmusong wa Roma, e ile ya qala Roman Catholicism hoka busa mmuso wa Roma mme seo sa thusa haholo kereke. Hlooho ya mmuso wa Roma (eo eneng ele thaba ya Capitoline mane Roma ka tempele ya Jupiter) oneng o hlokofaditswe ke dibarbariane o ile wa lahlehelwa ke puso, one ose o ithotse mane Lateran Palace hola thaba ya Caelian hlooho kgolo ya kereke ya Roman Catholic. Ha Pope a nka sebaka ho ya weleng mmusi wa Roma, mme jwale a phatlalatsa kereke ya Catholic lefatshe lohle. Mokgatlo wa Catholic ke tsela ya hore hobe le baetapele ba batho hoka laola kereke. Matla a lenaka le lenyane, mohopolo wa Vatican, wa nna wa hola.

DANIELE 7:9 Ka lebella hofihlela diterone ditheoha, mmeEmoholo wa Matsatsi a kgale A dutse ho tsona, eo mose wa hae oleng mosweu, hlooho ya hae eka boya ba nku: terone ya hae ene eka lelakabe la mollo, mme mabidi a yona eka lelakabe la mollo.

DANIELE 7:10 Mme hotswa ho Yena hole noka ya mollo: dikete kete tsa Mosebeletsa, mme dikete tse balwang ka mashome dile pela Hae: dikahlolo tsa bewa, mme dibuka tsa bulwa.

DANIELE 7:7 mme bonang sebata sa bone satswa ka dinaka tse leshome: kahlolo tsa bewa

Roma ya hapa bahapi ba yona. Meloko eleshome ya dibarbariane tsa hlola pagane Roma mme tsa thusa ho sibolla kereke ya Roman Catholic e isang batho kahlolong.

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23