Na re tseba diphiri kaofela? Karolo 1: 11 Diphiri tseo Moena Branham asakang are oya ditseba
Sephiri sa 1.   Hare tsebe hore Morena Otla neng.

Sephiri sa 2.   Hare tsebe hore Terompeta etla lla neng.

Sephiri sa 3.   Hare tsebe sebolelwang ke Terompeta tse Supileng.

Sephiri sa 4.   Hare tsebe letho ka Nkgo tse Supileng.

Sephiri sa 5.   Hare tsebe letho ka sephiri sa Tiiso ya bosupa.

Sephiri sa 6.   Hare tsebe letho ka Seaduma Sele seng sa Tshenolo 6:1 is.

Sephiri sa 7.   Hare tsebe hore na tsoho eba neng.

Sephiri sa 8.   Hare tsebe hore ke neng moo nako etlabeng efedile.

Sephiri sa 9.   Hare tsebe hore Monyaduwa otla nkelwa neng Lehodimong (often called the Rapture).

Sephiri sa 10. Hare tsebe hore na Diaduma tse Supileng ditla utlwahala neng.

Sephiri sa 11. Hare tsebe hore na mohau ofeela neng.

Karolo ya 2 ya thuto ena keho nahana ka diphiri tse ding tse tsheletseng

Lemo tse mashome a mahlano a mehopolo ya batho kaho nahana hore ho teng ntho eo Moena Branham aneng a dibolela empa hose jwalo. Badumedi ba Molaetsa ba buang ntho tseo asakang are oya ditseba, dileng siko ka hare ho Mangolo. Bakreste kajono, ho tloha mokgatlong ho leba dihlopheng tsa kereke, ba hanana le Mangolo. Hobane haba kgone ho beha mabaka ka ona. Ka tsela ejwalo ho noka ha monatjana ke ntho ya bohlokwa ho bona. Sena sebobebe hoka seetsa.

Thuto ena ebontsha diphoso tseo ba bang le tsona kaho fosa dikhoutu tsa Moena Branham haoka sheba dipuo tsa hae ka lemo tse tharo tsa ho qetela tsa bophelo ba hae.

LUKA 11:35 Letle lehlokomele lebone la lona leseke la tima.

Haeba seo rese dumelang rekeke ra kgona hose hlalosa ka Mangolo seo hase re thuse ka letho.

Diphiri tse leshome le metso e supileng retla bua ka tsona mona,le dikhoutu (haho holo ho tloha ka 1963 hoisa 1965) ele ho bontsha tsela eo re thulanang ka teng le mathata ana.

Ena ke diphiri eo Moena Branham a boletseng hore ha a ditsebe. Ka tsdela ejwalo haore o bolela seo moporofeta ase boletseng, taba ke hore okeke wa tseba diphiri tsena, kapa ho senya nako ka hore o tseba sena.

Tshebeletso ya hae ene ese ho utulla diphiri. Tshebeletso ya hae ene ese ho bua moo Mangolo a thotseng teng. Tshebeletso ya hae ene ele ho busetsa selahlehileng bakeng sa tshebeletso e ileng ya etsahala nakong ya kereke ya pele, empa e ileng ya lahleha ho Bibele ka Mengwaha e Lefifi. Direfomara dilekile ho kgutlisetsa seo empa bahloleha.

II BATHESALONIKE 2:3 Letle le seke la thetswa ke motho: hobane tsatsi leo lekeke latla, pele ho howa, mme monna eo wa sebe a bonahala, mora wa tahleho;

MATTHEU 17:11 Mme Jesu A araba Are ho bona, Elia o lokela hotla, mme a busetse tsohle madulong.

Moena Branham otla busetsa dintho madulong a kereke ya pele. Haho sebaka bakeng sa motho emong hoka molatela ha aetsa sena.

Kereke ya pele ene esa tsebe diphiri tse kahare ho Bibele. Ka tsela ejwalo le rona haho hlokahale hore re tsebe sena, haeba re lokela hoka kgutlela kerekeng ya pele.

1965 MONGWAHA WA KEREKE YA LAODISEA

... lentswe lesa thetseng lere (moporofeta) otla senola diphiri bakeng sa kereke ya ho qetela, mme a kgutlisetse bana hobo ntata bona.

Ho nale bao bareng batho batla bokellana mmoho bakeng sa diphiri. Ke kgohla taba eo. Ke sebete,monahano o fosahetseng ka Tshenolo 10:7.

Moporofeta wa ho qetela ha a manolle diphiri. Ore kgutlisetsa ho Mangolo tsela eo kereke ya pele eneng e dumela ka yona.Aka nna a kenya taba tse ding hoya kamoo ho bolelang Bible, empa akeke a senola diphiri tse neng dipatetswe kereke ya pele ke Bibele.

Balatedi ba Moena Branham haba lokele hoka nka diphiri tsesa ngolwang.

Ho senola diphiri tsa dipelo ene ele seneng sebontsha hape hore se ileng sa hlola direfomara eleng ho senola diphiri tse ja hare ho Bibele one aka se etsa. One a lokela hore busetsa ho Bibele.

63-0318 TIISO YA PELE

Tse ding tsa direformara, empa ebile banna ba baholo ba Modimo, bane ba bona tlhoko ya tsatsi leo, mme batlisa kopano ... Empa Tshenolo 10 ere molaetsa wa hae etlaba ho senola eseng ho lokisa, ho senola diphiri. Ke Lentswe ho motho. Baheberu 4 ebolela hore Lentswe la Modimo le bohale, le kenella hare ho manonyollong, mme le senola diphiri tsa dipelo. Lea bona? Monna enwa ha a lokise; ke mosenodi, o senolang? Diphiri tsa Modimo. Moo kereke ene ele teng, o lokela hotla ka Lentswe la Modimo, hobane o busetsa dipelo tsa bana hobo ntata bona. Tumelo ya sebele ya Bibele ke lengeloi la bosupa le etsang seo.

Jwale, oho, kamoo ke ratang sena ka teng. Diphiri tsohle tsa Ditiiso tse supileng tseo dirifomara disakang tsa disenola ... Lea bona?

Ke difeng diphiri tsa Bibele tseo Moena Branham a disenotseng?

Diphiri tseo esaleng dilahleha ka Mengwaha eLefifi. Direformara diile tsa senola tse ding, ho phela ka kgalalelo, hoetsa mesebetsi ya kantle,le kamohelo ya Moya o Halalelang. Empa ho nale diphiri tse ngata jwalo ka Bomodimo, kolobetso ya metsi, kereke tse supileng tsa mongwaha, sebe keng, letshwao la sebata le mekgatlo, j.j. tseo basakang badisenola.

64-0830 DIPOTSO LE DIKARABO.3

Mme haeba Ditiiso tse Supileng dile maelana le dikereke tse supileng tsa mongwaha, dilokela hoba ebe dise difetile, hobane mongwaha wa kereke ya Laodisea ... Mme le Ditiiso tse supileng morao moo, mme dibutse seo seneng se siilwe: sesiilwng ke Luther, Wesley, le direformara, le Pentecostale, le nakong ya jwale ya nnete.

Aka senola feela nnete ya Bibele.

62-1230 MONGHADI NA EBE ENA KE NAKO YA BOFEELO?

Hoya ka Lentswe la Modimo, lengeloi la bosupa letla qeta, Lenqosa la bosupa letla qeta, mme ebe Diaduma tse supileng. Mme o ile a bona ha Lejwe la sehlooho le thethwa.

........ Leka lehlakoreng, ha Buka eqetilwe. Eseng hore o boletse seo, "Lehlakoreng le leng." O boletse sena, "Ka hlakoreng le leng," kamora ho phetha sena sohle, sephethehile.

Ebe, Diaduma tse supileng diutlwahatsa mantswe a tsona' mantswe ke yona feela ntho ya bohlokwa, ethutseng ka hare ho Buka, seo hasea senolwa

"Mme ho utlwahaleng ha lentswe la lengeloi la bosupa, diphiri tsohle tse ngodilweng ka hare ho Buka diphethilwe."

TSHENOLO 5:1 Mme ka bona Ya dutseng teroneng A tshwere Buka engodilweng kantle leka hare, etiisitswe ka ditiiso tse supileng.

Ene engodilwe kantle leka hare Bibele le kantle, lehlakore lekantle la buka lene le patilwe. Ene engodilwe ka tsela ejwalo, eo Moena Branham aneng a lokela ho esenola. Bokantle bobolela hore Bibele efelletse. Diphiri kaofela disenotswe. Mme ebe hao fetolela Buka haho letho. Diaduma tsena tsa sephiri ha diangolwa, eleng difeng:

Diaduma tse supileng, Ditiiso tse supileng, Lebitso le letjha la Jesu, lebitso le letjha la hao, lehotla ha Morena.

Diphiri tsena tsohle tse ngodilweng ka hare ho Bibele, dipatilwe kae kae ka hare ho Bibele ka tsela eo rona rekekeng ra hlalosa sena. Haho diponahatso tsaho hlalosa sena. Ho bolelang hore rekeke ra hlalosa sena.

62-1230 NA LENA KE LETSHWAO LA NAKO YA HOQETELA MONGHADI?

...ho ngodilwe ka hare ho Buka. "Mme mehleng ya lengeloi la bosupa hale utwahatsa lentswe la lona,diphiri tsohle ditlabe difedile." Ditlabe difedile, ka nako eo.

Moena Branham aka senola feela diphiri tse ka hare ho Bibele. Tsena ke feela ditshwantsho, jwalo ka mokalli wa pere,aka hlalosang seo bakeng sa Monyaduwa ho molokisetsa hotla ha Morena kgetlo Labobedi.

64-0726 HO HLOKOMELA TSATSI LA HAO LE MOLAETSA WA LONA

Mme re lebeletse ho Yena hoseng hona, hobane Yena ke Buka ya Poloko. Bohle ba bolokehileng ba kamoo.

Hone hosetse halofo ya selemo bakeng sa Moena Branham hoka senola diphiri tse setseng.

64-0719 MOKETE WA DITEROMPETA

… emong ore, "Ka tsela ejwalo, Ditiiso tse Supileng, ebe, Moena Branham, ditla senolwa matsatsi aho qetela, diphiri tse tebileng na retla atamela ho Modimo na?" Tjhe, monghadi, hokeke haeba jwalo.

"Leha ekaba mang feela ya tlang ho tlosa Lentswe ka hare ho Bibele, kapa ho eketsa, karolo ya hae eya tloswa, Bukeng ya Bophelo." Ke difeng diphiri tseo re difetileng moo, ditlisang. Dingotswe ka hare mona. Dika hare mona. Ke ho senola seseng sengodilwe ka hare mona. Oya bona? Hobane, okeke wa eketsa letho ka hare mona, okeke wa tlosa seo.

Moena Branham o hatella taba ya tshusumetso ya Bibele.

64-0816 HO TIISA LENTSWE LA HAE

Lee Vayle … ke rata hore o lekole hape taba ya Pe ya Sepente …  … ke fumana molaetsa, hake tsamaya hobe le Hohong ho mphihlelang. Ebe... Mme hola kene ke tseba hore ke thato ya Modimo, mme kene ketla nka seo kese lebelle ho Lengolo. Ebe ke ... Lekamohla Lengolo hale kebe le etse phoso, empa, ho tloha ho Genese hoisa ho Tshenolo, ke nnete feela, hase lebaka hore batho ba nahanang. Mme o nnile haeba jwalo leka Ditiiso tse Supileng. Lea bona, seo ene ele ka nako eo.

Moena Branham one a lekola dipono tsa hae ka Bibele.

 

 

Hake re shebeng taba ya 1963 le 1965, lemo tse tharo tsa hoqetela tsa bophelo ba hae.

 

 

Sephiri sa 1


Badumedi ba bang ba Molaetsa badumela ha Leru la 1963 ene ele hotla ha Morena.

65-1206 DINTHO TSA SEJWA JWALE DIHLALOSWA KA BOPOROFETA

Lesedi la tshepiso le boletsweng ke moporofeta wa Modimo, ho Zekaria 14:7, letla hlakisa ntho tsa jwale, hoka hlakisa hore ke nako ya Jesu.

Jesu Oyatla.

Mona keka 1965, kgwedi le selemo sa bophelo ba hae, mme one antse a lebeletse hotla ha Jesu.

Haeba Jesu A etla, etlaba hare tsebe hore Otla neng.

Har bua ka Jesu Lejwe la Sekwahelo. O bolela ka Lejwe la Sekwahelo ka nako etlang.

63-0608 KOPANO

Lesa Mollo ona otle ho Mollo wane, mme, kamora sebakanyana, otla fumana, seo setla sisinya taba. Setlile ka Luther, Wesley, Pentecost. Mme re fumana hore, pyramide etla kguurmetswa, le leng la matsatsi ana.

 

 

63-1229 HO MONNA MONA YAKA KGANTSHANG LEBONE

Mme, hlokomela, tsela eo ematlafalang ka teng haentse etswella pele. Mme seo ke tsela ya sebele,sehlotshwana sa Kereke ya tokafatso, kgalalelo, kolobetso ya Moya o Halalelang, mme jwale hotla ha Lejwe la Sekwahelo, le itukisa. Haho sale mokgatlo kamora sena. Okeke waeba teng. Lea bona, hokase kgonehe, lea bona, re mo Bophirima.

 

 

65-1128 TSELA ELE NNGWE FEELA YA MODIMO HO MOSEBELETSA

Ka tsatsi le leng Lejwe la Sekwahelo letla kgutla, hlooho ya lona, mme A nkele Monyaduwa ho Yena; mosadi otswa ho monna, ke karolo ya monna.

Kgwedi pele aeshwa Lejwe la Sekwahelo lene le soka letla.

65-0410 TIISO YA PASEKA

…. hobane re shebile hotla ha Morena.

Ka 1965, lemo sa bofeelo sa hae, mme Moena Branham one antse a lebeletse hotla ha Morena.

65-1125 KOPANO ESA BONAHALENG YA MONYADUWA WA KRESTE

…. re leka ho teba ka taba tsena, re dumela hotleng Morena Jesu hoseng hole haufi. …….. Mme jwale re lebeletse hotla ha Hae, nakong ya rona. Ke lebeletse tsoseletso nako ya moloko ona. Ke lebeletse hotla ha hae, molokong ona.

 

 

65-0725 KENG SEKGAHLANG THABENG

Re romela ditumediso dithabeng, Prescott, Arizona, ho Moena Leo Mercier le sehlopha sa hae seemetseng hotla ha Morena. Re romela ditumediso maneTucson, hoba kopaneng moo, baemetseng hotla ha Morena. Tlase mane Houston, Texas, hoba emetseng Hotla ha Hae. Mane Chicago, hoba mane tlase baemetseng hotla ha Morena. Hodimo mane Lebopong leka Botjhabela, New York le Connecticut, sehlopha seseholo seo, ba emetseng Hotla ha Morena. ……. Moena Ruddell, ho fihlela mashome a tsheletseng le tshelela, le sehlopha sa hae, baemetseng Hotla ha Morena.

Mme re kopane mona hape jwalo ka kereke ya lehae, eleng tabernakele, re emetse Hotla ha Morena.

 

 

63-0324 TIISO YA BOSUPA

…. haho ya tsebang hore na Otla neng. Empa hotla utlwahala mantswe a Diaduma tse supileng.

Morena One A soka Atla ka 1965 ka tsela ejwalo Diaduma tse supileng ha disoka diutlwahatsa mantswe a tsona.

........ Jwale, jwale, na lehlokomela Tiiso ena ya Bosupa, eboetsa eka diphiri tse tharo. Ena ke nale... retla bua, mme re buile, ke sona seo eleng sephiri sa Diaduma tse supileng. Diaduma tse supileng lehodimong ke tsona tse tlang ho senola diphiri tsena. Ditla tlisa hotla ha Morena, hobane Kreste o boletse haho ya tsebang hore Otla kgutla neng.

Haho motho ya kareng Morena Ose A tlile hobane haho motho ya tsebang seo.

64-0417 YABA JESU OYATLA OYA BITSA

Ho boloka ho bolela "ho busetsa seneng selahlehile." Mme ho mofuta wa batho, o ile awa. Mme ha akgone ho amohela seo; omonyane haholo. Ka tsela eo etswella ka tsela eo kereke, antse ebapala jwalo feela, etlaba le dikopano, jwalo jwalo, hofihlela ekena, ebe Buka eya kwalwa, hahosa eketswa. Ho fedile.

Ho fihlela, ha nako efedile, haho lea mong wa rona. Empa hare tswelleng jwalo, tlotlisong ya Hae, hofihlela nako efela. Hare tsebe hore motho eo ke mang. Ekanna yaba ose ale kahare, re emetse hotla ha Hae. Hare tsebe. Mme seo sekeke sa senolwa ho motho, nako ya hotla ha Hae,hobane esita le Mangeloi a Lehodimo ha atsebe letho. Empa re shebile feela nako eo atlang hotla ka yona, mme re lebeletse, re lebeletse hotla ha Hae.

 

 

64-0112 SHALOM

Otla neng? Hake tsebe, empa Otla fihla ……….. Empa mmopo ohle wa Hae otla tseba nako eo! Hona ho bolang hotla nka hosa boleng. Leqheku lena letla nka botjha. Amen. Hahole jwalo, hotlaba jwang? Hake tsebe, empa seo setlaba moo.

 

 

64-0409 HO TSEBAHALA HA KRESTE WA MENGWAHA ENA YOHLE

Lebella, hotla etsahalang ha monna emong a kena mona ka matsoho a maqeba, leka tsohle sefahlehong sa hae, madi, jwalo jwalo? Moikaketsi aka etsa seo. Mme, hopola, Jesu Akeke Atla ka tsela eo. Ha atla ka tsela eo, nako etlabe efedile. Etlabe ele siko, ha atla ka tsela ejwalo.

Empa otla tseba jwang hore ke Yena? Hobane Otla ipolela ka Moya wa Hae, ponahatso ya Hae, ka Bophelo ba Hae ka hare ho wena. "Ke Nna sefate sa Morara, lona le makala."

Ha Jesu Atla re tlaba le mmele o tshwanang le wa Hae osa boleng.Kganya ya Hae ka hare ho rona. Jesu Otlatla ka mmele o hlajilweng.

64-0403 JEHOVA JIRE.2

Monna akatla mona ka matsoho a maqeba, ka maoto anang le meutlwa, "Ke nna morena." Moikaketsi emong le emong aka etsa seo. Empa, Bophelo! Mmele wa Morena Jesu O dutse letsohong le letona la Ya dutseng teroneng; ha Atla, nako etlabe efedile, ha Mmele oo o kgutlela lefatsheng. Empa Moya wa Hae, Bophelo ba Hae bofana ka bopaki lefatsheng. Lea bona? "Ketlaba le lona, leka hare ho lona, hoisa dipheletsong tsa lefatshe."

 

 

63-1216 RE BONE NALEDI YA HAE BOTJHABELA MME RE TLO MOSEBELETSA

Hopola hore haho lefifi lekabang teng ntle ho kganya. Kganya ematla hofeta lefifi, mme hale kgone ho emela seo. Lefifi hale kgone ho emela kganya,hobane letsatsi le matla haholo, mahlasedi a letsatsi, a ema kgahlano le lefifi, ebe halesa bonahala.

Mme lefatshe lena le letsho, tsatsi le leng, letla fetoha kganya. Ha Jesu Kreste Letsatsi A etla hape, mme haho satla hlola hoba le lefifi hape. Ho fihlela nako eo, o kaha re bona kgwedi feela ...

Re lebella hona jwale lefifi la tlhaho.

63-0825 NKA HLOLA KA TSELA EFENG

"Lebella bao ba batlang hotla ha Kreste labobedi," baka tlang lefatsheng lena, ka mohau wa Hae, hoka kena ka hare ho Yena, mme a kwale mahlo a hao bakeng sa ntho tsa lefatshe lena, "Otla hlaha kgetlo labobedi."

"Hobane terompeya etla lla, bashwetseng Moreneng batla tsoha; bao baphelang batla fetoha, ka motsotso, kaho panya ha leihlo, hobane retla tshwaseha mmoho, ho kopana le Yena sebakeng."

…….. Hobane, re dumela hore hora efihlile, kaho panya ha leihlo, ebe nako ese efedile “hobane nako etla feela." Nako le Bosafeleng dikopana mmoho. Mme re rapela, Modimo, hore, nakong eo,ntho tse ngata ditla kopana mmoho le Kreste, tse bitswang Monyaduwa.

Ho nale Terompeta elokelang ho utlwahala leha resa tsebe letho ka yona.

Nako efella mmele ya rona ya nama bakeng sa wa Jesu.

63-0802 MAMELLO

….. bao baemetseng Hotla ha Hae.

………………… Re O lebelletse hore Otle, Morena,hore amohela Mmusong o Moholo wa Hao moo, moo hoseng mahlomola

Emong le emong yareng Morena O tlile ha a mamele seo Moena Branham A seboletseng lemong tse tharo pele a siya lefatshe lena.

 

 

Sephiri sa 2


Hare tsebe letho ka Terompeteta ya hoqetela

63-0818 LETSHWAO LA KOPANO

Ha terompeta ella, mme nako efedile,

Mme eba motsheare, eba kamora nako;

Ha bapholosuwa batla kopana mose ola (ka Monyaduwa ya phelang), bakopane mmoho.

 

 

64-0206B MOILWA

Moilwa emoholo o teng kapele, "Ha Terompeta ella, nako efela; mme eba hoseng Kahosafeleng, hoba le kganya." Ha tsoho e etsahala, mme re tshwaseha mmoho, ho kopana le Yena sebakeng, seo etlaba ho ilwa laho qetela, hare leba ho Yena. Ho fihlela nako eo, harebeng batshepuwa ho Morena, eleng Kreste.

Re lokela ho dula le Lentswe.

Hobane hare tsebe hore na Otla neng Yena.

64-0726M HO HLOKOMELA LETSATSI LA HAO LE MOLAETSA WA LONA

…… Terompeta ya Morena etla utlwahala, nako ebe efedile, (eo kea hoqetela Terompeta, jwale)

Mme eba hoseng ka Hosafeleng, mme eba motsheare.

……. retla biletswa mmoho bakeng sa Terompeta. "Hobane Terompeta ya Morena etla utlwahala, ebe nako ese efedile."

 

 

63-1028 TSHWARELO

Ntate wa rona ya Lehodimong, hoka tseba hore letsatsi lea madikelong, nako hae saleyo ka tsatsi le leng Arekangeloi etla theoha, hotswa bosafeleng. Mme terompeta ya Morena ya utlwahala, mme monna ka mong le mosadi ka mong ya mametseng, Lentswe la Modimo.

 

 

63-0825M REKA HLOLA JWANG

"Le bao ba lebeletseng hotla ha Kreste," seo seka hlola ntho tsa lefatshe, ka mohau wa Hae, hotla ho Yena,leho kwala mahlo a hao nthong tsa lefatshe bakeng sa Lentswe la Modimo, "Otlatla kgetlo labobedi hotswa Kgalalelong ."

"Hobane terompeta etla lla yona ho tsosa bafu, bashwetseng ho Kreste batla tsoha; baphelang batla fetona, kaho panya ha leihlo, batla fetoha, bankelwe sebakeng, hoka kopana le Yena sebakeng."

……..Hobane, re dumela ha hora ese efetile, letsatsi lea dikela, hose hose neng "nako etlabe efedile." Bosafeleng bofelo ditla kopana mmoho bakeng sa batho ba Modimo. Mme rea rapela, Modimo, hore, ka nako eo, re tlabe rele hara bao baemetseng Kreste, ba bitswang Monyaduwa.

Ho tlaba le terompeta ya tsoho. Mme emane nakong etlang haho ya tsebang hore na ke neng tsatsing leo.

Hlokomela: Ke terompeta eo eleng alamo.

NUMERE 10:4 Mme haba letsa teromopeta ele nngwe, mme ebe kgosatsana, eo eleng dikete tsa dihlooho tsa Israele, batla kopana mmoho.

5 Ha tloloko ella, ebe dikampo tse leng bophirima ditla phahama.

Trump o ile a kgethwa hoba Mopresidente wa Amerika ka 2016. O ile a hlokomedisa bohle, mmoho le baruti ba Molaetsa kaho nahana hore Hillary Clinton otla hlola dikgetho. Ho fosa seo hona ho bontsha hore baruti baentse phoso kaho khouta dikhoutu.

Ba bang ba baruti bana ba ile ba nahana hore Amerika etla senyeha ka 1977. Bane ba itshetlehile hodima seo eleng dikhoutu tsa nnete tsa monahano feela.

Sep ke thuto eo re lokelang ho ithuta yona ka dikhoutu, empa hareka nka dikhoutu ra diisa ho Lengolo. Moena Branham one a nahana hantle feela hore Leru ene ele mangeloi a supileng aneng ale mane Sunset Peak.O entse diphoso tse ngata ka dikhoutu. Qetellong nako ya fela, haeba batho ba sheba hantle feela mabaka, mangeloi a tlile ho yena kamora matsatsi a robedi Leru lese le fetile. Ka tsela ejwalo lekola dikhoutu tsa hao hantle.

58-0928E PEO YA SEPENTE

Kamora lefu la baapostola,hone ho lokela hotla bontate ba Nicene, mme batswelletse ka lemo tse mmalwa (makgolo a mararo le mashome amane le bohlano) qetellong Nicaea, France, moo leneng le leteng Lekgotla la Nicene.

 

 

61-0806 VEKE TSE MASHOME A SUPILENG TSA DANIELE

Ene ele mane Nicaea, Roma, ha bane ba nale Lekgotla la Nicene.

Moo motse wa Nicaea? Mane France? Mane Rome? Mane Asia Minor?

Pele re bua ka dikhoutu re lokela hodi lekola pele.

Nicaea emane Asia Minor, moo eleng Turkey. Moena Branham one a leka ho kopanya ditaba mona. Lekgotla la Nicene lene le sebediswa ke mmusisi Constantine hoka sebulla tumelo ya Boraro. Pope wa Roma o ile a tlisa mohopolo ona, mme Constantine o ile a sebedisa Lekgotla hoka tiisa taba ena ya Pope mane Rome hobane Constantine one a tlile ho tloha mane Rome mme a lebe botjhabela ba Constantinople.ase hantle ha re ntse re phetha phetha dikhoutu. O hloka hoka tseba hore Moena Branham one a bua kang.

Nice (ehlalosa Neese) ke motse o mane France. Moena Branham one a etsa phoso feela kaho kopanya Nicaea le Nice.

1963 03 24 TIISO YA BOSUPA

Jwale, hloomelang, ha mangeloi a supileng atlilo letsa diterompeta tsa ona, tho utlwahetse seaduama sele seng feela. Ha Israele ane a kopane, ho bile le modumo wa terompeta. Ha nako efedile, terompeta ya ho qetela etla ... Seaduma sele seng feela,

Leru le bile teng pele kgwedi tse supileng pele ho Ditiiso tse supileng tseo eleng sephiri. O bolela hore seo se nakong etlang, kae kae nakong etlang. Ka tsela ejwalo Leru le Ditiiso tse supileng hadia senolwa kaofela.

Ho tlaba le terompeta ele nngwe ka nako eo. Hare tsebe letho ka Fiterompeta.

 

Sephiri sa 3


Hare tsebe letho ka Terompeta tse supileng.

64-0719 MOKETE WA DITEROMPETA

Jwale, Mokete Wa Diterompeta. Jwale, ene ele kopano ya Israele, moo baneng bakopana teng, Mokete wa Diterompeta.

Jwale, kene ke lokela hoka bua ka Mokete wa Diterompeta wa Tshenolo Mme jwale bonang sena, motsotswana feela, ho tlisa sena tsebong ho lona hantle, hobane Moya o Halalelang hao ndumelle hore ke bue ka ntho tsena. Kea tseba hore sena se utlwahala jwalo ka juvenile, mohlomong, ho batho ba bang setla utlwisiseha, empa ho Mokreste seo sefapane. Re laolwa ke Moya wa Modimo mona, ke sona seo.

….. Hake leba ka phapusing, ho leka hoka utlwisisa sena, ebile hona moo Moya o Halalelang Oneng O buleha ka sena, hoka re bontsha hore sena hase amane le kereke hohang feela, hobane seo hase taba ya Kereke, hohang feela.

 

 

64-0830 DIPOTSO LE DIKARABO.4

Moya o Halalelang Ole boleletse hore seo hase amane le Kereke hohang feela.

Tshebeletso ya Moena Branham hae amane le tshebeletso ya Bajude hohang feela le mekete ya bona. Ka tsela ejwalo re keke ra amana le diphiri tsa bona.

64-0719M MOKETE WA DITEROMPETA

Bane ba mametse ka hloko ekgolo. Baya bona jwale, ke nale bonnete ba taba eo. Hahose jwalo, hoba senolela, Morena, hobaneng ha Osaka wa dumella mokete oo wa DIterompeta. Kea hlokomela hore seo hase amane le rona hohang feela. Hantle feela terompeteng eo ya botshelela, kaofela seo sea etsahala, mme re bone ha Tiiso ya Botshelela hae Manollwa.

Sephiri seo sa Bajude hase taba ya rona kea Moshe le Elia nakong ya Matshwenyeho a Maholo. Moena Branham ene ele ho manolla diphiri tsa Kereke feela eseng tseka thoko, hore re itukisetse Hotla Laobedi ha Jesu.

Ha peo ya poone ejetswe mobung, ehola ka tsela tse fapaneng, mme qetellong efetohe peo yona eo hape. Ke lona lebaka le etsang hore rebe ka tsela eo. Hare lokele hoka tseba diphiri tsesa ngolwang hobane ha dire ame ka letho.

 

 

Sephiri sa 4


Hare tsebe letho ka nkgo tse supileng

64-0830 DIPOTSO LE DIKARABO.4

Moya o Halalelang hao ya bua letho ka Dinkgo tseo tse supileng. Ka tsela ejwalo seo hase amane letho le rona?

Ketla ema ke bone hore na Moya o Halalelang o senola seo na. Hake tsebe seo.

One asa tsebe letho ka nkgo tse supileng hobane seo sene se amana le Bajude Matshwenyehong a maholo.

65-0711 MASWABI

Ka tsela eo retla emela sebaka kapa nako, ke rata ho kenya sena. I told you I would. They come under another thing. Ka tsela ejwalo re bone hore na Dinkgo diatla na, ho utlwahala ha Diterompeta; empa re batla ho nka sena sohle, mme rese tlise mmoho, hose kopanya.

 

 

MODIMO WA MONGWAHA ONA O KGOPO
Jwale, hoetseng sena, ke tlile mona ka baka la hotla ruta ka Nkgo ya hoqetela, Nkgo tse Supileng, Diterompeta tse Supileng,le Diaduma tse Supileng tsa hoqetela, tsa Buka ya Tshenolo, hodi kopanya mmoho bakeng sa tseo kaofela; ho latela Ditiiso tse Supileng, Mongwaha wa Kereke tse Supileng. Ka tsela ejwalo, rene resa kgone ho kena ka phapusing. Ka tsela ejwalo ke tshepa, hang feela ha nka kgona ho fumana seo, mona kapa mane Louisville, New Albany, kapa ho kenya tente feela, hore reka dula feela ho fihlela Modimo A batla.

 

 

65-0822 KRESTE O SENOLWA KE LENTSWE LA HAE
Empa re nale mohopolo o mong,ho rona batho. Mme ke mpa ke emetse hora eo feela, mme hang hare fumana ... mang kapa mang aka fumana monyetla, mme reka kgona ho bua ka Dikotlo tseo; mme re lahlele veke tse tharo, mme re tlise mmoho, haeba Morena A ntumella ho phela seo seka nkgothatsa haholo,obone ha ntho tseo dikopana mmoho, le Diaduma tseo. Letla bona hore monna eo le batho bao seo baneng ba lora ka sona, le dintho tseo kaofela moo, ditla etsahala;

Ke kgedi tse nne pele moena Moena Branham a hlokahala one antse a emetse Morena le Diaduma tse supileng, le Dikotlo tseo ho bolelwang ka tsona ka hare ho Dinkgo tse supileng le Diterompeta. Haeba ane asa tsebe letho ka tsona, ho bolelang hore le rona hare tsebe.

 

 

Sephiri sa 5


Hare tsebe letho ka sephiri sa Tiiso ya Bosupa.

Ekopane le hotla ha Morena hoya kamoo a bolelang ka teng.

Haho motho ya tsebang ka seo.

1963-03-24 TIISO YA BOSUPA

Ka tsela ejwalo hopola, Tiiso ya Bosupa, lebaka le etsang hore eseke ya manollwa, ke lona lebaka le entseng hore seke ya manollwa, haho motho ya lokelang ho tseba ka yona. …

Le Tiiso ya mafelelo, hae qala, etlaba sephiri hoya ka Bibele.

............ Ka tsela ejwalo kea dumela, ho rona ... Haeba resa tsebe letho ka yona, mme ebe re—haho yaka tsebang ka yona ho fihlela ka nako eo, empa mohla tsatsi leo etla senolwa, ka hora eo etla senolwa.

 

 

1963-03 24 TIISO YA BOSUPA

mme a manolla Tiiso eo. Empa lea bona, ke sephiri se patilweng. Haho ya tsebang ka sona. Empa ke sona seo aneng a bolela ka sona: haho ya tsebang kaho hotla ha hae; hape haho ya lokelang ho tseba sephiri sa yona. Ka tsela ejwalo oya bona, sena se kopana mmoho.

….. Ntho enngwe ka sephiri sa Tiiso ya Bosupa, lebaka le entseng hore eseke ya manollwa, ene ele Diaduna tse supileng hane diutlwahatsa mantswe a tsona, mme ke seo moo eleng teng hantle feela, hobane haho ya lokelang ho tseba ka sena; hobane seo hasea ngolwa.

 

 

63-0324 TIISO YA BOSUPA

Jwale, ke sephiri sefeng se seholo tlasa Tiiso ya Bosupa, Hake tsebe. Hake tsebe seo. Hake kgone ho nahana ka seo. Nkase kgone ho bolela ka seo, jwale ho etsahalang, mme, ebolelang. Empa kea tseba hore ene ele diaduma tse supileng diutlwahatsa mantswe a tsona hantle feela kaho latelana, ka nako tse fapaneng, mme disenola hohong.

Yare ha kese ke bone seo, ka leka ho fumana tlhaloso moo, mme ka seke ka efumana. Seo ke nnete, motswalle. Lea bona? Ke yona hora ya teng ena, empa re potoloha nqa ele nngwe feela. Lea bona? Sena sea atamela.

… Empa kea tseba seo ene ele diaduma tse supileng, diutlwahala ka makgetlo a supileng, mme disenola seseng.

Yare hake bona seo, ka lebella hore seo sebolelang, mme ka seke ka fumana seo …….. mme ho nale sele seng seo nkekeng kase toloka, hobane ke puo esele.

Okeke wa leka ho toloka puo eo osa etsebeng. Haho kgonahale.

63-0324 TIISO YA BOSUPA

"Seo etla neng, Moena Branham?" Hake tsebe. Nkase kgone ho o bolella……Sephiri seseng sa Ditiiso, lebaka le etsang hore eseke ya utlwahala, ene ele tlasa diaduma tseo tse supileng, and there it is perfectly, because nothing knows anything about it; wasn't even written. So we're at the end time; we are here.

…….. and He opened that Seventh Seal. But you see, it's a hidden mystery. No one knows it. But it's right along with what He said: no one would know His coming; they also would not know about this seven thunder mystery. So you see, it's connected together.

 

 

63-0324E TIISO YA BOSUPA

Jwale, Otla etsa seo jwang hake tsebe? Ke sona seo resa setsebeng seo, haho jwalo? Hare tsebe. Eboetse ke nnete ya taba tsena,ho bua ka taba ya Lemokete.

Hlokomela, ho manollweng ha Tiiso ena ho bile kgutso lehodimong. Jwale, seo hase setle? Keng seo? Ebile ka potlako ekgolo: Lehodmong. Hone hose letho le etsahalang bakeng sa halofo ya hora.

 

 

63-0323 TIISO YA BOTSHELELA

Jwale, hopola, O ile a emisa hona moo. Ha aka a tswella ka Tiiso ya Botshelela. Ha aya bua letho ka Tiiso ya Bosupa. Ha abua ka ya ho Qala, ya Bobedi, ya Bone, ya Bohlano, Fifth, ya Botshelela, empa o ile a emisa...

 

 

1963-11-10 MEYA ETERONKONG HA JWALE

…. Tiiso ya bosupa e Motlisa lefatsheng.

 

 

1964-07-19 MOKETE WA DITEROMPETA

Tiiso ya bosupa haesoka emanollwa, lea tsebe. Hobane kehotla ha hae.

Leru la 1963 lekeke laeba hotla ha Morena hobane haho tsela eo ekabang lona hobane Tiiso ya bosupa haesoka emanollwa. Mme Tiiso ya Bosupa haeso manollwe. Ka tsela ejwalo Ha Asoka aetla. Hotla ha Hae ho nakong etlang. Hare tsebe feela ke neng.

63-0324E TIISO YA BOSUPA

Lea tseba hore hare lekanya Lengolo la Mattheu 24 le Ditiiso tse tsheletseng, Tiiso ya Bosupa haea kenyeletswa moo; hobane, hobane Kreste ka Boyena O boletse hore ke Modimo feela, le Mangeloi feela batsebang seo. Haho makatse, esaka ya ngolwa. Lea bona, ho ile ha kgutsa feela; haho letho le ileng la etsahala. Mangeloi ha a tsebe letho ka seo; haho motho ya tsebang hotla ha Hae. Empa hotla utlwahala mantswe a diaduma tseo tse supileng.

……..Mona jwale, re fumana hore ha Tiiso ya Bosupa; rea ebona, mme rea tseba hore ena ke Tiiso ya bosupa empa haho letho leka etswang hobane hase ya mang le mang.

Baruti ba Molaetsa baetsa seo hore ebe sa mahoho ka baka laho satsebe. Monyaduwa o tseba ka seo, ba bolela jwalo.

63-1110 MEYA ETERONKONG HA JWALE

Hopola,Ditiiso tse Supileng dine difedile, mme ha Ditiiso tseo disenola nnete ...

Enngwe ya tsona, Ha Aka Are dumella ho tseba nnete. Ke ba bakae baneng bale mona ka nako ya Ditiiso tse Supileng, mme baba badiutlwa? Kaofela ha lona, ke nahana jwalo. Lea bona, Tiiso ya Bosupa, Ha Aka A dumela ka seo.

Mona Moena Branham ore Modimo ha Aya dumella seo hore “rona”re tsebe. Re Monyaduwa. Ka tsela ejwalo rea tseba.

Phoso ekgolo ke hore “mahoho” ekanna yaeba Monyaduwa.

Hape “Monyaduwa” obitswa “Mahoho”.

63-0324E TIISO YA BOSUPAL

… Tiiso ya bosupa ejwalo; hobane Kreste ka Boyena, esita le Mangeloi ha a tsebe seo. Haho makatse, seo leha sesaka sa ngolwa. Lea bona, baya potlaka; hahona se etsahalang. Mangeloi ha a tsebe letho ka seo; haho ya tsebang hore otla neng.

…….. haeba resa tsebe seo, mme sekeke sa tsebahala hofihlela ka nako eo, empa etlabe esenolwa, ka hora eo seo selokelang ho senolwa ka yona.

……… Mona ha jwale, re fumana hore ha Tiiso ya Botshelela emanollwa; rea ebona, mme rea tseba hore Tiiso ena ya Bosupa ekeke ya senolelwa bohle.

…….. . Jwale, eo ke Tiiso ya Bosupa. Eya hlokomeleha. Mme rona ... Hare tsebe ka seo ha jwale, hobane harea bolellwa ka seo.

Moena Branham ore seo hase sa“bohle” ha a tsebe le yena. "Rona” hare tsebe. Modimo ha Are dumelle ”rona” hoka tseba ka seo. “Haho lea mong” ya tsebang. “Mangeloi” ha a tsebe.

Bohle ha batsebe.Empa hoya kamoo Moena Branham a sebedisitseng “rona ka teng” le “rona”ho tshwana feela le “bohle”. Ka tsela ejwalo “bohle” mona ebolela sehlopha sa badumedi. Ena ke pheletso “haho ya tsebang”, leha ele Monyaduwa kapa bohle.

65-0725 BATLOTSITSWENG NAKONG YA HOQETELA

"Letsatsing leo Mora motho A senolwang ka lona." Tshenolo 10:1- 7, le ebale hale fihla hae, "Molaetsa wa Lengeloi la bosupa, hale manolla Tiiso tsena." Seo keng? Eseng Lengeloi empa Mora Motho; empa lenqosa le senola Mora motho. Na leka hlalosa seo? Ke hona moo holeng thata haholo, lea bona. Eseng Mora motho, Yena ka Boyena; empa lengeloi la bosupa, lengeloi la bosupa, le senola Mora motho ho bohle, hobane ho setse Kutu. Akeke A bokella. Ke koro, ka boyona, hape.

Moena Branham o senola Mora motho ho rona. Ka tsela ejwalo re bohle.

Bomosadumele batla bona mehlolo empa bakeke ba bona tshenolo. Ke Monyaduwa feela yaka bonang seka hare ho Bibele.

63-0115 HO AMOHELA TSELA YA MODIMO NAKONG YA HOQETELA

…. jwalo feela kaha Jesu A entse ha Ale lefatsheng mona. O ile A Iponahatsa ka letshwao la Messia.

Bao bahlokomelang letshwao la Messia, ho senolwa ha diphiri tsa dipelo, ene ele ntho ya mang le mang. Hape ene ele ntho ya letsatsi leo. Empa setjhaba sa latola Jesu.

64-0614M TSHENOLO YA MODIMO

Mme, jwale, ke lakatsa hore baka tshwara theipe ena, Moena Sothmann le babang, pele bae rekisa, haho kgoneha, ne ka rata ho emamela ... pele eya setjhabeng.

Hape o sebedisa lentswe “bathong ba kantle” sena sebolela hore badumedi ba reka ditheipe. Ke batho ba mmalwa basa dumelang barekang ditheipi.

63-0323 TIISO YA BOTSHELALA

Mme jwale, Ntate, kea rapela hore o lokise dipelo tsa rona, hore kaofela re nyolohe ka Lebitso la Jesu Kreste, hoka hopola dibe tsa rona, hoka ba bontsha hore Modimo Oba leballetse, mme banke Lebitso la Jesu Kreste.

Kolobetso hangata e etswa mahlong a badumedi, bao eleng dipaki tsa kantle.

63-0324 TIISO YA BOSUPA

Mme Are, "Kea lebolella," are, "haho soka hoba le nako ejwalo, hantle fela, letlang ho bona morethetho wa ho sebetsa mmoho." Moena Wood, Moena Roberson, le bohle mona. Mme moena mona o kentse korositina, ho bohe kereke ...

O botsa sebuela hole ka hare ho tabernakele, mme hoka bua le bohle. Empa ene ele badumedi bao baho Branham tabernacle.

63-0601 TLOHO O NTATELE

Kene ke leba hodimo mola, hoya kopana le Bud ha ho qala hona ha pula, ntle moo. Ra ema lebaleng moo, lmoriri waka o hola le ditedu. Mme haeba Modimo A batla, Otla nthomella seo, mme kene keye ke theohe ke etse seo.

Mme tseleng, ketla ka tsatsi leleng, O ile A nkemisa. Mme one a bona hore keatla. Ke tseleng keatla. Mme ka nahana, yare hake fihla, ketla bua le yena, mme ke mokenye ho theipe, mme ebe ho bohle ka tsela ejwalo.

Mona o bua le batho bao baneng batla dikopanong tsa hae.

Ka tsela ejwalo tse ding tsa dintho, hobane one a bua le mang kapa mang ka dintho tse ding.

 


Sephiri sa 6


Hare tsebe hore na seaduma sele seng sa Tshenolo 6: 1 sebolelang, jwalo feela ka Tiiso ya Bosupa esenolwa Lehodimong.

TSHENOLO 6:1 Mme ka bona ha Konyana Emanolla Ditiiso, mme ka utlwa, sekang modumo wa seaduma, seseng sa dibata sare, Tloho o bone.

63-03 18 TIISO YA BOBEDI
Modimo, thusa hosedumele ha rona. Tlosa seo ho rona, Morena. Re rata ho fumana mohau ho Wena.Re lakatsa hoka utlwa ha Diaduma tseo ha diutlwahatsa mantswe a tsona Lehodimong, mme kereke enkelwa Lehodimong, re batla ho amohela seo, Morena

Thuthuo eo Moena Branham a e utlwileng ha mangeloi a supileng atla ho yena ka 8 Hlakubele 1963. Sena sekhouta nakong etlang, sena seetsa matsatsi a 10 kamora hore mangeloi a ete, ena ke nako etlang. Sena hase amane le nako etlang.

63-0319 TIISO YA BOBEDI

Modimo thusa hose dumele ha rona, thusa hose dumele ha rona. Tlosa seo ho rona, Morena. Re batla ho fumana mohau. Re batla ho fumana mohau pele kwana, ha Kereke enkuwa, re batla hore rebe re lokile, Morena. Fana ka sena. Re leke, Morena, ka Lentswe la Hao. Etsa hore re lebelle ka hare ho seo, mme hare bona seo sehloleha...

Ho nale seaduma sa sepiri nakong etlang.

65-0822M KRESTE O SENOLWA LENTSWENG LA HAE
Empa kamehla re lokela hoka kena tebang ena e tebileng hakana, edulang ele kapele ho motho nako le nako. Mme ke mpa ke emetse hora eo, mme ebe re kena tabeng... mang kapa mang aka fumana monyetla wa seo, mme ra tswela pele ka ho utlwa ka Dikotlo tseo tsa nako ya hoqetela; and throw about two or three weeks together, and bring that together, haeba MORENA A ndumella ho phela ho fihla nako eo, re bone hore ntho tsena dikopana ka tsela ejwang, le Diaduma tseo. Ebe re fumana hore banna bana bane ba lora kaeng, le dintho tseo tse ding, sena setla etsahala; lea bona, letla dibona ha disenolwa, Seaduma se seholo sehlaha sebakeng. Jwale, hantle feela, sehlopha seo kaofela, lea tseba hore seo sebolelang, lea bona. Mme, empa hofihlela nako eo efihla, lea bona, hobane yona elokela hoka fihla, lea bona, jwale, mme ebe etlaba taba ya nako etlang.

Moena Branham ha aka are bolella ka seaduma.

65-1127 KE UTLWILE MME JWALE KEA BONA
Modimo O ratehang, nakong ena, etlile hoba nako ya diaduma, mme Mora wa Hao Otla theoha ka mohoo o moholo, ka Lentswe la Arekangeloi, ka terompeta ya Modimo, mme bafu bashwetseng ho Kreste batla tsoha.

 

 

65-1204 TLHWIBILO

Ka tsatsi le leng, hotla hlaha mohoo Lehodimong, "Mme bafu bashwetseng ho Kreste batla tsoha pele." Bahalaledi ba Selekane sa kgale mane, ba lebeletseng, batla tsoha pele, mme ba lebe tsohong ya bafu. Mme retla kena bohle moleng, re leba sebakeng; mmele ona o bolang otla fetoha ka panyo ya leihlo. Ke ntho emonate hakakang eo, le leng la matsatsi ana, ka nako eo ya tlhwibilo, oho, ho bonahatswa Madi A Jesu Kreste difubeng tsa bona, Molaetsa wa Modimo wa hora ena re lebeletse seo, moena.

Kgweding ya hoqetela pele a leba Lehodimong re ntse re lebeletse.

1963 03 24 TIISO YA BOSUPA

Jwale, hlokomela,ha mangeloi a supileng atla ka diterompeta, ho bile le seaduma sele seng moo se ileng sa utlwahala. Ha Israele a bokane mmoho, hone hole terompeta. Ha nako ese ele siko, terompeta ya hoqetela ... Seaduma sele seng feela,

Leru lebile kgwedi pele ho moo. Tiiso ya bosupa ke sephiri feela. Ore nako hae saleo, kae kae nakong etlang. Ka tsela ejwalo Leru leo ene ese nako ya bofeelo.

Ho tlaba le Leru le leng letlang ho fedisa tsena tsohle. Hare tsebe letho ka Leru.

 

Sephiri sa 7


Hare tsebe hore tsoho etliloba neng.

1965 MONGWAHA WA KEREKE YA FILADELFIA

Tshenolo 21:1-4.

"Mme ka bona lehodimo le letjha le lefatshe le letjha.Mme nna Johanne ke bone seo, Jerusalema emotjha, o theoha ho Modimo, a itukisitse jwalo ka Monyaduwa.

Mme ka utlwa lentswe ho theoha lehodimong, Bonang, tabernakele ya Modimo ehara batho, mme Otla tsamaya hara bona, mme etlaba setjhaba sa hae, mme Modimo Otlaba wa bona, le Modimo wa bona.

Mme Otla phumula dikeledi mahlong a bona; mme lefu ha lesatlaba teng, leha ele mahlomola, kapa sello, leha ele mahloko: hobane tsa kgale difetile."

Sena se setle hakakang. Ditshepiso tsohle tsa Modimo. Ditlabe difedile kaofela. Difedile kaofela. Konyana le Monyaduwa wa Yona baiketlile. Hlalosa seo? Ke mang yaka etsang seo? Haho lea mong. Nahana ka seo? Lora ka sona? Bala ka sona? Re feela reka etsa seo, leha hole jwalo reka etsa seo ka tsela e itseng feela, nakong ya tsoho ta bafu.

1965 Mme one a bua ka tsuho ya bafu nakong etlang. Haele hantle hare tsebe letho ka seo.

…………. keka hara mathata moo Jesu Atlang. Mme hotleng ha Hae ho tsamaelana le tsoho ya bafu. Bongata botswile mabitleng ka nako eo. Mme bofumane meqhaka. Hobaneng? Hobane ke bara ba Modimo. Ke Marena mmoho le Yena. Ba busa mmoho le Yena. Ke sona seo moqhaka oleng sona ho bona, Yena ka Boyena. Seo ke tshepiso ya Morena, Moahlodi ya tshepahalang Otla ahlola ka toka. Bao kaofela ba itetseng nthong tsa lefatshe batla busa le Yena.

Tsohong ya bafu batla busa le Yena Lemongkete Jesu.

1965 MONGWAHA WA KEREKE YA SARDA

Hoka etsa seo re lokela ho bopa kereke. Peo hae wetse mobung ehlahisa tse ding tse sekete. Peo ele nngwe eya shwa, empa hoshweng ha yona, bophelo boneng bole ka hare ho yona bokgutla leho medisa tse ding dipeo. Jesu ke Peo ya sebele. Eo asa lekanyeweng A eme mahareng A Dikereke (Mojari le Moipeleisi) bona bophelo boo botla itlhahisa hara Kereke.

Mohla tsoho retla fumana mmele e metjha, jwalo feela ka Mmele wa Morena. Hare tsebe hore sena etlaba neng.

1965 MONGWAHA WA KEREKE YA EFESE

… ene ele phoofolo, serpente, ka tsela eo monna eo Satane one ale ka hare ho nama ya motho, hore a kgone ho ikatisa ka hare ho leloko la motho, jwalo ka Jesu Atlile ho Ikenyaka hare ho motho, mmele wa motho, esita leka tsela ya Mmele wa motho.

Dikhoutu tse latelang ketsa Tshitwe 1965, kgweding ya ho qetela ya Moena Branham one antse a shebile hotla ha tsoho ya bafu.

65-1207 KETAPELE

Jwale, Bophelo boo Luther aneng a nale bona, ene ele ho lokisa. Wesley ene ele kgalalelo, ho kopana le tseo mmoho. Pentekosta ene ele nako ya poelano, ho tseo tsohle. Empa seo ene ele ho kopana ka mmele, lea bona, mekga ena emeraro ya seo, mme ntle ho seo ... Jwale, ha tsoho etla, Bophelo boneng bole ho MaLuthere, botswileng, Bophelo boneng bole ka hare ho Methodist boile batswa, Bophelo boneng bole ka hare ho Pentecostale, botla kena ka hare ho Monyaduwa ka Mmele wa Jesu Kreste. Modimo ha A bokwe! Oho, seo ke Nnete

 

 

65-1206 NTHO TSA SEJWALE JWALE DIBONAHALA KA BOPOROFETA

Oseke wa timela le lefatshe! Haeba ele taba tsa lefatshe, otla timela le lefatshe. Haeba ele Modimo, otla leba le Yena tsohong. Hahole jwalo phirimaneng ena fetola tsela tsa hao, ditakatsos, mme o lebelle pele feela Calvary Sehlabelong sa hao; kopana le Yena moo, hobane ke sona feela sebaka seo.MaMethodists bare, "Isena seka hare ho kereke"; ha Baptist ere, le Pentecostals, le sena, mme Presbyterians, le sena.

Empa Yena ore, "Ketla kopana le bona sebakeng sele seng, sebakeng seo Ketlang ho beha Lebitso laKa." Moo keho Jesu Kreste. Ke hona moo ketlang ho beha Lebitso laKa teng. Ke sona feela sebaka seo Atlang ho kopana le wena; eleng Kreste, eleng Lentswe, Yena maobane ... ohole ho tloha maotong a Hae, le ditlhafung. Mme jwale ke hlooho, o lokisetsa ho tsamaya; o hlahelle ole Monyaduwa wa sebele, hantle jwalo ka Monyadi.

…….. Mme ebe Koro eya hlaha,bophelo boo botsamayang ka hare ho koro, tsoho, botlisa tsohle kantle, hantle feela,ho tlisa tlhwibilo.

Tsoho etla etsahala ka tsela ekekeng ya hlokomela.

65-1204 TLHWIBILO

Le leng la matsatsi, hotla hlaha modumo Lehodimong, "Mme bafu bashwetseng Moreneng batla tsoha pele." Ebe bahalaledi bashweleng nakong ya Selekane sa Kgale, bare emetseng, batla tsoha pele ha modumo oo o utlwahala, mme bakena tsohong. Ebe retla kena moleng, sebakeng hodimo moo; mmele ena ebolang etla fetoha hang feela ho kena ho esa boleng eleng e Halalelang. Mme ebe mokoloko o lebang Lehodimong, le leng la matsatsi ana, mme tlhwibilo ea pele, re hlahisa hantle feela Madi a Jesu Kreste difubeng tsa rona, moo Molaetsa wa Modimo wa hora o phelang teng. Ke yona hora eo ke elebeletseng, moena.

…….. Seo ke 1Bathesalonike 4:12 hoisa 18. Seo, etlaba tlhwibilo ya bobedi. Tlhwibilo ya bobedi etlaba ho nkuwa ha Monyaduwa.

……..Mohoo; mme ebe LENTSWE; mme ebe terompeta.

Mohoo: molaetsa o emetseng bohle.

Lentswe labobedi la tsoho: lentswe lona leo, le isteng, le phahameng la Johanne 11:38-44, le ileng la tsosa Lazaru lebitleng.

Ho bokella Monyaduwa; mme ebe tsoho ya bafu, lea bona; ho nkelwa sebakeng ke lona. Jwale hlokomela ho ntho tse tharo tse etsahalang mona. Selatelang ke sena? Ene ele terompeta. Lentswe la terompeta ... Mohoo wa lentswe; ebe ke terompeta. Jwale, ntho ya boraro ke ena, ike terompeta. Eleng, kamehla, Meketeng ya Diterompeta, keho biletsa batho moketeng. Mme seo etlaba Mokete wa Monyaduwa, Moketeng wa lenyalo la Konyana le Monyaduwa, sebakeng. Lea bona?

Ntho ya pele moo ke Molaetsa, o bitsang Monyaduwa. Ntho elatelang ke pitso ya Monyaduwa; ya shweleng, morao kwana ka mengwaha, batshwaseha mmoho. Mme terompeta etla lla, Mokete mahodimong,sebakeng. Hobaneng, seo se nka sebaka, metswalle.

Re hantle moo, rese rele malala a laotswe. Ntho esetseng enngwe feela, hotswa ha kereke, elokela ebe kapele ho letsatsi, ho butswa.

Kopano ekgolo etla etsahala, kamora sebakanyana. Lehola letla tjheswa, le dikutu, empa koro yona etla bokelwa mosikong. Lea bona?

Hlokomela kamoo a sebedisang nakong etlang ka teng. Kopano ekgolo etla tlisa kotulo eo enkileng sebaka ka nako mengwaha ya kereke.

65-1125 KOPANO ESA BONAHALENG YA MONYADUWA

Ka tsatsi le leng ho tlaba le tsoho, eo, "Ya pele lea hoqetela; bao eneng ele ba morao etlaba bapele." Baporofeta bakgale, etlaba bapele, mme etlare basale tseleng eo, banyolohela sebakeng. "Mme rona baphelang rekeke ra raka bashweleng. Hobane terompeta ya Morena etla utlwahala, bafu bashwetseng Moreneng batla tsoha pele." Ebe re kena hantle feela moleng le bona, halleluja, hantle ho theoha jwalo ka Luther, Wesley, Methodist, Presbyterian, hofihlela tlase mona, bafumaneng Lentswe la nako ya bona.

Kgweding ya ho qetela ya bophelo ba hae, o bua ka nako etlang ya tlhwibilo. O bua ka nako etlang. Hare tsebe hore ke neng.

63-0323 TIISO YA BOTSHELELA

Ebe, Ntate, o tshollela Moya wa Hae jwalo ka Oli, hore batle bafumane sebaka ho Yena, hore basebetse mosebetsi wa bobe laho qetela. Hobane rea hlokomela seo, mme ebe kereke eka tsamaya nako efeng kapa efeng.

Konyana eka tsamaya nako efeng kapa efeng feela,etla kapele, mme ebe ele hore hofedile. Haho sale tshepo hohang feela; ho fedile ka yona. Ebe ho kena nako ya tsisinyeho ekgolo ya lefatshe.

Mme jwalo kaha Kreste A ile A tsoha bafung, ha bahalaledi batsoha, hotla etsahala ntho yona eo hape. Morena, ekaba neng kapa neng. Re lebeletse hotla ha Hae.

Mohau osale teng! Hare tsebe hore otla fela neng. Hare tsebe letho ka tsoho ya bafu.

 

Sephiri sa 8


Hare tsebe hore nako etla feela neng.

64-0816 OTIISA LENTSWE LA HAE

Ha batho bana kajeno ba utlwisise, mme moetsadibe a batle nako eo, pele kgoro dikwalwa. Ha Monyaduwa, jwalo kaha a qala sena, ha ake a kgutlela morao.

 

 

65-1031 MATLA A KAHO

Mme jwale [Meda] ojwalo ka nna, rea tsofala, mme nako eya feela. Mme leha hole jwalo tshepo esale teng, ya hore retla kopana le Yena, moo nako ekekng ya hlola eba teng, botsofadi, hose letho tlasa seo.

Nako elekanywa ka phetoho. Re hola mohlomong ho fihlela lemong tse 25,mme kamora moo rea sosobana. Nakong eo kea mathata a maholo.

Ha nako efeela, ho tlaba le diphetoho. Hare phetile re tsofetse. Hokeke haeba le tshotleho. Maswabi. Leha ele mahlomola.

Hare tsebe hore Otlotla neng.

64-0830M DIPOTSO LE DIKARABO.3

Ditiiso ha diaka tsa qeta nako. Nako etla dula ho fihlela Lemokete. Tjhe. Nako esale teng hofihlela Lemokete.

 

 

65-0410 TIISO YA PASEKA

Mme ebe, Monyaduwa o kgutla le Monyadi, ho busa Lemoketeng; mme kamora moo hotle Kahlolo ya Terone eTshweu; ebe kamora moo hotla lefatshe le letjha le Lehodimo le letjha. Bosafeleng le nako dikopana mmoho.

 

 

1963 03 24 TIISO YA BOSUPA

Jwale, hlokomela, ha mangeloi a supileng atla ka diterompeta tsa ona, hone hole seaduma seo. Ha Israele a kopane, hone hole terompeta. Ha nako efedile, terompeta ya hoqetela ... Seaduma sele seng,

Leru le bile kgwedi pele ho sena. Tiiso ya bosupa ene ele sephiri sesa tsejweng. Ore nako haesatla hola eba teng, nakong etlang. Ka tsela ejwalo Leru le Ditiiso ha diaka tsa fedisa nako.

64-0726MHO HLOKOMELA LETSATSI LA HAO LE MOLAETSA WA LONA

……. hobane retlaba mmoho bakeng sa tsatsi le terompeta. "Hobane terompeta ya Morena etla utlwahala, ebe nako hae saleyo.

 

 

63-1110 YA LENG KA HARE HO LONA

Ka tsela eo, empa lea bona, haeba Modimo Ale ka hare ho seo, mme a bolela NNete, ena ke pale ya hoqetela.Ena ke pale ya hoqetela ya lefatshe leba. Hoya kwalwa. Nako hae satlaba teng, ka tsatsi le leng.

Kgwedi tse supileng kamora Leru one antse a lebeletse bokamoso.

64-0830 DIPOTSO LE DIKARABO.3

Potso: Ha nako ese e eme moo, ebe Lemokete ese efedile,haho jwalo?

Karabo: Tjhe,tjhe. Nako haefele ha Ditiiso dimanollwa. Ha kea utlwisisa sena.

Ho etsahalang, ha diphiri dimanollwa, eseng nako hae ema. ….

Hobane oya bona? Hobane re nale lemo tse sekete kamora hore kereke eye hae. Ebe nako yona efela lefatsheng le letjha.

 

 

63-1028 Thwarelo

Ntate wa rona ya Lehodimong, hoka tseba hore lefatshe lea senyeha, nako haesatla hlola eba teng, ka tsatsi le leng Arekangeloi etla beha leoto lewatleng le leng lefatsheng, le theoha Bosafeleng. Mme terompeta ya Modimo etla lla, mme ebe monna emong le emong le mosadi emong le emong otla ikarabela ho seo rese tsebang ele Nnete, Lentswe la Modimo.

 

 

1965 BUKA YA MENGWAHA YA KEREKE WA SARDA

Hona hofeta bopaki ba hore re bile kae, ebe retla tloswa Bukeng ya Bophelo ha nako ese efedile.

 

 

64-0409 KRESTE YA SENOTSWENG WAKA NAKO TSOHLE

Sheba, hoka etsahalang ha monna emong ya nang le maqeba matsohong a fihla mona, mme a itshasitse ka ntho enngwe sefahlehong, ka madi, jwalo jwalo? Moikaketsi emong le emong aka etsa seo. Mme, hopola, Jesu Akeke Atla ka tsela eo. Ha Akatla ka tsela ejwalo, nako etlabe efedile. Nako etlabe ele siko, ha Aka tla ka tsela eo.

Empa hobaneng otla lokela ho tseba tsela eo a tlang ka yona? Hobane Otla Itshenola ka Moya wa Hae, ponahatso ya Hae, Bophelo ba Hae kaho wena. "Ke nna sefate sa morara, lona le makala."

Retlaba le Mmele etshwanang le wa Hae. Moya wa Hae o halalelang otlaba ka hare ho rona.

64-0403 JEHOVA JIRE.2

Motho akatla ka matsoho a nang le maqeba mona, ka meutlwa mme are, "Ke nna Morena." Moikaketsi emong le emong aka etsa seo. Empa, Bophelo! Morena Jesu' mmele o dutse letsohong le letona la Mookamedi ya phahameng; ha Atla, nako hae saleo, ha mmele oo okgutlela lefatsheng. Empa Moya ona omona, Bophelo ba Hae ke bopaki. Lea bona? "Ketlaba le lona, esita ka hare ho lona, ho fihlela pheletsong tsa lefatshe."

 

 

64-0321E LENTSWE LA PONAHATSO

Jwale hlokomela boteng ba Hae, seo, setlisa maikutlo. ……….. Eseng ka mmele; ha nako eo efihla, mmele oo wa nama okgutla hotswa lehodimong, nako etlabe ese ele siko.

 

 

63-1118 KE NNA TSOHO

Hantle feela, bofelo ha bosoka bofihla.

 

 

63-1110E YA LENG KAHO LONA

Nako hae satlaba teng, ka tsatsi le leng.

 

 

63-1110 MEYA ETERONKONG HA JWALE

Hlokomela, ene ele Molaetsa wa lengeloi la bosupa otlang ho senola tse supileng, Ditiiso tse Supileng. Tshenolo 10:7, jwale, otla fumana seo. Lea bona?

"Mme ka bona lengeloi le leng, lebeha leoto le leng metsing le leng lefatsheng," Eo ene ele Kreste, "le nale mookodi hloohong…….. "Leoto le leng lefatsheng, le leng metsong; la phahamisa letsoho. Lene le nale mookodi hloohong," leha hole jwalo. Seo ke selekane. Ene ele lengeloi la selekane, eleng Kreste; A entswe ka tlasenyana ho mangeloi, hoka sotleha. Ke moo A etla, "Mme A phahamisetsa letsoho le letona lehodimong, mme A Ikana ka ya phelang nako hae satlaba teng," Ya safeleng,Ntate, Modimo, "ka nako eo nako hae saleo," ha sena seetsahala. Ho fedile. Ho phethehile. Ho fedile.

 

 

63-0825 NKA HLOLA JWANG

"Mme bao ba lebeletseng hotla labobedi ha Kreste," bahlotseng ntho tsa lefatshe lena, ka mohau wa Hae, batla ho Yena, mme bakwala mahlo bakeng sa ntho tsena, "Otla hlaha kgalalelong ya Hae."

"Hobane terompeta ya Modimo etla lla, bafu bashwetseng Moreneng batla tsoha pele; rona baphelang retla fetoha kaho panya ha leihlo, ka motsotso feela, kaho panya ha leihlo, retla tshwareha hang feela, re kopane le Yena sebakeng."

…….. Hobane, re dumela haele hore nako hae saleo, letsatsi le leba madikelong bophirima, ebe haufinyane "nako efedile." Nako le Bosafeleng dikopane mmoho. Mme rea rapela, Modimo, hore, ka nako eo, hore retla balwa leba leng ho Kreste, ba bitswang Monyaduwa.

 

 

63-0818 PONAHATSO YA NAKO

Ha terompeta ella, mme nako eya fela,

Mme eba hoseng, letsatsi letjhaba ka kganya;

Haba shweleng batla kopana mose ola (le Monyaduwa ya phelang), batshwaseha mmoho.

 

 

63-0324E TIISO YA BOSUPA

Re lokela hoka hopola hore Tiiso ena ya Bosupa ke yona etshwereng bofelo ba nako. Hantle feela. Ntho tse ngodilweng Bukeng ya Ditiiso (ditiisitswe bakeng sa leano la poloko pele lefatshe le thewa), karolo ka nngwe. Seo ke pheletso;ke pheletso ya tshotleho. Ke pheletso ya tshotleho le mathata. Ke pheletso ya dintho kaofela.Ka hare kamoo ke diterompeta. Pheletso ya dinkgo. Pheletso ya lefatshe. Ke... ebile ke pheletso ya nako. Eseng efedile; ho bolela Bibele.

Tshenolo kgaolo 10 temana 1 hoisa 7. Nako eya feela. Ho bolela lengeloi, "Nako efedile," mehleng eo ntho ena ekgolo hae etsahala. Ntho enngwe le enngwe eya omella, pheletsong ya Tiiso ya Bosupa.

Hlokomela, ke pheletso ya kereke. Ke pheletso ya DItiiso. Ke pheletso ya diterompeta. Ke pheletso ya dinkgo, ke nako ya Tiiso ya Bosupa; ha Tiiso ya Bosupa emanollwa.

Tsena kaofela ke ntho tse tlileng ho etsahala nakong etlang.

63-0317E SEKGEO MAHARENG A MENGWAHA YA KEREKE TSE SUPILENG LE DITIISO TSE SUPILENG

Ebe Yena, Konyana, enka maemo A Yona jwalo ka Morena wa Marena. Lea bona? Lea bona, nako efedile. Tshenolo 10:6; nako hae saleo.

…….. Ka tsela ejwalo ke Ena Konyana moo etlang le teng. Matsatsi a hoba Mmuelli a fedile, matsatsi a ho kena dipakeng a fedile. Keka nako eo lengeloi le fihlang (Emela ho fihlela re kena ho Ditiiso.) mme nako etlabe efedile. Hantle feela.

…….. Emela hora eo feela—nka nako eo ya halofo ya hora otle o bone; mosi wa sehlabelo; haho sale Mmuelli; Sehlabelo sefedile;hose ho setse setulo sa kahlolo jwale. Haho sale Madi jwale, hobane Madi aneng a sireleditse Konyana ha Asaleo. Seke wa emela nako eo.

Hopola Selekane sa Kgale? Ha feela Madi a tlohile setulong sa mohau, ene ele kahlolo, empa ha feela madi antse ale teng moo, ene ele mohau. Empa ha Konyana entse efumaneha, sena se ile sa phethahala.

Seo A bileng sona? Ebile Mmuelli.

…….. Empa mongwaheng wa hoqetela,diphiri tsohle disenotswe, mme diphiri tsohle tsa Tiiso ya Bosupa, mme ebe nako efedile.

Tsena kaofela ha tsona.

 

Sephiri sa 9


Hare tsebe hore re tlilo nkelwa neng sebakeng.

64-0418 MOILWA

Ho nale Ya tlang, Tlhwibilo. Hare itukisetseng seo kaofela ha rona. Hare lokisetseng meya ya rona ho Modimo, etle ere ha nako eo efihla, re kgone ho kena.

Ha terompeta ya Morena e utlwahala, mme nako efela,

1965 TSOSELETSO YA BUKA YA MONGWAHA WA KEREKE CPT.10
Sena seqadile ka mengwaha ya bomashome a mabedi. Jwalo kaha hone ho loketse hore kereke ebe Monyaduwa ka nako ya Pentecost, mme rea tseba hore ho lokela hobe le nako ya matla. Badumedi ba ile ba utlwa sena moyeng mme baqala ho lla ho Modimo.
Mme se ileng sa bonahala eka ke karabo ba ile baqala ba bua ka diteme mongwaheng wa pele. Sena ene ele nako ya POELANO empa hose jwalo, Hobane pula ya tsheole eqala kamorao ho pula ya pele. Pula ya tsheole ya dithuto, ebe, Pula ya kotulo. Jwale sena sekaba ka tsela ena ha jwang? Moporofeta one a lokela hoka ruta hotswa ho bontate ba Pentecostal empa bane ba soka baetla. Sena sene sebonahala ele sona seneng selokisetsa TLHWIBILO. Ho sena hone hole teng banna baneng baetsa bokgopo ka nako tse ding hoo ene eka ke Moya o Halalelang o etsang seo. Ho sena hone ho bile ho nale Satane ya neng a laola moo, leha hole jwalo hose motho ya hlokomelang seo. Yaba, hoka tiisa sena hore ke nnete ho batho (esita le pele moloko wa pele o hlaha) yaeba mokgatlo, mme bangola melao ya bona eneng esa ngolwa ka hare ho Lentswe.

Badumedi ba Molaetsa baentse phoso eo e ileng ya etswa ke Pentecost. Barera ka dikhoutu, mme bahlahisa thuto esa ngolwang.

Empa hane baka nka nakwana ho bala Mangolo, ho iphapanya hone hokeke haeba teng hohang feela.

 

 

1965 KEREKE YA MENGWAHA KGAOLO 9

Sena ke sona seo kereke ya matsatsing ana aho qetela eleng sona mokgatlo, hobane ebolela kamokgwa otjena mo kgaolong ya 4, "tswang hara bona SETJHABA SAKA". Tlhwibilo hae soka enka sebaka. Monyaduwa ha asoka a tsamaya, kereke esele entse ehlahella.

 

 

1965 MONGWAHA WA KEREKE YA PERGAME

Jesu Otlaba mahareng a diphehisano tsa kereke ya Pentacostal, hobane Otla kgutlela Lentsweng la HAE.

 

 

1965 MONGWAHA WA KEREKE KGAOLO 1

Jwalo kaha Bajude batlisitse molaetsa ho Baditjhaba, ha jwalo feela le Baditjhaba batla o kgutlisetsa ho Bajude, mme Tlhwibilo enke sebaka.

 

65-1207 NOETAPELE
Na lefeela le itekola na, ho Modimo? Mme le fumana hore ha le soka lefihla moo le lokelang hoba teng? Hobane TLHWIBILO etla fihla nako efeng kapa efeng.

 

 

65-1206 KETSO TSA SEJWALE JWALE DIHLALOSWA KA SEPOROFETO
Re phela mongwaheng wa Monyaduwa, pitso ya Kereke hore eke etle TLHWIBILONG.

Kgweding tsa hoqetela tsa Moena Branham one antse a lebeletse Tlhwibilo. One asa tsebe le yena hore etla neng.

Tshebeletso ya hae ene ele ho busetsa Monyaduwa Lengolong ho molokisetsa hotla Labobedi hwa Jesu.

 

Sephiri sa 10


“Haho ya tsebang hore na diaduma dibolelang”.

Ka baka leo hae tsebe hore diadumela diutlwahala neneng.

Baruti ba Molaetsa batseba hore diutlwahetse neng.

Moena Branham ha aya bolela seo, “Hore Diaduma tse Supileng diutlwahetse”.

1965 MONGWAHA WA KEREKE YA LAODISEA - BUKA YA MONGWAHA WA KEREKE CPT.9

Ene ele nakong ya hoqetela ha Jesu Atla kapele.

Tshenolo 10:3-4, "Mme la hoeletsa ka lentswe le phahameng, jwalo kaha tau erura: mme ya utlwahatsa lentswe la yona, ha utlwahala diaduma tse supileng. Mme diaduma tse supileng tsa utlwahatsa mantswe atsona, Kare kea ngola: mme ka utlwa lentswe le reng, Seke wa ngola sebolelwang ke diaduma tseo, oseke wa dingola."

Keng seka hare ho diaduma tseo mme re lokela hoka tseba.

Empa re lokela hoka tseba sebolelwang ke tsona. Seo setla nka moporofeta hoka hlalosa seo hobane Modimo O etsa seo ka moporofeta.

 

 

Ke moporofeta feela yaka hlalosangs seo. Empa Moena Branham ha aka ahlalosa seo hobane kereke ya pele le yona hae yaka ya tseba seo. Hobaneng? Hobane seo ha seo ka hare ho Mangolo. Haho moporofeta ya phelang yaka tsebang ho senola seo.

Sephiri setla senoha feela mohla tsoho ya bafu. Haho yaka hlalosang seo.

Diaduma dire lokisetsa hoya kopana le Morena. Reka etsa seo feela ka Lentswe. Ebe retla fetoha hang feela mohla tsoho. Ebe ele hona ka nako ya diaduma tseo.

Haeba o tseba diaduma, hobaneng hantse ole mona? Hona ho bolela hore ho nale seseng sephoso moo.

Ka tsela ejwalo ka 1965 o boletse hore ha atsebe letho ak diaduma tse supileng.

65-08 22 KRESTE O SENOHA LENTSWENG LA HAE

…. Yaba diaduma tse supileng diutlwahatsa mantswe a tsona, mme Johanne one are oya ngola ... Ene ele ... Johanne one atseba seo keng, empa ha akaba angola seo, 'hobane one asa dumellwa ho etsa seo. Seo kaofela ke sephiri. Seo hase letshwao kapa seseng feela. Re tseba seo ka matshwao; ho lekane.

 

 

63-0320 TIISO YA BORARO

Konyana ekgutlela hape ho mokalli wa pere ekgubedu. Sena sene sele sephiri, na haho jwalo? Mme ebe seo sea tswella ka tsela ejwalo, letsatsing leo la diaduma, diphiri tsohle disenotswe.

Diaduma tse supileng ene ese karolo ya mosebetsi wa Moena Branham.

Diphiri tse ngotsweng ke tsona tsa pele.

1965 BUKA YA TSOSELETSO YA MENGWAHA YA KEREKE KGAOLO 10

........ Diaduma tsa utlwahatsa mantswe a tsona, mme Johanne one a lokela ho ngola seo... Hone hole jwalo feela... Johanne one atseba hore seo keng, empa ha aka angola ka seo, hobane one asa dumellwa ho etsa seo. Seo ke sephiri. Seo ebile ha seo le ditshwantshong. Re tseba feela diaduma; ke phetho seo.

Diaduma tse supileng haele hantle ke sephiri.

Bobedi ba barwetsana babohlale leba robetseng haba tsebe seo. Ka tsela eo ha barwetsana barobetseng ba tsoha ?

63-0320 TIISO YA BORARO

Jwale, ke lona lebaka le etsang hore re lokele hoba le seo. Re nale tsoseletso tsa mokgatlo; empa harena seo eleng sa sebele. TJhe, tjhe,tlhe, tjhe. Tjhe,monghadi. Na ha rena tsoseletso. Haeyo hohang. Oho bane dimillione le dimillione le dimillione tsa maloko a kereke, empa tsoseletso haeyo. TJhe, tjhe.

Monyaduwa ha ana tsoseletso ha jwale. Lea bona? Hahona tsoseletso moo, hahona ho hlaha ha Modimo hohang feela moo. Lea bona? Re shebana le seo. Sena setla nka diaduma tsesa tsejweng tse supileng hoka etsa seo. Otla romela seo. O tshepisitse. Jwale, jwale, hlokomela. Jwale, one a shwele.

Hobane diaduma tse supileng ha ditsejwe, hare tsebe hore ditla utlwahala neng. Empa ditsamaelana le Lengolol, mme Monyaduwa o phela ka Bibele otla hlokomela sena. Bao ba nahanang hore seo sese seetsahetse baphoso.

63-0324 TIISO YA BOSUPA

Mme molaetseng wa lengeloi la bosupa, diphiri tsohle tsa Modimo ditla tsebahala. Ebe hotla diaduma tse supileng.

........ Sephiri se seholo sa Modimo, ke sephiri. O boloka sephir. Haho motho ya tsebang ka sona. Esita le Mangeloi. Lea bona, Ha Aka A senola so. Ke lona lebaka leo, ha le utlwahatsa mantswe a tsona diaduma tseo, ha tiiso ya bosupa emanollwa, yaeba kgutso ekgolo. Jesu, ha ane ale lefatsheng, bane ba batla ho tseba hore Otla neng. O boletse jwalo, "Hase taba ya hohong ... Esita le Mora motho ha A tsebe le Yena." Oya bona, Modimo O tseba Ale Mong. Ke sephiri. Mme ke lona lebaka le ileng la etsa hore hobe le kgutso ekgolo Lehodimong, mme diaduma tse supileng tsa utlwahatsa mantswe a tsona, mme Johanne o ile a hanelwa le yena, lea bona, ke Hotla ha Morena. Ke yona feela ntho esokang esenolwa, hobane ha Asoka Atla, mme etlare ha Atlile. Ke ntho elokileng ha A soka A etla. Tjho.

.......... Jwale, Hotla ha Morena ke sephiri. Whare tsebe hore otla neng, le tsela eo Atlang ka yona, empa rea tseba hore Oyatla. Lea bona? Ka tsela ejwalo diphiriu tsohle dine diemetse tsatsi leo. Kamora hore a qete tseo tsohle, ebe o bontsha leho hlalosa tsela ya Hae. Oho, hlena! Seke wa kgathala hlena kakopo.

Sephiri sa pele se senotswe. Mona ene ele mane ka 1965. Mme ekaba hona mohlang diaduma tse supileng dika utlwahatsa mantswe a tsona.

Hare tsebe hore otla neng, le tsela eo atlang ka yona, empa rea tseba hore Oyatla.

Hare tsebe le hore diaduma tse supileng ditla neng.

62-12 30 BENGAHADI NA EBE LENA KE LETSHWAO LA TSHIU TSA HOQETELA

Lebella moo ditswang teng, eseng Lehodimong, lefatsheng. Diaduma dine disa dume hotswa Lehodimong; dine ditswa lefatsheng.

Mona Moena Branham ore diaduma dine ditswa lefatsheng.

63-03 24 TIISO YA BOSUPAL

Jwale, jwale, na le hlokomela sena ma, hape ke sephiri semenahaneng hararo.Sena—re buile hape rea bua hore sephiri sa diaduma tse supileng. Diaduma tse supileng ke sephiri sepatilweng. Ditlaba hotleng ha Kreste, hobane Kreste o hlalositse hore haho motho ya tsebang hotla ha Hae.

Mona o bolela hore diaduma diutlwahala Lehodimong.

Ho molemo keho lebala ka diaduma. Re mpa re phopholetsa feela, eleng sekekeng sare thusa hohang feela.

63_0317 SEKGEO MAHARENG A MENGWAHA YA KEREKE TSE SUPILENG LE DITIISO TSE SUPILE

Mme ha diaduma tse supileng diutlwahatsa manstwe a tsona, kene kere kea ngola: mme ka utlwa lentswe lere ho nna, Kwahela sebolelwang ke diaduma, mme oseke wa sengola. Jwale, ke sona phetho seo rese tsebang ka tsona. Ke selokelang hoka senolwa; seo hase kahara Lengolo, hore dibolelang.

Diaduma ha dia ngolwa ka hare ho Bibele, ka tsela ejwalo hare hloke hodi toloka.

Leha okare diutlwahetse kapa hadia utlwahala, ompa o nahana feela. Seo sekotsi haholo.

 

Sephiri sa 11


Mohau ofedile? Eseng jwale. Empa hare tsebe hore otla fela neng.

61-0618 TSHENOLO KGAOLO YA BOHLANO E.2

La hoqetela Tshenolo 10, "La beha leoto lewatleng le lefatsheng," nako efedile, topollo efedile, mme jwale hotla Tau. Ene ele Konyana, jwale Otla jwalo ka Tau ya Leloko la Juda.

Mohau ofedile ha lengeloi leo le theoha.

63-0321 TIISO YA BONE

Hare ntsere dumela, ka pelo tsohle tsa ropna, setulo sesa bulehile.Ke dumela hore Osatla, empa eseng kgale otla nyoloha ho nka Borena.

Empa sena keka mora Leru leneng lese lefitile ka beke tse tharo ha Moena Branham are Jesu Ontse Ale teroneng, mme Otla tloha nakong etlang. Ka tsela ejwalo Leru ene ese nako ya bofelo. Leha ele topolllo. Leru, leo Moena Branham one asa tsebe letho ka lona, le ile la bonwa ka metsotso e 28 leboya la Flagstaff mme le ile laeba kilomitara tse 42 ka bophahamo. Leru le tlileka 28 Hlakubele 1963. Hone hose mangeloi aneng ale sebakeng seo. Moena Branham one ale maele tse kabang 200 botjhabela ba motse wa Tucson ka tsatsi leo.

63-0321 TIISO YA BONE

Aka lesa setulo sa hoba Mmuelli nako enngwe leenngwe; ebe retla lla hape, re bokolle, re bue ka ditene, oka mathela seo, obe leloka la kereke efeng kapa efeng lefatsheng mona eo o eratang; haho letho, haho sale Ntho ehlatswang dibe. Ebe hotla etsahalang kamora moo?

 

 

63-0323 TIISO YA BOTSHELELA

Ebe, Ntate,tshollela Moya wa Hao jwalo ka Oli, ebe oba beha moo baloketseng hoba Moreneng, hore ebe basebeletsi ba Hao tsatsing leo la diabolosi. Hobane rea hlokomela hore nako entse ekgutsufala, mme kereke eka tsamaya nako enngwe le enngwe.

Konyana eka nna ya, siya setulo sa mohau nako enngwe le enngwe, ho tloha moo teroneng ya yona, mme ebe hofedile. Haho sale tshepo lefatsheng lena; hofedile ka seo. Ebe ho qala disinyeho tse kgolo tsa lefatshe le nafika aya petsoha bafu baya tsoha mabitla ya buleha.

Mme jwale Bakreste haba tsoha, ha bahalaledi batsoha, ntho yopna eo etla etsahala. Morena, sena seka etsahala nako enngwe le enngwe. Re lebeletse hotla ha Hae.

 

 

64-0427 QOSO

Mme ke rata hoemisa mona, bopaking ba Noahe, mme kele tsebise, hore hotlatla nako eo banna le basadi, kereke, etla nne etswelle ereri mme batho ba pholoswe, ha mamati a kwalwa hodimo mane. Haeba ose ka hare, kena ka hare ha jwale, Hobane mohau o tlilo fela. O boletse seo, "Jwalo kaha hobile nakong ya Noahe, hotlaba jwalo le nakong ya hotla ha Mora motho."

….. Le leng la matsatsi ana, banna le basadi. Etlabe ese, ele kamora nako. Mamati atlabe ase a kwetswe. Jesu o boletse seo. "Barwetsana ba bahlano ba ile bakokota, mme bare, 'Re buleleng.'Bane ba ba batla Oli." Empa bane balokela hoya batla Oli kantle. Bakokota lemating. Bare, "Ba ile balahlelwa ntle moo holeng dillo le ditsikitlano tsa meno."

1964, mme one antse a lebeletse monyako o kwetsweng, kereke ene ele mathateng. Nakong ya jwale kereke eferekane, mmoho le dihlopha tse fapaneng tsa Molaetsa.

Ho nale 45 000 ya mekgatlo ya Bakreste. Emong le emong o nepile. Emong le emong ha a hloke letho. Banahan hore haba hloke letho, ka tsela ejwalo bahana keletso. Maemo ohle a boletswe ke Bibeleka kereke ya Laodisea efoufetse. Mmoho le nna le wena. Re mathateng.

BAFILIOI 2:12 Ke moo re reng, baratuwa, jwalo kaha kamehla le phethisa, eseng jwalo ka bongata, empa ha jwale moo releng teng, sebeletsa poloko ya hao ka botshepehi.

Lengolo lena le iphapanywa ke Bakreste ba bangata ka baka laho sheba dintho ka phutheo le leruo. Boikgohomoso, meharo, le boitshepo bo senang molemo.
I TIMOTHEA 6:5 Ke banna ba mehopolo ebodileng, basothang nnete, hore bakgone ho ruwa ba senang bomodimo: bajwalo tloha pela bona.

64-0417 YABA JESU OYATLA MME A BITSA

Poloko ebolela "ho kgutlisetsa moo dintho dineng dile teng." Mme lelokong la botho, o ile awa. Mme akeke a amohela seo ha jwale; osale motjha. Ka tsela ejwalo kereke etswella jwalo,tswella mmoho, re tlaba le kopano kae kae, jwalo jwalo, ho fihlela monna eo wa hoqetela akena, ebe Dibuka diya kwalwa, hahosa kena letho ka hare. Ebe hofedile.

Hofila, ha nako eo efihla, haho lea mong wa rona ya tsebang ke neng moo. Empa hare tswelleng jwalo kaha rentse re etsa, tlotlisong ya Hae, hofihlela nako efela. Hare tsebe hore motho eo ke mang. Eka nna yaba ose ale ka hare, re emetse hotla ha Hae. Hare tsebe ke neng feela. Mme seo sekeke sa senolelwa motho leha ale mong, nako ya hotla ha Hae, hobane leha ele Mangeloi a Lehodimo ha atsebe le ona. Empa re lebeletse hotla ha Hae nako le nako ho tloha jwale, mme re lebeletse, hotla ha Hae.

Haho leamong ya tsebang ha mohau ofedile.

63-1130 AYA O TSOSE JESU

Mme ka leleng la matsatsi Buka ya poloko etla bulwa, Konyana e enkile. Mme lebitso la hoqetela lebitswa, Konyana etlo lata ba bolokehileng, eo ke Kereke ya Hae.

Mme ke dumela ha seo sese sele haufi haholo.

Ka leleng la matsatsi (nakong etlang) poloko etla fela. Mona ene ele kgwedi tse robedi kamora Ditiiso, mme one antse a bua ka mohau.

63-0318 TIISO YA PELE

Jwale, sephiri sa Buka keha emanollwa. Mme ha Tiiso emanollwa, nako ya poloko efedile, hobane Konyana e siile setulo sa mohau mme etlilo lata balopollwa. Ene ele Mmuelli hotloha ho qaleng, empa ha Ditiiso dimanollwa, Konyana etswa sehalalelong.Ke hoya ka Lentswe. Re badila maobane mantsibuya. Etswa moo ho nka Buka ena. Ka tsela ejwalo haesale Mmuelli, hobane leha bane ba Mmitsa Tau, mme ke seo Morena aleng sona, mme haesale Mmuellli nakong eo.

Tiiso tse Supileng dimanolotswe. Tiiso ya bosupa edutse ele sephiri.

1964-07-19 MOKETE WA DITEROMPETA

Tiiso ya bosupa haeya manollwa, lea tseba. Hobane ke nako ya hotla ha Hae.

 

 

63-0324E TIISO YA BOSUPA

Oya tseba hare lekanya Lengolo la Mattheu 24 le Ditiiso tse tsheletseng, Tiiso ya bosupa e ile ya siuwa; hobane, ka Boyena ke Yena feela ya tsebang seo, le Mangeloi ha atsebe letho. Haho makatse, ene ebile esa ngolwa. Lea bona, ebile ho hoshwetsa feela; haho se ileng sa etsahala. Mangeloi ha a tsebe letho; haho motho ya tsebang hore Otla neng. Empa mantswe a diaduma tse supileng a bolela sena.

 

63-1110 MEYA ETERONKONG HA JWALE

Hopola,Ditiiso tse supileng dine difedile, mme tseo tse supileng dine disenola Nnete ..

Enngwe ya tsona, ha Akaba are dumella ho tseba ka yona. Ke ba bakae baneng bale teng nakong ya DItiiso, mme ba utlwa ka tsona? Kaofela ha lona, ke nahana jwalo. Lea bona,Tiiso ya bosupa, Ha Akaba Are bolella ka yona.

 

 

63-0317E SEKGEO MAHARENG A MENGWAHA YA DIKEREKE LE DITIISO TSE SUPILENG

Ntate ya Lehodimong, hake tsebe letho leo nka leetsang haese ho khouta Lenbtswe la Hao. Banna ke bana baeme ka maoto a bona hobane haba soka balokela tlhwibilo, hobane eka nka sebaka pele ho manollwa Tiiso ya pele.

Mme, Kreste; jwalo kaha barapela, ke batlisa ho Wena jwalo ka Mmuelle ele batho ba Hao. Ebe haho sale mohau sebakeng.

……… Tlohong jwalo kaha Mmuelli asale teng, hoya kamoo ke tsebang ka teng, Osale teroneng, hobane letsatsi leatla, mme hoka sehlole hoba le Mmuelli.

 

 

63-0623E LEBONE LE TUKANG LA HOTLA HA HAE

Hotla etsahalang? Jwalo ka mehleng ya Noahe. Ka tsatsi leleng, monyako wa mohau otla kwalwa. Ebe kemoo Lengolo leseng lere, "dibaka tsa mahlabelo diankga," sena sebolela hore Mmuelli Ose A ile. Mme ha feela Konyana entse ele teng mo... Jwalo kaha ke boletse hoseng honakapa hake ntse ke ruta, hore, ha feela Konyana entse edutse teroneng, mohau osa fumaneha.

 

 

65-0117 MOILWA

Jwale entse ele Yena le kajeno. Hao lokele hoba mona. Jwale, ere Bibele Selekane se Setjha,hore, "Jesu Kreste ke Moprista eMoholo." Na rea dumellana? Moprista feela eMoholo eo re nang le Yena, Mmuelli feela ale mong mahareng a motho le Modimo, ke Yena Monna eo, Kreste Jesu. Na le dumela seo? Mme ere Bibele , "Ke Moprista emoholo yaka amuwang ka maikutlo." Na ho jwalo? Ke babakae batsebang hore seo ke nnete?

 

 

65-0426 HO TIISA LENTSWE LA HAE

Ke Mmuelli ha jwale, Mmuelli wa bao ba lopollotsweng. Kaofela bao baleng ka hare ho Buka ya Bophelo ya Konyana, ba lopollotswe.

1965, lemo sa hoqetela sa bophelo ba hae, mme ontse a bua ka Mmuelli wa baetsadibe.

Leha ekaba eng feela eo o edumelang hotswa ho dikhoutu, seo sekeke sa fapana le seo ase tletseng lefatsheng.

 

 

Ho nale diphiri tse ding tse tsheletseng hape Karolo 2 ya thuto ena.

 

 

Sephiri sa 12. Hare tsebe hore Kreste Otla hlaha neng sebakeng.

Sephiri sa 13. Tiiso tse supileng haele hantle ha disoka dibulwa Lehodimong. Re bile leho hlodisa feela hane re fumana tshenolo ka tsona . Pele ho bulwa ha tsona, ho lokela hore hobe le tshenolo ya mokete ona.

Sephiri sa 14. Hare tsebe Lebitso le letjha la Jesu.

Sephiri sa 15. Ke phoso hoka sebedisa feela dikhoutu tsa Moena Branham feela resa bale Lengolo. O tlile ho senola Lengolo, eseng ho ngola Lengolo.

Sephiri sa 16. Na bana batla tswalwa nakong ya Lemokete?

Sephiri sa 17. Hare tsebe hore Lengeloi leo le matla la Tshenolo 10 letla neng.

 

 

Batsamai bakereke habana monahano wa bona ka baka la kereke ya Roman Catholic mme wa diotwa hobane le yena ke seotswa (kaofela bao eleng dikereke). Ntho enngwe le enngwe efella ka Catholic.

Ho Catholic Pope o dumelwa kahohle "Lentswe la Modimo" jwalo ka seo, leha hole diphoso, obitswa "ya senang phoso". Hlokomela hantle batho ba Molaetsa.

Thero tsa Moena Branham direkiswa ke "Lentswe la Modimo" Recordings. Baruti ba Molaetsa bare ke phoso hoka leka "lokisa diphoso tsa moporofeta". Haeba asa lokiswe diphoso, ke "ya senang diphoso". Ma Catholics atshaba ho kgalema diphoso tsa Pope. Badumedi ba Molaetsa baya latolwa haba kgalema diphoso tsa Moena Branham dikhoutung tsa hae,jwalo kaha ane are America etla senyeha ka 1977, mme ho nahana ka Moena Branham one ale Lerung mane Flagstaff ka 28 Hlakola 1963. Ha ane maele tse 200 mane Tucson, mme one asa tsebe letho ka Leru ka nako eo. Bareri ba Molaetsa bane ba bolela hore Hillary otla hlola dikgetho tsa Bopresidente ka 2017. O ile a hlolwa kgethong tseo. Modimo One A romela molaetsa ho rona ka dikhoutu. Betapele ba ile baswaba haholo. Re keke rare Modimo ha Aka Are hlokomedisa.

Ho bolelang hore balatedi ba Molaetsa, baetsa phoso kaho latela motho. Jwalo ka Laodisea, haba "hloke letho", ba ikutlwa hore haba hloke keletso.

Leha hole jwalo kereke ya Laodisea lefatsheng (Dihlopha tsa badumedi ba Molaetsa)bafoufetse. Haba tsebe letho ka Lengolo.

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23