Kolobetso ya Metsi
Lentswe lena kolobetso ka Segerike le bolela ho inelwa.

Kolobetso e hlalosa lefu, lepato le tsoho. Motho o kolobetswa ka metsing ha a inelwa.

BAROMA 6:3 Ana ha letsebe, hore bohle ba kolobeditsweng ho Jesu Kreste re shwele le Yena?

4 Mme re kolobeditswe hoisa lefung le Yena: jwalo kaha Moya o halalelang O ile wa Motsosa, eha jwalo le rona retla ba ka tsela eo.

5 Hobane re jetswe le yena ka tsela eo ho isa lefung, retla tshwana le Yena ka nako ya tsoho:

Kolobetso ya metsi e tshwantsho hoshwa ha motho wa kgale a ipelwa tlasa metsi, ka Moya wa Kreste ka hare ho yena, atswa ka hare ho metsi ka mmele o motjha wa Kreste, eseng nthong tsa lefatshe lena.

Ho mekgwa e mengata ya kolobetso lefatsheng lena, mme bongata ba teng ba balehile taba ya ho inelwa. Ka baka la ho fafatsa ho ipatlela setumo. Empa, hare pate batho ka hodima mobu ke lona lebaka le etsang hore hobe le mabitla.

Bongata bo kolobetsa batho basa dumelang empa Peterose ha akaba a etsa seo.

DIKETSO 2:38 Yaba Peterose ore ho bona, bakang, mme le kolobetswe emong le emong wa lona Lebitsong la Jesu Kreste tshwarelong ya dibe, mme letla fuwa Moya o Halalelang jwalo ka mpho.

Hlokomela taelo. Ntho ya pele ke pako ho latele kolobetso.

Pako ya sebele ke hoshwa boweneng. O pata motho ya seng a shwele.

Ho baka leho amohela Jesu Kreste jwalo ka Mopholosi, hang feela tumelo ya hao eya lekwa. Na oka hlalosa Buka ya Diketso ka taba ya kolobetso ho dikereke ha jwale? Ena ke thuto eboima haholo.

Ena ke teko ekgolo hore e ka etswa. Hare shebeng tsela tse betere hoka etsa sena.

1. Ho seke haeba le kolobetso hohang feela. Hoya ka sesinye sefaapanong mane se ile sa leba Paradeising.

Empa sene se thakgisitswe, one a sena monyetla wa kolobetso.

Ntho ya bobedi, taelo ya kolobbetso e tlile kamora tsoho ya Jesu.

MATTHEU 28:19 Eyang ke hona, le rute ditjhaba, le bakolobetse ka Lebitso la Ntate, le mora, le Moya o Halalelang:

20 Lentse le ba laela ho etsa seo kele rutileng sona: mme, bonang, ke nale lona ka nako tsohle, hoisa pheletsong tsa lefatshe. Amen.

 

“Hoba ruta”. Molemo wa ho baruta ke pako habedi. Ke yona taba e etsang hore sena sebe thata haholo. Sena hase bobebe jwalo kaha se utlwahala.

Pele, kolobetso e emetse lepato ka metsing.

Ya bobedi, re lokela hoka tseba Lebitso la Modimo. Modimo ke Yena feela yaka hlalosang Lebitso la Ntate,Mora le Moya o Halalelang.

Empa haho leleng la maemedi ao eleng Lebitso. Ka tsela ejwalo Lebitso la Ntate, Mora le Moya o Halalelang ke Mang? Ka mantswe amang, Lebitso la Modimo ke Mang?

Semakatsang, bongata ba Bakreste habana karabo ya seo.

Hobane ho dumela Borarong, ho jwalo ka Babylona le boprista ba Egepeta, baduletse ho sheba batho ba bararo.

Lentswe “Boraro” ha leo ka hare ho Bibele empa ke seo Bakreste ba sedumelang "Boraro" boetsa hore ba seke ba bona, Jesu Kreste.

Lebitso Jehova le laola Selekane sa Kgale ha Lebitso Jesu lesa hlahelle Selekaneng sa Kgale.

Lebitso Jesu le laola Selekane se Setjha ha Lebitso Jehova lesa hlahelle Selekaneng se Setjha.

Ka tsela eo Jehova (Moya) wa Selekane sa Kgale ke Jesu wa Selekane se Setjha.

BAKOLOSE 2:9 Hobane kaho Yena ho dutse Modimo ka Mmele.

Hake re lebelle hantle feela bongata ba mekgatlo ekaba 40 000 efapaneng ya Bakreste. Mme nako le nako ho rupua mokgatlo o motjha.

 

 

2. Kolobetso ya bana kaho fafatsa phatleng.

Leha ele hore Lentswe la Segerike ele ho inela.

3. Ele hore ho kolobetsa bana phatleng kaho fafatsa diphatleng.

Empa ho nale ntho e bitswang metsi a Halalelang?

Ha ntsintsi eka wela ka hare ho metsi ao, na hae silafatse metsi ao a halalelang na?

Phehisano haesale eqala ho tloha Mengwaheng e Lefifi. Metsi a Halalelang ke metsi a tlwaelehileng. Haeba a leswa nako etelele, afetoha metsi ana a tlwaelehileng.

Setshelo sa ona sene selokela ho dula sehlwekiswa, jwalo ka setshelo sa metsi amang le amang.

Ke Modimo feela ya Halalelang.

Moo Modimo A tsamayang hoya Halalela, ka baka la boteng ba Hae.

Selekaneng sa Kgale Modimo One A dula ka hare ho Tempele ya Bajude ele sebaka se Halalelang. Boteng ba Hae bone bole ka hare ho Tempele mane Jerusalema eleng se neng seetsa hore motse wa Jerusalema ebe o halalelang. Boteng ba Hae mane Jerusalema, motse moholo wa Israele, sena sene seetsa hore Israele ebe naha ehalalelang.

Ka AD 70 mabotho a Roma a ile a heletsa Tempele ka mmusisi Tite. Ka tsela ejwalo haesale motse o eleng wa baeti. Buka ya Diketso ehlalosa kamoo kamora tsholoho ya Moya o Halalelang ka tsatsi la Pentecost, Modimo A ileng A theohela hodima banna le basadi, Aba fetola majwe a phelang aho aha Tempele eleng esa ahuwang ka matsoho.

I PETEROSE 2:5 Le lona, jwalo ka majwe a phelang, le ahile ntlo ya semoya, aboprista bo halalelang hoka fana ka sehlabelo sa semoya, seamohelehang ho Modimo ka Jesu Kreste.

BAHEBERU 9:11 Empa Kreste Atlile ka dintho tse halalelang, hoka lokisa tabernakele, esa etswang ka matsoho eleng hore, eseng moaho ona (Tempele ya Bajude).

Jwalo kaha mabotho a Roma a ile a heletsa Tempele ya Bajude, ka tsela ejwalo babusi ba Roma ba ile ba bolaya millione tse tharo tsa Bakreste hoka leka hofedisa ya semoya Tempele kapa Tabernakele, eo Bakreste baleng yona.

Ka tsela ejwalo kajeno re fumana hore, haeba Moya wa Modimo Ole ka hare ho bona, eseng metsi a halalelang hobane Modimo ha A dule ka metsing.

4. Kolobetso ya bana kahoba inela kapa hoba fafatsa phatleng.

Sena ke kopitso ya tumelo ya Sehindu haba etsa seo ka molora. Sena sekenyeletsa kinelo.

5. Ho inela bana hoo hlooho ya bona ehlahella kahodima metsi. Hantle ntle, haba batle ha ngwana aka kgangwa ke metsi.

Empa kolobetso kaho inela, ephethela mosebetsi ona. Hao pate mofu hlooho ehlahile ka hodima mobu.

6. Sehlokahalang, kinilo yohle ya masea ke seneng seetswa ke Kereke ya Greek Orthodox. Hobane “kolobetso” ehlalosa “kinelo” ka Segerike.

Bukeng ya Diketso 2 temana 38, Peterose ore re lokela hoka baka pele mme re kolobetswe. Bana haba hloke hoka baka hore bakolobetswe.

7. Hoka fafatsa motho ya moholo phatleng.

Sena hase ho inela.

8. Ho tshela metsi ka sejaneng mme o fafatse motho ya moholo.

Sena hase kolobetso.

9. Ho inela batho ba baholo ha raro ka hare ho metsi.

Motho o patwa hang feela.

10. Ho inela motho a kakaletse ke hore sefahleho se shebile hodimo, ka makgetlo a mararo. Inela ka Lebitso la Ntate (eleng Jehova). Ebe motho oya phahamiswa ebe o inelwa ka Lebitso la Mora (eleng Jesu). Motho eo a phahamiswe hape mme a inelwe ka Lebitso la Moya o Halalelang (Ke mang ya senang lebitso ka hare ho Bibele).

Ntho ya pele, Jesu ha akaba are. Ka mabitso a mararo.

MATTHEU 28:19 Eyang ke hona, mme le rute ditjhaba tsohle, le ba kolobetse, la Mora, lela Moya o Halalelang.

Jesu o buile Lebitso lele leng bakeng sa Ntate, Mora, le Moya o Halalelang. Ka tsela ejwalo re lokela hoka tseba Lebitso ke mang, Ke Mang ya nang le Maemedi a mararo. Haeba hole teng hara bona, ya hlokang thuto.

Hantle feela batho ba bararo emong le emong o hloka lebitso.

Ntho ya bobedi, re pata motho hang feela, eseng ha raro. Lebitso la Ntate ke mang, Mora le Moya o Halalelang? Ntate, Mora le Moya o Halalelang hase, Mabitso.

(Jehova ke Lebitso la Ntate, Jesu ke Lebitso la Mora, empa haho Lebitso le hlalositsweng ka hare ho Bibele la Moya o Halalelang). Eleng seo Bakreste ba Boraro ba nale Mabitso a mabedi eseng a mararo bakeng sa Moya o Halalelang. Sena sea makatsa. Sena sebolela hore ka kolobetso. Hobane re boleletswe hore re kolobetse, bonngwe, eseng mabitsong, bonngwe. Mabitso a mabedi bakeng sa motho ale mong. Hase maemo a thabisang bakeng sa hoka rarolla bothata seo.

Ntate le Moya o Halalelang ha baka ba eshwa, ha baka ba patwa leho tsoha hape. Jwale ka tsela eo kolobetso ya metsi ha eba ame hohang feela.

Bothata bo boholo ka hare ho Bibele hare bolellwe ka Lebitso la Ntate le Moya o Halalelang. Jwale seo se re thusa ka tsela efeng hoka tseba seo feela, haholo ha reka re Moya o Halalelang o arohane Bomodimong?

11. Ho inelwa ka Lebitso la Ntate, Mora le Moya o Halalelang o boletse Jesu ha A leba sefapanong.

Re pata batho ba kakaletse, basa shebisa difahleho fatshe.

Hape, mokgwa ona hao re bolelle Lebitso la Ntate, Mora le Moya o Halalelang hore ke Mang. Bakreste ba baleha taba ena ka hore ke Boraro. Jwalo kaha eka maemedi ke mabitso. Ho etsa seo lebitso sea tsekedisa.

12. Ho inelwa ba kakaletse ka Ntate, Mora le Moya o Halalelang. Kolobetso ya sebele e paka lepato, empa hang hape seo hase hlalose lebitso la Ntate, Mora le Moya o Halalelang ke mang. Mamedi a mararo, Ntate, Mora le Moya o Halalelang, eka emele hoba Lebitso.

Haho motho lea mong ka hare ho Bibele ya kileng a kolobetswa ka tsela eo.

13. O inelwa o kakaletse bakeng sa tshwarelo ya dibe.

Dibe tsa rona dihlatsuwa ke Madi A Jesu Kreste, eseng kolobetso ya metsi.

TSHENOLO 1:5 Lehotswa ho Jesu Kreste, eleng paki ya nnete, letsibolo la bafu, le kgosana ya marena a lefatshe lena. Hoya re ratileng, mme are hlatswa dibe tsa rona ka madi a Hae,

Hopola, batho ba bangata kajeno ba reilwe lebitso Jesus ke batswadi ba bona. Hahole jwalo re lokela hoka hlalosa hore re bua kaofeng Jesu, ya bitswang Jesu Kreste kapa Morena Jesu. Morena o Mong feela ke Jesu Kreste.

14. Ho inelwa ka mokokotlo ka Lebitso la Jesu Kreste.

Ena ke kolobetso e latolwang haholo ke Bakreste.

Emong le emong Mokreste o kgetha tsela ya hae ya ho latola kolobetso ya sebele, bantse ba tswella pele ho etsa seo.

Ke yona feela kolobetso eba etsang hore ba halefe, Lebitsong la Morena Jesu Kreste. Ke yona kolobetso enyatsuwang haholo ke batho ba Boraro. Sena ke sephiri se seholo sa Babilona tumelong (sephiri sa pagane sa Babilona) se keneng ka Boraro ka kereke ya Roman Catholic (sephiri Babylon) mme sena se ile sa fetisetswa ho baradi ba teng ba Pentakostale ba ileng batswa ho Roma mme baetsa tumelo ya Trinitarianism. Ra histori Gibbon o hlalosa tsela ya Roman Catholicism ka tsela eo .

Ka tsela ejwalo kolobetso hase feela nthwana, ebile e leka leho bona hore na o utlwisisa seo oleng sona na, hore Lebitso la Modimo ke Mang? Na o tseba Lebitso la Modimo? Na o tseba Lebitso la Ntate, Mora le Moya o Halalelang?

MATTHEU 3:6 Mme one a kolobetsa Jordane, boipolelong ba dibe tsa bona.

Re pholoswa kaho bolela dibe tsa rona ho Jesu Kreste Mopholosi. Mona kolobetso e tsamaelana le maipolelo. Sena hase kopane le bana.

MATTHEU 3:11 Ke feela ke le kolobetsa ka metsi: empa ya tlang oya mpheta ka matla, eo kesa dumellweng hoka lokolla maqhwele a dieta tsa hae: otla le kolobetsa ka Moya o Halalelang, le ka mollo: (eseng ka tsela ya Bakreste ba jwale )

Kolobetso hape e tshwana le pako. Johanne o bua le batho ba bahodileng, eseng masea.

MATTHEU 3:13 Yaba Jesu o hlaha hotswa Galilee ho leba Jordane ho Johanne, ho kolobetswa ke yena.

14 Empa Johanne a Mothibela, are, ke lokela hoka kolobetswa ke wena, hobaneng ha otla ho nna?

15 Mme Jesu A moaraba are, Senthibele ho etsa seo: hobane sena se lokela hoka phetheha. Yaba ha a Mothibele.

“Hoka tiisa” – phethahatso ya seporofeto sa kgale ka Molao.

ISAIA 42:21 Modimo O thabela ho loka ha bara ba Hae hoba etsa baprista.

BAROMA 10:4 Hobane Kreste ke phethahatso ya Molao ho bao badumelang.

Thobane Molao one ore supisa ho Kreste. Dintho tseo dineng ditla etsahala ka Kreste eleng dintho tseo eneng ele Molao oo Kreste ao phethileng.

Ke Bakreste feela bakenang kapa baleng kantle ho Molao wa pele (Tumelo ya Bajude) eleng ho phethahatsa seriti seo.

BAKOLOSE 2:16 Haho sebe le motho lea mong ya leaqhlolang ka hoja, kapa honwa, kapa ho hlonepha matsatsi kapa kgwedi entjha, kapa matsatsi a sabbath a:

17 Tseo eneng ele seriti sa tse tlang; empa mmele wa Kreste.

BAHEBERU 8:4 Hobane hola One Ale lefatsheng, hOne Akeke Aeba Moprista, ka baka la hobane ho nale baprista bao ba nehelanang ka dimpho:

5 Bafanang ka dimpho tseo eleng tse boima, jwalo kaha Moshe ane ale tlasa taelo ya Modimo ha ane a etsetsa Modimo tabernakele: hobane, Lea bona, orile, o etsa ka hohle hoya ka taelo eo ke o neileng yona.

 

 

BAHEBERU 10:1 Ka hobane Molao ene ele seriti sa tse ntle tse tlang ho etsahala, eseng seriti sa tsona, hobane ka mahlabelo ao a selemo le selemo hone hose kamoo motho aka hlwekang ka teng.

Ka tsela eo Kreste ke Moprista e Moholo, O lokela hoka hlatsuwa ke moprista jwalo kaha Moshe a ile a etsa ho mopritsa Aarone, pele Moshe a tlotsa Aaron ka Oli.

LEVITIKE 8:5 Yaba Moshe ore ho setjhaba, Sena ke seo Morena A laetseng hore se etsahale.

6 Yaba Mose otlisa Aarone le bara ba hae, mme aba hlatswa ka metsi.

Bara ba Aarone ele bara ba Moprista emoholo.

LEVITIKE 8:12 Mme a tshela oli hodima hlooho ya Aarone bakeng sa sehlabelo sa Konyana

JOHANNE 1:32 Yaba Johanne apakile sena, are, ke bone Moya o theoha Lehodimong ole jwalo ka Leeba, mme wa dula hodimqa Hae.

Hahole jwalo Jesu, Moprista wa rona eMoholo, O ile A hlatsuwa ke moporofeta Johanne mme A tlotsuwa ke Moya jwalo kaha Molao o bolela.

Ka tsela ejwalo O ile A fetoha sehlabelo bakeng sa dibe tsa rona ho utlwa mahloko a dihele bakeng sa rona.

II DIKORONIKE 4:6 Oile a etsa dikgamelo tse leshome, mme a beha tse hlano ka letsohong le letona, mme tse hlano kaho le letshehadi, hoka hlapa ka hare ho tsona: tseo dine

Jesu ke Konyana ya sehlabelo. Ene ele sehlabelo sa setjheso. Ka tsela ejwalo one a lokela hoka hlatsuwa pele. Sena sene seetsahala nokeng ya Jordane.

EKSODA 12:8 Mme letla ja nama ya yona ka bosiu boo, ebeswe mollong, ka mahobe a senang ditomoso; leka meroho ebabang.

9 Le seke la eja ele tala, kapa ephehilwe ka metsi, empa ebeswe; mme esetseng edule mollong hofihlela hoseng.

10 Le se ke la itshiella letho la yona hosasane, mme ho ka salang ha yona hosasane, le ho tjhese mollong.

Sa rona “sehlabeo Konyana” mane Calvari eba ho rona "sehlabelo setjhisitsweng" jwalo kaha a ile a tsamaya hodima dihele moo A feta Satane mme A lahlela maepolelo a dibe tsa rona Dihelengl.

Ebesitsweng mollong. Sena seemetse mollo wa dihele. Moo haho metsi. Mollo o tjhesa ho feta metsi a tjhesang. Hone hose mohau ha Jesu Ane A sotleha.

Tse neng disetse dine ditjheswa. Enngwe ene ejewa mme enngwe etjheswa. Haho letho leo eleng la Paseka leneng le bola. Jesu ke Konyana ya Paseka ya rona, ha Aka A bola lebitleng, hobane O ile A tsoha matsatsing a mararo, pele ho bola ho kena.

Sehlabelo seneng se sala sene setjheswa. Ho tjheswa hone ho bolela hape hore se sebediswa hang feela. Sehlabelo sa sebe, hang feela.

TSHENOLO 1:15 Mme maoto a Hae ene eka koporo ebesitsweng, hae tjhesitswe mollong; …

TSHENOLO 1:18 Kea phela, mme Kene ke shwele; mme, bona, ke phela kaho safeleng, Amen; mme ke tshwere dinotlolo tsa nqalo ya bafu.

O nkile dibe tsa rona a kena le tsona mollong wa dihele ho difetisetsa ho Diabolosi eleng mohlodi wa sebe. Hore re loke re hloke sebe, mollo wa dihele ha o yaka wa kgona hoka Motjhesa. Moporofeta Johanne Mokolobetsi o hlatswitse Jesu jwalo ka Moprista e Moholo. Yaba Jesu O tlotsuwa ke Moya o Halalelang.

MATTHEU 3:16 Mme Jesu, ha Ane A kolobetswa, O lebile hantle feela ka hare ho metsi: mme, bona, Lehodimo la buleha, mme Moya o Halalelang wa theoha eka Leeba, mme wa dula hodima Hae:

Tlotsuo ebolela ho tshaswa ka oli, hae kene mmeleng wa motho ka hore a enwe.

Ka tsela ejwalo Moya hao yaka wa kena ka ho Yena. One A sentse A nale Moya ka ho Yena.

MATTHEU 1:20 Empa yare asa nahana ka ntho tsena, bonang, Lengeloi la Modimo la hlaha ho yena ka toro, lare, Josefa mora Davida, oseke wa tshaba ho inkela Maria mosadi wa hao: hobane seemotsweng ke yena kesa Moya o Halalelang

Ka tsela ejwalo Moya o Halalelang ene ele Ntate wa Hae. Empa Modimo ene ele Ntate wa Hae. Ka tsela ejwalo Moya o Halalelang ene ele Ntate wa Hae. Moya ona oo.

BAEFESE 4:4 Mmele o mong, le Moya o mong, esita le tsela eo Are bileditseng ho Yena enngwe;

ISAIA 43:11 Nna, esita, ke Nna Morena; mme haho emong ntle le Nna Mopholosi.

Haho motho wa bobedi Jesu O ema jwalo kaha Ale Mong jwalo ka Morena.

JOHANNE 1:33 Le nna kene kesa Motsebe, empa ya nthomil;eng ho kolobetsa, ke Yena ya itseng ho nna, Eo otlang ho bona Moya o theohela hodima Hae, mme o dula hodima Hae, ke Yana ya tlang ho kolobetsa ka Moya o Halalelang

Jesu O ile A tlotswa ka Moya o Halalelang o ileng wa dula hodima Hae mme wa hlola teng. Moya o Halalelang hao yaka wa kena ka hare ho Yena. Ha Aka A kolobetswa ka Moya o Halalelang. Hhaele hantle ke Yena ya kolobetsang ka Moya o Halalelang.

MATTHEU 4:1 Yaba Jesu A nkelwa felleng ke Moya o Halalelang hoya lekwa ke Satane.

2 Yare ha A itimme dijo matsatsi a mashome a mane le masiu a teng, yaba Oya lapa.

3 Yaba Satane otla ho Yena ho Moleka, are, haeba ole Mora Modimo, laela majwe ana hofetoha bohobe.

4 Empa A araba Are, ho ngodilwe hothwe, Motho ha a phele ka bohobe feela, empa leka mantswe amang le amang atswang molomong wa Modimo.

5 Yaba Satane o Moisa motseng o Halalelang mme a dula hodima Tempele,

6 Mme are ho Yena, Haeba Ole Mora wa Modimo, itiele fatshe: hobane ho ngodilwe hothwe, Otla romela mangeloi ho O kgakeletsa: mme matsoho a ona atla Otshwara, hore maoto a Hao A seke A thetsa fatshe.

Satane o ile a nka Mangolo awa etsa hore a lwantshane.

MATTHEU 4:7 Jesu Are ho yena, Ho ngodilwe hape, Oseke wa leka Morena Modimo wa hao.

Empa Jesu One A khouta Lengolo le leng. Satane phoso ya hae ene ele ho fapanya Mangolo.

Oseke wa itshetleha feela ho Matt 28:19 wa etsa hore le thulane le Diketso 2:38.

MATTHEU 28:19 Eyang ke hona, le rute ditjhaba tsohle, le ba kolobetse ka Lebitso la Ntate, le la Mora, lela Moya o Halalelang:

Jesu One A bolella barutuwa ba Hae. Lebella tsela eo ba ileng ba phethisa seo ka teng.

DIKETSO 2:38 Yaba Peterose ore ho bona, Bakang, mme le kolobetswe emong le emong ka Lebitso la Jesu Kreste.

DIKETSO 8:16 Jwalo kaha one o soka o wela hodima bona: ka hoo baile ba kolobetswa Lebitsong la Morena Jesu.

Ena ene ele tshebeletso ya Filipi.

DIKETSO 8:38 Mme a laela hore koloi e eme: mme ba theohela bobedi metsing, bobed Filipi le Enoke; mme o ile a kolobetswa.

Bobedi ba kena ka hare ho metsi. Filipi one asa ema hodima sena.

DIKETSO 10:46 Hobane bane ba ba utlwile ba bua ka dipuo, mme ba tlotlisa Morena. Yaba Peterose o araba are,

47 Na ho nale yaka hanelang metsi, hore ba seke ba kolobetswa, ele hore le bona ba fumane Moya o Halalelang jwalo ka rona?

Ba ile ba fumana Moya o Halalelang leha hole jwalo ba kolobetswa ka metsi .

Lebitso la Morena ke Mang ?

BAFILIPI 2:11 Maleme ohle atla paka hore Jesu Kreste ke Morena, tlotlisong ya Ntate.

BAEFESE 4:5 Morena o mong, tumelo enngwe, le kolobetso enngwe,

DIKETSO 19:5 Haba utlwa sena, ba kolobetswa ka Lebitso la Jesu.

Enwa ene ele monyaduwa wa Paulose, kereke ya sebele, e lokela ho nka Lebitso la Hae. Monghadi Jesu ha A tlele Mofumahadi Ntate, Mora le Moya o Halalelang.

I BAKORINTHE 10:2 Mme kaofela bakolobeditswe ho Moshe lerung le lewatleng;

Bajude bafetile lewatle metsi a batshela. Moshe,lebitso, le bolela ya thotsweng metsingr. Ka tsela ejwalo baile bakolobetswa ho Moshe mme batswa baphela.

Mabotho a Faro, leemedi, mme ba ile bakena lewatleng empa bashwa. Kolobetso lebitsong la, Moshe, e ile ya pholosa Bajude. Kolobetso ka maemedi, Faro, e ile ya bolaya Baegepeta.

Kolobetso ka Lebitso la, Jesu Kreste, leo lokisetsa hotla labobedi ha Hae.

Kolobetso ka Maemedi, Ntate, Mora le Moya o Halalelang, ere isa Mahlomoleng a Maholo ha ka Lebitso la Jesu Mopholosi retla phonyoha.

Haho motho ya tsebang lebitso la Faro.

Haho leTrintasi le ysebang Lebitso la Ntate, Mora le Moya o Halalelang.

I BAKORINTHE 15:29 Hahole jwalo batla etsang bao bakolobeditsweng, haeba bafu basa tsohe? Hahole jwalo hobaneng haba kolobetswa?

Batho ba bang baetsa phoso ya ho nahana hore bakolobetswa bakeng sa ba habo bona baseng ba shwele. Motho o lokela hore a bake. Bafo haba kgone ho baka. Kolobetso ebua ka lefu. Okeke wa boloka motho ya seng a shwele. Ka tsela ejwalo mohopolo wa bona o phoso. Empa, hang hape Paulose one a tshwantsha kolobetso le lefu, kepelo le tsoho.

BAGALATA 3:27 Jwalo kaha ba bangata bakolobeditsweng ho Kreste baapere Kreste.

Ho kolobetswa Lebitsong la Jesu hore dumella ho nka Lebitso la Jesu Kreste.

Mosadi o nka Lebitso la monna wa hae. Ka tsela ejwalo Monyaduwa wa Kreste, kereke ya sebele, elokela ho nka Lebitso la Hae.

Monghadi Jesu Kreste ha A tle Mofumahadi Ntate, Mora le Moya o Halalelang.

 

 

MATTHEU 4:10 Yaba Jesu ore ho yena, Tloha ho Nna, Satane: hobane ho ngodilwe, Otla sebeletsa Modimo wa hao, mme otla sebeletsa Yena.

11 Yaba Diabolosi oya Motlohela, mme, bonang, a Moatamela ho Mosebeletsa.

Kolobetso e latelwa ke ho tseba Lentswe le phelang. Ena ke tsela ya ho tlosa tshwaetso ya sera ho wena.

Reka kgona ho atamelana jwang Mattheu 28:19 le Mangolo a mang?

Ke ho hlokomela hore Jesu Kreste ke Lebitso la Ntate, Mora le Moya o Halalelang.

BAEFESE 4:5 Morena o Mong, tumelo enngwe, kolobetso enngwe,

Ka tsela ele nngwe ho jwalo ka kolobetso.

MATTHEU 28:18 Mme Jesu a bua le bona. are, Ke neilwe Matla Lehodimo le lefatsheng.

19 Eyang ke hona, le barute ditjhaba tsohle, le ba kolobetse Lebitsong la Ntate, le la Mora, le la Moya o Halalelang:

20 Le barute seo ke le rutileng sona: mme, bonang, Ke tlaba le lona, hoisa kgorong tsa lefatshe. Amen.

Re lokela hoka rutwa. Lebitso ke ntho ele nngwe. Lena ke Lebitso la Modimo. Ho nale maemedi a mararo, empa re lokela hoka tseba Lebitso. Kolobetso ke ho batla hoka tseba hore na Modimo ke Mang. Ka hara Lengolo, sebolelwa ka makgetlo a 16 ka hare ho Bibele.

JOHANNE 6:27 Le seke la lapela tsa nama, empa nama esa feleng, eo Mora motho: bao Ntate aba tshwailweng ke Modimo Ntate.

Na hase tsela eo sehlahang ka yona ka hare ho Bibele

empa jwalo kaha sena se bolelwa ka makgetlo a 52. Hobaneng ho nale phapang?

JOHANNE 4:24 Modimo ke Moya: Modimo ke Moya.

Modimo hase nama le madi. Mora o bonahatsa Kreste, Ntate o bonahatsa Moya. Mora o hangata bare o bonahatsa Modimo Nama. Sena ke phoso.

Mora wa Modimo ke Jesu Moya wa Modimo One A le ka hare ho Yena.

JOHANNE 14:10 ... mme Ntate ya dutseng ho nna, ke yena ya etsang mesebetsi eo ke e etsang.

Modimo Moya o Halalelang eleng Ntate One A dutse ho Jesu. Modimo eo ele Matla Maholo O dula kaho Jesu jwalo ka Mopholosi A dutse setulong sa Mohau. Ka tsela ejwalo Jesu O fihlela tsesa fihlelweng. O fetohile Motho le Modimo. Matla a maholo a bonahala ho Jesu Kreste, O bonahatsa Bomodimo ho Jesu Kreste, Monna ya ileng a shwa O dutse setulong sa Mohau. Hahona sena seka bolelwang ka hohle. Ka tsela ejwalo re keke ra bolela seo.

Empa A iponahatsa ka tsela ya Jesu ka kopanelo yohle ho Yena. Hopola seo Jesu A seboleletseng Satane? Ho ngodilwe. Ka tsela ejwalo re lokela ho dula Lentsweng.

MATTHEU 16:15 Yaba Ore ho bona, batho bare ke Mang?

16 Mme Simone Peterose a araba are, bare O Kreste, Mora wa Modimo.

17 Mme Jesu a araba are, o lehlohonolo, Simone mora Jona: hobane hase nama le madi tse o senoletseng sena, empa Ntate ya Lehodimong.

18 Mme kere ho wena, o Peterose, hodima lefika lena ketla aha kereke yaKa; mme dikgoro tsa dihele dikeke tsa e hlola.

19 Mme ketla o neha dinotlolo tsa lehodimo: seo ose tlamang lefatsheng lena ketla setlama: mme seo ose lokollang lefatsheng ketla se lokolla Lehodimong.

Lefika le bolela Kreste Jesu.

Lefika ke Kreste.

I BAKORINTHE 10:4 Mme ba nwele kaofela Lefikeng: hobane Lefika la Semoya lene le balatela kamehla yohle: mme Lefika leo ene ele Kreste.

Lefika hase Peterose jwalo kaha ba bangata ba nahana. Temaneng tse nne tse latelang o bitswa Satane.

Mattheu 16:23 Tloha ho Nna Satane.

Peterose o ile a latola Jesu ka makgetlo a mararo pele ho thakgiso.

MATTHEU 7:24 Hahole jwalo mang kapa mang ya utlwang mantswe Aka, mme a etsa ka ona, ketla motshwantsha le motho ya ahileng ntlo ya hae hodima lefika:

25 Mme ha pula etheoha, mme dikgohola difihla, meya e foka, e otlaka ntlo; mme ekeke ya wa: hobane e ahilwe hodima lefika.

LUKA 3:7 Yaba ore ho matshwele aneng a tlile ho kolobetswa, madinyane a marabe, le tshositswe keng ho balehela bohale botlang?

8 Hlahisang tholwana tsa pako, mme le qalelle ho bolellana, re bana ba Abrahama: empa kere ho lona, Modimo Aka tsosetsa Abrahama bana ka majwe ana.

Re seke ra kolobetswa ntle leha ele hore ho nale pako ka sebele. Re ka bua mantswe a nepahetseng empa hahose pako ka hare haho thuse letho.

LUKA 7:29 Mme ba ileng ba Moutlwileng ha bolela taba tseo, mme pontsheng, tokafatsong ya Modimo, ba kolobetswa ke Johanne.

30 Empa bafarasi le baruti ba molao ba honotha ka seo, ba seke ba kolobetswa.

Haeba resa kolobetswa hantle ka tsela enepahetseng re lokela ho nka monyetla ona. Haeba resa etse seo, etlaba resa tsebe Lebitso la Modimo re mpa re etsa phoso.

MATTHEU 16:19 Mme ketla o neha dinotlolo tsa Lehodimo: mme seo o setlamang lefatsheng setla tlanngwe Lehodimong: mme seo ose lokolla lefatsheng setla lokollwa Lehodimong.

Ke sefeng seo Peterose a ileng a setlama?

Ke sefeng seo a ileng a selokolla?

JOHANNE 1:33 Mme le nna kene kesa Motsebe: empa ya nthomileng ho kolobetsa ka metsi, O itse ho nna, Eo otlang ho bona Moya waka O theoha, mme O hlola hodima Hae, mme ke Yena ya tlang ho kolobetsa ka Moya o Halalelang.

Kolobetso ya metsi e latelwa kea Moya o Halalelang.

JOHANNE 16:13 Jwale hoka thweng, Moya wa nnete, mohlang O tlile, otla le isa ho tsa nnete: hobane akeke a bua ka yena; empa seo atlang ho bua, akeke a iqapela tsa Hae: mme Otla bontsha tse tlang.

Bopaki ba Moya o Halalelang keho dumela Mangolo ohle.

Peterose otlamile Johanne Mokolobetsi ka kolobetso ya hae mme are Lebitso ke Jesu Kreste.

DIKETSO 2:36 Ha ntlo yohle ya Israele etsebe, hore Modimo O entse Jesu eo, le Mothakgisitseng, Morena le Kreste.

Peterose one abaruta ka Maemedi a Jesu eo eleng Morena le Moprista Lebitso la Modimo ke Jesu Kreste.

DEIKETSO 2:38 Yaba Peterose ore ho bona, Bakang, mme lekolobetswe emong le emong Lebitsong la Jesu Kreste tshwarelong ya dibe, mme letla fuwa Moya o Halalelang jwalo ka mpho.

One a bile are bontsha hore reka lokoloha jwang dibeng tsa rona: pako, get kolobetso Lebitsong la Jesu Kreste ebe re fuwa Moya o Halalelang jwalo ka mpho.

DIKETSO 8:12 Empa ha base badumetse thero ya Fillipi ka taba tsa Mmuso wa Mahodimo, le Lebitso la Jesu Kreste, bakolobetswa, bbobedi banna le basadi.

13 Yaba Simone ka boyena a dumela: mme yare haba kolobeditswe,atswella ho hlola mane Filipi, mme antse a tsamaya teng, kaho etsa mehlolo le meeka.

14 Jwale yare ha baapostola baleng Jerusalema haba utlwa hore Samaria e amohetse Lentswe la Modimo, baromela teng Peterose le Johanne:

15 Bao, ha base bafihlile teng, babarapella, hore ba fumane Moya o Halalelang:

16 (Hobane bane ba soka ba o amohela: bane basatswa kolobetswa ka Lebitso la Jesu.)

DIKETSO 8:38 Mme a laela hore koloi ya dipere e eme: mme batheohela metsing, bobedi Filip I molekgethwa; mme ba mokolobetsa.

(Ho fafatsa haho hloke hore motho a inelwe.)

DIKETSO 19:1 Mme haetsahala, hore, ha Apollos e ale Korinthe, Paulose lebopong leka hlakoreng la Efese: mme a fumana barutuwa ba bang,

2 Are ho bona, Na lese le fumane Moya o Halalelang esale le dumela? Mme bare ho yena, Hare soka re utlwa hore ose ole teng.

3 Mme are ho bona, kganthe le koobeditswe jwang? Mme bare, ka kolobetso ya Johanne.

Peterose o kopantse kolobetso ya Johanne. (Peterose o lokolotse ka Moya o M Halalelang kolobetso ka Lebitso la Jesu Kreste.)

4 Ebe Paulose ore, Johanne one a feela a kolobeletsa pakong, are ho batho, ba dumele ya tlang, eleng, ho Kreste Jesu.

(Paulose oba boleletse hore Peterose o kolobeditse ho senola kolobetso ka Lebitso la Jesu Kreste. Peterose o senotse Lebitso la Mopholosi wa rona mane Sefapanong ka pholoso mane Calvare.

Ka tsela ejwalo haeba o saka wa kolobetswa ka Lebitso la Jesu Kreste o lokelwa keho kolobetswa hape.)

5 Haba utlwa sena, baile ba kolobetswa Lebitsong la Jesu Kreste.

DIKETSO 10:44 Ha Peterose a ntse a bua mantswe ana, Moya o Halalelang wa theohela hodima bona ba utlwahala.

DIKETSO 10:47 Na ho teng yaka thibelang metsi, hore bana ba seke ba kolobetswa, eleng ba amohetseng Moya o Halalelang le bona jwalo ka rona?

48 Mme aba laela hore ba kolobetswe Lebitsong la Morena. Yaba ba morapela hore a dule le bona matsatsi a mmalwa.

(Leha ekaba o nale kolobetso ya Moya o Halalelang o lokela ho kolobetswa ka metsi.)

BAFILIPI 2:11 Mme maleme ohle atla paka hore Jesu Kreste ke Morena, tlotlisong ya Ntate.

DEUTERONOMA 6:4 Utlwa, Oho Israele: Morena wa rona Modimo ke Morena:

ZAKARIA 14:9 Mme Morena etlaba Morena wa lefatshe lena: tsatsing leo etlaba Morena Ale mong, le Lebitso la Hae le tlaba leng.

MAREKA 12:29 Mme Jesu A mo araba Are, molao wa pele, Utlwa, Israele; Morena wa rona Modimo ke Morena A le mong:

1 BAKORINTE 8:6 Empa ho rona Modimo O Mong feela, Ntate, eleng Ntate wa bohle ba utlwang, mme rona ba ka ho Yena; mme le Morena Jesu Kreste O Mong, eo dintho tsohle dientsweng ke Yena, le rona ke Yena.

BAEFESE 4:5 Morena o mong, tumelo enngwe, le kolonetso enngwe,

BAKOLOSE 3:17 Mme seseng le seseng seo le seetsang ka tshebetso se etseng, ka Lebitso la Morena Jesu, le ntse le leboha Ntate ka Yena.

Kolobetso ke setlamo jwalo ka Lentswe la tumelo. Ka tsela ejwalo e lokela ho etswa ka Lebitso la Jesu.

BAROMA 6:3 Ana ha le tsebe, hore bongata ba rona ba kolobeditsweng Lebitsong la Jesu Kreste re kolobeditswe lefung la Hae?

4 Ka tsela e jwalo re kolobeditswe lepatong la Hae: jwalo kaha Kreste A ile a tsoswa bafung ke Ntate, le rona re tsamaya jwalo bophelong bo botjha. Tswalo ya bobedi

5 Hobane holane re jetswe mmoho le Yena, ka tsela ejwalo re tla tshwana le Yena mohla tsoho ya bafu:

Kolobetso e bontsha lepato le tsoho.Re patwa hang, o robatswa ka mokokotlo, o kwahelwa ke metsi jwalo kaha osa heme.

O robala tlasa metsi, mme hare kgone ho hema. Setshwantsho sa lefu le lepato.

 

Hlokomela hore hahona ponahatso eo Lebitsong la Ntate, Mora, le Moya o Halalelang.

Hobaneng?

Hobane ba tsebile hore Modimo O ile A fetoha Motho bakeng sa ho tshwarela sebe. Lebitso la Modimo Motho ke Jesu Kreste. Seo ke senotlolo sa kolobetso, e emelang lefu, lepato le tsoho ya Morena Jesu.

BAEFESE 3:14 Ka baka lena mangole ohle atla kgumama ho Morena Jesu Kreste,

15 Eo Lehodimo le lefatsheng hose Emong,

Re lokela ho nka Lebitso la Morena Jesu Kreste.

II BAKORINTHE 11:2 Hobane ke le boulella ka lerato la Modimo: hore ketle ke lehlahise ho monna ale mong, le le jwalo ka morwetsana ho Kreste.

Monyaduwa o lokela ho nka Lebitso la Jesu Kreste. Ha sena se etsahala? Haese ka kolobetso, jwale etlaba ka eng?

Lefatshe le ile la kolobetswa hang feela, la kwahelwa ke morwallo wa metsi.

Emong le emong ke lerole. Ka tsela ejwalo re lokela hoka kena ka tlasa metsi Lebitsong la monna wa rona, Jesu Kreste.

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23