Mongwaha Wa Bapatriake

Ona ke mosebetsi o motle “wa bofokisi” wa thuto. Hoya ka temana tsa Bibele, oka fumana mengwaha ya bapatriake, mohlala. Adama, Noahe kapa Abrahama.

Re fumana taba ehlalosang sena kapa ethabisang, mohlala

Ke ena tafole ya seo kaofela ha son.

 

Year bornYear diedAge when child bornAge when diedScripture(s)
Adama0930130930Gen 5:3, 5
Setha1301042105912Gen 5:6, 8
Enose235114090905Gen 5:9, 11
Kainane325123570910Gen 5:12, 14
Mahalaleele395129065895Gen 5:15, 17
Jarede4601422162962Gen 5:18, 20
Henoke62298765365Gen 5:21, 23. Ha akaba ashwa, empa o ile a fetolelwa
Methusele6871656187969Gen 5:25, 27
Lameke8741651182777Gen 5:28, 31
Noaha10562006502950Gen 5:32, 9:29, 11:10
Sema15582158100600Gen 11:10, 11
Arafasade1658209635438Gen 11:12, 13
Sala1693212630433Gen 11:14, 15
Ebere1723218734464Gen 11:16, 17
Pelege1757199630239Gen 11:18, 19
Reu1787202632239Gen 11:20, 21
Seruge1819204930230Gen 11:22, 23
Nahore1849199729148Gen 11:24, 25
Terahe18782083130205Gen 11:26, 32, 12:4, Diketso 7:4
Abrahame20082183100175Gen 21:5, 25:7
Isaka2108228860180Gen 25:26, 35:28
Jakobo2168231591147Gen 41:29, 30, 46, 45:6, 47:28
Josefa2259236933.5110Gen 41:50, 48:5, 50:26


 

ages-of-the-patriachs