Mengwaha Ya Kereke - Tshenolo Kgaolo ya 1 - Na Kereke etlabe ese e ile ka nako ya Mengwaha ya Kereke tse Supileng?
Tshenolo kgaolo 1


Kereke tsa Bakreste haesale etshwasehile ntho tsena (pale) eleng hotle kgetlo la pele ha Jesu hore shwela dibe, le hotla labobedi ha Jesu hotla lata Monyaduwa wa Hae eleng Kereke bakeng sa Mokete wa Lenyalo wa Konyana.

Hantle feela lemong tse 2000 mahareng a pale ya kereke.

Kereke eka tshwantshwa le peo ejetsweng mobung. Peo eya shwa ebe eya bola, ke mohlolo oo Mahlale akekeng ao fumana hore hotla jwang, mahlaku a wela fatshe ebe a fetoha monontsha wa tshimo. Ebe kutu ehlaha ho sireletsa peo. Ha peo entse ehola ebe kutu eya omella eshwa hanyane. Qetellong ho hlahe peo ya sebele. Ebe hotla nako ya kotulo ya peo. Ebe diphoofolo tsa naha dija jwang bona kamora nako ya kotulo.

Nakongya lemo tse 2000 kereke e ile ya tsamaya ka mahgetlo a mane e arohane koto tse supileng ho bolelang ho ke mengwaha ya kereke tse supileng tse saletseng hore jwale Bakreste ba lokela ho lwana le seo. Empa hone hontse hole sera sele seng feela ka nako ena yohle, mme sera seo ene ele kereke ya Roman Catholich.

Boemo ba 1.


Ena ene ele peo ya sebele eo Modimo A neng A esibolla.

Mongwaha wa kereke ya 1. Baapostola bane ba sibolla nnete ka lemo tsabo AD 33 mme hoya mane ho tsabo 100 Adha moapostola wa hoqetela, Johanne, ashwa. Ka nako ya Selekane Sesetjha hase qala hoba motheo wa kereke.

Mongwaha wa kereke 2. Hamorao ho phoso tsa 200 AD dikereke, ho lekeng ho lokisa diphoso, bahloka tsotello. Phoso tse kang mofoka tshimong – o dula ole teng kamehla. Ka maikemisetso a nepahetseng bakeng sa kereke. Sena sa hlahisa phoso enngwe hape ka hare ho kereke – Baetapele ba batho ka hare ho kereke. Ho boloka seo baqala ho kgetha bishopo hoka etella pele ka hare ho motse. Ha bishopo enwa ene ele motho ya lopkileng Irenaeus, sena sene sebonahala ese sesa lokang.Empa hose banna ba bangata ba tshwanang le yena. Baetapele ba batho, kapa bobishopo, baqalella ho tlama kereke ya kelello tsa bona. Modimo A sebedisa Mmuso wa Roma hoka qhalanya baetapele bao ba batho.

Boemo ba 2.


Sena sne seetsahala hore peo ya sebele ya Selekane Sesetjha e epelwe mobung oo eleng Mengwaha e Lefifi.

Mongwaha wa kereke ya 3. Dipolotiki tsa kena ka hare ho kereke ka Constantine mmusi wa Roma ka 312 AD. O ile a sebedisa Lekgotla la Nicea kan 325 AD ho laola kenya thuto ya Roma hoetsa bishopo wa Roma abe matla haholo pusong bophirima ba Roma, ha yena a leba botjhabela ba Constantinople. Anale tjhelete engata Constantiney, bishopo wa Roma aka reka sohle seop a sebatlang esita le kereke.

Paganism ya kena ka hare ho kereke. Hoya mane lemong tsa 400 AD bishopo wa Roma a etsa bonnete ba hore leemedi lena Pope le moetsa hore ebe bishopo kahodima ba bang bobishopo babe tlasa puso ya hae.Ka 450 AD bishopo wa Roma a ipitsa Pontiff – moprista emoholo wa diphiri tsa Babylona. Nnete ya patwa tlasa meetlo (nahana ka letsatsi la 25 Tshitwe ene ele letsatsi la modingwana wa letsatsi, mokgabiso wa sefate sa pagane tsa fetoha ntho ya kereke sefate sa keresemese) mme batho ba kereke bathabela seo.Baetsa ponahatso ya sefapano, mme barapela Maria le bahalaledi ba shweleng.

Mongwaha wa kereke ya 4. Ka lemo sa 606 AD Pope kapa bishopo wa Roma a tsebisa hore ke yena Bishopo wa Lefatshe lena lohle. Jwale o tsebisa hore ke yena Makhwenya wa Bishopo ka matla hofeta bohle bobishopo lefatsheng.

Tse balwang ka mashome dimillione tsa bahanyetsang seo ba ile ba bolawa ke kereke ya Roman Catholic, eleng se ileng sa hanela batho ho bala Bibele. Europe ya fetoha ho hatsela semoyeng, lefifi, le ditshila. Manyofonyofo a kereke ya Roma ane ase a qala a kudisa. Mengwaha ena e Lefifi ene ese peo ya baapostola empa peo ene e epetswe moo, es bonahale. Emadi a bahalaledi ba millione tse balwang ka mashome ane a nosetsa peo eol.

Bohato ba 3.


Modimo A qalella ho kgutlisetsa Bophelo ka hare ho kereke.

Mongwaha wa kereke ya 5. Hang feela kamora 1500 AD mahlaku a matjha a hlaha mading haeba Direformera, dietelletswe pele ke Martin Luther mane Germany, aqala ho busetsa pholoso ka madi a Jesu. Knox, Calvin, Zwingli, Melanchthon, le babang ba direformera bahlahisa mahlaku a matala, pele ho motsamao wa Protestanta ba ileng ba nehelana ka seo ho baetapele ba bona. Baetapele ba batho bakenella, kaho bokella Bokreste. "Kereke yaka ebetere ho nale ya hao". Mokgatlo wa aha mabota hape.

Mongwaha wa kereke ya 6. Hoya mane 1750 AD John Wesley mane England aqala motsamao wa tsoseletso ka tshwarelo ya dibe. Sena se ile sa beha mohlala bakeng sa tshebeletso ya kantle e ileng ya qalwa ke monna ya bitswang William Carey mishinare wa pele mane India ka 1793. Sena se ile sa etsa hore diketekete diphallele lefatshe lohle ka taba ena. Ntho ena ebohlokwa e ile ya etsa bohlokwa boboholo. Mosebetsi ona wa tshimong o bile o thata hape o kotsi haholo. Empa Modimo A tsosa sesole sematla sa Evangedi se ileng sa kena lefatshe ka lehare. Mishinare tsena dibile matla haholo. Satane o ile a thola thupa haholo mme a inehela ka seo. Empa Diabolosi ya kobesitsweng o kotsi haholo. O leka maqeba a hae ebe oya hlasela ka banna le basadi.

Maemo a bone 4.


Monyaduwa o lokela hore a itukisetse mme a tsoseletswe ka Lentswe hape. Empa sena selokela hore se etsahale mengwaheng e lefifi.

Mongwaha wa kereke ya 7. Ho qala ka 1906 mane Los Angeles, motsamao wa Pentakonta o ile waba matla haholo. O ile wa qala ka bolokolohi empa ka 1917 Pentecost ya fetoha mokgatlo yaba eya shwa. Hoya mane 1940s, William Branham le Oral Roberts bafa Pentecost matla, mme mollo wa Evangedi waba matla. Empa mongwaha ona, re leboha thuthuo le mahlale, yaba o ruileng haholo. Ka bomadimabe, tsoseletso ya moya le monahano wa tjhelete tsa nka sebaka. Thuto ya ho batla leruo ya ata, ele ntho eseng monate hohang feela, leha ele ho fumana phomolo.

Nakong ya jwale ho ratua ntho tse ntle, empa ke thohako, hantle feela, pherekano, kgatello, moferefere, le tlhaselo, batho barata ho utlwa ho rua ho nale Lentswe la Jesu ya hoeletsang ale kantle ho kereke. Ona ke mongwaha o kotsi haholo. Baetapele ba kereke ba nkile sebaka sa Kreste ka hare ho kereke. Sena ke seo Bafarasi baneng bale sona, baetapele ba Bajude, ba ileng ba sefumana ha Jesu A fihla lefatsheng. Ka tsela ejwalo Monyaduwa o lokela ho busetswa tumelong ya Selekane Sesetjha ya baapostola. Ba lokela ho fumana nnete kantle ho kereke tsa bona moo baka efumanang ha bale kantle. Jwalo ka dimishinari, batla lokela ho sheba nnete moo eleng teng. Empa ba bang batla etsa seo, ho tshaba leho thothomela, ho batla nnete hara Kahlolo ena eo reang re e lebile ya Matshwenyeho a maholo.

Empa pele seo se etsahala, Monyaduwa otlabe a kgutletse maemong a hae a pele, otlabe a hlwekisitswe mme a loketse kotulo ke pula ya tsheole, jwalo kaha Modimo A mmatlila nako ya Mokete wa Konyana ya Modimo. Lefatshe ohle lona le tlabe le lebile ho Sebata. Monyaduwa Otla ja, empa bohle batla jewa.

Gaolo ya 1 ka hare ho Buka ya Tshenolo ehlahisa dikereke tse supileng tsa mongwaha.

 

 

Mattheu Kgaolo 13 o hlahisa ditshwantsho tse supileng ele mmuso. Ditshwantsho tsena ke kereke tse supileng tsa mongwaha.

MAREKA 4:11 Mme are ho bona (Barutuwa ba Hae), lona le neilwe hoka tseba Mmuso wa Mahodimo, empa eseng bona, ntho tsena tsohle dientswe ele ditshwantsho:

12 Hore batle ba bone, mme ba seke balahleha; mme ho utlwa ba utlwe, mme ba seke ba utlwisisa; hore ba seke balahleha, mme dibe tsa bona ditshwarelwe.

Jesu O ile A neha barutuwa bokahare ba pale ena ya kereke. Bajude bane ba hanne leano la Modimo la Messia.Modimo Otla fetohela ho Baditjhaba. Sena ke sona sephiri seo baneng basa se tsebe.

Empa jwale nnete ya hore baapostola bane ba sibollotse kereke ya pele eo Baditjhaba ba ileng ba esenya ka baetapele ba batho. Ebe qetellong, mafelong, mongwaheng wa kereke ya bosupa, pale ya kereke elokela hore etsejwe. Sena setla tiisa badumedi ba tshiu tsa hoqetela (bana) thuto ya baapostola (bontate) baneng ba nale yona.

TSHENOLO 10:7 Empa mehleng ya lentswe la lengeloi la bosupa ha le utlwahatsa lentswe la lona diphiri tsa Modimo ditlabe difedile jwalo kaha o boleletse bahlanka ba hae baporofeta.

BAROMA 11:25 Hobane nkeke, baena, ka batla hore le seke la tseba diphiri, ntle el matswalo a pelo tsa lona; hore Modimo O ile a foufatsa Israele, ho fihlela Baditjhaba bohle ba kena.

Empa kereke kaofela e latotse thuto ya baapostola. Jesu, Lentswe, O kokota ale kantle tshiung tsa mongwaha wa hoqetela wa kereke. Ebe Modimo Otla hlwekisa Lehodimo bakeng sa Bajude.

BAROMA 16:25 Ho yaka le hodisang Evangeding ena yaka, leho rereng Jesu Kreste, hoya ka tshenolo eleng sephiri, seo esaleng sepatilwe pele lefatshe le thewa,

Paulose o buile ka sephiri sena seo seleng teng esale lefatshe le thewa. Motheo wa bokreste ke thuto ya Pauosel. Re lokela ho kgutlela kamoo aneng a dumela ka teng.

BAEFDESE 2:6 Mme ore tsositse mmoho, mme a etsa hore dule Mahodimong le Kreste Jesu:

7 Hore ha lmengwaha entse etswella pele retle re tsebe Kreste Jesu.

Ho nale mengwaha etlang ho bolela Paulose. One a tseba ka mengwaha e supileng ya kereke. Empa mongwaha ka mong one o nale taba tsa ona.

I PETEROSE 2:5 Mmoho le lona, jwalo ka majwe a phelang, a ahilweng nytlo ya semoya, eleng boprista bohalalelang, ho fana ka mahlabelo a semoya, a amoelehang ho Jesu Kreste.

Mokreste emong le emong ke lejwe la semoya Tempeleng ya Modimo eo esaleng ebewa ka lemo tse 2000. Mokreste ka mong ke karolo ya boprista. Ditshebeletso tse hlano hase ditshebeletso tsa boprista tsa Aarone tse emeng mahareng a motho le Modimo. Badumedi kaofela ke karolo ya boprista. Ho bolelang hore badumedi baya lekana. Haho motho ya ka hodimo ho emong.

BAGALATA 1:8 Leha ekaba rona, kapa lengeloi letswang lehodimong, lekatla le rera enngwe evangedi ho nale ena eo ke le neileng yona, ebe anathema.

9 Jwalo kaha re boletse peleng, ke boela kere, leha ekaba mang kapa mang ya rerang enngwe ho nale ena eo le amohetseng, haeke ebe anathema.

Hobaneng ha Paulose a bua sena habedi?

Bakreste bao bane ba lokela ho momamela hobane one a ngodile halofo ya Dibuka tsa Selekane Sesetjha. No apostle, not even Paul himself, can change what is written. Bibee efelletse. Motho olokela ho rera feela seleng ka hare ho Bibele.

 

 

II BATHESALENIKE 2:3 Letle le seke la thetswa ke motho: hobane letsatsi Modimo lekeke latla, ho soka hoba le howa, mme monna wa tahleho a bonahala, eleng mora tahleho;

Ebe nnete etla epelwa Mengwaheng e Lefifi hofihlela kereke ya hoqetela efumana dithuto tsa Paulose.

Ke kgetlo labobedi are hlokomedisa mongwaheng ona. Ho molemo ho dumellana le seo Paulose kapa rela rohakuwa le rona. Haebe re hanana le Paulose etlaba re mathateng. Matshwenyeho a Maholo a tshwana le tsunami mme tsela feela yaho phonyoha sena keho dumellana le seo Paulose ase rutang. William Branham le yena one a ruta seo Paulose ase rutileng.

I BAKORINTHE 3:9 Hobane re ba sebetsang le Modimo: re mmopuwa wa Modimo, re maoho wa Hae.

10 Hoya ka mohau oo are neileng ona, jwalo ka seahi sebohlale, ke beile motheo, mme mang kapa mang o lokela ho aha moo. Empa motho o lokela ho tseba hore o aha hodima eng.

11 Hobane haho motheop o mong o lokelang hoka beuwa ke motho, haese Jesu Kreste.

Mokreste emong le emong ke lejwe le ahang ka lemo tse 2000. Empa re sebeletsa Modimo, ke hodima seo Paulose a ahileng hodima sona.

Re aha “mmoho” ka Paulose. Oseke wa nahana ka kelello ya hao feela. Hare kgutlele feela ho Paulose seo a sebuileng.

BAROMA 16:25 Hoyaka re pholosang ka evangedi ena, ya thero ya Jesu Kreste, hoya ka tshenolo ya tsohle diphiri, tseo esaleng dipatilwe pele lefatshe le thewa,

Paulose Evangedi ya hae ene eloketse kereke tse supileng tsa mengwaha. Sena ene ele sephiri seneng sepatetswe Bajude. Kereke e bile ya lahlehelwa ke sena. Ka tsela ejwalo thuto ya ene e ile ya lahlehela Baditjhaba ho fihlela mongwaheng wa kereke ya bosupa.

BAEFESE 1:9 Hoka tsebahatsa sephiri sa evangedi, hoya ka molemo wa yona wa poloko:

Modimo o dumeletse sena hore mongwaha wa kereke o wele moo o lahlehe. Modimo otla lokisa sena ka nako ya teng.

BAEFESE 3:3 Tsela eo ho tshenolo ya diphiri tse saleng dipatuwe; (jwalo kaha ke ngola taba ena,

4 Eleng hore, ha lebala,ele hore letle le utlwisise diphiri tsa Kreste)

5 Eleng tse sakang tsa tsebiswa bana ba batho ho tloha pele, jwalo kaha disenotswe ke moya ho baapostola le baporofeta;

Bajude le bona ba ile ba kena mengwaheng ya dikereke, ho qala ka Abrahama eo “a ileng a siya lerato la hae la pele” ha ane a bolela hore Sara ke kgaitsedi ya hae eseng mosadi wa hae. Yaba Johanne Mokolobetsi oya fihla mongwaheng wa bosupa wa Bajude hoka tsebisa Jesu ya ileng a shwele kantle hekeng ya Bajude ele Morena wa bona. Baetapele ba badumedi ba Bajude, Bangodi le Bafarasi bane ba foufaditse batho ba seke ba bona Messia.

Empa hoya kapale ya Bajude bane ba shebile Baditjhaba ka lemo tse 2000 ene ele sephiri ho bona.

BAEFESE 5:32 Sena ke sephiri se seholo: empa ke bua ka hotla ha Kreste.

BAKOLOSE 2:2 Hore pelo tsa bona diphuthuluhe, ditlangwellwe ka lerato, ho moruo ohle, hoka tsebahatsa sephiri, lesa Ntate, le Kreste;

Bomodimo ke sephiri se seholo.

I TIMOTHEA 3:16 Ruri sephiri sa Bomodimo seseholo: Modimo O bonahaditswe nameng,

Kae kae Jesu ke Motho hape ke Modimo. Sena hase se utlwahalang ha bobebe. Kereke haeka lahlehelwa ke pono ya Jesu hore ke Modimo ya Matlaohle.

Irony – Bajude bane basa dumele hore ke Modimo hape ke Motho, Jesu. Kereke kajeno hae utlwisise ho ke Modimo Jesu ekaba hape Modimo O Matla ohle. Ba mmona jwalo ka Mora feela.

Sephiri sa lesedi la tlhaho ke sephiri. Lesebetsa jwalo kaha eka ke kganya etlwaelehileng (jwalo ka kulo) eboele e itshware jwalo ka motsamao wa tsela (jwalo kaha o lahlela lejwe ka hara metsi). Haho bobebe ho utlwisisa sena, empa sea etsahala leha hole jwalo.

II BATHESALENIKE 2:7 Hobane sephirir sa bokgopo sese sesebetsa leha hole jwalo: keya tsebang feela yaka etsang seo, ho fihlela seo sefediswa.

“Eke” ebolela thibelo. Thetso ya kereke eka tsela eo leyona. Thetso ena e etsa bathyo hore ebe batsamai ba kereke feela. Vke ba mmalwa feela baka mamellang sena. Modimo O kopanya bokgopo hofihlela nakong ya kereke tse supileng tsa mongwaha. Ebe botho botlasa mathata a maholo. Diabolosi o leba sekeng se motshwanetseng.

BAEFESE 1:10 Hore nakong ya hoqetela botlalo bohle ba bokgopo boqhelelwe ho Kreste, bobedi lehodimong, le lefatshengh; esita le ka ho yena:

Modimo O batla ho kopanya mongwaha wa pele le wa ho qetela.

BAGALATA 1:11 Empa kea letisetsa kere, baena, evangedi eo ke e fumaneng haetswe ho motho.

12 Hobane ha kea e amohela hotswa ho motho, leha ele ho erutwa ke motho, empa ka tshenolo ya Jesu Kreste.

Haho yaka eketsang ka hare ho Bibele. Haho motho yaka fetolang Bibele. Buka ya Tshenolo esenola mongwaha wa kereke ho tloha hoqaleng hoisa qetellong. Satane o nnile a hlola matahata ana kahohle, mme Modimo kae kae o boloile sena.

I PETEROSE 1:13 Ka tsela eo itlameng matheka, hlaphohelwang, letshyepe hoisa bofelong ka baka la tshepo etlang ho lona ka Jesu Kreste;

I PETEROSE 1:17 Mme ha lebitsa Ntate, yasa hlompheng mesebetsi ya batho, nakong tse fetileng otla tsamaya ka tshabo:

Haeba reka tshwara tshenolo ya Jesu Kreste retla fumana hore re mohauno o mokakang, mme reka qala ho Motshaba ka nnete. Re keke ra latela ditakatso tsa rona.

 

 

Tshenolo ya Jesu Kreste e etsa hore re tshepe Jesu. Eseng mohopolo o mong wa motho emong.

TSHENOLO 1:1 Tshenolo ya Jesu Kreste, ya eneilweng ke Modimo, hoka bontsha ntho tse tlang ho etsahala; mme a dirometse ka lengeloi ho mohlanka wa hae Johanne:

Kgaolo ena eqala kaho tadima ho Jesu. Ha re sena tshenolo ya hore ke mang, ebe ke hona reka tosa mahlo a rona ho motho. 'Ntho tse tlang ho etsahala' – tseo etlang hoba tsa pale ya Bibele. Dikgohlo tse mmalwa tsa Bakreste. Dula le Bibele, eseng mohopolo wa sera. Mohopolo wa hao otla etsa hore oqetelle o lahlehile.

TSHENOLO 1:2 Ya tshwereng Lentswe la Modimo, ka bopaki ba Jesu Kreste, lewa dintho tsohle tseo a diboneng.

Dula le Bibele jwalo kaha ele Lentswe la Modimo. Bopaki ba Jesu ho bolelwa hoetsa dintho ka tsela ya Hae, eseng ka tsela ya hao. Tsela ya hae kamehla engodilwe ka hare ho Bibele.

TSHENOLO 1:3 Ho lehlohonolo ya balang, le ba utlwang boporofeta ba Buka ena, ba bolokang ditaba tsa boporofeta ba yona: hobane nako ya tsona ese ele haufi.

Re bala Bibele, eseng mohopolo wa motho emong. Oba lehlohonolo feela hao bala Bibele, empa o lokela ho dula le sengodilweng ka hare. Boloka Lentswe la Modimo. Oseke wa leetsa hore le lekane le bophelo ba hao. Nnete hangata hae monate. Leha ele hore ho lekana maphelo a rona.

 

 

TSHENOLO 1:4 Johanne ho dikereke tse supileng tse Asia: Le bolokelwe mohau, le kgotso, hotswa ho Ya leng teng, ya neng Ale teng, le Ya tlang; lehotswa ho Meya e supileng eleng teroneng ya Hae;

Buka ena ya Tshenolo haele hantle engolletswe kereke tse supileng.Kereke ya pele ene enale nnete ya baapostola. Seo baneng ba lokela hose etsa ene ele ho mamella thuto ya baapostoa, mme ba ikemisetse ho shwella seo base dumelang. KA 64 AD mmusise wa Roman eleng Nero a etsa sebetswang kgalefo ya qoso ho Bakreste. Millione tsa Bakreste diile tsa bolawa ke ba busise ba Roma ka lemo tsa pele tse 250 tsa pale ya kereke. Bashebane le lefu jwalo ka sera sa bona seseholo.

Ebe nnete eyaba lahlehela, ka nako ya Mengwaha e lefifi batho bane basa tsebe letho ditshwantsho tsa Buka ya Tshenolo. Mongwaheng wa hoqetela ditshwantsho dia senolwa. Ke lona lebaka leo Johanne a ngolla Bakreste ba mongwaha wa kereke ya hoqetela. Ke bona feela baka utlwisisang seo a sebolelang.

Mohau wa Modimo O moholo. Ke Yena feela yaka thusang Bakreste. Re hloka kgotso ya kahare ho dipelo tsa rona. Ntwa ke ya Hae. Re lokela aho ithuta ka Yena.

Supa e emetse phethahalo. Matsatsi a supileng a etsa hore veke efelle. Mmala e supileng elaolang ya mookodi. Dinoto tse supileng tsa mmino “Doh, ray, me, fah, soh, lah, tee”. Kereke tse supileng ke sona seo Modimo A sehlokang hoka phetha pale ya kereke.

O ile a kgetha Asia. Sena se qala ka A mme seqetela ka A. Nomoro eqalang le eqetelang diatshwana. Kereke ya pele e lokela ho tshwana lea hoqetela. Asia ke sebaka sa Baditjhaba. Sena sebolela kereke etlang (hoya kamoo ho ngodilweng Buka ya Tshenolo ka teng) etlaba ya Baditjhaba.

Eleng teng” (our present tense seventh church age), “Eneng ele teng” (nakong efetileng. Mongwaha wa kereke. Mongwaha wa kereke ka nngwe o bolela kereke), “Ya tlang” (kamoso. Jesu “Ya tlang” ha Mokreste wa hoqetela a busetswa ho Kereke. Sena ke sehlopha feela se nang le bokamoso bo bohlo, hyole le Matshwenyeho).

The seven spirits. Modimo O nale meya esupileng bakeng sa mongwaha ka mong hoka shebana le maemo a mongwaha oo. Ka tsela ejwalo mongwaha ka mong o bonahala ka tsela ejwalo. Mongwaha wa kereke ya rona o kgaba ka borui, empa ka thuto ya leshano eseng ya Bibele ka diphoso tseo. Mongwaheng wa bona ka nako ya Mongwaha o Lefifi, hantle feela Bibele ene esa dumellwa, empa ho nka sebete ho emela taba ena. Ka tsela ejwalo Modimo O beile moya ka mong maelana le mongwaha oo.

Mohlala, mosadi ekaba wa monna, moradi ho mme wa hae, mme ho moradi wa hae, motswalle ho moahisane, mosebetsi mmoho mosebetsing, mothusi mokgatlong, mothusi wa diphoofolo. O kgona ho sebetsa ka tsela tse fapaneng, ho sallana le hore o etsang feela. Empa edula ele mosadi leka tsela tse supileng tse ka hare ho yena. “Monna waka o mpolella hor eke etseng”, ho bolela mosadi empa “ke bolella moradi waka hore a etseng”. Empa entse ele mosadi yena eo.

 

 

TSHENOLO 1:5 Le hotswa ho Jesu Kreste, eo eleng paki etshepehang, le letsebulo la tsoho ya bafu, kgosi ya dikgosi. Hoya re ratileng, mme are hlatswa ka madi a Hae,

Ke paki ele nngwe eka tshepahalang hore hlatswa dibe ka Madi a Hae ke Jesu, Lentswe.

Ke Yena letsibolo la bafu ka mmele wa nama. Kereke ya hoqetela efella ka tsoho ya bafu. Ka tsela ejwalo Bibele ere neha tsela tsohle ka tsoho ya bafu.

Kgosana enka puso ho morena. Jesu ke Kgosana ya marena a lefatshe. Ha A kgutla, Otla nka borena ho marena a lefatshe lena, hobane Jesu Oya re rata, mme O leka kamatla hoka re neha nnete hore retle re pheme Matshwenyeho a maholo.

Ho tsela ele nngwe feela yaho phema dihele. Re lokela hoka ipolela melato ya rona mme ebe re hlatsuwa ka madi a Jesu. Seo sere phemisa dihele. Ene ene ele Evangedi ematla ya pele.

Empa kereke ya hoqetela enale mathata ao hobane re lokela hoka qoba Matshwenyeho a maholo, leha rese re phonyohile dihelel. Ke sona sene se lokisa kereke ya pele. Ke tumelo ya bona eneng eba qobisa dihele.

 

 

TSHENOLO 1:6 Mme ore entse majalefa le Ntate wa Hae; ho Yena ha A bokwe kamehla le mehla. Amen.

Retla busa le Kreste ka ngwaha kete. Leloko le leng le leng leo eleng karolo ya Monyaduwa ke karolo ya boprista. Hahona boprista ba Aarone ba tshebeletso tse hlano eka emelang motho mahareng a hae le Modimo. Jwalo ka dikgosana le marena re lokela ho ikokobetsa. Ka tsela ejwalo kereke elokela hoka tsamaiswa ka tsela ya boena. Eseng ka tsela ya moprista kapa moruti, hoo batho ba lokelang ho ikokobeletsa yena. Baprista le baruti barata thoriso ya batho, le maemo atokiso. Barata hoba taolong. Baba le boikgohomoso boo. Empa thoriso eba ya Jesu. Ho rorisa motho ho moromella hosele. Hoka tshepa motho haho ya loka.

 

 

TSHENOLO 1:7 Bonang, otla ka maru; mme mahlo ohle atla mmona, esita le ba Mohlabileng: mme le tsohle tse lefatsheng ditla Motseba. Hahobe jwalo, Amen.

Otlotla ka maru, bonngwe. Maru a thabo. Akeke Atla jwalo ka leru.

Ha mahlo ohle atla mmona, seo etlabe ele hotla ha Hae kgetlo laboraro ka tsela ya Armageddon pheletsong ya Matshwenyeho. Kaofela barwetsana ba baotselang batla leba Matshwenyehong. Ha 144000 ese e bolailwe. Ke sebata le bohle base sebeletsang, kaho bolaya bao ba hanang hose sebeletsa, basetse. Seo ke seo batho base emetseng. Hobane baya tseba hore batla lokela ho ikarabela melatong ya bona.

“Esita le jwalo”. Ke kamoo ho lokelang hoba ka teng. Monyaduwa wa Lengolo otla phonyoha. Kaofela bakreste ba bang batla leba Matshwenyehong.

DIKETSO 1:9 Mme yare ha A qeta ho bua tsena tsohle, bantse balebeletse, Ankelwa Lehodimong; mme leru la Motlosa pontsheng ya bona.

O nyolohile ka leru. Ha aya nyoloha jwalo ka leru.

11 Yaba o bua are, mamelang banna ba Galilea, le emetseng le shebile Lehodimong? Jesu eo le Mmoneng, A nkelwa Lehodimong, Otla boela a kgutla ka yona tsela eo.

Otla kgutla leru. He Akeke a kgutla ele leru.

 

 

TSHENOLO 1:8 Ke Nna Alfa le Omega, qalo le qeteo, Ya Matla ohlethe.

O bolela ka wa pele le wa morao. Hobaneng? O etsa sena hore kereke ya hoqetela etshwane lea pele. Peo ejalwa ho tloha hoqaleng hoisa kotulong. Ka tsela ejwalo Jesu oya re hlokomedisa – haeba resa tshwane hantle le kereke ya pele, re keke ra kotulwa mohlang A nkang Monyaduwa wa Hae.

eleng”. Lekgathe la jwale. “Ya neng Ale teng”. Lekgathe lefetile. Tlhokomediso enngwe hape – Mongwaheng wa jwale moo releng teng. Haeba re tshwana le bona, re tlabe re phethahatsa nako ya hae “Ya tlang” hotla lata Monyaduwa wa Hae ho Mosa Hae. Moo ke nakong etlang. Keho boelanya Monyaduwa bakeng sa nako etlang.

Empa lebella katleho ya diPope.

TSHENOLO 17:8 haba bona sebata, sesiko, leha sele teng.

Jwalo kaha Pope a laola. Ha ayo ha shwele. Empa o qeng haho kgethwa emong Pope. Neheletsano ya boPope ke molao o moholo wa lefatshe la bophirima.Empa hlokomela. “eneng” nako efetileng. “ha seyo” nakong ya jwale. “seleng teng” nakong ya jwale. Sena ke neheletsano ya boPopes ehlalosang nakong ya jwale le nakong etlang. Sena sehlalosa hore ho nale bokamoso. Ka mantswe amang, haho bokamoso ntle ho boPope, motseng wa Vatican, eleng sephiri Babylona. Batla fediswa ke dibomo.

TSHENOLO 18:9 Mme marena a lefatshe lena a entse bohlola le yena, mme ba phela ditshila le yena, sbatla mohlasela, leho moharola, mme batla bona mosi o hlahella,

10 Batla emella tyhoo hobane batshaba sena, bare, jonna, jonnas, motse o moholo oo Babylona, motse o moholohadi! Hobane ka hora ele nngwe ke Kahlolo ya hao.

Hobaneng haba tsamaele hole le yena? Hobaneng basa time mollo oo. Ke mollo wa a nuclear inferno otshwarang hohle hoo oka bolayang batho. Haho motho ya ratang ho atamela bomo ya nuclear.

“Ya Matlaohle”. Jesu Modimo O Matlaohle. Haho yaka lekanywang le Yena. Seke wa leka ho itekanya le yena. Haeba o dumela seseng sekang seo, etlaba ka nnete hao tsebe Modimo. Modimo O tshwana hantle feela le letsatsi. Motho o tshwana le naledi. Naledi ekganyang haholo hae kganye ha letsatsi le tjhabile.

 

 

TSHENOLO 1:9 Nna Johanne, eo ke bileng kele moena wa lona, le moabelwa mahlomola, ka mamello mmusong le Jesu Kreste, kele Sehlekehlekeng sa Patmos, bnakeng sa Lentswe la Modimo, leka bopaki ba Jesu Kreste.

"Batho ba lakatsa hoba baetapele ba dikereke. Ba bitswe badisa. Keka hodimo ho wena o lokela ho mmamela." -- Bona oreng Johanne, “Ke boena wa lona”. Moena enwa ya moholo wa moapostola. Ene ele emong wa bakgethilweng ba leshome le metso emmedi. One aka nka maemo a hoba moapostola. Empa ha a etse seo. Batho ba ratang hoe tellapele kereke bafana ka mathata a hlooho ho tloha kgale kwana. Baetapele ba batho ba kereke baya tshwenya. Jwale mona moapostola o beha mohlala o motle haholo, “Ke moena wa lona”. Le lekana le nna. Hahona bopritsa ba Aarone ho batho mona. Ho laola motho ka bonikola. Ke sebaka sesa lokang seo.

“kopanela le lona matshwenyehong”. Kereke enale matshwenyeho a mangata haholo. Mahome a dimillione tsa bahalaledi ba ile ba lefa ka madi a bona. Bokreste hasae ntho ya makwala. Johanneha a fane ka bethe etletseng dirosa. O bua ka matshwenyeho a maholo.Botsa feela bongata ba dimishinare hore ho jwang tshimong. Eseng baevangedi ba TV ka kereke tse kgolo le matro a matle. Ho nale seo basa setsebeng.

Haeba o nale bokreste bo monate, hlokomela. Mohlomong hao tshose Diabolosi.

Patmos ene ele sehlekehle sa teronko ya mmuso wa Roma. Johanne o ile a lelekelwa Patmos pele ke Nero, mmuso oo o kgopo wa Roma o ileng wa busa ka 54 hoisa 68 AD. Nero o ile ashwa ka 68 AD mme batshwarua bohle bao baneng ba kwalletswe ke yena ba ile ba lokolwa. Yaba Domitian ya ileng a busa ho tloha ka 81 hoisa 96 jwalo ka mmusi o ile a kwalla Johanne hape Patmos ka nako emahlnoko ya puso ya hae. Johanne o ile a qetella a lokolotswe hoba Domitian ashwe. Boradipale babolela hore Johane o ile aya Efese, motse o haufi le Patmos, mme a qetella buka tsa Selekane Sesetjha ka baka la hobane ene ese ele yena feela moapostola ya setseng, mme ene ese ele yena feela monna yaka fumanang botebo ba ditaba hotswa ho Modimo. Johanne o tsebile hore Modimo O tsamaya lefatsheng ka nama, mme O bitswa Jesu.

Johanne o ile a kwallwa ka baka la ho latela Bibele.

Sena etlaba teko ya ho qetela bakeng sa rona. Na oka emela Bibele ha bohle ho o potoloha ba emela motho.

 

 

TSHENOLO 1:10 Moya waka wa nkwa ka tsatsi la Morena, mme ka utlwa kamorao ho Lentswe lekang la terompeta,

Letsatsi la Morena ke nakop ya Matshwenyeho, eseng la veke.

ISAIA 13:6 Ha jwang; fhobane letsatsi la Morena lese le atametse; iletlatla jwalo ka leshodu la bosiu.

9 Bona, letsatsi la Morena leatla, letshabehang ka bohale, ho ferekanya: aleho fedisa baetsadibe.

AMOS 5:20 Na letsatsi la Morena lea tshabeha, mme eseng lekganyang? Lefifi ka leng, hose kganya ho lona?

JEREMIA 46:10 Hobane lena ke letsatsi la Morena wa mahodimo, letsatsi e bohale, Atle A iphetetse ho bohle bakgahlano le yena: mme sabole ya Hae etla ratatha, mme etla kganathela ke madi: hobane Morena wa marena O nale sehlabelo naheng eka bophirima ya noka ya Eufrate.

Tulo ya Russia. Russia bophirima ba Israele. Morena wa bophirima otla hlolwa ka nako ya Matshwenyeho.

 

 

TSHENOLO 1:11 Ke Nna, Alfa le Omega, tWa pele le Wa morao: mme, seo ose bonang mona, sengole ka hare ho buka, mme ose romelle ho kereke tse supileng tsa Asia; ho Efese, leho Smyrna, leho Pergame, leho Thyatira, le Sarda, le Filaedelfia, le Laodisea.

 

Jesu O hlalosa hape hore ke wa pele le wa morao. Mongwaha wa pele o lokelwa keho lokisa ke wa ho qetela.

 

Esita le lentswe“ASIA” hantle feela. Letere ya ho qetela “A” etshwanang lea pele “A”.

Matheba ao a makgubedu a hlalosa Asia. Roma e entswe ka letheba le letala.

 

 

Metse ena e supileng ehaufi haholo le tsela.Modimo O hlalosa seo eleng sona, eseng ha kalo ka hobane ele pela tsela “tseleng eleetong” kapa ka “tatelano ya nako”, jwalo kaha ehlalosa nako etlang. Diabolosi o hlolwa ke nako. Modimo O porofeta ka nako. Boporofeta ke bona boetsang Bibele ebe ntho ya nnete. Hona ke stempe sa Modimo.

 

 

Tsela ya Efese (1) hoisa ho Laodisea (7) ebontshiwa mona ho mmapa.

Jwale hotla matla a sebele a Modimo. Modimo O entse motho emong le emong wa sebaka seo. Mme kereke tseo tsa nako etlang moo. Sena saebonahatsa nako eo Modimo A sebetsang ka yona.

Ntho ena eqala e mennwe.

Tsela etloha ho Efese efihla e arolwa ke dipolotiki tsa Pergame (3) ebe hoba hobe haholo. Kerekeng ena ya boraro eba tlasa puso ya mmusisi Constantine ya ileng a hatella hore ho nkuwe taba ya pagane ka hare ho kereke ya Roman Catholic. Ka ditjhelete tsohle tsa sebaka sa Lateran seo Constantine a seneileng bishopo wa Roma, bishopo wa Roma oba matla haholo hoka busa kereke, eo eneng ele ona mokgatlo wa Roma otlang ho roba mokgatlo wa Roma, kaho hlola pherekano. Ebe ho latela tlala ekgolo, dikotlo, moferefere, le dipolao tsa bodumedi tsa Mongwaha o Lefifi. Bo Pope le bona ba kgothaletsa polao ya Palestina hore ho bolawe Muslims. Ho bile le enngwe ejwalo ka ya Albigense mane borwa ba France, le Waldense mane Alps,le Jan Hus wa Bohemia eleng hore kereke ya Roman Catholic e ile ya makatsa bakgahlano le yona. Ebe kereke ekgutlela hape ho Efese ka Reformation ya Martin Luther (5) le mongwaha wa dimishinare wa John Wesley (6) le tsoseletso ya Pentecostal ya Moya o Halalelang mongwaha wa kereke ya Laodisea ka 1906 mane Los Angeles (7).

Qetellong, kereke ene ehloka nnete ya tsoseletso ya Nnete ya Mangolo. Moporofeta Elia o hloka ho busetsa kereke tumelong ya baapostola.

Empa moetlo wa kereke o nka sebaka wa hore modisa ebe yena hlooho ya lelapa. Sena se nnile sa etsahala le nakong efetileng. Leru la 1963 yaeba taba ya Hotla Labobedi ha Kreste, leho theoha ha Lengeloi le Matlahadi la Tshenolo 10. Setshwantsho sa Moena Branham mahlong a “Badumedi ba Molaetsa” ho fetoha ha moporofeta “lentswe la lengeloi la bosupal”. Eba motho ya senang diphoso, le dikhoutu tsa hae, tse moetsang Modingwana “Lentswe la Modimo”, dika emela Lentswe la Modimo. Ebe ofeta motho, jwalo kaha ba bolela“Mora Motho”. Tshusumetso “ho rapelwa” kapa setshwantsho sa moporofeta Daniele seqadile mongwaheng wa pele wa Baditjhaba wa Babylona. Tshusumetso ya diphiri tsa Babylona tse senolwang ka hare ho Bibele nnete ke hore batho bao eleng Badumedi ba Molaetsa baetsa sona seo, ka dikhoutu tsa hae tse emelang Lentswe la Modimo, mongwaheng wa hoqetela wa Baditjhaba Laodisea. (Vicarius Filii Dei ebolela“Sebakeng sa Mora wa Modimo”. Sena 666, palo ya sebata. Badumedi bana ba Molaetsa ba tsamaya moo holeng kotsi haholo).

Haho motho yaka emang bakeng sa Jesu kapa a nka sebaka sa Hae.

Ka tsela ejwalo. Emong le emong wa badumedi ba Molaetsa onale dikhoutu tsa hae.

Sehlopha sa baetapele ba lokela hoka etella mohlape pele eseng modisa. Haho lengolo lereng boshome ke ba modisa.

Haho lengolo lereng re lokela hoka kopana ka moahong wa “kereke” kapa ka hare ho tabernakele.

Badumedi ba pele bane ba kopana ka hare ho matlo.

Sena ke sebaka sebolokehileng.

BAROMA 16:3 Le dumedise Priscilla led Aquila bathusi baka ho Kreste Jesu:

5 Leboele le dumedise kereke eka hare ho ntlo eo.

I BAKORINTHE 16:19 Kereke e Asia eya le dumedisa. Aquila lePriscilla baya le dumedisa Moreneng, le kereke ka tlung.

DIKETSO 8:3 Jwalo kaha Saule, o ile a hlorisa kereke, a kena ntlo le ntlo, mme a lahlela banna le basadi teronkong.

BAKOLOSE 4:15 Dumedisa baena moo Laodisea, le Nymphas, le kereke eka hare ho ntlo.

Monyetla wa hoqetela wa ho baleha Laodisea (7) ho kgutlela Efese (1) ka tsela ejwalo re lokela ho kgutlela ho yona, hole le diphoso tsa dikhoutu. Hole le puso notsi ya badisa.

TSHENOLO 3:14 Ngolla lengeloi la Laodisea

20 Bona, ke eme monyako, kea kokota: ha motho a utlwa lentswe laka, mme a bula monyako, ketla kena, mme keje le yena, le yena le nna.

Jesu A eme monyako kantle ho kereke ya Laodisea. Ha A hlalose letho. Sena sekenyeletsa le kereke tsa Molaetsa, ka diketso tsa bona. O bua le motho ka bonngwe. Re kaba le tjhebelo pele ele nngwe feela: kae kae re kgutleletse kerekeng ya Efese moo mongwaha ona o qadileng teng. Re lokela ho dumela ntho ele nngwe feela ho Selekane Sesetjha. Esita le mabitso ana a mangata.

“ho Efese (iketlileng, shebane le seo), mme ho Smyrna (ho baba, lefu), ho kereke ya Pergame (hoya nyetseng), ho Theatira (mosadi ya laolang), leho Sarda (ho phonyoha), leho FiladelFia (lerato la boena), leho Laodisea (ditokelo tsa batho)”.

Mongwaha wa kereke ya pele, re leboha Paulose le baapostola, bane ba nale nnete kamor hore baapostola, badumedi ba iketlile. Bashebile Mangolo, empa ntho tseo eseng tsa Mangolo dikeneletse. Jwalo ka baetapele ba batho, Modimo O tsositse batho ba bangata mme abafokotsa. Millione tsa Bakresete ba bolailwe ke mmuso wa Roma habane ba baqosa. Ho baba le lefu dine ditliswa ke mmuso wa Roma. Mmuso wa Roma eleng Constantinea emisa ho bolaya batho. O ile a etsa hore batho banyalane le mokgwa wa meetlo ya pagane hore pagane etle eqhanolle ka hare ho kereke. Jwalo kahore 25 tshitwe, tswalo ya modingwana wa letsatsi, ene ele tswalo ya Jesu. Ebe mmuso wa Romaoya ema tlasa kgapo ya dibarbariane, le Roman Pope atsohe jwalo ka ho itshetleha tlasa dibarbariane jwalo ka marena, ele ho boloka marena a mang.Ke monna ya tlotsitsweng feela wa Catholic akabang morena. Ka tsela ejwalo marena a dibarbariane ane a sireletsa kereke ya Roman Catholic hore e kgone ho laola karolo eka botjhabela ya Europe. Mosadi o emetse kereke. Kereke ya sebele ebitswa Monyaduwa wa Kreste.

Ho bolelang hore kereke ya Catholic ene ele mosadi ya neng a laola nakong ya Mengwaha eLefifi.

Yaba hotla diReformara tsekang Martin Luther mane Germany lehlola ho sutha mohopolong wa Catholicism, mme yaeba karolo ya motsamao wa Protestant. Yaba John Wesley oqala tshebeletso ya kantle bakeng sa kereke. Sena se ile sa lebisa leratong la boena ho baena ba pagane hoba lebisa mose ho mawatle bakeng sa ho pholosa bahetene.

Yaba hotla modumo osa tlwaelehang wa nako ya rona, mohlolo wa technological advancements, intho esa tlwaelehang, le thuto ya univesiti “ho tiisa” evolushine le Big Bang eleng ntho tse lekang ho senya Bibele. Ho tlosa mahlo ho Jesu, batho bane barata mehopolo ya bona. Ditokelo tsa batho dientse hore hobe le mekgatlo ekang 30000 dikolong tsa bodumedi. Bakrestye barata ntho tsa bona mehopolo eo, uho phahamisa, le moruti wa kgetho tsa bona. Botolok ba bona ba dikhoutu. Ba mmalwa batlang ho batla botoloki ba Selekane Sesetjha. Ka bomadimabe, mongwaha o nang le dineo empa ele o lefifi, ofoufaditsweng ke leruo, bakwalletswe ke mantswe a modisa, eleng moruti. Empa ka hare ke lefifi Kganyeng.

JOHANNE 3:19 Mme sena ke kotlo, Lesedi le tlile lefatsheng, mme batho baratile lefifi ho nale lesedi, ka baka la mesebetsi ya bona emebe.

Lefatsheng le tshosang latsunami le tshisinyeho ya lefatshe.

 

 

TSHENOLO 1:12 Mme ka hetla ho bona lentswe le buang le nna. Mme hake retoloha, ka bona dikandelara tse supileng;

TSHENOLO 1:20 …. mme dikandelara tseo o diboneng ke dikereke tse supileng tsa mongwaha.

Hare moo Modimo A batlang hore rebe teng. Hare shebe lehlakoreng la Modimo. Ho bona lentswe leo le buang, Johanne o ile a lokela hoka hetla. Ho hotla ho bolela ho sokoloha. Senotlolo sa bophelo ke pako. Re nale diphoso tse ngata hofeta kamoo reka nahanng ka teng. Empa ka baka la mongwaha wa rona o foufetseng, mme hare tsebe seo. Re nahana hore re hlalefile.

ISAIA 55:9 Empa jwalo kaha mahodimo a phahametse lefatshe, tsela tsaka le tsona jwalo, mehopolo yaka hase mehopolo ya lona.

Leha ekaba keng seo Modimo A se senolang ka hare ho Bibele ebe etlaba mehopolo efapaneng lea rona. Ka tsela ejwalo ere lokela hoka itlhokomela, hobane mehopolo ya rona ekek ya lekana lea Modimo.

LUKA 17:10 Ka tsela ejwalo, mme tlare hale se leentse tsena tsohle, ere, re bahlanka ba senang molemo: re entse seo eneng ele mosebetsi wa rona.

Ho hloka molemo keho sebetsa osa lebelle tefo. Esale Bibeleebolela hore re bahlanka ba senang molemo, re etsa diphoso tse ngata ho nale ho loka. Re nale tumelo tse ngata tsesa lokang, bapriesta, badisa, le batho ba bang, le dintho tseo rereng ke ditshenolo.Ka tsela eo re nahana hore re bohlale, empa re lahlehile tahleho ntle le Modimo. Ke mohau wa hae feela ore bolokang, eseng mesebetsi kapa tsebo ya rona.

 

 

TSHENOLO 1:13 Mme mahareng a dikandelara hone hole Yakang Mora Motho, cka seaparo seselele sefihlang maotong, a itlamile ka senyapa sa kgauda thekeng.

Dikandelara tse supileng ke dikereke tse supileng tsa mongwaha. Ke Motho Ale mong feela ya sa bonahaleng. Jesu. Haho motho ya kileng A bonwa le Yena. Haho motho yaka tshwanang le Yena. Johanne ha aka a bona Paulose, kapa William Branham. Rona Bakreste re lokela ho tseba hore Jesu Oka hodima tsohle. Jesu O mahareng A dikereke ka nako tsena tsohle. Leha ekaba eng e etsahalang, Jesu O teng hoba jarisa mathata ao. Jesu ke Yena feela motho ya hare ha dikereke ka nako tsohle.Motho ka mong, leha ekaba wa semoya, aka emela karolo ele nngwe feela ya semoya. Ho bolelang hore haho yaka tshwanang le Jesu.

 

 

TSHENOLO 1:14 Hlooho ya Hae ene eka boya ba nku, ele tshweu jwalo ka lehlwa; mahlo a Hae eka lelakabe la mollo;

Boya bo bosweu ke Moahlodi. Boputswa bo bolela ka botsofadi, empa bosweu bo bolela bohlale. Hare lokela hoka ahlolana, ke Jesu feela ya nang le bohlale boo.

JOHANNE 5:22 Etswe Ntate ha Ahlole, empa O neile Mora matla ao:

Jesu O ahlola jwalo ka motho, eseng jwalo ka Modimo. Jwalo ka Motho, O utlwisisa

JOHANNE 12:48 Ya Ntatolang, mme asa amohele mantswe aKa, o nale ya tlang ho moahlola: mantswe ao kea buileng, atla moahlola motsotsong wa hoqetela.

Retla ahlolwa ka sengodilweng ka hare ho Bibele.

Mahlo a Hae eka lelakabe la mollo. Kahlolo ya Hae etlaba bohloko haholo. Mahlo a Hae atla sheba lebaka. Ha resa dule le Mangolo re mathateng.

Lentswe ka leng letla fdeta setulong sa kahlolo: “Ho ngodilwe …”. Haebe sesa ngolwa ka hare ho Bieble, selese.

 

 

TSHENOLO 1:15 Mme maoto a Hae ene eka koporo, etyhesitsweng; mme lentswe la hae eka metsi a mangata.

Maoto koporo.

DEUTERONOMA 28:15 Empa hotla etsahala, iha leka utlwa lentswe la Jehova, le etsa kamoo lebolelang ka teng hoya kamoo kele laetseng tsatsing lena; hore thohako tsohle tse ho lona, mme ditla lefeta:

23 Mme Lehodimo leka hodima lona letlaba jwalo ka koporo, mme lefatshe leka tlasa maoto a lona letlaba jwalo ka tshepe.

Koporo ethata, mme e emetse kahlolo. Haele ya shwelang nnete akeke a ahlolwa. Matshwenyeho a rona o tsamaile jwalo ka koporo hara malakabe a mollo wa Diabolosi. Leha hole jwalo lentswe la Hae le utlwahala lele monate. Empa lentswe la Hae ekare sekgohola.

 

 

TSHENOLO 1:16 Mme a tshwere letsohong la hae dikandelara tse supileng: hotswa molomong wa Hae hole sabole eleoditswe ka nqa tse pedi: mme sefahleho sa hae sekganya jwalo ka letsatsi.

BAEFESE 6:17 … mme sabole ya lentswe, eleng lentswe la Modimo:

Lentswe la Modimo ke sabole eo re lwanang ka yona, eseng ho lwana ka nama, empa ho bolaya mehopolo ya Satane re lokela hoka lebeha mehopolong ya rona. Ike ntwa ya mantswe, nnete le diphoso.

Sabole e leoditsweng ka ntlha tse pedi. Nnete etlamahanya Selekane sa Kgale le Sesetjha. Bobedi Dilekane tsena dihlahisa nnete.

Sefahleho sa hae ene eka letsatsi, ho kganya kgotso. Jesu ke Lentswe la Modimo mme hare lokele ho phehisana le yena. Kganya ya Hae, bohlale ba Hae, kamehla bofeta mehopolo ya batho. Mehopolo ya rona. Letsatsi le dikadika aseng. Mme letstsi mahlasedi a lona kea mahala. Fetolelo ya King James ya Bibele efumaneha mahala. Mang kapa mang akaba le kgatiso ya yona mahala. Haho motho yaka fetolelang lentswe la Modimo. Tse ding difetolelo tsa Bibele ke dikgatiso tsa monna emong. Ka tsela ejwalo Lentswe la Modimo leka tsela eo feela, jwalo ka botle ba letsatsi. Mohopolo o motle wa motho otshwana hantle le tsela ya bodumedi ba hae – ke ntho feela elekantsweng.

Bibele ke Noka ya Bophelo. Rekeke ra nahana ka dikhoutu mme rebe rere ke nnete.

 

 

TSHENOLO 1:17 Mme yare ha ke Mmona, ka wela maotong a Hae eka ke shwele. Mme A beha letsoho la hae hodimaka, are ho nna, Oseke wa tshaba; Ke wa pele lewa morao:

Bopteng ba Jesu, moporofeta emoholo Johanne o ile a fetoha lefela. Ha feela retla ka nnete boteng ba Jesu eseng ka mehopolo ya rona. Letsoho la Hae le letona lehlalosa matla.

MATTHEU 26:64 Jesu Are ho yena, oboletse teng: leha hole jwalo kere ho wena, Hotloha jwale letla bona Mora motho A dutse letsohong le letona la Ntate, mme a theoha ka leru hotswa lehodimong.

Matla Modimo a sebetsa ho rona hare shwa boroneng. Re tshwasehile mehopolong ya rona. Ha reshwa ka ho rona, ebe Modimo Aka re sebedisa ka tsela ya Hae, hobane re keke ra sebedisa mehopolo ya rona. Hoka seletsa Modimo, O lokela hore isa moo A ratang. Ke lona lebaka le etsang hore re hlolehe hoka kgetha kereke ya rona. Seo ke thato ya ronal, eseng ya Hae.

“Ke wa pele le Wa morao” -- Ohang hape sena sehlalosa. Mongwaha wa kereke wa pele one o nale nnete. Nnete ya lahleha. Ke kereke ya hoqetela ke yona feela etlang hoba Monyaduwa kaho kgutlela tumelong ya baapostyola. Hare lokele hoba le mehopolo ya rona. Hare lokele hoka itshetleha hodima mehopolo le dikhouto. Hare lokele hoka itshetleha hodia seo. Seo reka se etsang feela ke hore, re kgotsofatse Modimo, keho latela dithuto tsa Selekane Sesetjha, mme resa tshepe mehopolo ya rona “ka bohlale”ho fokotsa seo. Re nahana hore re bohlale. Re nahana hore ho khouta dikhoutu hore neha bohlale. Empa rea ithetsa. Bohlale ba rona botshwana le lebone le timelang. Okeke wa lekanya lebone le Letsats. Ke Jesu feela ya kang kganya letsatsi. Ke Bibele eo re lokelang ho etsisa.

 

 

TSHENOLO 1:18 Kea phela, Knebe ke shwele; mme, bona, Kea phela kahosa feleng, Amen; mme ke nale senotlolo sa lefu le dihele.

Hape Jesu Ohlalosa hore Oya phela hara mengwaha ya dikereke tse supileng, mme O hlalosa taba ya tsoho ya ho kgutlela kerekeng ya pele ya mongwaha. Eleng hore ha A batle hore efetohe, obatla hore etshwane le nakong ya Paulosele tsela ya thero ya baapostol ka matla a tsoho ya bafu. Re lokela ho kgutlela tseleng ya dithuto tsa bona. Tsela ya rona ya jwalo ya tlhaloso, haeba ene esa rerwe, ho bolela hore ene ele phoso. Jesu Oile a leba mane hoba lahlehileng ka baka la Diabolosi, A nka matla A dihele. Ho tloha ka nako eo hahop Mokreste eo Jesu A modumeletseng bakeng sa seo. Bakreste haba lokele ho tshaba dihele, hobane seo seetsahala ha Modimo A sedumella, le hopre lefu ke thato ya Modimo.

Kereke ya boraro lea bone re bona esesa ka hare ho thetso, ya meetlo ya pagane, mme boitshunyako ba dipolotiki bosenya dintho. Empa Jesu O nale dinotlolo tsa dihele, ka tsela ejwalo ha tsohle dine dilahleha ka nako ya Mengwaha e Lefifi, O ile A bula mamati a tsebo, tsebo ya kgatiso, ale matla a Reformo a ile a kgutlela tseleng pholoso ya Bibele ka tumela seo sa fedisa matla a Mengwaha e Lefifi. Ya lokafatswa ke mongwaha wa bohlano. Bona ene ele bohato ba pele baho kgutlela tseleng ya baapostola. Matla A boapostola a itshetlehile ho Selekane Sesetjha.

 

 

TSHENOLO 1:19 Ngola dintho tseo o diboneng, le tseo o dibonang, le tseo ditlang hotla;

Johanne one a lokela hoka ngola dipono tsena“tseteng”, eleng maemo a makatsang a matahanyang mongwaha wa kereke ya jwale "lea tlang hoba teng nakong etlang”, jwalo ka wa lemo tse 2000 tsa pele ya tshenolo ya kereke. One ase a bona nako ya kereke ya Efese. Onea se a bona boetapele ba batho ka hare ho kereke, eleng ho tlosa batho thutong ya baapostola.

III JOHANNE 1:9 Ike ngolla dikereke: empa Diotrefese, ya neng a tlisa lehloyo mahareng a rona, ha aka are mamela.

10 Ka tsela ejwalo, haeba ketla, ketla hopola mesebetsi ya lona hoisa lefung, kahore amohela (baapostola) ka mantswe a matla: leka tumelo, ka kamohelo ya baena, lehop hanela baena bao, mme ba baleleka ka hare ho kereke.

Baetapele ba pele bakereke, bane batshwana le badisa ba nako ya rona, bane ba laola kereke, balatola dithuto tsa baapostola eleng Lentswe le ngodilweng, mme baleleka batho ka hare ho kereke baneng basa dumellane le bona. Johanne o ile a newa ho bona taba ena. Ene ese tsela entle kapa setshwantsho se setle.Leha hole jwalo Johanne otsebile nnete ka baka la kkereke ya pele, ho bao baneng ba batla ho latela nnete.

Johanne o itlhahisa jwalo ka moholo. Baholo, plural, eseng modisa ya laolang. Johanne ha aka anka maemo a moapostola. O ile a leka hoka lokisa taba yaboena. Eseng tsela ya Banikola ya motho ale mong a laola kereke. Lentswe “modisa ” lehlaha hang feela ka hare ho Selekane Sesetjha, mme lea kgalemuwa Selekaneng Sesetjha.

III JOHANNE 1:1 Moholo ya ratehang Gaius, eo ke moratang.

4 Ke ile ka thaba hake fumana hore le eme nneteng.

“ Bana baka”. Balatelang thuto ya baapostola, jwalo ka thuto feela ya Selekane Sesetjha.

Johanne o entse Buka ya hoqetela ya Selekane Sesetjha. Kamora lefu la baapostola kaofela ba Selekane Sesetjha, Johanne ene ele wa hoqetela moapostola ya neng a setse lefatsheng, motho ya matla haholo ya neng a kgona ho tsamaya dibaka tse pedi lefatsheng mona le sebakeng seseng hape.Yena Ale Mong feela a rutilwe ke Jesu, a fumane kwetliso ho Jesu,hoba le tshusumetso ematla jwalo. O bile le tshusumetso enngwe ho Selekane Sesetjha. Esale ho tloha ka nako eo, haho emong a kileng aba le tshusmetso ya Bibele.

Meya ya rona e itshetlehile hodima seo. Empa Johanne o ile a etsa kgetho e nepahetseng.

MIKIA 5:5 Mme monna enwa otlaba le kgotso, ha Aseria a kena naheng: etlare ha kena motseng, ebe retla phahamisa kapele ho yena badisa ba supileng, le banna ba robileng mono ole mong bapele.

Bobe bohlasela motse wa Assyria e emetse Diabolosi.Hang hape kereke e amohela baetapele ba batho ka baka la moruo. Satane otla phahama ka hodima moaho. Ka 312 mmusi Constantine o file entle haholo paleisi ya Lateran mane thabeng ya Caelian a eneha bishopo wa Roma ya neng a dula sebakeng sa Pope. Yare ka lemo tsabo 1500 Vatican e ile ya hlahiswa mane Rome ka moaho o phahameng. Kereke ya Roman Catholic ya beha baetapeles. Protestants ene esa dumellane le mabaibai ao a baetapele. Empa Satane one atla nne a nke meaho yona eo hape. Satane o rata meaho emetle.

Empa Modimo A tsosa banna ba robedi batshepehang. Bana ene ele banna barobedi ba ileng bangola Selekane Sesetjha. Mattheu, Mareka, Luka, le Johanne bangotse DIevangedi. Luka a ngola buka ya Diketso. Paulose a ngolla Baroma le Baheberu. Jakobo, Peterose, Juda. Mme yena Johanne angola buka tse tharo tsa hoqetela, mmoho le Tshenolo ya Jesu Kreste.

Yaba Modimo O hlahisa mangeloi a mang hotswa ka makgalo, nakong ya mengwaha ya kereke tse supileng, banna bana basupileng emeong le emong ake a eme jwalo ka lenqosa bakeng sa kereke tse supileng tsa mongwaha. Paulose o thusitse ho ngola tse ding tsa dibuka tsa Selekane Sesetjha. Bana ba bang ba ile bathusa ka hore basupe mangeloi ana, batseba kapa basa tsebe, ha bane ba bontsaha ka tsel;a ya Selekane Sesetjha. Lengeloi ke lenqosa hotswa lehodimong. Hobane banna bao bane baetellwa pele ke mangeloi, Modimo O bitsa banna bao ele mangeloi, hobane batlisitse molaetsa bathong.

Ka tsela ejwalo hoba le diqabang ka hare ho kereke ka baka la sena seo eleng moetlo, mme hoba le badumedi ba sebele bashwang ka baka leo, basa batleng hoba seseng lefatsheng lena, mme ba mpa balatela baapostola.

 

 

TSHENOLO 1:20 Tsephiri sa dinaledi tse supileng tseo o diboneng letsohong laka, le dikandelara tse supileng. Dinaledi tse supileng ke mangeloi a kereke tse supileng tsa mengwaha: mme dikandelara tse supoileng ke dikereke tse supileng.

Lenqosa la kereke ya pele ke Paulose, mme le ile la amohelwa ke batho, leha ane anale bofokodi ba botho. Mohlomong mahlo a hae ane a senyehile tseleng eyang Damaseka.

BAGALATE 4:13 Lea tseba hore ho bile thata jwang hore re tlise Evangedi ho lona pele. Moleko oneng ole nameng yaka, kapa ho latola; empa la nkamohela jwalo ka lengeloi, evsita jwalo ka Kreste Jesu.

Modimo O ile a bitsa le banna bakeng sa mongwaha wa kereke ka nngwe, lengeloi - lenqosa, Naledi, lebone le kganyang la nako eo.

Ebe kandelara tse supileng diemetse kereke tse supileng tsa mongwaha, kandelara ka nngwe e emetse kereke ya mongwaha.

Hare latele kandelara ka nngwe:

 

 

 

Letsatsi le leng la dipuo tsa Pentecost ka matla a maholo hadi a Sematlahadi ke letsatsi la kereke ya pele ya mongwaha.

Sena ke kereke ya bohlokwa ya Modimo, jwalo kaha ho boletswe bukeng ya Diketso. Sena sene se emetse feela kereke.

Modimo O qadile kereke ka tsela eo Yena A ebatlang ka teng.

Jwale o ebatla ka tsela eo A eqadileng ka teng.

 

Yaba maemo aya hana ka baka la tsela eo eqadileng ka teng ka baka la baetapele ba bathoe. Kereke ya sebele ene esena baetapele ba batho.

 

 

 

Mmusi wa Roma Constantine a kenya dipolotiki tsela ya pagane ka hare ho kereke. Ka tsela ejwalo lebona la fifala ka nako ya Mengwaha eLefifi. Mokgatlo o pusong ya kgolo ya Pope.

 

 

Dipolotiki tse kotsi tlasa Pope tse kenyeletsang dipolao ke kereke ya Roman Catholic etshwere matla mane Europe hahone hole tlasa kgapo ya dibarbarian.

Nnete e ile ya tloha ha Bibele ene esa dumellwa ho balwa.

Bobe boneng bole ka hare ho kereke boile batlosa thuto ya Selekane Sesetjha le kereke tse supileng tsa mongwaha.

 

 

Empa yaba Modimo O kgutlisetsa kereke moo A ebatlang.

JOELE 2:25 Ketla busetsa nako eo ejelweng ke ditsie, bookgolane, leke marutle, marutle, sesole saka se seholo hara lona

Ho tliloba le mekga emene yaho busetsa kereke maemong. Ezekiele o boletse ntho yona eo. Metsi a bolela Lentswe la Modimo le phedisang.

Bohato ka bonngwe ba Reformation botlisa nnete e tebileng.

Luther o ile a tlisa poelano kerekeng ya 5.

 

 

Wesley a busetsa kgalalelo mongwaheng wa kereke ya 6.

 

 

“PHELA” ke kgahlano le “BOBE”. Hlalosa BOBE hotswa kaho le letsheadi o fumana PHELA. Sephiri kamora lentswe “phela” keho laatsa botle boneng bole ho baapostola.

Pentecost ya kgutlisetsa dineo tsa moya kereng ya mongwaha wa 7.

 

 

Empa seo sene sesa lekana. Jesu O boletse hore re hloka Nnete le Moya.

JOHANNE 4:24 Modimo ke Moya: mme bohle ba Morapelang ba Morapele ka Moya leka Nnete.

Jwalo ka kereke ya bosupa re lokela ho latela tsela ya Bibele ya tumelo hoya ka Selekane Sesetjha. Mongwaha wa bosupa o bolela seo. Peo ejadilweng ehloka kotulo.

 

 

Thuto ena etla lokisetsa ba bangata.

EZEKIELE 47:3 Mme etlare monna ya tshwereng kgwele a leba botjhabela, a fihle a lekanye ditswe, mme a ntlisa hara metsi; metysi a ne a fihla maqaqailaneng.

4 Mme a lekanye hape tse sekete, mme a ntshedisa metsi; metsi ane a fiuhla mangoleng. Hape a lekanye sekete, mme a ntshedisa hape; metsi a ne a fihla lethekeng.

5 Kamora moo a lekanya sekete; mme metsi ane a lekana le noka mme kesa kgone ho tshela: hobane metsi ane a phahme, metsi aho sesa, noka eo eneng okeke wa etshela.

Pusetsong enngwe le enngwe Bibele ehlahisa tshenolo e itseng. Mohato wa bobedi one o tebile haholo ka hare ho Bibele.

1. Tokafatso.

2. Kgalalelo

3. Kolobetso ya Moya o Halalelang

4. Poelanyo ya nnete.

Ezekiele o bone lefella la masapo a omileng.

Hone ho nka kgato tse nne hore a phele. Mesifa. Nama. Letlalo. Bophelo

EZEKIELE 37:3 Mme are ho nna, Mora motho, na masapo ana aka phela na?

6 Mme ketla beha kgalalelo hodima hao, mme otla tlisa bophelo hodima ona, mme a kwahelwe ke letlalo, mme ke kenye moya wa bophelo kaho ona, mme otla phela; mme otla tseba hore ke Modimo.

Ke hona moo poelano etlabeng ephethehile.

 

 

Sena ke dikandelara tse supileng, ka kandelara emahareng ele kereke emahareng, ere bontsha kopano ya semoya ho tloha morao kwana nakong ya Reformation tlasa Luther yatlang ho kgutlisetsa hantle feela Monyaduwa tumelong ya kereke ya Selekane Sesetjha.

 

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23