Johanne Kgaolo 7. Metsi A Bophelo Hotswa Sefapanong

Ha Jesu Akgutla Egypeta esale Moshanyana, O ile A holela Nazaretha.

Yaba O leba Capernaume.

 

 

MATTHEU4:13 Yaba Otloha Nazaretha, A leba Kapernaume, eleng pela lebopo la lewatle, ledibohong la Zabulone le Nefthalime:

Ha Jesu Ane Aleleka bapatsi ka Tempeleng hoqaleng ha tshebeletso ya Hae, Bajude ba Judea bane ba batla ho qala ntwa le Yena. Lebaka bodumeding bojwalo ke tjhelete.

Moruo wa Tempele ene ele taba ehanong ho Bajude ba Judea (eneng ebitswa hape ka lebitso la Jewry mane ho Johanne 7:1).

JOHANNE 2:15 Mme ha Ase Aentse mosebetsi sebakeng sesenyane, yaba Oba ntsha ka hare ho tempele, le dinku, dipholo; mme aba lahlela tjhelete eo, mme adia ditafole;

Ha Ane Afodisa ka tsatsi la Sabbatha (eleng Moqebelo), bane ba moqosa ka hore o etsa mosebetsi ka tsatsi leo. Leha baprista ba Bajude bane ba sebetsa ka thata ka tsatsi la Sabbatha barekisa ka hara Tempele.

Ene ele Modimo nameng. Emmanuel – Modimo Onale rona.

MATTHEU 1:23 Bonang, morwetsana otla emola, mme atswale mora, mme otla bitswa Emmanuele, ele hore haho fetolelwa, Modimo Onale rona.

Mohau wa Hae one o nale Yena.

ISAIA 9:6 Hobane re tswaletswe ngwana, re neilwe mora: mme brena bohle ba mahetleng a Hae: Otla bitswa Rabosafeleng, Moeletsa ya matla, Modimo O Moholo, Ntate ya matla, Morena wa kgotso.

Messia Otla tswalwa ke morwetsana mme Otla bitswa Modimo O moholo, Ntate yasa lekanyweng.

Ka tsela eo Bajude bane ba hloile Messia ka baka la tshepiso ya Hae. Messia O lokela hoba Modimo nameng.

BAKOLOSE 2:9 Hobane ka ho Yena hodutse Bomodimo bohle.

JOHANNE 5:18 Ka tsela eo Bajude bane ba batla ho Mmolaya, hobane ese feela ka taba ya sabbatha, empa hobane Ane Are Modimo ke Ntate wa Hae, seo sene se Moetsa ya lekanang le Modimo.

Bajude bane basa amohele boporofeta bona. Hore Modimo Otheohetse fatshe A apere Nama. Batisa taba ya ho Mmolaya ka tsela eo.

666 ere hopotsa letshwao la sebata. Re bona sena ho Johanne 6:66.

JOHANNE 6:66 Ka baka leo Bajude bongata ba seke bahlola batsamaya le Yena, ba qetela ho tsamaya le Yena.

Letshwao la sebata le etsa hore retswe Lentsweng. Ebe rebolela haho nale phoso ka hare ho Bibele. Batho barata mehlolo ya Hae, empa haba batle ho dumela nnete. Kaho senola Botho ba Hae, Jesu o ile Aetsa hore Anyatswe ke balatedi ba Hae, mme A eketsa dira tse neng dibatla ho Mmolaya.

JOHANNE 7:1 Kamora tsena yaba Jesu o leba Galilea: hobane ane atsamaya hara Jewry, hobane Bajude bane ba batla ho Mmolaya.

 

 

Jewry ene ele Judea.

Jesu One A ile Alelekwa Judea. Ka tsela ejwalo Asebeletsa Galilea moo dira tsa Hae dine dikeke tsa Mofihlela Jerusalema.Tempele ene ele motse moholo wa tumelo, eleng hona moo dira dine dile teng. Lehloyo le neng lele teng ke lona leneng leata kgahlano le Yena.

Kaho hlwekisa Tempele, Jesu One Atshwenyana le kgwebo ya bona ya bodumedi. Bane baka etsa tsohle hoka Motlosa tseleng. Baetapele ba bodumedi bane bathabiswa keho Mmona Atlohile tseleng ya bona, hore bakgone ho busa ka lere la tshepe tabeng ya ditjhelete.

JOHANNE 7:2 Jwale ha mokete wa Bajude ose o atametse tabernakeleng.

Mokete wa Tabernakele wa lemo tse 1000 wa kgotso bakeng sa Armageddone. Hangata sena sebitswa Lemokete. Kaho bolela ka mokete, Jesu Ore hopotsa lemo tse 1000 tsa tlholo kamora lefu. Ke nako eo bahalaledi batlabeng ba busa lefatshe. Batlaba mmeleng o tsohileng bafung.

I BAKORINTHE 6:2 Ana hale tsebe hore bahalaledi batla busa lefatshe?

Tlholo ya Hae ho bolelwa kamora Armageddone. Sebata le mabotho a sona setlaba hole ba maele tse 200 (320 km). Madi a bona atla fihlela lemo tse 1000.

TSHENOLO 14:20 Mme makala fate sa morara atla kena hara tshimo, mme madi atlatswa mothapong wa sefate sa morara, ka nako le bolele ba seo.

Ho tsela tse robedi tse latelwang ho maele. (5 mehato elekana le 1 km.)

Nonyana tse jang nama, jwalo ka manong, atlaja nama ya bona.

TSHENOLO 19:17 Mme ka bona le ngeloi le eme; la hweletsa ka lentswe le phahameng, nonyana kaofela tse fofang mahareng a lehodimo, Tlohong letloja seo seentswe ke Modimo Ophelang; Letle leje nama ya marena, le nama tsa baetapele, le nama tsa masea,le banna, le nama tsa dipere, le tsa bao badutseng moo, nama tsa batho bohle, batlamilweng le basa tlamuwang, ba banyane le babaholo.

Mokete – mekete ya Ditabernakele – keho bolela tlholo. Jesu One A tadimile tlholo ya Satane Calvare. Ntwa ekgolo eo A ileng A elwana, empa Otla hlola.

JOHANNE 7:3 Baena ba Hae bare ho Yena, tloha mona, mme olebe Judaea, hore barutuwa ba Hao batle ba bone seo Oseetsang.

Baena ba Hae, baneng batswetswe ke Josefa le Maria bahlahlamang Jesu.

MAREKA 6:3 Na enwa hase mmetli na, mora Maria, moena Jakobo, le Josese, le Juda, le Simone? Na bana hase kgaitsedi tsa Hae? Bane baswabiswa ke Yena.

Baena ba Hae bane bare ho Yena Alebe Jerusalema bakeng sa mokete. Jerusalema ene etlaba le matshwele a mangata. Seo ke sebaka seneng setla tsebahala. Letshwele le leholo lene lele mane Jerusalema moo Aneng Atla fumana balatedi. Jwalo kaha eka Jesu one abatla balatedi.

JOHANNA 7:4 Hobane One Asa etse dintho sephiring, mme One Abatla hoetsa dintho powaneng. Haeba le etsa ntho tseo, bntshang lefatshe.

Keletso ya bona, "Galilea ene esa tsebahale haholo. Oseke wa senya nako ya Hao moo. Kena ka hare ho ekgolo Tempele. Moo One Atla Iketsetsa Lebitso." Seo ene ele keletso ya lelapa.

"Hao etsa ntho tseo": Baena ba Hae bane barata seo bakeng sa Hae.

"Haeba" – Lentswe leratwang ke Satane.

MATTHEU 4:3 Ha ase a molekile, are, haeba Ole Mora wa Modimo, laela majwe ana afetohe bohobe.

Diabolosi otlisa pelaelo kamehla.

"Haeba" hang feela otlisa pelaelo.

JOHANNE 7:5 Hobane le bana babo bane basa mokgolwe.

Lelapa la Habo lene lesa mokgolwe. Kajeno, baruti baetsa seemahale hore ba lelapa batle banke sebaka ha base batlohile sebakeng. Hoka boloka tjhelete lelapeng, mme batle babe le tjhelete ya botsofadi, haeba hohlokahala.

Matsatsi a Jesu ene ese taba ya lelapa hakalo. Bane baba kgahlano le Yena hangata, mme basa rate keletso tsa Hae. Jesu One Asa kgethe leloko hoba bareri. Le Elia ka tsela eo. Keletso ya bohlokwa ho Dikereke.

JOHANNE 7:6 Yaba Jesu Ore ho bona, Nako yaka haeso ka efihla: empa nako ya lona edula ele fihlile.

Eo ene ele nako esele, ene ele nako ya mekete ya Tabernakele. Jesu O ile A lokisa nako ya Mokete wa Paseka ya Konyana eo etlang ho bolawa ka Yona.

Baena ba Hae bane ba nale nako engata. Ya hoba kgahlano le baetapele ba Bajude, bane base mathateng a Paseka. Bao haele hantle ba ileng bafetoha Badumedi.

DIKETSO 1:14 Banna batswellapele ka thapelo, le basadi, eleng Maria mma Jesu, le baena ba Hae.

JOHANNE 7:7 Bakeke bakgona ho lehloya; empa bane bahloile sena, hobane ke paka ka sona, hobane mesebetsi ya bona ele mebe.

Jesu one Ahlahisitse mekgwa ya bona emebe ka tsatsi la Sabbatha, eleng ekang oseke wa fodisa motho, empa phoofolo ya hao hae wetse nokeng oka ethusa. Oka isa phoofolo ya hao nokeng hoya nwa metsi. Ho senola thuto eo eseng yona.

JOHANNE 7:8 Lebang meketeng ena: hake lebe meketeng ena; hobane nako yaka haesoka efihla.

Baena ba Jesu bane basa tsebe phoso tsena tsana tsa Bafarasi le Basadusi le thuto ena efosahetseng. Ka tsela eo bane ba amohela mekete eo. Bareri haba bone phoso tseo. Ke lona lebaka leo baneng bahloile Jesu ka lona. One Asa tshabe ho supa diphoso. Kaho etela halofo ya mekete, Jesu One Asa batle ho neha baetapele ba badumedi nako ya ho Mmolaya. Nako ya Hae ene esoka efihla ya Paseka. One Asa batle hoetsa seo.

JOHANNE 7:9 Kamora hore Abolela mantswe ao, Ahlola Galilea.

10 Empa baena ba Hae batsamaya bona, yaba O leba moketeng, eseng ba bonwa, empa ele sephiri sa bona.

One Asa batle ho bonwa.

11 Yaba Bajude ba Mmatla moketeng, mme bare, Okae Yena?

Mehlolo ya Hae ene e Monehetse seriti seseholo. Bajude ba Mmatla.

12 Hwaeba le ho korotla hara bona: hobane bang bane bare, Ke Mona ya lokileng: bang bare, lehoka; empa Othetsa batho.

Batho feela bane ba nale dipotso, ka baka la mehlolo eo Aneng Aetsa. Baeta pele ba Bajude bane ba batla botumo kaho nyefola Jesu,

13 Ha jwang batho bane basa bue ka Yena phatlalatsa ka baka laho tshaba Bajude.

Kgatello ekgolo. Bajude baneng basa batle-Jesu bane ba ikemiseditse ho lwantsha mang kapa mang ya neng a bua ka Jesu. Bane ba busa ka tshabo. Bane ba bua ka seo. Oseke wa inahanela. Oseke wa phehisana le baetapele ba sedumedi. Batho feela bane ba bua ka mehlolo ya Hae, empa bathola ha Bafarisi bale teng, hang feela ene eba kgutso ekgolo. Tshabo ebe teng hodima Jerusalema jwalo ka leru la kgase ebolayang. Letswalo leeba teng hara motse. Tshabo hodima bohle. Kgutso ekgolo eba teng.

JOHANNE 7:14 Jwale hara Jesu ha Ale hara motse Aleba tempeleng, mme Aruta.

Hang feela hara mokete Jesu Ahlaha.

15 Mme Bajude ba makala, bare, monna enwa Otswa kae ya tsebang Mangolo, Asa ruteha?

Thuto ya Hae ene ekgothatsa. Hofeta baetapele ba badumedi. Leha hole jwalo Jesu One Asa rutwa ke Borabi. Rabbi hase lentswe lefumanehang ho Selekane Sakgale. Hoka kenya lentswe Rabbi ho Selekane Sakgale ene etlaba hosenya Selekane Sakgale.

Tshusumetso ya Jesu ene ele hodimo haholo ho nale ya Borabi, Bafarasi, le disenakgokge. Bane bare, "Otseba jwang Mangolo hofeta Borabi batswang dikolong tsabo Rabi". Bane basa tsebe hore borabi bane bale siko thutong tsa Moshe. Hoba le karolo eo, bane batla roba Molao wa Moshe. Seo ene ese seka bolelwang ke Basadusi le Bafarasi. Ntho e iketseditsweng ke motho. Eo eseng karolo ya Molao.

"Monna enwa Otsebela Mangolo": Hlokomela ho sehlomphe hoo kapa lenyatso leo. Thero ya Jesu ene etsamaya hantle le Selekane Sakgale, haholo hlakoreng la boporofeta. Empa ba mmitsa "monna enwa". Leha ele hore baetapele ba bona bane ba bathetsitse ka meetlo ya bona, bane bashebile maemedi akang "Rabbi", seneng seba neha tlhompho e ikgethang.

JOHANNE 7:16 Jesu Aba araba, mme Are, Thuto, but his that sent me.

Hobaneng ha Jesu ane alokile? Moya wa Modimo One Ole ka ho Yena ho Moruta. Okase hloke seseng ho nale seo. Matla A Modimo Ahoetsa mehlolo.

Jesu A Mosenola jwalo kaya romilweng ke Modimo, Yaka hare ho Yena. Ene ese morutuwa wa boRabbi. Sena sene sehalefisa Bajude haholo. Jesu ha Ane A etsa seo.

JOHANNE 7:17 Ha motho Aetsa thato ya Hae, otla tseba ka thuto ya Hae, hore etswa ho Modimo na, kapa oya iqapela.

Thuto ya sebele elokela ho dumellana le Selekane Sakgale. Seo ke thato ya Modimo. Ha thuto edumellana le Mangolo a Bibele, mme oya tseba hore seo ke nnete.

Thero ho fana ka mohopolo wa hao.

JOHANNE 7:18 Ya bolelang taba tsa hae oya ithorisa: empa ya batlang thoriso ya hae , seo ke nnete, mme hone hose hosa loka ka ho Yena.

Bareri barata ho lekanya seo Asebatlang. Ka mehopolo ya bona. Thero ya sebele hae rorise moreri, empa ehlahisa ntlha tsa moreri, sena sesenola leano la Hae ho batho. Haeba Lengolo lesa bolele ka moreri, ebe moreri ha a bolele ka yena. Mehopolo ya rona ere isa mabitleng.

Ntle le dintlha tsa Mangolo, omotho feela ka mehopolo efosahetseng.

Latela nnete ya Mangolo.

JOHANNE 7:19 Na hase Moshe ya leneileng molao, mme oo lesakang la o boloka? Hobaneng ha lebatla ho Mpolaya?

Makgomo akaja anwa metsi ka satsi la Sabbatha, eleng Moqebelo. Baprista le Basadusi basebetsa ka thata Tempeleng ka tsatsi la Sabbatha. Ntho tse mahlonoko hape, jwalo kaho qaholla makgomo ka Moqebelo.

Jwale Jesu osenolwa mehopolo. Hoo ba batlang ho Mmolaya.

JOHANNE 7:20 Batho baaraba bare, Ke Diabolosi: ke mang ya batlang ho Obolaya?

Mehopolo ya bona ya senoha. Empa hobane ba saka baetsa mosebetsi, baqapa maka leho latola seo. Kaho bolela leshano bane baroba molao. Ka baka laho ikgakanya bane ba batla ho Mmolaya, ha polao ekena pelong tsa bona, ene ele boikaketsi. Tholwana tse bodileng tsa tumelo sehlopheng seo. Batho baikgakanya ka borapedi, empa pelo tsa bona ditletse bosatane.

JOHANNE 7:21 Jesu Aba araba Are ho bona, ke entse mosebetsi ofeng, oo le ratang ho Mpolaela ona.

Bane bahloile Jesu kaho fodisa ka tsatsi la Sabbatha. Bane ba sena amohau. Bane ba bolela hore One A sebetsa. Seo ene ele leshano hobane One Afodisa, eseng mosebetsi.

JOHANNE 7:22 Moshe ole neile molao wa lebollo; (empa eseng Moshe, empa wabo ntata lona;) empa lebolotsa ka tsatsi la sabbatha.

Lebollo lene le lokela hoka etswa ka tsatsi laborobedi. Haeba tsatsi la Moqebelo ele laborobedi, ene etlaba hore baprista baka bolotsa ka Moqebelo. Sena sene sesa hlokahale. Modimo Oneile Abrahama lebollo kgale pele afana leka tsatsi la Sabbatha ho Moshe.

Ka tsela ejwalo tsatsi la Sabbatha lene lese bohlokwa hakalo Molaong. Empa lebollo ene ele lona. Hobane sena sene seboloketswe ona.

JOHANNE 7:23 Haeba motho abolotswa ka tsatsi la sabbatha, seo ele molao wa Moshe oseke wa tlolwa; jwale le Nkgalefetse, hobane Ke fodiditse motho ka tsatsi la sabbatha?

Haeba odumella ho utlwiswa bohloko (lebollo) ka tsatsi la Sabbatha, hobaneng resa lokela hofodiswa? Ka tsela ejwalo ha Bajude bane baseha ka tsatsi leo, mme baetsa hore madi atswe, hobaneng habane bahalefetse Jesu ha afodisa seritsa.

JOHANNE 7:24 Leseka la ahlola ka tjhadimo, empa ka toka.

Bajude bane baleka ho sireletsa tsatsi la Sabbatha kaho se sebetse. Bane bahalefetse Jesu ntle ho mabaka. Bane badumela ho ahlola Jesu. Ka baka leo bane bakgetha, hobane bane ba batla ho Mmeha molato.

Seo sene sesa fane ka kelello. Bane baleka ho Mmeha molato. Bane base baqetile le pelo tsa bona.

JOHANNE 7:25 Yaba ba bang ba mane Jerusalema bare, na hase Yena, bantseng ba batla ho Mmolaya?

Bahloka nnete ba badumedi. Batho feela bane basena seo ka Jesu.

JOHANNE 7:26 Empa, bona, Obua ka sebete, mme habare letho. Na ebe babusi baya tseba hore ka nnete enwa ke Kreste?

Batho bane batshohile. Jesu one Abua phatlalatsa, mme hose moetapele lea mong wa modumedi ya neng a bua. Lentswe lene le seha baetapele. Bane basa kgone ho hanana le Yena. Baetapele ba badumedi bane basare letho.

Batho bahlokomela hore baetapele baya tseba hore Jesu ene ele Messia. Empa Messiah One Anyefola baetapele. Messiah O ile A emisa ho hweba ka hare ho Temele. Sena sene sebolela hore hase Messiah eo baneng ba batla hore ebe Yena. Messiah One Aba bitsa baikaetsi. Leano le letle ene ele ho bolaya Jesu, ka monahano wa hore sena setla susumetsa Modimo hoka romela Emong Messiah Yatlang ho dumellana le baetapele ba bodumedi.

Bane ba nahana hore Messiah Olokela ho dumellana le mehopolo ya bona.

Badisa ba Bajuda bane basa lebella enwa Messiah.

JOHANNE 7:27 Ha jwang resa tsebe letho ka monna enwa: empa ha Kreste Atla, haho motho ya tsebang moo Aleng teng.

Balekile ho Molatola jwalo ka Messiah hobane bane batseba moo Atswang. Jwalo ka moshemane Oholetse Nazaretha, mme Aleba Capernaume. Bobedi metse ena ene ele Galilea. Empa, badumedi ba mehopolo emenyane, bane basaka baetsa dipatlisiso hantle, jwalo kaha bane basa tsebe letho ka tswalo ya Hae mane Bethlehema. Oile A dula lemo tse pedi moo, kamora ketelo ya babotjhabela, mme Aleba Egypeta ka lemo tse leshome. Ofihlile Nazaretha Ale lemo tse pedi. Bajude bane ba nale mohopolo wa bona ofosahetseng, mme banahana hore Messiah Otla hlaha ka topallo hotswa Lehodimong. Na Monna Enwa ya Ikokobeditseng wa Galilea ekaba Messiah? Lekgale. Hoya kamoo baneng ba nahana ka teng, Messiah Otla qeta Maroma disa bewa. Bane banahana hore Messiah etlaba moetapele ya hlwahlwa wa sesole sa Israele. Re batho re nale menahano ya rona ebe re nahana hore le Modimo jwalo feela.

Ebe ka tsela eo re lebala ntho tsa semoya.

ZEKARIA 4:10 Hobane ke mang ya nyatsang ntho tsesa tsoteleng ka tsatsi leo?

Messiah One Aka sebetsa jwalo ka Motho, ho kwetlisa lebotho le lenyane? Messiah One Akeke A phahmisa sabole? "Eseng ka tsela eo", menahano ya Bajude.

Bane base ba nale mohopolo oo, mme bane bakeke ba bona meeka le mehlolo ya Jesu.

JOHANNE 7:28 Yaba Jesu Oya hoeletsa ka hare ho tempele ha Antse Aruta, Are, Lea Ntseba, lea tseba le moo keleng: Hakea tlela Nna, empa Ya nthumileng ke wa nnete, Eo lesa Motsebeng.

Baetapele bane basa tsebe hore ke Mang ya romileng Jesu, Ya Neng Ale ka hare ho Jesu. Bane ba bona Motho Jesu, empa bane basa tsebe hore ke Mang Jesu. Ntle le mesebetsi eo e entsweng ke Jesu.

JOHANNE 7:29 Empa Kea Motseba: hobane Ketswa ho Yena, mme O nthumile.

Jesu ene ele Mora wa Modimo hobane Modimo ka botlalo One Ale kaho Yena.

BAKOLOSE 2:9 Hobane Botlalo bohle ba Modimo boka ho Yena.

JOHANNE 7:30 Yaba ba batla ho Mmolaya: empa ha seke haeba lea mong ya isang letso ho Yena, hobane hora ene esoka eba yona.

Boholo bomohlolo bantsha tjhefu eneng ele Jerusalema. Hang feela Bajude ba seke batseba hore baetse eng. Bane ba batla ho Mmolaya, empa basakgone. Modimo Onale taolo yohle hodima Diabolosi. Haeba Diabolosi Aetsa seseng sekgahlano le Modimo, Modimo Oemisa morero oo.

JOHANNE 7:31 Yaba bongata bodumellana le seo, mme bare, ha Kreste Ase Atlile, na Otla etsa meeka e etswang ke Monna enwa na?

Bongata badumellana le Yena. Hone hose emong Messiah ya neng Atla etsa tse fetang tse entsweng ke Jesu hahotluwa mehlolong.

JOHANNE 7:32 Bafarasi bakorotla kgahlano le Yena ; yaba Bafarasi le Baprista ba baholo ba bakgahlano le Yena.

Tsena ene ese taba tse monate ho baetapele ba bodumedi. Batho feela bane ba latela Jesu, le diphosong tsa baetapele, hoka tsabisa batho hose latele Jesu.

Yaba baromela batho hoka Motshwara. Empa sena saba tshopodi – empa bahloleha ho Motshwara, mme Aba nyamella. Mano ohle a Diabolosi Akeke Ahlola leano la Modimo.

JOHANNE 7:33 Yaba Jesu Ore ho bona, Sebakanyana letla Mpona, mme ebe Kea ho Ya Nthomileng.

Ene ele ka kgwedi ya Pudungwane nakong ya, mokete wa Tabernakele. Jesu One Alokelwa ke ho thakgiswa ka kgwedi Mmesa ka nako ya Paseka. Ka tsela eo hone hosetse kgwedi tse tsheletseng, "sebakanyana" ho fihlela Ashwele, le tsoho, le pele ho Nyolohelo.

JOHANNE 7:34 Letla Mpatla, empa lekeke la Mphumana: le moo Keleng, mme hokeke haeba le among wa lona yatlang hofihla.

Ho latola Jesu, ka tsela eo Bajude bane batla tswella jwalo ba batla Messia. Bane bakeke ba Mofumana ka lemo tse 2000 nakong ya Mengwaha ya kereke tse supileng. Bajude bana bane bale teng thakgisong ya Jesu mane Jerusalema, mme bane bakeke baeba lehlakoreng la Hae, ntle le bao ba ileng ba Moamohela jwalo ka Mopholosi, bafetaha Bakreste. Empa Bajude bane babolela hore ha Athakgiswe ka makgetlo a mangata, batla lahlehela ruri. Batla leba diheleng, bakeke ba leba Lehodimong.

Jesu ke Yena Monyako feela wa Lehodimo. Eseng Mojude, ka mesebetsi le ka mehopolo ya hae, bane bakeke bafumana Monyako.

JOHANNE 7:35 Yaba Bajude bare, Otla leba kae, moo rekekeng raMofumana? na Otla leba ho Baditjhaba, leho baruta?

Bane batshwenyehile ka Baditjhaba. Ka tsela eo bane ba nepile. Ha Bajude balatola Evangedi, moapostola Paulose o ile a ekgutlisetsa ho Baditjhaba.

JOHANNE 7:36 Jwale keha jwang Abolela hore, letla Mpatla, mme lekeke la Mphumana: le moo Keyang hale tsebe, mme lekeke la Mphumana?

Hlokomela mohopolo wa bona. Bajude bane ba Molatola ka seo. Leha hole jwalo bane bantse batseka sena. Mantswe aHae ane ahlaba jwalo ka tsenene nameng, mme One Asa hulwe ke letho. Bajude bane basa batle ho dumela ho Yena, empa bantse basa lebale Mantswe A Hae. Hone hole sephiri seseholo tabeng eo. Empa ha bane baeshwa, yaba ke hona bahlokomelang hore ho bolelwa ka eng. Bane balefa boshome ba bona ho baetapele ba dikereke, baneng ba baisa timelong.Bane bakopane leho latola Messiah. Diteboho ho balahlehi bao ba baetapele.

JOHANNE 7:37 Tshiung tsa hoqetela, letsatsing leo le leholo la mokete, Jesu Ahoeletsa ka lentswe le phahameng, are, ya nyorilweng, atle ho Nna, anwe.

Tsatsingt la hoqetela Jesu Ainehela bona, hore Akgone hoka kenya Moya o Halalelang. "Tlong ho Nna", sena ke taba ya moya wa motho. Rekatla ka tsela eo feela ho Jesu. Eseng motho emong feela. Eseng mohopolo wa kereke. Bokreste boqala ka pako. Mesebetsi emetle ekeke ya oboloka. Re baka kaho dumela ho Jesu jwalo ka Mopholosi wa rona. Reqala kaho etsa selekane le Yena. Sena sesetse kaho dumela phetolelong ya King James Version ya Bibele jwalo ka Nnete ya Mmakoma. Ebe sena selebisa tumelong ya Jesu, Lentswe, yona feela ere lebisa Nneteng. Ebe batho re ho rona "eba leloko la kereke" – taba esiko Mangolong. Ka tsela , ka bomadimabe, reba le setswalle le Jesu bakeng sa kamano le kereke, moo re tiisang "monahano wa kereke" wa batho. Ho nale ho batla ho ratwa ke batho, haholo holo baetapele badikereke. Re rwale boikgakanyo ba dikereke. Ebe rese re fetoha letsoho labobedi la Bakreste. Re fetotse Bokreste le seseng "bokereki".

Jesu Ahoeletsa, "Tlohong ho Nna", hore hopotsa hore re lokela hoba ba Hae ka phetolelo ya King James Version ya Bibele. Bibele haesoka ere re lokela hoba maloko a kereke. Ho teng mekgatlo ekabang 45,000 ya dikereke le eo eseng ya dikereke. Keng seetsang hore odumele hore kereke ya hao ebolela nnete? Kamora tsohle, omong wa mefuta eo e45,000 ya dikereke obolela hore o nepile. Leha hole jwalo efapane. Emong one a bolela nnete.

JOHANNE 7:38 Ya dumelang ho Nna, jwalo kaha Lengolo lebolela, hotla kolla metsi a phallang ka hare ho Yena.

JOHANNE 7:39 (Empa One A bolela ka Moya, oo badumelang ho Yena baneng batla ofumana: hobane Moya o Halalelang bane ba soka bao nehelwa; hore Jesu One Asoka Atlotliswa.)

Metsi mpeng ya hae?

Sena sefana ka moelelo hare hopola moo Jesu Aneng Aleketlile teng sefapanong jwalo ka Tabernakeleng ya Bajude lefelleng.

Hare lebelle Tabernakele ya Bajude.

 

 

Jwale ka makalo ekgolo Jesu sefapanong ele Tabernakele ya Bajude.

 

 

Maoto A Hae A leketla lelakabeng jwalo ka setjheso.

TSHENOLO 1:15 Mme maoto a Hae Ane eka koporo etjhisitsweng, mollong;

Ntho ena hape etshwana le tlhatsuo ya maoto. Eleng moo mpa ya Hae ene eleteng.Hotswa mpeng ya hae hotla kolla sediba. Mohlomong ka setshwantsho sa lerumo la Roma ha lekena ho Yena, mme metsi aphalla. Diphaka tsa Hae le sefuba hotswa Sebakeng se Halalelang. Sefuba leha Ane Akebisa hlooho, eleng seneng sebontsha thapelo.

TSHENOLO 8:4 Mme mosi wa sehlabelo, seo eneng ele thapelo ya bahalaledi,

Diphaka tsa Hae dinanabela dikandelara tse supileng, seneng seemetse kereke tse supileng tsa mongwaha. Sephaka seseng nanabela mahobe a 12, a emetseng 144,000 hotswa ho meloko e 12 ya Israele. Sehalalediso sa Dihalalediso ene ele hlooho ya Hae eneng ekebile, eleng moo diphiri tsa Modimo dileng teng. Metsi Abophelo ane atswa teng. Moya o Halalelang Ofana ka Bophelo Bosafeleng.

"Dumelang ho Nna", One A bolela hore bophelo bohlahe ho motho. Mohopolo ona olokela hoba ho motho ka Mangolo. Mangolo are kgothatsa leho baka.

Tshimo ya moya elokela hore ekolobetswe ke Moya o Halalelang. Pao ya moya ejetswe maphelong arona. Peo entlafatsa maphelo a rona. Monahano olokisa kelello tsa rona.

JEREMIA 31:12 meya ya bona etlaba jwalo ka tshimo enosetswang;

LUKA 8:11 Jwalo tlhaloso ya setshwantsho ke ena: Peo ke Lentswe la Modimo.

Mohopolo ofetoha nako le nako. Ka tsela eo sena sebolela hohong.

BAROMA 8:27 Ya lekolang dipelo Otseba seka pelong,

BAEFESE 4:23 Lentjhafale meyeng ya dipelo tsa lona;

I BAKORINTHE 15:38 Empa Modimo Odineile mmele jwalo kaha Yena A rata, le peo ka nngwe bophelo ba yona.

BAROMA 8:10 empa moya ke bophelo

I SAMUELE 25:29 EMPA Moya wa Mongaka otla tshwarana le bophelo ba Mongaka;

 

 

Mmele wa motho ke sephuthelwana sa moya.

Moya ke hona moo Lentswe la Morena le melang jwalo ka Peo. Moya ke tsela ya Bophelo.

I BATHESSALONIKE 5: 23 Yena Morena wa kgotso Alehlonolofatse; mme ke rapela hore Modimo Alehlahise lele balokileng ho Jesu Kreste.

 

 

Ena ke taelo esebetsang. Moya wa Modimo ke ona onosetsang bophelo, moo peo eleng teng. Lentswe Peo enontsha meya ya rona, etlisang Lentswe ho rona.

JOHANNE 7:40 Bongata ba batho moo, haba utlwa sena, bare, ena ke Nnete ya baporofeta.

Bongata bahlokomela hore thuto ya Hae etebile. Bane basa utlwisisi ka botlalo seo Aneng Asebolela, empa bane batseba hore ke Moporofeta Ya neng A rera ka taba tse tebileng.

"Enwa Ke Moporofeta": Eseng moporofeta emong le emong, empa Moporofeta. Moshe obuile ka Yena.

DEUTERONOMA 18:15 Modimo Otla tsosa Moporofeta hara lona, le baena ba lona, ya tshwanang le nna; mme letla momamela;

JOHANNE 7:41 Babang bare, Enwa ke Kreste. Empa babang bare, na Kreste Akatswa Galilea na?

Ka Seheberu, Messiah ohlaloswa "Motlotsuwa" eo haho fetolelwa "Kreste" ka Segerike. Hoya ka bona Kreste One Akeke Ahlaha Galilea, hobane Kreste One A lokela hotswa Bethlehema.

JOHANNE 7:42 Hase Mangolo areng, Kreste Otlatswa lelokong la Davida, mme Otlatswa motseng wa Bethlehema, moo David aneng ale teng?

Bane basaka baetsa dipatlisiso hantle. Jesu One Atswetswe Bethlehema mme A dula moo lemo tse pedi hofihlela babohlale ba botjhabela bafihla ho Yena, eseng lesea. Josefa ale siko.

MATTHEU 2:11 Yare haba kena ka hare ho ntlo, bafumana ngwana le mmae Maria, mme bawa ka mangole, ba mokgumamela:

Empa Jonase moporofeta ya neng atswa Gath Hepher mane Galilea, eleng kilomitara tse hlano hotswa Nazaretha. One ale ka mpeng ya tlhapi matsatsi a mararo, eleng seo ene ele papiso entle ka lepato le tsoho ya Jesu.

JOHANNE 7:43 Ka tsela ejwalo hone hole karohano mahareng abona.

Jesu One Adula Ale powaneng kamehla. Batho feela bane ba Morata, empa baikgantshi ba baetapele ba badumedi bane basa Mmatle. Badumedi ba maiketseto kamehla bahloile nnete.

JOHANNE 7:44 Mme ba bang bane batla ho Monka; empa hose motho ya neng a ikutlwa hoetsa.

Haele hantle ntle Bajude bane ba batla ho Motshwara. Empa kae kae bahloleha, ka baka la matlahadi, Modimo One Adutse Alebeletse Bajude.

JOHANNE 7:45 Yaba hotla Baprista ba Baholo le Bafarasi; mme bare ho bona, Hobaneng lesaka la Motlisa?

Batho baneng balokela hoya Motshwara bane bahlolehile.

JOHANNE 7:46 Baetapele bare, hare soka re utlwa motho ya buang jwalo ka Monna eo.

Baneng balokela hoya motshwara bane bahlolwa ke thero ya Hae. Bane batseba hore Orera ka mehopolo etebileng haholo bakeng sa bona. Bane bahlollwa ke tsela eo Abuang ka yona. One A bonahala A nale matla.

JOHANNE 7:47 Ba araba Bafarasi bare, ana le thetsitswe le lona?

Bafarasi basa tsebeng Mangolo. Hone hose Leemedi le jwalo Selekaneng Sakgale. Bane bathetsitswe kahosa tsebe Jesu mme ba nahana hore Othetsitse batho.

JOHANNE 7:48 Ana ho nale emong wa babusi ba Bafarasi ya dumetse taba ena na?

Bafarasi bane basa tsebe Mangolo, hobane hone hose Lengolo Selekaneng Sakgale sebuang ka bona. Ka tsela ejwalo bane baipitsa baetapele basedumedi ka bo bona. Bane baikutlwa hore balokela ho dumela bona feela. Leha hole jwalo bane basa dumellane le thuto ya Basadusi baneng batsamaisa Tempele, mme basa dumele tsohong. Jwale ngangisano ene ele ka Mangolo. Baetapele ba dikereke kajeno ho nale tumelo tse 45,000. Lebaka ke hore kajeno hare tshepe baetapele bana badikereke.

JOHANNE 7:49 Empa batho bane ha batsebe molao.

Hosa tsebe hore Jesu Otswaletswe Bethlehema, bane bafositse boporofeta. Hone hose Molao wa Selekane Sakgale oneng obua ka Bafarasi. Ka tsela eo bane bafositse. Kaho dumellana le babusi ba Tempele hoetsa kereke lehae lahoetsa tjhelete, bane bafositse. Kaho lwantsha Jesu, leho batla ho Mmolaya pele aiswa lekgotleng, Bafarasi bane bale kgahlano le Molao.

Ka tsela eo Molao one orohaka Bafarasi, eseng Jesu.

JOHANNE 7:50 Nicodema are ho bona, (ya ileng atla ho Jesu bosiu, ele emong wa bona,)

Nicodema ene ele lentswe la hoitshola hara bona.

JOHANNE 7:51 Na molao o ahlola motho, pele aleba lekgotleng na, leho tseba hore o molato kapa jwang?

Nicodema onea tseba hore Molao olokela hoba ona oahlolang. Ka kgatello ya hore Molao ebe ona onkang qeto, Nicodema one aheleditse leano la bona.

JOHANNE 7:52 Yaba baya moaraba bare, na lewena ose otswa Galilea? Batlisisang, mme leshebe: hore na Galilea hokatswa moporofeta na?

Mang le mang ya batlang nnete oya hlaselwa. Bamoqosa ka leshano Nicodema ese ele Mogalelea. Qoso ya hae ke ho botsa ka Galilea. Empa bane bantse bafositse. Moporofeta Jonase one atswa motseng wa Gathhephere oneng ole Galilea, kilomitara tse hlano ka bophirima ba Nazaretha.

II MARENA 14:25 Abusetsa BaIsraele lebopong la Hamathe lewatleng, hoya ka lentswe la Morena wa Israele, lebuileng le mohlanka wa Hae Jonase, mora wa Amittai, moporofeta, oneng ole Gathhephere.

JOHANNE 7:53 Mme emong le emong a leba ha hae.

Sena sere hopotsa buka ya Baahlodi.

Hoka ahlola Nicodema ka leshano hobane abatla hore Molao osebetse hantle, Bafarasi bane basena hlompho ho bona, hobane bane basaka bakgona hokwalla Jesu. Bane batla leka maqeba abona, le hoetsa leano Jesu ka tshabo, ka Paseka ya 33 AD.