Johanne Kgaolo 3. Haho motho yaka kgonang ho hlola sebe ka boyena

JOHANNE 3:1 Hone hole monna emong wa Mofarasi moo, ya bitswang Nikodema, mmusi wa Bajude:

Mofarasi ehlalosa“karohano”.

“Nikodema” ebolela “ho hapa batho”.

Mofarasi ho bolela hore one a arohane hohang le mekgatlo ya bodumedi.Sena sere isa bothateng boo eleng bona ba lefatshe matsatsing ana, babusi ba batho ba lekantsweng.

Farasi eka ngolwa ka mokgwa otlena hape "Fara - ke – ya bona" kapa "Fara - ke – bone".

Bane ba nahana hore ba nale botebo ba Lengolo.

Ha Bajude ene ele makgoba Babylona baile ba arohanywa le Tempele. Bohlale ba botho ba Bajude "dikereke" tseo baneng badibitsa masenagoge. Ona o bonahala ele mohopolo o motle haholo.Mohopolo ona wa puso notshi o ile wa nkuwa ke Bafarasi. Empa taolo ya motho ka mong synagoge e ile ya etsa puso ka nngwe ho hatella phutheo. Tlasa sena "Ke nna hlooho ya phutheo ena" mohopolo kapa bohlale, Bafarasi ba arola batho ho Lentswe la Modimo mme batswella pele ho lahleha hoo Jesu A ileng A phetha Lentswe ha Ane Atla kgetlo lapele. Bajude baitshwarella tabeng eo, ho nale ho latela Jesu.

Bafarasi ba ile bahapa phutho ya Bajude synagogeng kamora ho hokgutla ha bona Babylona kgolohong. Mofarasi one a tshwere synagoge ka yona tsela eo baetapele batshwereng kereke kajeno. Melao ena ene e etsa hore bahloye Nnete.

Phutheo e ile ya fetoha disebediswa tsa baetapele. Ebe jwale baya hapa.

Ona ke mokgwa wa Banikola wa ho hapa matla. Taba ya monna ya halalelang ka hare ho kereke.

Modimo O hloile sena.
TSHENOLO 2:6 Empa tseba sena, ke hloile thuto ya Banikola, eo ke ehloileng.

Ntho etshosang haholo. Kereke elokela hoka etellapele bakeng sa hotla labobedi ha Jesu, hoetsa hore batho ba pholoswe ke ntho ya bohlokwa empa ba batlosa ho Bibele.

Nikodema o ile atla bua le Jesu mme a thola taba tse hlokolotsi haholo tse neng dipatilwe. O ile a hlokomela hore sena se etswa ke batho. Dikereke tsa sebele kajeno. Ho nale mekgatlo efapaneng e 45 000 bakeng sa kereke kajeno,hake bua tjena. Ho nale seseng sephoso haholo. Sena ke taba ya semoya etebileng haholo.

Mmusi enwa, ya hapang tsohle a sebeletsa Modimo, o ile atla ho Jesu (Lentswe) mme a fumana hore ha a tsebe letho seo ase buang. One antse a iphapantse Lentswe la Modimo ka nako tsena tsohle. Dikereke tse iphapantseng tsa ba busanotsi ba Afrika. Bahana ho theoha.

JOHANNE 3:2 Ya ileng atla ho Jesu bosiu, mme are ho Yena, Rabbi, rea tseba hore O Moruti ya tswang ho Modimo: hobane haho motho yaka etsang seo ose etsang, ha Modimo Ase ho Yena.

Oile a nyonyoba le bosiu. Haho motho ya lokelang ho mpona. Ka baka laho tshaba sehlopha seo sa badumedi. Monna oya bona hore ho nale phoso mona empa oya tshaba. Lebaka hape otshaba hore o hloka Jesu bophelong ba hae, Lentswe la Modimo, Bibele. Jwalo kaha ho rutwa ka dikhoutu matsatsing ana a rona.

“Ho ngodilwe" Haesale ntho ebuuwang ke dikereke nakong ena. Ho tseba Mangolo ke ntho ya bohlokwa.

Holane kereke dine ditseba Mangolo dine dikeke tsa beha moruti hoba moetapele. Haho kereke e ileng ya etsa seo Selekaneng Sesetjha. Ene ele dihlotshwana tse nyane ka hare ho matlo.
BAROMA 16:5 Ka tsela ejwalo dumedisa kereke eo eka hare ho ntlo.
BAKOLOSE 4:15 Dumedisa baena moo Laodisea, le Nymfase, le kereke ka hare ho ntlo.

Kopano ka hare ho ntlo. Sena selokile bakeng sa mongwaha wa kereke ya Laodisea. Nikodemus o ile a amohela Jesu ka tsela e ikgethileng haholo. Modimo One A nale yena.

“Rea tseba…” o ile a bontsha sena hore Bafarasi bane batseba Jesu mme ba nale nnete. Empa bane batlamelletswe masynagogeng hobane bane ba lefa pakete ya bona.

Ka tsela ejwalo kereke e amohela Bibele ihore ke Nnete empa hape ba amohela meetlo ya kereke tsa bona.Keresemese, sefate sa Keresemese, 25 Tshitwe, arekabishopo, bocardinale, bopope, bostepele, Modimo Ole Mong bathong ba bararo, mohanano ole mong, Motho wa bobedi Bomodimong, Trinity, mahe a Paseka le mebutlanyana ya Paseka, evolutione, Big Bang.

Ka tsela ejwalo re phela ha boima ka nako ya Bibele, Ho iphapanya karolo tse ding tse itseng, kaho eketsa mokgwa wa pagane le mehopolo ya mahlale (eleng ke nahana jwalo).

Hape hare hlalose Bibele hoya ka Mangolo.

Re kolobetsa ka Lebitso la Ntate, Mora, le Moya o Halalelang ha Jesu A boletse jwalo. Empa hone hose Lebitso moo. Maemedi a mararo feela.
MATTHEU 28:19 Eyang ke hona, le rute ditjhaba,le bakolobetse Lebitsong la Ntate, le la Mora,le Moya o Halalelang:

Empa re lahlela kolobetso ya Jesu hoya kamoo Peterose a boletse, empa ha abohlokwa jwalo ka Jesu. Mona Lebitso le teng, Lebitso la Jesu.
DIKETSO 2:38 Yaba Peterose ore ho bona, Bakang, mme le kolobetswe emong le emong Lebitsong la Jesu Kreste

Paulose le Yena o ile a kolobetsa Lebitsong la Jesu.

DIKETSO 8:16 ... yaba ba kolobetswa ka Lebitso la Jesu.

Hape mona lebitso lea bolelwa, Lebitso la Jesu.

Ka tsela ejwalo Jesu Oya bolelwa. Rere feela rene rele pholoso.

Empa Paulose ore ha motho emong aka rera Evangedi enngwe ho nale ena ya hael, ebe re rohakilwe. Ka tsela ejwalo rekeke rare o phoso.
BAGALATE 1:9 Jwalo kaha re boletse pele, ka tsela ejwalo re boletse,leha ele mang yaka rerang enngwe Evangedi ho nale eo reseng re leboleletseng yona, ebe thohako.

Haebe re hanana le Paulose, re matahateng a maholo.

Paulose ore leha ekaba keng feela eo re e etsang re e etse ka Lebitso la Jesu.
BAKOLOSE 3:17 Leha eka eng eo le e etsang, le etse ka Lebitso la Jesu, re leboha Modimo.

Ke lebitso leleng feela leo ho buang ka lona mona ke Lebisto la Jesu.

"Leha ele mosebetsi ofeng kapa ofeng feela". Kolobetso kapa ho bua a seseng. Ka tsela ejwalo kolobetso leha ele mosebetsi ofeng feela.

Ka tsela ejwalo sena seetsa kolobetso ya Paulose ebe enepahetseng ho nale ya Lebitso la Ntate, Mora, le Moya o Halalelang (hobane haho Lebitso ntle hola Jesu leka bolelwang).

Kolobetso ebonahatsa lefu, lepato, le tsoho.

Ke Jesu feela.

Ntate le Moya o Halalelang haba shwe hohang, ha baka ba batwa, mme habaka batsoha bafung. Jwale reka bakenya jwang tabeng ena?

Ba botsitse taba ena, "Lebiitso la Ntate ke mang, le la Mora, le Moya o Halalelang”?

Dikereke ha dina karabo bakeng sa tsena. Haba kgone ho o neha lebitso hohang feela. Baapostola bare Lebitso ke Jesu.

Bane ba hlokomela Bomodimo ka tsela efeng na?

Jwalo ka ntate, Modimo One Ale kahodima Bajude. Bane ba Mmitsa Jehova. Ele sebolelang hore Morena.

Jwalo ka Mora, Modimo One Ale ho Bajude. Emmanuele. Bane ba Mmitsa Jesu.

Jwalo ka Moya o Halalelang, Modimo Ore etsa “batlotsuwa”, eleng sebolelang Christos ka Segerike. Kreste.

Lebitso la Modimo la botho ke Jesu. Empa o hloka leemedi le leng bakeng sa Jesu, hobane tjhaba tse ding dibitsa lebitso Jesu hara bona.

Ka tsela ejwalo Morena Jesu. Kapa Jesu Kreste. Kapa Morena Jesu Kreste ke Lebitso la Ntate, Mora, le Moya o Halalelang.

Ka tsela ena re fumana Mangolo a fapaneng ka taba ena, ho nale ho iphapanya ka taba ya hore baapostola bane baentse phoso.Sena ke manganga feela. Jesu One A kwetlisitswe mme A tseba seo Aneng A bua ka sona.

JOHANNE 3:3 Jesu A araba Are, ka nnete, nete, kere ho lona, ntle le hore motho atswalwe labobedi, akeke a bona Mmuso wa Lehodimo.

Ho “bona” Mmuso wa Lehodimo hoya ka Bibele o lokela ho nka Mangolo a mangatanyana.

Moya o Halalelang Otla re isa tseleng ya nnete.
JOHANNE 16:13 Jwale O bolelang ha Are, Moya wa Nnete, Oyatla, Otla le isa nneteng

Ke Lentswe la nnete.
JOHANNE 17:17 Bahalaletse ka nnete: Lentswe la Hao ke Nnete.

Hare mona ho lokisa diphoso tsa Lentswe. Re mona hoka kopanya Mangolo mmoho. Sena seetsahala hao tswetswe labobedi,ho bolelang hore re lokela ho sokoloha. Ebe Lengolo le hola ka hare ho rona. Ebe jwale Moya ontse O hola ka ho rona hofihlela re fumana kolobetso ya Moya o Halalelang. Ebe Ore hodisa jwalo le meyeng ya rona hofihlela re bona Lentswe le senotsweng. Ebe ke hona re bonang Lentsweng la Hae le senotsweng hore haele bonneteng Yena ke Mang.

Ebe Modimo ka nako eo Onka taolo yohle ya maphelo a rona. Rekeke ra fumana taolo ya Hae ntle ho seo. Ka tsela ejwalo bohato bona bore atametsa ho Jesu. Ebe Modimo O refa sena hore re bone Leano le Leholo la Hae. Modimo O batla ho laola maphelo a rona.
ISAIA 55:9 Hobane jwalo kaha mahodimo a phahametse lefatshe, ha jwalo le tsela tsaKa, le monahano waKa.

O batla re ithute tseleng tsa Hae. O batla re dumele feela Bibele. Ha A batle hore hobe le motho mahareng a rona le Jesu.

JOHANNE 3:4 NiKodema are ho Yena, Motho Aka tswalwa jwaang labobedi na? Na aka kena popelong ya mmae na, mme atswalwa?

Nikodema one asa tsebe ka tswalo ya semoya. One a nahana ka tswalo ya nama.

Empa ka tlhaho one ale thohakong.

Eva one a lokela hoba morwetsana Maria. One a lokela hore a emariswe ke Moya o Halalelang bakeng sa ho tswala Jesu. One A lokela hoba moo ka nako eo. One Atla bua bahalaledi hotswa leroleng.One atla etsa ba bangata batlale lefatshe. Hone hokeke haeba le ba bangata ha kana. Hone hokeke haeba le ya tlang hoya diheleng.

Empa Eva a kgetha ho emara ka thobalano, eleng tsebo ya botho. Tsebo ya motho ke yona etlisitseng lefu. Ho loka kamora lenyalo ka lenyalo.

Mohlang ojang sena, tsatsing leo otla shwa.
GENESE 2:17 Empa haele sefate sa tsebo ya botle le bobe, oseke wa seja: hobane mohla osejang otla shwa.
DIPOROVEIA 30:20 Ho jwalo ka mosadi wa sehlola; oya ja, a itlhakole molomo, mme are, ha kea etsa bobe le bobong.

Thobalano ehlalosa hoja.

Letsatsi le leng ho Modimo le lekana le lemo tse 1 000.
II PETEROSE 3:8 Empa, baratuwa, hopolang ntho ele nngwe, hore letsatsi le leng ho MODIMO, le lekana le lemo tse sekete.

Haho motho ya kileng a phela lemo tse 1 000. Ya phetseng nako etelele ke Methusela ebile lemo tse 969. Empa Jesu O bolela ka tswalo enngwe etlang ho hlahisa Bophelo Bosafeleng, jwalo kaha bana batswalwang ka nama baeshwa.

JOHANNE 3:5 Jesu A araba Are, Ka nnete, nete, kere ho lona, motho ha asa tswalwe ka Moya, akeke a kena Mmusong wa Modimo.

Metsi ke Lentswe la Modimo. Re lokela ho dumela leho latela Lentswe la Modimo. Re boela re lokela ho dumella hore le kene pelong tsa rona.

Ebe rea inehela hore Moya O laole maphelo a rona. Moya O Halalelang Otla re isa Nneteng. Ebe re keke rare Lengolo ha lena molemo. Rekeke rare Lengolo le ferekane. Rekeke ra leka hofetola Lengolo.

Seka hare lebella kajeno. Phetolelo ya King James ya Bibele, ehlahile ka nako ya Monna eo eleng sebata sepotapotileng terone ya Modimo, etlaba yona ya Nnete. Mongwaheng oo wa Direformara, Modimo O ile wa hlohonolofatsa motho ka bohlale ba Bibele. Bane basa leke hoka utlwisisa hohang feela, empa ene ele lentswe hodima lentswe. Hare lokele ho senya nako kaho leka ho utlwisisa Bibele. Re lokela hoka mamela saebata sa Ntsu seleng ka hare ho Bibele.

Ebe ke hona, retlang ho kopanya mangolo, honale ho a sopahanya.

Re lokela feela hoka toloka Mangolo ka tsela eo a ngodilweng ka yona. Eseng ho leka bohlale ba rona.

Mohlala.
DANIELE 9:27 Mme otla tiisa selekane le ba bangata ka veke ele nngwe: mme mahareng a veke otla emisa sehlabelo,

Bongata ba dikereke dibolela "ha yena" antikreste atla etsa selekane la Bajude ka lemo tse supileng tsa Mahlomola a Maholo.

Empa haho Lengolo le bolelang seo. Hlokomela. Selekane sese se entswe, eseng ho etswa. Selekane sese se entswe? Haho karabo ebatsi moo,, hobane haho Lengolo lehlalosang seo.

Hlokomela hao hlalosa Mangolo. Re fumana karabo tse fapaneng.

GENESE 15:18 Ka tsatsi leo Modimo A etsang selekane le Abrame, areng, Ketla neha peo ya hao naha ena, ho tloha nokeng ya Egepeta ho leba nokeng ekgolo, noka ya Eufrate:

Ka tsela ejwalo Modimo wa etsa selekane le Abrahama le peo ya hae, Bajude, eleng hofa Israele Lefatshe la Tshepiso.

Empa sena senale botebo bofetang moo.Kreste ene ele Peo ya Semoya ya Abrahama ka tumelo.
BAGALATA 3:16 Jwale ho Abrahama le peo ya hae ene ele tshepiso ena. Ha Aka Are, leho dipeo, jwalo ka bongata; empa ele nngwe, Mme ho peo ya hao, eleng Kreste.

Isaka jwalo ka peo ya nama ya Abrahama one aka bolela hore naha eo ya tshepiso kea Israele hobane Bajude bane baetshepisitswe.

Jesu, jwalo ka peo ya Abrahama,O ile A feta moo.

BAGALATA 3:17 Mme ke bolela sena, selekane seo, se ileng sa tiiswa kaho Kreste,

Selekane seo, hase tiiswa ke Kreste bakeng saho tshela, se ile sa fana ka Bophelo Bosafeleng ho "babangata" (eseng feela ho Bajude) nakong ya Mahodimo a matjha (naha ekgolo eo hoseng dira ho yona).
DANIELE 9:27 Mme Otla tiisa selekane le ba bangata ka veke ele nngwe: mme mahareng a veke otla fedisa sehlabelo le menyehelo, mme hoka feta ho sena sohle otla etsa seo, ho fihlela nako eo a fedisang manyala, mme otla qeta tsohle.

Jesu One A lokela ho laola lemo tse supileng. Empa kamora lemo tse tharo A bolawa. Sena ene ele tshepiso ya selekane.

Ha Jesu Ashwa, Modimo O ile A tabola lesira la Tempele. Seo se ile sa fedisa mahlabelo a diphoofolo ho Bajude le Melao. Haho tsela ya ho lekanya sena.
MATTHEU 27:50 Jesu, ha A hoeleditse ka Lentswe le phahamileng, A nehela moya.

51 Mme, bonang, lesira la tempele la taboha ka lehare ho tloha hodimo ho leba tlase;

Tshenyeho ya Tempele e ile ya fediswa ka AD 70 mme jwale Muslim mosque kapa Omarle Muslim Dome of the Rock entse eme thabeng ya Tempele sebakeng sa Tempele e halalelang ya Bajude.
MATTHEU 24:15 Etlare ha le bona manyala, a builweng ke Daniele moporofeta, a eme nqalong tse halalelang, (ya balang a lemohe, a utlwisise:)

Sena sebolela ntho tse mmalwa, hao lebella mantswe aka hare ho masakana.

Empa hao lebella kajeno o bona meaho ya Muslim e eme moo honeng ho lokela hoba tulo ya Tempele. Islam ke karolo ya manyala ao.

Islam elatola Jesu jwalo ka MODIMO. Islam elatola Jesu jwalo kaha A shwele sefapanong bakeng sa dibe tsa rona.

Ho bolelang hore Islam ebolela hore haho Mopholosi bakeng sa Mamuslim. Baya ipholosa bona ka bo bona. Ka tsela eo Islam ba nahana hore lehodimo le kenwa ka mesebetsi elokileng. Haho motho yaka ipholosang sebeng lekamohla. Paradox etiileng ke tsela ya sesole ho Islam keho ho ipolaya ntle le sesole "hantle feela"bare ke tsela e isang Lehodimong. Sena ele karolo ya sesole ya Islam bodumedi ke lefu.

ISIS ke seseng sa difahleho tsa Islam. Baphelela ho hloya, ho senya, leho fenetha.

JOHANNE 3:6 Setswetsweng ke nama ke nama; mme setswetsweng ke Moya ke moya.

 

 

Nama eloketswe ke tshenyeho. Nama etlamilwe ke sebe. Ka tsela ejwalo motho ha a phele kaho safeleng.
I BAKORINTHE 15:31 ... ke shwa letsatsi le letsatsi.

Re lokela hoshwa ho rona kamehla. Rekeke ra tshepa baetapele hohang feela, batshwanang le rona, betsa diphoso tse ngata.Moetlo okeke wa re isa ho Modimo. Mohopolo wa motho wa sebe o laolwa ke Diabolosi.

Haho emong, ntle le Jesu eo reka motshepang.

Batho kaofela baloketswe ke dihele, hoo hoseng tsela yaho ka fumana ho qoba seo ntle le pholoso ya Modimo. Nama kaofela esenyehile eloketswe ke dihele.

Ka tsela eo, bophelo ha bona thuso hoya ka mohopolo wa botho.
MOEKELESIA 1:2 Lefeela la mafeela, ho rialo Mmoledi, lefeela la mafela; kaofela ke lefeela.

Morui ya moholo o leba diheleng. Mohopolo wa motho okeke wa kenella lesira la bophelo. Mohopolo wa motho okeke wa hlakola sebe, leha ele letswalo la sebe, leha ele kotlo ya sebe nakong etlang.

Moya wa Modimo Okeke wa tshepa mohopolo wa motho hohang feela.

Moya O batla ho kena ka ho rona ho bolaya nna. Moya wa Modimo O batla hore re latele pholoso eo A e lokiseditseng rona. Tsela ya ho leba Lehodimong etaolong ya Hae. Haho hlokahale hore A hlalose mahlomola amang le amang ha Asabatle Yena. Seo seka hodimo ho mohopolo wa motho eo A moentseng.

O laela feela. Moya o hloka ntho ele nngwe feela. Re lokela hoba le Lentswe la Modimo le senotsweng bakeng sa matsatsi ana. Re lokela ho tlohela ntho enngwe le enngwe matsohong a Hae.

JOHANNE 3:7 Leseke la makala hakere ho lona, Le lokela ho tswalwa labobedi.

Ha ngwana a tswalwa ha ane ho iketsetsa letho.O lokela ho hlokomelwa ke batswadi ba hae. Barata lesea hoo batlang ho etsa sohle sematleng a bona hole hodisa ka tsela enepahetseng. Ha ale monyane asakgone ho etsa letho, lesea le bolokehile haho seka etsahallang lona. Hale ntse le tswella pele, menyetla emengata hore le seke la utlwa bohloko. Haele hantle lesea hale tsebe hale bolokehile leha lele mathateng. Lesea le lokela ho mamela batswadi ba lona, hore le bolokehe.

Ka tsela ejwalo re lokela hoka tswalwa labobedi. Moya o Halalelang o motjha o lokela hoka hola ka hare ho rona. Meya ya rona ya botho eshwa feela ka tsela ejwalo. Ke nako eo re hlokang seo hantle, ka nako eo re mamelang Mangolo ka yona.

Ha rena ho itseka, ka matla arona, hoka hlola Satane hore re fihle Lehodimong.

Satane ke sera sematla haholo. Ke Jesu feela yaka sehlolang.Haho motho yaka etsang seo.

JOHANNE 3:8 Moya o fokela moo o ratang, mme o utlwa feela modumo wa ona, empa okeke wa bolela hore otswa hokae, le hore o lebile kae: ho jwalo leka ya tswetsweng ke Moya.

Ntwa ekgolo e sebakeng sa Moya. Haele hantle ntle ke ntwa mahareng a Modimo le Satane. Hare tsebe ho lwana le Satane dibakeng tse phahamileng. Hare tsebe moya. Hare tsebe moo otswang le moo o lebileng teng. Re bona feela hao ntse o foka.

Mohopolo wa Modimo O phahame haholo. Haho mano bakeng sa sera. Ka tsela ejwalo ntwa ya semoya rekeke ra ebona hohang feela, re bona feela tsela eo ho lwanang ka teng. Hobane nako ena kaofela hare bone letho. Modimo O latela wa Hae mohopolo. Modimo, O boloka leano la Hae laho lwana le Satane sephiri, o batla ho fiela sohle mathata leha reka leka, rekeke ra fumana tsebo ka sena, hore Modimo Atle A sebetse ka bophelo ba Hao.

Simone wa Syrene o ile a hatellwa ho jara sefapano sa Jesu. One akeke a etsa sena ka thato ya hae. Leha hole jwalo ebile ntho ya bohlokwa haholo hoka sebediswa.Ke lona lebaka leo re nang le Bibele hore ere hodise Bibele maphelong a rona, eseng moetapele emong wa botho. Ebe Modimo Aka re nehela tsela ya ho phela ka Mangolo. Re lokela hoka batla Mangolo bakeng sa seo rese dumelang.

Re lokela hoka hanana le baetapele ba rona, leha ekaba ba hodimo jwang feela,haeba seo ase bolelang sesatswe ho Modimo. Re lokela hoka beha Modimo kapele. Hoka tshwana le Jesu, kaofela baetapele ba batho bafellwa ke matla haba lebile tabeng eo. Hare tswalwa ke Moya re ikokobeletsa Lentswe. Haho emong. Nama yohle enale diphoso. Haho motho ya tsebang seseng. Haho ya tsebang letho. Emong le emong o lokela ho ithuta, harea rutena, leho tswella ho ithuta. Ho Monna Ale Mong ya lokileng, Jesu Kreste. Mme ene ele Lentswe le ngodilweng bakeng sa rona. Re mamela Yena feela jwalo ka Lentswe le ngodilweng.

Ka tsela eo reba ba bohlokwa ho Modimo bakeng sa ho hlasela Satane le mademona a hae. Hao batla Mangolo o fetoha sesebediswa sa Modimo ka botlalo.

JOHANNE 3:9 Nikodema a moaraba, Sena seka etsahala jwang?

Nikodema one a lahlehile. Dikeletso tsohle tsa bohlale dine disa thuse ho yena. Bajude bane bafetoha tjhaba sebohlale. Bane basa lahlehelwe keho rorisa MODIMO. Baetapele ba bona bane bale kgahlano le Jesu. Leha hole jwalo Jesu ke Yena feela ya tsebang seo A buang ka sona.

Bajude bane ba latetse tsela ya bona ya Selekane sa Kgale saho latela baetapele ba sedumedi. Baetapele bane badumeletse Israel ho lapa semoyeng. Bajude bane basa tsebe Messia ha ase atlile. Baetapele ba bona bane basa dumelle Jesu. Baetapele ba bona bane basa bone letho. Jwale Mangolo a bua ka Messia ha Ase Ale teng, leha ele hore moetapele Johanne Mokolobetsi, aba boleletse bane bakgetha ho hanana le seo.

Jesu ha Asoka A fetoha.

Hotleng ha Hae labobedi leka yona tsela eo feela, otla etellwa pele keha diphiri disenoha, baetapele ba Message batla latola Lentswe mme balatele thuto ya Diaduma tse Supileng, Tiiso ya bosupa, le Lebitso le letjha la Jesu hoya ka dikhoutu. Ka mehopolo emengata leka dipuo tsa teng. Ka tsela eo itlhokomele mme o dule Lentsweng. Haeba o dumela thuto tsena, o dumela seseng ka hare ho Bibele.

Pope le yena o dumela thuto tse siko ka hare ho Bibele.

Ho tloha hoqaleng, lentswe “Pope” ha ley ka hare ho Bibele. Leha ele “cardinal”, kapa “arekabishopo”, leha ele “moruti hlooho ya kereke”. Ho kgopahanya dikhoutu tsa Molaela hoetsa hore baruti badumela ho lengeloi la Tshenolo Kgaolo ya 10 letlile mahareng a 1963 le 1965. Bongata bodumela ha Kreste Ase Atlile, ka 1963. Jwale ebe ele hore mohau ose o fedile. Ntle leho Monyaduwa. (Ho leka ho hlalosa sena ka Bibele).

Haho le enngwe ya dikhoutu tsa tseo tse teng ho tloha ho Genese ho batlisisa ka hare ho Bibele hofihlela ho Tshenolo. Nako tsa Leru lefapane hobane lehlahile ha tsatsi le leba madikelong ka 28 Hlakola 1963 mane Flagstaff ha mangeloi a supileng ane a etetse Tucson hoseng ha 8 Hlakubele 1963 sena sebonahala hantle hore mangeloi ane asa etela Moena Branham ka nako eo.Lekola hantle dikhoutu pele o didum,ela. Ho hloleha ha monahano wa 1977 tshenyeho ya Amerika elokela ho hlokomedisa batho ba Molaetsa hore babe sedi. Pele ho 1977 re ile ra bolellwa ho tlohela mesebetsi ya rona ka baka la monahano oo.

Boba bareri bao baneng ba bolela seo base bahana kajenol. Baetapele ba batho?

JOHANNE 3:10 Jesu A moaraba Are, na hao moruti wa Israele na, mme hao tsebe ntho tsena?

Jesu O bontsha ka tsela eo baetapele ba batho baleng ka teng. Balatola Mangolo. Sena ke pherekano. Haeba hose Lengolo lehlalosang seo eba hase nnete.

JOHANNE 3:11 Ka nnete, nnete, Kere ho lona,Re bua seo rese tsebang, mme re paka ka seo rese boneng; mme hale dumele bopaki barona.

Jesu Ke Motho hape ke Modimo. Jwalo ka Motho O kgona hoetsa ntho tse makatsang.
BAKOLOSE 2:9 Hobane Bomodimo bohle bodutse ho Yena ka nama.

 

 

Jesu ka Boyena ke Yena ya tsebang nnete. Nnete engodilwe ka hare ho Bibele.Empa baetapele ba bodumedi ba nako eo bane basa dumele seo.

Kajeno, baetapele ba dikereke haba hlole Lentsweng. Barata dipuo tsa mahlale. Sena seetsa hore thahasello ya ho bala Bibele efokole haholo. Botsa Mokreste emong le emong ka Bibele hoya ka mehopolo ya hae. Balahlela toule kapele.

Ere baqale ho Genese. Ba lahlehelwa ke mamello.

JOHANNE 3:12 Hola Kene ke leboleletse ntho tsa lefatshe, mme lesa dumele, leka dumela jwang, haKe lebolella tsa Lehodimo?

Ntho tsa semoya ditebile mme diipatile ka hare ho Bibele. Re hloka motho ya tlang manolla sena Genese hoisa ho Tshenolo.

Hare utlwisise dintho tsa semoya.

Haho Lengolo lehlalosang mechanism ehulwang ke matla a gravity hotla fatshe.

Hare tsebe hore motlakase keng.

Harena lesedi le lenyane la ntho tseo kaofela ha tsona.

Menahano ya rona kamehla efosahetse. Distock markete dietsa ntho tse makatsang ka tjhelete tsa batho.

Ngaka Robert Oppenheimer o ile a etella pele sehlopha sa pele sa batho ba ileng basibolla atomic bomo ka 1945. Ene ele leqhwele la ramahlale. Ha ane abotswa hore haele hantle atom olelang, o ile a araba, “Ntho enngwe esa tsejweng ebolela seseng sesa tsejweng”.

Ka tsela eo Jesu Ore hlokomedisa hore hare tsebe letho mona, ebe haho bohlale lefatsheng la semoya.

Ka tsela ejwalo re lokela hoshwa boroneng pele reka utlwisisa hore ereng Bibele. Bibele ke yona feela eka re sireletsang.

Hao batla ho sireletseha lefatsheng lena, o lokela hoshwa ka hlakoreng lena. Empa o hlokomele, tho nale dikgohlo tse seng monate. Diqetele ka mohopolo wa sedumedi.

Ka tsela ejwalo, re sale mona lefatsheng lena, re lokela hoetsa seo "reshwe boroneng" Haeba re batla hore Moya o Halalelang ore rute Bibele leka seetsahalang lefatsheng la semoya.
BAEFESE 6:12 Hobane ntwa ya rona hae lwane le nama le madi, empa le meya, le matla, le mebuso ya lefifi, o dibakeng tse phahamileng.

JOHANNE 3:13 Mme haho ya kileng aya Lehodimong, haese Mora ya theohileng Lehodimong, esita le Mora yaleng Lehodimong.

Hoka fumana bohlale ba sebaka sa moya, eleng moo ntwa ekgolo eleng teng ntwa mahareng a Modimo le Satane elwanang teng, re lokela hoka rutwa ke emong hore na hoetsahalang. Hoya lemong feela. Ka Jesu ka sebele.

Lebaka ke hore O theohile Lehodimong, sena sebotsha hore O Lehodimong. Hobane ke motho hape ke Modimo, O etsa seseng sesa tlwarelehang kapa sethata haholo. O phela Lehodimong leha ele hore O lefatsheng. Bohlale ba motho bokeke ba utlwisisa sena, hobaneng ha rele mona, mme hape re lebile kae. Mahlale ha a kgone ho manolla sena.  Leha ele hore hobaneng hare phela.

Re hloka bohlale hoka utlwisisa sena. Botebo bokahare. Ha jwang Jesu Abe Lehodimong empa Ale lefatsheng? Lehodimo ke sebaka sephahamileng, ke lefatshe la semoya. Moya oka hare ho rona ke ona oo. Ke lona lebaka le etsang hore re rapele.

Botlalo bohle ba Modimo bodutse ho Jesu. Sena sebolela hore Moya wa Modimo One Ole Lehodimong, ha Nama ya Hae ele lefatsheng.

Nka lefatshe jwalo ka sebaka, o etse mola o molelele.

Lehodimo ke sebaka sephahameng. Hlokomela sebaka sephahameng jwalo ka Lehodimo. Empa ka baka la mola oo o motala, reka kgona hoya ka mahlakoreng feela, ho bolelang mola o motala o mokgutswane hao kgone ho leba Lehodimong.

 

 

Etsa eka motho ke mola oo omotala.

Jesu le Yena ke mola o motala. Mora wa Modimo. Ka tsela ejwalo bokae botlalo bohle ba Modimo? Seo ke taba eteng hantle feela. Haho nako mahareng a sena.

Ka tsela eo Jesu O lokela hoba "Mola ho emeng mona". Ebolela ka mokgwa ke ona Bibele hae bolela ka Moya osa lekanyweng Oka hare ho Yena “Morena wa Marena”.
I TIMOTHEA 6:14 Oboloka molao ntle le dibehelo, ha akgalengwe, hofihlela hotleng ha Morena Jesu Kreste:

15 Eo Atlang hohlaha ka tsatsi le leng, ele Potentate, Morena wa Marena, Mmusi wa Babusi;

 

 

Eleng Jesu ka botlalo. Otsamaya Lehodimong le lefatsheng ka nako ele nngwe. Haho motho yaka tshwanang le Yena.

JOHANNE 3:14 Jwalo kaha Moshe a ile a phahamisa noha lefelleng, esita le Mora Motho Otla phahamiswa jwalo le Yena:

Moshe o ile a phahamisa noha kamorao hore ba longwe ke dinoha. Sena esantse ele taba ya meriana.

Ho nale ponahatso empe ya noha. Empa ke neng moo bobe boileng ba phahamiswa? Haele hantle ntle, Satane o ile a dihelwa fatshe hotswa Lehodimong. Mora wa Modimo ke Modimo Nameng. O lokela hoka thakgiswa. Sena sebolela ho jara melato, shame, and sin. Yet only Heaven offers an antidote to sin. That means Modimo O ile A tshwenyeha haholo ka baka la sebe. Ka baka la rona Ya senang molato Oya tshwenyeha ka seo.

Ka tsela eo Jesu ke Yena feela Moemedi. Ya senang sebe hotswa Lehodimong A shwela ba nang le sebe.Ya senang sebe hotswa Lehodimong A shwela banang le dibe lefatsheng.

Mmupi hotswa Lehodimomh, Asongwa leho bolawa ke Mmopo wa Hae.

Ya ratang batho, A fenethwa ke lehloyo. Calvary ene ele sebaka sesa tshwaneng le seseng, seo ene ese seo Jesu Aneng Aka seemela empa A etsa jwalo. Hone hose motho ya emetseng seo.

JOHANNE 3:15 Hore mang kapa mang ya dumelang aseke a timela, ampe abe le bophelo bosafeleng.

Ka tsela eo re lokela ho motshepa ka hohle. Re keke ra tlosa dibe tsa rona. Madi aneng a tsholoha a konyana Selekaneng sa Kgale a senang molato. Empa phoofolo etlase haholo, ka tsela eo madi a senang molato a Konyana A etsa seo bakeng sa rona. Hore re seke raba le molato. Hantle fela madi ao a konyana ane a etsa seo.

Madi a diphoofolo tse senang molato ane asa tlose dibe. Ane asena bophelo bosafeleng. Ka tsela eo hone hose seo motho aka seetsang.

Jesu jwale Ore Bophelo Bosafeleng ke tumelo. Ho dumela hore Ore shwetse.

Balokileng batla phela ka tumelo. Poloko hae fumanehe ka bohlale.
HABAKUKE 2:4 ... empa balokileng batla phela ka tumelo.
BAEFESE 2:8 Hobane ka tumelo rea bolokeha; mme hase bakeng sa rona: ke mpho etswang ho Modimo.

9 Eseng ka mesebetsi, hotle ho seke haeba ya ithorisang.

Mohau ke molemo osa olokeleng ole motho. Tumelo ke mpho etswang ho Modimo. Mesebetsi ekeke yare pholosa. Ka tsela ejwalo seo hase matsohong a rona, le kamohla.

JOHANNE 3:16 Hobane Modimo O ratile lefatshe hakalo, o bile ale neha Mora wa Oona Ya tswetsweng A Inotshi, thore emong le emong ya dumelang ho Yena A seke A timela, ampe abe le bophelo bosafeleng.

Motho ha ana mabaka kgahlano le sebe. Empa lerato la Modimo la etsa hore A fetohe motho wa sebe. O ile Anka dibe tsa rona, hobane ka tsela ejwalo ha rena sebe, Okenya Moya o Halalelang ho rona ka tekanyo. Moya o Halalelang O nale seo. Ka tsela ejwalo rekaba le bophelo bosafeleng, re lebohela mesebetsi emetle ya Jesu. Empa tsena tsohle ditloha mesebetsing emetle eo ya Hae. Hare diroboto. Re lokela ho ikemisetsa hoka baka leho amohela Jesu jwalo ka Mopholosi wa rona. Re Modumelle hore laola jwalo ka bana.

Re lokela hape ho dumella ho laolwa ke Bibele.

Re lokela hape ho dumella hore Bibele ere laole. Re lokela hape ho batla ho laolwa ke yona.

 

 

JOHANNE 3:17 Hobane Modimo ha Oya Moromela ho ahlola lefatshe; hore ka Yena lefatshe le bolokehe.

Jesu One Asa tlela ho ahlola lefatshe, One A tlile ho le boloka. One A tlile hore neha seo re neng rese hloka. One A tlile ho batho feela, leha ene ele hore ba sebeng hakae. Batho bana ba ile ba Mororisa ka Dipalema ka Sontaha ha A kalletse esele. Empa badumedi ba ile ba Mothakgisa ka Labohlano.

Ka tsela ejwalo ebile baikaketsi. Baetapele ba badumedi ba ile bafetoha baikaketsi.
MATTHEU 23:13 Empa ho madimabe lona, bangodi le Bafarasi, baikaketsi ting: hobane ha lekene, ebile le hanela bakenang.

Baetapele ba badumedi haba hlole le Bibele mme baleka ka hohle ho tshosa batho ka tsela eo.

Ho nale mekgatlo ya bodumedi e 45 000 efapaneng hoya ka dikereke kaho fapana jwalo. Omong le omong o bolela hore o nepile. Bongata ba Bakreste bathetsuwe.

Kajeno Modimo O batla ho ipata ka hare ho Lentswe bakeng sa batho. O batla batho hore ba utlwisise Bibele. Empa baetapele ba dikereke, basa utlwisiseng Lentswe ka bo bona, baruta batho ho latola Lentswe, kapa hole mamela, kapa hose hlokahale, kapa ho phoso. Jwalo ka Jesu ha Ane A ahlolwa ke Pilateo kgotla, Ka tsela ejwalo Phetolelo ya King James ya Bibele ke yona phetolelo enepahetseng mme ehloilwe ke baetapele badikereke matsatsing ana.

Hodima hole jwalo, Jesu Ke Lentswe. Ke Yena Bibele. Ka tsela ejwalo pale eya iphetha.

Ka Kreste sehlabelo mane Calvary re pholoha dihele. Ore pholositse kaho lefa lemong tse 2 000 tse fetileng. Rekeke ra ipholosa diheleng. Reka etsa seo feela, ka tumelo, ho amohela tshwarelo eo Are nehang yona. Ena ke qenehelo eo resa tshwanelwang ke yona. Ke mohau feela oo re o fumanang. Hape re lokelwa keho pholoswa Matshwenyehong a maholo a tlang.

Keka tsela feela yaho tseba kapa ho utlwisisa botebo ba Bibele reka balehang seo leho ithuta ho mamela Modimo ha A bua le rona. Re seke ra lebella ditemana tsa Bibele mme ebe rere, “Hake tsebe hore ebolelang hape eba ntho eka thoko ho monahano waKa”. Sena sekeke sa etsa Monyaduwa wa Kreste. Haho eo etlabang Monyaduwa Aka buang jwalo ka monna wa hae.

Nka mohlala. Jesu O ile Afepa batho ba kabang 5000 manki e 12 e ileng ya sala hore eka fepa babang ba kabang 4000 haba hasala hape mmanki e 7 ya dijo. Ha Ane A botsa barutuwa ba Hae hore hobaneng ho ile ha sala manki tse 12 letse 7.

MATTHEU 16:9 Na hale soka le utlwisisa, leha ele mahobe a mahlano a batho ba dikete tse hlano, mme ho ile ha sala mmanki tse kae?

10 Leha ele mahobe a supileng bakeng sa batho ba kete tse nne, mme le nkile mmanki emekae na?

Jesu O lebelletse hore Monyaduwa A utlwisise seo. Ha A thabiswe keho Iphapanya ha rona. Bibele hae fane ka tiiso.

Tabernakele ya Bajude ene enale mahobe a 12 lea kgabetsweng le dikandelara tse 7 makaleng.

Ka tsela ejwalo 12 le 7 ketsa bohlokwa Leanong la Modimo. Tsena tse pedi dibohlokwa haholo ho Modimo. O leka hore bontshang ka leshome le metso emmedi le supa tse ka hare ho Tabernakele?

Ke Monyaduwa feela ya tlang ho leka ho utlwisisa seo. Barwetsana ba mawatla (bohlweki,kereke etswetsweng labobedi) ke barwetsana ba mawatla ba sakang barata ho mamela Bibele leho nahana hore hase ya bohlokwa hakalo.

Bane batseba seo.Barwetsana ba bohlale, "Ke lokela ho tseba". Keka ho ithuta reka tsebang sena.

Mawatla are, "Na ke lokela ho tseba?"

JOHANNE 3:18 Empa ya dumelang ho Yena ha a ahlolwe: empa yasa dumeleng ose a ahlotswe, hobane ha adumele ho Mora wa Modimo.

Ho dumela Modimo ke motheo wa tumelo. Mmele wa hao o tsamaiswa ke boko, diketso, mme mmele wa sebetsa. Ka tsela ejwalo Jesu ke hlooho ya dikereke.
BAEFESE 5:23 Hobane monna ke hlooho ya mosadi, jwalo kaha Kreste ele hlooho ya kereke:

Obatla ho kopanya tumelo tsohle tsa rona le mehopolo ya rona bakeng sa hoka aha Lentswe la nako ena. Re lokela ho ikokobetsa ka nako tsohle bakeng sa tsena. Mmele wa Hae O ile wa ahlolwa mane Calvary. Ka tsela ejwalo hao batla ho ahlolwa ka seo, ebe rona re Mmele wa Hae rese re ahlotswe. Ka tsela ejwalo haho tsela ya ho ahlolwa.

Haeba re etsa tsela ya rona ya meetlo ebe hare etse seo Lengolo le sebolelang. Seo eba hose dumele. Haeba resa dumele seo Bibele esebolelang, seo ke sebe seseholo. Ebe re molato.

Re lokela ho dumela Lebitso la Jesu. Haho bitso le leng leo reka bolokehang ka lona.
DIKETSO 4:12 Haho poloko ho emong: hobane haho Lebitso leo re le neilweng tlasa kgwedi le letsatsi, leo reka bolokehang ka lona.

Mora wa Modimo O ile Are shwela, O ile A epelwa, mme A tsoha hape.

Ntate le Moya o Halalelang ha baka bashwa, leha ele ho epelwa, leho tsoha bafung. Sena sebolela hore, haeba ele Batho ba fapaneng, bakeke bare pholosa. Ntate le Moya o Halalelang ke Moya, ha bana le madi le mmele. Ke lona feela leka etsang hore re bolokehe ka Lebitso la Jesu.

Ntate One A bitswa Jehova. Lebitso la Moya o Halalelang ha leo ka hare ho Lengolo. Kreste ebolela Motlotsua. Hobane sena sebolela Motho ya tlotsuweng. Seo hase Lebitso la Moya o Halalelang.

Haeba hole ba bararo Bomodimong, etlaba ke Ntate le Mora feela ba nang le mabitso. Batho ba babedi feela. Jehova le Jesu. Seo hase setle hohang feela.

Hobane haele hantle haho seka etswang maemong ao.Ka tsela eo Modimo O lahlehelwa ke boleng. Harere , “Lebitsong la Ntate, lela Mora, lela Moya o Halalelang”, kakopo hlokomela hore seo ke Maemedi feela A Modimo.

Mora wa Modimo ke Motho. Lebitso la Hae ke Jesu. One A Ile A tlotswa ke Moya o Halalelang.

Botlalo bohle ba Modimo bokaho Jesu.

BAKOLOSE 2:9 Hobane botlalo hohle ba Bomodimo bodutse kaho Yena.

Ka tsela ejwalo Lebitso la Botho la Modimo ke Jesu Kreste.

Ka tsela ena ke Lebitso leo feela leka re pholosang hofihlela atlilo lata Monyaduwa wa Hae.

Bakeke bahlola baetsa sebe hohang feela. Ebe Monyaduwa ha asa hloka pholoso. Ke lona lebaka leo, ha Jesu Akgutla, Otlabe Anale Lebitso le leng. Ha jwale, haho motho ya tsebang Lebitso leo.

TSHENOLO 19:12 Mahlo A Hae ane a tshwana le lekabe la mollo, mme hloohong ya Hae hole meqhaka emengata; mme anale Lebitso le ngodilweng, leo hose motho ya letsebang, haese Yena feela.

JOHANNE 3:19 Mme kotlo ke ena, lesedi le tlile lefatsheng, mme batho baratile lefifi, hobane mesebetsi ya bona ese metle.

Kahlolo ya batho ke hobane baetsa bobe.Lefifi le pata mesebetsi emetle. Re rata ho pata mesebetsi ya rona emebe. Bar enolela “Mora”. Abba ebolela “ntate”.

Ka tsela eo ho latola Jesu, Bajuda bakgetha Barabbase ya hlalosang “mora wa ntatae”. Barabbase ene ele mmolai.

MAREKA 15:7 Monna emong ya bitswang Barabbase, ya neng ale teng haho nkuwa qeto eo, a ile a bolaya ka taelo.

Johanne 8:44 Lona leba ntata lona diabolosi, hobane le etsa seo ntata lona ase etsang. Ebile mmolai ho tloha hoqaleng, mme ha a dule nneteng, hobane nnete haeyo kaho yena. Ha abua o bua leshano, o bua tseo eleng tsa hae: hobane ke ra leshano, le ntata bao ba leetsang.

Barabbase ene ele mora wa DIabolosi. Ke lona lebaka le entseng hore Bajude ba bolaye Jesu.

Hobaneng ha Bajude ba ile baba le kgetho eo? Hobane badisa ba bona ba ile bakgetha jwalo.

MAREKA 15:9 Empa Pilato a moaraba, are, na lebatla ke le lokollele Morena wa Bajude?

Baprista ba baholo ba ile batshwara Jesu.Bophelo ba Hae ba bohalaledi bobile bophelo ba leshano hoya ka bona.

MAREKA 15:10 Hobane O tsebile hore baprista ba baholo batla nehela ka Yena.

11 Empa bapriesta suthisa batho, hore ampe a lokolle Barabbase.

Baetapele ba badumedi ba latola Jesu, eo eleng Lentswe, Bibele.

Baetapele ba kereke, bane ba utlwisisa Mangolo, ba nka nako ba batla diphoso tsa Bibele. Ele ho tiisa taba ya hore batho balatole temana tsa Bibele.

JOHANNE 3:20 Hobane emong le emong ya etsang sebe ohloile kganya, ha atle lefifing, hore mesebetsi ya hae etle eseke ya kgalemelwa.

Ho dumela sesa ngolwang ka hare ho Bibele seo sebolela hore re lefifing. Ho lehloyo le leholo bakeng sa Bibele ka sesa ngolwang.

Batho bahladileng ba batlang ho nyala hape tlohang Mangolong.

MAREKA 10:11 Mme Are ho bona, leha ele mang ya lesang mosadi wa hae, ho nyala emong, eo oya feba.

12 Mme ha motho a hlala mosadi wa hae, mme a nyala emong, oya feba.

Mokgatlo wa Gay rights activists o latola Lengolo lebolelang ka tsela ya bona ya boitshwaro.

BAROMA 1:26 Ka tsela eo ba lesitse mokgwa wa tlhaho: hobane le basadi ba bona ba lesitse mokgwa wa tlhaho:

27 Ha jwalo le banna, balesitse tsela ya hoba le basadi,batjheswa keho lakatsana; banna ba sebedisa mokgwa oo eseng wa tlhaho, mme batswella ka phoso eo ya ho lakatsana.

Bibele etla dula ekgalema baetsang diphoso. Baqella bale kgahlano le Bibele.

JOHANNE 3:21 Empa yaetsang hantle kamehla otla kganyeng, hore mesebetsi ya hae etle ebonahale, hore elokile ho Modimo.

Motho ya tshwereng nnete ha ahloke botumo. Re qeta bophelo ba rona bohle re lwana le nnte. Eleng bophelo bofatshe boo eleng ba Satane.

Baruti kamehla badula baetsa dintho tsa semoya tseo baka direkisang hore batho ba direke ka tjhelete ya boshome. Batla leka kamehla ho fetola ntho tsa bona hore ebe tsa naho eo. Diphutheo hadi rutwe hoka batlisisa Mangolo. Ho iphapanya Bibele prevails. Temana tsa Bibele diba kgahlano le tumelo tsa bona. Thuto ena efeela efellwa ke boleng.

 

 

JOHANNE 3:22 Kamora tsena Jesu le barutuwa ba Hae batla naheng ya Judea; mme a hlola le bona, mme a kolobetswa.

Juda ehlalosa, “ Modimo ha A bokwe”. Sena elokela hoba mokgwa wa teng, emetle le emebe.

 

 

BAROMA 8:28 Rea tseba hore tsohle ditsamaya mmoho bakeng sa batshang Modimo, ba bitsitsweng ka morero wa Hae.

Hoka qeta ka tsohle re lokela hoetsa mesebetsi e lokileng. Modimo o taolong. O sebedisa merero yohle. Emetle le emebe ke ntho ele nngwe ke ke lejweng leka thupeng. Hare utlwa eka ntho empe eya etsahala maphelong a rona, sena haele hantle sebolela hore re tseleng ya lerato.

Haebe re batla lebaka la ho sebeletsa Modimo, hare lokele hoka nna re belaela ka ntho tsena tsohle. Sebe sehlahisa maikarabelo. Empa lehona maemong ao Modimo Ontse Ale taolong.

Haeba re inehetse hantle re lokela ho latela tsohle. Re lokela hore kamehla re hopole kgetho ya Hae ho rona.

Rekeke ra nna ra nahana ka seo. Ka tsela ejwalo re lokela ho mororisa nthong tsohle. Sena sethata haholo kamehla.

Retla mathateng a maholo: hobaneng hare lokelwa ke matshwenyeho?

Modimo ha A bokwa ka tsela tsohle, re dumela hore One Anale taolo hodima maphelo a rona.Leha ka nako tse ding rele phoso maphelo a rona ase matle reye re bone ho hula ka thata. Setshelo setshwereng maphelo a rona setshwerwe ke thipa ya mahlomola. Bobedi ke bakeng sa rona. Sena selokisa maphelo a rona. Sena sere etsa rebe batho. Maikutlo a tshwana sefate sa leoka, sefana ka bophelo mme seboetse sea hlokofatsa.Haele hantle, tumelo, le nnete dilokisa boko. Ka tsela eo re feela re lebella seo hoya ka dilemo. Sena setshwana hantle feela le boroku bosireletsang kutu ya sefate. Hlooho esireletsa pelo. Monahano o motle o kgona ho boloka seo.

Hare lebelle nnete.

I JOHANNE 5:19 Mme rea tseba hore reba Modimo, mme lefatshe lohle le robetse hodima bokgopo.

Tshenolo 12:9 Mme drakone ya lahlelwa ntle, noha eo ya kgale, itswang Diabolosi, le Satane, ethetsitseng lefatshe lohle: e ile ya lahlelwa lefatsheng,mme le mangeloi a hae a lelekwa le ona.

BAEFESE 2:2 Moo nakong tse fetileng lene le tsamaya jwalo a lefatshe, hoya ka kgosana ya sebaka semoyeng, moya o sebetsang ka hare ho bana bahose dumele:

Satane ke yena ya laolang lefatshe lena kakopo oseke wa beha Modimo phoso. Satane orata ho senya.

Ha Adama a dumella sebe ho kena pakeng tsa hae, Satane o ile anka puso ya lefatshe lena.

Eva o ile a dujmela Satane hore ho nale tsebo eo Modimo aba patetseng yona. One a batla puso ya Satane ka bohlale ba Diabolosi. O ile a dumela hore ha a phoso hohang feela ka seo ase etsang. Seneng selokile le seo seneng sesa loka. Eva one a nale tekany Paradieseng. One a batla sefetang moo.

Eva ene ele mosadi. Jwalo kaha a emetse kereke.

Jwalo ka yena, dikereke dileka ho lokisa diphoso tsa Bibele leho lokisa tse ngodilweng ka hare ho Bibele mme basiye kantle Bibele, hase sa bohlokwa, kapa phoso. Eva one a batla tsebo engata le bohlale. One a nale maitsebelo. One aka kgetha. Ka tsela ejwalo a nahana seo. One a sa tshwane le roboto one anale kgetho. Ene ese phoofolo e kgannwang ke maikutlo.

Eva one asa hlokomele hore seo ke sebe. O ile a lelekwa Paradeiseng mme jwale one a lokela ho phela pusong ya Satane. Haeba osa thaba ke seo, hopola feela hore lefatshe lena le pusong ya Satane. Ke yena ya beuwang molato.

Eva one abatla bohlale ba Satane.Bajude bane ba batl mmolai, Barabbase. Haele hantle re lokela ho lefa bakeng sa melato ya rona, re seke ra bona batho ba bang diphoso. Rese behe molato hodima Modimo.

Ka tsela ejwalo Modimo O dumella Satane tsela eo a tsamaisang lefatshe lena ka teng.

Satane one a neilwe paradeise mme sheba feela seo ase entseng ka yona? Ntwa. Malwetse. Tshotleho. Mafu. Lehloyo. Bokgopo. Bonna. Dithetefatsi. Thobalano le tahleho. Tjhefu. Tshenyeho. Ha jwale re lokela ebe rese re bone hore na Satane ke ntho ejwang, ha akgone ho busa lefatshe lena. Jwalo ka mothetsi a thetsa lefatshe lena. Mothetsi oya bososela, bathp baya hlopheha. Naha eya putlama.

BAHEBERU 6:18 … mme haho kgonehe hore Modimo Aka qala leshano,

Modimo Akeke A qala leshano lekamohla. Jwale haebe o latela keletso ya Satane, Modimo O lokela hoka araba seo. Seo ke boithatelo.

Modimo Akeke A emisa tsela ya Satane le bokgopo ba hae. Ha ane aka etsa seo, Modimo One Akabe o qala leshano ka seo hobane One A keke a lwanela sebe. Botho bohlahisa sebe.

Eva one batla keletso ya Satane. Ka tsela ejwalo ka lemo tse 6 000 Satane o nnile a fana ka keletso batho. Paradeisi ya Modimo Edene e sentswe ke maemo a mabe a seo.

Modimo O ile A tlohela motho ho itaola.

Adama le Eva bane ba batla ntho ele nngwe feela. Motho o busa ka dipolotiki, kgatello, tshenyeho, ntle ho molao, ka moferefere le kgohlahalo, tshenyo, meharo, le bofutsana. Barui batswella ho rua bafutsana batswella ho futsaneha. Tshenyeho eya ngatafala. Bohlale ba motho ka mahlale. Empa sefate sa motho ka tsebo ke paradox ehlahisang bobe. Hara tse ding bahlahisa bojwala, sakerete, dithettefatsi, tshenyeho, tjhefu, dibomo, dibetsa tsa ntwa, mahlahlela, phetoho ya sebaka, ditshwantsho tsa thobalano.

Re ithutile ho arohanya atom leho hladisa.

Mahlale a rona keho hlahisa meriana ebolayang bana popelong. Empa bohlale ba motho paradox. Nete e eketsa ka dikete tsa million eketsa hore hape ka diketekete tsa seo. Seo se eketsa ntho tse ngata. Halofo ya metse seropo, moo batho baeketsehang ka bongata botshosang. Batho baba tlasa kgatello ekgolo, bakeng sa bophelo. Bokamoso boya tshosa.

Ka tsela ejwalo botho bo nale moetapele emobe eleng Satane. Empa ke sona seo se ileng sa kgethwa ke motho. Bothata ba Modimo. Modimo hobaneng A ile A neha motho matla ahoikgethela, thato ebe ya hae, o lokela hore motho a ikokobeletse Modimo feela? Charles Darwin ya ileng a sebulla taba ena ya evolution one a nahana hore cell ene ele bobebe. One a nahana hore eka phela ka baka la dichemicals tse potolohang kaho yona. Boramahlale ba sejwale jwale, baithutileng hofeta Charles, bahlalosa ka tsela ebobebe “bobebe” cell botebo bo senang ho lekanywa. Ho nale moo bophelo bolokelang hofella teng. Bophelo ke moya ohlahang kae kae. Ke sehlalosang hotswa sebakeng seseng.

Jwalo kaha bophele rekeke ra boqeta,ha jwalo rekeke ra kgona ho busa sebaka. Mohopolo wa motho hao lekanywe lehanyane. Ho bolelang hore otswella pele jwalo ka tsela eo feela. Botjhaba botswella ho senyeha.

Pheletso ya sebe ke kahlolo. Botsa, “Hobaneng ha Modimo Asa fedise sena na?” ke potso etobileng. Esita leha Modimo Aka fedisa seo, sekeke sa qhaqholla mathata ana. Sebe setshwana le mofetshe. Dingaka dileka ka matla hofedisa seo. Ka tekanyo, sebe sentse setswella pele feela.

Baale le Moleko bane baetsa dihlabelo ka masea Selekaneng sa Kgale hoya ka mokgwa wa pagane. Kajeno rentsha dimpa hantle feela sehlabelo sa pagane. Ba senang matla bakgaolwa ka lehare ke bakgonang. Ho ntsha mpa hone ho laolwa ke Hillary Clinton ya ileng a hlola karolo ya dikgetho ka 2016 hobatla hoba Mopresidente wa Amerika. Ka bomadimabe, ha akaba akgona hoba Mopresidente atle a ikotle sefuba ka seo.

Lemong tsena tse 37 ho tloha ka 1980 hose ho ntshtswe dibillione tsa dimpa lefatsheng lohle. Botho ke moya o kulang.

Re phela nakong holeng hotsho feela ntle mona. Kganya etimme ntle mona ho lefifi.

I Johanne 3:8 Yatlang ka tsela ya Diabolosi; hobane diabolosi ha aloka ho tloha hoqaleng. A baka lena Mora motho, Otlile ho fedisa maqheka ohle a Satane.

Ke Jesu feela yaka fedisang seb. Haho emong. Ka tsela ejwalo re lokela hoba le tumelo ho Yena. Leha ekaba keng feela se etsahalang,Otseba seo ase etsang. Dikakanyo tsa rona ha dina thuso. Taba ena esedi haholo.Ntwa ya semoya, ke ntwa ya semoya sebakeng sephahameng. Seo rese bonang lefatsheng mona ke seriti sa mathata atlang. Thapelo, ho bona, ho duumela Bibele, leho tshepa Modimo ke sona sehlokahalang.

Ho beha Modimo phoso ho nale Diabolosi ke phoso ekgolo.

II PETEROSE 3:8 Empa, baratuwa, lese lebaleng sena, letsatsi le leng ho Modimo ke lemo tse sekete, mme lemo tse sekete ke tsatsi le leng.

Modimo O beile matsatsi a tsheletseng. Dikete tse tsheletseng tsa dilemo. Mme ka nako eo a tlisa Paradeise.Eva ampa a nahana hore aka ithuta haholo a fetoha modimo. Mahlo a hae ane aka buleha. One aka tseba botle le bobe. Hobane ane a nale kgetho, Modimo O ile a modumella ho nka leeto leo. Ka tsela ejwalo matsatsi a mang a tsheletseng, lemo tse kete tse tsheletseng tsa histori ya batho, Modimo O ile A dumella batho hore baetse boithatelo. Boithatelo bo bolela hore aka etsa eng kapa eng eo a batlang ho e etsa. Hape ho bolela hore Satane aka tsamaya a etsa ntho enngwe le enngwe ae sotha ka tsela eo a batlang ka yona. Mme Satane obohlale hore feta. Ka tsela eo o thetsa ba babangata. Satane otsamaya sebakeng sephahamileng eleng sa bohlano, lefatsheng la balahlehileng. Mohopolo wa motho o fatshe ka tsela eo Diabolosi a kgonang hoo thetsa. Ebe re etsa kgetho tseo eseng tsona lefatsheng.

Ka tsela ejwalo pheletsong ya lemo tse 6 000 tsa pale ya motho anna atswella jwalo Satane lefatshe le arohana ka lehare. Kereke ya sebele kapa Monyaduwa wa Kreste ha a tshepe batho hohang feela empa Lentswe, hae batle ketello pele ya motho, mme edumela feela ho Lentswe le senotsweng. Re bitsa sena barwetsana ba bohlale. Hape ho boetse ho nale barwetsana ba mawatla, kereke erobetseng emamelang ketelo pele ya batho eseng ya Bibele. Ka tsela ejwalo haba tsebe Bibele. Ke badumedi baentsweng haba tsebe letho ka Bibele mme balatola karolo e itseng ya yona. Bakopana mmoho hoka mamela baetapele ho leka hoba thabisa (le lapa la hae) mme ka monahano wa hore ho dula batla kerekeng hotla bapholosa. Pheletso ya bona ke Matshwenyeho a maholo. Baphela feela tlasa thetso.

Mme ebe basa bolokehang. Ke batsamai bakereke basareng letho ka Bibele. Sena sekenyeletsa le bao basa bolokehang. Matshwenyeho le Letsatsi la Kahlolo dibaemetse. Bokamoso bosa bonahaleng. Sehlopha sa bone ke Bajude bao ba lebvang fatsheng la tshepiso. Modimo O nale leano la poloko.

Qetellong, lebaka la lemo tse 6000 tsa pale ya botho Satane le sebe sa batho lefatsheng. Ntho enngwe le enngwe eo motho ae amang eya senyeha.

Karolo ya Lengolo eo baetsebang etletse diphoso ka baka laho iphapanya le Bibele. Baruti habasa batlisisa Mangolo hoka paka taba ya bona.Habasa utlwisisa Mangolo ka baka leo. Ha jwaqle ho nale mekga e 45 000 ya dikereke tse fapaneng le tumelo tse fapaneng, bobedi . Batho bana babangata baeme moo ntle le tshepo ya letho.

Re kgutlela ho Johanne Mokolobetsi.

Kolobetso etshwana le lefu le tsoho. Pako ya nnete ke lefu mme kolobetso ke tsoho. Re memela Jesu maphelong a rona ho busa, ao rea sentseng. Ho nyoloha ka hare ho metsi ke ponahatso ya tsoho, Bophelo ba Modimo kaho rona. Re lokela hoshwa hobane re sentse. Re lokela hoka itshetleha ka Lentswe le phelang.

JOHANNE 3:23 Mme Johanne ha akolobeditse AEnone pela Salime, hobane hole metsi a lekaneng moo: mme ba fihla, mme bakolobetswa.

Aenone tulo ya bodiba kapa moo hole sediba

Salime ke torpo. Salime polokeho kapa hose senyehe.

Sediba ke moo motho a sokang a senya teng. Ke Lentswe la Modimo, jwalo kaha re dumela leho mamela, ke takatso ya rona eo hoka lokisa moo.

BAEFESE 5:26 Hore re hlweke mme re hlwekiswe ka metsi a Lentswe,

JOHANNE 3:24 Hobane Johanne one a soka a kenywa teronkong.

Johanneo ile a supisa batho ho Jesu eo Yena eleng Lentswe. Taba enngwe ya Johanne ka baka laho rera Lentswe o ile a bolella Heroda hore ke phoso ho nyala motho ya hladilweng. Ho emela Bibele ene ele ntho e nepahetseng. O ile a felella ale tjhankaneng.

Sena sebontsha tsela eo lefatshe le latolang nnete ka teng. Bane ba latola moetapele wa Mesiah.

Jesu ha A fetohe.
BAHEBERU 13:8 Jesu Kreste ke Yena maobane, kajeno, le kahosa feleng.

Ka tsela eo ntho yona eo etla etsahala Hotleng Labobedi ha Messiah.

MAREKA 10:11 Mme Are ho bona, Leha ekaba mang feela ya tlohelang mosadi wa hae, mme a nyala emong, ose a mofebile.

12 Mme ha monna a lesa mosadi wa hae, mme a nyala emong, oya feba.

Motho ya hladileng mme a nyala hape seo sekgahlano le Lengolo. Empa dikereke, ka baka la ho rata botumo, didumella seo. Ka tsela eo kereke ditlohile nneteng. Jesu ke Lentswe, ha A batlehe ka hare ho dikereke.

Empa sena ke lebala le kotsi. Tlhalo leho nyala hape seo ke bofebe.

I BAKORINTHE 6:9 Na hale tsebe hore seo sekeke sa rua Mmuso wa Lehodimo na? Le seke la thetswa: leha ele bohlola, leha ele bofeebe, leha ele baboetsang, leha ele diotswa, baitshila fatsa ka tsela efeng feela,

Baruti ba dikereke banyadisa batho bahladileng ele hoba thibela hoya Lehodimong.Ho hana ho nyadisa ya hladileng ho ile ha etsa hore Johanne a lahlelwe teronkong Hotleng Lapele ha Jesu.

Ka tsela ejwalo le moporofeta ya etelletseng Hotla Labobedi ha Jesu o ile a latolwa ke dikereke ka baka laho hana ho nyadisa bahlalaneng.

Tlhalo hase tsela ya ho lokisetsa Hotla Labobedi lehore isa Moketeng wa Lenyalo la Konyana.

JOHONNE 3:25 Ha hlaha potso ho barutuwa ba Johanne leho Bajude.

Hobane kolobetso ene ele ntho entjha eo Johanne a ileng a ehlahisa, Bajude bane ba nahana hore seo kolobetso esebolelang entse ele ntho ele nngwe leho hlatswana maoto. Balefi baile ba thusa Baprista ka seo.

NUMERE 8:6 Nka Molifi hara lona bana ba Israele, mme le mohlwekise.

7 Mme le etse sena ka yena, le mohlwekise:le mohase ka metsi, mme le mokute hohle mmeleng wa hae, mme leba etse hore bahlatswe diaparo tsohle tsa bona, mme bahlweke.

Molifi o bolela “kopano kapa sekopantsweng”.

Balefi bane ba sena tokelo ya hoba le naha Israeleng mme badula hara motse naheng ya Israele mme bathusa Bajude ho kopana le Modimo hobane bane ba thusa baprista ka mosebetsi wa bodumedi. Empa ho hlatswa ka metsi feela ene ese ho lekaneng.

Kamorao ho Calvary, Moya o Halalelang watla pelong tsa bona, mme waba hlatswa dipelo ka hare eseng feela kantle.

DIKETSO 15:8 Mme Modimo, ya tsebang dipelo, eleng paki ya bona, Abafa Moya o Halalelang, jwalo kaha A entse ho rona;

9 Mme A seke A kenya phapang mahareng A rona, kaho hlwekisa pelo tsa bona ka tumelo.

Taba eka hare ho Bibele jwale haesale taba ya tlhatsuo kantle. Ho amohela Moya o motjha, Moya o Halalelang, pelong tsa rona ho lokisa ditaba.

JOHANNE 3:26 Mme batla ho Johanne, mme bare ho yena, Rabbi, ya neng anale wena mane Jordane, eo re bileng paki, ya boneng, o kolobetsa ka tsela yona ena, mme batho bohle ba molatela.

Mme Bajude batlile Aenone ho bolella Johanne Mokolobetsi ka Jesu, Ya ileng A kolobetswa ke Johanne haufi le Bethabara mose ho noka ya Jordane, one A kolobetsa. This Jesus was becoming quite an attraction. Everyone was going to Him. Jesu One A tsebahala hofeta Johanne.

 

 

Johanne o ile a supisa batho ho Lentswe eleng (Jesu) mme jwale Lentswe lene le tsebahala hofeta Johanne. Na Johanne one a halefile? Bareri ba Molaetsa ba beha Moena Branham le dikhoutu tsa hae kapele. Empa hodumela Lentswe hofeta ke ntho ya bohlokwa.

JOHANNE 3:27 Johanne a araba mme are, Monna haho letho leo Aka lefumanang, ntle le seo Asetholang hotswa Lehodimong.

Modimo O neha emong le emong ho dumela Modimo. Leha ekaba eng feela eo o etsetsang Modimo, Modimo O lokela hokaba karolo ya se. Ho bolelang hore motho ha ana tokelo yahoka nka tlotla, esa motshwanelang. Ha feela leano la Modimo lentse le tswella pele, ke sona feela seo eleng sona. Eseng hoba bohlokwa haholo.

JOHANNE 3:28 Lona ka bo lona le bile dipaki, hore, hake Kreste, empa ya romilweng kapele ho Yena.

John never claimed to be Jesus. John was sent to introduce Him to the Jews. A prophet is not God.

JOHANNE 3:29 Ya nang le Monyaduwa ke Monyadi: empa motswalle wa Monyadi, ya emeng le yena ya moutlwisisang, a thabela Lentswe la Monyad: hore thabo ena ephethahale.

Moporofeta o thabela hoba haufinyana le Modimo.

Jesu ke Monyadi ya hapileng Monyaduwa ka lemo tse 2 000 pale ya Kereke. Jesu Ale Mong Aka tsamaya lemo tse 2 000 A hula Bakreste ba nako eo. Ka tsela ejwalo Jesu Ale Mong O bohlokwa. Johanne Mokolobetsi o tlile ho kereke ya pele ya Tsatsi la Pentecosta. Ka tsela ejwalo ene ese karolo ya kereke eo.Ene ele moporofeta wa hoqetela pele Messia Atla sebakeng. Johanne o itsebahatsa jwalo ka motswalle wa Jesu. Seo ke tlotla ekgolo. Jwale kaha Jesu A qala ho rera, Johanne aka thabela hobane o hlahisitse Lentwe la Modimo. Ke Jesu feela ka Boyena eo eleng Lentswe la Modimo.

Johanne o hlokomela motsamao oka nqane ho tsela ya Bajude. Sehlopha seseng, Monyaduwa, otla hlahella sebakeng. Johanne one asa tsebe ka kereke ya Baditjhaba. One A tseba feela hore o lokela hoka lokisa kereke ya Jesu, Lentswe la Modimo, lene le bua le batho. Sena se ile safa Johanne thabo ekgolo.

Moporofeta wa pele wa Lentswe la Modimo, empa a thabela thero eo,molaetsa wa hae, one a senotse Lentswe la Modimo, Leo eleng Jesu Lentswe la Modimo.

Batho jwale bane ba mamela Jesu, eseng Johanne.

JOHANNE 3:30 O lokela ho phahama, empa nna ke bobe.

Dikhoutu tsa Johanne Mokolobetsi dine disenola (Jesu) ho batho. Jesu ha Ana ya lekanang le Yena. Jwalo kaha Lentswe la Modimo le hola, honeng hole bohlokwa ho moporofeta Johanne one a lokela ho boba. Moporofeta one alokile empa one asa kgone hoka ba pholosa. Ke Jesu feela ya neng aka etsa seo.

Moporofeta ene ese Modimo nameng. Jesu ene ele Modimo nameng. Emmanuele.

Moporofeta one asa tswalwa ke morwetsana, Jesu Yena one AS tswetswe ke morwetsana.

Johanne Mokolobetsi one a okametse batho ka semoya. Empa Jesu One Ale kahodimo ho Johanne Mokolobetsi.

JOHANNE 3:31 Ya tswang hodimo: Ya leng lefatsheng, mme A bua tsa lefatshe: Ya tswang Lehodimo Oka hodimo ho nna.

Johanne one a bua ntho tsa lefatshe ka selepe seleng motsong wa difate. O ile A hlalosa baetapele ba Bajude ele marabe. Empa jwale re lokela hoka bua ka taba ya Jesu eleng Modimo Nameng. One Atswa Lehodimong moo Aneng A bona ntho tsa kgale letse ntjha. Jesu Oka hodima tsohle, eseng feela dipono le tsebo, empa le matla ka hodima tseo. Hone hose motho yaka Morutang seseng.

JOHANNE 3:32 Mme one a ie a bona, mme apaka; mme hose motho ya kileng a amohela bopaki ba hae.

Jesu One Aka re bolella ka motho. One Aka bolela ka tumelo ya baetapele ba Bajude leka tumelo ya Baditjhaba. Empa Bajude ka tumelo ya bona ba ile ba Molatola.

Kereke le phutheho tsa bona dilatola Jesu.

JOHANNE 3:33 Ya amohelang bopaki o amohela letshwao la Modimo.

Empa bao badumelang tiiso ya Hae bafumana letshwao la Modimo.

JOHANNE 3:34 Hobane ya romilweng ke Modimo o bolela taba tsa Modimo:hobane Modimo O nehelana Moya ka tekanyo.

Modimo O romela mothoa ya buang ka Bibele.

Jesu One A tletse ka Lentswe hobane Yena ene ele Lentswe.

Jesu ha A fetohe.

Ka tsela ejwalo ke botlalo ba Lentswe. Bibele ke Botlalo ho rona.

Jesu O fana ka Moya ka tekanyo. Onale Moya oo A fanang ka oona ka tekanyo, osa lekanyweng.

Ha motho a hlahisa seo eseng mohopolo wa hae empa Bibele re kabang le bonnete ba hore seo ke nnete.

JOHANNE 3:35 Ntate o rata Mora, mme O beile ntho tsohle atleng tsa Hae.

Karolo feela ya Jesu keha re ipona ka hare ho Bibele. Jesu O dumellana ka botlalo le Bibele. Akeke A arola leha ele karolo enyane hakae ya Yona. Ka tsela eo hao dumela Lentswe le ngodilweng Bibele, ebe onale mohopolo wa Modimo. Jesu, jwalo ka Lentswe la Modimo, Onale tsohle tseo Modimo A neng A dibatla ho motho.

JOHANNE 3:36 Ya dumelang ho Mora o nale Bophelo Bosafeleng: mme yasa dumeleng ha ana Bophelo; empa bohale ba Modimo bomoletetse.

Maqalo a Evangedi. Amohela Jesu pelong ya hao jwalo ka Mopholosi wa hao mme o bake.Ha Moya wa Hae o hole kaho wena. Ebe O dumella Moya wa Hae ho laola bophelo ba hao. Moya ona o Halalelang o hola ka hare ho wena.

Empa bao basa dumeleng Bibele bakeke ba bona bophelo. Hase boitsebelo. Hase taba ya bophelo ba hao.Ho tloha ho wena hore o dumela Bibele kapa jwang. Haeba resa dumele Bibele re mathateng.

Ka tsela ejwalo ho tloha ho rona hore re dumela Bibele kapa jwang.

Re seke ra dula hohloleheng ha rona. Jwalo ka batho, re banyane haholo haretla tabeng ya Modimo.

Empa re lokela ho dumela Modimo ka botlalo ka Jesu seka ha A bolela. Yena Ale Mong ke Molopolli wa Madi. Yena Ale mong Aka re pholosa. Ke Yena Ale Mong yaKa re pholosang Matshwenyehong a maholo.