Pale ya Buka ya Tshenolo 1-13

Kgaolo 1 

 

Tsebiso ho pale ya kereke kamora lemo tse 2000 tsa kereke ya mengwaha.

Kreste ke Alfa le Omega, Qalo le Qetelo, eleng wa Hoqala leWa Hoqetela. Kaofela ha Kgaolo eo e itshetlehile hodima Motho Ale Mong, Jesu Kreste. Ebe dikandelara tse supileng dibolela ka kereke tse supileng mmoho le Jesu a tsamaya hara tsona. Kereke ka nngwe enale pale ya yona hoya ka mongwaha wa yona. Kereke tsa lapeng ditshwantsha hantle feela kereke tsa mongwaha le mesebetsi ya tsona hoya ka mengwaha ya tsona, le tsela eo phetoho diamang kereke.

 

 

Kereke eneng elokile ya pele mane Efese e emetse kereke ya pele eneng ele taolong ya baapostola. Ha ditoropo dintse ditloha Efese, ka tsela ejwalo kereke ya lahleha Mengwaheng e Lefifi hotswa Mangolong. Ya fetohela mane Pergame eleng motse moholo wa dipolotiki mane Asia Minor. Mane Lekgotleng la Nicaea ka 325 AD mmusi wa Roma eleng Constantine anka taolo ya kereke ka dipolotiki, ho hatella batho ka mantswe tabeng eo. Empa, hotswela pele, re bona metse eo, eqala ka motse wa bohlano, oleka ho kgutlela morao ho Efese mme kereke eleka ho kgutlela Mangolong ka Reformara. Kereke ya hoqetela eleng ya Laodisea emaemong a Efese ka tsela eo elokela hoba maemong a lekanang. Ele feela ya hoqala lea hoqetela mongwaha wa kereke o nang le nnete. Jesu, Lentswe, ke Nnete. Naledi tse supileng ke matla a barongwa ba Matla letsohong la Jesu, batla nne batswe hoya ka mengwaha jwalo.

TSHENOLO 1:17 Mme yare ha ke mmona, ka wela fatshe yaka ke shwele

 

 

Johanne o ile a idibana kapela Jesu ka wiki ya Hae etshweu ya Baahlodi. O ahlola lefatshe ka Lentswe, eleng Bibele.

JOHANNE 12:48 Ya Ntatolang, mme asa amohele mantswe Aka, o nale ya tlang ho moahlola: mantswe ao Kea buileng, ke ona atlang ho moahlola ka tsatsi la bofeelo.

Mahlo a Hae ene eka malakabe a mollo. A itlamile ka senyepa sa kahlolo thekeng la hae.

 

 

Maoto a Hae a ile a tsamaya ka hara lelakabe la mollo wa dihele ha Ane A ilo lahla dibe tsa rona pela Diabolosi. Na re ikemiseditse ho tsamaya kgahlano le bahanyetsi hoka Mmolela? Kapa re dumellana le kereke hoka fumana botumo.

O rwetse wiki ya boya ba nku jwalo ka Moahlodi eMoholo.

TSHENOLO 1:14 Hlooho ya hae ene eka boya ba nku, ele tshweu jwalo ka lehlwa; mme mahlo a Hae ene eka malakabe a mollo;

15 Mme maoto a Hae eka koporo, etjhisitsweng; mme lentswe la hae eka metsi a mangata.

 

 

Kgaolo 2

 

Sena sebonahatsa kereke hae tloha Mengwaheng e Lefifi.

Efese ebile kereke ya pele e ileng ya etsa mohlala o motle. Mollo one o besitsw eke Moya o Halalelang nakong ya Pentakonte. Baapostola ka bo bona ba ile baqala tshebeletso ya Selekane Sesetjha. Haho yaneng aka nyoloha kerekeng ya Selekaneng Sesetjha.

Ka nako ba nnile ba iketla hoya ka Bibele. Baetapele ba batho tswelapele.

TSHENOLO 2:6 Empa o nale sena seo kese ratang ka wena, o hloile thuto ya Banikola, eo Ke ehloileng.

Nico ebolela ho hapa. Ho hapa taolo. Ho kgetha motho ka hodima kereke. Modimo O hloile sena. Heba o kopanya mantswe ana LAITY ofumana ITALY. Lena ke lehae la mmusa notsi, Roman Catholicism. Taolo ya puso ya monna ale mong, Pope. Kereke ka nngwe ya Catholic elaolwa ke moetapele wa sebaka. Baapostola ha baka ba bea monna ale mong hoka busa kereke. Lentswe "modisa" lehlahella ha nngwe Selekaneng Sesetjha ka hare ho Bibele ho bolelang hore ha ana matla hodima kereke. Modisa ha a bitswe moruti ka hae ho Bibele. Bakreste kaofela ke baprista, hoba etsang hore ba lekane kaofela.

I PETEROSE 2:9 Empa e moloko o kgethehileng, le baprista, setjhaba sehalalelang, mofuta o kgethehileng;

Haho Mokreste yaka hodima Mokreste. Modisa o fepa mohlape. Sena ke sakang sa newa motho ale mong ka hare ho kereke empa sehlopha sa baholo.

Paulose, maqalong a kereke o beha mohlala ho kereke ya Efese eleng, kereke ya mongwaha wa Efese, elokelang hoba mohlala ho kereke tse ding.

DIKETSO 20:16 Hobane Paulose ane a tjhesehela hoya Efese, hobane ane a batla ho qeta nako Asia: hobane a tatetse, hoba ha hae, mane Jerusalema ka tsatsi la Pentecost.

17 Yaba ho tloha Miletuse o leba Efese, mme a bitsa baholo ba kereke.

DIKETSO 20:28 Letle lehlokomele, mohlape, oo Moya o Halalelang oo beileng taolong ya lona, hoka fepa kereke, erekilweng ka madi a hae.

Peterose, hoya pheletsong ya Selekane Sesetjha, ntho yona eo.

I PETEROSE 5:1 Baholo hara lona kea lelaela, eo keleng emong wa bona, paki matshwenyehong a Kreste, ketlang ho nka karolo mohlang atlang:

2 Fepang mohlape o beilweng taolong ya lona, hoka nka taolo hodima ona, eseng ka kgatello, empa ka boithatelo; eseng ka ditshila, empa ka mohopolo o hlwekileng;

3 Hlokomelang lefa la Modimo, empa ebang mohlala ho mohlape.

Baholo haba lokele hoba kahodimo ho mohlape.

Baholo balokela hoka nka taolo hodima kereke. Bane baetsa sena jwalo ka sehlopha. Ene ese taba ya motho ka mong. Haho bolelwe ka moruti moo.

Ka tsela ejwalo mosebetsi wa Bodisa, eleng ho fepa mohlape, one o neilwe sehlopha sa baholo.

Modisa ka mong o lekana le babang. Haho lea mong wa tshebetso tse hlano ya moholo ho emong. Tshebetso tse hlano ha diarohane. Peterose o ngolla baholo mona. Ha aleke hoka beha emong ka hodima emong.

 

Baporofeta Selekaneng sa Kgale ba ile bangola ka sena.

Baapostola ba ile bangola ka sena Selekaneng Sesetjha. Haeba baetapele badula ho Bibele eba babolela se ileng sa bolelwa ke baporofeta le baapostola. Ebe tshebeletso tseo tse pedi dia sebetsa.

Hase bohle eleng bareri kapa baruti.

I TIMOTHEA 5:17 Ha baholo balaole ka tshepo ekgolo, haholo holo bakeng sa thuto eo bafanang ka yona.

Ba bang ba baholo baya rera babang tjhe. Empa taolo eya lekana. Bohlale ba taolo ya bareri ke bona boo. Ho kgothatsa, ho lokisa diphos, leho thusa batho.

Bareri ke basebeletsi eleng ho bolelang bahlanka.

Ha mohlanka a etsa mosebetsi, haba batle setumo. Ha abatle taolo. Haba batle ho ikutlwa bale bohlokwa. Baetsa mosebetsi mme bafetele pele. Haho mohlanka wa Modimo ya etsang mosebetsi o phethehileng.

LUKA 17:9 Na oleboha mohlanka eo hobane amoromile? Lehoka.

10 Ha jwalo le lona, hase le entse tsena tsohle, mohlomong,

Re bahlanka basa lebellang moputso: re entse seo re lokelang hose etsa.

Modimo ha A etse phello ka bahlanka ba Hae. Sena sebolela hore motho le yena ha alokele hoetsa jwalo. Baruti ke karolo ya leano la Modimo. Jesu le Johanne Mokolobetsi ha baka ba ikokobeletsa baprista ba Bajude.

Ene ele baprista ba Bajude baneng ba hatella hore Jesu A bolawe kantle ho motse wa Jerusalema. Ka tsela ejwalo ke mang ya jarang maikarabelo thakgisong ya Jesu eleng lona lebaka leetsang hore Abe kantle kerekng ya Laodisea? Okantle ho kereke ya Laodisea. Ke mang eo eleng hlooho ya kereke? Ke Moruti.

Mmele okeke waeba le hlooho tse pedi. Ka tsela ejwalo Hlooho ya sebele, ke Jesu, O eme kantle.
BAEFESE 5:23 Hobane hlooho ya mosadi ke monna, jwalo kaha Kreste le Yena ele Hlooho ya kereke:
TSHENOLO 3:14 Ho lengeloi la Laodisea ngola ore; ...
TSHENOLO 3:20 Bona, Ke eme monyako, kea kokota:

Moapostola Johanne, lengolong la hae, ore hlokomedisa ka baetapele bakeneng kerekeng ya hae hoka etsa hore baena balatole Mangolo Johanne mme baleleke batho basa dumellaneng le bona. Kajeno matla ao a kene ho baruti, “Ena ke kereke yaka. O etsa kamoo ke batlang kapa o tsamaye”.

III JOHANNE 1:9 Ke ngolla kereke: empa Diotrefese, ya hlolang pherekano hara bona, ha aka are amohela.

10 Moo ebileng, haeba retla, ketla hopola mesebetsi ya hae, ka mantswe amabe ao a abuileng: mme a senang moelelo, ha aka a amohela le baena, mme aba hanela, mme aba lahlela ntle ho kereke.

Lerato la taolo. Baruti ba batla ho laola kereke. Sebe sa pele Lehodimong ebile boikgohomoso. "Keka hodimo ho wena. Ke betere ho ofeta".

Kgethollo hase taba ya Selekane Sesetjha.

Mmusi wa Roma Claudius o ile a leleka Bajude Roma mmoho le Bakreste ha ane a nahana hore ke Bajude. Ka tsela ejwalo Bajude le Bakreste ba hasana.

Peterose o ngolla baditjhaba ka Jesu.

I PETEROSE 1:1 Peterose, moapostola wa Jesu Kreste, ke ngolla baditjhaba ba hasaneng naheng tsa Ponte, Galatia, Cappadosia, Asia, le Bithynia,

Bahasaneng naheng tsohle ka baka la kahlolo. Bakreste ene ele sehlotshwana.

62-0601 HO NKA LEHLAKORE LE JESU

Jwale, na lea tseba, ha banna bane ba pele, ka nako enngwe ene eba batsheletseng feela, bakopana mmoho? Mme ba sisinya naha yohle. Ka tsela ejwalo, lea tseba, ha Aquila le Priscilla, tsoseletsong ekgolo eo ya Apollose aneng anale yona moo, hone hole feela banna batsheletseng kapa barobedi le basadi ba mmalwa. Kereke kaofela, ene ekaba batho ba robedi kapa batshelelang. Onale batsheletseng kapa basupileng, ha supa ho balwang ka bongata boteng ha jwale bosiung bona.

Lea tseba, Jesu one anale baapostola ba leshome le metso emmedi. Re dula re nahana ka ntho tse kgolo. Empa Modimo ha A sebetse ka bongata. Ke sehlotshwaneng se senyane moo a sebetsang teng. Lea bona? Sheba ka mengwaha yohle, hohle moo a kopanang le batho. Ene ele sehlotshwana, lea bona, mme a bua le bona, mme Aba tlotse. Ho thabisa Modimo hoetsa seo. Ke tsela eo A ratang hoetsa dintho ka teng. Mme jwale re rata ho kenya Modimo dinthong, mme ebe rea tsamaya, re etse ntho tsena.

53-0216 LENGELOI LAKA LETLA O ETELLA PELE

Lea tseba, bongata ba dikopana tsa semoya ene eba moo holeng batho ba bararo kapa ba mmalwa feela, Oteng moo. Ke nahana hore bongata ba Bakreste ba batla ho kgutlela moo, sehlotshwana serapela ka khotheijeng. Ke hona moo tlhonolofatse eleng teng, eleng moo Moya o Halalelang otlang ho hlohonolofatsa seo. O entse tshepiso ho sehlotshwana seo, "ba babedi bakopane ka Lebitso laKa ke hara bona."

I PETEROSE 2:9 Empa le moloko o kgethehileng, baprita, le moloko o halalelang, batho bakgethehileng; batlang ho hlahisa dipoko tsa Hae lefifing:

Bakreste ke baprista. Hone hose moprista ya Moholo ntle ho Jesu. Ho bolelang hore rea lekana. Haho motho yaka hodima emong.

Bakreste kaofela re moloko ole mong hobane re tswetswe labobedi ka madi a Kreste. Ho bolelang hore re tswetswe ke Ntate ale Mong rekeke raba meloko efapaneng,

Hotswalwa labobedi ho bolela hore re moloko ole mong, wa batho.

I PETEROSE 2:10 Bao nakong efetileng rene rele hole le Modimo, empa jwale re batho ba Modimo: bao re sakang ra fumana mohau, empa jwale re o fumane.

Retswa melokong efapaneng. Empa batho batswetsweng labobedi. Ke Ntata rona mme re baena le dikgaitsedi.

BAEFESE 3:14 … Morena wa rona Jesu Kreste,

15 Eo leloko lohle la lefatshe le motsebang,

Ho lapa le leng feela Lehodimong. Bakreste hase meloko efapaneng, ke lelapa.

Maloko a lelapa hase batho ba meloko efapaneng.

Difela tsa Solomone ke difela mahareng a Solomone le mosadi wa motho emotsho.

DIFELA TSA SOLOMONG 1:5 Ke motsho, empa ke motlotlo,

NUMERE 12:1 Yaba Miriama le Aarone ba bua kgahlano le Moshe ka baka la mosadi wa Ethiopia ya neng a monyetse: hobane one a nyetse mosadi wa Ethiopia.

Maithopia ke batho ba batsho.

NUMERE 12:9 Mme sena sa halefisa Modimo; mme A tloha ho bona.

10 Yaba Leru le tloha hodima tabernakele; mme, bonang, Miriama atshwarwa ke lepera, le leshweu jwalo ka lehlwa: mme Aarone a lebella Miriama, mme, bona, one anale lepera.

Modimo ha Aka A ahlola Moshe hobane ane a nyetse mosadi wa motho a motsho. O ile A ahlola Miriama ka baka laho latola lenyalo leo.

BAROMA 10:12 Hobane hahosale Mojude kapa Mokgerike:

BAGALATA 3:28 Haho sale Mojude kapa Mokgerike,

Ka tlhaho ho nale meloko emmedi etswetsweng ka mohau, ba bitsitsweng ka mohau wa Modimo

BAGALATA 3:29 Mme haeba lele ba Kreste, jwale le peo ya Abrahama, mme le majalefa a tshepiso.

Harea pholoswa ka nama. Pholoso ya rona e itshetlehile ho dumeleng Kreste. Ka nama retswa mefuteng efapaneng. Empa hare tswalwa labobedi ka Moya rea fetoha. Haho Moedi ho Modimo. Ka tsela ejwalo Modimo ha A tsebe mmala. Monna wa motho emotsho, Simone wa Serene mane Leboya la Afrika, o ile a thusa Jesu ho jara sefapano. Ena ke yona feela nako eo Jesu Ane A hloka thuso. Haontse o itshwenya ka mmala.

Batho batswetsweng labobedi batswetswe ke Moya wa Modimo. Moya wa Modimo Oile wa arohana dikoto tse 120 ka tsatsi la Pentakonta. Kaofela batho ba 120 ba ile bafumana Moya oo, ka tsela ejwalo Semoyeng, ba nale mmala ole mong. Leha ekaba Moya o nale mmala o jwang, ba nale mmala wa Moya. Sena hase taba ya botona kapa botshehadi hobane Modimo o nale tsona ka bobedi. Banna le basadi kaho tshwana ke majalefa. But karolo ya Moya o Halalelang.

Ka tsela ejwalo kereke ya pele ya mongwaha ya Efese eka emelwa ke kandelara tse supileng tse ileng tsa boneswa ke Moya o Halalelang ka tsatsi la Pentakonta.

 

 

Smyrna ene ele kereke ya bobedi ya mongwaha e ileng ya hloriswa ke mmuso wa Roma se ileng sa hlola hore Bakreste batswe ba hase Evangedi.

Mokgwa o motjha wa qala. Monna a fumana nyollo hore ebe moetapele wa motse. Sena hase Mangolong. Motse wa Filipi one o nale ba bangata bobishopo.

BAFILIPI 1:1 Paulose le Timothea, bahlanka ba Jesu Kreste, hoba halaledi bohle baleng ho Kreste Jesu baleng mane Filipi, ka bobishopo le madikone:

1965 POMAHATSO YA KEREKE TSE SUPILENG KGAOLO YA 5 PERGAME

Jwale thuto ena eqadile kerekeng ya pele. Ekare taba ena eqadile ka baholo: 'baholo' (balebedi) le 'baokamedi' (bobishopo). Leha Mangolo a bontsha hore baholo ba mmalwa, ba bang baqadile (Ignatius emong wa bona) ho ruta thuto tsa bishopo ho laola baholo.

Jwale nnete ya taba ke ena moo eleng teng, haele mona 'bishopo' ele sebaka sa motho ale mong. Moetapele ke motho. Bishopo ke seo motho a seetsang. Moholo' o dutse ele moetapele hoya ka koronomi ya Morena. Ke moholo, eseng hobane a kgethilwe kapa a tlotsitswe, jwalo jwalo., empa hobane o moholo. O nale tsebo engata, o rutilwe, eseng feela, oya tshepahala hobane ke kgale ale teng.

Malakabe a kereke ane ase aya a tima jwale. Mehopolo ya botho enkile sebaka sa thuto ya Bibele.

1965 PONAHATSO YA KEREKE TSA MENGWAHA KGAOLO YA 8

Ene ele mokgatlo wa Satane sehlopha seo, hobane bane ba nkile mosebetsi wa baena. (Bobishopo ba ile baeba ditshitiso, ho baetapele).

57-0908M BAHEBERU.KGAOLO.YA BOHLANO.LE.YA BOTSHELELA.1

Empa ke dumela matleng a kopano. Hantle feela. Ha kereke ka nngwe ekgethe, moruti wa yona, madeakone a yona, ke, leha ekaba eng feela. Mme ebe, ka tsela eo, monna eo ya leng teng a seke aba le bishopo ya mookametseng. Moya o Halalelang o batla ho bua le kereke,ebe haba lokele ho kopa letho. Ke taba ya motho ka mong ya Moya o Halalelang. Mpontshe ka Bibele hore keng seseholo, ka hare ho Bibele, ho nale moholo wa kereke? Hantle feela, seo ke nnete, monghadi, taolo ya kereke ya lehae, ka boyona. Jwale, boena, ke ntho entle haholo eo. Mme dikereke kaofela dilokela hoba le boena, mmoho. Empa eseng kereke ya lehae feela!

53-0614A HO PHEHELLA TUMELO EO ENENG ENEILWE BAHALALEDI KA TSATSI LELENG

Empa ere ke o bolelle, Kereke ya Modimo e etellwa pele ke Yena. Batsamaiswa ke Moya wa Modimo. Modimo ha A tshepisa ho tsamaya le bobishopo feela. Baholo ke baetapele ba kereke, ka nngwe.

Kereke ya mongwaha wa bobedi ebontsha lebone le tukang. Empa eya tloha nthong ya sebele. Le lakabe lentse le fokola.

Kereke ka nngwe ese enale motho ya elaolang.

 

 

Pergame ene ele mongwaha wa boraro o ileng wa bona mmusi wa Roma Constantine a ntsha Mangolo ka hare ho kereke mane Nicaea ka 325 AD. Tsela ena ene ele ho kenya Trinity eleng Batho ba bararo Bomodimo (eleng sesa ngolwang). Batho ba bararo ekeke yaeba Lebitso la Modimo yaba o kenya maemedi. Bakreste bare, "Lebitsong la Ntate, lela Mora, lela Moya o Halalelang", empa haba kgone hore neha Lebitso. Botsa Mokreste, "Lebitso la Modimo ke mang", mme otla makala feela. Ka tsela eo molao wa boraro o lahlehetswe ke boleng. Haho motho ya nyefolang Ntate, Mora, le Moya o Halalelang. "Jesu Kreste" Otseba mahloko aho nyefolwa ke Bakreste ka nako tsohle.

 

 

Setshwantso sena kesa Bomodimo ba Trinity hoya ka bataki ba Trinitasi.

 

 

Sena ke bona ya jwale.

 

 

Sena ke setshwantsho seka hare ho hlooho tsa Bakreste ka taba ena. Sena hase makatse haba sa fumane Lebitso la Modimo wa Trinitasi. Jwale sheba tsela pagane mane Egepeta. Mopolo ona oo. Batho ba bararo bomodimong ba bona. Phapang ke hore bona ba nale mabitso, Isis, Horus, le Sebe hobane Maegepeta batseba ho fumana mabitso bakeng sa boraro. Bane ba nale botshepei. Haba nne ba boholo maemedi.

 

 

Ke ile ka ithuta sekolong sa kereke moo honeng hole "I H S" leseleng le neng lele ho sefale seo moruti a rerang ho sona. "I H S" engodilwe leseleng la tempele tsa Egepeta le maemedi ana Isis, Horus, le Seb. Ntho ke tsa kereke ya pagane. Mme dikene ka matla a maholo ka hare ho rona.

Hobaneng ha Islam e ile ya phahama haholo ka lemo tsabo 630 AD? Hobane Muhammed one asa kgone ho mamella leshano la medimo emeraro. One asa kgone ho mamella taba ya Modimo O senang Lebitso. Yaba o fumana lebitso lele leng, Allah. Mamuslime a nale lebitso bakeng sa Modimo wa bona, Bakreste ha bana lebitso bakeng sa Modimo wa bona. Ka tsela ejwalo Trinity e ile ya etsa hore Islam ephahame haholo kgahlano le Modimo. Islam ke bodumedi boboholo hofeta Bokreste. Ntho eo eleng setshosa haholo ho Bakreste ke baetapele baemang sefaleng baruta melao ya bona. Jesu le Paulose bane baphela nakong ya puso efosahetseng ya Roma. Leha hole jwalo ha baka baruta dipolotiki empa baile bare ruta ho lefa lekgetho.

Kereke enyalane le moetlo wa bohede. Mmusi Constantine o ile a qala taba ya Bishopo wa Roma ha kereke eleba bophirima ba mmuso wa Roma. Sena ene ele tsela ya ho dutha thutong ya baapostola. Ka tsela ejwalo mollo wa nna wa fokotsdeha jwalo. Mehopolo ya batho ya nkela Mangolo sebaka.

Baetapele ba batho bankela Jesu sebaka jwalo ka hlooho tsa kereke.

 

 

Thyatira ene ele mongwaha wa bone wa kereke o ileng wa kenella Mengwaheng e Lefifi jwalo kaha kereke ya Roma ene elaola Europe. Bane ba nnile batshwenyana le tsela eo Bibele eleng Lesedi la lefatshe e sebetsang ka teng. Haontse o tshwenyana le lesedi letla tima.

Bobebe ke ho bolela ho tloha Lentsweng.

Ho tloha ho Selekane Sesetjha. Hoeketsa ke ho tlosa Bibele. Ho amohela mehopolo ya pagane. Ho lahla tsela ya baapostola. Lelakabe leya lefokola. Hone hose hose ho hokae ho setseng ha Selekane Sesetjha. Ntho enngwe le enngwe esa ngolwang. Nahana ka mehopolo ena esa ngolwang, "Keresemese e monate", "Trinity", "Moruti ke hlooho ya kereke", "Mahe a Easter, Mmutlanyana ya Easter", "Sefate sa Keresemese", " 25 Tshitwe", "Baruti ba basadi", "Ho fafatswa ha bana ka metsi bakeng sa kolobetsosp", "Boikano", "Katisimane", "Mokgatlo" jwalo jwalo. Mme re feleletsa resa tsebe Lebitsoa ka Ntate, la Mora, le Moya o Halalelang.

Re suthile hakae?

 

 

Kgaolo 3

 

Kgaolo ena ebontsha ho Iphumana pele ho pheletso.

Sarda, mongwaha wa bohlano wa kereke, re bona mona Maprotestanta a baleha mekgwa ya kereke ya Roma jwalo ka Martin Luther mane Germany a rera hore balokileng batla phela ka tumelo. Pholoso ka tumelo, eseng ka mesebetsi. Seo eneng ele phetoho ekgolo.

Motsamao wa ho kgutlela Mangolong eseng hoa furalla. Le lakabe lene lele matla haholo. Hone hontse hole diphoso tse ngata ka hare ho keree. Martin Luther ntle lebohlale a kena dipolotiking batho ba kabang 100000 ba bolawa. One a sena tshenolo ya hore Modimo O sebetsana le Bajude.

Empa re lebona Luther hobane seseng le seseng se ile sa fetoha. Ka sebete sa hae ho ema kgahlano le kereke ya Roman Catholic hoka busa Europe mme ba batla ho mmolaya. Batho baetsa selekane le Jesu ho nale ho tshepa batho.

Mollo wa qalwa wa Pentakonta.

 

 

Filadelfia, mongwaha wa botshelela wa kereke, o hlalosa lerato ka John Wesley wa England a rera kgalalelo. Morena wa Manyesemane a bona sena ele bohlanya feela. Naha ya duma. Bane base bafihletse karolo ya Fora baneng ba nale mokgwa wa leano wa ho tlosa Napoleon jwalo ka mmusa notsi wa sesole. Ntwa tsa hae tse 60 diile tsa etsa hore Fora e lahlelwe ke batho ba millione ba ileng bashwa. Wesley a hana ho rera dipolotiki ampa a rera pholoso, kgalalelo, le tshebeletso tsa ntle. Tshusumetso ya hae ya baka tlholo ya England hotswa ntweng emahlo a mafubedu. Sena sa beha motheo wa England ho bula monyako bakeng sa dimishinare, seo eneng ele sesetle bakeng sa Kahobotjha. Modimo O ile A dumella England, ka sesole sematla sa metsing, hoka laola dimishinare lefatsheng ka puo ya English hoka hasa Evangedi ka bophara ba lefatshe. Bibele ya King James hotloha 1611 e ile ya ngolwa ke barutehi ba kabang 47 ho tloha nakong ya Shakespeare ha motho ane a le tlasa tshusumetso ya Sebata se Motho. Ena Bibele e ile ya hlahobua haholo ka 1750 ya fumaneha ele yona feela enepahetseng. Ena Bibele ene ele mokokotlo wa dimishinare ka 1792 ha moetsa dieta William Carey a leba India. Hone hose buka enngwe ntle le Bibele ya King. Ke lona lebaka le etsang hore Satane a hloye Bibele ya King James kaho leka ka tsela tsohle ho enyefola "ka tsa nako ya jwale" ho jwalo feela. Kakopo seke wa wela lerabeng leo. Ke yona Bibele ya bohlokwa leha ekgeswa empa ke yona feela erekiswang haholo ka dikhopi tse dibillione hofeta lemo tse 400.

Tsoseletso ekgolo ya Bibele ya King James kajeno ke New International Version (NIV) e ileng ya phatlalatswa ka 1978 mme enang le diphetoho tse 36000 hotswa ho Bibele ya King James Version.

Seo sene sesa lekana mme sa boela hape sa phetwa ka 1984 yaba eba thatohatsi ekgolo ya baevangedi. Sena keka 1984 pono ya NIV ya phetwa hape ka 2005 mme ya bitswa Today's NIV, kapa TNIV.

Phetolelo ena ya fetoha feela ntho etlwaelehileng. Ho bolelwa ka motho "motho" ofetoha "batho". Empa mesebetsi ya basadi e ile ya fetolwa. Sena hase senepahetseng. Empa ya qala ya fetolwa, haho tsela ya hoemisa motsamao. Ya boela ya phetwa hape ka 2011 mme thatohatso ya 1984 ya phatlalatswa. Baevangedi ba ile batshoha haholo.

Phetolelo tse nne ka lemo tse fapaneng 33 years. Na Modimo O dula A fetola mohopolo wa Hae? Sheba sebaka wena hotla phetolelo enngwe hape ya NIV haufinyana.

Modimo wa kgale A keke A fetoha. Re keke ra fetola mohopolo wa Hae. Re lokela hoka itshetleha ka Yena feela.

 

 

Laodisea ke pheletso ya mongwaha wa kereke oo eleng moferefere haholo.

Boruwe ka tsela tse ngata, empa o qetwa ke bofofu, bosoto, ho tsola, le bomadimabe empa basa tsebe. Modimo O batla ho batshwela hanong la Hae. Borui hase katleho. Jesu, Lefatshe, la dikereke le Molatotse, A kopa ho bohle ba Moutlwang. Sehlotshwana sa Monyaduwa ke sona feela se mohlokomelang. Mongwaha ona oqadile hantle ka 1804 ka tsoseletso ya Welsh leka tsholoho ya 1806 ya Moya o Halelang mane seterateng sa Azusa hola Los Angeles, Amerika. Empa tsoseletso e ile ya qala ka lemo sa 1917 Pentecost ya fetoha mokgatlo ho nale motsamao wa Moya o Halalelang.

 

 

LENA ene ele feela lehlakore le leng la BOBE. Sena ele sesng feela ho leba lehlakoreng le leng la Semoya. Pentecost e ile ya qalella ho tloha lemong tsabo 1920 ho fihlela kamora 1940. Ka motsamao o moholo wa Semoya. Ba ile bakgutlisa neo tsa Moya le Kolobetso ya Semoya. Ponahatso ya matlahadi. Kereke ya kgutlela nneteng.

JOHANNE 16:13 Leha hole jwalo ha Yena, Moya wa nnete, Ase A tlile, Otla le isa nneteng yohle:

Ena ene ele tshebeletso ya lengeloi la kereke ya bosupa ya mongwaha. William Branham mane America a senola diphiri tsa Lentswe lefatsheng lohle.

TSHENOLO 10:7 Empa mehleng ya lengeloi la bosupa, ha le utlwahatsa lentswe la lona, diphiri tsohle tsa Modimo ditlabe defedile, jwalo kaha A boleletse bahlanka ba Hae baporofeta.

MATTHEU 17:11 Mme Jesu Aba araba Are, Elia o lokela hotla pele, mme a busetse tsohle madulong.

Johanne Mokolobetsi one a nale moya wa Elia hoka qala Evangedi ya ho tsebisa Jesu. Ha aka a busetsa letho. O ile a tsebisa taba ya kolobetso le pako. Empa o ile a bolawa. Temaneng ena Jesu o bolela ka moporofeta emong ya tlang ho busetsa dintho madulong.

Ho leba feela tseleng eo kereke eneng edumela ka yona ho tloha hoqaleng. Empa bareri ba Molaetsa wa Moena Branham quotes ba sebedisa dikhoutu bakeng sa Bibele.

Dithuto tseo kereke ya pele eneng esa didumele.

Baqala dithuto tsa Diaduma tse supileng jwalo jwalo, Lebitso le letjha la Jesu, le hotla ha Morena. Leru le mohlolo la mane Flagstaff ka 28 Hlakola 1963 leneng le tsamaya ka lebelo la kilomitara tse 43. Leru labobedi le ile la bonwa le neng le tsamaya maele tse 20 kamora leo le neng le entswe ke mosi wa ho thunya rokete ya Thor hotswwa kampong ya Sesole sa Moyeng mane Vandenberg Airforce Base hola California. Leru le tlwaelehileng leba kilomitara tse 20 le tse 80 mahlakoreng.

 

 

Setshwantsho sena hotswa Winslow sebontsha mahlakore a mabedi. Leru le lenyane ka mosi morao moo, Le Leru le mohlolo haufi le lona.

 

Maru ana amabedi a ile a leba botjhabela ba Flagstaff. Labobedi (mosi) lene le bonahala hodima Winslow jwalo kaha ka bobedi maru ana a leba Winslow. Monka dinepe hotswea Tucson, Phoenix, le Prescott moo monkadinepe aneng a shebile Leru le leng le neng le entswe ke dipheo tsa mangeloi ka hobane hone hose mosi hodimo ha kaalo (ke mohatsela) hoo oneng oka etsa leru. Sefofane le rokete dintsha mose wa gase peipeng ya mosi.

Matsatsi a robedi a latelang maele tse 200 borwa pela Sunset Peak le Rattlesnake Mesa, mangeloi a supileng a tlile ho Moena Branham ho molaela hoka senola Ditiiso tse supileng. Moena Branham, ya neng asa tsebe letho ka Leru le makatsang, o ile a etsa phoso ka hore ene ele mangeloi ao ka 8 Hlakubele mane Sunset Peak. Haele hantle mangeloi a ile a etsa Leru matsatsi a robedi pele ho moo. A ile a etsa Leru mme yaba aya tsamaya. Ka bomadimabe badumedi ba Molaetsa ba iphapanya taba eo. Baruti ba Molaetsa ba bolela hore “Leru” ene ele hotla ha Morena. Sena sene sebolela hore Mohau o fedile. Jesu O lokela hotla. Mme sena theoha jwalo hofihlela eba Lengeloi le matla la Tshenolo 10.

Sena ene ele maelana le Diaduma tse Supileng tsa Tshenolo 10. Mehopolo ya batho kamoo enahanang ka teng. Ke hore ba wela nthong enngwe le enngwe. Hone hose sefahleho Lerung. Setshwantsho iketsetso ho Life magazine se ile sa bonahatsa sefahleho. Senepe sa nnete se nkuweng mane Tucson ha sena sefahleho.

 

 

Sefahleho se ile sa hlaha ha Moena Pearry Green ane a etsa setshwantsho iketsetso.

 

 

Badumedi ba bang ba Molaetsa ba ile baetsa sefahleho moo. Bongata ba badumedi ba Molaetsa badumela hore hone hole sefahleho moo. Ka tsela ejwalo phoso ya nna ya tswella pele. Hlokomela hore senepe sa sebele selokela hore sefetolo dikeri tse mashome a robong hoka bona sefahleho.

 

 

Baruti ba Molaetsa ba bolela hore Ditiiso dibutswe, eseng ho senolwa. Ditiiso ditla bulwa ha Konyana esiya setulo sa mohau ebile ba bolela ha Morena Ase A tlile ka 1963, ntle le Monyaduwa. (Leha ekaba seo sebolelang, hobane seo ha seo Lengolong).

Buka ya thero ka Ditiiso tse Supileng ebontsha hantle hore Moena Branham one a neilwe tshenolo ya Ditiiso. Ene ekare one a eme moo ha dintse disenolwa. Ke sona seo moporofeta aleng sona. Modimo O moisa mose ho lesira la nako. Ebe moporofeta o kgutla hore bolella tsohle.

 

 

Modimo ha A etse letho pele A bolella baporofeta.

AMOSE 3:7 Ruri Modimo ha A etse letho, ntle leho senolela bahlanka ba Hae baporofeta.

Haho motho historing a kile a senola Ditiiso. Moena Branham ene ele wa pele hoka etsa seo. Hantle ntle Ditiiso diutla bulwa ha Monyaduwa a qeta ho nkelwa sebakeng ke Morena.

Ha A bua le kereke ya Laodisea Modimo Ore :

TSHENOLO 3:15 Ke tseba mesebetsi ya hao, hao tjhese hao bate: hoja one o tjhesa kapa o bata.

16 Jwale ka hobane ofofo, mme hao bate kapa hao tjhese, ketla o tshwela hanong laka.

17 Hobane ore, ke morui, mme ke atetswe ke dintho, mme hake hloke letho; mme hao tsebe o madimabe, o soto, o futsanehile, mme o sefofu, mme o feela:

Ona ke mongwaha wa ho latola. Haho kereke edumelang hore esena. Ke motho ka mong yaka hare ho kereke eo Jesu a mmitsang. Bana balokela hoka hanana le baetapele ba dikereke pele. Balokela hokaba le nako engata le Lentswe. Kereke ekeke yaeba nneteng ya Bibele haesa rerwe ho dipulpiti.

Kereke ka nngwe enale seo eleng nnete karolo e itseng, empa hape le bongata ba diphoso. Kereke ya Laodisea ebolellwa hore ebake. Ka mantswe amang ho phoso tse ngata tse lokelang ho lokiswa ho yona. Leha hole jwalo kereke ka nngwe ya Laodisea kajeno e ikutlwela elokile. Kereke ka nngwe e ikutlwela esa hloke letho. Haba hloke ho bolellwa phoso tsa bona. Mongwaha ona ke wa Bokereki, enngwe le enngwe e ikutlwela esa hloke letho.

Ke pale ebohloko ha kereke elebile Matshwenyehong a maholo a baka lahosa mamele Bibele, ho iphapanya yona, hosa tsebe Bibele hase taba eo ho bona.

Ke ona feela mongwaha o latolang Jesu, Lentswe la Modimo, hotswa kerekeng. Bakgopahanya dikhoutu tse senang motheo wa Bibele. Haba latele mangolo a Bibele. Diaduma tse siko ka hare ho Bibele. Leha hole jwalo baruti ba Molaetsa baentse thuto ekgolo ka seo. Ho mehopolo emengata haholo ka Diaduma, hoo “molaetsa” otshwana le seipone serobehileng mahareng.

TSHENOLOA 3:20 Bona, ke eme monyako, Kea kokota: ha emong a utlwa lentswe laKa, mme a bula, ketla kena, keje le yena, le yena le nna.

Kreste, Lentswe la Modimo, le kantle ho kereke. Ha A bue le kereke kaofela. Batho barata kereke tsa bona hofeta Bibele. Setumo, kamohelo, le tshireletso ke enngwe ya ntho tseo ba dibatlang. Jesu o bua le motho ka bonngwe.

Moruti o bolela ha ele yena hlooho ya kereke. Mmele okeke waeba le hlooho tse pedi. Ka tsela eo Jesu, Hlooho ya sebele, oka ntle.

BAEFESE 5:23 Hobane monna ke hlooho ya mosadi, jwalo kaha Kreste le Yena ele hlooho ya kereke:

Sena sea makatsa. Lentswe “moruti” le bolelwa hang feela Selekaneng Sesetjha jwale ekaba hlooho ya kereke jwang. Moruti ke hlooho “bakeng sa Mora wa Modimo”.

Ka puo ya Latin ke sena VICARIVS FILII DEI. Amang mantswe a Latin anale mantswe anang le boleng.

I = 1     V = 5     L = 50     C = 100    D = 500

V    I       C      A      R     I     V    S       F   I     L     I      I       D     E     I

5 + 1 + 100 + _ + _ + 1 + 5 + _ +    _ 1 + 50 + 1 + 1 +    500 + _ + 1

Sena sefihlela ho 666. Letshwao la sebata.

Hare nka sena ka tsela ya Roma V e eme bakeng sa U ka mola o otlolohileng. (Ke lona lebaka "eleng habedi U" kapa UU ene engodilwe VV e ileng yaeba W.) Tsela eo kereke tsa Protestanta diileng tsa tshepahala ho mme wa tsona kereke ya Catholic hoka nka letshwao la sebata.

 

 

Kgaolo 4

 

TSHENOLO 4:1 Kamora mona ka tadima, mme, bona, hole monyako o butsweng lehodimong: mme lentswe la pele leo ke ileng ka le utlwe eleng la terompeta; lereng, Myolohela kwano, mme ketla o bontsha pheletso ya sebata seo.

Kamora tsena. Kamora eng? Ha kereke tse supileng difelletse. Johanne o nkelwa Lehodimong sena sebontsha kamora pheletso kereke tse supileng eleng setshwantshang tlhwibilo. Terompeta ebitsa ele Monyakong o butsweng Lehodimong. Jesu ke Monyako wa Lehodimo. Ho tloha ka 2017 Trump otsebahetse jwalo ka mopresidente wa Amerika. Na Modimo O sebedisa yena hokaba letshwao la qetelo (terompeta hobane O lokisa Jerusalema hoba motse moholo wa Israele?

Johanne otla bontshwa ntho tse tlang ho etsahala kamorao, kamorao hore kereke ebitswe.

TSHENOLO 4:2 Mme hang feela ka nkelwa moyeng: mme, bona, terone tsa bewa Lehodimong, mme emong a dutse hodima terone.

4 Mme terone ene epotapotilwe ke baholo ba mashome a mabedi le metso emene: mme ka bona ba mashome amebedi le bone badutse hodima tsona, baapere diaparo tse tshweu; mme barwetse meqhaka dihloohong.

Mme Modimo A dutse A tshwere Buka ya Topollo. Baholo ba mashome a mabedi le bone, Batriakere ba 12 hotswa Selekaneng sa Kgale le baapostola ba 12 ba Selekane Sesetjha, badutse ho potoloha Terone, ya Modimo.

 

 

Kgaolo 5

 

Jesu Ke Yena fdeela yaka nkang Buka ya Topollo. Ka tsela ejwalo Jesu ke Yena feela yka re pholosang le hoetsa hore re utlwisise Bibele.

TSHENOLO 5:4 Mme ka lla, hobane hone hose motho a ileng a fumanwa a loketse ho manolla buka, leha ele ho sheba ka hare ho yona.

5 Emong wa baholo are ho nna, selle: bona, Tau ya Leloko la Juda ehlotse, Lehlomela la Davida, mme ehlotse etla bula buka, leho senola ditiiso.

TSHENOLO 5:7 Mme Anka buka letsohong la Ya dutseng teroneng.

Jesu ke bohare ba Lehodimo. Ke Yena feela ya tshwereng Buka ya Topollo, eleng Bibele.

Aka bula buka mme ra tseba pale ya kereke ka 2000. Ke Yena feela yaka kgonang ho reka topollo ya rona.

 

 

Kgaolo 6

 

Ena ke Kgaolo emakatsang.

Jesu haele hantle ntle o senola Buka ya Topollo eneng ekwahetswe ka Ditiiso tse Supileng. Empa re lokela hoka tseba bongata ba diphiri pele Morena Akatla. Ka tsela ejwalo Modimo wa nka lengeloi la bosupa, mongwaheng wa kereke ya hoqetela ya bosupa, mme wa moisa mose ho esira la nako ho mmontsha tsohle. Sena sa moneha tshenolo ya Ditiiso tse Supileng.

O kgonne hore bolella ka Ditiiso tse Supileng feela, empa ya bosupa are ke hotla ha Morena. Ke lona lebaka le entseng hore Tiiso ya bosupa e arohane le tse ding. Haho buuwe ka yona Kgaolong ya 6 ka hobane hohang feela hae tsejwe. Tshenolo ya Ditiiso ka moporofeta e etsahala hantle ka nako eo Monyaduwa atlang ho nkelwa sebakeng, hoya ka taelo ya lengeloi. O ile a bona tsena mme akgutla hore bolella tsona. Ka tsela ejwalo sena seetsahala hantle feela ha buka ebulwa.

AMOSE 3:7 Ruri Modimo ha A etse letho, ntle leho senolela bahlanka ba Hae baporofeta.

Modimo O qala A senola Ditiiso pele ho tlhwibilo ho Kgaolo 6.

 

 

Buka ya dithero moo aneng a rera ka “Tshenolo ya Ditiiso tse Supileng”. Ditiiso dibutswe hoka bona hanyane, ntho tse tlang ho etsahalla Monyaduwa kwana Lehodimong.

Oseke wa etsa phoso kaho nahana "tshenolo ya dintho" ke "mekete". Empa ho teng phapang bakeng sa tseo. Ha ditiiso dimanollwa, kamora hore kereke elebe Lehodimong, ebe diphiri dia tsebahala. Empa ho hlodisa tsena, eleng tshenolo ya manollo ya Ditiiso, hofa Modimo hore A nke nako ya Hae ka tsona. Ka tsela ejwalo re tsebang ka Ditiiso? Hare tsebe letho ka"Tiiso ya bosupa" eleng hotla ha Morena.

64-0719M MOKETE WA DITEROMPETA

Tiiso ya Bosupa haeso manollwe, lea tseba akere. Seo ke hotla ha Morena.

Re tseba hantle hore Tiiso ya Botshelela ke Matshwenyeho a Maholo.

Tiiso eo etla bulwa ke baporofeta ba babedi Moshe le Elia baka etsang ntho eo bae batlang ka tlhaho. Ke lona lebaka leo renang, lerato, empa re tshoha haho buuwa ka Matshwenyeho a Maholo. Baporofeta ba Bajude ke bona batkang ho etsa sena. Batla tseba hore feta.

63-0323 TIISO YA BOTSHELELA

Jwale ke bana baporofeta babedi batshwere Lentswe la Modimo hoka etsa eng kapa eng feela ka lona ho tlhaho, mme ba sisinya lefatshe. Mme sena sebontsha hantle hore ke mang ya etsang sena. Ke Moshe le Elia, hobane haho motho yaka baetsisang: bobedi banna bana. Oho, hlena. Na le bona seo? Na lea bona hore Tiiso ya Botshelela etshwereng? Ke baporofeta bao babedi.

Jwale, hlokomle. Sena seseke sa o kgama, empa jwale hlokomela keng se manollang Tiiso eo: baporofeta. Lea bona? Amen. Ke seo moo seleng teng Oho, re phela nakong ya ntsu, moena, shebang marung. A ile a manolla Tiiso eo. Ba nale matla a hoka etsa seo. Amen. Ke eo Tiiso ya hao ya Botshelela emanollwa. Oya bona?

Esale banna bana ba manolla Tiiso ya Botshelela, kereke haetsebe hakalo ka Matshwenyeho a Maholo. Reka bua ka taba ya tshwenyo ya tlhaho hareke re emiseng ditulo tsa rona"reke rebe ditshila ha jwale" moleng wa Israele e taba ekotsi hoka bua ka yona.

Tiiso ya Bohlano ebua ka mahlomola leho qoswa ha Bajude. Baetsa phiramide ya bona ka thgoko. Holocaust ha milione tse 6 tsa Bajude dine dibolawa. Sena ene ele feela mohlala wa Matshwenyeho a Maholo. Ka tsela eo ene ele feela mohlala wa seo. Ka tsela ejwalo mahlomola a maholo a feta moo. Sekgeo mahareng a Tiiso ya Botshelela ho Kgaolo 6 le Tiiso ya Bosupa ya Kgaolo 8 e emetse sephiri sa hotla ha Morena . Tiiso ya Bosupa kapa Lejwe la sekgurumetso.

 

 

Empa Tiiso ena ebolela ka Bajude ba 144000 ba bolawang qetello ya ditaba tsena. Re tseba pale ya Bajude Tiisong ya Bosupa haba kena Matshwenyehong jwalo kaha Modimo Asa re bolella letho ka hotla ha Hae. Monyaduwa ophonyoha Matshwenyeho a maholo.

ISAIA 57:1 … haho ya nahanang ka balokileng haba tloswa hara bakgopo.

TSHENOLO 3:10 Hobane o bolokile Lentswe laka ka mamello, le Nna ketla o boloka nakong ya Meleko, etlang hotla lefatsheng lena, hoka leka ho tsamaya lefatsheng lena.

Ka bomadi matle kereke ekeke ya kena Mahlomoleng a Maholo.

Monyaduwa o leba Lehodimong ka Tiiso ya Bone (jwalo kaha ho bontshuwa ka lerumo lena). Tiiso ya bone hae bontshe hantle hore antikreste mokalli wa pere, waho qetela Pope. O bitswa Lefu. Lefu le kena feela ha Bophelo botswa. Ka tsela ejwalo ke Moya o Halalelang feela oka senolang wa hoqetela Pope. Lefu l;e dihele tsa molatela jwale reka nahana seo feela, jwalo kaha re sena ditaba kaofela ka Matshwenyeho a maholo.

Ka tsela eo halofo ya bobedi ya Tiiso ya Bone kea barwetsana ba mawatla ba bahlano. Ena ke karolo ya Tiiso ya Botshelela. Ka tsela eo ke yona taba eo holeng bosehla mona ho diagram. Mokalli wa pere eputswa ke yena eo. Ka tsela ejwalo re nakong ya ho kopana ha Satane.

Temana tse supileng tsa pele tsa Kgaolo ya 6 esebetsana hantle feela le kereke ya mongwaha wa bosupa. Temana ya borobedi (8 e emetse mokgwa o motjha) ke Matshwenyeho a Maholo ka lemo tse tharo le halofo.

 

 

Tiiso ya pele ebua ka matla a thetso kapa nako eo esaleng kereke ethetsuwa ka mengwaha ena yohle ya kereke. Ka tsela ejwalo hlokomela hore na o mamelang. Thetso engata haholo moo pulpiting. Empa Diabolosi o ithutile ka bohlale haholo nakong ena yohle.

Sefale ke sebaka sa hoqetela moo reka ithutang leshano teng. Ke lona lebaka leo.

MATTHEU 24:4 Yaba Jesu O araba Are ho bona, lehlokomele le seke la thetswa ke motho.

O qeta nako engata o mametse moruti. Ka tsela ejwalo hlokomelang. Sheba ka hare ho Bibele ka nako tsohle. Halofo ya pele ya Tiiso ya Bone (temana ya 7, eo eleng taba ya Tiiso ya Bone) e emetse thetso ya mengwaha yohle. Ka tsela ejwalo thetso ebohlale ya tsena tsohle. O tseba feela hore ke phoso hao bala temana tsa Bibele. Ke yona feela tsela ya ho itshireletsa eo. Baruti batla o neha feela dikhoutu tse monate. Jwale haokare tshenolo tsa bona bake ba diise ho Bibele. Haba kgone hoetsa seo.

Hoeketsa tabeng ena, sena ke thetso ya bodumedi ka matla a dipolotiki. Dipolotiki dinnile tsa kenella ka nako tsohle tsa mongwaha wa kereke. Ebe dikena ka matla a kereke. Baetapele ba kereke baetsa tjhelete entle ka Evangedi. Bobedi maqalong a pale ya tshebeletso ya Hae, Jesu o ile A leleka "baetsi batjhelete" ka hare ho tempele. Bane baentse tjhelete engata ka batho. Nako ha disoka difetoha. Kereke esale kgwebo ekgolo. Ke lona lebaka ele taba ya maneheletsano ntate ho mora. Ha jwale ke kgwebo ya lelapa.

Pere etshweu ya thetso ya bodumedi ka metsu ya seqha. Empa Pope Nicholas I o ile a thola moqhaka ka 860 AD. Matla a pere ekgubedu Pope o ile a thola moqhaka ka meloko ya dibarbariane mane Europe jwalo ka morena. Kabo 1200 Pope Innocent III o ile a thola matla mane hoba morena Europe.

Pere entsho ya bodemona ya Reformara eqadileng ka 1520 tlasa Martin Luther hobane ane a bolella batho ho kgutlela ho Bibele. Kereke ya Roma, ka pherekanyo ya Mangolo, e ile ya qeta nnete.

Kgaolo 7 esebetsa jwalo ka sekgeo ho Tiiso ya 7

Kgaolo 6 efella ka Tiiso ya Bosupa matshwenyehong a maholo.

 

 

Kgaolo ya 7

 

Kgaolo ya 7 ere bolella ka matshwenyeho a Bajude ba 144000 leka Barwetsana ba mawatla le tshwenyeho ya kereke ya mongwaha. Bane ba iketlile haholo ba saye kerekeng, ba iphapanya bao baneng bare baya bathusa. Matshwenyehong ba ile batshoha bafumana hore balahlehile. Haho motho ya ratang ho thetsuwa. Hobane bofeelo ba taba tsena dikahare ho bothoto ba Bibele bao ba bitswang mofuta wa bobedi wa Lehodimo. Haeba baholo bane ba utlwisisa sena eleng Lentswe le ngodilweng. Bane ba lokela hoba karolo ya Monyaduwa.

 

 

Kgaolo 8

 

Ena eqala ka Tiiso ya bosupa.
TSHENOLO 8:1 Yare ha A manollotse Tiiso ya bosupa, haeba le kgutso ekgolo Lehodimong ntho eka etsa halofo ya hora.

Sephiri se seholo sa Bibele ke hotla ha Morena Jesu eleng seo resa seutlwisiseng. Hao kgone ho hlalosa seo "ke kgutso" jwalo kaha resa tsebe hore ho etsahalang. Modimo Obatla ho boloka hotla ha Hae ele sephiri. Baruti bareng batseba Tiiso ya Bosupa baya o thetsa. Baleka ka matla hoba bohlale. Hone hokaba molemo ha baka kgutsa feela. Seo re seboneng ho diagramo ekahodimo sere hopotsa pyramide eo e emetseng Lejwe la sekgurumetso. Lejwe la sekgurumetso ke hotla ha Morena.

Ke sona seo eleng sephiri mahlong a batho. Sena seemetse sekgeo mahareng a pyramide le Lejwe la sekgurumetso. Leha re tseba, sekgeo sena se emetse seo resa setsebeng. Sekgeo hoya ka tsebo ya rona.

I TIMOTHEA 3:16 Mme ntle le pelaelo ruri sephiri sa borapedi se seholo:

Kgaolo 8 esenola Diterompeta tse qalang tse nne tseo diileng tsa utlwaha ho hatella Bajude ho kgutlela ho Israele. Terompeta tsena tse supileng ha diutlwahale mongwaheng wa kereke jwalo kaha ese ntho ya mongwaha wa kereke eleng tsa nako ya Matshwenyeho a Maholo, ditlisa kahlolo. Haho mohau nakong ya diterompeta tsena.

Evangedi ta diterompeta kamehla ehlokomedisa ka mohau le kahlolo.

Terompeta ya pele ke mollo le sefako, hantle feela jwalo ka Egepeta pele Moshe antsha BaIseraele Egepeta. Sena setla bolella Israele ho itukisa.

EXODA 9:23 Yaba Moshe o otlollela letsoho la hae lehodimong: mme Modimo wa nesa sefako le diaduma, mme mollo wa matha fatshe; mme Modimo wa nesa sefako Egepeta.

TSHENOLO 8:7 Lengeloi la pele la utlwahatsa lentswe la lona, mme la latela ka mollo le sefako, mme tsa lahlelwa lefatsheng: mme karolo ya boraro ya difate yaetsha, le jwang bo botala baetjha.

Terompeta ya bosupa etlisa kahlolo ya Diterompeta. Haele hantle feela Evangedi ya Terompeta ha e utlwahala etlisa kahlolo. Ebe kereke elatola nnete, Modimo O tlisa kahlolo ya nakwana. Evangedi, etshwanang lea Jonase, kamehla eqala kaho hlahisa mohau pele, ebe elatela ka kahlolo ho bao bae latotseng.

Modimo ha A dumelle kereke hoka ahlola batho.

MATTHEU 7:1 Leseke la ahlola, hore le seke la ahlolwa le lona.

Ka tsela ejwalo batho haba dumellwe hoka letsa Terompeta ya kahlolo. Batho haba dumellwe hoka ahlola. Empa Terompeta tse supileng dietsa seo. Ena ke nako ya kahlolo ya Modimo eleng Matshwenyeho a Maholo. Ona elokela hoba mosebetsi wa mangeloi a Lehodimo. Sena hape se shebana le kereke ya mopngwaha. Kgaolo 2 enale kereke tse mongwaha wa kereke tse nne. Kgalo 8 enale Terompeta tse nne tse qalang.

 

 

Kgaolo 9

 

Rerompeta ya bohlano ehlahisa mademona a dihele ho hlokofatsa batho eleng ditsie. Sena ke Evangedi ekgahlano le madimona. Anale morena ya rwetseng korone. Hamorao lemong tse 1300 Pope one a rwetse moqhaka ka 1963. 1963 ene ele nako ya Tiiso ya bosupa esenolwa. Kganya emakatsang ya kganya lefatsheng. Pope ashwa ka nako eo Roman Catholic keha mopresidente wa America John Kennedy aneng a bolawa ka yona. Esita le Pope, Paul 6, o ile a bona hore moqhaka ona o hararo haoya loka o ile a hana ho orwala. Ka tsela ejwalo lesdi la kganya ho Catholic.

Terompeta ya botshelela ehlahisa mademona abohale eleng amokalli wa pere, kaofela millione tse 200. Noka ya Eufrate ene ematha mane Edene mme eboetse eetsa karolo ya Lefatshe la Tshepiso. Ka tsela ejwalo mademona ana a bodumedi. Akotsi haholo. Kgaolo ya 10 e etsa sekgeo mahareng a Tiiso tse tsheletseng tsa pele le Tiiso ya bosupa.

NUMERE 10:2 Etsa terompeta tse pedi tsa silivera; ebe ke karolo ya tsohle: tseo otlang ho bitsa kopano ka tsona, leetong la kampo.

Terompeta tse pedi tsa Moshe le Elia nakong ya Matshwenyeho a maholo pitsong ya Bajude ho kgutlela ho Israele hotswa ka makgoro ohle. Bajude batla utlwa modumo wa Diterompeta. Hale lefatshe kaofela letla fumana kahlolo ya Diterompeta. Kahlolo ya Diterompeta kea Bajude.

Matshwenyeho amaholo ke kahlolo esa feleng. Jwale Bajude batla phonyoha jwang? Batla lokela hoka tseba mano ohle a Mahlomola a Maholo.

William Branham otlile hore Molaetsa wa hae ore manollele Bibele. O qadile ka 1933 Modimo A mosenolela diphiri tse patilweng. Mashome a mararo le metso emmedi ya dilemo kamora moo ka 1965. Oile a siya dibuka le ditheipi tse nang le lentswe la hae, MP3, internet, le dibuka moo re ithutang ka hotla ha Morena. Lemo tse mashome amahlano kamora moo re ntse re ithuta seo. Bongata bolahlehile ho bona ke dikhoutu feela ntle le Bibele. Bareri ba Molaetsa bane bare Hillary etlaba mopresidente wa America ka dikgetho tsa 2016. O ile a hloleha, sebontshang hore batho ba bang bahole le molaetsa.

Empa baporofeta bana babedi ba Israele ba nale feela lemo tse tharo le halofo hoka ntsha 144000 ya Bajude. Ka tsela ejwalo batla kgona ho ithuta ka dibuka le ditheipi. Eleng seseng seentswe ke William Branham ya hlalositseng sena bakeng sa Monyaduwa, ya tlabeng ale Lehodimong ka nako eo.

 

 

Kgaolo 10

 

TSHENOLO 10:1 Mme ka bona lengeloi le leng le matla le theoha Lehodimong, le apere leru: mme le nale mookodi hodima hlooho, mme sefahleho sa lona sekganya jwalo ka letsatsi, mme maoto lona eka pilara tsa mollo:

 

 

TSHENOLO 10:2 Mme letshwere buka enyane letsohong la lona: mme la beha leoto le letona lewateng, le letsheadi lefatsheng,

Lengeloi lena e Matla ha letshwane hohang feela le Leru.

 

 

Hone hose sefahleho ho Leru la pele. Botsho boo ba dikgatiso ke bona bohlotseng sena. Empa lengeloi lene le nale sefahlo sekang letsatsi. Le phatsima. Ka 1963 Leru lene le sena mmele, ele hloho feela. Lengeloi lena lene le nale leru mmeleng wa lona. Maoto a lona ene ekare pilara ya mollo. Hone hose maoto Lerung la 1963. Haho pilara tsa mollo. Lengeloi le theohetse fatshe. Leru lena lebile metsotso e 28. Ha leaka la theohela tlase monaLe ile la tsamaela ka leboya ka kilomitara tse 43. Lero lena le ile la nkuwa senepe ka hlakoreng leka Leboya la Flagstaff. Moena Branham one asa lehlokomele. One ale maele tse 200 ka borwa ba Tucson ka nako eo. Hone hose motho mane Flagstaff hoo Leru leneng leka theoha.

Hoka bolela hore Leru la 1963 le phethahatsa ditemana ke phoso.

Ka tsela ejwalo Kgaolo 10 Jesu Otla jwalo ka Arekangeloi. Otla jwalo ka Arekangeloi “Ke hotla ha Morena” otla ka mmele wa motho.

64-0119 SHALOM

Empa, hopola, haeba sena seleba seriting, "ke Nna tsoho ya bafu; ketla motsosa hape." Mme ha Molaodi eo emoholo a theoha, ebe, "nako hae saleo." Ha Lengeloi leo, la Tshenolo kgaolo 10, le beha leoto lewatleng le leng lefatsheng, ka mookodi hodima hlooho, A Ikana, "nako efedile." HA Nako eo efihla, letla tsoha bafung. Ha ba bang bantse basetse moo, letla kena.

Mona ene ele ka 1964 ha Leru lebile ka 1963 mme kamora ho manolla Ditiiso. O bua ka lengeloi la nako etlang.

Sena hase tsoho ya Lazaru. Mona ke tsoho ya bafu, haeba ose o shwele pele ho hotla ha Morena. Ena ke nako eo Monyaduwa a kenang bosafeleng. Ena ke nako ya pheletso ya kereke ya mongwaha mmele ose o fetoha. Okeke wa tsofala hape.

TSHENOLO 10:2 Mme atshwere buka letsohong la lona, mme la beha leoto la lona le letona lewatleng, le letsheadi lefatsheng,

Mme bohle bafu hotswa dikerekeng baepetswe lefatsheng kapa l;ewatleng. Kreste, jwalo ka Arekangeloi Mikaele, Otlilo lata ba Hae.

I BATHESSALONIKE 4:16 Hobane Morena ka Boyena otla theoha, ka lentswe la Arekangeloi, leka tlholo ya Modimo: mme bashwetseng Moreneng batla tsoha pele:

Mohoo o lokisetsa Monyaduwa.

TSHENOLO 10:3 Mme la hoeletsa ka lentswe le phahameng, le kang tau hae rora: mme yare ha lese le hoeleditse, diaduma tse supileng tsa utlwahatsa mantswe a tsona.

Lena ke lentswe Arekangeloi le tsosa Bakreste.

Bobedi Tshenolo 10:3 dihlalosa ka tsoho.

JOHANNE 11:43 Mme yare ha A bolela seo, A hoa ka lentswe le phahameng, Lazaru, etswa moo.

44 Mme ya neng a shwele, atlamilwe maoto le matsoho atswa:

MATTHEU 27:50 Jesu, ha A hoeleditse ka lentswe le phahameng, a nehela moya.

51 Mme, bona, lesela la tempele la taboha ka lehare; mme haeba le tshisinyeho ya lefatshe, le mafika a petsoha;

52 Mme mabitla a buleha; mme ditopo tsa ba bangata barobetseng mabitleng tsa tsoha,

Re phela sebakeng sa kgotso, bophara, le bophahamo. Re boela re fumana hore re makgoba a dibaka. harena ho ithusa.

 

 

Tsela ya hotswa ho planete ena ebitswang nako keho kena mmeleng o mong. Nako eya fetoha jwalo kaha re fetoha le rona. Nako ere dumella ho hola, ka tsela tse ngata leka bohlale, ho fihlela re eba le lemo tse 25. Ho tloha moo ese ele botsofadi. Ebe re lokela hoshwa ka nako enngwe.

I BATHESSALONIKE 4:16 Hobane Morena ka Boyena Otla theoha, ka lentswe la Arekangeloi, leka tlholo ya Modimo: mme bashwetseng Moreneng batla tsoha pele:

17 Mme roana basetseng retla nkelwa sebakeng, ho kopana le Yena sebakeng: mme re tlaba le Morena.

Mme kamora tsoho ya bafu, mmele ya rona etla fetoha.

I BAKORINTHE 15:51 Bona, kele bololella sephiri Re keke ra robala kaofela, empa retla tsoha kaofela,

52 Ka phatsimo ya leihlo, retla tsoha, ha terompeta ya hoqetela ella: hobane terompeta yona etla lla, mme hona ho bolang hotla tsohela hosa boleng, mme retla fetolwa kaofela ha rona.

Sena sebonahatswa ka mmala o motala ho diagramo. Lehodimo le fapane le lefatshe. Lehodimo le kantle ho nako ya Lehodimo. Sena sebolelang?

TSHENOLO 10:6 Yaba le ikana ka Ya phelang kamehla, Ya entseng Mahodimo, le tsohle tse ho lona, le lefatshe, le tsohle tse ho lona, le lewatle, le tsohle tse ho lona, hore nako hae saleo:

“nako hae saleo”.

Ke nako eo Monyaduwa a nkelwang Lehodimong mme hose molao teng. Ha nako efedile haho se laolang. Haho botsofadi le ho kula. Haho lefu hobane haho nako, haho sefelang. Haho sebe hobane sebe sekene ka lefu. Mme nako ke yona le etsang hore oshwe.

Ka tsela ejwalo ha Lusufera a etsa sebe Lehodimong, hone hose hole dibaka tse tharo, ka tsela ejwalo Modimo wa etsa sebaka sa bone setlang ho laolwa ke nako. Lusufera o ile a fetolelwa hoba Satane mme a phela sebakeng sa semoya. Modimo wa molahlela sekoteng sa dihele se senang bofelo moo a emetseng Lebatama la Mollo. Satane otlaba ntho ya nakwana feela.

Dinako dintse dilaolwa ke seo ha jwale. Nako eka tsela enngwe ya Satane moo a qadileng teng. Satane o ile a hlahisa ho hloka botsitso. Nako esenang botsitso. Ho hloka botsitso ka nako tsohle. Ka tsela ejwalo Modimo wa tlama Satane le balatedi ba hae batlangwa hoisa lefung. Satane, botle le bobe mane tshimong ya Edene.

Modimo wa fetolela Lusufera ho Diabolosi hore a kgone hoetsa sebaka sa nako “botle le bobe” sebaka sa mademona. Sebe sehlahisa nako ya botle le bobe (hoka etsa seo hantle feela) le bobe (hoka hlokofatsa seo).

Adama o ile a etswa ka nako ya sebaka sa bone. Ha ane a etsa sebe, dibaka tse tharo tsa lefatshe. sebe se ile sa etsa hore lefatshe le rohakuwe. Satane o ile a tlisa thohako lefatsheng, dihele, le lebitla ha Eva ane a bulela seo. Moya wa motho ya shweleng le ona o ile wa kena ka nako eo. Bane ba itshetleha mesebetsing ya bona. Empa dibe tsa bone dine dibathibela. “Motle le bobe” jwalo kaha ho kopantswe mmoho. Dithetefatsi ka tsela eo "tshusumetso ya tsona" empa le tsona batlisa tshusumetso eo.

Bophelo Bosafeleng ke Moya o Halalelang. O lokile haholo.

Mmeleng o motjha Monyaduwa akeke a hlola a tshwenywa ke moya o mobe hobane o tlabe a tlohile sebakeng sa bone seo eleng sa nako.

Ka tsela ejwalo ha nako efela bakeng sa hao, sebe ha sesana matla hodima hao.

TSHENOLO 20:14 Lefu le dihele tsa lahlelwa seboping sa mollo. Lena ke lefu labobedi.

Meya yohle esebakeng sa bone etla lahlelwa Seboping sa mollo. Nako etla nne ebe teng hofihlela efela ka boyona. Ha Satane ase a fedile le nako. Haho satlaba le ho kula hape. Eba hofela ha sebaka seneng sebaka masisa pelo.

Keka mmele o motjha feela Monyaduwa akatswa hara nako. Haba tsofale kapa ho bola mmeleng oo. Hobane ho bona, nakpo haeyo. Empa lefatshe lena lohle le ntse le tshwere nako. Ka lemo tse tharo le halofo tsa lemo tsa kgotso tse 1000. Ebe jwale eba Tsatsi la Kahlolo. Barwetsana ba mawatla, baya bolokeha, bafuma mmele wa bona wa kgalalelo. Bao baleng seboping sa mollo baqeta nako ya bona haba bonahale hohang feela. Ebe ke hona ha nako efeela.

Ebe nako haeyo ho Monyaduwa ya mmeleng o motjha. Nako etla dula ho bona hofihlela babe bafumana mmele oo nako ekekeng ya hlola edula ho bona mme ka hare ho methapo ya bona ese ese madi empa Moya o HalalelangEbe jwale sebaka seo sesa lokang hase sana karolo mmeleng ya bona. Batla phela ntle ho sebe jwalo ka Adama tshimolohong. Empa ho nale phapang. Eva one asa tsebe letho ka sebe empa botho ba hae ba batla ho tseba sebe.

Modimo Ore tlisitse lefatsheng lena la sebe letshosang. Jwale hase rele Lehodimong hare kake ra kgathalla sebe hobane retswa ho sona. Re lokela ho lebala ka seo, metopa e Matsohong a Jesu etla re hopotsa moo retswang teng. Sebe sa rona sere tlamella ho Yena. Ka tsela ejwalo rekeke raeba le boikgohomoso teng, ka tsela eo.

Ha nako ese ele siko, Monyaduwa otla phela ntle le sebe. Taba emahlonoko: Lengeloi le Matlahadi ha le theohe ho manolla buka. Lengeloi le Matlahadi le theoha ele hore Buka ese emanollotswe, diphiri tsa Modimo dise disenotswe.

62-1230E NA ENA KE NAKO MONGHADI

Empa, lena lene le satswe lefatsheng. Letswa Lehodimong, hobane diphiri difedile. Mme ha diphiri difedilr, Lengeloi lere, "Nako ese efedile," mme Diaduma tse supileng diutlwahatsa mantswe a tsona.

Hoka etsahalang haeba ke seseng sere bolellang hore re kena tlhwibilong? Na ke seo? Na retla mathela seo, re leketle leboteng? Naebe ho nale seseng selokelang ho lokiswa, mme ona wa kgale, emaphemphe, mmele ena etla fetoha?

Lengeloi le Matla letla tsohle dise dietsahetse, diphiri disenotswe.

62-1230E NA ENA KE NAKO MONGHADI

Ha Tiiso ya Pele ene emanollwa, Tiiso eneng ele ka hare ho Buka, diphiri tsena dibonahala: tokafatso, kgalaletso, kereke ya Roman Catholic, Protestanta! Le dintwa nthwana tseo tse nyane tsa Lentswe, lengeloi la bosupa letla dilokisa tsohle. Lea bona? Mme ebe, hofedile, Diaduma tse Supileng diutlwahatsa mantswe a tsona.

Diaduma tse Supileng hase karolo ya diphiri tse lokelang ho senolwa ke lengeloi la bosupa.

62-1230E NA EBE KE NAKO MONGHADI

Lentswe leatla. "Buka engodilweng ka hare," ebe efedile ha sena se etsahala, diphiri tsohle diutlwahala.

Moena Branham otlilo senola diphiri tse kahare ho Bibele, eseng tsesa ngolwang tsa Diaduma tse Supileng, Lebitso le letjha la Jesu, le hotla ha Morena. Hare tsebe letho ka diphiri tseo.

62-1230E NA EBE KE NAKO MONGHADI

Hlokomela Tshenolo 5:1. Mamela jwale.

Mme ka bona letsohong le letona la ya dutseng teroneng Buka (engotsweng ka hare) le kantle, ekwahetswe ka Ditiiso.

Jwale, ke eo engodilwe ka hare Buka. Empa, kantle ekwahetswe ke Ditiiso, kantle ho yona, tse neng disa ngolwa ka hare ho Buka. Jwale, sena ke mosenodi ya ngolang sena, Johanne. Jwale, hopola, seo hasea ngolwa ka hare ho Buka.

"Mme mehleng ya lentswe la lengeloi la bosupa, tsohle diphiri tse ngodilweng ka hare ditlabe disenotswe." Ho tlabe ho tsebahala ka tsona, tsatsing leo.

... "mme mehleng ya lentswe la lengeloi la bosupa, diphiri tsohle tse ka hare ho Buka ditlabe disenotswe."

Hoka qeta diphiri tse ngodilweng lengeloi la bosupa le lokela ho senola tseka hare ho Buka eo Lengeloi le Matlahadi le etshwereng.

TSHENOLO 10:2 Mme letshwere Buka enyane letsohong la lona: mme la beha leoto le letona lewatleng , le letsheadi lefatsheng,

Moena Branham oqetile ho rera ka diphiri ka Tshitwe 1965. Ke hona moo reka bolelang ka Buka eo. Lengeloi le ile thaoha.

Haea osa kgone ho hlalosa hore hobaneng ha Jesu A ile Angola habedi fatshe jwale okeke wa hlalosa hore Buka enyane eo ene ebolelang. Lengeloi la bosupa lene le tlilo re hlalosetsa kahotyla ha Hae labonedi le hore lokisetsa seo. Ha diphiri dise difedile (eleng tse fedileng ka Tshitwe 1965) ebe ke hona moo lengeloi leka theohang ho senola Buka. Pele ho Tshitwe 1965 hone hontse hole diphiri tse patilweng, eleng sebolelang hore Buka ene esoka esenolwa.

62-1230E NA ENA ESE ELE NAKO MONGHADI

Empa, lena lene lesatswe lefatsheng. Lene letswa Lehodimong, hobane diphiri difedile. Mme ha diphiri difedile, Lengeloi le itse, "Nako hae saleo," yaba Diaduma tse Supileng diutlwahatsa mantswe a tsona.

Jwale rekareng haeba sena setsamaelana le Tlhwibilo? Na ho jwalo? Retla matha, re leketle leboteng? Mme ho teng setlang hoetsahala, mme sena sakgale, se namphaneng, mmele ona o tsofetseng otla fetoha?

Lengeloi le theoha ha diphiri difedile. Ke nako eo Diaduma diutlwahatsang mantswe a tsona.

63-0724 MODIMO HA ATLISE MOTHP KAHLOLONG PELE HO TLHOKOMEDISO

Oho, hase bongata, empa sehlopha senang le Bophelo Bosafeleng! Ere, "Batla mathela maboteng." Hantle feela, ke "sehlopha" sa lefu bakeke baeba le boitshwarello, Otla kena hantle feela. Baitshwarelletse "leboteng" mahareng a tlhaho le bosaboleng, hantle feela diatleng tsa Modimo, ho leba bosafeleng. Morena Modimo, reea o leboha ka sena. Rea tseba hore nako eyatla.

Monyaduwa hase batho ba bangata. Lebota la nako lere siretse ho bosaboleng. Hare tsoha, Monyaduwa ya phelang otla matha hara mademona le nako ho leba bosafeleng.

II SAMUELE 22:30 Hobane ka wena ke mathile hara mabotho: ka Modimo waka ke ile ka leketla nakong.

62-1230E NA ENA KE NAKO MONGHADI

Na sena efeela ele Diaduma tse supileng, tse utlwahatsang mantswe a tsona, sehlotshwana seo se senyane sa Tumelo ya Tlhwibilo, bakeng saho kena Tlhwibilong ha Aetla na? "Hobane kaofela retla fetoha," as quick as those Angels come, "in a moment, in a twinkling of an eye; kaho panya ha leihlo mme re keke ra raka bashweleng, ho kopana le Yena sebakeng."

63-0318 TIISO YA PELE

Mme ebe hoptla Diaduma tse Supileng tsa mohlolo. Hantle feela. Mme ke dumela ha Diaduma tseo tse Supileng ditla utlwahala ho Monyaduma kamora sena; hobane seo re nang le sona ha jwale, rekeke ra kgona hoetsa sena. Ho nale seseng mona; ha rena tumelo elekaneng bakeng sa sena. Re lokela hoba le tumelo ya hofetola seseng le seseng mona,

Diaduma tse Supileng difetola nako. Ka mmele ena ya rona ya sebe re keke ra bona Morena (kapa“tlhwibilo” jwalo kaha kereke ebolela).

Ebe Diaduma tse Supileng dia utlwahala ho Monyaduwa hoka mofetola ho kopana le Jesu. Ho kena hantle ho mmele o mong. O lokela hoba le mmele o mong bakeng sa seo. Ho nkuwa hona, ha seo seetsahala, ebe sena ke ntho ya nako.

Ka yona nako eo Diaduma tse Supileng diutlwahala ho baporofeta bao ba babedi “hotla senyeha ho tlhaho” jwalo ka sebtsa ho sireletsa Bajude.

Ka 2018 Turkey e ile ya romella dibetsa tsa ditanka mane Syria hoka hapa lehlakore leka leboya la Afrin. Ka nako ya Matshwenyeho a Maholo, ha antikreste aromela a hae mabotjo ho lwana le Israele ebe Moshe o bua le lefatshe hoka metsa Kora le Dathane.

NUMERE16:31 Mme ha etsahala, ha antse a bua mantswe ao, lefatshe la buleha tlasa bona:

32 Mme lefatshe la bula molomo wa lona, mme laba metsa, bona le matlo a bona, banna bohle ba Kora, le dintho tsa bona.

33 Bane ba, le bohle ba atamelaneng le bona, ba wela sekoting, mme lefatshe laba kwalla: yaba baya sutha ho babang.

Haeba Russia eromela makgolo a jet tsa moyeng ho hlasela Israele, Moshe otla bitsa ditsie mme sefofane sewele fatshe.

Antikreste eo eleng kereke ya Roma otla fediswa ke Sabole ya Modimo, Lentswe la Hae letswang molomong wa Hae, hobane kereke ya Roma esebedisa matla a dipolotiki, eleng sebolela sabole ya marena, ho bola dimilionets ekabang mashome shome ke kereke ya Roma.

63-0321 TIISO YA BONE

Jwale, re ile ra Mmona maobane a theoha ka sabole ya Hae. Re fumana hore o tshwere Sabole le yena, Sabole ya Lentswe la Modimo. Lentswe la Modimo, lebohale, jwalo ka sabole eleoditsweng ka ntlheng tse pedi, eya motheola. Emela hofihlela re fumana makgolo kgolo ao a mantswe. Letla seha ka lehare. Mme baka kwala Mahodimo; baka etsa sane, leha ele eng feela eo ba batlang hoe etsa. Ha A bokwe.

O seha ka Lentswe letswang molomong wa Modimo; le bohale hofeta Sabole eleoditsweng ka ntlheng tse pedi. Baka tlisa dibilione tse makgolo tsa dintsintsi. Amen. Eng kapa eng eo bae bolelang eya etsahala, hobane ke Lentswe letswang ho Modimo. Amen.

Ha Diaduma diutlwahala Monyaduwa o tloha sebakeng bakeng sa Bajude, hobane Diaduma tse Supileng ketsa Bajude le Baditjhaba. Ke sephiri seo hoseng motho ya tsebang ka sona. Empa ha diutlwahala, haeba re tseba Bibele ho lekane, re lopkela hoba le hona hoka utlwa seo.

63-0324E TIISO YA BOSUPA

"Sena se etsahala neneng, Moena Branham?" Hake tsebe nkeke ka o jwetsa. Hake tsebe. Empa leleng la matsatsi ana, haeba resa hlole re kopana lefatsheng lena, retla kopana mose mola Kahlolong setulong sa Kreste. Mme letla fumana hore phapusing eo, tshenolo ya Modimo (jwalo ka bongata ba bona), bao ... Sephiri seseng Tiiso ena, lebaka leo esakang ya senolwa ka lona, enale mantswe a diaduma, mme ephethehile, hobane haho motho ya tsebang ka yona; ebile haeya ngolwa.

Diaduma tse supileng ketsa nako etlang. “Etlaba neng?” Leru le nkuwe pele ho sena. Ka tsela ejwalo Leru ene ese seo.

Kaofela hare tsebe letho ka Diaduma.

Leha oka nahana hore Diaduma keng, ofositse. Ompa o thetsa ba bang.

63-0320 TIISO YA BORARO

Monyaduwa ha asoka aba le tsoseletso ha jwale. Lea bona? Haho yaka haeba le tsoseletso moo, tsoseletso ya Monyaduwa ha jwale. Lea bona? Re lebeletse seo. Seo setla nka Diaduma tsesa tsejweng hoetsa seo. Otla romela seo. O tshepisitse. Jwale, jwale, hlokomela. Jwale, one a shwele.

Haele hantle Monyaduwa oshwele hofihlela Diaduma diutlwahala.

MATTHEU 25:5 Habantse ba lebeletse monyaduwa, yaba kaofela baya robala.

6 Mme hara mpa ya bosiu, Bonang, Monyadi Ose A fihlile; eyang le mokgahlanyetse.

Sello seo ke Diaduma tse supileng tsetlang hoba ka tsela enngwe etshosang, bakeng sa Monyadi le Monyaduwa. Mosadi ke kereke. Barwetsana kaofela (kereke ehlwekileng), ba bohlale le mawatla, bane ba robetse. Ke kereke ya nako ena eo releng ho yona, ba Molaetsa leba mokgatlo.Bakoeditsweng ke baruti ba bona. Thula thula nana. Baithoballetse ha monate. Dikereke kaofela dire,“Re Monyaduwa”. Leha hole lebaka la mefuta e 45000 efapaneng ya mekgatlo. Haho ho tjhesehela nnete ya Bibele ho bona bakeng sa ho balehela Matshwenyeho a Maholo. Haho tshabo ho baruti ba bona. Haba batle leho nahana fela.

BAFILIPI 2:12 ... sebeletsang pholoso ya lona ka tshabo.

Haho kereke efang enngwe keletso.

Bakreste badumela ha Jesu a eme ntle kerekeng ya mongwaha wa Laodisea. Empa Bibele ho bona hase letho. Seo ke kereke, ebolokehile, seo ke sife “ho iphapanya Bibele” jwalo kaha hose kereke hotswa ka hare ho Bibele. Haho moruti yaka hlalosang seo Bibele ese bolelang. Moruti ka mong o bolela ha a bolela nnete. “Mamela sohle seo o batlang ho se utlwa”. Kereke ka nngwe enale thuto ya yona ya Bibele bongata ke dikhoutu tsa motho, eleng motho emong ya bohlokwa.

Ka Tsatsi la Kahlolo motho otla ikemela, etlaba nakong re hlokomela nnete ya Lentswe la Modimo. Baiphapanyi basa rutehang ho Bibele kajeno ba Bakreste bakeke bathaba ka tsatsi leo.

Lengeloi le matlahadi letlabe le nka Buka le eneha baporofeta bana ba babedi, hang feela baithuta diphiri tseleng ka hare ho yona.

63-0317E THE SEKGEO MAHARENG A DITIISO TSE SUPILENG LE KEREKE TSE SUPILENG TSA MONGWAHA
... Ka bona Lengeloi le leng le matlahadi letheoha Lehodimong, le apere leru: le rwetse mookodi... hloohong, ...
Haeba o hlokomela ke Kreste (Lea bona?), hobane Kreste Selekaneng sa Kgale ene ele Lengeloi la Selekane, mme jwale Otla ho Bajude, hobane hofedile jwale ka kereke. Lea bona? Ho lokile.
... mme sefahleho sa lona ... sele jwalo ka letsatsi, le maoto eka lelakabe la mollo:
Na le hopola lengeloi la Tshenolo 1? Ntho yona eo. Lengeloi ke lenqosa, mme ka Lenqosa la Israele. Lea bona? Kereke ese ehlwibitswe. Lea bona?

Jwale, kapa ho lokisetswa tlhwibilo. Otla bakeng sa kereke.

Hlokomela mesebetsi emmedi ya Lengeloi la Tshenolo 10.

Letswa kerekeng eneng elokisetsa tlhwibilo mme le kena ho elebang teng. Lengeloi lena letla hantle feela ho Bajude hobane kereke eqeta ho kena tlhwibilong.

TSHENOLO 10:2 Mme letshwere buka enyane letsohong la lona: mme la beha leoto le letona lewatleng, le letsheadi lefatsheng,

Empa ke mang ya senotseng Buka ya diphiri tsa Modimo, Eo eleng Lentswe?

TSHENOLO 10:7 Empa ...

Lentswe lena “empa” lefetola sohle.

Haeba nka bolela seo, “ kea o rata, empa ….” Ebe oya tseba hore seteng sefetohang. Ka tsela ejwalo Tshenolo 10: 7 eshebane le hotla ha Morena le tlhwibilo, le baporofeta ba babedi balaolang tlhaho.

Arekangeloi elokela hore efane ka Buka ho baporofeta babedi bana ba Bajude leho bahlalosetsa hore diphiri dise disenotswe ke lengeloi la bosupa.

TSHENOLO 10:7 Empa mehleng ya lentswe la lengeloi la bosupa, ha le utlwahatsa lentswe la lona, diphiri tsohle tsa Modimo ditlabe difedile, jwalo kaha o hlaloseditse bahlanka ba Ona baporofeta.

Diphiri tsa Lengolo ditlabe difedile. Ho tsela ya pelaelo mona. Ho lebella bokamoso Johanne o ile a hlokomela baruti ba Molaetsa bakhouta molaetsa ho nale Bibele. Baetapele ba Molaetsa ba nale tokelo eo empa base bafeteletsa seo. Moapostola Johanne, jwalo ka moporofeta, one aka kwenya Buka. Ene ebaba empa ele monate hanong la hae hobane etswa ho Modimo.

Baporofeta bana babedi ba Bajude batla kopana le mathata nakong ya tlhwibilo, empa batla kopana le bopaki bo bongata bo monate bakeng sa bona.

Mona ke hona moo baetapele ba Molaetsa baefosang teng.

Ba nahana hore seo ene ele nakong ya Leru leo eneng ele letlileng ho Moena William Branham. Sena ke phoso ekgolo. William Branham one alokela ho manolla Buka emonkiuleng ho tloha ka 1947 hoisa 1965. Temana tsa pele ts etsheletseng Tshenolo 10 dire bolella ka Arekangeloi etlileng ho tsosa bafu. Diaduma tse supileng ditshwana lehotla ho Bajuda ka boemo ba molao. Nakong ya Diaduma tse Supileng baporofeta bana ba babedi batla hlola sera eleng lebotho la Pope.

Ebe mafelelong arekangeloi eneha baporofeta bana babedi Buka eo. Baporofeta bana babedi batseba sohle ka Monyaduwa ka nako eo.

Baporofeta bana batla tseba hofeta bohle.

 

 

Kgaolo ya 11

 

Kgaolo ena esebetsana le baporofeta ba babedi bakeng sa Bajude ba 144000 ba ilong ho kopana le Morena wa Israele. Ebe baporofeta bana baya bolawa baya Lehodimong. Sena haele hantle ke nakong Matshwenyeho a Maholo le ntwa Armageddone hore Morena A fenethe bohle baneng ba Moshebela fatshe. Tiiso ya bosupa ke sephiri sa hotla ha Hae.

Terompeta ya bosupa hotla ha Morena kgetlo laboraro ho hlola ntweng ya Armageddone leho lokisa sebaka bakeng sa Lemokete. Sena sebonaha ka sefako se seholo. Baetapele ba mashome amabedi le bone kapela Jesu. Ena ke Terompeta ya bosupa ellang Lehodimong.

TSHENOLO 11:15 Mme ha lengeloi la bosupa le utlwahatsa lentswe la lona; haeba le mantswe a phahamileng Lehodimong, areng, Mebuso ya lefatshe efetohile Mmuso wa Morena wa rona, le wa Kreste; mme Otla busa ka hosafeleng.

16 Mme baholo ba mashome amabedi le bone, a dutseng pela Modimo, awa ka difahleho tsa ona, mme a rapela Modimo,

Terompeta ya bosupa keha Morena A theohela ntweng ya Armageddone eleng hotla ha Hae laboraro.

Lengeloi la bosupa la Laodisea ke lengeloi la Tshenolo 3:14 le Tshenolo 10:7 ke la lefatshe le senolang hotla ha Jesu.

Molaetsa o lebisitsweng ho Laodisea ke tlhokomediso ya Matshwenyeho. Kahlolo etla nakong ya Matshwenyeho a Maholo.

Re lokela ho hlokomela nako ya Matshwenyeho a Maholo.

Ho bulwa ha Ditiiso tse Supileng dietsaha ha Monyaduwa a nkelwa Lehodimong.

61-0101 TSHENOLO KGAOLO YA BONE.2

Jwale, re fumana kamora tsena, "Kamora tsena." Kamora tsena ebolela "Ha nako ya kereke efedile."

Yaba Johanne one a lokela ho nyoloha, "nyolohela kwano," eleng sebolelang "nyolosetsa hodimo mona." A mobontsha tsohle tse tlang ho etsahala ka nako ya mongwaha wa kereke. Ebe nako ya kereke ya mongwaha efedile, re fumana hore ebe Johanne ene ele setshwantsho sa Modumedi wa sebele. Hantle feela? A laelwa, "Nyolohela kwano.

PONAHATSO YA MENGWAHA YA KEREKE TSE SUPILENG KGAOLO YA BONE

Mme ene ese hofihle ho Tshenolo 5:6-8 (elatelang Tshenolo 4:2-3 ka nako eo) eop re bonang "Konyana" enka buka "Ho Ya" Dutseng teroneng, jwalo kaha ho boletswe ho Tshenolo 4:2-3 le 9-10."

Kgaolo 4 ebonahatsa Johanne a nkelwa Lehodimong (seo batho basebitsang Tlhwibilo) ha nako kereke ese efedile.

Ebe ho Kgaolo 5 etla kamora Kgaolo 4 nakong eo ya mathata. Ka tsela ejwalo baholo ba 24 , 12 ya bona ke baapostola ba Lekane Sesetjha, ba Lehodimong ha sena seetsahala. Hantle sena keho buleha ha Ditiiso tse Supileng.

Re bona hanyane mona ha lengeloi le tlisa tsena ho Moena Branham buka hore a rere ka Ditiiso tse Supileng. Empa mokete haholo, ho bulwa ha Ditiiso, ke ntho ya nako etlang. Modimo O tlisa tshenolo ya seo pele, hore re dule re lokile bakeng sa seo.

63-0324M DIPOTSO LE DIKARABO KA DITIISO

POTSO: “Ho Tshenolo temana ya 5 hoisa 9, ke bomang bana ba binang ha Konyana enka Buka?

Na bana ke bahlwibitsweng na”?

Answer: Tjhe,

…. Ho nale phoso. Ho nale phoso.

[Monna hara phutheo o kopa Moena Branham ho bala Tshenolo 5:9 hape -- Mong.]

Mme ba bina pina entjha, bare, O lopketswe ke honka Buka, leho bula ditiiso hobane o ile wa hlajwa, ... (Mme ke eo moo taba. Ke ena. Kene ke entse phoso hodima seo. Oya bona?) ... ore lopollotse hotswa melokong, ...

... Empa lea bona ha a nkemisa moo? Ha A bokwe.

Ha nkaba ka bala karolo enngwe. Lea bona, ke nale yona mona: "mme..." Sheba mona. "Mme ba bina pina entjha," mme yaba kea emisa. Lea bona? Empa sheba mona, "pina eo bae binang, bare, Ore pholositse melokong yohle, maleme ohle, le ditjhabeng tsohle."

Hantle feela, ke bona.

 

Ka tsela ejwalo Monyaduwa ose a potapotile terone ha Jesu a bula Ditiiso.

Re kgutlela hape ho Tshenolo 11 leho lengeloi la Terompeta ya bosupa.

TSHENOLO 11:15 Mme ha lengeloi la bosupa le utlwahatsa lentswe la lona; mme hone hole lerata le leholo Lehodimong, lereng, Mebuso ya lefatshe efetohile mebuso ya Modimo wa rona, le wa Kreste; mme otla busa kahosa feleng

16 Mme baholo ba mashome amabedi le metso emene, baneng badutse ho potoloha terone, bawa ka difahleho tsa bona, mme barapela Modimo

Ha terompeta ya bosupa ya Kahlolo eutlwahala, ebe baholo ba 24 bawa ka difahleho tsa bona Lehodimong.

Ka tsela ejwalo Terompeta ya bosupa ha e utlwahala 12 baapostola ba Lehodimong. Sena ke kamorao hore Monyaduwa ankelwe Lehodimong. Ka tsela ejwalo Terompeta ya bosupa etlisa Kahlolo pele ho Armageddone eleng hotla laboraro hwa Jesu bakeng sa Armageddone, ekeke yaeba lengeloi la Tshenolo 10:7 leo mosebetsi wa lona ene ele ho senola diphiri ho Monyaduwa bakeng sa Jesu.

 

 

KGAOLO 12

 

Ena ke Kgaolo eka tsela enngwe. Lengeloi la kgaolo 10 letlile ho Baditjhaba le Bajude. Kgaolo ena ebua le Baditjhaba le Bajude. Ebua le Bajude ha Jesu Ane A tswalwa A bile A nkelwa Lehodimong. Ebe Bajuda baya foufatswa bakeng sa hore Baditjhaba bakene.

Ba ile baahlolwa Tiisong ya botshelela. Ba potapotile Bajude lefatsheng, Modimo O lokela hoba sireletsa. Haeba ba bolawa ho lokile. Bahasane hohle mona lefatsheng la semoya. Batla nyolla matlahadi a Amerika ho sireletsa Israele qetellong ya kereke ya bosupa ya mongwaha.

Ebe seo sekgutlela morao ho Bajude ka nako ya Matshwenyeho ho Moshe le Elia hoetsa hore lefatshe le metse bahlorise ba Israele. Mona Bajude ba hasane hohle mona. Presidente Obama o ile a etsa hore United Nations ebe kgahlano le Israele pele a lahlehelwa ke matla ka 2017. Semoyeng, ona ene ele motsamao o bowatla. Hoba kgahlano le seporofeto sa hore Bajude bakgutlele Israele hoba kgahlano le qeto kapa thato ya Modimo. Ha Presidente Trump a dumella Jerusalema hoba motse moholo wa Israel ka 2017 yaba United eba kgahlano le yena ka dikgetho tse 128 hotse 9. Trump ka sebete o ile a iphapanya seo. Le jwalo lehwatata la Israele hoka kena. A iphapanya le ditjhaba tse ding. Empa baporofeta bana ba babedi baetsa mosebetsi wa bona.

Jwalo kaha Bajuda ba ile ba iphapanya Jesu ha Ane A nkelwa Lehodimong, setshwantsho sa Kereke ha enkelwa Lehodimong.

TSHENOLO 12:1 Mme ha bonahala dimaka Lehodimong; mosadi ya apereng letsatsi, anale kgwei tlasa maoto a hae, mme hloohong ya hae a rwetse moqhaka wa naledi tse leshome le metso emmedi:

Mosadi o bolela kereke. Moqaka wa pele ke kereke ya Bajude ka meloko e 12 ya Israele, ebe kereke ya Baditjhaba ka baapostola ba 12. Kgwedi ke molao wa baporofeta ba Selekane sa Kgale. Letsatsi ke mohau wa baapostola ba Selekane Sesetjha. Baapostola le baporofeta, Selekane sa Kgale le Sesetjha, ho laola kereke ya Baditjhaba le ya Bajude.

TSHENOLO 12:2 Mme alla abatla ho beleha ngwana, mahlokong a pelei, mme a opelwa abatla ho pepa.

Abrahama obile 1900 BC. Qaleho ya moloko wa Bajude. Ha Jesu Ale lemo tse 33 One Ale monyane haholo ho ka lekana le setjhaba sa Bajude. Sena sebontsha hore leano la Modimo la topollo hase ntho hona jwale. Bajude ka bo bona bane baomile moya ose ole siko. Hone hose moporofeta ya kileng a bua le bona lemong tse 430. Roma e ile ya bahapa ka 63 BC mme ya batshwara hampe, meharo, le baetapele bakgohlanetseng. Thutuho ene ele ntho esa batlaheng.

TSHENOLO 12:3 Mme re lefatsheng le leng; mme bonang drakone ekgolo, enang le hlooho tse supileng le naka tse leshome, le meqhaka esupileng hloohong tsa yona.

Dragone ebolela Satane. Satane one atlilo nka puso ya Roma mme aleke ho fedisa Jesu. Hlooho tse supileng ke thaba tse supileng tsa Roma. Naka tse leshome ke matla a Pope ho busa lefatshe. Pompey, mogenerale wa Roma, hoka hapa Israele ka 63 BC, lemong sona seo Julius Caesar ane antsha tjotjo hoka hapa dikgetho tsa hoba Pontif kap Pontifex Maximus, moprista emoholo wa diphiri tsa Babylona tsa Nimrod. Naka tse supileng ene ele maloko a supileng a Julius Caesar a ileng a iponahatsa ele babusi ba Roma ka bobusanotsi.

Julius Caesar ene ele mmusa notsi bophelo ba hae bohle. Mora wa kgaitsedi ya hae Augustus ebile mmusi wa pele. Anka mora wa mothoduwa Tiberius. Tiberius ebile mmusi ha Jesu ane a thakgiswa. Mora wa moena wa hae Caligula o ile a busa kgwedi tse mmalwa ahlahnya hobane ane a nahana hore ke Modimo. O ile a bolawa lemo tse tharo le halofo kamora moo.( One a nahana hore ke Modimo, jwalo ka Jesu, obile le lemo tse tharo le halofo tsa tshebeletso ya hae). Malome wa hae Claudius o ile anka tiiso anyala mme wa Nero. Mme wa Nero o ile a bolawa ke Claudius hamorao a bolaya mme wa Nero a qala ho bolaya Bakreste, le baapostola baitseng. Mme yaeba mogenerale wa bosupa wa Roma hotswa Spain, Galba, ya ileng a busa kgwedi tse supileng kamora moo a bolawa. Mmusa notsi wa sesole hotswa lelokong le kgopo la Julius Caesar.

Lelapa lena le ile la qala puso ya Roma. Roma e ile ya hapa Israele ka 63 BC. Ha Julius Caesar anka puso ho Heroda, eo eneng ese Mojude, morena wa Bajude hobane ntatae Herod o ile a thusa Caesar. Sena sebeha Roma sebakeng sa Heroda ya ileng a leka ho bolaya Jesu ha ane ale lemo tse pedi.

TSHENOLO 12:4 Mme a hula karolo ya boraro ya mabotho a Lehodimo, mme awa lahlela lefatsheng: mme dragone ya ema ka pela mosadi, ewleng ho leka ho bolaya ngwana ha a tswalwa.

"Mohatla" wa dragon popnong o emetse "pale" histori ya Diabolosi eo ae bolellang batho. Karolo ya boraro ya batho. Modimo O bona lefatshe ka tsela tse tharo ya lefatshe. Bajude, Basamaria (halofo ya Bajude le halofo ya Baditjhaba), le Baditjhaba. Modimo O bona Bajude ele karolo ya boraro, eseng ka maepehelo empa ka dipalo.

Bana ba Abrahama ba bitswa dinaledi. Ka mantswe amang, setshaba sa Bajude.

GENESE 15: 5 Mme a montshetsa kantle, yaba ore, Sheba sebakeng sa Lehodimo, mme o bale dinaledi, haeba oka kgona ho dibala na: mme are ho yena, peo ya hao etlaba kalo le yona.
DANIELE 8:9 Mme hotswa hara tsona hatswa lenaka le lenyane, le ileng lafetella, ho leba borwa, leho leba botjhabela, hoya naheng yohle.

10 Mme la tsokwa, esita le mabothoa lehodimo; mme tsa lahlelwa fatshe mmoho le dinaledi tse ding, mme tsa hatakelwa.

Lenaka le emetse matla a mmuso. Lenaka le lenyane le emetse lefatshe, eleng Vatican. Enale kilomitara tse leshome hane enale sehlotshwana sa baahi. Empa ke hlooho ya kereke ya Roman Catholic ebitswang kopanelo ya bahalaledi. Hoka rapella bashweleng meya ya bona. Ekare bantsha batho bao lehodimong hobane meya ya bademona haeyo lehodimong. Baiketsetsa lehodimo la bona le ikgethileng.

TSHENOLO 12:4 Mme ya nka karolo ya boraro ba dinaledi tsa lehodimo, mme tsa lahlelwa lefatsheng: mme yaba dragone e ema kapele ho mosadi ya tlilong ho beleha, hoka harolola ngwana.

Satane o sebedisa Bajude ba badumedi ba ileng ba amohela Jesu Sontaha sa Dipalema hoka Mothakgisa ka Labohlano. Tjhefu ena ekene le hara baetapele ba badumedi. Ka AD 70, Bajude ba kabang 11ooooo ba ile baeshwa atleng tsa mogenerale wa Roma eleng Titus ha a heletsa Tempele le motse wa Jerusalema. Bajude ba ile ba hweletsa hore Jesu Athakgiswe mabitso a bona a ile a tloswa Bukeng ya Bophelo Lehodimong hobane ba mametse leshano la Mautle la dipale eleng ntho tse siko Mangoling.

TSHENOLO 12:5 Mme a beleha ngwana emotona, ya busang ka lere la tshepe: mme ngwana ankelwa ho Modimo, le teroneng ya Hae.

Abrahama one ale lemong tsabo 1900 BC. Nako ya ho qala ha setjhaba sa Bajude. Ha Jesu ale 33 One Ale monyane ho nale ho tswalwa ha Bajude "mme" ka tatello ya nalane ya baholo ba Hae.

Lere la tshepe le bolela lemo tse 1000 tsa kgotso kamora Armageddone. Sebe sekeke sa dumellwa moo. Ka tsela eo Bajude batloha sebakeng ka lemo tse 37 kamora hore Jesu a nyolohele Lehodimong. Bane batswile ntweng ekgolo AD 70 moo Roma le batshehetsi ba yoba ba ileng bamenya Bajude. Ke Bajude bafetang millione ba ileng ba bolawa . Mahlatsipa a ileng a phonyoha a ile a fumana botshabelo mane Stalingrad ntweng bobedi ya lefatshe ha Germany ehapa Russia.

Kamora AD 70 Bajude ba ile baba kgahlano le mmusi Hadrian ya ileng aba balehisa ho tloha Jerusalem ka 135 AD. Bajude banyamela maqepheng a Bibele ba boela bahlahella ntweng ya bobedi mane Holocaust moo Hitler a ileng a bolaya millione tse tsheletseng. Ena ene ele feela Matshwenyeho a manyane. Ponahatso ya Matshwenyeho atlang.

Jwale Bibele enka Bajude Matshwenyehong a maholo.
TSHENOLO 12:6 Mme mosadi a balehela felleng, sebakeng seo ase lokiseditsweng ke Modimo, ka matsitsi a sekete senang le makgolo a mabe le mashome a etsheleng.

Matsatsi 1260 ke lemo tse tharo le halofo tsa Matshwenyeho a Maholo. Tjhaba se lahlilweng, Israele ole felleng o latotse nnete.

TSHENOLO 12:7 Mme haeba le ntwa Lehodimong: Mikaele le mangeloi a hae ba lwantsha dragone; mme dragone ya itwanela le mangeloi a yona,

TSHENOLO 12:8 Mme ya seke ya hlola ebonwa; leha ele ho fumanelwa sebaka Lehodimong.

Ha kereke ehlwibilwa, Satane olahlelwa fatshe lefatsheng le baena ba bang. Ebe Matshwenyeho aya qala ohlasela Bajude le barwetsana ba mawatla dikereke tseneng disa tsebe Bibele. Moya o Halalelang o siya lefatshe o nkela Monyaduwa sebakeng. Bophelo boya tsamaya ebe Lefu lea kena.

Mikaele ke Arekangeloi ebang lentswe la lona le tsosa bafu.

JUDA 1:9 Lejwalo Mikaele Arekangeloi,

Ka tsela eo ha Ane A leleka Satane Lehodimong, ka tsela eo Lehodimo lehlwekisitswe ke Mikaele ebe aka theoha ho tsosa bahalaledi.

Kreste O ipitsa Mikaele ha A sebetsa jwalo ka Lengeloi.

63-0728 KRESTE KE SEPHIRI SA MODIMO O SENOTSWENG

Ntho ya pele eo Lusifera a e entseng keho arohanya motho le Modimo, one a batla ho aha mmuso wa hae, eleng wa meetlo, o moholo hofeta wa Mikaele.

55-0109E QALEHO LE PHELETSO YA MONGWAHA WA BADITJHABA
"Mme ka nako eo Mikaele Otla ema, Kgosana ekgolo." Mikaele ene ele Kreste, hantle feela, ya neng a lwana Lehodimong le mangeloi a Satane.

TSHENOLO 12:14 Mme mosadi a newa mapheo a mabedi ekang a ntsu, hore a falle lefeleng, sebakeng sa hae, moo antseng a hola le nako, mme le dinako, le halofo ya nako, ho tloha sebakeng sa noha.

Noha enale sefahleho kapa hlooho, wa hoqetela antikreste Pope. Ntsu, ka mahlo a yona a bohale, ke moholala o motle wa moporofeta. Moshe le Elia, mapheo a maholo a ntsu, ba sireletsa 144 000.

TSHENOLO 12:15 Mme noha ya tshwela metsi ka lehano la yona ho lelekisa mosadi, ele hore atle a hoholwe ke metsi a morwallo.

Morwallo wa batho le dithuto

TSHENOLO 12:16 Mme lefatshe la thusa mosadi, la bula molomo wa lona ho mopata, mme la metsa metsi atswang molomong wa drakone.

Baporofeta babedi ba nale matla lefatsheng. Lefatshe lea buleha ho metsa dira tsa bona.

Ka tsela ejwalo baporofeta bana babedi, jwalo ka bahlabane ba baholo ba ntwa, basebedisa "dibetsa tsa tlhaho" kaho tlisa ditsuatsue, tshisinyeho ya lefatshe, ka maqhubu a lefatshe, sehlopha sa dintsintso le marutle, lefifi le leholo, diso tse bohloko jwalo jwalo hoka lwana le antikreste Pope. Pope o leba ho lwana le Bakreste, banale tshepo ekgolo, hose kgathalle, le botswa ho bala Bibele. Banna ba bapala "ho latela moetapele" mme ba wela ka hare ho sekoti sa Matshwenyeho amaholo. A tjhwatlakwa ke baporofeta bana babedi , antikreste Pope o fumana boiphetetso ho bana basa tsamayelaneng le yena. Ha Jesu atlo dula setulong sa mohau. Eba mohau o fedile.

TSHENOLO 12:17 Yaba dragone ehalefela mosadi, mme yatla elwana le peo ya hae le lesika, eleng bao ba bolokang molao wa Modimo, mme re nale bopaki ba Jesu Kreste.

Temana ya ho qetela ebua ka borwetsana ba mawatla ba lebileng Matshwenyehong a Maholo. Mosadi o etsa mose ka lesela. Leha ekaba ke mofuta ofeng feela, entse ele lesela le nepahetseng. Ka tsela ejwalo Matshwenyeho ke moo barwetsana ba mawatla ba lebang teng. Ene ele lesela le letle, Bakreste ba lokileng. Empa bane basaka bakenella Mangolo a Bible ya King James. Ba nnile ba iphapanya Mangolo. Moo Lengolo lereng bakgutse ba bua ka Diaduma, bane bathabetse ntho tsesa tsejweng. Ka tsela ejwalo bane basa kene pateroneng ya lesela. Yaba Modimo O batlosa ho lesela, leseleng le lokileng, empa ha bana leano ho Lentswe. Jwale reka leba ho Kgaolo 12 hoka bona pale ya kereke.

TSHENOLO 12:6 Yaba mosadi o balehela lefelleng, moo holeng sebaka selokiseditsweng yena ke Modimo, ka matsatsi a sekete le makgolo a mabedi le mashome a tsheletseng.

Ho tlile jwang kereke ka matsatsi a 1260?

Letsatsi hoya ka seporofeto selemo.

Labane o boleletse Jakobo:

GENESE 29:27 Qetella beke, mme retla o neha le sena hobane o qetile lemo tse supileng.

Kgwedi ya Bajude ene ele matsatsi a 30.

TSHENOLO 11:2 Empa mahlakore aka ntle ho tempele, le seke la wa lekanya; hobane a neilwe Baditjhaba: le motse o halalelang ka dikgwedi tse mashome amane anang le metso emmedi.

3 Mme Ketla neha matla dipaki tsaKa tse pedi, mme batla porofeta ka matsatsi a sekete le makgolo a mabedi le mashome a tsheletseng, baapere aparo tsa mekotla.

Habedi ke mashome amabedi. Haeba matsatsi a 1260 ke kgwedi tse 42 ebe hantle feela kgwedi ke matsatsi a 30. Kgwedi tse 12 Bajude tse etsang selemo ke 12 x 30 = matsatsi a 360.

Ha selemo sa rona Baditjhaba ele matsatsi a 365,25 repele ho Bajude ka matsatsi a mahlano le kotara.

Sena sebolela 70 ya lemo tsa rona eba matsatsi a 5,25 x 70 =367 eba reba pele ka selemo ho Bajude. Ka tsela ejwalo lemo tsa rona tse 70 (lemo sa rona se entsweng ke Julius Caesar) selekana le lemo tse 71 tsa Bajude.

Ke sona sephiri sa ho utlwisisa seporofeto.

Mosadi (kereke) ebalehela lefelleng ka lemo tse 1260.

Mongwaha o qadile neng?

Lemo sa 378 ene ele lemo semahlonoko. Hobane kgetlo la pele Huns (ya ileng a tlisa karohano ho mmuso wa Roman eleng se ileng sa tsosa matla a Pope) ele karolo ya lebotho la Gothic le ileng la bolaya mmusi Valens le lebotho la hae ntweng ya Adrianople. Theodosius o ile a beuwa mmusi. Lefung la hae o ile a arola matla habedi bakeng sa bara ba hae babedi. sena se ile sa bonatswa ke tlhafu tsa tshepo tsa Setshwantsho sa Baditjhaba sa pono ya Daniele. Ebile mmusi wa pele wa hohana sekoa sa hoba Pontif kapa Pontifex Maximus hoo Julius Caesar a ileng a amohelwa ka 63 BC. Sena sa moetsa moprista wa diphiri tsa Babylona. Leemedi lena bishopo wa Roma ya ntseng a bitswa Pontif. Ka tsela eo diphiri tsa Babylona tsa kena ka hare ho kereke ya Roman Catholic hoka etsa Sephiri Babylona. Theodosius o ile a dumella thuto ya Trinity jwalo ka yona feela ele nnete Trinity. Qetellong, a dumela puso ya kereke ya Roman Catholic hodima puso.

Sefale sa beuwa. Mobishopo wa Roma one aka bitsa mmusi hoka fana ka kahlolo hobasa dumellaneng le kereke ya Roman Catholic. Matla a dipolotiki a kena ka hare ho kereke ka matla.

Bakreste ba hasana hohle hobane bane ba batla ho bolokeha. Mashome a dimilione a ile a bolawa a emiswa ho bolawa ka lemo tsabo 1700.

Mohlala ene "kereke lefelleng" moo Walsenses. Ba ile ba balehela lefelleng la Alps moo baneng bahatsela hofihlela baeshwa ka nako enngwe. Ka nako enngwe, bahasana ba balehela mabotho a Roman Catholic aneng aleka kamatla hoba fedisa.

 

 

Ba kabang 1150 Baditjhaba ba Waldensia bane bale Mengwaheng e Lefifi mane lefelleng la Alps. Noka Rhine mme Noka ya Rhone ebontshwa mona diagramong. Ba ile ba tlala lefella la Alps mme batlala naha yohle barera Evangedi. Sebete sa bona le mafolofolo a ile a bonahala. Ha Poelano eqala ka 1520 ba ile bafumana sebaka hole le mabotho a Roman Catholicism. Qetellong Bontate Babalehi ba ile bafihla ka 1620 mane Amerika ho fumana botshabelo ho qoso ya Catholic. Ba ile bafihla Massachusetts moo holeng letheba le lefubedu mmapeng.

Bane ba batla bolokolohi ba bodumedi. Kereke ntle le Pope. Naha esenang morena.

Ho tloha ka 378 to 1620 hoisa lemong tse 1 242 tsa Baditjhaba.

Empa selemo ka seng hotse 70 ke selemo kapele ho sa Bajude. Ka tsela eo arola 1242 ka 70 mme o fumana 17 le kotara tse tharo ele lemo tse 18 hofeta.

18 + 1242 = 1260 eleng lemo tsa Bajude.

Kaofela boporofeta ba Bibele bosebetswa ka lemo tsa Bajude.

Qetellong kereke ya phomola tlhorisong ya Catholic. Bibele ho Maprotestanta ba dumela bonneteng batoafatso ka tsela esokang ebonahala lefatsheng.

Maspanish a hapa Mexico le Borwa ba America ka lemo tsabo 1500. Ba ile batla le kokwana hloko ya smallpox hoo Maindia a Amerika ba ileng bahloka ho hana. Maindia a Amerika a ile ashwa ka mashome a dimilione ka baka la Bophirima ba Amerika ene ele lefella lele holo ho leba mane Europe.

 

 

Sena se ile sa etsa hore Amerika ephahame haholo ka metse 13 hoba le matla haholo kamora ntwa ya bobedi ya lefatshe. Amerika ka baka leo ya sireletsa Israel hore bafumane Lefatshe la Tshepiso. Mopresidente Truman ka 1948 ebile wa pele mopresidente hoka tsebaha Israele jwalo ka naha. Moresidente Nixon a pholosa Israele ho tlhaselo ya Arab ka tsatsi la bona le halalelang Yom Kippur ka 1973. Difofane tse kgolo tsa Amerika tsa isa dibetsa ho Israele hoka dumella hore Iseraele efeketse Arabs. Israele ya hlola ditanka tsa Syria mane Golan Heights ho makatsang bongata ba Maamerika ba ile ba ithuta mano a hoetsa dibomo le dimisaele. Sena sa fetola maemo a lebala la ntwa.

Yaba Mopresidente Trump a tsebahatsa ka 2017 hore otla tlosa diahelo tsa Amerika hodiisa Jerusalema. Bapresidente ba pele bane bale boi hoka etsa sena, ho kenyeletsa le mopresidente Obama ya ileng akgetha kgahlano le Israele pele a siya ofisi ya hae. Matjhaba a Kopaneng ane a kgethile 128 ho 9 kgahlano le Trump. O ile a iphapanya bona. Trump ke monna ya sebete haholo bakeng sa hoetsa sena. Empa Amerika ka mabotho a matlahadi, ba ile ba aha lehwatateng jwalo ka Bontata moholo ba bona, jwale base bakgema le Israele. Mogenerale Mattis ke moetapele wa mabotho. Moetapele emoholo lebothong la Mopresidente Trump ka sebete seo sa hae.

Truman (T) Nixon (N) Trump (T). TNT. Thutuwo ya Semoya. Ho kgutlela hae ha Bajude Israele ho phethahale seporofeto sa lemo tse 2000. Lefatshe ha le soka le bona sena.

Naha tse Kopaneng tsa Amerika dibitswa USA.

Lebella Jerusalema. Na o ile wa hlokomela sena Jer USA lem. USA emahareng a Jerusalema.

Modimo O tsebile ka sireletso ya Amerika ho Israele morao kwana Selekaneng sa Kgale ha Davida ane afana ka bitso leo.

Naledi ya Davida ke letshwao la Israele folageng ya bona. Folaga ya kgale.

 

 

Empa ho nale khoutu epatehileng mona ntlheng tse tsheletseng tsa naledi eo?

 

 

Moshe o ile antsha Bajude Egepeta. Baahlodi ba busa. Marena a leka hoba busa. Bane ba nale baeletse ba nepahetseng, bao kamehla baneng ba iphapanya bona, bane batswa ho baporofeta. Yaba hotla nepahetseng Messia. Yaba baya Mmolaya. Sena se ile sa hlola hore lemo tse 2000 moloko omong le omong ka ditjhaba. Jwale bakgutlela Lefatsheng la Tshepiso, empa haho sebaka bakeng sa seo. Ka tsela ejwalo ho lokela hore ebe Moshe ya tlang hoba emela Matshwenyehong a Maholo. Leano la Modimo kamehla lefella moo le qadileng teng.

Tumelo ya Mengwaha ya Kereke tse Supileng tse ka hare ho Bibele ke mohlala wa sena ho finyella mongwaheng wa kereke wa pele.

Monyaduwa o lokela ho nyalana le Jesu. Ohloka palamonwana etjhidikwe enang le silevera hoka paka bosafeleng. Haho qalo, haho pheletso.

 

 

Empa o lokela hoba sedi haholo hobane ena ke nako ya hoqetela. Jwalo kaha Modimo A kgutlela ho Israele, Otloha ho Baditjhaba jwale.

Ebe Evangedi eboela ho Israele Matshwenyeho a Maholo jwalo ka kereke eneng ele fofo esa mamele Mangolo, eya tsongwa eya bolawa. Nakong ya Matshwenyeho onka letshwao la sebata kapa (tsela ya mekgatlo ya hose mamele Mangolo) kapa oya bolawa.

Barwetsana ba bohlale bakena Moketeng hoja. Barwetsana ba mawatla batla jewa ke Sebata.

TSHENOLO 13:15 Mme sebata sa neuwa matla, hore setshwantsho sa sebata sebue, mme saetsa hore ba bangata basa rapeleng sebata ba bolawe.

16 Mme sa hlola bohle, ba banyane le ba baholo, barui le bafutsana, batshwerweng le ba lokolohileng, hoka amohela letshwao la sebata letsohong le letona, kapa phatleng:

Phatla ke hona moo monahano oleng teng. Hang feela ha o laolwa ke baetapele ba kereke, sena sebolela mosebetsi, le sona seka tlasa taolo ya motho. Eba jwale hao kgone ho inahanela.

Ka yona tsela eo Bajude ba ileng baamohela Kreste ka Sontaha sa Dipalema ka taelo ya baetapele ba dikereke Labohlano keha ba Mmolaya.

 

 

Kgaolo 13

 

TSHENOLO 13:1 Yaba ke ema lehlabatheng la lewatle, mme ka bona sebata senyoloha lewatleng, se nale naka tse supileng, hodima naka tsa sona hole meqhaka e leshome, mme hodima hlooho hole mabitso a nyefolang.

 

 

MONGWAHA WA KEREKE YA SMYRNA - BUKA YA MONGWAHA WA KEREKE CPT.4

Jwalo kaha sebata mane Lekgotleng la Nicene, ka tsela ejwalo setshwantsho sa sona eleng Lekgotla la Lefatshe la Dikereke ka tsela esenang Modimo ka matla a Satane ka bohale ba hae ho lwantsha morara wa sebele. Ena etlilona tsela ematla ya diabolosi.

Mane lekgotleng la Nicene ka 325 AD mmuso wa Roma o ile wa hlahisa Bobishopo ba Roma ka matla dipolotiki a Roma. Constantine ka boyena one a tsamaisa Constantinople. O bile a fana ka bokgothokgotho ba tjhelete ho bishopo ya Roma. Thuto ya Trinity e ile ya hatellwa ke Lekgotla hoba thuto ya motjhelella ya kereke ya Roman Catholic. Kgaolo ena esebetsana kapa emaela le kereke ya Catholic le taolo ya yona ya lefatshe. Ena hase ho tsoha ha Europe jwalo ka puso ya bobedi ya Roma ho busa lefatshe.

Tsoseletso ya Roma ke ho tsoha ha kereke ya Roman Catholic jwalo ka tsela ya hoba le matla a ditjhelete lefatsheng. Mosebetsi wa bona keho hatella baetapele ba bona hoba kgahlano le le Maprotestanta hore balahle sengodilweng ka hare ho Bibele mme banke mohopolo wa meetlo ya batho ya bahetene. Jwalo ka Keresemese le Trinity ditswa ho bahedene. Resa bue ka mahe a easter le mmutlanyana ya easter. Arekabishopo. Kardinale. Dipope. Pontif. Modimo Asena Lebitso A nale maemedia a mararo. Lebitso la Ntate, lela Mora, lela Moya o Halalelang. Lebitso keng? Hahole motho ya sa tsebeng, ebe kereke ekgona ho laola ka tsela ya mokgatlo wa Roman Catholic.

Mohetene wa Roma Caesars o ile a busa ho tloha thabeng ya Capitoline mane Roma. Tempeleng ya Jupiter thabeng ya Capitoline ene ele hlooho ya mmuso wa Roma.

Mona diagramo ebopntsha thaba tse supileng tsa Roma tse ahilweng mane Italy.

 

 

Bosesare ba ile bahlolwa ke dibarbariane tlasa Odoacer le matla abona afela. Thaba ya Capitoline e ile ya lahlehelwa ke matla. Yaba Pope hanyane a tsoha ka matla atswang hotswa paleising ya Lateran thabeng ya Caelian, eleng sebaka seo Pope a dulang ho sona. Pope ha jwale o nale tshusumetso ekgolo ya dipolotiki lefatsheng. Kopano ekgolo eo ebileng teng ya baetapele ba dikereke ka lefu la Pope John Paul 2. Leqeba le bolayang le ile la fola. Matla ao aneng a lahlehile ka Caesar a ile a wela hodima Pope sekaleng sa lefatshe. PaganE Roma e ile ya hapa lefatshe. Kereke ya Roma yaeba bohlale. Seo se hapa mohpolo hore bafane ka tjhelete ho kereke. Ka tsela eo etlale lefatshe lena.

Thaba tse supileng tsa Roma.

Sena sehlalosa sephiri sa hlooho tse supileng tsa sebata. Hlooho tse supileng dibolela thaba tsa Roma. Romulus le balatedi ba hae ba ile baaha hodima thaba ka baka la tshabo. Ha bane ba hapa thaba tseo ba ile baaha hodima thaba (mola o mofubedu). Hang feela mabota a ahuwa ho potoloha thaba yaba ebitswa motse. Ka tsela eo o ile wa tsebahala ka Roma motse o ahilweng hodima Thaba tse Supileng.

Lewatle le emetse tulo esenang botsitso ya Europe hara yona hole kereke ya Roma etsoha ka matla.

Hlooho tse supileng diemetse sebata ka mmuso wa Roma. Kereke ya Roma ekgolo hofeta tsohle kereke tsa Maprotestanta. Pope o fumana tjhelete engata ka tsela eo hobane ke moetapele wa bodumedi.

63-0319 TIISO YA BOBEDI

Russia hae buse bohle; hare buse hodima tsohle. Ho morena ale mong ya busang ... jwalo ka puso ya tshepe ya Nebuchadnezzare emathelang menwaneng ya mang kapa mang, ke phetho ke Roma.

Roma haba sebetsi jwalo ka bongata; esebetsa jwalo ka toropo.

Europe hase sera sa mmuso wa Roma.

Roma ebatla ho busa lefatshe. Tsela enngwe feela eo Roma eka etsang seo keha ele kereke (pere etshweu) jwalo ka matla a dipolotiki (pere ekgubedu) le matla a tjhelete (pere entsho). Kajeno pere tsena tse tharo diakopana, diemetse mokalli wa tsona eleng Lefu. Haho setjhaba seka busang ntle leho hapa naha. England enale dikepe tse ngata hofeta bohle. Empa ntwa ya bobedi ya lefatshe e ile ya etsa hore ba seke baba le letho bafutsanehe.

Makomonisi a hlahella kamora ntwa ya bobedi ya lefatshe kamora hore Russia efutsanehe. Basale matla empa tjhelete ya bona elekantswe. China ebile bohlale kaho hapa mahlale a moruo. Haba leke ho hapa haholo hoo bakekeng baeba le taolo.

Roma ene e ithuta. Ho hapa naha hoja haholo ho setjhaba. Empa jwalo ka kereke, Pope aka kgona ho laola moruo kahoba tshepisa hoya Lehodimong. Kaho hlalosa hore yena ke mohlahlami wa Peterose ya ileng a newa dinotlolo tsa Lehodimo, Pope a fumana balatedi ba bangata haho ka hore oba isa Lehodimong.

Hlokomela Peterose ya neng a nale senotlolo sa ho bula Monyako Door o tsebahala ale bohlokwa hofeta Jesu Eo eleng Monyako. Ena ke phoso ekgolo.

TSHENOLO 13:4 Mme barapela dragone e ileng ya neha sebata matla: mme barapela sebata, bare, ke Mang ya lekanang le sebata? Ke mang yaka lwanang le sona?

Satane olaola dipolotiki. Ka tsela ejwalo Satane o thusitse ho tsoheng ha Pope le ho fihlela matla a dipolotiki. Jesu O ile A hana matla a dipolotiki ha Satane ane a Moneha ona.

“Ke mang yaka lwanang le Pope?” Haho motho.

Makomonisi a lekile ho fedisa kereke ya Roman Catholic mane Poland empa Polish Pope John Paul 2 ene ele sebetsa sefedisang Makomonisi mane Poland eleng se ileng saetsa hore Russia elahlehelwe ke ntwa mane Botjhabela ba Europe ha makomonisi ane a hlolwa ke ntwa. Ka tsela eo balaodi ba ile bahlompha Pope. Onale tse leshome le metso emmedi dimillione tsa Catholics lefatshe lohle tse motsheatsang. Roman Catholics ehohle lefatsheng hoka lwana le mang kapa mang ya leng kgahlano le Pope. Vatican e ile ya tshehetsa Hitler le Manazi empa bane ba sena seo baka seetsang hobane bane batshaba ho qosa Pope. Tsela eo a nang le tshusumetso dimillione tsa Catholics tse tletseng lefatsheng lena.

TSHENOLO 13:5 Mme molomong wa yona hotswa mabitso a nyedisang; mme sa neua matla ho tswella ka seo ka kgwedi tse mashome a mane le metso emmedi.

Thuto enyane ya Roman Catholic eteng ka hare ho Lengolo. Matla ane a rekiswa le Catholics ka hore olokela o lefe ho ntshuwa diheleng. Pope onale matla hoka ontsha ho purgatory haeba motho ya phelang ale ka hare ho kereke ya Catholic. Pope Francis o neile bapriesta tokelo ya ho tshwarela basadi ba ntshitseng mpa. Pope, kaho bolela ka matla a sebe, jwale o ipeha sebakeng sa Modimo. Kgwedi tse mashome amane le metso emmedi ke lemo tse tharo le halofo. Sena ke nako eo etlang hoba ya Matshwenyeho a Maholo . Ke yona nako eo Pope atlabeng a laola lefatshe hang feela. Hlokomela sena ha Pope anka lebitso la Peterose wa 2.

Moqadi wa Roma ene ele Romulus. Mmusi wa pele ele Augustus. Mmusi wa hoqetela ke Romulus Augustulus. Kae kae Maroma akgonne ho fumana tsela ya hore lebitso la motho wa pele letshwane lela motho wa morao. Pono ya bona ka “wa pele le wa morao” jwalo kaha ba itekanya le Jesu. Peterose ene ele Pope wa pele. Hoya kamoo ba bolelang. Leha taba eo ele leshano hobane bishop wa Roma o qadile ho ipitsa Pope lemong tsabo 400 AD. Lemo tse makgolo esale Peterose ashwele.

Ka tsela eo Peterose wa 2 otla tshwana le Pope.

TSHENOLO 13:6 Mme ya bula molomo wa yona ya nyefola Modimo, ho nyefola Lebitso la Hae, le tabernakele ya Hae, le bohle ba Lehodimong.

63-03 21 TIISO YA BONE

Mme ya bula molomo wa yona ho nyefola Modimo, ho nyefola Lebitso la Hae, ... (neha maemedi) ... le tabernakele ya Hae ... (eleng sebaka seo Moya o Halalelang otsamayang ho sona, hoetsa sebaka mane Roma, motseng wa Vatican; oka nna wa theosa) ... le bohle batsamayang Lehodimong [bahalaledi]. (saba nyefola ka hore ke baiketsisi).

"Lebitsong la Ntate, Mora, le Moya o Halalelang" tseo hase lebitso. Ke lethathama la maemedi. Empa ke yona tsela eo kereke ya Roman Catholic e ileng ya tlosa Lebitso la Modimo mme Maprotestanta a latela mohlala oo.

Thapelo ya bona ho Maria le bahalaledi ba shweleng ya qala tsela ya ho rapela badimo.

TSHENOLO 13:7 Mme sa newa hoka lwana le bahlaledi, mme sa bahlola: mme sa newa matla hodima bana ba bona, ba dipuo, le setjhaba.

63-0321 TIISO YA BONE

Mme sa newa matla a ho lwana le bahalaledi ... (Mme o entse seo) ... le ho bahlola: ... (O entse seo: mme aba tjhesa, aba fepa ditau, mme aba bolaya) ... mme sa newa matla hoba leloko, ... dipuo, le ditjhaba.

Hasea etsahala ka tsela eo ho Roma ho fihlela pagane Roma e ile ya etswa papal Rome le matla a Catholic atlala lefatsheng lena; ho etsa ehohle mona kereke ya Catholic.

Mashome a dimillione a ile a bolawa ke kereke ya Roman ntle ho mohau, mokgwa oo o ile wa emisa ka 1700. Empa sebata sa bobedi sa phahama lefatsheng. Lewatle le emetse naha tsa Europe.

Lefatshe le emetse difofane tsa Amerika. Ma-Spaniards ba ile batla le smallpox le mafu amang ho Mexico le Borwa ba Amerika. MaIndia ba ile bahanana le sena mme ba bolawa ka dimillione. Ha bontate ba Pilgrim ba fihla mane Plymouth Rock hola Massachusetts ka 1620, hoka balehela qoso ya Europe, hone hose amangata MaIndia naheng eo.

MaProtestanta ana batla naha esenang morena leha ele Pope. Bane ba batla tokoloho ya bodumedi. (Naka tse pedi tsa konyana). Congress ene etla kwala setjhaba molomo. Banna ba baholo jwalo ka Washington le Lincoln ene ele baetapele bapele. Empa ha nako entse eya pele bahlolwa ke lerato la tjhelete.

TSHENOLO 13:11 Mme ka bona sebata seseng setswa lefatsheng; mme senale naka tse pedi jwalo ka konyana, empa sebua jwalo ka dragone.

Kereke ya kenella dipolotiking. Kaho hlola phallo ya Pentecostal ka 312 Azusa street mane Los Angeles ka 1906 yaeba mokgatlo ka 1917. Molaetsa wa Tshiu tsa hoqetela ka William Branham o ileng ware ruta tumelo ya Bibele ya kereke ya Selekane Sesetjha, Afihla jwalo ka seipone jwalo kaha baruti khouta molaetsa wa hae. Bane ba lokela hore ba sebedise dikhoutu bakeng sa temana tsa Bibele ebe baetsa thuto ya Mangolo.

TSHENOLO 13:12 Mme a sebedisa matla ohle a sebata sapele, mme sa etsa hore bohle ba sebeletse sebata, seneng se nale leqeba le bolayang.

Amerika enale matla a moruo wa ditjhelete hoka efa dikereke tsa lefatshe. Taba enngwe ke hore ho baruti ba bangata haholo basa sebetseng mane Amerika ho feta lefatshe lohle. Kereke tsa Amerika dihasa taba thuto ya Trinity (eleng ntho eo ba enkileng ho Catholics), mekete ya Keresemese (etswa ho Catholics), hoba le moruti ya etellang pele kereke (etswa ho Catholic mohlala wa moprista ya etellang pele kereke), ho kenya dipolitiki ka hare ho dikereke (bankile seo ho kereke ya Catholic), bahloleha hoka hlalosa sebe sa maqalo ba bolela hore ke apole kapa bajele tholwana e itseng (sena setswa ho Catholics). Seba seka bontsha kapa ho hlalosa hoemela tholwana hobane Modimo o entse sena ka Tsatsi Laboraro. Jesu Oboletse hore motho ha silafatswe ke seo asejang. Ka tsela ejwalo sefate seo hase sefate sena setlwaelehileng.

GENESE 1:12 Mme lefatshe la medisa jwang, le meroho hoya ka tholwana tsa sona, mme difate tsa medisa ditholwana, hoya ka mefuta ya tsona, ka mefuta futa: yaba Modimo O bona hore sena selokile.

13 Mme yaeba bosiu yaba Tsatsi laboraro.

MATTHEU 15:11 Hase sekenang ka hanong se silafatsang; empa setswang ka hanong, ke sona se silafatsang motho.

Ditholwana tsohle dilokile ha dijewa. Ka tsela ejwalo kereke ya Catholic le dikereke tsa Amerika hoka molatela, haba kgone ho hlalosa hore Eva o jele eng hore abe a fumane kahlolo. Haba kgone ho hlalosa hore hobaneng Modimo Asaka a botsa Adama le Eva ba bake. Ka tsela ejwalo dikereke ha dikgone ho hlalosa seo. Mme ba lefatseng la tebalo.

TSHENOLO 13:13 Mme laetsa mehlolo, mme sa theola mollo lehodimong,

13 ke nomoro ya Amerika eqadile ka dikoloni 13. Ka tsela ejwalo 13:13 ke mahlale a Amerika. Mahlale le technoloji ke ona matla a Amerika.

Mahlale le mehlolo. Ho phatloha ha pele ha bomo ya atomic mane motseng wa Hiroshim mane Amerika metara tse kabang 700. Pula ya dibolo tsa mollo yana hodima motse oo. Tsela ya mahlale ene ele kotsi leha hole jwalo e ile ya emisa ntwa mme maphelo a mangata a pholoha. Sa rona ke mengwaha e lefifi. Sefate sa mahlale ke ntho eo. Tsebo ya motho. Jwalo ka meriana efodisang enale ditla morao. MaAmerika ebile bapele (mme ka batho ba 2017) ho leba kgweding. Sepaka paka ekaba dikilometara tse 40000 ka hora setjha ka metsotso e leshome le metso emehlano sepaka pakeng. Sena ke dipilisi tse tshesane tsa mollo, mme le parakuta eka buleha.

American scientific prestige is recognized world wide. Especially since they won the space race to the moon.

TSHENOLO 13:14 Sa thetsa bohle balefatsheng hore badumele mehlolo ya sebata sa pele; sare hoba lefatsheng, baetse setshwantsho sa sebata, seneng se nale leqeba la Sabole, mme saphela.

Mehlolo e etswang ke dikereke tsa Amerika keho sebedisa matla a ditjhelete hore le dihape mekgatlo ya Protestanta ka setshwantsho sa mokgatlo wa Roman Catholic.

Thuto ya Bibele entshuwa hanyane hanyane. Mmino wa Disco jwalo ka difela. Lerato le kopanelo dia bonahatswa. Bodumedi ba Bibele ke ntho ya “maobane”. Hase ntho enkelwang hloohong.

Kereke tsa Evangedi tsa itshetleha ka ntho tse bonahalang, bophelo bohlwekileng. Seo eleng karolo ya seo. Babang bathabela ho bua ka diteme. Kamora seo ke ntho etlwaelehileng “haokatla kerekeng kamehla ota”la kena. Hoya kamoo ho tsebahalang ka Bibele, hanyane hanyane ho boloka seo. Moruti ke yena ya lokelang ho nahanela ba bang, batho bona batswelle pele feela. Ha Bibele efapana hoya ka dikereke badumellana ka temana tse mmalwa tsa Bibele leha basa (mohau) tsebe.

Thuto ya nyenyefatswa. “Ke bokae seo ke lokelang hose tseba?” ke ho lokela ho fana ka ntho tse mmalwa. Roman Catholics, ho qoba boporofeta bo bewang hodima bona, seo keho sutumetsa boporofeta bohle ho leba Matshwenyehong a Maholo. Maprotestanta a ile a latella mohopolo oo. Bamamele haba rera ka lemo tse ketepedi ka Buka ya Tshenolo jwalo kaha elebisa Matshwenyehong. Jwale seo hase tshwenye haholo hobane Monyaduwa o tlabe ale siko moo.

Jwale Tshenolo ebolella barwetsana ba mawatla hore ba leba Matshwenyehong. Haho boporofta boka tsebisang barwetsana ba mawatla ka mengwaha ya kereke. Hoya makatsa. Keng seba etsang hore babe bohlale? Maprotestanta kaofela jwale badumela ho mongwaha wa bosupa wa Matshwenyeho, Bajude batsosolosa Tempele Matshwenyehong, moetapele wa European Union eo eleng sebata sa hoqetela, tumellano ya kgotso mahareng a Palestiniana (eo eneng esena motse moholo ho tloha ka 1967) le Israele entseng elebeletse seporofeto sa yona ka Bibele.

Haho le seseng sa dipoprofeto tsena sefumanehang ka hare ho Bibele, temana ka temana. Kaofela ha bona bathabela ntho esiko. Ka tsela ejwalo MaProtestanta badumelang diphosong tseo “ka tsebo” batho ba senyang nako ya bona ka hosetsebe seo. Empa ha feela o dumela ntho eo, o molato le wena. Phoso ya boena e ama bohle.

TSHENOLO 13:15 Mme sa newa matla aho tsosa sebata sa pele, hore setshwantsho sa sebata sebue, mme saetsa hore bohle basa dumeleng setshwantshong sa sebata ba bolawe.

Kereke ebatla ho laola dipolotiki. Tjhelete ke ntho emading ho bona. Ke Amerika feela enang le tjhelete hoka laola Protestant lebitsong la tumelo ya Roman Catholic. Ka lefatshe lohle kereke ya Protestanta jwalo ka setshwantsho mokgatlo wa Roman Catholic. Re phela mongwaheng lefifi, eseng wa Lesedi le Kganya.

TSHENOLO 13:16 Mme saetsa hore bohle, ba banyane le babaholo, barui le ba fumanehi, baholehuweng le basa holehwang, hoka fumana letshwao phatleng:

Ho thetswa ke mokgatlo. Phatleng ke boko. Dikereke dilaolwa ke mohopolo eseng Mangolo. Bakreste habasa tiisa taba ya bona ka ditemana tsa Bibele. Bakreste banka hore barute bohlokwa ho nale Bibele seo ese bolelang. Re tshepa kereke ho nale Bibele.

Hang feela ha kereke etswa taolong, ntho enngwe le enngwe eya senyeha, sena sebolela letsoho le letona.

Re maloko a kereke, eseng a Kreste.

65-0829 EDENE YA SATANE

Jwale, etlisa hotswa diheleng Edene eo re phelang ho yona ha jwale, lefatshe la kereke ya Edene. Bakopane kaofela ha bona mane Ecumenical Council, mme batlilo etsa World Council of Churches, moo Satane atlang ho dula teroneng, hantle feela.

65-0801M MODIMO WA MONGWAHA ONA OKGOPO

Hlokomela mokgatlo ona o matlahadi, obitswang World Council of Churches, lea bona, o laola ka matlahadi, kaofela batla mosebeletsa, sebata, tlasa bokreste bokopaneng. Na o batla ho bala seo kahare ho Bibele? Tshenolo 13:6 le 8. Ke ya sejwale jwale Babele.

Haosa hopola tsela eo Nimrod, moikaketsi, a ile ae aha mme a etsa hore metse ena yohle emenyane elefe? Babbele le Babele ke ntho ele nngwe. Keho fetoha feela ha mabitso, mme, jwalo kaha seo seetla. Ke, Roma jwale ke Babylona. Mme lefatshe lohle le tlisitse Babylona, ka hare ho World Council of Churches moo bohle batlang ho kgumama teng. Mme o nkile letshwao la sebata, ntle le tsebo. Hobane ...

Mme bao bakgethuweng batla utlwa Lentswe mme batswe hara bona.

TSHENOLO 13:17 Mme ho seke haeba leya rekang kapa ho rekisa, ha asena letshwao, kapa lebitso la sona, kapa palo ya sona.

The church will achieve world-wide dominion.

TSHENOLO 13:18 Ke bona bohlale. Ya nang le kutlwisiso sena ke letshwao: hobane ke palo ya motho; mme palo ya lona ke makgolo a tsheletse le mashome a tsheletseng le metso etsheletseng.

Hoya mane lemong tsabo 750 AD ho ile ha hlaha dokumete eneng ese yona eneng ele ya Monehelo hotswa ho Constantine. Sena sene setsebahatsa tshepiso ya Constantine ho neha Pope sebaka sohle sa Italy le West. Dokumente ena e ile ya pholosa Pope hoka hlolwa ke moloko wa barbariane Lombard hoka nka naha ya Italy ka 751 AD. Banka sebaka sa Italy jwalo kaha ho botshwa ka bosehla.

 

 

Pope aqeka Pepin moetapele wa Franks mane France hoka leleka Lombards, eleng seo Pepin aileng a seetsa. Pope amo tiisetsa hore Mohalaledi Peterose ale ke yena ya tshwereng dinotlolo tsa Lehodimo mme o lokela ho feta ho Dipope ho kena hobane yena ke mohlahlamo wa Peterose. Sena sa sebetsa hantle ho dibarbariane. Sena ene ele qeto. Yaba barbariane esireletsa Pope mane Rome, etlaba Peterose o bulela motho eo.

Thuto ena ya hapela Pope botumo ho pagane. Hase ntho ehlolwang ha bobebe eo. Ke Pope feela ya nang le dinotlolo tsa Lehodimo, hoya ka maitshwaro a motho ale mong, Peterose. Ke Peterose ya neilweng dinotlolo tsa Lehodimo. (Jesu ke Monyako wa Lehodimo empa Peterose ose ale bohlokwa hofeta Monyako mme aka kgetha hore ke mang ya kenang). Ka tsela eo Pope aba matlahadi. Ka tsela eo haone o thusa Pope, Peterose eba motswalle wa hao.

Dokumente ena eseng ya nnete ene esekametse kamoo.

“Jwalo ka Peterose ya halalelang ya neng a emetse Vicare ya Mora wa Modimo lefatsheng, ke tsela eo ke nonang Bopontiffe ka yona, leba hlahlami jwalo kaho latellana, batshwere mmuso wa lefatshe".

Pope ke mohlahlami wa Peterose. Bopope bantse ba bolela seo le kajeno.

Peterose, motho, obitswa “Vicare ya Mora wa Modimo”. Ka Latin: VICARIVS FILII DEI.

Mantswe amang a Roma anale letere tsena. I = 1   V = 5   L = 50   C = 100   D = 500

V   I   C   A   R  I   V   S      F   I   L   I   I        D   E   I

5   1  100 _  _  1    5   _      _  1  50  1   1      500 _   1

Sena hao sekopanya kaofela ke 666.

( Phetolelo ya Seroma esebedisa V bakeng sa U hobane ho bobebe hoka ngola ka mola o otlolohileng lefikeng.

Ka tsela "habedi U" kapa UU efetoha VV eo re fumanang W ebitswang "habedi U".)

Ke monna ale mong feela, Peterose, ya neng a bitswa VICARIVS FILII DEI.

Empa dipope basebedisitse maemo ao a Peterose.

Hoetsa sena okenya batho Lehodimong Peterose eseng Jesu, jwalo kaha Peterose anka qeto “eya kapa tjhe” kapa Monyako Oya bulwa kapa jwang. Ke tsela eo holeng hobe ka teng.

Peterose ha aqoswe ka letho hobane ha aka a bolela sena.

Peterose o ile a bula Monyako wa Lehodimo hobane ane anale dinotlolo.

DIKETSO 2:38 Yaba Peterose ore ho bona, Bakang, mme le kolobetswe emong le emong Lebitsong la Jesu Kreste tshwarelong ya dibe, mme letla fumana Moya oHalalelang jwalo ka mpho.

39 Hobane tshepiso eo e etseditswe lona, el bana ba lona, le bohle ba hole, le bao batlang ho bitswa ke Morena.

Sebata sa bobedi, Protestante Amerika, se sebetsa le sa pele, kereke ya Roman Catholic, sa hatella hore ho sebeletswe sa pele. Amerika ephahametse lefatshe hoya ka seporofeto sena.

 

Kgaolo 13

13 ke palo ya Amerika.

America eqadile ka dikoloni tse 13 yaba eya ikemela.

Banale 13 folaga emmala emesweu le bofubedu.

Palo ya 13 e ile ya sebediswa jwalo ka tiiso ya Maamerika:

 

 

Mmotho wa Amerika tiiso “E Pluribus Unum”. “Hotswa ho bonga, ngatana ele nngwe”. Letere tse 13.

Ka hodimo ke leru. Maemong na ke naledi tse 13. Ntsu ho M Amerika ke tiiso ya mahlaku a 13 a sefate sa mohlware a bolela kgotso.

Hoboela hobe le mehlware e 13 ya diberries lekaleng.

Ho fihla kgweding ebile ntho ekgolohadi ya mongwaha. Baastronaute ba bararo ka Apollo ya kgweding. Ya pele ka mokgwa wa ho tswibilwa Apollo 7, 8, 9, le 10. Dirockete tse nne ka banna ba 3 ka nngwe banna ba 12. Ka tsela eo Neil Armstrong ene ele wabo 13th monna wa ho mathela kgweding ka lemo sa 1969. Taba ena ya ho fihla kgweding hwa Amerika ke ntho ekgolo ya mahlale. Ka 2017, lemo tse 48 kamora moo, haho setjhaba seseng sekileng sa fihla kgweding.

Ntsu ehlalosa tiiso ya Amerika etshwere metsu ya seqha e 13 jwalo ka letshwao la ntwa.

Tlhaho ya bomo ya atomic nucleus e ile ya fumanwa ka 1932. Lebelo lena lene lele ho uranium atom. Atomic bomb, sebetsa sa ntwa, e ile sa thunywa lemo tse 13 kamora moo ke Amerika ka 1945. Sena seetsa Amerika etshajwe haholo ka mahlale.