Ho Tsoseletsa Tumelo
Bongata ba batho bo dumela haele hore ho nale Molaetsa wa Seporofeto bakeng sa Monyaduwa wa Jesu Kreste Mongwaheng wa kereke wa ho qetela. Ba bolela ha lengeloi la 7 ele hore le tlilo tsoseletsa, mme lengeloi leo 7 le lokela hoka ikarabela lentswe le leng le leng (Bibele). Ka mantswe a mang, lengeloi la 7 lentswe le leng le leng la lona keho tsoseletsa “ho tsoseletsa Lentswe”. Moena Branham o bua ka tsela ena:

496 Lesedi la bosiu mosebetsi wa lona keng? Mosebetsi wa Lesedi la bosiu keng? Ke ho tsoseletsa. Whew! Na o fumana sena na? [Phutheo ere, "Amen."--Mong] Mosebetsi wa Lesedi la phirimana ke ona oo, hoka tsoseletsa se lahlehileng ka Mengwaha e Lefifi, hara Roma. Modimo Otla tsoseletsa, kaho kgantsha Lesdi, (what?) tsoseletso ya Lentswe kaofela, Tiiso ya Lentswe lohle. Sohle seo Ase entseng, hantle feela jwalo kaha a entse, etlaba Lesedi hape. Na lea bona seo kese bolelang? Oho, sena se setle ha kakang? ["Amen."] Mme re mona hoka bona seo jwale, Lesedi la phirimana, hantle feela hoya ka seporofeto. Lesedi la phirimana? Ho busetsa sejelweng ke mademona.

62-0422 THE RESTORATION OF THE BRIDE TREE JEFFERSONVILLE IN. V-3 N-15 SUNDAY

Sheba feela sebolelwang ke Lengolo:

MALACHI 4:6 Mme otla busetsa dipelo tsa bontate ho bana ba bona, mme le tsa bana hobo ntata bona, kesoka ke tlisa thuhako lefatsheng

Hlokomela temana ena, hare lebelle hoya ka Bibele.

Sena ho busetsa sehlalopsang ka hare ho Bibele?


EZEKIELE 14:6 Jwale bolella ntlo ya Israele ore, Hoitswe ke Morena; Bakang, mme le lese ho rapela ditshwantsho; mme le shebe thoko le thohako

LUKA 17:4 Haeba ao sitelwa makgeto a mashome a supileng ka letsatsi, makgetlo a mashome a supileng kgahlano le wena, Ha antse, a baka; motshwarele

DIKETSO 26:20 Empa lebella pele Damaseka, Le Jerusalema, le lebopong la Judea, mme o shebe Baditjhaba, hore bakang mme le kgutlele ho Modimo, mme le etse mesebetsi ya pako

Bukeng ya Tshenolo Kgaolo ya 3 Moya o kgalema taba ena:

TSHENOLO 3:19 Nna ke laya le ho kgalema bao ke baratang, Kea ba laya le ho bakgalema: mme baka, o sokolohe.

Ho sokoloha keho kgutla mekgweng. Bibele ehlalosa sena“ho thinya “pako”, ho bolelang ho thinya dinthong (Bibele) melao.

Lentswe “thinya” le tshwana le “ho thinya”, “busetsa” kapa “ho thinya” maemo a teng. Lentswe la Seheberu “shuwb” le bolela “ho baka” kapa “hofetoha”. Barutuwa ba Jesu bane batseba temana ya Mal 4:6 ba ile ba Mobotsa mme A araba:

MATTHEU 17:10 Mme barutuwa ba hae ba Mmotsa, bare, Ke hobaneng ha Mangolo are Elia o lokela hotla pele?

11 Mme Jesu Aba araba are, Efela Elia o lokela hotla, Ho busetsa dintho madulong

Reka qetela lengolo la Mal 4:6 bontate bane ba lokela ho kgutlela ho bana ba bona (ho furalla bophelo ba jwale) leho furalla tumelo ya bona Jesu O rutile ka hotla ha Hae la 1. Ka nako eo Malakia a neng a ngolwa, thuto ya Jesu ene ele nakong etlang, empa ho rona efetile. Bana (nakong etlang) bane ba lokela ho baka, mme bafuralle tsela tsa bona mme ba lebe ho Jesu kerekeng efetileng. Bana bane ba lokela ho kgutlela ho seo

Ho bolelang pelo ka hare ho Bibele?


O lokela ho rata Modimo ka pelo yohle ya hao hore Lentswe letle le dule ka ho wena. Ntle le hore pelo ya hao epompe okeke wa amohela oxygen. Ha Lentswe le le siko ka hare ho wena okeke wa Mosebeletsa. Ntho ya bohlokwa ka Bibele ke ena:

DEUTERONOMI 6:5 Rata Modimo ka pelo ya hao yohle, leka moya wa hao ohle, le mohopolo wa hao ohle.

6 Mme mantswe ana, ke ona ao ke le laelang ona kajeno, oa boloke pelong ya hao:

MATTHEU 22:36 Monghadi, molao o moholo ke ofeng?

37 Jesu are ho yena, Rata Morena Modimo wa hao ka pelo ya hao yohle, leka moya wa hao ohle, leka mohopolo wa hao ohle.

38 Molao oo ke o moholo wa pele.

JOELE 2:12 Ka tsela eo, ho bolela Morena, sokolohela ho Nna ka pelo ya hao yohle, kaho itima dijo, ka sello, leka hoila:

13 Mme le hahole dipelo, eseng diaparo, mme le sokolohele ho Morena Modimo: hobane o mosa o mohau, o dieha ho halefa, mme o mosa, mme sokolohang bobeng ba lona.

Pelo ehlalosa ho dumela ka hare(tumelo), tlamello, takatso ya motho wa ka hare.

MATTHEU 15:17 Na hale utliwisise, hore se kena ka mpeng, sea mohlabeng?

18 Empa setswang ka hanong setswa pelong; mme se silafatsa motho.

19 Hobane ka hare ho motho hotswa ditshila, polao, bohlola, bofebe, le boshodu, bopaki ba leshano, le dinyefolo:

Ka tsela ejwalo hao latela Kreste o hlola tsohle, empa hao sa Molatele ke mathata.

BAEFESE 6:5 Bahlanka, ikokobeletseng beng ba lona nameng, ka tshabo le thothomelo, ka pelo ya sebele, jwalo kaha le etsa ho Kreste;

6 Eseng ka pelaelo, jwalo kaha hoetsahala; empa jwalo ka bahlanka ba Kreste, hoetsa thato ya Modimo;

Lentswe bonngwe lehlalosa “pelo” eseng “dipelo” eleng sebolelang hore bontate bane ba arola seo. Bane ba arolelana pelo ele nngwe.

ACTS 4:32 Mme bongata ba badumedi: hone hose motho ya neng a bolela hore sena ke saka le sane; empa bane baetsa dintho mmoho.

Ka tsela ejwalo bara le bontata bona bane baetsa ntho ka tsela ele nngwe feela, kopanelo, takatso ya ho bolela ka Kreste.

EZEKIEL 11:19 Mme ketla ba neha pelo ele nngwe, mme ke kenye Moya waKa ka hare ho bona; mme ketla ntsha pelo ya lejwe, mme ke bakenye pelo ya nama:

Ke sona feela seo seneng sele teng feela kerekeng 1 seneng seba kopantse?

Seo baneng base dumela! Ke sona feela seo base arolelanang, ka tsela ejwalo tumelo.

Hobo ntate, molaetsa ha Jesu ane ale lefatsheng:

MAREKA 1:15 Mme Are, Nako efihlile, mme Mmuso wa Mahodimo o atametse: bakang ke hona, mme le dumele Evangedi.

Lentswe Tumelo le hlaha habedi feela Selekaneng Sakgale. Hobo ntate, sena ene ele phetoho ya se seng. Bane ba phela tlasa puso ya Molao. Empa Jesu a bontsha bontate hore pholoso ya bona ene ese Molao. Empa tshepiso ho Abrahama le hore Modimo Otla ba lopolla. Mme Kreste a nke sebaka sa Molao.

BAGALATA 3:16 Jwale ho Abrahama le peo ya hae tshepiso e Ie ya etswa. Ha aka asere, Mme ho peo are, jwalo ka bongata a itse;empa ho ale mong, Le hore, ofeng Kreste.

17 Mme kere, selekane, se ileng sa etswa ke Modimo ka Kreste, molao, oneng ole lemo tse makgolo a mane, One okeke wa tl;oswa, ntle le tshepiso e itseng.

18 Hobane hoja lefa ene ele la molao, ebe haesale tshepiso: empa Modimo o entse tshepiso ho Abrahama.

19 Ka tsela ejwalo ho sebedisa molao? Hone ho ile hwa sebediswa ka baka la tshepiso, hofihlela peo ya tshepiso; mme ho ile ha tlotsuwa ka tsela ejwalo.

20 Jwale mmuelli haho mmuelli emong, ntle le Modimo.

21 Na molao o kgahlano le tshepiso ya Modimo? Hoseke ha thua jwalo: hobane hoja hone ho beilwe molao bakeng sa bophelo, ka nnete nete ke sona seo.

22 Empa Lengolo le entswe tlasa sebe, hore tshepiso ka Jesu Kreste e anele bohle.

23 Empa pele tumelo etla, rene re bolokilwe tlasa molao, re patetswe tumelo eo eneng etla bonahatswa hamorao.

24 Ka tsela eo molao lesupa tsela leneng le re isa ho Kreste, hore re bewe ba lokileng ka Yena.

25 Empa kamora hore tumelo etle, Hare sale taolong ya ona.

Ho bana ba emetseng hotla labobedi:

LUKA 18:8 … Hase lebaka leha mora motlo atla, na otla dumana tumelo?

Bongata ba batho bare ba dumela ho Jesu Kreste ba lokela hoka beha Ditholwana la Lentswe.

MATTHEU 7:21 Hase bohle bareng, Morena, Morena, batlang ho kena mmusong wa mahodimo; empa baetsang thato.

Hobane Badumedi kajeno (Bana) haesale taba ya ho dumea feela, empa ke seo re ratang ho seutlwa. Mme haeba re fela re dumela Bibele, mme bophelo ba hao botla bonahala.

JAKOBO 2:18 Ho jwalo, monna a ka nna are, O nale tumelo, mme ke nale mesebetsi: mpontshe tumelo ntle ho mesebetsi, mme ketla o bontsha tumelo yaka le mesebetsi.

Re ka nna raba le mesebetsi, empa na re nale tumelo? Hobane ke yona feela eo Modimo Atlang ho amohela bakeng sa Monyaduwa. Haeba re nale tumelo retla etsa hantle jwalo kaha bontata rona baentse.

Ke bomang bontate mme ke bo mang bana?


Ho nale bontata ba babedi ka hare ho temana ena. Motsamao wa Bakreste ka tsela ejwalo. Empa hao sheba hantle ka hare ho temana ena, ebolela kaho kgutlisetsa pelo tsa bontate ho bana(hase bana ba bona ba madi) mme ya bobedi ke pelo tsa bana ho bontata bona. Ho nale kamano ya sebele mahareng a bana le bontate ba bona le bontate ho bana. Hao eba pele Luka1:17 le Mattheu 17:11 etiisa taba ena ka Johanne Mokolobetsi.

LUKA 1:17 Mme otla Moetella pele ka matla a moya wa Elia, Mme otla kgutlisetsa pelo tsa bana, mme basa mameleng ho lokeng; ho lokisetsa Morena.

Karolo ya bobedi ya Malakia 4:6 ke tlatsetso ya bokamoso.

MATTHEU 17:11 Yaba Jesu oyaba araba ore, Elia o lokela hotla, ho busetsa dintho madulong.

12 Empa kere ho lona, Hore Elia ose a tlile, mme haba ya motseba, le moentse ka hona le hwane. Jwalo kaha Mora Motho a tla utlwiswa bohloko.

MATTHEU 11:14 Mme haeba le nka taba yaKa, enwa ke Elia, ya lokelang hotla.

Ho nale botebo bo boholo tabeng ena. Temana ena keka Elia kgetlo la 1 pele ho hoptla ha Jesu kgetlo la 2 hotleng ha Jesu Kreste. Jwalo kaha Bajude badumela ho Messia ka nako enngwe, ka tsela ejwalo kajeno batho haba bone ho nale hotla ha Elia habedi.

Mohlala omong wa ho Luka 4:18 le Isaia 61:1

ISAIA 61:1 Moya wa Morena Modimo O dutse ho nna; hobane o ntlotsitse hoka rerela bafumanehe; ho tlamella ba utlwileng bohloko, ho lokolla batshwaruwa, leho bula diteronko bakengsa hore batshwaruwa batswe;

2 Ho etsa hore ba amohele MORENA, Mme balese hoba kgahlano le Modimo; ho kgothatsa ba mahlomoleng;

LUKA 4:18 Moya wa Morena o ho nna, hobane o nthomme ho rerela bafumanehi; o nthomme ho tlamella pelo tse robehileng, ho rera topollo hoba tshwaruwa, ho tutubulla difofu, Ho tlamella ba utlwileng bohloko,

19 Ho rera ho amohela Morena.

Letsatsi la Morena letla ka boiphetetso.

Ke bomang bontate bana le bana? Re lokela ho fumana bana bana nakong ya 1 ya Jesu Kreste.

BAROMA 9:4 Ke bomang BaIsraele; bao ba loketsweng ke ho amohelwa, mme kgalalelo, le selekane, leho fana ka molao, le tshebeletso ya Modimo, le tshepiso;

5 Bao eleng bontate, bao baneng batshwentswe kehotla ha Kreste nameng, kaofela, Modimo A lehlohonolofatse. Amen

Ere Bibele bontate pele ho hotla la 1 ha Jesu Kreste ke BaIsraele. Ka tsela eo bontate ba 1 temaneng ena ke BaIsraele baetapele ba matsatsing a Jesu bane ba ipitsa“Bara ba Abrahama”, ntate wa 1 wa Israele.

MATTHEU 3:9 Eseng jwalo ka lona, Re nale Abrahama jwalo ka ntata lona: hobane kere ho lona, Modimo aka tsosetsa Abrahama bana ka majwe ana.

BAIsraele bana bane bafetohela ho Jesu le barutuwa ka hore ke banaba Abrahama.

DIKETSO 13:32 Mme re letsebisa taba tsena, kamoo tshepiso e ileng ya etswa hobo ntata rona,

33 Modimo o phethahditse seo ho bana, kaho tsosa Jesu hape; jwalo kaha ho bile ho ngodilwe pesalemeng ya bobedi, Hore o Mora waKa, tsatsing lena ke otswetswe.

JOHANNE 13:33 Bana, sebakanyana letla mpona. Letla Mpatla: mme kere ho Bajude, Moo ke yang teng, Lekeke latla le nna; ke lebolella taba tseo jwale.

Barutuwa ba Jesu Kreste, ha ane ale lefatsheng hotleng ha Hae la 1, ke “bana” karolong ya 1 ya Malakia 4:6

BAGALATA 4:19 Bana baka, bao ke batswetseng ka thata,

3 JOHANNE 1:4 Ke thaba haholo ha bana baka ba tsamaya nneteng.

Bobedi Paulosi le Johanne ba bitsa barutuwa ba Jesu Kreste tlasa thuto “bana”. Rea tseba hore Paulose one asa nyala a sena bana. Jwalo ka ho Bagalate 4:19 bana ke barutuwa ba Jesu Kreste. Barutuwa bao eneng ele batjha ka nako eo “bana” ho baholo ba Israele bahodile ese ele banna.

Barutuwa ene ele bana hobane ene ele banna ho Kreste kgetlo la 1, empa bahola hoba bontate ba Bakreste, ke bontate ba Bakreste ka baka la thuto tsa bona. Kereke e ile ya lahleha hara nako ka baka la ho ruta thuto tsa batho. Eleng lona lebaka le entseng hore ba ipitse Ma-Luthere, Ma-Wesley j.j. Ho bontsha kamoo bontata bona ba bileng ka teng.Kajeno Modimo O batla kereke elatelang thuto tsa bontata bona.

BAROMA 8:15 Hobane ha lea fumana moya wa bokgoba; empa le fumane moya wa bongwana, oreng, Abba, Ntate.

16 Moya wa bopaki, ba hore re bana ba Modimo:

17 Mme haeba bana, jwale ke majalefa; majalefa a Modimo, mmoho le Kreste; hahole jwalo re tshwenyeha le Yena, hore atle a halaletswe.

Barutuwa ba Jesu Kreste kajeno, ba nang le Moya o Halalelang, ke bao eleng bana ba baapostola.

Badumelang thutong ya bona “bana” karolong ya 2 ya Malakia 4:6

Ka tsela eo baapostola ba kereke ya 1 ke “bontate” hoya 2 karolo ya Malakia 4:6

Ka tsela ejwalo Malachi 4:6 ofeela a etsahatsa mangolo a latelang:

MALAKIA 4:6 Mme otla (Johanne Mokolobetsi) kgutlisetsa (pako) dipelo (tumelo) tsa bontate (Israele) ho bana (barutuwa ba Jesu Kreste lefatsheng), le (jwale ho nale tshebeletso enngwe hape Johanne Mokolobetsi kerekeng ya 1 hang feela) dipelo (tumelo) tsa bana (barutuwa ba Jesu Kreste kajeno) ho bontate (thutong ya barutuwa ba kereke ya 1), ho sotle tsatsi letshabehang la Jehova (thohako lefatsheng, dibomo tsa atomic tse etellang pele Armageddon).

 

 

Moena Branham ore:

Ke hantle feela sebolelwang ke Bibele matsatsing a ho qetela, kgweletso hotswa ho Malakia 4, "ho busetsa tumelo hape." Mme kamora tseo, bakgopo batla tsamaya... kapa balokileng batla tsamaya hodima molora wa bakgopo; lefatshe lohle letla tjha. Mme diatoms are hanging over yonder, the bombs in the rack.

63-1124M KE ETSENG KA JESUYA BITSWANG KRESTE JEFFERSONVILLE.MANE V-6 N-6 SONTAHA

 

 

143 Empa ho Malakia 4, Ore, "Pele ho tsatsi leo letshabehang la Jehova, Ha letsatsi lena lohle le tlabeng letjha ke mollo, mme balokileng batsamaya hodima molora wa ba kgopo," eo ke nako Lemokete, "Ketla romela Elia moporofeta." Mme otla etsang? "Otla busetsa tumelo ya bana hobo ntata bona baapostola," ho kgutlela Lentsweng. O lokela hoba moporofeta. "Ketla moromela." Otla tsebahala. Tlhaho ya hae etlaba ya Elija, hantle feela. Molaetsa wa hae otlaba motjheng. Otla ahlola, a hahole. Akeke aba le kopanelo, hose dumellane, hose letho, Empa otlaba le HOITSWE KE MORENA.

64-0313 LENTSWE LA PONAHATSO BEAUMONT.TX LABOHLANO

 

 

354 Lea bona ho etsahalang, na ho jwalo? Hobaneng? Wa pele Elia o ile a latolwa ke dikereke. Mme Jezebele le Akabe ene ele dihloho tsa kereke: kereke le puso, Kaofela mmoho. Mme Elia a senola sebe sa Akabe ho yena hobane asa mamele Lentswe.

Haeba seo ke seo Elia wa bobedi a lokelang hose etsa ho dikereke: ho busetsa tumelo ya pele. Hake bone hore sena oka sebaleha ka tsela efeng. Hantle feela. Kgutlela Lentsweng. Hantle feela.

63-0321 TIISO YA BONE JEFFERSONVILLE MANE LABONE.

Haeba re lokela ho kgutlela khoutong ng ya 1 ya Moena Branham tshimolohong ya thuto ena, hokaba bobebe hore lengeloi la 7 le lokela hoka busetsa maemo Lentsweng. Empa hao kopanya mantswe a Bibele re fumana hore ke ho busetsa Lentswe, empa tokiso ya tumelo ka Lentswe. Seo Moena Branham asebolelang mona ke ho hlakisa tsena tse 3 dikhouto hoya ka Bibele.

Empa hobaneng ha Lentswe la Modimo le keke la lokiswa?


PESALEMA 12:6 Mantswe a Modimo ke mantswe a lokileng: jwalo ka siliva le kgauda tse hlwekisitsweng, ka makgetlo a supileng.

7 O lokela hoa boloka, Oho MORENA, Otla boloka ka meloko hoisa ho moloko.

MATTHEU 24:35 Lehodimo le lefatshe dika feta, empa mantswe aka akeke a feta.

Lentswe la Modimo le keke la lahlehelwa ke boleng kapa la fetolwa, reka mpa ra lahlehelwa ke tumelo ka baka la mano a Satane.

Empa hobaneng ha re etsa taba enyane ha kana taba ekgolo?


Haeba o dumela hore lengeloi la 7 keho tsoseletsa Lentswe la Modimo etlaba lengeloi la 7 le lekana le Lentswe la Modimo. Ebe potso eya hlaha: O itshetlehile hodima eng? Otla lekola jwang hore o nepile na? Na otla hlola diphosong tsa motho ya shwang na, kapa Lentsweng la Modimo?

Hopola ha Jesu Kreste A kgutla o tlilo ahlola ka seo ose dumelang, motso wa tumelo ke ofeng na?

LUKA18:8 … Na Mora motho ha a kgutla otla fumana tumelo, lefatsheng?

Thuto eo re efumanag ke hore lengeloi la 7 le lokela hore kgutlisetsa ho Bibele. Haeba sena se fihlela Bibele, haeba hose jwalo, lesa seo. Aha tumelo ya hao hodima Mangolo, eleng Bibele, eseng dikhouto tsa Moena Branham.

Moena Branham ore:

Haeba seo ke sebolelang sele siko ka hare ho Bibele, tseba hore sephoso. Oya bona? Seo selokela hoba ka hare ho Bibele. Hase lebaka ho etsahalang, Seo selokela ho etsahala... Motheo wa Modimo ke ona. Haho motheo omong ntle ho ona. Mme sena keng, Haeba seo kese bolelang sesa hlahe ho Sena, Mantswe aka ebe leshano, hobane Sena ke Nnete. Oya bona, oya bona? Mme haeba lengeloi leka o bolella seseng ntle le Sena, Paulose ore, "Lebe thohako." Esita leha ele lengeloi la kganya... Jwale, ho nale ntho tse ngata tse kgolo mona. Ke mpa ke... feela... ke kgethile matsatsi a mabedi feela, hobane taba ena, maobane le kajeno, kopanong ya mtsheare wa mantsibua.

PUSO YA BADEMONA YA BODUMEDI CONNERSVILLE MANE DE 41-78 LABOBEDI 53-0609A

 

 

6. Jwale, Hake hatakele tsena ka tsela eo, empa, oya bona, motho kapa se seng feela se nang le hlooho tse pedi, hase tsebe hore selebe kae. Modimo Akeke A ba le hlooho tse pedi ka hare ho kereke, Ha asoka leka mohla, ke hlooho ele nngwe feela. O lokisa dintho ka Mangolo kamehla, Ho nale ale mong ya mosebedisang. Hobane o fumana hole banna ba babedi, Mehopolo emmedi. Seo selokela hoba nnete, mme lentswe laka kapa tshepo yaka ke Lentswe, Bibele. Mme moruti wa kereke mona, Tshepo yaka ke Lentswe, mme ke rata... kea letseba baena, Lesheba seo eleng... ha feela ke latela Paulose seo ase bolelang Lengolong, "O ntatele, jwalo kaha ke latela Kreste.

BOEMO BA KEREKE JEFF MANE COD LABONE 63-1226

 

 

GALATIANS 1:8 Empa leha ele rona, kapa lengeloi letswang lehodimong, lerera enngwe Evangedi, ebe thohako.

9 Jwalo kaha re boletse pele, Ke boela kea phetha hape, Haeba motho a utlwa taba yaka, Le rohakuwe.

10 Hobane hake laele batho, kapa Modimo? Kapa hake hloke thoriso ya motho? Hobane hola kene ke thabisa batho, Hake lokele hoba mohlanka wa Modimo.

11 Empa ke tiisa taba ena, baena, Hore Evangedi eo ke ereretsweng haetswe ho motho.

12 Hobane ha kea e amohela ho motho, Leha ele thuto, Empa ka tshenolo ya Jesu Kreste.

Moena Branham akeke a ruta seseng ntle le seo ase nkileng ho Paulose eleng motheo o moholo wa Paulose. Moena Branham akeke a bolela seseng ntle le seboletsweng ke Paulose hahole jwalo etlaba hare busetse letho. Haho se seng se setjha moo, re tshwana le kereke ya pele.

I CORINTHIANS 3:10 Hoya ka mohau oo ke o neilweng, Jwalo ka seahi sebohlale, Ke beile motheo, Mme ya ahang a hlokomele. Empa motho a ahe hodima motheo ona. Hobane haho motheo o mong, Ntle le Jesu Kreste.

Ha Morena Jesu A lehlohonolofatse.

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23