Lenyalo Le Tlhalo Karolo 2
Leano la Modimo ene ele ho tlisa batho ka tsela enngwe e itseng eo baneng ba keke baeshwa lekamohla.

Hona haho yaka ha kgoneha ka taba ya thobalano hobane motho one atla shwa, haese ka tsela ya Jesu Kreste.

Eva one a loketse hoka tlisa ngwana Jesu ka tsela ya borwetsana. One a lokela hoka hola lefatsheng hoo aneng akeke a shwa. One a lokela hoka ntsha bahalaledi ba Hae hotswa leroleng mme bane ba keke ba lokela ho shwa, kaofela ba tletse bophelo bosa feleng.

Empa Modimo One A batla hore batho babe le boikgethelo.

Moputso wa boikgethelo one otswa tseleng tse pedi. Haosa kgone hoka kgetha ka bolokolohi o sallwa ke ntho ele nngwe feela eleng ho phela ka boipuso kapa pusonotsi. Eleng kgetho eo Adama le monyaduwa wa hae bane ba lokela hoka e etsa eleng ho emela hore Modimo A etse mosebetsi wa Hae, eleng hore Adama le monyaduwa wa hae bane basa tsebe letho. Eleng sebitswang ka tumelo ya sebele. Eleng ho lesa Modimo hore a etse tsohle kapa ho iketsetsa. Kgetho ya bobedi ene ele ho etsa mokgwa wa diphoofolo wa thobalano, hoya ka mohopolo wa motho o fokolang. Ha Adama le Eva bane ba etsa thobalano mme balahleha ho feta. Ka bomadimabe, ba ile ba nka keletso ya sekamotho, eo eneng ele phoofolo, bahlahisa motho ka tsela ya thobalano. Haele hantle Eva one a sena popelo bakeng sa Jesu hore Aka tswalwa ke yena.

Ka thato ya Hae ya Bophelo Bosafeleng, Modimo O ile A lokela hoka dumella thobalano ya batho.

GENESE 3:16 Ho mosadi are, Ketla o ekeletsa mathata a pelei (bonngwe. Eva one a lokela hore a emodiswe ke Moya o Halalelang bakeng sa hore a tswale Jesu);

Jwale Modimo One A tlilo dumella thobalano bakeng sa Eva one a lokela ho ima ka thata hore a kgone ho tlisa bana.

Kajeno hase ntho elokileng kapa entle hobane bana ba nale lefutso leo la batswadi ba bona. Haebe mora kapa moradi a nyala, sena se ama le bana ba bona. Empa Adama le Eva bane ba entswe ke Modimo bane ba nale madi a Modimo. Sena seka nka meloko ka meloko hoka boela madulong a sona. Pele ho Morwallo wa Noahe bane ba phela makgolo a dilemo sena se ama morabe wa batho. Kamora Morwallo ntho tsa fetoha lemo tsa fokotseha ka tsela emakatsang.

Hlokomela karolo ya bohlokwa. Hoba le bana ka tsela ya thobalano ebile kahlolo ya Eva. Leha ene ele hore one asa ikemisetsa ho tlisa bana ka thobalano.

otla tlisa bana ka thata; ditakatso tsa hao ditlaba ho monna wa hao, mme otla o busa.

Sena sehlahisa ka thabo se etswang ke Modimo, Modimo O boletse hore otla tlisa bana ka thata. Ho fihlela tsatsing lena entse ele yona taba eo, ha mme a tlisa bana oba tlisa ka thata ka basadi ba hodileng ba nang le boitsebelo. Mosebetsi wa bona hao bobebe.

Ho ngatafala ka thobalano ene etlaba ntho entle ho bao ba sebeletsang Modimo eboetse ele mathata ho bao basa sebeletseng Modimo.

Hantle ntle, Selekaneng sa Kgale, hobane Adama le Eva ba ile balatella tsela ya ho ngatafala ka tsela ya thobalano, Modimo O ile a dumella sena mme batho ba qala ho phela jwalo ka diphoofolo eleng diantshi tse nyalang sethepu tse phelang ele nngwe empa e nale basadi ba bangat. Diphoofolo di nale nako ya tsona ya ho batla thobalano eleng nako eo dilokelang hoba le bana ka tsona hang ka selemo. Eleng hore dilaolwa ke Modimo thobalanong ya tsona. Empa ho batho, boitaolo ba thobalano habo laolehe. Ka tsela ejwalo ho selaolehe hona ha thobalano ho tlisa mathata ngatafalo ya batho ka tsela esa laoleheng. Le mahloko a thobalano le manyalong ka tsela emakatsang. Ebe ese ele tsela emahlonoko ka mokgwa o mohlolo, setlisang mathata ho ba belehisi, hobane sena sehlolwa ke thobalano eseng hoya ka moikgwa wa pele wa tlhaho. Mokgwa ona o tlisa taba ya hore hobe le bothata ho nako ya tswalo, ele hore haufi kapa pheletsong ho tlisa lefu. Hoja dibopuwa dine disa tswalwe ka tsela ya thobalano dine dikeke tsa eshwa. Dilokela ho jewa ke mofuta omong wa tsona. Empa sebopuwa ka seng se tswetsweng ka thobalano sea shwa. Ka tsela ejwalo thobalano etswela pele lehoshwa ka yona tsela eo. Empa thobalano ehlahisa bophelo ba nakwana.

 

Haeba motho Selekaneng sa Kgale tlasa Molao wa Bajuda ane a dumellwa hoba le basadi ba bangata. Empa a lokela ho phela tlasa Molao o senang sebe. Hone hose lea mong ya neng a kgona ho etsa seo. Tlasa Mohau motho o lokela hoba le mosadi ale mong feela tlsa Mopholosi, Jesu Kreste.

Haeba motho a nka molao one a lokela hore badule mmoho ho fihlela lefung, ka mantswe a mang o nale basadi ba babedi. Sena se mobeha tlasa molao.Empa molao okeke wa mopholosa, ka tsela ejwalo haeba a batla ho leba lehodimong, mme hone hose motho ya ka etsang seo. Lenyalo la hae labobedi eba bohlola kapele ho mosadi wa pele. Eleng sebolelang hore o mathateng ho Modimo. Monna omong feela ya neng aka kgona ho etsa sena mme Yena ke Jesu. Ka tsela ejwalo, hoya ka Molao, Aka nyala basadi ba bangata ka mokgwa oo Aka kgonang. Ebile ke Yena feela Monna yaka pholosang motho. Hobane kamano ya rona le Yena ke ya Moya eseng ya nama, Monyaduwa wa Hae Akaba le basadi ba bangata kamoo ho kgonehang hobane o tswetswe labobedi.

Empa Selekaneng sa Kgale ene entse ele leano la Modimo hoka kgutlisetsa motho leanong la Hae la pele la tshimo ya Edene, lenyalo ho mosadi ale mong feela.

Empa jwale Modimo O dumella thobalano ka hare ho lenyalo eseng kantle ho lenyalo.

Hang feela ha kano ya lenyalo ephethwa, haho tsela ya ho arola seo ho fihlela lefung. Eva o ile a etsa sebe empa Adama ha aka a mohlala.

Haho tsela ya hore monna le mosadi baka hlalana leha ekaba ka mokgwa ofeng feela.

Eva o ile a senya leano la ho dula ele morwetsana. Ka tsela eo Modimo O lebeletse hore mosadi abe morwetsana ha a kena lenyalong. Sena sebonahatswa ke mose o mosweu.

Modimo O neile mosadi lesira bakeng sa borwetsana ba hae. Modimo ha A batle menahano hangata ya sebe.

Haeba ese morwetsana, mme ha a hlalosetsa monna eo hore hase morwetsana, ebe kano eo kea lefela. Ha monna a fumana seo o nale tokelo ya ho mohlala. Haeba a nyala hape, o lokela ho nyala morwetsana. Empa sena hase lenyalo labobedi haele hantle ntle. Haeba, haeba a dumela ho motshwarela ka seo leha a se a tsebile ebe bobedi ba tlameletswe mmoho.

 

Ntho ya pele hake re tsebe hore sethepu ha sea dumellwa kajeno.

 

METSI.HOTSWA.LEFIKENG._ PHOENIX.AZ LABONE_ 55-0224 M-50 …

Hagare, ka tsatsi leleng, one a nale, lesea lenyorilweng. Lene leshwa. One a ipotsa bonyatsing ba hae, Mofumahadi Abrahama, Sara, hobaneng bane ba motshwere ka tsela eo. One a tshepahala, hoba sebeletseng ha hae. Mme hoya ka molao (kagle sethepu esale molao), one a ile a nyalana le yena, jwalo kaha ele molao.

 

MATLA.ASA LEKANYWENG_ OWENSBORO.KY SONTAHA_ 56-0129P

E-47 Ho bua le motho emong eseng kgale ka sethepu. Ditjhaba ka lefatshe lena lohle le molemo hahose sethepu. Ene etlaba mathata feela. Hoya ka tsela eo tlhalo e atileng ka teng, ho nyala hape, ho nyala hangata hape. Hobane re leka ka hohle hore re etse sena jwalo ka thuto ya Bokreste, mme okeke wa kenya mokgwa wa konyana ho kolobe. Tlhalo emolemo hae ele siko. Leha osa dumele sena Modimo Aka sheba tlhalo yabo O …

Jwale hopola, hopoala, oseke ware ke dumela ho sethepu; hake dumele seo.

Ke…?…seo Modimo Ase boleletseng… Moshe o itse… Bafarasi baitse ho Jesu, bare, “Hobaneng ha Moshe are dumeletse hoka hlala?”

Are, “O le dumeletse seo ka baka la pelo thata tsa lona.” Haho jwalo. Empa tshimolohong hone hose jwalo, hokeke haeba jwalo. Modimo O dumeletse seo ka baka la bothata ba pelo tsa lona.

 

VEKE.YA BOMASHOME A SUPILENG.YA.DANIELE_ JEFF.IN DA 89-141 SONTAHA_ 61-0806

209 Dinyeo Makgotleng a tlhalo Amerika a hlahisa tlhalo tse ngata hara basadi. Tshusumetso e phahame hara rona, le tlhalo ka tsela ejwalo, ho feta mane Fora kapa Italy, moo bohlola seterateng… Empa ke dihlola; ba rona mona ke banna le basadi banyetseng, mme banna ba mmalwa banyetseng ba leka ho phela le basadi ba bang.

Setjhabeng se nang le seo sethepu, ho molemo hofeta. Mme leha hole jwalo, sethepu hasea loka; rea tseba.

 

Selekaneng sa Kgale, tlasa Molao, monna one a dumelletswe hoba le basadi bafetang bonngwe. Empa eseng kajeno. Sefapano se ile sa re kgutlisetsa leanong la pele la Modimo, monna ale mong mosadi ale mong.

 

PEO.HASE.EKEKE.YAEBA.MOJALEFA.LE.LEHOLA_ JEFF.IN V-6 N-4 LABONE_ 65-0218

47 Emong, ka–ka Hagare, eo eneng ele mosebeletsi wa mosadi wa hae; ya ratehang, ya motle, wa MoEgepeta mosebeletsi eo Abrahama a tlileleng le yena Egepeta bakeng sa hae, hore ebe yena… mosebeletsi wa mosadi wa hae. Mme Sara, anahana hore Modimo ha A boloka tshepiso ya Hae, a bolella Abrahama ho nka Hagare, mosebeletsi wa hae, leho monyala, (eleng, hore sethepu sene sele molaong nakong eo) ele hore abe le ngwana; mme ke tsela eo Modimo A neng A nahanne ka teng, hore a mobelehele ngwana ka Hagare. Empa re fumana hore hone hose ka tsela eo.

 

PEO.EKEKE.YAEBA.MOJALEFA.LE.LEHOLA_ JEFF.IN V-6 N-4 LABONE_ 65-0218

70 Jwale hlokomela Sara, pelaelo eo, hotswa setjhabeng sa Bajuda a holetse moo. Hotswa, hotswa ho Sara, ha hlaha Isaka; hotswa ho Isaka, ha hlaha Jakobo; Jakobo ha hlaha bahalaledi; hotswa ho bahalaledi, ha hlaha setjhaba.

71 Maria, tumelo ya morwetsana, ya hlahisa ka nnete, Peo ya Sebele ya Lentswe ya fetoha Nama. Oya bona? Basadi, basadi ba bararo Peo hane ebonahala. Emong wa bona haele hantle ntle ene ele sehlola, tlasa sethepu; babobedi ene ele mosadi ya lokolotsweng; mme wa boraro one a rata thobalano,empa ka tumelo o ile a amohela Lentswe. Hagare, Sara, bobedi Sara le Hagare, ene ele thobalano; empa Maria ene ele morwetsana, ka Matla A Lentswe. Hantle feela.

Esita le tlasa sethepu ene entse ele phoso bakeng sa seo, ene entse ele phoso. Modimo O ile A iphapanya molato wa Selekane sa Kgale bakeng sa Selekane se Setjha. Jesu Ke Lesedi la jwalo la lefifi, eseng ho pata bohlola. Bohlola haele hantle ntle ke sona sebe sa maqalo. Haho sebaka sa seo ha jwale. Ke sebe se seholo bakeng sa monna hoba le basadi babedi.

 

LENYALO.LE.TLHALO_ JEFF.IN V-3 N-13 SONTAHA_ 65-0221 HOSENG

202 Jwale lea bona, “kamora” tshimolohong, hone ho lekela hore ho hlahiswe seseng hape. Jwale sena setla letshosa. Na lekgathetse? [Phutheo ere , “Tjhe.”–Mong.] Hanyane feela.

203 Ebe ha selekane se menahaneng seqala mahareng a monna le mosadi, ka thobalano, selekane seseng hape (eseng sa maqalong, empa selekane), jwale ke sona se ileng sa hlahiswa? Sethepu, ka hohle. Yaba, kamora seo tshimolohong, sethepu sa qala mahareng a motho le diphoofolo; kamora tshimolohong, kamorao ho howa. jwale Modimo, ka tumelo, o hlahisa seseng mona hape, ka thobalano, selekane sa pele sene se sena thobalano. Na le dumela seo? [Phutheo ere, “Amen.”–Mong.] Jwale selekane se setjha sa qala, yaba O qalella ka sona, ka thobalano. Selekane sa bobedi: monna ale mong, ka basadi ba babedi kapa ba bangata; letsa le le leng feela, dithole tse ngata. Na seo ke nnete? Poho ele nngwe, sehlopha hadi sa dithole, dikgomo; mokoko ole mong, dithole tse tletseng hoko. Na seo ke nnete? A lemong Davida, monna ya ka Pelong ya Hae, ka basadi ba bahlano; ka bana ba tswetsweng, ka lemo sele seng, basading ba fapaneng, monna ya pelong ya Modimo. Ale mong feela Solomone, ka basadi ba sekete. Empa hlokomela jwale, hone hose jwalo tshimolohong, empa jwale “kamora sena” tshimolohong. Mosadi o entse sena, yaba o fetoha seo aleng sona ha jwale. Oya bona?

Leano la Modimo la pele ene ese thobalano. Eva one a lokela hoka yswala Kreste ka tsela ya borwetsana. One Atla hola a hoeletse bahalaledi hotswa leroleng la lefatshe. Seka motho sa thetsa Eva hore a tlise bophelo ka thobalano. Thobalano ene ele tsela ya diphoofolo. Ele nngwe etona le ele nngwe etshehadi, tse ngata tse tshehadi seo ke sethepu.

Ho tloha ha Eva ane a amohela keletso ya phoofolo, yaba Modimo O kenyeletsa le mokgwa wa diphoofolo wa sethepu. Empa hao ka hlokomela sena se etsahala kamorao hore motho awe. Kamora hore motho awe ene ese leano la Modimo ka seo hobane Ane A bopetse Adama mosadi ale mong. Kreste Otlile hore kgutlisetsa leanong la pele la Modimo, monna ale mong le mosadi ale mong jwalo ka Adama le Eva. Hola Modimo Ane a batla hore sethepu ebe ntho elokileng ekabe A ile a etsetsa Adama basadi. Sethepu Modimo One A ile A sedumella ka baka la hore Eva a ile a rata mokgwa wa diphoofolo wa ho tlisa bophelo ka thobalano.

 

TLHALO.LE.LENYALO_ JEFF.IN V-3 N-13 SONTAHA_ 65-0221 HOSENG

230 Jwale ohlokomela hore ho 1Bakorinthe 7:10, hlokomela, Paulose

o laela mosadi, hore ha ahlala monna wa hae, a dule asa nyalwa, eseng ho nyalwa hape. O lokela hore a dule ale jwalo, kapa a boelane le monna wa hae. Akeke a nyala hape. O lokela ho dula asa nyalwa, empa, hlokomela, ha a bua letho ka monna. Oya bona, okeke wa etsa hore Lentswe le bue leshano. “Ho tloha tshimolohong,” molao wa thobalano wa sethepu. Jwale, Lentswe le bontsha hantle feela tlhaho le thato ya Modimo, letswella pele feela ka tsela eo.

231 Oya bona ho nale sekolo seseng mane bophirima, le seseng ka botjhabela, ka seo? O lokela hotla Nneteng, hoka fumana hore ho etsahalang.

“Akeke anyalwa hape. Yena o lokela ho dula asa nyalwa, empa hlokomela, hlokomela, ha Aya bua letho ka monna.”

Mosadi ya hladilweng akeke anyalwa hape.

Mosadi ya nyetsweng le yena ha a lokele hoka hlala.

Empa Modimo ha A thibele monna ho hlala mosadi eo ha a fumana hore ene ese morwetsana le hore a nyale emong hape.

Ka mantswe amang kano eo hae motlame hohang feela. Ka mantswe a mang haho ntho e motlamang ho dula lenyalong leo, o lokela hore ebe morwetsana.

232 Ho tloha kgale hole ka tsela eo, esale ele taelo ho tloha tshimolohong. Pele, ho tshimolohong, hone hole mosadi ale mong feela. Kamora hore sebe sekene, yaba ke moo monna abang le sehlopha sa basadi; haeba jwalo ka tlhaho, phoofolo ka nngwe, mme le motho a apara letlalo la diphoofolo. Haele nneteng ke hore re diantshi, re tseba seo, kaofela ha rona, oya bona, mme seo ke tlhaho ya Modimo etswellang pele.

Adama le Eva. Monna ale mong le mosadi ale mong pele ho howa ha motho. Sethepu se ile sa dumellwa kamora seo.

Jesu ha Akaba A tsoseletsa sethepu le kamohla.

O ile Are kgutlisetsa tshimong ya Edene, monna ale mong le mosadi ale mong feela.

 

LENYALO.LE.TLHALO_ JEFF.IN V-3 N-13 SONTAHA_ 65-0221HOSENG

236 Jwale, ho nale mosadi wa sebele, mosadi wa sebele, morwetsana, ya nyalanang le monna wa hae, mme a phela, mme o hlohonolofaditswe ka monna eo. Eleng yona tsela eo Modimo A neileng Mora wa Hae mosadi ya jwalo, One Aka moneha yena.

237 Empa o etseditswe hore a rate thobalano ho yena, mme haho phoofolo enngwe e entsweng ka tsela ejwalo. Haho phoofolo enngwe hohang feela. Eleng lona lebaka la sethepu, ka baka la seo. Ke sona se etsang seo.

Howa ha motho ka thobalano ho tloha boithatelong. Sena sebulela batho karolong ya sebe. Sena seba matla ka tsela emakatsang.

 

Sebe sa ho qala kapa sebe sa tlholeho. Ke sefate sa tsebo ya botle le bobe.

Mohopolo wa motho o tletse thobalano feela.

Thobalano haeya loka ntle ho lenyalo hang feela ese elokile haole lenyalong. Haho ketso enngwe ntle le seo. Hobane bohle re tswetswe ka thobalano, re baetsa dibe kaofela ha rona mme re hloka pholoso.

Modimo O dumella thobalano kamora lenyalo leha ese leano la Hae la mantlha. Mmele ona o tswetswe ka tsela eo. Letshwao la sebata. Adama le Eva bane basa hloke seo. Le lana la hao la tswalo kapa kobo eo ho hlahang ole ka hara yona. One a tlameletswe ho mme wa hae, ka tsela ena jwalo ho leba ho Eva eleng mme wa baphelang. Tsela ena etelele ka yona ntho eo.

Jesu ha A tswala ka thobalano.

Nakong etlang, hotleng ha Hae Labobedi, Otla bitsa bahalaledi ba Hae hotswa mobung. Bahalaledi ba phelang batla fetoha hang feela. Rona bohle batlileng ka thobalano hang feela retla fetoha.

Ho bolelang hore, qetellong, thobalano etla feela.

 

LENYALO.LE.TLHALO_ JEFF.IN V-3 N-13 SONTAHA_ 65-0221 HOSENG

238 Jwale sheba, qetellong, sheba, ho nale Ale Mong Jesu Kreste (hantle feela?), Monna Ale mong, Modimo, Immanuele. Na le dumela seo na? [Phutheo ere, “Amen.”–Mong.] Empa maloko a mosadi a mangata, oya bona, makgetlo a dikete a balwang ka dikete (Na seo ke nnete?), Mosadi wa Hae,

Monyaduwa, Kereke. Oya utlwisisa jwale? [“Amen.”]

239 Eleng lona lebaka A ileng are ho Adama, pele ho thobalano, “Ngatafalang, le tlale lefatshe,” ha ane ale tshimolohong, ha asale emotona le emotsheadi. Moo, ho bontsha hore Monyaduwa o lokela hore a tswalwe ke Lentswe, ka ngatafalo ya semoya, ngatafalo, oya bona, tlalang lefatshe.

 

Leano la Modimo la ngatafalo, eseng ngatafalo ya thobalano. Eva o ile a tswalwa ka semoya. One atla tswalwa ka semoya mme a bitse bahalaledi hotswa mobung.

GENESE 1:27 Ka tsela eo Modimo wa baetsa ka setshwantsho sa Hae, ka setshwantsho sa Hae wa baetsa; emotona le emotsheadi.

Modimo ke Moya, ka tsela ejwalo setshwantsho sa Modimo elokela hoba Moya.

JOHANNE 4:24 Modimo ke Moya: amme bohle bao rapelang ba lokela ho o rapela ka moya le nnete.

Mmopo ho bolela se seng. Modimo O ile wa bopa Adama le mosadi wa hae ntle le letho hoya ka Genese. Bane bakopane semoyeng. Moya o matla o nang le mesifa.

GENESE 5:2 A etsa emotona le emotsheadi; mme aba hlohonolofatsa, mme aba bitsa Adama, letsatsing leo aba bopileng.

Oba boleletse, esale moya ole mong, ho ngatafala. Ena ke ngatafalo ya semoya.

GENESE 1:28 Mme Modimo waba hlohonolofatsa, mme Are ho bona, Ngatafalang, mme le tlale lefatshe, mme le ikatise: mme le buse dihlapi tsa lewatle, le dinonyana, le ka hodima ntho tsohle tse lefatsheng.

Tholwana enale peo ya teng.

GENESE 1:11Mme Modimo ware, ha lefatshe le hlahise dimela, le ditlama tlama hoya ka peo ya teng, le ditholwana hoya ka peo ya teng, mme dietse hoya ka peo ya teng, hodima lefatshe: mme haeba jwalo.

 

Sefate sa tholwana ke mme. Tholwana ya popelo ke ngwana.

LUKA 1:42 Mme a bua ka Lentswe le phahameng, mme are, O lehlohonolo hara basadi, le tholwana ya popelo ya hao.

Enwa ene ele Elisabetha a bua Maria.

Peo ke Lentswe la Modimo.

LUKA 8:11 Jwale setshwantsho sebolela sena: Peo ke Lentswe la Modimo.

Ka tsela ejwalo Eva ( sefate sa tholwana ) o lokela ho hlahisa Ngwana (Tholwana) eo Aneng Ale ( Peo ) ka hare Ngwana ( Tholwana ). Jwale ka tsela eo Ngwana Jesu,Modimo nameng.

JOHANNE 1:14 Mme Lentswe la fetoha nama, la tsamaya hara rona, (mme ra boha kganya ya lona, ekang kganya ya Mora,) Letletse mosa le mohau.

Sena hase kgonwe ke motho. Thobalano hae hlahise Ngwana ya Sashweng empa ke Lentswe le etsang seo.

Seo baneng ba lokela hose etsa haele bona ene ele ho ema leho letsa feela. Hone hose difate ho Genese Kgaolo 1. Tsohle dine dilokile nakong ya Adama le monyaduwa wa hae wa semoya. Modimo One A bonahaditse tsohle dile ntjha. Hone hose tholwana tsa tlhaho.

GENESE 1:12 Mme lefatshe la medisa jwang, le ditholwana tsa bona ka tsela ejwalo, mme sefate sa hlahisa ditholwana tsa sona, tse nang le peo hoya ka tsona, mme ka mofuta wa tsona: mme Modimo wa bona hore dilokile.

Ho Genese Kgaolo 2, Modimo wa etsa mmele wa Adama. Sena ene ele popo ntle ho letho.

GENESE 2:7 Mme Modimo wa bopa motho ka lerole la lefatshe, mme wa bodulela phefomolo ka ho yena; mme motho yaeba sebopuwa sephelang.

Moya wa monna oneng o nale botshehadi ho yena, one osa loka ha monna a etswa nama.

Ka tsela ejwalo ebile mmele wa nama o ileng wa tlisa tekanyo ho motho Genese Kgaolo 2.

Jwale Adama one ale mmeleng wa nama Modimo One A ile A moeletsa ka taba eo.

GENESE 2:16 Yaba Morena Modimo O laela monna, ware, tsohle tse ka hare ho tshimo oka dija:

17 Empa haele sefate sa tsebo ya botle le bobe, oseke wa seja: hobane tsatsing leo ojang seo otla shwa.

Sefate mona sebolela moya.

JEREMIA 17:8 Hobane o tlaba jwalo ka sefate pela Hae,

Jesu ene ele Sefate sa Bophelo hobane O fana ka Bophelo Bosafeleng. Satane ke sefate sa tsebo ya botle le bobe.

Yaba Modimo o nehana ka botshehadi ho mmele o mong.

Tsela feela eo eneng ekaba katiso ya semoya ene ekaba hola Moya o Halalelang One o ile wa kena ho Eva ho tlisa Jesu wa Semoya. O ile A hola. Hokeke haeba le sebe bakeng sa seo. Otla bitsa bahalaledi ba Hae hotswa mobung.

Ka nako ena yohle hone hole monna ale mong le mosadi ale mong. Leano la Modimo tshimolohong.

 

LENYALO.LE.TLHALO_ JEFF.IN V-3 N-13 SONTAHA_ 65-0221P

240 Jwale tabeng ya thobalano, oya bona, dikolo dikopantse ntho tsena mmoho. Ka tsela ejwalo o lokela ho etsa seo, O lokela hotlisa sena nneteng, “tshimolohong.”

241 Pheletsong etla Ale Mong feela Morena Jesu, le Monyaduwa ale mong feela, bonngwe. O fumana seo? Hone hole ale mong feela Davida teroneng ya hae, morena ele mong feela (ya pelong ya Modimo) ka basadi ba makgolo a mahlano. Jesu A dutse hodima Terone ya Hae, hallelujah, Lemong tse Sekete, ka Mosadi ale mong; jwalo ka tshimolohong, ha lefatshe lene le thewa, ka letsoho la Modimo, tsohong ya bafu, ka maloko a mangata. Ke moo taba eleng teng.

242 Basadi, batshwara bothata ka seo, ho kena kaho Kreste, ebe hokeke haeba le pherekano ekana. Empa ha feela ole kereke wena, ka bo wena, okeke wa kgona ho etsa seo.

Kapa hona ho loka ntle ho Kreste. Jwalo kaha Paulose a boletse, “Empa baka ho Kreste, hahona emotona le emotsheadi.” Ke nama ele nngwe.

 

Nameng re atisitswe ke nama. Sena se re etsa hantle feela jwalo ka diphoofolo. Tsela feela ya ho phema lefu, elemng yona ntho ya ho qetela ka thobalano, ke ngatafalo ya semoya feela eka qobang seo. Ebe Modimo O fana ka bophelo bakeng sa seo, hantle feela ka Semoya, bakeng sa motho eo, emotona le emotsheadi, jwale ke karolo ya Monyaduwa.

Sethepu sene se dumeletswe Selekaneng Sa Kgale. Sethepu sene se dumeletswe hoya ka Molao. Ka tsela ejwalo ha monna a dumela sethepung o lokela ho dumela molaong wa lebollo, Molao wa Moqebelo jwalo ka Sabbatha, tlhatsuo ya matsoho le maoto, polaong ya Konyana ya Paseka, jwalo jwalo. Empa leha a etsa seo, le tse ding tse hlokahalang, Molao hao hlahise Mopholosi. Haeba oba tlasa Molao o lokela hoka o boloka hofihlela o leba lehodimong. Haeba oka thella, o lokela ho hlaba phoofolo bakeng sane sa Jerusalema. Phoofolo eo e kwahela sebe empa hae o etse hore o emise ho lakatsa ho etsa sebe. Ka tsela ejwalo Molao hao tlose seo.Tlasa Selekane Sesetjha re nale Mopholosi. Moya o Halalelang, Bophelo Mading A Hae, A kena pelong tsa rona hoka tlosa dibe.

Hahosana Tempele ya Bajude hobane e ile ya heletswa ka AD 70. Ho bolelang hore haho sale taba ya tshollo ya madi. Ka tsela ejwalo Molao o ile wa fediswa mane Golgotha. Sethepu sene se dumeletswe ka molao, molao wa kgale. Nakong eo sethepu se ile sa fediswa. Hao batla molao wa sethepu, o lokela ho phela o sena sebe mme hao hloke Mopholosi. Selekane se Setjha, seqadile Golgotha, se re kgutlisetsa qalehong. Monna ale mong le mosadi ale mong.

Jesu O bolokile Molao mme One A sena sebe. Ka tsela ejwalo sethepu se ho Yena feela. Akaba le basadi ba bangata jwalo ka karolo ya Monyaduwa (kereke ya sebele) jwalo kaha A rata hobane O bolokile Molao.

Haho motho ya phelang bophelo bo senang sebe. Ka tsela ejwalo haho motho yaka bang le basadi ba bangata, ntle leha mosadi wa hae wa pele a eshwa.

 

LENYALO. LE. TLHALO_ JEFF.IN V-3 N-13 SONTAHA_ 65-0221H

275 Empa, oya bona, mosadi, wena–o perela hao batla hoba yona, empa ditakatso dilokela hoba ka wena. Mme jwale oya bona hobaneng Lenyalo le Tlhalo, tseo Jesu A buileng ka tsona morao kwana, ene ele hobane rene re nale sebe bohle. Ke lona lebaka la sethepu le tlhalo, le ntho tse ding, diile tsa dumellwa. Tshimolohong hone hose jwalo, mme ho keke haeba jwalo lefatsheng le tlang.

Sethepu se tlile hang feela kamora thobalano. Adama one a lokela hpo tlepetsa Eva ya nang le sebe ka nako eo. Empa Adama, jwalo ka Jesu, o ile a rata monyaduwa wa hae hoo a sakang a batla ho mmolaya. Ka tsela ejwalo Adama o ile a kena le yena sebeng seo hoka mopholosa Eva mme aka tshepo ya hore Modimo Otla etsa leano la hoba pholosa. Modimo O ile A kwahela seo ka Madi A Konyana. Ka tsela eo Konyana, ehlakola thetso ya sekamotho, ya ileng a hlahisa sebe. Yaba Modimo O bolaya esenang molato, konyana, hoka hlakola sebe. Jesu O ratile Monyaduwa wa Hae ya nang le sebe (badumedi ba sebele ka lemo tse 2 000 tsa pale ya kereke) ka tsela eo a ileng a fetoha sebe hoka hlola Satane. Ka tsela ejwalo Madi A Konyana e senang molato a ile a tsholoha, Moya o Halalelang, O kene pelong tsa rona ho tlosa takatso eo. Lena ke leano la sebele.

Modimo O ile A tlisa bophelo boshwang ka baka la Adama le Eva hoba ba wele sebeng.

Ka tsela ejwalo thobalano ke tsela ya sebe feela ya ngatafalo. Eleng le leng la mabaka ao.

Haeba monna a nyalane le mosadi ale mong, Modimo O dumella seo. Empa lehodimo le re thuse hore re seke ra fetella. Etlaba re etsa phoso. Thobalano ehlahisa bophelo ba nakwana. Haho motho ya tswetsweng ka thobalano ya phelang lemo tse 1 000.

GENESE 2:17 Empa haele sefate sa tsebo ya botle le bobe, oseke wa seja: hobane mohlang o sejang otla shwa.

 

Letsatsi le leng ho Modimo ke lemo tse 1 000. Haho motho ya kileng a phela lemo tse 1 000. Methusala o phetse lemo tse 969.

II PETER 3:8 Empa, baratuwa, le mpe le hopole sena, letsatsi le le leng ho Modimo, le lekana le lemo tse sekete.

Lemong tse tsa Seke eleng lemo tse 1 000 eleng bopaki ba bophelo ba thobalano, eseng bophelo ba nakwana. Mmele oo otla bontsha hore re tswile sebeng.

 

HO.KGETHA. MONYADUWA_ LA.CA V-2 N-28 LABONE_ 65-0429H

135 “Mosadi o etseditswe monna, eseng monna bakeng sa mosadi.” Ke lona lebaka leo, tlasa molao wa kgale, sethepu sene se dumeletswe. Sheba Davida a dutse moo ka basadi ba makgolo a mahlano, ho bolela Bibele, “Ene ele monna ya pelong ya Modimo.” Makgolo a mahlano a basadi, mme Solomone ka sekete, empa haho mosadi ya kabang le banna ba bangata.

136 O fumane lebanta ka Lenyalo le Tlhalo. Seo, ho fihlella thabeng maneTucson, eseng kgale mona, kene kele hodimo moo ke rapela. Bana bane ba qeta hotswa dikolong, hoka lebella sedika dikwe sa Topallo ya Mollo ho kena ka hare ho thaba, le jwalo, hoya hodimo lefatshe moo. Batho ba haufi le moo batseba sena, baneng bale teng moo batseba sena; mme ene ele hona moo A neng A mpolella Nnete ka Lenyalo le tlhalo, potsong eo. Haeba ho nale seseng se etsahalang, mme emong a leba kwana, ho lokela hoba le Nnete kae kae. Kamorao ho Ditiiso tseo tse Supileng, O mpontshitse hore Nnete ke efeng moo.

137 Hlokomela, jwale, one akeke aba le banna ba bangata, hobane, “Mosadi o etseditswe monna, mme eseng monna bakeng sa mosadi.” Basadi bao bohle ba makgolo a mahlano ene ele mosadi wa Davida, seo sene sebontsha seo. Ha Kreste Ale teroneng ya Hae Lemong tsa sekete, Mosadi wa Hae akeke aba mong, empa dikete tse balwang ka mashome, Monyaduwa, mmoho. Mme Davida one a nale basadi ba bangata, jwalo ka bonngwe, empa kaofela jwalo ka mosadi. Jwalo ka Mmele ohle wa badumedi jwalo ka Monyaduwa, hobane oka tsela eo, mosadi. Ene ele Monna. Jwale, rene re etseditswe Kreste. Kreste ha Aya etsetswa rona.

139 Ha monna a kgetha leloko le itseng bakeng sa mosadi, aseke a itshetleha hodima botle hobane botle boa thetsa. Mme botle, botle ba jwale, ke ba Diabolosi.

“Oho,” ke utlwa emong are ntle moo, “hlokomela mona, moreri!”

… Tshimolohong re fumana, hore mona Satane one ale motle hoo a ileng a thetsa le Mangeloi. Mme ele Lengeloi le letle ho afeta kaofela. Sena sebontsha, hore ke ba Diabolosi. Diprovebia ere, Solomone ore, “Kgahleho eya thetsa.” Hantle feela. Sebe se setle. Hantle feela, ho jwalo. Se setle sona sebe.

 

LENYALO. LE. TLHALO_ JEFF.IN V-3 N-13 SONTAHA_ 65-0221P

204 Davida, morena a emetse Kreste! Eba le seo mohopolong wa hao. Davida o eme bakeng sa Kreste. Na o dumela seo? [Phutheo ere, “Amen.”–Mong.] Kreste o dutse, otla dula setulong sa Hae. Mme sena mona Davida, monna ya pelong ya Modimo, one a nale basadi ba makgolo a mahlano. Na lea bona seo ke sebolelang? Davida ka basadi ba makgolo a mahlano, Solomone ka ba sekete. Mme Solomone ene ele mora wa Davida, ka tlhaho; eleng se emetseng Jesu Kreste, Mora wa Davida, semoyeng. Empa seo setlwaelehile, bophelong bathobalano. Sena setlaba semoyeng, popong. Hobaneng? Ho bopilwe. Oya bona, seo ene ele qaleho ya tshimoloho, empa eseng bophelong boo ha jwale.

205 Hlokomela, ose lahlehelwe ke sena, take it all down in your hearts. But not one of those women could even have one more husband. Ke Mmopo wa mantlha, eseng mosadi. Haho leha ele ale mong mosadi ho bao ya neng akaba le monna ho feta bonngwe, empa monna eo ale mong ka basadi ba sekete. Seo ke HOITSWE KE MORENA. Seo ke Bibele.

 

Tlasa molao wa sethepu tlhalo ene esa hlokahale ha kalo.

Monna one a nka basadi ba bangata hoya kamoo a ka kgonang. Sena sbolela tsela ya Jesu Aka kgonang hoba le maloko a mangata bakeng sa Monyaduwa.

 

LENYALO. LE. TLHALO_ JEFF.IN V-3 N-13 SONTAHA_ 65-0221H

213 Jwale re fumana, lefu le hlotswe ke seo. Lefu le hlotswe ke sebe sa mosadi, le tlile ka mosadi eseng monna. Tsela ya ho phela ha hae, mme ka seo, sohle lefu le ile la kena ka seo. Tsela ya hae ya ho tlisa bophelo. Ke ba bakae batsebang seo? Jobo 14, haeba o batla ho bale seo.

214 Ke nale, haeba o botsa sena, ke nale Lengolo bakeng sa seo.

215 Haeba o batla ho bala Jobo 14 moo, ere, “Motho ya tswetsweng ke mosadi matsatsi a hae a badilwe, mme o kgotse ditsietsi.” Na seo ke nnete? “Omela jwalo ka palesa, oya kgaolwa, mme oya fela,” mme ka tsela ejwalo. Oya bona? Motho emong le emong ya tswetsweng ke mosadi, otswalletswe lefung.

216 Empa ha a tswetswe ele mmopo wa Modimo, akeke ashwa; otswetswe hotswa Sefateng se seng Edene, Kreste. Bophelo Bosafeleng.

217 “Oho,” ore, “ene ele sefate?” Hantle. “Hahole jwale, bare, ‘Oseke wa ja sefate.’ Modimo O boletse jwalo, ho Genese morao mola, ‘Le seke laja sefate.'”

218 Hobaneng, sefate seo ke mosadi. Ke tholwana ya sefate. O tholwana ya popelo ya mmao. Tholwana ya popelo eo ke wena. Hantle feela. Mme tholwana ya Sefate sa tshimo, seneng sele tshimong ya Edene, ke Kreste. Ka mosadi lefu le ile lahlaha; ka Monna, popo ya pele, hatla Bophelo. Ho tswalwa ke mosadi ke lefu; ho tswalwa ke Kreste ke Bophelo. Na o fumana sero ha jwale? Ke hona moo. Na jwale lea hlokomela hore ho loka ho qadile hokae, na oya hlokomela?

219 Pele Adama le Eva bane ba tshwantshwa wa bobedi Adama le Eva, oya bona, ngatafalo. Jwale ngatafalo ya Adama le Eva ene ele ka thobalano, ho tlala lefatshe, empa ho tloha ho qaleng hone hose jwalo. Modimo one a entse emotona le emotsheadi, jwalo ka tsohle dibopuwa tsa Hae, oya bona, ka molao, jwalo ka Kereke feela.

 

LENYALO.LE.TLHALO_ JEFF.IN V-3 N-13 SONTAHA_ 65-0221H

221 Haho moruti ya ka nyalang mohlolohadi. Na one o tseba seo? Hao batla ho bala? Ho lokile, leba lengolong la Levitike, Levitik 21:7 le Ezekiele 44:22, mme sena setla bontsha seo moprista one asa lokela ho nyala mohlolohadi. Sena sebontsha Monyaduwa wa Jesu Kreste, hobane ba ama Mollo wa Modimo, moprista one a etsa seo, bara ba Aarone. Ha rena nako ya ho bala seo ha jwale, mme retlatswa motsheare wa mantsibua, re nale metsotso e mashome a mabedi le metso emehlano. Mme bara ba Aarone bane-ba- tshwara Mollo wa Modimo, ka tsela ejwalo bane basa lokele hoka ama mosadi ya amilweng ke monna emong. Modimo Osa fetoheng O boletse seo. Bane basa lokele ho nyala mohlolohadi, hahole jwalo mosadi eo one a amilwe ke monna emong, ke ho bontsha seo mona, haeba o batla ho bona seo, Kereke ya Modimo, kereke esa amang ke monna emong, Lentswe la Modimo, eseng mokgatlo o amilweng ke monna emong.

 

Mosadi o lokela hokaba morwetsana hoka nyalwa.

Ponahatso ya borwetsana. Bosiu ba pele ha monna a robala le mosadi, lesira la borwetsana la hae ( hymen ) lea taboha mme atswe madi. Madi a lakeneng kapa leseleng la ho robala le paka seo.

Seka motho se entse thobalano le Eva. Ka tsela eo seka motho se ile sa tabola lesira la borwetsana, madi atswa. Sebe sa pele ebile thobalano. Seka motho, phoofolo, ebile molato wa ho ntsha madi a borwetsana a Eva. Thobalano e ile ya hlahisa bophelo ba lefu. Ka tsela ejwalo Modimo wa amohela thobalano ka madi wa amohela madi a diphoofolo.

Ya tletseng sebe Eva ene ese ese morwetsana ha a boela ho monna wa hae.

Modimo o batla hore mosadi ha a nyalwa ebe morwetsana. Haeba hose jwalo, o lokela hoka ipolela ho monna wa hae pele. Haeba asa etse seo, o molato eba lenyalo la thetso hobane a bile le thobalano pele ho lenyalo, leng sebitswang bofebe.

Haeba monna wa hae a fumana hore hase morwetsa ( lenyalo leo hale molaong ) mme ke lona lebaka feela leka etsang hore a mohlale ho nyala morwetsana.

Haeba, kamora lenyalo, a etsa bohlola le monna emong hape, monna wa hae aka mohlala empa a keke a nyala emong hape.

 

DEUTERONOMA 22:13 Mme haeba monna a inkela mosadi, mme a leba ho yena, mme a mohloya,

14 Mme a fana ka puo tse seng hantle ka yena, mme a mmitsa ka lebitso lesa lokang, mme are, ke nkile mosadi enwa, mme hake fihla ho yena, ke fumana hore hase morwetsana:

15 Ebe ke moo ntata morwetsana, le mme wa morwetsana, mme ba monke ba mmehe ka pele bahlahise letshwao la borwetsana la hae ho baholo mathuleng:

16 Mme ntate wa morswetsana otla re, ke neile monna enwa moradi waka hoba mosadi wa hae, mme o mohloile;

17 Mme, bonang, o fane ka mantswe aseng ona ho yena, areng, ke ke fumane moradi wa hao ese morwetsana; empa sena ke letshwao la borwetsana la hae. Mme ebe batla ala fatshe masela.

18 Mme ebe banna ba motse batla nka monna eo;

19 Mme ba molefesi dishele tse lekgolo, mme ba dinehe ntate wa morwetsana, hobane o tlisitse dihlong ho morwetsana wa Israele: mme etlaba mosadi wa hae; mme akeke a mohlala matsatso ohle a bophelo ba hae.

20 Empa haeba seo ele nnete, mme ponahatso ya borwetsana esa bonahale ho morwetsana:

21 Mme ebe batlisa morwetsana monyako wa ntlo ya ntatae, mme a tlepetswe ka majwe ho fihlela a eshwa: hobane o tlisitse dihlong ho Israel, kaho fetoha sehlola lapeng la ntatae: ka tsela ejwalo otla ntshuwa hara batho.

22 Ha monna a fumanwa a robala le mosadi ya nyetsweng, ebe bobedi batla lokela ho bolawa, bobedi monna le mosadi, mme mosadi: ka tsela eo letla tlosa bobebe Israeleng.

23 Haebe morwetsana a betwa ke monna, mme a fumanwa hara motse, mme a moetseletsa;

24 Batla tliswa bale babedi hara motse, mme batla tlepetswa ka majwe; morwetsana, hobane ha akaba a bokolla , ebe hara motse; mme monna, hobane o o sentse mosadi wa moahelwana: mme letla tlosa bobe hara lona.

Monna ha a robala le mosadi o tlosa lesira la borwetsana leo esaleng le motshireleditse ka nako e telele. Sena se etsa hore monna eo a tlamellwe ho mosadi eo bophelo ba hae kaofela. Haeba ele monna wa hae, ebe o moamohela jwalo ka hlooho ya hae ka hobane ase a tlohile lapeng la ntatae.

Haebe ele monna emong ya etsang sena ho yena, haeba a nyalwa, akeke a sheba monna wa hae jwalo ka hlooho ya hae. Esita leha ekaba monna wa pele ho yena, ka baka la hore asaka a nka borwetsana ba hae akeke a mmona jwalo ka hlooho ya hae.Sena se etsa hore hobe thata haholo ho monna wa hae hoka mmusa, haholo holo a sena moya wa boikokobetso.

Ebe hoba thata ho monna wa hae hoka mmusa ka baka la ho tseba nako ya hae efetileng, aka nna a mohlala ho nyala emong ka baka leo. Leha hole jwalo, haeba mosadi ya molato a ikokobetsa ho monna wa hae, ebe aka nka qeto ya ho motshwarela.

 

LENYALO.LE.TLHALO_ JEFF.IN V-3 N-13 SONTAHA_ 65-0221H

225 MattheU 5:32. Ke batla hore o hlokomele seseng mona, hoka dumellana le sena“bonngwe” le “bongata.” Mattheu, mashome a mararo-… Ke nahana hore Mattheu 5:32, 31 ho qala. Ho boletswe hothwe, Leha ekaba ke mang feela ya hlalang mosadi wa hae, ha ake a monehe lengolo la tlhalo:

226 Mona ke Jesu ya buang, bakeng seseng ore, “empa ho tloha tshimolohong hone hose jwalo.” Jwale hlokomela.

Empa kere ho lona, Mang kapa mang ya hlalang mosadi wa hae, ntle le… ntle le bofebe, hobane a entse bofebe; oya bona, mang kapa mang ya hlalang mosadi wa hae, bare… o etsa bofebe, o moetsa hore a febe: (hobaneng? otla hlala hape) leha ekaba mang ya nyalang ya hladilweng oya feba.

Bofebe ke thobalano pele ho lenyalo eleng se etsang hore seo ke lefela, eleng se etsang hore monna a lese lenyalo leo ebe o nyala morwetsana. Kano eo ya leshano ke yona feela e nehelanang ka matla atlhalo.

Sena hase kenyeletse bofebe. Hang feela haba qeta ho nyala, haho sebe se bolokehileng ha jwale bakeng sa lenyalo.

 

LENYALO.LE.TLHALO_ JEFF.IN V-3 N-13 SONTAHA_ 65-0221H

227 Oya bona, o nale monna ya phelang, haho motho yaka monyalang.

Hase lebaka hore o nale mang o etsang, o nale monna ya phelang, haho sehlahla sa ho itshwarella ka seo. Empa, haho jwalo, bakeng sa monna. “Seo sehlola hore mosadi,” eseng monna. Na o fumana seo? O lokela hore Lentswe le tswele pele. Oya bona, haho seka etswang ka seo, empa akeke a kgona. Oya bona, “seo sehlola hore mosadi,” eseng yena. Ke sona seo sebolelwang ke Bibele, “ke sona sehlolang hore mosadi.” Sena hase bolelwe kgahlano le yena, empa “mosadi.” Hobaneng? Sena sebontsha kapa ho tshwantsha Kreste.

228 Hlokomela, hoya bolelwa mona hore akeke a phetha, ke morwetsana feela. Ya ka monyalang. Aka etsa seo, aka nyala hape haeba ele morwetsana, empa akeke a nyala mosadi wa motho emong. Hantle feela jwalo. Empa haeba a nyala mosadi ya hladilweng, oya feba, hake kgathale hore ke mang. Ho bolela Bibele, “Leya nyalang ya hladilweng, oya feba.” Ke seo moo seleng teng, eseng tlhalo.

229 Jwale hlokomela tshimolohong morao kwana, “moo ntho diqadileng teng,” jwale? Ho nyala hape kamora tlhalo, jwale hlokomela, monna aka etsa seo, empa mosadi tjhe. Jwalo ka Davida, jwalo ka Solomone, ho tswella jwalo hoya ka Bibele, jwale, hantle feela jwalo ka Davida le bana ba bang ba bona.

 

LENYALO.LE.TLHALO_ JEFF.IN V-3 N-13 SONTAHA_ 65-0221H

230 Jwale hlokomela 1Bakorinthe 7:10, hlokomela, Paulose o laela mosadi mona, ya hlalang monna wa hae, ho dula asa nyalwa kapa ho boelana le yena, eseng ho nyalwa hape. O lokela ho dula asa nyalwa, kapa a boelane le monna wa hae. Akeke a nyalwa hape. O lokela hore a dule asa nyalwa, empa, hlokomela, ha akaba a tloha a buile ka monna. Oya bona, okeke wa etsa hore Lentswe le qale leshano. “Ho tloha tshimolohong,” molao wa thobalano ke sethepu. Jwale, Lentswe la Modimo le matha hantle le tlhaho ya Modimo, ka ho iphethaphetha.

231 Hlokomela tsela eo sekolo ka bonngwe se lebang botjhabela, mme seseng seleba bophirima, ka taba eo? O kgutlela hape Lentsweng, fumana hore na sena keng.

232 Haesale hole jwalo, oo haesale ele Molao wa Modimo ho tloha ho qaleng. Pele, ntho disimolla, ho tloha tshimolohong. Kamorao hore sebe sekene, ho bile le monna ale mong le basadi ba bangata; etsamaile ka yona tsela eo, phoofolo ka nngwe, le motho a simolla mokgwa wa diphoofolo. Re diantshi, re tseba seo, kaofela ha rona, lea bona, mme kaofela ke tlhaho ya Modimo.

 

LENYALO.LE.TLHALO_ JEFF.IN V-3 N-13 SONTAHA_ 65-0221H

243 Empa ho fihlela taba ya Lenyalo le Tlhalo, hore otle o tsebe sebang senepahetse le sefosahetseng, jwale o bontsha hantle mona. Ho teng Kreste Ale mong; le malopko a mangata a Mosadi wa Hae. Hlokomela, Aka hlala bakeng sa bofebe ba semoya, nako enngwe le enngwe ha a batla; empa wena hao kgone hoka Mohlala, oka etsa seo jwang? Monna ya hlalang mosadi wa hae ho nyala emong; empa eseng mosadi ho hlala monna wa hae. Oya dibona dirithi tseo tsohle? Oya bona tshimolohong ya ntho tsohle; eseng maiketsiso. Eseng kereke; Monyaduwa wa Lentswe. Mosadi; monna, ka nako tsohle. Ke lona lebaka leo hoseng letho leka etswang ka taba ena; nako tsohle edula ele mosadi. Hantle feela.

244 Empa ekaba Monyaduwa wa Kreste, kaho… Mme hopola, ke karolo ya monna, ho bolela Bibele ha ere-… “Hake dumelle mosadi, ho busa, empa ho ithuta a kgutsitse. Hobane Adama o bopilwe pele, mme hamorao Eva. Mme Adama ha aka a thetswa, empa mosadi. Otla bolokeha ha a beleha bana, mme a eba le bana, mme nthong tse kang tseo,” ebe ka tsela eo o fetoha karolo ya seo.

 

LENYALO.LE.TLHALO_ JEFF.IN V-3 N-13 SONTAHA_ 65-0221H

258 Mme ka tsela eo kereke ehanang ho ima nakong ena, ho tlisa bana mongwaheng ona. Hare MaLuthere, eseng MaWesle, leha ele MaPentecostale! Re lokela hoba bana ba Mongwaha ona, ka baka la ho imela Lentswe la Modimo, ho tlisa bana, Peo ke Lentswe. Amen. Ke tshepa hore otla utlwisisa. Oka ima, tjhe, ka tsela ejwalo o ile wa etsang? Wa mohlala, tlhalong. Hantle feela. Empa ha a lokele ho hlala Kreste. Ke Yena ya hlalang.

259 Otswella jwalo hoka senola Lentswe, mme a Iponahatsa, Yena, ka Boyena. Bana ba Hae ba tshwana le Yena, hobane ba hodile, kapa, kapa bafetoha bana ba Lentswe, eseng bana ba Kereke. Bana ba Lentswe! Mme Monyaduwa etlaba mosadi ya ratehang wa Lentswe, eseng le tswakilweng, ya satlong ho angwa ke monna emong, wa thuto ya Bibele. Otla dula kamehla a hlwekile, Monyaduwa wa Lentswe! Amen le amen! Ke tshepa hore o fumana seo, moyeng mona. Otlaba moradi wa Modimo ya immeng.

 

LENYALO.LE.TLHALO_ JEFF.IN V-3 N-13 SONTAHA_ 65-0221H

274 Hlokomela, jwale, mosadi o nale sebaka sa hae, jwalo ka lebenyane la bohlokwa. Solomone, monna ya neng a nang le basadi kete tse leshome… kapa ba sekete, bonnyane, ore, “Monna ya fumaneng mosadi, o fumane ntho ya bohlokwa.” Ore, “Mosadi wa bohlokwa ke perela,” seo ke tlhompho kapa tlotla. “Empa ya sa lokang o tshwana le madi,” seo ke bophelo ba hae. O boletse, “Oka fumana monna ale mong hara ba sekete,” Solomone o boletse sena, “empa,” are, “okeke wa fumana mosadi leha ale mong ho basekete.” Solomone o boletse, oya bona. Jwale hlokomela, keka moo holeng ka teng.

 

LENYALO.LE.TLHALO_ JEFF.IN V-3 N-13 SONTAHA_ 65-0221H

284 Ntho ena etshabehang, kene kesa tsebe le hore nka le bolella yona jwang. Ketla etsang, hake fumana banna le basadi badutse phuthehong, ba bang ba bona banyetse ha raro jwalo jwalo? Banna ba lokileng le basadi ba lokileng, ke moferefere feela moo! Ho etsahetseng? Thuto efosahetseng, hantle feela, basa emele Morena.

285 “Sekopantsweng ke Modimo, ho sebe lea searolang.” Eseng sekopantsweng ke motho; seo “Modimo” a sekopantseng! Hao nale tsela ya tshenolo, eo ke mosadi wa hao, mme yona ntho eo, ke ya hao, bophelo ba hao kaofela. Oya bona? Empa se kopantsweng ke Modimo, haho ya nang le tokelo ya ho searola. Hobane Modimo O ba kopantse, haho motho ya nang le tokelo ya ho ama seo. “Sekontsweng ke Modimo,” O boletse jwalo, “ho sebe ya searolang.” Eseng sekopantswe ke letawa la maseterata mona, kapa moreri ya weleng Lentsweng mona, seo sekeke saeba molemo hohang feela, mme Lentswe lele teng moo. Oya bona? Ke bua ka sekopantsweng ke Modimo.

Haeba batho banyalana ke hoisa lefung. Haho taba ya tlhalo ho nyala hape. Haeba emong a etsa sebe baka arohana empa badula banyalane mahlong a Modimo.

 

LENYALO.LE.TLHALO_ JEFF.IN V-3 N-13 SONTAHA_ 65-0221H

307 Metswalle, mme ebe kea kwala, oka tswella pele moo. Ke nakong ena eo ke neng ke tlisetswa tshenolo ena, eo ke tlileng ho lebolella yona ka sebakanyana, ka tsela eo seke wa fetwa ke sena.

308 Jwale ke bua le balatedi baka feela, ba latelang Molaetsa ona, eseng batho ba kantle. Lebe le sena kapela mahlo a Modimo. Ho sehlopha sena!

309 Jwale re fumana tsela eo theoloji eferekantseng ditaba ka teng. Na seo ke nnete? Ke lona lebaka leo mosadi a hlalang mme a nyale hape, mme lona banna, ka baka la ho latela theoloji. Jwale ke batla ho le bontsha seseng mona.

310 Mme haeba Modimo, Mmopi wa rona, Ane a botswa mona lefatsheng, Jesu Kreste; mme ha Mopholosi wa Moporofeta a hlahella, Moshe, tlase mane Egepeta, ho ntsha bana ba Iseraele Egepeta, ho baisa lefatsheng la pallo; mme Jesu o boletse hore Moshe o bone maemo ao baneng bale ho ona, mme a ba neha lengolo la tlhalo, ka baka la bohloho thata ba bona. Moshe o fumane maemo ao, jwalo ka, “Modumelle…” Modimo O ile a dumella Moshe, moporofeta ya rometsweng ho setjhaba, ho fana ka Lengolo la tlhalo.

 

LENYALO.LE.TLHALO_ JEFF.IN V-3 N-13 SONTAHA_ 65-0221H

311 Mme ho 1 Bakorinthe, kgaolo-kgaolo 7, temana 12 hoisa 15, moporofeta wa Selekane Se Setjha, Paulose, ya ileng a kopana le yona ntho eo ka hare ho kereke, o bua ka sena, “Mona ke nna, eseng Morena.” Hantle feela? Hobane maemo a tlhalo.

312 “Ane Ale siko tshimolohong.” Empa Moshe o a dumeletse, mme a dumella seo. Mme Paulose o nale tokelo eo le yena, ha a fuma kereke ele maemong ao.

313 Jwale dumela ha sena ele nnete, mme le dumela hore setswa ho Modimo! Ka ponahatso ya Leru eo e nketeletseng pele, na hase Modimo hodima sena thabeng, ho le dumella hore le dule kamoo leleng ka teng, mme le seke la hlola le etsa seo hape! Ikeleng ka kgotso le basadi ba lona, bakeng sa hora ena. Hotla ha Morena ho haufi haholo. Re nale nako bakeng sa ho rarolla sena. Le seke la hlola le etsa seo hape! Ke bua feela le phutheo yaka. Empa haeba le nyalane… Mme Modimo ke paki ya seo, mane thabeng,O mpoleletse hore ke bolele sena, tshenolo ena etshosang, ka baka la Manollo ya Ditiiso tse Supileng, mme potso ena ya Lentswe. “Balese bale ka tsela eo baleng ka teng, mme ba seke baetsa sebe seo hape!”

Ha retla Nneteng, Modimo Otla re amohela ka tsela eo releng ka yona. Re sehlole re nayala hape.

 

LENYALO.LE.TLHALO_ JEFF.IN V-3 N-13 SONTAHA 65-0221H

314 “Tshimolohong hone hose jwalo.” Hantle feela, hone hose jwalo, mme hokeke haeba jwalo le nakong ya hoqetela. Empa tlasa maemo a sejwale jwale, jwalo ka mohlanka wa Modimo… Hake nobe ke ipitsa moporofeta; empa ke dumela mohlomong, haeba ke romelwa bakeng sa seo, ke lokisetsa yena haeba a etla. Ka tsela ejwalo maemong ana, ke lelaela, o nale mosadi wa hao ha jwale. Haeba o thabile le yena, o phela le yena, hodisetsang bana tshabong ya Modimo. Empa Modimo Ale leballe lona mme le seke la hlola le etsa seo! Rutang bana ba lona hose hlole baetsa seo, bahodisetseng tshabong ya Modimo. Jwale dulang kamoo le leng ka teng, ha re yeng pele jwale, horeng ena eseng e ile haholo ya bosiu, mme “hatellang hoya pele,” moo ntho tsohle dileng bobebe.

Haeba o ile wa nyala hape nakong ena one o nyetse pele, Modimo Aka o tshwarela phosong hobane one osa tsebe. Empa haoka nyala nakong etlang, otlaba mathateng. Modimo Otla o tshwarela tabeng ena ya ho nyala hape.

Haeba batho ba ile bahlala baba banyala hape, leha ese eka seo se lokisa dintho.

LENYALO.LE.LHALO_ JEFF.IN V-3 N-13 SONTAHA_ 65-0221H

318 Ka tsela eo ha jwale, Morena Modimo, pheletsong ya lefatshe, jwalo kaha rele mona ka mohau, ka ho tseba hore re nale karabo sa seo. Mme o entse sena, Morena, ke nale bonnete, mahlong a Modimo, batla itshwareletsa ho sena jwalo kaha sena setswa ho Wena. Mme sena ke bopaki mona, leha bongata hone hole teng Ponahatso mane thabeng, moo Lengeloi la Morena lene letlile ka setsokotsane, moo le tlileng Mangeloi a supileng, moo A neng a senola Diphiri dine disenolwa; mme Lengeloi lona leo, lehlakoreng lona leo, thabeng, nakong eo ha sena se senoha!

319 Modimo, ke rapela hore batho bana batla leba hae bakgotsofetse. Kene ke bua feela, Morena, ka tumello ya Hao. Mme ke bua sena ka tumello ya, Morena. Mme ha batho bake bathabe hobane ha basatla hlola baetsa seo hape! Mme ba seke bahlola baetsa sebe seo hape, empa bao rate ka pelo tsohle tsa bona.Morena, etsa sena ebe malapa a thabileng haholo, mme bana ba holele ho Modimo.

 

BAKORINTHE.BUKA.YA.DITUKISO_ JEFF.IN SUNDAY_ 57-0414

E-49 Jwale, tshimollong ene ele motho ale mong. Modimo, ha ane a etsa moto, o moentse ele motho bale babedi, ho yena ele emotona le emotsheadi. Aba arola nameng, mme karolo ya botsheadi ene ele semoyeng ka nako ena yohle. Shebang, metswalle sena. Modimo one ale hlokolotsi haholo. Oho, ha jwang sena… Oseke wa dumella sena seo fete. Modimo ha akaba anka lerole a bopa Eva. O bopilwe ka tsela enngwe; mme hase sebopuwa; ontshitswe ho monna. Mme Modimo O ile wa kena pelong ya Adama, wa ntsha lehopo ka letsohong le letona la Adama, wa ntsha lehopo wa etsa mosadi; mme ka yona karolo eo ya moya ya Adama yaeba mosadi, mme baeba babedi. Moya, mmele, pelo, ke ntho ele nngwe. Baya tshwanelana hona moo, monna wa sebele, mosadi wa sebele. Ba mmoho. Eleng sebontshang hantle feela? Kreste. Hotswa sefubeng, eseng feela se entsweng ha morao, eseng Methodiste, kapa Baptiste, kapa sehlopha sa Pentecostal…`Tjhe, monghadi. Empa hotswa pelong ya Hae, Antsha moratuwa ya tshepahalang hoya kamoo aka kgonang ka teng. Otshepahala jwalo ka mohaladitwe.

Sheba moo–morao kwana, Solomone a bua, “Tloho, lerato laka, hare tsamaye ka hare ho tshimo ya kgaranate. Ha re tlatse tshimo ya ronaa.” Mme ha Modumedi wa sebele a bula pelo ya hae, mme kopanelo eo le Kreste ha efihlile, ekena pelong ya moratuwa wa Hae, jwalo kaha monna a etsa ho mosadi wa hae.

 

BAKORINTHE.BUKA.YA.DIPOTSO_ JEFF.IN SONTAHA_ 57-0414

E-50 Re lokela hoba batho ba mofuta ofeng? Na fre bapala karolo ya dihlola ho Kreste? Na re tshepile katolwana feela ya botho, mme ntho ele nngwe ya lefatshe lena, mme ke hore lerato la sebele le fokotsehile bathong?

Nahana feela ka seo, hlena, nahana mosadi wa hao, moena, atla ho dula hodima hao, ka karolwana ya moriri wa hae, ka sekete se senyane mme moriri wa hae o leketla ka tsela etjena, mme a potetsa matsoho a hae ka tsela ena, “Oho, Johanne, kea o rata. Kea o rata.” Mme hang feela hona moo o tlilo sola se seng.

 

KGETHO.YA.MONYADUWA_ LA.CA V-2 N-28 LABONE_ 65-0429P

170 Boimane ba Lentswe notla tlisa Mmele, Mmele o felletseng wa Jesu Kreste, eleng Monyaduwa. Mmele hao soka o fella ha jwale. Ke ba bakae batsebang sena? Monna le mosadi ke ntho ele nngwe. Mme Kreste le Monyaduwa, Lentswe. Monyaduwa o lokela hoba Mmele kaofela. Mme bobedi, mmoho, baetsa Mmele hang hape. Jwalo ka Adama ane ale ka teng tshimolohong: monna, mosadi wa hae, ke ntho ele nngwe feela. Jwale, Yena, Monyaduwa wa sebele, o inehetse ho yena kaofela, hore abe le mohopolo wa hae. Mohopolo wa hae, hantle feela, thato ya hae, mme thato ya Hae ke Lentswe.

 

DIPOTSO.LE.DIKARABO. KA.GENESE_ JEFF.IN COD LABORARO_ 53-0729

23-76 …

Monna o nale tokelo ya ho hla mosadi. Empa akeke a nyala hape. Empa otla–empa o nale tokelo ya ho mohlala. Hantle feela. Leo ke Lengolo. Oho, moena, seo re sehlokang ha jwale ke dipotso. Hantle feela. Seo ke I Bakorinthe kgaolo ya14, haebe o rata ho bala seo. Ho lokile. Jwale, seo–seo… Jwale, mosadi…

Monna o nale tokelo ya ho hlala mosadi ya sa tshepahaleng, empa haele kano yona entse edutse, ka tsela ejwalo akeke a hlola a nyetse haep.

 

DIPOTSO.LE. DIKARABO.KA.GENESE_ JEFF.IN COD LABORARO_ 53-0729

24-78 Modimo–Modimo O bopile, emotona le emotsheadi. Oya bona seo A se entseng? O entse monna. O entse… Jwale, potso ya pele (Oya bona?); “Oba entse ele motho ale mong ele bona,” jwalo jwalo, Genese 1:26. Genese 2:7, “A etsa hotswa leroleng.”

Phapang ekae, kapa–kapa Mangolo a kopana jwang moo? Kopano ho monna wa pele le wa bobedi ehokae?

Monna wa pele o ile a tliswa ho monna wa bobedi ya nang le dikutlo tse hlano. Oya bona? Hana jwale okeke wa ama Modimo ka matsoho a hao; hao bone Modimo ka mahlo a hao. Ha a fana ka seo. Wena o..

 

THOLWANA.TSA.HO NKA.QETO_ CHICAGO.IL MOQEBELO_ 55-1008

E-53 Oho, hlena. Yoh, o ile a ferekana ntle mola, mme a qalella ho nyala, masehlalesane. Ke yona tsela eo ho etswang ka teng kajeno, ha ontse o twailaka moo. Hoja one o ile wa ema moleng wa Modimo, one okeke wa etsa ntho tseo. Ho nyala mosedumele, mme fumana seo, jwalo jwalo, leho nyala bahladilweng kapa ho nyalana le monna ya hladileng ha hlano, jwalo jwalo, mme wa nyalana le ba bang jwalo. Eo ke thuto ya Balame ya kgale.

 

DIPOTSO.LE.DIKARABO_ JEFF.IN COD SONTAHA_ 59-0628P

401-Q-91 Jwale, re nale tse fetang mona. Hare bone.

91. Moena Bill, phapang ekae mahareng a ho boka le bofebe, Mattheu 19:9?

Jesu o boletse ho Mattheu 19:9, “Leha ele mang feela ya hlalang mosadi wa hae, ntle le bofebe, oya feba.” Phapang mahareng a bohlola le bofebe, lentswe leo leka hohle. Empa ho hlakisa sena, seo –mosadi ya sa nyalwang ha akgone ho feba, hobane ha ana monna eo ya febang le yena. Seo keho sehlweke ho yena. O lokela ho ipolela ho monna wa hae pele banyalana. Hahose jwalo ha monna wa hae a fumana seo ha nako entse eya pele, o nale tokelo ya ho mohlala, hobane ha aya tshepahala kanong ho tloha pele. Hobane Bibele ere, “Leha ekaba mang…” kapa ho bolelwa sena. “Hoke ho tsebahale ho lona (Ke nale saka) haeba ele mang feela basa kopanywang ke Modimo, lenyalo la bona halea dumellwa. ketla le laela hore le tsebe seo eleng thato ya Modimo, leha ekaba wena feela, o batla ho ipolela.” Ke wena eo. Oya bona?

Bohlola keha ngwanana, a phela bophelo bosa hlwekang, seo seka tsela eo feela, hobane ha ana monna. Empa ha a nyetswe, mme a phela ka tsela eo, o etsa bofebe.

 

DIPOTSO.LE.DIKARABO_ JEFF.IN COD SONTAHA_ 62-0527

699-36 … Ke moena kapa kgaitsedi Moreneng, aka nyala aba anyala hape na,haeba molekane wa hae a nyetse hape na?

Tjhe. Jwale, hare nke… ho qala temana 10:

… ho banyetseng kea le laela, empa ese nna, empa ele Morena,… (Oya bona?)… Ha mosadi a seke a hlala monna wa hae: (Oya bona?)

Empa… haeba a kgaohana le monna, a mpe a itulele asa nyalwa, kapa a boelane le monna wa hae: mme monna le yena a seke a hlala mosadi wa hae. (Seo ke taelo ya Morena. Oya bona?)

Empa ho ba bang, eseng Morena:… (Oya bona?)… haeba moena a nale mosadi,…

Jwale hlokomela mona, taba ena. Oya bona? Mme o badile ka taba ena pele, kgaolong ena kaofela, “Haeba re nyetse mosadi… re… ke ile ka nyala yaba ke fetoha modumedi, mme mosadi waka ene ese modumedi, nka mohlala.” Oho, tjhe. Seo hase sona. Okeke wa etsa seo hohang feela. Oya bona, oya bona?

… haeba moena a nale mosadi ya sa dumeleng, mme a thabela ho dula le yena, a seke a motlohela. (Seo, eseng ka baka la lenyalo; ele hobane asa dumele. Eseng“ho nyala hape” hape. Oya bona, dula le yena.)

Mme haeba mosadi a nale monna ya sa dumeleng, mme a thabela ho dula le yena, a seke a hlala monna wa hae. (Hantle feela. Oya bona?)

Hobane monna ya sa dumeleng aka halaletswa ho mosadi wa hae, le mosadi ya sa ha dumeleng ha jwalo feela le yena ho monna wa hae: hoseng jwalo bana ba lona ha baya hlweka; empa jwale bahlwekile.

Empa ya sa dumeleng a tlohela, ha atlohele yena…

Jwale, are, “Nkeke ka dula lenyalong lena; ofetohile Mokreste.” Ho… Monna a bolella mosadi wa hae, “Hobane a bolokehile, leho leba lefatsheng moo aneng ale teng pele, kea o lesa ha jwale.” Jwale, haho letho leo oka le etsang jwale; ha a itsamaele. Oya bona?

 

DIPOTSO.LE.DIKARABO_ JEFF.IN COD SUNDAY_ 62-0527

700-40 Kapa mosadi ore ho monna wa hae, “Nkase kopane le bathethei. Nkase etse sena. Ketla le arola mme kele lese jwalo.” O seke wa lesa kereke ya hao, molese a tsamaye yena ha a batla ho etsa seo. Oya bona?

Moena kapa kgaitsedi etshwasehileng maemong ana, seo ke, haeba molekane wa hao a batla ho etsa seo molese. Oseke wa itshwarella ho bona. Haeba ba batla ho le lesa ka baka la Kreste, ha batsamaye. Empa okeke wa hlola o nyetse hape. “Hobane Modimo Ore batla kaofela rele kgotsong.” Oya bona? Jwale, eseng hore oka nyala hape; ose a hlalositse seo, empa okeke wa dula le mosadi kapa monna ya sa dumelang ha asa batle.

 

DIPOTSO.LE.DIKARABO_ JEFF.IN COD SONTAHA_ 62-0527

700-42 Haeba ba batla, mohlomong, “Jwale, leba kerekeng ya hao. Jwale, haeba o batla ho theosetsa tlase moo, leo ke baka la hao. Mme o batla hoya kerekeng ya hao, leba teng. Bakeng saka, hake dumele. Mme ke–ketla le etsetsa eng kapa eng feela; nkeke ka ema tseleng ya lona, tswellang pele jwalo feela,” ebe otla dula moo, kaho tseba hore o inehetse ka botebo, ho bao ba dumelang. Oya bobna? Leha ele lehlakoreng lefeng feela, monna le mosadi… Oya bona? Wena…

Empa jwale rere, “ke… Moena Branham, kesatswa nyala mme mosadi waka ke mosadumele, mme kgaitsedi ke enwa mona ke batla ho monyala. Ketla lesa enwa ke lebe ho elwa.” Oho, tjhe. Tjhe, seng jwalo. Kano ke hore retla arohanywa ke lefu, mme haho letho leo dumellang hore o nyale ka hare ho Bibele ho fihlela molekane wa hao a shwele. Hantle feela. Ke lona lebaka feela leo… Haho moo hothweng oka nyala hape hohang feela, ntle leha molekane ase a shwele. Ke phetho. Oya bona?

 

DIPOTSO.LE.DIKARABO_ JEFF.IN COD SONTAHA_ 62-0527

700-44 Okeke wa etsa hore le itwantshe. Bala feela temana elatelang eo, mme otla kguna ho fumana hore le bua ka eng. Jwale, sena sebolela mona, eseng… Oya bona?

Na sena sebolela hore kgaitsedi kapa moena aka nyala hape?

Tjhe, monghadi. Oya bnona, ohlalosa taba ena pele. Oya bona:

… hoba nyetseng kea le laela, eseng nna, empa Morena, Mosadi a seke a hlala monna wa hae: Empa ha a etsa seo, a dule asa nyalwa, kapa a boelane le monna wa hae:… (Oya bona?)

Haho ntho ekang eo ya hore oka boela wa nyala hape, kapa wa dula le molekane emong.

 

DIPOTSO.LE.DIKARABO.2_ JEFF.IN COD SONTAHA_ 64-0823P

1037-197 Mme ho… Mme mosadi emotjha, hao tshepisa ho nyalana le moshemane eo, o tlamellwa ke seo ho yena. Haeba o nyala emong ntle ho eo,

otlabe o phela bohloleng. Mme hlokomela,le moshemane ha nyala mosadi emong ka yona tsela eo feela…

Oseke wa etsa selekane seo okekeng wa sephethisa.

Hopola, ho nale bopaki ka se ka hare ho Bibele. Josefa one a tshepisitse ho nyala Maria. Mme Modimo ware…

Bala Selekane sa Kgale melaong. Oya bona? Melao ya Selekane sa Kgale, hao tshepisitse ho nayala mosadi, mme obe o nyala emong, one o phela bohloleng; mme one o ntshuwa ditenteng tsa motse. Hantle, monghadi. O lokela hoka boloka dikano tsa lenyalo. Ke ntho e halalelang, mme o lokela hoka tlisa bana lefatsheng lena. Ka tsela ejwalo hao tshepisa seo, o lokela ho monyala.

 

DIPOTSO.LE.DIKARABO_ JEFF.IN COD SONTAHA_ 62-0527

698-Q-169 169. Jwale, I Bakorinthe, kgaolo 7, temana 15. Jwale, potso eo ba ileng ba ebotsa: Moena Branham, na sena sebolela hore moena kapa kgaitsedi o lokolohile hoka nyala hape? Tjhe eseng jwalo. Oya bona, okeke wa fumana tsela eo dipotso tsena ditlang ka teng. Hase lefeela. Oya bona, sena setla ama dikamano tsa Lengolo, mme Lengolo le keke la itwantsha.

 

BAHEBERU.KGAOLO. YA BOTSHELELA.2_ JEFF.IN HEB SONTAHA_ 57-0908P

305 Nka potoloha seo ka nako tsohle, sohle seo ka hare ho naha, mme a lese karolo enngwe ya hae ho lapa, kapa eng kapa eng feela, bana ba robale ba saja; re ntse re nyalane leha hole jwalo. Leha aka ntlhala, ke ntse ke nyetse, ha feela ho ntse ho nale phefomoloho mmeleng waka. Ke ile ka nka kano le yena, “retla arohanywa ke lefu.” Hantle feela. Re ntse re nyalane. Empa, leha hole jwalo,ke etsa bofokodi ba bonna. Otla etsa bofokodi ba bosadi. Ha feela re ratana, retla dula mmoho, ho fihlela.

 

KOPANELO_ MIDDLETOWN.OH MOQEBELO_ 60-0611H E-18 …

Okeke wa nyala ntle le tumellano. Okeke waeba le mosadi ntle le tumellano. Mme tumellano eo ke kano.

Okeke wa sebeletsa Modimo ntle le hore le dumellane le Yena. Mme ho teng ntho tse qalang tsa tumellano, ke Madi, tMadi feela. Ke tsela ya ho qala ya Modimo, mme etlaba pheletso ya tsohle. Tsela ya tshebeletso enngwe feela ke Madi.

 

MODUMO.OSA.TLWAELEHANG_ JEFF.IN V-26 N-19 SONTAHA_ 55-0731

80 Mme ntho ya pele eo o etsebang, ho nale se motshwarellang. Okgahlwa ke monna. Hobaneng, okgahlwa ke monna. O kgahleha haholo ho monna wa hae. Mme hoba le se etsahalang ho yena, ebe o ikutlwa a rata monna enwa.

Jwale, mamela mona. Botebong ba moya wa hae, Lentswe le qalella ho bela kaho yena , mme lere, “O fositse. O itlamme hore otla dula le monna enwa, hosa kgathatsehe hore o jwang”.

 

BONNGWE_ JEFF.IN V-10 N-2 SONTAHA_ 62-0211

18 Mme ke ona feela motheo oo Modimo Ao behetseng Yena le Kereke ya Hae, ke Bonngwe ba Hae le batho. Ke ona feela motheo wa Lentswe. Tsela feela ya hore okaba le motheo oo keha oka dumela Lentswe feela. Jwalo kaha *oba mong le monna wa hap, kopano maharenng a monna le mosadi, hoisa lefung. Jwale, ebe ha motho ase ale jwalo,ho tshwana hantle feela leho dumela Kreste, ke hoisa lefung. Mme haeba osa etse sebe kapa hohong feela, otla isa lefung le Kreste. Mme ebe ke lefu feela leka o arohanyang le Modimo, eseng lefu la nama, empa sebe sa lefu. Sebe ke lefu, mme seo se o tlosa ho Yena. Ka tsela ejwalo hoka kopana le Yena ke hwa bohlokwa haholo; o kopanela le Modimo hoisa lefung. Oho, ke rata ho kenella haholonyana tabeng ena. Kopanelo le Modimo wa Bosafeleng, ka thabo ekgolo, mmoho hantle feela, le kereke ka hohle, bobedi Modimo le kereke ya Hae, ba kopane mmoho.

 

KGETHO.YA.MONYADUWA_ LA.CA V-2 N-28 LABONE_ 65-0429P

46 Jwale, haeba semoyeng kapa… Nama ehlalosa semoya. Ebe, kgetho ya monyaduwa, tlhahong, ebontsha kgetho ya Monyaduwa, Monyaduwa, semoyeng.

47 Jwale, ho bohlokwa hoka kgetha monyaduwa nameng, monna, bakeng sa kano. Ke tsela eo re lokelang ho boloka sintho ka teng. Mme o nka kano le Modimo, eo letlang ho arohanywa ke lefu feela….

 

KGETHO.YA.MONYADUWA LA.CA V-2 N-28 LABONE_ 65-0429P

51 Mme haeba re ithuta seo re se etsang pele ho lenyalo, hare kgetha mosadi, kapa monna wa rona, ha reka ithuta seo! Monna o lokela ka botshepei, hobane sena setla ama bophelo ba hae kaofela. Hopola, kano ke “retla arohanywa ke lefu,” mme aka senya bophelo ba hae kaho etsa kgetho esa lokang. Empa haeba seo le setsebang, a nyala mosadi eo eseng wa hae, mme asa tsebe sena, ka tsela ejwalo oba le phoso. Haeba mosadi onka monna eo eseng wa hae, moo ke phoso ya hao, kamora hore o tsebe seo eleng nnete. Ka tsela ejwalo, oseke wa etsa seo pele o rapela ka matla.

 

RE.BONE.NALEDI.YA.HAE.MME.RE.TLILO.HO.MOKGUMAMELA._ TUCSON.AZ V-13

N-8 MANTAHA_ 63-1216

66 Jwale re fetile sena, pele re tswela pele. “ho hlalosa sena,”mane Botjhabela, hone hole hantle feela jwalo ka lenyalo, hale nka sebaka. Hang feela kamora hore ba senolwe, baya nyalana. Ha kano eo ya bohlokwa, bala Deuteronoma 22:23, otla fumana hore ha mosadi enwa a dumela ho nyalwa (leha ele hore seo setla nka nako), haeba baka roba selekane seo, bane bale molato wa bofebe. Hantle feela. Ha bane batshwarwa, hone ho tshwana hantle feela le lenyalo. Molao one osa ba nehe tokelo, empa kapela Modimo, ha bane batshepisane, mantswe a bona ane a ngolwa Lehodimong. Mme, ho roba seo, ene ele ho etsa bohlola. Mme jwale Josefa ene ele “a beheleditse” Maria. Haeba moena wa moruti, haeba oka baka hantle taba ena, ehlakisa hantle taba ena ya lenyalo le tlhalo. Jwale hlokomela Josefa, monna wa hae, ka hobane ene ele motho ya lokileng, oya bona, jwale re fumana hore one ale ka tsela eo.

 

DIPOTSO.LE.DIKARABO.2_ JEFF.IN COD SONTAHA_ 64-0823P

1036-Q-313 313. Moena Branham, sena sebolelang karohano? Na batho balokela hoka hlala na? Nka rata hoba le taba etletseng ka sena.

Hantle feela banyalane. Ha feela ba nka kano eo, banyalane. Jwalo feela ka moshemane, a tshepisa ngwanana hoka monyala feela, otlameletswe ho moshemane eo. Ho tshwana feela leha a monyetse. Ntho feela e etsahalang, ke ho nehelwa ka tokelo. Empa ha monna a bolella mosadi, “ke tlilo o nyala, Manepe; ke tlilo o etsa mosadi waka. Na oka etsa…” o nyetse.

Kano ehalalelang; ke sona se etsang hore o nyale. Haho moruti yaka o nyadisang, leha ele magistrata, kapa mang feela; ke kano ya hao ho Modimo leho monna enwa. Hao tshepisa, onyetse.

 

DIPOTSO.LE.DIKARABO.2_ JEFF.IN COD SONTAHA_ 64-0823P

1036-195 Sheba mona. Ore, “Moena Branham, na seo…? Ore… Ore o araba feela hoya ka Bibele.” Na one o batla hore Bibele ka taba ena…

“Josefa, monna wa hae, ka hobane ane a lokile (ase a mmeheleditse, ase a mmitsa monna wa hae)… Josefa, monna wa hae, monna ya lokileng, one ‘sephiring’ a ikemisetsa ho motlohela; empa pele baka kopana, atshoha ase a imile ngwana wa Moya o Halalelang. (Oya bona?) Mme Lengelo la Morena la motlela ka toro, ‘Josefa, mora Davida, setshabe ho inkela, Maria, mosadi wa hao.'” One ase a monyetse, one ase a mobeheleditse.

 

DIPOTSO.LE.DIKARABO.2_ JEFF.IN COD SONTAHA_ 64-0823P

1037-197 Mme ka… Mosadi ya monyane, haeba o tshepisa ho nyalana le moshemane eo, o tlamelletswe ho yena. Haeba o nyala emong, tseba hore oya feba. Mme hlokomela, ntho yona eo ho moshemane…

Oseke wa etsa kano lefeela. Hopola, ho nale bopako ka hare ho Bibele ka seo. Josefa one a tshepisitse ho nyala Maria. Mme Modimo wa bolela seo…

Bala melao Selekaneng sa Kgale. Oya bona? Melao ya Selekane sa Kgale, haeba o tshepisa ho nyala mosadi, mme ebe o nyala emong, one o etsa bofebe; mme seo seo oetsa hore o lahlelwe ntle ho diahelo. Hantle feela, monghadi. O lokela hoka boloka kano ka dinako tsohle. Ke ntho ya bohlokwa, mme hape seo setlisa lesea lefatsheng lena. Ka tsela ejwalo hao entse kano, ho yena o lokela hoka monyala.

 

DIPOTSO.LE.DIKARABO.3_ JEFF.IN COD SONTAHA 64-0830H

1095-156 Potso ena e ile ya botswa ka tsatsi leleng, “Na ho qhala ene ele tlhalo na?” Oya bona? Ha le mpotsa potso tse kang tseo, metswalle, hale tsebe mathata ao le mpeang ho ona. Ke nale metswalle enyetseng habedi kapa ha raro. Na le hlokometse hore ke bua le mora waka, Billy Paul? Na nka lesa mora waka Billy Paul? Tjhe, lehoka. Billy Paul o ile a nyala ngwanana emong kwana, mme atla, are, “Daddy, ke tlilo nyala.”

Kene ke hlatswa koloi; Kare, “Ikotlanye leboteng ka hlooho,” ke tswella ho hlatswa koloi ka mokgwa o jwalo. Are, “ke tlilo nyala.”

Kare, “Oho, tswella,” ka ona mokgwa oo. Yaba o leba ho mmae ho mmolella, mme mmae a motsheha. Lea tseba hore o ile a etsang? O ile a baleha le ngwanana enwa a sale sekolong mme banyalana. Rene resa dumellane le lenyalo lena, nna le ntate wa ngwanana enwa. Rene resa dumellane le lenyalo lena, one a nyetse leha hole jwalo. Ke moshemane waka o dutse mona leha hole jwalo. Hantle feela.

Otlile ho nna le ngwanana eo a dulang le yena ha jwalo, ngwetsi yaka. Setloholo saka… O boletse, “Daddy na oka nnyadisa?”

Kare, “Lekgale.” Ke mora waka. O nahana hore seo hase nkutlwise bohloko, mme ke bile mme kaba ntate ho yena? O nahana hore seo hase mpolae? Empa seo ke nnete. Hantle fee. Moshemane waka o dutse mona o mametse… Ngwetsi yaka edutse mane… Empa kea mmolella hore seo ke phoso (Oya bona?), hobane ke nale. Ke tlangwa ke lentswe.

 

DIPOTSO.LE.DIKARABO.3_ JEFF.IN COD SONTAHA_ 64-0830H

1096-160 Mme kare, onyadisitswe ke magistrata? One o lokela ebe o nyadisitswe ke kereke, moruti. Ke ntho ya bohlokwa bakeng sa Mokreste. Empa ka baka la hobane,

kano ke kano, rese re nyalane lemo tse mashome a mabedi le metso emehlano, ke nahana hore seo ke nnete. Ore, “Hahole jwalo…”

Potso ekanna yaba, “Na ke lokela hotla hore re nyalane hape?” Haeba o lakatsa ho etsa seo hape. Oseke waba le letho mohopolong wa hao sekgahlano le tumelo ya hao, hobane ntho enngwe le enngwe eteng moo, okeke wa feta moo; o emisa hantle feela moo. Ha potso eo ene ehlaha, ke hona moo oneng o fella teng, hantle feela moo. Empa ke, ho nna ho lokile.

Monna eo qetellong a ileng a kolobetswa ka Lebitso la Morena Jesu Kreste o qetelletse a ntelekile kerekeng ya hae, hobane nkeke ka dumellana le basadi barerang. Seo se ile sa etsa hore ke kolobetswe hape. Oya bona? Eseng jwalo.Oya bona? Hantle feela.

 

DIPOTSO.LE.DIKARABO.3_ JEFF.IN COD SONTAHA_ 64-0830HO

1097-165 Mme kene ke tlaba moikaketsi haeba moshemane waka ya dutseng mona kaho tshepisa ngwanana eo, mme kere… Haeba–hoja one asaka aba le moketjana, hase lebaka leha ane a dula le mosadi eo, kapa a robala le yena, ngwanana, kapa leha ene ekaba eng feela, ha ane a etsa kano eo, onyetse, Billy Paul kapa eseng Billy Paul. Seo ke nnete. O nyetse ha a entse kano. Haeba ele nna, hoya tshwana.

 

DIPOTSO.LE.DIKARABO.3_ JEFF.IN COD SONTAHA_ 64-0830H

1095-Q-342 342. Re–re ile ra nyalana lemong tse mashome a mabedi tse fetileng mme re nyadiswa ke lekgotla la molao. Na–seo ene ele phoso?

Hantle feela, seo ebile phoso ho se etsa. Lenyalo ke la Modimo. Empa ho nyalana, mona ke hona moo le nyalaneng ka nnte:Lenyalana ha feela le etsa kano, hao tshepisa motho ho monyala, ele hore letla nyalana. Lekgotla la molao le fana feela ka tumellano ya pampiri; ke sona seo eleng molao o tiisang taba eo ya lenyalo. Empa hao tshepisa ngwanana kapa monna eo ho monyala, o monka jwalo ka monna wa hao, ose o nyalane le yena. O hopole, ke ile ka hlalosa sena bekeng e fetileng, nahana jwalo. Oya bona? Hao motshepisa… Oya bona?

Esita le ya kgale Bibele, ha motho a beheletsa morwetsana, mme…Lea tseba hore molao oreng ka seo. Hobaneng, hone ho tshwana hantle feela le bohlola. Hantle feela, ha ane a tshepisa seo, hone hole jwalo feela.

 

MOKETE.WA. LENYALO_ JEFF.IN MOQEBELO_ 65-0220X

E-4 Modimo O matla ohle, Mmopi wa tsohle, Mohlodi wa Bophelo Bosafeleng, le Mofani wa dineo, hao etsa sena, O moneile mosadi. Ho ngodilwe, “Ya fumaneng mosadi, ofumane ntho elokileng.” Mme jwalo kaha re boletse motsheareng ona wa mantsibua, kamora lemo tse dikete, mohopolo wa rona o kgutlela morao moketeng wa pele, oneng ole ka Wena, Ntate, Tshimong ya Edene, hane O nyadisa mme wa rona le ntate wa rona, Adama le Eva, mme le kajeno monna o lokela ho nka mosadi.

Ntate, re rapela hore o hlohonolofatse monna enwa le mosadi enwa, ba fumaneng lerato pelong tsa bona, ho emong ho emong. Mme nakong ena emahlonoko eo re phelang ho yona, ka tlhalo tse ngata hakana, dikgaohano tsa malapa, mohlomong eseng ka balekane bana ba babedi. Ha bake bahopole sena maphelo ohle abona! Mme ho seke haeba le matla afeng kapa afeng feela aba hlaselang! Kea o rapela, Ntate, jwalo kaha O hlohonolofaditse Isaka le Rebeka, mme wa etsa hore baphele hamonate kamora tsena tsohle, mme baile ba beha ditholwana, [Karolo.esa sebetseng.ho.theipe–Mong.] re rapela hore Otla etsa seo leho balekane bana, badumellanang ka sena, batlang ho buisana sephiring, mme jwale batlile kerekeng bakeng sa seo, hoka nka kano ya bona, emong ho emong, mme baentse seo pontsheng.

 

LENYALO.LE.TLHALO.3_ JEFF.IN COD SONTAHA_ 64-0830H

1100-181 Empa jwale tabeng ya lenyalo le tlhalo,….mme baetsa kano ya ho dula ka botshepei, batla arohanywa ke lefu feela, bapotisa matsoho abona ho mong ka mong, mme ba akane, ba retolohe ka letsheho. O boletse seo, “Motsotswana feela.” O boletse seo, “Ke mpa ke tshwenyehile feela; ke moditjhaba.” Ere, “Lenyalana kaofela ha lona?” Ere, “Hantle feela.”

“Ntle ho moreri?”

Are, “Tjhe.” Are, “Re nyalane ka lemo tse mashome a mane.” O boletse jwalo, “Re nyalane lemong tse mashome a mane aletareng, kano enngwe le enngwe eo re neng re e etsa morao mola.” Ene ele enepahetse. Oya bona?

Empa haho lebuwa lenyalong, hao o motshepisa, o nka mantswe a hao; o nka mantswe a hae; mme Modimo O nka mantswe alona bobedi.

 

KGETHO.YA.MONYADUWA_ LA.CA V-2 N-28 LABONE_ 65-0429P

46 Jwale, ha semoya kapa… Mofuta wa tlhaho. Ebe, kgetho ya monyaduwa, ka tlhaho, ebonahatso Monyaduwa, Monyaduwa, semoyeng.

47 Jwale, sena setiile hare kgetha monyaduwa, monna, hobane retla arohanywa ke lefu. Ke tsela eo re lokelang ho boloka dintho ka teng.

Mme onka kano pela Modimo, ke ho bolela ho arohanywa ke lefu.

 

KGETHO.YA.MONYADUWA_ LA.CA V-2 N-28 LABONE_ 65-0429P

46 Jwale, semoyeng kapa… Hlaho ebonahatsa semoya. Ebe, kgetho ya monyaduwa, tlhahong, ke kgetho ya Monyaduwa, Monyaduwa, semoyeng.

47 Jwale, ke ntho ehlokolotsi haholo ho kgetha monyaduwa, bakeng sa monna, hobane kano ere retla arohanywa ke lefu. Ke tsela eo dintho dilokelang hoba ka teng.

Mme dinkuwe jwalo kapele ho Modimo, ke yona feela tsela ya ho arohanywa ke lefu eo.

 

KGETHO.YA.MONYADUWA_ LA.CA V-2 N-28 LABONE_ 65-0429P

51 Hola rene reka bala hantle seo re ithutang sona ha re nyalana, hare kgetha basadi ba rona, kapa banna ba rona, hola rene reka etsa seo! Monna o lokela hoka ba hlokolotsi haholo, sena seka senya bophelo bohle ba hae. Hopola, sena ke kano “ho fihlela lefung,” mme one asa khone ho nka kgetho. Empa haeba a tseba seo, hore eo a monyalang ha a lokela hoba mosadi, mme a tswelella leha hole jwalo, ebe jwale seo ke phoso ya hae. Haeba mosadi anka monna, ka tsela ejwalo le yena ke phoso ya hae, mme kamora hore o tsebe hore seo ke phoso. Ka tsela ejwalo, o seke wa etsa seo.

 

PEHELETSO_ SHREVEPORT.LA MOQEBELO_ 62-1124B

… Are, “Leba, tloho le monna wa hao.”

Sena se ile sa momakatsa. Are, “Hahole jwalo, Iha kena monna.” Oya bona, one a phela mekgatlong, ha banyalane ka hohle mona, mme ba bole banyalane hape, mme… Oya bona? Are, “ha kena monna.”

 

KGETHO.YA.MONYADUWA_ LA.CA V-2 N-28 LABONE_ 65-0429P

88 Ngaka yare, “Hahole jwalo, moena wa moreri, mme–mme yena–haka o nyala.” Are, “Ha a lefise batho bakeng sa mosebetsi okang oo.”

Are, “Na oka mokopa hore anyalane le nna?”

89 Ka tsela eo, tphirimaneng eo moena waka a mpotsa. Kare, “Haeba a soka anyala pele, emong wa bona, mme ntho enngwe le enngwe ya bona elokile.” Are, “Hahole jwalo, yeah,ketla mobotsa.” Mme kare, “Hahole jwalo, mmolelle, ahlahe kwano.”

 

MOFUMAHADI.WA.SHEBA_ TIFTON.GA SONTAHA_ 60-0110

E-26 … Na o ile wa hlokomela hore bare, “Monghadi, re bontshe ponahatso.” Jwale, momamele. Mme maemo ao aka fihlela le ho wena, ba kentse le bokgopo,le bofebi ba batla ponahatso. Haeba boporofeta boo bophethahetse, ke kajeno. Ke neng moo re ileng ra phela jwalo emoloko o mofebi o bile ole kgopo? Ha makgotla melao atletse ka lenyalo le tlhalo, ho nyala leho hlala, Jesu O boletse hore sena setla etsahala. Reno, Nevada, a etella batho pele, ba nale dinako tse nne kapa tse hlano tse fapaneng, ba lesa basadi ho nyala ba bang, ba lesa banna ho nyalana le ba bang. Jwalo feela… Mekgwa efetang ya diphoofolo. Ke neng moo honeng ho nale moloko o kgopo?

 

LENYALO.LE.TLHALO_ JEFF.IN V-3 N-13 SONTAHA_ 65-0221H

57 Lengolo, potso ena, bakgohlile Jesucka yona tshimolohong ya tshebeletso ya Hae . Mme e ile ya tla hape ka Moshe tshimolohong ya tshebeletso ya hae. Ese eka ke potso eo kamehla eleng pelong tsa batho. Moetsadibe ha a kgathalle letho. Empa modumedi oya kgathatseha, hobane o leka ho tseba nnete ya Modimo. Ka tsela eo ho jwalo, potso efeng kapa efeng etlang ka Bibele, ebe Lenyalo le tlhalo dia hlahella, (hobaneng?) hobane ke sona sebe sa pele. Ke hona moo sebe seqadileng teng. Mme ke lona lebaka le etsang hore nako le nako ehlahelle potso eo, hobane ke hona moo sebe seqadileng teng.

 

NA.BOPHELO.BOLOKETSE.EVANGEDI_ JEFF.IN V-5 N-5 SONTAHA_ 63-0630P

141 Ebe, hahole jwalo, “Ka tsela eo, ke leloko le lokoleng la kereke.” Seo hase bolele letho.

Kea tseba mohetene. Tlase mane Afrika, hara baena ba lefifi,ke fumana persente tse mashome arobong mona hara batho ba Amerika. Hobaneng, melokong emeng, haeba ngwanana ….Mme ha anyala, o lekolwa borwetsana. Haeba borwetsana bose bole siko, ebe o lokela hore a hlalose hore na ho etsahetseng ka bona. Mme ba bolawa bobedi ba bona, mmoho. Na haho kaba jwalo ho keke haeba le ba bangata ba bolawang mona Amerika? [Phutheo ere, “Amen.”–Mong.] Oya bona? Ebe o bitsa batho ba kang bao bahedene? Oho, hlena! Baka ruta ba bangata, ba ipitsang maloko a dikereke, hore bophelo bojwang bohlwekileng. Hantle feela.

 

DIPOTSO.LE.DIKARABO_ JEFF.IN COD SONTAHA_ 59-0628P

40-187 Mosadi o tlile mona eseng kgale, mme are, “Oho, ke ile ka ipolela ka seo kaofela ha sona.” O ferekane, mme abile le bothata ba kelello, mme are, “Ke ile ka ipolela ho Modimo.”

Kare, “Hao soka o ipolela ho monna wa hao. Hao ya etsa phoso ho Modimo; empa ho monna wa hao.” Hantle feela.

Mme haeba monna a nyala mosadi ya phetseng ditshila pele, mme a hlahella ho yena, haeba banyalane nako etelele, mme atla ho yena mme are, “Moratuwa, ke batla ho bolella seseng mona. Ke ile ka baleha le monna emong; ha nkaba ka o bolela,” Jesu o boletse hore monna eo o nale tokelo ya ho mohlala, hobane ha baya nyalana, hobane o buile leshano.

 

KOPANO.ESA HLOKOMEHELENG.YA.MONYADUWA.WA.KRESTE_ SHP.LA V-2 N-15 LABONE_ 65-1125

83 Ke rata ho bolela ntho tse tharo mona tseo asa lokeleng ho difeta. Jwale, ke bua, le nne le behe kereke mehopolong ya lona hake ntse ke bua, jwalo kaha Paulose a bua mona, ho kgaolo ya 7 ya Baroma.

84 O nale kano e halalelang ho Morena, matla a itseng. Haho motho emong ya nang le seo ntle ho mosadi. Hantle feela. Seo ke kano ya Modimo. A seke a lahla matla ao. [ Seka khouta : lesira la borwetsana ]

85 Leha aka etsa ntho ephoso, o lokela hore a ipolele ho monna wa hae, ele ho lokisa ditaba. Ka yona tsela eo kereke e ileng ya nyalana le molao, elokela ho hlahella ka pela Kreste, pele ho lenyalo labobedi. Elokela ho ipolela ka seo.

Haeba asa etse seo, mme a phela le yena lemo tse leshome ebe kamora moo oya ipolela, o nale tokelo ya ho mohlala. Seo ke Lengelo. Bofebe ke hose hlweke.

86 “Josefa, setshabe, ho inkela Maria mosadi wa hao, hobane se emotsweng ke yena ke sa Moya o Halalelang.” One a mohlala ka sephiring, oya bona, kamora ho mobeheletsa. Hao o mobeheletsa, hoya ka Modimo, o nyalane le yena.

Ka tsela eo peheletso, mahlong a Modimo, ike kano ya sebele hoya ka Molao. Mokete wa lenyalo ke tsela ya hoka dula mmoho.

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23