Na re tseba diphiri? Kgaolo 2: Tse ding tsa diphiri tse 6 tseo Moena Branham asakang are oya ditseba
Diphir


Sephiri sa 12.  Kreste otla hlaha neneng? Hare tsebe.

Sephiri sa 13.  Manollo ya Ditiiso tse Supileng ke Lefatsheng eseng Lehodimong.

Sephiri sa 14.  Hare tsebe Lebitso le letjha la Jesu.

Sephiri sa 15.  Ke phoso hoka etsa hore Moena Branham anke sebaka sa Lengolo "ka tse ding"tsa dikhoutu.

Sephiri sa 16.  Na bana batla tswalwa Lemoketeng?

Sephiri sa 17.  Hare tsebe hore Lengeloi la Tshenolo 10 letla theoha neng.

 

Sephiri sa 12


Ho hlaha ha Kreste.

Badumedi ba Molaetsa ba bolela hore Leru ene ele ho hlaha ha Kreste.

Kapa Moena Branham ene ele hohlaha ha Kreste.

64-0531 MOILWA

Ho tloha feela hore o batla ho baona eng. Oya bona? Ka tsela eo, ha Morena Jesu Kreste, Modisa wa mohlape, ale boloke, hore, ha Modisa ya Moholo, ahlaha le Yena.

Ena ke thero ya 1964, taba ya Leru ese efetile kgale, mme mona Moena Branham one antse a emetSena sebolela hore Leru ene ese hotla ha Kreste. Ka tsela eo Leru ene ese hotla ha Kreste hohang feela.

BAKOLOSE 3:4 Ha Kreste a hlaha, eo eleng bophelo ba rona, a hlaha, mme retla hlaha le Yena kganyeng

Ha a hlaha, le lona letla hlaha le Yena. Empa haho leamong ya ileng a hlaha le Leru mane Flagstaff. Moena Branham one abile ale siko moo, jwalo kaha ane ale maele tse 200 mane Tucson. One a bile asa tsebe ka Leru o tsebile hamorao. Rene rele siko moo.Bongata ba babdumedi bane basoka bahlaha ka 1963. Hone hose motho wa semoya ya neng ale teng moo ka 28 Hlakola 1963.

63-1113 PONAHATSO YA NAKO

Re thabetse ho kopana le bona, ka baka laho tseba hore ho nale Hosasa entle, moo rekekeng raeba le mola wa thapelo bakeng sa bakulang, hobane haho satlaba le motho ya kulang. Haho satlaba le masiu a malele, hobane batlabe ba bolokehile.

Na re lebeletse tsatsi leo la Jesu ha A bonahala.

 

 

65-0718M HO LEKA HO ETSETSA MODIMO MOSEBETSI ESE THATO YA MODIMO

… Re bontshe tsela eo O Etlodileng mme retle re etsamaye. Mme ore nehe mohau wa Hao, hore re latele tsela eo ka mohau wa Hao, hore retle re efumane tsela eo, ka tsatsi leo, ho Kreste, ntle le sekodi, hobane rea dumela, Morena, hore Otla hlaha haufinyana.

1965, hone ho setse kgwedi tse hlano tsa bophelo ba hae, mme one antse a emetse hotla ha Morena

1965 BUKA YA MONGWAHA WA KEREKE YA EFESE DITUMEDISO

Empa ere ke bolele taba ke ena.Morena wa rona ha Aya hlolwa. Batho ba bolela haba bua menyako bakeng sa Modimo, empa ba leshano. Tsohle tseo Ntate A Nneileng tsona ditlatla ho Nna, mme ya tlang ho Nna ka yona tsela eo feela; Akeke A lahlehelwa leha ele ya mong. Johanne 6:37-39. Mme ha mokgethwa wa ho qetela atla ho Morena, ebe Morena Otla hlaha.

I JOHANNE 2:28 Mme jwale, bana, deulang ho Yena; ele hore, ha A bonahala, retle rebe le bonnete, mme re seke ra swabela hotla ha Hae.

Hotla leho hlaha ebonahala ele ntho emakatsang.

I JOHANNE 3:2 Baratuwa, jwale re bara le baradi ba Modimo, mme seo releng sona haseso bonahale: empa rea tseba, ha Ahlaha, retla tshwana le Yena; hobane retla Mmona kamoo Aleng ka teng.

Ha Kreste A hlahella sebakeng, letla fumana mmele okang wa Hae.

63-0324E TIISO YA BOSUPA

Re phela horeng ya hoqetela. Ka mohau wa Modimo, ka thuso ya Hae, ele hore batho ba Hae ba lebelle ka tshepo hotla ha Hae... "Ho fihlela neng, Moena Branham?" Mohlomong lemo tse mashome a mabedi, mohlomong mashome amahlano, mohlomong lekgolo la dilemo; Hake tsebe. Mme mohlomong hoseng, mohlomong mantsibueng ana; hake tsebe. Mme feela le leng la matsatsi ana, bafositse. Lea bona? Bakeke batseba. Ke Modimo feela ya tsebang.

Mona ene ele kamora Leru. One antse a emetse Kreste are lemo tse 50 kapa 100 nakong etlang.

Ohlalosa hantle ka sena, ebe jwale wena o fositse.

63-0804 JESU SEBAKENG

Ha Moya wa Hao O Halalelang oba amohele, ke naisa kolobetsong ya metsi, le kolobetsong ya Moya o Halalelang, mme Oba tiisetse Mmusong wa Hao ho fihlela Morena Jesu Atlilo lata Monyaduwa wa Hae.

O sebedisa "hotla" le "ho hlaha" bakeng sa ntho ele nngwe.

63-0825M NKA HLOLA JWANG

Mme jwale, hotleng ha Morena Jesu, bao bathabelang hotla ha Hae, baphelelang seo; ha ahlaha sebakeng, Kereke eshweleng bakeng sa Morena, Mme batla fetoha hang feela.

Hlokomela tsela eo a sebedisang “ho hlaha” le “hotla” ka botoloki boo. Bahlalosa ntho yona eo.

63-0319 TIISO YA BOBEDI

… Mme jwale, pele ho hotla ha Kreste, ebe ese ere Bibele ho tlaba le bokreste ba bangata, mme ebe batlare, "Bonang," batho ba tlare, "O lehwatateng." Le seke la dumela seo. "Bonang, Oka phapusing e sephiring." Le seke la dumela seo. "Hobane jwalo kaha botjhabela bole hole le bophirima, mme hotlaba jwalo le nakong ya Mora motho." Lea bona? Hantle feela, Otla hlaha, etlaba ntho ya sebonwang sebonwa ke bohle.

Mona ene ele kamora Leru. Ore Kreste Otla hlaha nakong etlang, mme etlaba ntho ya sebonwang. Se ileng sa etsahala mahareng a hae le mangeloi a supileng mane lehwatateng la Sunset Peak ene ese hotla ha Morena. Sunset Peak,pela motse wa Tucson, ke karolo ya lehwatata la Sonora hale leba motseng wa Arizona le Mexico. Jesu Akeke Atla lehwatateng.

MATTHEU 24:26 Leha bakare ho lona, Bonang, O lehwatateng; le seke laya: bonang, o phapusing esephiring; le seke laya.

65-0725M BATLOTSITSWENG NAKONG YA HOQETELA

Jwale, ke batla le tsebe hantle, le lona ba mametseng theipe ena. Lene leka nna la nahana hore kajeno kene ke leka ho ipeha kapele, ele taba ya hore ke bua ka taba ena, hake tsebe letho nna ka seo, ke mpa feela kele lentswe. …

Ene ese nna ya neng a hlahile nokeng mane; kene ke mpa feela ke nahanne ka seo. Hase nna ya etsang ntho tseo; ke mpa kele haufe feela a tseo dietsahala. Kene kele feela lentswe la Hae, haele nnete. Ene ese seo keneng kese nahana; ke feela ele hore ke ile a inehela, ha ane abua. Hase nna, ene ele lengeloi la bosupa, oho, tjhe; ene ele ponahatso ya Mora motho …..

Lengeloi ene ese Mora motho; ene ele lenqosa la Mora motho.

Botlalo ba Moya o Halalelang ohlaha hodima hae mane Ohio River.

Botlalo ba lengeloi kaofela bone bole hodima Moena Branham, eseng ho yena jwalo kaha ho bolelwa.

One a eme pela Modimo feela mme Modimo A mosebedisa' thoughts.

 

65-1204 TLHWIBILO YUMA.AZ

Ntho tse tharo tsa etsahala. Mohoo, lentswe, le terompeta, dilokela ho etsahala pele ho hohlaha ha Jesu. Jwale, mohoo ... Jesu O etsa tsena kaofela ha Atla.

Mohoo, mohoo keng? Ke Molaetsa otswang, pele, Bohobe Bophelang botla ho Monyaduwa. Jwale, Modimo O etsa dintho ka tsela ya Hae. Mme ha A fetole tsela ya Hae. Ke Modimo Osa fetoheng. Ho Amose 3:7, Ore, "Ha A etse letho lefatsheng pele A senolela bahlanka ba Hae baporofeta." Mme hantle seka ha A tshepistse, Otla etsa seo.

Molaetsa ke wa Jesu mohla Ahlahang. Jesu ha A hlaha ka Mohoo.

Ebe Jesu Otla hlaha ka Lentswe la Arekangeloi mme bafu batla tsoha.

Ebe baphelang batla fetoha hang. Terompeta elokela ho lla Lehodimong.

Ke nakong eo ya Jesu ha Ahlaha ka Leru.

 

Sephiri sa 13


 

Tshenolo ebonaha hantle ka thato ya Hae

61-0611 TSHENOLO YA BOHLANO.1

Jwale, re fumana hore O ile A nkelwa Lehodimong, jwalo kaha ho bonwe. Johanne ka boyena ha aka aphela ... O ile a phela lemo tse kabang mashome a robong le metso e itseng, mme a ishwella lefu la tlhaho (eleng yena feela wa baapostola) kamora hore atswe kgolehong Patmose.

Pono ya Johanne a ileng a ebona ene ele nnete. Empa pono ene ese mokete.

57-0417 HOTLA LABOBEDI HA KRESTE
Ene ele ntho ekgolo ho Johanne tshenolo ya Sehlekehlekeng sa Patmos, ha ane a bona hotla ha Morena Labobedi,

Pomelo pele keho bona setlang hoetsahala.

Pono keha moporofeta a fetela pele a bona mose ho lesira la nako, mme a boela akgutlela morao ho bolela ka seo ase boneng.

60-1231 TSHENOLO KGAOLO YA BONE.1

Yaba Jesu ore ho bona, "Lekareng ha nka kare otla dula ale teng, ho fihlela Ke kgutla? Seo keng?" Mme barutuwa baetsa diphoso, bane bare "Jesu O itse otla phela hofihlela Akgutla.'"
Empa Jesu ha Aka A etsa phoso eo. Hantle mona ho Tshenolo kgaolo, 4, Kreste O bolokile mantswe a Hae! Otlisitse Johanne Lehodimong ho lokisa taba eo kaofela ha yona. Ha A bokwe! O bile le ponelopele. O bone tseo kaofela ha tsona, hotla ha Morena, Buka yohle ya Tshenolo.

Ponelo pele ya dintho.

 

50-0816 HO SHEBA TSESA BONWENG
Oho, seo nkase nahanang, "Morena, etsa hore re bone mose ho lesira la nako, ho hlodisa feela, ho bona hore ho etsahalang."

Pono keho bona mose ola wa nako.

1963 TIISO YA BOBEDI

Jwale, mohau wa Modimo O mokakang nakong ya jwale. Jwale, kaofela retla adumela ka nako eo. Re dumela seo. Mme hopola, sephiri setla senolwa tsatsing la hoqetela. Mme O senola jwang diphiri tsa Hae, diphiri tsa Hae, ka Bibele? Na lene leka rata ho bala moo A buang taba eo? Hare phetleng seo mme re bale.

Jwale, ke rata re bale Amose; phetla Buka ya Amose, mme ke rata hale ka bala kgaolo ya 3 ya Amos temana 7. Ho lokile. Ketla bala temana 6.

Na terompeta eka lla... hara motse, mme batho ba seke batshoha na? Na bobe bokaba teng hara motse, mme bosa etswe ke Morena?

Ruri Morena ha A ... A etse letho, ha Asa senolele bahlanka ba Hae baporofeta.

Moena Branham one a lokela hore nehela tshenolo ya pele ya Tiiso tse Supileng, pele dika bulwa. Re bolela hore Ditiiso tse Supileng dibutswe.

Na re bolela hore dibutswe ka nnete Lehodimong, kapa re bolela ka ho manollwa hofeng?

Ha rena taba tse ngata ka Ditiiso.

Hare tsebe hore mokalli wa Lefu ke mang. Ke Pope wa hoqetela, empa na ebe ke motho na?

Tiiso ya bosupa le yona haesoka e manollwa. Ka tsela ejwalo edutse ele sephiri.

 

64-0719M MOKETE WA DITEROMPETA

Tiiso ya bosupa hae soka esenolwa, lea tseba. Seo ke hotla ha Hae.

Tiiso ya botshelela emanollwa ke baporofeta babedi nakong ya Matshwenyeho a maholo.

Ka tsela ejwalo re tseba hanyane ka Matshwenyeho a Maholo. Diterompeta tse supileng nkgo tse supileng dietsahala Matshwenyehong a maholo ho bolela Moena Branham.

63-0323 TIISO YA BOSUPA

Jwale, hlokomela. Sena se seke sao kgama, empa hlokomela ha tiiso emanollwa: baporofeta. Lea bona? Amen. Ke wena eo. Oho, re phela nakong ya ntsu, moena, phahamisetsang hlooho tsa lona hodimo. Ba bula Tiiso ya botshelela. Ba nale matla aho etsa seo. Amen. Tiiso ya hao ya botshelela ke eo moo. Lea bona?

Hare lebelle Tsenolo 4. Ehlalosa ka bokamoso ba Monyaduwa ha nkelwa Lehodimong. Re tseba hanyane ka taba ena.

1965 TSHENOLO YA JESU KRESTE - BUKA YA KEREKE YA MENGWAHA CPT.1

Empa Johanne a lebella a bona "Ale Mong" hodima terone.Mme ene ebile ele ho fihlela ho Tshenolo 5:6-8 (elatelang Tshenolo 4:2-3 ka taba ya nako) moo re bonang "Konyana" enka Buka ho "Yena" Ya dutseng Teroneng, jwalo kaha ho hlaloswa ho Tshenolo 4:2-3 le 9-10.

Tshenolo kgaolo 5 ehlalosa ka kgaolo 4. Mona ho kgaolo 4 Johanne o nkelwa Lehodimong jwalo kaha a emetse Monyaduwa ha a hlwibilwa. Ebe kgaolo 5 keha Jesu A nka A emanolla, mme sena se etsahala kamorao hore Monyaduwa a nkelwe Lehodimong. Monyaduwa o eme ho potoloha terone ha sena se etsahala.

TSHENOLO 4:1 Mme kamora mona ka tadima, mme, bonang, monyako one o butswe lehdimong: mme lentswe lekang la terompeta la bua le nna lare; lare, Nyolohela kwano, mme ketla o bontsha ntho tse tlileng hoetsahala.

"Kamora" eng? -- Mongwaha wa kereke ose o fedile. Johanne o nkelwa Lehodimo jwalo ka Monyaduwa. Sena sebontsha nakong ya bokamoso ba Monyaduwa.

Hang ha ase a nketswe Lehodimong otla bina ho potoloha terone. Mme ene ke mohlang Jesu A nka Buka ho bula.

Tshenolo 5:9 Mme ba bina pina entjha, bare, O lokelwa keho nka Buka, leho bula ditiiso: hobane O ile wa hlajwa, mme ware lopolla hotswa ka meloko yohle leka ditjhaba tsohle, dipuo tsohle, mefuteng yohle, le ditjhabeng tsohle.

1963 03 24 DIPOTSO LE DIKARABO KA DITIISO

Ho Tshenolo kgaolo ya 5 ho 9, ke bomang bana bafumanwang ba bina pela Konyana… na bana ke bahalaledi bahlwibitsweng?

…....... sheba mona, "pina eo ba ebinang, ereng, Ore lopolotse ditjhabeng, dipuong, le ditjhabeng."

Hantle feela, ke bona.

Konyana enka feela Buka ha bahlwibitsweng bale Lehodimong, kamora hore ba nkelwe sebakeng.

Ditiiso ke hona feela dimanollwang, mme ka botlalo, ha Monyaduwa Ale Lehodimong.

Moena Branham one a newa tshenolo ka bokamoso. Ke lona lebaka le etsang hore thero ya Ditiiso ebe ka ditshwantsho. Leha ele hore re ntse re iphapanya Tiiso ya bosupa, mme resa tsebe ka Tiiso ya botshelelal.

Baporofeta ba babedi bana ka nako ya Matshwenyeho a maholo.

Empa haele hantle ponahatso, eo re ebonang harele pela terone, etla etsahala feela hare le teroneng.

Oseke wa etsa phoso ya hore ke bokamoso boo, sena sere neha ponelo pele, empa ele seo feela.

Phoso ekgolo e etswang ke bareri ba Molaetsa ba batla ho etsa ntho tsa nako etlang tse fetileng.


Sephiri sa 14Hare tsebe Lebitso le letjha la Jesu.

63-0318 TIISO YA PELE

Mme Jesu,Ha Ane Ale lefatsheng ene ele Molopolli, Jesu. Ha Ane Ale lefatsheng, ene ele Molopolli; seo ke Nnete. Empa ha Ase a hlotse lefu le dihele, mme A hlotse, A nyolohela hodimo, A fumana Lebitso le letjha. Ke lona lebaka leo ba binang; sena setla senolwa ho diaduma. Lea bona?

Diaduma disenola Lebitso le letjha la Jesu.

TSHENOLO 19:11 Mme ka bona Mahodimo a matjha a bulwa, mme bonang pere etshweu; mme ya ekalletseng ele wa Nnete le ya tshepahalang, mme ele Moahlodi ya tshepahalang.

12 Mahlo a Hae eka kgabo ya mollo, mme hloohong ya Hae a jere meqhaka emengata; mme a nale lebitso le ngodilweng, leo hoseng motho ya letsebang, haese yena feela.

1965 MONGWAHA WA KEREKE YA FILADELFIA BUKA YA MONGWAHA WA KEREKE CPT.8

"Mme ketla Monehela Lebitso le letjha."

Lebitso laka le letjha. Ha tsohle difetoha hoba ntjha, mme retla nka lebitso la Hae jwalo ka Monyaduwa emotjha. Lebitso leo le letjha ke mang, haho pherekano moo. Ho lokela hore ebe ke Moya o nehelanang ka seo. Empa haho pelaelo ka seo.Sena setla hlola ho bonahala hantle ka seo.

DIKETSO 4:12 Haho poloko ho emong: hobane haho lebitso leo rele neilweng tlasa kgwedi le letsatsi, leo reka bolokehang ka lona.

Hobane mmele emetjha ya rona esa boleng ekeke ya hloka Mopholosi . Empa hofihlela nako re hloka Madi a Jesu Kreste bakeng sa tshwarelo ya dibe. Lebitso letla sebetsa feela hase resa hloke Lebitso la kgale, Jesu.

Ha feela re ntse re hloka Lebitso Jesu haho tsela ya Lebitso le letjha. Hare fumana mmele emetjha, mme re nkelwa Lehodimong, etlabe ele hona re bitsang Lebitso le letjha la Jesu.

Hang feela hare tseba Lebitso le letjha, okeke wa hlola o sebedisa Lebitsa Jesu hape.

Ho bolelang hore retla tseba Lebitso le letjha hare siya lefatshe lena.

 

Sephiri sa 15


 

 

Ho hlompha Moena Branham ka tsela eo re hlomphang Modimo ka yona.

64-0830E DIPOTSO LE DIKARABO.4

Moena Branham, kgaitsedi emong otlile Tabernakeleng atswa maele tse makgolo a robedi ka bohole, mme are o dumela hore o seriti sa Jesu Kreste. Kakopo bua ka sena. One a sena mamello mme a jwetsa batho ka sena.

Ho lokile. Jwale, haele hantle feela kgaitsedi one a fositse. Hake Jesu Kreste; Ke mohlanka wa Hae. Re kene tabeng ena ka makgetlo a mangata.

Hoka bitsa dithero “Lentswe la Modimo” seo haseo Mangolong. Lentswe la hae ke la “lengeloi la bosupa”. Tshepiso eo re eneilweng ya nako ena“lentswe la lengeloi la bosupa” le “lentswe la arekangeloi” leo Moena Branham alebitsang“lentswe la tsoho”. Ha reaka ra tshepiswa “Lentswe la Modimo”.

TSHENOLO 10:7 Empa mehleng ya lentswe la lengeloi la bosupa, hale utlwahatsa lentswe la lona, diphiri tsohle tsa Modimo ditlabe difedile, jwalo kaha a boleletse bahlanka ba hae baporofeta.

I BATHESALONIKE 4:16 Hobane Morena ka Boyena Otla theoha, ka lentswe la Arekangelo, leka tlholo ya Modimo: mme bafu batla tsoha pele:

65-1204 TLHWIBILO_ YUMA.AZ
... Mohoo; mme ebe lentswe; mme terompeta.

Mohoo: lenqosa le lokisetsa batho.

Lentswe labobedi la tsoho: lentswe le leng, leo, lephahamileng jwalo kaha Mohalaledi Johanne 11:38-44, le ileng la bitsa Lazaru lebitleng.

Le kopanya Monyaduwa; mme ebe tsoho ya bafu, lea bona; ho nkelwa sebakeng

Kereke ya pele haeyaka yaeba le Lentswe la Modimo. Ka tsela ejwalo re lokela hoba feela le seo kereke ya pele ebileng le sona.

Bonikola ke ho rapela motho. Modimo O hloile Bonikola.

TSHENOLO 2:6 Empa o nale sena sele seng, o hloile mokgwa wa Banikola, bao ke bahloileng.

65-0725M BATLOTSUWA MEHLENG YA HO QETELA

Jwale, ke batla hoba le bonnete ka taba ena, mme le mamele ditheipi. Le ka nna yaba le nahana hore ke bua ka nna, ele hore ke fetisa feela Molaetsa. Hakena lebaka le seo, ke mpa kele feela lentswe. …

Hase nna ya neng a hlahe mane nokeng; kene ke eme moo feela ha Ane A hlaha moo. Hase nna ya etsang mehlolo eo lea senolang diphiri tsa pelo; Ke mpa ke eme pela Hae feela. Ke mpa kele feela lentswe leo Ale sebedisang, hoka bolela ntho tsena. Ene ese seo kese tsebang; empa ele feela seo ke inehetseng ho sona, o bua ka seo. Hase nna, ene ese lengeloi la bosupa, oho, tjhe; ene ele ponahatso ya Mora motho …..

Lengeloi ene ese Mora motho; ene ele lenqosa hotswa ho Mora wa motho.

Moena Branham o bile le karolo ya Moya o Halalelang, eseng botlalo ba ona. Botlalo boka hodimo ho Yena, eseng Yena, ha ane a kolobetsa mane Nokeng ya Ohio.

Botlalo bone bole haufi le yena ha asenola diphiri tsa dipelo. Botlalo ba Modimo bone bole ho yena. Modimo O sebedisa feela lentswe, jwalo kaha asa tsebe lethoka diphiri' le menahano eo a esebedisang.

Empa ha a rera, ebe oya tseba hore o bua kang. Ka tsela ejwalo ha a rera, one a sebedisa lentswe la hae, lene lele tlasa taolo ya hae. Ha ane a rera, Modimo One Asa sebedise lentswe la hae asa tsebe. Empa Modimo One A moneha Mangolo pele.

Kreste ke Lentswe. Ka tsela ejwalo Moena Branham one a senola Lentswe, eleng Kreste.

64-0212 HA MAHLO A BONA ABULEHA BA ILE BA MOTSEBA

Tloho, emong. Hantle boteng ba Kreste, ke utlwa feela Moya o mpitsa. ……. Modimo ore batla boteng ba Hae.

Modimo O tlilo ahlola lefatshe ka mang? Jesu Kreste. Eleng seo ase tshepisitseng matsatsing ana ahoqetela, ho itshenola? Jesu Kreste. Hase nna. Ke Kreste. Kreste ke Yena ya itshenolang. Ka botho, jwalo kaha ene ele Motho peleng; Atswa ho letho, jwalo kaha a entse; atla ho rona, ka tsela eo aneng ale ka yona. Ke Modimo.

 

 

1963 MONGWAHA WA KEREKE YA LAODISEA - BUKA YA MONGWAHA WA KEREKE CPT.9

Empa le nne le hopole sena. Moporofeta otlaba maemong a Elija le Johanne. Batho ba mehleng eo batla tshwana hantle feela le matsatsing a Akabe, le Johanne. Mme esale ele seo "BANA FEELA" bao pelo tsa bona difetotsweng, etlaba bana feela batlang ho mamela. Matsatsing a Akabe ene ele feela peo ya nnete ekabang 7,000 ya BaIsraele e ileng ya fumanwa. Matsatsi a Johanne ebile ba mmalwa feela. Bongata nakong eo le ya jwale ebile dihlola.

Ke lakatsa ho etsa kopano le moporofeta wa Laodise le Johanne, moporofeta lenqosa letlang pele ho Jesu kgetlo la pele. Batho nakong ya Johanne bane ba nahana hore ke Messia.

JOHANNE 1:19-20 Mme ke ena taba ya Johanne, ha Bajude bane ba rometse BaLevi le baprista hotswa Jerusalema ho mobotsa, hore ke Mang? Mme a bolela asa, pate; empa abolela,hake Kreste.

Jwale lenqosa lena laho qetela batla etsa phoso ekang yona eo mme batla motshwantsha le Jesu.

Ho tlaba le moya nakong ya ho qetela otlang ho etsa hore batho badumele sena.

MATTHEU 24:23-26 Hobane hotla hlaha bokreste ba bangata, lebaporofeta ba bohata batlaba bangata, mme batla bontsha meeka le mehlolo, hahone ho kgoneha, Bonang kele boleletse taba tsena esale pele. Etle ere habakare ho lona, Bonang, O lehwatateng; le seke laya; bonang, O phapusing ese phiring; le seke la dumela seo.

Empa le seke la dumela seo. Hase Jesu Kreste. Hase Mora wa Modimo. KE EMONG WA BAENA BA LONA, MOPOROFETA, LENQOSA, MOHLANKA WA MODIMO. O hloka tlhompho elekanang lea Johanne ha ane a hweletsa, "Hake Yena, EMPA OTLA KAMORAKA."

Kreste Akeke Atla lehwatateng. Moena Branham o ile a ya Sunset Peak kala 6 Hlakubele 1963. Sunset Peak ke karolo ya lehwatata la Sonoran ho pota Tucson hola Arizona. Ke hona moo mangeloi a ileng atla ho yena kala 8 Hlakubele 1963.

Leha ele hore, Leru le ile la hlahella mane Sunset Peak ha Moena Branham ane ale moo. Leru le hlahelletse Flagstaff eleng maele tse 200 leboya la Tucson. Leru le ile lahlahella matsatsi a 8 pele ho moo ka 28 Hlakubele 1963, nakong eo Moena Branham one ale maele tse 200 hotloha Tucson. Leru lene le tsamaya ho tloha Bophirima hoisa Botjhabela ba New Mexico ka mokgwa wa dikilomitara tse 43 hofeta kamoo maru aeng abe ka teng. Leru leo le bile metsotso ekabang 28 kamora madikelo a letsatsi.

 

 

Phapusi elefifi ke ntho emakatsang. Bareri ba Molaetsa ba bolela hore Leru leo ene ele hotla ha Jesu. Diphiri tsa Modimo tse bitswang Parousia.

Moena Branham ha asoka a sebedisa lentswe Parousia.

Johanne o hlahisitse Jesu ho batho, mme amohlatswa mane Jordane jwalo ka Sehlabelo sa Konyana le Moprista eMoholo. Empa Jesu haele hantle O qadile tshebeletso ya Hae kamorao hoba Johanne Mokolobetsi a bolawe.

Moena Branham one a lokela ho manolla diphiri, tseo kereke ya pele eneng edumela ho tsona, bakeng sa rona. Ha ane a senola sena ka Bibele to us so that we could understand what the first church believed and did, yaba o hlokahala kotsing ya koloi. Yaba Lentswe le ngtodilweng la qala ho batho. Lemo tse 50 difetile esale a bolawa. Bongata ba batho ho potoloha lefatshe ba bolela haba latela dithuto tsa hae.

Matsatsing a lentswe la lengeloi la bosupa”. Ere Bibele hao tshepe motho. Bibele ebeha tshepo ho “lentswe” le ileng la anela lefatshe lohle ka ditheipe, dibuka, le Internet. Kgale ase a tsamaile yena, batho ba sakang ba motseba ba motseba ka lentswe la hae.

Tlhokomelo: Elia wa pele one asa tsebe batho 7000 baneng badumela molaetsa wa hae. Hantle ntle batho basa tsebeng Moena Branham ba nale monyetla ofetang oo. Ho motseba sefahleho le sefahleho hoba foufaditse. Ho motseba jwalo ka motho leka dikhoutu, ho nale ka Lengolo. Ho Tshenolo 13 letshwao la sebata le bolelwa jwalo ka tse ding tsa dikereke tsa Amerika sebata. Hlokomelang MaAmeria a aha tumelo ya bona hodima dikoutu, le tlhaloso ya bona ya dikhoutu.

Ho Tshenolo 13, Amerika ke naha ya setjhaba selaolang haholo, e ile ya porofetwa ele seseng sa dibaka sa letshwao la sebata.

Letshwao la sebata ke (666) keho tlosa batho ho Lentswe la Modimo.

JOHANNE 6:66 Ho tloha nakong eo, yaba haba sa tsamaya le Yena.

Barutuwa bana ba ile batloha ho Jesu eo eleng Lentswe. Sena seetsahala ho temana ya 66 ya kgaolo ya 6. Seo ke mohlala wa 666.

Amerika esebedisa dikhoutu ho nale Lentswe la Modimo. Lefatshe ka bophara, batho ba latela mohlala ona.

Bareri ba Molaetsa ba ile ba sebedisa dikhoutu ka phoso bakeng sa Hillary Clinton hore otla hlola dikgetho ka 2016 tsa bopresidente bakeng sa Amerika. O ile a hlolwa ke seo. Babang ba bona bareri bao ba ile banoha hore etlaba bofelo ba Amerika le hotla ha Morena ka 1977. Le hona moo bane bale phoso.Empa batho bantse ba beha baetapele ba bona kapele, ele ho kgelosa batho ho Bibele. Ka tsela ejwalo Modimo Ore hlokomedisitse ka makgetlo ka baruti bana. Bongata ba bona ba ahile thuto ya bona hodima Leru ntle leho hlokomela mabaka. Jwalo ka popgaya baphetha mantswe a Moena Branham ka phoso ya mangeloi ka taba ya mane Sunset Peak. Empa moporofeta ha adule a nepile ka nako tsohle, mme one a fositse ka taba eo. Mangeloi a ile a moetela matsatsi a robedi kamora Leru. One ale maele tse 200 ho tloha Lerung, mme a fumana taba eo kamora kgwedi tse robedi.

"Okeke wa lokisa phoso tsa moporofeta" ke seo bareri bana base bolelang ho kgelosa batho. Hase nne. Moena Branham one ale siko tlasa Leru leo, mme Amerika hae yaka ya senyeha ka 1977, leha dikhoutu dibolela jwalo.

I BATHESALONIKE 5:21 Tiisa dintho tsohle; itshwarelle ho seo selokileng.

I JOHANNE 4:1 Baratuwa, le seke la dumela meya yohle, empa le leke meya hore na ke wa Modimo na:

II TIMOTHEA 4:2 Ruta Lentswe;

Bibele ere re lekole tsohle ka Lengolo.

Baruti bafetotse tseo Moena Branham aneng ase bolela hotswa ka hare ho Bibele, eleng lona lebaka le etsang hore re lekole tsohle ka Bibele. Haba kgone ho tiisa seo base bolelang ka Bibele.

 

 

DEUTERONOMA 19:15 Haho paki etlang ho emela emong ka bokgopo, kapa ka sebe, sebeng ka seng seo ase etsang: ka melomo ya paki tse pedi ntho eya tiiswa, kapa ka melomo ya paki tse tharo, taba etla tiiswa

Moena Branham o bua seseng mona ka bopaki. Seo hase tiise taba. Re lokela ho nka tshenolo ya hae hotswa Lentsweng. Hoka tiisa seo. Hoka fumana Mahlale ao, Biology kapa History edumellana le taba ena ya paki tse tharo.

II BAKORINTHE 13:1 Lena ke kgetlo laboraro ketla ho lona. Ka melomo ya paki tse pedi kapa tse tharo hoka tiisa taba ena.

Empa batho bantse barata "kereke" hofeta Bibele, ka bothoto ba latela taba ena.

Batho batshaba ho hanana le taba ya moruti ho nale Bibele.

Jesu O boletse hore Johanne Mokolobetsi ene ele lesedi le kganyang ….

JOHANNE 5:35 Ene ele lebone le kganyang: mme bane ba lokela ho thabela lebone leo.

Batho bane bathabela hoba boteng ba Johanne jwalo kaha ene ele moporofeta. Empa Johanne o ile a etsa phoso ekgolo. Yaba barutuwa ba hae ba nahana hore ke Jesu ene ese Messia. Barutuwa ba hae bane basa nahane hore aka etsa phoso.Bane bathabela ho hana Jesu ka diphoso tsa moporofeta.

MATTHEU 11:2 Jwale Johanne ha ase ale teronkong mesebetsi ya Kreste, a romela barutuwa ba babedi,

3 Mme bare ho yena, kapa re shebe emong na?

Barutuwa bana bane ba nkile dikhoutu tsa Johanne ho latola Jesu, eo eleng Lentswe. Empa ha reaka ra hlola re utlwile ka barutuwa bao babedi ba Johanne Mokolobetsi hape.

Kajeno barutuwa ba William Branham ba sebedisa dikhoutu ho latola. Badumedi ba Molaetsa ba sebedisa dikhoutu tsa William Branham ele ho latola Molaetsa wa Modimo eleng Lentswe. Sena hase Lengolo ebile hase selokelang hore balatedi ba Moena Branham ba seetse ebile baetsa hore balatyole Lentswe leo eleng (Jesu) nnete.

Moena Branham one a loketse hore are busetse Lentsweng.

One Asa etsetswa hore a emele Lentswe ebe Lentswe haesale letho.

JOHANNE 5:36 Empa ke nale bopaki bo boholo ka Johanne:

Jesu, Lentswe la Modimo, o moholo hofeta moporofeta.

 

61-0611 TSHENOLO KGAOLO YA BOHLANO.1

Mme tsatsi le leng mane Canada o ile a mpontsha tekete eneng engodilwe, ereng "William Branham ke Morena wa rona," kolobetsang ka lebitso la William Branham. Mme hanyane ... ka botle... Iholane ene ele sera ene ele ntho enngwe, holane ene ele sera kene ketlare ke motlae. Empa ya ratehang moena, ya ipoletsengng dibe tsa hae ho Jesu Kreste.

Mme ke nale mangolo mane hae, le mehala otswa Chicagole bakeng tse fapaneng, tse mpotsang hore ke dumela taba ena na. Mme ke nale mangolo a mangata, le mehala hotswa bakeng tse fapaneng, ka tsela eo, tse reng ke Kreste. Baena, sena sea tshosa, ntle ho tlhompho, leshano la DIabolosi! Lea bona? Lea bona, ke moena wa lona. Jwale, seo seka tebela mang kapa mang. Yaka buang ka taba eo.

........ empa haho tluwa tabeng ya pitso "Tlotsu ke Kreste," kapa seseng, seleng sengata bakeng saka. Ka tsela ejwalo nkeke ka emela seo.

......... Masiu a mmalwa a fetileng, ho tiisa taba ena ke bile le ketelo hotswa hotswa ho Morena. Mme ke bone ya lokileng ... ankuka ... noha etshehla, mme entse empolella ka nako tsohe, mme ya ntoma tlhafung. Empa madi ane ale matenya ha aka a nkama. Mme ka lebella fatshe, mme kapele ho nna. Mme ka thinya kapele, mme a nepa hantle feela.

Mme moena are ... ka fetoha mme ka enepa hloohong mona ka sethunya, mme are, "Oseke wa etsa seo, nka feela sefate seo." Mme hake retoloha ho nka molamu, mme e ile ya kena ka hare ho metsi,metsi a manyane.

Noha ene e emetsi thuto ya matla ho Moena Branham bakeng sa Jesu. O il a leka ho bolaya sena empa aseke a kgona hohang feela. E ile ya kena ka hare ho metsi, mme ya phela moo. Batho ba kgethueng"basesa ka hare ho dikhoutu" ho etsa dithuto tsa bona ho nale Lengolo Ba bile ba iphapanya dikhoutu tse ding tse bang dile kgahlano le ntho tseo ba dietsang. Mme sena senyatsana le matla ao Moena Branham a nang le ona ditherong tsa hae "Lentswe la Modimo".

Sena ke sebaka sekotsi.

Ho beha tshepo ya hao ho monna wa Modimo seo ke Bonikola. Ke seseng seo Modimo Asehloileng.

Sheba seo Modimo A seentseng, eleng yena eo re lokelang ho sheba ho yena:

TSHENOLO 2:6 Empa ho nale seo osa serateng le wena kesa sebatleng ho lena nna, ohloile thuto ya Banikola, eo ke ehloileng le nna.

Re lokela ho hloya hobatla ho phahamisa William Branham. Ene ele moetsadibe ya pholositsweng ka mohau, leha ane a nale tshebeletso ematla haholo. One a dutse ele Moena, ho sena lebaka ka talente eo ya hae. Akeke aba Modimo.

62-1007 SENOTLOLO SA MONYAKO
... baena ba bang moo bao ke ileng ka baroma, mme ba ile barera taba ya hore batho ba tlohela basadi ba bona hoya batla ba bang, le hore ke lokile ho feta bohle. Ele hore haho letho ... Mme, oho, ke ntho empe haholo.

Moena Branham one asa kgotsofalla phoso eo. Pope ore yena oya halalalela. Haeba le bolela hore Moena Branham oya halalela ebe ose a tshwana le Pope. Seo ke tumelo ya antikreste. Bakreste hase batho ba nahanang pele, jwalo ka kereke ya Roman Catholic mme wa diotswa (kaofela bao eseng dikereke tsa-Catholic). Ka tsela ejwalo emong le emong o qetella a nkile mohlala wa Catholic.

Ho Catholics monna enwa Pope o dumelwa ele "Lentswe la Modidmo" mme ka tsela ejwalo, leha hole teng diphoso, o bitswa"yasa etseng diphoso". Hlokomela ke sona se entsweng ke badumedi ba Molaetsa.

Dithero tsa Moena Branham direkiswa ke Kgatiso "Lentswe la Modimo". Baruti ba Molaetsa ba bolela sena". Haeba akeke a kgalengwa diphoso, sena sebolela hore "ha a etse diphoso".

Kereke ya Roman Catholicebitswa Sephiri Babylona. Bathabela diphiri tse siko ka hare ho Bibele.

Dihlopha tsa badumedi ba Molaetsa bathabela diphiri tse siko ka hare ho Bibele.

Tiiso ya Bosupa, Hotla ha Morena, Diaduma tse Supileng, le Lebitso le letjha la Jesu, jwalo jwalo.

Ka mantswe amang dihlopha tsena ditshwana leha ele dihlola le tsona.

EZEKIELE 16:44 Bonang, emong le emong o sebedisa maele kgahlano le wena, areng, Jwalo ka mme, ha jwalo le moradi.

Ka tsela ejwalo le Balatedi ba Molaetsa ba sebetsa jwalo.

Jwalo ka Laodisea, haba "hloke letho", ba ikutlwa hantle feela basa hloke letho.

 

Sephiri sa 16


 

Na bana batla tswalwa ka nako ya Lemokete?

64-0823E DIPOTSO LE DIKARABO.2

Jwale, "Na bana batla tswalwa ka nako ya lemo kete?"

Ena ke potso e mohopolong, seo kele boleletse sona nakong efedileng. Hake tsebe. Ekare ho tlaba ka tsela eo; ho bonahala eka hokeke haeba jwalo. Ke batla hoba le nnete le lona. Hake tsebe ka nako ena. Haeba Modimo A senola seo ho nna, ketla le bolella. Empa ema hanyane; sena selokela hotswa ho Modimo.

 

Sephiri sa 17


 

Hare tsebe hore lengeloi le matla la Tshenolo 10 letlatla neng.

 

Baruti ba Molaetsa badumela ha ele Moena Branham ha ane asale lefatsheng.

Babang bare Leru la 1963 ene ele hotla ha Lengeloi leo.

Ba bang bare Lengeloi leo le tlile mahareng a 1963 le pele ho 1965.

65-1127 KE UTLWILE MME JWALE KEA BONA
Modimo ya ratehang, nakong ena, ho tlaba jwalo ka nako ya diaduma, mme Mora motho Otla theoha ka lerata le leholo hotswa Lehodimong, ka Lentswe la Arekngelo, leka terompeta ya Modimo, mme bafu bashwetseng ho Kreste batla tsoha pele.

Kgwedi pele a tloha sebakeng keha antse a emetse lentswe la Arekangeloi.

Ka tsela ejwalo Lengeloi le matla ha leaka latla Moena Branham antse ale lefatsheng.

53-1205 TSOHO

arekangeloi etsebisa hotla ha Hae.

Sena ha seaka sa etsahala nakong ya Moena Branham.

64-0119 SHALOM

Empa, hopola, leha sena seka leba seriting sa lefu, "Ke nna tsoho le Bophelo; ketla motsosa hape. "Ha Moetapele emoholo a etsa, ebe, "nako efedile." Ha Lengeloi leo, la Tshenolo kgaolo 10, le beha leoto le leng lewatleng le leng lefatsheng, ka mmookodi hloohong ya lona, Le Ikana, "nako haesaleo."

Ha nako eo efihla, letla tsoha bafung. Ha babang barobetse moo, letla kena.

Sena ene ele selemo kamora Leru Moena Branham o bua ka hotla ha Lengeloi. Ha Lengeloi leo letheoha, tsoho ya bafu enka sebaka. Sena ha sesoka seetsahala.

Ho Tsenolo Ditiiso tse supileng ekare ke nako etlang.

63-0317E SEKGEO MAHARENG A KEREKE TSE SUPILENG TSA MONGWAHA LE DITIISO TSE SUPILENG

…….. Jwale ke eo Konyana moo etlang le teng. Matsatsi A Yona A hoba Mmuelli a fedile, matsatsi a ho buellwa a fedile. Ke nako eo Lengeloi lena letlang ho ema moo (Letla ema hofihlela re kena ka hare ho Tiiso.) mme nako etlabe ese efedile. Hantle feela.

Lengeloi le theoha ha mohau ose ofedile.

…….. Mme o kgutla kgaolong ya 10 kamorao ho nako, hore diphiri tsohle difedile, mme Ditiiso dimanotswe, mme ho hlaloswa hore nako efedile. Mme are, Ha lengeloi la bosupa le utlwahatsa lentswe la lona, ebe diphiri difedile ka nako eo. Rese rele haufi haholo, kae kae. Hantle feela.

Lengeloi ha leaka latla ka 1963. Diphiri dilokela hore ebe difedile. Diphiri diile tsa feela ka 1965. Sena sebolela hore nako hae soka efeela.Lengeloi lekatla feela kamora 1965.

63-0317 SEKGEO MAHARENG A MONGWAHA WA KEREKE TSE SUPILENG LE DITIISO TSE SUPILENG

Mme lene le tshwere buka enyane ebutsweng: ...

Jwale, mona ene ekwetswe, mme ene ekwetswe, mme mona ebutswe; haesale ebutswe. Haesale ho tloha ka nako eo, jwale the Buka ebutswe. Buka enyane letsohong la Hae … Ebutswe.

Leru le bile teng pele ha Moena Branham a manolla Ditiiso tse Supileng. Leru lene lekeke laeba Lengeloi le leholo le matla,hobane hane le nkuwa senepe ene ele nako enngwe eo. Ebe batho ba Molaetsa ba bolela hore Leru leo la 1963 ene ele Lengeloi la Tshenolo 10 letheoha empa Moena Branham one antse ale lefatsheng ka nako eo.

Moena Branham ha akaba are Lengeloi leo le tlile.

Lengeloi le ntse letla le kamorao hore diphiri disenolwe, eleng seetsahetseng nakong ya Moena Branham ha ane a qetela ho rera ka Tshitwe 1965. Ka tsela ejwalo hare tsebe hore na Lengeloi la Tshenolo 10 letla neng

64-0112 SHALOM_ SIERRA.VISTA.AZ

Mme A nthomela morao hape, Are nako efihlile ya hore o rere ka Ditiiso tse Supileng tsa Bibele, dine dile ka hare ho Ditiiso tsena tse Supileng diphiri. Le tsela eo mangeloi ana a tlileng ka yona, manqosa a Dikereke tse Supileng, ho butswe karolo tse itseng feela. Empa horeng ya bosupa, lenqosa la bosupa, hore diphiri tsohle ditlabe difedile. Lenqosa la bosupa la ho qetela, lea bona, lengeloi lena le bua lele lefatsheng. Lengeloi ho bolelwa "lenqosa." Mme ebe, kamora moo, o ile a bona leleng letheoha, eseng Lengeloi la lefatsheng, empa la (le leng) Lengeloi le matla le theoha Lehodimong ka mookodi hloohong, mme la beha leoto leleng lewatleng leleng lefatsheng, mme la ikana ka Ya phelang kamehla, "hore nako haesatlaba teng."

Lengeloi le matla ha letheoha diphiri difedile.

Lengeloi hale theohe ho bontsha diphiri.

Moena Branham oqetelletse ho rera ka 1965. Ka nako eo Lengeloi lene le soka letla.

Haeba Lengeloi letla kamora diphiri, jwale ebe hare tsebe hore Lengeloi la Tshenolo 10 letla neng.

1963_0317 SEKGEO MAHARENG A MENGWAHA YA KEREKE TSE SUPILENG LE DITIISO TSE SUPILENG

Mme ke Enwa o kgutla ho Tshenolo 10th ha nako ese efedile, seo kaofela nako ese efedile, mme Ditiiso dimanollotswe, mme le tsebahatsa hore nako haesaleo. Mme are, "Ha lengeloi la bosupa le utlwahatsa lentswe la lona, ebe diphiri dise difedile. Rea kwala, kae kae. Hantle feela.

Nako ya kgwedi kamora Leru, mme one antse a emetse hore Lengeloi letle.

 

 

63-0321 TIISO YA BONE

Mme jwale, Buka ya Ditiiso tse supileng ekwetswe, mme Ditiiso tseo tse supileng ... Jwale ... Mme ebe ha Ditiiso tse supileng dise difetile, re fumana hore ho Tshenolo 10 hone ho nale diaduma tse mohlolo tse supileng tseo Johanne a ileng a laelwa hore a seke a dingola. Mme ka nako ya diaduma tseo tse supileng, re fumana hore Kreste, kapa Lengeloi le ile latla, mme la beha leoto la lona lewatleng le lefatsheng.

Ditiiso tse Supileng dilokela ho phethahala pele ho Diaduma tse Supileng. Lengeloi le matla letla feela kamora Ditiiso diphethahetse. Empa Ditiiso ha diaka tsa manollwa hobane Tiiso ya botshelela lea Bosupa ha diaka tsa manollwa.

63-1110M MEYA ETERONKONG HA JWALE

Tiiiso ya bosupa eya Mokgutlisa.

64-0719M MOKETE WA DITEROMPETA

Tiiso ya bosupa hae soka esenolwa, lea tseba. Seo ke hotla ha Hae.

Tiiso ya bosupa hae yaka ya manollwa, ka tsela ejwalo seo kehotla ha Hae.

Iiso ya botshelela keya Mahlomola a maholo.

63-0323 TIISO YA BOTSHELA

Baka etse seo baratang hose etsa. Ke ena moo eleng teng. Ke bona ba tlisang Tiiso ya botshelela. Ba manolla seo. Ke matla A Modimo ho ka senola seo. Lea bona, Tiiso ya botshelela,baka tshwenya tlhaho.

Jwale lea tseba? Ke eo tiiso ya hao. Ke mang ya etsang seo? Ke moporofeta kamora Tlhwibilo. Matla a Modimo, Lentswe la Modimo, bakgalema tlhaho. Baka romelwa tshisinyeho ya lefatshe, kgwedi ya fetoha madi, letsatsi laya madikelong ka taelo ya bona. Amen.

.…….. Ke Moshe le Elia, hobane seo ke tshebeletso ya bona: bobedi ba bona banna bao. Oho, hlena. Na lehlokomela seo jwale? Jwale lea bona hore na Tiiso ya botshelela ebolelang? Ke baporofeta bao.

Jwale, hlokomela seo. Seo se seke sao kgama, em, pa hlokomela nakong ya ho manollwa ha DItiiso: baporofeta. Lea bona? Amen. Ke wena eo. Oho, re phela mongwaheng wa ntsu, moena, phahamisa hlooho. Ba bula Tiiso ya botshelela. Banale matla a seo. Amen. Ke seo Tiiso ya Botshelela eya bonahala.

Tiiso ya bosupa hae yaka ya manollwa hohang. Leha ele Tiiso ya botshelela.

Tiiso ya botshelela emanollwa ka nako ya Matshwenyeho a maholo.Empa hare tsebe haholo ka taba ya Matshwenyeho a maholo. Moena Branham ha aka a manolla diterompeta leha ele , dinkgo tse supileng. Hare tsebe letho ka Daniele Kgaolo 11.

63-0318 TIISO YA BOTSHELELA

Keng, ha hora eo etla nako etlabe ele siko? Lengeloi lese le ikemiseditse ho beha leoto, lefatsheng mme lere, "Nako hae saleo."

Sena ke lengeloi la nako etlang. Lengeloi lena le nale maoto. Lerung hone hose maoto. Ka tsela ejwalo ene ese lengeloi leo.

63-1028 TSHWARELO

Ntate wa rona ya Mahodimong, hoka tseba hore nako haesaleo, nako haesaleo, ka tsatsi leo Lengeloi leo letlang, hotswa bosafeleng. Mme terompetsa eo etla lla, mme motho emong le emong monna kapa mosadi otla ikarebela melatong ya hae, Lentswe la Modimo.

Mona ke qetellong ya 1963, mme o bua la Lengeloi la nako etlang.

63-1110M MEYA ETERONKONG HA JWALE

"Mme o ile a bona Lengeloi le theoha hotswa bosafeleng, hoka beha leoto lewatleng," eo ene ele Kreste, "le nale mookodi hloohong ya lona." …… Ene ele Lengeloi la selekane, Leo eneng ele Kreste; mme le entse ka tlase hanyane ho nale Mangeloi, hoka sotleha. Ke leo moo letlang teng, "Mme le phahamisetsa matsoho a lona Lehodimong, mme le ikana ka ya phelang," ya phelang ka hosafeleng, Ntate, Modimo, "hore nako hae saleo," ha sena senka sebaka. Ho fedile. Ho fedile. hofedile.

Ka tsela ejwalo Lengeloi ha leaka latla ka 1963.

63-0324E TIISO YA BOSUPA

Tshenolo 10 temana ya 1 hoisa 7. Nako efedile. Ho bolela Lengeloi, "Nako hae saleo," nakong ya sena seseholo se etsahala. Nako efedile, mme pheletsong ya tsena tsohle.

Ho theoha ha Lengeloi ke nakong etlang.

I BATHESALONIKE 4:16 Hobane Morena otla theoha ka Lentswe la Arekangeloi, leka terompeta ya Modimo: mme bafu bashwetseng Moreneng batla tsoha pele:

63-0421 LETSATSI LA TLHOLO

… tlholo ekgolo eyatla, hantle feela hukung moo. Letsats la rona la tlholo letla hlaha, ha Mora wa Modimo Atla hlaha moo, ka mohoo wa Arekangeloi, mme ebe Otla hlaha hape. Mme mabitla atla buleha, mme bafu batla tsoha.

63-04-21 LETSATSI LA TLHOLO

Re nale tlholo. Re lwanne ntwa tse ngata. Mme tlholo ekgolo eyatla, hantle feela hukung moo. Letsatsi le felletseng la tlholo, ha Mora wa Modimo Atla hlaha sebakeng, ka mohoo o moholo, mme Otla hlaha hape. Mme mabitla atla buleha, mme bafu btla tsamaya.

Lengeloi le theoha bakeng sa tsoho.

62-1230E NA ENA KE NAKO YA BOFELO MONGHADI

Mangeloi a mang ene ele manqosa, banna ba lefatshe lena. Empa lena Lnegeloi …..

Empa lena, lene lesa hlahe Lehodimong. Le theohile hotswa Lehodimong, hobane diphiri tsohle difedile. Mme ha diphiri tsohle difedile, Lengeloi le boletse jwalo, "Nako hae saleo," mme diaduma diutlwahetse. Taba ya bohlokwa. Pulo ya Buka ya diphiri efedile.

Lengelo lekatla feela ha Moena Branham a qetile ho manolla diphiri tsa Monyaduwa.

Empa Moena Branham o qetile diphiri lemong tse kabang 50 tse fetileng.

Ke hobaneng ha Lengeloi le soka le theoha hoka tsosa bafu.

Hobane Monyaduwa ha A soka A bonahala. Balatedi ba Molaetsa ba lahluwe ke bareri bakgelosang dikhoutu. Ho nale ho kgutlela Bibeleng hoka kopana, sena sa etsa hore ba nahane ka tsela ejwalo eseng Bibele. Hopola, mekgatlo le yona edumela hore dintho tseo ha dio ka hare ho Bibele. Ka tsela ejwalo balatedi ba Molaetsa,kaho nahana hara diphiri tseo, mme qetellong eba omong wa mekgatlo. Hose ho nale 45 000 ya mekgatlo. Emengata haholo.

Ka tsela ejwalo Monyaduwa ha aka nka dikhoutu tsa Moena Branham Lentsweng, mme a tiisa seo ka Bibele.

Lengeloi le ntse le eme. Ka tsela ejwalo batho ba phoso ke rona. Lengelo lea hlokomela hore ha re soka re hlokomela hore re phoso. Ka tsela eo Buka ha esoka e manollwa.

"Mehleng ya lentswe la lengeloi la bosupa". Ka lemo tse mashome a mahlano lentswe leo le lekile hore kgutlisetsa ho Bibele. Empa badumedi ba Molaetsa ba matha kamora "Lentswe la Modimo" mme basebedisa dikhoutu tsa Moena Branham hoka emela Bibele.

Lengeloi le keke latla pele Monyaduwa a kgutlela kerekeng ya pele, mme badumela ho Bibele jwalo ka kereke ya pele.

63-0320 TIISO YA BORARO

lengeloi la bosupa, ha leutlwahatsa lentswe la lona, diphiri tsa Modimo kaofela ditlabe difedile. Tshenolo kamora moo, Lengeloi le theoha Lehodmong, leo eneng ele Kreste (Jwale hopola, lengeloi lena le lefatsheng, ke lenqosa). Kreste oya theoha (Oya Lebona Lengeloi la Tshenolo 10.), le beha leoto la lona lefatsheng le leng lewatleng …

 

 

61-0618 TSHENOLO KGAOLO YA BOHLANO.2

Mme Lare, "Pheletsong ya lentswe ... nakong eo, diphiri ditlabe difedile." Hore Modimo ke mang O ile A bonahatswa; ha Ditiiso dibonahatswa, tsela eo re ileng ra qala taba ena ka teng, Ene ele Modimo ka Boyena; mme tshenolo ya Mang; ho fihlela Lengeloi le beha leoto lefatsheng "nako etlabe efedile" ha nako eo efihla. Re haufi haholo le seo. Oya bona?

Diphiri dilokela ho senolwa ho Monyaduwa pele nako eo efihla. Moena Branham one a tseba seo a buang ka sona, empa balatedi ba Molaetsa ba iphapanya seo, mme ba latele motho ho nale Lengolo.

63-0318 TIISO YA PELE

Mme One A tshwere Buka enyane letsohong la Hae: ... (Jwale, Ditiiso dilokela hoka senolwa.Rea dimanolla jwale; empa sena, taba keho bulwa.)...

Ho Tshenolo 10 ka nako eo Ditiiso tse supileng dilokela hore ebe dise dibutswe ka nako eo.

63_0317E SEKGEO MAHARENG A DITIISO TSE SUPILENG LE DIKEREKE TSE SUPILENG TSA MONGWAHA

Mme ke Enwa Oa kgutla ho Tshenolo 10 ha nako eo ese efihlile, diphiri kaofela ditlabe dise dibutswe, mme Ditiiso dilokela hore dibulwe, leho bolela hore nako ese efedile. Mme are, "Ha lengeloi la bosupa le utlwahatsa lentswe la lona, diphiri tsohle disenotswe. Re atametse haholo, kae kae. Hantle feela.

O tswella ho bua ka Lengeloi nakong etlang.

Lengeloi le theoha ho manolla Ditiiso. Diphiri tseo ditla re lokisetsa Tlhwibilo.

Ore re haufi haholo lehotla ha Hae. Empa Leru le hlahile matsatsi a 18 pele ho moo.

Leru ene ese Lengeloi leo.

63-0323 TIISO YA BOTSHELELA

Ekare ke bona Lengeloi leo, "Nako efedile." Monyaduwa eo ya monyane otla fofela ho Jesu le leng la matsatsi ana a leba ho Ntate.Ake re nahaneng ka ntho tsena ha jwale.

O buile ka Lengeloi nakong etlang.

63-0320 TIISO YA BORARO

Empa Buka ha jwale ekwetswe. Haho motho ya tsebang ka seo. Batseba feela hore ene ele Buka ya Topollo, empa elokela hore esenolwe ho Tshenolo 10. Lengeloi la bosupa le lokela hore le lokise taba eo, hobane ke nakong ya lengeloi la kereke ya bosupa ya mongwaha, ha le utlwahatsa lentswe la lona, diphiri tsohle tsa Lentswe la Modimo dilokela hore ebe difedile.

Ebe kamora seo Lengeloi le Matlahadi, leo eleng Kreste (Jwale hopola, lengeloi lena ke lenqosa la lefatsheng, morumuwa). A theoha Kreste (O mmona ho Tshenolo kgaolo ya10.), a beha leoto le leng lefatsheng le leng lewatleng, mahlo, ka—ka maoto ekang malakabe a mollo, A phahamisa letsoho la Hae A le lebisa ho Yahlolang kamehla, Are nako hae saleo.

Sena sea iphetha. Diphiri dilokela ho senolelwa Monyaduwa pele. Ebe ke hona Lengeloi le theohang. Nako ya rona etla fela hase rele ka hare ho mmele o halaleditsweng.

1963 03 24 TIISO YA BOSUPA

Jwale, jwale, le hlokomela ho manollweng ha Ditiiso tse supileng, ebile hoka mekga emeraro. Ena ke nale yona ... re bua, mme re buile, tseo ke sephiri sa Diaduma tse supileng. Ditla senola diphiri. Etlaba hotleng ha Kreste, hobane Kreste ha Ana emong Atlang ho yena.

Lengeloi letla kamora Diaduma tse supileng, tse tlang ho senola hotla ha Kreste. Tsena tsohle dietsahala nakong etlang.

63_0317 SEKGEO MAHARENG A KEREKE TSE SUPILENG TSA MONGWAHA LE DITIISO TSE SUPILENG

... Ka bona Lengeloi le Matlahadi le theoha, le apere leru: le mookodi ... hloohong, ...

Haoka hlokomela Kreste (Lea bona?), 'hobane Selekaneng sa Kgale O bitswa Lengeloi la Selekane, mme One A tlile hantle ho Bajude, hobane Kereke efedile. ….

O hopole Lengeloi leo ho Tshenolo 1? Ntho yona eo. Lengeloi ke lenqosa, mme ke Lenqosa la Israele. Oya bona? Kereke ese ehlwibitswe. Lea bona? Jwale, kapa ho lokisetsa ho hlwibilwa. O tlela Kereke ya Hae.

Lengeloi le tlela kereke eseng e lokiseditswe Tlhwibilo.

Hape Lengeloi ke lenqosa la Israele kamora Tlhwibilo. Lengeloi le Matlahadi le nale tshebeletso tse pedi. Ya pele ke kereke, ya bobedi ke Israele.

Eleng lona lebaka le etsang Lengeloi letle nakong ya kereke ya Baditjhaba, hang feela ha Modimo A tlosa kereke ya Baditjhaba eba ke nako ya Bajude.

Ka tsela ejwalo le tlela Baditjhaba le Israele.

63-0321 TIISO YA BONE

Jwale, rene re nale yena A tshwere sabole ho bolaya. Re fumana hore o bolawa ka Yona Sabole, Sabole ya Lentswe. Lentswe la Modimo, le bohale, le leoditsweng ka mahlakore a mabedi, le molahla fatshe. Ema feela ho fihlela Diaduma tse supileng diutlwahala ho sehlopha sekgethilweng. Etla kgaola ka lehare. Mme baka kwala Lehodimo; baka kwala sena le sane, baka etsa ntho enngwe le enngwe eo ba batlang ho e etsa. Ha A bokwe.

 

 

1965 BUKA YA MENGWAHA KGAOLO YA PELE TSHENOLO YA JESU KRESTE

Jwale, ha Evangedi ena ekgutlela ho Bajude? Ha matsatsi a Baditjhaba a fetile. Evangedi eboela ho Bajude. Oho, haeba nka le bolella seseng ka tsatsi le leng. Ntho ekgolo etlilong hoetsahala ka Tshenolo 11 mme re nka dipaki tsena tse pedi, baporofeta bana ba babedi, Moshe le Elia, ba busetsa Evangedi hi Bajuda.

Ntho dimpefala hofeta. Lengeloi le matlahadi lefetolela Bajuda ho Modimo.

63-0318 TIISO YAPELE

Ho lokile, esenola diphiri tsa nako efetileng, dintho kaofela tse fetileng: Tshenolo 10:1-7. Elokela hoba ka tsela eo.

Mona ore isa ho Tshenolo 10:1–7 nakong etlang.

 

 

Diphiri tseo kereke esakang ya difihlela. Dingodilwe bakeng sa nako etlang.

Sena ke sebaka sa Lengeloi la Tshenolo 10:1–6 bokamoso. Empa ho etsahalang ka kgaolo ya 7? O bale hantle moo.

TSHENOLO 10:7 Empa nakong ya lentswe la lengeloi la bosupa, hale utlwahatsa lentswe la lona diphiri tsohle tsa Modimo ditlabe difedile, jwalo kaha A boleletse bahlanka ba Hae baporofeta.

Bibele hae bue ka nako eo lengeloi la bosupa le ntseng lele lefatsheng. Ere “nakong ya lentswe la lengeloi la bosupa”. Moporofeta o nale lemo tse 50 a orohile. Empa lentswe la hae lentse le utlwahala ho dikgatiso tsa audio, mongolo, le internet.Ke nakong ena eo le utlwahalang ka yona, eleng hona hore busetsa kerekeng ya pele. Haele hantle ke batho ba mmalwa batsebang ka Moena Branham dikgatiso tsa hae.

Sena setshwana hantle feela le Johanne Mokolobetsi. O ile a bonahatsa Kreste, empa tshebeletso ya Jesu ebonahatse hantle feela kamora lefu la Johanne. Ka tsela ejwalo Moena Branham o ile a bonahatsa tumelo ya nnete ya kereke ya pele. Empa ebile kamora lefu la hae re ileng ra mathela nneteng ya Bibele.

Ka baka labohlale ba bona ba tlhaho, baruti ba Molaetsa ba ile banka taba tsa kgale hodi kopanya le nako ya jwale.Ba bile ba nkile diphiri tse sa ngolwang mme bare ba senotse diphiri tseo, leha ho nale tlhaloso ya seo.

Mokgwa ona o fosahetseng o lebisa tabeng ya hore re fose dikhoutu. Ba leka ho bontsha batho hore batseba hakae “ho bonahatsa diphiri tsa Bibele, mmoho letsasa ngolwang”.

Badumedi ba Molaetsa ba bolela hore diaduma dise diutlwahetse. Ba bolela hore batseba ka Ditiiso tse Supileng. Ba bolela hore batseba Lebitso le letjha la Morena. Ba bolela hore baya tseba hore otla neng. Ba bolela hore batseba hore Lengeloi le matla letla neng.

Ke lona lebaka le etsang hore banke ntho tse fetileng badietse tsa nako etlang. Empa hofeta lemo tse 50 Leru le ile la nkuwa senepe ka 1963. Mme haho soka hoba le letho lefetohang. Jwale haele hantle ntle haho motho ya tsebang ka ntho tseo. Baya rera “tumelo ya tlhwibilo” ka lemo tse mashome a mahlano hontse ho buuwa ka ntho ele nngwe feela, rese re bile re patile badumedi ba bangata.

Ho fosa dikhoutu ha batho ba Molaetsa hoetsa seseng.

Empa ho ntho enngwe elahlehileng mona.

Re leboha dithuto tsa Moena Branham ka hore tsebisa kolobetso ya metsi le Lebitso la Jesu Kreste, hoka itshunya ka hare ho Bibele moqoqong wa hae. Haho hlokahale hore reka tswella pele ka dikhoutu tsa hae tabeng ena. Jwalo kaha, rekgona ho hlalosa Bomodimo ba Jesu hore Ke Modimo O Moholo ka hare ho Mangolo. Haho hlokahale hore re bue ka dikhoutu bakeng sa taba ena.

Empa haho le enngwe ya dithuto tsena ehlahellang ho Lentswe. Enngwe enngwe enale ya yona khoutu – sena selahla kantle dikhoutu. Haho le enngwe ya tsona esebedisang Bibele. Ka tsela ejwalo balatedi ba Molaetsa basebedisa ntho ekantle ho Bibele.

Hantle feela se entsweng ke mekgatlo. Ke lona leba leo Jesu A eme monyako wa kereke ya Laodisea.

O amohela feela, “ho ngodilwe…..”.

Jesu One A sena tsela enngwe ya ho hlola Satane.

Pheletsong, hake re sheba taba ena batho ba bolelang hore ke "bopaki" Lengeloi le tlile ka pele ho 1965.

Ena ke khoutu ya "Tshenolo ya Ditiiso tse Supileng" buka enaq.

63-0317E SEKGEO MAHARENG A DITIISO TSE SUPILENG LE KEREKE TSE SUPILENG TSA MONGWAHA

Mme ha Ditiiso tse supileng dimanollwa, Lengeloi le theoha, Lenqosa, Kreste, A beha leoto la Hae lefatsheng le leng lewatleng. Jwale hopola, lengeloi lena la bosupa.

Mona ekare Moena Branham o lefatsheng ha Lengeloi le theoha.

Emp[a Lengeloi letla feela ha Ditiiso tse Supileng dimanollotswe (seo eneng ele 24 Hlakubele 1963) mme diphiri dise dimanollotswe (diphiri dimanollotswe ka 24 Tshitwe 1965 ha Moena Branham a eshwa. Ka tsela ejwalo Lengeloi lekatla kamora moo).

Ka tsela ejwalo ho nale sesa faneng ka moelelo mona.

Hape o bolela hore "sena" hotla. Bonngwe. Ke hofeng hotla hohong hoo a bolelang ka bona?

63_0317E SEKGEO MAHARENG A MONGWAHA WA KEREKE TSE SUPILENG LE DITIISO TSE SUPILENG

Mme ke Eo Aetla h Tshenolo kgaolo 10 kamora nako ya hotla, diphiri tsohle dise disenotswe, le Ditiiso dise disenotswe, mme A bolela hore nako hae saleo. Mme Are, "Ha Lengeloi la bosupa le utlwahatsa lentswe la lona, diphiri dilokela hore ebe dimanollotswe nakong ya hotla ha Hae. Rese re atametse, kae kae. Hantle feela.

Mona o bua ka nako eo diphiri diseng difedile.

Mona hotla ho habedi.

Diphiri ditheoha, mme kamora ho senolwa Lengeloi lea theoha.

Lengeloi le theoha kamora hore diphiri disenolwe. Diphiri tseo ditla re lokisetsa mmele emetjha, eleng diphiri tsa Lengeloi.

Moporofeta o lokela hoba lefatsheng ha seo se etsahala.

Hake re shebe hore oreng ka Lengeloi la Tshenolo le Buka ya Ditiiso tse SUpileng.

63-0324E TIISO YA BOSUPA

Tshenolo kgaolo 10 temana ya 1 hoisa hoya 7. Nako eya feela. Lengeloi le boletse, "Nako hae saleo," nakong ya Lengeloi lena le matla

Pheletsong ya Ditiiso tse Supileng, moena Branham one a lebelletse Lengeloi nakong etlang.

63-0320 TIISO YA BOSUPA

Empa Buka ekwetswe. Haho ya tsebang letho ka Buka eo. Baya tseba hore ke Buka ya Topollo moo, empa etla bulwa nakong etlang hoya ka Tshenolo 10. Lengeloi la bosupa letla newa molaetsa wa yona, hobane hothwe nakong ya lengeloi la bosupa la kereke ya mongwaha wa bosupa, hale etlwahatsa lentswe la lona, diphiri tsohle ditlabe difedile.

Ebe kamora sena ebe esenotswe, Lengeloi le theoha Lehodimong,

Lengeloi lekatla ha tsena diphethehile.

Pheletsong ya 1963 one a ntse a lebelletse ho theoha ha Lengeloi.

63-0421 TSATSI LA TLHOLO

… tlholo ekgolo eyatla, hose hose hokae. Letsatsi la rona la tlholo lese lele haufi, ha Mora wa Modimo Atlabe A hlaha sebakeng, ka moo wa Arekangeloi, mme otlatla hape. Mme mabitla atla buleha, mme bafu batla tsamaya hape.

Mosebetsi wa lengeloi leo keho tsosa bafu.

63-1028 TSHWARELO

Ntate wa rona ya Lehodimong, hoka tseba hore letsatsi lea dikela, nako efedile, tsatsi leleng Lengeoi letla hlaha, hotswa bosafeleng. Mme terompeta etla utlwahala, mme monna kapa mosadi emong le emong otla ikarabela ho tseo a ditsebang, Lentswe la Modimo.

 

 

63-1110M MEYA ETERONKONG HA JWALE

"Mme o ile a bona ha Lengeloi lena le theoha, le beha leoto la lona lewatleng,"eo ene ele Kreste, "le nale mookod hloohong ya Lona." …… Ene ele Lengeloi la Selekanel, leo eneng ele Kreste; Ale katlase hanyane ho Mangeloi, haeba o utlwisisa. Ke eo moo Atlang teng, "Mme le phahamisetsa matsoho a lona Lehodimong, mme le Ikana ka Ya phelang kamehla le mehla, hore nako haesaleo," Ra bosafeleng, Ntate, Modimo, "hore nako hae saleo," ha sena senka sebaka. Ho fedile. Ho phethehile. Ho fedile.

Ka tsela ejwalo haeba 1963. Nakong ena elokela hore ebe Lengeloi lese letlile. Sena sebolela hore o kena mmeleng o motjha o halalelang.

64-0112 SHALOM_ SIERRA.VISTA.AZ

Mme a nthomella morao, o ile a bol;ela hore nako efedile bakeng sa Ditiiso tse Supileng le Bibele, tse neng dile ka hare ho Ditiiso tsena tse Supileng. Mme le tsela eo Lengeloi lena le nnileng la tsamaya tsela ena yohle, lenqosa la Kereke tse Supileng tsa Mengwaha, le manolla karolo e itseng ya Molaetsa. Empa hora ya bosupa, lenqosa la bosupa, hore kaofela diphiri difedile. Lenqosa la bosupa, lea bona, lenqosa lena a buang ka lona le lefatsheng. Lengeloi le bobela "lenqosa." Mme ebe, kamora tseo, a bona Lengeloi le leng le theoha, eseng Lengeloi la lefatshe jwalo kaha ho bolelwa mona, empa (le leng) Lengeloi le matla hadi le theoha Lehodimong, mme le beha leoto lefatsheng le leng lewatleng, mme le ikana ka Ya phela kamehla, "Nako hae saleo."

1964, mme one antse a lebelletse hotla ha Lengeloi.

Lengeloi le matla etlaba ke hona letlang ka nako eo. Moena Branham o qeteletse ho rera diphiri tseo ka 1965. Ka tsela ejwalo lengeloi lene lekeke latla ka nako eo.

64-0119 SHALOM

Empa, hopola, seo sekena moriting wa lefu, "Ke Nna tsoho le Bophelo; Ketla motsosa." Mme ha Molaudi emoholo Atla, ebe, "nako hae saleo." Ha Lengeloi leo, la Tshenolo 10 lebeha leoto lefatsheng le leng lewatleng, ka mookodi hodima hlooho ya lona, e ikana, "nako efedile."

Ha nako eo efedile, otla tsoha ho bafu. Ha ba bang barobetse moo, otla kena wena.

1964 – Sena selemo ene ele selemo sa Leru, mme Moena Branham one a bua ka hotla ha Lengeloi nako etlang. Ha Lengeloi le theoha, tsoho enka sebaka. Sena ha sesoka se etsahala.

65-1127 KE UTLWILE MME JWALE KEA BONA
Modimo ya ratehang, nakong ya jwale, sena setla etsahala ka nako enngwe ha seaduma se utlwahala, mme Mora wa Modimo Otla theoha Lehodimong, ka Lentswe la Arekangelopi, ka terompeta ya Modimo, bafu bashwetseng Moreng batla tsoha pele.

Ka nako eo yohle one antse a bua ka nako etlang.

Ka tsela ejwalo haho tsela ya hore Lengeloi lene le katla Moena Branham asale lefatsheng.

 

Jwale hotla jwang bareri ba Molaetsa bafose taba ekana kana?

Taba ke hore haba shebe dinako.

 

63-0317 SEKGEO MAHARENG A DITIISO TSE SUPILENG LE MENGWAHA YA KEREKE TSE SUPILENG
Jwale, empa ke—sena seka hare ho Buka, Buka emohlolo. Ke Buka ya Topollo. (Retla kena ho seo kamora sebakanyana.) Mme jwale, rea tseba hore Buka ya Topollo ekeke ya utlwisiswa ke batho ba bangata: e ile ya bonahala ka mengwaha etsheletseng, empa pheletsong, ha lengeloi la bosupa le utlwahatsa lentswe la lona, o kopanya dintho tsohle mmoho, mme ebe diphiri tsohle tsa Modimo tse kahare ho Bibele dia senoha. Ebe Bomodimo boya senoha. Kaofela diphiri: peo ya noha le tse ding.

[Hotla ho habedi. Pele hotla ho qala ho lengeloi la bosupa.]

Jwale, lea bona, hake etse sena hotswa kelellong yaka feela. Ke sona seo ... Ke HOITSWE KE MORENA. Ketla leballa hotswa ka hare ho Buka: modumo wa molaetsa wa lengeloi, diphiri dilokela hore ebe difedile hoya kamoo A boleletseng bahlanka ba Hae baporofeta. Bao ke baporofeta ba ngodileng Lentswe. Nakong ya mongwaha wa kereke ya bosupa, kereke ya hoqetela, kaofela ha ntho tsena, ditlaba mmoho. Mmw ha Ditiiso dimanollwa diphiri dia fela, ebe Lengeloi lea theoha, Lenqosa, Kreste, A beha leoto lefatsheng le leng lewatleng ka mookodi hloohong.

[Kamora tshenolo ena yohle, ebe Lengeloi lea theoha.]

Jwale hopola, lengeloi la bosupa le lefatsheng ka nako ena ya hotla ha Hae.

[Ke hotla hang. Ke hofeng? Ha Lengeloi le tlilo manolla diphiri?] Hare lebelleng dipharagrafo tse tharo tse latelang.

........ Mme ebe O kgutla ho Tshenolo 10 kamora nakop ya hotla hape, kaofela diphiri disenotswe, mme ditiiso dimanollotswe, mme lebolela hore nako efedile. Mme lere, "Ha Lengeloi la bosupa le utlwahatsa Lentswe la lona, etlaba diphiri dimanollotswe ebe ke nako ya ho theoha ha Lengeloi. Rese re atametse haholo, kae kae. Seo ke nnete.

[Lengeloi le theoha ha diphiri dise disenotswe, tse felletseng ka Tshitwe 1965]

Ka tsela ejwalo moporofeta o lokela hoba Lefatsheng. Hona ene ele hotla lapele. O ile ashwa ha diphiri difedile. Lengeloi lene le soka letla ka Mphalane 1965, eleng kgwedi pele a tloha lefatsheng.

Ka tsela ejwalo lengeloi ha leaka latla asale lefatsheng.

Ka tsela ejwalo Lengeloi lene le lokela hotla. Hare tsebe neng feela.

Re lokela ho ithuta: Re seke ra ithuta hoetsa thuto hodima dikhoutu.

Ho molemo ho sebedisa dikhoutu ho senola sengodilweng ka hare ho Lentswe.

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23