Mengwaha ya Bapatriakere

Ona ke mosebetsi o monate "wa bofokisi" thuto ena. Hoya ka temana tsa Bibele, o fumana mongwaha wa bapatriakere, mohlala Adama, Noahe le Abrahama.

Re hlokomela ntho ya bohlokwa haholo tabeng ena, mohlala

Lebella mabaka ke ana tlase mona.

 

Selemo sa tswaloSelemo sa lefuSelemo ha ngwana atswalwaSelemo ha ashwaMangolo(s)
Adama0930130930Gen 5:3, 5
Setha1301042105912Gen 5:6, 8
Enoke235114090905Gen 5:9, 11
Kainane325123570910Gen 5:12, 14
Mahalalele395129065895Gen 5:15, 17
Jarede4601422162962Gen 5:18, 20
Henoke62298765365Gen 5:21, 23. Ha akaba ashwa, empa o ile a fetolelwa
Methusele6871656187969Gen 5:25, 27
Lameke8741651182777Gen 5:28, 31
Noahe10562006502950Gen 5:32, 9:29, 11:10
Sema15582158100600Gen 11:10, 11
Arafaxade1658209635438Gen 11:12, 13
Salahe1693212630433Gen 11:14, 15
Ebere1723218734464Gen 11:16, 17
Pelege1757199630239Gen 11:18, 19
Reu1787202632239Gen 11:20, 21
Seruge1819204930230Gen 11:22, 23
Nahore1849199729148Gen 11:24, 25
Terahe18782083130205Gen 11:26, 32, 12:4, Diketso 7:4
Abrahama20082183100175Gen 21:5, 25:7
Isaka2108228860180Gen 25:26, 35:28
Jakobo2168231591147Gen 41:29, 30, 46, 45:6, 47:28
Josefa2259236933.5110Gen 41:50, 48:5, 50:26


ages-of-the-patriachs