Hobaneng ha Jesu A nale maloko a mabedi
Buka ya Mattheu e hlahisa leloko la Jesu ho tloha ho Abrahama hoisa ho Davida hoisa ho Solomone hoisa hoJekonia hofihlela ho Josefa.

"Atswala" sena sehlalosa wa habo ka madi.

Sena hase bolelwe ka Jesu, jwalo kaha Josefa ene ese ntate wa Hae wa Madi.

MATTHEU 1:1 Ke ena buka ya leloko la Jesu Kreste, mora wa Davida, mora wa Abrahama.

2 Abrahama atswala Isaka; ….

6 Mme Jesse a tswala morena Davida; mme morena David a tswaala morena Solomone hotswa ho mosadi wa Uria; ….

11 Mme Josiase atswala Jekoniase le baena ba hae, ka makgetlo a kabang mashome a mabedi a nang le metso emehlano hoisa mane Babilona:

16 Mme Jakobo a tswala Josefa monna wa Maria, ya tswetseng Jesu, ya bitswang Kreste.

 

Davida o bitswa pele ho Abrahama ka baka la hobane ene ele morena ya tumileng Israeleng.

Yaba Abrahama oya bolelwa hobane a ile a hlola ditjhaba (hoka bontsha hore o moholo ho bafeta) empa a ikokobeletsa Melkisedeke eo eneng ele Morena le Yena.

Haele hantle Melkisedeke enwa ke mang?

BAHEBERU 7:1 Ka baka lena Melkisedeke, morena wa Saleme, moprista wa Modimo O Moholo, Ya kopasneng le Abrahama mohlang aneng atswa hlola marena, mme a mohlohonolofatsa;

2 Eo Abrahama a ileng a mofa karolo ya leshome; ke hore haho fetolwa Morena wa kgotso, mme kamora moo ebile ele Morena wa Salema, eleng, Morena wa kgotso;

3 Ya seneng Ntate, leha ele mme, ntle ho leloko, ha sena matsatsi aqaleho, leha ele a pheletso; empa ya tshwanang le Mora; annileng a fetoha Morena kaho tswelella.

“Ya seneng ntate, leha ele mme”. Ka mantswe a mang one asa tswalwa ke motho.

“a sena qaleho ya matsatsi, leha ele a bophelo”; Tsena sebolela hore ha Akaba A tloha A tswetswe. He never died.

Hahole jwalo Melkisedeke one A lokela hoba Modimo. Modimo O ile A inkela mobu A bopa Motho, eo A ileng A kena ka hare ho Yena A tjhakela Abrahama.

Jwale ke hona moo Mattheu A hlalosang ka Borena ba Kreste. Melkisedeke ene ele Morena wa sebele empa one A tlile feela ho Abraham, eseng ho marena anako eo.

Mattheu Kgaolo 1 etswella pele ka leloko la Davida, morena ya tsebahalang haholo wa Bajude.

Ebe ofetela ho Solomone mme a latele ka morena Davida. Ka tsela ejwalo hone hone hose motho ya neng akaba morena wa Bajude ntle hore atswe lelokong la Solomone.

Letoto lena le leba jwalo hofihla ho Jekonia. Jekonia ke lebitso la Segerike. Jekonia ke lebitso letshwanang leka SeHeberu.

Lentswe "ah" letswa ho "Yah" eleng le emedi laYahwe, le lokisitsweng la SeHeberu lebitso Modimo.

Lebitso la Modimo Selekaneng sa Kgale lene letolokwa ka YHWH.

Lentswe "a" le "e" a ile a kenyeletswa moo.

Ho kenyeletsa Elia, eleng lentswe la SeHebe

ru, le bitswang Elias ka SeGerike.

Empa Konia (lehlalosa “ponahatso”) eleng hape Jakonia (leqadileng Jehova) ya ileng a rohakwa ke Modimo moo hoseng leloko la hae hohle moo lehlahellang teng.

Jehova ehlalosa Yahweh.

Selekaneng sa Kgale o hlalosa ele Moya. Hare kgone hoka hlalosa meya esa bonahaleng. Ka tsela ejwalo Modimo wa nka matla A ona Asa bonahaleng.

Mabitso ana a fella ha Selekane Sesetjha ha Modimo A nka sebaka (ka Moya osa bonahaleng) A Ikapesa ka nama Mora (Mora wa Modimo) mme A Ipha Lebitso eleng, Jesu Kreste.

Reka kgona ho utlwisisa Matla A Hae ntle le qeaqeo (Mora wa Modimo ) leha resa utlwisisa Mora. Empa jwale reba le Motho eo A nang le Lebitso la Modimo. Leha Selekane Sakgale se nale Mabitso bakeng sa Modimo (Adonai, Yahweh, Jehova, YHWH j.j.) a ile a emelwa ke lena, Jesu Kreste.

Lebitso Jehova lefelletse Selekaneng saKgale eseng ho Selekane Sesetjha.

JEREMIA 22:28 Motho eo ke Jekonia keya hloilweng, ke lefiso le,le pshatlwang na la ditshwantsho? Na ke sona setshelo sa thabo? Eo ya dilahletseng ntle na, yena le peo ya hae, Mme ba lahletswe naheng esele na?

30 Ho bolela Morena, Ngolla motho ya senang ngwana, monna ya kekeng a atleha bophelong ba hae: hobane haho motho ya tlang ho atleha peong ya hae, ya dutseng teroneng ya Davida, mme ha asa hlola a busa Juda.

Eo keJosefa, leloko la Konia (kapa Jekonia kapa Jekoniase) akeke a busa hape. Empa moloko ona otswang ho Solomone ke ona okabang marena. Haho mothapo wa borena ho yena. Leha hole jwalo moloko ona o ile wa kgaolwa ha o leba ho Konia kapa Jakonia. (yaemetseng ebolela "ya tsebahalng jwalo ka".)
Hoka qhaqholla sena, Luka o qalella ka leloko la Davida hoya fihlela ho Nathane. Moloko ona le ona okeke waeba marena leha balokolohile thohakong ya Konia. Molokong ona ke moo ho hlahileng Maria. Eo eleng mme wa Kreste, eseng wa Josefa. Josefa o ile a amohela Jesu jwalo ka Mora ele mothoduwa. Mora wa mothoduwa o nale tokelo yohle lefeng la lapa leo. Ho bolelang hore ka Josefa, Jesu Aka bewa Morena wa Jude. Empa leha ese Mora wa Josefa ka nama, O lokolohile thohakong ya Konia.

Sena seneha Jesu tokelo ya hoka batla borena bohle ba Jude.

Madi a Mattheu le Luka mahareng a Abrahama le Davida. Hlokomela kamoo Luka a hlalosang taba ena ka teng. Ha are “atswala” hoya ka tsela eo ya tswalo. Ore “mora emong” sebolelang hohong. Sena seka bolela mora kapa mokgwenyana. Mabitso ohle aya bolelwa ntle hola Josefa. Hobane ene ele mokgwenyana wa ntate wa Maria. Eleng semoetsang mora wa ntate wa Maria. Mokgwenyana emong le emong o bitsa ratsale “Ntate”. Hobabang, sena se etsa hore o nke nako ho tlwaela. Empa Luka, ongola ka Segerike, o bile le mathata hobane haho mokgwenya mabitsong a Segerike.

LUKA 3:23 Yare ha Jesu ha fihlile lemong tse kabang mashome a mararo, ha ahlahisitswe (jwalo kaha hone ho lokela) mora wa Josefa, eo eneng ele mora wa Heli,

(Heli ene ele ntate wa Maria. Eo eneng ele ratsale wa Josefa ka hobane ane a nyetse Maria).

24 Eo eneng ele mora Matthat, eleng mora wa Levi, eo eneng ele mora wa Melki, eleng mora wa Janna, eleng mora wa Josefa,

31 Eo eneng ele mora wa Malea, eo eneng ele mora wa Menane, eleng mora wa Mattatha, eleng mora Nathane, eleng mora wa Davida,

38 Eleng mora wa Enose, eleng mora wa Setha, eleng mora waAdama, eleng mora wa Modimo.

Mattheu ohlalosa Jesu jwalo ka Morena wa Bajude. Tau ya leloko la Jude. Morena o lokela hotswa lelokong la Davida.

Mareka ohlalosa Jesu jwalo ka Poho, Mohlanka ya jereng ka thata. Haho madi a borena ho Mohlanka.

Luka o hlalosa Jesu jwalo ka Monna wa sebele. Ke lona lebaka leo le etsang hore a qale ho Adama, monna wa pele, ya ileng a senya ditaba mane Tshimong ya Edene. Ebe Jesu, jwalo ka Adama wa morao, Monna wa hoqetela ya lokileng, one a lokela ho lokisa moo Adama a sentseng teng mana Serapeng sa Gethsemane leho leba jwalo Calvare ka Madi A Hae.

Modimo wa rohaka lefatshe ho nale Adama.

GENESE 3: 17 Ho Adama Are, Ka hobane o mametse mosadi wa hao, waja sefate, seo ke o laetseng sona, kare, Oseke wa seja: lefatshe le rohakilwe ke hona; mme otla ja tsa lona ka thata ka ditshiu tsohle tsa bophelo ba hao;

18 Letla o tlisetsa meutlwa; mme otla ja meroho ya lona;

19 Otla ja bohobe ba mofufutso wa phatla ya hao, ho fihlela o kgutlela mobung: oo tswileng ho ona; hobane o lerole, mme otla kgutlela leroleng.

Jesu O ile A fufulelwa Madi mane Gethsemane mme ba Mokenya mofapha hlooho wa meutlwa. Eleng sona se ileng sa etsa hore A fufulelwe Madi Jesu. Ka tsela ejwalo thohako ya meutlwa ya tloswa.

Empa Luka o nale malo a 13 hofeta Mattheu. Hobaneng ha Mattheu a ile a lesa omong?

Konia o ile a tloswa ke Modimo mading a borena, ka baka la hoba kgahlano le Modimo. Hoka tiisa sena, Mattheu o tlosa marena a 13 hobane nomoro ya 13 ke nomoro ya bohlaha.

Sena ke tlhokomediso ya hore hoba kgahlano le Modimo hahoa loka. Haeba reba kgahlano le Bibele, Otla re hlakola Bukeng ya Bophelo.

 

 

GENESIS 14:4 Ka lemo tse leshome le metso emmedi ba ile ba sebeletsa Kedorlaomere, mme ka lemo sa leshome le metso emeraro baile barabela.

Ana ene ele marena a ileng a lwana le Abrahama mme abahlola.

Mattheu ore hlokomedisa hose rabele.

Tshenolo Kgaolo ya 13 ke sebaka seo re fumanang dibata tse pedi (matla) aphehisana le Modimo hore batho ba nke letshwao la sebata. Ka hodimo hodima hlooho ke boko. Dibata tsena tse pedi dialwana dikopanya batho hloohohoya ka Bibele.

Sebata sa Roma Bokatholiki ntho eleng siko ka hare ho Bibele. Kopana ka mokgatlo hase . Empa sena sekgodiditse dibilione tsa batho.

Sebata sa bobedi ke, Amerika, sematla haholo ka mahlale le Ma-Protestanta le bao eseng Ma-Catholic ka mokgatlo wa bodumedi ba Catholic "bokereki" ele hoya ka Mangolo.

Mattheu o hlakotse meloko e 13 hotswa melokong emeraro ho e 14 ka bonngwe.

Sena ke ho bapala ka mantswe. Ho Baheberu haho ditshelo. Ka tsela ejwalo Davida engolwa ka Dvd. Ka Seheberu, letere tse ding diemetse dinomoro. D e emetse 4 mme V e emetse nomoro 6.

Ka tsela ejwalo DVD ekopana ka tsela etjena 4 + 6 + 4 = 14.

Ka tsela ejwalo Mattheu o sebedisa dihlopha tse tharo tsa meloko e14 ho fihlela nomoro ya 14.

Sena ke nomoro etsamaelanang le lebitso la Davida.

Hahole jwalo Davida ke morena ya bohlokwa lelokong la hae. Marena ha abohlokwa haholo bathong ba bona, bafumana ho tsebahala ka baka la Davida. "Mora" eka bolela leloko la jwale kapa letlang.

Empa sena seqadile ka Abrahama ya ileng a ikokobeletsa Morena Melkesedeke (Modimo nameng pele aroba diatoms hoka sebedisa seo a bopilwe hotswa leroleng la lefatshe).

Ka tsela ejwalo Abrahama o ile a fumana botumo ka tsela ejwalo. Lethathama leo le fella ho Jesu ya thotsweng ke Josefa.

Jesu O bitswa Mora wa Davida.

Empa Jesus O moholo ho Davida jwalo kah Jesus hase Morena feela wa Bajude, empa ke Morena wa lefatshe lena lohle. Ka tsela ejwalo Davida oba bohlokwa ka baka la Jesu.

Evangedi tsena tse nne ke pelo ya Bibele. Dikopanya Selekane sa Kgale le Sesetjha mmoho.

 

Drawing1-2
Methapo edumella hore pelo esebetse hantle. Mothapo ka nngwe o nale sebaka sa ona hore madi a tsamae ka bolokoloi. Ebe madi a leba mothapong wa bobedi ka phallo ejwalo. Ebe madi, a tletseng bophelo-afana kaoxygen, a kgutlela chambeng ya boraro hoka fana ka matla ho ya bone chambera hoka pompa madi hantle.

Ka tsela ejwalo Mattheu Kgaolo ya 1 efana ka leloko la Jesu jwalo ka Mora wa Davida, jwalo ka Morena. Madi a borena a matha ka hara chambera ya pelo. Ebe Luka Kgaolo 3 ekgutlela ho Adama, Mora wa Modimo, hoka fana ka bopaki ka Jesu hoka kena lelokong la motho hore a kgone ho pholosa motho jwalo ka Modimo. (A emetswe ke yabone chambera ya pelo).

MATTHEU 9:27 Mme ha Jesu a sutha ho bona, difofu tse pedi tsa molatela, tsa howa tsare, tsare, Mora Davida, re utlwele bohloko.

MAREKA 10:45 Etswe Mora motho ha Aya tlela ho sebeletswa, empa ho sebeletsa, leho fana ka bophelo bosafeleng.

 

Drawing2-6
Pelo enale dihuku tse nne hoka pompa madi hantle.

Evangdi tsena tse nne difana ka Bophelo Bosafeleng ho Jesu mane Calvare.

Chambera ka nngwe e emetse karolo e itseng ya ho pompela madi.

Enngwe le enngwe Jesu ke tsela ya hoka bontsha bophelo bosa feleng.
Drawing3-3

 

Mattheu o Mmona jwalo ka Morena. Mareka o Mmona jwalo ka Mosebeletsi, Ya sebeletsang batho. Tshebetso ya Hae ke ho shwela dibe.

Sena hasea tlwaeleha. Morena O rata ho busa, haba batle ho buswa.

Luka o Mmona jwalo ka Monna ya Phethahetseng. Johanne o Mmona ele Modimo Nameng, Emmanuele.

Sena hase sebobebe ho batho. Mothop eo Bomodimo boleng ka hare ho Yena ke bolela Moya wa Modimo.

JOHANNE 4:24 Modimo ke Moya: mme bohle ba Morapelang balokela ho Morapela ka Nnete le Moya.

BAKOLOSE 2:9 Hobane Bomodimo bohle bodutse ho Yena ka Nama.
Tshebeletso tsena tse tharo dika emelwa ke phoofolo.

Morena wa diphoofolo ke Tau. Jesu ke Tau ya leloko la Juda.

Poho ke phoofolo ematla haholo ejariswa tsohle.

Monna wa Sebele ke, Jesu, eo kaofela re lokelang hoka Moetsisa.

Ntsu enale mahlo a bohale haholo, eka bona hole haholo, hofdeta rona.

Jesu, jwalo ka Ntsu, Aka bona le bokamoso.

 

Drawing10

 

Sena setshwana hantle le setshwantsho sa Johanne sa Modimo seo A seboneng Lehodimong.

TSHENOLO 4:2 Mme hang feela: mme, bonang, terone tsa bewa Lehodimong, mme Emong A dutse teroneng.

6 Mme kapele ho Terone hone hole lewatle la jaspere le sardone: mme mahareng a tsona hole teng mookodi okang emerauda,haho tadingwa, mme ho potola terone, hone hole dibata tse nne.

7 Sa pele ene eka tau, sa bobedi eka namane, mme saboraro ene eka monna, mme sabone ene eka sa ntsu.

Ezekiele a bona seseng.

EZEKIELE 1:10 Mme ka difahleho dine ditshwana, bone ba tsona ene ele sefahleho sa monna, le sefahleho sa tau, ka letsohong le letona motho: mme ka bone ene ele pooho; seseng sele jwalo ka ntsu.

Namane ene ele nyane.

Drawing11

Sena ke seo seneng sele Theroneng ya Modimo, jwale lefatsheng Therone ya Hae ekae?

O kile A tsamaya ka hare ho Tempele mane Jerusalema, ebitswang sebaka se Halalelang sa Modimo.

Modimo O ile A tabola lesira la Tempele mohlang Jesu ane a eshwa mane Calvare. Tempele e ile ya qhaqhwa ke mogenerale wa Roma Tite, eo eneng ele mora wa mmusi wa Roma Vespasian., ka AD 60.

Ka tsela ejwalo haho sebaka se Halalelang bakeng sa Modimo lefatsheng.

Ka tsela ejwalo Modimo O tsamaya kae ha jwale?

Ho nale Evangedi tse 4 ha jwale. Kaofela di re bolella ka Sefapano mane Calvare.

 

 

 

Drawing6 Drawing5
Palo tsena tse 4 dika bopa sefapano.

Bone ba tsona dibopa sefapano ka pelong.

 

Drawing4a     Drawing4b
Haeba bole teng dibaka tse nne ka hare pelo ya motho, ebe Jesu O batla ho tsamaya ka hare ho pelo ya motho.

Modimo ha Asa tsamaya lefatsheng Ose Ale ka hare ho pelo ya motho.

Modimo ha jwale O tsamaya ka hare ho pelo ya motho.

Motho emong le emong ya halalelang ke Tempele ya Modimo lefatsheng.
REVELATION 4:4 Mme ho potoloha Therone hone hole ditulo tse mashome a mabedi le bone: mme hodima ditulo tseo tse mashome a mabedi le bone hone ho dutse baholo ba mashome a mabedi le bone, ba apere diaparo tse tshweu; mme barwetse meqhaka ya kgauda.
Drawing13-1   Drawing14
Hoka sireletsa pelo re nale dikgopo tse 24 tse emetseng baholo ba 24 ba sireleditseng Terone ya Modimo.

Ke bomang baholo bana ba 24?

Bahalaledi ba 12 hotswa Selekaneng sa Kgale batswang maloko a 12 a Israele.

Baapostola ba leshome le metso emmedi hotswa Selekaneng Sesetjha.

Puo ya Segerike enale diletere tse 24 tsa dialfabet.

Kaofela mantswe a Segerike a entswe ka letere tsena tse 24.

Jesu ke Lentswe.

Baholo bana baemetse letere tsena, bobedi Selekane sa Kgale le Selekane Sesetjha.

Ka tsela ejwalo Jesu O kena pelong tsa rona ka Tumelo, a potilwe ke karolo tsena tse 4 le dikgopo tsena tse 24.

Modimo O ile A siya Sebaka se Halalelang mme Atla dula ka pelong tsa rona ka tsatsi la Pentakonta.

Ka pelong ya motho ke hona moo Modimo A dulang teng lefatsheng.

O emela memo pele.

O lokela hoka Modumella hoka kena, ka thato ya hao.

Pako ke tsela ya ho momema Jesu.

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23