Meya e Robetseng -- Na eteng ntho ejwalo?
"Meya erobetseng” Hase ntho eteng Mangolong.

Mohopolo oo ke ho nahana hore ha motho a eshwa, ebe moya wa hae oya phomola hofihlela tsatsi la tsoho.

Empa haele hantle ho robala hase sebaka sa moya. Mmele ke ona o hlokang ho robala, eseng moya.

Batho bakulang bakgothaletswa ho robala hore batle bafole kapele.

Jakobo a robala mme a lora leri efihlang Lehodimong.

Genese 28:11 Mme a leba sebakeng seseng, mme a tsamaya moo mantsibua, hobane letsatsi lene lese le diketse; mme anka majwe, mme awa samela, yaba oya robala.

12 Mme a lora, a bona leri etelele eyang hodimo, mme bolelele ba yona bofihla lehodimong: mme mangeloi a theoha a nyolosa.

Mmele o laola mohopolo, eleng seo reka selaolangl, leha rele ka tlasa tshusumetso e itseng. Mohopolo oya fetoha ha re robala. Empa Jakobo haele hantle one a lora. Ho eketsa tabeng ena, mohopolo ontse o sebetsa.

Ka dilemo re eletswa hore reke re robale hodima taba pele re nka qeto. Sena sethusa horer kelello esebetse, haho hlokahala. Keka makgetlo a makae re hopolang mabitso kamora sena, ebe lebitso lea hlaha ho rona hang feela. Ha motho a robetse ho nale seseng seetsahalang ntle leho sitiswa ke letho.

Ntho tse kang ho phofa dietsahala ha motho a robetse, mme dithulane ha motho a robetse.

Pesalema 121:4 Bonang, O boloka Israele ha A robale kapa ho otsela.

Modmo ha A robale. Modimo Ke Moya. Ka tsela eo tsena dietsahala bakeng tse ding. Re phela bakeng tse tharo sebakeng, eleng tseo ka nako enngwe ditlang hore kopanya le sebaka sa bone.

Sebaka sephahameng haholo sa bone sebitswang sa moya, mme hase atamelane le nako hohang feela. Haho lese seng seshwang Lehodimong.

Ho boetse ho nale sebaka sa semoya moo ho busang mademona, eleng moo hoyang meya elahlehileng kamorao hore motho ashwe. Sebaka sena sebitswa dihele. Moo meya yohle e entseng dibe etlang ho fella Letsheng la Mollo. Ho tlangwa ke nako, karolo ena ya semoya ke moo hosa bonahaleng teng.

Meya haeshwe.

Lefu ke karohano ya mmele le moya.

Jakobo 2:26 Hobane mmele ntle le moya o shwele, ho jwalo leka tumelo ntle le mesebetsi.

Mmele o leba lebitleng ntse ho tsebo.

Pesalema 6:5 Hobane motho ha a shwele ha a hopole letho: hobane lebitleng ke mang ya tlang ho leboha?

Moekelesia 3:21 Ya tsebang moya wa motho ha o nyoloha, mme moya wa phoofolo o theohela tlase?

Moya wa phoofolo o leba leroleng. Moya wa motho o lokela hoya ho Modimo hoya ikarabela seo ose entseng lefatsheng.

1 Samuele 25:29 : empa moya wa Morena waka otla itshwarella bophelong.

Lefu la pele keha (moya o kopane le bophelo) moya o kgaohana le nama. Ebe moya osa sokolohang oya sebakeng sabasa kang ba mamela Lentswe ho leta letsatsi la Kahlolo. Ebe Moya o sokolohileng o leba Lehodimong.

Lefu labobedi ke sebopi sa mollo. Moo basakang badumela batlang ho hlokofatswa teng, meya ya bona etla emela nako eo ekekeng ya hlola eba teng. Jesu Orerile ka setshwantsho sebolelang hore ho etsahalang ka basa dumelang.

Luka 16:22 Mme ha isaisa mofutsana ashwa, mme ankelwa sefubeng sa Abrahama: le morui le yena ashwa, mme a epelwa;

23 Mme a bula mahlo ale diheleng, a hlokofatswa, mme a bona Abraham ale hole, mme Lazaru ale fubeng sa hae.

24 Mme alla are, Ntate Abrahama, nkgauhele, mme o romelle Lazaru, a qopetse monwana wa hae ka metsing, mme a fididse leleme laka; hobane kea tjha moo keleng teng.

25 Empa Abrahama are, mora, hopola bophelong o bile le tsohle, mme Lazaru okgotse tse mpe: empa jwale o kgola tse molemo, mme oya hlokofala.

26 Leha hole jwalo, ho nale lebota mahareng a rona: hore baleng kamona ba seke baya kamoo; le baleng moo ba seke batla kamona, hore ba seke batla kamona.

Dihele ke sebaka saba lahlehileng, eleng sebaka sa meya. Mona ke sebaka sa meya e emelang kahlolo. Lelakabe (bonngwe) ke tsela eo ho hlaloswang mollo ka teng. Mollo o tjhesa malakabe amangata. Lelakabe lehlalosa moya ole mong. Ebe ele hona bahlokomelang hore ha bana letho. Balahlile nako ngata ya maphelo a bona. Kaofela ba bang bao ba nang le bona habaka babathusa ka letho.Ho hlokomela hore balahlile nako ya bona eba ntho ebohloko haholo ho bona.

Lazaru, mokopi, le Abrahama. Abrahama one atsohile Paradeising ya Selekane sa Kgale, leha ane a shwele lemo tse kabang 1 800 pele ho moo.

Bohloko boteng ho batho ba sakang ba pholoswa kamora lefu, ba fumana hore badumedi bao baneng ba basoma ka nako efetileng ba mane Paradeiseng. Morui one asa robala(hoya kamoo ho bolelwang "meya erobetseng") ene ele mahlomola feela. One a kopa thuso. Empa hone hose motho yaka mothusang. Mademona a nkileng dihele ho oamela dihele a mohlokofatsa ka nako tsohle. A ile a mothibela ho dumela, mme jwale a mmolella hore ebile sethoto kaho sedumele. Hone hose tsela ya ho balehela seo. Otletse kaho itshola ka baka lahose dumele.

Tshenolo 14:11 Mme mahlomola a sello sa bona atswa ka mosi ka nako tsohle: mme bahlokofala bosiu le motsheare, bohle barapetseng sebata le setshwantsho sa sona, le bohle ba fumanweng ba nale letshwao la sebata.

Meya esa bolokehang haena phomolo, bosiu le motsheare. Haho boroko bakeng sa bona.

Ha o robetse botho ba hao bontse bolaola pelo le hore hape mohopolo wa hao madi antse a tsamaya methapong. Matshwafo antse a etsa hore o heme. Disele tsa mmele dintse disebetsa ka nako tsohle. Diphio dintse disebetsa. Haeba o kula dikarolo tsa mmele dintse disebetsa le tsona. Ke lona lebaka le etsang hore disele tsa mmele disebedise boko hore bo obolelle hore oya kul;a kapa o kgathetse. Hao robetse o sebedisa matla haholo.

Ka tsela ejwalo moya wa motho, oo resa o hlokomeleng kapa ho o bona o sebetsang.

Hlokomela hore boramahlale bareng ka taba ya ho robala.

"Motsamao wa potlako wa ho robala (REM morobalo oo, REMS) ke morobalo wa dinonyana le diantshi, ho potoloha seo, motsamao wa potlakop wa mahlo".

"Boko bosebedisa boroko ba RE, ka tekanyo ya oxygen le glucose metabolism, ho lekana leho bonahatsa seo".

Ka mantswe a mang, ho na matla ho robala leho tsoha.Ka tsela ejwalo sebang teng mehopolong ya rona ke sona seo feela. Mohopolo hao phomole ka hora tse 24 tsa letsatsi.

"Dibaka tse nne tsa boko dibitswa tshebediso ya sophisticated mental, sena sebonahatswa ke motsamao wa boroko ba REM".

Sda ronba keho sebetsa jwalo feela. Karolo ena ya phomolo ejwalo feela. Ebile ke bothata baho phomola ha boko.

"Motsam,ao ona wa potlako o diehisa leho nahana kapele".

Procedural memory keha o sebedisa ho swaisa baewsekele hao epalame kapa ho tlama marapo a dieta kapa o kganna koloi, hore o dule o tsohile. Ka tsela eo rea robala, ka tsela ejwalo mohopolo o phomola nakong eo o kgutsitseng ka yona. Ho bolelang hore rea lebala kamehla yohle.Ho robala ke nako eo meya ya rona enkang matla ebe eqala fatshe hape, moo re senang taolo ho ona, ho dumella hore mmele o qale fatshe ka mehopolo emeng.

Ngwana o qeta lemo sa hae sa pele a robala kamehla yohle. Sena sea makatsa haoka tadima hobane nako tsohle boroko ke ntho ya bohlokwa.

Ho robala hase nako eo ngwana asa etseng letho haoka nahana hantle, ke nako eo a leng lefatsheng la semoya. Jesu O ile A tsosa mosadi ya motjha dilemong bafung. O boletse lefu jwalo ka boroko. Hobaneng?

Mattheu 9:24 Are ho bona, Suthang: hobane ngwanana o robetse, ha aya shwa. Mme batsheha leho soma.

Ho robala keho phomola ha mmele empa moya ontse o sebetsa. Mmele o phomotse empa moya oya sebetsa kahohle kamoo oka kgonang ka teng. Empa mohopolo ontse o sebetsa kamehla.

Moya o nang le letswalo hao robale. Pelo e otla kamehla. Madi aya phalla. Matshwafo aya hema. Sebete le matshwafo dihlwekisa madi.

Ho jwalo leka lefu. Mmele o lebitleng haona phomolo. Empa tsoho ka nako enngwe, mmele otla tsoha mme o kgutle ho pheleng hape. Ka tsela ejwalo mmele wa motho ya shweleng o leba lehodimong (haeba o pholositswe) kapa diheleng (haeba osa pholoswa) otseba hantle hore ho etsahalang haeba osa pholoswa.

Thabeng ya phetoho Jesu O ile A bitsa moya wa Moshe (ya shweleng) le Elia (ya sakang ashwa).Hone hose phapang mahareng a bona. Ene entse ele baporofeta bobedi ba bona Jesu ka nako etlang ya lefu.

Elia o ile ankelwa sebakeng ka koloi ya mollo. O ile a nkelwa Lehodimong hoya robala teng? Eseng jwalo. One a tsohile ha sena se etsahala mane ho Jesu Calvary.

Seo ke nnete ka Moshe. One a shwele, empa ale hole leho robala, one antse a tsohile ka nako eo.

Luka 9:30 Mme, bonang, one a bonahala a bua le banna bana babedi, eleng Moshe le Elia:

31 Ba bonahala kgalalelong, mme ene ele bona baneng ba lokela ho leba le Yena Jerusalema.

Ela o ile a nkuwa ke koloi ya mollo. Ha akaba ashwa. Ha aka a robala.

 

 

Morena Saule o ile a leba senoheng ka tsatsi leleng mme o ile a bona moporofeta Samuele ale Paradeiseng. Sena ke se ileng sa bua ke Samuele are ho Saule.

1 Samuele 28:19 Tseba hore Jehova Otla nehela Israele matsohong a Bafilista: mme hosane bara ba hao batlabe ba nale nna mona: Jehova Otla nehela Israele matsohong a Bafilista.

Samuele, leha ane a shwele, o ile a porofeta hore Bafilista batla hlola ntwa, le hore Saule le bara ba hae batla shwa tsatsi le latelang

Ke hantle feela se ileng sa etsahala. Ka tsela ejwalo Samuele, one a bona tse lefatsheng leha ane ase a shwe;e, sena ene ele tlhokomediso hotswa sebakeng sephahameng Paradeise jwalo kaha ho etsahala, mme a bile a tseba hore na letsatsi le latelang le tshwere eng.

Henoke o ile a nkelwa Lehodimong antse a phela.

Bibele ha esoka ebua ka dibethe Lehodimong.

Hopola, mohopolo wa motho oya robala, esita le lefatsheng. Moya o dikoloha ha jwalo kamehla, matshwafo a sebetsa le mmele.

Hotswa ho Jerusalema entjha ho leba pele, Jerusalema emotjha, O theoha jwalo ka Piramite. Hlooho ke Kreste. Kganya ya pyramide ekgantshetsa hlaore le leng la pyramide. Ka tsela ejwalo motse ona etlaba wa bosafeleng.

Tshenolo 21:25 Mme dikgoro tsa teng dikeke tsa kwalwa bosiu le motsheare: hobane haho bosiu le motsheare.

Hona ho bolela hore haho bosiu le motsheare moo. Hokeke haeba bosiu. Hahole jwalo haho ya tlang ho robala.

Jesu, ha ane a leketla sefapanong,O ile a bolella leshodu hore Otlaba le lona Paradeiseng tsatsing leo.Ka tsela ejwalo pele tsatsi le dikela o ile a kopana le Jesu sebakeng se phahameng Paradeise pele tsatsi le dikela. Leshodu lene le tshwenyehile ka taba ya lefu Jesu Ahlokomela seo Are Otlaba le yena Paradeiseng kamora hore a shwe.

Luka 23:43 Mme Jesu Are ho yena, a nnete nete Kere ho wena, otlaba le Nna paradieseng.

Kamora hore Jesu Ashwe ha Aka A robala. O ile A lokela ho leba lebitleng hoya sia dibe tsa rona ho DIabolosi. Jesu O ile A hlola Satane, le Lefu, le dihele. O ile A lokela hoetsa sena hobane ene ele Molopolli wa leloko hobane One A nkile sebopeho sa motho.

Jesu One Ale matla haholo ha ane Ashwa. O ile A fihlela maemo ao hoseng motho aka wa fihlelang. Ha baka bahlola batsoha hape. O ile A phamola dinotlolo tsa dihele ho Satane. Oile A pshatla Satane le mademona a hae. Yaba O hlwekisa Paradeise ya Selekane sa Kgale moo bahalaledi ba Selekane sa Kgale baneng bale teng. Bane ba ile bashwa kgale kwana. Empa moya wa Kreste one ole matla haholo bakeng sa seo.

Paulose o ile a nkelwa Lehodimong laboraro. Sena ene ele ntho etshosang haholo eo.

2 Bakorinthe 12:2 Ke tseba ka monna emong lemong tse leshome le metso e mene tse fetileng, ka mmele kapa jwang, hake tsebe; kapa ka moya, hake tsebe: ho tseba Modimo;) ya ileng a nkelwa Lehodimong.

3 Mme ke tseba monna eo, (kapa keka mmele, kapa ka moya, hake tsebe: ho tseba Modimo;)

4 Ya ileng a nkelwa paradieseng, mme a utlwa mantswe asa bueheng, asa lokelwang ho bua ke motho.

Ha aka a bona motho ya robetseng. O ile A utlwa moqoqo osa tlwaelehang. Haho robalwe, bahalaledi baleng Lehodimong haba robale ba hlohonolofaditswe ka mohopolo o moholo haholo, hofeta kamoo lefatshe le nahanang ka teng. Ba bua ntho tse tlileng ho etsahala hosane. Bahalaledi bashweleng ba nale bohlale bofeteletseng, hofeta mang kapa mang lefatsheng. Mmele ya bona ephelang sebakeng sephahameng enale monahano o phahameng hobane haesa angwa ke sebe.

Haba robale, bahalaledi bashweleng ba neuwa mmele emeng e loketseng Lehodimo, moo ntho dietsahalang ho nale ke nahana jwalo. Mohalaledi Lehodimong o tshwana le ngwana ka hare ho lebenkele la dibadiswa ha atsebe hore anke eng.

1 Bakorinthe 2:9 Empa jwalo kaha ho ngodilwe, mahlo ha a soka a bona seo, le ditsebe ha disoka diutlwa seo, leha ele ho kena pelong ya motho, ntho tseo Modimo A dibehetseng bao Aba ratang.

2 Bakorinthe 5:1 Hobane rea tseba hore ha motlotlwane ona owa, re nale omong oo Modimo Are etseditseng ona, ntlo esa ahuwang ka matsoho, osa weng Lehodimong.

2 Hobane ho ona rea hlokofala, osa hlokeng ho apara:

Hare shwa re nale mmele wa semoya (o bitswang osa boleng) ore emetseng Lehodimong. Tumelo ya hao enyolla seo ka hare ho wena.

1 Bakorinthe 15:40 Ho boela ho nale mmele wa semoya, le mmele osa boleng: empa wa kgalalelo ya ya lehodimong ke esele, le ya ya lefatshe ke esele.

44 ejetswe ho etlwaelehileng; otswaswa semoyeng. Ho nale mmele wa nama, mme ho nale mmele wa semoya.

Mme qetellong mmele otla tsoswa le ona.

Baroma 8:30 Leha hole jwalo O basebileng pele lefatshe le eba teng, tmme aba bitsa ka mabitso: mme bao aba bitsitseng, bona oba hlwekisitse:mme bao oba hlwekisitseng, oba halaleditse.

Ake re nahane ka Bajude ba lemo tse 2000 tsa mongwaha wa kereke.

Esale nakong ya mogenerale wa Roman Titus ane a senye Jerusalem le Tempele ka 70 AD ha Bajude ba milione tse 1.1 millionbane bashwe, haesale Bajude bane ba sotlwa ke naha tse ding. Hitler le polao esehloho ya Nazis ekabang millione tse 6 ntweng ya bobedi ya lefatshe. MaArabs le MaPalestiniana bantse batswelella ho bolaya Bajude. Empa Bajude ba nang le nnete ba Selekane sa Kgale, Modimo Oba beile tlasa aletare ya bahalaledi.

Tshenolo 6:9 Mme yare ha a manolla Tiiso ya bohlano, ka bona tlasa aletare meya eo esaleng ebolawa bakeng sa Lentswe la Modimo, leka bopaki boleng ka hare ho moo:

10 Mme ba hoa ka lentswe le phahameng, sbare, ho fihlela neng, Morena, Ya Halalelang lewa Nnete, Osa ahlolele batsamayang lefatsheng na?

Bakreste haba batle boiphetetso ka hobane ba ile ba bolawa. Bajude ba dumela ho boiphetetso. Ha Monyaduwa a nyolohela Lehodimong nakong ya ho bulwa ha Tiiso ya bone, eba Bajude ba kena ntweng ya Armageddon leho iphetetsa. Empa ba bolellwa hore baeme pele. Hore Bajude ba 144 000 balokelwa keho biletswa ho Jesu nakong ya Matshwenyeho amaholo, leho bolawa ke Antikreste. Ebe baka leba ho fenetha lebotho la Antikreste ka nako ya Armageddon.

Tshenolo 6:11 Mme emong le emong wa bona anewa aparo tse tshweu; mme yaba hothwe ho bona, baphomole hanyane, hofihlela basebetsi mmoho le bona kapa bahalaledi, bao ba lokela ho bolawa, ba bolawe.

Ka tsela ejwalo Bajude batseba hantle hore hotla etsahalang ka bona. Bakene tabeng ena ka tsebo. Ha bane ba lokollwa ho kena tabeng ena bane batseba hantle hore ba ikenya harang, Sebata kapa antikreste Pope akeke a tseba hore ho etsahetseng ka yena. Haho boroko sebakeng sa semoya. Leha ekaba ke mangeloi kapa mademona.

Boroko bohlokwa ke rona nameng. Hare wela hlakoreng la lefu, Moya o Halalelang ore isa Lehodimong. Modimo ke Moya o Halalelang ka tsela eo ha A robale. Le rona ka tsela ejwalo feela, hang hape rene re nale mmele ena ebolang.

Paulose ha aka abua ka hore Lehodimong hoya robalwa.

Bafilipi 1:21 Hobane ho nna bophelo ke Kreste, hoshwa ke tlholo.

22 Empa haeba ke phela nameng, sena ke tholwana ya molemo waka: leha hole jwalo seo ketlang ho sekgetha.

23 Hobane ke tshwasehile ho tsena tse pedi, ke lakatsa ho tsamaya, lehoba le Kreste; holeng molemo:

Paulose, ene ele Mokreste emoholo, one a ithutile tse kgolo ho Kreste. Mmeleng wa hae omotjha(kapa osa boleng) kamorao ho lefu one atla ithutsa tse ngata haholo moo.

2 Bakorinthe 5:8 Mme re nale bonnete, kere, mme ke ikemiseditse hoba siko mmeleng ona, mme kebe boteng ba Morena.

Hang feela hare le boteng ba Modimo hare kgathale.

Ho molemo haholo hoba le Yena.

Lethabo la hoba boteng ba Jesu boka seke baetsa hore motho a robale.

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23