Lejwe la Sekwahelo Ha Lesoka Letla
great-pyramid

Lejwe la Sekwahelo ha le soka Letla.

Pyramide ekgolo ya Gizeh ya kgale ebile le tshusumetso ekgolo ho batho, ke ekgolo ho feta ekileng ya etsuwa. Ke yona feela ekgolo hofeta hobane ephahametse tsohle. Omong wa menyako, wa morena Hotleng ha Hae la Pele Kgaolo 4. Jwale ebe ena ekgolo piramide (ka tlase mona) enale hape lejwe la sekwahelo. Ke sebaka seka hodimo sebang se phatlaletse. Ekare piramide e eme ka mamello bakeng sa lejwe la sekwahelo. Piramide ntle le lejwe la sekwahelo hae ya fella. Sekwahelo ke ponahatso ya hotla Labobedi ha Morena. Ho bolelang hore Piramide e lekanya lemo tse 2000 tsa mengwaha ya kereke kapa eo ephetsweng mahareng a hotla Kgetlo la Pele le hotla Kgetlo Labobedi ha Kreste.

Evangedi engodilwe majweng?
Haoka hlokomela khoutu ya Pudungwane 1965 eleng enngwe ya dithero tsa ho qetela tsa Moena Branham.

MODIMO.SEBAKA.SEO.A SEKGETHILENG.HO.MOSEBELETSA_ SHP.KA V-7 N-4 SONTAHA_ 65-1128M

262 MaLuthere, tlasa tokafatso, maoto, a phahamisuwa ka tsela ejwalo; Wesley, tlhwekiso. MaPentecostale tlasa diphaka, mesebetsi le diketso jwalo jwalo, bane ba lokela hoba, MaCalvinists Mohau! Mohau!Mohau! Mohau! Ho tawella pele. Oya bona, canre ka Bophirima.

Mme pheletsong ya 1963 Moena Branham one antse a bua ka Lejwe la Sekwahelo.

Empa pherekano ya hlaha Majweng a Sekwahelo a mabedi.

1. Kreste O tlile jwalo ka Lejwe la Sekwahelo pheletsong ya kereke ya mongwaha wa bosupa hotleng ha Hae Labobedi.

Kereke ya mongwaha wa bosupa ebopa piramide enang le Moya wa Kreste.

Ho tswalwa labobedi ho lokisa motho eo yatlang ho lokisetswa hore ebe lejwe le phelang ka hare ho ntlo ya Modimo Mmusong wa Hae.

Ha jwang motho ka mong a fetoha ka tsela ejwalo?

Re hloka motheo wa tumelo.

MATTHEU 17:20 Yaba Jesu ore ho bona, Ka baka lahose dumele ha lona: hobane kere ho lona, hola lene le nale tumelo ekana ka peo ya mustareda, lene le kare ho thaba ena, Tloha sebakeng sena; mme o suthe; mme haho seo sekabang thata.

BAHEBERU 11:6 Empa ntle ho tumelo haho kamoo Modimo Aka tlotliswang ka teng: hobane ya tlang ho yena o lokela hore a dumele, hore ke yena moputsi wa ba o batlang.

BAROMA 10:17 Ka tsela eo tumelo, etla ka ho utlwa Lentswe la Modimo.

Mme ebe re kenya tsela tse supileng tsa tumelo.

II PETEROSE 1:5 Mme ebe ke moo, re kenyang, tumelong ya lona matla; mme ho matla tsebo;

6 Mme hodima tsebo boitshwaro; mme hodima boitshwaro mamello; mamello ka borapedi;

7 Le borapedi ka lerato la boena; lerato la boena ka lerato la bohle

Jwale tsena tsohle, dietsa seemo sa monna ya nepahetseng, o lokela hoka tiisetswa ka Moya o Halelalang.

II BAKORINTHE 1:22 Ya re  tiiseditseng, ya fanang ka moya wa nnete Moya oka hare ho pelo tsa rona.

BAEFESE 1:13 Eo le lona le Motshepang, kamorao ho utlwa nnete, Evangedi ya pholoso: eo kamora hore le dumele, Eo le le tiisitsweng ka Nnete ka ho Yena,

NA.ENA.KE.PONAHATSO.YA.PHELETSO.YA NAKO.MONGHADI_ JEFF.KA V-2 N-11 SONTAHA_ 62-1230M

47-1 Nako etlabe efedile. O tsebesitse seo. Ho etsahalang? Ho etsahalang? Na ekabe ke nnete ha jwale, baena? Ka nnete ke nahana seo. Haeba hole jwalo,etlaba pyramide ekwahetswe ke diaduma tse supileng. (Hake khoute: pyramide ya kereke tse supileng tsa mongwaha ke bolela ya Hotla Labobedi ha Hae. Diaduma tse Supileng, tse sa tsejweng hohang feela, ditshwere Hotla Labobedi ha Hae.)

Na o hopola molaetsa wa pyramide? Ke tsela eo a etsa motho ka bonngwe. O fihla A Ikwahela Yena ka Moya o Halalelang. (Tlosa khoute: Lejwe la sekgurumetso leo baneng ba le lwanela hore lebe le tlise ho motho ka bonngwe Moya o Halalelang,
mme jwale Lejwe la Sekgurumetso le tlile bakeng sa kereke. (Tlosa khouto : hotla Labobedi ha Hae mahareng a kereke ya bosupa ya Mongwaha pheletsong ya yona.)

Na diaduma dibolela seo, baena baka? Bengahadi, na ke hona moo releng teng?

TLOTSUO_ JEFF.KA SONTAHA_ 62-1104M

E-21 Mme hopola hoseng hona hore seo ha sena karolo ho seo, ho fihlela Lengolo le o tiisetsa o mora le moradi wa Modimo.

(Tlosa Khouto: Ona ke Moya o Halalelang, lejwe la sekwahelo leo eleng lona le kwahelang motho ka bonngwe le teng mona, empa ke tshepa haele hore ha abua ka lona.) Empa mekga emehlano eo o e bonang mona ehlalosa seo. Ke Moya o Halalelang o hlahisang seo. Mme ho bile le tsela eo Moya o Halalelang o sebetsang dintho ka teng, mongwaheng oo, mongaha oo, wa, wa, wa, wa, oka hodimo: Moya o Halalelang. (Tlosa khoutu: pyramide ekgolo ya kereke tse supileng tsa mongwahakgolo dihloka Lejwe la sekgurumetso.)

Mme jwale, jwalo ka motho ka bonngwe,matla ana (ka tsebo le mamello) ke kolobetso ya Moya o Halalelang. Ke ntho ekgutshwane ka tsela enngwe eo. (Tlosa khoutu: motho ka mong o hloka kolobetso ya Moya o Halalelang bakeng sa ho tiisetswa. Motho ka bonngwe o lokela hoka loka le Modimo pele.)
Ebe pheletsong ya mongwaha wa kereke ya bosupa, ha motho ka bonngwe ase a fumane Moya o Halalelang, Modimo Otla lokisetsa kereke ya Hae bakeng sa hotla ha Hae kgetlo labobedi.

MABITSO.A.NYEFOLANG_ JEFF.MANE V-3 N-21 SONTAHA_ 62-1104H

11-1 Pele: hoya ka motheo, ke tumelo. Sabobedi: eketsa tumelo, ka
matla; matla, ka tsebo; tsebo ka, borapedi; borapedi, ka mamello; mamello, ka bomodimo; mme bomodimo, ka lerato la boena, lerato la boena; le lerato ka lerato la Modimo: ntho tsena tse supileng.

(Tlosa khoutu : Tumelo ke motheo. matla a tsheletseng a kopane, ha akopane, ke lerato le tlisang matla)

Mengwaha ya Kereke tse Supileng (See?), le naledi tse supileng, kaofela ditlamahangwa ke Moya o Halalelang.

Jwale,
SEBAKA.SEO.MODIMO.ASE KGETHILENG.HO.MOSEBELETSA_ SHP.LA V-7 N-4 SONTAHA_ 65-1128H

217 Mme mothetsi. Mme pele ho tsena, ke moo rea tseba, Lejwe la Sesomo, leha ekaba eng feela, baentse seo, hobane ke lejwe le le teng, le etsang pheletso ya pyramide ka hoa ka kereke tse supileng tsa mengwaha. (Tlosa khoutu: Pyramide ekgolo ya kereke tse supileng tsa mongwaha)

Kenya mohau, kenya sena, kenya sena, mane le hwane Mme ke Nna monyako..matla a supileng mmoho. Matla a ho qetela ke lerato. Ka tsela ejwalo ke matla a robedi kaofela. Ana ke matla a supileng a etsang setshwantsho sa monna ya phethahetseng. Ebe Kreste, jwalo ka Moya o Halalelang, ebe ke Lejwela Sekwahelo kenya sena ditsebeng tsa hao tse utlwang. Oya bona? Ketane ke karolo ematla le efokolang. Ematla ho feta hlakore le fokolang.
Hase lebaka hore sena se ahehile ka tsela efeng feela, sena seahuwa hoya hodimo, haeba ele moo serobehang. Mme oka bolela hore o tshwere sena, sena, sena; se bile se robehile ka nako. Haeba o nale seo, le yena ka tsela eo, ho fumana sena, sena se nale sona, sena selokela hoba le seo. Ka tsela eo hao lesa ena tabernakele.

Batho baya lebella mme bare, monna enwa o nale matla, le tsebo, dumela Lentswe, mamello, mallo, bomodimo, re nale lerato la boena, re tletse ka lerato la Moya o Halalelang, re potoloha. Ke eo Mokreste. Ke bao batho bao monna le mosadi batsebang seo ba se boneng, ka ho loka, ka bomodimo.Base batiiseditswe. Tiiso ebontsha mahlakore a mabedi. Leha ele hore Pyramode e ahilwe lemong tse ka bang 2 000 nakong ya kereke tse supileng tsa mengwaha.

Ebe Lentswe, letswa mona, le iponahatsa ho batho (Lea bona?), mme le Itsebahatsa ka hare ho tabernakele ya Modimo O phelang, etsamaya, ele mohlala wa Bakreste.

VEKE.YA BOSUPA.YA.DANIELE_ JEFF.MANE DA 89-141 KA SONTAHA_ 61-0806

137 Jwale, ka hobane ba bona moo nna le Daniele are o ile a bona Lejwe le qhetsoha thabeng mme eseng ka matsoho a motho empa ka a Modiumo hobane lene le qeta kapa pheletso ya mongwahakgolo wa Baditjhaba. Modimo One A phethela seo, eleng hotla ha Lejwe leo.

Ha lejwe la Sehloho letla, nako ya Baditjhaba ese efedile. Antikreste otla qala nako ya hae hoka busa ka dipolao le tse ding.

Lejwe leo Daniele ale boneng ene ele hotla ha hae Kgetlo labobedi. Letlilo tshwatlaka puso yohle ya Nero esaleng e hatella Baditjhaba ho tloha lemong tsa 64 AD kgahlano le Bakreste. Letla hape ho kwahela kahodimo Pyramite eo Modimo A e ahileng lemong tse kabang 2 000 tse fetileng. Ka Lejwe la sekwahelo, ka hodima kereke etsositsweng (eo eleng yona feela ya Jesu ekekeng ya fihlela lefatsheng ho fihlela aba a etla yena ka Boyena entse ele sebakeng) ebe Jesu otla e nkela Lehodimong.

Empa mmele o phelang o lokela hoka fetoha pele ho tsena tsohle.

 

 

capstone

 

Ka Phupjane 1963 o ile a bua ka hotla ha Lejwe la Sekgurumetso (hotla Labobedi ha Jesu) ha letla hape.

KOPANELO_ TUCSON.AZ MOQEBELO_ 63-0608

260 Lesa Mollo ona otle ho Mollo ona, mme , kamora moo,
otla sisinyeha. Seo ke Tiiso eKgolo,Tiiso ekgolo,hobane hake Lejwe la sekwahelo le ile la latolwa. Empa letla kgutla hape, ka tsatsi le leng. Ho bokwe Morena!

262 Mme, oya bona, ho yona eo pyramide, Ke bile moo. Leha oka kenya lehare. Ha le keke la kena. Hobane seo ebile Kgwebo ekgolo. Ho etsa tjhelete eo engata haho bolele hore one a nepile. O ile a bolawa ke mofetshe.

JAKOBO 5:3 Kgauda tsa lona le silivera disenyehile; mme dimafome bakeng sa lona, mme nama tsa lona ditla jewa ke mollo. Le ipokeleditse matlotlo nakong tsa hoqetela.

JOELE 1:4 Se siilweng ke bookgolane sejewe ke ditsie; mme se siilweng ke ditsie sejelwe ke marutle bookgolane bojele; mme se siilweng ke bookgolane se jelwe ke marutle.

Tsena kaofela dibolela dira tsa Modimo. Mongaheng wa ho qetela wa Laodisea Modimo Ore ofoufetse. Hare dule Mangolong leha hole jwalo, jwalo ka Eva, re thetswa ke dithutop tse siko ka hare ho Bibele. Sephiri Babylona o rometse ditsie hara rona. Ka tsela ejwalo hlokomela hore motho a seke are ho wena tsoho ya bobedi ese efetile. Hlokomela thuto ka nngwe e siko ka hare ho Lengolo.

JOELE 2:25 Ketla busetsa sejelweng ke ditsie, seo bookgolane, le marutle di sejeleng, le ditsie, dira tsaka tse kgolo ketla diromela hara lona.

Empa Monyaduwa wa sebele otla tiia. Ale hole le kapa a sireletsehile ho bokgolane. Ale hole le dithuto tse seng ka mangolong A sireletsehile ho thuto ya tsoho ya bobedi e siko ka hare ho Lengolo hore ese etlile.

Hobaneng hole bohlokwa hore re tsebe ka mofetshe (ebitswang mofetshe ka hare ho Bibele matsatsing ana)? Hobane ke enngwe ya diponahatso tsa matsatsing ana.

PEHO YA NGWANA.2_ JEFF.IN AD.2 LABORARO_ 60-0518

47 Hase lebaka hore oya tseba kapa jwang. Pyramide ekgolo mane Egepeta, ha ena lejwe leka hodimo kapa la sekwahelo. Hobaneng? Lejwe la sehlooho kapa sekwahelo; Kreste, Lejwe la Ntlha (Oya bona?), o ile a latolwa.

Empa ha re ntse re hola ka mongwaha wa Luthere, mongwaha wa Baptist, mopngwaha wa Methodist, mongwaha wa Pentecostal, hose hofedile. Na halea ka la bala, seo seka hare ho tempele. Empa setshwantsho ho wena. (Ntsha khoutu: pyramide ekgolo ya Eqepeta ke mohlala wa Modimo O phelang, hobane ka hodima pyramide ena, phapano ya mofetshe ke zodiac, nakong ya hotla ha Leo eleng Tau, ene ele Lejwe la motheo, mme nakong ya ponahatso ya Bibele. Oya bona? Oya bona hore re hokae ha jwale.

Lentswe lena Zodiac le bolelang, mongwaha wa mofetshe, hlapi tse fapaneng, Leo?

Re bona letsatsi le fapana sebakeng. Hara mpa ya bosiu re bona sena dinaledi. Sena ke mohlala wa sena Zodiac mme sena sea ema : eqala ka mosadi (Virgo) mme efelle ka tau (Leo).

PESALEMA 19:1 Ho monga baphokodi, Pesalema ya Davida. Lehodimo le paka boholo ba hae; mme sebaka sepaka mesebetsi ya matsoho a hae.

2 Motsheare o paka boholo ba hae, mme bosiu bopaka tsebo ya Hae.

3 Haho taba kapa puo, moo mantswe a ona asa utlwahaleng.

4 Taba tsa ona ditletse lefatshe lena lohle, mme mantswe a ona ho fihlela pheletsong tsa lefatshe. Mme o beile hara bona tabernakele bakeng sa letsatsi,

 5 Jwalo ka Monyaduwa sebakeng, mme a thaba jwalo ka ralebelo le belong.

6 Atswa lehodimong, mme a mathela ho fihlela pheletsong tsa lefatshe: mme haho sepatetsweng yena.

Letsatsi le paka Kreste Atla jwalo ka Monyadi A tlilo lopolla Monyaduwa wa Hae pele Atla jwalo ka Morena, Tau ya Juda, ho batla Monyaduwa wa Hae.

A tswetswe jwalo ka Monyaduwa (Virgo), O ile A lekanywa ka (Libra eleng Sekala) pela mmolai Barabbuse ke BaJude. Bane ba lokela hoka lekanya mahareng a Motho wa Bophelo Bosafeleng le motho ya shwang. Baile bakgetha lefu.

O ile A shwa lefu le sehloho mane sefapanong la Phepheng. Scorpio.

Kereke ya pele ya qala mme yaba kgahlano le Monna wa Seqha (Sagittarius), mokalli wa pere mothetsi. Bakreste ba tloha ha nyane jwalo ho engodilweng Bibele jwalo ka Efese ho bontsha esa kgathalle Poodi (Capricorn) mme etla ho etella dinku pele. Kerekeng ya Bobedi Bobishopo bane ba nyollwa ntle le mangolo ka hare ho kereke motseng ka mong. Boetapele ba batho ba nna ba tswella pele, jwalo kaha Augustine, mobishopo wa Hippo, sena saeba setlwaelehileng hara batho.

Leha ele hore sena sene sesa tlwaeleha hara kereke.

BAFILIPI 1:1 Paulose le Timothea, bahlanka ba Jesu Kreste, ho bahalaledi bohle ba Jesu Kreste baleng Filippi, eleng bobishopo le madeakone:

Ka tlhaho, motse ka mong oba le bobishopo ba bangata jwalo kaha hone hose phapang hara baholo ba pele le bobishopo mane Selekaneng sa Kgale.

Empa Dipoodi (Capricorn) di nalle ketelo pele hoya ka tlhaho ya tsona ka ho rata ha tsona. Jwalo kaha Kereke ehola, kaho hola jwalo ha Yona: Arekabishopo, MoCardinale, le Mopapa.

Phutheo ka nngwe enale moetapele. Jwale sena se etsa hore lefatshe le busehe ha bonolo. Kaofela seo o lokelang ho seetsa ke hore o laolwe.

Ka tsela ejwalo mongwaheng wa bobedi eleng wa Smyrna (ho baba le lefu) puso ya Roma ka bokgopo ho bolaya Bakreste. Sena sa thusa kereke hore e shebe Mangolo ka sebele ka tshepo ya hose bolaye lefatshe. Ba bolai ba sebedisa dipoodi hoka bolaya setjhaba. Sena sebitswa poodi ya Judas. Epholoha ka lesoba le patisamneng ho kenella hare. Dinku ka bothoto dielatele hoisa lefung. Milione tse tharo tsa Bakreste tsa eshwa.

Emong wa babolai bakgopo ba Bakreste ene ele Aurelian eo ka lemo sa 274 AD a ileng a laela hore ka 25 Tshitwe ebe letsatsi la mora wa letsatsi.

Mongaheng wa boraro wa kereke Aquarius eleng Kgamelo ya metsi ba ile bakga metsi ka nako eo (letshwao lena le bontsha ha monna akga metsi) mme ka nako ya Lekgotla la Nicaea kereke ya amohela qeto ya mokgwa wa pagane jwalo ka Trinity mmoho le matla a dipoloti a mmuso wa Roma wa Constantine. Ebe jwale baetapele ba kereke batshola Metsi A Lentswe eleng Bibele bakeng sa pagane ebe bakenya dipolotiki bakeng sa seo.

Ka lemo sa 350 AD MoBishopo wa Roma a amohela letsatsi la 25 AD jwalo ka letsatsi la tswalo la Mora wa Modimo. Sena sa tsebahala jwalo ka Keresemese. Lenyalo la Kereke le Kereke ya Roma Katoliki. Sena sa hlokofatsa kereke ya Roman Catholic. Luther one ale sebete haholo. Mongwaha wa bohlano wa kereke wa Sarda, pholoho ya seo. Hotswa ho mokgwa wa Roman Catholic le ho fumana pholoho ho Kreste. Pheletsong, ka lemo tsa bo 1600, polao ya Bakreste ke kereke ya Roman Catholic ya emisa ka masole a bona. Europa, Borwa ba Amerika, hola Moors mane Spain mmoho le BaJuda ba pholoha.

Sena sa latelwa ke lerato la boena (Filadelfia) le bohalaledi mongwaheng wa botshelela mamati a buleha Poho (Taurus).

Yaba, kamora moo ka lemo sa 1900 AD hwatla Mafahla (Gemini) mongwaha wa kereke ya botshelela: Pentecostal mongwaha wa teng wa qala ho fihlela ka 1960. Jwale, O ile a etsa letsatsi. Yaba ntho ya pele, yaba howa ntho eboima ho yona, boima hodima seo, ntho ekang lefatshe lena, ya wela moo re emeng teng, ho elebella ewela moo.

Jwale, O etsa seo? O senya hantle feela tsela eo Bibele ebehang taba ena ka teng. Seo seqala ka seo, ya pele zodiac ke morwetsana. Na seo ke nnete? Ya ho qetela ke zodiac seo keng? Leo, eleng Tau. Seo ke ya pele Bibele. Motho one a lokela ho tadima hodimo hoka hlokomela Modimo.
Latela Zodiac; na o kile wa bala seo na? Seo sebile se faba ka taba eo, esita le ngwaha wa cancer. O fana ka qalo, tswalo ya sebopuwa? Leo eleng tau. Hotla ha pele le hotla labobedi ha Kreste, kaofela ha tsona dingodilwe moo.

Ebe ntho elatelang ke Bibele engodilweng, ene ele hodima majwe, ebitswang pyramide. Modimo One A ngodile hodima dipyramide. Haeba o dibala, hlokomela ntswa ya histori, tsela eo dineng dingodilwe ka teng.

SHALOM_ SIERRA.VISTA.AZ V-13 N-5 SONTAHA_ 64-0112

66 Mme esita leho Zodiac. Ke bointsha feela hore Lehodimo le bolelang. Ho Zodiac re fumanang, ntle leho tsebisa batho, sena sebolela Bibele hoya ka tsela ya Zodiac ke Morwetsana, mme ya hoqetela ho Zodiac ke Leo eleng Tau; ebontsha hore Jesu O tlile kgetlo la Pele ka Morwetsana, Jwale mona moo re phelang teng ha jwale. ho bolela Bibele.

Modimo [Karolo. esa.sebetseng.ho.theipe. Mong] kaofela re nale tlholo. Re nale Letsatsi la Tlholo ha renale se kang seo, Moena Shores, o nahana hore mosebetsi wa hao haona thuso kapa hao tsotelehe. Oya bona, o lekile. Mme ke tshepa hore Modimo Otla etsa seo hape, eseng hobane ke ho theohela tlase moo, empa hobane rene resa laolehe, motho mang kapa mang ya taolong, kapa eng kapa eng feela; jbakeng sa Kereke, Mmele wa Kreste o haufe hofeta nakong eo re neng rele mane Shreveport. Oho, ho etsahetse ntho tse ngata ka nako eo! Jwale re tseleng ya ho fumana tsoseletso nakong ya jwale. Ho kgathalletsa hore batho bakgathalla ha kae nakong ya rona, bare ba mekgatlo ba lebeletse hotla ha Kreste,empa ekare rona haho jwalo. Seo kaho etsa karolo ya mokgatlo, empa ho nale batho, empong mona emong mane, ka tsela eo re emetse Diaduma tse Supileng Tshenolo ya Ditiiso tse Supileng. Re lokela hore re seke ra bua letho ka tsona. Oya bona? Ka tsela eo hopola feela, eleng Tiiso ya Bosupa, lebaka leo esakang ya manollwa (Oya bona?), lebaka leo esakang ya manollwa, haho motho ya lokelang ho tseba ka yona. Ha aya bua letho ka yona. Mme ke Tiiso ya hoqetela, ha eqala, etlaba sephiri hoya ka Bibele. Pele re tseba molaetsa oo, diphiri tsohle tsa Modimo ditla tsebahala.

Re ile ra rera ka seo mane Jeffersonville ka Sontaha 63-03-24 Mantsibua

347 Meya e teronkong ha jwale. Ene esoka e manollwa ha jwalo, oya tseba. Ka nako eo ho rerwang ka Mekete ya Diterompeta. Kaofela ha tsona tseo. Hake tsebe letho ka tseo. Kaofela banna bana baile ba ntshiya. Tshebeletsong ena.

Jwale ke hona moo Lejwe la sekgurumetso hoka kgurumetsa motho ka mong,
hoka fana ka tsoseletso ho rona.

TLHODISANO.MANE_ JEFF.IN V-10 N-7 MANTAHA_ 62-1231

39 Ebutswe ka lemo sena, Morena, ao a patilweng Manna, Lefika leo ka tlasa lefika, hore retle re bone programa ya Modimo. Sekgurumetso sa pyramide ya bophelo, Morena; kenya Lejwe la Sekgurumetso, Kreste Jesu, hodima emong le emong wa rona. Ponahatso ekgolo ya Hae, tlhohonolofatso ho bohle. Ha Mollo wa Moya o Halalelang obe hodima rona. Matla a botsoho a bonahale ho rona. Modimo, tsela eo re o lebohang ka yona phirimaneng ena. Re ba Hao Morena. Re inehela ka botlalo ho Wena, Morena.

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23