Haele hantle ho etsahetseng tshimong ya Edene? Karolo 3 Genese 3
GENESE 3:1 Jwale noha ene ehlalefile hofeta diphoofolo tsohle tsa tshimo. Mme yare ho mosadi, Na, Modimo O itse, Leseke laja difate tsohle tse hara tshomo na?

Noha ene ele bohlale hofeta phoofolo tsohle tse hara tshimo. Ene ebitswa serpente ene ele mahareng a api le chimpanzee tse bohlale kahofetisisa matsatsing ana.Serpente ena ene ekgona ho bua, efana ka mabaka. Ho bolelang hore serpente ene ele"mahareng " a motho le phoofolo. Yaba Modimo Oya erohaka efetoha, noha. Ke lona lebaka leo boramahlale basa fumaneng masapo a lona thaka lena. Esale Darwin "Dibupuwa tsa tlhaho" (eleng hantle ntle dibupuwa tsa kgale) e ile ya phatlalatswa ka selemo sa 1859, boramahlale ba batlile masapo mme base fumane letho "ke yona karolo ya motho le phoofolo elahlehileng". Kamorao ho senya dimilione tsa nako ba batlana le sena, ntho feela bane bae bolela ke hore ha leo.

Serpente eqadile ka "Na" haele hantle ke "Tjhe". Thetso ke.

Oseke ware "Eya"haeba o batla ho tiisa taba, leshano.
JAKOBO 5:12 empa eya ya lona ebe eya; mme the ya lona, ebe tjhe;

"Na Modimo O itse" Maikemisetso a serpente ene ele ho tlisa pelaelo Lentsweng la Modimo. Diphoso kaofela: ho hanana le Bibele.

Bongata ba batho ba bolela ha Bibele e itwantsha. Batho bafetoletse mantswe a Bibele.

Haeba eteng ntho eo batho ba sokolang ho edumela ke Bibele ka tsela eo engodilweng ha yona.

GENESE 3:2 Mme mosadi are ho serpente, Re kaja difate tse hara tshimo:

Mosadi a araba rekaja difate tsohle tse hara tshimo. Hoja tholwana jwalo ka apole hokeke ha rohakisa lefatshe.

Leha ele hore madi a hlatswe dibe.

Kapa hona ho hlalosa seo Modimo Ase boleletseng Adama le mosadi hore ba bake. Sena ke ntho ya bohlokwa haholo. Hobane kaofela Bibele Modimo O bolella moetsadibe hore a bake. Hobaneng ha Asa bua seo mene Edene?

Ke hobane mosadi o entse sebe seo sekekeng sa tshwarelwa.

GENESE 3:3 Empa haele sefate se hara tshimo, Modimo O itse, Le seke la seja, leha ele hose ama, hore le seke la shwa.

"Empa ho nale sefate hara tshimo seo lesa lokeleng hose ama", ho bolela mosadi.

Diabolosi o ile a hlokomela bofokodi ba mosadi.

O ile a nahana hore ke sefate sele seng feela se hara tshimo.

Hake re lebelle seo ka setshwantsho.
GENESE 3:22 ... le seke la seama, mme hape le nke sefatse sa bophelo, mme sona leka seja, mme la phela kaho safeleng:

Sefate sa bophelo sene setla etsa hore Adama a phele kaho safeleng.

Ke Jesu feela ya nehanang ka bophelo bosa feleng. Sena sebolela hore ene ele Moya wa Kreste sefate seo.
I JOHANNE 5:11 Mme ho ngodilwe hothwe, Modimo Ore neile Bophelo Bosafeleng, mme Bophelo bona boho Mora wa Hae.
GENESE 2:9 ... sefate sena sene sele mahareng a tshimo, mme sefate sa tsebo ya botle le bobe le sefate sa bophelo.

Haeba sefate sa bophelo sene sele mahareng a tshimo, le seseng sene sele moo le sonal. Sena ke lona lebaka feela, mme dine ditshwana.

Sefate seseng ene ele sa tsebo ya botle le bobe, eleng moya wa Satane.

"Kelello ya motho" ke hona moo batho ba nahang ka thobalano teng.
GENESE 4:1 Yaba Adama o tseba mosadi wa hae Eva; mme a emola, atswala Kaine, mme are, ke itswalletse monna ka thuso ya Morena.

Ke taba emakatsang: Eva ha are Kaime ke wa Adama. Ke Modimo feela ya fanang ka bophelo. Ke lona lebaka feela le etsang hore ngwana atswe ho Modimo. Haho mosadi yaka etsang ngwana popelong ya hae. Ke Modimo feela yaka hlahisang seo. Thobalano ke botle le bobe. Thobalano entle lenyalong empa empe kantle ho lona.

Ho etsa thobalano pele ho lenyalo ke sebe. Ha ese ele ka hare ho lenyalo, ke ntho entle ho etsa thobalanoo.

Tshimo ebolelang?

SEFELA SA DIFELLA 4:12 Tshimo ke kgaitsedi yaka, mohatsaka; ke mohlodi wa kgutso, sediba sekwahetsweng.

Mosadi o bolela tshimo ekwahetsweng. Popelo ya hae etswana le sediba, ka hare ngwana o bopuwa teng, mme a hlahe.

Empa sediba sena sekwahetwe ka borwetsana. Popelo ya mosadi ekwahetswe ka ntho ebitswang hymen.

Modimo One A lakaditse hore popelo ya mosadi wa morwetsana etswale Mora Jesu. Ka tsela eo Bophelo Bosafeleng bone bo lokela hoka tswalwa ke popelo enang le borwetsana, kamora borwetsana. Ebe popelo ya hae ebe sefate sa bophelo. Jesu One Atla bitsa bahalaledi ba Hae hotswa mobung.

Ho bolelang hore Jesu Kreste ene etlaba Peo ya Bophelo Bosafeleng. Ngwana one aka fana ka Bophelo Bosafeleng.

Satane one abatla ho roba borwetsana ba mosadi, mme ka tsela eo thobalano ene ele yoa feela. Ngwana eo one atlaba le bophelo ba nakwana feela mme hamorao a shwe. Ka tsela eo ene etlaba sefate sa tsebo ya botle le bobe jwalo kaha Jesu Kreste ele sa Bophelo, eleng ntho elokileng, ba bang bane batla amohela ba bang balatole Jesu Kreste, eleng bobe boo.

Meya emmedi, Kreste le Satane, ka hare ho mohopolo wa mosadi.

Sefate sa tsebo ya botle le bobe ka hare ho mohopolo wa mosadi. Tshimo ebolela sefate. Mahareng a tshimo ke mahareng a mmele wa hae. Ke hona moo popelo eleng teng.

Ka tsela eo Modimo O neile Eva karolo ya thobalano hore a kgethe hore o etsang ka yona. Modimo O file motho kgetho.

Ebe Modimo O neha Adama karolo ya thobalano le yena. Hoseng jwalo mosadi, le Adama, bane bakeke baeba le kgetho.Bane ba lokolohile hoka etsa kgetho.

 

 

GENESIS 3:4 Yaba noha ere ho mosadi, hoshwa le keke lashwa:

Sena ke ho hana seo Modimo A seboletseng.

Phoso ka nngwe enale ho fapana le Lengolo kae kae. Mamela tsela eo mosadi a fapanyang mangolo ka teng.

Bibele ke hona moo re itekolang teng. Re lokela hoka dumela Bibele. Ka tsela eo eleng ka yona ebe Bibele etlosa molato wa hose dumele. Meyeng ya rona. Hang feela hare dumella seo,tumelo eya tloha ebe ho sala hose dumele. Nakong ena Moya o Halalelang one ose o tlohile ho mosadi. Moya o Halalelang o sebetsa ka tumelo.

Modimo O itse retla shwa. Serpente yena ore lehoka.

Karano ya serpente ene ele mahareng. Reka shwa jwang ka thobalano? Le lokela ho ngatafala lefatsheng. Modimo One A bolela feela hore letla shwa ho iphapanyeng ha lona. Haeba le ka etsa thobalano mme lashwa horeng tse mashome amabedi le metso e mene, letla ngatafala jwang?
GENESE 2:17 Empa haele sefate sa tsebo ya botle le bobe, le seke la seja: hobane mohlang le sejang letla shwa.
DIPROVERBIA 30:20 Le tsela ya mosadi wa sehlola ejwalo; oya ja, mme a itlhakole, mme are, hakea etsa bokgopo.

Hoja ke ponahatso ya thobalano. Hoja ho kena ka mpeng ebe oya kgora. Thobalano etlisa hore hobe le ngwana ka mpeng mme mpa ebe kgolo.

Ntho ethabisang ka bohlola Lengolo lere seo ke phoso.

Mosadi o ile a etsa thobalano mme a tswala Kaine mme a latola hore o entse phoso mme are o itholletse Kaine hotswa ho Modimo. Seo ke nnete one atswa ho Modimo.

GENESE 4:1 Yaba Adama o tseba mosadi wa hae Eva; mme a emara, atswala Kaine, mme are, ke itholletse monna hotswa ho Modimo.

Hona hoya makatsa ha aka are Kaine otswa hoAdama.
II PETEROSE 3:8 Empa, baratuwa, tsebang ntho ele nngwe, letsatsi le leng mahlong a Modimo le lekana le lemo tse sekete, mme lemo tse sekete ke tsatsi e leng.

Mosadi one asa hlokomele hoe kaofela batswetsweng ka thobalano bakeke baphela lemo tse 1 000, tseo eleng letsatsi le leng ho Modimo.

Mang kapa mang ya ferekanyang Bibele o qhala selekane sa hae le Moya o Halalelaang, jwalo ka taba ya Moya wa Nnete. Thuto eo etla dula efosahetse ho motho hobane ke Lengolo leo. Eva o ile a etsa phoso aya ka boyena tabeng ena.

Taba ena etebile haholo. Batho ba thobalano batla ata empa batla shwa, empa Mora ya tswetsweng ka popelo ya morwetsana o tlisa bophelo?

Ho tswalwa ka thobalano ho tlisa lebadi mmeleng, ke nako eo konopo ekgaohang kapa navel. Sena ke letshwao la sebata mmeleng ya rona. Sena sebolela hore re tswetswe ka tsela ya sebata.

Re tshwana le bokahare ba lamunu hae hola.

Tswalo ya thobalano, re monyako wa lefu mme hare pele lemo tse 1 000.

Lesira le jarang ngwana ka popelong le lokela ho hahoha hore ngwana atswalwe. One Asa batle hore re tswalwe ka tsela ejwalo. Umbilical cord ekopanya mme le ngwana, ho tloha morao kwana ho Eva, mme wa bohle ba phelang. Kamorao hore mosadi a nke qeto, Modimo wa dumella thobalano, empa feela ka hare ho lenyalo. Ka tsela eo ke letshwao (ka hare ho lenyalo) le bobe (ntle le lenyalo). Empa ho ntse hole jwalo qeto kea hae: bobedi ka hare leka ntle leka hare. Ke banna ba babedi feela ba ileng baphonyoha le, Henoke le Elia. Sena sebonahatsa ha Monyaduwa wa Jesu ha anyoloha a kopana le Yena sebakeng.

Ha Eva ane a kgetha lefu ho nale Moya o Halalelang, Oo eleng Bophelo, One okeke wa dula ho Yena. O ile a kgetha hose mamele Modimo (eleng hoshwa moyeng) mme a tlisa bophelo ka thobalano (eleng ho tlisa lefu nameng).

Moya o Halalelang oka ho yena one okeke wa dumella seo.

Ka tsela ejwalo Moya o Halalelang oneng ole ka hare ho mothapo wa hae wa madi o ile wa lokela hoka sutha o tswe ka hare ho yena, mme Modimo wa dumella hore madi a kene ka hare ho methapo ya hae ya madi, eleng ntho ya nakwana feela bophelong ba motho. One atlaba motho ya fapaneng ka lemo tse 1 000 hobane lefu le dutse le moemetse ka nako tsohle. Mme, bomadimabe, one a iphapantse taba ya hore otla shwa.

GENESE 3:5 Hobane Modimo Oya tseba hore mohlang lese jang, mahlo a lona atlilo bulleha, mme letla tshwana le medimo, le tsebe botle le bobe.

Sheba feela tsela eo Satane amothetsang ka teng, ka leshano la Diabolosi. O mohlasela hlakoreng leo a fokolang ka ho lona, kgauhelong. Bofokoding ba botho.Ntho enngwe le enngwe eo Satane aneng a ebolela ene eshebile yena. Mahlo a hao atla buleha. Mahlo a bolela bohlale. Ka mantswe a mang Satane o mmolella hore aye hokae.

Jwale hotla karolo enngwe.

Otla tshwana le modimo, mme a rapelwe.

Jwalo ka Modimo one atla etsa ngwana ka popelong ya hae. Ene etlaba mme wa baphelang. Eong le emong one atla sheba yena. One atlaba ntho ya ho rapewa. Ntle ho wena, batla re, rekeke raeba mona.Ke popelo ya mosadi feela etlisang bophelo. Ke medimo feela ekgona hoetsa. Ka tsela eo one atla fetoha modimo. Borena. Matla ha ayo a fetang moo.

One atla tseba botle le bobe jwalo ka Modimo feela. Modimo One A mosireleditse ka nako etelele sefateng sena.Jwale one anale monyetla wa ho iphumanela sena ka boyena. Jwale one atla lekana le Modimo.

Ke hona moo aneng atla fihlela ntle ho rutwa ke Adama. Adama ene ele yena mosuwe wa hae. Eo Modimo A moentseng Adama pele ho Eva ka mmele o mong. Ke leano la Modimo hore monna a rute mosadi. Adama one a mmolelletse hore a seke a ama sefate sa tsebo. Jwale ene ele nako ya ho leka sefate sena ntle le Adama. Ke taba eferekaneng ha kakang ena. Boikgomoso ba mokena ka hare. Mosadi one atla ruta monna ha jwale.

Mosadi o emetse kereke. Monna o bolela monna wa kereke, Jesu Kreste eo eleng Lentswe.

Jesu, ka Bibele ya Hae, o lokela ho ruta kereke. Kajeno kereke enahana hore etseba hofeta Bibele mme eka tshwaya diphoso tsa Lentswe. Eleng lona lebaka leo Lentswe le leng kantle ho kereke yaaLaodisea. Sena sephethela taba ya mongwaha wa Mahlomola a maholo.

Jesu O entse setshwantsho sa morena ya ileng a mema baeti (Bakreste ba bolokehileng) lenyalong la mora wa hae. Ka tsela eo morena o ile aba latola. Re lokela ho hlokomela sena.

GENESE 3:6 Yare ha abona hore sefate semonate bakeng sa ho jewa, mme sekgahla mahlo, mme sebile seka etsa hore abe bohlale, yaba oya ja, mme a kgola seo, yaba ofa monna wa hae; mme aja le yena.

Sefate sene seloketse hoka jewa. Eseng dijo tse tlwaelehileng. Bane base ba neilwe hoja tsohle.

Sefate sa tsebo se ile sa fana ka monahano.

"Sheba mona", ho hlalosa serpente, "Modimo O leboleletse hore le ngatafale. Ke seo Ase boleletseng diphoofolo le tsona. Mme kaofela dingatafala ka thobalano. Jwale Modimo O lekentse ka hare ho mmele ya nama hore le etse thobalano. Ha leka qala ha jwale, etlaba le phetha seo Modimo A seboletseng".Sena se ile sa etsa mosadi a ikutlwe ele modumedi. Ka hoetsa sena one atlabe a mamela Modimo.

Ena ke thohako ekgolo ya bodumedi. Ha motho a kenya mantswe a hae ka hare ho Bibele seo sefetoha thohako. One asa tsebe letho ka tswalo ya borwetsana.

Mme one a ikemiseditse hoka latela Lentswe la Modimo: Lekeke la shwa.

"Sheba,"ho bolela serpente "Haeba leka etsa thobalano mme Modimo A le bolaya hang feela, letla ngatafala jwang le tlale lefatshe. Hoba le bana le lokela ho etsa thobalano, bobedi baradi le bara. Tsela ena enka nako etelele. Bara ba lona le baradi ba lona bakeke baeba le bana ntle ho thobalanoo". "Haho tsela ya ho hlahisa bara le baradi. Ka tsela ejwalo Modimo ha a bollele hore letla shwa nameng. Modimo O bolela hore letla shwa ke ho iphapanya. Tsena kaofela ke ntho tseo otlang ho ditseba kaofela ha tsona. Otla tseba ka tsona mme otla kgona ho balehela bobe. Nahana feela hore o tlilo ba ntho ya bohlokwa hakakang setjhabeng".

Ha mosadi ane a nka qeto ya ho nka tsela ekgahlano le Lentswe la Modim0, Moya o Halalelaang o ile wa sutha ho Yena. Yaba Modimo O kenya ya hae madi a thobalano .

Yaba o ipona ale feela yaba oba le takatso ya thobalano.

Ha tsebp ekena yaba hoba le seseng se etsahalang takatso. Yaba o hlokomela hore a seke aba mong tabeng ena yaba o nonosa mmele wa hae bakeng sa monna. Yaba bofebe botswalwa moo, hangata bohlaloswa ele ntho ekgolo lefatsheng.

"A nka tholwana ya hae". Sena sa hlahisa sebe.

Jwale sena kesa bohlokwa. Ho nkile temana tse tsheletseng hoka thetsa mosadi. Leha hole jwalo Adama a wela sebeng hang feela. Mosadi ha aka a ngangisana le yena. Hobaneng seo se ile sa etsahala? Adama one ale bohlale a mamela mantswe a Modimo.

Ha mosadi a kgutlela ho Adama, kamora hore a kopane lle serpente, Adama o ile a bona hore o fetohile. Ha ane a peteletsa menwana ya hae one a bona bofubedu. Mmele wa hae one o nale madi. Sena sene sesa mmehe Edene one a lokela ho betseha.
I BAKORINTHE 15:50 ... nama le madi dikeke tsa rua Mmuso wa Modimo

Mosadi one a entse sebe. O ile a ithuta thobalano. Ditlamorao ke lefu.

Sebe setlisa lefu.

Ka tsela ejwalo ha ane a inehela ho Adama, o ile a morata haholo hoo a ileng a nka qeto ya ho dula le yena leha hole jwalo. Adama yaba o robala le mosadi wa hae hobane yena one a dumelletswe ho etsa seo, empa sena sa qhala leano lohle la Modimo la Mora ka morwetsana.

Nakong eo Adama a nkang qeto ya ho mamela mosadi wa hae, one a sa mamele Modimo hoo ho ile ha tlisa bana ka thobalano. Ka tsela eo moya wa Modimo wa tloha ho Adama yaba Modimo O lokela hore ka hare ho methapo ya hae ya madi A kenye madi atle a phele. Ka tsela eo Adama one a rohakehile mmele oo wa hae. Leano la Modimo ho tloha hoqaaleng lene le senyehile. Moloko wa botho wa senyeha.
BAROMA 5:12 Ka lebaka leo, jwalo kaha sebe sekene ka motho lefatsheng, lefu ka sebe; mme lefu la fetela ho batho bohle, hobane bohle re entse sebe:

 

 

GENESE 3:7 Yaba mahlo abona aya buleha, mme ba bona hore bafeela; mme ba kopanya mahlaku, hoka ikepesa ona.

Sebe seqadile bofeleng. Ka tsela ejwalo sebe se ile sa hlahisa bana. Bophelo Bosafeleng bokeke batla ka thobalano. Ka tsela ejwalo bana batlang ho tswalwa ha nako entse eya batla shwa. Modimo O entse hore motho a phele lemo tse 1000.

Thobalano ya roba selekane seo.

Sena sebonahatsa hore motho o tswetswe ka madi.

Empa maitshwaro aba mabe haholo pele ho morwallo lemong tse 2000.

Thobalano, ketso tsa boithatelo, mme yaeba tlwaelo.

Yaba Modimo a qala fatshe ka leloko la batho ba 8 ba Noahe.

Yaba o kgaola lemo tseo ho diisa ho tse mashome a supileng. Re lebohe seo hobane re kgona ho phela matsatsi a mane (lemo tse ding tse 4 000) ke tshubuhlellano ya batho basa dumeleng Biblee lefatsheng ba lebileng Armageddone. Melao elwanang le Lengolo. Dipolao ka lebitso la bodumedi. Masedinyana a tlatsa taba ya thobalano. Jesu otshwantsha sena le Sodoma le Gommorah.

Adama le mosadi wa hae baile ba nka tsela ekgaoletsang ya hoba le bana. Thobalano ene ese tharollo, ene ele mahloko feela. Adama le mosadi bakopanya mahlaku hoka pata bofeela ba bona. Sena sebonahatsa bodumedi. Badumedi ba leka ka tsela tsohle hoka pata bofeela ba bona. Empa ba iphapanya sebe sa pele. Madi a phoofolo ane a lokela hoka qhalwa. Hone hose popelo ya morwetsana bakeng sa Mora.

Ka tsela ejwalo kaofela bodumedi, baetsa mosebetsi (o lokileng), empa haba tsebe ntwa ya semoya mahareng, a Modimo le Satane, enkang sebaka. Badumedi baetsa tsela etshwanelang bona, mme baetsa sena.

Modimo O ile Aba leleka Edene.

Poloko etswa ho Modimo, ebitswang Bibele. Motho o lokela ho dumela Modimo ka Bibele.

Motho o lokela ho etsa seo.

Adama le mosadi wa hae bane batswa ho Modimo.Modimo Atswa hoya ba batla. Ho ntse hole jwalo le kajeno. Jesu O eme monyako wa mongwaha wa Laodisea. O batla motho yaka utlwang ha Bibele ebua. Setshwantsho sa barwetsana ba leshome (basadi ba lokileng ba tshwantsha kereke) baile barobala kaofela pele Monyaadi a fihlla. Mohoo wa utlwahala.

Mohoo oo ene ele eng? Na o utlwile seo? Haeba ontse o robetse.
LUKA 18:8 Na mohlang Mora Motho Atlang, na otla fumana tumelo lefatsheng?

Temana ena ebua hantle feela ka Lentswe la Modimo, hobane tumelo etla kaho utlwa Lentswe la Modimo.

"Bokereki" โ€“ Ke ba kereke, hoya kerekeng kamehla, re ipitsa ka mabitso a mekgatlo (Methodist, Baptist, Pentecostal, New Age j.j.), re bapala latela moetapele, kamorao hore re bolokehe. Empa matshwenyeho a maholo. Kereke ya rona ke mahlaku a ho ipata bofeela ba rona, mme re ipatile re tsuba le dintho tsena tse ding.

 

 

GENESE 3:8 Mme ba utlwa Lentswe la Modimo ha A tsamaya tshimong motsheare wa mantsibua: yaba Adama le mosadi wa hae batloha boteng ba Modimo baya ipata.

Sebe se etsa hore o ipate pela Modimo. Ke lona lebaka le etsang hore re bale Bibele hanyane. Rea tseba hore re tlilo kopana le Lengolo le tlilong lwantshana le tsela eo re phelang ka yona.Ka tsela ejwalo rea ipata ka nako tse ding. Rebe le mabaka a hose bale Bibele, ha rena nako elekaneng. Re ikutlwela re lokolohile harele hole le Modimo. Re feela resa batle hore Bibele ere hopotse seo rese etsang. Hare fihlele seo re sebatlang hobane hare kgone ho sokoloha. Re ipata tlasa ho nahana hore re lokile. Haeba Bibele elwana le rona, re lokela ho baka. Empa re kgetha hoka kgopahanya Bibele seo ese bolelang, hore retswe maemong. Re sotheha jwalo ka noha.

Bibele entse ebua le maikutlo a rona, eleng lona lebaka le etsang hore re sebale Bibele. Maikutlo a rona antse a nale hona ho re bolella. Maiutlo a rona le meetlo ya dikereke tsa rona ere thibela hoka utlwa lentswe le lesesane le buang le rona.Ebe re ipata bongateng. Re ithetsa ka ho nahana hore re badumedi kaofela, kapa bohle baetsa seo, ka tsela ejwalo hahona phoso moo.

Ebe reka iphapanya dipotso tseo re dibotswang.

 

 

GENESE 3:9 Yaba Morena O bitsa Adama, are ho yena, O hokae na?

Modimo One A tseba hore Adama o nameng. Seo Aneng A sebotsa ho Adama ene ele semoya. Adama one a entswe ke Modimo ka moya ka tsela ejwalo one a laetswe ke Modimo. Yaba o kenywa nameng ka methapo enang le Moya o Halalelang one akeke ashwa. Adama one a neilwe lehae eleng Tshimo ya Edene. Empa seo hoya ka yena sene sesa lekana. Rona batho re dula re etsa phoso ele nngwe kamehla. Re sheba seseng se itseng, sena sebe sebulela Diabolosi lemati a kene. Adama one a lokela ho kgetha.

Wa nama Adama one a lokela ho phela karolong tse nne tsa lefatshe, hobane one a phela ka hare ho nako. Empa wa moya yena one a fihlela sebakeng sa botshelela eleng sebaka sa moya.

(Sebaka sa bohlano kesa mangeloi a lahlehileng le mademona. Sena ke lehae la rona laka moso hare sa amohele Jesu jwalo ka Mopholosi wa maphelo a rona) Nakong eo Adama akgetha hoetsa sebe, Moya o Halalelang wa sutha ho yena. Adama a tloha thatong emolemo ya Modimo.

Hoka moboloka a phela, Modimo wa mokenya madi methapong ya hae. Bophelo ba motho bomading, empa habo re fihlise hofeta lemo tse 969, eleng lemo tse phetsweng ke Methusela.

Ka tsela eo Adama a wela sebakeng sa botshelela ha ane a lahlehelwa ke kopano le Lehodimo. O ile awa ho tloha sebakeng sa bone, jwalo ka rona, afetoha lekgoba ka tsela eo. One Akeke a tsamaya jwalo kaha a batla jwale.One a tshwasehile ka hare ho nako, one aka tloha feela sebakeng sena hoya hosane. Ka nama, oka tloha ho sebaka otsamaya feela dikgato tse tharo feela, eleng bolelele, bophara le bophahamo. Hobane nako ke sebaka sephahameng, hare tsebe hore nako keng. Ha Modimo Ane A botsa Adama o hokae na,One A hopotsa Adama hore kaho etsa seo Adama o hole ebile o wele, bobedi nameng le moyeng.

Ha feela Adama anale madi akeke akeke aba le kopanelo le Lehodimo.

 

 

GENESE 3:10 Yaba ore,utlwile lentswe tshimong, mme kene ke tshaba, hobane ke feela; mme ka ipata.

Sena ke se etswang ke baetsadibe. Re ipatela Lentswe la Modimo. Hare batle ho mamela Bibele. Bibele eya re tsodisa mme ere lese rele feela.Hare nka Bibele ere tsodisa matswalong a rona. Mme boteng ba Modimo ho rona. Kaofela seo reka seetsaang feela ke sona seo. Empa ha Modimo Ale ka ho rona, ebe hare kgone ho ipata.

 

 

GENESE 3:11 Yaba ore, ke mang ya o jwetsitseng hore o feela? Na ojele sefate na, seo keo laetseng hore oseke wa seja?

Ntle ho madi methapong ya rona, motho ha ahlokomele hore o feela. Thobalano e itshetlehile hodima dihormone. Bana ba banyane ba nale tse nyane kapa bamediisa dehormone mme ebe baelellwa hore bafeela.

Modimo One Atseba hore Adama o feela. Sena seka etsahala ha feela a nale madi methapong ya hae. Hore sena seetsahale, Adama o lokela hore ebe o tlositse Moya o Halalelaaang methapong ya hae. Matla a hokgetha. Motho o latola Modimo. Motho akeke aba le tsela ya boithatelo ntle leho itaola. Haele hantle ntle Modimo One A botsa Adama hobaneng ha a latotse tumelo ho Modimo.

Modimo O neile Adama tsohle empa Adama o latotse seo.

Modimo O batla ho tseba hore hobaneng.

Ho nale hore a ipolele molato, Adama o etsa boitshereletso ba botho. Maitshwarelo, a kenyeletsa Modimo.

Kajeno batho bantse baetsa modikadikwe ho nale ho kopa maitshwarelo. Batho ba supa ba bang haba entse diphoso. Nako le nako o utlwa seo.

Botho ha bosoka bofetoha ka lemo tse 6000.

Ka tsela eo Modimo wa tebela Adama Edene, mme le rona haresa hlokomelel, Otla re lahlella Matshwenyehong a maholo.

 

 

GENESE 3:12 Mme monna are, mosadi eo O mphileng yena, o mphile sefate, mme ke jele.

Sena ke seo rese etsang le rona. Re itjhakola ka batho ba bang.

Adama o pharile mosadi ka molato, ene ele molato wa hae. Ha aka a ipona molato. Ha aka a ipona molato. O bona Modimo molato ka ho moneha mosadi. Kelellong ya Adama, ene ele molato wa Modimo. Le kajeno banna bantse ba beha molato ho basadi.

Adama molato wa hae ke hore a seke a ipona ale phoso. Jwaalo ka batho le kajeno, ba potoloha basa batle ho jara molato.

Ho beha batho ba bang molato.

Baetsadibe ba nahana hore ke bahalaledi,empa bahalaledi baya tseba hore ke baetsadibe.

Monna ya lokileng ya ileng a phela nako etelele, "haho motho ya lokileng mahlong a Modimo."

 

GENESE 3:13 Yaba Modimo Ore ho mosadi, O entseng? Mosadi are, noha enthetsitse, mme ke jele.

Mosadi o ile anka tsela ya hoitshereletsa. Oseke wa mpeha molato, beha melato ho serpente. Serpente enthetsitse.

Sena leha se ile sa etsahala mohopolong wa mosadi. Jwetsa monna hore o poho kapa o ntja otle o bone ha athaba. Poho o ya ethabela. Sena se moetsa motho ya matla haholo. Basesi hangata ba ipitsa dintja.

Bitsa mosadi ka ntja seo ke lenyatso. Kgale kwana phoofolo e ile ya thetsa mosadi, mme mosadi ha a soka a lebala seo.

 

GENESE 3:14 Yaba Modimo Ore ho noha, ka hobane o entse sena, o ruhakilwe hara makgomo ohle, le dibata tsohle tsa naha; otla tsamaya ka mpa ya hao, mme otla ja lerole la lefatshe bophelo bohle ba hao:

Modimo O hlalosetsa motho seo ase entseng.

Thohako ya fetola serpente noha.

Serpente yare ho mosadi, "Otla buleha mahlo". Ka tsela eo Modimo a tlosa dintshi tsa noha hore eseke ya kwala mahlo. Mahlo a noha a kwetswe ke ntho ebitswang membrane ho sireletsa mahlo a yona. Empa noha eya tshabeha. Ha ephuthulohe ha erobetse hobane hae kwale mahlo a yona.

Serpente e ile ya etsa eka ebua nnete "Yea" empa haele hantle ke leshano "Na efela Modiimo O itse?"

Ha Maamerika ane a hlasela Ma-Red Indians, Ma-Red Indians are"Batho ba basweu ba bua puo esele". Ka baka la hobane serpente e ile ya bua leshano, Modimo O ile A neha noha ho hweleketsa. Taba e ileng yatswa molomong wa yona e ile ya tlisa lefu. Ka tsela eo Modimo O ile A kenya tjhefu hanong la noha.

Diphoofolo dia tseba ka ngatafalo ya thobalano. Serpente ka tsela eo e ile ya tsebisa mosadi thobalano. Ka tsela eo Modimo A etsa hore noha etsamye ka mpa bophelo ba yona bohle.

"Otla ja lerole la lefatshe". Sena sekenella ka botebo semoyeng. Noha haeje lerole le tlwaelehileng. Dija dinoha. Empa mmele o molelele wa noha o bonahatsa dihele. Motho o entswe ka lerole. Haeba reshwa resa bolokeha re kwenywa ke noha ya dihele. Noha ya dihele ekwenya batho ba nama le madi.

Empa haeba re tswalwa labobedi ka Moya, noha ya dihele hae kgone hore kwenya, hobane hare nama.

 

GENESE 3:15 Mme ketla beha hloyano mahareng a hao le mosadi, le mahareng a peo ya hao le peo ya hae; peo eo etla o kgoba hlooho, mme otla e loma serethe.

Boporofeta. Satane one aleka hare ho serpente ha ane a sebedisa serpente hoka senya leano la Modimo. Satane o thabela ho phela ka hare ho diphoofolo jwalo ka dikolobe tsa Gedara.

Modimo O batla ho phela ka hare ho batho.

Peo ya mosadi ke Jesu, Monna ya senang ntate hobane o tswetswe ke morwetsana Maria.

Mosadi ha ana peo. O nale popelo hoka amohela peo. Modimo O ile A etsetsa mosadi popelo bakeng sa seo. Hobane Peo ena haena Ntate, eka bitswa peo ya mosadi ka tsela eo.

Peo ya serpente ke bonna. Peo ena ehlahisa thobalano.

Senna setshwana le noha. Etswetswe ka thobalano haho phunywa lesira, rona kaofela "peo ya serpente" hare tswalwa.

 

Drawing3_600

 

Mekgubu ya mpa tsa rona dipaka tsela ya sepente.

 

20478032 Drawing4_400

Drawing4a

 

Mokgubu o kopanya mme le lesea la hae. Mme pele one a amane le mme wa hae le yena, kopano eo etloha ho Eva.

Sena sebonahatsa tumellano ya Modimo, ho tlisa bophelo ba ngwana ka hare ho lenyalo. Empa mona ke hona moo re tshwarahaneng teng "ka hare ho mokoloko wa nako" moo ho nang le letswalo le lefu. Ke ka hare ho mokoloko wa bophelo.

Nako eka hare ho umbilical cord edula ele ya noha.

Noha ya masumu ekotsi haholo. Ka hare ho mmele ona ho nale ntho tse kostis haholo. Empa re boetse re etsaa bobe nako le nako. Ka tsela eo serpente eboleletswe hore eje lerole. Nama ya rona e entswe ka lerole. Sena sebolela hore mosadi o ile a mamela, sefate sa tsebo ya botle le bobe. Motho o phela ka hare ho nama ebile oya shwa hape, batho ba kwenywa "ke noha" e mmele wa yona o tshwanang le dihele.

Mokgubu o tlamang mmele wa lesea ore bontsha hore ka baka la mosadi rea diheleng. Pele re lokela hoshwa. Haresa dumele Bibele ebe re nka letshwao la sebata phatleng tsa rona mohopolong. Ebe sena se susumetsa mehopolo matsoho a rona ho fihlela re le amohela. Sena ke lefu labobedi, Sebopi sa Mollo. Keha re tswalwa labobedi re kgonang ho phonyoha taba ena "serpente". Bahalaledi baya tseba hore ke baetsadibe balokisitsweng. Ka Tumelo, ka Madi A Jesu A hlatswang dibe. Ho tswalwa labobedi ka Moya hoetsa hore o seke wa shwa "serpente" ha ana monyetla wa hoja moya wa hao. Mane Calvary Jesu O rahile hlooho ya Satane. A bata hlooho ena ka setshelo se nang le madi. Sediba sa Madi se ama mohopolo, ebe phoofolo eya shwa.

Madi A Jesu Ane Atla ama kereke ka nako etlang, eseng bohlaleng ba mahlale, mme nakong ya rona ya mongwaha wa Laodisea otlang ho fella ka Matshwenyeho a maholo nakong ya Armageddon.

Jesu O hatile hlooho sefaaapanong. Ka tsela eo ha A bonahale.Empa serethe sa hae sefola letsatsi le letsatsi. Esale a tsamaya ka lemo tse kete tse pedi.

 

GENESE 3:16 Ho mosadi are, ketla o atisetsa nako ya pelehi ya hao; otlwa tswala ka thata; mme ditakatso tsa hao ditlaba hodima monna wa hao, mme otla o busa.

Modimo ha Aka Are "hoane" ho mosadi. Hobaneng? One A thetsitswe hoo Modimo Ane Akeke a mmolella hore o thetsitswe.

One Asa tsebe tsela enngwe eo ngwana atlang ka yona ntle le thobalano, ska tsela eo one a tseba hore batla ngatafala ka thobalano. Ebile hone hole molaong hore baka etsa thobalano le monna wa hae, ka tsela eo one a bona hose phoso ka seo. Ka puo ya Leano le leholo, one asa tsebe letho ka tswalo ya morwetsana. One a tseba feela taba ya thobalano, Modimo One Ase asa hloke leano le leholo. Modimo One A lokela ho emela lemo tse 4000 ho fihlela Maria a Momamela.

Ho feta moo, one a nkile keletso hotswa ho phoofolo. Phoofolo ephela ka sethepu. Ele nngwe etona tse ngata tse tshehadi. Ka tsela ejwalo Modimo A nka qeto ya ho atisa diphoofolo, hore mosadi atle a phele jwalo ka diphoofolo. Emong le emong mosadi ka basadi ba bangata. Sena sene sesa tshwane le mosadi ka baka leo hobane sena sene setla diha maemo a monna.

Jwale hotla lentswe le mohlolo. "ketla o atisetsa mahloko a pelehi (bonngwe)". Sena se nale karolo tse pedi.

Modimo O bua le mosadi ka mahloko a pelehi, eseng hoja diapole.

Ho bolelang hore sebe sa pele ke thobalano.

Mosadi one a imme mme Modimo One Asa thabela seo. Otla tlisa bana ka bohloko. Ho fihlela tsatsing lena ke yona taba eo. Haho motho ya tsebang hore ke basadi ba bakae ba shweleng ba beleha lemong tse 6000 tsa histori ya pelehi. Pelehi eba boima ka nako enngwe. Modimo O ile A hlakisa taba ena hore ke thatonng ya motho โ€“ eseng ya Hae.Hola thobalano ene ele thato ya Modimo, ekabe Asaka A otla mosadi ha imile.

Hoja Modimo Ane A batla ebe taba ya thobalano, hobbaneng ha thobalano e entse hore a ikutlwe ale feela kamorao hoe etsa? Diphoofolo dietsa bana empa ha dibe dihlong.

Puo emakatsang. "Ketla atisa matsatsi a kemaro ya hao". Modimo Ore Otla atisa matsatsi a kemaro. Empa one akeke a ngatafala ntle ho kemaro ya bana, bobedi bara le baradi banyalana. Hola ane a nale leano feela, taba ya batho ene etla feela.

Ka tsela eo Modimo O fana ka tsela ebohloko ya kemaro. Haeba sena hase kotlo, etlaba sena ene ele leano la Modimo.

Jwale Modimo O bolelang?

Mosadi one a lokela ho emara hang feela, tswalo ya morwetsana ya Mora wa Modimo, Jesu. One Atla hola A tsose bahalaledi ba Hae mabitleng. Jwalo feela ka bongata ba bona. Hone hose ya tlang hoya diheleng. Jwale one a sentse tswalo ya morwetsana. Ke lona lebaka le neng le etsa hore batho ba bangata batswalwe ka thobalano.

"Monna wa hao otla o busa".

Ho mosadi jwale monna ke hloho ya lelapa. Satane o kgothaletsa basadi ho busa banna ba bona.

"takatso ya hao etlaba ho monna wa hao".

Ena ke kotlo emohlolo. Mosadi ya ratang monna wa hae takatso ya hae eho yena. Takatso ya thobalano emoisa ho monna emong le emong empa ha aya dumellwa ho etsa seo. Aka rata monna wa hae. Empa rea leboha ka baka la sethepu sa diphoofolo, esale mosadi a mamela phoofolo, o ile a rata le sethepu sa tsona. Ka tsela ejwalo monna wa hae o lokela ho kgetha basadi ba bangata empa yena o lokela ho dula a tshepeha ho yena. Sena hase kopano emonate ho mosadi empa haho seo aka se etsang.

 

GENESIS 3:17 Ho Adama are, ka hobane o mametse lentswe la mosadi wa hao, mme waja sefate, seo ke o laetseng, hore, oseke wa seja: lefatshe le rohakilwe ka baka la hao; otla ja tsa lona ka thata;

Kgaolo ya 2 Adama ene ele motho wa moya mme one asa tsebe bobel. Karolo ya mosadi ene ele ka ho yena. Ke lona lebaka leo mosadi aneng a lokela ho itshetleha ka Adama ho mohlalosetsa seo Modimo A seboletseng. Ke tsela eo sebe se keneng ka yona eo. Sena ene ele thero ya pele ya mosadi, mme ya tlisa lefu. Eo ene ele phoso ya pele ya Adama ho mamela mosadi wa hae. One a tseba nnete, mosadi letho. Harea dumellwa hoka iphapanya nnete.

Ka lehlohonolo Modimo ha aka a rohaka Adama,O ile A rohaka lefatse leo Adama atswang ho lona. Jwale lefatshe leo le neng le hlahisetsa Adama dijo, letla hloka hore a sebetse ka thata. A lokela hore a tjhwate dimilione tsa makote aleng mobung hoka fumana dijo. Komello, morwallo, difako, ditsie, ditlapedi,motjheso, mohodi o motsho,le dikokonyana tse ngata ke mathata ho balemi. Ditweba le mmoto dikgathatsa balemi haholo. Karolo enngwe ke tlala hape, mme sena setla hlola mahlomola. Barekisi ba meharo ba phahamisa theko ka nako tsohle.Masimu a emisa ho hlahisa dimela, mme ntho enngwe le enngwe eba theko ehodimo. Bafutsana bahloka dijo, tlala esa feleng, haho yatlang ho kgathalla seo. Tlala mane Russia le China.

 

GENESE 3:18 Letla o hlahisetsa meutlwa; mme otla ja meroho ya naha;

Modimo O etsetsa motho hore a phele ka thata. Modimo O entse motho ka lerole la lefatshe mme A moetsetsaa bophelo bobe bonolo. Empa rona batho re hloka teboho ho seo sohle, mme barui bantse ba batla tholwana ehanetsweng, jwalo feela ka Adama.Re itshetleha hodima mobu hoka fumana dijo. Empa ho thata hoka fumana dihlahiswa ka tsela ena. Jwale lona lefatshe leo letla hlahisa meutlwa. Haho tsela ya hoja sena ha bonolo.

Kereke tsa rona, reteba ka poloko, re hlahisa leshano, dipolitiki, meetlo, diphoso tsa mehopolo. Ka tsela eo nnete hae satsejwa.Jwale ebe Modimo Otla kgaola nnete bakeng sa rona

Modimo O hlokomela hore sebe sephedisa ha monate, mme A hlokomela hore seo setla moetsa afetelle.Ho sebetsa ka thata ho hlola motho.

 

GENESE 3:19 Otla ja bohobe ba mofufutso wa phatla ya hao, hofihlela o kgutlela ho; lerole leo otswang ho lona: hobane etswe o lerole, mme otla kgutlela leroleng.

Sefahleho sa motho le phatla ya hae dibonahatsa matla. Sebaka sa lefatshe sebolelwa ele sefahleho sa lefatshe. Modimo O bopile Adama ka lerole la lefatshe. Leha hole jwalo bohlaleng ba bohle ba botho, ha ano qoba lebitla leo atswang ho loma a siya tsohle. Le leng le leng lebitla leo ole bonang ke lebadi la seo sesakang saeba leanong la Modimo.

Mokgubu o mmeleng wa hae letshwao la serpente sebata.Re tswetswe ka tholwanal, jwalo ka navele e senang tholwana ka hare (Bophelo ba Lengolo) ka hara tholwana (kapa ngwana). Atswetswe ka thobalano oya shwa, leha ekaba keng feela eo a ifihletseng hodima lefatshe oya esiya, ka mofufutso phatleng, re siya tsohle lefatsheng jwalo ka lebadi la lebitla. Ke sedikadikwe. Mmele o leba maoto a tsheletseng lebitleng mme moya ona o leba dihelengl. Re hloka Mopholosi maphelong a ronaa. Ya ileng A utlwiswa bohloko Aba le mabadi a sebe A sena sona.

 

GENESE 3:20 Yaba Adama o bitsa mosadi wa hae Eva; hobane ene ele mme wa ba utlwang.

Mosadi o emetse kereke. Kereke ebitswa Monyaduwa wa Jesu Kreste. Mosadi o bile le lebitso kamora hore awe.Dikereke le tsona ka tsela eo Methodist, Baptist, Pentecostal j.j. kamora hore diwele sebeng sa hose dumelle.

Bana bohle batswetswe ke Eva.

Taba emohlolo: hobaneng ha Bibele esare Adam ke ntate wa baphelang?

Hobaneng ha Kaine asa bolelwe ele letsibolo la Adama ka hare ho Buka ya Dikoronike? Na ho nale seo resa seboneng moo? Na ho nale sephiri moo?

Sesenyane sebolelwang ke Bibele, ho nale sephiri se seholo moo.

 

GENESE 3:21 Ho Adama aba etsetsa diaparo tsa matlo a diphoofolo yena le mosadi wa hae,mme aba etsetsa tsona.

Jwalle kaha Adama le Eva ba nale madi mmeleng ya bona hoka pata bofeela ba bona. Ka hare ho motho, tsela ya thobalano ke ntho ekotsi haholo. Ka tsela ejwalo Modimo A hlahisa ntho tse pedi. Modimo ha a batle motho ya feela. Bofeela bo bonahatsa phoofolo, mme phoofolo ke yona e ileng ya etsa hore Eva awe, ka tsela ejwalo Modimo O arohanya motho le phofolo ka ho moapesa. Yaba Modimo O hlalosa hore otla etsa thobalano hang ha ase anyetse.

Ha Josefa ane a beheleditse (mohope wa metsi) ho Maria ene entse ele morwetsana. Modimo O dumella thobalano lenyalong feela.

Ke phoofolo e ileng ya etsa hore motho a wele sebeng. Ke lona lebaka le ileng la etsa hore Modimo Aba etsetse diaparo ka matlalo a diphoofolo. Modimo One Akeke A bolaya serpente hobane one A efetotse noha.Noha, ka tjhefu hanong la yona, etlaba mohlala wa Diabolosi. Modimo One Asa batlle ho pata sebe ka madi a serpente, eneng ese efetohile moha. Modimo One A batla ho sireletsa bana ba Hae ka matlalo a diphoofolo. Modimo One A batla ho sebedisa phoofolo esenang molato bakeng sa sebe. Ka tsela eo A kgetha Konyana.

Ka sedumedi ho pata sebe, empa leha hole jwalo seo hase fedise sebe.

Modimo One Aka sebedisa boya bakeng sa Adama le Eva. Seo sene setlaba hantle bakeng sa bodumedi. Ka tsela ejwalo Modimo A bolaya Konyana bakeng sa seo. Ene ese boya boneng boetsa seo, ene ele phallo ya madi.

Ha Adama le Eva bane ba sebedisa thobalanp bakeng sa tswalo ya bana ban bakeke bahlahisa Mora wa tswalo ya morwetsana, Jesu. Eva hymen kapa lesira la borwetsana lene le tabohile,mme ka tsela ejwalo madi atla phalla. Ka tsela ejwalo haeba ke madi a hlotseng sebe, tsholoho ya madi elokela hoka etsahala hape bakeng sa sebe.

Tshenolo ena Kaine ha aka ae hlokomela. Oile a tlisa meroho bakeng sa seo. Modimo a latola seo Aletareng. Seo sene sesa amane letho le sebe sa tlholeho? Abele a aha aletare ya mohau ekwahetsweng ke madi a konyana esenang molato. Tshenolo ya hae ene le motjheng. Modimo One A ethabela.

Empa Bophelo Bosafeleng bokeke baeba kamora lesira. Ke lona lebaka leo batho bohle, batswetsweng ka thobalano ka hare ho popelo, balokelwang ke hoshwa. Ha Messia A thakgiswa, Modimo A hahola lesira la Tempele ka lehare ho bontsha hore O tlohile Tempeleng mme Bophelo Bosafeleng ha bosaleo kamora lesira la Tempele.

Ke popeo ele nngwe feela ya borwetsana ehlahisang Emmanueel, tholwana ya popelo, eo eneng ele Peo ya Abrahama, botlalo ba Lentswe bole ka ho Yena ka Mmele. Hose thobalano e itshutseng moo. Haho lesira la bowetsana le ileng la taboha. Hose sebe moo.

Jesu Enwa O hotse A sena sebe A thakgiswa mane Calvary ele Yena pheko ya dibe. Sehlabelo sa pheko ya dibe. Yaba Madi ao eleng Moya o Halalelang a hlatswa dibe, hore motho a phele kahodimo ho sebe.

 

GENESE 3:22 Mme Morena Modmo Are, Bonang, motho o fetohile o tshwana le rona, otseba botle le bobe: mme jwale, asehlole a beha letsoho, sefateng sa Bophelo, mme aja, a phela kaho safeleng:

Ho tseba botle le bobe ene ese ele maikarabelo a motho jwale. E mpa re hloka feela maikarabelo. Sena sere tlisa sefahleho le sefahleho le lefu, mme hose letho leo reka le etsang ka taba ena. Diqhomane hotswa ka thaneleng, ditsela tse sothehileng, le dimilone tse fenethwang ke dintwa.

Hobane motho a ile a bulela satane, jwale o shebane le tsona sefahleho le sefahleho. Le diabolosi, batho ba bangata bemisitse ho dumeleng ho Modimo. Haholo holo ha dintho dietsahala ho babang.

Bothata ke hore bobe boiphile matla. Ke yona ntho ebang ere nehela mathata eo.Ho leka ho lwana le diabolosi ho entse hore batho ba bangata bakgaotse ho dumela ho Modimo. Haele rona batho ha rena mohopolo kapa kelello ya seo.Bobe ke karolo ya sebe. Sebe setebile hofeta kamoo re hlokomelang, ka tsela eo Modimo ha Abatle hore re atamele sebe. Empa Adama wa sebe one aka fumana seo ho sefate sa Bophelo".

Sebe sene seikela, ena ke tsela empe ya katleho. Ka tsela eo Modimo wa etsa tsela ya hho hlwekisa ntlo ya Hae. Ntho ya pele A leleka Adama tshimong ya Edene. Seo se ile sa emsa mane Edene empa sena haseaka saba pheko ya sebe.

Empa ho mothapo ole mong wa pheko mme ke โ€“ Jesu Kreste. Ka tsela eo sena ke bopaki ba hore Moya wa Kreste ke sefate sa Bophelo. Sefate sa Bophelo Bosafeleng.

 

GENESE 3:23 Ka tsela Modimo wa romela Edene, ho lema tshimo moo eo a tswileng ho yona.

Modimo ha Abatle motho ya etsang sebe. Monna one a lokela ho sebetsa ka thata bakeng sa seo.Ntho ya bohlokwa tshimong ke ho hlahisa meroho. Temo ke mathata ka baka la komello le lehola. Ho lema ke mosebetsi o thata haholo, haholo holo tabeng ya komella leho hlaola. Ka tsela eo ke ditholwana tsa hoetsa dibe lehose mamele ha motho. Ho sebetsa ka thata hoya hlokahala ka nako tsohle. Ho sebetsa ka thata ho tlisa ntho ya bohlokwa bophelong. Ho sebetsa ka thata ho siya mehato ya hao bophelong bona.Diabolosi o tlisa botswa hara, batjha ka dinako tsohle.

 

GENESE 3:24 Yaba O tebela motho; mme ka botjhabela ho Edene a beha Dikerebume, ka sabole ebenyang hodisa, ho hlokomela Sefate sa Bophelo.

Motho wa sebe one ase asa hlokahale Edene. Adama a leba botjhabela ho tshimo ya Edene mme Modimo A beha moedi hore motho a seke a kena Edene a esenya ka sebe.

Bodemona bohlaha ka botjhabela, haholo mane nokeng ya Eufrates moo hoileng ha hauwa Babylona.
TSHENOLO 9:14 Lare ho lengeloi la bosupa le neng le tshwere terompeta, Lokolla mangeloi a mane ao aneng a tlamilwe nokeng ya Eufrate.

TSHENOLO 9:15 Yaba mangeloi a mane aya lokollwa, a ileng a lokiswa nako ya hora, le letsatsi, le kgwedi, le selemo, ho bolaya batho.

TSHENOLO 9:16 Lebotho la sesole yaeba dikete kete tse makgolo a mabedi: mme ka utlwa palo ya bona. Makgolo a mabedi a dimillione tsa bakalli badipere.
TSHENOLO 9:17 Yaba ke bona bakalli badipere ponong, mme badutseng hodima tsona,baapere sethibela difubeng tsa bona tsa mollo, le jasnthe, le sebabole: mme dihlooho tsa tsona eka dihlooho tsa tau; mme hotswa melomong ele lelakabe la sebabole.

Bakalli bana hase batlwaelehileng. Johanne o leka ho hlalosa ka semoya mona mademona.

Ho tlosa "tsela" sefateng sa bophelo. Sefate sa hlaho hase sisinyehe hohang feela. Jesu ke tsela, Nnete le Bophelo.

Ditaba ha jwale dika botjhebela ba Edene. Sefate sa hlaho hase tsamaye. Sefate seo eleng Kreste sene sele Edene mme jwale seleba botjhabela ba Edene bakeng sa Adama le Eva.

Empa reka kgutlela ho Modimo ka tsela ya Modimo feela.

"nako le nako hare baka". Ho tsela tse nne feela tsa hofetoha: leboya, borwaa, botjhabela le bophirima.

Ka tsela ejwalo Dikerebume diile tsa kata Kreste.
PESALEMA 99:1 Morena Oya busa; batho habake bathothomele: O dutse mahareng A Dikerebume; ha lefatshe leke le suthe.

Modimo O dula mahareng a Dikerebume. Ho Tshenolo Kgaolo 4 ho dibata tse nne tse potapotileng terone ya Modimo. Evangedi tse nne Mattheu, Mareka, Luka le Johanne dikatile Buka ya Diketso ehlalosang motsamao wa Moya o Halalelang.

Sabole etukang eba kgahlano lea tlang kgahlano le Modimo.

Ka tsela eo Selekane sa Kgale sekgalema seo. Batho ba neng baba le leano la Modimo. Batla ho Modimo ka tsela tse itseng, eseng nako efetileng. Ho lokela hore ebe ka tsela ya Bibele. Haho selaelwang ka tsela enngwe.

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23