Ntwa Ekgolo Ekileng Ya Lwana - Bohlale Ba Motho Le Tumelo Ka Hare ho Bibele
Moetapele wa sesole ya nepahetseng o kgetha sebaka sa ntwa.

Modimo O matla hofeta Satane, ka tsela ejwalo Satane o nahana ho hlola Modimo?

Satane sebaka seo a sekgethileng ke mohopolo.

Polanete entshohadi Lefatsheng mona ke ke mohopolo wa sebe wa motho, o ipatileng kamora mahlo.

Boko bo senang qenehelo ba motho ka hare ke lebala la ntwa la tumelo ya Bibele le bohlale ba motho.

Mohopolo wa motho ke lebala la ntwa. Boko ba motho bo bontshuwa tlase mona.

 

16265164

 

Boko bo nale karolo tse pedi eleng sebontshang ho loka le bokgopo. Modimo le Satane. O kgetha hore o dumela mang wena.

Satane o sebetsana le mohopolo hoo qetellong ose osa kgolwe Bibele. Mohopolo mong, jwalo ka se siko ka hare ho Mangolo.

Mohlala, Satane o sebedisa Mahlale hoka tiisa taba ya hore motho o qadile ele tshwene. Empa lefu le tlile a sebe. Jwale phoofolo eo e senang molato ene eka phela milione tse ngata tsa dilemo ka tsela ejwalo.
BAROMA 5:12 Hahole jwalo, sebe se kene ka motho ale mong lefatsheng, le lefu ka yona tsela ejwalo;

Monna enwa ene ele Adama. Pele ho yena, hone hose lefu.

Ka tsela eo o dumela mang. Ntho ena e bitswa mohopolo wa evolution wa boramahlale, moo tshwene e ileng ya fetoha motho, kapa Genese, moo motho a ileng a iketsa "tshwene" ka boyena. (Lentswe "monahano" le utlwahala lele monate, empa lebolela "ke nahana")
I TIMOTHY 6:20 Oho Timothea, boloka sebeilweng taolong ya hao, oqobe dikgang, tsa mahlale tsa leshano:

Ha mahlale aba kgahlanong le Bibele, mahlale a dula a fositse.

Mmele ya rona e entswe ka diprotein. Ke enzyme feela eka etsang diprotein. Empa enzyme ka boyona e entswe ka diprotein. Jwale keng se entseng proteine e entseng enzymeho tloha ho qaleng? Mahlale ha ana karabo ya seo.

Monwang o nale tsela tse pedi tsa mautlwela eleng carbon dioxide eo motho a ehemang. Bobedi tsena dia sebeletsana.Mautlwela ana a mabedi a kgona jwang ho sebetsa ka nako ele nngwe, ha monwang o phela ka tlase ho kgwedi? Haeba le leng la mautlwela lesa sebetse, ntho ena kaofela hae sebetse. Hantle ntle, e ikgethang enzyme ya monwang ka mathe a hlolehang a yona hoka hlaba lehlatsipa jwalo ka proboscis ehlaselang disele tsa madi. Enzyme eo ke yona e etsang hore monwang o lome. Monwang o motsheadi o hloka proteine emading a rona hoka nontsha mahe a yona. Monwang o motona o phela ka jwang ona. Mahlale ha ana karabo ya hore hobaneng ha monwang o phela kgwedi feela, sena ke phoso, ka nko etelele ha kana, empa ele hore o phela ka mautlwela le saliva.

 

 

Mahlale a sebedisa motjhini wa radioactive dating hoka fuma difossils tse dimillione tsa dilemo. Hona ho ya makatsa haholo?

Mollusc o phelang hotswa lewatleng o wela ka hare ho incinerator le carbon-dated ya lemo tse kabang 2300.

Lefika le pentuweng le nang le kgwedi tse tsheletseng tsa Cape Town le ile la hlaloswa ke Oxford laboratory lele lemo tse 1200.

Rangitoto volcano mane New Zealand e ile ya bolelwa ele lava jwalo ka lemo tse 146 000 hoisa ho lemo tse 500 000 ho sebediswa ya kgale tsela ya tlhatlhobo ta potassium-argon. Empa mohlala wa patsi e ileng ya nkuwa hotswa ho lava eo e ile yaeba tsela ya carbon-14 method jwalo ka mahareng a lemo tse 115 hoisa ho 335. Dilemo tsa patsi eo dikaba1 % ya lemo tsa lava edikwahetseng. Ka tsela ejwalo ho tsela tse fapaneng tsa ntho ena. Leha hole jwalo o batla ho latola tumelo ya Genese ka baka la mahlale? Satane oya tsheha. O o thetsitse mohopolong wa hao.

Mahlale a thetsitse hape batho ka mohopolo wa phatloho ya Big Bang, ka tsela ejwalo Modimo one a hlokahala. Batho ba wela lerabeng la mahlale la mohopolo, mme ebe balebala ka Buka ya Genese. Ka tsela ejwalo mehopolo ya bona, Satane oya hlola, hobane haba sa dumela ditemana tsa Bibele. Badumela bohlale ba batho ho nale Bibele.

Mahlale a atlehile haholo hoka tswellisa morero wa Satane.

Mohapi wa kgau yaNobel Steven Weinberg le Professor Alan Guth ene ele batho ba pele ba mohopolo wa Big Bang base balahlile mohopolo oo ka baka la ho sehlalose Dark Energy le Dark Matter tse etsang 96% ya lefatshe. Ka tsela ejwalo Bakreste ba tlohetse Genese ka baka la mohopolo wa Big Bang, mme haba soka ba phaphama mohopolong wa Big Bang leha boramahlale ba lahlile seo. Rona Bakreste re nkuwa ke modumo haholo. Re ikutlwela ka tsela enngwe ha Bibele ebolela ka tsela enngwe, ebe re dumela ha mahlale a bolela nnete. Sena se utlwisa bohloko. Re dumela seo ka hare ho Bibele leha mahlale aka reng. Ka baka la hobane re nale mokokotlo hare hloke ho bolellwa ke mahlale, tshwarelo, ka kelello ya bona ya ke nahana hore.

Mahlalenyana a bona a mohopolo wa Big Bang, a tlhaho, empa ele toro feela.

Haele nnete ke mohopolo feela oo, moo oleng teng, ha ahlalose leka 4% ka tlholeho ya lefatshe.

Mme boramahlale ba leka ho hlalosa seo. Hare bitse seo ntho esa tsebahaleng "lehe la cosmic". Bare Big Bang e ile ya etsa sebaka, ka tsela eo bane bale kae "lehe la cosmic" pele le pshatleha, moo hoseng sebaka? Ba tseba jwang hore sebaka se ile sa etsahala kamora thutuho? Haho thutuo e ileng ya etsahala,haho nako e ileng ya etsuwa ke lebaka. Hare tsebe hore nako keng, ka tsela ejwalo re keke ra itshetleha hodima nako. Hobane sena ke ntho esa tshwareheng. Ho nale ho etswa hotswa ho haholetho, mahlale a nale potso tseo basa diarabeng. Ka kopo seke wa mamela mahlale. Hobane haho molao wa mahlale o laolang sena.

Einstein o bolela ha Physics ebitswa molao wa matla aconservation, oreng matla aka etsuwa mme haho tsela ya ho a qhaqha hape. Empa mahlale a bolela ha seo ele Big Bang. Na o hlokomela pherekano eo? Haeba o bonaseo, ka kopo bolella Satane ho paka merwalana ya hae ekgahlano le Bibele ya mahlale a betsehe, mme a lese mohopolo wa hao. Mahlale a lokileng a sebetsanang le tsela ya Bibele a mamele.

Kamora seo, mahlale a entse dimilione tsa dibomo tsa atomic hoya Matshwenyehong a maholo. Mahlale a thusa ho silafatsa phetoho ya climate mme seo tholwana tsa teng dibosula. Ka tsela eo mahlale ha ano pholosa lefatshe.

Ho bolelang re lokela ho dumela Modimo Ale Mong yaka pholosang nna le wena.

Kamorao hore re dumele kgaolo tse qalang tsa Bibele hase nnete, ho bobebe hore Bakreste ba seke badumela Bibele. Satane oya bososela. Leano la ntwa la hae lea sebetsa. Haeba hole karolo tse itseng tsa Bibele tseo aka o thibeleng ka tsona ho dumela, seo ase etsang ke ho fetola Mangolo.

A bate seo bakeng sa boko ba motho, Satane a jale peo "esenang pelaelo" peo ya hose dumele Lentswe la Modimo.

Nakong eo o etsang phoso ka Bibele, Satane o hlola mohopolo wa hao.

Hlokomela hore ke bareri ba bakae bareng, "Bibele ephoso ha ere .......".

Seo setlisa pelaelo mohopolong. Ke sona so a ileng ase tlisa ho Eva. "Na Modimo O itse ...?" Latela moruti wa hao hotswa Lentsweng jwalo kaha Eva a entse. Seo hase ntho e nepahetseng. Seo rese hlokang keho dumela sebolelwang ke Bibele. Seo sebitswa Mangolo.
II TIMOTHEA 3:16 Mangolo ohle a buduletswe, mme afana ka thuto enepahetseng, bakeng sa ho kgalema, leho laya, ho ya ka molao:

Haho bolelwe ha karolo e itseng ele phoso ya Bibele. Kaofela sebolelwang ke Bibele ke nnete.

Boko bohlalosa hane retswa sefateng (kapa semoya) sa botle le bobebe.

Ntho enngwe le enngwe eo o edumelang ele phoso ka Bibele, ho bolela hore Satane o hlola mohopolo wa hao.

Nako le nako mohopolo wa Bibele ke nnete, sena sebolela hare hlola ka sena.

Motho o phela ka hare ho mmele ona o bonahalang.
BAROMA 8:10 Ha Kreste Ale kaho lona, mmele o shwele ka bakeng sa sebe; hobane Moya ke Bophelo.

 

Fulness-Godhead-1

 

 

Karolo ya bohlokwa mmeleng wa hao ke boko. Boko ba hao bo nale karolo ebohlokwa hofeta kamoo oka nahanang ka teng.

Ha disele tsa boko disebetsa. Bobedi dia hlalosetsana, empa mohopolo olaola bophelo. Mohlala, oka nka qeto wena ya ho tshepahala mohopolong kapa tjhe.

 

Drawing19-1

 

Kahodimo ke setshwantsho sa karolwana tse millione tse 100 000 tsa disele tsa boko ka hloohong ya motho. Moya wa motho o sebetsa ka nako tse ding jwalo ka motlakase, chemical, mme seo setlise pelaelo lehose itshepe, ho ithuta, leho nahana, leho boloka mehopolo. Mehopolo ya rona elokile kapa efosahetse, mme sena sepaka hore Modimo osa re lebeletse. Ho nale emong ya phelang ka hare ho rona. Sena sebonahatsa mohopolo wa motho.

Rona batho re phela ka tsela enngwe, ephoso haholo, jwalo ka maikutlo a phahameng. Sena se sebetsa jwalo ka komphutha.

Boko ba rona bo nale bophelo ka hare ho bona mme bo entswe ka carbon atoms. Khomphutha enale "boko"mme e entswe ka silicon atoms. Empa haho bophelo kapa lefu ho silicon. Silicon e etsa santa le dikausu, mme mahlale ha akgone ho tlisa bophelo ho silicon chip ka hare ho khomphutha. Motho o ile a etswa ka tsatsi la bosupa carbon ke karolo ya botshelela ho periodic table. Ka tsela ejwalo ho teng kamano moo.

Boramahlale ba Atheistic ba lekile ka matla a maholo ho fumana bophelo bona. Moya hao hlahelle hore batho ba o bone, o hlaha sebakeng seseng seo okekeng wa sebona. Boramahlale ba lekile sena. Empa boramahlale ba fumana hore sena sehlaha sebakeng seseng sebitswang "String Theory". Empa haba bone sebaka seo leha ele hose fihlella. Ka tsela ejwalo Bakreste le bao eseng Bakreste ba sekepeng sele seng. Bobedi ba maemong a phahamileng haholo. A rona kea Semoya, a bona ke nama.

Sebaka sephahamileng sa semoya, hoka ferekanya bora mahlale, ke ho senya mehopolo ya bona, sebe, ke hore ba bake feela. Baphela ka tshabo, mahloko, le takatsp, maswabi, tlhoro, tahlehelo, kutlwelo bohloko le tsohle.

Kapa, lehlakoreng le fosahetseng, bokong ba motho eba taba ya bophelo, ho hloka Modimo, bokgopo, hoba mobe, ho ikgantsha, mohopolo ofosahetseng wa polao.

Ka tsela ejwalo mohopolo wa motho o fosahetse, mme ka tsatsi le leng Modimo Otla re botsa hore re entseng ka seo.

Mmele ya rona etletse disensare tse ngata. Disensare tse hlano ke monahano, mahlo, nko, leleme le matsoho.

 

15401422 Drawing3-4

 

Mmele wa rona o kopane le disensare tsena.

Moya wa bophelo oka hare ho mmele.

 

Drawing8

 

Empa le Moya ka yona tsela eo feela o nale dikutlo tse tharo, mohopolo, ho beha mabaka, maikutlo, meutlwela le boikutlo.

 

Drawing29a

 

Ka tsela eo re kgonang ho hlalosa tse latelang:

Moya oka hare ho bophelo ba motho, oo Modimo A ileng ao kenya ka hare ho rona hare tswalwa, eleng sebolokang bophelo ka hare ho rona retle re tsebe ho nahana.
BAROMA 8:27 Ya lekolang dipelo o tseba le mehopolo,
BAEFESE 4:23 Letle le ntjhafale mehopolong;

Ka mantswe amang mohopolo le maikutlo ke ntho ele nngwe. Boko boshweleng habo kgone ho nahana. Moya wa motho o hloka seo.

(Moya o Moholo wa Modimo O nahana ka Yena. Hao hloke hoka nahanelwa ke motho kapa boko.)
BAROMANS 8:10 ... empa Moya ke Bophelo.

Moya wa hao ke bophelo ho wena, le mohopolo ka bokong ba Hao.

 

Drawing13-2

 

Tsena tse ka hare ho motho, mmele le mohopolo dibitswa "nama".

Empa Bibele hae bue ka nama. Sena ke letoto la sebe sa motho.
BAGALATE 5:19 Hobaneng ha diphoso tsena dietsahala mehopolong ya lona? Re nale hona hoka etsa hantle, leha hole jwalo re nahana hampe mehopolong ya rona. Jwale nama ehlahisa, tse latelange; Bofebe, bohlola, hose hlweke, ditakatso tse mpe,

20 Ho sebeletsa ditshwantsho, boloi, lehloyo, bokgopo, maiketsiso, bohale, phello, mona, dikgaohano,

21 Takatso lonya, dipolao, botawa, boiphetetso, j.j: le tseo ke leboleletseng tsona pele, jwalo kaha ke leboleletse nakong efetileng, hore baetsang tseo bakeke barua mmuso wa Lehodimo.

Karabo ebobebe ho nale seo re se siileng moo.

 

Drawing14-1

 

Ho nale sebaka sebulehileng bakeng sa Moya o Halalelang.

Empa vacuum kapa sekgeo sena sedula sehula bokantle ho leka ho kwala seo. Mehopolo ya rona etlala ho lakatsa ho nwa jwala, ho tsuba, ho rohakana, dithetefatsi, leho lebella ditshwantsho tsa maponapona. Tyson Fury, raditebele ya nang le neo, o ile a hapa kgau ekgolo ya ditebele ka lemo sa 2016. Empa leha a ile a fumana sena o ile a ikutlwela antse a nale sekgeo seo ka hare ho yena. Haho letho leka kwalang sekgeo seo.

Rona batho ka nako tse ding, mme re siya sekgeo seo ka taba ya ho leka hose tlatsa. Ho batla basadi, tjhelete, le botumo ho leka ho kwala sekgeo seo.

Sefahleho seo rese bonang seiponeng ke sona sere hopotsang hore rea tsofala, mme retla lokela ho amohela lefu haufinyana. Sena ke seo reyeng re iphapanye sona ka nako enngwe. Reya re lebile lebitleng le lenyane.

Drawing15-1

 

La rona nna, ore kgannela sekgeong seo, ha akgone hore kenya tseleng ya nnete.

Dimillionaire dise di ipolaile tse ngata. Banka etletse tjhelete diakhaontong tsa bona.
JEREMIA 10:23 Oho MORENA, kea tseba hore motho hase yena ka boyena: haho ho motho ho tsamaya kamoo a batlang.

Re hloka thuso ya Modimo ya hodimo, eseng ya Diabolosi tlase mona.

Rona batho re nale bophelo bokgahlisang ba bang.

Botho bona botebile ka hare haholo bakeng sa twantshano.

Moya wa bophelo o laola seo eleng botho. Empa Moya wa bophelo o laola botho ba rona.

 

Drawing8
I SAMUELE 25:29 Leha hole jwalo motho oye a tsohe mme a tswelle pele, mme a batle moyeng wa hae: empa moya waka morena waka otla dula o lebeletse Wena Morena Modimo; mme dira tsa bophelo baka, ditlatswa ho nna, jwalo ka bokahare ba selatana.

Bophelo botlamelletswe ka hare ho moya wa ka hare.
JOBO 14:22 Empa nama eka hare ho yena etla utlwa bohloko, mme moya wa hae otla hloka matshidiso.

Bophelo boka hare re bolekola ka diketso tsa kantle hare ntse re bona ditholwana. Re nale hona hore motho eo, empa dintho tsa hae tsa semoya ke tsona tse buang.

Empa botebo ba motho ke moya wa hae.
MATTHEU 16:26 Motho aka kotulang, ha aka rua lefatshe lena lohle, mme a lahlehelwa ke moya wa hae na? Kapa motho aka fana kang bakeng sa moya wa hae?

Moya wa hao ke ntho ya bohlokwa haholo.

 

Drawing4

 

Sekgeo sena se hapuwa ha bobebe ke mademona. Ditakatso tsa bokgopo, botawa leho tsuna le dithetefatsi. Ha batho ba leka kamatla hoka baleha sen, ho lokela hoba seseng sethusang mona.

Batho ba New Age ba memela batho ho "dichanele" mme "ba balaele" vacuum ya semoya. DiAstrologi le balepi. Leha ekaba ke lebitso lefeng feela leo ole nehang batho bana ba semoya, batswa sebakeng sefosahetseng, eleng sebaka sa tahleho.

Ho boetse ho teng mademona a semoya.

Sena se etsa hore re itshware jwalo ka batsamai ba kereke baitshwereng hantle, empa re seke raba le kgahleho Mangolong. A etsa hore re dumele feela karolo e itseng ya Mangolo feela, empa re tsamaye ka tsela ya meetlo le ditlwaelo tsa mekgatlo eseng tsela ya Bibele. Mademona ana a tlwaelehile haholo a hohle.

Ke mademona a sedumedi a laelang hore basadi ba laole banna ba bona.
I TIMOTHEA 2:12 Empa hake dumelle mosadi ho ruta, kapa hona ho nka taolo hodima monna, empa a ithute a kgutsitse.
I PETEROSE 3:1 Jwalo feela, le basadi, ikokobetseng tlasa banna ba lona;

Bibele ebatla basadi hore ba ikokobetse, empa bohlale ba lefatshe lena habo dumele seo.

Le leng la mademona a matla hadi ke la meaparo ya basadi ka kerekeng. Dikereke dibonahala di sena matla hodima sena, mese ebonaletsang, ho tena mese enang le ho taboha ka mahlakoreng, mese esenang matsoho (eleng seo esaleng se etsahala ho tloha lemong tsabo 1963).
I TIMOTHEA 2:9 Jwalo feela, basadi bake ba itlhope, ka dihlong leka maitshwaro; eseng ka meriri eforilweng, kapa dikgauda, kap dipearla, kapa mokgabo;

 

1963 MATLA APHETHAHETSENG KA TLASA BOFOKODI JEFFERSONVILLE.

Oho, hlena, o bua ka sekwahelo sa kettle: mademona aya potoloha, matla a diabolosi tlasa Bokreste, a rutang dithuto tsa batho, diseminare tsa theologi, ba lesa Bibele ele nngwe. Hallelujah. Enang le... Ke mang ya matla ho lekaneng, ke mang ya bohlale hoo lekaneng? Ke mang ya sebete ho lekaneng ho kgalema bareri ba basadi, Methodist, Baptist, esita le yona Pentecostal? Basadi ba ipentileng jwalo ka Jezebel, ka meriri eforilweng, ba tenne marikgwe jwalo ka banna, bareri ba rona, hahoya lekana ka seo: bahatelletswe ke mademona ... Ene ele legione ya neng a motsodisa. Ke mang diabolosi enwa ya tsodisang batho bana?

Jesu o ile a kopana le motho ale mong ya tsotseng, Legione. Ha mademona ane a kena dikolobeng, one a ikapesa ntle leho bolellwa.
LUKA 8:27 Mme ha A tswetswe naheng, hone hole monna emong hara motse, ya neng a hatelletswe ke mademona ka nako etelele, mme asa apare diaparo, one asa dule ka tlung, empa mabitleng.

LUKA 8:35 Yaba batswela ntle ho bona se etsahalang; mme batla ho Jesu, mme ba fumana monna emong, eo honeng ho ntshitswe mademona ho yena, a dutse maotong a Jesu, a apere, mme ale mohopolong o felletseng.

Batho ba kelello efelletseng baya apara.

Modimo O laela kereke ya ho qetela ho apara. Mademona a Satane a ile a kena dikolobeng mme tsa wela lewatleng.

Ka tsela ejwalo ke mang ya phelang ka ho wena ya o laolang?
TSHENOLO 3:18 Ke o laela ho reka hotswa ho nna kgauda etjhisitsweng ka mollo, hore otle o rue; le seaparo se sesweu, hore o kgone ho apara, otle o pate bofeela ba hao; mme o itshase ka mafura a mahlo, otle o bone.

Adama le Eva bane basa bone bafeela hofihlela baetsa sebe. Ntho ya pele eo e ileng ya etsetswa motho ke Modimo ke diaparo. Madi a kwahela dibe tsa bona, matlalo a apesa bofeela ba bona.
GENESE 3:21 Hape ho Adama le mosadi wa hae Modimo waba etsetsa diaparo tsa matlalo, mme wa baapesa

Modimo ha a thabiswe ke ho bona karolo tsa mmele wa motho.

Mese ya feshene e etsa seo etsodisa batho.

Satane o laola karolo ya 80 % ya pono ya rona. Pono ena efepela mohopolo. Ha mosadi wa Mokreste A le ka tsela eo oya hohela, eba o kena difeshene tsa lefatshe.

Drawing16-4

 

 

Modimo O batla ho laola hore retle re utlwe Lentswe. Empa kutlo ke karolo ya 15 % ntle ho lefatshe. Ke lona lebaka leo batho ba iphapanyang taba ena.

 

Drawing17-1

 

Ho kereke enngwe le enngwe ka hare ho Buka ya Tshenolo Ore :
TSHENOLO 2:7 Ya nang le ditsebe, a utlwe seo moya ose bolellang dikereke;

Keletso ya bohlokwa keho mamela Bibele.

Diabolosi o kgahlano le seo haholo. Haeba re dumela sengodilweng ka hare ho Bibele, eba meya ya rona haena pelaelo.

Hoba le kganya maphelong a rona.
ISAIA 8:20 Ho molao le bopaki: Haba bua jwalo ka tsela eo, ke hobane ha bana kganya ka hare ho bona.

Ke sena seo re selebellang ka hare ho Lengolo hore ke nnete. Moya o tletse pelaelo.

 

Drawing10-3

 

BAROMA 10:17 Tumelo etla kaho utlwa, ho utlwa Lentswe la Modimo.

Ka tsdela ejwalo ha motho a dumela sengodilweng ka hare ho Bibele eba moya wa hae oya phuthuloha:

 

Drawing9-1

 

 

Meya ya rona ehatelletswe ke dikoloto kapa tumelo. That is all.

Ka tsela ejwalo ke mang ya nkang qeto Modimo ka tumelo kapa Satane ka dipelaelo le melao?

Karabo enngwe feela bakeng sa moya "thato ya hao".

 

Drawing11a

 

Meleko, kgatello ebulela dipelaelo menyako.

Ka tsela ejwalo bophelo boya phahama mme ebe dipelaelo oya kena.

Re hloka e tiileng ena taba.

Bibele enale karabo ya sebele.

Meya ya rona edula ekopana le ho loka le bokgopo.

O lokela hoshwa . Ha nna aka shwa, ebe ofeela atlashwa nna.

Wena ka bowena o lokela ho iketsa sehlabelo.

Sena ke sona seo pako eleng sona. Eseng ho leka hoba motho ya betere, empa eshwa Moya o Halalelang o buse bophelo ba hao.

Ebe Modimo Otla, eo eleng Lentswe, o kena bophelong ba hao.

 

Drawing12-4

 

Bonna oya tshwenya haholo. O lokela ho kgetha, letsatsi le letsatsi, ke mang ya laolang bophelo ba hao.

"Bolokolohi" ke hore Modimo bophelong baka, kapa Diabolosi ka diqeto tsa hae.

Hao amohela thato ya Modimo, o lokela ho dumela feela Lentswe la Modimo. Ntho efeng kapa efeng ekgahlano le Lentswe la Modimo ke phoso, leha ele moetlo wa kereke.

Ho lwana le meetlo ya kereke ho tshwana le Huss, Luther, Knox, Calvin, Wesley, Spurgeon, Moody, le bareri ba Pentecostal jwalo ka William Seymour waAzusa Street in Los Angeles, le Billy Sunday ho bua feela ka ba mmalwa.
JOHANNE 16:13 Hoka thweng na, Moya wa nnete, hao tlile, otla le isa nneteng:

Letshwao la Moya o Halalelang ke ho dumela Lentswe la Modimo.
II TIMOTHEA 4:2 Rera Lentswe; hole nako tse jwang, le nako tsohle; kgalema, laya, ka mamello le thuto.

Modimo O rata hore re phele ka sengodilweng ka hare ho Bibele.
TSHENOLO 3:18 Keo laela ho reka kgauda etjhisitsweng mollong hotswa ho Nna, hore otle o ruwe; le seaparo se sesweu, hore otle o apare, mme o pate bofeela ba hao; mme o itlotse ka setlolo sa mahlo, otle o bone.

Modimo O batla karolo ya maphelo a rona re phelele Yena. Mehopolo ya rona ke moya, ka tsela eo Moya o Halalelang o emela hore re dumele ebe ore etsa ho kgolwa Bibele. ( Hare lekanye hore hane re amohela Jesu jwalo ka Morena le Mopholosi O ile a tshela Moya wa Hae o Halalelang maphelong a rona). Sena setla fetola mehopolo ya rona. Jwalo kaha Moya o Halalelang ore hodisa, Ore laola jwalo nako le nako. O batla re Monahane nako le nako. Ho kena le mehopolong ya rona. Hoka fihlela sena, re lokela ho ithaopa ho leba ho Modimo.

Hare dumella hore Moya o Halalelang o laole maphelo a rona, ebe re bitsa seo kolobetso ya Moya o Halalelang.

 

Drawing18a-1

 

II BAKORINTHE 5:17 Ka tsela eo motho ha ale ho Kreste, ke sebopuwa se setjha: tsa kgale difetile; bonang, tsohle dintjha.
JOHANNE 3:3 Jesu A araba Are, Ka nnete, nete, kere ho lona, Motho ha asa tswalwe labobedi, ositwa ho bona Mmuso wa Modimo.

 

Drawing30

 

Hare tswalwa, Modimo O budulela Moya wa Hae ka hare ho rona.

Hare tswalwa labobedi, Modimo O budulela karolo ya Moya o Halalelang ka hare ho rona.

Jwale sena selahlehela Bakreste ba bangata kaho sehlokomele.

Moya o Halalelang O phela kaho Monna Jesu Kreste. Sebolelang hore Moya o Halalelang o phela jwalo ka motho.

Ka tsela eo ha Moya o Halalelang o kena ka hare ho motho, otlisa botho boo ka hare ho motho.

Hao hloke ho itshwarella bophelong ba hao bakgale. Ho nale motho ya motjha ka ho wena.

Empa bakeng sa hore sena se sebetse, motho wa kgale o lokela hoshwa.
I BAKORINTHE 15:31 Ke laelwa ke thabo eo ke nang le yona kaho Jesu Morena wa rona, mme keshwa letsatsi le letsatsi.

Kereke ya pele ene ethabela Evangedi ya Moapostola Paulose. Empa yena, leha ene ele Mokreste wa sebele, one a itshetlehile hoshweng letsatsi le letsatsi. Ha feela Paulose "yena" ane aka dula a shwele, Kreste A phela ka ho yena. Empa hone hose motho emong, hobane letsatsi le letsatsi Paulose one a lokela hoshwa.

Kaofela re nale bothata bo. Re lokela hodula re bolaya "nna" letsatsi le letsatsi. "Nna" ke motswalle emoholo wa Satane.
ZAKARIA 4:6 ... ore, hase ka tjheseho, kapa matla, empa ka moya waka, ho bolela Morena wa Makgotla.

Re lokela ho nehela Moya wa Modimo sebaka ho sebetsa. Eseng ka matla a rona. Moya wa Hae o sebetsang ka hare ho rona.

 

 

JOHANNE 3:5 Jesu a araba are, Ka nnete, nete, kere ho lona, motho ha asa tswalwe ka metsi leka Moya, o sitwa ho bona Mmuso wa Mahodimo.
DIKETSO 2:38 Yaba Peterose ore ho bona, Bakang, mme le kolobetswe emong le emong Lebitsong la Jesu Kreste tshwarelong ya dibe, mme letla fuma Moya o Halalelang jwalo ka mpho.

39 Hobane tshepiso eo e etseditswe lona, le bana ba lona, bahaufi le ba hole, even esita le bao Morena Atlang hoba bitsa.

I PETEROSE 1:23 Ho tswalwa labobedi, eseng ka peo ebolang, empa esa boleng, ka Lentswe la Modimo, le phelang ka hosafeleng.

Metsi, Moya, le peo. Sena sebolelang? Hare tsebe tsesa bonahaleng tsa lefatshe lena. Jwalo ka batho hare kgone ho diarohanya.

Ka tsela eo re kopa ho Bibele bakeng sa kutlwiso.
JEREMIA 31:12 ... mme meya ya rona etla tshwana le tshimo enwesetswang; ...
LUKA 8:11 Jwale tlhaloso ya setshwantsho ke ena: Peo ke Lentswe la Modimo.
JOHN 7:38 Ya dumelang ho nna, jwalo kaha lengolo le bolela, hotla kolla sediba sa metsi mpeng ya hae.

 

39 (Empa one a bua ka Moya, oo baneng badumela ho yena baneng ba lokela ho amohela:

 

1755712

 

Metsi A bophelo a hlalosa Bophelo bosafeleng.

Jwale sena sea bonahala.

Moya ke tshimo. Ho jetsweng tshimong ke peo, leo eleng Lentswe la Modimo. Empa haho peo ntle le metsi.

Ka tsela eo Modimo O nosetsa Moya pele, mme sena se sebetsa jwalo ka metsi ho nosetsa Lentswe la Modimo. Peo hae mela ho bolela ho dumela Lentswe la Modimo.

 

Drawing26-1

 

Mobu ke meya ya rona, eo re lokelang hoka dula re dumela kamehla eseng hose dumele.

Peo hantle feela jwalo ka poone (koro ya: Amerika) peo, ekgaoha ka lehare jwalo dierekisi.

Bajude bane ba tshwana le poone Selekaneng sa Kgale.

Bakreste batshwana hantle feela le nawa Selekaneng se Setjha, Selekane Sesetjha le Sakgale. Maphelo a rona a patilwe ho Kreste Dilekaneng tsena tse pedi. Evangedi tse nne, moo eleng feela ka Jesu Aneng A tseba se etsahalang, A kopa Selekane sa Kgale le Selekane Sesetjha ka tsatsi la Pentecost mane Bukeng ya Diketso.

Ka tsela ejwalo Jesu otshwana le lekgapetla kapa kutu epatilweng ka hare ho Bibele. Empa ke hona moo bophelo boipatileng teng.

 

Drawing24-2

 

Nahana ka motlakase, dichemicale, methapo ka hare ho boko.

Nnete eya fumaneha ka hare ho Selekane sa Kgale le Selekane Sesetjha.

Ho bolelang hore keho tloha ho Genese Selekaneng sa Kgale ho fihlela ho Tshenolo Selekaneng Sesetjha ka hare ho Bibele.

 

Drawing25-2

 

Hang feela bophelo ha boqala hoba teng ka hare ho nawa.
I BAKORINTHE 15:38 Empa Modimo O fana ka mmele hoya kamoo a kgahliswang ke seo, ho peo ka nngwe mmele wa yona.

Rekeke ra phela kamoo re batlang ka teng.

Hang feela hare amohela Morena, O nka qeto hore re apara jwang. Bongata ba Bakreste hare bone seo.

 

Drawing27

 

Nawa enale karolo tse pedi. Peo ena enale karolo tse sebetsang, ka methapo efapaneng. Kreste ke mothapo o Moholo, rona re methapo feela eleng pela hae.

Ka tsela ejwalo maphelo a rona a lokela ho bola pele mme hotle hobe le bophelo.

Ebe re dumela Lentswe ka bophelo ba rona, ebe seo se tlisa maitshwaro ka baka la Lentswe.

I Bathesalonike 5:23 Mme Modimo eo wa kgotso abe le lona; mme ke rapela ho Modimo hore mmele yohle ya lona ehloke sekodi ha Jesu Kreste Atla.

Sena ke taolo ya tsela ya Modimo.

Moya o etsa hore re dumele Lentswe mme Lentswe le tlisa maitshwaro maphelong a rona. Tumelo tsa rona diafetoha mme ebe re dumela Modimo.

Mokreste ka mong ke palesa tshimong ya Modimo, o nosetswa ke Moya, o hola le Lentswe.

 

1aaa-water
JOHANNE 4:24 Modimo ke Moya: mme bohle ba Morapelang ba lokela ho Morapela ka Moya le Nnete.

Kereke ya pele ya baapostola ene e ele peo eo Modimo A neng A ejetse.

E ile ya epelwa nakong ya Mengwaha e Lefif ya DiReformara ya Martin Luther.

Dimishinare diile tsa tlala lefatshe lena lohle.

Kajeno Kereke, ebonahala ka sejalo, elokela ho kgutlela tseleng ya yona ya Selekane Sesetjha.

Keha feela peo ejadilwe, ha nako ya kotulo efihla.

Ka tsela eo kereke nakong ya hoqetela elokela ho dumela jwalo kaya pele.

Bakreste ba fumana bophelo bosafeleng ka Lekane tsena tse pedi tsa Bibele. Selekane sa Kgale sere bolella ka Yena. Sesetjha sere bontsha phetheho ya seo.

Kreste Lehlomela la ntlo ya Davida, mme o shebane le Bakreste, haho ka tsela ya Selekane Sesetjha.

Ho bolelang, haho motho ya tsebang bohlokwa ba sena. Bophelo bofumaneha lehlomeleng.

Hantle feela, Kreste o batla ho tswella pele.
TSHENOLO 5:4 Mme ka lla, hobane hose motho ya nang le tokelo ya manolla buka, leha ele ho esheba.

5 Mme emong wa baholo are ho nna, Ose lle: bona, Tau ya leloko la Juda, Lehlomela la Davida, lehlotse mme letla manolla buka, leho senola ditiiso.

Haho motho yaka manollang ditiiso. Ke Jesu feela.

Ke Yena feela yare nosetsang maphelo a rona.

Hahole jwalo Jesu, ka lemo tse 2 000 tsa pale ya kereke, O behile matla ohle A Hae hodima ho aheng tempele ya Hae.

Jesu O busetsa hanyane hanyane tse ileng tsa lahleha nakong ya Mengwaha eLefifi.

Re bulela mang mehopolo ya rona? Na ke Modimo kapa Satane.

 

15401757

 

Leha ekaba keng seo re sebulelang mehopolong ya rona, seo setla laola mehopolo ya rona.

Etsa bonnete ba hore re laolwa ke, Bibele.

Drawing21-2

 

 

Ke yona tsela feela eo reka laolang moqoqo wa rona ka Lentswe.

Lengolo ka leng le tshwana le Motjhine o lokisetsang maphelo a rona bakeng sa Mangolo. Ha feela re ntse re tswellapele, ke tsela eo re kgahlang ka yona. Ke nako eo Mangolo a bokellanang ka ona ka hare ho rona, reba le botebo ba moqoqo.

 

Drawing20-1
ISAIA 28:10 Hobane ke molao hodima molao, taelo hodima taelo; mola hodima mola, molao hodima; hanyane mona, hanyane mane:

Tlatsa mohopolo wa hao ka Mangolo ho hlola Satane ka hore ho ngodilwe ......".

Jesu O hlotse Diabolosi ka tsela eo feela.
MATTHEU 4:3 Mme atla Moleka, are, haole Mora wa Modimo, laela majwe ana hofetoha bohobe.

4 Empa A araba are, ho ngodilwe, Motho ha a phele ka bohobe feela, empa leka lentswe la Modimo.

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23