Na William Branham ke moporofeta wa tshiu tsa ho qetela ho Baditjhaba?
Paulose o ruta Timothea hoka emela nnete. Re ikemiseditse hoka bala taba ena ka hloko.

2 Timothe 2:24 Mme mohlanka wa Modimo ha a lokele hoka sokola, empa a loke ho ba bang, a rute hantle, ka boikokobetso.

 

Re lokela hoka amohela dinyefolo hotswa ho batho babang. Sena setla etsa hore re nahane ka thata haholo ka maemo a ditaba.

Mmuso o lefa bahanyetsi hore bahanyetse sebang se etsuwa.

Hobaneng ha dikereke disa thabele seo na?

Sena seka bakwa ke ntho ele nngwe feela hosa itshepe.

Haeba resa tseba hore re lokela hoka tiisa taba ya rona ka Mangolo jwang ke lona lebaka leo.

Ka mantswe amang re lokela hoka amohela phehisano ka William Branham hore na ebe ke moporofeta kapa jwang. Re lokela hoka nahana ka botebo ka taba ena.

Phehisano ka tshebeletso ya William Branham lebaka ke hore one a etsa diphoso ka nako enngwe. Diphehisano di bolela hore ene ele motho le yena.

Seo hase bolele hore re lokela hore rebe rere ke moporofeta wa bohata?

Diphehisana dibolela hore moporofeta o lokela hore abe a sena diphoso pele reka moamohela.

Na sena ke tsela emaleba ya hoka hlokomela moporofeta?

Hare shebe. Hake re utlwe Bibele ereng.

JOBO 15:15 Bona, Yena [Modimo] ha a tshepe bahlanka ba Hae; leha hole jwalo, le mahodimo ha aya hlweka bakeng sa Hae.

BAROMA 3:9 Jwale hoka thweng? Na re rona rea bafeta na? Tjhe, lehoka: hobane ka pela Bajude le Baditjhaba, hore bohle ba tlasa sebe;

10 Jwalo kaha ho ngodilwe, Haho ya lokileng, tjhe, haho lea mong:

ISAIA 64:6 Empa re tshwana le kobo e ditshila, kaofela ho loka ha rona ho tshwana le kobo editshila; mme re fefowa jwalo ka mahlaku; bokgopo ba rona, jwalo ka moya, bore tlositse ho Yena.

Lengolo lena le re bontsha hore ke Ya le Mong feela (Jesu) ya hlwekileng.

Jwale nakong efetileng Modimo O sebeditse jwang ka baporofeta?

Modimo O nnile wa ba ahlola ka tse lokileng feela,ha bane ba phethahatsa Mangolo, ha bane ba tlotsitswe ke Modimo. Modimo ha a shebe jwalo ka rona o sheba tse lokileng feela. Empa bane balokela hoka feta kotlo ka seo.

Baporofeta ba mmalwa haholo. Mangolo a ngola hore ba lokela hoka phethahatsa Mangolo. Ha bana kgetho enngwe ntle leho phathahatsa Mangolo. Modimo oba romela thatong ya Hae hosa kgathallehe hore maemo a ka tsela ejwang (nahana ka Jonase). Oo hase morwalo oka hlolang Modimo. Hore ba lokela hoka itshetleha ka tse lokileng hoptswa ho Modimo. Seo ba lokelang hose etsa bakeng sa seo.

Moporofeta o lokela ho phetha Mangolo ka nepo leha aka leka ho baleha seo. Otla fetoha tsela ya ho sebetsa ya Modimo. Phoso tsa moporofeta dinyane ho nale tse etswang ke badumedi. Ke lona lebaka le etsang hore Modimo A seke a sheba melato ya hae ha kalo.

Modimo O tshepa Yena feela. Ka tsela ejwalo Modimo O tlotsa moporofeta bakeng sa seo. Modimo O kgotsofalla mesebetsi ya hae, eseng moporofeta. Hobane kaofela bophelo ba moporofeta, ha Modimo A motlotsa o moneha hore abe le tokelo tsohle, ebe Modimo ha a makatswe ke phoso tsa moporofeta eo. Empa ho nale dikotlo bakeng sa seo.

JEREMIA 10:23 OHO MORENA, Kea tseba hore monna hase yena ka boyena: hase hore motho ha a tsamaye tseleng ya hao.

Koro elokela ho ntshuwa ka hare ho lehola. Sena senka nako engata haholo. Ka tsela ejwalo hoba thata leho badumedi hotswa ditlwaelong tsa batho.

Bongata boya bolawa ka nako tsohle, leha hole jwalo bantse ba palama makoloi leha aba bolaya kamehla yohle.

Hare latole makoloi ka baka la diphoso tsa batho.

Makoloi a etsa ntho tse ntle hofeta tse mpe, ke lona lebaka le etsang hore re dule re nale ona.

 

 

Ka tsela ejwalo re lokela hoka shebana le ntho " tse ntle" lokileng tsa moporofeta:

NUMERE 20:7 Mme Modimo wa bua le Moshe, ware,

8 Nka lere, mme oba bokelle mmoho, o nke, le Aarone moena wa hao, mme o bue le lefika leo pontsheng ya bona; mme letla ntsha metsi, mme letla nwa metsi a Lefika leo: mme le be le nehe le diphoofolo tsa lona honwa.

9 Mme Moshe a nka lere hoya ka taelo ya Jehova, a molaetseng yona.

10 Mme Moshe le Aarone ba bokella setjhaba pela Lefika, mme are ho bona, Utlwang mona, le bile kgahlano le Modimo; tlohong le tlotla kgang metsi lefikeng?

11 Mme Moshe a phahamisa letsoho la Hae, mme ka lere la hae a otla Lefika habedi: mme metsi a phalla hotswa lefukeng, mme setjhaba sa enwa metsi, mmoho le diphoofolo tsa bona.

Moshe o ile a otla Lefika(leo eneng ele Kreste) habedi eseng hang. Seo se ile sa mokenya mathateng ho Modimo.

Hantle feela, o ile a tlola taelo ya Modimo?

Re hloka tlaloso e tebileng ka taba ena.

Ke mang yaka re rutang ntho tsena?
I BAKORINTHE 10:4 Mme ba nwele kaofela metsi a semoya: hobane ba nwele hotswa Lefikeng la semoya: mme Lefika leo ke Kreste.
NUMERE 20:12 Mme Modimo A bua le Moshe le Aarone, Hobane bane basaka badumela,hoka re kgothatsa jwalo ka Israele, ka tsela ejalo okeke wa kena naheng eo.

Ka tsela ejwalo Modimo, eseng motho, A ahlola Moshe ka phoso eo yena a e entseng.

Na phoso eo e ile ya etsa hore Moshe eseke ya hlola eba moporofeta?

DEUTERONOMA 34:10 Mme ho kase hlole ho bile le moporofeta ya kang Moshe Israeleng, Eo Modimo yaka mohlahisang

Sena ene ele tsela eo Modimo A neng a tshepa ka yona Moshe pele Moshe a eshwa. Modimo O ile a moneha tlotlsa eleng seo batho basa se etseng.

Moporofeta ka mong o sebetsa hoya ka leano la Modimo bakeng sa batho hoya ka histori.

Jwale moporofeta o nale mesebetsi emmedi. O phela bophelo bona boo re bophelang, mme a kgone ho etsa diphoso, jwalo ka rona bohle.

O boetse o nale tsela ya ho kopana le dibopuwa tsa semoya hoya ka thato ya Modimo. Modimo O mmolella hore areng ho badumedi hoka tiisa tumelo ya bona. Karolo eo ke karolo ya boporofeta.

Ha karolo ya modumedi efihlella botebo ba Modimo, ebe sebopuwa seo sa moya sea phakisa se moisa ho Modimo tseleng ya ho loka.

Mme ke sona seo baahlodi base bolelang ka dinako tsohle.

Na ebe moporofeta ka nako tsohle o leba moo Modimo A moromang teng?

Na ebe modumedi o ile a utlwa ha Modimo A molebisa tseleng ya ho loka ka moporofeta na?

 

 

Leha moporofeta aka etsa diphoso tsa botho seo sekeke sa hlakola boporofeta ba hae.

 

 

Elia, monna ale mong, monna ya sebete o ile a emelana le baporofeta ba bohata ba kabang 450 ba Baale mme a theola mollo hotswa lehodimong hoka etsa sehlabelo. Yaba baporofeta ba bohata ba 450 baya bolawa. Ana ene ele matla a mohlolo a tumelo ya moporofeta enwa.

Yaba, ka tshabo, o boleha ka pele kamoo aka kgonang ka hobane atshaba mosadi, Jezebele. Sena ene ele mohlolo.

I MARENA 18:36 Mme ha etsahala ka phirimana ya sehlabelo, hore Elia moporofeta a atamele, mme morena are ho yena, Modimo wa Abrahama, Isaka, le wa Israele, a tsebahyatswe kajenbo Israeleng, lehore ke mohlanka wa hae, le hore o entse tsohle lefatsheng.

Ka tsela eo Elia a phethahatsa Lentswe la Modimo. O ile a etsa seo ase laetsweng hose etsa. Sene ene ele leano le leholo la Modimo. Seo ene ele tshebeletso ekgolo ya Elia kamorao ho tlotsuwa.

I MARENA 18:37 Nkutlwe, Oho Morena, nkutlwe, ha batho bana kajeno batsebe hore o Modimo, leha bao furalletse.

38 Yaba mollo wa Modimo Oya theoha, o tjhesa sehlabelo, le patsi, le majhwe, le lerole, mme metsi a oma.

39 Mme ha batho ba bona sena, bawa ka difahleho tsa bona: mme bare, Modimo, ke Morena; MORENA, ke Modimo

40 Yaba Elia ore ho bona, Nkang baporofeta ba Baale; le seke la etsa hore lea mong a phonyohe. Mme ba banka: mme Elia a theohela tlase molatswaqneng wa Kishone, mme baba bolaela moo kaofela.

Elia ene ele motho wa mabaka. O ile a bonahatsa seo ho Baale modingwana le baporofeta ba hae ba bohata ba 450hoka tlisa tumelo ya bohata ya Baale. Sena se ile sa etsa hore Bajude badumele hore Jehova ke Modimo wa sebele. Leano le leholo la Modimo lene le phethehile. Mosebetsi wa Eli ene ele trlosa BaIsraele tumelong ya pagane ho leba Nneteng. Moporofeta, monna eo ya moholo, sena sebolela feela hore Modimo Ore hlokometse. O bontsha tsela ya Modimo ho Israele ka ho ba busetsa tumelong ya sebele. Elia o ile a atleha mosebetsing wa hae.

Hang feela ntho tsa fetoha. Ho ile haeba le hlaselo hotswa ho mofumahadi Jezebele.

I MARENA 19:2 Yaba Jezebele o romela lenqosa ho Elia, lare, Ha medimo eke e ntumelle, Leho feta, haeba nkeke ka etsa seo ose entseng ho bona hosane.

3 Mme yare ha a bona seo, a ema, mme a baleha, mme a kgutlela Beersheba, eleng karolo ya Juda, mme a siya basebeletsi ba hae moo.

Elia "a baleha" ho bolelang ho ipha diminyane, ka potlako.

Hang feela sebete sa fela ho yena.

Tlotsuo ese ele siko ho yena. A etsa jwalo ka motho feela. Leha hole jwalo, sena ene ele karolo ya leano le leholo la Modimo. Ka tsela eo Jezebele a etsa hore Elia a balehe, ho lwana kapa ho baleha, mme a kgetha ho baleha. Empa sena sa ama karolwana feela ya bophelo ba hae. Pheletso ya baporofeta ba Baale ene e etsahetse hore Bajude ba bone ho Jehova O matla ho feta Baale. Hone hose letho leka fetolang seo, seo ene ele karolo ekgolo ya leano la Modimo.

Kaho kgetha ho baleha, Elia o ile a etsa hore re nahane hore ebile lekwala.

Qeto eo ene ele karolo ya Elia se sesenyane. Kgetho ya hae e ile ya fosahala, ese leano la Modimo kamoo a mmoleletseng ka teng.

Banna ba lokileng baetsa diphoso. Bongata bo bitswa makwala.

Baetsa seo ka sebete? Hake re tadime hape.

Johanne Mokolobetsi, moporofeta ya matla, one a lekanywa Eliase (ka Segerike ke Elia) ka lengeloi. Johanne one a lokela hoba sebete. O ile a ema kgahlano le baetapele ba Bajude ho Heroda. O ile a nka bohle BaIsraele baneng ba hloka tiiso ya sebele ya Bajude

LUKA 1:13 Empa lengeloi lare ho yena, Leseke la tshaba, Zakaria: hobane thapelo ya lona e utlwahetse; mme mosadi wa hao Elisabetha otla tswala mora, mme otla mobitsa Johanne.

LUKA 1:17 Mme otla etella pele ka moya wa Eliase

Ka tsela ejwalo lengeloi le tsebisa Johanne hore otlaba le moya wa Elia ha ane a bolaya baporofeta ba bohata ba 450.

Haho bolelwe ha atla Elia ha atla balehela mosadi. Modimo O hopola feela sebete sa Elia, eseng bofokodi ba hae.

 

 

Mane Egepeta, Josefa o lekile hore baena ba hae ba seke ba bolella Faro hore ke badisa. Badisa ene ele thohako mane ho Baegepeta. Ka tsela ejwalo Josefa one a batla hore bana ba habo baqale leshano.

GENESE 46:31 Mme Josefa a bolella bana ba habo, le ntlo ya ntatae, Ketla nyoloha, ke bue le Faro, mme kere ho yena, Baena baka, le ntlo ya ntate, eneng ele naheng ya Kanana, ba tlile ho nna
GENESE 46:33 Mme hotla etsahala, ha Faro a le bitsa, mme are, Mosebetsi wa lona ke ofeng?

34 Mme letle lere, Bahlanka ba hao bane ba shebana le ho eketsa makgomo, bobedi ba rona, mmoho le ntata rona: hore retle re dule Goshene; hobane modisa ka mong eba thohako ho Baegepeta.

Ka tsea ejwalo moporofeta Josefa one a kgothaletsa thetso, hore ba seke bare ene ele badisa.

Baena ba hae, bao eneng ese baporofeta, ene ele batho ba lokileng.

GENESE 47:3 Mme Faro are ho bona, Le tseba mosebetsi ofeng na? Mme bare ho Faro, Bahlana ba hao ke badisa, bobedi ba rona, mmoho le bontata rona.

Ka tsela ejwalo ha moporofeta afana ka maikutlo a hae eba ntho ekotsi haholo. Baporofeta haba lokele hoka fana ka maikutlo a bona feela. Empa jwalo ka batho, ho bonahala baetsa seo. Empa mohopolo wa moporofeta o jwalo feela ka wa mang le mang. O dumela kakanyo tsa hae eo ke taba ya hao.

Modimo O ile wa sheba ka tsela ejwang Josefa? Jwalo ka moporofeta ya hlolehileng?

Lehoka. Modimo O ile wafa Josefa tshenolo ka taba ya Palestina moo Selekaneng se Setjha Bajude batlang hoba teng kamora tsoho ya Jesu.

Modimo hape wa senolela Josefa tsatsi leo Bajude batlang hotswa Egepeta.

Josefa one a batla hoba teng moo Palestina bakeng sa tsoho lehotswa ha Bajude Egepeta a kopa hore banke masapo a hae hoya wa boloka Palestina.

GENESE 50:24 Mme Josefa are ho bana ba habo, hake shwa: mme efela Modimo Atla leetela, mme Ale ntshe lefatsheng lena mme Ale ise ho leo Ale tshepistseng Abrahama, hoisa ho Isaka, le Jakobo.

25 YabaJosefa ore bana ba Israele ba ikane hore batla etsa seo, ka hore, Modimo Otla leetela, mme le nke masapo aka mmoho le lona.

Hlokomela se ileng sa etsahala hamorao mane Calvare :

MATTHEU 27:50 Jesu, ha a hweleditse ka lentswe le phahamileng, A nehela moya.

51 Mme, bonang, lesira la tempele la haroha ka lehare ho tloha hodimo hoya tlae; mme lefatshe la thothomela, mafika a petsoha;

52 Mme mabitla a buleha; mme ditopo tse ngata tsa bahalaledi barobetseng ba bonahala hara motse,

53 Mme seo ene ele kamorao hore a tsohe, mme a kene hara motse o halalelang, mme a bonahala ho ba bangata.

Balaledi ba Selekane sa Kgale. Josefa a porofetile ka tsela eo.

Hang hape MODIMO ka moporofeta wa Hae ka ponelo pele. Lebaka ene ele hore Josefa one a porofeta ka nako etlang sena se moetsa moporofeta wa Modimo.

Modimo O tshepisa Abrahama, lemong tse 100, mora lemong tseo tsa hae Abrahama o ile a tsheha ke taba ena.

GENESE 17:15 Yaba Modimo Ore ho Abrahama, Haele Sarai mosadi wa hao, haosatla mmitsa Sarai, empa Sarah etlaba lebitso la hae.

16 Mme Ketla mohlohonolofatsa, mme ke mofe mora: yea, Ketla mohlohonolofatsa, mme otla bitswa mme wa ditjhaba; mme etlaba morena wa ditjhaba.

17 Abrahama awa ka sefahleho, mme a tsheha, mme are pelong ya hae, Na mora aka tswalwa lemong tsena tsaka na? Mme etlaba Sarah, ka lemo tse mashome a robong, a ime?

18 Yaba Abrahama ore ho Modimo, Oho Ishmaele ampe a phele kapele ho wena!

Abrahama ha adumle Lentswe la Modimo (eleng sebe se seholo) mme aleka hoka thusa Modimo ka Lentswe la Hae.

Abrahama o lekile hoka thusa Modimo ka keletso!

Ke phoso ekgolo hoka leka ho thusa Lentswe la Modimo. Sena ke Bonikola – ponahatso ya lentswe la motho ka hodima Lentswe la Modimo.

Phos ekgolo ya Abrahama ebile hose tshepahale ho Sarah mme a kenela Hagare, mosebeletsi wa hae. Jwale o fana ka Ishmaele, tholwana ya phoso, ho Modimo eka o etsetsa Modimo molemo o itseng.

Bonikola keho rera thero eo eleng mohopolo wa motho eseng Lentswe la Modimo. Keletso ya Abrahama ene ele hore Modimo A nkeIshmaele jwalo ka ngwana wa tshepiso, MaArabs ekabe ele mofuta o kgethehileng, eseng Bajude.

Ho nale hore a sokolohe ka Hagare, Abrahama o ile a leka ho sireletsa bohlola ba hae ka mora wa hae, one a etsa hore leano la Modimo lebe thata bakeng sa ho hlahisa Messia hotswa mekgweng ya Islam.

Abrahama one a batla ho senya leano la Modimo ka sebele.

O ile a lefa ka thata bakeng sa Ishmaele. Hagare a tella Sara. Ho fihlela kajeno le loko la Ishmaele Ma-Arabs) antse a leka kametla hoka fedisa leloko la Isaka (Bajude).

Ka tsela ejwalo Modimo O ile a lokela ho tlosa ho badumedi, yaeba bothata ho moloko oneng o batla hofedisa Messia. Haeba botho ba Abrahama boile ba amohelwa ke Modimo, Diabolosi akabe a ile a atleha ho fedisa leano la Modimo hang feela.

Jesu akabe asaka atla ka tsela ya Ishmaele. Ishmaele o tlile ka tsela ya bohlola ka baka la Sara ho dumella mosebeletsi wa hae Hagare ho robala le monna wa hae.

Sara, a etsa jwalo ka mosadi wa moreri a hlahisa moloko wa Ma-Arab. Moferefere o hlahiswang ke bona mane Botjhabela Bobohareng, ke tefo ya seo, pherekano ya Libya ka baka la tlwaelo ya Muslim, le lehloyo leo Ma-Arab a nang le lona kgahlano le Bajude, ke tholwana tsa thero ya Sara.

Monahano wa hae o ile wa hlahisa Ishmaele le Ma-Arab yaeba tholwana tsa Sarah bakeng sa seo yaeba hloyano mahareng a bona le Isaka.

Leha hole jwalo Abrahama one a batla ho tokafatsa seo ho Modimo bakeng sa Hagare ka hore a amohele Ishmaele ele mora tshepiso. Mora wa tshepiso a hlahe ka bohlola? Seo sene sekeke sa etsahala?

Abrahama one a ntse a tswellapele ka diphoso. Modimo ha aka a tsepisa Ishmaele ho Abrahama. Ishmaele ke tholwana ya monahano o fosahetseng wa Sara mme yaba phoso ekgolo ya Abrahama ho mamela mosadi wa hae ho nale seo Abrahama a seboleletsweng ke Modimo ka Sara eseng Hagare. Sara ka tsela eo o ile a lokela ho rera. Ka tsela eo Abrahama a mamela mosadi wa hae hotla ka tharollo bakeng sa seo.

 

 

Abrahama o mathateng ka tsela eo.

Hantle feela jwalo, ka Adama a ile a mamela mosadi wa hae hore bana babe teng ka thobalano. Re phela bohle ka keletso efosahetseng rebe re ithute teng.

Ka tsela ejwalo ha moporofeta a fana ka maikutlo a hae o phoso. Abrahama o ile a etsa phoso ekgolo.

Na sena se ile sa etsa hore eseke yaeba moporofeta na?

GENESE 18:16 Mme banna bana batswang hole baema, ba lebella nqa Sodoma: mme Abrahama a tsamaya le bona ho kena tseleng.

17 Mme Morena Modimo are, Na nka patela Abrahama taba tsena na

Kgaolo elatelang re bona Modimo a sabatle ho patela Abrahama jwalo ka moporofeta seo eleng bokamoso ho Abrahama. Seo ke sona seo boporofeta boleng sona : hoka tseba seo Modimo A tlilong hose etsa nakong etlang.

Leha ane a ile a belaela taba ya Modimo ka Isaka phoso ya hae ene ele taba ya Ishmaele jwalo ka mora wa tshepiso (ya neng atla hlahisa Messia), asa lebale seo a ileng a sebolella Sara re ntse re hopola hore ene ele mosadi wa hae, eleng yena ya ileng a qala leshano: Abrahama o nnile yaeba moporofeta

Hoja monna emong one a nkile Sara jwalo ka mosadi wa hae, tsela ya Messia ekabe e ile ya senyeha. Abrahama one ale hantle feela leanong la Modimo. Abrahama o ile a qala leshano ka Sara ho monna emong hoka boloka bophelo ba hae.

Haeba o batla ho fumana diphoso ho moporofeta eya peIe ho Abrahama oka kgaoha dikoto.

GENESE 20:1 Mme Abrahama a leba naheng eka borwa, mme a tsamaya mahareng a Kadeshe le Shure, mme a jaka Gerare.

2 Mme Abrahama are ho Sara mosadi wa hae, Ke kgaitsedi yaka: yaba Abimeleke morena wa Gerare a romela, ho lata Sara

Yaba Abimeleke o batla ho tseba hore hobaneng ha Abrahama asaka a mmolella nnete ka Sara hore ke mosadi wa hae.

GENESE 20:10 Yaba Abimeleke ore ho Abrahama, hobaneng hao, hore ke etse phoso ena?

11 Yaba Abrahama ore, Hobane ke nahanne hore, Ka nnete tshabo ya Modimo haeyo bakeng sena; mme batla mpolaya bakeng sa mosadi waka.

Ka tsela eo, kamora moo, re fumana hore moporofeta ke motho le yena. Baka nna baba le diphoso jwalo ka rona bohle. Le bona baka senya dintho.

Jwale ebe hotla nako ya nnete.

Mohalaledi Paulose o beha hokae Abrahama ha angola ka Abrahama Selekaneng se Setjha?

Abrahama o entse ntho tse ngata tse ntle, empa a senya tse ding. Ho fana ka mosadi wa hae ho monna emong. Haholo holo tabeng ya hotlisa Messia.

Paulose leha hole jwalo o babatsa tumelo ekgolo ya Abrahama leha hone hole teng diphoso. Mme diphoso tsa Abrahama dia kwaeleha leha a qadile leshano habedi ka Sara hore hase mosadi wa hae.

Empa Selekaneng se Setjha sephumula diphoso tseo tsohle tsa Abrahama.

BAROMA 4:16 Ka baka leo [tshepiso ya Modimo] ke tumelo, hore ebe ka mohau; hoka tlisa tholwana; eseng ka molao, empa ele ka tumelo ya Abrahama; eo eleng ntata bohle,
BAHEBERU 11:1 Jwale tumelo, ke bopaki ba tsesa bonahaleng.

2 Hobane baholo ba ile ba fumana tse kgolo ka baka la yona.

BAHEBERU 11:8 Ka tumelo Abrahama, Ha a bolelletswe ho ya naheng eo atlang ho fumana lefa la hae, O ile a mamela; mme atswa naheng ya habo, asa tsebe moo ayang.

9 Ka tumelo a jaka naheng esele, jwalo ka moditjhaba, a kena ka hare ho ditabernakele le Isaka le Jakobo, bajalefa ba tshepiso ele nngwe:

Hoya ka Mohalaledi Paulose, Abrahama ebile mohlala wa tumelo.

Hobaneng?

Modimo O ile a beha Abrahama lefatsheng bakeng sa tsoho. O ile a fumana Isaka hotswa ho "bashweleng" mmele ka lemo tse 100 a dumela ho tsoho ho tloha mohlang Modimo A neng a mmolella ho bolaya Isaka hobane onnile a tseba hore Modimo Otla tsosa Isaka.

GENESE 22:2 Mme are, Nka mora wa hao, ale mong Isaka, eo o moratang, mme o lebe naheng ya Moria; mme o nketsetse sehlabelo. ...

4 Mme ka tsatsi la boraro Abrahama ha a phahamisa mahlo, mme a bona aletare hole mane.

5 Mme Abrahama are moshanyana, Dula hodima pokola ena; nna le moshemane re ilo raoela, mme retla kgutlela ho wena.

Abrahama o tsebile hore o lokela hoka bolaya Isaka. Leha hole jwalo tshepiso eo elang Isaka bobedi batla kgutla. Ka tsela ejwalo thabeng ya Moria, moo Tempele e ileng ya ahuwa ke Solomone, Abrahama one a lokisetsa ho bolaya mora wa hae (mohlala wa Mora wa Modimo).

Ho tseo tsohle, Abrahama o nnile a tshepa Modimo ka Isaka hore otla kgutla.

O ile a pasa teko ya Modimo. Bolaya mora wa .

Ka tsela ejwalo Abrahama ebile moqadi wa thuto ya tswalo ya Mora, Jesu Kreste, Mora wa MODIMO.

Jwalo kaha a ile a kgetha hoka bolaya Isaka, empa Modimo A thibela seo.
GENESE 22:13 Mme Abrahama a phahamisa mahlo a hae, mme a tadima, mme a bona pheleu e tshwasehile hara meutlwa: mme Abrahama a leba ho pheleu eo, mme a etsa setjheso ho nale mora wa hae.

Haufi le Tempele ya Thaba ya Moria ke Thaba ya Calvare. Thabeng ya Calvare hone hole pheleu esenang molato, etshwasehile meutlweng. Ene e emetse Jesu ka meutlwa ya dipekere tse ileng tsa mohlaba sefapanong. Mora wa Modimo O ile A lokela hoshwa bakeng sa Isaka (ya neng a emetse botho) empa Jesu Otla tsoha ka tsatsi laboraro.

Ka tsela ejwalo Abrahama o ile a bonahatsa seo ka tsatsi laboraro.

GENESE 22:7 Mme Isaka a bua le Abrahama ntatae, mme are, Ntate: mme yena are, Ke nna enwa, mora. Mme are, Bona patsi ke ena le mollo: empa ekae konyana ya sehlabelo?

8 Mme Abrahama are, Mora, Modimo Otla Iponela setjheso: bobedi ba tsamaya mmoho.

Abrahama o ile a fumana hore Modimo O mong feela.

Ha akaba are Modimo Otla fumana setjheso.

O itse Modimo Otla Iponela setjheso.

Modimo ka Boyena etlaba setjheso.

Abrahama o ile a sebolla hore Modimo ke Konyana. Abrahama o ile a hlahisa mora wa tshepiso Isaka.

Sena ene ele leano le leholo la Modimo kaha Abrahama a entse hantle. Ka tsela ejwalo Mohalaledi Paulose o moneha dipersente tse 100% .

Hoetsahalang ka phoso tse ngata tsa Abrahama. Ke bolela, ka leshano. Hoya ka Mohalaledi Paulose Abrahama o ile a etsa seo Modimo A morometseng sona, ka tsela ejwalo diphoso kaofela ha a dibone, moo diphoso dileng teng, re nka seo ele botho feela. Modimo O ahlola ka tsela enngwe ho Ishmaele ho nale Isaka. Haho yaka haeba le kgotso ka lapeng. O lefelletse molato wa hae.

Diphoso tsa Abrahama hadi re thibele hoka fumana Modimo, ka tsela ejwalo iphapanye tsoma mme o bone leano le leholo la Modimo. Empa tumelo ya hae e ile ya re thusa ho fihlela Abrahama a fihla lebitleng.

Seo ase entseng thatong ya Modimo. Haho phoso tse ngata.

Ka tsela ejwalo re ithuta ka hloko. Seo eleng thato ya Sebele ya Modimo hotswa ho yena. Nakong ya rona keho kgutlela tumelong ya kereke ya Selekane Sesetjha.

Bibele haekaba ya pata diphoso tsa Abrahama.

O lokela hoka iphapanya diphoso tsa William Branham. Haho phoso ho seo.

Empa hao etsa seo hoka nyatsa moporofeta, eba jwale hao sale Mangolong.

O lokela hoka bala ka hare ho Bibele hore hoitsweng ka moporofeta Elia, mme haeba William Branham ele moporofeta wa nako ena, hosa kgathatsehe diphoso tsa hae.

Leha eba o qadile leshano ha ane a bolela pale ya hae.

Abrahama o bolelletse morena leshano ka Sara mosadi wa hae hore ke kgaitsedi ya hae (seo eneng ele nnete, ene ele kgaitsedi ya hae eseng ka madi) empa o qadile lesahno kaho sebolele hore o nyalane le Sara, hobane morena one akeke a etsa seo ha ane a tseba hore ke mosadi ya nyetsweng.

Ka tsela eo leha ele hore Abrahama o ile a qala leshano leo. Ka tsela ejwalo moporofeta oye a qale leshano ka nako enngwe. Ka nako enngwe hosebe sebakeng se nepahetseng. Modimo ha aka a romela moporofeta hore bolella ka tsa bophelo ba hae. Ka tsela ejwalo hoka shebana le tsa bophelo ba hae hase taba elokileng.

Hao nahan hore Abrahama kamora sena ha akaba yaeba moporofeta, etlaba o nahana phoso.Haeba o nahana hore baporofeta ba lokile haba etse diphoso, ofeela o fositse, hobane ke Modimo feela ya lokileng.

Mora Abrahama Isaka o ile a etsa phoso etshwanang lea Abrahama.

Isaka o ile a bua leshano ka Rebeka hore hase mosadi wa hae.

GENESE 26:6 Yaba Isaka o tsamaya Gerare:

7 Mme banna ba motse ba mmotsa hore ke mosadi wa hae na; mme are, Ke kgaitsedi yaka: hobane one a tshaba hore, ke mosadi waka; etle eseke yare, are, banna ba motse ona ba mpolaya bakeng sa Rebeka; hobane ane ale motle.

Ka tsela eo Isaka o ile a senya le yena. Ka bokwala. A qala leshano ka mosadi wa hae bakeng sa ho ipholosa. Tshenyeho feela.

Retla bona hore Modimo Oreng ka Isaka ha Modimo A itshenola ho Moshe.
EXODA 3:6 Leha hole jwalo o itse, Ke Modimo ntatao, Modimo wa Abrahama, Modimo wa Isaka, le Modimo wa Jakobo. Mme Moshe a ipata sefahleho; fhobane ane a tshaba Modimo.

Rea tseba hore keng seneng sele phoso ka Isaka.

Empa seo Isaka a ileng a seetsa hantle o hloka thoriso?

Modimo O ile a tshepisa Abrahama le Sara mora ya bitswang Isaka ke mora wa tshepiso.

Seo se emetse Mora wa Modimo, Messia.

Na o ile a etsa mosebetsi o nepahetseng?

Jwalo ka moshemane, a phetha mosebetsi wa bora, one a ikemiseditse hoshwa aletareng hoya ka thato ya Abrahama mane Thabeng ya Moria.

Ene ele tsela ya nnete jwalo ka Kreste mane Thabeng ya Calvare.

GENESE 22:6 Mme Abrahama o nka patsi ya setjheso, mme a beha mora hae Isaka hodima sona; mme a nka mollo letsohong la hae, le thipa; mme baya bobedi babona.

Isaka o ile a jara patsi ho leba thabeng.

Jesu o ile A jara sefapano ho leba Thabeng ya Calvare.

GENESE 22:7 Mme Isaka a bua le Abrahama ntatae, mme are, Ntate: mme yena are, Ke nna enwa, mora. Mme are, Bona patsi ke ena: empa konyana ya sehlabelo ekae?

8 Mme Abrahama are, Mora, Modimo Otla iponela konyana ya sehlabelo: mme baya mmoho thabeng.

9 Mme ba fihla sebakeng seo Modimo A molaetseng sona; mme Abrahama a aha aletare moo, mme a beha patsi, mme a tlama mora hae Isaka, mme a mmeha hodima aletare le sehlabelo.

Haho bolelwe ka phehisano moo. Maemo ana a ile anka Isaka ntle le tebello. Hang feela, ka tshohanyetso, Isaka a fumana hore o lokela ho shwa.

Na oya hana? Tjhe. O mamela taelo ya ntatae.

MAREKA 14:32 Mme ba fihla serapeng sa Gethsemane: mme are ho barutuwa ba hae. Dulang moo, ha Ke sailo rapela.
MAREKA 14:36 Mme are, Abba, Ntate, ntho tsohle dipepeneng ho wena; tlosa senwelo sena ho nna: haele thato ya Hao, empa haese yona ho lokile.

Serapeng sa Gethsemane Jesu one a batla ho baleha ho nka dibe tsa rona.

Ke Konyana ya sehlabelo bakeng sa maphelo a rona. Empa dibe tsa rona diatshabeha. Mme one A batla tsela ya hotswa ho seo, ka morwalo.

MAREKA 14:36 Mme are, Abba, Ntate, ntho tsohle dibobebe ho wena; tlosa mohope ona ho nna: esebe ka thato yaka, empa ya hao.

Empa ene ele ho inehela, One A Ikemiseditse ho nka dibe tsa rona hobane tsela ya Modimo ene ebatla Madi a hlwekileng. Hone hose tsela ya ho qoba seo.

Sena ke ho inehela ha nama (Mora)thatong ya Moya (Ntate).

GENESE 22:10 Mme Abrahama a phahamisa letsoho la hae, A nka thipa hoka mohlaba.

Mora ya senang molata a batla ashwa lefu le sehloho empa a seke a lwana. Ho bua ka thato ya ntate. Isaka, mora, otswa tabeng eka tsela ya 100 % .

Isaka ke moloko otlang "o mamella hoisa lefung".

Ha abatle ho baleha Isaka.

Ruri ene ele naledi ya bohlokwa.

Oho hantle feela, o ile a etsa phoso ha ane a qala leshano. Empa nahana ka maemo a hae?

 

 

Yaba Jakobo o qala leshano kaho thekanyetsa ntatae Isaka anka boholo ba Esau.

Ha Isaka mahlo a se a fokola. O ile a bitsa Esau hoya motsomela nama Isaka atle a mohlohonolofatse. Empa Rebeka le Jakobo ba qhekanyetsa Esau kaho thetsa Isaka. Rebeka a kwahela Jakobo ka letlalo la phoofolo hobane Esau one a nale bohwete. Yaba o pheha nama kapele Jakobo a isa ho Isaka. Jakobo o ile a iketsa Esau, ka leshano, hoka fumana boholo.

GENESE 27:1 Mme ha etsahala, hore ha Isaka ase a tsofetse, mme ase asa bone mahlong, hore atle a bone, o ile a bitsa Esau letsebulo la hae, mme are ho yena, Mora: are ho yena, Bona, ke nna enwa ....

15 Mme Rebeka a nka diaparo tsa Esau, tse neng dile ka tlung, mme a diapesa Jakobo mora emonyane:

16 Mme a moapesa letlalo la poodi, Hoba bonolo le molaleng:

17 Mme a monehela le maqebekwane, ao a neng a lokisitse, mora wa hae Jakobo.

18 Mme atla ho ntatae, are, Ntate: mme are, Ke nna enwa; o mang, moraka?

19 Mme Jakobo are ho ntatae, Ke nna Esau letsebulo la hao; Ke entse kamoo o ntaetseng ka teng: ema, kea o kopa, dula oje, hore otle o ntlhonolofatse.

20 Mm Isaka are ho mora, Ose o efumane kapele tjena na, mora waka? Mme are, Hobane Modimo O nthometse ho yona.

21 Mme Isaka are ho Jakobo, Atamela kwano, Kea o rapela, hore ketle ke o ame, mora ka, hore o feela ole mora waka Esau kapa jwang.

22 Mme Jakobo a atamela ho Isaka ntatae; mme a moama, mme are, Lentswe ke la Jakobo, empa matsoho kea Esau.

23 Mme a seke a mohlokomela, ka baka la boya bo matsohong a hae, jwalo ka moena wa hae Esau: yaba oya mohlonolofatsa.

24 Mme are, O mora waka Esau? Mme are, ke yena.

Leshano lena le bohloko. Bonokwane.

Ho qhekanyetsa Moena wa hae. A thetsa ntatae wa leqheku. Hona ke ho kgohlahala haholo. Sena setebile hofeta hoka fetolela nomoro tse lengolong la tlhaho.

Hantle sena sene selokela hore se mmehe ka mosing Jakobo hore a seke yaeba moporofeta? Leha hole jwalo, pheletsong ya bophelo ba hae, Jakobo o ile a fana ka boporofeta bo botle ka hotla ha Messia hotswa lelokong la Juda.

GENESE 49:10 Lehlomela lekeke latloha hara ntlo ya Juda, leha ele ho fana ka molao maotong a hae, hofihlela Silo efihla; mme otla bokeletsa batho ba hae.

Sena se ile sa phethahatswa ha Jesu ane a tswalwa mane Bethlehema motseng wa Juda.

MATTHEU 2:6 Le wena Bethlehem motse o manyane, wa Juda, hao monyenyane hara metse emeng ya Juda: hobane hotla tswa ho wena Mmusi, ya tlang ho busa tjhaba sa hae sa Israel.

 

 

Ka tsela ejwalo motho enwa ya moholo Abraham, Isaka le Jakobo ba buile leshano.

Modimo o buile jwang ka bona ha nako entse etsamaya?

Ke ena tsela eo Modimo A itsebisitseng ka yona ho Moshe.

EXODA 3:6 Ebile o itse, Ke nna Modimo wa bo ntatao, Modimo wa Abrahama, Modimo wa Isaka, Modimo wa Jakobo. Mme Moshe a ipata sefahleho; hobane ane a tshaba Modimo.

 

 

Jesu O buile ka banna bana ba dinatla.
MATTHEU 22:31 Empa leha tsoho ya bafu ele teng, na le badile kamoo Modimo O buileng ka teng, ha are,

32 Ke Modimo wa Abrahama, Modimo wa Isaka, le Modimo wa Jakobo? Modimo hase Modimo wa bafu, Ke Modimo wa ba phelang.

Jesu are

LUKA 13:28 Ho tlaba le dillo le ditsikitlano tsa meno, Ke neng moo re tlang ho bona Abrahama, le Isaka, le Jakobo, le bohle baporofeta, Mmusong wa Modimo, Mme le lona.

Banna bana ba bararo baentse phoso tse tshosang empa ene ele leano la Modimo kaofela ha lona leo, one asa baballe.

Jakobo o qadile leshano ho ntatae. Empa ha lemo ntse dia le yena bana ba hae ba moqalla leshano ka Josefa hore o bolailwe ke dibata tse hlaha. Ka dilemo a dumela ka pelo bohloko hore Josefa o shwele hamorao a mofumana Egepeta.

Ka tsela ejwalo o ile a lefa ka thata bakeng sa leshano leo, empa o ile a dula ele moporofeta wa Modimo.

Thuto ya 1: Haeba moporofeta a entse seo Modimo A molaetseng hose etsa ke leano la Modimo.

Haeba o nyatsa moporofeta ka hore o buile leshano o etsa phoso ekgolo, ebe hao nahane jwalo ka Modimo. Seo sebolela hore o tswile thatong ya Modimo, mme eba hase sebaka sebolokehileng bakeng sa hao.

Babylona e ile ya hapa Juda ka lemo tsabo 588 BC mme baetsa Bajude makgoba. Ebile bafutsana futsana ba ileng bahlola Juda. Modimo O ile A ba bolella ka molomo wa moporofeta Jeremia ho dula Juda ba seke ba leba Egepeta.

JEREMIA 42:10 Phahamisang maoto, mme ketla lejala, mme eseng ho letsumula: mme ke sokolohile ka bokgopo boo ke boentseng ho lona.

11 Le seke la tshaba Babylona, eo le etshabang; le seke la motshaba, ho bolela Morena: hobane ke nale lona ho le boloka, mme ketla le pholosa matsohong a hae ....

13 Empa lere, Rekeke ra tsamaya hara motse ona, leha ele ho mamela Lentswe la Modimo wa lona,

14 Lereng, Tjhe; empa retla kena Egepeta, moo hoseng ntwa teng, leha ele ho utlwa modumo wa terompeta, leha ele ho lapela bohobe; mme retla tsamaya teng:

JEREMIA 42:19 Morena o boletse ka wena, Oho lehlomela la Juda; Kena Egepeta: tseba hore ka tsatsi ke lena.

JEREMIAH 43:4 Hahole jwalo Johanane mora Karea, kaofela le baetapele ba mabotho, le batho bohle, ba mamelang Lentswe la Modimo, baleng motseng wa Juda.

5 Empa Johanane mora Karea, le baetapele bohle ba mabotho, ba nka kobo ya Juda, eneng etswa malokong ohle, leha ene ele ba matla, ho tsamaya Juda;

6 Esita le banna, le basadi, le bana, le marena le baradi, motho emong le emong eo Nebuzaradane moetapele ya neng a mosiile Gedalia mora Ahikame mora Shaphane, le Jeremia moporofeta, le Baruke mora Neria.

7 Ka tsela ejwalo bafihla naheng ya Egepeta: hobane ba saka ba mamela Lentswe la Jehova: mme baile baba ba fihla Tahpanhese.

Jeremia o ile a leba Egepeta leha Modimo Ane A molaetse ho seye moo. Leha hole jwalo Jeremia ene ele moporofeta emoholo.

A boleletswe ho seye Egepeta, Jeremia o ile a leba Egepeta. Mona ene ese moo Modimo aneng a batla hore a late lehlomela teng.

Ke lona lebaka leo Bibele ere bolellang karolo feela ya pale ya Jeremia, ke karolo ya hotswa thatong ya Modimo.

Thuto ya 2: O seke wa nka karolo ya bophelo ba moporofeta hobane setebile haholo. Leha asa mamela taelo, Jeremia o dutse ele moporofeta emoholo.
JEREMIA 44:30 Morena O itse; Bona, Ketla nehela Farohofra morena wa Egepeta matsohong a sera, le matsohong abao ba batlang bophelo ba hae; jwalo kaha ke nehetse Tsedekia morena wa Juda matsohong a Nebukadnezzare morena wa Babilona, direng tsa hae, baneng ba batla ho mmolaya.

Sena ene ele boporofeta ba sebele.

 

 

Haeba o rata bophelo bo hodimo, leka moporofeta Jonase.

O ile a balehela Modimo, a lokela ho kgutlela Nineve kgahlano le thato ya hae, mme a halefa ha a bona hore Modimo Otlilo etsang ka Nineve. O ile a ngangisana le Modimo.

Empa hao qete taba o soka o bua ka Jonase.

JONASE 1:1 Jwale Lentswe a Morena latla ho Jonase mora Amittai, lare,

2 Ema, eya Nineve, motseng oo o moholoo, mme o lle kgahlano le ona; hobane dibe tsa ona difihlile ho nna.

3 Empa Jonase a ema a balehela Tarshishe boteng ba Modimo, mme a leba Joppa; mme a fumana sekepe se lebangt Tarshishe: mme a lefella leeto, mme a theohela teng, mme a leba Tarshishe a baleha boteng ba Jehova.

Ka tsela eo Jonase a balehela hlakoreng le leng.

Jwale sheba moo tshepo ya Modimo ho Jonase ho leba Nineve hoya rerela bahedene moo.

JONASE 3:10 Mme Modimo A bona seo moo, hore ba furalle tsela tsa bona tse sa lokang; mme Modimo wa baka bobeng, boo aneng a itse otla botlisa ho bona; mme a seke a boetsa.
JONASE 4:1 Empa seo sa thabisa Jonase haholo, mme one a halefile haholo.

Mona Jonase one a halefetse Modimo haholo. Modimo One a batla ho fedisa setjhaba sa Nineve. Jonase one a batla hose bolaya. Ha ana tshepo ntle le Modimo. Jonase qetellong o ile a mamela Modimo, empa tlasa ho ipelaetsa.

JONASE 4:9 Mme Modimo are ho Jonase, Na o halefetseng? Mme are, Ke lokela ho halefa, esita hoisa lefung.

Mona Jonase o phehisana le Modimo.

Bona seo a sebolelang, : "Modimo, Oka nna wa mpolaya empa ke lokela hoka halefa".

Manganga a hae a mangata. Esita leha ane a lokela ho ikokobetsa jwalo ka Isaka. Rene re lokela hoka motlosa jwalo ka moporofeta Jonase. O bile kgahlano le Modimo.

Bopaki ba hae botlese diphoso. O lokela ho nahana ka tsela enngwe. Jonase, leha abile le diphoso tsa botho, oqetelletse a entse seneng se batlwa ke Modimo. Jesu O nnile a mmala hoba hodimo Jonase. Jesu o lekanya hore Jonase ene ele moporofeta wa sebele.

Jonase ke lebitso la Segerike la Jona.

MATTHEU 12:39 Empa aba araba are, Moloko ona o lonya o bofebe o batla mohlolo; mme bakeke ba o nehwa, ntle le ponahatso ya Jonase:

40 Hobane Jonase o dutse masiu le matsatsi a mararo mpeng ya hlapi; ka tsela eo le Mora motho otla dula matsatsi a mararo mpeng ya lefatshe.

41 Banna ba Nineve batla tsoha mehleng ya kahlolo ho ahlola moloko ona, mme tla o ahlola: hobane ba ile ba sokoloha ke thero ya Jonase; mme, bonang, ya moholo hofeta Jonase oteng.

Jona o ile a etsa dintho hoisa lefung (a lahlelwa mawatleng) lebatong (ho kwenywa ke leruerua matsatsi a mararo) mme a tsoha hape (hlapi hae motshwela ntle lebopong) wa Jesu.

Ena ke karolo ekgolo ya Evangedi ya rona tswalo le lepato, lepato la Jesu. Ho bile thata haholo mosebetsing wa Jesu.

Batho ba Nineve bane ba dumela ho modimo wa hlapi Dagone, mme hang feela Jonase ha aeba moporofeta wa bona. Maitshwaro a hae ane a hlephile. Nineve ene ele motse moholo wa Assyria, oneng o nale pale ematla. Ka tsela eo Jonase one a tseba sohle. Empa bane ba tshaba, modingwana wa hlapi one a tshwela moporofeta wa Modimo Jona.

Jona, motho ya kgutletseng ho morao o baleha pela Modimo, otsoseletswa ke Lentswe hoisa molaetsa ho bahedene ba 120 000, leha ane a halefile.

Ka tsela eo oseke wa ahlola moporofeta?

 

 

Davida o ile a etsa bohlola leho bolaya.

Modimo o ile wa moahlola ka hore ngwana ashwe. Ka tsela ejwalo hare na hona hoka baleha mahlong a Modimo.

Leha hole jwalo Modimo ka Jesu o thabetse seo ka Mora wa Davida.

Pesalema tsa Davida di dula ele dingolwa tse hodimo haholo. Tse ding tsa tsona diporofeta ka thakgiso ya Calvari.

PESALEMA 22:1 Ho monga baphokodi Aijelethe Shahare, Pesalema ya Davida.

Modimo waka, Modimo waka, o ntahletseng na? Hobaneng o tsamaela thoko le nna, le thoko le mantswe aka a rorang na?

PESALEMA 22:16 Hobane dintja [Baditjhaba] ba nkgatelletse: kopano ya bakgopo: they pierced my hands and my feet.

PESALEMA 22:18 Ba arotse phahlo tsaka ka lotho, Mma ba diarolelana.

PESALEMA 110:4 Morena o ikanne ka Yena, Mme akeke a fetoha. O moprista waka kamora Melchizedeke.

Mona Davida one a porofeta ka boprista ba Selekane se Setjha Tempeleng eo mora Davida Solomone aneng atla e aha.

Folaga ya Israele, naledi ya Davida, e hakuwe hodimo hore lefatshe le ebone.

Lebitso la Davida lehlahella hangata ka hare hoBibele hofeta lefeng kapa lefeng.

Leha ele hore Davida one a feta baporofeta ba bang ka diphoso. Ka tsela ejwalo Modimo O ile wa moahlola ka diphoso tsa hae, empa a dula ele moporofeta ya pelong ya Modimo.

 

 

Johanne Mokolobetsi ebile emong le yena, ya neng a etella pele hotla ha Morena Jesu.

Empa ha Heroda a mokwalletse o ile a belaela hore Jesu ke Messia.

MATTHEU 11:2 Yare ha Johanne ale teronkong a utlwa ka mesebetsi ya Kreste, a romela barutuwa ba hae,

3 Mme are ho yena, Ana ke Wena ya tlang, kapa ho nale emong na?

Ena ene ele potso ya ho nyatsa hotswa Johanne a kileng a ebotsa esale ele Johanne a elebisitseng ho Jesu mahlong a lefatshe.

Tshebeletso ya Johanne ene eka fihlela hohle.

Leha hole jwalo sheba karabo ya Jesu. One aka theola maemo a Johanne jwalo ka moporofeta.

Ho nale ho etsa seo a theoletsa Johanne ka seo ase entseng, karolo ya hae ene ele hoka phetha Lengolo.

MATTHEU 11:7 Mme ba arohana, Jesu a qala atshwenyeha ka matshwele aneng atla ho Johanne, ...

MATTHEU 11:9 Empa lene le ilo bonang na? Moporofeta? Ho jwalo, empa kere ho lona, ya fetang moporofeta.

10 Hobane ke yena, eo ho ngodilweng ka yena, Bona, ke romella lenqosa kapela ka, lereng hlekang mmila.

11 Ka nnete nete kere ho lona, Hara ba tswetsweng ke mosadi haho ya tshwanang le Johanne Mokolobetsi: ebile ha asatla hlola a eba teng.

O ile a toloka Lengolo leo Johanne a neng a lephetha. Seo se etsa Johanne karolo ya Leano le Leholo la Modimo, ka tsela eo Johanne one a ahlola ka toka.

Leanong la batho, Johanne bophelo ba hae boa molatola, re bona Johanne a senya dintho. Empa one a phethahatsa boporofeta.

Hopola, moporofeta o lokela ho phethahatsa Mangolo. Tsa bophelo ba hae hase tsa bohlokwa ha kalo.

 

 

Johanne, ya ngodileng Buka ya Tshenolo, o wele ka sefahleho habedi ho leka ho sebeletsa lengeloi mme antse a kgalengwa. Leha hole jwalo o kgonne ho ngola.

 

TSHENOLO 19:10 Mme ka wa ka sefahleho ho mosebeletsa. Mme are ho nna, Seke wa etsa seo ke mpa kele mosebeletsi feela, Moena wa hao ya fanang ka bopaki ka Jesu: sebeletsa Modimo: hobane bopaki ba Jesu ke moya wa baporofeta.

TSHENOLO 22:8 Mme nna Johanna ke boneng ntho tsena, mme ke diutlwile. Mme ha ke dibone ke diutlwile,ka wela maotong a lengeloi ho le sebeletsa.

9 Yaba lere ho nna, Seke wa etsa seo: hobane ke moseletsi feela, wa baena ba hao baporofeta, wa ba tswellang ho bua ka buka ena: sebeletsa Modimo.

O sebeletsa lengeloi!

Sena ehlile se atile. Paulose o fane ka keletso.

BAKOLOSE 2:18 Ho sebe le motho ya tlang ho lethetsa ka tshebeletso ya mangeloi, ka dintho tseo asakang a dibona, ka mohopolo wa bohlale

Mme habedi Johanne a etsa seo. Johanne o ile a etsa phoso ekgolo.

Na re itshwarella ka seo. Lehoka. Rea tseba hore o entse phoso habedi. Seo sehlalosa feela, hore ene ele monna ya moholo, ene ele motho jwalo ka babang.

Leha hole jwalo botebong ba Buka ya Tshenolo re bona seo boporofeta bo matla.

Oka kenya tse ding hao rata

Elisha ya neng a nale mosbeletsi ya neng a nka tjhelete Gehazi.

Joshua o ile a thetswa ke moahisane ya neng a kentse aparo tsa kgale eka ke motho ya hlahang hole kwana.

 

 

Ka tsela ejwalo bahanyetsi haba utlwisise mano a Modimo.

Modimo ha A lekane le motho. O sebetsa ka tsela enepahetseng, leha diphoso dile teng. Modimo o ile a bua ka pokola ka tsatsi le leng.

Jobo ore Modimo O beha tshepo ya hae yohle ho bahlanka ba Hae. Oya tseba hore jwalo ka batho baetsa diphoso.

 

 

Mohlala: Mosadi o kenya botle , mose o mosweu o motle. Ebe enke e etsa letheba ka baka la phoso ya botho. Bohle ebe ba bonang? Letheba la enke. Basheba letheba ho nale mose o motle oo. Boleng boya theoha. Ke tsela eo batho ba nahanang ka yona. Eseng ka botle, ba ona?

Monna feela ya senang molato. Jesu Kreste.

Haho emong, esita le Pope.

Moena Branham haseJesu Kreste. Ka kopo sekeng la moetsa Pope ka hore ha akebe a etse diphoso.

Re phela lefatsheng le senyehileng. Re lokela hoka sebetsa ka thata (Kotlo ya Modimo ho Adama le Eva) haeba re batla hoba tokeng ya Modimo.

Mane Kimberley morafong wa taemane South Africa barafi ba ile barafa 22 million ya ditone hoka fumana tse 3 ditone tsa taemane. Tone ka nngwe ya taemane ene e patehile ka hare ho ditone tse 7 millione tsa ditshila, ka lebitso la overburden. Empa barafi bane ba lefa haholo bakeng sa ditaemane.

Ka tsela ejwalo re epa ka hare ho dithuto tsa Moena Branham ebe re fumana ditebileng tsa Mangolo. Hantle feela, re behella ka thoko diphoso jwalo ka lerole la overburden. Empa re lehlohonolo hofeta barafi ba taemane. Thuto tsa hae dinale nnete hofeta overburden.

Jwalo ka barafi ba taemane, re lokela hoka teba therong tsa Moena Branham hoka fumana nnete ena ya Bibele ditemaneng. Re fumane hore re mathata ha bobebe ka hare ho ditemana tsa Bibele. Tsena ke ditamane tsa tsebo ya Bibele hore ebolelang.

Ho molatola Moena Branham jwalo ka moporofeta wa tshiu tsa ho qetela ke taba ya hao, empa oka fumana kae monna ya kang yena ka hare ho Mangolo?

Jesu O boletse hore re lokela hoka sebeletsa Modimo ka nnete.

Ka tsela ejwalo matsatsing ana a rona re hloka nnete.

Mehlala emeng:

DIKETSO 17:24 Modimo O entse lefatshe le tsohle tse ho lona, ka ho bona hore Modimo O entse mahodimo le lefatshe, ha A tsamaye ka hare ho Tempele tse entsweng ka matsoho; .....

26 O entse batho ka mothapo ole mong wa madi, mme ha A bale hore keha kae, mme a tlama maloko;

Tsena ke dipotso tse batlang baipelaetsi ba diarabe. Na oka hlalosa sena ka bobatsi?

Moena Branham ho araba potso tse kang ena ho mmea maemong a hae ale mong. Tshebeletso ya hae, hoya ka dithuto tsa hae ka Mangolo, hore etsa hore re arabe potso tsena ka boitshepo hoya ka Bibele. Bobedi ba taba tsena bore etsa hore re hlokomele Leano le Lehola Modimo leo bahanyetsi basa lehlokomeleng, bothata ke bona, hosa natsehe diphoso, ntho diqala ho hlaka bakeng sa rona.

 

 

Ka tsela ejwalo, re ahlola monna enwa William Branham jwang hore ke moporofeta wa tshiu tsa ho qetela?

Resa natse diphoso. Seo hase leano la Modimo.

Modimo O ahlola moporofeta ka tsela ya Hae eseng ya batho empa entse ele moporofeta. Re lokela hoka sheba Mangolo ana a mararo hore ke yena na.

Haeba a entse seo, etlaba ke moporofeta.

Reka sheba diphoso tsa hae hoya ka Bibele ebeile diphoso tsa baporofeta ba bang ka tsela ya teng.

Moporofeta wa ho qetela ho Baditjhaba o lokela hoetsa ntho tsena.

Ke yona tsela eo re ahlolang hore na ke moporofeta kapa jwang.

Na o phethile mehato ena e hlokolotsi emeraro na?

Mangolo ana a mararo a tlisa tsunami ya semoya bakeng sa Leano le Leholo la Modimo.

Phoso efeng kapa efeng e entsweng ke William Branham ebontsha botho jwalo ka hore haole motho okeke wa tseba tsohle.

Re lokela ho lesa Modimo hoka nka qeto ka seo. Sena hase moetse hore eseke yaeba moporofeta. Phoso tsa hae dikeke tsa re kgutlisetsa kerekeng ya pele. Lesa Modimo hoka sebetsana le taba eo. Re lokela hoka ithuta ka tsela ya Bibele hobane ka borona re keke ra loka re tlilo etsa diphoso tse ngata.

Mohlala: Haeba ke lahlehile lefelleng o nkuka ka koloi ya hao, nkeke ka koma koma ka diphoso tsa koloi ya hao. Ketla sheba hore leha maemo a koloi ya hao ase matle emphihlise moo ke yang teng, hase lebaka hore Modimo O sebedisa koloi ya hao le wena ho nkisa moo ke lokelang hoya teng.

Re keke ra leboha ka tshebeletso ya.

Tshebeletso ya Branham ere etsa hore re hlokomele hore re lebile Matshwenyehong a Maholo. Kajeno nale mekgatlo efetang 30 000 ya bodumedi. Sena setlisa pherekano ekgolo. Dihlopha tsena kaofela ha tsona hadi nahane ka ho tshwana.

Hopola, re kene Evangeding ka monahano wa pagane wa botho.

Ka tsela ejwalo re nahana ka tsela enngwe.

Eleng lona lebaka le etsang hore tshebeletso ya William Branham ere bontshe tsela enepahetseng Selekaneng Sesetjha.

Haresa hloke nnete ena re solla nqa ele nngwe selemo le selemo.

Tshebeletso ya ho qetela ho Baditjhaba:

 

 

1. O lokela hoka qetella diphiri (bonngwe) ba Modimo. O lokela ho hlalosa Bomodimo.

Haho ya entseng sena betere hofeta Moena Branham.

Lethathamala tseo a disenotseng:

Seo eleng sebe keng? (kakopo hlena seke ware 'hose mamele').

Peo ya serpente keng?

Hobaneng ha Modimo A ile a hloka madi bakeng sa sebe ho Adama le

Eva?

Matshwenyeho a maholo ke lemo tse 7 empa lemo tse tharo le halofo

Kereke tse 7 tsa Mongwaha.

Ditiiso tse Supileng.

Kano tsa sebele tsa lenyalo, ho fihlela emong a eshwa. Haho tlhalo le ho nyala hape.

Kolobetso ya metsi ka Lebitso la Jesu Kreste.

Lengeloi la bosupa le lokelang ho senola diphiri tsa Modimo.

Tlhaloso ya Bomodimo le Boraro bo siko ka hare ho Lentswe.

Ledibata tse nne tse katileng Terone ya Modimo.

Beke tse supileng tsa Daniele.

Sebata sa Roma le sebata sa America tsa Tshenolo 13.

Israele le kereke Tshenolo Kgaolo 12.
TSHENOLO 10:7 Empa mohlang lengeloi la bosupa, ha le utlwahatsa lentswe la lona, diphiri tsohle tsa Modimo ditlabe disenotswe, jwalo kaha o boleletse baporofeta.

 

 

2. O lokisa tsohle tse senyehileng. Semakatsang. Ha a lokele ho tlisa ntho entjha ho rona. O lokela hore kgutlisetsa kerekeng ya pele ya Selekane Sesetjha. Re lokela hoka dumela leho amohela seo.

MATTHEU 17:11 Yaba Jesu oya araba are, Eliase o lokela hotla, ho busetsa dintho madulong

William Branham one a dula are hare kgutleleng ho Bibele jwalo ka tumelo ya pele.

Bibele ke yona eleng nnete.
63-1201HOSENG.PHETHALO SHREVEPORT.LA V-17 N-10 SONTAHA_
:85 ...Lentswe la Modimo ke lona la Nnete.
63-1226 KEREKE.LE MAEMO A YONA_ JEFFERSONVILLE.HO COD LABONE_
:6 mme nnete yaka ke, Bibele.

Ntho enngwe le enngwe re lokela hore re e lebise Lentsweng.

Haho hlokahale mehopolo emetjha, ho kgutlela mehopolong emetjha.
64-0823M DIPOTSO.LE.DIKARABO.1_ JEFFERSONVILLE.IN COD SONTAHA_
« 155 Empa bohle ba amohelang Lentswe la Modimo kaofela, eseng ho lerera, hobane Bibele ebolela seo. Ba amohelang seo phirimaneng ena balokolohile, hobane ba—Lentswe lese le baahlotse

 

 

Mongwaha kgolo wa kereke ya Laodisea Pethahatso ya Mengwaha ya Kereke tse Supileng

Na o kile wa hlokomela hore batho bakgelosang ba bang baya batshosa? Bare haeba basa etse seo ba ba bolellang sona, kapa batsamaye, mathata atla bahlahela. Ke baporofeta ba bohata, hobane moporofeta wa sebele o tlangwa ke Jesu Kreste akeke a bolella batho hore ba motshabe, empa ho tshaba Modimo ho molemo.

 

 

Mongwaha kgolo wa kereke ya Efese Phethahatso ya Mengwaha ya Kereke tse Supileng

Le leng la matsatsi ana moporofeta wa Kereke ya Laodisea mme letla tseba hore otswa ho Modimo kapa jwang. Ke nnete letla tseba, hobane OTLABA MAEMONG A PAULOSE. AKEKE A TLOHA LEHANYANE LENTSWENG, LEHA EKABA KA IOTA ELE NNGWE. Mongwaheng oo wa ho qetela, ha ho ntse ho hlaha baporofeta ba bohata, hlokomelang le seke la dumela seo base buang batlare, batlare le lahlehile; empa haele MOPOROFETA WA MATSATSI A HO QETELA otlatla sebakeng, haeba a feela ele moporofeta eo, otla bitsa, "Kgutlelang Lentsweng." Akeke a aha taba tsa hae, empa Lentswe.

 

3. O lokela ho kgutlisetsa bana tumelong ya bontata bona.

MALAKIA 4:5 Bona, Ketla romela Elia moporofeta pele ho letsatsi leo le tshabehang la Jehova:

MALAKIA 4:6  Mme otla kgutlisetsa pelo tsa bana ho bontata bona(Johanne Mokolobetsi o entse sena), mme pelo tsa bana ho bontata bona, ho sotle letsatsi leo le tshabehang la Jehova.

LUKA 1:17 Mme yena (Johanne Mokolobetsi) otlala ka moya wa Elia, ho kgutlisetsa pelo tsa bontate ho bana ba bona, bakeng sa basotho le basa mameleng; ho lokisa pelo tsa bana.

Baapostola ba bahlano mmoho le Mareka. Luka le Juda bangotse Selekaneng Sesetjha. Bana ke bontate ba semoya hobane re ithuta ho bona hotla ha Morena.

Re lokela hodumela seo base dumelang.

Re keke ra bafeta ra leba nqenngwe, jwalo kaha re tla lokela ho kgutlela ho bona.

Ha bayaka ba tseba hore na Diaduma tse Supileng keng.

 

 

63-0324E TiiSO.YA.BOSUPA_ JEFFERSONVILLE.KA SONTAHA_
« 335 "Etlaba neng, Moena Branham?" Nkase o bolelle. Hake tsebe.... Tse ding tsa diphiri ke Tiiso eo, lebaka leo esakang ya senolwa, ene ele diaduma tse supileng ha di utlwahatsa mantswe a tsona, mme ke eo taba eo moo eleng teng hantle feela, hobane haho motho ya tsebang ka seo; haeya ngolwa. ...

 

Ha baka batseba Lebitso la Kreste.

TSHENOLO 19:12 Mahlo a Hae ane aka lelakabe la mollo, mme hloohong ya hae hole meqhaka emengata; mme one a nale lebitso le ngodilweng, leo hose motho ya letsebang, haese yena.

Haho motho ya tsebang Lebitso le letjha la Jesu.

 

 

« 318-1 † PHILADELPHIAN.CHURCH.AGE - CHURCH.AGE.BOOK CPT.8
"Mme ketla ngola Lebitso laka le letjha."
Lebitso laKa le letjha. Ha tsohle difetoha, otla nka Lebitso le letjha mme Lebitso leo letla nkuwa ke Monyaduwa. Lebitso keng, hase ntho eka tloswang. Etlaba tshenolo ya Semoya eo hoseng motho yaka hananang le Lona. Empa hono hae lebaka otla senola Lebitso leo mohlang Yena A batlang. Hantle feela sena setlaba setle haholo.

Bakeke batseba hore Kreste o kgutla neng kgetlo labobedi.

William Branham ka 1965, lemo sa hoqetela sa bophelo ba hae, one antse a emetse hotla labobedi ha Morena. Ho bolelang hore Morena ha aka atla ka 1963.
65-0725E KENG.SE.KGAHLANG.HODIMO.MANE.THABENG_ JEFFERSONVILLE.IN V-8 N-8 SONTAHA_
« 4 ... Re romela molaetsa thabeng, Prescott, Arizona, ho Moena Leo Mercier le sehlopha sa hae ba emetseng hotla ha Morena Labobedi. Re romela molaetsaTucson, hlopheng seo se kopaneng, se emetseng hotla ha Morena. Tlase mane Houston, Texas, ho bao baemetseng hotla ha Morena. Hodimo mane Chicago, hoba emetseng hotla ha Morena. Hodimo mane Lebopong leka Botjhabela, New York le Connecticut, le sehlopha moo, ba emetseng hotla ha Morena. Ha rena phapusi bakeng sa bona mona, ka tsela ejwalo re romela ka mohala. Re romela ho Moena Junior Jackson phirimaneng ena, le sehlopha sa hae Clarksville. Moena Ruddell, hodima mashome tshelela pedi, le sehlopha sa hae, baemetseng hotla ha Morena. Mme re kopane mona phirimaneng ena, ka hare ho tabernakele, re emetse hotla ha Morena.

 

 

Bane basa dumele hore Jesu otla kgutla ka Leru le ileng laeba dikilomitara tse 43 sebakeng.

DIKETSO 1:9 Mme ha A qeta ho bua taba tsena, yare basa lebeletse, a nkelwa hodimo; mme leru la monkela hodimo.

DIKETSO 1:11 Lare, Banna ba Galilea, le emetseng le lebelletse lehodimong? Ke yena Jesu, ya tlositsweng ho lona ho leba lehodimong, otlatla ka yona tsela eo.

Kereke ya pele ene edumela ha Jesu atla kgutla hape ka nama. Akeke A kgutla ka leru, haholo holo ha leru lele bohole ba kilometara tse 27 sebakeng.

William Branham one ale siko Flagstaff kapa Sunset Mountain ka nako eo leru le neng le nkuwa senepe ka 28 Hlakola 1963. Nako ya ho tsoma eqala ka 01 Hlakubele 1963. O rerile mane Houston ka 04 Hlakubele 1963. Ho bolelang hore ene ele beke leru le bile teng. Ha aka a bona leru. Ha mangeloi a 7 atla ho yena ho mophahamisa leho tloha ho yena, ha aka a etsa Leru, hobane Leru le nkuwe senepa ka tsatsi leo.

Barutuwa ba Jesu haba mmotsa hotla ha Hae Labobedi. Bane ba kopa feela ponahatso ya hotla ha Hae.

MATTHEU 24:3 Mme a dula thabeng ya Mehlware, barutuwa batla ho yena bare, ako, Rebolelle, ntho tseo ditla etsahala neng? Mme ponahatso ya hotla ha hao ke efeng, pheletso ya lefatshe?

 

 

Haho ya ngolwa hotla ha Hae Morena.Ho phoso ho leka ho fumana hotla ha Hae.

Leru le ile la nkuwa senepe ka 1963 ke Ngaka James MacDonald lele sebaka sa maele tse 27 sebakeng. Leru lena le keke la hlalosa hotla ha Hae Labobedi, maru a manyane a atisa hotla maele tse 20 kamora moo. Leru labobedi lehlotswe keha mosi otswa kampong. Leru lena le bile teng nakwana. Keng sehlotseng Leru lena? Hone hose ho thuthuwa. Ka tsela ejwalo ene ele Leru la Mohlolo le ileng la etswa ke mangeloi. William Branham one ale siko moo Flagstaff ka tsatsi leo, 28 Hlakola 1963. O rerile mane Houston ka 4 Hlakubele 1963 mme kamorao hoya tsoma mane Flagstaff jwalo kaha seo sebulwa ka 1 Hlakubele. Hona ho bolela hore William Branham ha akaba a bona Leru leo. Ha leaka la nkuwa senepe lele tlasa maele tse 27 sebakeng, le hlaha bophirima.

O hlalosa Leru la pele jwalo ka Mora wa Modimo hotswa Lehodimong. Le lokela hoba Leru le mohlolo.

65-0718M HOLEKA.HO.ETSETSA.MODIMO.ESE.THATO.YA.HAE.THATO.YA.MODIMO_ JEFFERSONVILLE.IN V-4 N-8 SONTAHA_
« 167 † Mme nakong eo ya tebello, hore lefatshe lebe ntle ho seo, bane ba ipotsa hore na ho etsahalang. Mane Tucson, baile ba nka ditshwantsho tsa seo; bantse ba ipotsa hore na hoetsahalang. Keng seo? Baile ba kenya seo pampiring, "Na hona le ya tsebang seseng ka sena, sena se etsahetse jwang?" Haho phufudi moo, haho moya, haho mongobo; maele tse mashome a mararo sebakeng. Oho, hlena!
"Ho tlaba le diponahatso sebakeng. Mme ha sena se etsahala, sisinyeho tsa lefatshe, ebe hotla hlaha ponahatso sebakeng, ya Mora Motho."
63-0707M HO.TLOTSUWA_ JEFFERSONVILLE.IN V-3 N-19 SONTAHA_
« 164 † Ho basebeletsi baka ketla tshollela Moya waka; ketla bontsha diponahatso sebakeng, le hodima lefatshe; mollo, topallo tsa mosi, le phofodi.'"

Topallo tsa mosi ke maru amanyane a hlolwang keho thuthuwa. Mosi sebakeng maele tse 27 sebakeng. Bobedi maru a manyane ane asa tshwane le Leru le mohlolo le hlotsweng ke mangeloi a supileng aneng a etswa Bophirima, ale maele tse kabang 20 ka karohano, ho fihlela aeba manyane a fella moyeng.

JOELE 2:30 Mme ketla bontsha dimaka lehodimong le lefatsheng, madi, mollo, le topallo ya mosi

 

 

65-0801E NTHO.DIHLAKA.HANTLE.KA.BOPOROFETA_ JEFFERSONVILLE.IN V-12 N-3 SONTAHA_
« 129 ... Mme hape Buka ya Mareka lea Mattheu, moo ereng otla bontsha meeka sebakeng, mme batho ba bitsa seo dipinki, tsa hofofa, dika qeta ka matla a maholo, boramahlale baka leka ho etsa seo. Aka ngola, Aka bua, Aka etsa seo asebatlang. Topallo ya Mollo, "Yena maobane, kajeno, leka hosafeleng."

Diponahatso lefatsheng, dipyramide mosi sebakeng, hodimo kwana sebakeng moo hose motho yaka fihlelang, maele tse mashome a mararo. Sena se ile sa nowa lemong tse ka bang tharo pele ho moo, hore ho tlaba ka tsela eo. Jwale fetola senepe otle o bone hore ke mang ya shebileng fatshe.

 

 

Ka tsela eo re seke ra thetswa ho feta bontata rona ba ngotseng Selekane Sesetjha.

 

 

Harea ahuwa hodima bohlale kapa dikhoutu.

William Branham ore boleletse hore re lebe Lentsweng le ngodilweng.

62-0627 RE.TLA.BONA.JESU_ SANTA.MARIA.CA LABORARO_
« E-13 .... kamehla batlisisang seo kese bolelang. Haeba sesa tsamaelane le Lengolo, seke wa senka…
63-1110E YENA.YAKA.HARE.HO.LONA_ JEFFERSONVILLE.IN V-6 N-12 SONTAHA_
227 ... dumela Molaetsa kaofela. Dumela seo. Haeba hose jwalo, haeba hosa ngolwa ka hare ho Bibele, ebe haose dumele.
62-0318 LENTSWE.LE.BUILWENG.KE.YONA.PEO.YA.SEBELE.2_ JEFFERSONVILLE.IN V-3 N-2 SONTAHA_
« 310 ...Jwale, ntho tsohle tseo ke dibuileng, hadisa tsamaelane le Bibele, dilokela hoba jwalo ka setono sa leeb, haele phoso, ke phoso, …
62-0211 BONNGWE_ JEFFERSONVILLE.IN V-10 N-2 SONTAHA_
134 Mme kere, "Baruti ba rona bare ho lokile hoetsa sena."Hake kgathale hore oreng moruti. Hasele kgahlano le Lentswe, ha sena ebe leshano, mme o boloke Lentswe la Modimo.

 

 

Dittiso tse 7 hadi aka tsa manollwa kerekeng ya ho qala. Johanne o dibone ka nako eo ha bahalaledi ba potile Terone ya Modimo, kamorao hore mongwaha kgolo wa kereke o fela.

Ka tsela Branham ore manolletse seo, ha akaba a dibula. Ke Kreste Ale Mong Aka etsang seo.

Empa Modimo O lokela hoetsa seo.

AMOSE 3:7 Ruri Modimo ha A etse letho, pele a senolela bahlanka ba hae baporofeta.

Baporofeta ba babedi ba Bajude ba manolla Tiiso ya botshelela ka nako ya Matshwenyeho a Maholo.
63-0323 TIISO.YA.BOTSHELELA_ JEFFERSONVILLE.IN MOQEBELO_
« 295 ...Ke Moshe le Elia, hobane tshebeletso ya bona eya iphetha: bobedi ba bona. Oho, hlena. Oya bona jwale? Na oya bona jwale Tiiso ya Botshelela keng? Ke baporofeta bao.
Jwale, hlokomela. Sena se seke sao kgama, empa hlokomela Tiiso eo: baporofeta. Oya bona? Amen. Ke wena eo moo oleng teng. Oho, re phela tsatsing la ntsu, moena, phahamisetsang hlooho tsa lona hodimo. Babula Tiiso eo. Ba nale matla aho etsa seo. Amen. Ke eo Tiiso ya hao ya botshelela e manollwa. Oya bona?

 

 

Ka tsela ejwalo baporofeta bana babedi batla manolla Tiiso ya Botshelela ka nako ya Matshwenyeho a Maholo.

Resantse re nale Manollo feela.
63-0324E TIISO.YA.BOSUPA_ JEFFERSONVILLE.IN MMANTAHA_
« 392†......Mme rea tseba hore Tiiso ya Bosupa ekeke ya manollwa hofihlela nako ya teng.

 

 

63-1110M MEYA.ELENG.TERONKONG.HONA.JWALE_ JEFFERSONVILLE.IN V-2 N-22 SONTAHA_
« 208 Hopola, O patile Tiiso ya Bosupa ho rona. Akeke A etsa seo. Ha Lengeloi le ema, letsatsi le letsatsi, le bolela, empa akeke a etsa seo ho lona. Are, "Haeba le kgutso ekgolo Lehodimong." Hone hose motho ya tsebang. Ene ele hotla ha Morena.

Khouto enngwe ere "pepeneneng" enngwe ere "ho rona". Ka tsela ejwalo re pepenene.
63-0324E TIISO.YA.BOSUPA_ JEFFERSONVILLE.IN MANTAHA_
« 394 ...mme ha Tiiso ya Bosupa emanollwa. Empa oya bona, kesephiri epatilwe. Haho ya etsebang. Empa ke—enale hantle seo O boletse: haho ya lokelang ho tseba hotla ha Hae; mme bakeke batseba le sephiri sa Diaduma tse Supileng. Oya bona, dikopane mmoho.

 

 

64-0719M MEKETE.YA.DITEROMPETA_ JEFFERSONVILLE.IN V-3 N-16 SONTAHA_

176 Tiiso ya bosupa hae soka emanollwa ha jwale, oya tseba. Seo ke Hotla ha Hae.

Tiiso ya Bosupa haeya manollwa kapa ho bulwa. Ehlalosa Hotla ha Hae mme ke sephiri sa Bibele.

 

 

Kereke ya pele ene e dumela ha Kreste ele hlooho ya Kereke.

BAEFESE 5:23 Hobane monna ke hlooho ya mosadi, esita jwalo kaha Kreste ele hlooho ya Kereke:

Haho motho, kapa moporofeta, kapa moruti ya ka emanollang kapa ho ebula.

Kajeno baruti bahlalosa haele bona hlooho tsa kereke ha jwang, mongwaheng kgolo wa Laodisea, Hlooho ya sebele Jesu Kreste, o eme kantle ho kereke.

TSHENOLO 3:14 Ho lengeloi la Laodisea ngola taba tsena;
TSHENOLO 3:20 Bona, ke eme monyako, kea kokota:

Ka hare ho Dibuka tse 27 tsa Selekane Sesetjha, lentswe “moruti” lehlaha hang feela ka hare ho Buka ya Efese. Esita, moruti o hlaha ele wa bone ka hare ho tshebeletso tse hlano.

BAEFESE 4:11 Mme o neile ba bang, baapostles; babang, baporofeta; babang, baevangeldi; babang, balebedi mme babang baruti;

Leleng la mangolo a nehelanang ka taolo ka hare ho kereke, mme le fana ka matla ho baapostola Selekaneng Sesetjha pele hotle baporofeta bao mosebetsi wa bona eleng ho kgutlisetsa batho Lentsweng. Lengolo lena le beha badisa maemong a boraro thutong ya Bibele mme le bahlalosa hotswa ka hare ho Bibele.

Haho moo ho hlaloswang ka modisa mona. Ka tsela ejwalo nako tsa phetoho tsa jwale dibeha badisa kapele eseng motheo wa Bibele.
I BAKORINTHE 12:28 Mme Modimo O beile ba bang, pele baapostola, bobeding baporofeta, borarong baruti, bakeng sa mehlolo, dineo le diphodiso, Bakeng sa ho thusa, ho hlokomela, bakeng sa dipuo tse ding.
Ka tsela ejwalo kereke ya pele ene esa laolwe ke badisa. Ho bua ka lentswe "badisa" hamorao Efese ya pele kereke ya Efese ha ena Lengolo kapa maikemelo bakeng sa badisa hoka laola kereke mongwaheng kgolo wa kereke ya Laodisea.

Kreste ene ele Yena hlooho ya kereke eo.

 

 

Ka tsela ejwalo kereke tsa rona tsa sejwale jwale tsa Molaetsa dietsa ntho tsa tsona, eleng lona lebaka le etsang hore Kreste A eme kantle ho kereke.

 

 

Jwale re ahlola William Branham jwang jwalo ka moporofeta?

Eseng ka diphoso. Modimo Otla moahlola Yena ka sena.

Re ahlola ka phethahatso ya Lengolo.

Na Moena Branham ore neile kutlwisiso ephethahetseng ya Bibele?

Na ore kgothaleditse ho kgutlela ho Bibele le hore re dumele feela se ngodilweng ka hare ho Bibele?

Na ore boleletse hore re dumele seo kereke ya pele eneng ese dumela?

Haeba a entse seo, etlaba o phethile mosebetsi wa hae jwalo ka moporofeta.

Haeba re tseba Nnete ya Bibele, ebe re tshwere nyona taba (kapa seseng feela) hoka beha taba tseo ka Lengolo.

Bakreste haba lokele hoka ahlola batho. Ha re lokele hoka ahlola batho babang.

Re lokela hoka ahlola mehopolo.

Na mehopolo ya hae ene e itshetlehile ka Bibele hore re dumela ka tsela ya baapostola?

Haeba resa fumane seo ka hare ho Bibele mme re lokela ho lesa seo.

Empa, ka hlakoreng le leng, ho nale ntho tse ngata ditebileng tsa Bibele tseo Moena Branham a ileng are lesella tsona. Sena ka nnete se mobeha maemong a hoba moporofeta wa Baditjhaba wa tshiu tsa hoqetela.

Haeba o nahana hore ha alokelwe ke seo, ke mang eo o monahanang?

Na o nale emong? Hobane Lengolo le phethehile.

Amen.

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23