Ka hare ho Bibele haho “Mohlahlami” wa Baditjha Kamora William Branham

Mang kapa mang ya bolelang hore ke moporofeta, ya sakgoneng hoka bolela tse tlang, ha akgone ho bolela seo asa setsebeng.

Ho kaba le thuso ho rona, moporofeta olokela hoka bona tsa nako etlang. O lokela hoba le dipono. TB Joshua wa Nigeria, obolela hore ke moporofeta, o ile a bona Hillary Clinton ahlola dikgetho tsa 2016 tsa Amerika tsa boporesidente. O ile a hlola dikgetho, empa ha akaba aba moporesidente, mme ka tsela eo a hloleha. Ka tsela ejwalo yaeba tshenyo ya nako feela, mme yaba Trump ahlola seo ka matla a dipolotiki. Hillary jwale ke taba efetileng. Sefahleho sa hae semaswabi sene sebonahala, empa a lahlehetswe. Ka tsela eo seporofeto sa T B Joshua sene sesa fosahala hakalo. Baetapele ba mekgatlo bongata mmoho le baruti ba Molaetsa bane ba nahana hore Hillary otla hlola. Kaofela ene ele lefeela eseng monahano wa Modimo.

Empa re hlopka baporofeta ba sebele.

60-0417M EYA OYO BOLELA

Haho motho ya bileng lefatsheng, leha ele moporofeta, haho motho ya phahameng, kapa mohalaledi [lefu]. Lefu lehlolwa feela ke Moya wa Modimo. Baka hapa nako ka Moya wa Modimo, mme ba boela ba bona tse tlang ho hlaha.

Nako ke sera seseholo hobane hare bone bokamoso. Nako hape ekgutsufatsa polanete ena eleng lefatshe.

Ponahatso ekgolo ya Matla a Modimo ke 'nako' ke sona seka bolelang bokamoso. Ebe reka itukisetsa seo.

62-0607 HO APARA DIHLOMO TSA MODIMO

… moapostola, moporofeta, sebonela pele. Yaka bonelang pele, pele Satane aka fihlela seo, ho bue ka seo pele. Keng seo? Modimo O apesa Kereke ya Hae. Ofisi ena ke moaparo wa Modimo. Hale bona ofisi tseo, badisa, baruti, baevangedi, seo keng? Seo ke moaparo wa Modimo, Boteng ba Modimo, Moya wa Modimo … osebetsa ka motho.

Mme haeba enngwe ya diofisi tseo elatola Lentswe la Modimo, eba hase seaparo sa Modimo ... Tjhe, eseng seo. Ke phiri ka hare ho letlalo la nku. Hlokomela thaka leo. Mohlokomele.

Empa ha dumela sebolelwang ke Lentswe, hopola, ebe ke Modimo, hobane o bua Lentswe.

Moporofeta o lokela ho bolela dintho pele dietsahala. Ofisi ka nngwe ya Modimo edula Lentsweng, kaofela ha yona Bibele.

53-1112 BODEMONA

Jakobo atswala Josefa; rea tseba, papiso entle ya Kreste. Hahole jwalo, ha Josefa ane a eshwa, o ile are, "Leseke la siya masapo aka mona ha letloha mona." Hobaneng? Ene ele moporofeta. One a bona tse babang baneng basa dibone.

Mona ke Josefa ka hare ho Bibele ene ele moporofeta wa sebele. Hobaneng? One a bona tse tlang ho etsahala.

56-1001 TSHEBETSO EYA HLALOSWA

… Nathane ele moporofeta wa sebele wa Modimo ... Empa lea tseba, baporofeta ke batho batlotsuweng ke Moya bakeng sa nako e itseng. Ke dintsu tse bonelang pele. Haba itsamaisi.

Ntsu hae phahame ka matla ayona; moya o lokela hoka phahamisa pheo tsa yona. Mme ho nka Moya o Halalelng hoka tsebahatsa moporofeta. Omoonkela pele hore a bone dintho, abone ntho tse tlang hoetsahala, kapa ntho tse kapele.

Moporofeta onkuwa ke Moya ho moisapele. Ebe o bona nqane ho lesira la nako, mme akgutle are bolelle setlang hoetsahala.

Ho mekga emene.

Wa pele, Lentswe la seporofeto lengotseng Mangolo, ho tloha ho Moshe mane ho Genese hoisa ho Johanne mosenodi wa Buka ya Tshenolo. Ebe Bibele efelletse, hosa eketswe letho. Ebe haho sale moporofeta emong ka hare ho Bibele.

Wa bobedi, moprofeta wa Selekane Sesetjha ke karolo ya tsebeletso tse hlano.

53-0609A BODEMONA PUSONG YA BODUMEDI

Jwale, lere, "Ho lokile, baporofeta ke Selekane Sakgale." Oho, tjhe. Selekane Sesetjha se nale baporofeta.

Akabuse ene ele moporofeta wa Selekane Sesetjha. Lebella ha Moya o theohela ho yena o mmolella ka Paulose ... Yaba ke eo atla Akabuse atswa Jerusalema, mme afumana Paulose, mme amotlama ka senyapa sa hae thekeng, mme afetoha, are, "HOITSWE KE MORENA, monna ya tlang ho tlangwa ka senyepa thekeno otla tlangwa mane Jerusalema." Akabuse, ya ileng a ema mme abua, setlang hoetsahala, ene ele moporofeta, eseng monna ya nang le neo ya boporofeta.

DIKETSO 11:28 Mme emong wa bona ya bitswang Akabuse, mme a laetswe ke Moya hore ho tliloba le lefu le leholo lefatsheng: leneng letla feta la Claudius Caesar.

Akabuse o ile a porofeta mme ha feela haetsahala kamoo aneng a boletse ka teng. Hone hose taba ya papadi. One asa leke hokgahlisa, kapa hoba moetapele. One a bolela ka tsa nako etlang, mme one abonahatsa nnete. Sena sebolela hore one anale matla a seporofeto. Sepotofeto sene seahisa kereke, eseng motho.

Taba ya boraro, neo ya boporofeta ka hare ho Bibele.

Ena ke neo eo Modimo Atlotsang motho ka bonngwe.

I BAKORINTHE 12:4 Jwale ho nale karolo tse ngata tsa dineo tsa Moya, empa ka Moya ona oo.

10 Emong o neile neo ya mehlolo; emong ya boporofeta;

Modimo aka sebedisa motho ya itseng tshebeletsong ena.

Taba ya bone, ho neo enngwe etebileng haholo eikgethang.

Hobaneng? Hobane tshebeletso ena efuwa banna babararo. Babedi ba bona ke baporofeta ba nako etlang ba Israele nakong ya Matshwenyeho a Maholo -- Moshe le Elia.

Ehlalosa ka tsela ena Bibele ebolela bana ba bararo batla hlaha hose kae, empa bakeke baeketsa letho ho Bibele.

Jwale mosebetsi wa tshebeletso ena ke ofeng na?

Wa Baditjhaba Elia olokela hoka kgutlisetsa Bakreste ho Bibele, eleng Jesu Kreste sebopehong sa Lentswe, jwalo kaha a lokisa Monyaduwa wa Jesu Kreste, mme abontsha Jesu Atsamaya hara maqephe a Bibele. Ebe Monyaduwa ya lokisitsweng ka Lentswe Otla lokisetswa ho kopana le Jesu Kreste ka Nama.

Ebe baporofeta bana babedi batla kgutlela ho 144,000 ya Bajude ka lona Lentswe lona leo, mme ebe Jesu Kreste ka Nama hona lefatsheng mona.

MATTHEU 17:11 Yaba Jesu oyaba araba, Elia olokela hotla, ho busetsa dintho madulong.

II BATHESALENIKE 2:3 Letle le seke la thetswa ke motho leha ele ka tsela efeng: hobane letsatsi la Morena lekeke latla, pele hoba le howa hoholo, mme monna eo wa sebe a senolwa, eleng mora tahleho;

 

 

Ka tsela eo, nakong ya kereke ya Mengwa eLefifi. Yaba Elia (Elia ke lebitso la Seheberu, Eliase ke lebitso la SeGerike) o lokela ho kgutla alokise Bakreste bakgutlele tumelong ya baapostola Selekane Sesetjha.

Haho tsela ya hore peo ya poone eka kotulwa ntle lehaeba eile ya jalwa ya bola pele. Kereke ekeke ya kopana le Modimo ntle leha eka dumela ka tsela ya baapostola ba Selekane Sesetjha.

60-1211E MONGWAHA WA KEREKE YA LAODISIA

Jwale, hlokomela! Tlhaho ya Elia ejwang? Ntho ya pele, etlaba moporofeta ya matla wa Lentswe la Modimo, hobane Elia ene ele wa nnete, le Johanne wa nnete. Hantle feela. Ka meeka le mehlolo, otla kgutlisetsa bana ho tumelo ya Pentakonta.

William Branham, jwalo ka Elia, one a nale tshebeletso ematla enang le mehlolo. Empa sena ene ese tshebeletso yona ya hae hantle.

Ya hae hantle ntle ene ele ho senola diphiri tsa Bibele, hore busetsa tshebeletsong ya Selekane Sesetjha, ene ele mosebetsi wa hae. Hobane William Branhamosenotse diphiri tseo tsa Bibele leho re busetsa Kereng ya Mengwaha, ka tsela ejwalo akeke aba le mohlahlami, jwalo kaha ale siko "mohlahlami " yaka etsang seo.

Haeba "mohlahlami", jwalo ka Elisha, aka senola tse ding diphiri, sena setla bolele ho Moena Branham ha aya busetsa tsohle madulong, mme ekeke yaeba ya boletsweng Elia.

 

Ho nale mabaka amararo aka bolelang seo, kapa ho hlalosa seo, mohlahlami:

1. Motho eo eleng mohlahlami wa sebele, otiiswa ke Modimo.
Mohlala wa sena ke Joshua eneng ele mohlahlami wa Moshe, le Elisha eneng ele mohlahlami wa Elia.
Moshe o ile a bolellwa hore akeke a kena lefatsheng la pallo, ka tsela eo Joshua o ile akgethwa hoka kenya setjhaba.

Ka tsela eo Elia, Jezebele one antse ale teng nakong ya pheletso ya tshebeletso ya Elia. Ka tsela eo Jehu le Elisha ba ile ba lokela ho qetella tshebeletso.

1 Marena 19:16 Yaba Jehu mora wa Nimshi atlotsetswa borena ba Israele: mme Elisha mora Shafate wa Abelmehola atlotsetswa hoba moporofeta.

17 Mme haetsahala, aphonyoha sabole ya Hazaele ya neng a hlaba Jehu: mme aphonyoha sabole ya Jehu ya ho hlaba Elisha.

Tabeng tsena tse pedi ba ile baphonyoha bobedi ba bona. Hone hose yaka hodimo ho emong ka sekgeo sa 16 kapa 50 ya dilemo.

2. Motho eo eleng mohlahlami, hobane ba bolela jwalo, kapa ka nyollo ya dikgetho, hase taba ya Mangolo.
Haho mohlahlami wa Johanne Mokolobetsi ka hare ho Bibele. Jesu hase "mohlahlamo" wa Johanne Mokolobetsi, empa ke Morena wa hae. Johanne ene ele moetelli pele, ahlwekisa tsela bakeng sa Hae. Hone hosa hlokahale kapa lebaka la hore Johanne Mokolobetsi "mohlahlami" hobane ya neng a rometswe hoetsa seo. Yaba Jesu Kreste, Moetapele, Onka ketapele. Jwalo kaha Johanne Mokolobetsi ane a etelletse pele Jesu Kreste, ho lokela hobe le ya etellang pele labobedi Jesu Kreste, hoseng jwalo Jesu Kreste hase wa sebele (Baheberu 13:8), Wa pele le Wa morao, hotla etsahala ntho yona eo le hotleng labobedi ha Hae. Jwalo ka moetellipele (ya lokisang tsela) one asena "mohlahlami", ha jwalo lelabobedi "moetelli pele" (ya busetsang dintho) akeke aba le mohlahlami "mohlahlami". Ya nkang dintho pele, Morena Jesu Kreste.
Lengolo le bua ka naledi tse 7 letsohong le letona la Modimo. Haho ya 8, ka tsela ejwalo ekeke haeba " lengeloi la 8" hobane mongwaha ona ose o boletswe.
Hape Tshenolo 10 ebolela ka mokgwa ona "Empa mehleng ya Lentswe la lengeloi la bosupa" sena sebolela hore re nale mangeloi a 7 haho mohlahlami"emong" jwalo kaha lentswe la hae le hatisitswe, mme leka bapalwa.

3. Mohlahlami otiiswa ke Modimo, mme akeke a thetsa setjhaba.

60-0515M MORENA YA LATOTSWENG
Ka tsela ejwalo haba etsa tseo, tlholo ekgolo etla, yaba Saule ahlaba pooho tse pedi adiromela ho setjhaba. Mme ke lakatsa eka leka hlokomela sena. Ha Saule aromela mokgetkgetho ho Israele mme are, "Ha monna emong le emong ya tlang ho latela Samuele le Saule, ha abe, le pooho ena jwalo." Na lea bona tsela eo aneng abatla ho thetsa ka lebitso la mohlanka wa Modimo? Tsela eo—batho bao eseng bakreste baleng ka teng. Tshabo ya batho ene ele ho Samuele. Empa Saule a etsa hore balatele yena, hobane batho bane batshaba Samuele. "Ha batle ho Samuele le Saule."

 

1 Samuele 11:7 Yaba onka joko ya diphoolo, mme adikgala dikoto, mme adromela madibohong ohle a Israele ka lenqosa, are, Leha ekaba ke mang ya latelang Saule le Samuele, ka tsela eo ho tlaba jwalo leka diphoolo tsena. Mme ho tshaba ha batho Modimo, mme baeba lentswe leng.

Mme mohlala wa sena Saule ho sebedisa tshabo ya batho le tlhompho ya moporofeta wa Modimo Samuele hoka etsa hore batho ba molatele. Ba bang ba balatedi "mohlahlami" wa William Branham ba wela rabeng lena.

Mang kapa mang ya kgethilweng hoba "mohlahlami" wa William Branham owela mekgeng ena emeraro. Hotswa ka hare ho tlhaloso ya Bibele ho ya ka tshebeletso ya hae, ho hlakile hore ho feela hole jwalo.

65-0221M LENYALO LE TLHALO

Batho ba mpitsa moporofeta. Hake ipitsi moporofeta, hobane nkase kgone ho bolela seo, empa nka bolela sena, hore Morena o bona tsena tsohle, obolela tse tlang ho etsahala, le tse seng dietsahetse, le tse etsahalang, mme leka mohla haho disakang tsa etsahala, ka makgetlo a dikete tse balwang ka mashome.

Moena Branham, matsatsing a bofelo a bophelo ba hae, one asa kgone ho iphahamisa. Ka tsela ejwalo one anale tshebeletso efapaneng.

Tsela ya hae ya ho bolela tse tlang hoetsahala eile ya moetsa moporofeta, leha hole jwalo one a hana ho amohela tlotla eo. Hobaneng?One a tseba hore Mangolo a boletse ka yena. One atseba hore moosebetsi wa hae kgetlo lohle.

William Branham one asa romellwa ho natifisa (kapa ho kgahlisa) mme diponahatso tshebeletsong ya hae. One arometswe hotla lokisa diphoso, leho senolo sephiri sa ditiiso tse supileng tse ka hare ho Bibele tse ileng tsa lahleha mengwaheng ya kereke. Taba ene ele hore lokela ho kgutlela ka hare ho thuto tsa Bibele tsa Selekane Sesetjha.

63-0318 TIISO YA PELE

La na Buka ... ya Ditiiso mme la enehela lengeloi la bosupa, hobane sena feela, diphiri tsa Modimo, ke sephiri sa lengeloi la bosupa. Jwale, retswa feta paleng ya mengwaha ya kereke tse supileng. Lea bona? Ke molaetsa wa lengeloi la kereke ya bosupa.

Ho lokile, senola kaofela diphiri difetile, ntho tsohle tse fetileng: Tshenolo 10:1-7. Hantle feela.

William Branham one anale tshebeletso etiileng ho lokisa diphoso tsa kereke. Hobane “sena”, diphiri tsa kereke.

Tsohle dilebile ho yena, batho batla mamela ha a senola diphiri tsa Bibele. Ho bolela hore ho nale mohlahlami wa baditjhaba wa William Branham hase ntho eMangolong .

Taba ena eya lahlehisa. Moaposota Johanne ore hlokomedisitse ka taba eo ka hare ho kereke.

III JOHANNE 1:9 Ke ngolla kereke: empa Diotrefese, ya ratang ketapele, ha are amohela.

10 Moo, haeba ketla, ketla hopola mesebetsi ya hae, ka mantswe akgahlano le roa: mme ntle ho dingolwa, leha ele baena, mme are hanela, aba lelekela kantle ho kereke.

Ntho tse ding hadi fetohe. Ke seleng ha jwale "maitshwaro a moruti". Ho leleka batho ba batlang ho dula ho Bibele hoo moapostola Johanne a ileng a thusa.

Bonikola boetella monna wa Modimo pele. Modimo O hloile sena.

 

 

Moena Branham ha akaba a bolela hore o moholo ho tshebeletso ya hae.

63-0324E TIISO.YA.BOSUPA
Kamehla le hopole seo: hoba ntho ya bohlokwa mofapheng wa Jesu Kreste. Paulosi o boleletse kereke, "Lona - le meqhaka, diperele moqhakeng." Re batla hoba meqhaka ya Jesu Krete. Re keke ra beha motho.

Le lebale ka tsohle. Ke moena wa lona, moetsadibe ya pholositsweng ka mohau, ya salokelweng ke qenehelo; seo ke nnete hantle feela; mme ke bolela sena ka boikokobetso; leo ke lebaka. Haho letho ka ho nna, haho le seseng. Empa mohau wa Modimo O hodima tsena tsohle, mme kea kgutla ...

"Hare batle ho etsa sena".

Ka tsela ejwalo re lokela ho lesa ho batla moetapele wa motho. Haeba osa laolwe ke Moya o Halalelang o fositse tsohle. Moporofeta ophahamiswa ke Moya o Halalelang hoka bona tse tlang hoetsahala. Ebe ohlalosa seo ka pono. Ebe reba le tshenolo. Empa haele hantle ele ntho etlang hoetsala.

Oseke wa thetswa ke ntho tsa jwale letse tlang. Moprofeta ke seboni. Obolela tse tlang hoetsahala nakong etlang. Jesu Oporofetile ka Elia ya tlileng hotla, empa ha Aka Abua ka Elisha. Ha ahlokahale Elisha, hobane Moena Branham, jwalo ka Elia, ose a senotse diphiri. Ka tsela eo haho seo Elisha atlang hose senola. William Branham tshebeletso ya hae ene ele ho senola Tiiso tse Supileng bakeng sa Monyaduwa.

63-0318 TIISO YA PELE

Jwale, hopola, mehleng ya lentswe la lengeloi la bosupa, ha le utlwahala, le utlwahatsa Terompeta, letla qeta diphiri.

Hopola hape hore Elisha one a nale tshebeletso tse pedi tsa tshebeletso ya Elia.

Ka tsela eo ke mang yaka kenang dieteng tsa William Branham mme afumana habedi seo? Haho Moditjhaba lea mong.

Bongata ba Baditjhaba ba bolela haele bo Elisha balatelang Elia, empa ha bana le matla a lekanang lea tshebeletso ya Branham, bafokola haholo ka seo. Empa Elisha olokela hoba le matla habedi. Leha hole jwalo,ho nale waka nako etlang wa Mojuda moporofeta wa Israele ka nako ya Matshwenyeho, ya tlang ho bua ka bophara kgahlano le Sebata ho thusa Israele hore esehlole. Jwale seo etlaba matla hadi.

Kaofela tse seng Mangolong, kaofela Baditjhaba baiphahamisang ele Elisha batla fella Matshwenyehong a Maholo, hobane ba bua seseng Mangolong. Nakong ya Matshwenyeho batla bona hore eleng Matla a sebele keng. Palenyana tsa bona dikeke tsa thusa letho.

Hlokomela mohlahlami wa sebele, Elisha one asatswe lelokong la Elia, le Joshua one asatswe lelokong la Moshe.

Qalong ya tshebeletso ya hae, Elisha baneng bale kgahlano le yena ene ele bara ba baboporofeta baneng basa dumele hore Elia onketswe Lehodimong ("ka tlhwibilo") ke Modimo. (Bala 2 Marena 2). Re bala hape ka seo "tse lahlehisang" dithuto tsa batho "lefu ka pitseng" ka hare ho moroho. Tharollo ene ese ho kenya dijo, jwalo kaha ele Lengolo, a hare ho pitsa. Re lokela kamehla ho lokisa seo. Tsela ele nngwe feela ya ho hlaola sena "lefu ka pitseng" keho dula Mangolong. Leha mora wa moporofeta sre "bohlaha" seleng kgahlano le Mango, o lokela ho dula le Mangolo.

2 Marena 4:38 Yaba Elisha akgutlela Gilgale: mme hole lefu hara motse; mme bara ba baporofeta badutse mmoho le yena: mme are ho mohlanka wa hae, Beha pitsa ekgolo, mme ophehe dijo bakeng sa bara ba baporofeta.

39 Mme emong atswela hokga moroho, mme afumana leraha, yaba ole beha ifo, mme atshela le moroho: hobane bane basa batsebe.

40 Yaba batshella banna hore batle baje. Ha etsahala, yare haba qala hoja, emong a hoeletsa, mme are, Oho monna wa Modimo, ho lefu ka pitseng. Mme bane basa kgone hoja.

41 Empa yena are, Tlisang dijo tseo. Mme atshela ka pitseng; mme are, Tshellang batho baje, bakgore. Mme hone hose letho ka hare ho pitsa.

Modimo O ile A bolella Elia ho tlotsa Elisha jwalo ka moporofeta hore Elisha aqale tshebeletso hang feela ha Elia a oroha, eseng lemo tse ngata kamora moo. Hone hose sekgeo sa lemo tse 16 hoisa 50. Hola Elia ane abontsha tlhwibilo ya kerek, ene etlaba Elisha one atla emela nako tsa Matshwenyeho a Maholo.

Letswai lethibela ho bola. Letswai le emetse Kreste ya sa boleng. Evangedi ya Kreste ekhutlela ho Bajude Matshwenyehong. Bao ba 144,000 batla fumana bophelo bosafeleng. Sena setla phumula diphoso tsa hose dumele ha Selekane Sakgale.

II Marena 2:21 Mme a leba phuleng, taba o hasanya letswai kamoo, mme are, Hoitswe ke MORENA, Ke fodisitse metsi ana; haho satla le lefu kapa bonyopa naheng ena.

22 Ka tsela eo metsi afodiswa ka tsatsi leo, hoya ka polelo ya Elisha.

23 Mme aleba mane Bethele: mme yare ha anyolohela teng, ha hlaha bana ba banyane hara Motse, mme ba mosoma, mme bare ho yena, Nyoloha, nyoloha lefahla towe; nyoloha, lefahla towe.

24 Yabaoya hetla, mme abasheba, mme aba rohaka ka Lebitso la Morena. Yaba hotswa dibere hara moru, mme tsa baharola bale mashome amane.

50-0821 TAELO YA LENGELOI

Na lehopola Elisha? Thakanyana le leng le nang le lefahla, ale motjha, ha asale motjha. Bana ba bang bathethehang, bare, "Lefahla towe, lefahla towe, hobaneng osaka wa nyoloha le Elia?" Lesa hopola seo?

Seo se ile sa halefisa moporofeta jwale, areteleha ka kgalefo, mme arohaka bana bao ka Lebitso la Morena, mme bere tse pedi tsatswa morung tsa haholo mashome amane a bana ba senang molato. Na ho jwalo na? Seo hase tsela ya Moya o Halalelang. Akere letseba seo. Empa moporofeta o ile ahalefa. Lea bona? Olokela hoba sedi ka seo ose etsang.

Palo ya bana bao ene ele mashome amane le metso emmedi. Sena seshebane le kgwedi tse mashome amane le metso emmedi ya Matshwenyeho.

TSHENOLO 11:2 Empa lebala lekantle ho tempele lona,oseke wa lemetha; hobane le neilwe Baditjhaba: hobane motse ohalalelang batla o hatikela ka maoto kgwedi tse mashome a mane le metso emmedi.

Ena ke tshebeletso ya hoqetela ya Elia ho Israele etlang ho hleka diphoso tsa dithuto tse fosahetseng bakeng sa Bajude ho hlekela Kreste bakeng sa Matshwenyeho. Empa haho Moya o Halalelang bakeng sa Matshwenyeho a Maholo. Ena ke nako ya bohale ba Modimo. Bana ba banyane baemetse Baditjhaba ba Bakreste batswetsweng labobedi bakgutlelang ho bontata bona - baapostola. Empa balatotse nnete ya Bibele ya wa Baditjhaba Elia eo eleng lengeloi la bosupa. Ka nako ya Matshwenyeho a Maholo, eleng yona taba. Maikutlo a batho. Batla tseba hore baphoso, mme balokelwa ke hoshwa.

Russia enale setshwantsho sa bere. BaMede le BaPersia bao mmuso wa bona onamelang Turkey le Afghanistan (kajeno reba bitsa Muslims) baneng baemetswe ke bere boporofeteng ba Daniele.

Tawana tse pedi. Mosadi o emetse kereke ka sedumedi. Ke Orthodox Russia le Muslims ke batho badumelang haholo, empa ho teng sephoso bodumeding ba bona. Muslims ba inehetse lehloyong la Israele le Amerika. Re sebeletsa Modimo ka lerato, eseng ka lehloyo.

Ka nako ya Matshwenyeho a Maholo Baiseraele batla pholosa Bakreste ka Bible le Badumedi ba Molaetsa ba ileng ba bapisa dikhoutu, ho nale ho nka tsona feela. Ho bolelang ho Badumedi ba Molaetsa ba ileng bakgutlela Lentsweng. (“eseng Mekgatlong” le “Badumedi ba Molaetsa” feela hao nabe ore thusa. Kereke ya pele ene ebitswa Bakreste. Re lokela hoba mohlala.) Hobane kereke kajeno elokela hoba mohlala, empa elatola mohopolo wa Mangolo, batla hatikelwa ke tumelo ya Russia le Muslim etlabe ele hona bahlokomelang hore bathetsitswe ke baetapele ba kereke. Batla halefa bakeng sa seo, empa monyetla otlabe ose ofedile. Russians le Muslims baitshwareletse ka tumelo ya bona hoo kajeno batiileng.

 

Moena Branham ene ele moporofeta. One asa kgathale ka phaello.

Solomone ene ele mora Davida le mohlahlami wa Davida. Empa tjhelete ya senya seriti sa hae.

Ene ele monna ya bohlale haholo, empa tjhelete yohle abileng le yona ebile le letshwao la sebata, 666. Ho bolela ka letshwao la 666 ka hare ho Bibele ho lebisa ho hopoleng mora Davidamoo batho batswang teng, ka selemo. Ena ebile tsela ya pele yaho lahlehelwa ke Modimo.

I MARENA 10:14 Jwale boima bagauda ya Solomone ka selemo ene ele makgolo a mararo a balwang habedi le mashome a tsheletseng le metso etsheletseng ya ditalente tsa gauda,

Mashome a mabedi habedi adikoto. Dikoto tse tharo 3 x 20 = 60. Ka mantswe a mang ene ele 666 ka selemo.

Ho fumana tjhelete engata hase sephiri.

Jesu Oboletse

LUKA 6:24 Ho madimabe lona barui! Hobane le fumana moputso wa lona.

MATTHEU 19:24 Mme hape kere ho lona, esele eka kena ka soba la nale, ho nale hore morui a kene Mmusong wa Lehodimo.

Ba bang ba bolela haele hore Peterose ene ele moetapele wa baapostola. Sena hase nnete, empa sheba seo ase boletseng.

DIKETSO 3:6 Yaba Peterose ore, Silvera le gauda ha kena tsona; empa ke leneha seo ke nang le sona: Lebitsong la Jesu Kreste wa Nazaretha ema otsamaye.

Peterose ene ele moporofeta wa sebele, asa kgathalle hoetsa tjhelete ka bodumedi. Peterose one ashebile matlahadi, eseng tjhelete. William Branham one ale jwalo le yena.

49-0718 KAKEAKA KA MAMELA PONO YA LEHODIMO

Hane kele moruti, moreri wa Baptist kerekeng yaka ka lemo tse leshome le metso emmedi, ha keaka ka fumana leha ele peni ya moputso …

Eseng kgale mane California, batho ba bang ba Armenian, baneng barekisitse tsohle tsa bona le masimo a morara, banthomella tjheke ya didolara tse millione. Mme ha keaka ka enka. Ke ile ka bakgutlisa le yona. Ho molemo ho dula mokhukhung ho nale ho qabana le Modimo, ha feela ke utlwa lerato la Hae, seo ho nna ke lona lefa leo.

50-0820A PALE YA BOPHELO BAKA

… leho leka ho phela ka bofutsana kamoo nka kgonang. Hake leba metseng emeng, hake batle hotele tsa maemo. Ke batla etheko efatse hoya kamoo nka kgonang, ke sona seo kese batlang seo. Lea bona? Ke batla hoba mofutsana jwalo ka mang le mang feela. Hantle feela. Hola kene ke amohela seo ke neng kese newa, nkabe kele radimillione.

… ke ile ka kgutlisa tjheke eo, ya banka engotsweng millione, dikete tse makgolo a mahlano tsa didolara. Mme ke ile ka hana ho eama. Baha Baxter bane bae rometse ho nna. Kare, "Tjhe, monghadi, hake batle le hoebona."

Bare, "Ho lokile, Moruti Branham, ene erometswe ho wena."

Kare, "Hake batle le hoebona. Hake batle letho ka tjhelete." Ha motho a beile pelo ya hae ho tjhelete, olahlehelwa ke Modimo. Hantle feela.

51-0729E MOHLOLO WA BOBEDI

Mane Texas le Dallas moo, monna emong wa morui wa dioli o ile a romela mme wa hae; one adutse hodima wheelchair. O bile moo ka matsatsi a mabedi kapa a mararo, kene ke rera. Kare, "Ke bona mosadimoholo emong atla ka wheelchair, ka hlooho eputswa, athothomela." Kare, "Ke bona aema ka maoto atsamaya." Kare, "Okae?" Ke enwa moo a dutseng; kare, "Mosadi, Jesu Kreste Oo fodisitse, ema ka maoto."Mme a ema a matha atlala moaho oo …

Are, "Ke ena tjheke, enyane ke batla ho oneha yona."

Ke ile ka sheba moo, didolara tse mashome amabedi le metso erobedi; kare, "Oho, tjhe, tjhe."

Are, "Ke ena," kare, "eseng ka baka laho rapella mme wa hao; seo hase sona," kare, " Hakea lokelwa ke seo."

Ke kopa otabole tjheke eo, kare, "Tjhe, monghadi, moena, tjhe, monghadi. Modimo ha Anthomella ho amohela tjhelete; O nthometse ho rera Evangedi."

52-0715 TUMELO HO MORA WA MODIMO

Moena, kgaitsedi, ke ile ka newa millione le makgolo amahlano eo ke ileng ka enewa, mme ke ile ka hana ho beha lebitso laka ho yona, mme kaba laela hoekgutlisa. Hantle feela. Ke ile ka newa dikete tse mashome amabedi le bohlano e ileng ya tliswa mane Texas, moo monna emong wa oli wa mane Texas a ileng atla are, mme wa hae o ile a fola ane ale hodima wheelchair. Ba ile ba mofofisetsa moo. Kare, "Monghadi," mme ka etabola pela mahlo a hae. Hantle feela. Ke mofutsana.

Yaba Solomone, ya neng asena seo ntatae Davida aneng anale sona, adumella mosadi wa Moditjhaba ho molahlehisa.

I MARENA 11:6 Yaba Solomone aetsa bobe mahlong a Jehova, mme aseke a latela tsela tsa Morena, jwalo kaha ntatae Davida aentse.

Ka tsela eo Solomone, mora Davida, o ile anka maemo a ntatae empa a seke alatela tsela ya hae, mohlahlami otlisa mathata. Mora ya tsebahalang wa ntatae aseke a latela tsela tsa hae. Ho bolelang hore tjhelete ya bapala karolo ekgolo, hoo abileng a etsa bobe boboholo. Tlhatlhamo ena hotswa ho ntatae ene esa motshwanela.Batho ba bangata kajeno ba bolela haele baetapele ba dikereke. Ho rata hoba le matla hodima ba bang hona ha batho. Empa barata tjhelete le tse ding, mme ba bokella kamoo baka kgonang.

Ha Modimo Ane Abatla mohlahlami wa Moshe, Ha Akaba Akgetha mora Moshe, leha ele sehlobo sa Moshe.

Moshe le Joshua bane ba bapala karolo e ikgethileng.

Moshe one a emetse Molao hoya Lefatsheng la Tshepiso. Joshua one a emetse Moya o Halalelang ho tshidisa Jordan (re shwa boroneng) ho leba lefatsheng la tshepiso.

60-0713 SEFOFU BARTIMA

Oya bona, Moshe ha aka atlisa bana lefatsheng la tshepiso. One afana ka molao, empa ha akaba akenya bana lefatsheng la tshepiso. Joshua o ile aetsa seo. Lea bona? Mme Moya o Halalelang wa etsa seo. Kreste O ile A etsa tsela le maano, mme anewa molao jwalo jwalo. Empa Moya o Halalelang O isa Kereke lefatsheng la tshepiso, tlhwibilo, wa phahamisa seo, tlhwibilo ka Moya o Halalelang.

 

 

Joshua, jwalo ka mohlahlami ya matla wa Moshe, one abile a bonahatsa matla. O ile a omisa Jordane ha ene ephalla. Sena sene semakatsa haholo. O ile a dia mabota a Jeriko aheleha, ntle le lebota la Rahaba. Ao ke matla a moporofeta.

Esita leha ale monyane, Joshua one a ikemiseditse ho sebeletsa Modimo ka nako tsohle. Joshua ha aka ahlolwa ke ntwa leha ele nngwe. (Ntwa e ileng yaba hlola mane Ai ene ele haba rometse sehlotshwana hoya hapa motse, empa sebe sene sele teng ka hare ho diahelo.) Joshua ha akaba akgutlela morao, esita leha ane ale monyane.

 

Baetapele ba kereke habayo ka hare ho leano la Modimo.

Kereke ya Roman Catholic ebolela ha Peterose ene ele moetapele wa pele wa baapostola. Empa haebolele jwalo Bibele. Peterose one abapala karolo ekgolo. Ene ele motshwasi wa batho, mme Modimo wa mosebedisa ho Bajude ho fihlela nakong Pentekonta. Yaba oleba ha Moditjhaba Kornele. Yaba ho tloha moo yaeba moapostola wa Bajude, haholo holo ba mane Babylona.

Hone hose moetapele ya kgethilweng wa baapostola.

Hahone hole ngangisano hara baapostola bane ba kopana le baholo ho rarolla sena.

Diketso 15:2 Ke moo Paulose le Barnabase baebang le kopano hara bona, bakgetha hore Paulose le Barnabase, le ba bang, banyolohele Jerusalema le baapostola le baholo ka taba ena.

DIKETSO 15:6 Mme baapostola le baholo bakopana ka taba ena.

7 Mme yare haba nkile qeto, Peterose a ema, mme are ho bona, banna ba heso le baena, lea hopola hore nakong efetileng Modimo O ile Aetsa kgetho hara rona, hore Baditjhaba batle bautlwe Lentswe la Evangedi, mme bae dumele.

DIKETSO 15:12 Yaba bongata boya kgutsa, mme baneha Barnabase le Paulose, tokelo ya hoetsa mehlolo hara Baditjhab.

13 Mme habase bakgutsitse, Jakobo a araba, are, banna baheso le baena, nkutlweng:

19 Utlwang mantswe aka, hore le seke la tshwenyeha, ele hore Baditjhaba bakgutletse ho Modimo:

Peterose, Barnabase le Paulose kaofela bane ba batla ho leba ho Baditjhaba. Yaba Jakobo onka qeto ya moshwelella leha ene ese moetapele. Ba ile ba bua kaho lekana.

Ha Paulosi aqadile ntle mane, o ile ahlalosa ha Jakobo, Peterose le Johanne jwalo ka ditshia. Ha ahlose Peterose jwalo ka moetapele!

BAGALATA 2:9 Mme yare ha Jakobo, Kaefase [Simone Peterose], le Johanne, baneng ba bonahala jwalo ka ditshiya,

BAGALATA 2:6 Empa ho bao baneng basa bone seo, (Leha hone hole jwang, hase lebaka ho nna: Modimo ha A amohle motho:) hobane kopano ya bona hae bolele lotho ho nna:

Ba bang bane ba bona bale molemo hofeta Paulose hobane Modimo ha Aye ka tshobotsi.

BAGALATA 2:7 Empa kgahlano le sena, yare haba bona hore Evangdi yaka ho bao eseng ba lebollo, jwalo kaha Peterose ane ale ka teng;

8 (Hobane bohale boile bafihla ho Peterose ho boapostola balebollo, kgahlano le Baditjhaba:)

Paulose o ile a sebetsana le taba ena. Modimo One A sebedisa Peterose ho pholosa Bajude, le Paulose ho pholosa Baditjhaba. Ka tsela ejwalo batseba Modimo. Hone hose moetapele hoka phehisa taba ena.

II BAKORINTHE 11:5 Hobane ke emonyane ho ba baholo baapostola.

Hlokomela lentswe lena “ba baholo baapostola” ke bongata!

Ba bang bane ba nale tshusumetso ekgolo ho baapostola. Mme Paulose, atswa kantle, one anale tokelo jwalo ka baapostola ba bang. Empa Paulose, jwalo ka moetsi wa ditente, one a sebedisa nomoro tse 14 kapa boepistola hoka rokahanya Selekane Sakgale le Sesetjha. Tlhaloso ya hae ene etebile haholo, hoo Paulosi a ileng a tshwaetsa kereke ya pele.

O ile atsamaya haholo hara Baditjhaba.

Ha akaba abolela hore ke moetapele wa baapostola, empa one anale tshusumetso ekgolo. Bonikola, eleng ho busa ha baetapele ba sedumedi hodima ba bang, boile baqala kamora lefu la baapostola.

Maemo a "bishopo".

Kereke ya Bakreste ya dumella hore motho (ka bonngwe) bishopo ho laola motse.

BAFILIPI 1:1 Paulose le Timothi, bahlanka ba Jesu Kreste, hoba halaledi bohle baho Kreste Jesu baleng mane Filippi, le bishopo le meteakone:

Hone hole ba bangata bobishopo mane Filippi.

Ka tsela eo hone hose motho leha ale mong.

Wa lebitso “modisa” lehlaha hang feela Selekaneng Sesetjha mme bakgalengwa ka makgetlo a tsheletseng Selekaneng Sakgale.

Ka tsela eo hone hose modisa ya disang kereke Selekaneng Sesetjha. Mopriesta kapa modisa ke lentswe le ileng la kenella feela hara kereke.

Empa bahedene bane ba nale modisa kerekeng tsa bona ka nako tsohle.

 

Haho motho, ka hare ho Bibele, ya ileng atlotswa ho hlahlama Peterose kapa Paulose.

Bobedi Paulose le Peterose bane ba nehelana ka kereke ho baholo ba sebaka. Eseng ho tlotsa motho bakeng sa seo.

 

 

Paulose oqadile ya Efese ka tsela eo.

DIKETSO 20:17 Mme Miletuse aromela Efese, ho bitsa baholo ba kereke.

20 Ka tsela eo ke nnileng ka dula tabeng esa letsweleng molemo hohang feela, empa ke nnile ka lebontsha, mme ka leruta pepeneng, hotswa ntlong ka nngwe,

Kereke ya pele ene ekenela ntlong. Bane basa ahe moaho o moholo jwalo ka baetapele ba batho. Jwalo ka bakreste ha jwale ka hare ho motse.

DIKETSO 20:27 Hobane ke le neile tsohle tseo ke dinkileng ho Modimo.

28 Mamelang ke hona mme le ipotse, ho mohlape ohle, oo Moya o Halalelang oo beileng pusong ya lona, hoka fepa kereke ya Modimo, eo Aerekileng ka Madi a Hae.

Puso ya kereke ene ebeilwe pusong ya baholo. Ene ese ntho ya "modisa ale mong".

Ntho ya modisa ka mong e ile ya nyenyelepela nakong ya kereke ya Smyrna. Lebitso Smyrna le bolela ho baba kapa lefu. Puso ya motho ka mong ya kena hara motse.

Modimo wa romela kotlo le qosa esenang mohau ka batho.

Peterose o boletse ntho yona eo pheletsong ya Selekane Sesetjha. O ipolela jwalo ka moholo, mme sena semoetsa hore a lekane le baholo ba bang, ho nale ho ipitsa moapostola.

I PETEROSE 5:2 Ho baholo baleng teng, bao keleng emong wa bona, le paki ematshwenyehong le lona bakeng sa Kreste, mme ketla senolwa ha Ase Asenolwa:

2 Fepang mohlape o hara lona, ke bolela kaho ohlokomela, eseng ka kgatello, empa ka boithaopo; eseng ka pelo etelele, empa ka mohopolo o nepahetseng;

3 leha ele lefa la Morena, empa lebe mehlala ho mohlape.

Haho yaka hodimo ho emong.

53-0614A HO PHEHELLA TUMELO EENENG ENELWE. BAHALALEDI PELE

Empa ere ke lebolelle, kereke ene elaolwa ke Moya wa Modimo. Bane batsamaiswa ke ona. Modimo One Asa tsamaye feela le Bobishopo. Baholo ene ele dihlooho tsa kereke, kereke ka nngwe.

57-0126BLEETO LA INDIA

… Jwale, hopola lebaka le entseng hore ke dule kerekeng ya Baptist ene ele ho tsamaela kereke tseo tse ding bakeng sa mosebetsi wa boapostola ...

Hoya ka Bibele, tshebeletso ekgolo ka hare ho kereke ke baholo.

57-0908M BAHEBERU KGAOLO YA BOHLANO LEA BOTSHELELA TEMANA 1

Empa ke dumela ho matla amaholo a kopano. Hantle feela. Kereke haeke eikemele, ekgethe Padisa ba yona le madikone, leha, leha ekaba keng feela. Mme ebe, ka tsela eo, monna ya ka hare moo ha ana bishopo ka hodima hae. Moya o Halalelang ha Obatla ho bua seseng ho kereke, haba lokele hoya botsa mane kapa mane. Ke taba ya kopano ya motho ka mong eo. Mpontshe ya moholo ka hare ho Bibele, ka hare ho Bibele, ya fetang moholo wa kereke motseng mona? Hantle feela, hantle feela, monghadi, boholo ba kereke, ka bonngwe kereke ka hare ho yona. Jwale, boena, botle bobokalo. Dikereke kaofela dilokela hoba jwalo, mmoho. Kereke elenngwe ekopaneng!

BUKA YA MONGWAHA WA KEREKE 5 - THUTO YA BANIKOLA

Empa tjhe, bobishopa habaka baema thutonga boapostola ya Paulose, empa ba ile thoko le thutoa ya nako ya Paulose yaho bitsa baholo mane Efese hoya Miletuse mane ho Diketso 20. Ho temana 17 bakeng sa sena, "baholo" bane ba bitswa temaneng ya 28 balebedi (bobishopo). Mme bobishopo bana, (ntle le tikatiko bane ba nale matla a mehopolo) hoo Paulose a ileng aba neha lebitso 'la bahlokomedi' ene ele baholo bamotse. Ho bona bishopo one ase ele leloko la lepa la baholo le ekeditsweng. Mohopolo okang oo one osa ngolwa ka hare ho Dingolwa, hoo le monna ya neng abitswa Polycarp a ileng a itshetleha hodima mokgatlo.

Kamora lefu la moapostola Johanne ka lemo sa 100 AD, motho aqala hoetella pele, mobishopo, moetapele wa kereke.

Monna waho hlahisa sena lapele ebile Ignatius, ya ileng ashwa ka 110 AD, mane Colosseum. O ile angola “Hlokomelang le etsetse Modimo ka lerato, ka taba ya bishopo adutse bakeng sa Modimo”.

Irenaeus (130 – 202) ene ele monna ya lokileng empa o ile ahlahisa seo “Peterose le Paulose bane barera Roma, mme batheha kereke". Oboletse "Baapostola ba ile ba beha bobishopa ka hare ho Kereke”. Haho moo Bibele ebolelang jwalo.

Ongodile buka tse hlano ka seo. Sena sehlaha bokeng ya hae.

“emoholo, wa kgale, ya tsebahalang bakeng sa Roma ka baapostola, Peterose le Paulose; hape [kaho bontsha] ka thero ya evangdi, etheohileng ka katleho ho bobishopo. Hobane ke ntho ya bohlokwa ho kereke, ka teko ya matla”.

Irenaeus ene ele monna ya moholo, empa aetsa phoso ele nngwe ekgolo. Peterose ha akaba aya Roma. Kereke ya Roma ene efositse, empa kahodimo ho lemo tse lekgolo tsa lekgotla la Nicene leka thuto ya bona ya Trinity ho bohle. Ka teko ya ho laola batho, ho nale ho dula Mangolong, Irenaeus o ile asupisa setjhaba Roma leka katleho ya yona ya bobishopa bane batla bonahala hamorao, mane kabo 400 AD, ba bitswa Dipopes.

Kaho etsa melao ya batho hoya Mengwaheng e Lefifi.

Irenaeus one anale letoto labo bishopo ba 12 ba bahlahlami, kaho latelana ha bona mane Rome. Moapostola Johanne one aphela ka nako eo ya bobishopo ba Roma. Ka tsela eo haeba bobishopo ba Roma bane ba nale matla hodima Bakreste, ebe le moapostola Johanne one alokela hoba emong wa bona. Seo haele hantle ke matlakala feela. empa sena sebonahatsa phoso ya Irenaeus ka mohopolo wa botho "ka bahlahlami ba bobishopo".

Ka tsela ya ho bontsha "mohopolo wa katleho" o bulela diphoso tsa Roma, eo eneng ele sera seseholo sa nnete.

Irenaeus are “Polycarp (ya ileng ashwa ka 156) yaneng ele yena feela ya ileng alaelwa ke baapostola, mme akopana le baapostola, empa hape, ka baapostola mane Asia, a kgetha bishopo wa Kereke ya Smyrna, eo a ileng a ebona botjhang ba hae”.

Empa baapostola ha baka bakgetha bishopo hara motse.

Irenaeus o utlwile feela leho bona Polycarp arera botjheng ba hae.

Hone hose pale ya peho ya Polycarp ho emotjha Irenaeus jwalo "mohlahlami".

60-1206 MONGWAHA WA KEREKE YA SMYRNA

Empa ena ene ele Kereke ya Roman Catholic ha ethewa, hotswa sehlopheng Mohalaledi Paulose, le Irenaeus, le Mohalaledi Martin, leho theoha jwalo. Bane ba beilwe ke bahedne hodima Bakreste, empa bane ba batla ho ikgulela morao, jwalo ka baprista ba baholo, le baapostola ka bohlahlami, jwalo ka pope kamora pope, emongt hape pope. Ha reka ya ka Bibele, otla fumana seo hantle feela; mme kereke ya hoqetela ya mongwaha, are, "Ke hloile seo!" ha jwalo feela le kereke.

60-1206 MONGWAHA WA KEREKE YA SMYRNA

Tsela entle ya tsamaiswa ke batho.

Bongata bonahana hore "hoba leloko la Branham tabernacle hotla opholosa". Empa seo hase nnete.

59-0628M KEREKE ETHETSITSWENG KE LEFATSHE

Tshepahala ho Modimo.

"Samsone, Baflista ke bao." Branham Tabernacle, lefatshe lea kena ka hare ho lona. Hoetsahalang ka lona? Na lehlahisitse diphiri tsa loba? Na le ipoletse ditshito tsa lona tsa nako efetileng ho Modimo? Kapa le dumelletse hor eseo sekene ka hare ho kereke hape, le sebeletsa feela? Hoetsahetseng ka lona? Modimo Aka theohela ho lona bakeng sa mohlolo, mme akena ka hare ho lona, mme Abolelle batho phiri tsa pelo tsa bona, le tsohle, mme afodise ba babi, le meeka le mehlolo, mme Arere Lentswe la Hae ka Moya o Halalelang, mme batho bare, "Ka tsela ejwalo, ke nahana hore seo ke nnete. Re thabela ho utwa seo nakwana, haeba resa kgathala." K eso Branham Tabernacle eleng sona. Bafilista ke bao.

Neng, rene re rera Lentswe, mme bahalaledi bakgale ka dikeledi, bane ba ema kamaoto mme batsamaya, ka meokgo, mohlomong kaho sedule Lentsweng, mme bapotoloha, habedi kapa hararo, mme badule, batletse ka Moya o Halalelang ... Lentswe leo bale fumanang. "Motho ha aphele ka bohobe feela, empa leka Lentswe le leng le leng letswang Molomong wa Modimo." Bafilista ke bao, Branham Tabernacle. Bafilista ke bao, Pentecostal.

Bafilista, sera sa kgale sa Israele, se emetse bodemona.

Lefatshe le itahletse ka ho lona. Emong le emong o apara kamoo abatlang ka teng mese emekgutshwane ka dieta tse phahameng. Haeba mese ele melele diphaka ditsamaya kantle, mme baebule ka mahlakoreng.

56-0128 TSHUSUMETSO
Mang kapa mang yaka etsang seo. Hobaneng, ke diabolosi feela yaka o tsodisang. Haho ka hare ho Bibele ya kileng a etsa seo, empa matla feela a mademona. Mme lefatshe le tletse seo. Mme ka matla asedumedi. Hobaneng, hantle feela diabolosi.

Demon power also makes us get away from Scripture.

61-1119 MATLA ANEPAHETSENG KA BOFOKODING
Oho, hlena, obua ka sekwahelo sa ketlele: mademona ahohle mona, matla a diabolosi a bitswang bodumedi, arutang dithuto tsa batho, thuto ya theoloji ya diseminareng, balesa Bibele. Hallelujah. Ke mang yaka ... Ke mang ya matla ho lekaneng, ke mang ya hlalefileng hantle? Ke mang ya nang le matla haholo, Methodist, Baptist, esita le Pentecostal? Kaho penta difahleho jwalo ka Jezebele, ka meriri ebobilweng, baapere jwalo ka banna, bareri barona, haba kgone hoba bolella: batletse ka mademona ... Ene ele legione ya neng a hahola diaparo tsa hae. Ke ofeng enwa ya rurang diabolosi?

Qetellong hare shebeng, hare nahane ka seseng, hore Moena Branham, nehelong ya masea, abolela hore Joseph Branham etlaba moporofeta (mme kaho bolela sena "mohlahlami").

HLOKOMELA: Moqoqomona ke hore Joseph Branham ekaba "mohlahlami" ho William Branham jwalo kaha bongata bonahana. Hase taba ya hore Joseph Branham onale tshebeletso eo kapa jwang.

Sena ke seo seileng sa bolelwa ka tshebeletsong ya bana ho Joseph Branham ka 1955. Hone hole sehlopha sa bana ha Branham ane abatla baporofeta (bongata) le baruti hoka tswela pele ka tshebeletso. Sena ene ele kopo feela. Kamehla batswadi ba batlela bana ba bona sesetle.

55-0724 MEYA ESOLLANG

Modimo, kea rapela hore tsosa baporofeta hara masea ana aleng mona aletareng hoseng hona. Mme rona re tsofetse haresa leba pele, emong o lokela ho nka sebaka sena, habake badule Evangeding ya kajeno …

Ka hare ho phapusana ena, mane mose wane wa Leboya la sehlekehleke. Ntate, ha ditlhohonolofatso dibe hodima hae. Joseph, moshemane waka, keo nehela ho Modimo, mme ha bophelo ba hao ebe tlhohonolofatso. Obe moporofeta, Joseph; mohau wa Modimo obe hodima hao. Ha Modimo wa ntatao, Morena Jesu Kreste Ao hlohonolofatse. Lebitsong la Jesu Kreste kea ohlohonolofatsa. Amen.

Moena Branham one arapella baporofeta (bongata) batlang hotswa ho masea ana, eseng Joseph.

Yaba orapella Joseph hore empe ebe emong wa bona. Ha aaba are Joseph ke emong wa bona.

Empa kamora lemo tse ngata, ha atla tabeng ya peho ya matsoho, afetola thapelo ya hae.

57-0728 HO NYORELWA BOPHELO

Kae kae, hane kele ka kerekeng. Bongata ba lona lefafatsa ka metsi bakeng sa kolobetso, kolobetso ya masea; ho lokile. Re lekile ho latela Bibele. Jesu o ile anka masea awa hlohonolofatsa. Rea beha matsoho. Nehelong ya masea aletareng, kae kae, kene ke kgothatsa ha kere, "Joseph, o moporofeta wa Modimo." Mme etle ere ha kese ke tsamaya, ke rapela hore karolo ya Moya elebe ho Joseph hobane lemong tse tlang, haebe dile teng.

Empa ka 1955 ha abeha Joseph matsoho, Moena Branham o itse “Ompe one moporofetaa Joseph”, ha aka are “O moporofeta wa Modimo”. Joseph Branham ha asoka abontsha matla aneng ale ho William Branham, ha asoka abontsha leha ele karolo feela, habedi jwalo ka ntatae.

Moena Branham, jwalo ka ntate emong le emong, takatso ya hore mora wa hao aka ofutsa.

59-1129 HARE BONENG MODIMO

Hane ke monehela Morena hoseng hona, hone ho tletse masea mona, mme ba nale bomme ba bona aletareng mona. Hane ke phahamisa Joseph, kesa nahane seo kese buang, ke itse, "Joseph, mora waka, o moporofeta." Empa seo ke thapelo yaka, mme ke dumela hore ka tsatsi le leng; Modimo Otla mpha seo eleng takatso yaka, mme ka makgetlo a mabedi, akene ho moshemane eo waka, ebe hake siya sebaka sena.

"Mohlomong, Joseph" afetohele “Joseph moporofeta wa Modimo”, mme afetohe hoba “Joseph, mora waka, o moporofeta”. O leka ho hopolo ka lemo sa 1955 pehong ya bana. Molaetsa wa hoqetela ore, “Ompe obe moporofeta, Joseph”.

Ebe o bolela sena “Seo ke thapelo yaka”. Sena ene ele kopo, eseng seporofeto. Kopo elatelang ya William Branham ene ele hore Joseph Branham afumane “habedi hape habedi” tshebeletso ekgolo ya hae. Sena kese ekeditsweng hanne.

Sena ha sesoka seetsahala lemong 50+ esale Moena Branham asiiya lefatshe.

Ke feela Joseph ha anele makgetlo a mabedi abalwang habedi ekaba kamoo William Branham aneng a nale sona, hore aka hlahlama ntatae.

 

Ho fihlela seo se etsahala, haho Lengolo lebolelang ka mohlahlami wa Elia hobane Jesu oboletse “Elia otla busetsa dintho madulong a tsona”. Haeba Moena Branham abuseditse dintho madulong, eba haho sale tshebeletso elatelang ya Elisha eo re sakang ra tshepiswa yena.

Re ile ra tshepiswa Elia. Ka tsela eo bao ba latelang Elisha hase Monyaduwa wa Lentswe, jwalo kaha Elisha asaka atshepiswa nakong ya rona.

60-0522E PEHO YA BANA 4

Ke batla ho hodisa moshemane waka morao mane, Joseph. Ke rata ho mmona ale sefaleng, hake nka Bibele ena ... Haho fihla nako ya hore ke bone Joseph hodima sefale arera ka Moya o Halalelang, atlotsitswe ka Moya o Halalelang ... Mme ke dumela haetlaba moporofeta. Jwalo kaha ke ile ka mobona lemo tse tsheletseng pele atswalwa, lea hopola ke ile kare oyatla. Lea hopola hane ke mofumana hantle hlakoreng la aletare, kesa tsebe hore kene ke bolelang, ke nehelana ka bana, kare, "Joseph, omoporofeta."

Hlokomela melaetsa efapaneng eo Moena Branham ae etsang.

Kene ke kenwe ke susumetso ya hore ke bolele sena, “Joseph o moporofeta wa Modimo”. Ebe mantswe aya fetoha, kare, “Joseph, mora waka, omoporofeta”. Mme Lentswe lafeoha hape, Kare, “Joseph, o moporofeta”.

Empa seo aneng asebolela hantle ntle ka 1955 ene ele, “Ompe obe moporofeta, Joseph”. Mohopolo wa motho oya farasa. Jwale dula feela seo aseboletseng ka 1955. Moena Branham one abatla ho bona Joseph arera ale sefaleng. Haho bolelwe letho ka ditheipe moo.

60-0522E PEO YA BANA 4

Ke rata ha Sarah aka bapala organe, Becky mane ho piano; ke rata ha Joseph ale mane sefaleng.

(Jwalo ka motswadi emong le emong, Moena Branham orata ha bana ba hae bakaba mosebetsing wa Modimo. Ha kakang seo seka etsahala?)

…ho bona mora waka ale moo ka tlolo ya Moya o Halalelang, arera Evangedi ena. Ke rata ho nka buka ena le hore, "Mora, ke ena; kea hao. O eme le yona. Oseke wa tela ka Lentswe. Dula feela ho lona, moratuwa. Oseke, hake kgathale ... Hase lebaka ke mang ya kgahlano le wena, kapa kgahlano feela; Modimo Otlaba le wena. Orere feela kamoo ho ngodilweng ka teng feela; ntate otla kopana mose ola wa noka le wena.

William Branham one arata ha Joseph Branham hre anke Bibele ya hae le hore arere ka sengodilweng moo. Ha abue ka ditheipi.

60-0608 HOBA LE KOPANO

Ya bobedi, nka rata ho phela ha leletsang hore ke bone Joseph aeba mosebetsing wa Modimo; anka Moya oo ke nang le ona hake oroha. Moya waka obe hodima hae. Hake monehela ho Morena, ale diatleng tsa mmae ... hake tsebe, ho nale masea aleshome hoisa leshomeng le metso emehlano.

Hake monka, Moya wa ntshwara, "Joseph, mora waka, o moporofeta." Modimo, ao nehe habedi.

Hake fihla pheletsong ya leeto lena, mme kesa tswelle pele, ke rata hore Bibele ena Joseph, mme kere, "Moratuwa, oseke ... Oseke wa teela Lentswe lena. Dula otshepeha ho Modimo; leha seo se nka sohle sa Modimo, tshepahala ho Modimo."

Ha nka bona seo, leho bona Joseph anka Bibele mme anyolohela sefaleng ho etsa mosebetsi wa Modimo,

One abatla hore Joseph arere hotswa Bibeleng. Empa Bibele hae bue ka Moditjhaba wa mohlahlami " Tshebeletso ya Elisha". Moena Branham, mona, ha abue kaho bapala ditheipi.

60-0716 HO TLOHA MONG OO

Ntate, hake kgone ho bolela hore ene ele eng. Hake tsebe. Le tseba pelo yaka, hore ke monna ya nang le bonnete ka seo kese bolelang. Le nale bopaki ba seo, Ntate. Mme ketla... Seo ke sebaka semonate ka tsela enngwe. Modimo, ha matsatsi aka ase a fedile, nka rata ho bona Joseph eba monna ya tlang ho nka Bibele ena letsohong la hae. Hobane mohla keneng ke monehela ho Morena, Obuile ware. Ware, "Joseph, wena o moporofeta."

Hlokomela kamoo mantwe afetohang ka tene. Ke bile le tshusumetso ka seo, “Joseph o moporofeta wa Modimo” ofetoha, Kare, “Joseph, mora waka, omoporofeta” ho fetoha ho tloha ho, kare, “Joseph, omoporofeta” jwale afetohela ho, “Obuile. Ware “Joseph omoporofeta”. Empa seboletsweng ka tsatsi la boinehelo, “Oke obe moporofeta, Joseph”.

Sena ene ese boporofeta ba Modimo, sena ene ele kopo ya Moena Branham. Ke seo ntate emong le emong ya selakatsang bakeng sa bana ba hae.

One arapela jwalo ho bana bao. "Modimo, rea rapela hoseng hona hlahisa baporofeta le baruti hara masea ana."

One arapella baporofeta, bongata. Eseng ya lemong "mohlahlami" yena jwalo ka Elisha.

 

63-0323 TIISO YA BOTSHELELA

Jwale, eka nna yaba baemetse, ba bang baena ba Mormon le dikgaitsedi, mme ba bang baka nna bafumana theipi tsena. Mme hake batle ho bolela sena ... Babang ke baena ba lokileng haholo ba batho ba Mormon, batho ba lokileng haholo; mmoho le baporofeta ba bona, Joseph Smith, hore ba Methodist baileng ba bolawa mane Illinois, leetong la moo ... Hore monna eo ya lokileng ... Le pono, hakena pelaelo hohang feela. Ke dumela ha monna enwa ya lokileng, empa pono eo aneng a nale yona ene ele kgahlano le Lentswe; ka tsela eo, bane balokela hoba Mormon Bibele hoka tiisa sena.

Mona Moena Branham obolela ha Joseph Smith ele moporofeta. Enwa Joseph o ile afetolela Bibele hore America ekaba lefatshe la tshepiso bakeng sa Israele. Afetola seo Lentswe lereng se etsahale. Moena Branham ompa aleka hoba ya lokileng ho Joseph hobane batho bane bashebile yena jwalo ka moporofeta. Empa Moena Branham ore seo hase nnete hlakoreng la nnete ya Bibele. Moporfeta wa sebele o bolela feela sebolelwang ke Bibele. Ha ane arorisa Joseph kaho mmitsa moporofeta, ele bakeng sa kgotso, seo hase lokele ho nkuwa ele nnete.

58-0328 MO.UTLWENG.YENA

… mopoprofeta okgopa batho. Ha kere ke moporofeta.

Moena Branham one asa utlwisise tshebetso ya hae ka nako enngwe. Ka baka la hobane ene ele motho emong.

Ha ane asa phahamise tshebetso ya hae, a baka la botho, sena sene seleba mane mantsweng a hae hape.

Hare lokele hoka phethaphetha mantswe jwalo "popokgaiya". Re lokela hoka tseba seo re buang ka sona.

Haho Lengolo lereng re "dipopokgaiya" Lehodimong.

Modimo Obatla hore rebe le kutlwisiso ya Mangolo, tsebo, lebohlale.