Kereke ya Mengwaha - Laodesia karolo ya 1 - Mongwaha wa Bosupa 1906 -

Laodisea, monwaha wa hoqetela wa kereke, ke moilwa emoholo.

Mongwaha wa thetso ekgolo le mahlale. Bophelo bo monate, leha hole jwalo batho ba bangata baitshetlehile hodima ntho tse senang molemo.

Mohlomong lejwe la sehopotso la lebitla,

"Thabo ya ho lahlehelwa ke seo keneng kese batla kaho fetisisa".

Meharo, bonna, le boithati ba mongwaha ona wa kereke -- eleng "senka sekang ele senepe".

Meharo e entse hore re lahlehelwe ke tsela. Bohlale ba rona boetse hore retswe tseleng ya nnete. Re amohetsekapele kelello tseo eseng tsona. Ho thabela ntho tse bonwang hoentse hore re lahlehelwe ke tsela. Re nahana hore re Bakreste hofeta ba bang, empa rekeke re fumana seporofeto leha sele seng ka rona, sebolelang sesetle ka rona. Haeba ese "re robetse'', "bofofu", "re tsotse", "re madimabe", "re fofo" mme re nka sena jwalo ka thoriso. Mantswe abohale a bolelwang ke Modimo, Eo rekase kgoneng ho mothetsa.

Ka tumelo tse kabang 45,000 tse fapaneng tsa mekgatlo, sena kese tshosang seka bolelwang "Dumela jwalo kaha ke dumela", honale dumela sebolelwang ke Bibele. Bakereke badumela seo, mme ohatellwe hoka dumela seo. Sena ke sona seetsang hore bolokolohi boshwe. Hoka kgodisa babang, ohloka bopaki ba Bibele ka seo ose dumelang. Ke sona sesiko seo.

Lefatsheng la ntho tse tshwarehang, kereke eleka ka matla bakeng sa ho hapa meya, mme ebe ehatelleha hoka hapa meya. Kopano ena e etsa hore rebe "sehlopha sekopaneng kaho nahana" ka tsebo. Sena sekgetholla lerato la Jesu leka hare ho Bibele ha bane basokoloha ho qoba dihele. Ho bolelang, poloko ya Mokreste keho tiisa "ho tlisa dikuku ka poleite" paterone ya mekgatlo. Kaho inahanela ka bowena.Ho tsamaya kereke ho lokela hore onke leseko la moo, jwalo ka emong ya holang.

TSHENOLO 3:14 Ngolla lengeloi la Laodisea ore;

15 Ke tseba mesebetsi ya hao, hao tjhese hao bate: hoja one obata kapa otjhesa.

16 Ka baka leo la bofofo ba hao, osa bate osa tjhese, ketla otshwela molong waKa.

Lentswe lena letswa molomong wa Modimo.

Ho tshwela, kapa ho hlatsa, hotswa molomong wa Hae kehose dumele Mangolo. Hape batho baata hose bale Mangolo. Batswella ho bolela ntho tse seng ka hare ho temana tsa Bibele. Empa re lokela hoba Nneteng ya Bibele.

JOHANNE 4:24 Modimo ke Moya: mme bohle ba morapelang ba Morapele ka Moya le Nnete.

Lentswe kapa Bibele ha le nkuwe jwalo ka lefa lebolokilweng. Bibele enkuwa jwalo ka monahano feela. Re kgetha mantswe alokisitswengt, ho fihlela reba moo re batlang.

 

O amohelehila kerekeng ya Laodisea. Eseng kereke ka hare ho Laodisea.

Kereke "ya Laodisea".

Laodisea ebolela "tokelo tsa batho".

Haeba re batla ho qoba Matshwenyeho a Maholo, re lokela hoka tseba nnete. Ho bolokeha hore thisa ho qoba dihele. Ho nale phapang bakeng saho bolokeha diheleng, leho bolokeha hoqoba Matshwenyeho a Maholo.

BAFILLIPI 2:12 ... sebeletsang poloko ya lona ka tshabo.

Sena hase poloko hotswa diheleng. Seo keha motho abaka a dumela Jesu jwalo ka Mopholosi. Sena keho etsa bonnete baho qoba Matshwenyeho.

MATTHEU 24:3 Yare ha Adutse thabeng ya Mehlware, barutuwa ba hae batla ho Yena sephiring, bare, Rebolelle, ntho tsena ditla etsahala neng? mme ponahatso etlaba efeng, le pheletso ya lefatshe?

4 Yaba Jesu oyaba araba ore, itlhokomeleng le seke la thetswa ke motho.

Ha barutuwa ba botsa Jesu ka pheletso ya nako, taba ya Hae ene ele thetso.

 

Kotsi ekgolo ya rona ke thetsoSena ke boilwa – moo ho batla ho tsebahala ho nkileng sebaka haholo. Empa re hloka bohlale haholo.

DANIELE 12:4 Empa wena, Oho Daniele, boloka mantwe ana, mme okwahele buka, ho fihlela nako ya bofelo: ba bangata batla mathela hohle, mme tsebo etla ngatafala.

Re matha haholo ka difofane. Leo eleng letshwao la pheletso.

Rene resa hloke ho tseba haholo ka pholoso hotswa diheleng. Re lokela feela ho tseba Jesu Yena feela Mopholosi wa rona, le hore re bake. Empa ho phonyoha Matshwenyeho. Hoka fihlela seo, re lokela hoka tseba Bibele diphiri tsa yona. Sena setla nka nako yaho ithuta Bibele haeba re batla ho qoba meetlo ya dikereke.

I BAKORINTHE 2:16 Empa re nale mohopolo wa Kreste.

Rea bolokeha, mme re hole mohaung, ebe Modimo Ore neha mohopolo wa Kreste. Ka mohopolo wa Kreste re kgona ho tseba Bibele. Empa Jesu One Asa nahane seo. Tumelo etla kaho utlwisisa Lentswe le ngodilweng.

LUKA 18:8 ... Na ebe Mora motho otla fumana, tumelo mohlang Atlang?

BAROMA 10:17 Ka tsela eo tumelo etla ka ho utlwa, ho utlwa Lentswe la Modimo.

Ho bolelang, nakong ya bofeelo, dikereke ha ditiisi ka Mangolo seo ba sedumelang. Kereke etsebahala ka boevangedi, empa seo hase etse motho hose dumele Bibele. Hobane batsamai ba bangata ba dikereke kajeno, ho bona Bibele edula ele Buka ya diphiri. Empa Daniele o ile a bolellwa ho boloka seo ele sephiri hofihle qetellong.

ZAKARIA 14:7 Empa tsatsi leatla leo letsejwang ke Jehova, eseng letsatsi, kapa bosiu: empa lona leatla, leo ka phirimana ho tlaba le lesedi.

Mongwaha ona wa kereke wa hoqetela ene ele taba ya pholoso (mpa ya motsheare) hap nahane ka tsebo ya Bibele le boporofeta ba Bibele (ntle le tsebo ya Bibele ke lefifi ka nako ya motsheare). Bakereki haba tsebe letho ka seo, leho iphapanya Mangolo. Pherekano ekgolo. Kereke ka nngwe ebolela hore etseba ka Bibele eka iphapanya, leka phetoho. Ke lona lebaka leo ofumanang ho nale ngangisano, hobane dilokela hoetsahala ka Mangolo. Hoo mekgatlo e 45,000 ya dikereke enang le mehopolo efapaneng (mekgatlo) etswetswe.

Ke mohlolohadi hape: Bibele eteng ka mahaeng amangata, empa entse ele Buka esa balweng.

 

 

Ntwa, hlakoreng la diindustri, ke ntho e atileng nakong ya jwale. Dintwa ke ntho ya kgale haholo. Otswella ho bolaya, ke hona tla nne a etse seo.

Ntwa ya pele engodilweng kea Armageddon 1469 BC.

Ha wa Egypeta Thutmosis III ahlola Syrians le batshehetsi ba hae.

Ntwa ehlotsweng hape kea Armageddon pheletsong ya lemo tse tharo tsa Matshwenyeho a Maholo. Ena ke nako eo Jesu Kreste ahlong mademona amaholo "kgwebo tse kgolo"-tumelo le dipolotiki-kereke ya maiketsetso ya ho qetela ya Sebata-Pope ka bahanyetsi ba hae ba dimillione. mabotho a hae a senang ho thusa letho. Phehisano etlabe efedile.

Kereke ya mongwaha wa Laodisea efella Matshwenyehong mane Armageddone, moo eleng kgahlano le Modimo. Lena ke lona lehlakore la hona teng, ha Satane asusumetsa hore motho a lwane le motho. Sedikadikwe sea kwaleha. Hantle haho letho seo baithutang sona ka lemo tse kete tse tharo. Haho makatse ha sena seetsahala. Esita Modimo Akgathala ke bothoto ba motho. Albert Einstein onahana hore motho akaba jwalo.

Armageddon ebolela "ho kenella thaba".

 

 

Moporofeta Daniele obone Lejwe le senang matsoho, le otla setshwantsho sa Baditjhaba. Ebile seheleha.

DANIELE 2:33 Maoto a sona ele tshepe, tshepe le letsopa.

34 A lebella hofihlela lejwe leo le heleha le kgaolwa, la fihla la pshatla maoto aneng ele a letsopa le tshepe, mme aeba dikotwana.

Lejwe le ba Thabeng. Hotla Kreste hoqala thabeng ya Armageddone atlang ho bolaya ba busa notsi ba leshome ba Sebata.

TSHENOLO 17:12 Mme naka tse leshome tseo odiboneng, tse senang mebuso; empa difumana matla hotswa ho sebata.

Banale matla jwalo ka marena. Ha bana meqhaka, empa ba busa jwalo ka marena. Ke babusa notsi. Modimo Otla bafa matla ka (hora) ka lemo tse tharo ka nako ya Matshwenyeho a maholo.

TSHENOLO 17:13 Bana ke banang le mohopolo ole mong, mme batla newa matla ke sebata.

Pope ke mmusa notsi wa kereke. Qetellong, monna ya matla wa Satane ya nang le matla atjhelete puso mane Vatican (motse omonyane ka hofetisisa lefatsheng -- "lenaka le lenyane la Daniele") lehlahisa pheletso ya Pope. Pheletso ya hlooho ya sebata. Otla ipitsa mohlomong Peterose 2 eale nakong ya thetso ya Roman Catholics ya ho bitsa Peterose Pope. (Haele hantle bishopo wa Roma oqadile ho ipitsa Pope ka 400 AD)

DANIELE 11:21 Mme matseng wa hae hotla ngolwa, bao bakekeng banehaa tlotla ho sebata: empa otlatla ka kgotso, mme h hapa mebuso ka mano.

Pheletso ya Pope ekeke ya hlola eneha Pope toka ya ho kgetha bokadinale.

Babusa notsi ba leshome nako ya bona ya fela, mme banehela matla a sesole ho yena, ka tsela ya Bobusa notsi. Babusa notsi ba bakeng tse fapaneng, mme baba le sehlopha sekgahlano le bona. Sena senkile kgwedi ho tloha ho America. Menahno emmedi kapa emeraro ya puso ya sesole sa America sa fellwa ke matla. Ka tsela ejwalo ba busa notsi ba leshome bafellwa ke matla, batlala lefatshe, ka matla a sepolesa kapa sesole. Empa sena beha Pope hore a tsamaise mmuso.

 

 

DANIELE 2:34 Ka bona lejwe lekgaolwa eseng ka matsoho, eleng maoto a setshwantsho sa tshepe, mme sakgaoha dikoto.

35 mme setshwantsho kgaolwa sa pjhwatleha, sa tlala lefatshe.

Empa pheletso ya Pope, ya tlang ho feletsa mawatla abarwetsana-Matshwenyehong, ka sesole sa Armageddone ho kgutleng ha Jesu.

 

 

Jesu ebe o beha mmuso wa Hae, Jerusalema jwalo ka bohare ba mmuso, hore Monyaduwa atle abuse.

LUKA 19:16 Yaba hotla pele, bare, Morena, ofumane pondo tse leshome.

17 Mme Are, Hahole jwalo, ho lokile mohlanka ya kgabane: hobane o ekeditse bonnyane, hodima metse eleshome.

Thaba e emetse metse. Ka lemo tse 1000 tsa kgotso le Jesu Abusa lefatshe le Monyaduwa wa Hae, eleng kereke ya nnete hotswa kerekeng tse supileng tsa mongwaha. Ka tsela eo sena seetsa hore ya kgopo Presidente Trump a utlwisisehe ha ahlokometse Jerusalema jwalo ka motsemoholo wa Israele. Sena seetsa hore Diabolosi a hlokomele hore sena ke ponahatso. Dipolao tse sehloho "lebota la nako" bakeng sa bona, jwale Bajude bakgutletse habo bona kgahlano le Mademo kamora lemo tse 6000 ho tloha howeng ha Adama. Oka hlokomela kgalefo ya ona.

Lehoyo la ona pusong ya Israele monahanong wa batho.

 

 

Cyprus eile ya hapuwa ke Turkey. Tibet ya hapuswa ke China. Karolo tsa Crimea, le Georgia, le karolo ya Ukraine diile tsa nkuwa ke Russia. Ntweng, Syria ka dibombo tsa ntwa le chlorine. China ka tlhekefetso ho batho. Venezuela ya hana ka dijo. Burma ya leka ho hleka karolwana enyane ya Muslim. Tse kabang hlano millione tsa bolawa mane Congo ka lemo tsabo 2000. Barekisi ba bangata barekisang dithetefatsi ba bolawa mane Philippines. ISIS ya bolaya ka sehloho mane Syria le Iraq. Ho bolelang, ho bolelang hore balokela hoetsa kgotso, mokgatlo wa United Nations Human Rights Agency olokela ho lokisa ditaba le Israele. Israele efetoha sehlatsipa.

Mane Laodisea, lehloyo la phoso ho Bajude.

 

 

Ho fosa dikhoutu tsa William Branham (jwalo ka hore Hillary otla hlola bopresidente ka 2016 ba Amerika), ho nale ho lebella Bibele, ke motheo wa Molaetsa.

Moena Branham ha asoka are Diaduma tse Supileng dise diutlwahetse. Empa bongata ba batho ba Molaetsa bare diutlwahetse, mme baaha hodima kelello tse fapaneng, eleng sethusang Badumedi ba Molaetsa.

Jesu Are, "Leseke la thetswa ke motho". Empa hare Momamele. Re kgetha ho mamela bareri ba Molaetsa, empa re phella ho tswela pele ka sepheo. Matla. Le tjhelete. Kereke ya Laodisea eruile nthong tse tshwarehang, empa moyeng bafutsanehile – empa ha batsebe.

Leruo la lefatshe 10% ya setjhaba ke 90% ya leru. Bammalwa baphela hamonate, hobane batho baphela kaho lekana. Bokgopo boetsa hose lekane. Ebe batho badumela ha bosalekane ke ntho ya bohlokwa leho satshepane. Ke lona lebaka leo Germans eileng ya kgetha Hitler.

Seo hase mokgwa o motle.

Jwalo ka Rome enkile moruo wa lefatshe, bongata , hobane bane baqala mosebetsi. Qetellong Pope otla tshwara moruo wa lefatshe. Sena etlaba feela mohopolo, mme lefu letla ngatafala.

DANIELE 8:23 Mme nakong etlang ya mmuso, ha basinye bangatafala, mmuso wa pallo, mme bautlwisisa tsohle, otla ema.

Daniele obua ka monna ya matlahadi wa Satane.

DANIELE 8:24 Mme matla ahae atla tshabeha, empa eseng ka matla a hae: mme otla fedisa ka matla, mme otla atleha, leho ikwetlisa, mme otla fedisa batho mmoho le bahalaledi.

Wa hoqetela antikreste Pope otla fuwa matla hodima metse eleshome eleng dinaka tseo ho bolelwang ka tsona, etlang ho laola lefatshe. Otla etsa selekane le Bajude hore alaole moruo mane Wall Street Stock Exchange ka tjhelete. Ha akgaola selekane sena, matla a tjhelete ya Bajude mane Stock Exchange atla senya moruo ohle wa bona.

DANIELE 8:25 Leha leano lena la bona ele la katleho

Mesebetsi ya matsoho -- Tlhahiso.

Ha matla a moruo a America o putlama ho hloka mesebetsi ho ngatafala. Etlabe ele Rome ephahamang ka ditjhelete bakeng sa America. Ese ehaple 1.2 billion ya batshehetsi, kereke ya Roman Catholic eka nkuwa jwalo ka mosadi. Enale pale ya bokgopo. Jwalo ka mosadi ya motle empa ale kgopo, otla busa America. President Roosevelt mane America le Hitler mane Germany ba ile baetsa projeke ekgolo ya ho fana ka mesebetsi hoba sasebetseng. Kaho thusa tlhahiso ka mesebetsi, Roman Pope otla busa America ho fihlela nako eo nucleare ya Russia ehlola America ka dimisaele.

Vatican enale tjhelete, gauda, le moruo. Bajude batshwere moruo wa ditjhelete mane Wall Street. Ka tsela eo Pope otla etsa selekane le Bajude bakeng seo.

Lefatshe la tlhahiso la America.

63-0318 TIISO YA PELE
Ka tsela eo ha nkaba ka etsa seo, empa ka feta Vatican. Hobaneng, okeke wa reka makgolo ao billione billione tsa didollara. Hobaneng, wena ... Mme nahana feela, "Moruo wa lefatshe," ere Bibele, "sefumanwe ho yena."

Pele ho tlhaselo ya atomic bomo, Babylona (Rome) ehlaloswa jwalo ka motse otletseng kgauda, mabenyane ke mesebetsi ekabang 1.2 billione.

TSHENOLO 18:10 ... motse omoholo oo Babylona, motse o moholo! hobane ka hare ho yena ho tletse seo.

12 Meetso ya kgauda, silvera, majwe abohlokwa, diperela, line, le sekareleta, le silika, le scareleta, le patsi ebetlilweng, le dinkgo tsa ivori, le ditsheleo tsa patsi tse ntle, koporo, le tshepe, le marbole,

13 Le sinnamone, monko, le ditlotswa, mekgabiso, le veine, le oli, le flouru, le koro, dibata, le manku, mapere, makoloi, makgoba, meya ya batho.

63-0318 TIISO YA PELE

Mme kamorao hore kereke enkuwe, Rome le Bajude batla etsa selekane. Ho bolela Bibele, le batho bahalalelang. Mme jwale hlokomela, batla etsa seo, hobaneng? Tjhaba sena setlilo tshwarwa, mme lefatshe kaofela le tlilo tshwarwa. Na le tseba seo. Haeba re phela ntle ho lekgetho, melato ya lemo tse fetang dikete tse nne, re hokae jwale? Ho ntho ele nngwe feela eka etsahalang. Ke yona taba ya ditjhelete; mme rekeke raetsa seo. Balaolwa ke Wall Street, mme Wall Street elaolwa ke Bajude; bongata bole Vatican, mme Bajude balaola Wall Street ka matla a moru wa lefatshe.

...

Jwalo ka thaka leleng tlase mona (Hana bitso la hae ke mang?) Castro aile a etsa. O ile aetsa bohlale bole bong feela, ha ane aheletsa bondo: adilefakaofela aba adifedisa. Hlokomela, empa rona hare kgone hoetsa seo. Mathaka ana akeke are dumella. Barui batshwere dibondo], mme ke bona feela banang le bohona: Kereke ya Catholic eka lefa seo. Ke yona feela enang le tjhelete; eka etsa seo, mme etla etsa seo.

Mme hoetseng sena, ... etla etsa selekane le Bajude, mme hae etsa selekane seo. Jwale, hopola, ke nka sena hotswa Mangolong. Mme jwale, hae etsa seo, re hlokomela ho Daniele 8:23 le 25 etla etsa leano la ho rua (Mme boqhetseke ke bohlale.), letsohong la hae.

Mme etla etsa selekane le Bajude, mme mahareng a lemo tse tharo le halofo, mme erobe selekane le Bajude. Mme hae etsa seo, oho, hlena, oho, hlena, obitswa antikreste mongwaheng ona wa kereke, hobane yena le bana ba hae bakgahlano le Kreste eleng Lentswe.

Jwale, akgone ho laola ditjhelete, mme akgaole selekane le Bajude, jwalo kaha Daniele aboletse, mahareng a diveke tse mashome asupileng tsa Daniele. Mme ebe, moena, otla etsang? Mme ebe olaola moruo ohle wa lefatshe, atletse ka lefatshe, hobane otshwere moruo ohle.

Nako ya mafelo ya ho bokella tjhelete.

DANIELE 11:20 Ebe otla ema ho phahamisa lekgetho la mmuso wa hae: empa kamora matsatsi ammalwa afetohele seo, eseng ka kgalefo, leha ele ka ntwa.

Ena etlaba katleho ya ho bokella moruo. Moruo kaofela nqa ele nngwe. Ka tsela eo tjhelete ebe howa ha lefatshe, jwalo kaha abokella moruo ho diindusteri. Babylona, qaleho ya phoso ya Baditjhaba, ebonwe ele hlooho ya kgauda. Mohopolo wa kgauda Trinity, "Naledi tsa hao dibolela", ho kgabisa difate kadi 25 Tshitwe bakeng sa modingwana wa mora, ele ho nka moruo hohle. Empa Modimo Ahlokomela hore baya batla. Hangata hlakoreng le leng, hanyane hlakoreng le leng. Moruo omoholo o mema Satane ka motsamao wa he.

 

Ebe qetellong monna ya matlahadi Pope anke sebaka.

DANIELE 11:21 Mme otla ema sebakeng sa hae, ho eo batlang ho moneha tlotla mmusong hae: empa otlatla ka kgotso, mme ahape mmuso ka mano.

Ebe letshwao la sebata, ho hlakola mohopolo ka bodumedi, ho nka sebaka.

TSHENOLO 13:16 Mme aetse hore bohle, ba baholo le ba banyane, barui le bafutsana, balokolohileng le batshwarua, hoka amohela letshwao la sebata letsohong la hae, kapa diphatleng:

17 Mme ho seke ya rekang kapa ho rekisa, ha asena letshwao la sebata, kapa lebitso la sebata phatleng, kapa palo ya sona.

Haeba ole karolo ya dipolotiki kapa kereke, ebe okeke wa reka nakong ya Matshwenyeho a Maholo.

 

 

TSHENOLO 3:14 Ngolla lengeloi "la kereke ya Laodisea" ore;

17 Ka nobane ore, o morui, o atetswe ke dintho, mme hao hloke letho; mme hao tsebe hore o madimabe, osoto, o mofutsana, ofoufetse, mme ofeela:

Re dutse re iketlile mme re phomotse, difaleng, rea natefelwa, ke mmino wa disco, le ke divideo. Re thabela thuto ya kelello. Empa molemo wa hoithabisa ke ofeng "jwalo ka romo efehlilweng" dithero tsa mahlomola. Re hloka seseng hoka re thusa. Re lebile kgolong. Mohlolohadi o moholo ke kereke ya Selekane Sesetjha, eneng efutsanehile, eqoswa, ka Matla a Maholohadi, mme eiphapanya nnete. "Kereke ya Laodisea" eneng erera Jesu jwalo ka Mopholosi wa lefatshe, leha hole jwalo emolahletse kantle Jesu, jwalo ka Lentswe la Modimo, kantle ho kereke. Ke lona lebaka leo "kereke ya Laodisea". Hase "kereke ya Jesu" – hobane Yena Okantle.

TSHENOLO 3:20 Bona, Ke eme monyako, mme Kea kokota: haeba motho a utlwa Lentswe laKa,

Temana emahlomola. Jesu yasa batluweng O eme kantle. Hlokomela, Okopa motho ka mong, eseng kereke kaofela. Dikereke dimaemong a hodimo.

Mohla, kaho leka ho keteka tswalo ya Morena. Ho leka ho fumana Lengoplo lereng"Keresemese", "sefate sa Keresemese", le "25 Tshitwe".

MATTHEU 2:11 Yare haba kene ka tlung, ba fihlela ngwana le mmae Maria, mme bawa ka mangwele, ho Mokgumamela:

Ka tsela ejwalo bankile lemo tse pedi hobane Jesu ene ele Ngwana, mme bafumane Maria feela. Haho moo babohlale ba ileng bafihla sejelong. Hoka etsa phaello ekgolo baetsa seo. Seo ke matla atjhelete, ntho tsa maiketsetsi dinka sebaka sa nnete ya Bibele. Batho haba batle ho sheba Keresemese ka hare ho Bibele. "Ho atelwa ke dintho" ke tsela ya Laodisea, leha hole jwalo bathabela dimpho.

Mekete ya seleomo ya pagane "modimo wa letsatsi" Mekete ya Yuletide emakatsa moapostola Paulosi osentse nako ya hae ka. Tshitwe 25 ene ele feela lebaka la hotlangwa – hantle ntle setlamo sa tumelo ya Babylona.

BAGALATA 4:9 Empa jwale, kamora hore re tsebe Modimo, kapa ho tsejwa ke Modimo, hobaneng le kgutletse mekgweng ya pele, moo le lakatsang ho tlangwa hape?

10 Le lebella matsatsi, dikgwedi, dinako, le dilemo.

Letsatsi la 25 la kgwedi ya leshome le metso emmedi Tshitwe, nako ya Keresemese, selemo le selemo. Nako ya bahedene ya Yule, ha modingwana wa letsatsi ale hodimo. "Yule" ke lentswe lebolelang "ngwana".

BAGALATA 4:11 Kea tshaba bakeng sa lona, letle le seke la sebeletsa lefeela.

Ho kena meketeng jwalo ka kereke ya pele.

Kereke ya Laodisea enkile Lebitso la Jesu ya leisa ho modingwana wa pagane tswalo ya hae. Mme kereke ya sejwale jwale ethabela ho thetswa. Kereke ya Laodisea ethabela ho tlosa thuto tsa Paulose, jwalo kaha Paulose ane asa rate baruti ba basadi.

I PETEROSE 3:1 Jwalo feela, le basadi ba lona, baikokobeletse banna ba bona;

I TIMOTHEA 2:12 Hake dumelle mosadi ho laola, monna, empa a ithute akgutsitse.

Jwale baruti ba basadi badumelletswe! Seo feela setla nyatsa dikereke tsa Laodisea, jwalo kaha base basa dule Mangolong. Bakreste haesale batho ba Mangolo. Ka leshano la banna ba bararo setaleng, mme banka mokgwa wa pagane "Keresemese" sefate, sesenang karolo ho seo, sena sekgahlano le Mangolo.

JEREMIA 10:2 Hoitswe ke Morena, Leseke laya ka tsela ya bahedene, mme le seke la makatswa ke seo.

3 Hobane mekgwa ya bona ke lefeela: hobane baratha difate morung, mesebetsi ya matsoho, ka selepe.

4 Mme ba sekgabise ka kgauda le silivera; mme base otlelle ka noto, hore seseke sa sisinyeha.

Jeremia ore Modimo ha Akgahliswe ke sefate sekgabisitsweng ka dikgauda sa pagane. Leha hole jwalo Bakreste baketeka seo.

Ho hobe kaho fetisisa ka Kresemese, 25 Tshitwe ke mariha mane Israele. Haho badisa ba dinku ntle bosiu. Bakeke ba phonyoha. Sena keho hlaka ha ho fapanya Mangolo hape.

LUKA 2:8 Ha badisa ba disitse manku abona bosiu, balebeletse mehlape.

LUKA 2:16 Mm ba potlakela teng, mme bafumana Maria, le Josefa, Lelesea Le robaditsweng sejelong.

Badisa bana bane ba disitse dinku bosiu, ka tsela eo ene ese mariha.

Empa na seo sea re tshwenya na mongwaha wa Laodisea? -- Lehanyane. Ke mang ya kgathallang seo? Re nahana hore Keresemese ke ntho ekgolo. Ho sebeletsa Modimo ke ntho elokileng haholo. Ke seo rese ratang haholo.

TSHENOLO 3:14 Ho lengeloi la Laodisea.

Hlokomela: Laodisea ebolela ditokelo tsa batho.

Kereke ya Laodisea – kereke ya batho. Kereke e entsweng ke batho.

II BAKORINTHE 11:2 Hobane kea leboulella ka lerato la Modimo: jwalo kaha ke lehlahisitse ho monna ale mong, ketle kele hlahise jwalo ka morwetsana ho Kreste.

Mosadi otshwantsha kereke.

Mosadi wa jwalo orata dimeki apo. Ha jwalo feela le kereke ya ya jwale. Ba bolella batho seo ba batlang ho seutlwa.

Mongwaha wa rona wa hoqetela.

Retla sebeletsa Modimo ka tsela ejwalo. Modimo O lokela ho thabela meetlo ya mehano ta batho.

Re rata mmino wa disco, ka tsela ejwalo re nale didrum ka hare ho kereke.

Empa Bibele hae yaka ya bua ka seo. Ke mang ya kgathallang seo? Re rata didrums le motantsho wa disco.

Kaofela efapaneng mekgatho ekabang 45,000 ka mehopolo empa bare ba sebeletsa Modimo.

Ba lebala ka Mangolo – rea lokela ho latela meetlo.

Dipapadi dinale balaodi ba tsona. Dibapadi dilatela melao. Ka yona tsela eo dikereke diiphapanya Bibele ka baka la ditokelo tsa bona.

Ke mohlolohadi. Batho ntho ephoso bae bona elokile.

O amohelehile mongwaheng wa kereke ya Laodisea.

Pherekano, moferefere, kgalefo, ho batla dintho ka kgang, hose kgotsofale, ho inahanela, tshabo, mokgathala, kgatello ya maikutlo, phokolo ya tsebo ya Bibele-kapa hoiphapanya Bibele, hobane ke sona feela sedumellanang le maikutlo abona. Haele kaofela Bibele baiphapanya yona, hoba kgahlano, ho inahanela, mabaka ao eseng a bohlokwa, kapa asa bonahaleng. Ke batho ba bapalang kereke.

Sena keho nyatsa Modimo, Mongwaha wa Tjhelete, boikgantsho, ho inahanela ho rapela boraro bohalalelang Laodisea hare tswella ho lahleha kamehla.

"Bokereki" ke sona seo eleng matla a jwale, phahello, hoipolela, le tlhodisano.

Baetapele bafumana ho honyane ka bodumedi, mme bafumane boholo ba phae.

Dikereke didumela karolo e itseng feela ya Bibele. Empa ka bomadimabe bafumana seo, ho hlahisa taba tseo eseng tsona, seo ke nnete ya taba. Re dumela feela sebolelwang ke dikereke.

 

1963 ebile mongwaha wa tsheolo ya diphiri ka William Branham mane Amerika. Leru le makatsang 43 kilometers ha tsatsi le lebile madikelong, hodima motse wa Flagstaff mane Northern Arizona, kala 28 Hlakola 1963 badumedi ba Molaetsa badumela hane ele Lengeloi le Matlahadi la Tshenolo Kgaolo 10 lene le theohela Sunset Peak, eleng maele tse 200 hoya borwa ba Arizona. Lengeloi le nahanelwang hore lene le tlile ho William Branham. Empa one ale mane Sunset Peak beke kamora hore ho nkuwe setshwantsho sa Leru – maele tse 200 bophirima ba Sunset Peak. One a tsoma kolobe tse hlaha. Ho tsoma ho dumellwa feela ka 1 Hlakubele, letsatsi kamora hore le bonwe. Kadi 4 Hlakubele William Branham arera molaetsa "Eleng Bonnete" mane Houston, Texas maele tse kabang 1000 leboya la Sunset Peak. Ho bolelang hore obile Sunset Peak kadi 6 Hlakubele. One asa tsebe letho ka Leru ho fihlela kgwedi kamora moo.

Hlokomela pherekano ya dibaka le monahano.

Jwale, ka maswabi, William Branham oile anahana hore Leru leo lene leentswe ke mangeloi a supileng a kgwedi 8 Hlakubele.

Hone hose leru ha mangeloi a tloha ho yena.

Haho motho ya ileng a lekola matsatsi ao.

Badumedi ba Molaetsa bare okeke wa lokisa diphoso tsa moporofeta. Empa haba kgone ho hlalosa tsatsi la 28 Hlakola, letsatsi la Leru, pele ho bulelwa ho tsoma. Jwale baqala ka ditshoso. Moena Branham, ene ele moporofeta ya moholo ke nnete, empa one anale nako ya ho fosa dintho.

Dibaka tseo badumedi ba Molaetsa balahlehetswe ke tsona. Bahile thuto ya bona hodima ntho tse phoso tseo basa tsebeng ho disireletsa. Ba mpa bafetotswe mohopolo.

Ka tsela ejwalo diphoso tsena tsa fetoha thuto. Empa dithuto difetoha diphoso.

William Branham haele hantle ha abolele hore Leru ke Mora motho, eseng lengeloi la Tshenolo 10 le theohang.

65-0718 HO LEKA HOETSETSA MODIMO MOSEBETSI ESE THATO YA HAE
Mme pono eo ekgolo, hore lefatshe le seke laba le, ya hore hoetsahalang. Mane Tucson, ho bile lepono ekgolo; re ipotsa hore hoetsahalang. Sena keng? Baile bakenya sena dipampiring, "Na ho nale ya tsebang hore hoetsahalang, hotlile jwang?" Haho mohodi moo sebakeng, haho moya, haho phufudi; maele tse mashome amararo sebakeng. Oho, hlena!

"Ho tlaba le diponatso sebakeng. Mme ntho tsena tsohle ditla etsahala, tshisinyeho tsa lefatshe, hobe le diponahatso sebakeng, tsa Mora motho." "Tsatsing leo," ho Luka, "Mora motho otla hlaha ka Boyena; Ha A senolwa, ka Boyena." Mme lefatshe letla tshwana le Sodoma le Gomorrah. Oho, hlena!

MATTHEU 24:30 Mme hotla hlaha diponahatso sebakeng:

Empa sena sa nna sa phetheha, mme badumedi ba Molaetsa batswella ka hore ke lengeloi la Tshenolo 10 ha le theoha.

Kae kae bapheihisana ka taba eo.

Nako le sebaka dia lwantshana. Ba batla seseng hoka tiisa taba ena ka hore Diaduma tse supileng diutlwahaditse mantswe atsona.

Leha ele hore, William Branham ha asoka, are diutlwahaditse mantswe a tsona.

Empa haba batle ho senya sena.

Ka bomadimabe, ho dikarohano ka hare ho badumedi ba Diaduma. Emong hore seo ke toka. Sena sea ferekanya. Diaduma tse supileng ha diyo ka hare ho Bibele. Leha ele hore dingodilwe ka hare ho Bibele ba bolela hore diutlwahetse. Tsena ha dikopane. Sengodilweng hase phethahale hangata kamoo re nahanang.

Re lokela ho teba ka taba ena. Kapa re amohele dikhoutu, ka tsela ya boikokobetso. Ke lona lebaka leo holeng kereke tse ngata hakana tsa Molaetsa, hobane dikhoutu dia fapana.

Taba ya hoetellwa pele ke dikhoutu. Hare lokele hoba le maikutlo a rona, re lokela ho amohela feela.

Hopola, ke hlapi eshweleng feela ephapallang ka hodima metsi.

Bakreste kajeno, ba ikemiseditse, sekgahlano le Bibele. Kae kae motho oba kgahlano le seo. Re bona diphoso ho bohle.

Bonnete boo re nang le bona kajeno ke King James Version ya Bibele ke yona Nnete feela, haho diphoso.

 

Sena setla etsa tshisinyeho ka taba ya lengeloi la Tshenolo Kgaolo 3.

Mongwaha wa kereke ya Laodisea oqadile ka 1906 ka tsholoho ya Moya o Halalelang mane tsoseletsong Azusa Street hola Los Angeles, California.

Ene ele nako emonate. Batho bane baitshepa. Boramahlale bane ba nahana hore baqhaqholotse mathata a Physics.

Sena ha seaka sa nka nako etelele, jwalo kaha Albert Einstein a ile ahlahisa mohopolo wa hae ho makasine ka 1905 le1916. Yaba ho latela quantum mechanics kabo 1920 le 1930, eleng seneng sele thata haholo. Haho tsela ya hore baramahlale baka ikutlwa ka tsela eo hape ka physics. Haholo holo ka Matla a Lefifi le Mabaka a Lefifi hang feela seo se ile sa hlahella. Hobaneng Lefifi? Hobane ha rena tsebo ka seo.

Yaba hoqala American Apollo bora lefufua ka majwe, ha lele leholo hofeta lefatshe ka dilemo. Pherekano feela hantse re ithuta. Ho senya dintho ka tsela eo, ho amohela pherekano eo. Hore mafika atswa kae kae. Jwale ra ferekana hofeta. Haele hantle mahlale ha atsebe letho.

 

Boramahlale baqala ka mohopolo wa Big Bang ho bontsha hore lefatshe leqadile jwang. Yaba bafumana Matla a Lefifi le Matla a Mabaka ele 95% ya sebaka. Big Bang le mohopolo wa Matla a Lefifi le Mabaka a Lefifi. Ho bolelang hore Big Bang ekaetsahala ka 5% sebakeng. Sena seetsa mohopolo oo. Mohapi wa kgau ya Nobel Prize eleng Steven Weinberg le Professa Alan Guth, bao eneng ele baetelli pele ba mohopolo wa Big Bang, base baemeletse hole le taba eo.

Steven Weinberg ore ke hona re utlwisisang sebaka, haho dintlha moo. Ho bolelang hore ke ntho esa fumaneheng. Mahlale, eleng mohopolo wa technoloji aetsa hore re iketle, ha nana karabo ka bokamoso kamorao ho lefu. Mahlale afana ka karabo bakeng sa seo, jwalo kaha asa re bolelle hore re lebile kae.

Taba ebohloko ka hose kgolwehe. Bakreste ba bangata ba lahlile taba ya Genese Kgaolo ya 1 hobane ehanana le taba ya mopolo wa Big Bang wa Mahlale. Jwale boramahlale balahlile mohopolo wa Big Bang kabo bona. Ka tsela eo Bakreste habasa dumela Genese Kgaolo 1 jwalo ka taba feela, hoka kgotsofatsa boramahlale, jwale ha bana letho. Ka lerole la kgweding, boramahlale haba tsebe le hore kgwedi ebile teng ka tsela efeng. Ka tsela ejwalo haba bolela seo, ke setshehiso. Big Bang ya fetoha mohopolo feela.

Mohalaledi Paulosi ore neha keletso mona.

I TIMOTHEA 6:20 Oho Timothea, boloka seo sebeilweng tshepong ya hao, baleha meswaso ya bosawana, hoba hole le mahlale:

Haeba mohopolo wa mahlale oba kgahlano le Bibele, hasae mahlale. Ke mahlale a fosahetseng. Ke taba tsa leshano.

 

Ha mongwaha wa Laodisea oqala ka 1906, basebetsi ba hlwahlwa ba dienjeneri bakeng sa diindusteri.

Yaba ka 1912 diengineere boitshepo ba bona ba moya fala. Sekepe se seholo, sa Titanic, sa otla thaba ya lehla sa teba ka boraro ba bapalami. Ofisiri eneng etshwere senotlolo sa moshebela hole one a ile achenchuwa pele setloha, atheoha le senotlo sa phapusi eo. Ntle mabonela hole ha bakaba ba bona thaba eo. Nto esa utlwisisehe hape. Senotlolo se senyane sa bolaya batho.

Motho one aboletse hore Titanic ene ekeke ya teba. Ka bomadimabe Modimo One A mametse.

Sena se ile sa tshosa batho haholo. Sekepe sa mofuta oo, sa teba ha bobebe. Bongata ba barui baneng bale ka hare ho sona, hoka bontsha maruo a bona. Hane bafutsanehile ekabe base ho board. Bane batla nwela. Ona ene ele omong mongwaha bakeng sa kereke. Motho one aphahamisa lebelo, empa hone hosa lekana. Letswalo lene le kene. Bakeng sa ho shebana le bophelo, motho o ile ahlokomela hore o bohlale – empa bosa lekanang.

Thuto ya semoya. Jesu o ile A nehela Peterose notlolo tsa Lehodimo.

MATTHEU 16:18 Mme Kere ho wena, o Peterose, mme hodima lejwe lena Ketla aha Kereke Yaka; mme kgoro tsa dihele dikeke tsa ehlola.

19 Mme Ketla o neha dinotlolo tsa Lehodimo: mme seo osetlamang lefatsheng setla tlangwa Lehodimong: mme seo ose lokollang setla lokollwa.

Peterose abula Monyako wa Lehodimo:

DIKETSO 2:38 Yaba Peterose ore ho bona, Bakang, mme le kolobetswe emong le emong Lebitsong la Jesu Kreste tshwarelong ya dibe, mme letla fumana Moya o Halalelang jwalo ka mpho.

Hase kereke tse ngata tse sebedisang senotlolo sena.

Bakolobetsa ka Maemedi a mararo, ntle le tsebo ya Lebitso. Babotse Lebitso la Ntate, Mora, le Moya o Halalelang, mme hoba lefifi. Atsebahalang ka "Trinity ho etsisa sena". Empa ntle ho senotlolo haba lebe Lehodimong, jwalo ka Batho ba bararo ba senang Lebitso. Ba bona lefifi ho leba diheleng Matshwenyehong.

Ho tseba Lebitso la botho la Modimo, empa haosa tsebe ho iloba le phapano ekgolo. Lebitso la Modimo ke Jesu Kreste.

BAKOLOSE 2:9 Hobane ka ho Yena Bomodimo bohle bodutse ho Yena.

Ntho enngwe le enngwe ke ya Modimo, efumaneha ho Kreste.

MATTHEU 1:23 Bona, morwetsana otla emola ngwana, mme otla tswala Mora, mme Otla bitswa Emmanuele, ere haho fetola, Modimo Onale rona.

Jesu Kreste ke Modimo ka nama.

 

 

Yaba ka 1914 tulo ya Europe ba ileng ba bolaya batho ka dibetsa tsa ntwa, banka qeto ya ho lwantshana. Ka bobona Europe ba batla ho bona baleng matla ke bafeng Europe sena sa lebisa bokoloneng. Meharo, boikaketsi, le monahano wa bona Europe baeba matlahadi. Seo ose jalang, otla sekotula. Tse matla dibaka tsa Europe tsa hlaselana.

Mme ba bolaya Princip eo eleng Archduke wa Austria le mosadi wa hae, mme yaeba Ntwa ya Lefatshe. Ntwa ya diqhomane "ntwa eqetang ntwa tse ding". Milione tse mashome a mabedi tsa eshwa. Yaba sewa sebitswang Spanish Flu nka lefatshe ka setumo ka mahlatsipa a 65 millione. Sena sa hlola Ntwa ya Bobedi ya Lefatshe, le diqhomane tsa atomic. Ntwa ya qalella.

Ntwa ya Pele ya Lefatshe ene ele kgahlano lemademon.

54-0513 THE LETSHWAO LA SEBATA

Jwale, molaetsa ona wa Lengeloi la boraro lefatsheng. Mme re tseba molaetsa wa Lengeloi; ontse otswella leha jwale. Ona ke molaetsa o potlakileng wa Lengeloi laboraro, haeba ole mmadi wa Bibele.

Hone hole ba bararo balatelang seo. Sa pele ke Ntwa ya Pele ya Lefatshe. Sabobedi Ntwa ya Bobedi ya Lefatshe. Na lea bona seetsahalang. Ho lokile. Re pheletsong.

TSHENOLO 8:13 Mme ka bona, ka utlwa Lentswe la lengeloi lefofa lehodimong, ho madimabe, ho madimabe, ho madimabe, masalla a lefatshe sena setla ka lengeloi leneng le letsa terompeta, etlang ho utlwahala!

Sena seetsahala nakong ya Matshwenyeho. Mokete ona wa diterompeta otlabe o bitsetsa Bajuda ho Israele nakong ya Matshwenyeho.

Empa bakeng sa Monyaduwa hoka utlwisisa hore mekete ena ebolelang, Monyaduwa obona setlang hoetsahala.

Ntwa ya pele ya lefatshe. Sena ene ele madimabe ho lefatshe ka Ntwa ya Pele ya Lefatshe.

Masalla a Ntwa ya Pele ya Lefatshe ane ale mabe haholo hoo a ileng a siya bofutsana botshosang. Bokgopo ba bobusa notsi.

Mmusa notsi wa Catholic Mussolini atsoha ka matla Italy. Lenin, ya ileng a bolaya dikete kete, le Stalin ya ileng a bolaya dimillione, atsoha ka matla naheng ya Communist Russia. Germany ya hlahisa Hitler, mme mmusa notsi enwa, ha ahlahella ka matla ka 1933, alaola jwalo ka sesebediswa sa Germany ho maGermans one alokela ho ithuta ho hloya Bajude, bao eleng Israele wa sebele.

Ntwa ya 2 ya Lefatshe ha mmusa notsi wa German Hitler alokolla mademona ana a hae ho Israele mane ho Holocaust asebedisa tjhefu ya Zyklon B ya gase. Ena ebile karolo ya ho bolaya Bajude ba millione tse tsheletseng ka lemo sa 1945. Tlholo ya dira ya fumaneha setoko sa tjhefu Zyklon B ya gase eneng elokela hoka bolaya 20 million ya batho. Mademona aho rata ho bolaya batho. Sena ke ponelo pele ya Monyaduwa ka setlang hoetsahala Matshwenyehong.

Ha Ntwa ya Bobedi ya Lefatshe efela, mademona ao a lokela hoemisa matla a sekala sa industrial polaong ya Dimillione tsa Bajude.

Mademona ana a ile a lokollwa hodima Bajude. A ipatile kae? Atlaba teng nakong ya Matshwenyeho a Maholo Holocaust ya Bajude ene ele Matshwenyeho amanyane — feela polao esehloho ya batho.

Kamora Ntwa ya Bobedi ya lefatshe, jwalo kaha kereke ele wa semoya Israele. Keho thibela hore Bakreste badumele ho Bibele ya phetolelo ya King James Version, hobane batla utlwisisa tsela ya baapostola bontata bona.

Ha feela bantse badumela ka tsela eo, ebe baya shwa semoyeng.

Maikemisetso a medemona ke ho fokotsa tumelo ho Bibele ka mangolo. Hose hole teng phetolelo tse fetang 100 tse fapaneng tsa Bibele tsa English. Kaofela difetoletse nnete.

Moya oo wa jalwa hose dumele hore William Branham ene ele moporofeta wa tshiu tsa hoqetela. Yaba baqala ho hlokomela hore seo ke nnete, moya oo waetsa hore balatole Moena Branham ka hore ke "Lentswe la Modimo". Yaba dikhoutu tsa Moena Branham dinka sebaka sa Lentswe, mme "Badumedi ba Molaetsa" (ntho esiko mangolong) ya nka sebaka. Eo ene ele tsela ya botswa. Ho bala Bibele ke mosebetsi o mongata.

Bibele tsebo hara Badumedi ba Molaetsa.

Moshe o ile antsha bana ba Iseraele Egypeta hotsweng ha pele.

Jesu Antsha Bajude hotsweng labobedi.

Monyaduwa o lokela hotswa le yena hotsweng laboraro.

Haho sale kereke edutseng Mangolong.

 

Bakreste ba jwale ba lokela ho kgutlela ho bontata bona ba baapostola ba Selekane Sesetjha.

MALAKIA 4:5 Bona, ketla romela Elia moporofeta pele ho tsatsi leo le bohloko la Modimo:

6 Mme otla kgutlisetsa ... pelo tsa bana ho bontata bona, ho sotle tsatsi le tshabehang.

Haeba re hloleha hoka dumela ka tsela ya Selekane Sesetjha, ebe retla lahlelwa Matshwenyehong a dibomo tsa nuclear, le thohako tsa tsona.

Ka tsela eo ya semoya (Bakreste ba tshiu tsa hoqetela) bashwa semoyeng kaho setsebe diphiri tsa Bibele, jwalo kaha bana baile bashwa nakong ya Moshe lea Jesu.

Hoetsa mano aho iphapanya Bibele.

TSHENOLO 18:1 Mme kamora tsena ka bona lengeloi letheoha, ka matla; mme lefatshe la boneswa ke kganya ya lona.

2 Mme la hoeletsa ka lentswe lephahamileng, lare, Babylone motse o moholo owele, owele, mme ofetohile lehae la mademona, le setshabelo sa meya editshila, le nonyana tse hloilweng tse mpe.

Lengeloi le matla – Lengeloi la mongwaha wa Laodisea.

TSHENOLO 10:7 Empa mehleng ya lentswe la lengeloi la bosupa, hale utlwahatsa lentswe la lona, diphiri tsohle tsa Modimo ditlabe difedile, jwalo kaha a laetse bahlanka ba hae baporofeta.

Matla ahae ane a hanana lehose dumele Lentswe. Babylona, mme wa diotswa, ke kereke ya Roman Catholic, eo eipitsa mme wa kereke tsa Protestant. Etletse ka mademona. Mmusa notsi a ileng a bolaya bongata ba Israele. Ha ntwa efela, mademona a emisa ho bolaya Israele, kereke, kaho sedumele Lentswe.

Baeba powaneng jwalo ka mahana puso.

TSHENOLO 17:5 Mme phatleng ya hae ho ngodilwe, SEPHIRI, BABYLONA EMOHOLO, MME WA DIOTSWA.

Mme wa diotswa. Lena ke Lengolo la Bibele ka kereke tsa Protestant tse tswang ho kereke ya Roman. Ka tsela eo kereke tsa lefatshe ke diotsa. Ka tsela ejwalo re lokela hoba sedi ka tsela ya Kereke tsa jwale tse re bolella hanyane ka Lentswe.

TSHENOLO 18:4 Yaba ke utlwa lentswe le leng letswang Lehodimong, lere, tswang ho yena, lona tjhaba saka, letle le seke la ama dibe tsa hae, letle le seke la angwa ke dikotlo tsa hae.

Lentswe le leng – Lena hase lentswe la lengeloi la bosupa, empa Moya oka hare ho rona ore retswe hara bona.

Lentswe le leng – Sena hase ho phetha khoutu tsa William Branham.

Hare phetha khoutu tsena, leo ke lentswe la lengeloi la bosupa.

Lentswe hotswa ho Modimo Lehodimong.

Kamano ya motho le Jesu. Jesu ke Lentswe. Haho boikokobetso ho motho. Lena ke Lentswe leo eleng Bibele.

Dikereke hadi tsamaye ka Lentswe hangata, eleng seo sesa lokang, empa batho haba batle ho utlwa letho. Batho ba nahaba hore kereke tsa bona dinepile. Keka hoo bakgethang "ho hweleketsa" ka sehlopha, kgethang sebe ho nale Bibele.

Hotswa hona ke hwa batho ba mmalwa feela, bao baitshetlehileng Mangolong.

MATTHEU 7:14 Hobane tsela epatisane, le Monyako, tse isang Bopelong, mme haba ba bakae baefumanang.

Bammalwa ba hananang le dikhoutu, mme ebe baitshetleha ka Bibele.

Ka mong ya batlang ho tshwana le kereke, eseng menate ya lefatshe lena, mme bahanang hoetsa seo.

Batsamai bakereke bathabela seo.

MATTHEU 20:16 Bapele etlaba bamorao, mme bamorao etlaba bapele: hobane ba bangata ba bitsitsweng, ba mmalwa bakgethilweng.

Hoiphapanya haho thusi. Lewatle la matlakala letletseng hohle mona.

Ba mmalwa batlang ho fumana nnete ya Bibele.

Sena selekanya matla a lengeloi. One a romilwe ke Modimo. One asa romelwa hoetsa mehopolo ya hae.

Bammalwa bakgethilweng, mongwaha wa hoqetela ke wa kereke. "Bapele ebe bamorao".

Ha kereke ya pele elokela hotshwana le ya pele.

MATTHEU 17:11 Yaba Jesu ore ho bona, Elia ke nnete olokela hotla, h kgutlisetsa dintho madulong.

Molaetsa wa hae olokela ho tshwana le wa kereke ya pele.

MATTHEU 19:30 Empa bapele etlaba ba morao; mme bamorao ebe bapele.

Ba pele le bamorao ke ntho ele nngwe. Haho phapang hohang tabeng ena.

 

 

Hare kgutleleng hape maemong a Europe.

Kaho senya letlotlo lohle ntweng, naheng tsa Europe sena se ile sa tlisa howa ha moruo, yaba batswella ho lahlehelwa ke bokoloni.

Ledemona lona leo la bofutsana la ntwa. Millione diile tsa eshwa ka baka lona leo kebokolni ba naha tsa MaEurope.

America le Soviet Union, tsena tse pedi tse matla, tsa kopana "hose ya hlolang" ntweng eneng ebitswaCold War. Baile baetsa dibomo tsa nuclear tsa bolaya batho hore ditsohe hape. Ho bolaya batho ho leba lefatsheng le letjha.

Ene ebitswa "Mutually Assured Destruction" -- MAD. Eleng ledemona le kotsi haholo la mahlale la polao.

Sena seka re tlisa haufi le Armageddon. Botho boile bahlahisa bohlale. Re lokela ho bula lebokoso la Mohlolohadi wa tshenyeho ena hare nale bohlale baho laola.

Monahano ona wa America oile wa etsuwa ka 1964 ke sealemoya sa America ka monna ya bitswang Paul Harvey.

Ene ele Diabolosi.

Nka etsa eng kapa eng bakeng sa United States.

Ketla qala ka dikereke pele, mme ke qale ka sehlopha sa barapedi.

Ka bohlale ba noha, ketla sebela Eva: "Etsa kamoo obatlang."

Ho batjha, ketla basebela Bibele. Ketla tlisa phapang mahareng a bona le Modimo.

Ketla etsa hore baetse bobe. Ebe, Ketla bokella, ketla baruta manyala athobalano.

Ketla thola mang kapa mang feela. Ke rekise jwala bakeng sa pherekano. Ketla sebedisa dipidisi tsa dithetefatsi.

Hane kele diabolosi, ke tlise phapang malapeng, le dintwa dikerekeng, ka tsela ya teng, ene ehoteditswe.

Leka tsela ya ho atolsa, ketla hotetsa mollo. Hane kele diabolosi, ke kgothaletse dikolo hotsw tseleng.

Ketla bolella matitjhere hore batlohelle bana ho itaola. Mme pele o elellwa, otla bona dithetefatsi diitaola.

ka nako ya lemo tse leshome, ketlabe ke laola thobalano. Haufinyana, ketla tebela Modimo dikopanong.

Ka hare ho kereke ya Hae, mme ke kenye mahlale. Ketla hula baruti le baprista ka tjhelete le banana.

Ketla eketsa taolo ya ho bapatsa le bohlola?

Ketla kgodisa batjha hore lenyalo ke ntho ya kgale, hore ho phela sebeng ke ntho ya bohlokwa jwalo ka thelevesheneng.

Mme ka tsela eo, ketla tsodisa basadi le lerato la ho ruwa.

Ka mantswe amang, hane kele diabolosi, kene ketla tswella pele ka seo."

 

 

1965 ene ele nako empe ya ho thinya ha America jwalo kaha presidente Johnson ane alwana ntwa ya Vietnam.

Borahistori bare America elekile kamatla ho ipolaya ka 1965 le 1980.

Tshebeletso ya Moena Branham eile ya fella ka 1965. America eile ya latola molaetsa oo. Keka hoo hosa makatse ha America elahlehelwang ke lemo tse 15.

Ntwa ya Vietnam ene ele hantle motsamao wa presidente Truman ha ane afana ka thuso ho France ho Indochina (jwalo ka Vietnam ene ebitswa ka teng) ntwa kgahlano le North Vietnam. Ka 1954 America ene elefa 80% ya lekgetho ho ntwa ya French.Sena se ile sa kopanya United States le Vietnam. Tsebo eo ya ntwa, Eisenhower, eo eneng ele mopresidente wa America ka 1952– 1960 one atseba hore ke phoso ho itshunya, empa ka bomadimabe America ntweng, ya romela sesole sa America ho kgothatsa South Vietnam.Seo ebile phoso ya hae ho leka ho emisa Communism kahare ho South Vietnam hoo ho sakang haeba le kgetho tse lokolohileng Vietnam. Kennedy, presidente elatelang, eo eneng ele Catholic, one akgothaletswa ke Pope John 23 hoka thusa presidente ya Catholic South Vietnam. Empa Kennedy o ile aetsa tshepiso esenang molemo. Onnile atswella pele, empa one a sena ho lekanya sep. Kennedy ka sephiring akgona ho thusa, sena se ile sa lebisa ho rinyweng ha presidete ya South Vietnam ka 1963.

JOBO 4:8 Esita leha ke ile ka bona, baya lema, mme ka bona bofokodi, le kotulong.

Kennedy ka boyena o ile a bolawa beke tse tharo tse latelang ka 1963.

Pope John 23 o ile ashwa ka 1963.

Presidente Johnson o ile aqala ntwa ka 1965, empa ka bothoto a leka ho tsamaisa America. Bakabang 58,220 ba Ma-America baeshwa. Boraditaba ba American press le Mass Media bane ba nale matla abona, mme baheletsa presidente Nixon ka taba ya bohlola ba Watergate. Congress yaba enka tlholo ho America ya lesa South Vietnam eo ebileng Ntwa ya pele ya hore America ehlolwe.

Ona ene ele mongwaha wa kereke.

Cold War ebileng kotsi ho Vietnam. Yaeba tlhokomediso.

JEREMIA 17:5 Hoitswe ke Morena; ho rohakwe motho ya tshepang motho emong, mme aetsa nama seatleng sa hae, le eo pelo ya hae etlohang ho Jehova.

 

 

Matla amaholo America ya lahlehelwa ntweng.

MOEKELESIA 9:11 Ka kgutla, mme ka bona tlasa letsatsi, hore lebelo ha lesoka lefela, leha ele ntwa,

Sena ene ele tlhokomediso. America ene enka hore eka iphapanya tlhokomediso ya Moena Branham yaho leka hoba busetsa Lentsweng.

Empa Modimo A sisinya lefatshe.

Taba ena ya mogenerale Eisenhower ya neng atseba taba tseo, empa a eletswa ke Pope John 23, ya neng anale matla adipolotiki. Sena se ile sa fedisa maemo a American Press le Media, baneng basa kgethwa, mme ele bona banang le matla hodima tsohle.

Ena ene ele tlhokomediso ya mongwaha. Boetapele bofosahetseng, dipolotiki le bodumedi, ditla ka theko.

America ya latola moporofeta wa nako ya hoqetela, ya neng alokisa taba ya hore re dumele ka tsela ya Selekane Sesetjha, ntho tsa fetoha. Matla a sesole.

Press le Mass Media jwale yaeba ditabeng Media erata ho utlwa seo.

Baetapele ba dikereke barata ho mamelwe dipuo tsa bona le mehopolo ya bona. Kaho sehlole le diphiri tse senotsweng tsa Bibele, leho latola ditshenolo, kereke tsa jwale dileba hantle Matshwenyehong.

Monwaha wa rona obolaile bahalaledi. Mohlala Che Guevara. Sefahleho sa hae sehlahella haholo dikipeng tse aparwang hohle mona. Mohale ya hlaloswang ele yena ya ileng a lokolla batho bokgobeng. Ohlaloswa ka tsela eo abile alokolla le bahalaledi. Empa haele hantle ke mmolai, ya ileng ahloleha ho tlisa kaho botjha, one alaola ka tshabo batho. One abolela mantswe na, "Olokela hoba motjhini o bolayang. Re lokela hoetsa thuto ya The Wall!" (The Wall ke tsela ya tholwana ya dira tsa Che one athunya baneng bale kgahlano le monahano wa hae.) -- "Polao esoto" le "Lehloyo" seo hase tsela ya Bokreste.

Mongwaha wa rona ke wa boraditaba.

Laodisea ke mongwaha wa taba tsa leshano.

Ha abolaile dimillione ntweng, ho bolaya batho jwalo ka monwang. Lefatshe ka bophara, malaria ke mmolai ya moholo. Jwale ntle le polao, re nka karolo ya bobedi jwalo ka monwang. Mohopolo ore re tshwana le monwang, hare lokele ho obolaya hobane rea tshwana kaho bolaya. Empa hao nahana sena ke nnete ho mongwaha wa Laodisea.

 

 

Hake re nahane ho hlahella ka mahetla ha Russia, Morena wa Bophirima, ya bapalang, karolo ekgolo esa lokang.

Ke “kontinete elerotho” polaneteng ebitswang Lefatshe mohopolong wa motho, mme hoya ka Mangolo eseng menahano ya batho. Ke lona lebaka leo Jesu Aeme kantle ho kereke. Mongwaheng ona wa rona o lerotho hlakoreng la Bibele, Modimo Otsosa matlahadi Leboya. Ho iphapanya Bibele re nahana feela Mangolo adumellanang le rona.

Ka 1917 motsamao wa Pentecostal oqadile mane seterateng sa Azusa. Modimo O hloile seo. Ka tsela ejwalo ka 1917 motsamao wa Communist wa qala ka Lenin mane Russia. Naha entjha ya Russia yaeba le matla, hofihlela eheletsa America.

Ha jwale Modimo Obolokile Russia.

America enale bolokolohi ba Pentecost le bolokolohi ba Molaetsa, empa ha nako entse eya MaAmerica batlatswa Mangolong leho lahleha, jwalo ka mekgatlo emeng.

JEREMIA 4:6 Beha maemo malebana le Sione: qhanolla, oseke wa dula: hobane ketla tlisa bobe lefatsheng, le tshenyeho ekgolo.

Boporofeta boka bolela habedi.

Matsatsing akgale a Selekane Sakgale Babylone ene ehlaha ka leboya la Israele. Matsatsing arona, Russia ehlaha ka leboya.

HOSEA 11:1 Ha Israele esale ngwana, Kene ke morata, mme ke mmitsa mora waka hotswa Egypeta.

Modimo obitsa Israele jwalo ka setjhaba hotswa Egypeta kaho Exoda.

Empa bona boporofeta boo nakong ya Jesu haele Moshemane wa lemo tse 12 Obitswa Israele hotswa Egypeta moo Aileng Aya Ale lemo tse pedi.

MATTHEU 2:15 Oile Ahlola teng hofihle Heroda aeshwa: hotle ho phethale seporofeto sa Mangolo, sereng, Hotswa Egypeta ke bitsitse Mora waKa.

JEREMIA 46:10 Hobane lena ke letsatsi la Morena, letsatsi la boiphetetso, hore Atle A Iphetetse: mme sabole etla busa, mme tla tsholla madi: hobane Morena Modimo le mabotho a Hae Otla theoha hotswa nokeng ya Eufrate.

 

 

Karolwana enyane eo eleng E ya Eufrate, e emetse Israele.

Russia, hotswa leboya, etla fediswa. Modimo Otla moetsa sehlabelo Matshwenyehong.

Mohlolohadi omong ke ona: Bophirima Russia etla aha matla ayona, hofihlela eba dira. Ebe Bophirima eba bahanyetsi ba matla.

Pele ho Ntwa ya 2 ya Lefatshe, Stalin o ile akhototsa matokomane, ho bahwebi, dikereke, mme anka ditjhelete ho Soviet Union (USSR). Ka mokgwa wa tjhelete, Americans, Germans, le ditjhaba tse mmalwa, tsa tlisa 1500 ya diindusteri mme sena fana ka matla ho Stalin. Leboya la utswa tjhelete ka tsela eo. Soviet GDP ya tlolela ka pele ho Mmuso wa Russia ka taolo.

Tse kabang 50 millione tsa batho bakwallwa tjhankaneng, basa lefuwa Gulag ya matla abona ke bokgoba ba Stalin. Ho nka bokgoba hore naha ebe le matla. Sebaka seo kaofela le France.

Ka mora Ntwa ya 2 ya Lefatshe, dikete tse mmalwa tsa diindusteri (mokgwa obobebe wa houtswa) wa nka sebaka Europe, hotswa China, kaho USSR (eleng Soviet Union). Ho nkela naha tse ding hoka kena Russia haeba le ntwa se ileng sa thabisa Soviet, hantle feela kabo 1960s. Yaba, hoqala ka Khrushchev, ahlola pherekano. Keletso tsa feela. Sebaka se setjha sa oli mane Siberia sa thusa haholo. Empa naha tse kathoko tsa fellwa.

Tlhahiso, ntle leho atamela Bophirima, ya tswella. Bongata ba batho, le bongata ba mechine, tsa hlahisa tlhahiso ekgolo. Ntle le moo, ntho tse phahameng dine dile haufi, jwae bakgona hore ha ntho erobehile elokiswe: leha ele ntjha, bane bale hodimo jwalo.

Ka lemo tsabo 1970 mathata a oli aqala ho kgohlano ya industrial ho thuthuhiseng setjhaba. Ka karabo, naha tsena tsa hlahisa teknoloji. Eleng tsebo ya mongwaha wa high-tech wa qala. Russia ene esaletse morao, mme ehloka monna ya matla jwalo ka Putin hoetella pele. Bobusanotsi, tlasa lesira la demokrasi "bolokolohi" badikgetho baqala, bakgutla.

Monna ale mong, Putin, akgethwa ka lemo sa 2000, mme adula ka matla anka diteishene tsa di TV kaho kwalla bakgahlano le yena. Mohanyetsi ale mong o ile abolawa pela Kremlin.

Mopresidente waTurkey Erdogan o ile akgethwa ka 2002, mme ontse a dutse setulong ka kgang kaho kwalla bahanyetsi ba hae.

Ekare sena sea tswella dipolotiking. Re ile ra sebedisa demokrasi ho kgetha. Sena setla tlisa Mmusanotsi Sebata ho nka hore lebisa Matshwenyehong.

 

Mohlolohadi omong keha motho a sebedisa manyolo a chemical hoka hlahisa dijo, empa ka yona nako eo motho osebedisa dichemicale ho bolaya batho.

Fritz Haber, Mojude atla ka leano la Chemist ya Lefu le Bophelo. Haber ene ele ya bohlale Mojude wa German chemist ya ileng a nehwa Nobele ya Theko ka 1918 hlakoreng la chemistry, kaho hlahisa mekgwa emmala ka 1909 hola ammonia hotswa ho nitrogen moyeng. Le kajeno seo setsehala jwalo ka Haber Process. Ammonia e ile ya sebediswa manyolong, ya hlahisa tlhaho emohlolo. Eneng ebitswa tlhahiso "bohobe moyeng".

Leha hole jwalo, molaodi wa chemist ahlahisa sebetsa sa polao ka yona, hobane takatso ya polao etswa ho German patriot. Mane Germany hone ho nale mokgatlo omatla osa batleng Bajude, mme ba batla ho amohela German, eseng jwalo ka Bajude. Ka 1915 o ile aetsa tjhefu eo Ntweng ya Pele ya Lefatshe. Ho hlasela dira rsa Germany ka sehloho se seholo. Ebe, ka bomadimabe ka 1920, Haber, ya neng atswa ho Bajude ka diphiri, athusa ho hlahisa seo. Hamorao sena se ile sabitswa Zyklon B, kgase e ileng ya bolaya millione ya Bajude mane German ka chambareng ya Auschwitz, Majdanek, le dikampong tsa bona. Ka thetso ya hore ke dijo, mme maphelo a mangata afela, hape ya hlahisa seo hohle.

Dijo lefatsheng tsa hlahisa manyolo a nitrogen. Bongata bo bolela hore ke ya bohlokwa hahol technologi eo e Ieng ya ehlahisa mongwaheng wa hoqetela.

Lebitso la Fritz Haber hone lokela hore hotse ho buuwa ka lona lejwalo, hofeta la Einstein kapa Newton. Empa jwalo ka mohlodi wa lefu Mongwaheng wa lefifi. Sena sebonahala mongwaheng wa bone wa Tiiso.

TSHENOLO 6:7 Yare ha manolla Tiiso ya bone, ka utlwa lentswe la sebata sa bone lere, tloho otlo bona.

Sebata sa sbone ho potoloha terone ene ele ntsu ka leihlo le batsi.

 

 

Lentswe la ntsu ke lentswe la bosupa jwalo ka Moena Branham ahatisitse dithero tsa hae, ka tsela emakatsang ya semoya, ho tape recordera ho tloha ka 1947 hoisa 1965.

TSHENOLO 6:8 Mme ka tadima ka bona, pere eputswa: mme ya dutseng hodima yona ele lefu,

Empa ho nale sephoso. Ho nale hore mongwaha ona ofele ka tsoseletso ekgolo, mongwaha one ole mofubedu, bosweu, mme pere entsho – thetso ya Evangedi, dipolitiki, ledemona la tjhelete – laleleka Nnete.

Moya o Halalelang ka tsela ya Modimo. Ha bophelo bosiu lefatshe, ebe lefu lea kena ka Matshwenyeho. Mongwaha wa bosupa wa tlisa Matshwenyeho, haele hantle otlisitse lefu ka hore batho ba batla ho toloka ditshenolo.

Jwalo ka Haber – ka tlhahiso ya hae, empa ahopola lefu. One aleka ho hapa German. Empa pheletsong ba molatola jwalo ka Mojude. Ho leka hore batho ba amohele nnete.

Baetapele ba tlisa bophelo ka Mangolo. Ebe batlisa bongata ba diphiri tse ngodilweng tsa Bibele. Seo hasea loka, jwalo ka mehopolo ya batho. Diphoso ditlisa lefu. Jwalo kaho leka ho hlalosa Diaduma tse Supileng. Baleka kamatla ho leka ho hlalosa seo "ka hare ho Molaetsa". Eleng sesangolwang, jwalo ka "Luthere" kapa "Methodist". Leha ele eng feela eo bae bolelang ka Diaduma, ke phoso hao ehlalosa – seo sebula monyako wa lefu.

Balatedi ba bona batla barohaka ka nako ya Matshwenyeho, hobane batla hlokomela hore ba babolaile. Bakreste bohle batlashwa haba hana ho nka letshwao la sebata, eleng seo baneng base tlositse mehopolong ya bona. Oseo kereke esebolelang, eseng seo Lentswe le sebolelang.

TSHENOLO 13:15 Mme senale matla a hotsosa sebata, hore sebata sebue, le hore bongata bosa dumeleng sebata ba bolawe.

Bacteria methapong ya semela sa manyolo a nitrogen moyeng, hoka bolaya bongata halofo ya lefatshe. Halofo enngwe eitshetlehile hodima monontsha ona. Hobane 3 ho 7 ya batho ba nahana hore Haber oya tseba.

Otlisitse dijo ho dibillione tsa batho ka monontsha, empa hofeta millione baeshwa ntweng ya chambara.

Re phela qetellong, re tshohile kamehla.

Resa kgone ho hlalosa Mangolo.

 

Re hlokomela nako ya Mahlale ya diatoms.

Ntho tse kotsi haholo tse entsweng ke Mahlale eleng diatom.

Mahlale a arola seo, eleng ntho ekotsi haholo.

Phoso ekgolo hadi. Mahlale alahlehelwa ke tsela. Empa ka theko le teng. Ntho emakatsang tharollo ya diindusteri tsa polasetiki, ka tshilafatso ya moya hohle mona.

Meriana enkang nako etelele, ho dumella bana ho hola ka bolokolohi. Ntho ele nngwe ya ho nolofatsa bopheloo, ka baka la tlhaho.

Matla a Motlakase, athusa ka ho lwantsha bophelo. Matla a hlwekileng a mathang ka lebelo la 10% tlhokong tsa rona, haeba rele lehlohonolo, mme reka fihlela 30% sekaleng sa lefatshe. Batho bakabang billione ntle ho matla a motlakase. Kaho hlahisa batho ba kabang billione ka lemo tse ding le tse ding tse 15 kapa jwalo, re hloka matla a potlakileng.

Matla a Nuclear a maholo, empa tshenyeho ya tshilafatso, empa kaho hema moya o nang le nuclear o etsang setjhaba sa Borwa ba Korea sesenyane sebe kotsing.

Matla a dipolotiki. Hare kgone baleha matla ao, hose tshepahale, le meharo.

Matla agohlahetseng a kereke aho fumana tjhelete, eleng tholwana tsa hoetsa tjhelete.

 

 

Lefatshe la Meriana laho etsa antibiotic-resistant hoka lokisa lefatshe. Jwalo ka tharollo, kotsi enngwe ya hlaha. Re hlola kgahlano le microbes, mme rea sokola. Re fedisa maselese, ebe re fodisa autisme, le maselese hape. Eleng se senyehang, autismekapa sehlolwang ke maselese? Re mpa re nahana feela.

Dithetefatsi tsa jwale dilwana le seo, dithetefatsi dine difediswa ke rona. Ho loka le bokgopo boqala ho rona.

Metsi a hlwekileng aya fokotseha, tshilafatso ya metsi eya qala hape.

Tsela ya ho tsamaya eba bobebe. Ka mebila epotlakileng haholo. Hofeta halofo ya lefatshe ehlwekile. Re kgona hoya toropeng yane hoya ho ela. Mahlale are nehile seseng. Naha tse mmalwa dilokisa ka tsela yaho sebedisa dintho hape.

 

 

Hare lebella pele ka sena re hlokomela seo. Mahlale ka tharollo, jwalo ka mathata amang hape.

Mahlale le Technology le Mopholosi wa lefatshe.

Motjheso wa Mahlale wa tswella pele. Mahlale are ruta ho tswella pele ka bohlale. Re tswella pele, empa hare tshwarelle tswelopeleng. Botle bo Mahlaleng ke tswelopele. Tsebo ya Mahlale emolemo hape ekotsi haholo. Tsebo hofihlela sebakeng seitseng, re lahlehelwa ke letswalo.

Ke hopola taba ya tsebo ya botle le bobe.

Empa reja ka meharo tholwana tsa tsebo ya botle le bobe.

Lefatshe le senyehile, le tletse tjhefu, letletse haholo batho, letjhesa haholo.

Mahlale ha are nehe bokamoso bakeng sa ditloholo tsa rona.

Re entseng ka Edene ya Tlhaho? Na retlilo lahla seo?

Mohlomong ka Modimo eo Mahlale a lekileng ka matla ho bontsha hore ha Ayo rehlokomela seseng?

Mahlale aleka ka hohle ho tlosa Modimo sebakeng, ka hore etsa makgoba atse tshwarehang. Ka tsela eo re lahlehelwa ke tsela.

Setswalle sefelang sa rona. Mohlolohadi. Modimo Oneile boramahlale boitsebelo hofeta kamoo reka nahanang ka teng. Mme bona babe basedisa seo ka phoso ho bontsha hore Modimo ha Ayo.

Mona re bua ka matla a boko. Sebe ke sera seseholo sa rona. Empa sebe sa kena kaho Motho, mme sa itlhoma, karolo tsa mahlale. Mahlale ahlahisitse mohlolohadi. Ke ntho enngwe elahlelang haholo, leho thusa haholo. Hare kgone ho mamella ka baka la seo.

Hobane hare kgone ho hlola sebe ka borona, matla amahlale aya hloleha. Pheletsong re hloka seseng sematla bakeng sa seo. Botsa Maseria hore ba nahanang ka difofane, dibetsa tsa ntwa, le tjhefu ya kgase.

Rekeke sa balehela taba ya Mahlale. Re thusa feela sekaleng.

Armageddone etla fedisa seo kaofela.

Sena sebontsha tsela eo ntho dietsahalang ka teng.

 

 

Tswekere ke sera sapele. Sena setswa boiphetetsong ba koloni, hobane tswekere ke yona e ileng ya hlahisa bokoloni ba Europe, haholo mane sehlekehlekeng sa Caribbean mahareng a Leboya le Borwa ba Amerika. Mamo aile a etsa hore dimillione dibe makgoba, ka lebaka le itseng makgoba akabang 10 million ankuwa hotswa Africa ho leba mane Borwa ba America le dihlekehlekeng tsa Caribbean. (makgoba akabang 2 million atimela keho nwela lewatleng la Atlantic). Makgoba amang anna ahlahella hape ke tswekere, bane basena seo baka seetsang. Halofo ya million ya makgoba aleba tshimong mane USA. Hoya kotula boya bakgwele, empa hathata, mme baeketseha yaeba 4 million ka lemo sa 1865 by Abraham Lincoln, mopresidente emoholo wa America. John Wesley o ile arera pholoso mane England ho tloha kabo 1750, hontshetsa pele tsoseletso. William Wilberforce mane England atswalwa labobedi jwalo ka karolo ya tsoseletso eo, mme asebetsa ka matla ka lemo tse 20 hore British Parliament etlohele bokgoba ka 1807.

Matsoho amadi a sugar mane Europe atlwaela. Ka 1965 America ya hana teko ya William Branham yaho busetsa kereke ho tumelo ya Bibele. Yaba bohlanya ba sugar boya qala mane America. MaAmerica aqala ho sebulla glucose hotswa ho fructose. Baile bakgona ho eketsa seturupu sa glucose bahweba ka sona, kaho kopanya glucose le fructose. Motswako oo wa lokela setjhaba. Setjhaba sa kgona ho fumana "tswekere". Hotswa ho seturupu mane America sa nyoloha ka 1970 hoisa 1990. Hone hose dijo tse ding. MaAmerica atswella ho nona ka baka la koro ya fructose le seturupu theko ya seke ya nyoloha hoya ka leptin, eleng dihormone tse tlalang kamoo. Ho nyolla tswekere ho baka diabetes.

Eneng ele ntho etshwanang lea Badumedi ba Molaetsa ka baka la Diaduma tse supileng, tsesa ngolwang ka hare ho Bibele. Ka tsela eo ba seke batsotella Bibele, mme bashebana le thuto eo feela. Sena saqala hanyane mme batloha ho Lentswe. Jwale batho ba Diaduma baka tsela eo. Sena sebabeha tseleng ya Pope, hobane haba kgone ho hlalosa.

TSHENOLO 17:5 Mme phatleng ya hae ho ngodilwe, SEPHIRI, BABYLONA EMOHOLO, MME WA DIOTSA LE WA MANYALA OHLE ALEFATSHE

eSeng Mangolong Roma, mme wa diotswa, ka wa bona Pope. Batho ba Molaetsa bathetsitswe ke diketsahalo tse ding tsa Bibele kaho nahana hore ke Diaduma tse supileng. Phoso ekgolo. Batho ba Molaetsa baya fapana ka monahano, keka hona re nang le thuto ya Diaduma tse supileng. Bare khoutu tsa Moena Branham ke 'ke tsona feela tse nepahetseng' jwalo ka ‘Lentswe la Modimo, mme ditiisitse. Jwalo kaha Pope are Catholic ke yona ya feela ya nnete.

Lentswe la Modimo hale hlahelle hohang feela Selekaneng Sesetjha. Badumedi ba Molaetsa bahlalosa hore Lengeloi la Tshenolo Kgaolo 10 lese le theohile, empa baboele bapheisane hape. Ba bolela hore letlile lemong tse 50 tse fetileng, mme Lefumane eng? Haho ya tsebang seo.

Bongata bobolela hore ene ele Leru la 28 Hlakola 1963 le entswe ke dipheo tsa mangeloi a supileng, le ileng la nkuwa senepe mane lehwatateng la Arizona, le neng le le bophahamo ba kilomitara tse 42 ha leaka la theoha. Babolela hape hore Morena Otlile ka sephiri jwalo ka Leru, jwalo ka Sephiri Parousia. Empa Mangeloi atlile kamora matsatsi a robedi, ka 8 Hlakubele 1963, ho kopana le Moena Branham pela Sunset Peak, maele tse 200 borwa ba Flagstaff. Sunset Peak eleng karolo ya lehwatata la Sonoran le kenyeletsang motse wa Tucson. Mangeloi a supileng ha ane atloha ho yena, asa bonahale, mme ha aka a etsa Leru.

Ho bolelang hore Lengeloi kapa Morena O tlile lehwatateng, hobane Sunset Peak ke lehwatata la Sonoran. Empa sena ke phoso hobane Jesu ha Alebe lehwatateng.

Tucson, moo Moena Branham aneng a phela teng, ke lona lehwatata leo. Ka tsela eo tshebeletso ya hae ene ese hotla ha Morena.

MATTHEU 24:26 Ha bakare ho lona, bonang o lehwatateng, ole felleng; le seke laya: bonang, Odikgorong; le seke la dumela.

Na hotla ha Lengelo, kapa hotla ha Morena hone hole Leru la 28 Hlakola, le ileng la dula kilomitara tse 42, kapa mangeloi a supileng a 8 Hlakubele? Badumedi ba Molaetsa habana karabo ho seo, mme baphehisana jwalo ka Bafarasi le Basadusi. Empa haele Tiiso ya bosupa, ererilwe ka 24 Hlakola 1963, eMpkgutlisetsa lefatsheng. Ka tsela ejwalo nako eferekane.

63-1110M MEYA ETERONKONG HA JWALE

Tiiso ya bosupa eMokgutlisetsa lefatsheng.

Empa sena seferekanya dintho, Tiiso ya bosupa hae soka emanollwa. Ka tsela eo Ha Aka A theoha ka Phupjane 1964.

64-0719M MOKETE WA DITEROMPETA

Tiiso ya bosupa hae soka emanollwa, oyatseba le wena. Seo ke hotla ha Hae.

Haele hantle, ka Phupjane 1965 kgwedi tse hlano pele ashwa, Moena Branham one antse alebeletse hotla ha Morena.

65-0725 KENG SEKGAHLANG THABENG

Re romella ditumediso dithabeng, Prescott, Arizona, ho Moena Leo Mercier le sehlopha sa hae seemetseng Hotla ha Morena.

Motse wa Prescott omahareng a Flagstaff le Sunset Peak. Haele hantle haho moo Leru la 28 Hlakola 1963 leneng le leng Flagstaff, leha ele mangeloi a supileng aneng a tlile ho Moena Branham ale haufi le Sunset Peak ka 8 Hlakubele 1963, a amanang le hotla ha Morena.

 

 

Balatedi ba Moena Branham baferekanya dita tsa Molaetsa.

Sena hase setjha.

Hopola bana ba Seaduma, Jakobo le Johanne, baneng ba batla ho theolela mollo hodima motse oneng osa dumellane le bona?

Jesu Oitse bane basa tsebe moya oneng ole ho bona.

Hantle feela le badumedi ba Diaduma. Ha bana dikhoutu leha ele bopaki ba seo.

Ke moya ofeng ba nang le ona? Jwalo ka mme wa bona kereke ya Catholic.

Hang feela esa ngolwa, ofetoha mora wa Roma.

MAREKA 3:17 Yaba Jakobo mora wa Zebedia, le Johanne moena Jakobo; ya reilweng Boanergese, eleng haho fetolelwa, Mora wa Seaduma:

LUKA 9:54 Yare ha barutuwa ba Hae Jakobo le Johanne ba bona sena, bare, Morena, na Oka theola mollo hotswa Lehodimong, mme waba tjhesa na, jwalo kaha Elia aile aetsa?

55 Mme Aretoloha, mme Abakgalema, are, ha letsebe moya oo lenang le ona.

56 Hobane Mora Motho ha Atla fedisa, empa Otlile hoba pholosa. Mme baya motseng omong.

Ho hanana le badumedi balahlehetsweng ke Molaetsa, mme olebella kamoo baikemiseditseng ka teng.

Ntho ha diafetoha. Moya ona ola.

65-0725 KGAHLEHO KENG THABENG

Re romela ditumediso Tucson, kopanong emoo, re emetse hotla ha Morena. Tlase mane Houston, Texas, moo baemetseng hotla ha Morena. Hodimo mane Chicago, ho bao baemetseng hotla ha Morena. Mane Lebopong leka Botjhabela, New York le Connecticut, le sehlopha seo seseholo, baemetseng hotla ha Morena. Ha rena sebaka moo reka babehang teng, ka tsela eo re lokela ho romela molaetsa fe—ka mehala ya marangrang. Re romela ditumediso ho Moena Junior Jackson phirimaneng ena, le sehlophasa hae mane Clarksville. Moena Ruddell, ho fihle mashomeng a tsheletseng le metso emmedi, le sehlopha sa hae, bantseng baemetse Hotla ha Morena. Mme re kopane phirimaneng ena jwalo ka kereke, ho tabernakele, re emetse Hotla ha Morena.

Jwalo ka 1965 ene eleba mafelong, Moena Branham one antse alebeletse Hotla ha Morena.

MATTHEU 24:26 Leha bare ho lona, Bonang, O lehwatateng; le seke laya: bonang, oka phapusing esephiring; le seke la dumela.

Hone hole sebaka sa sephiri, eseng sebaka se ipatileng. Jesu Otsamaya pelong tsa batho.

MATTHEU 24:3 Yare ha Adutse thabeng ya Mehlware, barutuwa ba Hae batla ho Yena, bare, re bolelle, ntho tsena ditlo etsahala neng? Mme ke difeng dipontsho, tsa pheletso ya lefatshe?

"Coming" ke lentswe la Segerike "parousia". Sena seka bolela hape boteng. Empa Jesu Oitse re seke ra dumela hore oka sephiring.

1 BATHESALONIKE 3:13 Hore pheletsong Alehlahise le sena melato kapela Modimo, leka pela Ntate, nakong ya hotla ha Morena Jesu Kreste le bahalaledi bohle.

"Coming" ke lentswe la Segerike "parousia". Keng ese sephiri? Hobane Jesu Otla ka tsoho ya bafu le bahalaledi mme bohle batla Mmona.

I BATHESALONIKE 2:19 Hobane ya rona ke efeng , kapa thabo, kapa moqhaka wa thabo ya rona? Naebe hase thabo (emprosthen) ya Morena wa rona Jesu Christe ha Atla (parousia)?

Paulose otsebile ka taba tsena tsa Morena Jesu ha Jesu aetla.

Sena "hajwale" hare sebedise lentswe parousia. Oseke wa leka ho lekanya "parousia" le"hajwale".

Ha re soka re bona Paulosi le bahalaledi ba bang batsohile. Ka tsela ejwalo Jesu ha Asoka Akgutla.

I BAKORINTHE 15:22 Hobane Adama kaofela bashwele, esita le Kreste Otla tsoha.

23 Empa motho ka mong bakeng sa hae: Kreste Letsibulo; hamorao le bao eleng ba Hae.

Hotleng (parousia) ha Kreste, eo eneng ele Yena Monna wa pele wa hotsoha bafung, bafu batla tsoha mabitleng.

MATTHEU 24:37 Jwalo kaha hobile nakong ya Noe, ho tlaba jwalo lehotleng (parousia) ha Mora motho.

39 Mme bane basa tsebe hofihlela morwallo ofihla, mme oba nka; ho tlaba jwalo leho kgutleng (parousia) ha More motho.

Hotla ha Mrena hotla tsosa bafu, pele Atlisa Matshwenyeho. Bareri ba Molaetsa ba bolela hore Leru lene leqetella mongwaha wa Laodisea.

Moena Branham ha abolela seo.

65-1204 TLHWIBILO

Kaofela rea tseba hore re phela mongwaheng wa Laodisea. Hokeke haeba le mongwaha omong. Hokeke haeba le omong. Ka tsela eo, re phela mongwaheng wa Laodisea

Ena ene ele enngwe ya dithero tsa hae, mme one adumela hore re mongwaheng wa Laodisea.

 

Laodisea, mongwaha wa dimakatso.

Meriana edumella batho ba dimillione ho phela nako etelele, mme jwale ho nale batho ba menahaneng ka makgetlo arobedi hofeta mongwaheng wa botshelela wa kereke oqadileng ka 1750. Batho baileng ba bolwa ka bongata ho lemo tsa 1900 le 2000 ho nale mengwaheng emeng.

Ebile okgopo haholo, mongwaha okganathetseng madi, leho ngata ha batho ka makgetlo amane – hotloha ho halofo ya billione hoya ho tse tsheletseng billione tsa batho. Mmoho le dintwa tsesa balweng, mmoho le ho hemelwa ha nutlere, makgolo a dimillione tsa batho dithabela kgotso.

Lenin le Stalin mane Russia, Mao Zedong mane China, le Hitler mane Germany, kaofela ba bolaile dimillione hobane ka kgopolo ya paradeisi.

Ka lemo tsabo 1960 re ile ra bona dithibela pelei diata hoka fokotsa batho. Empa seo sa eketsa bohlola le bofebe, haholo ho banyetseng le ditlhalo.

Britain le France bakena Ntweng ya Bobedi ya lefatshe – hose motho ya tsebang hore ha jwang – thuso ya Poland kgahlano le kgapo ya German. Amerika, jwalo ka repaboliki ematla haholo, ya hlola ntwa kgahlano le sepolesa sa sebaka sa Hitler motseng wa Germany ka thuso ya Stalin ka sepolesa sa Russia.

Mmuso wa Europe wa putlama ka baka la bokoloni. Yaba America matla ayona tjheleteng ya yona, keha kgwebo ya America ehola etlala lefatshe. Dimaraka tsa ditjhelete tsa lefatshe dilaolwa ke America diawa jwale.

Europe efile lefatshe sebopeho seseng jwale. Jwale European Union eya tsoha jwale. Ditjhaba tse 27 dikopane hoetsa economy ekgolo. Etlwaelehileng tjhelete ya euro esebedisa ka bolokolohi visa-maetong jwalo ka United States of America.

Kereke tse ngata dietsa diphoso kaho nahana hore European Union ke sebata senaka dileshome. Empa ka naha tse 27 ( di 26 England etswa), honale hore dibe leshome, sena sehanana le mohopolo oo. Sebata ka naka tse leshome ke Mmuso wa Roma. Dinaka tse leshome ene ele meloko eleshome ya dibarbariane eneng ethusa ho heletsa mmuso wa Roma, mme eile ya sebediswa ka matla ayona hoaha kereke ya Roman Catholic hodiya Mmuso wa Roma.

DANIELE 7:7 Kamorao ho tsena ka bona pono tsa bosiu, mme bona sebata sa bone, setshabehang setshosang, mme sehlahella ka matla; mme senale meno a tshepe: mme seloma sepshwatla, mme sehatakela ka maoto a tshepe: mme sele matla hofeta bata tse bileng teng pele; mme senale naka tse leshome.

 

 

DANIELE 7:8 Ka hlokomela dinaka, mme, bonang, mme hara tsona ha hlaha naka le leng le lenyane, pele ho moo hone hole teng naka tse ding tse tharo:

Lenaka le lenyane lehlaha hara tse leshome, mme hanyoloha tse tharo.

 

 

Kereke ya Roman Catholic ke Trintasi. Heruli, Ostrogoths, le Vandals ene ele meloko emeraro eneng esa dumele-Trintasi etswang ho Mmuso wa Roma, ele mane Italy Leboya la Africa.

Meloko ena emeraro, ka lemo tsabo 550 AD, e ile ya heletswa kapa ho fediswa ke Constantinople hosireletsa Pope mane Rome. Ho bolelang hore hone hose tumelo ya Trinity jwalo kaha lefatshe lene le leba lemong tsabo 900 tsa Mongwaha eLefifi. Yaba Motse wa Vatican oya ahuwa, eleng hantle ditswe tse tharo. Yaeba motse oo honeng ho ahilwe lebota ho potoloha ke Pope Leo IV (847 – 855). Ka tjhaba sekabang 800, eleng feela 600 ya batho ba Vatican. Bongata ba baahi ba Vatican baphela mose. Ke motse omonyane haholo lefatsheng, ka boholo le setjhaba. O ile wa tsebahala ka 1929 ka Mussolini. Ke lemo seo moruo oneng oputlama, eleng seileng sa tlisa kgatello ekgolo. Eleng seo Modimo Aneng Abontsha ho putlama ha semoya ha kereke ya Roman Catholic.

Mane India, Ghandi o ile atsamaisa mokoloko wa boipelaetso bakeng sa British se tlosa bokoloni ho India hang feela kamora Ntwa ya Bobedi ya Lefatshe. Tshwenyo ya Muslim-Hindu ya tlisa qabang mahareng a Muslim Pakistan ho arohaneng ha Hindu India. Millione ele nngwe eile ya bolawa. 10 million ba balehela Botjhabela kapa Leboya. Ene ele moo bophelo ba kgotso ba Gandhi bo bolelele boleng.

Einstein ene ele monna wa kgotso le yena. Mmusong omong wa tshepe, etsebahalang haholo equation E=mc2 eile ya beha bomo ya atomic.

Mahlaleng, pherekano etlisa bothata.

Ka 1979 Shah wa Iran o ile a lokela ho baleha ka baka la phetoho. Phetoho ena ya Iranian e ile ya etsa American motshwaruwa. Ho leka ho pholosa motshwaruwa dihelekopotara tsa fofa (haboobs) eleng se ileng sa pholosa mathata ao. MaRussia abona hore ho leka ho thusa sesole sa America hotla fokola hobane bane basatswa hlolwa mane ntweng yaVietnam. Ka tsela eo Russia ya hlasela Afghanistan. America ya nahana hore ebohlale kaho kwetlisa sesole sa Afghans hoka etsa hore ehlole Russia. Mmuso wa Russia, wa bitsa Soviet Union, wa putlama hang feela.

Ma Americans anahana hore ahlotse. Empa bane bahlahisitse lebotho le matla la Afghanistan, leneng le kenyeletsa Bin Laden.

Bin Laden, eleng monna wa Saudi Arabian ya neng a ahile mane Afghanistan, o ile a halefiswa ke Saudi Arabia akopa America hoka sireletsa Saudi Arabia ho Saddam Hussein. America ya hlola ntwa eo ka 1991 ntwa kgahlano le Iraq, empa seo saba etsa dira tsa Bin Laden. O ile afallela Afghanistan, mme barera kgahlano le Twin Towers mane New York ka Phato 11, 2001. Ona ene ele motsotso o mahlonoko wa mongwaha, jwalo kaha hone hole ho America, ka tsela ematla ya bona.

Sena se ile sa hlola hore bakenelle ho Afghanistan le Iraq ka America.

Ho nale ho thunya ka tse pedi dipistol tsa Princip tse neng ditla lebisa Ntweng ya Lefatshe. Mme kgotso eneng ese monate etlang lebisa Ntweng ya Bobedi ya Lefatshe.

Ntho tsena dibontsha bofelo ba mongwaha wa Laodisea ka matshwenyeho a maholo. Nthwana tse nyane tsesa tlwaelehang.

Empa ho teng ntwa ya semoya mane Iraq.

Moporofeta Jeremia o porofetil ka tshenyeho ya Babylona leho ahuwa botjha ha seo.

JEREMIA 50:29 Bitsa mmoho kgahlano le Babylona:

JEREMIA 50:39 Moo hotlang ho tsamaya dibata tsa lehwatata le dibata tsa lefella, kemoo diphooko ditlang ho tsamaya teng: mme dikeke tsa hlola dihapuo; leha ekaba motho ya tsamayang teng.

Saddam Hussein, mmusa notsi wa Iraq, anka qeto ya hoaha Babylona ka mohopolo wa hae le Nebuchadnezzare eo eneng ele morena wa Babylona nakong ya moporofeta Daniele.

Yaba America ekena Iraq ka 2003 hoka sireletsa mothamo wa bona wa oli kaho lekola dibetsa tsa ntwa. Mme seo se ile sa lebisa polao ya Saddam. Empa, leha ekaba lebaka lefeng feela la kenello ya America, lebaka baka ene ele ho phetheha ha boporofeta ba Jeremia. Saddam Hussein one abatla hofedisa boporofeta boo. Ka tsela ejwalo Modimo wa sebedisa America hoka fedisa Saddam.

Mona re ithuta hose bapale ka Mangolo.

Ntho enngwe feela eo reka ithutang yona mona. Hahona boporofeta ba Bibele boka fosang.

Ho eketsa tabeng ena, Iraq esenyehile haho ke kenello ya America hoo batho ba bangata bahlolehileng. Ho bolelang hore Iraq, eneng ele sesole se matla haholo sa Israele, sefokoditswe matla.

Ka tsela ejwalo Modimo Osireleditse setjhaba sa Hae Israele.

Syria eratang ntwa haholo ya mabotho, hoo Syria eseng esa tshose Israele ha jwale. Iraq le Syria diemetse mabotho amabedi, nakong ya jwale, kaho hlasela Israele. Modimo Oentse meno abona abe nthithi ha jwale. Hobaneng? Hobane Jesu Otla kgutlela ho Bajude ka nako ya Matshwenyeho a Maholo. Ka tsela ejwalo Bajude baya pholoha. Ka hoba le dira tse mmalwa.

Moferefere o mane boporesidenteng ba America dikgethong tsa 2016. Hillary Clinton hone ho tshepuwe yena hore otla fenya.

Rekeke ra tshepa mehlodi ya ditaba.

Empa Hillary ahlolwa "moshemane ya senang tsebe" Trump ya neng ele monka karolo empa asena monyetla ahlola.

Hobaneng ha a ile ahlola?

Hobane ane a ile atshepesa hore otla aha botjha Jerusalema jwalo ka motse moholo wa Israele kaho tlosa ntlo ya bonqosa ya America Jerusalema.

Hang hape re shebane le phoso ya hose hlokomele Mangolo.

ISAIAH 11:12 Mme otla beha hape sebakeng, mme otla kopanya molahluwa wa Israele, mme akopaye Bajude hotswa kgutlong tse nne tsa lefatshe.

Leha reka etsang feela boporofeta boya phethahala, empa ka boinehelo bo boholo.

Empa re hlokomela hore Modimo Omaemong afeng lea feng feela?

Qaleho ehlokahala ha jwale.

Diketso tsa motho ditlisa pherekano.

Leano la Modimo lea bonahala kamehla yohle.

Moshe ene ele mmolai, empa Modimo wa mosebedisa.

Ho teng nnete botebong batsohle.

Re lokela ho tseba nnete ya Bibele ka botebo.

Haeba re fosa seo, retla salla Matshwenyeho a Maholo.