Johanne Kgaolo 2. Ke Sefeng Selekane seo Modimo A se entseng le Abrahama mme A setiisa ka Kreste?
Johanne Kgaolo 2

 

Jesu, hobane ele Modimo ka Boyena, hao lebella ka botebo semoyeng ka tsela ya botho. Ho lebella Evangedi ya Johanne hore lebisa ho boneng ditaba ka tsela enngwe.

“Galilea” keho bolela ka “sedikadikwe”.

Hoka etsa sedikadikwe ho nka pene ya motho ho potapota nqa ele nngwe. Ho bolela hore ke yona ntho ele nngwe feela.

Mohlala, hoba teng ha mosadi ho bolela hore ke tsela ya hore ke kereke. Ho tloha kgale mosadi a emetse kereke. Kreste o bonahatsa kereke jwalo ka Monyaduwa wa Hae.

Monyaduwa wa Adama one a bitswa Mosadi (hobane one a ntshitswe ho monna) ho fihlela a bitswa mma ba utlwang bohle. Yaba o nka lebitso la motho Eva.

Sena seemetseng Leanong le Leholo la Modimo?

Badumedi ba Selekane Sesetjha ba bitswa Bakreste, hobane ke ba Kreste Ale Mong. Bibele ke Lentswe.Ebe mane ka lemo sa 325 AD pusong ya Constantine o ile a neha matla ho kereke ya Roman Catholic. Lebitso la motho leo eleng"Roman Catholic"ebontsha howa Mangolong.

Ponahatso ya matla a thetso bodumeding, matla a dipolotiki tumelong hoileng ha tsona Protestanta le bao esdeng Protestanta mekgatlo le bao edeng mekgatlo. Roman Catholics yaeba yona feela kereke etaolong. Ho hlahisa mantswe le taelo ka Bibele. Mekgatlo ke ntho esiko Mangolong. Ka tsela ejwalo le Trinity. Le Keresemese le sefate sa Keresemese. Ha jwalo le arekabishopo, Mocardinal, le Mopapa.Kereke ya pele ya Selekane Sesetjha ene esena moruti. Lentswe moruti le hlaha hanngwe Selekaneng se Setjha, leha lekgalemuwa ka makgetlo a tsheletseng Selekaneng Sa Kgale. Selekaneng Sesetjha haho moo hothweng modisa ke moruti. Seo ke mohopolo wa motho.

Ka tsela ejwalo, ho nka mehopolo ya motho mabitsong akang Methodist, Baptist, Anglican, Greek Orthodox, j.j. kereke ene ebntsha howa ha yona.

Tshenolo 17:5 Mme hodima phatleng ya sona hone ho ngodilwe, SEPHIRI, BABYLONA EMOHOLO, MME WA DIOOTSWA LE THOHAKO YA LEFATSHE.

Seotswa ke mosadi ya satshepahaleng ho monna wa hae. Sena ke mohlala wa kereke eseng a hare ho Bibele. Jesu, Lentswe la Modimo ke Monga Kereke. Ke Bibele. Jwalo kaha engodilwe. Reba Hae feela re lokela ho loka ho Yena. Roman Catholic e ipitsa mme wa dikereke.

Kereke ya Catholic ebonahetse ele yona ekapele ho tloha kgale. Ka ho kgona ka tjhelete, baile baetsa kereke elaolwang ke moprista kapa moruti. Baile batswela ntle ho Bibele ho hlahisa eleng siko ka hare ho Bibele Trinity. Leha hole jwalo ha bana leha ele lebitso le leng la Modimo. Ho itshunya ha dipolotiki ho sentse ntho tse ngata. Mohlala feela ka tsamaiso ya kereke ya Roman Catholic le kereke tse latelang, making baradi ba Rome. Rome enale ntlo kgolo bakeng sa lefatshge lohle, borui, mophonyohi wa wa polao lemong tsabao 1 900. Ke mohlala ho bapatsa kereke nakong ena, leha ele hore thuto diafapana empa baya kopana. Borakgwebo ba kang Coke, Apple, Google, Nike. Rome e entse Mohalaledi Peterose jwalo ka Monyako wa ho kena Lehodimong, Maria jwalo ka mme le Pope Francis ke mabitso a hlomphehang haholo lefatshe lohle ke kereke Roman. Ho kopanaya moruo ohle Catholics eya tshabeha. Bao eseng Catholics le bona baphahamisa banna bakang bo TD Jakes, Joseph Prince, Oprah Winfrey, le Joel Osteen. Jwalo ka mme, ha jwalo feela le baradi. Mabitso ana a ja dibillione tsa didollara.

EZEKIELE 16:44 Bonang, emong le emong ya sebedisang maele ana otla wa sebedisa kgahlano le wena, are, Jwalo ka mme, ha jwalo le baradi ba hae.

Kaho tseba hore kereke etla furalla Bibele, Jesu O ile A etsa leano le leng la hore ho seke haeba le bohlale ba motho bo kenang ho lona.

Ho Tshenolo Kgaolo 1 Jesu O ipitsa Alfa le Omega, Wa Pele le Wa Morao.

Mohlolo wa pele oo Jesu Ao entse ke wa veini Kana.

Mohlolo wa ho qetela etlaba wa kereke ya ho qetela ha Jesu Atla fetola mmele wa yona bakeng sa wa Lehodimo.

JOHANNE 2:1 Ka tsatsi laboraro hone hole lenyalo Kana WA Galilea; mme mma Jesu one ale teng moo:

Kana ebolela “sebaka sa lehlaka” hobane ele pela moo ho melang lehlaka teng.

TSHENOLO 11:1 Mme ke ile ka neuwa lehlaka: mme lengeloi lare ho nna, Phahama, o lekanye tempele ya Modimo, le altare, le barapelang ka hare.

2 Empa bokahare ba tempele obo lese, oseke wa bolekanya; hobane ke ba Baditjhaba: hobane batla tsamaya ka hare ha yona kgedi tse mashome a mane a nang le metso emmedi.

Lehlaka le hlalosa tekanyo.

Empa mona ho bolelwa ka tekanyetso ya lemo tse tharo le halofo. Lehlaka leo lebontshang hore ke tekanyo eo Modimo A eballetseng Bajude. Sena sebolelang bakeng sa Baditjhaba?

Hare tsebe hore Baditjhaba batla kena neng. Hare tsebe hore Morena Otlatla neng pheletsong ya mongwaha wa kereke ya Laodisea. Bongata ba Bakreste ka ho fapana ba boletse hore ka 1844, 1914, 1975, 2013 mme kamehla bane bafositse . Badumedi ba Molaetsa bane bare 1970, 1977, 2000 le hona moo bane bafositse. Ho ratana hase ho nyalana. Bakreste bathabela feela ho nyalana le Jesu.

Motse o Halalelang Jerusalema ke ya Bajude“Halalelang” hobane ke Modimo Ya balaolang (hobane ke Modimo ya Halalelang) ha bale tlasa Matshwenyeho a maholo ka lemo tse tharo le halofo.

Ha Kereke enkelwa Lehodimong bakeng sa Mokete wa lenyalo la Konyana, ebe lemo tse tharo le halofo tsa Matshwenyeho bakeng sa Bajude (mme ebe Baditjhaba ba setseng le bona jwalo).

TSHENOLO 11:3 Mme Ketla monehela dipaki tse pedi, mme batla porofeta ka lemo tse tharo le halofo, baapere diaparo tse mahwashe.

Dipaki tsa Bajude tse porofetang ke Moshe le Elia. Hoka dumella paki tsena ho sebetsa, Bibele ba lokela hoka porofeta hape ka matsatsi a 30.

Tshwantsha sena le Morwallo wa Noahe.

GENESE 7:24 Mme metsi a nna a nyoloha ka matsatsi a lekgolo le mashome a mahlano.

GENESE 7:11 Lemong tse makgolo a tsheletseng tsa bophelo ba Noahe, Kgweding ya bobedi, ka letsatsi la leshome le metso esupileng, letsatsing lona leo diphororo tsa buleha, mme difentere tsa Lehodimo tsa buleha.

GENESE 8:4 Mme Areka ya phomola ka tsatsi la kgwedi ya bosupa, letsatsing la leshome le metso e supileng, hodima thaba ya Ararate.

Ho tloha ka 17 labobedi 17 la kgwedi ya bosupa ke hantle kgwedi tse hlano.Sena selekana hantle le matsatsi a 150. Hape, matsatsi a 30 a etsa tsatsi la seporofeto.

Ka tsela ejwalo "Kana", ebolela tekanyo ya "lehlaka", sena ene ele seporofeto sa tshebeltso ya Messia.

Jesu one A lokela hoba le tshebeletso ya lemo tse supileng le Bajude.

Maqalong a tshbeletso ya, Jesu ke lenyalo la Kana. Ka tsela ejwalo tshupanako e qala ho otla ka lemo tse tharo le halofo ka tsela eo otla thakgiswa mane Calvary. Ho bolelang, hobane a latotswe ke Bajude, bao eleng tshupanako ya Modim, boporofeta ba nako ya Israele mane Calvary. Ka tsela ejwalo Bajude ba fumana nako ya halofo ya mohau feela.

Ha kereke enkelwa moketeng wa lenyalo, tshupanako eya qalella hape bakeng sa Bajude ka lemo tse tharo le halofo bakeng sa bona ( ke hona hape ka lemo tse tharo le halofo tsa tshebeletso ya Jesu ).

Sena sehlalosa taba ya seporofeto ka lemo tse tharo le halofo.

DANIELE 9:27 Hobane otla tiisa selekane ka nako eo: mme mahareng a nako eo,

Jesu one a lokela hoba le tshebeletso ka lemo tse supileng tsa Bajuda.Tshebeletso ena ebile ka lemo tse tharo le halofo ho fihlela ba Molatola babe ba Mmolaya. Ha Ane Ashwa mane sefapanong, Modimo O ile A hahola lesira la Tempele. Sena sene seqeta Molao wa Baduje.

Ka taba ya tatolo ena ya bona Bajude ba ile ba iketsetsa lesira la maiketsotso la mekete ya Tempele ka 33 AD ha Jesu Ashwa. Yaba Modimo O fumana Roma hoka fedisa Tempele ka 70 AD. Jwale kaofela baqala ho hlokomela hore nako ya mekete ya mahlabelo efedile.

Johanne Mokolobetsi ene ele lenqosa la Selekane. Modimo O ile A etsa Selekane le Abrahama leho tiisa seo ka Kereste mane Calvary. Ka tsela eo Johanne o hlahisitse Jesu jwalo ka Emong ya tlang ho tiisa Selekane.

MALAKIA 3:1 Bonang, ketla romella lenqosa, mme otla hleka tsela yaKa: mme Morena, eo le mmatlang, otlatswa tempeleng, esita le lengeloi la selekane, eo letlang ho mothabela: ho Mmona, Otlatla, ho bolela Morena wa Makgotla.

Beke ebolela lemo tse supileng.

GENESE 29:27 Ho phethahatsa seo, otla le nehela lemo tse supileng.

Dikereke ditla etsa hore antikreste a fihlele Israele. Hase nnete. Taba tse fosahetseng.

Selekane sephethahetse, ke neng moo ntho ditla lokiswa?

Mme selekane keng, ka Lengolo, ke seo seporofeto seo?

BAGALATE 3:17 Mme sena ke sebolelwang, selekane, se ileng sa tiiswa ka Modimo ho Kreste,

Hase antikreste ya tiisang selekane, ke Modimo ya etsang seo.

Jwale ke neng moo Modimo A ileng A etsa selekane seo?

Modimo O ile A etsa selekane le Abrahama ho Genese 15.

Pele ene eka ke ntho feela etlang ho Abrahama bakeng sa Lefatshe la Tshepiso ho Israele.

GENESE 15:18 Letsatsi leo Modimo A neng a etsa selekane le Abrama, are, ho peo ya hao Ketla ba nehela Lefatshe lena, ho tloha nokeng ya Egepeta ho leba nokeng ekgolo, ya Eufrate:

GENESE 17:19 Mme Modimo O boletse, Sara mosadi wa hao otla tswala mora; mme otla mmitsa Isaka: mme ketla tiisa selekane saka le yena, le peo ya hae kamora hae.

Modimo One A Ikemiseditse ho fetisisetsa Lefatshe la Tshepiso ho Isaka leho ditloholo, Bajude.

Noka ya Egepeta efumaneha tlase mane. Hase Nile hobane Goshene ene ele mahareng a Nile le lehwatata la Sinai. Haebe Nile ene ele noka ya Egepeta, ebe Bajude ba Goshene bane base bale Lefatsheng la Tshepiso ka Moshe.

 

 

Gaza, lebopo leka bophirima, karolo ya Jordane, mme karolo ekgolo ya Syria kaofela ke mpho ho Abrahama.

Empa selekane setebile hofeta moo.

Paulose o etsa sena haholo ka Jesu, ho nale Bajude.

BAGALATE 3:16 Jwale ho Abrahama le peo ya hae. O boletse, Mme ho peo ya hae, leho ba bangata; empa ho yale mong, Leho peo ya hae, eleng Kreste.

Empa Jesu ke Lentswe. Ka tsela ena Modimo ke Lentswe. Galilea ehlahella kaho ipheta.

Ho leba mane lemong tse 2 000 tsa pele ya Bajude Lefatshe la Tshepiso mme lentse le leba ho Jesu mane Calvary ebile e lebisa kerekeng etswetsweng labobedi ya lemo tse 2 000.

DANIELE 9:27 Mme otla tiisa selekane ka veke ele nngwe: mme mahareng a veke otla thakgiswa,

Mahareng a lemo tse supileng. Jesu tshebeletso ya Hae ebile ka lemo tse tharo le halofo. Mme le lefu la Hae le mahlabelo a Tempele. Madi a diphoofolo ane asa tlose dibe. Empa haele madi a diphoofolo ane asa tlose takatso ya sebe.

Lefu la Hae lene lehlahisa Madi A Moya o Halalelang ka hare ho methapo ya Hae ka Moya o Halalelang.

Ka tsela ejwalo sehlabelo sa Selekane sa Kgale se ile sa emisa.Empa taba ke hore Modimo O ile A tiisa selekane seo ho Abrahama jwang?

BAGALATE 3:29 Empa halele ho Kreste, ebe le peo ya Abrahama, mme le majalefa a tshepiso ya Modimo.

"Tshepiso ". Bajude ba ile ba newa tshepiso. Tshepiso ya Bakreste ke Moya o Halalelang.

DIKETSO 2:38 Yaba Peterose ore ho bona, Bakang, mme le kolobetswe emong le emong ka Lebitso la Jesu Kreste tshwarelong ya dibe, mme letla fumana Moya o Halalelang jwalo ka mpho.

39 Hobane tshepiso ena e etseditswe lona le bana ba lona, le ho bana ba lona, le bohle ba hole, esita le bao basatla bitswa ke Morena.

Lefatshe la Bakreste ke Lentswe leo eleng Bibele. Mokreste oya phela le hoja Bibele. Bibele ebeha maiemisetso le mekgwa ya rona hantle feela jwalo kaha Modimo A lokiseditse Israele Lefatshe la Tshepiso.

GENESE 15:5 Mme amotlisa kapele, mme are, sheba Lehodimo, mme o Mpolelle hore na naledi tsena dikae, haeba oka kgona ho dibala: mme are ho yena, Peo ya hao etlaba kalo le yona.

Dinaledi hao kgone ho dibala. Dingata haholo. Ka tsela ejwalo ke dimillione tsa Bajude hoya ka pale ya bona. Empa sena setebela ho leba hare ha kereke etswetsweng labobedi. Sena sebolela hore peo ya Abrahama ekeke ya ballwa le palo ya sebata. Eleng 666.

Sena haele hantle sebolelang? Re fumana mohlala ho Johanne 6: 66.

Bongata ba barutuwa ba hae baile baemisa ho latela Jesu.

JOHANNE 6:66 Ho tloha ka nako eo barutuwa ba hae bakgutlela morao, mme yaba haba sa tsamaya le Yena hape.

Ho latola Lentswe hoetsa hore o nke letshwao la sebata. Oseke wa pheisana kapa hona hoba kgahlano le Bibele. Dumela feela sengodilweng ka hare ho yona.Ho bua feela ka tumelo ya Abrahama, Modimo O ile A bua ka tumelo ya hae hore elokile.

GENESE 15:6 Mme a dumela Lentswe; mme a ballwa hore o lokile.

BAROMA 1:17 : jwalo kaha ho ngdilwe, Balokileng batla phela ka tumelo.

Ho dumela Modimo ka hoba le tumelo ho Yena ke sona seo A sebatlang, hobane seo seetsa hore o dumele Bibele.

BAGALATE 3:16 Jwale ho Abrahama le peo ya hae ya tshepiso.Ha Aka are, leho dipeo,ka bongata; empa jwalo kaha enngwe, Leho peo ya hao, eo eleng Kreste.

Ka tsela ejwalo botebo ba taba ena bokenyeletsa Jesu tumelo ya Mora wa Abrahama, ho nale Isaka eo eneng ele mora wa nama wa Abrahama.

GENESE 15:7 Mme Are ho yena, Ke Nna Modimo O ontsheteng Ure wa KaldeA, ho oneha naha ena.

Ka tsela eo Modimo wa bitsa Abrahama hotswa Babylona naheng eneng epotapotilwe ke noka tsa Eufrate le Tigere. Babylona le Baegepeta ene ele ditjhaba tse dumelang thutong ya boraro mme ya namela botjhabela ba India. Hare lebella diagram ena ebontsha ha Mahindu aleka ho hlalosa modimo ole mong ka boraro.

 

 

Ena diagram ebontsha Maegepeta a leka ho bontsha boraro jwalo ka batho ba bararo.

 

 

Hahoya fapana le seetsahalang matsatsing ana.

 

 

GENESE 15:8 Mme are, Morena Modimo, keng seo ke tseng hore etlaba lefa ho nna?

Jwale Modimo O etsa selekane.

GENESE 15:9 Mme are ho yena, Ntlisetse namane elemo tse tharo, le sethole sa poodi se lemo tse tharo, le pheleu ya lemo tse tharo, le maeba kgorwana a mabedi, le ledinyane la leeba.

54-1212 O IKANNE JA YENA

Are, "Eya o ntholle poho ya lemo tse tharo." Hlokomela, boraro. Ntho enngwe le enngwe ka hare ho Bibele etsamaya ka boraro. Tse tharo dietsa ntho ele nngwe. Oya bona? Ntate, Mora, Moya o Halalelang, eseng medimo e meraro: Ole Mong. Tumelo, tshepo, le lerato, eseng ntho tse tharo, empa kaofela ke ntho ele nngwe: lerato.

Jwale, ebe eba tokafatso, kgalalelo,kolobetso ya Moya o Halalelang, eseng mengwaha emeraro, eseng mesebetsi emeraro ya mohau, empa ponahatso ka tsela tse tharo. Moya ona oo oneng ole ho Luther,tlasa tokafatso ho Wesley ka kgalalelo; ka hare ho Kereke ha jwale, ka hare ho kolobetso ya Moya o Halalelang:ke ona Moya ona oo o Halalelang, eseng Meya emmedi e Halalelang, ke ona Moya oo o Halalelang.

…….. ntho enngwe le enngwe ene elokela hoba lemo tse tharo, mengwaha emeraro efapaneng: Bontate, bomora, Moya o Halalelang.

 

 

GENESE 15:10 Mme a tlisa tsohle ho yena, mme adiarola ka lehare, mme a beha lehlakore ka nngwe ho le leng: empa dinonyana a seke a diarola.

Phoofolo ka nngwe a e arola ka lehare, eleng Selekane sa Kgale le Selekane Sesetjha.

Maeba kgorwane ha aka a arolwa ka lehare. A emetse pholoso le phodiso. Tsena tse pedi ketsa mane Calvare dikeke tsa arolwa. Haeba oka kena pholosong, oka fola.

Modimo One A etsa selekane le Abrahama empa one a tiisa selekane sa Calvary moo etlabang sa nnete. Eseng feela Lefatshe la Tshepiso ho Israele empa Bophelo Bosafeleng bakeng sa Lehodimo le letjha le Lefatshe le letjha.

Peo ya semoya ya Abrahama ke Mokreste ya tswetsweng labobedi. Tshepiso ya rona ke Moya o Halalelang. Lefatshe la rona moo re tsamayang ke Lentswe la Modimo.

54 12 12 O IKANNE KA YENA

Jwale, akgaola ka lehare poho, le dipodi,ka lehare, mme a beha, enngwe hodima enngwe, ho bontsha mongwaha kgolo hodima mongwaha kgolo.

Karolo enngwe hodima enngwe ele Selekane sa Kgale le Selekane Sesetjha dibolele ntho ele nngwe.

Dibolela taba tsa nama letsa semoya tsa Modimo.

I Timothea 3:16 Ruri sephiri sa borapedi se seholo: Modimo O bonahetse nameng,

Mane Calvary Moya o Halalelang O ile watswa ho Mmele wa Jesu.

56-0815 TUMELO

Bibele efetoha Buka ho wena haeba o kile waba Palestina mane ho Oriente, botjhabela ho naha. Ke Buka ya botjhabela.Efetoha Buka entjha ho batho ba botjhabela.

Mme nakong Selekane seneng se etswa, seo baneng base etsa, bane ba bolaya phoofolo. Ba bolaya phoofolo, mme baetse selekane ka hare ho pampitshana, sengolwe moo, mme banke seo, base kgaole ka lehare seo hodima phoofolo ena eshweleng. Karolo enngwe ya pampiri, emong anke enngwe jwalo, mme baetse kano ho Modimo, hore emong ho bona ha aka roba selekane seo, mmele wa bona o tshwane lewa phoofolo eo. Aha sena ke selekane se makatsang. Mme ke sona seo Modimo Ase entseng le Abrahama.

…….. Jwale, sheba, ha Kreste ane ale lefatsheng, Mora Modimo, eo Isaka wa tshepiso, one atseba jwang hore otla fumana sena? One a bua le yena ka taba ya ho bolaya diphoofolo, ho bua ka Kreste.

Mme Modimo O ile A etsang mane Calvary hotiisa selekane? O ile A nka Mora wa Hae mane Calvary; mme sefapanong mane Calvary A Mohahola ka lehare. Are, "Ntate, matsohong a hao, ke nehela Moya." Mme Modimo ka Boyena A hahola Mmele oo, mme anka mmele oo hoya kgalalelong (Na o dumela seo?), ho dula hantle letsohong le letona, mme A romela Moya O Halalelang, ho kereke lefatsheng hoka etsa tseo Aneng A dietsa, ho ngola selekane...

 

 

56-0815 TUMELO

Mme moena, ke sona feela selekane seo reka sebolokang, kapa re lokelang hose boloka, keha re fumana kolobetso ya Moya o Halalelang mme re hahoha ka lehare. Tsela feela ya ho leba tlhwibilong, batho bakenang tlhwibilong ke batho ba ka hare ho selekane. Mme selekane ke lebollo kolobetso ya Moya o Halalelang, eo ke peo ya Abrahama. Amen. Whew. Ke ikutlwa eka nka etsa lerata. Hlena.

Modimo O entse selekane, mme ahahola Kreste ka lehare mane Calvary. Mme ka tsatsi la Pentecost, o ile a romela Moya o Halalelang, mme Moya oneng Ole kaho Kreste Oka ho wena ose ole sebopuwa sesetjha. "Mme mesebetsi,"Kreste o boletse, "Ketlaba le lona; hoisa pheletsong tsa lefatshe." Hallelujah.

Mane Calvary, lemo tse mmalwa tse lekgolo tse latelang, O ile Anka Mora wa Hae, mme Aarola mmele wa Hae, Moya le mmele wa Hae, mme Ankela mmele wa Hae ka letsohong le letona la Hae, mme A romela Moya o Halalelang hoka etsa mesebetsi ya Morena Jesu ho fihlela A kgutla.

 

 

56-0816 MESEBETSI YA MOYA O HALALELANG

Mme angola ... Selekaneng sa Kgale sehalaledisong sa sehalediso, melao ene engodilwe lejweng. Empa Are, "Matsatsing a hoqetela ketla tshollela Moya waKa hodima nama yohle, mme ke ngole Molao waKa dipelong tsa bona, le mehopolong ya bona." Amen. Na le bona seo?

Yaba Modimo, ka Moya o Halalelang, A bolela tumela ka Kreste, ho tlisa Moya o Halalelang selekane pelong tsa rona. Ebe Moya oneng ole kaho Kreste ose oba ho rona, mme maphelo a rona a tshwane le Kreste. Mme ka hare moo, Modimo O nale sebaka bakeng sa batho ba Hae, ba bitswang ka Mmele: baapostola, baporofeta, baruti, baevangedi, le badisa.

 

 

BAHEBERU 8:10 Hobane selekane sena ketla se etsetsa ntlo yohle ya Israele le batlang matsatsing atlang, ho bolela Morena; ketla kenya sena mehopolong ya bona, mme ke engole pelong tsa bona, ho bona kebe Modimo, mme etlaba tjhaba saka: Sena ke selekane sa nnete ka Kreste hore batho ba sokolohe.

GENESE 15:11 Mme ha dinonyana ditheohela hodima setopo, Abrama a tsamaya.

Dinonyana dibolelang?

MAREKA 4:3 Mamelang; Bonang, mojadi one a tswile:

4 Mme ha etsahala, ha antse ajala peo enngwe ya wela thoko ho tsela, mme nonyana tsatla tsa eja.

MAREKA 4:15 Mme ena ke bao ba ileng ba wela ka thoko ho tsela, moo Lentswe le jetsweng teng; empa haba utlwile Lentswe, Satane atla hang feela, mme ale tlosa pelong tsa bona.

Ka tsela ejwalo Satane o etsa hore batho ba latole Lentswe la Modimo. Sena ke sona se lebisang letshwaong la sebata.

Empa Abrame ene ele modumedi wa Lentswe la Modimo. Ke lona lebaka leo ane asa hane Bibele hore le fosahetse kapa ke nnete.

MATTHEU 24:28 Hobane moo setopo seleng teng, o bona ka dintsu.

Nama entjha ya Evangedi.

BAHEBERU 6:6 Haeba leha baka tloha, hoka boela bahlatsuwa hoba thata; hobane bathakgisa Mora Modimo labobedi, mme ba Mobonahatsa A lefeela.

Bao ba weleng bathakgisa Jesu. Empa badumedi ba sebele, dintsu, dibatla ba latotsweng, Lentswe la hora le batla bao balahluweng.

Rea hlokomediswa. Ho nale lehloyo Lentsweng la hora. Badumedi ba sebele haba batluwe.

Modimo jwale o beha Abrahama ho mobontsha hore ha ana lebaka le selekane. Ke mohau wa Modimo oleng wa bohlokwa. Selekane se sallana le Modimo feela. Boaze o ile a thusa Ruthe. Kaofela seo Ruthe aneng akase etsa ene ele ho robala maotong a Boaze a fetoha molopolli wa leloko. He had to kick off his shoe. Jesus had to kick off all His glory in Lehodimo la theohela setaleng senkgang. O ile Aba Anka thohako ya ngwana wa nyatsi Maria ha a etela Elizabetha kgweding tse tharo pele ho lenyalo ho Josefa. Nnete hae bobebe.

GENESE 15:12 Mme ha letsatsi lea madikelong, a robtsa Abrame; mme, bona,lefifi le tshabehang la mowela hodimo.

GENESE 15:17 Mme ha isaisa, hore, ha letsatsi lea madikelong, mme hoeba lefifi, bonang mollo wa sebabole, le lebone lekganyang tsa feta hara bona.

56-0815 TUMELO

Jwale, hlokomela seo ase entseng. Yaba Ore, "Abrahama, kea o tlosa sebakeng. Haona tjhelete." Mme Abrahama a robala boroko. Mme ha a etsa sena, ntho ya pele eo a eboneng ebile lefifi: lefu le lebileng motho. "Hobane ho laetswe hang hore motho ashwe." Lefifi le letsho,bothata, hothothomela, one a nale tshabo. Lefifi latla kapela Abrahame.

PESALEMA 23:4 Hantle feela, leha nka tsamaya kgohlong moriti wa lefu, I nkeke ka tshoha bobe leha bole bong:

Empa kamora seo, mme a bona mollo wa sebabole. Moetsadibe emong le emong o lokela hoya diheleng. Modimo O tiisa selekane ... Hlokomela. Mme kamora moo mollo wa sebabole, o bona kganya etshweu: pholoso. Mme kganya ena etshweu enyane ene etsamaya hara ditopo tsena tsa diphoofolo, hoetsa selekane le Abrahama, kganya ena enyane etshweu. Sena sene sebua kang?

Mohopolong wa semoya, otla thola sena kapele. Mona hone ho bua ka Kreste. Enngwe le enngwe ya diphoofolo tseo, enngwe le enngwe ya dinonyana tseo, le diphoofolo tseo, enngwe le enngwe ene ebua ka Kreste mane Calvary. Jwale, lere ke tlise sena ho wena.

 

 

56-1209E JEHOVA JIRE

Ka tsela eo lefu le tlileng ka teng pele. Dihele dia latela, mosi wa sebabole. Yaba o bona Kganya e tshweu, Kganya. Jwale, sheba. Mme lebone lena lele mahareng a sena, hoetsa selekane, seo Modimo, ka tsatsi le eleng selekane seo eleng se ileng sa tiiswa ka Jesu Kreste ho batho ba lefatshe, seo Abrahama ene ele ntate wa ditjhaba.

Hlokomela, O ile A fetolela lebitso la hae la Abrame hoisa ho Abrahama.

Mahlakore ana a mabedi a diphoofolo ane a hlalosa Selekane sa Kgale le Sesetjha. Jesu O tlile mahareng a Dilekane tseo tse pedi. Evangedi tsena tse nne dimahareng a Lekane tseo. Ha Ane A eshwa O ile A theohela tlase diheleng ka Kganya ya Moya o Halalelang ho hlola Satane. O ile A fihla a lahlela dibe tsa rona ho Satane mme A hasalla mahareng a Lekane tsena.

GENESE 15:13 Mme Are ho Abrame, tseba jwale hore peo ya hao etla rua lefatshe leo, mme etlaba makgoba moo; ka lemo tse makgolo a mane;

Peo ya Abrahama ya nama ke Bajude mane Egepeta hofihlela balopollwa ke Moshe.

Peo ya Abrahama ya semoya, kereke ya mongwaha etswetsweng labobedi peo ya semoya, etla dula melaong ho fihlela lengeloi la bosupa le fihla sebakeng mme le senola diphiri tsa Bibele.

TSHENOLO 10:7 Empa mehleng ya lentswe la lengeloi la bosupa, hale utlwahatsa lentswe la lona, diphiri tsohle tsa Modimo ditlabe difedile, jwalo kaha a laetse bahlanka ba Hae baporofeta.

57-0106 JEHOVA JIRE

Ntate, ekanna yaba ose o tsofetse, le mme,ekanna yaba o tsofetse, empa ketla lefa tshepiso ya Lentswe la Modimo, mohlang letsohang letlabe lele batjha hape. Mme ketla lefa tshepiso ya Lentswe la Modimo, lekeke laeba Lengeloi. Letlabe lele batho. Modimo O le entse batho, eseng hole lefedisa, empa hole tsosa. Sebe sesentse, empa Bophelo ke bosafeleng. Lekeke laeba Lengeloi. Letla... Hola Modimo One A batla hore lebe Lengelo, ekabe A leentse Lengeloi. One A btla hore lebe monna le mosadi, ka tsela eo Ale etsa jwalo.

Ka tsela eo A nka Mora wa Hae, A Moetsa nama ya sebe A Moisa Calvary (Mamela hantle.), A Moisa Calvary mme moo Modimo A ngola selekane. Oho, moena, na o bona seo na. O nkile Morena Jesu, Moetse wa Mosebetsi ona, mme A Moisa Calvary, mme A Mohahola ka lehare. O ile A nkela mmele Lehodimong, Ao beha teroneng mme A romela karolo enngwe lefatsheng, eo eleng Moya o Halalelang. Mme Moya ona oo o Halalelang, o etsang mmele wa Kreste. Mme mane tsohong,o lokela hore ebe ele ona Moya oo wa mohla tsatsi la Pentecosta, oo Oneng Ole kaho Kreste Jesu O lokela hoetsa selekane le kereke, mme ebe ose ole peo ya semoya ya Abrahama le mojalefa wa tsohle! Amen. Modimo O ikanne hore Otla etsa seo. O entse tshepiso ya seo. O fane ka selekane seo. O tsositse Jesu mme A romela Moya o Halalelang ho etsa mesebetsi eo Jesu aneng A e etsa lefatsheng.

Kana ho bonahala ele sebaka sa moo dintho dietsahalang.

Letshwao la Messia ke letshwao dipelong hore sena setla etsahala.

I MARENA 8:39 Ebe Oya utlwa Ole Lehodimong, mme O tshwarele, O etsa seo, mme O nehe motho ka mong hoya ka takatso ya pelo ya hae, eo Wena O tsebang pelo ya Hae; (hobane O tseba dipelo, leha hole jwalo, O tseba pelo tsa bana ba batho;)

Jesu O hlahisa letshwao la Messia ho Nathanaele, eo eleng Mojude, mme atswa Kana.

Johanne 21:2 Nathanaele wa Kana wa Galilea

JOHANNE 1:47 Jesu A bona Nathanaele atla ho Yena, mme Are ho Yena, Bonang MoIsraele wa sebele,eo hoseng bokgopo ho yena!

48 Nathanaele are ho Yena, O ntsebile neng Morena? Jesu moaraba Are ho yena, pele Filipi ao bitsa, hane o dutse tlasa sefate, ke o bone.

49 Nathanaele a araba are ho yena, Rabbi, O Mora wa Modimo; Morena wa Israele.

Jesu O tsebile Nathanaele ha A motadima Filipi one atla mmitsa hamorao. Nathanaele yaba o tseba Jesu hore ke Mang hoya ka taelo ya morao kwana. One A bona mabaka a pelo.

Letsatsi laboraro.

Johanne o bonahatsa Jesu jwalo ka Ntsu efofang, eleng se emetseng Modimo. Ke lona lebaka leo Johanne a ileng a bona Leano le Leholo la lemo tse 2 000 tsa pale ya Kereke. Mongwaheng wa kereke ya pele ya baapostola bane ba batla Modimo. Tsebo ya kereke e ile ya lahleha Mengwaheng e Lefifi. Yaba hotla maemo a mararo a tokiso. Ka 1520 Martin Luther wa Germany o ile a etella pele kereke ya mongwaha ya Reformation ya Sarda ka thuto ya tokiso ka taba ya motho o bolokeha ka mesebetsi. Ona ene ele mongwaha wa pele kapa lapele “letsatsi” la tokiso.

Hoya mane 1750 John Wesley wa England a etella pele kereke ya mongwaha wa Filadelfia ka tshebeletso ya kantle ya hore motho o lokela ho phela ka bohlweki. Sena se ile sa lebisa mosebetsing wa bomeshenare ka 1790. Ona ene ele mongwaha wa bobedi (kapa “tsatsi” labobedi) la poelano la sena.

Mongwaha wa boraro wa poelano, mongwaha wa Laodisea, o nale mekga emmedi. Ka 1904 tho bile le tsoseletso ya Welsh mme ka 1906 ene ele selemo setumileng sa tsoseletso ya Seterata sa Azusa mane Los Angeles o ileng wa busetsa Matla A maholo a Moya o Halalelang. Yaba mahareng a 1947 le 1965 William Branham mane America a busetsa tsohle tse ileng tsa lahleha ka Mengwaha e Lefifi. Diphiri tsena tsa senoha hantle jwale.

Ho bolelang hore, hoba hlakoreng la mongwaha wa kereke ya Laodisea, re ho laboraro “letsatsi” la poelano ya Selekane Sesetjha. Taba ya rona keho fumana diphiri tsa Bibele.

JOHANNE 16:13 Ha jwalo Yena, Moya wa Nnete, ha atlile, otla le isa nneteng:

Bopaki ba ho qetela ka kolobetso ya Moya o Halalelang boka hare ho Bibele jwalo kaha re busetswa ka hare ho Yona.

Sarda, Filadelfia, Laodisea. Tsena tse tharo dibusetsa Selekane Sesetjha ho Yena. Pheletsong ya Mongwaha wa boraro (“letsatsi” la borao) kereke etla nkelwa Lehodimong moo holeng Lenyalo la Konyana le Monyaduwa wa Yona.

Kereke ya Roman Catholic etsebiswa ele mme wa diotswa, eleng Protestant bao eseng ba mokgatlo wa Catholic ebile ese karolo ya seotswa. Lentswe mokgatlo ha leo ka hare ho Bibele.Le kereke tsena tsohle, tse sa nkele dikhoutu tsa Moena Branham ho dikgutlisetsa Lentsweng, dikeke tsa fumana diphiri. Bakreste bao batebileng. Batla utlwisisa Mangolo, jwalo kaha Jesu A ngotse habedi fatshe ha Ane A tliseditswe mosadi ya neng a tshwerwe a hlola. Ka tsela eo batla nne batswelle ka tsela ya bona.

JOHANNE 2:1 Mme letsatsi laboraro haeba le lenyalo mane Kana wa Galilea; mme wa Jesu one ale teng le yena:

Mosadi o emetse kereke ya sebele ya Jesu Kreste eleng etswetsweng labobedi.

Maria o bonahatsa kereke ya mongwaha wa Efese e ileng ya fella mane ka 170 AD. Kereke ena ya pele ene ejara Lentswe la Modimo, esita le Maria le yena one a dula ajere Jesu. Johanne ha aka a mmitsa ka Lebitso. Hobaneng? Johanne kamehla one a sheba dintho ka semoya. Kereke ya sebele elokela hoba le Bakreste ba nang le taolo. Haho kereke elokelang ho nka lebitso la Roman Catholic, Lutheran, Methodist, Pentecostal, Badumedi ba Molaetsa. Kereke ya pele hae yaka ya etsa sena. Ene ele feela Bakreste, Batshwanang le Kreste.

Mosadi wa pele o ile a fumana lebitso Eva kamora hore a etse sebe. Jwalo kaha Bakreste ba nka amang a mabitso, sena sebolela hore ba wetse sebeng.

Ho tseba feela hore kereke ya pele ene etsejwa feela ka Bakreste, Johanne ha abitse mme wa Jesu Kreste ka lebitso. Maqalong a kereke ya pele ya mongwaha, kereke ene esena lebitso. Sena sebolela hape hore kereke ya pele ke mma dikereke. Kereke ya Roman Catholic ebolela hore ke mme wa dikereke kamora Lekgotla la Nicene ka 325 AD.

Kereke ya pele ene ele ya baapostola ke yona mme wa dikereke.

EXODA 20:12 Hlompha mmao le ntatao: matsatsi a hao atle eketsehe lefatsheng leo ole newang ke Jehova Modimo wa hao.

Molao wa bohlano oruta bana ho hlompha batswadi. Empa hape o tebile haholo.

Re lokela ho kgutlela ho bontata rona ba Selekane Sesetjha. Re lokela ho busetswa ho kereke eo. Sena setla etsa hore Bakreste ba seng bashwele baphele hape. Mmoho retla phela le Jesu. Seo ke bophelo.

Kereke ya ho qetela elokela ho kgutlela ho tumelo ya Bibele.

Peo ya pone ejetswe ka hare ho bona, kamora nako e itseng etla hlahella.

Mohlolo wa hoqetela wa Jesu ke nakong eo A nkelang Monyaduwa wa Hae Lehodimong. Ka tsela ejwalo mohlolo wa Hae wa pele ene ele wa Lenyalong.

TSHENOLO 19:7 Hare thabeng, mme re monehe tlotla: hobane Lenyalo la Konyana le fihlile, mme mosadi wa Yona ose a lokile.

8 Mme o apere line etshweu, ehlwekileng: hobane ke nako eo a hlweka.

9 Mme are ho nna, Ngola, ho lehlohonolo ba memilweng lenyalong la Konyana.

Mosadi o bonahatsa kereke. Monyaduwa wa kereke ya ho qala, ke kereke ya sebele, o lokela ho itukisetsa ho leba Lehodimong le Jesu. Haho ya ka yang Lenyalong asa memuwa. Emong le emong ya memuweng. Bohle re emetse mohoo waka phirimana. Ho fihlela,dikereke kaofela, barwetsana ba bohlale le ba mawatle, barobetse kelellong tsa bona.Morwetsana ke mosadi ya hlwekileng, o emetse Bakreste.Barobetse mehopolong ya bona.

MATTHEU 25:5 Nakong eo Monyadi a fihla, they all slumbered and slept.

6 Mme hara bosiu ha utlwahala lerata, Bonang,monyadi ose a fihlile; eyang le mokgahlanyetse.

Mohoo ho bitsa dikereke.

"Tswang"". Leha ekaba oka hare ho kereke efeng otlabe osa itukisetsa. Etswa o kopane le Morena.

Tsoho etla ka lentswe la arekangeloi. Lentswe letlang ho tsosa dikereke.

I BATHESALENIKE 4:16 Hobane Morena Otla theoha ka lentswe, ka lentswe la arekangeloi, leba hlotseng Moreneng: mme bashwetseng Moreneng batla tsoha pele:

Molaetsa wa William Branham ene ele ohlahisang diphiri tsa Bibele ho lokisetsa Kereke kap Monyaduwa.

MATTHEU 17:11 Mme Jesu aba araba are, Elia olokela hotla, ho busetsa dintho madulong.

Empa le sona seo sekeke sa tsosa kereke.

63-0320 TIISO YA BORARO

Jwale, ke lona lebaka leo kajeno re lokelang hoba le seo. Re nale tsoseletso ya mekgatlo; ha rena kgwele ya nnete. Tjhe, tjhe, tjhe, tjhe. Tjhe, monghadi. Oseke wa nahana hore re nale tsoseletso. Ha rena yona. Oho, ba nale dimilione tsa dimilione tsa balatedi, empa haho tsoseletso. Tjhe, tjhe.

Monyaduwa ha asoka aba le tsoseletso. Oya bona? Haho soka hoba le tsoseletso, haho seo seka sisinyang Monyaduwa. Oya bona? Re batlana le seo. Hotla nka diaduma tse sa tsejweng tse supileng ho etsa seo. Otla romela seo. Otshepisitse. Jwale, jwale, hlokomela. Jwale, one a shwele.

Kamora mohoo, eleng molaetsa otswang, ebe reba le molaetsa wa arekangeloi.

TSHENOLO 10:2 Mme one a tshwere buka enyane: mme a beha leoto le letona la hae hodima lewatle, le letsheadi lefatsheng,

Sena seetsahala ho bulweng ha Buka. Ke sephiri se senotsweng.

TSHENOLO 10:3 Mme la hoeletsa ka lentswe le phahameng, jwalo kaha tau erora: mme ha lehoeleditse, diaduma tse supileng tsa utlwahatsa mantswe a tsona.

Bobedi diketsahalo “utlwahala lentswe le phahameng” mme “mme ha mantswe a utlwahala” eleng tsoho ya bafu.

JOHANNE 11:43 Mme ha a buile jwalo, a hoeletsa ka lentswe le phahamileng, Lazaro, tswa moo.

MATTHEU 27:50 Jesu, ha a hoeleditse ka lentswe le phahamileng, a nehela moya.

51 mme, bonang, lesela la tempele la hahowa ka lehare ho tloha tlase hoya hodimo; mme haeba le sisinyeho ya lefatshe, mafika a petsoha;

52 Mabitla a buleha; mme mmele ya bahalaledi ya tsoha,

64-0119 SHALOM Empa hopola, sena, leha Ase tsamaya moriting wa lefu, "Ke Nna tsoho le Bophelo; ketla Motsosa hape." Mme ha Molaodi emoholo a etla, ebe, "nako efedile." Ha Lengeloi leo, la Tshenolo 10, lebeha leoto le leng lefatsheng le leng lewatleng, ka mmokodi hodima hlooho ya lona, le ho Ikana, "nako haesa leo." Ha nako eo efihla, otla tsoha ho bashweleng. Ha bana ba bang robetse moo, otla tsamaya.

Ka tsela ejwa Lengeloi le matla la Tshenolo 10 ke Arekangeloi le tlileng ho tsosa bafu.Ho puruma ha Tau ya leloko la Juda keho hlola Satane leho tsosa bafu.

Ebe diaduma tse supileng diutlwahatsa mantswe a tsona hoka nkela Monyaduwa sebakeng.

63-0318 TIISO YA PELE

Ebe hotla diaduma tsa mohlolo tse supileng tse bileng disa ngolwa leho ngolwa. Hantle feela. Mme ke dumela ha diaduma tseo ditla utlwahala ka nako ya tlhwibilo;

Tsoho ya pele. Ebe mmele ya Monyaduwa eya fetoha bakeng sa tlhwibilo. Ebe tlholo ya Modimo efihlile ho nkela batho Lehodimong.

(Hoba le monna enwa Trump jwalo ka mopresidente ho bolela emong le emong o bua ka Tlholo . Sena ke ponahatso ya hore Modimo O batla hore re hlole.Mopresidente Trump o entse ntho tse ngata hoo batho ba buang ka yena hohle. Sena ke tlhokomediso).

Ho tleng ha hae lapele, Jesu O tlile ka tsela tse fapaneng ho baneng basa tsebe hore ke Messia. Josefa le Maria ene ele batho basa tsejweng. Nazaretha ene ele sebaka sesa lokang. Batho bare Jesu ene ele Ngwana wa nyatsi hobane Maria a ile a ima mme a leba ho Elizabetha bakeng sa kgwedi tse 3 pele a nyalwa.

Ka tsela ejwalo hotla labobedi ha hae Jesu hotla fapana le tsela eo ebileng teng pele. Re lokela hoba sedi bakeng sa Bibele.

Hare shebe lenyalo la pele mane Kana hoka lebella seo retlang ho kopana le sona mane Lenyalong la Konyana Lehodimong.

JOHANNE 2:2 Mme habedi Jesu O ile A bitswa, le barutuwa ba Hae, lenyalong.

Barutuwa ba Johanne Mokolobetsi bane basa memuwa, barutuwa ba Jesu feela ke bona baneng ba memuwe.

Baruwa ba William Branham bakeke ba memuwa, ke barutuwa ba Jesu feela Eo eleng Lentswe la Modimo.

Haho motho ya yang moketeng wa lenyalo ntle leha a memuwe.

TSHENOLO 4:1 Kamora tsena ka tadima, mme, bonang, Monyako one o butswe Lehodimong: mme Lentwe la pele leo ke le utlwileng; lare, Nyolohela kwano,

"Kamora tsena". Kamora hore mongwaha wa kereke ofele Johanne o ile ankelwa Lehodimong hoya bona pheletso ya mongwaha wa dikereke. Retla nyoloha feela ha Modimo Are bitsa. Jesu ke Lentswe le tletseng la Modimo. Ke bao feela bakeng ho lona batlang ho phonyoha. Bana ke baruwa ba sebele badumelang ho Lentswe.

Re lokela hoba sedi haholo. Modimo O bitsa ka Lentswe la Hae. Haba resa utlwisise Bibele retla dula le kereke tsa rona le tlwaelo tsa tsona re iphapanya Lengolo. Ebe rekeke ra memelwa Moketeng wa Lenyalo la Konyana.

Setshwantshong sa Evangedi ya Luka, monna o etsa mokete o mema bohle (Bakreste ba pholositsweng). Haho lea mong a ileng atla baile ba itulela mekgatlong ya dikereke tsa bona) ka tsela ejwalo aba latola bohle.

Batho bare Trump ke kgathatso. Na sena ke letshwao la hore re lokela ho phela le kgathatso?

LUKA 14:24 Hobane Kere ho lona, Haho lea mong wa bao baneng ba memilwe a ileng atla.

Ka tsela ejwalo Mokete wa Lenyalo wa Konyana otlaba ka tsela eo resa elebellang. Hase wa batshepehileng ho kereke basa rateng Jesu. Ke bakeng sa motho ka mong.

JOHANNE 2:3 Mme haba hloka veine, mma Jesu are ho Yena, Ha bana veine.

Veine e emetse tshusumetso ya tshenolo. Veine ya tlhaho ethabisa batho. Empa thabo eo eya feela. Veine ya semoya ehlabolla batho. Hao ntse o teba kaho utlwisisa Bibele ke nakong eo oka qoqang ka yona. Thabo ena ekenella haholo hao fumana tshusumetso. Maria, jwalo ka mosadi, o emela mme wa kereke ya baapostola ya mongwaha wa pele wa dikereke. Kereke ya pele ene elokela hore ebe etswetse kereke tsa mongwaha. Kaofela kereke tse latelang dilokela ho latela kereke ya Buka ya DIketso.

Jwalo ka mosadi Maria o ile a hlokomela hore veine efedile.

Jesu a fana ka karabo esa tlwaelehang.

JOHANNE 2:4 Jesu are ho yena, Mosadi, taba yaka le wena keng? Hora yaka haeso fihle.

Evangeding ya Johanne Jesu O bonahatswa jwalo ka Ntsu efofang.Ka tsela eo Jesu O sheba dintho ka tsela enngwe. O mmitsitse mosadi. Ha Akaba A mmitsa mme hohang feela.Hobanng? Mmele wa Hae wa Nama One O entswe ke Modimo kaofela ha Ona. Hone hose karolo le enyane eo eleng ya Maria ho Jesus. Maria ene ele setshelo feela seo Mmele Oneng O holela kaho sona. Ke Modimo feela ya Halalelang.

One A hlalosa hape hore hase mme wa Moya oo Oka hare ho Yena.

LUKA 1:35 Mme Lengeloi la moaraba lare, Moya o Halalelang otla wela hodima hao, mme matla Aya hodimo Atlaba hodima hao: mme ebe otla tswala Mora wa Modimo.

Ntho enngwe le enngwe kemarong ya Maria Ene E Halalela. Ka tsela ejwalo mmele kaofela hone hole jwalo.Mme Moya wa Modimo kaofela One Ole kaho Yena. Jesu O ile A sheba Leano le Leholo. Mosadi Maria o emetse kereke ya mongwaha wa pele wa kereke. O kopa veine, tsoseletso ya tshenolo. Sena hase kgonahale hobane tsoseletso ekgonwa kapa efumanwa ka Moya o Halalelang. Moya o Halalelang methapong ya Jesu One Oka etsa seo ha Ale mane Calvary ha Ashwa. Ebe otla kerekeng ya Pentecost. Tsoseletso eo e ile ya fihlela barutuwa hoo ba ileng baba le sebete sa hohle moo baneng baya bane ba bolela Evangedi. Bane ba bile batsamaya eka batuwe.

Moapostala Peterose oile aba ahlokahala hore a hlalose hore ha baya tawa, batlasa tshusumetso ya Moya o Halalelang.

DIKETSO 2:15 Hobane bana haba ya tawa ke veine, jwalo kaha le nahana, etswe esale hora ya hoseng.

Ka tsela ejwalo ha Jesu ha a bua le Maria, One A shebile Leano le Leholo la Moya hao theoha mohla tsatsi la Pentecost. Maria, ka nako eo, one asa tsebe hore one a bua kang Jesu. Re seke raba ra leka rare Lengolo le itseng ha lena bohlokwa hakalo.

One a makaditswe ke karabo ya Hae, leha hole jwalo Maria one a tseba feela hore Jesu Aka etsa mohlolo. O ile a tiisa tumelo ya Hae kaho bolella barutuwa hoetsa kamoo Aba bolellang. Re lokela kamehla ho mamela Mangolo. Esita leha Are bolella sesa tlwaelehang. Oseke wa nahana ka tsela enngwe. Oseke wa nahana hore seo hase bohlokwa.

JOHANNE 2:5 Mme are ho basebeletsi, etsang kamoo Areng le etse.

Hoka itukisetsa matla a maholo kapa mohlolo, basebeletsi balokela hoka mamela Jesu. Haeba re batla ho hola moyeng re lokela ho mamela. Mamela kapa latela melao ya kereke otla lahleha.Etsa feela kamoo Lentswe lereng o etse. Kereke ya sebele, jwalo ka Maria, ebolella basebeletsi ho mamela feela Bibele, eo eleng Jesu maemong a Lentswe.

JOHANNE 2:6 Hobe ho enale dinkgo tsa majwe tse tsheletseng tsa metsi moo, hoya ka tlhatsuo ya Bajude, enngwe le enngwe ene etlatswa ke ditekanyo tse tharo paka tse pedi.

Tshelela ke palo ya motho. Motho o entswe ka matsatsi a tsheletseng. Supa ke palo ya phethahalo, jwalo ka matsatsi a supileng a veke. Tshelela ke tlhokahalo ya pheletso. Motho awa ka baka la sebe.

Nkgo tse tsheletseng ke mohopolo wa motho.

Dipitsa dine dientswe ka majwe.

Sena sebontsha mekgwa ethata ya motho kgahlano le Lentswe. Hare batle ho mamela Bibele. Re kgetha dithuto tsa rona.

ZEKARIA 7:12 Leha hole jwalo, pelo tsa bona dientswe ka majwe, hore baseke ba utlwa lentswe, mme Lentswe la Modimo le theoha ka bohale.

Sena sebolela manganga aho sebatle ho fetoha. Pele digeologiste tsa jwale pelo tsa bona dine dile thata jwalo ka majwe, leha hole jwalo bathata jwalo ka majwe, hantle jwalo ka taemane.

Zekaria ore pelo tsa batho dithata haele hore hare batle ho mamela Lentswe la Modimo.

Modimo O ile A ngola Molao wa Hae hodima majwe ka baka la bothata ba pelo tsa rona.

II BAKORINTH 3:3 Jwalo kaha lebolela hore le baapostola ditshelo tsa Kreste, tsesa ngolwang feela ka enke, empa ka Moya wa Modimo; eseng majweng, empa dipelong tsa rona.

Tsela yohle ya pholoho ke taba ya Leano la Modimo.

Pele, Jesu One A lokela ho lefa molato. O entse sena mane Calvary.

Sabobedi, re lokela ho inehela ka pelo tsa rona.

Modimo One A lokela hoetsa dikgato tse tharo bakeng sa pholoso.

Ntho ya pele re lokela ho Moamohela jwalo ka Mopholosi. Ebe ese ele Mopholosi wa rona. Batho ba batla Jesu hoba pholosa empa A seke Aba bolella hore baapare jwang, hoitshwara, le ho dumela.

Sabobedi re lokela ho inehela hoo re dumellang Jesu hore hlwekisa.

Bohato ba boraro keho dumella Moya o Halalelang hore laola. Ebe re inehela ho Yena. Ke hona moo Modimo Aka etsang mehlolo maphelong a rona.

Empa ha Modimo A etsa sena maphelo a rona atla fetoha, ho batla hole thata haholo hoka etsa sena ho batho ba bangata.

54-0306 SELEKANE SE SENANG DIPEHELO SA MODIMO LE BATHO

"Hahole jwalo, o ema lebopong." ke beha seo hore setlale. Ebe re fumana hore setla nka nako ekae bakeng sa kopano elatelang. Ebe se setseng, ke fana ka sona bakeng sa mesebetsi ya kantle. Seo ke nnete. Bakeng saka, hake ipolokele letho. Mme bongata ba diphahlo tsaka ke difuwa ke batho. Batho ba mpha tsona. Re phela jwalo ka mang le mang feela, Modimo Oya tseba hore hake radimilione eo.

Empa hole le Evangedi ya Jesu Kreste hakesa etse seo. Nkeke ka qoswa ka seseng haese seo bophelong baka. Mme hake batle seo.

Ntho enngwe bakeng sa bareri ke tjhelete, ntho elatelang ke bohlola, seo nna keleng emong wa baetsadibe, ke lekile ho phela ka bohlweki leka nnete. Mme selatelang ke botumo.

Hangata ha Modimo A hlohonolofatsa motho, A moneha tshebeletso enyane, ebe ose a nahana hore oka hodimo ho babang. Mme ebe ke nako eo atswang tseleng.

 

Hotle bohato ba bone, eleng bothata ka hofetisisa, eleng moo re lokelang ho dumella Modimo ho etsa thato ya Hae, Leanong la Hae le leholo.

Sena sefapana le kamoo re nahanang ka teng leho etsa. Ho ipona ole bohlokwa, bitsa borui, eleng takatso ya hoipona, ho tshaba ho kgeswa, le takatso ya matla, hodima babang.

ISAIA 55:8 Hobane mohopolo waka hase wa lona, leha ele tsela tsaKa hase tsa lona, ho bolela Morena.

Ho badumedi ba mmalwa badumelang ho phetolelo ya Bibele ya King James ele Lentswe lesa tswakwang la MODIMO.

LUKA 12:32 Le seke la tshaba, mohlatswana; hobane le ithabele lehodimong.

MATTHEU 7:14 Hobane ebatsi tsela, epatisane, tsela e isang bophelong, mme haba bakae baefumanang.

Mona haho tshwane leha eka Jesu O bua ka kereke ekgolo.

JOHANNE 2:6 Mme hobe hole pitsa tse tsheletseng tsa majwe tsa metsi, hoya ka tlhwekiso ya Bajude, ka tekanyo ya boraro.

Tlhwekiso ke bohlweki. Sena ke kgalalelo. Empa ke Modimo feela ya hlwekileng.Sena sebolela kolobetso ya Moya o Halelalng.

Firkin ke kotara ya nkgo ya 34 gallon, ho bolelang hore ke 9 gallon.

Dinkgo dine dile ka mekga efapaneng. Tsela ya Modimo yaho lekanya Moya kahoya ka motho. Haeba re bolokuwe ka Mohau ka Tumelo, ena sebolela hore rekeke raya diheleng.

Mohato wa pele ke hore re bolokehe re seke raya diheleng. Sena ke sona. Ho amohela Jesu jwalo ka Mopholosi wa hao, seo hase bolele hore ke mopholosi wa hao. Re batla are pholose empa A seke A tsamaisa maphelo a rona.Re batla ho bolokeha empa maphelo re itsamaisetse ona A seke Are jwetsa re phele jwang.

Empa bophelo habobebe.

I BAKORINTHE 12:3 … mme haho motho yaka bitsang Jesu Morena, haese ka Moya o Halalelang.

Re boela re hloka Mopholosi maphelong a rona. Jesu O batla ho laola maphelo A rona, ka hohle. Re wela morao haholo pholosong, eseng hotswa diheleng, empa re hloka hape hoka pholoswa Matshwenyehong a Maholo ke Morena Jesu ha Atla.

Re lokela hoka pholoswa ho barwetsana ya robetseng, basadi ba lokileng ba phelang maphelo a hlwekileng (kereke epholositsweng) empa esenang Moya o Halalelang. Oli ebonhatsa kapa ehlahisa Kganya. Kganya e etsa hore o bone seseng. Ntle ho Oli hao kgone ho bala Bibele. Haba bone hore Bibele ebolelang.Haba botswa, "Hobaneng hahole Evangedi tse nne?" kapa "Hobaneng ho Mattheu mosadi a itshwarella ka maoto a Jesu kamora hore A tsohe bafung empa Evangeding ya Johanne Jesu Are ho Maria, "Oseke wa Nkama". Re baleha dipotso tse kang eo. Re lokela hoka fumana hantle hore Bibele ebolelang.

Ho pholoswa ke bobong bohato boo, ebe re hloka kolobetso ya Moya o Halalelang hoya ka Jesu.

BAFILIPI 2:12 …….. sebetsang pholoso ya lona ka hlompho.

Haho tsela ya hore reka intsha diheleng. Eo ke mpho ya mohau reka e amohela feela ka tumelo.

Empa re nale tumelo ya hore kamora hore re pholohe dihele re nale tokelo ya ho memelwa Moketeng wa Lenyalo la Konyana. Jwalo ka mane Kana, re lokela hoka memuwa le rona Lenyalong la Konyana. Ka tsela ejwalo re lokela hoka tseba ka seo.Lenyalong la pele la Jesu le ile la hlahisa mabaka a itseng. Pitsa tse tsheletseng (dibontsha motho wa sebe) o lokela hoba le ditekanyo tse tharo. Digallone tse leshome le metso erobedi hoisa ho mashome a mabedi a metso esupileng ya sephalli. Ke Bakreste feela ba nkang Jesu le Bibele ele nnete batlang ho kena.

Haore Lengolo lena la Bibele hase la bohlokwa, kapa ha lena molemo, kapa lekeke la ama pholoso ya hao oya diheleng. Re bileditswe hoka amohela Mangolo ohle. Mangolo ohle kea bohlokwa.

JOHANNE 2:7 Jesu Are ho bona, tlatsa nkgo tseo ka metsi. Mme bafeela baetsa seo.

Ka tsela ejwalo Jesu O bolella barutuwa ho tlatsa dinkgo metsi. Hoya kamoo baka kgonang. Mme batshela metsi a mangata.

BAEFESE 5:26 Hore bahlwekiswe ka metsi a Lentswe,

Metsi a hlalosa Lentswe. Ho dumela Bibele leho mamela Lentswe oya hlweka.

Ke tshenolo feela ya Lentswe eka re bontshang tsela ya ho tsamaya. Eseng ho mamela puo tsa batho babang ho nale Bibele.

JOHANNE 16:13 Hoka thweng na ha Yena, Moya wa nnete, atla, otla le isa nneteng:

Bopaki ba kolobetso ya Moya o Halalelang keha O senola diphiri tsa Lentswe. Moya o Halalelang o etsa mehlolo empa seo ke ntho etlwaelehileng. Mosebetsi wa Hae keho senola nnete ya Bibele.

Ka tsela ejwalo re lokela hoka itlatsa ka metsi a Lentswe. Mosebetsi wa rona, pele ho hotla Labobedi ha Jesu ke ho tlala ka Lentswe. Lepakellane mehopolong ya rona. Lengolo kaofela le bohlokwa, esita leha resa le utlwisise. Lebale leho le boloka jwalo ka metsi ka hare ho dinkgo.

Hotla etsahala ntho emakatsang. Ntle le ponahatso tsa bohlokwa, metsi a fetoha veine.

Hang fela Modimo, ka mohlolo, tshenolo ya Lentswe ya bonahala mehleng ya ho qetela. Empa Aka sebetsa feela ka metsi aleng ka hare ho nkgo ya hao. Haebe nkgo ya hao esa tlala Bibele ebe O olesa ole jwalo. Empa bohle ba tlatsitseng nkgo tsa bona ka Bibele batla fumana ditebeleng tsa Bibele. Batla bona mmele ya bona efetoha hang feela ho tloha ho boleng hoisa hose boleng. Ebe ba nkelwa Lehodimong.

JOHANNE 2:8 Mme Are ho bona, tsholelang, mme le nehe batho batlileng moketeng. Mme baetsa seo.

Ka tsela eo metsi a fetoha veine monga mokete a thaba haholo.

JOHANNE 2:9 Ha batho base ba nwele veine ba ile ba thaba haholo, mme basa tsebe hore keng: (empa basebeletsi bane batseba hore ke metsi;) monga mokete a bitsa monyaduwa,

Monna wa bohlokwa, mmusi wa batho, ha atsebe ho tshenolo ena ya nako ya ho qetela etswa hokae. Empa basebeletsi bane batseba bona.

MAREKA 10:42 Empa Jesu Aba biletsa ho Yena, mme are ho bona, lea tseba hore bohle ba nang le taolo hodima Baditjhaba baya babusa; mme ba nale matla hodima bona.

Bofokodi bo boholo ba Bakreste ke puso : ho laola batho. Motho ya neng asa kgathallwe hohang feela, leha ane a tshwere.

43 Empa hokeke haeba jwalo ho lona: empa leha ele mang ya tlang hoba moholo ho lona, etlaba moetapele wa lona:

Ntho eo reka e etsang feela keho sebeletsa, mme re hopole ho sebeletsa ho bohlokwa haholo.

44 Leha ekaba ke mang feela ya laolang, o lokela hoba mosebeletsi wa lona.

Boikokobetso ke ntho ya bohlokwa ho Bakreste.

Ke eng ntho efatshe hofeta jwalo kaho palama pokola?

(Nka mohlala ka baruti ba palama koloi tse majabajaba leho dula matlong a maholo).

Baapostola ba bonahaditse sena pele. Jesu one a batla ho bontsha batho bohlokwa ba sena. One A batla basebeletsi ba neng batla isa veine ho setjhaba. Kereke ya pele ene esena moruti ya laolang. Kereke ya pele ene ele pusong ya baholo ba kereke. Bane bale moo ho sebeletsa, eseng ho laola. Batho ba bohlokwa haba tsebe moo veine eleng, tshusumetso ya tshenolo, etswa ha batho ba ikokobetsa.

Jesu Ore batho ba lokela hoba basebeletsi. Ha A batle hore re laole. Mosebeletsi wa sebele ke moholo, ba mamela leho laolwa ke Jesu le Lentswe la Hae.

Paulose co ile a bitsa baholo ba Efese motseng wa Miletuse.

DIKETSO 20:17 Mme hotswa Miletuse a romela Efese, mme a bitsa baholo ba kereke.

DIKETSO 20:28 Itlhokomeleng, mme ho mohlape ohele, oo Moya o Halalelang o o beileng pusong ya lona, hoka fepa kereke, eo a erekileng ka madi a Hae.

29 Hobane ke tseba sena, kamora hore ke tsamaye, lekeke la qenehela mohlape.

30 Hobane hotla tsoha hara lona banna, batlisang thuto tse fosahetseng, ho tlosa barutuwa nneteng hoba latela.

Diphiri barutu ba meharo ba nako ena ya rona. Baapostola bane ba lokile haholo. Ba ile ba bopa kereke ya pele ka Lentswe. Baapostola ba ba ipehi basa lateleng Bibele jwalo kaha ele sephiri se ngodilweng. Sena se etsa hore batho ba nahane ka bohlale, empa bohlale baho pholosa ba bang.

Sehlopha sa baholo selokela hoka tsamaisa kereke. Ho seke haba le motho lea mong ya nkang taolo hodima ba bang. Kajeno, nakong ya ho qetela, haho mmusi ya betere hofeta ba bang.

Badisa ba kereke kajeno ba dula leho laolwa ke dikhoutu. Haeba baetapele ba sebele ba laola hoya ka Bibele, bane bakeke baeba bohlokwa kapa ho laola.

JOHANNE 2:10 Mme are ho yena, Emong le emong a fumane veine; mme yare ha banna base batauwe, eleng seneng sese sefeteletse: empa lene le beile veine elokileng hofihlela ha jwale.

Emong l emong wa direformera jwalo ka Martin Luther kapa John Wesley ba ile baetsa kapa ho nka karolo ekgolo ho etseng mokgatlo, kamora hore batsamaye. Bane ba nale nnete banna bao, mme ka karolo ekgolo lefatsheng, mme ha nna ha senyeha.

Empa nakong ya qetelo ka diphiri, bakeng sa bao bankang dikhoutu tsa moena Branham hodi matahanya le Bibele,eba mohlala o motle leho tsamaya kaditshwantsho tsa Bibele ka thuto ya kereke ya sejwale jwale.

Emong le emong wa direformera o ile a qhetsoha mokgatlong wa nako ya hae, eo eneng ele veine ya bohlokwa nakong eo, tshusumetso ya Bibele. Empa ha reformera eshwa, balatedi baqala mokgatlo wa dikhoutu. Batho ebe haba sa kgona ho utlwa ha Bibele bua le bona, ebe base ba latela ntho enngwe eka thoko, eseng Lengolo. Ho iphapanya Mangolo.

TSHENOLO 10:7 Empa mehleng ya lentswe la lengeloi la bosupa, hale utlwahatsa lentswe la lona, diphiri tsohle tsa Modimo ditlabe difedile, jwalo kaha a boleletse bahlanka ba Hae baporofeta.

Tshenolo ya diphiri tseleng ka hare ho Bibele ho tloha ho Genese hoisa ho Tshenolo eba veine emonate bakeng sa lesedi leho bula diphiri tse patilweng bakeng sa kereke, empa ebe dia lahlela hape Mongwaheng e Lefifi. Re nale lehlohonolo bakeng sa hore re fumane seo.

Empa lentswe la tlhokomediso. Re lokela ho dumela seo kereke ya pele eneng ese ruta. Hao nale seo, okeke wa fosa hohang!

MATTHEU 17:11 Yaba Jesu ore ho bona, Elia o lokela hotla, leho busetsa dintho madulong.

Kereke ya hoqetela elokela hore etsoseletswe botjha.

Elia ha atlise mehopolo emetjha, o lokela hore busetsa ho ya pele.

Ho busetsa ho bolela ho kgutlela nthong eneng entse ele teng.

Re lokela ho dumela jwalo ka kereke ya Selekane Sesetjha.

Na kereke ya pele ene edumela ka tsela eo o dumelang ka yona na? Haeba karabi ele, “Tjhe”. Ebe tsela eo o dumelang ka yona hase yona.

JOHANNE 2:11 Qaleho ya mehlolo ya Jesu mane Kana wa Galilea, mme ebonahatswa kganyeng; mme barutuwa ba Hae ba Modumela.

Mohlolo wa Hae wa pele ke ho fetola veine.Hane reka kgona ho fumana feela tshenolo ya ngeloi la bosupa, moo eleng hore reka fetoha hoba mmeleng wa ho leba tlhwibilong le Yena ha feela rene reka utlwisisa Mangolo.

Barutuwa bane badumela ho yena. Re lokela ho dumela ho Yena le rona. Yena ke Lentswe.

Re lokela ho dumela Lentswe le senotsweng, eseng ho latela moporofeta ya senotseng Lentswe la Modimo.

JOHANNE 2:12 Kamora moo A leba Kapernaume, Yena, le mmae, le baena ba Hae, le barutuwa ba Hae: mme batswella moo ka matsatsi a mangata.

Hoya ka tjhadimo ya mahlo, mme le baena ba Hae bane bale bohlokwa ho Jesu. Barutuwa ho bolelwa ka bona hamorao, hoba etsa hore ebe baho qetela hoya ka puo ya botho. Honale botebo ba taba ena. Barutuwa, ho buuwa ka bona laho qetela, ke bona ba sebetsang haholo bakeng sa batho. Maria le baena ba Jesu, leha ba bolelwa pele ekare ba bohlokwa haholo, batla bapala karolo enyane.

Re ithutang tabeng ena?

Taba ke hore mahlo a botho ha a bone ntho tsa semoya. Mosebetsi wa bohlokwa o etswa ke batho basa tsotelleheng. Leloko hale bohlokwa hakalo mosebetsing. Jesu One A kgetha matswa kantle bakeng sa mosebetsi, eseng leloko. Kgethollo tlasa mosebetsi ho nale leloko. Sena haesale ele ntho eteng hara leloko ho tloha kgale. Empa Jesu ha Aka A Ipeha maemong ao.

Mmuso wa Napoleon mane Europe o ile wa putlama ka baka laho kgetha leloko. One ale bohlale haholo, empa bona hone hose jwalo ho bona. Ba ile basenya ntho tse ngata.

MATTHEU13:55 Na hase Mora wa mmetli ena na? Na mmae hase Maria? Le bana babo hase, Jakobo, le Josese, le Simone, le Judase?

Bana ene ele bara ba Josefa le Maria ba ileng batswalwa kamora Jesu.

Moena emong wa Jesu one a bitswa Jakobo.

Barutuwa ba babedi ba ileng bakgethwa ke Jesu ka bonngwe bane ba bitswa bo Jakobo.Bana ke bona feela ba bitswang ka mabitso Lengolong la Mattheu. Ka mantswe a mang Bibele ebontsha hore taba ya hore ntatao ke mang hase lebaka hakalo.

MATTHEU 10:2 Jwale ke ana mabitso a barutuwa ba leshome le metso emmedi ba Kreste; Wa pele ke, Simone, ya neng a bitswa Peterose, le Andriase moena wa hae; Jakobe mora Zebedia, le Johanne moenae;

3 Filipi, le moenae Bartholomeu; Thomase, le Mattheu; Jakobo mora Alfiase, le Lebbause, eo seboko sa hae ene ele Thaddaeuse;

Hobaneng haho bolelwa ka bo Jakobo ba babedi?

Sena ke ho bontsha ntlha enngwe moo. Barutuwa bana ba babedi bo Jakobe ba bua ke bontata bona mme wa habo Jesu ha ayo moo.

Ka tsela ejwalo Jesu ha aka akgetha lelokong la habo.Lefatsheng la kajeno batho mekgatlong bakgetha nako ya bona malapa abona leha ese ba habo bona ka madi. Lebaka keho boloka sena ka hare ho lelapa. Moruti o dumella lelapa hoka etella pele. Emong le emong o lokela hoka mamela.

Ka hare ho Buka ya Genese,manqosa a mararo a ile a fihla pele ho tshenyeho ya Sodomapele ho mollo. Nako efetileng re bone sena se etsahala ka bareri.

Billy Graham, ya neng a bolelwa hore ke Moevangedi emoholo wa nako ena, jwalo ka moeta pele wa bao eseng kereke tsa Pentecostal. Oral Roberts ka molaetsa o matla ene ele moetapele wa mongwaha wa Pentecostal.

William Branham, ka matla a maholo hadi, one a rometswe hantle hore atlo manolla diphiri tsa Lentswe tseo esaleng dipatilwe ka Mongwaha wa Lefifi. O bile lenqosa la Monyaduwa ya nkang dikhoutu hodi bapisa le Bibele mme a bile atiisa hore seo ke nnete ka Bibele. Matla a maholohadi a semoya ane a nale yena. Dithuto tsa hae bane ba iphapanya tsona.

Banna bana ba bararo baneng bane bale mohlolo. Bane batseba lefatshe hantle. Jwalo ka bopaki ba botho. Ke hotse kele moetsadibe. Empa jwalo kaha ke ile ka leka ho baleha bodumedi, kene ke dula ke utlwa ka Moevangedi ya bitswang Billy Graham. Ene ese feela balatedi ba hae baneng baetsa hore a tume. Tsela eo a neng a etsa dintho ka yona. Esita le mohedene ya kang nna, kene kesa enkele hloohong, kene ke kgahlwa ke tshebeletso ya hae. Kajeno ntho difetohile. Lelapa le nkile ketelo pele. Tlotsuo e lebile ho mora wa hae. Mora wa Oral Robert eo eleng Richard Roberts o etella pele mosebetsi oo.

Franklin Graham o ile a nka marapo ho Billy Graham.

Joseph Branham o nkile marapo ho William Branham kamora nako a tsamaile yaba ntho diafetoha “lentswe la lengeloi la bosupa”yaeba “Lentswe la Modimo”. Empa matla amakatsang ao William Branham aneng a nale ona, afela.Haho leamong wa bana bana ba hae ba bararo ya nang le seo ntate wa bona aneng anale sona, eo aneng a bitsitswe ke Modimo, aneng a nale sona.

Matla a puso a mmuso wa Roma tsa melao esupileng ya Roma.

Ho nale Marena a supileng ao re hlokomediswang ka ona ho Tshenolo 17. Pele ene ele Julius Caesar, haho sekoti empa ke pikator, ya ileng a busa Rome. Eo lelapa la hae le ileng la dula pusong ka lemo tse 100 tsa mahlomola, bokgopo, ho ekana, dipolao,le borui ene ele direthi tse tshabehang haholo tsa nako eo.

“Enngwe” ho bolela Johanne wa Tshenolo ya sebolotseng kereke tse tseletseng mane pusong ya Nero palehong Patmose mahareng a 64 AD le 68 AD. Matla a maholo aneng a neilwe Nero ka baka la kopano le Sesare, o ile a fetoha phoofolo hara batho. A latola matla ateng.

Re ithuta thuto ebohloko mona. Evangedi ya Modimo hae etswe ke lelapa ntate le mora.

Morena Davida one aka fetisetsa matla ahae a dipolotiki ho Mora wa hae Solomone. Empa hlakoreng la semoya Solomone o ile a hlolwa ke leruo leo a ileng ale fumana, ditalente tse 666 tsa gauda ka selemo. Sena ene ele karolo ya pele ya letshwao la sebata, ekopanyang semoya le nama.

I MARENA 10:14 Jwale boima ba gauda eo ya Solomone ka selemo ene ele makgolo a tsheletseng le mashome a tsheletseng le metso etsheletseng a ditalente,

Mashome amabedi habedi. Makgolo a tsheletseng le mashome a tsheletseng le metso etsheletseng.

O ile a rata basadi basa lokang mme a lemala. Semoyeng one asena bopaki bobotle.

Empa mora wa Solomone o ile a thabisa batho ka leruo.

I TIMOTHEA 6:5 Batho batla tswella ho senyeha, ebe basa rateng nnete, ba senang bomodimo: bajwalo tloha ho bona.

Ho rua hase letshwao la tlhonolofatso. Monna ya ruileng haholo hangata hase Mokreste.

Ena ke yona listi ya barutuwa.

MATTHEU 10:2 Jwale ke ana mabitso a baapostola ba leshome le metso emmedi; Wa pele, Simone, ya bitswang Peterose, le Andrease ngwanabo; Jakobo mora Zebedea, le Johanne ngwanabo;

3 FilipI, le Bartholomea; Thomase, le Mattheu mophatlalatsi; Jakobo mora Alfaeuse, le Lebbaeuse, eo seboko sa hae eneng ele Thaddaeuse;

4 Simone Mokanana, le Judas Iscariote, ya ileng a Moeka.

Sena sea makatsa. Ke yona list ya baapostola eo, bakgethuwe, mme efella ka Judas ya ileng a eka Jesu,Lentswe. Howa ha Judas ebile hofeng na? Ebile ho rata tjhelete haholo. One a dumela hore Evangedi e etseditswe ho rua. O ile a tloha Lentsweng ka baka la ho rata tjhelete.

A tloha Lentsweng ho nka letshwao la sebata.

JOHANNE 6:66 Ho tloha tsatsing leo bongata ba barutuwa base hlole batsamaya le Yena, basutha ho Yena.

Ho boetse ho hlaha letshwao lane la 666 ho Kgaolo ka temana jwalo.

Thuto ethata. Lerato la leruo lea re tlosa Mangolong.

Jwale ke lefeng lelapa leo hantle eleng la Jesu?

MATTHEU 12:46 Yare Asa bua le setjhaba, bonang, mmae le bana ba habo ba fihla, mme bane ba batla ho bua le Yena.

47 Yaba emong ore ho Yena, Bona, mmao le bana beno bateng, mme ba batla ho bua le wena.

48 Empa A araba are ho yaneng ammolella, mme waKa ke mang na? Le baena baKa ke bomang?

49 Mme yaba O otlollela letsoho la Hae ho barutuwa ba Hae, mme are, Bonang mme waka le bana beso!

50 Eleng bana baetsang thato ya ntate, ke bona bao eleng baena baKa, le dikgaitsedi, le mme.

Jesu One Asa kgathalle lelapa la Hae la nama. O ile A phela le bona lengwana tse mmalwa feela.

Lelapa la Hae la sebele ebile le dumelang ho Bibele hore batle ba bone tshenolo ya mongwaha oo.

Ena ke thuto ekgolo.

Ho beha lelapa ka pele ho Lengolo eba tshenyeho ekgolo.

LUKA 14:26 Mang kapa mang ya tlang ho Nna mme asa hloye ntatae, le mmae, le mosadi wa hae, le bana ba hae, le baena ba hae, le dikgaitsedi tsa hae, hape, le bophelo ba hae, akeke aba morutuwa waKa.

O lokela ho inehela ka hohle ho Jesu le Lentswe la Hae. Haho lelapa, kapa moruti, haho motho ya katlang kgahlano le thuto ya Bibele.

Kamora mokete wa lenyalo mane Kana baile ba leba Kapernaume.

Kapernaume ebolela “motsana wa Nahume”.

Nahume o ile a porofeta ka howa ha Nineveh, motse moholo wa Assyria.

NAHUME 1:1 Boima ba Nineve. Buka ya dipono tsa Nahume eleng Elkoshite.

Nineve ene ele motse o nang le matla a maholo. Jonase o ile a etela teng hoba bolella hore ba bake. Empa ka bomadimabe ha baka baetsa seo. Yaba Babylona eya bahapa. Kapernaume ebile ka tsela eo le yona. Jesu hangata one a phela moo. O ile A etsa mehlolo moo. Messia One Ale hara bona. Lemo tse sekete moo Kapernaume e ile ya senyeha.

Kapernaume ene ele motse wa mehlolo moo Aneng A etsa mehlolo teng. Ha Jesus A tloha Nazaretha O ile Atla phela Kapernaume. Lena ene ele lehae la Peterose, Andrease, Jakobo, le Johanne.

MATTHEU 4:12 Mme Are, Bakang: hobane Mmuso wa Mahodimo O atametse. Jwale Jesu ha A utlwa hore Johanne o kentswe teronkong, A leba Galilea;

13 Mme A tloha Nazaretha, mme A leba Kapernaume, eleng lebopong la lewatle, mahareng a Zabulone le Nephthalime:

14 Hore ho phethahale seboletsweng ke Esaias wa moporofeta, ha are,

15 Lefatshe la Zabulone, lela Nephthalime, pela lewatle, mose ho Jordane, Galilea wa Baditjhaba;

16 Tjhaba seneng sele lefifing sebone kganya; le baneng badutse moriting ba bone lesedi.

17 Ho tloha nakong eo Jesu a qala ho rera, mme are, Bakang: hobane Mmuso wa Mahodimo O atametse. Jwale ha Jesu A utlwile hore Johanne ohlahletswe teronkong, atloha Galilea; !!A utlwile bohloko!!

Ka tsela ejwalo Kapernaume rekare ke hona moo mosebetsi wa Hae o ileng wa qala teng.Jesu ha Aka a leba moo A batlang. One A leba sebakeng seo ho buang ka sona ho Bibele. Bophelo ba Hae kaofela bone boitshetlehile hodima Lentswe la Modimo.

Mehlolo emengata tshebeletsong ya Hae.Hare enahane.

MATTHEU8:5 Mme yare ha Jesu Akena Kapernaume, hatla ho Yena molekgethwa ya itseng, amokopa,

Mosebeletsi wa hae one akula. Empa yare ha Jesu A bua Lentswe, mosebeletsi one atla fola.

MATTHEU 8:14 Mme yare ha Jesu ha A fihla ntlong ya Peterose, a bona mohwehadi wa hae a , kula mme a tshwerwe ke feberu.

15 Mme A motshwara ka letsoho, mme feberu ya molesa: mme a ema, mme A mobolella lentswe.

Jesu One A lefa lekgetho, eseng jwalo ka Bakreste ba bang ba balehang lekgetho.

MATTHEU 17:24 Mme yare haba lebile Kapernaume,ba amohelang tjhelete batla ho Peterose, bare, Na Monga hao ha A lefe na?

Jesu A bolella Peterose hoya tshwasa hlapi atle le tjhelete ka hare ho yona. Tjhelete eo e ile ya sebedisetswa ho lefa lekgetho. Esita le hlapi ena e ile ya lefa boshome ba yona ho Jesu. Dine diile tsa ja ha monate ditepo tsa mohla Morwallo wa Noahe. Dine dilokela ho lefa.

MAREKA 1:21 Mme ba kena Kapernaume; hantle feela ka tsatsi la sabbatha mme bakena synagogueng, mme A ruta.

22 Mme bane ba makatswa ke thuto ya Hae: hobane One A ruta jwalo ka emong wa baholo, eseng jwalo ka bangodi.

Jesu One A ruta nnete mme a leleka le mademona.

MAREKA 2:1 Mme hape A kena Kapernaume kamora matsati a mmalwa; mme hone hole lerata ka hare ho moaho.

Setjhaba sesengata sene se Mokopanetse. Mme hole monna emong wa seritsa one a batla ho fola mme a kenya ka marulelo a ntlo.

Yare ka tsatsi le leng haba lebile Kapernaume, emong le emong wa barutuwa ba hae one a batla ho itlhahisa hore o bohlokwa hakae. Jwalo le kajeno baruti babangata ba rata seo. "Ke nna ya tshwereng mona. Ke bohlokwa hole feta. Ke nna moapostola.Ke nna bishopo. Ke nna yaka hodimo. Ntlhompheng. Mbabatseng. Ntshabeng." Bonna bo kenella ka botebo pelong tsa batho.

Jesu One Asa thabiswa ke seo.

MAREKA 9:33 Mme A fihla Kapernaume: mme A botsa baleng ka hare ho ntlo, Ke hobaneng hale pheisana na hona teng ka eng?

34 Empa ba itholela: hobane bane ba phehisan hara bona, ke mang ya moholo.

Ngangisano ke mang ya moholo.Boteng ba Jesu baya thola. Haba itekanya le Yena bahlokomela hore bona hase letho. Rona batho bothata boo re nang le bona ke boikgohomoso. Hare itekanye le Jesu hobane rea hlokomela hore hare letho ntle le Yena.

LUKA 17:10 Ho jwalo feela, hase le entse tsohle tseo le dilaetsweng, lere, Re bahlanka ba senang molemo: re entse seo re lokelang hose etsa.

Thohako ya hose lekane. Ke molemo hoo feta. Barutuwa bane ba nahana seo.

Ha mane Kapernaume bothata bone bole teng. Kereke yaka ebetere hofeta ya hao.

MAREKA 9:38 Yaba Johanne omo araba are, are, Mongaka, rebone emong a tebela mademo jwalo ka rona, empa ha a tsamaye le rona: mme ra mokgalema, hobane asa tsamae le rona.

Thohako enngwe ke hore sehlopha saka se betere hofeta sa lona. Thaka lena le lokela ho thola hobane hale tsamaye le rona. Ho lokela hore hobe le kereke ele nngw feela hara motse. Haeba lesa ntatele, le lahlehile.

Taba emolomong wa moruti ke enaa: emong le emong o nale tokelo ya maikutlo a hae.

LUKA 4:23 Mme Are ho bona, Na le feela le bolela maele ana ho nna na, Ngaka hae phekole: leha ekaba keng seo rese boneng mane Kapernaume, se etseng naheng ya habo lona.

Botumo bone boentse seo mane Kapernaume mme bophatlalletse ka hohle.

LUKA 4:24 Yaba ore, ka nnete nete kere ho lona, moporofeta ha abokwe naheng ya habo.

25 Empa kele bolella nnete, bahlolohadi ba bangata Israeleng ba bile teng nakong ya Elia, ha lehodimo lene le kwaleka ka lemo tse tharo le halofo, ha tlala ewela naha;

26 Empa haho leamong eo Elia a ileng a romelwa ho yena, ntle Sarepeta, motseng wa Sidone, ho mosadi eo eneng ele mohlolohadi.

Ha Elia moporofeta ane a hloka sebaka saho robala, Modimo O ile wa moromela ho Moditjha eseng ho Mojude. Sena sere hopotsa hore ha Bajude bane basa amohele seo Modimo A neng Ase etsa ho bona, Modimo Otla reteleha ho Baditjhaba.Ka tsela ejwalo ntle le tsela ya Kapernaume, Jesu One Are hopotsa hape hore re lokela ho thabela seseng le seseng seo re nang le sona.

Jesu mona O hlokomedis ka thata.Mehlolo yohle ene e etswa mane Kapernaume ene ekeke ya sireletsa kapa ho emisa hose dumele ha bona ho leba diheleng. Bopaki ba mane Kapernaume leha re bobone seo hase bopaki ba hore o Modumedi.

LUKA 10:15 Mme leha, Kapernaume, otheohile hotswa lehodimong, otla lahlelwa diheleng.

17 Mme ba mashome a supileng bakgutla ka thabo, bare, Morena, esita le mademona ane are utlwa.

20 Le seke la thabela seo, ha meya ele mamela; le mpe le thabele, ha mabitso a lona a ngodilwe lehodimong.

Ho etsa mehlolo haho o etse hore obe Modumedi. Sebohlokwa keha mabitso a rona a ngodilwe Bukeng ya Bophelo ya Konyana. Sena selokela hoba thuto ho badumedi ba nako ena.

MATTHEU 7:21 Hase bohle bareng, Morena, Morena, batlang ho kena Mmusong wa Mahodimo; empa ke bao baetsang thato ya Ntate.

22 Ba bangata batlatla tsatsing le bare, Morena, Morena, na hareaka ra porofeta ka lebitso la Hao na? Mme lebitsong la Hao ra leleka mademona? Mme ra etsa mehlolo na?

23 Mme Otla ba araba Are, hakeaka ka letseba: tlohang ho nna, lona bakgopo.

Hoetsa mehlolo haho o etse hore o lokile ho Modimo.

Kaiafase le Balaame ene ele banna basa lokang bobedi ba bona, empa bane baporofeta.

MATTHEU 5:45 … hobane Otjhabisa letsatsi bakeng sa balokileng le bakgopo, le pula O enesetsa balokileng leba sa lokang.

Modimo O hlohonolofatsa bohle. Ka tsela ejwalo tlhohonolofatso ya Modimo hae bolele hore o lokile.

JOHANNE 4:46 Ka tsela eo Jesu A leba Kana wa Galilea, moo A ileng A fetola metsi veine. Mme hobe hole teng mokgethwa emong moo, eo mora wa hae aneng a kula mane Kapernaume.

Hape, Jesu O etsa mehlolo Kana O fodisa mora wa molekgetho Kapernaume.

JOHANNE 6:17 Mme A kena ka seketswaneng, mme A tshelela Kapernaume. Mme hone hose hole lefifi, yaba Jesu ha Atle ho bona.

Haba sesetsa Kapernaume, Jesu A tsamaya hodima metsi ho leba ho bona sefefong. Sena ene ele ponahatso ematla ya matla a maholo.

Yare haba fihla Kapernaume, Jesu A nka qeto ya ho leka tumelo ya bona. Bane ba bone mehlolo emengata haholo mane Kapernaume. Leka tsela eo Aneng A batla hore ba utlwe thuto ya Hae ka teng.

JOHANNE 6:56 Ya jang nama yaka, mme a bile anwa le madi aka, o tsamaya le nna, le Nna le yena.

JOHANNE 6:59 Tsohle tsena One A dibua A;e Masynagogeng, ha Antse A ruta mane Kapernaume.

60 Bongata ba barutuwa ba Hae, haba utlwa sena, bare, Ana ke mantswe a boima haholo; ke mang yaka utlwang sena na?

61 Ha Jesus A tsebile hore barutuwa ba hae baya koma koma, Are ho bona, Na sena sea letshwenya na?

JOHANNE 6:66 Ho toha tsatsi leo ha baka bahlola, batsamaya le Yena.

Ho ruta batho ntho tsa semoya ho tebela batho.

Badumedi ba bautlwang dintho tsa semoya hangata haba dule le Bibele mme ebe baitjhebela ntho tsa bona.

MATTHEU 11:20 Yaba O qalela ho omanya metse eo, hobane esa bake:

21 Ho madimabe wena, Khorazine! Homadi mebe wena, Bethsaida!

MATTHEU 11:23 Mme otla, Kapernaume, otheohile Lehodimong, otla iswa diheleng: hobane hola mesebetsi emetle, e entsweng ke wena, ene e entswe ho Sodoma, ekabe esale eme lejwale.

Kapernaume ene etsebahala ka dintho tsa semoya, ho ruta ka Mangolo. Batho bane ba thabela Mangolo empa basa sokolohe.

LUKA 10:23 Mme A retolohela kaho barutuwa ba Hae, mme A bua le bona ka thoko Are, Ho lehlohonolo mahlo a bonang sena:

24 Hobane Kea lebolella kere, baporofeta ba bangata bane ba lakaditse ho bona sena, mme habaka base bona; leho utlwa tsena, mme ha baka base utlwa.

Bahalaledi ba Selekane sa Kgale baneng ba bona mesebetsi ya Messia. Empa batho ba Kapernaume bane ba bona mehlolo empa balatola Jesu. Lentswe la nako eo le tsamaya hara bona empa basa lehlokomele. Bane ba nale tsohle, seo se itswela pakeng tsa menwana ya bona.

Balatola seo Modimo A neng A seetsa hara bona.

Bahalaledi ba Selekane sa Kgale bane ba utlwisa taba ya Jesu eo A neng A bua ka yona. Tshenolo ya Mangolo ene efihlela bahalaledi "hlonolofatsa".

Kajeno, Modimo O senola diphiri tseo. Haeba reka hloleha ho hlokomela soe, Modimo Akeke Aba le kgahleho ho rona hobane re iphapanya Bibele. Monahano wa Hae obang O senoha ka hare ho Bibele o lokela hore obe ole o nang le moelelo. Empa hare nka taba ya moruti ho nale Bibele tsesa senolwang. Sena ke sehlahisitseng diphiri tsa Jesu tshebeletsong ya Hae mane Kapernaume.

Hare kgutlela morap qalong ya tshebeletso ya Hae. Jesu O ile A siya Kana mme A kgutlela habona Kapernaume.

JOHANNE 2:12 Kamora sena A kgutlela hape Kapernaume, Yena, le mme wa hae, le baena ba Hae, le barutuwa ba Hae: mme bahlola moo matsatsi a mmalwa.

Mme hoka tseba mehlolo e ileng ya etsahala mane Kapernaume hoka hlahisa Badumedi ba sebele ba Lentswe, Jesu O ile A lokela ho kgaola leeto la Hae moo.Ka mantswe a mang Jesu One A bolela hore mehlolo ya Kapernaume hae yaka ya fihlelwa ke seo hobane bane basa dumele. Mehlolo ene etsamaelana hantle feela le Mangolo.Mehlolo ene ele puo empa seo Aneng A sebolela ene ele diketso. Mekgwa kapa tlwaele hae molemo hofeta ketso.

Mona re ithuta hore mehlolo ehohela mahlo empa haese ntho edulang ele mehopolong nako etelele empa Lentswe lona leo eleng Bibele kamehla lea phela. Ka tshusumetso ya Moya o Halalelang, empa ehlahisa tsebo ya hore seo seteng ka hare ho Bibele. Mehlolo hangata elokile empa hae tiisetse batho tabeng ya Bibele, hangata eba lesa basa rutehe hohang feela hlakoreng la Bibele. Seo sefatshe haholo,hadika kopanywa mmoho.

Empa seo haseka kopanywa le Bibele seka kgahla mahlo a batho, hose lebaka hore ntho efosahetse hakae, ebe ele hore motho eo o itshwarella ka pale eo. Modimo O nahana hantle feela ka Leano le Leholo. Sena ebe sehlola mohopolo wa botho leho o makatsa. Ebe batho base ba nkela sena hodimo hofeta mohopolo. Ebe hangata ba batla pale ya taba haholo.

Barutuwa ene ele batshwasi ba dihlapi. Bane bakgona ho hohela batho. Tshenolo ya batshwasi bana ene emakatsa ele matla haholo.

Hlapi tse nyane ditshwantsha morwetsana ya robetseng, mmino wa boithabiso,leho bontsha bokgabo. Badumela karolo e itseng ya Lentswe feela. Ha bana nako hakalo ya Bibele. Ka tsela ejwalo haba bone kapa hona ho utlwisisa Lentswe le ngodilweng.

Hlapi ekgolo esesang bodibeng, e ipatile ke Monyaduwa. Ke badumedi ba sebele bao. Bathabela ho nahana ka thata. Hoka bona sena o hlokahala kgwehlo ekgolo. Balokela hoka etsa sena ka nako tsohle. Matla a bona atswa ho Lentswe.

Jesu jwale O lebile Jerusalema. Ene ele Morena. One A lokela hotla Tempeleng. Hoya kamoo ho ngodilweng.

MALAKIA 3:1 Bonang, ketla romela lenqosa laKa, mme otla lokisa tsela tsaKa: mme Morena, eo le mmatlang, otla kena hang feela ka Tempeleng,

JOHANNE 2:13 Mme ha mokete wa Paseka ose o fihlile, mme Jesu A leba Jerusalema,

One A batla ho keteka mokete wa Paseka ka hare ho Tempele jwalo kaha A rata ho latela mekete ya Bajude. O ile A phela ka melao hore Atle A re lokolle Molaong.

JOHANNE 2:14 Mme A fumana tempeleng baneng ba hweba ka maeba le dipholo, mme bane ba lefisa ka seo:

Yaba sena sea Mohalefisa. Banna ba sebedisa bodumedi ho etsa tjhelete. Dinwamadi.

JOHANNE 2:15 Mme akgalema sena, mme aba leleka ka hare ho tempele, le dinku, le dikgomo; mme Aba kgalema hose' bapatse, mme A heletsa ditafole tseo;

A etsa sephadi. Ka marapo a mmalwa. Ke sona seo Jesu Ase sebedisitseng hotleng ha Hae lapele. Nakong ya hoqetela, hotla bolawa batho ba bangata ka nako ya Matshwenyeho a Maholo. Bakeng sa bona, sephadi seo ka marapo sebontsha hore batho batla kgangwa.

JOHANNE 2:16 Mme Are hoba rekisang maeba, Tlosang ntho tsena; le seke la etsa ntlo ya Ntate lehaha la mashodu.

O ile A ntsha banna bana ka boyena ka hare ho Tempele mme A lahlela tjhelete ya bona ebodileng ntle kwana. Sena sene sehalefisitse Kreste haholo. Bane barekisa. Jwalo ka dikereke matsatsing ana. Enngwe le enngwe TV halofo ya hora lenaneo le lenaneo ho rekiswa Dibuka le CD kapa DVD. Ho etsuwa tjhelete lenaneo le lenaneo. Hare lebella kajeno baruti batummeng ba barui badula matlong a maholo lediakhaunto tse matla tsa dibankeng ke sona se etsang hore Jesu A halefe. Ha Akgutla ka nako ya Matshwenyeho a Maholo baruti bana batla ikarabele.

LUKA6:24 Ho madimabe lona barui! Hobane le fumana moputso.

Lengolo lena le bua ka baruti ba nako ya jwale. Bobishopo. Baapostola. Boarekabishopo. Bokardinale. Le Bomopapa.

Sena seutlwahala jwalo ka Matshwenyeho a Maholo. Hantle feela sena hase tshwane le Mokete wa Lenyalo Lehodimong.

Mona ke puso ya mahlale, tsena tsohle direkiswa mane ntle.

JOHANNE 2:17 Mme barutuwa bahopola sengodilweng, Tjhahasello ejele ntlo ya hao.

Mona haho bolelwe ka seo Jesu A rutileng ka sona Tempeleng, hoka kopanya feela bodumedi ba borui.

Tjantjello ya Hae Tempeleng ene elebisitswe ho baratang Modimo. Kgwebo keho rekisa. Batla rekisa mmarakeng. Kereke tse kgolo "kganya ya kereke" jwalo kaha metsi a theoha feela. Tlhahiso ya dintho tsa bodumedi odifumana direkiswa mmarakeng. Bahlahisa tseo ho leka hore batho ba utlwisise Bibele. Thekiso ebohlokwa haholo ho bona.

Ba bang ba bolela ka maemo a kereke "dijo tsa seterateng"base ba bile banonne bodumeding.

Ho bona tsebo ya semoya emolemo hofeta thuto. Batho bana bare hao reka tlhahiso tsa bona otla fumana pholoso. Sena se utlwahala hantle ntle leha ele hore seo hase nnete. Sena keho etsa tjhelete feela. Sena sehatella hore batho bareke sena, jwalo ka batho bana.

Ho hasa leho bapatsa moyeng ka ntho tsa semoya.

Kgwebo e ahuwe ho ntho tse kang Apple, Google, le Coke.

Kereke ya Roman eentse Mohalaledi Peterose ele yena ya emeng monyakong wa Lehodimo le Maria jwalo ka mme eo o ipolelang ho yena. Mme Theresa le Mopapa Francis ntho tse kgolo.

Jwale moradi dikereke"mabitso" letoroko le leng le lelele. Joel Osteen, Joseph Prince, Oprah Winfrey, le TD Jakes bafetohile bora dimilione.

Jesu O tsebile hore leha Aka phela bofutsaneng kereke ya Hae etla phela kgwebong ya dimillione. Bahlalosa hore ke barui, haele hantle kereke efetohile karolo ekgolo ya kgwebo lefatsheng. Kereke ya Roman Catholic elaola karolo ya boraro ya leruo mane Europe le Amerika. Jesu O ile A leleka bahwebi. One A halefile haholo.

One Are bontshang ha ane a leleka barui bao ka hare ho Tempele ya Modimo? Ehokae Tempele ya Modimo kajeno?
I BAKORINTHE 3:16 Na hale tsebe hore mmele ya lona ke tempele ya Modimo, mme Moya wa Hae Oka hare ho lona?

17 Imang le mang ya silafatsang tempele ena, otla moahlola; hobane tempele ya Modmo eya halalela, eo eleng lona.

Sena sebua habedi. Modimo O kenya Moya a Hae pelong tsa batho, kapa! Kapa motho ale mong jwalo ka lejwe leo eleng Tempele ya Modimo.

I PETEROSE 2:5 Leha hole jwalo, jwalo ka majwe a phelang, O aha ntlo ya semoya, le boprista bohalalelang

Ebe bohle batswetsweng labobedi ka lemo tse 2 000 tsa pale ya kereke ba aha Tempele ya Modimo O phelang. Ka tsela eo Jesu One Are bolella ka Mmele wa Semoya, kereke ya sebele,hoka efetola tsela ya hoetsa tjhelete hoka senya ntho enngwe le enngwe ho yona. Etlaba karolo ya kgwebo. Mme bakeke bakopana le Yena sebakeng ha Atla. Lehae la bona ke Matshwenyeho A Maholo.

MATTHEU 19:24 Mme kere ho lona, esele eka kena ka soba la nale, ho nale hore morui a kene Mmusong wa Mahodimo.

Hoba morui seo hase o atametse ho Modimo.

JOHANNE 2:18 Yaba Bajude baya Moaraba bare, re bontshe mohlolo,hore ntho tsena odietsa kang?

Jesu O ile A lokela ho senya tsela ya bona ya ho etsa tjhelete. Ba ile bahalefa hoo ba ileng ba batla ho Mmolaya. Mekgweng ya bona ho bile le kgalefo ekgolo. Bane ba nale matla a maholo a dipolotiki a Roma hoo baileng barera ho Mmolaya Seo ke sona seo baneng batla seetsa ho Yena.

Nakong elatelang, lemo tse tharo kamora moo, hore a qale tjhelete ho bona, baile ba batla ho mmolaya.

Ke efeng ponahatso eo Aka ba bontshang yona ya batshosa?

Oba boleletse ponahalo ekgolo ka hofetisisa,tsoho ya bafu.Haele hantle bane ba lokela hoka bua ka seo Baroma ba ile ba Mmolaya, empa Otla tsoha bafung. Otla bolokwa ka Labohlano. A dule bafung ka Moqebelo mme A tsohe ka Sontaha. Ka tsela ejwalo matsatsi a mararo. Karolo ya Labohlano, kaofela Moqebelo,le karolo ya Sontaha

JOHANNE 2:19 Jesu Are ho bona, Diang tempele ena, mme Ketla etsosa kamora matsatsi a mararo.

JOHANNE 2:20 Yaba Bajuda bare ho Yena, ka lemo tse mashome a mane le metso etsheletseng tempele ena e ahilwe, mme Wena Ore oka e aha ka matsatsi a mararo?

Bajude bane basa tsebe hore O bua kang. Tempele ene ele mahareng aho etsa tjhelete. Moputso wa bona one o itshetlehile hodima Tempele. Empa bane ba nale lemo tse 40 tse setseng bakeng sa tseo. Ebe Tempele le Bajude bafetang millione bafediswa ke Maroma. Bajude bane basa kgone ho etsa seo ka Tempele hape.

Heroda o ile a qala ho aha Tempele ka 20 BC, mme a etsa hore ebe ntle le hore ebe betere. E ile ya fela ka 26 AD, leha hore hane hontse ho tswella pele ka mesebetsi eneng esaletse morao e ileng ya qetwa ka 63 AD. Ka tsela eo ha Jesu Ane A ile kgetlo la pele Pasekeng ka 30 AD, Tempele ene eqetwa kamora lemo tse nne. Ene ele ntho eo ba neng baithorisa ka yona. Empa yena Heroda eo o ile a bolaya bana ba Bajude ba lemo tse pedi kamora hotswalwa ja Jesu. Heroda o ile a hloleha ka seo. Empa Tempele one a e ahile ka thata hofihlela ka AD 70.

JOHANNE 2:21 Empa one A bua ka mmele wa Hae.

Jesu One Asa kgathalle taba ya ho aha Tempele. Tempele ho sebeletsa ho yona ho ile ha taboha lesira ka lehare la Tempele. Yaba Tempele etla weshwa. Tempele, jwalo ka setsi tsa Molao wa Bajude, e ile ya kenelwa ke Mohau Selekaneng Sesetjha. Empa taba kgolo ya Jesu ene ele hoshwa leho tsoha.

Tempele ya mmele wa Hae ene ele thakgiso ya Roma, empa eo ya mmele Tempele etla tsoha bafung. Ka tsela ejwalo Jesu One Atla etsa seo seka seetswe ke Tempele ya Bajude. Etlang ho heletswa ke Maroma mme A tsohe hape. Ena Tempele ya Bajude ene e batla ho tsoswa hape.

Bane batla bolawa ka AD 70 ha Maroma ane a bolaya 1 100 000 ya Bajude mane Jerusalema. Hona ene ele tlhaselo ya pele ya Bajude. Theko eo ba ileng baelefa keho bolaya Messia.

Tempele ya bona e ile ya heletswa mme hae yaka ya ahuwa hape.

Tempele ya Bajude ene enahana hore ba Mmolaile. Bane basa tsebe hore ba bapetse feela.Kajeno, bobedi Tempele tsa bona dishwele hofedile ka tsona. Ka nako eo Jesu Oya fumaneha kajeno.

Ka tsela eo ke lona letshwao leo baneng bale batla ho Jesu Aba siela lona. Matla a Hae A tsoho lefu la Roma lene lekeke la bolya Tempele eo.

Bothata ene ele hoetsa phahello ka hare ho kereke. Tjhelete ena ene ebaisa Matshwenyehong.

JOHANNE 2:22 Ka tsela eo One A tsohile bafung, barutuwa ba Hae bare one Aba boleltse sena; mme bane badumela Lengolo, mme Lentswe le neng ele Jesu lene leboletse.

Ebile feela kamora tsoho ya Jesu haba qala ho utlwisisa taba ya Evangedi.

Mangolo a bona ene ele Selekane sa Kgale. Mantswe A Jesu Ane A ngodilwe Selekaneng Sesetjha.Seseng le seseng seo Jesu Aneng A sebolela kapa hose etsa sene sele siko Selekaneng sa Kgale sene sele Selekaneng Sesetjha.

JOHANNE 2:23 Mme ha Ale Jerusalema ka tsatsi la Paseka, ka tsatsi la mokete, bongata badumela Lentswe la Hae, yare haba bona mehlolo eo A e entseng.

Mehlolo e ile ya kgahla batho ba bangata balatela Jesu empa Yena One Asa kgotsofala. One A batla batho badumele Lentswe, eseng feela mehlolo. Ho dumela ho Bibele nnete edula ele teng. Batho ba bohlale ba nale monahano.

Metswalle efosahatseng enka menyetla. Tumelo e itshetlehile hodima tse sabonweng.Batho ba batla mehlolo, ho nale Mangolo.

JOHANNE 2:24 Empa Jesu ha Aka A itlama, hobane One A tseba batho bohle,

Reka thetsa batho empa rekeke ra thetsa Modimo. Bona batho bao baneng ba howa ka Sontaha sa Dipalema ha Ane A pelame esele keha ba batla ho Mothakgisa ka Labohlano.

Thoriso ya fetoha lehloyo ka veke feela. Bajude ho latela baetapele ba bodumedi ba Bajude bane basa nahane ka bobona.

Bane bathakgisa wa bona Messia hobane baetapele ba bona bane ba bolela seo. Baile baemisa ho inahanela. Hantle feela jwalo ka Bakreste ba kajeno. Empa hao latela mohlape otla ja lerole. Lerole ke dijo tsa noha.
GENESE 3:14 Yaba Modimo Ore ho noha, Hobane o entse sena, orohakilwe hara makgomo ohle, lehara diphoofolo tsohle; otla tsamaya ka mpa, mme otla ja lerole la lefatshe:

Lebaka la hose mamele Bibele, keho tshaba baetapele ba dikereke, mme re tshaba hosebe karolo ya bona. Ke tsela ya Bakreste ba sejwale jwale hobane batshaba batho. Ha jwale ho nale mekgatlo e 45 000 efapaneng, hantle feela. Kereke ya hao ehara bona 45 000 eo. Monyetla wa hoba ho jwalo o moholo. Barwetsana ba leshome (kereke tse lokileng tse pholositsweng) bane barobetse setshwantshong.

EZEKIELE 16:44 Bonang, emong le emong otla sebedisa maele a hae, are, Jwalo ka mme, ha jwalo le baradi ba hae.

Ka baka leo dikereke dilatela tsela ya mokgatlo wa kereke ya Roman Catholic, e ipitsang ka mme wa dikereke, ho nale kereke ya Selekane Sesetjha. Ba beha moruti eo wa Selekane Sesetjha “moruti” eseng hang feela. Oya inahanela mme baya latela bona.

JOHANNE 2:25 Mme haho hlokahale hore emong a fane ka bopaki: hobane Ane A tseba hore ke motho ya buang.

Motho ka mong o etsisa emong . Empa haele Jesu one a ikemetse kapela Pontio Pilato ha bohle baleng ka hare ho holo bane baeme kgahlano le Yena. Ba jwalo ke batho ba senang molemo. Re atisa hose hlokomele seo.

Jesu Ke Lentswe la Modimo. Ha lefatshe lele kgahlano le Bibele, na reka ema kgahlano le Lentswe.

Esita le Simone wa Syrene o ile a thusa ho jara sefapano sa Jesu hobane a hatellwa hoetsa seo.
MATTHEU 27:32 Mme yare ha batswa, bafumana monna wa Syrene, Simone ka lebitso: ba mohatella ho jara sefapano.

Re ema jwang kgahlano le bahanyetsi ba nnete ya Bibele?

Ha lefatshe lohle le hanana le Phetolelo ya Bibele King James?

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23