Kereke Ya Mengwaha – Theatire, Mongwaha wa Bone, 606 AD -1520 AD

Mongwaha wa pele one ohlahisa boetapele ba motho kapa moprista.

Mongwaha wa bobedi wa hlahisa baruti le bishopo. Motse ka mong onale bishopo.

Mongwaha wa boraro obile le 318 ya dibishopo mmoho tlasa puso ya Constantine jwalo ka hlooho ya kereke. Constantine oile a leba botjhabela ba Constantinople mme afana ka matla ho bishopo wa Roma se ileng sa hlola Roman bishops ka ale mong ya okametseng bishopo bophirima ba mmuso wa Roma.

Ka lemo sa 400 AD one ase a ipitsa Pope kapa Pappas eleng sebolelang Ntate.

MATTHEU 23:9 Oseke wa bitsa motho wa lefatshe ntate: hobane le nale Ntate Ale Mong, ya leng Lehodimong.

Ha mmuso wa Roma ose o putlame, Pope ka lemo sa 450 AD aipitsa Pontiff kapa moprista ya moholo wa diphiri tsa Babylona hore akgone hoka kenya dibarbariane tsa pagane hoka hapa mmuso wa Roma. Mongwaha wa bone, esale mmuso wa Roma oputlama ka 476 AD, wa hatella hore Pope akgutlele melokong ya dibarbariane hoka nka puso ya Roma. Mongwaha ona wa bone obone ho tswalwa wa pele Pope ka matla mane Europe mme ahatella hore ho qoswe bohle bakgahlano le yena.

O ile atsoha ka matla ho marena a barbariane hoka hatella hore Peterose onale dinotlolo tsa Lehodimo. Esale Pope ahlalosa hore yena ke mohlahlami wa Peterose, hone hole bohlokwa ho dibarbariane ene ele taba ya Pope. Ha bane basa ikokobeletse Pope ebe Peterose ha ano bula monyako wa Lehodimo bakeng sa bona.

 

Ho kena lenyalong le Mmuso wa dipolotiki wa Roma mane lekgotleng la Nicaean ka 325 AD bakeng sa hoba le matla a dipolotiki, kereke ya Roman Catholic ene esa hlokomele ho Mmuso wa Bophirima wa Roma one oputlama tla kgapo ya dibarbariane ho lebisa ntweng ya semerabe. Ho lahlela thoko dipelaelo, lemo tse mashome a mabedi tsa ntwa mahareng a Italy le dimisinari tsa Magereke le dibabariane tsa Ostrogoth mahareng a lemo sa 535 le 554 AD, bane baphomola naheng ya Italy eleng se ileng sa hlola tlala, dithohako, le seileng sa tlisa bofuma le tlala. Borahistori ba bua ha mashome a dimillione a ile aeshwa. Empa sena se ile sa fokotsa bao eneng ele bakgahlano le-Matrintasi a Ostrogoths hotswa Italy, ba siya Roman Catholicism ntle le hoba kgahlano le Italy.

 

Kereke ya Roma yaeba le matla a dipolotiki kahodima meloko ya dibarbariane.

Mahareng a lemo tsa 634 – 720 AD Moslem Arabs ahapa Syria, Palestine, Egypt, Leboya la Africa, mmoho le Spain. Sena sa fedisa taolo ya Roma ya lewatle la Mediterraneane metse ya qala hoba le kgwebo.

Yaba Slavs ya kgaolo maqhama akgwebo ya motse.

Karolo eperese mmpeng ebontsha kgapo ya Moslem.

 

 

Hone hose tsela enng bakeng sa, kena Europe. Meloko ya dibarbariane ene enale melao ya yona honale mmuso wa Roma, oneng o nale molao ole mong bakeng sa seo, mme sena sakgaola seo merabe yaMabarbariane ene enale melao ya yona. Haba lahlehelwa ke tsela ya lewatle la Mediterraneane ho Moslem Arabs mahareng a 634 – 720 AD, yaba naha e itshetleha ka kgwebo ya temo hotswa ho lewatle la Mediterraneane. Monasteries (hape eneng ebitswa basebetsi bathomo ya lentswe) ka dikolo le malapa athekolohelo. Yaba ho kwetliswa baitlami hoba le tsebo etebileng ya meriana. Bahlaola meru bakeng sa baeti batlang ho latela mehlala ya bona. Barumuwa ba pele ba Roman Catholic ba ile bathewa ke Mohalaledi Benedict mane Monte Cassino, Italy ka 529 AD. Ena ene ele tsela ya kwetliso hoba lateng hoka hapa naha hape.

 

Nakong eo monasteri entseng ehola, ba bang ba baitlami baqala omong hape monastere. Ka lemo sa 754 AD Pope abewa morena wa pele wa dibarbariane, Pepin wa Difranks. Sena sa nehela Pope monyetla o moholo ho dimonaki tsa Anglo Saxon bophirima ba Europe tlasa Pope sa moneha matla amaholo hodima setjhaba sa dibarbariane. Anglo-Saxons hotswa England baqala mosebetsi wa missionary mane bophirima ba Europe. Baqala dimonasteries le kereke tlasa Pope.

 

Banna babedi ba Anglo-Saxon, hantle ntle, baneha matla amaholo ho Pope leho hasa tsela ya Roman Catholicism mane bophirima ba Europe.

Willibrord mishinare wa Holland le Danes mahareng a 690 – 739 AD ahasa Roman Catholicism kaho ikokobeletsa Pope mane Roma. Ho bolelang hore mishinare tsa Anglo-Saxon le dimonks tsa bapala karolo ekgolo ho Pope mane bophirima ba Europe nakong ena.

 

 

Boniface momishinare wa Germany hotloha ka 710 – 754 AD aqala mokgatlo wa pele wa Bakreste mane Germany. Pope afetoha moarekabishopo wa Mainz, aokaela bohle bobishopo mane German. Tse ikemetseng dikereke tsa Frankish tsa kgutlela morao, mme Boniface abapala karolo ekgolo ho tlisa kaofela bobishopo tlasa Pope. ale hole kwana Pope jwalo ka moetapele wa dibarbariane Franks leho ikokobetsa tlasa Boniface le thuto tsa Catholic. Tsa amohela sena Difranks ka taelo etelele. Bamamela dimonks tse mamelang dibishopo tse mamelang arekabishopo Boniface ya mamelang Pope ya mamelang Mohalaledi Peterose ya tshwereng dinotlolo tsa Lehodimo. Ene ele ntho etelele feela. Mmuso o mahareng wa dimonasteri mokgwa wa Mengwaha eLefifi. Taelo ho tloha hodimo hoya tlase, mme baetsa hoya ka taelo.

Sebaka senkuwa ke setjhaba sa Burgundiane, hotswa Burgundi mane France ka tsela eo, hatla ya tsebahalang haholo monasteri oneng o ahilwe mane Cluny ka 910 AD ke Duke William in Burgundy.

 

 

Monasteri wa Cluny (setshwantsho hotswa ho Wikipedia) sa tsebahala hara bona mane Europe. Mosebetsi ho papacy, ele maemo a fokolang ao dipopes dine difumana tshehetso bahanyetsi, dimonks lephatlalatso ya Cluny bophirima ba naha emahareng ya Europe hotloha ka 950 – 1160 AD hoka aha taolo ho dimonaki tse kabang 1 200 tse ntjha ho Cluny ho kaba le tshehetso ho Europe. Katleho ya bona hodima seo ele Cluny le Cluny eba taolo ya Pope wa Rome. Bohare ba Pope bonketswe hodimo haholo jwalo ka morena wa dibarbariane. Pope abolela jwalo ka morena wa setjhaba sa barbariane. Ka tsela eo bane bahlompha dimonko le bobishopo baneng ba mamela Pope. Morabe wa Burgundiane, re leboha monasteri mane Cluny, o ileng wa hlahisa mokgatlo wa Roman Catholic ho laola karolo ekgolo ya Europe.

 

 

Eileng ya qala pele Cluniac eile ya fana ka botshabelo, empa ka lemo sa 1100 AD, bohalaledi ba Cluniac boile badumella bohalaledi hara setjhaba. Ena ebile nako ya tokoloho ya Bokreste ba heartland ya Europe. Maemo a phahameng a dimonks ane athabisa dibarbariane ka nako eo Dipope dineng dihatelletswe. Dimonake tsa Cluny mane Burgundy diile tsa boloka maemo a bopapa ka tsela ya maemo a Dipopes atheohela tlase. Dibarbariane tsa bona dimonks hotswa monastering tsa qala mane ke Cluny. Bane bathabela seo base bonang. Bongata ba dibarbariane ha baka ba bona Dipopes, ka tsela eo habaka bakgahlwa ke bohlola ba Pope.

 

Lenqosa la mongwaha ona ene ele Columba ya ileng a ithuta hotswa bahale ba baholo ba kerekeng mane Ireland baneng bafumaneha ho tse fapaneng dimonasteri naheng eo. Mane hoya ka 563 AD yena le sehlopha sa hae baleba Scotlandpele baqhanolla sehlekehlekeng sa Iona pela Scotland. Bongata ba dimishinare tsa hae ene ele dipagane tsa Scots.

 

O ile a etsa tse ngata dimonasteri moo aneng a laela setjhaba ho phela ka thuto ya Selekane Sesetjha

Tse tsebahalang dimonasteri tsa balatedi ba sehlekehleke sa Lindisfarne.

 

 

Columba ene ele monna ya bohlale haholo bakeng sa nnete ya Bibele o ile ashwa ka lemo sa 597 AD pelenyana ho qala ha mongwaha wa bone 606 AD hobane Thyatira ke mongwaha wa kereke oo Lesedi la Evangedi le neng lea le tima hofihlela bohlale ba hae bo bonahala. Mongwaha wa boraro ofelletse moo aneng a leka ka matla Pope Gregory, monna emong wa baneng bale matla haho hara Dipopes, aleka ho fedisa matla a tshusumetso ya Columba mane England kaho romella dimishinare tsa Roman Catholic ho Kent mane England.

Ka 597 Augustine afihla mane Kent jwalo ka arekabishopo wa Roman Catholic. O ile ahapa Anglo-mme abeha bishopo hoba busa. Ho tloha Canterbury, o ile abusa hodima bobishopo. Sena ene ele sephiri sa katleho ya Roma hodima England. Moarekabishopo wa Canterbury ene moetapele bobishopo yaeba bona bakwetlisang dimishinare tsa Canterbury le arekabishopo bane ba ikokobeditse tlasa Pope. Hone hole kgohano mahareng a bona le dimishinare tsa Colombo, ka dimonastere sehlekehlekeng sa Lindisfarne, mme bao eneng ele ba Pope, haholo mmusong wa Northumbria. Mongwaheng ona wa (600 – 700 AD) hape ha qala moetlo wa Bakreste mane England ka morena wa mahareng mane Northumbria, eleng ketelopele ya mmuso wa Manyesemane ka mongwaha oo, jwalo kaha ho bonahatswa mmapeng mona England.

Mona dimishinare tsa Celtic tsa Columba hotloha bophirima hoisa leboya, (Scotland le Ireland) le dimishinare tsa Roma hotswa borwa le botjhabela (Kent) jwale tsa kopana mongwaheng ona wa bone. Ka tsela eo England, Abbess Hilda ya kopanya synodo ka 663 AD hahae ka monasteri wa Whitby hore Morena Oswiu wa Northumbria hoka tseba hore ke mang ya nepileng. Moarekabishopo wa Roman Catholic are Peterose one atshwere dinotlolo tsa lehodimo. Ka tsela eo hao mamela melao ya hae, Pope, ebe hao eshwa Peterose otla o bulela monyako wa Lehodimo. Balatedi ba Columba ba amohela hore Columba ha ane dinotlolo. Sena safana ka matla ho MaCatholic hobane one abatla hore Peterose ammulele lemati. Sena ene ele ngangisano emonate. Jesu Ene ele Monyako wa Lehodimo, empa ba bolela hore Peterose one anale dinotlolo hoka bula. Peterose one abula monyako ho bao ele baikokobetsang tlasa Pope. Peterose jwalo ka kosa ale mong wa Catholic ene ele phehisano ematla ya merabe ya dibarbariane. Leshano lena laba matla boemedi ba Peterose lefatsheng, Pope. Thuto ya Peterose ya tlisa Catholicism hore eate hohle Europe. Hobane Peterose anale matla akgetho ya hoka pholosa kapa tjhe, Jesu one abeheletswe ka thoko jwalo ka Mopholosi, mme ya theoha Europe hosa bolokeheng ho leba lefifing. Moo thuto ena eneng etswa teng, Lebone la Evangedi la tima.

Dimonks hotswa Lindisfarne, baneng batla amohela thuto ya Peterose ya honka qeto eo, batswa sehlekehlekeng sa Iona, mme hamorao Ireland. Balatedi ba Columba, ba jwalo ka Columbanus le Catald,mme bakenella jwalo ka dimishinare mane France, Germany, Switzerland, mmoho le Italy mengwasheng ebohareng. Ho bolelang hore Kganya enyane ya Evangedi ya kganya ho dimishinare tsa balatedi ba Columba jwalo kaha bantse bakgothatsa batho ka Mangolo.

 

 

Sena ke seo kandelara eebehang ka teng. Hone hole Lebone le lenyane. Lentswe “BOBE” lebolela hore kereke etlohile Mangolong a Selekane Sesetjha. Mokgatlo omoholo wa kereke ya Roman Catholic o ile wa phahama ka matla. Sena ene ese thato ya Modimo. Ona ene ele mongwaha waho aha dimonasteri. Ya hlola Roman Catholics hodima dibarbariane ka tshebediso ya dinotlolo tsa Peterose ka hore Bopope ke bahlahlami ba Peterose, esita leha Peterose asaka alebeha leoto la hae Roma.

Empa ha leshano le buahetse hangata, lefetoha nnete hara batho. Ka tsela eo Bopope ba laola lefatshe Mengwaheng e Lefifi le dimishinare tsa bona tsa Anglo-Saxon leboya la Europe. Roman Catholic ya Burgundiane, baneng bale haufi le Pope, batlatsa monasteri tse 1200 ho potoloha Europe. Yohle Europe ene ele tleneng tsa Pope.

Ka kereke ya Roman Catholic ebusa Europe, bahatakela Lesedi, ka lemo tse sekete le makgolo arobong tsa Mengwaha e Lefifi mane Europe. Bophelo bone bole bonolo, lefifi, ditshila, le pelaelo. Batho bane ba bile basahlape. Mafu atlala aata. Nako ya bophelo ene efella lemong tse kabang45. Bophelo bone bole thata haholo Europe. Dipolotiki le bodumedi tsa kopana.

Hobaneng ha Roma ebile kereke elaolang ka matla mane Bophirima ba Europe?

Haele hantle, hone hole metse emene ematla haholo moo, eleng eileng ya qalwa ke baapostola. Constantinople ene ele ya bohlokwa haholo hobane ene e ahilwe ke Constantine ele motse moholo wa hae. Ke baka leo Roma ene ele omong wa metse emehlano.

 

 

Yaba Moslem Arabs eya qhoma lehwatateng la Arabia ka lemo sa 634 AD, lemo tse pedi kamora lefu la Muhammad, ya hapa Antioke, Jerusalema, le Alexandria ka lemo sa 641 AD. Basuthela Leboya la Afrika mme bahapa Spain ka 720 AD. Moslem kgapo ya yona ebonahala mmapeng.

 

 

Antioke, Jerusalema, le Alexandria jwale ene ese ele metse ya Moslem. Yaba Roma le Constantinople tse salang. Ka tsela eo Roma ya fetoha kereke feela mane Bophirima. Makoloi a Arab alaola lewatle la Mediterranean hoka fedisa kgwebo ya lewatle ya Roma. Constantinople eile ya tshoswa ke MaArabs mme ya hloleha ho romela mabotho a yona Roma.

Ka lewatle le seng le ile, batho baqala ho leba naheng tse ka Bophirima tsa Europe bakeng sa kgwebo ya temo. Naha ya Franks eka bophirima ho Italy mme baqala kgwebo etebileng ya Pope. Thutuho ya fetela bophirima ba lewatle la Mediterranean ho leba lewatleng la Atlantic. France, Holland, le Germany tsa hodiswa ke kgwebisano ya lewatleng la Atlantic ka lemo tsabo 1500s.

Monasteri wa phatlalla ka hwebisano ya temo ho leba bophirima ba Europe. Yaba Lombards bophirima ba Italy (kajeno ebitswang Lombardy) ya leba Roma. Lombards ebapetse karolo ekgolo mmusong wa Roma. Baile bahapa Lombardy ka leboya la Italy. Empa karolo ekgolo ya bona, ene ele leano le leholo la Modimo, basuthela borwa ba Italy mme batshosa Roma.

Sena se ile sa hatella Pope hoka kopa thuso. Constantinople ene ese ehapuwe mme ho leka ho thibela tshoso ya Moslem Arab. Ka tsela eo matla Lombard ahatella hore Pope akope dibarbariane tsa Franks thuso. Sena sene sekgoneha ka matla Pope Mengwaheng eLefifi. O ile a furalla puso ya Constantinople mme akopa thuso dibarbariane. Nako ene esaloka. Pepin one ale matla haholo mane Childeric III one afokola haholo ho Franks.

Selekane mahareng a Pepin le Pope. Pepin ahatella morena ya seng afokola wa Frankish mme Pepin afumana Pope Zachary hore amoetse morena ya motjha ka 751 AD. Yaba ka 754 AD Pope Stephen II oleba Paris hoya hlomamisa Pepin jwalo ka morena. Hobane kgetlo lapele Pope o ile ahlomamisa morena wa dibarbariane. Sena saetsa Pepin afetoha morena ya hlomamisitsweng ke Modimo.

 

 

Pope anka lengolo la maiketsetso moo Peterose akopang hore Pepin ahlole Lombards ya neng ele setshoso ho Roma mme abolella Pepin ho neha Pope karolo eitseng ya naha. Hobane Peterose atshwere dinotlolo tsa Lehodimo, Pepin one a lokela hoka neha Pope seo mme Franks tsa theohela Italy mme tsa hlola Lombards. Yaba oneha karolo enngwe ho Pope eneng ebitswa Papal States. (Jwalo kaha ho bontshwa ka mmala omosehla mmapeng mona). Mora wa Pepin Charlemagne qetellong ahapa Lombards mme atolosa Papal States. Pope Leo III yaba obewa Charlemagne, morena emoholo wa barbariane, jwalo ka mmusi ka lemo sa 800 AD, anehela Pope matla amaholo.

Ha jwale, one ale hole haholo, ntho ya bohlokwa ya Bakreste.

 

 

Ka bomadimabe, Botjhabela, boneng bonkuwa jwalo ka Mmuso mane Byzantium (Constantinople) jwalo ka Mmuso ole mong, wa nehelana ka matla ho Charlemagne ka maemedi Holy Roman Emperor, mme sena sa thatafatsa dintho, ho bolelang ho tlisa karohano Botjhabela le Bophirima. Roma le Constantinople yaba kereke tse fapaneng, enngwe le enngwe ebatla hoba kapele. Roman Catholicism ene elaola bodumedi mane Bophirima ba Europe moo Constantinople ene enale tshusumetso efokolang, ka bomadimabe, Roma ya tloha boemong ba yona.

Empa ho bolaya batho ho hlokeha hore hobe le batho bataolong ya Pope bakeng sa ho bolaya dira tsa Pope. Pope ene ele yena feela ya neng abolela hore onale matla hodima merabe ya barbariane. Pope aba le matla amaholo bakeng sa hofenetha. Sena sa teba ka hore taba ya hore Peterose akeke ao bulela monyako. Marena atshaba Pope mme ba ikemisetsa ho motshaba.

Mashome a dimillione abatho a eshwa Mengwaheng e Lefifi ka nako ya Counter-Reformation eo Roman Catholics e ileng ya ekenya kamora Refomara ya Luther. Dipolotiki le bodumedi tsa kopana hoka hlahisa motantsho wa lefu. Sena satlisa polao esehlooho ya batho. Waldenses, eileng ya qala motse wa Lyons, bane barata bana ba bona haholo hoo baneng babaruta sena. Pele ho mathata ana, mohlomong lefung la bahalaledi. Bane barutehile ho tloha hoqaleng, hoka laolwa, leha hole jwalo bane baiketsetsa tsa bona feela.

 

 

Bane batsomuwa hoisa lefung, leha hole jwalo madi abona ane anosetsa peo, mme ahloleha ho beha peo. Ho bolelang hore Waldenses ebile dipaki tsa Modimo ho Luther. Bahasane naheng yohle, bajala peo ya Wycliffe, ya hola hofihlela nakong ya Luther.

Ho tloha A.D. 1173-1560 Waldensians tse neng ditsamaya mane Italian Alps dine dietelwa ke kahlolo makgetlo a 36. Bane bafedisitswe ke Pope, mme bongata ba bona bone bofietswe lefatsheng. Hoka phonyoha, bane ba balehela Italian Cottian Alps. Ntle le lefu, baile baromela dimishinare Europe. Mmapa tlase mona obontsha tsela ya bona. Baile balefa theko eboima ha millione tsa bona dine dibolawa.

 

 

Ka mengwaha elefifi ya apostasy, hone hole Waldenses bane neng bahana ka matla abona ho Roma. Mane Turin ka 2015, Pope Francis akopa tshwarelo ka hohloka botho ba hae ho Waldensians.

Kuduwa ya bobedi keha tsoseletso ya Catholic kgahlano le Albigenses mane Borwa ba France (hotloha ka 1209 - 1229), tlasa Popes Innocent III, Honorius III, le Gregory IX. Ena ebile koduwa ekgolohadi tlasa botho. Palo ya Albigenses ebileng lemo tse kabang pedi ebolaile dimillione tse pedi tsa batho. Katleho le borui diile tsa senyeha.

 

 

Ha Languedoc, porofinsi eka borwa ho France, ene ehapuwa ke tsoseletso ena ya Catholic, sekete sele seng sa dikete tsa Albigenses tsawa tsatsing leo!

Duke wa Alva o ile abolaya maheretese a 100,000. Lemop tse 350 tsa tlhaselo ya Spanish Inquisition mane Spain ka mollo se ileng sa siiya mehwabadi paleng. Bahalaledi baeshwa ka sabole, mahareng, balatedi, tlala ya tlala lefatshe. Pale ya Bakreste ya ngatafala.

Nako ya tsoho ya matla, Papacy hape ya nyoloha bakeng sa Heruli shortly after 493 AD, mme hamorao Vandals ka lemo sa 533 AD, le Ostrogoths ka lemo sa 554 AD, kaofela baitshwarella ka Arian eseng tumelo -Botintasi. Baqadileng ka moferefere wa ntwa ya Tsoseletso ya Evangedi ka pholoso kaho bolaya MaMosleme mane Palestina. Ka 1099 AD bahapa Jerusalema le ho kgakgatha Moslem, Bajude, kapa Bakreste. Tsoseletso ya bone, e ileng ya qala ka Pope Innocent III, ene ele tshenyo feela ya tumelo. Nnete ya sehlooho sa Bakreste mane motseng wa Zara, eleng ka tlasa puso ya Pope kapa tshireletso ya hae, ntle moo "ho hlokahala seo" hobane bane ba batla tjhelete. Yaba badiha motse, balesa feela dikereke.

Yaba basesetsa moo ka bokgopo "Masole a Bakreste", ba bolela hore baeme bakeng sa Pope, bakenella hara motse wa Constantinople ka dipeto le dipolao bitsong la tumelo ( leka le meharo ya bona ), hosa kgathatsehe hore ba bang ba bona ke Bakreste ba maloko a Bagerike ba motse. Tsoseletso ene ebolela haho ka sete tse supileng ka nako ya lemo tse 150 (AD 1099 hoisa 1254) ho hapa Naha eHalalelang hotswa taolo ya Muslim.

Tjhelete. Dipolao. Matla. Ena ene ele nako ya qoso ya batho, ka taolo le meharo. Leha hole jwalo tsena dine dietswa Bitsong la Jesu Kreste. Sena ene ele bopaki ba hore lerato la Modimo letapile pelong tsa batho. Bane bapentile sefapano se sefubedi thebeng tsa bona empa basa kgone ho pata Bosatane bo pelong tsa bona. Ka tsela ejwalo kereke ene etlohile pusong ya Morena wa Kgotso.

Kaho latela batho ba dikandelara tsa tahleho. BOBE ho hlalosa ho tloha pela Modimo. Kganya ya Modimo haesaleo, empa ene esashwa hohang feela. Hone hole baphonyohi kamehla ba Roma. Tlhase ya taba ya Poelano ya qalella hape. Ka nako eo banna bakang Wycliffe ya ileng ashwa ka 1384 le Jan Hus ya ileng a bolawa ka 1415 AD banna batswelella ka Evangedi ya Kreste, kahoetsa mesebetsi ya Jesu Kreste, mme eseng ka mesebetsi ya bona.

 

 

Banna bana, le babang basebetsa ha boima ka nako ya Mengwaha eLefifi ho fihlela nako ya Reformashene ho tlosa kgatello ya Catholicism mane Europe. Kereke tse nne tse qalang Kgaolo 2 ya Buka ya Tshenolo esebetsa ka thuto ya baapostola.

Kgaolo 3 esebetsana le mengwaha ya hoqetela ya tshebeletso ya Modimo ka kereke erutang thuto ya baapostola.

 

 

BOBE keho PHELA ka tsela eseng yona, ho tloha kerekeng ya pele.

TSHENOLO 2:18 Ngolla lengeloi la Thyatira ore; ke tsena tse bolelwang ke Mora wa Modimo, ya nang le mahlo akang lelakabe la mollo, mme maoto a Hae eka koporo;

Thyatira ebolela mosadi ya laolang. Kereke e emetse mosadi hobane Jesu Obitsa kereke Monyaduwa wa Hae wa sebele. Mosadi ya busang le thohako ho lefatshe. Ha mosadi a laola Europe ene ele nako eo Bakreste bane bale fatshe haholo. Kereke elaolang etla lebisa batho timelong ka Tsatsi la Kahlolo. Moahlodi omolella mahlong ama ahae akgopo. Ketso ka nngwe ekgopo ya hae. Koporo ehlalosa kahlolo. Koporo etjhisetsweng ehlalosa hore hase phoso enyane. Ka tsela ejwalo haeba re hlatsitswe ka Madi a Jesu, mme re bapala ka ona re rohakilwe.

LEVITIKE 26:14 Empa ha le mmamela, mme lesa etse hoya ka melao yaKa;

19 Mme ketla Nka matla ao alona; mme ketla etsa Lehodimo la lona jwalo ka tshepe, mme lefatshe la lona jwalo ka koporo:

Diphoso tsa Mengwaha eLefifi tsa bokereki, tsa thuto ya motho. Meetlo ena ya batho eile ya hatellwa ho batho. Tshepe ke metale o matla hoya ka Seemahale sa Daniele. Tshepe ebolela matla.

Tshepe ene ele ponahatso ya Roma hoya ka Daniele. Empa elatelwa ke tsena tse ding. Ha Satane asebedisa mmuso wa Roma ho ahlola leho bolaya Bakreste ka nako ya mongwaha wa Smyrna mahareng a 170 - 312 AD, o ile abolaya dimillione empa ahlahisa kereke erekilweng ke Modimo.

TSHENOLO 2:19 Ke tseba mesebetsi ya hao, lerato la hao, le tshebetso ya hao, le tumelo, le mamello ya hao, le tsela eo osebetsang ka yona; ya hoqetela efeta ya pele.

Mongwaheng ona othata wa Bibele rene re lokela ho bala, mesebetsi ebontshang ho loka pela Modimo. “Mesebetsi” elatelwa ke “lerato” kapa “lerato”. Mesebetsi ya bona ene e itshetlehile hodima lerato kaho rata wa heno. Bane baetsa mesebetsi eo bakeng sa ba habo bona. Bane basa, bale jwalo ka sefate sa morara, baetsa mesebetsi bakeng sa ho pholosa ba bang.

Mesebetsi emetle eitshetlehile hodima lerato, laho fana. Morara ofosahetseng onale matla. Ka lemo sa 774 AD Pope Hadrian I ahlahisa morena emoholo wa dibarbariane, Charlemagne, ka lengolo leseng la nete “Monehelo wa Constantine”. Constantine ene ese eshwele ka lemo tse 400 empa pampitshana ena ene ebolela hore kereke ya Roman Catholic enale tokelo, ho naha tseka Bophirima. Moruo wa kereke wa hola ka tsela eo.

“Tumelo” e ile ya bonahala, eseng ka leruo feela leka dipolotiki tsa kereke.

BAROMA 10:17 Tumelo etla kaho utlwa, ho utlwa Lentswe la Modimo.

Modimo ha Akgathalle ntho tse bonahalang, O batla ho bona hore re manama jwang Lentsweng. Badumedi ba bangata, ba ile ba baleha mme ba ipata mane Alps mme bane batsejwa ka kereke ya Lehwatata, badula Lentsweng ho nale dithutong tsa Roma moo dineng dihatellwa ke dipolotiki. Ena ene ele tumelo eo Modimo Aneng A ebatla.

 

 

BAROMA 5:3 Mme eseng jwalo feela, empa ka matshwenyeho: matshwenyeho ka mamello

Baile baithuta mamello. Bongata boile ba bolawa. Tshepo ya bona ya lefatshe ya fella feela. Bane basa tsebe seo, empa phirimane etelele ya Mengwaha e Lefifi ya nka lemo tse 900 pele efeela. Bane ba mamelletse tsohle ka seo ka tshepo ya hore Modimo Otla bautlwa. Mengwaha eLefifi e ile yaeba mobu oneng o epetse peo ya baapostola ba kereke ya pele. Ho nka nako pele peo ehlaha. Empa pheletsong peo ya mela. Kereke ya Roman Catholic Mengwaheng eLefifi ene ele mobu o epetseng peo.

“mesebetsi ya hao; mme ya morao hao tshwane le ya pele”. Tshusumetso ya Columba mme balatedi ba hae baile bafenethwalemong tsabo 1300 AD lebitso le letjha lahlahella la Wycliffele Jan Hus baileng bahapa kgohedi ekgolo. Bakgahlano le kereke ya Catholic ka mokgatlo omatla wa kereke ya Roma. Mme hamorao monk wa Catholic Savonarola ahlahella mane Florence hoka hodisa borui le bahalaledi ba baetapele, melao ya bona ehatella bafutsana. Ele kgahlano le kereke ya Roma mmoho. Roma ene entse etswella ka boipelaetso.

Bafenetha Hus mmoho le Savonarola.

Kereke ya nka maemo a yonaa. Kereke ya fumana mabenyane dikgauda le tse ding, ka marapo, ditlanngwe ka dibano, ho kgantsha dikerese, aletare tse kgolo, ka diaparo, tse kgolo organomeaho emetle epentuweng hantle, ka khwaere tse kgolo. Empa moya wa phetoho wa utlwahala. Seo Wycliffe le Hus baneng ba sena sona ene ele teknoji ya hoetsa dipampiri.

Batho ba bangata bane bautlwa molaetsa wa pholoso ka Jesu Kreste, ho nale hoba maloko akereke. Taba ya ho reka pholoso ene esa bakene, bophelo bo senang thuso ba dimonks, thekiso ya nnete, le tshenyeho ya Roma eneng ehlola karohano. Roma ene etswella ka boipelaetso, empa Lentswe la Modimo lene le hola ka matla.

 

 

Ka lemo sa 1455 Gutenberg mane Germany ya hlahisa engodilweng Bibele. Ehatiisitswe ke khampani ya Europe. Kgatiso ya tlala Europe kaofela.

Kamora hore Turks ehape Constantinople ka 1453 AD, barutwana le baphaphathei batla ka maqephe a Bibele bophirima. Jwale Bibele ene ele didokumente tse kopaneng. Barutwana bana ba Segereke le Seheberu bafana ka kgothaletso mane bophirima. Dingolwa tsena tsa kgale tsa fetolelwa hore mang le mang a difumane, ho nale hore kamehla dingolwe ka Latin eneng ele bonolo ho utlwisiswa.Kgatelo pele ya Luther Reformation.

Empa kereke ya Roma ya nna ya tswella ho bolaya batho baleng kgahlano le ypna.

 

 

Pope Innocent III (1198 – 1216) aqala kopano ekgolo ya bodumedi ba Albigenses borwa ba France ba bolawa kaofela. Tsoseletso ya bone ka 1204 ya fedisa motse wa Zara pokeletsong ya matlole bakeng sa Constantinople.

Pope Gregory IX (1227 – 1241) aqala Inquisition, kereke ya Gestapo hoka hlokofatsa, hokgabela, leho tjhesa ba belaelwang ele heretic. Moferefere wa tswella lebitsong la bodumedi.

Ho tloha ka 1200 – 1300 bao eleng Waldenses bane bafenethwa bitsong la bodumedi. Ka lemo sa 1400 bane bafumana feela tshireletso botebong ba thaba ya Cottian Alps moo bongata boneng bobolawa ke serame.

Roma ya fumana matla ayona hotswa ho Satane.

 

 

Batho ba nahana hore lefatshe letla feela ka lemo sa 1000 AD mme baneha kereke masimu abona ohle. Roma ya tswella ho rua. Yaba kereke eqalella ho thusa bahlokang. Ka 1081 AD Pope Gregory VII a etsa hore ntlo ka nngwe ekolobeditsweng Catholic ka selemo elefe ka baka la Tlhohonolofatso ya Peterose. Gregory, haele hantle ntle, aema bakeng sa ya shweleng kgale Peterose. Karolo ekana ka 33 % ya lekgetho la dintho tsa mofu dilokela hotla kerekeng. Barui bane baahlolwa ka tseo ba nang le tsona. Kereke ya hola ka moruo hara naha. Ha morena Francis I abusa France ka (1515 – 47) aqala 600 diabboto, dibishopo, le diarekabishopo balaola naha ya France kaho batla lekgetho bakeng sa morena.

Yaba Dipope dihlahisa lekgetho. Hore ka tjhelete oka reka pholoso ya lona. Bakenya taba ya Purgatori eleng moo bafu balebang teng bakeng sa ho lefella dibe tsa bona pele baya Lehodimong. Jwale ebe kaho lefa, oka ntsha baheno Purgatoring hang feela. Ena ene ele tsela ekgolo ya hoetsa tjhelete. Kereke ene eetsa tjhelete ka bashweleng. Kgwebo ene ele ntle haholo.

Jwale ntle letlhokomelo sena sa tshosa Roma. Mona wabo radipolotiki wa qala. Ha Hus aba kgahlano le Roma one asena tshehetso kgahlano le Roma ho kgangweng ke yona. Ha Luther abakgahlano le Roma, bongata bamotshehetsa bakeng sa mafa a kereke. Semakatsang, moruo wa kereke o ile wa dia Reformara ha eqala.

PESALEMA 76:10 Haele hantle kotlo ya motho etla molatela:

Bongata boneng botshehetsa reformeshini ya Luther bane baetsa sena ka mabaka asa lokang, ele bakeng sa tjhelete. Empa tshehetso ya bona ya tjhaelwa monwana ke Modimo Luther aema kgahlano le polao tsena tsa Pope.

TSHENOLO 2:20 Empa ke nale ntho tse mmalwa kgahlano le wena, hobane odumeletse mosadi elwa Jezebele, ya ipitsang moporofeta, ho ruta bohlola, lehoja tse hlabetsweng ditshwantsho.

Jezebele, kereke ya Roman Catholic, eqadileka Bonikola, eleng sebolelang hose tshepahale. Sena seqala ele mohopolo omotle wa kereke. Banka matla abo pagane. Kereke ya Roman entse ebolella batho hore moetapele wa bona, ke Pope, ke mohlahlami wa Peterose lefatsheng ke yena ya kgethang hore oya Lehodimong kapa jwang.

Ka 1302 Pope ahlahisa taba ya “Unam Sanctam”.

Hoba bobebe hao ikokobeletsa Pope hore obe leloko la kereke ya Catholic.

Ene ele moporofta wa bohata ya neng abalehisa batho Mangolong. Ditshwantsho ke ntho tsesa pheleng. Haho bophelo thutong ya motho.

 

 

MATTHEU 15:9 Bantshebeletsa lefeela, haba ruta dithuto le melao ya batho.

Jezebele one afumana matla a dipolotiki ho monna wa hae Akabe kamorao ka thuto tsa pagane ho Bajude. Mengwaheng e Lefifi ya Roman Catholicism ene ehatella thuto ya bona mane Europe ka sabole le mollo.

Bohlola botshwantsha ho sebeletsa ditshwantsho. Kereke tsa Catholic ditletse ka ditshwantsho tsa Kreste, Maria, baapostola, le bahalaledi ba bang.

Pope John Paul II, moetapele ya matla ya sebete, one arapela morwetsana Maria.

 

 

TSHENOLO 2:21 Ke moneile nako ya ho sokoloha bohloleng ba hae; mme ha aka abaka.

Mongwaha ona onkile nako etelele, lemo tse kabang 900. Hone hole ntho tse ngata tse mpe tse neng dietswa ke kereke ya Roman Catholic mme haeyaka ya baka. Empa bathatafatsa pelo tsa bona baseke ba baka. Esita Pope Francis ka hohloka botho ba hae ho Waldenses mme akopa tshwarelo phatlalatsa mane Turin ka lemo sa 2015 AD. Empa Mengwaha eLefifi ya Pope haeyaka yaeba yaho kopa tshwarelo. Ho nale ho baka ka polao tsa Mengwaha Elefifi, poelano ya qala ka Marefomara a Maprotestante mane Europe le Maindia hohareng ba Borwa ba Amerika mme ho nale seseng, bane bafokotsa lebelo la polao.

 

 

TSHENOLO 2:22 Bona, ketla molahlela betheng (dihele), le bohle baentseng bohlola le yena matshwenyeho a maholo, ntle leha ba baka ketsong tsa bona.

Ya hoqala kereke ya Roma, eile ya lahlehelwa ke pono ya yona ya semoya , jwale eshebana le pono tsa yona, boitshunyako ba dipolotiki, leba lefatshe. Dipolao tse ikgethileng haholo ka mapato a kgahlehanng. Empa matshwenyeho a maholo. Bohlola ba semoya keho iphapanya nnete le popelo ya sena. Letshwao la sebata letsohong (mesebetsi) le phatleng (mehopolong). Ho bolelang hore letshwao la sebata ke mehopolo ya baetapele. Ho dumela tsohle tseo eneng ese Mangolo. Etsa feela kamoo kereke eo bolellang ka teng, seke wa tshwenyeha ka sebolelwang ke Bibele.

Empa baetapele ba kereke bane ba sena taba le seo, bashebile leruo, matla, ntho tse bonwang, le bophelo bo monate.

TSHENOLO 2:23 Mme ketla bolaya bana ba hae ka lefu; mme dikereke tsohle ditla tseba hore ke Nna ya lekolang dipelo: mme ketla putsa motho kamong hoya ka tshebetso ya hae.

Ke bafeng bana ba kereke ya Roman Catholic? Kereke tsa Protestanta. Roma eahile mekgatlo emeholo ka Maprotestanta mme ba leba ka tsela yona eo. Phapang ke hore feela bona ba nale badisa “barutiho nale “bapriesta”. Ebe ka mong mokgatlo wa Protestanta okopanela hodima mohopolo wa motho. Lefu la Semoya keho tloha ho Modimo. Kereke ya Roma esuthile thutong tsa Selekane Sesetjha ya baapostola, ka tsela ejwalo Modimo Osutha ho bona, haho tlhokomediso ho hose tshepahaleng, ho ithuisa, lehoba le bophelo bomonate ho baetapele. Bane baphela nameng, ba bolela hore ke Bakreste empa basa dumele seo. Lefu keho kopana ha mekgatlo ntle le Jesu Kreste.

Tumelo ya maiketsetso. Sena ke taolo ya baetapele. Mohlala ene ele tsoseletso.

Ba bolela hore baka bolaya bitsong la Jesu, empa hlakoreng le leng keho kgothotsa, peto, leho senya. Polao ebolela tshilafatso ya pelo. “Ba bolai ba Bakreste” ka tjhefu ya sepolotiki. Sheba feela mohlala wa ISIS eleng ntho etswang bodumedi ba Moslem.

 

 

Temana eka hodimo ebua hantle ka phapano tsa kereke. Lekala ka leng la kereke hale tsebe nnete. Ke sefate sefosahetseng se senang Jesu. Jesu olekola “puso” le “dipelo”. Hotswa pelong tsa rona re hlahisa lerato. Taolo ya pere elaola pere. Ka tsela ejwalo re laola seo.

Batho barata kereke tsa bona hofeta Bibele. Batho meharo ya puso. B sebeletsa Modimo ka tsela tsa bona. Modimo Otseba seo rese hlokang. Obatla re mosebeletse ka Lentswe. “mme ketla lefa motho hoya ka mesebetsi ya hae”. Ona ene ele mongwaha o meharo. Bokgopo bone boatile. Bophelo bole bobebe. Leha hole jwalo hone hole bao badumelang Bibele. Mesebetsi ya bona emetle ene ebonahala ka tsela eo. Ene ele sehlotshwana sesa bonahaleng. Leha bongata bone bosa tshabe Modimo.

 

 

TSHENOLO 2:24 Empa ho wena kere, le bohle ba Thyatira, ho babangata ba nang le thuto, lebasa tsebeng botebo ba Satane, jwalo kaha ba bua; nkeke ka eketsa morwalo omong.

Kereke ya pele ya Roma Mengwaheng Elefifi eile ya teba ntle lepelaelo. Leha balekile ka matla, bane balekile ho fumana matla ho Borgia Pope Alexander VI (1492 – 1503). Aqetella ashwele anwa tjhefu ebitswa arsenic-laced ao aneng alebeletse hore etla bolaya baeti. Mosebeletsi wa hae oile afapanya dikgalase.

Mongwaha ona obile molelele haholo, ka matshwenyeho, nako ya meferefere. Modimo One Athabela ha Mokreste Asokoloha Kreste, hobane ba mmalwa baneng badumela sena. Baile ba mamella haholo nakong ena. Bannile batukisa mollo, leha one ole monyane. Babapetse karolo ya bona ka mamello. Bohato boo boile bafokodisa matla a Roma hodima Europe bakeng sa Mongwaha o Latelang.

Hone hole ngatafalo, haholo mane leboya la Europe. Re leboha Maprotestanta a Jan Hus tulong ya Bohemia, bodumedi ho potoloha motse wa Prague mane Czechoslovakia, matla aho sedumele Catholic aneng ale teng. Ka lemo sa 1384 ha ane aeshwa, Bibele ya phetolelo ya Wycliffe ene ese efetoletswe ho Senesemane ya qala ho fokodisa matla a Latin Bibele, eo eneng ele nthwana feela ho batho. Ka lemo sa 1378 dicardinals, ka bothoto, bakgetha Pope tse pedi. Moferefere ona wa-Pope kapa “Schism ena ekgolo” ya tswella pele ka lemo tse nne ka 1417 ele beke eikgethileng ya Pope.

Yaba Waldenses, tsa fokotsa dipolao kgahlano le bona, bane bantse baitshwarelletse ka kereke ya Roman Catholic mane Cottian Alps borwa ba France.

Ho tloha ka 1450 hoya pele Europe eile ya kwahelwa ke seo. Ho nale kaofela Europe ele taba ya Pope, bane baarotse setjhaba ba balehela thabeng ya Alpine lehlakoreng la Switzerland moo honeng hole thata bakeng sa tlhaselo. Sena saetsa boikemelo ka lemo sa 1499. Mona direformara Zwingli le Calvin banyatsa Roma. Moo Renaissance, eo eneng ele tsela ya tsoseletso, ya qala mane Italy eleng seneng seetsa hore hobe le dipotso ka kereke ya Roma. Mehoplo emetjha ya qaleha, haholo holo kaho fumana Amerika lemong sa 1492 ka Columbus. Kereke ya Roma ya busa Europe ka puo ya Latin eo batho feela baneng basa eutlwisisi. Kgatiso ya Gutenberg, ya qalella seo ka 1440 ho tlala Europe ka 1500, ya jala Evangedi ka puo etlwaelehileng. Hose yaka sebedisang sena hofeta Martin Luther. Mmapa tlase mona obontsha basa dibaka tsa basadumellaneng le-Catholic mane Europe ha Luther, ele yena monk ale mong, aema kgahlano le sena karolong tse tharo tsa Europe leho laola marena a Europe. Monna ale mong Davida ashebane le Goliathe elng kereke.

 

 

Lebala lene le bulehile bakeng sa ntwa. Seneng sehlokahala ene ele hore ntwa eqale, ka borabele, ya senang letswalo monk ka hamore, monyako wa motse wa German eleng Wittenberg, le dokumente ebitswang “95 Theses” eleng kgahlano le Puso, matla aho lefella pholoso ya hao ho Pope.

TSHENOLO 2:25 Empa ya mamellang hofihlela qetellong.

Kereke ya sebele eitshwarella pholosong. Baphethisa ka mesebetsi. Empa ha bafele matla. Bosiu bo bolelele ba Mengwaha e Lefifi. Empa ba mamelletse tshotlo ya Roma jwalo ka tshisinyeho ya lefatshe.

TSHENOLO 2:26 Mme ya hlolang, mme aboloka mesebetsi ya hae hoisa pheletsong, ketla moneha matla hodima ditjhaba:

Mongwaha ona ore rutile thuto ematla. Seke wa inehela. Leha oshebeha ofokola, leha otujilwe hakae, leha bongata boile ba bolawa habaka ba inehela. Modimo One A jetse peo ematla ka hare ho bona, leha bane bakene lefung leshloho le bohloko. Bahalaledi bana ba bile le mamello ekgolo. Jwalo ka raditebele ha adiuwa ke metoba, bannile batswella ka tumelo, basebeletsa Modimo le maemong ao. Satane aba otlile ka sohle, empa bane batswella ho lwana. Mamello ebile seikokotleo sa Bakreste bopaki ba tumelo ya bona. Ona ene ese mongwaha wa makwala a Bakreste. Bane baphetse mongwaheng oboima empa ha baka bakgathala. Seo ene ele seo baitshwareletseng ka sona, ha baka bakgathala.

Boemo obo fumana ka katleho kapa ho hloleha. Maemo ane aba lebiso Lemoketeng. Modimo One Akwetlisa balaodi ba Hae.

 

 

TSHENOLO 2:27 Mme otla busa ka lere la tshepe; jwalo ka mmopi pitseng tsa hae: esita jwalo kaha le Nna ke amohetse Ntate.

Baphonyohi ba Armageddon le bahetene etlaba bona babusang Lemoketeng. Batho bana basa pholoswang batla ekeletswa bophelo ba lemo tse 1000. Ka taba ya hore batla itshwara hantle. Ebe banka qeto ya ho amohela Jesu. Bana ba bona batla phela Lehodimong “Lehodimo la pele” eleng tatso feela ya Lehodimo ha Jesu atlilo busa ka Lemokete eleng lemo tse 1000. Ho loka hotla phalla jwalo ka lewatle. Mme ho tlaba le kgotso. Empa leha hole jwalo batla phela, ha Satane alokollwa teronkong batla mathela ho yena. Sena setla tiisa phehisano ya basa dimeleng, "Hola ke ile ka phela lehaeng la Kreste,jwalo ka Mokreste motseng wa bona nkabe ke amohetse Jesu". Batho bana batla phela ka kgotso le Jesu, leha hole jwalo ba Mofuralle hang feela ha monyetla ohlaha.

Bahalaledi ba mongwaha wa bone ba bone ha sebe seetswa ka nkane. Setjhaba seba busang setla seha mola! Lemokete ke lemo tse matla haholo. Mona Monyaduwa otla ahlola ditjhaba. Lere la tshepe ke taolo, eseng ka polao jwalo ka Roma. Empa bao basa mameleng batla fenethwa.

 

 

TSHENOLO 2:28 Mme ketla neha Mphatlalatsane.

Mphatlalatsane ehlaha botjhabela, pele letsatsi letjhaba, ka kgwedi tse robong yaeba Mphatlalatsane. Lemo tse 900 tsa Mengwaha Elefifi pele ho Kganya ya Modimo. Ho Badumedi ba sebele ene ele bosiu. Empa qetellong, dinaledi dia nyamela ha tsatsi letjhaba botjhabela, pele le bonahala. Qetellong, ke naledi ele nngwe feela etjhabang, naledi ekganyang. Hantle ntle, ena ke polanete ebitswang Venus emahareng a letsatsi le lefatshe. Ebonahatsa mahlasedi a letsatsi.

Naledi ya meso ebonahatsa mahlasedi a letsatsi. Ebolela hore kganya ya letsatsi ese ele haufi. Bakreste ba sebele, ka bonngwe ba bontsha kganya ya Tsoseletso etlang ho hlaha ka Jesu Kreste, hole le bophara. Ka mengwaha, sena ke bohato ba pele ba Evangedi ya Jesu jwalo ka Mopholosi lefatshe ka bophara.

Naledi ya meso, hobane ehaufi le letsatsi, ekganya ha tsatsi letjhaba. Ebe ebonahatsa thabo ya kganya ya letsatsi. Ka tsela ejwalo bahalaledi bana, lefifing la bosiu la Mengwaha Elefifi, ka mahlasedi a Evangedi ene ele ho bontsha Satane akeke afedisa Kganya ya Bibele. Jesu, jwalo feela ka letsatsi le tlwaelehileng, one abontsha Evangedi “Tokafatso ka tumelo” mme ho baleha lefifi. Satane aka hlola feela mongwaha. Ebe osala aleka maqeba a hae.

 

 

TSHENOLO 2:29 Ya nang le ditsebe, a utlwe sebolelwang ke Moya ho dikereke.

Modimo Ophetha phetaka sena ho kereke tsena tsohle. Moya wa Modimo Ore bolella ho mamela sebolelwang ke Bibele. Motho kamehla oleka ho lokisa phoso tsa Bibele hore a sebetse ka mohopolo wa hae. Modimo Ore bolella kamehla hose arohanye Mangolo empa ha rena kutlwisiso. Ho dula kerekeng ya Selekane Sesetjha haho bobebe hobane kamehla re shebile ntho tsa rona.

Palo ekgolo ya batho edula mehopolong ya kereke ya Roman Catholic. Empa Modimo ha Akgahlwe ke seo. Modimo O ile Asisinya kereke kaho sebedisa batho hotswa motseng onyatsehang wa Wittenberg.