Ka hare ho Bibele haho'mohlahlami' wa William Branham
Mang kapa mang ya bolelang hore ke moporofeta, akekeng a tseba nako etlang, ke motho ya senang botsitso o leka ho thabisa ba bang.

Ho kaba molemo ho ba bang, moporofeta o lokela hoka bona bokamoso. A bone ditoro. TB Joshua wa Nigeria, o bolela hore oya porofeta, o ile a bona Hillary Clinton ahlola dikgetho tsa 2016 Ameriika tsa bopresidente. O ile a hlola bongata, empa haeyaka yaeba mopresidente, ka tsela ejwalo o ile a hloleha dikgethong. Ka tsela eo boporofeta ba hae ha boyaka athusa letho, o ile a hlolwa ke Trump ka matla a dipolotiki. Hillary o tsebahala feela ka nnete ya nako efetileng. Sefahleho sa hae sehlonameng sehlalosa feela hose kgotsofale, empa o ile a hloleha.

Ka tsela eo boporofeta ba T B Joshua bone bo sena thuso.

Batapele ba mekgatlo le bareri ba Molaetsa bane badumela hore Hillary otla hlola. Kaofela bane basa hlokomele mohopolo wa Modimo.

Empa re hloka boporofeta ba sebele.

 

60-0417M TSAMAYA O ILO BABOLELLA

Haho motho, leha ele moporofeta, motho ya moholo hakae, mohalaleldo ofeng feela ya hlotseng [lefu]. Baka hlola feela malwetse ka Moya wa Modimo feela. Baka hapa nako ka Moya wa Modimo feela, leho bona ntho tse tlang ka Moya wa Modimo feela.

Nako ke sera seseholo sekekng sa o bolella ka tsa hosane. Nako le yona etshira sebaka Lefatsheng.

Le bopaking ba Modimo ke sera 'nako' ke molato wa taba ena. Ebe reka itokisa.

62-0607 HO APARA DIHLOMO TSOHLE TSA MODIMO

… moapostola, mopoprofeta, mmone wa dintho. Bolepi, Satane okgona ho etsa tseo tsohle, o boletse ka seo. Seo keng? Modimo O apere ka tsela ya Hae. Basebeletsi bana ba apere ka tsela ya bona. Hao kopana le bao bohle, baruti, bareri, baevangedi, seo keng? Tke tsela ya Modimo ya ho apara, Boteng ba Modimo, Moya wa Modimo … osebetsa ka motho.

Mme haebe seo sepaka boteng ba Modimo, ebe hase moaparo ... ... tjhe eseng seo. Seo ke phiri ka hara letlalo la nku. Lekola thaka lena. Mohlokomele.

Empa ha anka lentswe are, hopopla ke lentswe, ke Modimo, hobane o bua Lentswe la Hae.

Moporofeta o lokela hore tsebisa setlang ho etsahala. Moreri emong le emong o lokela ho bua ka Lentswe la Modimo, eleng Bibele.

53-1112 BODEMONA

Jakobo a tswala Josefa; rea tseba seo, mohlala omotle wa Kreste. Ka tsela ejwalo, ha Josefa anje ashwa, a bolela, "Le seke la epela masapo aka mona." Hobaneng? Ene ele moporofeta. One a bona seo ba bang basa seboneng.

Enwa keJosefa ho buuwang ka yena ka hare ho Bibele ene ele moporofeta wa sebele. Hobaneng? One a bona setlang ho etsahala.

56-1001 TSHEBELETSO EYA HLALOSWA

… kapa Nathane jwalo ka moporofeta wa Modimo ... Empa oya tseba, baporofeta ba laolwa ke nako ya Modimo. Ke dintsu ba bona sehole. Haba kgone hgoya hodimo ka matla a bona.

Ntsu hae fofe ka matla a yona; moya oya ephahamisa tlasa dipheo tsa yona. Mme ho nka Moya o Halalelang ho ephehamisa. Mme ebe o moisa hole kwana, be o bona dintho ka tsela ya hae, kapa tse morao kwana.

 

 

Moporofeta o nkuwa ke Moya ho moisa sebakeng seseng. Ebe o bona mose ola moo batho ba bang basa boneng teng, mme a kgutle are bolelle tseo a diboneng.

Ho mekga emene ya baporofeta.

Wa pele, Lentswe la moporofeta le ngotseng Lentswe, hotswa ho Moshe ho Genese hoisa ho Johanne mosenodi wa Buka ya Tshenolo. Bibele ebe ese efelletse, hosa hlokahale hoka kenya seseng ho yona. Ho bolelang hore ke Lentswe la moporofeta.

Wa bobedi, ke moporofeta wa Selekane se Setjha wa Evangedi tse hlano.

53-0609A BADEMONA PUSO YA BODUMEDI

Jwale, ore, "Ho lokile, baporofeta ke ntho tsa Selekane sa Kgale." Oho, tjhe. Selekane Sesetjha senale baporofeta.

Agabuse ene ele moporofeta wa Selekane se Setjha. Sheba Moya o Halalelang o wela hodima Paulose ka taba ena ... Ebe mona Agabuse hotswa Jerusalema, mme a fumana Paulose, mme a tlama senyepa thekeng la hae, mme a mofdetola, are, "HOITSWE KE MORENA, monna eo otlang ho tlama ka sena otla tlangwa ka mahlahlela ha a fihla Jerusalema." Agabuse, ya ileng a bolela sena, a bona setlang ho etsahala, ene ele moporofeta, eseng monna ya nang le neo ya boporofeta.

ACTS 11:28 Mme hone hole emong hara bona ka lebitso la Agabuse, mme a bontshwa ke Moya o Halalelang: stlang ho etsahala nakong ya Sesare Claudiuse.

Agabuse o ile a porofeta ka setlang ho etsahala. Hone hose nako ya papadi. One asa leke ho thabisa batho, kapa ho tseka setulo sa boetapele.

O ile a nahana feela ka bokamoso, mme setjhaba se ile sa itukisetsa tlala. Sena sebonahtsa bohlokwa ba moporofeta.

Boporofeta boile bathusa haholo, eseng ho bonahatsa motho.

 

 

Wa boraro, ya nang le neo ya boporofeta bakeng saho aha kereke.

Ona ke Moya oo Modimo Aka o nehang mang kapa mang.

I CORINTHIANS 12:4 Jwale ho nale neo tse fapaneng tsa Moya, empa entse ele Moya ona oo.

10 Ba bang ba newa ke Moya ho senola; eleng ho porofeta;

Modimo Aka sebedisa ba bang ka tsela yona eo.

 

 

Wa bone, ho nale tshebeletso enngwe eo holeng thata hoka ehlalosa.

Hobaneng? Hobane ena etla ka banna ba bane. Bababedi eleng batlang ho leba ho setjhaba sa Israele nakong ya Matshwenyeho a Maholo – Moshe le Elia. Bibele ehlalosa hore batla hlahella sebakeng hape, empa bakeke baeketsa letho ka hare ho Bibele.

Ka tsela ena lebaka ke lefeng na?

Moditjhaba Ela o lokela hoka kgutlisetsa bana eleng Baditjhaba hobo ntata bona Bajude, eleng Kreste Jesu Lentswe, ha antse a tsebahatsa Monyaduwa wa Jesu Kreste, mme are bontshe Jesu A tsamaya ka hare ho Bibele. Mme Monyaduwa ya tshwasehileng nameng a kgone ho kopana le Kreste.

Mme ebe baporofeta bana ba babedi ba Bajude bashebana le 144 000 ya Bajude ho shebana le Lentswe, mme ba ba bontshe Jesu Kreste nameng.

MATTHEU 17:11 Yaba Jesu Oya baaraba Ore, ka nnete Elia Otlameha hotla, mme ho lokisa ditaba.

II BATHESSALONIKE 2:3 Leseke la thetswa ke motho leha ale mong: fhobane tsatsi leo letlilotla, empa ho lokela hoba leho kgutlela morao, mme monna eo wa sebe a bonahatswa pele, eleng mora tahleho;

 

 

Ka tsela ejwalo, nakong ya Mengwaha e Lefifi nnete e ile ya lahleha. Yaba Elia (Elia ke lebitso la Seheberu, Eliase ke lebitso la Segerike)atle atlo busetsa dintho tumelong ya Lentswe ya bapostola.

Peo ya poone kapa ya koro ekeke ya kotulwa pele ejalwa. Jwale Kereke ekeke ya ya ho Modimo ntle leho dumela ka tsela ya baapostola.

60-1211E MONGWAHA WA KEREKE YA LAODISEA

Jwale, hlokomela! Tlhaho ya Elia? Ntho ya pele ka yena, etlaba moporofeta ya matla wa Modimo, hobane otlabe a bua nnete Elija, le Johanne one ale jwalo. Hantle feela. Meeka le mehlolo one a etsa, otla kgutlisetsa pelo tsa bana ho bontata bona ba Pentecostal.

William Branham, jwalo ka Elia, one a nale tshebeletso ematla haholo ya meeka le mehlolo. Empa sena ene ese tshebeletso ya hae. Ho senola meeka mehlolo eka hare ho Bibele, ho busetsa dipelo tsa bana ho bontata bona ba kereke ya Selekane Sesetjha ene ele ona, ene ele lona lebaka la nnete la hae. Hobane William Branham ro senotse ka hare ho Bibele diphirir tsa Kereke ya mongwaha ona, tsena ka nnete hase hloke hore hobe le emong ya molatelang, hobane hose “mohlahlami' yaka etsang seo.

Haeba "mohlahlami", jwalo ka Elisha, a senola diphiri, sena setla hlalosa hore Moena Branham ha aya busetsa dintho madulong a tsona, mme ekeke yaeba Elia.

 

 

Ho tsela tse tharo ha motho a hlalosa taba eo, kapa a nyollwa ke ba bang ka tsela eo, mohlahlami:

 

 

 1. Mohlahlami o lokela hoka tiisa, ke Modimo.
Mohlala wa sena ke Joshua ya ileng a hlahlama Moshe, le Elisha ya ileng a hlahlama Elia. Moshe one a lekile ka hohle hoka kena lefatsheng la tshepiso, ka tsela ejwalo Joshua o ile akgethwa hoka etsa seo. Tabeng ya Elia, Jezebele one a ntse a sebetsa tshebeletsong ya Eliia. Ka tsela eo Jehu le Elisha bane ba lokela hoka qetela mosebetsi.
1 Marena 19:16 Yaba Jehu mora Nimshi sa tlotsetswa bona ba Israele: aba Elisha mora Shefate wa Abelmehola otla motlotsa ka phapusing.

17 Mme hotla etsahala, hore a balehele sabole ya Hazaele otla hlaba Jehu: mme a baleha Jehu otla hlaba Elisha.

Tabeng tsena ka bobedi ditla sebetsa hang feela. Hone hose 16 kapa 50 lemo sa molete.

2. Motho eo eleng mohlahlami, hoya kamoo a bolelang, kapa ba bolelang ka teng, ha ayo ka hare hop Lengolo.
Haho mohlahlami wa Johanne Mokolobetsi ka hare ho Lengolo. Jesu ene ese "mohlahlami" wa Johanne MOkolobetsi, empa Mong hae. Johanne one a moetella pele, a lokisa tsela bakeng sa Hae. Hone hose lebaka la mohlahlami wa Johanne Mokolobetsi "mohlahlami" ya rometsweng. Ebe Jesu Kreste, Monga hae, onka ketellopele.
Jwalo kaha Johanne Mokolobetsi ene ele moetellipele wa Jesu Kreste, ho lokela hore hobe le moetellipele le kgetlo labobedi la Jesu Kreste, hoseng jwalo Jesu Kreste ha a bonahale (Baheberu 13:8), waho qala lewa ho qetela, tsela yona eo lehotleng labobedi.
Jwalo kahotleng la pele (ke tsela elokisitsweng) hone hose "mohlahlami", lehotleng labobedi "moetellipele" (ho busetsa) hokeke haeba "le mohlahlami".Yatlatlang jwasle ke Monga rona, Morena Jesu Kreste.
Tlengolo le bua ka naledi tse 7 letsohong le letona la Modimo. Eseng tse 8, ka tsela ejwalo haho " lengeloi la 8" hobane ho lokela hoba ka tsela eo.Hape lebaka ke Tshenolo 10 ebolela ka tsela ena"Empa mehleng ya lentswe la lengeloi la bosupal" sena sehlalosa hore lengeloi la 7th hale hloke"mohlahlami" jwalo kaha lentswe le ile la hatiswa, mme le kanna la bapalwa hape.

3. Mohlahlami ha a tsejwe ke Modimo, mme ha hae keho thetsa batho feela.

60-0515M Morena ya latotsweng
Yare haba etsa seo, bahlolwa haholo, yaba Saule okgaola poho tse pedi ka lehare. Mme ke lakatsa eka leka hlokomela seo. Ha Saule a romela lehlakore ho BaIsraele bohle mme are, "Etle ere motho emong le emong ha asa latele Samuele le Saule, ha ake, poho ena ebe ho yena." Na lehlokomela thetso eo ka Lebitso la Modimo? Ha jwang-- seo ha sena Modimo. Batho bane batshaba Samuele. Empa Saule aba fihlela, hobane bane batshaba Samuele. "Ha batle kamora Samuele le Saule."

1 Samuele 11:7 Mme yaba o nka joko ya dipholo, mme a ekgabela dikoto, mme a eneheletsa BaIsraele ka manqosa, are, Leha ele mang yatlang kamora Saule le kamora Samuele, hotla etswa ho yena jwalo kaha hoentswe ho pholo ena. Mme tshabo ya Modimo ya wela batho, mme batla ka mohopolo ole mong.

Mohlala yaeba hore Saule a sebedise tlhompho ya batho ho Samuele hore batho ba molatele.Batho ba bang ba bolela hore "ke bahlahlami" ba William Branham ba wela hlakoreng leo.

Mang kapa mang ya bolelang hore ke "mohlahlami" wa William Branham o wela hlakoreng leo. Hobane hoya ka tlhaloso ya Bibele, Sena sehlakile hore batho reba beha hokae.

65-0221M LENYALO LE TLHALO

Batho ba mpitsitse moporofeta. Hake ipitsi moporofeta, hobane hake lokele ho ipitsa seo, empa seo nkase bolelang ke sena, ke hore Morena O bona seo, A bolele setlang ho etsahala, kapa seetsahalang, ile seetsahetseng, and not one time has it ever failed, in the tens of thousands of times.

Moena Branham, tshiung tsa hae tsa hoqetela, one asa ipitsi moporofeta.

Ka tsela eo one anale tshebeletso e arohaneng. Taba ya hore a bone tse tlang sena ke bopaki ba hore ene ele moporofeta, leha hole jwalo one asa amohele tlotla eo. Hobaneng?

One a tseba hore Lengolo le porofetile ka yena. One a tseba hore tshebeletso ya hae e itshetlehile kae.

William Branham one asa romelwa ho thabisa batho ka seporofeto sa hae eleng sethabisang) le meeka le mehlolo ya teng. One a rometswe ho lokisa diphoso, le ho senola Ditiiso yse Supileng tse ka hare ho Bibele tseo esale dile ka hare ho yona ka dilemo tse ngata. Ebe ke hona kereke eka kgutlelang ka hare ho thuto ya Bibele ya Selekane Sesetjha.

63-0318 TIISO YA PELE

Nka Buka o ... ya Ditiiso mme o emanolle lengeloi la bnosupa, hobane sena, diphiri tsa Modimo, ke diphiri tsa lengeloi la bosupa. Jwale, re tlile jwalo ka pale ya kereke tse supileng. Lea bona? Ke mosebetsi wa Lengeloi la bosupa.

Ho loile, senola kaofela diphiri tsa kgale, ntho tse fetileng: Tshenolo 10:1-7. Hobe jwalo.

William Branham one a nale tshebeletso ephethahetseng ka hohle seo seneng se moetsa lengeloi la bosupa.

Hobane “seo feela”, tshenolo ya diphiri ke ntho engotsweng ka hare ho Mangolo.Ntho enngwe le enngwe ka hare ho Mangolo epaka seo aleng sona mme ha ahloke hoka phafuwa ke motho, ka tsela ejwalo batho leha bakeke baetsa seo o pakwa ke Bibele.

Ho bolela hore ho nale mohlahlami wa hae wa Moditjhaba ke ntho esiko ka hare ho Mangolo. Empa ele motho feela ya batlang ho hlahella.

Moapopstola Johanne ohlokomedisitse kereke ka sena.

III JOHANNE 1:9 Ke ngolla kereke: empa Diotrefese, ya ratang ho tlisa dikarabo hara bona, ha aka are amohela.

10 Ele hore, haeba ketle, ke hopola mesebetsi ya hae, le mantswe aseng monate a hae kgahlano le rona: mme ntle leho phehisana, leha ele yena kapa baena, baileng ba mohanela, leho moleleka ka hare ho kereke.

Tse ding tsa dintho ha difetohe. Sena ke mofuta "maitshwaro a baruti". Ho leleka bao ba batlang hoba ka hare ho Bibele bao Moapostola Johanne angolang ka bona mona.

Bonikola ba monna ya halalelang. Modimo O hloile sena.

 

Moena Branham ha aka a bolela hore tshebeletso ya hae ebohlokwa hodima ba bang.

63-0324E TIISO YA BOSUPA
Hopolang sena kamehla:hoba gem koroneng ya Jesu Kreste. Paulose ore ho kereke, "Le mekgabiso, kapa geme moqhakeng wa Hae." Re rata hoba digeme meqhakeng ya Jesu Kreste.

Hare batle ho kenya motho ho seo.

Lebalang ka nna. Ke moena wa lona, moetsadibe ya pholositsweng ka mohau, yasa lokelweng ke ho phela; seo ke nnete; mme ke bua sena ka boikokobetso;leo ke lona lebaka. Haho seseng moo, haho seseng moo.Empa mohau wa Modimo O entse hore ke bone mose ho lesira la nako, mme ka kgutla ...

"Hare batle ho beha motho".

Sena sebolela hore re lokela ho tlohela ho batla motho eo.Hola o Moya o Halalelang one oka re bontsha sena hore re lahlile moelelo wa Evangedi.

Moporofeta o thola dintho ka baka la Moya o Halalelang. Ebe o hlalosa setlang ho etsahalaEbe reba le tshenolo ya setlang ho etsahala. Empa haele hantle keho sheba bokamoso. Oseke wa thetswa ke ntho tsa nako efetileng le tlang hoetsahala. Moporofeta ke mmonela pele. Ore bolella hona jwale ka tsa nako etlang.

 

 

Jesu O ile A porofeta ka Elia hotla ha hae nakong etlang, empa ha aka a bua ka Elisha.

Hare hloke Elisha, hobane Moena Branham, jwalo ka Elia,ose asenotse diphiri.Ka tsela ejwalo haho seo Elishaaka se senolang ka teng.

William Branham ke yena feela a senotseng Ditiiso tse Supileng bakeng sa Monyaduwa bakeng sa hotla ha Hae labobedi.

63-0318 TIISO YA PELE

Jwale, hopola, matsatsing a lengeloi la bosupa, hale utlwahatsa lentswe la lona,ho thunyahala Evangedi ya Diterompeta, o qetile diphiri tsa Modimo tsohle.

Hae hopola hore Elisha one a nale karolo tse pedi tsa tshebeletso ya Elia.

Ka tsela ejwalo ke mang yaka emang ka hare ho dieta tsa William Branham mme a etsa habedi hoya kamoo aneng a etsa? Haho Moditjhaba kajeno yaka etsang seo.

Bongata ba Baditjhaba ba bolela haele bo Elisha ya neng a latela Elia, empa ha bana tshebeletso etshwanang lea Moena Branham ba hanana le seo. Empa Elisha hoba matla hadi.

Leha hole jwalo, ho nale baporofeta ba Bajude ka nako ya Matshwenyeho a maholo, batlang ho bua hore pula eseke yana ka lemo tse tharo le ho sdebedisa mehlolo hoka hlola Sebata bakeng sa Israele.Jwale seo etlaba matla a maholo hadi. Kaofela tsesenG Mangolong, Baditjhaba ba ipitsang Elisha ditla fella Matshwenyehong a maholo letsohle tse seng Mangolong. Nakong ya Matshwenyeho a maholo batla bona hore haho buuwa ka matla ho bua kaeng. Bokgopo ba bona botla bonahala bobe pepeneneng.

Hlokomela mohlahlami wa sebele, Elisha one asatswe lelokong la Elia, leJoshua o0ne asatswe lelokong la Moshe.

Mme qalong ya tshebeletso ya hae,hoqadile Elisha a lwana le bara ba baporofeta Elia o ile a nkelwa Lehodimong ("tlhwibilo") ka Modimo. (Bala 2 Marena 2). Re boela re lwana hape "bohlaha" dithuto tsa tshebeletso tsena "lefu ka pitseng" bohle ba jeleng moroho. Tharollo ene ele bakeng sa dijo, jwalo kaha Lengolo le bolela, morao ka pitseng. Re lokela hore kamehla yohle re duke Lentsweng. Tsela ele nngwe feela ya ho qoba sena "lefu ka pitseng" ke ho dula le Mangolo. Esita leha moporofeta aka bua seseng setshosang "sehlaha" sekgahlano le Mangolo, o lokela ho dula le Lentswe.

2 Marena 4:38 Yaba Elisha oyatla hape Gilgale: me hone hole lefu a hare ho naha; mme bara ba baporofeta bane badutse kapela hae: mme are ho mohlanka wa hae, Beha pitsa ifo, mme o phehele bara ba baporofeta.

39 Mme a leba naheng hoya kga moroho, mme akga leraka, mme yaba oya letlatsa, mme a fihla ale kenya ka hare ho pitsa: hobane bane basa tsebe.

40 Mme a tshella banna baeja. Mme haisaisa, yare basaja moroho, yaba baya hoeletsa, bare, monna wa Modimo, lefu ka pitseng. Mme habaka bakgona hoja.

41 Empa are, tlisang dijo tseo kwano. Mme a ditshela ka pitseng; mme are, tsholelang batho baje, bakgone hoja. Me hone hose lefu ka pitseng.

Modimo O ile A bolella Elia ho tlotsa Elisha jwalo kaha Elisha ane atla qala mosebetsi hang feela ha Elia a tsamaya, eseng lemo tse ngata tse latelang. Hone hose sekgeo ka lemo tse 16 hoisa 50.

Haeba Elia ane a emetse tlhwibilo, etlaba Elisha otla emela Matshwenyeho a maholo. Letswai le thibela tshenyeho.

Evangedi ya Kreste ekgutlela ho Bajude. Bana ba 144 000 batla fumana Bophelo Bosafeleng. Sena setla tlosa hose dumele.

II KINGS 2:21 Mme a theohela tlase ho yakga metsi a sediba, mme a tshela letswai ka hare ho ona, mme are, Hoitswe ke Morena, Ke fodisitse metsi ana; hokeke haeba le nyopa ho tloha ha jwale.

22 Ka tsela ejwalo metsi a ile a fodiswa hofihlela tsatsing lena, hoya ka molomo wa Elisha ha ane a bua.

23 Mme yaba o nyolohela Bethele: jwalo kaha ane aya ka letsatsi, ho ile ha hlaha bana ba banyane hara motse, mme ba motloka, mme bare ho yena, nyoloha, lefahla towe; nyoloha, lefahla towe.

24 Mme bakgutla, mme aba sheba, mme aba rohaka ka Modimo O Lehodimong. Mme hatswa bere tse pedi morung, mme tsa harola bana ba mashome a mane.

 

50-0821 TAELO YA LENGELOI HO NNA

Hopola Elisha? Thakanyana le lenyane le nang le lefahla, ale motjha, ha ane ale monna ya mtjha haholo dilemong. Bana ba banyane bantse ba bapala, bare, "Lefahla towe, lefahla towe, keng osaja wa nyoloha le Elia?" Hopola seo?

Seo se ile sa halefisa moporofeta, ahetla a halefile, mme a rohaka bana bao ka Lebitso la Morena, mme dibere tsatswa hara moru tsa bolaya bana ba mashome amane le metso emmedi. Na seo ke nnete? Seo hase tlhaho ya Moya o Halalelang. Letseba seo akere. Empa moporofeta one a halefile haholo. Oya bona? O lopkela hoba sedi hore na o etsang.

Bana bana bane bale mashome amane le metso e mmedi. Sena sere lebisa kgweding tse mashome a mane le metso e mmedi ya Matshwenyeho.

TSHENOLO 11:2 Empa lebala le senang tempele le lese, oseke wa le lekanya; hobane le neilwe Baditjhaba: mme motse o halalelang otlaba ka kgwedi tse mashome amane le metso emmedi o lekanywa.

Tshebeletso ya hoqetela ya Elia ho Israele etla hlwekisa thuto ya Baditjhaba. Empa haho sana Moya o Halalelang bakeng sa Baditjhaba Matshwenyehong a maholo. Ena ke nako ya bohale ba Modimo bakeng sa morwetsana ya robetseng. Bana ba banyane baemetse batlang ho bolokeha Bakreste ba lokelang ho kgutlela ho bontata bona - baapostala. Empa balatola tshenolo ya nnete ya Bibele etlang ka Elia wa Baditjhaba eleng lengeloi la bosupa. Ka nako ya Matshweenyeho a maholo etlabe ele hona ba lemohang hore ba sentse nako sena ene ele nnete,eleng lona lebaka le etsang hore sena basehlahise. Mohopolo wa motho otsamaya moo ho nang le mathata. Batla tseba hore bane bale phoso ha basalletse morao, hore bashwe.

Russia enale bere bakeng sa letshwao la bona. Ba Merde le Bapersian bao puso ya bona etswa maneTurkey ho leba Afghanistan (bao kajeno reba bitsang Muslims) bane ba beilwe letshwao la bere hoya ka boporofeta ba Daniele. Dibere tse pedi. Mosadi o tshwantsha kereke hoya tumelo ya Sekreste. Orthodox ya Musleme a Marussia ke batho ba nang le tumelo ekgolo, empa ba nale phoso tse ngata. Musleme a nale lehoyo le tshosang kgahlano le Israele le Amerika. Re sebeletsa Modimo, eseng lehloyo.

Bana Matshwenyehong a maholo batshwantsha Bakreste ba pholositsweng ka hare ho Bibele le Badumedi ba Molaetsa ba arolang dikhoutu mmoho, ho nale ho kgutlela Lentsweng. Ke Badumedi ba Molaetsa baqetellang baentse dihlotshwana tsa kereke. (“Mokgatlo” le “Badumedi ba Molaetsa” batswetswe eseng ka Lentswe. Kereke ya pele ene ebitswa Bakreste. Re lokela ho latela mohlala oo.) Hobane sehlopha sa kajeno hase etse seo, empa balatola nnete ya Lentswe, batla haholwa ka nako ya Matshwenyeho ke tumelo ya Russia le Muslim mme hang fdeela bahlokomela hore balahlehile. Batla halefela barwetsana bana barobetseng ba bileng le monyetla wa ho sokoloha empa ba saka ba o nka, empa bao lahlela hole kwana. Marussia le Muslims batshwasehile haholo mohopolong wa bona ka taba ya lehloyo.

 

 

Moena Branham ene ele moporofeta. One asa batle ho etsa phahello.

Solomone wene ele mora wa Davida le mohlahlami wa Davida. Empa tjhelete e ile ya senya maemo kapa seriti sa hae.

Ene ele monna ya bohlale haholo, empa tjhelete e ile ya senya seriti sa hae a iphumana a amohetse letshwao la sebata, 666. Haho qala ho buuwa ka 666 ka hare ho Bibele keha mora wa Davida a fumana dimpho hotswa ho batho, selemo ka seng.

Ona ene ele mohlala wa pele oneng o bontsha hore batlohile ho Modimo.

I MARENA 10:14 Jwale boima ba kgauda eneng etlisitswe ho Solomone ka selemo ene ele makgolo a tsheletseng ha raro le talente tse tsheletseng tsa kgauda,

Ha raro ke mashome a mabedi. Ha raro ke 3 x 20 = 60. Ka tsela ejwalo ebile 666.

Ho fumana tjhelete ke katleho ekgolo.

Jesu o boletse

LUKA 6:24 Empa ho madimabe lona barui! Hobane le fumana kabelo.

MATTHEW 19:24 Mme ke boela kere ho lona,kamela eka kena ka soba la nale, ho nale hore morui a kene lehodimong.

 

 

Ba bang ba bolela hore Peterose ene ele moetapele wa baapostoa. Haele hantle sena hase nnete, empa lebella seo aseboletseng.

DIKETSO 3:6 Yaba Peterose ore, Silvera le kgauda ha kena tsona; empa seo na lefang sona ke sena: Ka lebitso la Jesu Kreste wa Nazaretha ema o tsamaye.

Peterose ene ele moporofeta wa sebele, asa kgathalle ho rua.

Peterose one a shebile matla a maholohadi, eseng tjhelete. William Branham one ale jwalo le yena.

49-0718 KE ILE KA TSHEPAHALA HO PONO YA LEHODIMO

Hane kele moruti, moreri wa Baptist, kene kesa kgole leho fumana leha ele peni ka lemo tse leshome le metso emmedi …

Eser kgale mane California, batho ba bang ba Armenia, baneng barejisitse kaofela masimo a bona a merara, ba ile ba nthomella tjheke ya didolara tse millione. Mme ha keyaka ka ama seo lehanyane. Ke ile ka kgutlisetsa seo morao. Nka mpa ka dula kele mofutsana ke dua mokhukhung empa ke sebeletsa Modimo, ke nale maikutloo aho Morata, ho nale ho rua tsohle lefatsheng.

 

 

50-0820A PALE YA BOPHELO BAKA

… mme ke lekile ho phela bophelo bofatshe ka tsela tsohle. Ha ke leba metseng ya ditoropo, hake shebe dihotele tsa majaba jaba. Ke sheba etheko efatshe ka hohle, ke sona seo kese batlang. Oya bona? Ke rata hoba mofutsana hoya kamoo nka kgonang.Hantle feela. Haeba nka amohela tjhelete, nkabe kele ra dimilione hona jwale.

… mme ke romellwa tjheke, draft ya banka ya dimillione, makgolo a mahano a diete tsa didolara. Mme ke ile ka hana ho enka. Banna baha Baxter bane ba etlisitse ho nna. Kare, "Tjhe, monghadi, kea leboha."

Bare, "Ho lokile, Moruti Branham, ene ele ya hao."

Kare, "Hake batle leho ebona. Hake batle tjhelete." Motho ha a beha mohopolo wa hae hodima tjhelete, o lahlehelwa ke Modimo. Hantle feela.

 

 

51-0729E MOHLOLO WA BOBEDI

Mane Texas le Dallas moo, monna emong wa morui ya nang le feme ya oli o ile a fofisetsa mmae moo; one a dutse hodima wheelchair. O bile moo ka matsatsi a mebedi kapa a mararo, kene ke rera moo. Kare, "Ke bone mosadimoholo emong a kena ka wheelchair, ka hlooho eputswa, athothomela." Kare, "Ke monna a ema a tsamaya." Kare, "O hokae?" Ke enwa moo a dutseng teng; kare, "Mosadi, Jesu Kreste o ofodisitse, ema ka maoto a hao." Mme a ema a matha a tlala sebaka seo ….

Are, "Tjheke ke ena, bakeng sa hao."

Ka sheba ntle mane, didolara tse mashome a robedi a dikete; kare, "Oho, tjhe, tjhe."

Are, "Ke ena," are, "ho rapella mme waka feela; na hase sona seo," kare, " Hakea lokela ho enka."

Ke kopa o hahole tjheke eo ka lehare, kare, "Tjhe, monghadi, moena,tjhe, monghadi. Modimo ha Aya nthoma bakeng sa tjhelete; O nthometse bakeng sa Evangedi."

 

 

52-0715 TUMELO HO MORA WA MODIMO

Moena, kgaitsedi, ke ile ka neuwa millione le halofo wa didolara ka tsatsi le leng, mme ke ile ka hana ho e amohela, mme kaba bolella hore baekgutlisetse morao moo etswang teng.Hantle feela. Ke ile ka neuwa mashome a mabedi a metso emehlano ya dikete tsa didolara ditla ele tjheke e tliswa platfomong mane Texas, moo monna emong feme ya oli mane Texas a ileng atla ho nna are,mme wa hae o fodile ane a dfutse hodima wheelchair. Bane ba ile bafofela moo. Kare, "Monghadi," mme ke ile ka tabola tjheke eo. Hantle feela. Ke monna wa mohlophehi.

Yaba Solomone, ya neng a sena seo ntatae Davida anang le sona, a dumella mosadi wa leforene a mokgelose.

I MARENA 11:6 Mme Solomone a etsa hohobe mahlong , mme a seke a inehela ka botlalo ho Morena, jwalo kaha Davida a ile a etsa ntatae.

Ka tsela ejwalo Solomone, mora Davida, o ile a hlompha maemo ao empa aseke a inehela ka botlalo, mme pheletso ya hae yaeba emaswabisa.

Mora wa monna ya neng a nale talente ekgolo.

Ka tsela eo mora ha atsamaye ka tsela ya ntatae, empa pheletsong o fumana moya o mobe. Mohlahlami ho tloha ho mora ha ana thuso.

Bongata ba batho kajeno ba bolela haele baetapele ba kereke. Batho barata ho busa. Le maphelo a matle, mme ba fihlela tse ngata kamoo baka kgonang.

 

Ha Modimo Ane A etsa mohlahlami bakeng sa Moshe ene ele ntho hona jwale, Ha Akaba A kgetha mora kapa lelokong la Moshe, eseng leloko la Moshe.

Moshe le Joshua bane ba nale karolo ya bohlokwa eo baneng baebapala tabeng ena kaofela.

Moshe one a emetse Molao wa hobantsha Egepeta. Joshu o bonahatsa Moya o Halalelang ho tshela Jordan (hoshwa hlakoreng la nama)ho leba lefatsheng la tshepiso.

60-0713 SEFOFU BARTIMEA

Oya bona, Moshe o ile abantsha lefatsheng la tshotleho. One a fana ka Molao, empa ha akaba a bakenya lefatsheng la tshepiso. Joshua o ile abatshedisa. Lea bona? Mme Moya o Halalelang oya re tshedisa. Kreste O entse leano laho tshela, mme One A fana ka Molao. Empa Moya o Halalelang Oyare tshedisa, tlhwibilo, hore nkela sebakeng, Moya o Halalelang Oya re tshedisa.

 

 

Joshua, jwalo ka mohlahlami wa Moshe, one a nale mohlala o moholo. O ile a omisa Jordane hahone ho nale morwallo. Sena ene ele mohlolo. O ile a diya marako a Jericho, ntle ho lebota la Rahaba. Tsela eo Matla a Halalelang aneng a sebetsa.

Esita jwalo ka ngwana, Joshua one a ikanela Moya wa Modimo.

Joshua ha aka a lahlehelwa ke ntwa leha ele nngwe. (Pela Ai ba ile baromela sehlopha sesenyane, empa hone hole sebe ka hare ho kampo.) Joshua ha aka a kgutlela morao, esita leha ane ale motjha.

 

 

Baetapele ba batho ba dikereke ba nale diphoso.

Kereke ya Roman Catholic ebolela hore Peterose ene ele moetapele wa pele wa baapostola. Bibele hae hlalose seo. Peterose one a anale karolo ya bohlokwa eo aneng a ebapala. Ene ele motshwasi wa dihlapi, mme Modimo A mosebedisa hoka hula Bajuda ka tsatsi la Pentecost. Yaba o hulela Baditjhaba ka tlung ya Kornele. Kamora hore a fetohe moapostala ho Bajude, haholo holo mane Babylona.Baapostola bane basa kgethwe.

Hahone hole bothata mahareng a baapostola taba eo ene e rarollwa ke baholo.

DIKETSO 15:2 Yaba kamora moo Paulosi le Barnabase hone hose phapang mahareng a bona, ba laela hore Paulosi le Barnabase, ale ba bang ba bona, sbanyolohele Jerusalema ho baapostola le baholo ba babang.

DIKETSO 15:6 Mme yaba baapostola bakopana mmoho ho bua ka taba ena.

7 Mme kamora hore hobe le diphapang, Peterose a ema, mme are ho bona, Banna ba heso le baena, lea tseba hore haho ntho etlileng hara lona, hore Baditjhaba ba utlwile Evangedi, mme badumela.

DIKETSO 15:12 Yaba bongata boya kgutsa, mme ba neha letshwele ho Barnabase le Paulose, ba bontsha mehlolo ho Baditjhaba.

13 Mme kamora moo bakgutsa, Jakobo a araba, are, Banna beso le baena, mamelang:

19 Moo eleng kgotso, haho sale bothata hara bona, hara Baditjhba:

Peterose, Barnabase le Paulose kaofela bane ba batla hofetohea ho Baditjhba. Yaba Jakobo o nka qeto. Ba bua ka lentswe leng.

Ha Paulose ane a qala, o ile a hlalosa Jakobo, Peterose le Johanne jwalo ka ditshiya. Ha ahlalose Peterose jwalo ka moetapele!

BAGALATA 2:9 Mme yare haJakobo, Kaefase [Simon Peterose], le Johanne, bao eneng ele ditshiya,

BAGALATA 2:6 Empa ba bang bao eneng ele, (leha ene ele eng feela, hase lebaka ho nna: Modimo ha Oye ka tshobotsi ya motho:) hobane bao baleng kopanong haba bolele letho:

Ba bang baneng ba ipoba bale bohlokwa ho nale ba bang haba bolele letho ho Paulose hobane Modimo ha Oye ka tshobotsi.

BAGALATA 2:7 Empa ka tsela enngwe, yare haba bona basa bollang ba amohela Evangedi, hobane Evangedi ele ya ba lebollo jwalo kaha Peterose;

8 (Ka baka la phoso ya Peterose hoba apostola ba lebollo, kaho lekana jwalo feela le Baditjhaba:)

Paulose aqala dintho maqalong. Modimo One A sebedisa Peterosehoka pholosa Bajude, mme Paulose ho Baditjhaba. Ka tsela ejwalo bane bahlokomela seo Modimo A neng Ase sebedisa.Hone hose ho leka leale mong ho kgethwa hoba hlooho ya baapostola.

II BAKORINTHE 11:5 Hobane ke lekanya hore ke emonyane hara Baapstola.

Hlokomela “ Baapostola”ke bongata!

Ba bang ba nale tshusmetso ho baapostola. Mme Paulose, catswa kantle, one a lekana feela le baapostola ba bang.

Empa Paulose, ene ele moetsi wa ditente, a sebdisa letere tse 14 kapa epistola kapa Selekane sa Kgale kapa Sesetjha. Tlhaloso ya hae ene etebile haholo, hoo Paulose a qeqlletse a nale tshusumetso hara kereke.

Ho tsamaya hohle ha hae hone hole ka tsela eo.

Ha akaba a bolela haele yena emoholo ho baapostola, empa one anale tshusumetso ekgolo ho kereke.

BoNikola, eleng ho kgetha monna ya Halalelang hofeta ba bang, boqadile kamora baapostola.Renke etlang ho sebediswa ke"bishopo".

Howa ha Bakreste ebile ho kgetha motho (ale monge) bishopo wa motse.

BAFILIPI 1:1 Paulose le Timothea, basebeletsi ba Jesu Kreste, ho bahalaledi ba Kreste Jesu mane Filipi, le bobishopo le madeakone:

Hone hole bobishopo ba bangata mane Filippi.

Ka tsela ejwalo hone hose motho ya laolang motse.

Lentswe “moruti” lehlaloswa hang feela ka hare ho Selekane Sesetjha ha tshelela Selekaneng sa Kgale.

Ka tsela ejwalo hone hose moruti ya neng a laola ka hare ho Selekane Sesetjha.

Mopriesta kapa moruti ke ntho tse tlileng morao tjena.

Empa pagane kamehla ene entse e nale mopriesta ya neng a tshwara phutheo.

 

Haho motho ya jwalo, ka hare ho Bibele, ya ileng a totswa ho hlahlama Peterose kapa Paulose.

Bobedi Pauosel le Peterose ba ile ba nehelana ka matla ho kereke le baholo ba sebaka. Ha baka batlotsa motho bakeng sa seo.

 

Paulose o ile a tsoseletsa kereke mane Efese.

DIKETSO 20:17 Yaba ho tloha Miletuse o romela banna Efese, mme a bitsa baholo bakereke.

20 Mme kamoo ke ileng ka boloka kopano, empa ke ile ka lebontsha, mme ka leruta ka potlako, mme ho tloha ntlong ho leba ntlong,

Kereke ya pele ene ekenela ka hare ho matlo. Bane ba sena meaho emeholo eneng elaolwa ke motho ale mong. Kaofela metse ya kereke ene esena moaho.

DIKETSO 20:27 Honbane ha keaka ka swaba ho lebolella ka sena.

28 Letle le itlhokomele mohlatswana, hodima seo Moya o Halalelang ole etellang pele ka teng, hoka fepa kereke ya Modimo, eo a erekileng ka madi a Hae.

Kopano kapa botlalo ba Modimo bone botla ha batho bakopane. Sena ene ese taba ya motho ka bonngwe".

Puso ya motho ka mong eqadile mane Smyrna. Lebitso Smyrna le hlalosa ho baba kapa lefu.Ke hona moo ho ilweng ha kgethwa bishopo hoka busa sena.

Yaba Modimo O romela tshotlo ka baka la hobane bane ba batla puso ya motho.

Peterose o boletse ntho yona eo mane hoya pheletsong ya Selekane Sesetjha. Ene ele moholo le yena, mme sena se moentse hore a lekane le baholo ba bang, ho nale ho ipitsa moapostola eleng seneng seta moetsa hore a phahamele ba bang.

I PETEROSE 5:2 Baholo mahareng a lona bake ba phahame, eo keleng emong wa bona, mme ke pakile tshotleho eo Kreste A bileng le yona, eo le nna keleng karolo ya kgalalelo:

2 Fepang mehlape hara lona, ho nkeng lehlakore, ka maikemisetsa, empa ka boithatelo; eseng ka kgatello, empa ka maikemisetso a mohopolo;

3 Leha ekaba hodima lefa la Modimo, empa hara mehlape ya Modimo.

Haho ya lokelang hoba ka hodima ba bang.

53-0614A HO PHEHELLA TUMELO ENENG E NEILWE BAHALALEDI

Empa ere keo bolelle seseng mona, Kereke e etellwa pele ke Moya wa Modimo. Bane batsamaya ha Moya oba bolella. Modimo ha Aka A tshepisa ho tsamaya le bobishopo. Baholo bane baetella pele Kereke, enngwe le wnngwe.

 

 

57-0126B DITLAMORAO TSA LEETO LA INDIA

… Jwale, hopola kene ke tshwarelletswe ke kereke ya Baptist eo keneng ke nahana hore kea baapostola ....

Hoya ka Bibele, mosebetsi o moholo ke wa baholo.

 

 

57-0908M BAHEBERU KGAOLO YA BOHLANO LEA BOTSHELELA KAROLO 1

Rmpa ke dumela dinthong tsa Semoya. Hantle feela. Ha kereke ka nngwe e ikemele, ekgethe baruti ba yona, madeakone, leha, ele eng feela. Mme ebe, ka tsela eo, monna ya teng moo esebe bishopo kahodima hae. Moya o Halalelang o batla ho bua le kereke eo, haba lokele hoka kopa motho hore na baka etsa sena kapa sane. Ke kopano ya motho ka bonngwe le Moya o Halalelang. Mpontshe ka Bibele keng se seholo, ka hare ho Bibele, ho nale emoholo wa kereke? Hantle feela, hantle feela, monghadi,bohalaledi ba kereke, ka bonngwe. Jwale, boena, ntho entle haholo eo. Kereke enang le boina ka tsela ejwalo, mmoho. Empa bohalaledi ke ba kereke!

 

 

KEREKE YA MENGWAHA KGAOLO 5 - THUTO YA BANIKOLA

Empa tjhe, bobishopo bane basa itshwarelle thutong ya Paulosi, empa bane ba leba ho Paujose nakong ya leeto la Efese ho leba Miletuse ho DIketso 20. Temana 17 ebolela ka tsela ena, "baholo"bane ba bitswa temana 28 ele bona balebedi (bobishopo).     Jwalo ka mohopolo wa kereke, leha ele hore motho one anale thuto ya Polycarp mokgatlong oo.

Mme kamora hore moapostola Johanne ashwe lemong tsabo 100 AD, motsamao wa qala ka motho ka nngwe, mobishopo, moetapele wa Bokreste wa motse.

Ntho ya pele sena ebile mohopolo wa Ignatius, ya ileng ashwa ka 110 AD, mane Colosseum. O ile a ngola“Hlokomela dintho tse beilweng ke Modimo taelong ya Modimo, ha mobishopo a nkile sebaka sa Modimo”.

Irenaeus (130 – 202) ene ele monna ya moholo empa one a dumela ha “Peterose le Paulose bane barera mane Roma, mme ba beha motheo wa kereke". O bolela hore"baapostolane ba ile ba beha bobishopo ka hare ho Kereke”. Sena ha sea ngolwa ka hare ho the Bibele. O ile a ngola Buka tse hlano ka taba ena. Sena sehlahella Bukeng ya hae ya bohlano.

“yona ekgolohadi, ya kgale, etsebahalang ka hohle Roma ka baapostola bana babedi, Peterose le Paulose; hape [kaho supa] tumelo ererilweng hara batho, etlileng ho batho ka neheletsano ya bobishopo. Hobane ntho ya bohlokwa ke hore a lebelle kereke ka kereke, bakeng sa taolo”.

Irenaeus ene ele monna ya matla, empa o ile a etsa phoso ekgolo. Peterose ha aka a fihla Roma. Kereke ya Roman ene esa fosa haholo, empa kamora lemo tse lekgolo mane lekgotleng la Nicene ka thuto ya Trinity ho motho emong le emong. Ele ho leka ho busa hodima motho, ho nale ho dula Mangolong, Irenaeusone a bontsha batho Rome le tshebeletso ya bobishopo bao hamoorao, hoya mane 400 AD, ba ileng ba bitswa Popes.

Eleng hoetsa molao wa batho ho ileng ha lebisa mane Mengwaheng e Lefifi.

Irenaeus one a nale 12 ya bobishopo bao a ileng aba beha, jwalo kaha bane ba latela Roma. Moapostola Johanne one a phela nakong ya puso ya bobishopo mane Roma. Ka tsela ejwalo bobishopo bana ba mmuso wa Roma bane ba nale tshusumetso ho Bakreste, moapostola Johanne one a lokela hoba le tshusumetso ho bona. Seo kaofela ke matlakala feela. Empa sena sebontsha phoso tsa Irenaeus ka baka la ho beha mehopolo ya hae pele kaho nahana ka tsela eo ka bobishopo".

Ka tsela ejwalo takatso eo "mohopolo oo" wa bula monyako bakeng sa phoso tse ngata tsa Roma, eo eneng ele sera se seholo sa nnete.

Irenaeus ore “Polycarp (ya shweleng ka 156) le yena one a laetswe ke baapostola, mme a paka le ba bangata ba bileng le Kreste, empa le yena ka mokgwa o jwalo, ka baapostola mane Asia, a hlomamisa mobishopo wa Kereke ya Smyrna, eo ke eboneng botjheng baka”.

Empa baapostola ha baka bahlomamisa bishopo wa motse.

Irenaeus obone leho utlwa ka mooreri Polycarp ha asale monyenyane.

O pale ya tlhomamiso ya Polycarp ke Irenaeus jwalo ka "mohlahlami".

60-1206 MONGWAHA WA KEREKE YA SMYRNA

Moo ke honemoo kereke ya Roman Catholic e ileng ya qala teng, hotswa sehlopheng sa Mohalaledi Paulose, le Irenaeus, le Mohalaledi Martin, hotheosa jwalo. Baile ba etsetswa hore ebe maloko a pagane kahodima Bokreste, empa bane ba batla hokgutlisetsa dintho Selekaneng sa Kgale, jwalo ka bapriesta ba baholo, le baapostola bahlahlami, ljwalo ka popehoya ho pope, hoya ho emong pope. Haeba o theoha jwalo hoya ka Bibele, otla fumana hore Modimo ha ahloke sena; ho fihlela kerekeng ya mongwaha wa hoqetela , are, "Ke hloile seo!" ka tsela ejwalo le Kereke.

 

 

60-1206 KEREKE YA MONGWAHA WA SMYRNA

Modimo One Asa batle ha kereke etsamaiswa ke batho.

 

 

Bongata bo nahana hore"hoba leloko la Branham tabernacle o bolokehile". Empa seo hase nnete.

59-0628M KEREKE ETHETSITSWENG KE LEFATSHE

Tshepahala ho Modimo.

"Samsone, Bafilista ke bao." Branham Tabernacle, lefatshe lea kena ho lona. Keng ka seo? Na le pepesitse diphiri?Na pepesitse diphiri tsa Modimo? Na le dumeletse menate ho kena ka hare ho lona na, tshebeletso ya sejwale jwale? Ho etsahetseng ho lona? Modimo Aka theoha A etsa mehlolo, mme A kena ka hare ho letshwele mona, mme a bolella batho diphiri tsa dipelo tsa bona, le tsohle, mme a fodisa ba babi le malwetse, mme a etsa mehlolo le meeka, mme A rera Lentswe ka Moya o Halalelang, mme batho bare, "Hahole jwalo, ke nahana hore seo ke nnete. Re thabela seo, haeba resa kgathala." Seo ke Branham Tabernacle. Bafilista ke bao.

Neng, hone ho rerwa Lentswe, mme bahalaledi bane batlala dikgapa mahlong a bona, bane baema ka maoto a bona, balla, ba sena lentswe hohang feela, ba potoloha feela, makgetlo a mabedi kapa mararo, mme badule fatshe, batletse ka Moya o Halalelang ... Bafepuwa ke Lentswe. "Motho ha a phele ka bohobe feela, empa leka mantswe a tswang moomong wa Modimo." Bafilista ke bao, Branham Tabernacle. Bafilista ke bao, Pentecostal.

Bafilista, dira tsa kgale tsa Israele, ke setshwantsho sa mademona.

Lefatshe le kene ka hare ho batho. Selemo le selemo mese entse ekgaoha eba mekgutshwane. Haeba mese ele melelele bahlahisa diphaka, mme entse ekgaolwa hoya hodimo.

 

56-0128 TSHUSUMETSO
Mang kapa mang ya tswetsweng labobedi oya tseba hore seo ke phoso. Hobaneng, ke diabolosi a hlobodisang. Haho yaka haeba le motho ka hare ho Bibele, empa ele mademona feela. Mme lefatshe le tletse ka seo. Esita le badumedi. Hobaneng, hantle feela ke diabolosi.

Matla a mademona a tlosa batho Lentsweng.

 

61-1119 MATLA A SEBELE MATLENG A BOFOKODI
Oho, hlena, o bua ka kettlele: mademona apotoloha, matla A Bokreste, ho ruta thuto ya batho, thuto ya theologi diseminareng, ba lesa Bibele. Hallelujah. Ya nang le hona ... Ya matla a lekaneng, ya hlalefileng? Ya nang le matla a ho hlobodisa basadi moreri wa, Methodist, Baptist, esita le wa Pentecostal? Ka difahleho tse pentilweng jwalo ka Jezebele, ka meriri e bobilweng, ba apere jwalo ka banna, bareri ba rona, eseng ho lekana ka seo:ba keneng ke diabolosi ... Ene ele legione ya neng a motaboletse diaparo. Ke Diabolosi ya rurang?

Qetellong, hare shebeng sebolelwang,eleng serreng Moena Branham, nakong ya peo ya matsoho ya mora wa hae, o ile a bolela hore Joseph Branham etlaba moporofeta(mme kaho bolela hore ke "mohlahlami").

HLOKOMELA: Taba mona e hore na Joseph Branham ekaba "mohlahlami" wa William Branham jwalo kaha ba bang ba bolela. Hase ho lebella tshebeletso ya Joseph Branhamkapa jwang.

Sena keka tsela eo ya Joseph Branham ka 1955. Hone hole bana ba bangata hoo Moena Branham ane a batla baporofeta (bongata) le matichere a baruta. Sena ene empa ele kopa . Batswadi kamehla re batlelaa bana ba rona hohotle.

55-0724 MEYA YA KGOTHATSO

Modimo, rea rapela hore ore romele baporofeta le bareri hotswa ka mona. Etle ere hase re tsofetse batle ba nke mosebetsi ona, ho nale ya lokelang hore tlosa sebakeng sena, hore retle re kgone ho utlwa ha Evangedi ererwa ….

Ka sephiring, kae kae bophirima O ile wa ntshepisa mora ka seo. Ntate, hae tlhohonolofatso yohle ya Hao ebe hodima hae. Joseph, moshemane waka, ke o nehela ho Modimo, bophelo ba hao eke ebe tlhohonolofatso. Oke obe moporofeta, Joseph; Modimo ha Ake A dule hodima hao. Hake Modimo wa ntatao abe le wena, Morena Jesu Kreste Abe le wena otle o fetohe tlhohonolofatso ho ba bang. Lebitsong la Jesu Kreste hlohonolofatsa bana bana. Amen.

Moena Branham one a rapella baporofeta (bongata) batlatswa baneng bana, eseng feela Joseph.

Ebe o rapella Joseph hore eka ekaba moporofeta. Ha aka are Joseph ke moporofeta.

Empa ho tsamaeng ha dilemo, ha ane a hlohonolofatsa bana, o ile a fetola mantswe.

57-0728 HO LAKATSA BOPHELO

Ka nako enngwe, hane kele ka hare ho kereke. Bongata ba lona le ile la fafatswa ka metsi bakeng sa kolobetso, kolobetso eo eseng yona; ho lokile. Re leka ho latelamona Bibele. Jesu O ile anka bana A bahlohonolofatsa. Reba nehela ho Modimo. Mme ho nehela bana mona aletareng, ka nako enngwe, ke ile ka susumetseha hore, "Joseph, o moporofeta." Mohlomong ha kese ke ile, hore karolo tse pedi tsa Moya ditla dula ho Joseph bakeng sa nako etlang, haeba ele teng.

Empa ka 1955 hlohonolofatsong ya Joseph, Moena Branham are “Ha Joseph ebe moporofeta”, ha aka are “O moporofeta wa Modimo”.

Joseph Branham ha asoka a bontsha matla a tshwanang lea William Branham, empa le kajeno ha asoka a bontsha matla a menahaneng habedi, habedi jwalo ka ntatae.

Moena Branham, jwalo ka ntate emong le emong, one a lakatsa hoba le mora yaka hatang dieteng tsa hae.

59-1129 HARE BONENG MODIMO

Hane ke bua e Modimo hoseng hona, hone hole bana ba bangata baneng baemeng mona, mme bomme ba nale bona mona aletareng. Hane ke phahamisa Joseph ke mmeha diatleng tsaka, kesa tsebe hore nkareng, I kare, "Joseph, mora, o moporofeta." Leha hole jwalo seo ke thapelo yaka, mme ke dumela hore ka tsatsi le leng ho tlaba jwalo; Modimo Otla nka tsohle tseo A nneileng tsona, mme A dimanahantse habedi, mme A dibehe hodima mshemane eo, ebe hake oroha a nke sebaka saka.

"Ake obe moporofeta, Joseph" ofetohe hoba“Joseph o moporofeta wa Modimo”, ofetohe ho tloha ho “Joseph, mora waka, o moporofeta”.

O leka ho hopola ka 1955 a bua mantswe na. Molaetsa wa ho qetela, “ Ottle obe moporofeta, Joseph”.

Ebe o bolela sena “Seo ke thapelo yaka”. Sena ke kopo ya thapelo, esengf boporofeta.Thapelo elatelang ya William Branham ke hore Joseph Branham a fumane tshebeletso “karolo emenahaneng” hofeta ya hae. Sena ke kekeletso. Sena ha sesoka se etsahala ka lemo tse 50+ esale Moena Branham a tloha sebakenge.

Ke feela ha Joseph a nale matla a menahaneng ha nne hofeta a William Branham, ebe ke hona re kareng o nkile sebaka sa ntatae.

 

Hofihlela ka nako eo, hoya ka Lengolo haho mohlahlami wa Elia hobane Jesu O boletse “Elia otla busetsa dintho madulong”. Haeba Moena Branham a buseditse dintho madulong, ebe haho tshebeletso ya Elisha etshepisitsweng bakeng sa nako etlang.

Re ile ra tshepiswa Elia o tlile. Ka tsela ejwalo bohle ba latelang Elisha hase Monyaduwa wa Lentswe, jwalo ka Elisha re ile ra motshepiswa wa nako ena.

60-0522E PEO YA BANA 4

Ke batla ho hodisa mora waka emonyane morao mola, Joseph. Ke batla ho mmona ale hodima pulpit, hake nka Bibele ... Hake fihla sebakeng seo ke bonang ho sona Joseph a rera sefaleng ka Moya o Halalelang, a tlotsitswe ke Moya wa Modimo ... Mme ke dumela hore etlaba moporofeta. Ka nako eo ke neng ke mmona lemo tse tsheletseng pele a tswalwa, lea hopola kele bolella hore oyatla. Lea hopola ke mmona hlakoreng lena la aletare, kesa tsebe hore kentse kereng, ke beha bana matsoho, Kae, "Joseph, o moporofeta."

Hlokomela dipuo tse fapaneng tsa Moena Branham.

Kene ke susumetsehile hore ke bolele seo, “Joseph o moporofeta wa Modimo”.

Yaba mantswe a fetohela ho,kare, “Joseph, mora waka, o moporofeta”.

Mme mantswe a fetoha hape,kare, “Joseph, o moporofeta”.

Empa haele hantle seo a neng a sebua ka 1955 ene ele, “Ekare okaba moporofeta, Joseph”.

Mohopolo wa motho o sokola ho hopola tse ding tsa dintho. Ka tsela ejwalo dula le puo ya 1955.

Moena Branham one a batla ho bona Joseph a rera sefaleng. Haho moo a bolelang kaho bapala ditheipi.

60-0522E PEO YA BANA 4

Ke batla Sarah hodima organ, Becky hodima piano; ke batla Joseph sefaleng.

(Hantle jwalo ka motswadi, Moena Branham o batla bana ba hae ba sebeletse Modimo. Hakakang nakong ya jwale?)

…oya bona mora waka a eme moo a tlotsitswe ka Moya o Halalelang, a rera yona Evangedi ena. Ke batla ho nka Buka ena ya kgale, "Mora, ke ena; Kea hao. Ema le yona. Oseke wa bapala ka yona. O dule le yona, moratuwa. Oseke, hake kgathale ... Hake kgathale hore ke mang ya leng kgahlano, ya kgahlano; Modimo Otlaba le wena. Orere ka hohle ka tsela eo ke rerileng ka yona; ntate otla kopana le wena mose ole.

William Branham one a batla Joseph Branham ho nka Bibele mme a rere Lentswe ka Lentswe. Ha a bue ka ditheipe.

60-0608 HOBA LE KOPANO

Ntho ya bobedi, nenka rata ho phela nako etelele ketle ke bone Joseph ale tshebeletsong ya hae; anke moya oo ketlang ho motlohella ona. Ha Moya obe hodima hae. Hake monehela ho Morena, ke eme moo ale diatleng tsa mmae ... Hake tsebe, ho nale bana ba leshome kapa ba leshome le metso emehlano. Hake mophahamisa, Moya wa nkuka, "Joseph, mora waka, o moporofeta." Modimo ha karolo tse pedi dibe hodima hae.

Ha ketla qetellong ya leeto, mme kese kesa kgone hoya pele, ke rata hore ke monehe Bibele ena Joseph, mme kere, "Moratuwa, oseke wa ... Oseke wa iketsisa ka Lentswe lena. Tshepahala ho Modimo; haeba sena senka seseng le seseng, tshepahala ho Modimo."

Hake bona hore o etsa seo, mme ke boona hore Joseph nka Bibele yaka mme olebe sefaleng jwalo ka motlotsuwa wa Modimo,

One a batla hore Joseph arere hotswa ho Bibele. Empa Bibele hae bue ka mohlahlami wa Moditjhaba" Tshebeletso ya Elisha". Moena Branham, mona, ha abue kaho bapala ditheipe.

60-0716 HOTLOHA KA NAKO EO

Ntate, nkeke ka bolela feela hore ene ele eng. Hake tsebe. O tseba pelo yaka, hore ke bua nnete ka seo. Le nkutlwile hake bua, Ntate. Mme ketla ... Ke sebaka se setle. Modimo, ha matsatsi aka ase a fedile, Nka rata ho neha Joseph ebe monna ka Bibele letsohong la hae. Hobane sena ke boinehelo, O buile. Ware, "Joseph, o moporofeta."

Hlokomela ha a fetola mantswe. Ke ile ka susumetseha hore ke bue sena, “Joseph o moporofeta wa Modimo” ofetoha ho tloha, Kere, “Joseph, ora waka, o moporofeta” ho leba ho, ke itse, “Joseph, o moporofeta” jwale aya fetoha hape, “O buile. Ware, “Joseph o moporofeta”.Empa haele hantle seo aneng a sebolela ene ele, “Oke obe moporofeta, Joseph”.

Sena ene ese seporofeto sa Modimo, mona ene ele kopo ya Moena Branham. Ntate emong le emong aka rata seo. One a rapella bana ba bang baleng sehlopheng seo. "Modimo, re rapella hore otla ntsha baporofta baneng bana baleng aletareng ena hoseng hona."

One a rapella baporofeta, bongtata. Eseng moporofeta ale mong "mohlahlami" jwalo ka Elisha.

 

63-0323 TIISO YA BOTSHELELA

Jwale, hore batle babe teng, bababg baena ba Mormon le bokgaitsedi, mme ba bang batle ba bone ditheipi tsena. Mme hake batle hore ... Ba bang ba bath ba phelang lefatsheng mona barata hore ba kaba maloko a batho Mormon, ke batho ba lokileng haholo; mme moporofeta wa bona, Joseph Smith, eo batho ba Methodist ba ileng ba bolaya mona Illinois, leetong la bona ... Mme ka tsela eo ke batho balokileng ... Mme pono, hakena pelaelo ka tsohle empa o bile le pono. Ke dumela haele motho ya lokileng haholo, empa pono ya hae ene ehohlana le Lengolo; ka tsela ejwalo, ba ile ba lokela hoba le Mormon Bibele hoka lokisetsa seo.

Mona Moena Branham o bitsa moporofeta Joseph Smith. Joseph enwa o ile a fetola Bibele hore America etle ebe lefatshe la tshepiso ho Israel. Ho fetola sengodilweng ka hare ho Bibele hase selokelang hoetswa ke moporofeta. Moena Branham o leka feela hore a etse kgotso ka Joseph hobane batho ba mmona jwalo ka moporofeta. Empa Moena Branham ore hase nnete hoya ka monahano wa Bibele. Moporofeta wa sebele o dula Mangolo feela. Ha a rorisa Joseph kaho mobitsa moporofeta, ka baka laho hlola kgotso, seo hase nnete.

58-0328 MO.U.TLENG

… moporofeta o kgelosa batho. Oseke ware o moporofeta.

Moena Branham one a theola maemo a tshebeletso ya hae ka nako enngwe. Ho leka ho sireletsa seo motho anang le sona.

Ka tsela ejwalo ha ane a leka hoka sebedisa tshebeletso ya hae, ka baka la botho, ka nako enngwe seo se etsa hore tshebeletso ya hae eseke yaeba ya nnete.

Re keke ra nna ra phetha seo aseboletseng jwalo ka "popogai". Re lokela hoka tseba hore one a bua ka eng.

Haho Lengolo lere ho nale"dipopogai"Lehodimong.

Modimo O batla rebe le kutlwisiso ya Mangolo, tsebo, le bohlale.

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23