Kereke ya Mengwaha - Efese, Mongwaha wa Pele, 33 AD-170 AD

Kereke ya pele etswetswe ka semoya, hose motho ya itshunyatshunyang ka phapusing eka hodimo. Moya o Halalelang wa theohela hantle feela hodima hlooho tsa bona. Ke tsela eo Kereke ya Selekane Sesetjha e ileng ya tswalwa ka teng.

Diketso 2:1 Ha letsatsi la Pentakonta lese letlile, bale nqa ele nngwe bale moya ole mong.

2 Mme hang ha utlwahala modumo omatla hotswa Lehodimong, mme wa tlatsa ntlo yohle eo baneng badutse ho yona.

3 Mme ha bonahala malakabe a mollo akang maleme, mme adula hodima hlooho tsa bona.

4 Mme batlala Moya o Halalelang bohle, mme baqala ho bua ka puo disele.

 

 

Dikandelara tse supileng diemetse pale ya kereke ya lemo tse 2000. Kereke ya pele ebile ya Efese e ileng ya qala ka tsatsi la Pentecost moo Modimo Aneng Ale hara dikandelara tseo. Kereke ena ya pele ene enepahetse haholo. Ene ele mohlala ho tsohle, mme ele mahareng a mohopolo wa Selekane Sesetjha. Ntho enngwe le enngwe eneng efapane le yona ene ese yona. Ho tsamayeng ha nako. Nomoro tse nne tsa karohano difumanwa hape ho Diabolosi. Satane ke moqadi wa karohano ya Bakreste.

Hare lateleng mohlala wa morena Josiase.

II DIKORONIKE 34:1 Josiase one ale lemo dirobedi ha aqala ho busa, mme abusa Jerusalema ka lemo tse mashome amararo.

2 Mme aetsa selokileng mahlong a Jehova, mme atsamaya tseleng tsa ntatae Davida, mme aseke aya ka tsohong le letona kapa le letshehadi, leha ele le letshehadi.

Seo Modimo A ileng Aseetsa ka kereke ya Pentecost, O ile Aseetsa leha Ane A tlotsa tempeleng ya Solomone ka mollo leka matlahadi.

II DIKORINIKE 7:1 Jwale ha Solomone aqetile ho rapela, mollo wa theoha Lehodimong, wa tjhesa mahlabelo a aletareng; mme kgalalelo ya Modimo ya tlala ntlo yohle.

2 Mme baprista bahloleha hokena ka tlung ya Jehova, hobane kgalalelo ya Modimo ene etletse ntlo yohle.

Empa Bajude bane ba nale boprista ba Aarone kelello ya botho ba ho kgetha moetapele wa motho ka hodima phutheo. Batho bane ba lokela ho rapela Modimo ka yena. Ka tsela eo seo sene sesa thuse hohang. Ntho enngwe le enngwe eo e itshetlehileng ka motho ediphoso. Modimo qetellong Ahahola lesira la Tempele nakong ya thakgiso ho bolelang hore oka kena feela ka bowena ka hare ho Tempele ho sebeletsa Modimo se ileng sa hloleha ka lemo sa AD 33. Empa batho bao ka menahano efokolang ba nna batswella jwalo, bakeng sa maphelo abona ka bofokodi boo. Banna batswella ho laola Bajude, banna batswella hoba thetsa jwalo, ho fihlela Modimo A heletsa Tempele ka lemo sa AD 70, mmoho le bona hofihlela Modimo Afetola dintho ka Selekane Sesetjha.

Haho lokele hore hobe le moetapele wa motho mahareng a Modimo le batho.

Modimo O tlotsitse bohle ka boprista, empa hao lebella morao kwana nakong ya baapostola. Jwalo kaha moetsadibe a sokoloha, le yena ofetoha hoba karolo ya boprista. Ka tsela eo hone hose Mokreste ya emelang emong mahareng a Modimo. “Hlokomela tsela eo bakreste bana baratanang ka teng” ene ele puo ya bahetene. Mokreste one aka kgona ho ema mahareng a mohetene le Modimo, ho mosupisa Modimo. Empa a moetsadibe a sokoloha, baya lekana bokresteng.

I PETEROSE 2:9 Empa le moloko okgethehileng, bopritsa bohalalelang.

Boena boya lekana. Reka ithuta haholo ho ba bang. Haho ya moholo ho emong.

I PETEROSE 2:17 Hlomphang bohle. Ratang boena.

I PETEROSE 5:5 Ha jwalo, emonyane, ahlomphe emoholo. Hahole jwalo, hlomphanang, mme le apare boikokobetso: hobane Modimo Ohloile boikgohomosa, mme oneha mohau ho baikokobetsang.

Ikokobetseng kaho amohela Mangolo. Hare leke ho iketsa batsebang, re mpa re hlahisa Mangolo. Haeba onale mpho ebetere ho nale ba bang, Modimo O oneile yona. Ka tsela seo hase o etse ya betere ho nale ba bang. Oba betrre ka ho ikokobetsa. Eng kapa eng eo o eneilweng ke Modimo, O lebeletse hore o esebedise bakeng sa hothusa ba bang, eseng ho laola ba bang. Kaho lekana, oka dumela Mangolo, hang feela ikokobeletse tlasa ona, hosa kgathaletsehe hore lebaka ke lefeng.

Ho fate tse pedi tsa morara tse holang ka hare ho Kereke ya Bakreste.

Seseng ke ho dumela Jesu leho dumela Bibele eseng ka mohopolo wa ho laola batho. Tokoloho ena yaho sebeletsa Modimo ka Bibele leho ya ka letswalo le phodileng. Etletse dibakeng tse fapaneng, mme eshwa kae kae. Hangata, jwalo ka barapedi ba 7000 ba ileng basebeletsa Modimo ka sekgukgung ka nako ya Elia, sena ene ele patilwe. Hobane bane bahloriswa. Empa leha ene ekaba lebaka keng, hone hole teng baneng badumela ka Mangolo. Empa hangata bana bane basa bonahale, kaho ikokobetsa ba ipatile baya Thabeng ka nako tsohle.

Eseng tlasa taolo ya motho, leha ele ho kwetliswa ke motho, bane balatela Mangolo.

Sefate sena sa nna sa hola leho phatlalla. Bane bakopanela ka kerekeng, empa base "karolo" ya kereke eo bane ba batla Jesu mme balaolwa feela ke Bibele, leha hole jwalo bane ba ikutlwa eka haba batlehe. Bane bahloka boikemelo, mme bakgthatswa ke Mangolo. Yaba badumela Bibele hae bolela seo, eseng hobane motho a bolela seo. Bane ba ikutlwa basa potholoha taolong ya motho, haholo holo ka taolo ya motho. Haho Monyaduwa ya dumella hore hobe le motho mahareng a hae le monna wa hae. Haho mosadi ya batlang ho laolwa ke banna bana bohle ntle le wa hae, aka mpa a etsa seo monna wa hae areng aseetse. Ka tsela yona eo o lokela ho ikokobeletsa Morena Jesu Kreste.

BAROMA 3:12 Batswile bohle taolong, hoba mmoho ha bona ke tshenyo ya nako; haho lea mong ya etsang ho lokileng, tjhe, leamong.

JEREMIA 17:5 Hoitswe ke Morena; ho rohakwe motho ya tshepileng motho emong, mme ele nama letsohong la hae, le eo pelo ya hae etlohileng ho Jehova.

Ha baetapele ba Bakreste, batlosa mahlo a bona ho Modimo. Ebe re nahana hore re sebeletsa Modimo, empa haele hantle ntle re rohakilwe. Thohako ekgolo emongwaheng wa hoqetela, nakong ya jwale, keha Matshwenyeho aqala. Ebe ke hona re hlokomelang hore re rohakilwe. Ebe sefate seseng sea kena ka hare ho kereke. Baetapele ba batho batloha ho Bibele ebe mehopolo ya bohlale ya bona enka sebaka. Sefate sesele, mme ba bolelle seo ba lokelang hose dumela. Satane otla leka ka hohle ho laola batho, aba bolelle seka thoko ho Selekane Sesetjha. Boitshireletso ba bona ebe boitshetleha ka kereke, ho nale hoba ho Kreste. Kajeno bafeta 45,000 bafapane ka ditumelo, mme ba bolela hore ba nepile kaofela, empa kaofela bafoufetse. Kereke ya Roman Catholic ebonahala ele ya kgale haholo. Eqhosa ka taba eo. Batho ba ikokobeletsa baetapele ba batho, jwale ba bitswa Pope, leha osa dumellane le sebolelwang ke Pope.

Bobedi fate tsena tsa morara dinka sebaka hara kereke tsa Bakreste. Taba eba ethabisa batho bana haholo. Bakgathalla dikgutsana, bahlolohadi, le bafutsana. Tsela tsa bona ha diafapana hohang, tshisinyeho tsa lefatshe, dikotlo, dintwa. Bafana ka ditjhelete, diphahlo, kapa nako. Ka tsatsi le leng baapostola ba ile baetsa seo kerekeng ya pele, mme Selekane Sesetjha se ile sa sibollwa, yaba baapostola balesa seo. Ba ile baleka ho sibolla kereke mme seo sa seke sa sebetsa, mme seo sengodilwe ka hare ho Selekane Sesetjha. Kaofela le baprista ba bolokehile, tsela ena ya boena enale boprista ba Aarone ho banna baitseng. Jwalo ka Johanne Mokolobetsi, bareri ba lokela ho bontsha batho Lentsweng le ngodilweng, eseng ho bona.

JOHANNE 1:35 Yare tsatsing lehlahlamang Johanne aema, mmoho le barutuwa ba hae babedi;

36 Mme alebella Jesu ha atsamaya, are, Bonang ke Konyana ya Modimo!

37 Yaba barutuwa ba hae baya moutlwa, mme balatela Jesu

Haeba motho emoholo abua, mme olokela ho nka mantswe a hae. Ho ntho ele nngwe eo o lokelang hoetsa keho latela Jesu ka hare ho maqephe a Bibele. Empa moo holeng kganya, hoboela hoba le seriti. Diabolosi o leka ka tsela tsohle hoka fokotsa matla a tshebeletso tsena tse hlano. Hoya ka Sataneho lokela hore hobe le emong mahareng a hao le Lentswe. Tshebelets tsena tse hlano, hang feela ha dika amohelwa jwalo ka hlooho ya kereke, batho batloha Mangolong. Hang ha Bakreste batloha Mangolong baya lahleha, mme baiketlo, lehola lea jaleha mahareng a Lentswe la Modimo. Ho bobebe hoka dumellana le moetapele, ho nale ho hanana le yena. Hao dumellana le yena, o oetsa hore otume. Haosa dumellane le yena, oetsa hore o ikutlwele osa batlehe. Ka tsela eo ore busa ka maikutlo, eseng Lengolo.

Tumelo ya bahedene enale boprista ba profesinale.

Alexander Emoholo, ka phitlelo tsa hae, one a ikemiseditse ho busa botjhabela, hoba modimo bophirima. Botjhabela, moo Kaine a ileng a leba teng, ho rapela babusi bateng. Sena ene ese botjhabela. Alexander ebile motho wa pele wa bophirima hoka busa Greece mme a amohelwa ke Egypeta jwalo ka "mora wa modimo". Modimo wa bona ene ele Amun Ra, ka baka la katleho ya hae. O ile a hapa Persia, aleba Afghanistan, ka sehloho sa polao ya batho, basadi, le bana, lebohlale ba hae ba ho nyala moradi wa mmusi ya matla wa sesole sa Afghan, yaeba monna ale mong feela wa hohapa Afghanistan. Yaba o ipitsa "modimo", esita leho balatedi ba hae botjhabela. Leha Magerike a botjhabela a ile aba kgatellong yaho morapela, ha akaba aleba bophirima. Ka lemo tse nne tsa puso ya hae, o ile ashwa ka tsela emakatsang mane Babylona. Jesu, eo eneng ele Mora wa Modimo le Modimo ka Boyena, obile le lemo tse mohlolo tse tharo le halofo tsa puso ya Hae. Ka tsela eo Alexander o ile a ipolella hore ke modimo, hobane a ile atsebahala bophirima kaho hapa Greece ba morapela jwalo ka modimo, sena sa kgaola tshiu tsa hae ka lemo tse nne. Okeke waeba mohlo hofeta Jesu Kreste. Haho motho yaka lekanywang le Jesu, ka baka la seo motho aka kgaolelwa ditshiu tsa bophelo. Modimo ha Abatle hoba tlhodisanong le motho. Rona batho re fatshe haholo. Meloko emene ya bagenerale ba Alexanderbaile banka maemo a hae, empa bahloleha ho hapa bophirima, leha hole jwalo banna ba bolela hore baka nka sebaka sa Alexander. Mohopolo oo o ile wa nka maloko amane a hae mme bantse bahloleha, ntle le motse wa Pergame. Ha Cyrus ahapa Babylona boprista ba bohetene ba Babylona ba balehela Pergame tlasa boprista ba Pontiff ya neng a bitswa Attalus. Kamora lefu la Alexander, mogenerale wa Lysimachus abusa Pergame, mme abolela haele modimo jwalo ka Alexander. Mmuso wa Pergame wa hola. Ha Lysimachus abolawa, moprista emoholo wa Babylona wa Pergame afetoha morena, mme abile abolela hore ke morena, jwalo kaha Lysimachus a ile a etsa, mme mola wa Attalid wa marena wa tswella. Medingwana ena ya batho ya tswella jwalo.

Jwalo ka Alexander banna batswella kaho batla setumo. Diphoso tse kgolo tsa bona, ka bohlale baho hlalosa. Mehopolo ya bona ya bohlale ba Babylona, mme diphiri tsena kamora tsohle, diile tsa newa Rome ka 133 BC ha morena w hoqetela wa Pergame, Attalus III, ashwa. Diphiri tsa Babylona tsa dula le bahedene, empa dine disa bonahale ka baka la Rome hone hose moprista emoholo kapa Pontiff ya ileng ahapa setumo. Yaba Julius Caesar aqala antsha tjotjo bakeng sa hore Pontiff wa diphiri tsa Babylona ka 63 BC mane Rome. Kobo ekgahlisang ya Pontiff, ya nna yaba meketeng ya Babylona, banehana meqhaka yabo boprista ba baholo. Tlasa botumo ba Julius Caesar, hoya ka melao emeholo ya Roma, diphiri tsa botjhabela ba Babylona tsa fumana matla. Motse wa Pergame wa nyatsa Caesar ka 29 BC, kamora lefu la hae. Ka tsela eo Julius Caesar aqala aba monna wa pele wa ho rapelwa Roma jwalo ka modimo. Tlhaku tsa hae ele, J C, etshwana hantle lea Jesu Kreste. Mora wa mothoduwa wa kgaitsedi ya Caesar Augustus amohlahlama. Mmusi Augustus one arapelwa jwalo ka modimo Pergame ha asa phela. Mokgwa wa moetlo wa bahedene, ho tloha ele Pontiff wa diphiri tsa Babylona, afiela ka tsela tsohle tsa bahedene. Ka lemo sa 400 AD, mobishopo wa Roma anka sekola sa hoba Pontiff, eleng seetsa hore Pope moprista emoholo wa diphiri tsa Babylona. Diphiri tsa Babylona ka tsela eo tsa kena kerekeng ya Roman Catholic, ho mofetolela ho Babylona. Kereke ya Roman Catholic jwale ese enale moprista emoholo ka hare ho kereke, jwalo ka bahedene.

Satane asusumetsa kereke ya Roman Catholic ho tlotsa baprista hodima batho, eleng seetsang hore kereke ya Roman Catholic ekgutlele bopristeng ba Aarone ba Selekane Sakgale. Yaba bantlafatsa bobishopa kahodiuma baprista.

Leano la kereke ya Roman Catholic la latela Mmuso wa Roma, ka alemong bishopo ya laolang motse kaofela.Mobishopo wa motsemoholo, eleng sebitswang metropolitane kajeno, bathabela tokelo tse itseng tsa bobishopo ba profinse. DiMetropolitane yaeba arekabishopo ya busang bobishopo ba profense. Hoya mane lemong tsabo 700 AD BoCardinale bahlehella kahodima boarekabishopo. Ho bolelang hore yaeba pusonotshi ya Pope ya nang le matla hodima mokgatlo ohle. Mokgatlo wa hola ka matla, empa ha hlahella manyala akereke haentse ehola, yaba papale ewela matsohong abona, ba ileng bahatella hofihla mane ho Keresemese, mme bahloleha ho lokisa seo. Kereke emahareng ya Roman Catholics, se lebisitseng pusong ya Roma, sena seile saba sa wela kerekeng tseo eseng tsa-Catholic diphiri mahareng a kereke le Modimo. Hang feela ha motho abatla hoba moetapele eba ntho eo, ka tsela eo “modisa”, ohlahella hang feela Selekaneng Sesetjha, eba ha aphehiswe hohang feela. Bobishopo baba kahodimo ho badisa metseng. ebe boarekabishopo lebo bapatriakere hamora ha mokgatlo ona ontse o hola. Ho nale hore kereke etsamaiswe ke baholo, eba tlasa motho ale mong. Tokollo ya moya hae sebetse hohang feela.

Modimo O laela Bajude hore baikgethe ho meloko emeng. Bajude bane ba ile babitswa hoya ka Buka. Hone hose bodumedi le bobong boneng bole Bukeng eHalalelang. Bakreste bao bane badula ka botebo Lentsweng Selekaneng Sesetjha, mme bahodisa Lentswe, bane basa hlokomelehe. Sena sebolelwa ke pale ya kereke. Ho babang Baditjhaba, bane bakgahlwa ke tsela ya Bajude, ka Modimo OMong. Hobane Baditjhaba bane badumela ho trinity. Ka tsela ejwalo taba ena ya Bomodimo yaba arohanya ka lehare, hontse hole jwalo le kajeno. Bajude bane basa kgethwa ka toka. Sena se ile saetsahala ka thato ya Modimo. Mme rona batho ha rena boko bakeng sa Modimo. Phoso ena ya kereke ya pele ene ele hose ikokobeletse Melao ya Modimo. Bane basa tshepe puso ya Moya o Halalelang. Bane ba batla boetapele ba motho. Empa sefate sa nnete sa morara sehatella nneteng ya Modimo. Bibele efetoha kompase ya bona, eba bolella hore ba lokela ho leba hokae. Taba ya pale eitshetleha ka thuto ya Bibele, mme Diabolosi o etsa sekgahlano le seo.

Kereke ya pele ene e arolelana dintho, mme baarolelana ditjhelete. Diaparo dine diaparwa hofihlela difela. Diaparo tse ding tse setseng ho wena one odifa bahlokang. Ntho dine diarolelwana. Maphelo abona ane a lokile. Kreste ha Aya dia feela lebota mahareng a motho le Modimo, hape mahareng a batho.

Bakreste balokela ho shebana le nnete. Empa kgatello ehodima bona. Qose eba arohantse, hoo e entseng lebota mahareng abatho. Mme phula ya bonngwe ba Bakresete eqadile moo, jwalo ka banna le basadi ba mashwela tumelo. Kereke ya pele ene ese makwala. Haho yaka kena ntle leho etellwa pele ke Modimo. Maemo abona ane ale hodimo haholo. Dikgwehlo tsa bona le tsona ka tsela eo feela.

DIKETSO 5:13 Mme hoseke haeba motho feela yabang leloko: empa batho bane balokelwa ke seo.

Ena ene ese kereke eneng e iketla hohang feela. Phatlalatso ya Bokreste ene ele ka tsela eo. Modimo One Asedisa tsela ya Hae, eneng esa itshetleha hodima mokgatlo. Tshwarelo ya dibe, jwalo ka Mopholosi Jesu Kreste, bane batshwasehile teng, mme batshaba hoshwa. Bane ba ipoloka hole le sebe bakeng saho batla Modimo. Sena seba neha kgotso.

Kolobetso ene eba karohano le sebe ho inehela ho Modimo.

DIKETSO 2:38 Yaba Peterose ore ho bona, Bakang, mme le kolobetswe emong le emong Lebitsong la Jesu Kreste tshwarelong ya dibe mme letla newa Moya o Halalelang jwalo ka mpho

39 Hobane tshepiso eo ke ya lona, le bana ba lona, le baleng hole, le batlang ho bitswa ke Modimo.

Peterose one anale senotlolo sele seng feela saho kena Lehodimong. Senotlolo seo ene ele pako. Bakang mme le lese dibe, mme le kolobetswe Lebitsong la Modimo. Jehova wa Selekane Sakgale, Mabitso amang amangata a Hae, jwale ofetohile motho, mme re lokela ho Motseba ka Lebitso la Motho, Jesu Kreste.

MATTHEU 16:19 Mme Ketla (Jesu) o neha (Peterose) senotlolo sa Lehodimo: mme seo ose tlamang lefatsheng ketla setlama Lehodimong: kapa seo ose lokollang lefatsheng ketla selokolla Lehodimong.

Peterose olokollotse tsela ya hotswa sebeng ha Monyaduwa, hore reka kena feela ka Lebitso la Jesu Kreste. Nakong eo Johanne Mokolobetsi one abutse ya hae ya pako. Johanne Mokolobetsi pele atseba Mopholosi. Kolobetso ene ele ponahatso ya lefu, lepato, le tsoho. Sena sene sesoka seetsahala nakong ya Jesu ha Johanne asa phela.

BAROMANS 6:3 Ana ha letsebe, hore bongata bao re kolobeditsweng ka Lebitso la Jesu Kreste re kolobeditswe lefung?

4 Ka tsela eo re patilwe lefung la Hae: jwalo kaha Kreste A ile A tsoswa ke Ntate, le bophelong retla lokela hoba jwalo.

5 Hobane re jadilwe le Yena lefung, mme retlaba jwalo ka Yena le tsohong:

Ho bolelang hore Peterose o ile asebedisa senotlolo, mme akwala kolobetso ya Johanne ya kolobetso haesa sebetsa, ebile ntho ya nakwana.

Hone hole thata hoka utlwisisa thuto ya Paulose, ya neng a inehetse ho baapostola bakeng sa Baditjhaba. Ka tsela eo Paulose, jwalo ka lenqosa bakeng sa mongwaha wa kereke wa Efese, ohlalosa seo Peterose ase entseng, ka baka la hore hape kolobetso ya Johanne ene elokolla ya Peterose.

DIKETSO 19:1 Mme hoya etsahala, hore, nakong eo Apollose ale mane Korinthe, Paulose afeta ka lebopong leka hodimo ho Efese: mme afumana ba bang ba barutuwa,

2 Are ho bona, na lese le fumane Moya o Halalelang esale le dumela? Mme bare ho yena, hare tsebe hakalo ka Moya o Halalelang.

3 Mme are ho bona, Athe le kolobeditswe ka tsela efeng? Mme bare ho yena, ka kolobetso ya Johanne.

4 Yaba Paulose ore, Johanne okolobeditse hantle, are batho babake, hore badumele ho yatlang, eleng, ho Jesu Kreste.

5 Haba utlwa sena, ba kolobetswa Lebitsong la Morena Jesu.

Barutuwa mane Efese bane ba kolobeditswe ka kolobetso ya Johanne. Paulose one are ho bona haele hantle ntle, “Haebe lesa kolobetswa ka kolobetso ya Peterose ‘Lebitsong la Jesu Kreste’, jwale haoya kolobetswa, mme o lokela ho kolobetswa hape”. Ena ke karolo ya thuto ya baapostola ele ho lokisa.

BAKOLOSE 3:17 Leha ekaba keng feela eo le etsang ka lentswe kapa diketso, le seetseng tsohle ka Lebitso la Morena Jesu, lentse le leboha ka Yena Ntate.

Kolobetso ke boinehelo ka metsing ha motho, mme mantswe a Peterose abua l;e motho hore a koobetswe. Ka tsela eo Lebitso la Morena Jesu ke la bohlokwa. Empa, esala pako ele ka Lebitso la Jesu ke senotlolo bakeng sa Monyaduwa, letla hlasela Diabolosi. Dikereke ditshaba ho bolela ka Lebitso la Jesu bakeng sa tswalo ya bobedi, moo Jesu Aqoswang ka hore ke moetsadibe empa ele Mopholosi, mme A laola maphelo a batho. Ebe Motho ka Lebitso la Modimo, Jesu Kreste, ebe tlhaselo ka Jesu ele Yena feela Mora. Ho bolelang hore Lebitso la Jesu Kreste letla tlosa kolobetso. Ya maemedi mme ekenelwe ke ya Lebitso la Jesu.

MATTHEU 28:18 Yaba Jesu Atswa Abua le bona, Are, Ke neilwe matla Lehodimong le lefatsheng.

Jesus is Almighty God.

MATTHEW 28:19 Eyang ke hona, le rute ditjhaba, leba kolobetse Lebitsong la Ntate, lela Mora, lela Moya o Halalelang:

20 Leba rute tseo Ke le laetseng tsona: mme, bonang, Ketlaba le lona, hoisa pheletsong tsa lefatshe. Amen.

Jesu Oneilwe matla. Habedi Are ruta seo. Jwale mona ho nale sephiri mona. Leba kolobetse ka Lebitso (bonngwe) la Ntate, Mora, le Moya o Halalelang.

Haeba ele batho ba bararo, etlaba Lebitso la Hae ke Jehova. Lebitso la Mora ke Jesu. Moya o Halalelang haona Lebitso. Ho bolelang hore re nale Mabitso amabedi feela. Sena hasea loka. Ho fetella, Jesu Oirse Lebitso bakeng sa batho bana ba bararo. Sena hase kgonahale.

"Trinity", "boraro bonngweng", "kapa ntho ekang eo", mme "ntho etshwanang" ke puo ya bohlale ba Segerike, eseng ba Bibele.

Ka tsela ejwalo Peterose ahlokomela botlalo ba Modimo ke Kreste.

BAKOLOSE 2:8 Hlokomelang le seke la thetswa ke motho ka bohlale, kamora meetlo ya batho, ka dipheletso tsa lefatshe, eseng kamora Kreste.

9 Hobane Botlalo bohle ba Bomodimo bodutse ho Yena ka Nama.

Ntate ene ele Moya oka hodimo ho Bajude. Moya Ona Otsamaya kaho Kreste ka Nama, eleng seMoetsang Emmanuele, Modimo kaho rona. Motho eo ene ele Mora. Moya oka ho Yena ele Ntate.

MATTHEU 1:23 Bonang, morwetsana otlana le Ngwana, mme otla tswala Mora, mme Otla bitswa Emmanuele, ke hore haho fetolwa, Modimo Onale rona.

Modimo kahodimo ho Bajude jwalo ka Ntate. Ebe le Bajude jwalo ka Mora, ho lefella dibe. Ebe ke hona ekaba Moya o Halalelang, A ileng Asiya Mmele, Akgutlela ka ho rona baetsaadibe.

JOHANNE 14:17 Esita le Moya wa Nnete; oo lefatshe lesa O tsebeng, hobane ha le Mobone, leha ele ho Motseba: empa lona lea Motseba; oka hare ho lona, mme Otlaba kaho lona.

Bakreste baetsa phoso ekgolo ka hore Peterose ho Diketso 2:38 one a hohlana le mantswe a Jesu ho Mattheu 28:19, mme bona badula mantsweng a Jesu ha Are. Empa Jesu Oitse lele Leng Lebitso la kolobetso, eseng maemedi. Ka tsela eo Bakreste haba tsebe Lebitso la Modimo, hobane haho Lebitso ho Trinity. Ba bile bahana senotlo sa Lehodimo pako ka Lebitso la Jesu Kreste leo Peterose ale sebedisitse ho bula Monyako wa kereke ya mongwaha. Ho leka ho lokisa diphoso tsa baapostola. Re lokela ho lokisa diphoso tseo. Kamora tseo tsohle, Ntate le Moya habaka bashwa. Ha baka bapatwa – Opata jwang Moya?— osakang wa tsoha bafung. Ka tsela eo kolobetso ebolela, lepato, letsoho ya Jesu. Botlalo bohle bone bole kaho Yena. Ene ele setopo sa Jesu se ileng sa epelwa. Jesu ke Lebitso la Motho. Ya ileng Ashwa jwalo ka rona, ele Motho.

BAROMA 6:3 Ana hale tsebe, hore bongata barona bakolobeditsweng ho Jesu Kreste re kolobeditswe lefung la Hae?

Bakreste bapele haholo Bajude, mme ka tsela eo baneng ba hlaloswa ele Bajude. Ka lemo tsabo AD 50 mmusi Roma Claudius aleleka Bajude Roma, mme Bakreste ba lelekwa mmoho. Sena sa bula tsela ya hore Bakreste baamohele mokgwa wa Roman Catholicism wa ho hana puso. Kamora seo Bakreste ba dumellwa hoka kgutla Claudius ashwa ka 54 AD, hone hole makala a mabedi a Bakreste. Ba babang bane ba latela thuto tsa Paulose, ha ba bang baile ba wela ho Roman Catholicism. Ebile lekala le tsebahalang Roma.

DIKETSO 18:1 Kamora tsena Paulose atloha Athene, mme aleba Corinthe;

2 Mme akopana le Mojuda emong ya bitswang Aquila, atswaletswe Ponto, hamorao atswa Italy, le mosadi wa hae Priscilla; (hobane Claudius one alaetse hore Bajude bohle batswe Roma:) mme atla ho bona.

Mmusi Nero aqala ho hlorisa leho tjhesa Bakreste ka mollo wa Rome ka 64 AD mme lefu la hae ka 68 AD. Bongata ba baapostola bane bashwele, kapa batlohile mabopong a mmuso wa Roma ka nako ya lefu la Nero. Nakong ya sehloho sa Nero sa qoso, ka 66 AD Nero alaela hore mogenerale Vespasian ho hapa Jerusalema, moo Jakobo wa moapostola abolauwe lemong tse ngata. Bakreste mane Jerusalema ba baleha. Hoya ka pale ya Bakreste, ba bang baile ba leba toropong ebitswang Pella. Sebaka sa hoqetela ke Jerusalema ka lemo sa AD 70 atlosa Kereke ekgolo hore enkelwe sebaka ke Roma. Sebolelang hore batla bapata diphoso tsa bona ka Bibele. Qoso ya kopanya Bakreste. Bane barapela ka sephiring batshaba ho qoswa. Phatlalatso ekotsi haholo. Kereke ya pele ene ekenela matlong. Ebile feela kamora 312 AD dikereke diileng tsa ikopanya. Sena ene ele nako ya qalo ya motsamao wa kereke.

KEREKE YA MONGWAHAKEREKE YA MONGWAHA WA EFESE

Ntho eo olokelang ho eetsang keho hopola motsamao ona wa … Bona … barapella matlong kapa meahong ya kgale. Bane ba nale nnete. Empa ene ese kgale haeba le meaho ya dikereke. … Baile banka qeto ya boetapele ba motho.

Motsamao wa ho qala wa Bakreste oqadile matlong. "Kereke" meaho ene esa hlokahale Selekaneng Sesetjha. Ho kopanya batho ka hara moaho ho lebisa pusong ya motho ka mong. Diabolosi o atleha kamehla leanong lena, haho mongwaheng wa rona. Otlisa sena hanyane. Ho qala kereke ya Efese, esa emeleng feela mongwaha wa pele wa kereke, empa hape le nako etlang, Paulose o ile abitsa baholo ba Efese motseng wa Miletus. Miletus ene ele motse wa pele wa hoka etsa seo, jwalo ka motse wa sejwale jwale. Ka tsela ejwalo sena sene seloketse Paulose hoka qala mongwaha wa Efese, mme kereke kaofela tsa latela.

DIKETSO 20:17 Yaba hotloha Miletuse aba romela Efese, mme abitsa baholo bakereke.

DIKETSO 20:27 Hobane ke leboleletse tsohle tsa Modimo.

28 Itlhokomeleng ke hona, le mohlape ohle, oo Moya o Halalelang o obeileng bodiseng ba lona, haoka fepa kereke ya Modimo, oo Ao rekileng ka madi a Hae.

29 Hobane ke tseba sena, kamora hore ke tsamaye hotla kgukgunela kaho lona diphiri.

30 Hape le hara lona banna, ba buwang taba tseo eseng tsona, hoka ikgulela setjhaba sa bona.

Boetapele ba botho bo mathata, “Ntatele” – Motho ka mong, jwalo ka hlooho ya kereke, eseng sehlopha sa baholo.

Hotswa Ematla Concordance:

“bohlokomedi” ka lentswe la Segerike episkopos eleng sebolelang ‘bishopo’.

Ka tsela eo baholo ke bobishopo ba kereke.

Hotswa ho Ematla Concordance:

“presbuterione” ke mmele oentsweng ka baholo.

Ka tsela eo presbytera, bookamedi, le bishopo ke lentswe le lengla baholo.

BAKOLOSE 1:1 Paulose le Timothea, bahlanka ba Jesu Kreste, ho bahalaledi bohle ba Jesu baleng Filippi, le bobishopo le mateakone:

Hone hole babishopo motseng wa Filippi. Bana ene ele banna bahlokomelang kereke. Peterose otiisa taba ya hore sehlopha sa baholo ke bona balokelang ho tsamaisa kereke. Peterose one aipitsa moholo, honale moapostola. One asa thswenywe ke taba ya mosebetsi wa hae. One atsepamisitse mahlo a hae hodima boholo, eseng motho ka mong, eleng seo sebatlwang ke kereke ya Roman Catholic hoka beha hlooho ya kereke, motho ebe mobishopo ya baprista. Sena ke boNikola – monna ya halalelang hodima ba bang.

I PETEROSE 5:1 Baholo baleng hara loka, bao keleng emong wa bona, le paki ya matshwenyeho a Jesu Kreste, le monka karolo mohlang a senolwang:

2 Alosang mohlape o hara lona mme leo lebele, lentse le nka lehlakore, eseng ka mano, empa ka thato; eseng kg taba ya leruo, empa ka mohopolo o nepahetseng;

Peterose ha are boshome keba modisa.

Hlokomela mosebetsi wa Paulose kamoo kereke etsamaiswang ka teng.

I BAKORINTHE 12:28 Mme Modimo Obeile ba bang ka hare ho kereke, pele baapostola, bobeding baprofeta, borarong baruti, kamora mehlolo, ebe dineo, ho thusa, ho laola, dipuo.

Ho tshebeletso tse tharo feela tseo ho bolelwang ka tsona. Baapostola bahlahisa nnete, mme ke tshebeletso ebohlokwa haholo eo. Pele baeshwa, thuto tsa bona dingodilwe Selekaneng Sesetjha. Hao bala Selekane Sesetjha, haele hantle ntle re bua le baapostola. Modimo Abua hantle le moporofeta, but empa moporofeta o latela thuto ya bona, moporofeta okhutlisa seboletsweng ke baapostola ka hare ho Bibele. Olokela ho dumellana le Mangolo.

Baruti borarong. Baruti ba fumana ditaba ho moporofeta, mme atiise sena ka Bibele, eleng se ngodilweng ke baapostola. Leha ele moporofeta, leha e;e moruti, yaka hananang le sengotsweng ke baapostola. Hlokomela: Paulose ha abue leha ele ka badisa mona.

DIKETSO 15:6 Mme baholo le baapostola bakopana mmoho bakeng sa sena.

Sena se nnile sa tswelapele. Re ntse re nale seo baapostola ba sengodileng eleng Selekane Sesetjha. Ka tsela eo ha baholo ba kereke ba bala Selekane Sesetjha ba bua le baapostola, ebe bantse ba botsa ho bona. Haho moo Selekaneng Sesetjha hothweng modisa ke hlooho ya kereke. Lentswe modisa le ile la sebediswa hang ele karolo ya tshebeletso feela. Haho Lengolo lereng Modisa ke hlooho ya kereke. Modisa ke karolo feela ya tshebeletso tsena tse hlano, sehlopha seo se laolang kereke.

I TIMOTHEA 5:17 Ha baholo ba nkuwe ele karolo ya bohlokwa, haholo holo taolong ka botshepehi.

Ka tsela eo baholo bohle hase bareri. Empa balekana kaofela ha bona. Peterose, moapostola, moholo ka boyena ha abua le baholo. Moholo, eleng karolo ya tshebeletso tse hlano, bantse ba nale hoka fana ka dikeletso ho kereke.

I TIMOTHEA 4:13 Ho fihlela ke kgutla, kgothalla ho bala, bakeng sa kgolo, to doctrine.

Jwae mona ho bonahala eka kgolo ke ntho ekgolo hofeta thuto, mme sena seka, mohlala, ho ohlokomedisa kapa keletso. Moholo emong le emong aka etsa sena, leha ese moreri. Kamora hoshwa ha baapostola, Modimo One Antse abatla sehlopha sa baholo hoka tswellisa kereke pele. Empa hanyane lentswe “bishopo” la qala ho hlahella jwalo ka hlooho ya kerek. Pale ena etswelletse ka mengwaha jwalo, ka tsela eo hobe le diphiri, bishopo kae kae a laole kereke. Tempele tsohle tsa pagane dinale monna ale mong, mopriesta, jwalo ka hlooho ya phutheo. Bakreste banna baamohela hanyane sena. Antioke ene ele motse wa dipale. Ignatius wa Antioke, ya ileng ashwa lemong tsabo 117 AD, abolela haele bishopo wa Antioke, mme abolela hore bishopo wa lehae o emetse Modimo, “Re lokela honka bishopo jwalo ka Modimo ka Boyena”.

Bishopo jwalo ka hlooho ya kereke ene ele mohopolo omotjha ho Bakreste. Ena ene ele tsela ya hontsha bongata. Sena sene sese Mangolong hore motho abe seo. Hoetsa motho hlooho ya kereke haho Mangolong, mme o molekanya le Modimo ke phoso. Bakreste, bakopana le phoso ena, ene ele ho rekisa bonikola. Bobishopo bane bankuwa jwalo ka presbyterine kapa baholo. Boprista ba Aarone mahareng a phutheo. Kereke ene e iketlile hodima diphoso. Bakreste haba tsotelle tumelo ya bona haba bone diphoso. Bothata bona ba mehopolo, empa haele hantle. Kamora nako, kaho labala thuto ya baapostola aboletse, (eka baiketlile ka Mangolo) dikereke diinehela ho monna. Jwalo kaha re nahana jwalo.

Ho kgetha bishopo hoba thata ho kereke. Fabian wa Roma o ile akgethwa mme abewa ke bona. Kereke enahana hore ke kgetho ya Moya o Halalelang. Empa nakong eo kereke eqalang ka 170 AD ene ele ntho etlwaelehileng ya bishopo jwalo ka hlooho hara motse. Presbytere e ile yaeba bishopo. Baholo bane bahloka mamello. Ranke kapa leemedi la hoba moetapele wa kereke. Kereke ya tshwana hantle mmuso wa Roma. Kereke ya dumella maemo hoe laola. Yaeba mokgatlo. Mokgatlo o laolwang ke melao, eseng o itshwareleditseng ka Morena Jesu, ka kamano ekgelohileng ekang ya kolobetso, tlhatsuo ya maoto, le bodumedi ba yona Mangolong. Roma ene enale barutehileng baetapele, mekgatlo yohle ene e angwa ke sena.

Kereke ya nna ya tswella mokgweng ya Roma ka tsela ya taolo. Mekgweng efapaneng ka ketsiso ya yona. Ka tsela eo hone ho hlokahala batho mahareng.

Ka 170 AD setjhaba sa lebella ho tswella ha baetapele, baneng baetella pele ene ele bishopo, le moemedi wa bishopo hara setjhaba. Setjhaba sohle yaeba karolo ya kopano ena kapa kereke ya Catholic (ka tsela ya Ignatius eleng wa pele ho sebedisa lentswe “Catholic”). Lekgotla la bobishopo le ile la bitswa mme bakopanela sena. Hanyane batloha Lentsweng.

Bobishopo ba busa bakeng se itseng, ka tumelo tse fapaneng. Bobishopo hamorao bafetoha balaodi. Balaola kopano mahareng a baofisiri, ka hara phatlallo ya kereke, mme yaba baetella pele kereke. Hape baithuta seseng ka puso ya Roma ebusang lefatshe, mme badumellana ka taolo ya Puso ya Roma kaho kenya taolo. Ntle leho kenya taolo ematla ebitswang "herase" etlaba tlholo. Sena ene ele howa ha taolo. Ho leka ho kopanya herase le puso, eleng setlang hoba jwalo ka tshepe, kereke ya hlahisa moferefere o moholo - bonikola kapa puso ya motho.

Kaho hlahisa sena, yaba Bakreste ba lokileng ba nahana hore bishopo olokela ho tshwara kereke, sena se siko Mangolong sa bonahala. Kganya ya pele ya baapostola ya nna ya thothofala.

Ereng Bibele ka Hlooho ya Kereke?

BAEFESE 5:22 Basadi, ikokobeletseng banna ba lona, jwalo kaha leetsa ho Morena.

23 Hobane monna ke hlooho ya mosadi, jwalo kaha Kreste ele Hlooho ya kereke: and he is the saviour of the body.

24 Ka tsela ejwalo kereke le yona eikokobetsa ho Kreste, le basadi le bona baikokobetse jwalo.

 

BUKA YA MENGWAHA ESUPILENG KGAOLO 5 MONGWAHA WA PERGAME THUTO YA BANIKOLA

Letle le hopole ke tswile Mongwaheng wa Efese ka lentswe leo, Banikola, ke lentswe letswang Seriking: Nikao seo sebolela ho hapa, mme Lao ke matla.

Banikola ehlalosa, "ho hapa ka matla". Jwale seo ke ntho empe haholo? Emp[e hobane Modimo ha Aka Abeha motho ho dihula kapele dipolotiking. Obeile kereke tlasa batlotsuwa, Banang le Moya, Banna ba Lentswe le phelang hoka hula kereke. Ha asoka eseng ho arohanya batho ka mekgahlelo ka hara boprista bohalalelang.

Ke nnete hore baetapele balokela ho halalela, ka tsela ya kgalalelo ekgolo. Hofeta moo, haho moo ka hare ho Lentswe moo baprista le baholo eleng bona ba mahareng a Modimo le batho, haho moo Lentswe le bolelang seo. Modimo O batla lerato lohle bakeng sa Hae.

Bonikola bo bolaya morolo ho arohanya batho hobaetsa basebeletsi.

Jwale thuto ena e ile ya qala le kereke ya pele. Hona ho bolela mantswe: 'baholo' (presbytera) kapa 'baokamedi' (bobishopo). Hoya kamoo Mangolo ahlalosang ho sehlopha se itseng sa baholo, babang baqala ka (Ignatius hara bona) ho ruta ka tsela ya bobishopo ya ho laola.

Jwale nnete ya taba 'moholo' ho bolela motho, jwalo kaha lentswe 'bishopo' ehlalosa mookamedi. Moholo ke motho. Bishopo ke ofisi ya motho. Moholo' otla dula ele mosebeletsi wa Modimo. Ke moholo, eseng hobane akgethilwe keka tlolo, jwalo jwalo., empa hobane Ale MOHOLO. Ohodile, okwetlisitswe, eseng ka mokgwa o itseng, ka boikemelo ka mokgwa wa kereke.

… Empa tjhe, bishopo ha aka ahlola le bopostola ba Paulosi, empa baile ka mokgwa wa Paulose nakong ya pitso ya baholo mane Efese ho Miletuse ho Diketso 20. Temaneng ya 17 ebolela, "baholo" moo temaneng ya 28 ba bitswang baokamedi (bishopo). Mme bobishopo bana, (ntle le tikatoko badula molebe ditulong) ohatella jwalo Paulose otiisitse taba ya 'balaodi' moo eseng baholo feela ba sebaka baetsang seo.

Hobona bishopo ene ele molaodi wa sebaka. Seo sene sele siko Mangolong leha ele paleng ya kereke, leha hole jwalo seemahale sa Polycarp seinametse setjhabeng.

… Hoka bokella kapa ho ikgetha, sena sene setlisa bohlola ba semoya.

MONGWAHA WA KEREKE YA PERGAME - BUKA.YA.KEREKE YA MENGWAHA CPT.5

Seo kese etsahalang mongwaha le mongwaha. Modimo opholosa batho. Batswa ka madi, bahlwekiswe ka Lentswe, batsamaye ka hare ho metsi a kolobetso ya Moya o Halalelang; empa hoise ise bafole babe fofo baipokelle mme baiketsetse lebitso, mm baipokelle. Ebe habasa laolwa ke Moya wa Modimoka sebopeho sa borapedi. Bashwele. Eba base ele baiketsotso mme hahosana bophelo ka hare ho bona.

TSHENOLO 2:1 Ho lengeloi la Efese ngola taba tsena; Taba tsena dibolelwa kea tshwereng naledi tse supileng tsohong le letona, ya tsamayang hara dikandelara tse sipileng;

Paulosi obohlokwa jwalo ka lenqosa kapa lengeloi la mongwaha wa kereke ya Efese. Empa pele re bua ka naledi ena, Jesu ore hopotsa hore ho naledi tse tsheletseng, mme kaofela bosupa batsona dinale matla atshusumetso.

MATTHEU 26:64 Jesu Are ho bona, lere: empa Nna kere ho lona, Letla bona Mora Motho adutse letsohong le letona, mme atla ka maru.

Leha hole jwalo ebile emoholo kerekeng, mme kaofela ebile batho ba baholo, ho tshwaneng le Jesu ke naledi feela letsohong la Hae. Ho bolelang o moholo ho bona bohle. Kgalalelo ena ehlahisa tsohle. Naledi ekganyang ehlahella Lentsweng, seo eleng sona nnete, jwalo ka Jesu, Letsatsi la toka, le tjhaba maphelong a batho.

MALAKIA 4:2 Ho lona batshabang Lebitso laka Letsatsi la ho loka letla letjhabela; mme letla tswela pele, le hole jwalo ka manamane.

Ke seo lenqosa le lokelang ho sebolela Lentswe la Modimo, ka yona tsela eo Johanne Mokolobetsi a ile a supisa barutuwa ba hae Jesu.

JOHANNE 1:35 Tsatsi le latelang ha Johanne a enale, barutuwa ba hae babedi;

36 Yaba obona Jesu Aetla, are, Bonang ke Konyana ya Modimo!

37 Yaba barutuwa ba hae baya moutlwa, mme balatela Jesu.

Tebello ene ele ho lenqosa la pele eleng Paulose, jwalo kaha ane anale boikarabelo bo boholo. Mme haho motho yaka phehisanang le Paulose.

BAGALATA 1:8 Empa leha, ele lengeloi letswang lehodimong, lerera enngwe evangedi esa tshwaneng le ena eo ke ererang, lefetohe thohako.

9 Jwalo kaha ke boletse peleng, ke boetse kea phatha hape, Haeba motho emong aka rera enngwe evangedi ho nale ena eo ke ererang, motho eo afetohe thohako.

10 Hobane ke tseba tshusumetso ya batrho, kapa ya Modimo? Kapa ke hloka ya batho na? Hobane hola ke thabisa batho, ene etlaba hore hake mohlanka wa Kreste.

Paulose one asa thabisi baetapele ba batho. Ene ele Lengolo kapa haho letho.

Jesu ale Mong Otsamaya hara dikandelara. Eseng motho.

Lenqosa ka leng le tshusumetsong ya mongwaha wa lona. Jesu O okameditse mengwaha yohle esupileng. Ka tsela ejwalo leqosa ka leng le supa Jesu, hobane Jesu ale Mong o okamela tsohle.

Lenqosa ke popnahatso ya moo ho uwang teng. Pheletso ke Jesu, Eo eleng Lentswe le ngodilweng. Boitsebelo ba hao ho Jesu jwalo ka Morena le Mopholosi wa bophelo ba hao, boatametsa tatelong ya Bibele engodilweng, le popnahatso ya pheletso ya hao. Seo ha sea itshetleha ho kereke ya hao.

BAFILIPI 2:12 … sebeletsang pholoso ya lona ka tshabo.

Haho sehlopha sa pholoso. Pholoso ke kopano ya motho le Modimo. Ena ke temana ethabisang haholo.

BAROMA 14:12 Ka tsela ejwalo emong le emong wa rona aikarabele ho Modimo.

Kereke ya hao eka ositisa empa ekeke ya o isa Lehodimong. Wena ole mong otla ikarabela ho Modimo. Yena ke Moahlodi ka Lentswe, eseng ka dikhoutu tsa motho.

JOHANNE 12:48 Ya Ntatolang, mme anka mantswe abatho, onale ya moahlolang: lentswe le buile, lona letlang ho moahlola ka tsatsi la hoqetela.

Mesebetsi ethata eba ka hare ho kereke.

DIKETSO 17:10 Yaba hang feela baena baromela Paulose le Silase ka phirimana ho leba Berea: bafihla bakena senagogeng sa Bajude.

11 Bana ene ele batshepehang mane Thessalonike, baneng ba amohela Lentswe ka mehopolo yohle ya bona, mme ba batlisisa mangolo letsatsi le letsatsi, hore ntho tseo difeela dile ka tsela eo na.

Bane ba batlisisa sohle sengodilweng. Hore haho diphoso tse nyenyepetseng ho badumedi na. Bane bathabela hoka batlisisa Mangolo.

TSHENOLO 2:2 Ke tseba mesebetsi ya hao, leho hore osebetsa ka matla, le mamello ya hao, le tsela ya hose mamelle bao eseng ba nnete: mme olekile bao baipitsang baapostola, mme ese bona, mme ofumane hore baleshano:

Kereke ene eqadile hantle. Ka mafolofolo, mme basa bale phahello. Bane basa tshabe maemo. Basebeletsa Evangedi, mme ba nale mamello. Balahlelwa mameneng a ditau hore diba hahole, mme pagane ene ehlolwa ke tsela eo ba binelang Morena ka yona, leha ka nako enngwe pina tsa bona dine dikgaolwa ke seboko sa mahlomola. E ne ele batho mme ba bolawa. Mapagane ahlokomela hore medingwana ya bona haena thuso hohang feela. Mme bahalaledi bana ba matla bahlokomela seo nako le nako. Lentswe tshebetso le bontsha hokgathala ka hlakoreng le leng. The Bane basebetsa ka matla ho batlisisa Bibele hore ke Bonnete. Empa bantse bahlokomela ka matla. Ene ele taba ya ho dumela dikhoutu tsa baholo ka Lentswe, kapa ho dula ho Lentswe. Bakreste bapele bane bale sedi haholo. Bane badumela feela seboletsweng ke baapostola. Mantswe ana ane a aha Selekane Sesetjha. Ha baapostola baeshwa, Bakreste badumela Selekane Sesetjha. Ha mang kapa mang ane akeke adumela Selekane Sesetjha ene eba mathata, bane ba mmitsa raleshano.

Qoso ya eketseha hodima bona, leha ene ele kae feela moo bafellang, bane baruta sengodilweng ke baapostola, ka tsela eo Lentswe la phatlalla, mme la hola leho etsa selekane le Jesu eleng seileng sa Moetsa Hlooho ya Kereke. Bareri bapele bane bale sedi haholo. Haone obolela seboletsweng ke baapostola one o amoheleha. Empa ho bolela sefapaneng le seo, one ole leshano. Hone hose letho mahareng.

Hobane ho Bakreste bapele Jesu ene ele ntho ya bohlokwa, mme Lentswe la Hae ene ele Nnete. Jwalo ka Monyaduwa ha a ikokobetsa ho Monna wa hae. Hone hose motho yaka babolellang seseng. Tiiso ya lentswe ka leng ene ele Bibele. Hobane Bibele ene ele Jesu, ka Sebopeho sa Lentswe.

BAEFESE 5:31 Ka baka leo monna otla tlohela mmae le ntatae, mme akgomarele mosadi wa hae, mme babedi batlaba nama ele nngwe.

32 Sena ke sephiri se seholo: empa ke bua sena maelana le kereke.

33 Le lona ka tsela ejwalo ratang basadi ba lona jwalo kaha le ithata; mme mosadi le yena ahlokomele monna wa hae.

Kereke ya pele ene esena taba le maemo abaetapele ba batho. Hang feela hao rata Jesu, haho monna yaka otlosang ho yena. Ke temana tsa Bibele feela otlang bokong.

TSHENOLO 2:3 Mme omorolo, onale mamello, bakeng saka osebetsa ka matla, mme hao kgathale.

Kereke ya pele ene eitshetlehile temaneng tsa Selekane Sesetjha. Mme basebetsa kamatla ho boloka Lebitso la Jesu. Bajude ba Selekane Sakgale bane basa dumele hore Modimo O Moholo Ofetohile Motho. Ka baka leo Bajude bane basa dumele ho Modimo Motho, mme A Iponahaditse ho Monna Jesu. Ho lokisa mathata ana. Kamora lefu la baapostola, ka mora moloko ole mong kapa emmedi, Bakreste ba Baditjhaba batla ho Monna Jesu badumela hore ekaba Modimo O Moholo. Hone hole bobebe ho mohopolo wa botho hoka dumela seo. Mohopolo oo wa tswella pele, haeba Jesu ene ele Mora wa Modimo, ka tsela ejwalo ho lokela hoba le Motho emong Lehodimong, eo eleng Ntate. Mohopolo ona wa tswella pele, empa yaeba mohopolo wa motho feela. Hanyane hanyane batloha ho Bibele. Yaba basebedisa tsebo ya SeGereke hongangisana, mme bahlahisa “triad” eleng bohlale ba SeGereke sa Plato. Sena sa tlosa Bibele ha hlaha lentswe “Trinity”. Lesa ngolwang ka hare ho Bibele, mme la nyenyelepa lahlahisa "Boraro teroneng" (lesa ngolwang) lesa hlahisweng ke Jesu.

Hone hose hole difate ka hare ho kereke – sefate sa sebele sa Lebitso Jesu eleng sedumelang Bibele, le sesele.

BUKA YA KEREKE YA MENGWAHA MONGWAHA WA KEREKE YA EFESE

“… Osebeditse ka thata bakeng sa Lebitso laKa”. Badumedi bana bane basa sebeletse Paulose, kapa mokgatlo o itseng. Bane baitshetlehile Mangolong le tumelo etiileng ya ona. Bane basebeletsa Morena. Ene ele bahlanka, eseng disebediswa tsa mokgatlo oitseng.

Haho moetapele wa motho ya tshepahalang. Ba bolela feela seo mokgatlo osebolelang, kapa olebeletseng hore basebue. Sefate sena sefosahetseng sa nna sahola setlohile ho Bibele, sa nna sa hola ka tabe eo esakang ya bolelwa ke Jesu.

Ntwa ene eqadile. Peo tse pedi tse jadilweng.

TSHENOLO 2:4 Leha hole jwalo ke nale seseng kgahlano le wena, hobane olahlile lerato la hao lapele.

Kae kae sefate sena sa hola ka tsela ya tahleho. Dine diiketlile haholo. Qabang ya ata mahareng a bona. Ntho dine ditsamaya hantle nakwana. Qoso ya ata. Hanyane hanyane batloha Mangolong. Lerata la bona laho rata Bibele latapa. Yaba baya iketsisa. Kgatello yaba kgolo hoseo. Lerato le tiileng la Bibele lene lefellwa ke matla. Bane basa kgathalle sengodilweng ka hare ho Bibele.

Ntho ele nngwe ya bohlokwa banka baetapele ba batho, bare bolellang hore re lokela ho dumelang, hore maphelo arona abe bobebe. Haresa inahanela.

Ho bobebe ho latela batho ho nale Moya o Halalelang. Empa peo eo eileng ya jalwa ka nako etelele kgale yaho latola Mangolo "bokereki" (ebitswang mokgatlo), ene ehatella nnete, hofihlela etlosa hohang Bibele kelellong tsa bona. Jwalo kaha hoile ha etsahala ho Eva mane Edene, esita kahose dumele karolo ele nngwe ya Lengolo, seo seranthanya kereke. Ho leka ho fumana tharollo kajeno ntle le Bibele. Olokela ho sehlela.

Mahlale abolela ka Theory Of Evolution (TOE) ke nnete, ka tsela eo dimilione tsa Bakreste badumela ha kgaolo ya pele ya Genese ele pale feela.

Hopola setshwantsho sa Baditjhaba sa Nebukadnezzare? Lefika leo leqala kae kae le leba menwaneng eleng ka Senyesemane eleng TOE. Ho leka ho fumana botho ka hare ho Bibele. Haho bobebe. Mahlale abolela ka tsela ya ona (kapa re nahana jwalo) kaho Thutuha ho Holo, ka tsela eo hare hloke Modimo hore bopa. Hoya ka mahlale lefatshe le ikentse, leha basaka bautlwisisa seo, ho kopanya seo mmoho Mohopolo wa Ntho Tsohle obitswa TOE. (Ka tsela eo seo setla otla Lefika, eleng hotla ha Morena Jesu.) Ka tsela eo Mahlale a bolela seo, leha ele Bibele. Dimilione tsesa balweng didumela seo. Bareri badikereke ba bolela ha karolo tse itseng tsa King James Bible diile tsa tolokwa hotloha qalong hampe. Bakreste ba sejwale jwale ba Bibele bafetohile “mehopolo ya bona” ka bangodi ba bangata ba Bibele. Bakreste banale bonnete ba hore Bibele etletse dikgula kgulano. Peo ya dipelaelo eya qala jwale.

DIPROVERBIA 30:5 Lentswe ka leng la Modimo ke Nnete:

MATTHEU 4:4 Yaba oyaba araba are, ho ngodilwe, Motho ha aphele ka bohobe feela, empa ka lentswe le leng le leng letswang molomong wa Modimo

II TIMOTHEA 3:16 Lengolo lohle le boduletswe ke Moya wa Modimo, lea laya lea ruta, lea kgalema, le ho lokisa, motho hoya nneteng:

Lentswe ka leng lea latelwa. Modimo ha Are rekgethe Mangolo. Haeba ka hare ho Bibele temana esa dumellane le tumelo ya hao, tseba hore tumelo ya hao ke yona ephoso.

TSHENOLO 2:5 Hopola moo oweleng, mme obake, mme oetse mesebetsi ya hao ya pele; hoseng jwalo ketlatla kapele, mme ketla tlosa kandelara ya hao madulong a yona, baka.

Bongata bomamela batho ba bang ka baka la kgatello, ho mamela baetapele ba batho. Hobane batho ba mamela baetapele ba batho ho nale baapostola, Modimo Oile A tlosa baapostola bohle, ntle le Johanne, ka lemo sa 70 AD mme yaba baetapele ba batho baya ngatafala. Haeba re bathla phoso, Modimo Otla re neha phoso. Bajude bane ba batla moetapele wa motho, morena, mme Modimo wa baneha Saule, ya ileng asenya honale ho lokisa.

TSHENOLO 2:6 Empa ke sena seo onang le sona, ohloile Banikola, bao ke bahloileng le nna.

"Roma" ebolelwa ka bitso leleng eleng "Roam", eleng motwaitwai. Ha Bajude bane basa kgone ho hapa motse, Modimo Oile Aetsa hore basolle ka lemo tse 40 felleng.

NUMBERE 14:33 Banana ba hao batla solla felleng ka lemo tse 40, mme bahlele dihlola, hofihlela topo tsa bona difela.

Bakreste ba iphapanya yemana tsa Bibele, basolla semoyeng. Ba nahana hore Mangolo anale diphoso, kapa ha abohlokwa. Ena ke tsela ebonolo ya hotswa, ka tsela ejwalo re tlilo teba haholo.

JOHANNE 20:16 Jesu are ho yena, Maria. Yaba oya reteleha, yaba ore ho Yena, Rabboni; eleng hore ha hofetolelwa, Monghadi.

17 Jesu Are ho yena, seke wa nkama

Leha hole jwalo Mattheu ore basadi baile badumellwa ho ama maoto a Jesu.

MATTHEU 28:5 Yaba lengeloi lere ho yena, setshabe: hobane Jesu eo le mmatlang, ya neng a thakgistswe.

9 Mme baleba ho barutuwa ba Hae, bonang, Jesu Akopana le bona, mme are, Dumelang bohle. Mme baitshwarella maotongt a Hae, mme ba Mosebeletsa.

Bibele etletse diphiri tseo Bakreste basitwang ho araba dipotso. Botsebanyane basebedisa temana eitseng ka hare ho Bibele hore iya itwantsha. Sena setlisa ngangisano ka hare ho bona. Hobaneng ha bakreste ba bangata, mmoho le Badumedi ba Molaetsa', haba kgone ho araba potso tsena? Karabo ebonolo ke hore baitshetlehile ho baetapele, basa tsebeng letho le bona.

Kantle ho taba tseo tsohle, baetapele ba batho banka ketapele, mme bahula batho mme batho baya lebala. Banikola batswa ho “nikao” eleng sereng “ho hapa”, mme “laos” ehlalosa “ketopele”, ka mantswe amang phutheo. Ho hapa Roma. Kereke ya Roman Catholic etla hola hoka busa, elaolwa ke Pope, ya laolang phutheo ka puso notsi. Kajeno, Pope ke yena feela ya laolang Western Europe. Empa Rome emane Italy. Nka lentswe ITALY mme ole ferekanye ofumana – hore ke LAITY. Ka tsela ejwalo hoka hapa puso Rome, ho hlahisa kereke ya Roman Catholic.

TSHENOLO 2:7 Ya nang le ditsebe autlwe, sebolelwang ke Moya ho dikereke; Ya hlolang ketla moneha hoja sefate sa bophelo, seleng mahareng a Paradeisi ya Modimo.

Ohlokomela hantle hao tadima mona. Hang feela. Empa hao bone sebolelwang, dipuo kapele ho mantswe. Moya ohlalosa ditsebe kapa kutlo, sena ke seo dikereke tsa mengwaha dilokelang hose utlwa. 80% ya tsona hadi bone letho, empa ke feela 15% ebang le kutlo. Ka tsela eo Modimo Oneha Diabolosi mahlo. Satane othetsa ka shadimo, botle ba lefatshe, le shadimo ya ntho tse ntle. Tse kgahlang bakeng sa tseo kaofela.

Modimo Otsamaya ka tsela eikokobeditseng haholo ya Bibele. Re lokela hoema ka boiketlo bakeng sa Lentswe la Hae. Nnete enka nako pele. Dimela diba le mamello. Tholwana dibutswa hanyane hanyane. Bareri ba Molaetsa kajeno barera kaho tatela hoya pele. Empa dintho disenoha ha nako entse eya pele. Seo re lokelang hose etsa ke hore re seke ra thetsa ke thero tse kgothometsang. Tse mathang kapele ho nako ya Modimo.

Modimo Obua le dikereke kaofela, bongata. Mongwaha ka mong olokela hoba jwalo ka Mongwaha wa pele, hoya ka Modimo. Mongwaha ka mong otla ahlolwa hoya ka wa pele. Mongwaha wa kereke ya rona, Laodisea, ke mongwaha ohlokolotsi haholo. Modimo Olebeletse hore re kgutlele morao, rebe jwalo ka mengwaha emeng. Ebe Mongwaha wa rona otla qoba Matshwenyeho. Bohle basa dumeleng kaho tshwana, batla ithuta ka thuto ethata. Matshwenyeho a Bajude nakong ya Ntwa ya Bobedi ya lefatshe, ha millione tse 6 dine dibolawa ke ke MaNazise, ene ele feela phophi ya Matshwenyeho, jwalo ka tshenyeho ya Jerusalema ka Roma AD 70 ha dimillione tsa Bajude dine dibolawa.

Empa ho motho ka mong ke mokgatlo, ka tatolo ya nnete ya Bibele ka taolo ya batho ya kereke, bokamoso ba Paradeising lefatsheng. Jesu Kreste ke Sefate sa Bophelo. Yena ke Bophelo Bosafeleng. Yena ke Bibele sebopehong sa motho. Ka tsela ejwalo hao batla ho dula ho Bibele lefatsheng, oka etsa seo ka Moya wa Kreste oka ho wena. Ebe karolo ya Moya wa Bophelo eka ho wena, eba karolo ekgolo ya Moya o Halalelang, karolo ya Jesu. Haeba o Moemela lefatsheng Otla o emela Lehodimong ho Yena. Haho bodulo bobong. Empa mongwaha ka mong otla le phoso tsa ona.

Mongwaha wa pele one odumela hore bakgolwa ho Bibele feela. Bane badumela hoikokobetsa tlasa baetapele ba bona, baneng bare basebeletsa Modimo, ene ho sebeletsa Modimo ka tsela efeng. Mohopolo wa botshepehi one oqadile. Hone hose le enngwe ya ntho tsena eneng etshepeha, empa seo baneng base etsa ene ele ho tlosa mahlo abathyo ho Bibele hore batho ba seke bahlola bakhouta Mangolo empa seo baetapele baneng ba sebolela. “Modisa ke hlooho ya kereke”, “Boshome ke bamodisa”, le “Modisa wa hao otla otshedisa” kaofela ke ntho tse sa ngolwang tseo. Kaofela ntho tsesa ngolwang ka hare ho Bibele tsa hlahella. Maqalong dine disena bothata. Ka tsela eo wa hlahella haholo nako haentse eya, nthong tse ngata. Batho bane baiketla tlasa lentswe “modisa” lehlahella hanngwe Selekaneng Sesetjha, mme hahole jwalo ha lena molemo.

Tumelo ya baapostola ene e ile ya shwa, haresa enkela hloohong haholo. Baapostola bare Jesu ene ele Hlooho ya kereke mme ka tsela ejwalo kereke elokela hore etsamaiswe ke sehlopha sa baholo. Mme balebedi ba semoya bane base batlohile maemong abona a Bibele. Tshusumetso ya eshwa, mme batho balahlehelwa ke mamello, jwalo ka mekete ya Belshazzare ha ane a nahana hore o sireletsehile. Hone hole bobebe hoka amohela moetapele wa motho, ya neng aka badumella ho dumela seo asebatlang.

Paulose one akgalema katapele ya motho hotloha hoqaleng. Ke bofokodi ho aha hodima seo. Sehlopha sa balebedi, kapa kereke, seneng sekopana ha Chloe sene seipelaetsa ho Paulose ka tsela eo kereke ya Paulose etsamaiswang ka teng, kereke ya Apollose, kereke ya Cephase – eka kereke kea motho. Kajeno re nale maemo ona ao kereke ya Luther, kereke ya Wesley, kereke ya William Branham, Kereke ya Molaetsa.Kereke ya Tom. Kereke ya Dick le Harry. Dikereke dinale mabitso a baruti ba tsona. Phoso ena eqadile lemong tse 2 000 tse fetileng. Sena ke kokwana ya tshwaetso, etshwaetsa haholo. Ho itshwarella ka moetapele ke mathata amaholo.

I BAKORINTHE 1:11 Hobane ho utlwahetse hore, baena, ba bang ke baha Chloe, eo eleng tshwaetso hara lona.

12 Jwale kere ho lona, emong le emong ore, kewa Paulose; mme nna kewa Apollose; mme kewa Cephase; mme kewa Kreste.

13 Na Kreste o arohane? Ana Paulose o ile athakgiswa? Kapa kolobetso ka lebitso la Paulose?

Paulose one atshohile hore emong aka kolobetsa ka lebitso la hae. Kajeno sena sese seile sa etsahala ba bang ba kolobetsa ka lebitso la William Branham, ka la Morena Branham Kreste. Ka tsela ena phoso tsena diqadile ka moetapele wa motho. Ho kotsi ho nahana ka tsela ya motho (motho ale mong arekisa kereke), mme alatelwa ke setjhaba (sebolelwang ke Bibele haere sehlopha sa banna setsamaise kereke).

Moaho o moholo moo motho ale mong atsamaisang kereke. Sena sea etsahala, empa sena ke leraba feela. Empa dikereke dine dikenela matlong, moo hoseng motho empa sehlopha sa batho, hobane ntlo ka nngwe elekane sehlotshwana feela. Moo baka buang kapa ho arolelana Bibele, mme baphele ka Mangolo, thoko le boetapele ba mokgatlo.

Thoko le diphoso tsa ketapele ya botho, seo Modimo Asehloileng. Kajeno re boela re nale diphoso, jwalo kaha re lokela hoba le seo. Empa diphoso dingata hofeta moo. Hare kgahlano feela le diphoso tsa kereke, tse jwalo ka noha enyonhyobetseng ka hare ho kereke, empa re lokela hoka ikokobetsa tlasa phoso tseo temana tsa Bibele didumela hore re kgakgathe noha ekgolo.

BAEFESE 2:12 Ka tsela eo, baratuwa, jwalo kaha le nnile la mamela, eseng boteng baka feela, empa leha kele siko ho lona, sebeletsang pholoso ya lona ka tshabo.

Haeba o ikutlwa ophotholohile ka hare ho kereke, ho nale ntho eo lesa ehlokomeleng. Hlokomelang.

LUKA 21:34 Letle lehlokomele, pelo tsa lona diseke tsa ferekane, ke botawa, leho kgathalla bophelo, leka tsela letsatsi letlang ka teng ho lona.

35 Hobane jwala ka sifi hotlaba jwalo ho bohle badulang lefatsheng.

36 Hlokomelang ke hona, mme lerapele kamehla, hore letle le phnyohe tsena tsohle, pele leema kapela Morena.

Leraba ke ntho epatilweng. Haeba Modimo Asa bule mahlo a hao bakeng sa Bibele, eba mathata amaholo. Hoka mamela taelo ya kereke ke mathata, mme eba tsela ya tahleho ho babangata. Re etsa phoso eo le kajeno.Motse wa Efese o ile wa toha boema kepeng ho leba boema kepeng, lebopong la lewatle ho leba motseng. Ka tsela eo, pheletsong, ketelo pele ya botho ya sutha ho ya Bibele. Phoso ekgolo ya botho, mme o ile ahlahisa kereke. Yaba ntho ema ehlahisa ha bishopo aqadile ele hlooho ya kereke dibakeng tse ngata. Ka tsela ejwalo ene ele motheo wa phoso tse latelang.

Batho ba bang bane balatola phoso tsa Puso ya Roma ka nako ya Mmusi ya lokileng: Marcus Aurelius. Ntle lebohlanya ba hae baqoso ya Bakreste. Ene ele Antonine Plague, kotlo ekgolo ya pale, ka Mmuso mahareng a 165 AD - 180 AD. Kotlo tsena tsa wela Rome ene ele ntweng, ka tsela eo seole safela. Ho tloha hodimo, ho tlosa taolo. Sena sahlola pherekano. Batho bafokotseha Pusong bafokollwa ke dijo, se ileng sa hlola phallelo (metse ene ehloka masimu bakeng sa dijo) mme bongata bafokola. Ka puo ekgutshwane: Rome ene esena Puso ekgolo ka nako ele nngwe.

Sena se ile sa beha peo enyane Pusong ya Roma leha ele matla.

Kotlo ena ya fihla ka 170 AD ho hlahisa pheletso ya mongwaha wa pele ho qala olatelang. Bophelo banna batswella pele leha hole jwalo. Ena ene ele tsela ya kereke ya baapostola ya Selekane Sesetjha.