Kereke ya Mengwaha - Sarda, Mongwaha wa Bohlano, 1520 AD -1750 AD

Nicholas V (1447 – 55) ene ele wa bophlokwa haholo Pope wa mongwaha. O ile ahlokomela takatso ya tsosoloso botjha ya Europe. O ile aromela mokardinale Nicholas wa Cues hoka etellapele marefomara Germany. Empa hape adumella Maportuguese, hoka tlala Afrika, hoka nka karolo ho hwebeng ka makgoba a Afrika. Tsela efosahetseng ya ho hweba ka batho. Hoka rua ka tsela efosahetseng hosa tswellapele le kajeno.

Kamora Nicholas Bopope ha baka bathusa letho ka tsoseletso ya meya mane Europe. Bopope bashebana leho bokella tjhelete yaho aha basilika ya Peterose kapa kereke bakeng sa monumente tsa Vatican, basebedisa loutu tse kete tse pedi le halofo ya majwe bakeng sa kaho ya Colosseum eneng eahilwe ke makgoba a Bajude a 60,000 kamora howa ha Jerusalema. Batho bakabang 400,000 baile ba bolwa Colosseum, mmoho le Bakreste bapele ba ileng bafuwa ditau. Kaho ya St Peters hore ebe kereke ekgolo lefatsheng Bopope hang moaho wa qala ka 1506. Ho nkileng lemo tse 120 bakeng sakaho eo. Baile ba bokella matlole.

Direfomara tsa Catholic, baneng basa kgathalle projeke ena, bakopa thuso dipolotiking. Kereke ka nngwe ya fumana matla amaholo.

Matla amaholo a kereke ka nako ya 1500. Batho bane ba batla tsoseletso, bane ba batla ho atamelana le Modimo. Bopope bane bafana ka tsoseletso meharong ya tjhelete, esita leha ene ele ho leba ntweng, le meharo ya tjhelete esa felang. Pope Leo X (1513 -1521), a ikemiseditse ho aha kereke ya St Peters, anka bonngwe borarong batjhelete ya Roma kaho rekisa ka ofisi tsa dibishopo le diarekabishopo le bocardinale le ho rekisa ka tshwarelo ya dibe. Mohopolo ofosahetseng wa Roma wa bonahala ka matla. Europe ene ehloka mohopolo omatla waho hlola sena.

Borahistori baya dumela hore Luther orerile seneng sele setjha. Jan Hus o ile alokela hoka rera lemo tse lekgolo pele ho hlahella Bohemia. Empa boholohadi ba Luther boile bahlahella ka matla, maikemisetso, le tumelo ka boetapele.

Luther le tse ding direformera baeba bapele baho rerela dimillione. Hose reformara ekang Martin Luther kaho sebedisa baditaba bakeng sa mohopolo wa hae. Mahareng a 1518 le 1525, Luther aphatlalatsa mesebetsi e 17 ka kopanelo. Luther afetolela Selekane Sesetjha hoya puong ya German eleng se ileng sa hatakela matla a Roma hodima setjhaba sa German ka kereke ya Latin eo batho baneng basa eutlwisisi.

Luther asebedisa mehato ebonolo emeraro.

 

 

1. Motho opholoswa ke tumelo ele nngwe.

BAEFESE 2:8 Hobane re pholositswe ka mohau; mme hase ka rona: empa ke mpho etswang ho Modimo:

9 Hase ka mesebetsi, hotle ho sebe lea a ikgantshang.

MaCatholics a itshetlehile ho mesebetsi.

 

 

2. Nnete ehlahella Mangolong.

DIPROVOBIA 30:5 Lentswe ka leng la Modimo lehlwekile:

II TIMOTHEA 3:16 Mangolo ohle abuduletswe ke Modimo, mme aya laya ka thuto, aya kgalema leho lokisa, ho laya hoisa ho lokeng:

II TIMOTHEA 4:2 Rera Lentswe;

MaCatholics a itshetlehile ho Bibele le meetlo ya kereke.

 

 

3. Haho moprista maharenga motho le Modimo hobane ka boprista.

I PETEROSE 2:9 Le moloko okgethehileng, le baprista,

MaCatholics a itshetlehile hodima Pope le boprista ba hae bakeng sa pholoso. Pope ke yena feela yaka tolokang Bibele.

Ka lemo sa 1302 Pope o ile abolela hore haho pholoso ntle le kereke ya Catholic.

 

 

Hanyane tumelo ena ya Catholic ya kgukgunela ho kereke tsa Protestant.

Eseng kgale, le kajeno, bongata ba Protestant badumela hore nnete eka hare ho Bibele mmoho le dikhoutu tsa baetapele batsona.

Bakreste haba tsebe hoka tiisa seo basebolelang ka Bibele, kaho tiisa ka ditemana. Baqella bakhouta seboletsweng ke moetapele.

Bongata ba bao eseng Catholics badumela ha pholoso efumanwa ho Jesu jwalo ka Mopholosi ho itshetlehile ho hotla kerekeng. Pholoso, banale tumelo eo, ke sehlotshwana seo kapa mokgatlo oo hananang le baetapele.

1963 TIISO YA BORAROL

"Haeba seo sesa tsamaelane le mokgatlo waka, seo hase--nnete."

 

 

Bao eseng baetapele ba Catholic kapa baruti bane badumela seo, le jwale, baeme mahareng a batho le Modimo. Ho nale bopritsa ba tshebeletso tse hlano tse bolelang hore batlamelletswe ho Modimo ho phutheo.

Bongata bone bolatela Luther mongwaheng wa hae, kgale kwana pele mofumahatsana alaetela Reformashene.

Ho hatisa leho rera Evangedi ka Reformeshene. Mongwaha wa pele one osa kopanela mane Europe, olaolwa ke Moya o Halalelang. Bohlola ba kereke Catholic le tshenyeho ya babangata. Dante, ya tiileng Roman Catholic ebile ele seroki sa Italia Mongwaheng o Lefifi, lemo tsabo 1300 abeha Popes Nicholas III le Boniface VIII ka dithoko tse kgolo “Inferno”. Reformera ene elwantshana ka dikhoutu.

Ka baka leo Luther, Zwingli, le Calvin bane basa batle ho tsosolosa bopapa bane ba batla hofedisa seo.

Bane ba batla ho fedisa bomonasteri jwalo ka ntho eseng Mangolong. Bane banka sekolo sa kereke ya Roman Catholic ka thuto tsa yona tse fosahetseng. Direfomara bane ba baleka ho kgutlisetsa Bokreste ba Bibele eleng se ileng sa hlola thuto tsa kereke ya Catholic hofokola. Eleng se ileng sa hlola karohano.

 

 

MATTHEU 10:34 Lehloboha hore Ke tlisitse kgotso: haKea tlisa kgotso, empa sabole.

Nakong ya kereke ya Catholic lemong 1500, direfomara ha diatla aha ene ele ho heletsa.

Luther ka katleho ya hae ya Kahobotjha. Haho motho yaka bolokang emong. Modimo ha Aamohele mesebetsi ya rona. Bohlale ba motho botlisa sebe. Seo reka seetsang keho amohela Jesu ka baka la tumelo. Poloko e itshetlehile ho Jesu mane Calvare. Haho seo reka seetsang seka lekanang le Mesebetsi ya Hae. Seo reka seetsang feela keho sokoloha dibeng tsa rona. Leho Moamohela jwalo ka Morena le Mopholosi wa maphelo a rona. Hone hose tsela ya hoipholosa.

 

 

Hobaneng ha Kahobotjha e ile ya qala mane Germany?

France le Spain morena onale matla hofeta mofumahadi.

Empa Germany ene efapane le mmuso wa bohareng. Bakgethi ba supileng jwalo ka marena a German aneng abitswa thaba tse supileng mmuso wa Holy Roman. Maren a German annile alwana haholo le Dipopes, mme sena safokodisa matla amarena a German. Ka baka leo bakgethi ba German bane basa kgone hoema kgahlano le marena a German. Charles V akgethwa jwalo ka mmuso wa Holy Roman (kapa morena wa German) ka lemo sa 1519. Ene ele morena wa Austria, Spain, Netherlands, halofo ya Italy le karolo ya France. Jwalo ka, Charles V ene ele morena ya matla mane Europe.

Anka qeto ya ho sapota Pope.

Jwalo ka, Luther aba kgahlano le yena.

Empa Germany, hoya ka Charles V ene etshwenyehile, matla ahae afokola ka baka la karohano ya dinaha. Mokgethi Frederick III wa mane Saxony, leha Catholic, e ile ya sireletsa Luther ka baka la ratheoloji wa Dutch eleng Erasmus ane asa fumane hotswa hohle ho Luther pherekano ya Mangolo. Ka tsela eo Frederick III, jwalo ka mmusi, a ikutlwela hore ha ana nnete. Sena ebile tumellano emakatsang ya bodumedi.

Charles V one anale mathata ka seo. Mmuso wa hae one ole moholo. Puisano ene enka nako etelele. Ka tsela eo a beha moena wa hae Ferdinand, moqosi ya kgopo Anabaptists mane Austria, wa Germany le Austria. Empa baha Ottoman Turksbane baleka hlakoreng la Vienna mane Austria ka tsela eo Ferdinand, ya neng ahloka thuso ya tjhelete mane Germany, one asaye ho qosa Protestant Germans. Yaba Ottoman Turks karolo ekgolo ho thuseng Mmuso wa Holy Roman (hantle mane Germany le Austria) mme sena sa matlafatsa Charles le Ferdinand ho leba Turks eseng kgahlano le Germany.

 

 

Mola omosehla mmapeng o bontsha motsamao wa mmuso wa Ottoman Turk ka lemo sa 1580.

Ho kenyeletsa sena, Charles V, wa Roman Catholic, one adula alwana ntwa esafeleng le France, eo morena wa yona eneng ele Catholic. Sena sene setlisa chadimo ho Charles V hore atlohe ho Germany.

Sena se ile sa lekanya matla ho monk ka lemo sa 1517 a ile ahapa 95 Theses monyakong wa kereke Wittenberg mane German ya motse wa Saxony barekisa ka tshwarelo ya dibe.

Ona ene ele mohopolo onepahetseng.

Europe eile ya kgahlwa ke sena, ona ene ele mohopolo omotle bakeng sa Evangedi. Europe eile ya lebella ha ofella tlsa bodumedi ba Papal ka matla adipolotiki.

 

 

Kamora Ottoman Turks ehapa Constantinople mane ka 1453 balaola karolo ekgolo ya botjhabela ba Europe. jwalo kaha Ottoman Turks eaamela Vienna bafetola setshosa sa Europe. France, mme ka nako tse ding esita le Pope, one atlama maqhama le Ottoman Turks bakeng sa ho fokodisa matla a Charles V. Ho bolelang hore Charles V one ale kgahlano le mabotho amatla amahlakoreng a mabedi, jwalo kaha ho bonahala mmapeng mona, ya ileng anka nako ya hae, matla ohle, le leruo. Mmuso wa hae wa tlala Europe jwalo kaha ho bontshuwa mmapeng mona.

Saxony, moo Martin Luther aneng aphela teng bophirima ba Germany, ene ele moo ho bolokehileng bakeng sa Charles V esita leha ene ele karolo ya seo. Modimo One Aentse ka matla bakeng seo.

 

 

Mane Germany, karolo tse itseng tsa kopana hoba kgahlano le Charles Veneng ele karolo ekgethilweng Germany ho bolelang hore Charles V one asena matla Germany. Ho ekeletsa sena, ka baka la tlhopheo ya France, one aqeta nako ale siko Germany, asiya Luther alokolohile bakeng sa Kahobotjha.

Suevi le Visigoths diile tsa fetoha Portuguese le Spaniards mme tsa fetoha Amerika Borwa moo baneng banka tjhelete engata le dikgauda bakeng sa kereke ya Catholic hka aha mmuso omotjha wa kereke ya Catholic bakeng sa Charles V ya matla hadi lefatsheng. Lena ene ele leano la Luther kgahlano le baphehisanang le yena ka dipolotiki.

Bothata ba mongwaha ona wa kereke one oferekane. Dipolotiki ditsamaya mmoho le tjhelete. Ho bolelang hore kereke ene elaola mongwaha ona.

DiPopes dine dibatla tjhelete hoka aha kereke ya St Peter’s le motse wa Vatican. Hoka nka gauda ya Borwa ba Amerika gauda le silivera dine dilahleha bakeng sa tshotleho ya Roma ka baka la naha tsa bophirima ba Europe diarohane le Rome mme tsa fetoha Protestant. Bafotsana balatolwa ke Catholicism ka tsela ejwalo bane bakgona ho kgothotsa monastere le matla a barui.

Dikgosatsana dine dibata ho latola Catholicism hore bakgone ho hapa tsohle. Bakoti ba leruo ba kereke ya Roma baruta kereke tsa Protestants hoka kgothotsa batho.

Bongata bafetoha Maprotestants ka baka la leruo. Ho bohle bafutsana.

Philip wa Hesse, emong mmusi ya bohlokwa wa Protestanta mane Germany, aqhala dibaka tsa dimonasteri le baitlami ba basadi leha aile aetsa sena feela 41% ya tjhelete bakeng sa hae, tsela ya hae ya ho rua ene efokola haholo. Obile le lebitso le letle hobane one ahana ho bola “heretics” kapa bahanyetsi ba bodumedi. Kaho hlahisa Protestantism mmusong wa hae, anyolla hape le taolo ya kereke. Sena ebile phoso ekgolo bakeng sa kereke ya direformara hoka ikemela ka matla atjhelete le dipolotiki.

Hoka sutha ho Roma mafumahatsana ane a hanana le taba ya Pope le dibishopo. Mafumahatsana ane a busa dikereke tsa Protestanta.

Kahobotjha bane bale hole le baetapele ba Roman Catholic ka ketelopele ba Kahobotjha.

Tumelong eo eneng ehlokofatsa ene ehatella bodumedi. Rona batho rea inahanela. Matla akgapo lea tjhelete ke ona aneng a senya dintho.

Lemong sa 1534 King Henry VIII o ile atswa ho kereke ya Catholic eneng ehana ho moneha lengolo la tlhalo hore aka nyala hape. Yaba otswa ho Rome le England, ka mabaka ao afosahetseng, bane ba ile baeba karolo Maprotestanta ka lemo sa 1559 tlasa mora Elizabeth I.

PESALMA 76:10 Haele hantle bokgopo ba motho botla:

Matla a Modimo Amakolo hoo Asebedisitse morena wa Senyesemane hore a sebedise lenyalo labobedi (eleng sesa dumellwang Selekaneng Sesetjha) hoka kgaohanya Roma leho tshwarella hodima England.
MAREKA 10:11 Yaba Ore ho bona, mang kapa mang ya hlalang mosadi, mme ho nyala emong, oya feba.

12 Le mosadi ha hlala monna wa hae, mme anyalwa ke emong, oya hlola.

Tetzel one arekisa seo ho diarekabishopo Mainz le Magdeburg motseng wa Wittenberg ha Luther atshwara 95 ya Theses monyako wa kereke. Arekabishopo one aadimile tjhelete ho reka boboshopo, a tsela eo one ahloka ho rekisa ho fumana seo. Pope one akentse monwana ka hare ho phae one abatla ho aha kereke ya St Peter’s mane Vatican hola Rome.

Luther o ile aphahama ho 95 Theses kgahlano leba hananang le puso ya Pope.

Yaba Diet of Worms kala 1521 ha Charles V amo bolella ho latola thuto tseo, Luther yaba ofana ka karabo ya hae mme alatola seo.

“Ntle leha ebe sena se Mangolong (hobane hake tsepe leamong pope kapa lekgotla, jwalo kaha bathulana kabo bona), ke tlangwa ke Mangolo hoetsa seo. Nkekebe kapa kaetsa seseng, ke tshabana le letswalo laka. Modimo O nthuse. Amen”.

Kopano ya kereke, eo ka lemo tse makgolo eneng ele taolong ya Pope, ene eqhalana qetellong.

Mantswe feela a 82 ahlalo ka tsela tse tharo feela, ha qaleha mongwaha o motjha wa kereke mane mmusong wa Europe, bodumedi le dipolotiki.

Leboya la Europe la leba ho Maporotestanta mme baqala ka Dutch Calvinists hoka etsa matlahadi a moruo.

Central Europe ya amohle Boporostanta empa kgahlano le Catholic eleng Kahobotjha ya qala ka lemo tsabo 1540.

Ho tloha ka lemo sa 1540 hoisa 1570 "ho bonahala bopaki boboholo, moo bonyane ba milline tsa Maporotestanta baneng ba bolawa pontsheng mane Europe, baneng bale kgokana phiri jwalo le bona, ho bao batho baneng basa bonahale ho bona" (J.P. Callender,Illustrations of Popery, 1838, p. 400).

Borwa ba Europe ya dula ele matla a Catholic.

Mane thabeng tsa Switzerland Zwingli, yaeba Calvin kaho thonaka ka mollo wa Kahobotjha. John Knox aleba Scotland mme ntsha Catholicism hofeta mane naheng tse ding. Bongata bone bohalefile ke kereke ya Catholic mane Scotland, eo meaho ya teng ene efokotsehile ka makgetlo a 18 hofeta morena wa Scottish. Ene ele boiphapanyo bo boholo hore Maporotestanta aka iphapanya ona.

 

 

Bohlolehi boboholo ba Luther ene ele ho kenya boradipolotiki.

Matyranny le dimonks baile ba bona menyetsa ya ditulo efella moyeng, baile bahalefa haholo. Babusi ba matla a Pope bakgetha ho sebedisa mekgwa ya kgale yaho rohaka leho bolaya. Luther angola ka Tokoloho ho Kreste leho phomola hofeta marena. Baile ba sitwa ho tshwasa Tokafatso ka Tumelo ho Kreste. Because Luther oile a hanana le dimonasteri ka taba ya hore bahanana le Evangedi, hobane ba bang bane ba ikutlwa hore bankele dimonasteri matlotlo le maruo. Jwale semoyeng Luther one arera ka tsela ya ho hatella ka sepolotiki. Mahareng a 1524 - 1526, abatla, 300,000 a dipeasante baseletsi ba masimong le ba bang ho hanana le mohatelli wa bona a sebedisa mokgwa wa dipolotiki, ahatella hotswella pele ka dipolotiki. Bane batshepa hore tsela ena ya bodumedi ba Maprotestanta ene etlaba dumella ho inkela matlo a kereke ya Catholic. Luther, ka bomadimabe, ahatella ka tsela eo. Mapeasante a 100,000 ba ile ba bolawa leho lahlelwa sekoting se lefifi sa Kahobotjha mane Germany. Sena satlama kereke ya Lutheran ho sireletsa mofuhatsana wa kereke ya Lutheran kereke ya mmuso emahareng.

Luther le yena aetsa phoso ya ho nyefola Bajude. Hitler ahlahella ka ho phethela tlhoyo ya Bajude.

63-0318 TIISO YA PELE

Ha Martin Luther ane aetsa hore Bajude ba balehe mahabona ka hobane are ke boantikreste ... Lea bona? Martin Luther o ile aetsa puo eo ka boyena angola fatshe.

Jwale, Hitler aphethela seneng se entswe ke Martin Luther ha are. Hobaneng ha Martin Luther ane abolela seo? Hobane ene ele moahabotjha, eseng moporofeta. Modimo ya ileng ... Baporofeta batla hlohonolofatsa Israele. Oboletse, "Leha ele mang ya ohlohonolofatsang ketla mohlohonolofatsa, mme yao rohakang ketla morohaka." Ha jwang moporofeta ale mong aka hanana le seo sebolelwang ke moporofeta emong? Akeke aetsa seo. Seo selokelwa ho etsuwa ka kgotso.

 

 

Kamora kaho botjha eo entle, Luther atswelella pele ka moetlo wa kereke ya Catholic.

Luther atswelella ka kereke ya Roma Mengwaheng eLefifi ya kereke.

Anka hape le mokgwa wa Catholic wa diparishe moo baprista ba nkang ditaelo ho bishopo ya tshwereng bongata ba bapriesta.

Phoso enngwe ya Luther ene ele ho amohela Trinity Roman Catholic. O ile a tiisa taba ya ho dumela Sengodilweng Mangolong eseng mehopolo ya batho banna batshwanang le Erasmus wa Rotterdam le Thomas More ya ileng ahlalosa hore lentswe lena Trinity ha leo ka hare ho Bibele. Zwingli le Calvin, ba bang ba kahobotjha mane Switzerland, hape aba kgahlano le Trinity. Ha Servetus, ngaka ya Spanish, baile banka bohato bophameng bahoba kgahlano le Trinity hore haeya ngolwa, eneng ele kahobotjha ekgolo, moaho botjha Calvin o ile amotjhesa.

Anabaptists o ile abolela hore kolobetso kea batho ba baholo feela mme Zwingli ka 1525 atiisa sena Anabaptists are akgamiswe metsi. Marefomara a sebedisa molao wa Justinian, mmusi wa Roma ya ileng ashwa ka 565 AD, ya ileng afana ka molao wa lefu ho mang kapa mang ya kolobetswang labobedi ya latolang Trinity. Kahobotjha, eneng e itshetlehile hodima Bibele, e ile ya emiswa

Kahobotjha ene edumela hore tshireletso ya dipolotiki elokela ho itshetleha hodima molao, jwalo ka mmusong, jwalo kaho latela molao wa bodumedi wa naha. Ho lokela hore hobe le kopanelo ya tumelo. Haeba moetapele wa naha ele Mohanyetsi (Protestanta), o lokela hoba Protestanta. Haeba ele Catholic, olokela hoba Catholic. Dipolotiki le bodumedi tsa kopana mmoho.

Kopano ya kereke. Baetapele ba dipolotiki. Bodumedi ba meedi bone boitshetlehile hodima kgosatsana. Bolokolohi feela babodumedi ene ele ho phaphathehela naheng enngwe.

Marena le mafumahadi bodumedi ba bona boile bahlola pherekano ekgolo. Ntle le thuso ya England, marena mane Europe afetoha Catholic. Diprovinsi le metsana tsaeba tlasa bona, haholo leboya la Europe, bafetoha Protestanta hore batle bafumana bodulo ba moshwelella ba sebaka. Yaba Calvin otla ka leano la hosebe roboto ompe obe taolng ya Modimo. Pono ena ya bonahala hantle feela.

Ho nka hofeta Bokreste hoka buleha mahlo. Phoso ya nako ena hase ho hlokomela dintho. Ka sebete seseholo balokoloha papadi ya Roman Catholic ya Tokafatso ka Tumelo hore batho pholoswe. Hona hara pherekano eo kamora dilemo Modimo wa bula mahlo abatho, bahatella ho bona Mangolo.

Ho bolelang hore sehlotshwana sa Kahobotjha mane Europe saetsa mokgatlo. Bane base basa kgone ho iphapanya tshenolo ya Mangolo. Ka tsela ejwalo Modimo One Atlaba feta feela.

 

 

Kahobotjha ke tsela entle haholo, empa baemisa seo baseetsang. Kahobotjha ya fihlela ho John Wesley le dimissionari tsa tsamaelapele ka Evangedi.

Wesley atsebahala haholo ka ntswe lena, “Lefatshe ke timelo yaka”.

Lefatsheng leo tekenoloji e iphileng matla haholo.

 

 

Sa papasi bane ese batho ba semoya ntle le kahobotjha ya Luther ya hatella kereke ya Catholic ho qala kahobotjha kabo yona hohlahisa Jesuits ka 1540 ya ileng arera tshokoloho ya Pope (“Haeba Popeare bosweu ke botsho ke dumellane le yena”, eo moqadi wa sena eleng Ignatius wa Loyola) le Lekgotla la Trent le ileng la kopana ka lemo sa 1545 le 1563. Yaba baqala tsela ya Kganyetso eileng ya hapa baka tse ngata mane Europe hotswa ho Protestanta.

Protestanta ya bolela hore Pope ene ele antikreste empa Catholics ya nka sena ele boporofeta ba nako etlang ka Nero ele sebata setlang ho tlisa tshenyeho ya Jerusalem ka 70 AD ene ele Matshwenyeho amaholo. Batho bane bakgetha botoloki ba Catholicism.

Sena ene leano la bohlale la seporofeto. Hoya ka bona, kgatiso ya Bibele ke taba tsa nako efitileng eseng etlang.

Badumedi ba Molaetsa badumela ketso tsa nako efetileng ka 1963 haufi le Flagstaff mane leboya la Arizona ele phethahatso ya nako etlang ya Lengeloi le Matla la Tshenolo Kgaolo 10. Ka tsela ejwalo badumela ha diphiri tsa Diaduma tse Supileng diutlwahetse. Ho beha nako efetileng ha jwale, sena ke pheto ya diphoso tsa nako efetileng.

Inquisishine mane Rome eqadile ka 1542 ya ntsha ohle Ma-Protestanta mane Italy kaho bankela naha, hoba kenya tjhankaneng leho ba bolaya. Spanish Inquisishine eqadile ka 1478 eile ya ntsha Protestantism mane Spain.

Morefomara emoholo Calvin o ile alokela ho baleha tsela ya France leho leba Switzerland. Ka 1560 ebohale kereke ya Catholic ya lwana.

Ya lwana ka matla ntwa ya matsoho. Ntwa ya lemo tse leshome tsa Catholics le Protestanta bahlaselana ka matla.

Mohopolo wa marena a Catholic mahareng a takatso ya metse ya Protestant leho hlola thuto ya sepootiki boitshunyako ka hare ho sedumedi. Ka hofeta tsela ya sepolotiki. Yaeba tshukudiso ya sebele, ka boitelo.

Nako eo empe ya feela kamora lemo tse 30 tsa ntwa ebohareng ya Europe mahareng a 1618 le 1648. Ebile pherekano ekgolo mane Europe moo 6 hoisa 8 ya dimillione tsa batho baileng baeshwa. Pherekano, bofuma, mafu amangata afapaneng a ileng a kenella. Ntwa hae emisa batho bane bafutsanehile haholo. Boraro ba naha balahlehelwa ke moruo wa yona. Botjhabela bophirima ba Germany kamora ntwa bane basetse ka karolo ele nngwe borarongya setjhaba. Sheer ene ekgathetse keho rarolla ntwa. Sena se nkile lemo tse 100 pele mabatoha amang a Germany ka 1750 bakgutlela bongateng ka 1618.

Tharolo enngwe ene ele Dutch Republic.

Ka 1648 baile ba lwana le Spanish ho qeta ntwa kgahlano le mme bathabela kgolo ekgolo ya moruo. Baeba matla amaholo a moruo hlakoreng leo. Kgolo ekholo ya moruo hlakoreng leo la moruo.

Sarda ene ele kereke ematla empa efokolang.Baqadile hantle hoya ka mongwaha, maqhubu a ileng atshosa Simone Peterose batlosa mahlo abona ho Bibele baqala ho kgutlela morao, mme baqala ho teba.

 

 

Empa hosa kgathaletsehe mathata abona, mongwaha ona wa bohlano wa lahla tsela ha nako entse eya pele.

Ho lebuhuwe batho ba ileng bapholoswa. Luther ebile monna wa pele wa hoba kgahlano le thuto ya Roma hoo batho ba ileng basala naha tsa Protestanta morao hore baikarole ho Roma.

Dikandelara tsa mengwaha esupileng ya kereke tsa Mengwaha eLefifi, jwale dine dise dituka ka hlakoreng le leng. Tokafatso. Balokileng batla phela ka tumelo. Hosa kgathatsehe phoso tsa mongwaha emeng, nnete ena e ile ya ama batho ba bangata.

HABAKKUKE 2:4  empa balokileng batla phela ka tumelo.

 

 

Kgatelopele ekgolo ene eqadile.

Kgetlo lapele mongwaha wa baapostola wa hlahella, kereke ya nka kgatelopele, ho nale ho tloha ho tokafatso. BOBE bo bolela ho kgutlela mora BOPHELONG. Kereke ya fumana pholoso ka tumelo. Hone hole tse ngata tse lokiswang, ho kgutlela mongwaheng wa kereke ya pele. Kereke ene ephela. Letsatsi lene leqala ho tjhaba mongwaheng ona.

TSHENOLO 3:1 Ngolla lengeloi la Sarda ore; Ke tsena tse bolelwang ke Moya wa Modimo, le naledi tse supileng; ke tseba mesebetsi ya hao, hore onale lebiso leo ophelang ka lona, leha oshwele.

Sardaebolela"ya phonyohileng".

Luther, lengeloi le leholo la ngwaha ona, one aphonyohile Roma. Empa Modimo Onale naledi tse supileng, manqosa akereke tse supileng tsa mengwaha ka lemo tse 2 000 tsa pale ya kereke. Ho sane kereke tse ding tse pedi hape. Modimo Obonahatswa haholo ka kereke tse supileng tsa mongwaha. Eseeka Modimo Onale tse tsela tse supileng tsa tshebetso. Tse supileng tse tlang ho tsosa batho. Nnete eileng ya lahleha hara tsela feela, e etsang mongwaha ka mong obe le tsela ya ona.

Empa balatedi ba kahobotjha baetsa diphoso. Banahana ke bona kereke ya hoqetela. Kereke tsa kahobotjha tsa itshetleha hodima batho. Bdumedi ba kahobotjha bane badumela ho Bibele, basa hlokomele nnete emahlong a bona. Makala amatala a aha kereke botjha ho fihlela ho fihla Lekgotla la Nicaea.

Basebetsi ba kahobotjha bane baetsa mosebetsi okgabane haholo. Bane bathuswa ke sebete. Empa balatedi bane baetellwa pele ke Lutheran, Calvanist, Anabaptists. Mekgatlo eo ya aha meaho emeholo.

Nakong eo, batho baqalella ho phela ka dikhoutu. Empa mahlaku amatala anna aeshwa hanyane hanyane. Batswella pele ka bophelo, jwalo kaha bahanne nnete.

Lefu ka kgokwana phiri le mekgatlo.

Kereke ka nngwe enale tsela ya bona ya ho dumela. Modimo Alokela ho nyolla mongwaha omong wa kereke.

TSHENOLO 3:2 Fadimeha, boloka matla ao asa setseng, aseng aya shwa: hobane mesebetsi ya hao haeya fumaneha ho Modimo.

Bane ba nale Tokafatso ka tumelo. Bane barutile batho hore bapholoswe. Bane barobile melao ya Roman Catholic. Empa mongwaheng oo okgopo, honale ho shebana le poloko, Protestante baqala hose dumellane.

Badula hlakoreng la tjhelete, sireletso, kgatello ya dithuto.

Baleka ho toloka Bibele mme ka seo batlisa thuto isele. Kolobetso eseng yona. Mekgwa ya kereke ya bobishopo le arekabishopo baneng bale kahodimo ho badisa. Kereke ka nngwe yaeba taolong ya modisa. Kereke ya nka mabitso asele. Kereke ya Anglican. Kereke ya Presbyterian. Kereke ya Zwinglian. Huguenots. Thuto disele tsa qalella jwalo ka Trinity, Eva ojele appole, Tribulation ya lemo sa bosupa.

Tjheseho ya Mekgatlo ya apesa Mangolo. Mongwaha ona oqadile hantle.

Baqala ho beha Mekgatlo ya bona pele. Ene ele bohlokwa hobona ho nale Bibele.

TSHENOLO 3:3 Hopola tsela eo o dumetseng leho amohela ka yona, mme itshwarelle, mme o bake. Haosa hlokomele, ketlatla jwalo ka leshodu, mme okeke wa tseba motsotso le hora.

Tokafatso ka tumelo ene ele ntho entle haholo. Yaba banyolohela tabeng ya ho laola mmuso. Protestanta ya nwelella ho Anabaptists hobane bane basebedisa bohlola ba kolobetso. Moahibotjha ya moholo eleng Zwingli aqalella ho rera mane Zurich ka lemo sa 1519 empa abolawa ka 1531 hobane a ile aleka ho thibela dijo tsa Catholics mane Switzerland. Bamohlasela ntle le tebello.

Protestanta eile ya sebetsa hantle kaho kgaohana le kgatello ya Roma empa baetsa phoso bane balokela ho sokoloha. Kolobetso ene ekopane le dipolotiki. Bongata ba Protestanta bane ba batla moruo wa kereke ya Roman Catholic. Yaba baya iketla.

Modimo Atlosa takatso ya bona ya hotseba nnete. Ke lona lebaka le entseng hore bafihlele hole, mme baemise.

TSHENOLO 3:4 Ho nale mabitso a mmalwa Sarda abao ba sakang basilafatsa kobo tsa bona; mme batla tsamaya le Nna ka kobo tse tshweu: hobane balokela seo.

Hara boradipolotiki ho nale baneng ba batla ho hapa borui ba kereke tsa Catholic le mahae a ruileng a Catholics, hone hole bammalwanyana balokileng. Banehetse maphelo abona ho Jesu jwalo ka Morena le Mopholosi. Bongata babo rahistori habaka bahlokomela sena, hoba feela banna le basadi. Empa mahlo ohle ane atadimile ho seo. Mahlo abona atadimile borui eleng se ileng sahlola nwa ka 1650. Bamathisa dira tsa bona, eseng hoba bolaya. Empa lefito la tiya ka 1650 hone hole ho dumellana mahareng a Catholics le Protestants ha bonahala hore kopano ya sena mane Europe haeba le dikampo tse pedi, Catholic le Protestant, hose enngwe ematla.

Sena setshwana le Syria ka 2011. Ka 2017 hone hole bafetang 400,000 baileng ba bolawa eleng millione tse 12 tsa baphaphathei. Metse ene elwantshana. Hone hose seo baka seetsang? Taba ena ya Maroma aka senya dintho, mme abitsa sebakeng sena. Hoya mane kabo 1650 hone hole karolo tse ngata mane Germany tseneng ditshwana le Syria. Hone hotla nka diketekete tsa batho ba Germany ho kgutlelng palong yane ya pele ka 1540.

TSHENOLO 3:5 Ya hlolang, ketla moneha seaparo se sesweu; mme akeke atloswa bukeng ya bophelo, empa Ketla mmolela kapela Ntate waKa, e kapela mangeloi.

Baneng bakgona ho pholoswa ka Evangedi ya Tokafatso ka tumelo, leha ele hore ke seo ka tumelo, leha mabaka ale jwang ka seo. Empa ka sebete seseholo. Bongata bone bodumela-Kakgobotjha ka Roman Catholics haeqala mane ka 1540. Seaparo sesesweu keho loka. Leha ba lelekilwe, haho yaka ontshang Bukeng ya Bophelo ha Modimo Asa rate. Ke sona feela seo eleng lebaka batla tsoha ka tsatsi la tsoho. Bao baba bolaileng batla lahlelwa Seboping sa Mollo, ke yona ntho e etsang hore baseke bahlompha.

Modimo Otlaba emela. Ke ona matla a Martin Luther mongwaheng wa ona wa kereke: Sebete.

TSHENOLO 3:6 Ya nang le ditsebe, a utlwe sebolelwang ke Moya.

Modimo Okopa ka nako tsohle. Kgutlelang ho Bibele. Moya otla oruta ho mamela Bibele.

Empa kae kae batho bathabela dikhoutu tsa batho ho nale tsa Bibele. Bohlale ba motho bokeke bao thusa. Re lokela feela ho dula Lentsweng, mme seo sere kenye mathateng. Mongwaha ona wa bahalaledi ba bangat. Sebete se sekalo sa kahobotjha ya Protestanta ya hlahella ho nale Roma empa re ile ra nahana ka kahobotjha ya Protestanta badumellana le Protestanta. Sena ekabe sesaka saetsahala hola ene ese ka taba ya Mangolo.