Hobaneng ha Jesu A ile A ngola habedi fatshe ha Bajude bane batlisitse mosadi wa mofebi ho Yena?
Hobaneng ha Jesu A ile A ngola fatshe ka monwana ha Bajude bane ba tlisitse mosadi wa mofebi ho Yena?

Hake re lekeng ho utlwisisa sena.

Kutlwisiso keho leka ho fumana tsebo -- Ho leka ho kopanya mane le mane bakeng sa temana tsa Bibele.

Ha Jesu A bolela kapa A etsa seseng sesa tlwaelehang seo sebolela seseng ho rona.

Ntho ena ebonahala esare letho kapa ele bobebe. Bangodi le Bafarasi bane ba batla ho motshwasa ka taba ya mofebi enwa wa mosadi. Ha Ane Akare batlepetse mosadi ka majwe one atlabe a tlotse molao wa Moshe, empa One Atlabe ese ese Morena wa Bophelo hobane One Atlabe A fane ka kahlolo ya lefu. Ha Ane Akare ba seke ba motlepetsa ka majwe, One Atlabe Asa dumellane le Molao wa Moshe. Ka tsela enngwe bane batlabe ba Motshwasitse.

Bane batlisitse mosadi ya tshohileng haholo ho Jesu. One A nale molato wa bofebe. Kahlolo ya hae hoya ka molao ene ele lefu kaho tlepetswa ka majwe. Bane ba batla ho mmolaya.

Ka baka la hobane ele baikaketsi, bane baetsa eka ke kgorong ya kahlolo.

Johanne 8:4 Bare ho Yena, Monghadi, mosadi enwa o fumanwe a feba.

5 Jwale Moshe molaong wa hae, ore laetse ho motlepetsa ka majwe:empa Wena Oreng?

6 Yaba ba bua sena, kaho Moleka, hore batle bakgone ho Moqosa. Empa Jesu A kgumama, mme a ngola ka monwana fatshe, yare ha ase asa bautlwe.

O ile A nka bohato bobong.

 

 

O ile A ngola fatshe ka monwana. O ile A iphapanya bona Yena ka boyena.

Sena sere kgutlisetsa nakong ya Moshe thabeng ya Sinai ha ane ale mong a ngola melao eleshome.

Eba jwale Jesu O leka hoba bolellang, le rona?

Bane baleka hoka Motshwara ka Molao wa Moshe. Melao e leshome ebua leka bohlola. Ka tsela ejwalo sena ke nako emahlonoko haholo.

Ho sebedisa monwana ho tshwana lena Modimo Ntate A ngola Molao pelong tsa rona.

 

 

Ka tsela ejwalo Jesu one a bolelang?

Exoda 31:18 Mme A neha Moshe, hore a ngole molao thabeng ya Sinai, bopaki habedi, hodima matlapa a mabedi, a ngodilweng ka monwana wa Modimo.

Exoda 32:15 Yaba Moshe oya retoloha, mme a theohela thabeng, mme ka matlapa a mabedi a bopaki matsohong a hae: mme ane a ngodilwe ka mahlakoreng a mabedi; ka hare le kantle.

16 Mme matlapa ao ene ele Molao wa Modimo, mme ane a ngodilwe ke Modimo, hodima matlapa.

Jesu oba neha ka botebo Molao wa Moshe.

Molao oneng o ngodilwe matlapeng kantle lekahare.

Jesu O bolela sena hang feela, "Lona le nahana hore letla Ntshwara ka Molao. Empa hale hlokomele hore ke mang ya ngodileng Molao.

Jwalo ka Modimo Ntate A ile A ngola ka monwana, Ke ngola ka monwana waKa le Nna, ke ngodile Melao e Leshome.

Kaho ho hlokomela hore one a lokela hore mosadi a tlepetswe ka majwe, molao one o ile wa hloleha bakeng sa batho.

Jwale ka Mora Modimo ke tlilo ngola Molao oo fatshe. Moya le pula ditla phumela seo. Ka tsela ejwalo okeke waeba kaho safeleng. Hobaneng ha Ane A lokela hoetsa sena?

Ntho ya pele One A lokela ho bontsha matla a Molao wa Moshe bakeng sa hoka fetola bophelo ba motho."

Exoda 32:19 Mme ha isaisa, yare ha a fihla diahelong, a bona namane, mme hone ho binelwa yona: mme Moshe a halefa, mme a tshwatla matlapa a mabedi, kaho a dihela fatshe.

 

 

Moshe one a halefile haholo hoo a ileng awa dihela fatshe matlapa ana.

Ka tsela ejwalo Moshe ke motho wa pele waho tlola Melao eshome.

Hoo moporofeta enwa emoholo eo batho baneng ba bolela hore seo ase buang ke Molao.

 

Ntho ya bobedi, ha matlapa a senyeha afetoha majwe a manyane, hoo pula le maemo a lehodimo, a fefolang majwe ana a masesane. Mobu kapa lefatshe a fetoha seo.

 

 

Ka hodimo mona ke mohlala wa mafika a pshatlehang.

Moshe o ile a bontsha tsela eo Molao o hlolehileng ka teng, hoo o ileng wa fetoha mahlohlojane.

Ho ngola Melao ha Moshe ene ele tshenyo ya nako. Hobane sena sene sekeke sa fetola maitshwaro a batho. Bane batla dula baroba Melao eo e leshome.

Jesu ebe ore, “Jwalo kaha Mora A ile A ngola Molao fatshe bane basa kgone ho utlwisisa sena”.

Rona batho re tletse sebe hoo re kekeng ra utlwisisa sena. Re bile rea ipolaya tseleng ka baka la hose mamele melao ya tsela.

Johanne 8:7 Ka tsela ejwalo ha bantse batswella ho Mobotsa, yaba o ema ka maoto, Are ho bona, ya senang sebe hara lona, ha aqale kaho lahlela lejwe la pele.

Mosadi o tshetse molao. Bane ba bolela hore hoya ka Molao wa Moshe one a lokela ho bolawa.

Empa Moshe ka boyena o ile a roba Molao. Mme Modimo wa lokela ho bolaya Moshe.

Jesu A bolela hore ya senang sebe aqale pele kaho lahlela lejwe. Empa kaofela bane ba nale dibe. Kaofela jwalo ka batho. Ka tsela ejwalo hobaneng batho ba baetsa dibe baqosa emong moetsadibe? Pitsa haho kamoo eka bitsang ketlele hore o motsho.

Lebaka le neng le etsa hore Moshe a halefele Bajude ene ele hore ba ile baqobella Aarone hore ba tantshe batsotse.

Exoda 32:25 Yare ha Moshe abona setjhaba sele feela; (Aarone oba tsodisitse kapela dira tsa bona:)

Mosadi one ale feela ha ane a etsa bofebe. Empa seo ke seo baneng badula base etsa haba tlola Molao. Ka tsela ejwalo Molao one osaka wa fetoha. Takatso ya sebe etletse pelong ya motho.

Johanne 8:8 Yaba Oya inama, mme A ngola fatshe.

 

 

Ntho emakatsa O phetha ketso ya pele.

Banna bana bannile batsamaya kaofela ha bona, bahlotswe. Hone hose motho ya neng a ngola fatshe peleng.

Jesu One Aba otlile kolong hoo ba bileng ba bona hore ba tsamaye. Empa ha bane bahlotse, Jesu hape A qala ho ngola fatshe. One A phetha ketso eo A ileng Aetsa pele. Hobaneng? Hobane ho ngola Melao e leshome matlapeng haho yaka ha thusa letho, ho ngola melao fatshe hokeke ha thusa le hona.

Empa Melao eleshome ene engodilwe ke Modimo matlapeng.

Exoda 34:1 Yaba Modimo Ore ho Moshe, nka matlapa a mabedi jwalo ka pele: mme Ketla ngola ho ona seo ke neng kese ngodile pele, ho ane o ileng wawa pshatla.

Mme jwalo ka Modimo Ntate, Jesu One A ngola Molao habedi.

Jwalo ka Mora wa Modimo One A lokela ho ngola habedi.

Johanne 8:9 Yaba baneng ba utlwa sena, batiiseditswe ke matswalo a bona, batswa ka bonngwe le bonngwe, ho qala ka ya moholo, hofihlela hoya monyane: mme Jesu one a setse ale Mong, mme mosadi a eme mahareng.

Jesu One A pholositse bophelo ba mosadi. Mosadi o emetse kereke. Ka tsela eo Jesu Ale Mong ke Mopholosi wa Kereke.

Haho moporofeta leha akaba moholo hakae aka pholosang Kereke -- ke Jesu feela eo eleng Lentswe la Modimo.

Jesu One A lokela hore Ashwe Akgone ho pholosa Kereke. Moya o Halalelang O Moholo, Bophelo bone bole Mading, One Akatla tsamaya hara rona.

Johanne 16:13 Hokathweng, ha Moya wa Nnete, Ose O tlile, Otla le isa nneteng:

Baetapele ba bodumedi ba khouta Moshe kgahlano le Jesu (Lentswe) ho lekeng ha bona ho bolaya mosadi (ya emetseng kereke). Kajeno baruti ba Molaetsa bakhouta William Branham kgahlano le Lentswe, eleng sebolayang moya oka hare ho Kereke.

Empa hone hole teng seseng kgahlano le seo.

Lejwe lefetoha lefatshe ho tsamayeng ha nako, empa lefatshe lefetohang?

Adam was made from the dust of the earth.

Genese 2:7 Yaba Modimo O etsa motho ka lerole la lefatshe, mme A budullela moya wa Bophelo nkong tsa hae; mme motho yaeba moya o Phelang.

 

 

Hang feela omong wa mobu wa Edene wa fetoha motho. Mohlolo.

Ka tsela ejwalo hotswa mobung Modimo wa bopa motho. Pelo tsa rona dientswe ka tsela eo.

Mmele ya rona efumana dijo hotswa elementeng tsa mobu. Diphoofolo dija jwang botswang dielementeng tsa lefatshe. Hantle feel, ntho enngwe le enngwe mmeleng ya rona.

Jeremia 31:31 Bonang, matsatsi ayatla, ho bolela Morena, ao ketlang ho etsa Selekane le ntlo ya Israele, le ntlo ya Juda:

33 Empa sena etlaba selekane seo ketlang hose etsa le ntlo ya Israele; Kamora matsatsi ao, ho bolela Morena, Ketla kenya Molao waka ka hare ho karolo eka hare ya mmele ya bona, mme Ke o ngole pelong tsa bona; mme Ketlaba Modimo wa bona, mme bona etlaba batho baKa.

Baheberu 12:24 Mme ho Jesu Mmuelli wa selekane sesetjha,

2 Bakorinthe 5:17 Ka tsela eo motho ha ale ho Kreste, ke sebupuwa sesetjha: tsohle tsa kgale difetile; bonang, tsohele dintjha.

Modimo O batla hoetsa Selekane Sesetjha le motho O batla ho ngola Molao wa Hae pelong tsaa bona. Sena sere etsa batho ba batjha. Modimo O batla hore etsa batho ba batjha bao eleng ba Hae.

Exoda 34:1 Yaba Modimo Ore ho Moshe, nka matlapa a mabedi jwalo ka a pele: mme Ketla ngola ho ona tseo Keneng ke dingodile pele, ao owa robileng.

Ho lokela hoba le matlapa a mabedi. Ka tsela ejwalo pelo elokela ho robeha. Pelo ya rona erobehile ke thakethe ya Satane.

Pelo tsa batho dithata. Dirata ho bolaya jwalo ka Bafarasi ha bane ba batla ho bolaya mosadi. Ntwa tsesa feleng lefatsheng ke bopaki ba sena.

Modimo O batla pelo tse robehileng.

 

 

Keng serobang dipelo? Pako ya sebele ya dibe.

Modimo O batla ho ngola Molao wa Hae pelong tsa rona, empa pele re lokela hoka sokoloha.

Diketso 2:37 Yare haba utlwa sena, bahlabeha dipelo, mme bare ho Peterose le baapostola ba bang, banna le baena, retla etsa jwang?

38 Yaba Peterose ore ho bona, Bakang, mme le kolobetswe emong le emong wa lona Lebitsong la Jesu Kreste tshwarelong ya dibe, mme letla fumana Moya o Halalelang jwalo ka mpho.

39 Hobane tshepiso eo e etseditswe lona, le bana ba lona, le baleng hole, esita lebao batlang ho bitswa ke Modimo.

Pelo erobehileng eba karolo tse pedi, e emetse matlapa a mabedi.

Bokantle bothata bo batla tsa bona empa bokahare bo batla Modimo.

Empa Modimo Aka ngola feela botebong ba pelo tsa rona. Ebe takatso eo eba yona e etsang hore bokahare bo rate Modimo. Ka mantswe a mang re etsa seo Modimo A batlang hore re seetse, eseng hobane re lokela hoetsa seo.

Ha pelo tseo dirobeha ka baka la boitsholo, ebe Jesu jwalo ka Moya wa Modimo, Ongola Molao wa Modimo pelong tsa rona. Ebe jwalo ka Yena, ebe reba le kopano jwalo ka baetsadibe le takatso ya pholoso.

 

 

Ebe ka nako eba ele hore Leano la Modimo le phethehile.

Hobaneng ha Molao o ile wa ngolwa habedi Selekaneng Sa Kgale?

Hobane Selekaneng Sesetjha Jesu Moya wa Modimo One A lokela ho ngola Molao pelong tsa Badume eleng Monyaduwa wa Hae ka lemo tse 2000 tsa pale ya Kereke.

Ha Kereke ya sebele enkelwa Lehodimong ka nako ya hotla ha Morena, ebe baporofeta bana ba babedi, Moshe le Elia, batla kgutlisetsa Evangedi ho Israele ho kopanya Bajude ba 144000. Ebe hang hape, sehlopha sabobedi, Jesu Otla ngola Molao sehlopheng seseng hape sesetjha, Bajude, bao ba ileng ba iphapanya yena ka lemo tse 2000.

Ho nale hlopha tse pedi tse ileng tsa amohela nnete Selekaneng Sesetjha. Bakreste bao ba ileng bakgona hore ka mengwaha ya kereke tse supileng ba ileng baetsa Monyaduwa le Bajude ba 144000 ka nako ya Matshwenyeho a Maholo. Eleng lona lebaka leo Jesu ane a thabile ha Angola habedi fatshe. O tsebile hore ho teng dihlopha tse pedi, Baditjhaba le Bajude, bao pako esantseng e emetse hore pelo tsa bona difetohe. Empa melao eneng engodilwe fatshe ene etla ngolwa pelong tsa bona Bakgethwa batlang ho hlaha lehlabatheng.

Sebakeng se halalelang Tabernakele, hone hole teng dikandelara tse 12 le mahobe a teng.

 

 

Sena sene se emetse dihlopha tseo tse leshome le metso emmedi tsa Bajude.

Dikandelara dine diemetse Bakgethwa bao ba kereke tse supileng tsa mongwaha.

 

 

Tafole ya mahobe asa lomoswang e emetse meloko e 12 ya Israel ekgutletseng ho Morena ka nako ya Matshwenyeho eleng Bajude ba 144000 ba bitsitsweng.

Re bona yona palo eo 7 le 12 bahlahang ka masapo a mmele.

Kreste ke hlooho ya Kereke.

Lehata le tshwerwe ke masapo a supileng a molala.

Mattheu 27:33 Mme yare ha bafihlile sebakeng sebitswang Golgotha, eleng hore haho fetolelwa, lehata,

Kreste O ile A Itshwareletsa ka mmele ha Ane A shwela dibe tsa rona. Sena seetsahetse mane sebakeng sebitswang Golgotha, eleng lehata.

Baefese 5:23 Hobane hlooho ya mosadi ke monna, jwalo kaha Kretse ele hlooho ya kereke: mme ebile Ele Mopholosi wa Mmele.

Lehata le emetse Kreste jwalo ka Hlooho ya mmele.

 

 

Hoya jwalo ka Kereke tse Supileng tsa Mongwaha ka lemo tse 2000 Kreste otla pholosa Badumedi, A bitse Kereke ya Hae. Mafello a kereke tse supileng tsa mongwaha otla dineha mmele wa semoya eseng wa nama, hotswa lehlabatheng.

Ka tlase mona ke masapo a 7 ho tloha molalemh, re fumana amang a 12 a mokotlo atshweng dikgopo.

 

 

Ha kereke tse supileng tsa Mongwaha difedile, Modimo Otla kgutlela ho Meloko e 12 ya Israele ka nako ya Matshwenyeho.

Kereke leba 144000 batlaba le Evangedi engodilweng ka monwana pelong tsa bona ke Jesu jwalo kaha a sebetsa kajeno.

Ena ke nnete ya leano la Modimo.

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23