Haele hantle ho etsahetseng tshimong ya Edene? Karolo 2 Genese Kgaolo 2
GENESIS 1:1 Tshimolohong Modimo One O hlole Mahodimo le lefatshe,ka tsela eo lehidimo le lefatshe tsa fela, le tsohle tse ho lona.

Modimo One A lokela hoetsa sebaka (mahareng) mme lefatshe lene le sena letho sebopeho, hobane hone hose letho.

Hare tsebe hore ho nkile nako ekae bakeng sa dinaledi le kgwedi ho etsuwa hobane hare bolellwe ka seo, mme lefatshe lona rea tseba. Empa one a lokela ho kenya metsi pele. Sena ebile karolo ya metsi pele. Karolo ena ene eka bolo ya lehlwa.

 

 

Letsatsi lene le kwahetswe ke lehlwa pele. Lehlwa la lokela ho qhibidiha pele. Lene le tletse lehlwa ho lepotoloha. Ha lehlwa leqhibidihille, lefatshe ka kwahelwa ke metsi, amang a etsa maru sebakeng.

Moshe one a shebile pono ena. A bona sena sohle sebakeng mona. Sebaka seqala hoba le sebopeho. Sebaka se sena letho (feela) metsi a phalla hodima bodiba. Leqhwa le letenya le kwahela sebaka.
GENESIS 1:2 Lefatshe le sena sebopeho, le lefeela; (hone hose metsi sebakeng hohang feela) mme lefifi le leholo le aparetse lefatshe ka nako eo (maru ane a thibille letsatsi).

Modimo A kenella pherekano eo.

Bakeng sa sena ho ile ha nka Modimo "matsatsi" ha Ane A tlisa bophelo lefatsheng.

Hone hose batho lefatsheng eleng lona lebaka le neng le etsa hore Modimo A seke a sebdisa hora tse 24 .

II PETEROSE 3:8 Empa, baratuwa, tsebang sena, letsatsi lele leng mahlong a Modimo le lekana le lemo tse sekete,

Hose motho, Modimo wa lekanya nako ya Hae. Letsatsi ka leng la Modimo ke lemo tse 1000 ho batho.

Sebaka sene sele senyane ka nako eo. Hone hose taba ya bosiu le motsheare, ka tsela eo hone hose matsatsi a motho a hophela.

Letsatsi la bona a seke a etsa letho.

Letsatsi le kgwedi dine dise dile teng. Modimo A etsa hore dibe teng, eleng ho laola bosiu le motsheare.

O ile A etsa hore letsatsi le laole motsheare le kgwedi elaole bosiu. Lefatshe le lona lene le lokela hore le fetohe ho ase ya lona hore ebe bosiu le motsheare. Haeba le bidika hanyane, letsatsi lene letla tjhesa haholo. Modimo wa neha lefatshe lebelo le lekaneng.
GENESE 1:16 Mme Modimo wa etsa Kganya tse pedi tse kgolo; ekgolo yaeba motsheare, enyane yaeba bosiu:a etsa hape le dinaledi.

Modimo one a lokela hoka etsa seo.Dinaledi di ile tsa bewa sebakeng sa tsona. Dinaledi dia bonahala ka nako tsohllle. Ka tsela eo sebaka ene ele yona calendara ya pele.

GENESE 1:17 Yaba Modimo Ore ho tsona (dinaledi) dibe sebakeng hoka fana ka kganya,

Sefapano sa borwa.Ke navigata ekgolo. Sena sebontsha tsela ya ho tloha lefatsheng ho leba Calvare.
GENESE 2:2 Ka tsatsi la bosupa Modimo wa qeta mesebetsi ya Hae; yaba o phomola ka tsatsi bosupa.

Modimo O entse mesebetsi ya hae ka tsela ya hae eo asakang are bolella yona. Yaba O nka matsatsi a tsheletseng, eleng lemo tse 6000 ho rona, ka nako eo ntho enngwe le enngwe ene ese elokile bakeng sa ho laolwa ke motho. Adama, mora wa Moodimo, yena le monyaduwa wa hae bane base ba loketse hoka busa lemo tse 1000. Modimo O ile A phomola hobane hone hose letho leo aka le etsang.

Empa sena ene ele teko ekgolo ho motho.

Na bane baka kgona ho dula ntle le Lentswe la Modimo na, bane ba bolelletswe ho ngatafala ba hlahise Bana (tholwana tsa popelo)ya neng a tletse Lentswe la Modimo (Peo ya Bophelo bosa feleng) ka ho yena. Seo feela Adama aneng aka se etsa ene ele hore abe le mamello a emele Modimo ho phethahatsa leano la Hae.

Sefate sebeha tholwana tsa sona.

GENESE 1:11 ... mme sefate sebehe tholwana tsa sona, hoya ka mofuta wa sona,
GENESE 1:27 Ka tsela eo wa moetsa ka setshwantsho sa Ona, ka setshwantsho sa Ona Modimo; emotona le emotsheadi.

Modimo ke moya o ile a etsa Adama ale sebopehong sa moya. Ke motho moya feela ya kabang setshwantshong sa Modimo, eseng motho wa nama. Adama one ale sebopehong sa moya le yena.

GENESE 5:2 Aba etsa emotona le emotsheadi; mme aba hlohonolofatsa, mme aba bitsa Adama, tsatsing leo aba entseng ka lona.

Modimo O entse monna yaba o kenya karolo ya mosadi ho yena. One atla ntshuwa ha nako entse eya pele. Ha nako entse eya pele one atla arolwa.

GENESE 1:28 Mme Modimo waba hlohonolofatsa, yaba Modimo Ore ho bona, Ngatafaalang, mme le tlale lefatshe, le eketsehe, ka hohle: mme le buse dihlapi tsa lewatle, dinonyana sebakeng, le ntho enngwe le enngwe esisinyehang lefatssheng.

Motho wa semoya Adama o ile a bolellwa ho ngatafala. Sena ha sena kamano le thobalano. Diphoofolo diinale taolo hodima molao wa thobalano"ka motjheso" bakeng sa ngatafalo. Dikgona ho laola seo. Ka tsela eo, ha diphoofolo dine dise dillekane, dia a kgona ho iphapanya seo.

Empa Modimo O entse motho ka tsela enngwe. Motho o etsa seo asebatlang. Ka tsela ejwalo hola Modimo One A ile aba dumella ho etsa thobalano hone hose tsela ya hoba thibela kapa hoba laola (hobane ka tsela eo etlabe hase boithatelo ba hael) mme batho ba ngatafala lefatsheng mme batlala lefatshe. Batho baeketsehile habedi lemong tse 40 tse fetileng. Ntho ditlilo tswa taolong nakong etlang.Re nale dintwa tsa lefatshe le mafu asa phekoleheng, mme leha hole jwalo haho selokang. Nahana feela maemo ao re iphumang rele tlasa ona. Nahana feela tjhaba seo.

Ngatafalo ka thobalano, kopana ka boithatelo, ene ese mohopolo o lokileng mane tshimong ya Edene. Diphoofolo ha dietse sebe. Ka tsela ejwalo dine disa lokele hoshwa hohang feela. Dine dika phela bophelo kaofela batsona.

Empa bothata ene etlaba bona.

Modimo One A batla hore motho abe le boitaolo ka baka la hore ke setshwantsho sa Hae. Empa boithatelo boo batla le tse ding. Botle le bobebe ene ele bokgethelo.Mme motho ha ane a nka tsela empe, ebe sebe sea kena, mme seo sehlole lefu.

Ka tsela eo Modimo O ile A lokela ho hlalosetsa Adama phapang mahareng a botle le bobe. Yaba Modimo O siya Adama hoka laola, Adama one a lokela ho nka qeto ya ho laola mane tshimong ya Edene.

Empa ka baka la hobane ele motho one a nale bofokodi: ho hloka mamello ha ema mahareng a hae le Modimo, kapa tseleng ya Modimo.

Re nale makoko, mme re qeta nako engata kantle ho thato ya Modimo. Sena ke tumelo ya ho qala. Empa ho teng tumelo ya tshokoloho.

Hobane haele nnete teng, re nale maikutlo ao eleng a rona, re atisa ho bona seo re batlang hose bona, mme re bone sena ka maikutlo amang.

Adama le monyaduwa wa hae bane balokela hoka phela lemo tse 1000 letsatsing la bosupa hoka kwahelwa ke Moya o Halalelang hore a tlise ngwana- Jesu Kreste. Jesu One Atla phela A hole A sena sebe le rona re kabe re sena sebe. One Atla ntsha bahalaledi ba Hae mabitleng ka Lentswe, eleng seo atlang hose etsa ka tsatsi la tsoho. Ho tlaba feela le batho ba lekaneng bakeng sa lefatshe ka tsatsi leo. Leha hole jwalo, hokeke haeba le batho batlang hotjha diheleng.

Modimo ha Aka a bolellaa Adama leano la Hae, mme Adama one akeke aba le monahano. Adama o ile a lekanyetswa.

Adama ha aka a phetha taelo,ka tsela eo Adama le mosadi wa hae ba ile ba lokela ho ema. Ho bona ha Lentswe la Modimo le phethahala.

Na batho ba lokela ho mamella bakeng sa Lentswe la Modimo?

 

 

GENESE 2:3 Modimo wa hlohonolofatsa tsatsi la bosupa, mme lekgetha: hobane A ile A phomola ka lona.

Temana ena ebontsha phapang mahareeng ho bopa leho hlola. Ho bopa ho bolela ho nka se seng ho etsa seseng ka sona. Modimo wa etsa moya wa bophelo mme Ao kenya hara diphoofolo. Yaba o nka lerole a etsa mmele ya diphoofolo. Hone hose letho lesa kang la etswa. Mosebetsi wa phethahala.Modimo A phomola.Leano ene ele hore mora wa Hae, Adama, a laole lefatshe le mosadi wa hae (ya neng a sena lebitso motsotsong ona) ka lemo tse 1000. Mosadi o hlalosa karolo ya monna.

Satane o ile a senya leano leo. Ka tsela ejwalo Modimo A lokela ho nahanela bokamoso. Ke lona lebaka leo Jesu Kreste, Mora wa Modimo,le Monyaduwa wa Hae ele Kereke ya Bakrest, batla busa lemo tse 1000 eleng Lemokete tsa ntwa ya Armageddon. Monyaduwa ha lokele hoba le lebitso (Catholic, Anglican, Methodist etc). Mokreste o bolela karolo ya Kreste.

GENESE 2:4 Ke tsena ditaba tsa lefatshe ho tloha nakong eo le neng le lehlolwa ka yona, letsatsing leo Modimo A neng a hlole mahodimo le lefatshe ka lona,

Modimo One O hlole mahodimo le lefatshe (sebaka) ntle ho letho. Modimo O lopolla moetsadibe A etse motho ya phethahetseng. Ebe Bakreste bana ba bolokehilleng basebeletsa Yena.

"Nakong eo Modimo A neng A hlola lefatshe ka yona". Ke letsatsi lefeng leo?

Ke mohlang Modimo, tshimolohong, a neng a etsa motho.Mohopolong wa Hae hone hole Leano le leholo hanyane hanyane. Hore A etse seseng le seseng seo A batlang hose etsa. Modimo ha A fetohe. O sebedisa bohlale ba Hae ka tsela makatsang. Dintho hadi tsamaye kamoo dibatlang. Modimo O etsa seo ka bohlale bomakatsang,ho tloha tshimolohong.
GENESE 2:5 Mme dimela tsohle dientse seo, le dimela tsohle tsa naha: hobane Modimo O etsa hore pula ene, mme hone hose motho ya lemang tshimo.

Dimela tsohle ditswa mohopolong wa Hae. Hamorao tsa fetoha mohopolo. Yaba, ke sona seo eleng matla a Modimo, mantswe ana a builweng a ile a medisa ditlamatlama. Empa seo sefetoha nnete, dine dise dile teng mohopolong wa Hae.

Tsela eo Modimo A sebediisang ntho tsa Hae ka teng, hoka tseba dibilione tseo tsa ditlama tlama.Ka tsela ejwalo haho yaka bolelang hore Modimo O lebetse ka rona.Botjhatsi ba Hae boetsa hore ho sebe letho lefetang mahlong a Hae.

Haho pula. Pula etswa moyeng o batang. Mariha, metsi a fetoha phufudi.

Haele hantle lefatshe ha lena sebaka sa motjheso kapa mohatsela.Lefatshe lene le beilwe hodima ase eka hodima metsi (sebaka).

GENESE 1:7 Mme Modimo wa etsa sebaaka, sebaka seka hodima metsi le sebaka seka tlasa metsi: mme haeba jwalo.

Modimo wa etsa meya efapaneng eleng diatomo tsa hydrogen le oxygen dietsa botenya, tshireletso esa bonahaleng ya lefatshe. Motjheso one o sireleditswe ke lesira. Yaba motjheso ona oba sebakeng. Hose moya o tjhesang le o batang, hone hose leqhubu la mohatsela kapa motjheso.

 

 

GENESE 2:6 Hone hole mohudi hotswa lefatsheng, mme o nosetsa lefatshe.

Mohodi ho nosetsa lefatshe. Hose pherekano hohang feela. Lefatshe lohle lene le letala. Meroho ele hohle mona.

 

 

GENESIS 2:7 Yaba Modimo O bopa motho ka lerole la lefatshe, mme wa bodulela moya dinkong tsa hae; motho yaeba moya o phelang.

Hofihlela ha jwale Adama ene ele motho moya asa bonahale. Jwale Modimo wa moetsetsa mmele. Adama moya one ale teng ho tloha ho Kgaolo 1. Jwale Modimo ha A bope hotswa ho haho letho mmele wa Adama o entswe ka lerole. Hobane wa pele Adama jwale o hlahella ka mmele.

 

 

GENESE 2:8 Yaba Modimo O jala tshimo hotswa botjhabela ba Edene; mme moo a beha motho eo a moentseng.

Modimo O ile A etsa tshimo jwalo ka lehae la mora wa Hae. Ene ele ya lefatshe paradeise. Modimo One A neha mora wa Hae tse ntle feela.

 

 

GENESE 2:9 Mme hotswa mobung Modimo wa medisa dimela tse kgahlang mahlo a Hae, le dijo tse lokileng; le sefate sa bophelo hara tshimo, sefate sa tsebo ya botle le bobe.

Sefate ka seng sa medisa ditholwana ka mefuta ya tsona. Adama one aka ja tholwaana efeng kapa efeng hoya ka mofuta wa yona.

Empa jwale Adama one ase ese motho moya. Jwale one a newa hoka ikgethela. Bakeng sa hoikgethela se setle le sesebe.
MATTHEU 26:41 Fadimehang mme le rapele, hore le seke la kena melekong: moya o mafolofolo, empa nama eya fokola.

Nama eya fokola.

Motho wa moya Adama one a sireletsehile hobane ane a bona ntho tsa moya. Jwale moya wa hae one o sireletsehile ka nama. Eleng lona lebaka le neng le etsa hore a thetsehe.

Sefate sa mehlware sa Amerika sekgona ho phela lemo tse kete tse nne le makgolo a mahlano. Ka tsela ejwalo sefate sephela nako etelele lefatsheng. Ka tsela ejwalo sefate sephelang nako etelele sebonahatsa Bophelo bosafeleng. Sefate sa Bophelo ke Kreste. Moya wa Kreste one ole mahareng a tshimo ya Edene bakeng sa Adama. Moya wa Kreste One Otlaba teng bakeng sa hae.

Hone hole sebaka sele seng feela ene ele hara tshimo. "sefate sa bophelo le sona sene sele hara tshimo". Sena sebolela hore ene ese sona feela moo hara tshimoo. Sefate sa tsebo ya botle le bobe sene sele teng le sona hara tshimo. Dikaba hara tshimo dile pedi ha jwang? Hantle feela bobedi. Dine ditshwana. Modimo One Akabe A fille Adama ponelo pele ya hore a inahanele yena. Hore ke Moya ofeng o tlisang bophelo. Lentswe la Modimo le lokela hore le latelwe ke Adama mme a seke a thetswa ke tsebo ya Satane.

Karolo emano ya sefate sena (kapa moya) sa tsebo ya botle le bobe. One oka sesheba mme wa seke wa sehlokomela.Hobane tsebong hotswa sebolayang. Manyolo a medisang dimela tse silafatsang dinoka. Diteishene tsa motlakase tse silafatsang moya. Le"dipilise" tse thusang ho eketsa bohlola. Internete e atisang bohlola a ditshwantsho tsa maponapona. Ka tsela ejwalo tsebo esenya ntho enngwe le enngwe. Hlakoreng la bodumedi kereke ya Roman Catholic lahisitse mme Theresa ya ileng a thusa ho sapota Calcutta. Kereke yona eo e entseng hore bana bahlokofatswe.

Motho aka tseba jwang Moya wa Kreste le wa Satane? Meya ena emmedi eka hare hantle feela ka hare ho kelello ya motho.

Mohopolo ona oka ho Satane o dumela hore oka hlola Modimo.Modimo O batla hore ahlole (eleng ka tumelo) mme Satane o batla batho ba latole mangolo badumele mohopolo wa motho.

Ka tsela ejwalo mohopolong wa motho ke mehopolo emmedi. Ena ke ntwa ekgolo ekileng ya lwana.

Ke ntwa ka hare ho boko ba motho, tshusumetso ya tsena tse pedi. Re leka kamehla ho fumana nnete ka tsena tse pedi.

Motho one a lokela hoka latela Lentswe la Modimo jwalo kaha ele lona feela leka lwantshang Satane. Haeba Satane aka kgona ho tlosa motho Lengolong, eba jwalle Satane aka thetsa motho hore a seke a dumela Nnete. Sena sefana ka tsela enngwe ya Lentswe, eleng tselaa enngwe ya ho sebeletsa Modimo ntle ho lona eleng lefu.

 

 

GENESE 2:10 Mme noka ene ele teng etswang Edene hoka nosetsa tshimo; mme ekenella moo, mme efetoha hlooho tse nne.

Metsi a bolela Moya o Halalelang.

 

 

JOHANNE 7:38 Ya dumelang ho Nna, jwalo kaha lengolo le bolela, hotswa mpeng ya hae hotla kolla metsi a molemo.

39 (Empa One A bua ka Moya, oo batlang ho o amohela:)

Ene ephatlalla ka mekga emene jwalo kaha hole dibata tse nne tse katileng terone ya Modimo. Modimo O laola sena hore Atle Arefe matla a ho hlola Satane.
TSHENOLO 4:6 ... mme mahareng a terone, leho potoloha terone, hone hole dibata tse nne tse nang le mahlo kapele leka morao.

Mahlo a etsa hore o bone se etsahalang. Balebedi ba semoya(batletseng bohlale) bobedi "kapele lekamorao". Tsebo ya bokamoso le jwalo. Haba thetsehe. Bothata ba rona ke ho fumana dikeletso tse sa thuseng letho.

GENESE 2:11 Lebitso la pele ke Pisone: ele setlalang naha yohle ya Havilah,moo holeng kgauda;

GENESE 2:12 Mme kgauda ya naha entle: ho nale bdela le lejwe la onyx.

Noka ya phalla hare moo. Manna hotswa lehodimong bdela. Majwe a mabedi a onyx le kenywa ke moprista ya phahameng wa Mojude.
NUMBERE 11:7 Manna ane a tshwana le peo ya coriandere , mme ka tsela eo mmala wa bdela
EXODA 28:9 Mme otla nka majwe a mabedi a onyx,mme oa betle bakeng sa bana ba Israele:

Noka tse ding tse tharo dine dikgaohanya dira tsa bana ba Israele.Sena sebonahatsa hoba kgahlano le Modimo.
GENESE 2:13 Lebitso la noka ya bobedi ene ele Gihon: yona efetang Ethiopia.
II DIKORONIKE 14:9 Mme hotswa kaho bona (Israele le Jude) Zerah Mo- Ethiopia ka dikete kete,

GENESE 2:14 Mme noka ya boraro Hiddekele: efetang bophirima ba Assyria. Ya bone ele noka ya Eufrate.

Assyria e ile ya etsa makgoba mmuso wa leboya la Israele. Mme Eufrate efeta hara Babylona e entseng mmuso wa bophima wa Juda.

Metsi a noka ka nngwe a phallela matlong a dira. Sena sebolela hore BaJude ba semoya batla dumela ho Modimo Ale mong ho nale ho rapela boraro ba Babylona. Mohopolo wa boraro o ile wa phalla hotswa India le Egepeta mme wa fetoha tshebletso ya pagane.

GENESE 2:15 Yaba Modimo O nka motho, wa mobeha tshimong ya Edene ho ebusa.

Thuto ekgolo: Modimo wa beha motho Edene. Adama one a ikgethela hoba tlasa pusi ya Modimo. Modimo wa mmolella hore o laola hantle Edene le ho etsa kamoo Modimo A batlang ka teng.

GENESE 2:16 Yaba Modimo O laela motho, Ware, ho difate tsohle tse hara tshimo oka dija:

Modimo One A laetse hore difate tsohle tse hara tshimo dilokile. Tholwana ya tlhaho ene e lokile. Esita le kajeno ditholwana entse ele ntho ya bohlokwa.

GENESE 2:17 Empa haele sefate sa tsebo sona, oseke wa seja: hobane mohlang o sejwang otla shwaa.

Tlhokomediso ho Adama ka sefate sa tsebo le bobebe. Sena ene ese sefate sa tlhaho, jwalo kaha tsohle dine dilokile.Sena ene ele seseng seo Adama ane a lokela hose hlokomela. Modimo One a lokela ho ruta Adama ka sefate sa tsebo Adama atle a elellwe a seke a thetswa. Karolo ya moosadi ene ele ka ho yena leha ane asa tsebe yena.Leano la Modimo ene ele ho neha Adama le mosadi wa hae wa morwetsana Mora, Jesu. Jesu One Atla hoeletsa bahalaledi hotswa mabitleng.

Leano la Satane ene ele ho hlokomedisa Adama le mosadi wa hae thobalano. Hase sebe ho monna ho robalana le mosadi wa hae, ka tsela ejwalo sena sekaba phoso jwang? Sena ene ele taba ya maleba.Bothata ene ele hore ngwana eo one akeke aba le bophelo bosafeleng.

Modimo One Ase A beha tekanyetso ka thobalano. Hone hotla etsahala ka tsatsi le leng. Le leng la matsatsi eleng lemo tse 1 000 ho rona. Hone hokeke haeba lea tswalwang ka thobalano ka lemo tseo 1 000. Ka tsela eo motho ya moholo haholo ke Methusela ka lemo tse 969.

GENESE 5:27 Mme lemo tsohle tsa ho phela tsa Methusela ebile makgolo a robong mashome a tsheletseng le metso etsheletseng: mme ashwa.

Tsebo etlisa le thobalano, jwalo kaha thobalano etlisa tsebo "mohopolo wa botho".
GENESE 4:1 Mme Adama atseba mosadi wa hae Eva; mme a emara, atswala Kaine, mme aare, ke itswaletse monna ka thuso ya Modimo.

Adama "atseba" mosadi wa hae ho bolelang hore "tsebo ya nama" mosadi wa hae. One a jele sefate sa tsebo. Batho ba tswetsweng ka thobalano ekaba batho ba lokileng kapa ba babe. Bothata ke ngatafalo eo, jwalo ka Hitler, o lokela hotjha diheleng.

Motho wa pele wa ho tswalwa ka thobalano ke Kaine mme o ile a qala leshano ho Modimo ka ngwanabo Abele kamora hore a bolae Abele. Ka tsela eo motho wa pele wa ho tswalwa ka thobalano o ile a qala leshano.

Empa sena ke seo Bibele ese hlalosang jwalo ka diabolosi.
JOHANNE 8:44 Leba ntata lona diabolosi, le lakatsa jwalo ka ntata lona. Ebille mmolai ho tloha ho qaleng, mme hale dule nneteng, hobane ha ana nnete. Ha a bua o bua leshano, o ipuwela tsa hae: hobane ke ra leshano, le ntata bohle ba leetsang.

Sena setshwana le Kaine mora wa diabolosi, eneng ese mora Adama. Ka tsela eo motho ya tswetsweng ka thobalano o jwalo.

Se thabisang, leha Kaine otswetswe pele Bukeng ya Dikoronike ebolela sena ka yena. Sena sea makatsa ha a ile a fumana karolo tse pedi.

Bibele hae bolele ha Kaine atswetswe ke emobe.
I JOHN 3:12 Eseng jwalo ka Kaine, eo eneng ele emobe, ya ileng a bolaya ngwanabo.
MATTHEU 13:19 Ha bohle ba utlwa taba ya Mmuso wa Mahodimo, mme ba seke ba utlwisisa, yaba emobe oya kena, mme a utswa sejetsweng ka hare ho bona. Bana ke ba ileng bafumana eka thoko ho tsela.

Emobe ke diabolosi.

Sena hase tshwane le Adama, jwalo kaha Adama a bitswa mora wa Modimo.
LUKA 3:38 ... Setha, eo eneng ele mora wa Adama, eo eneng ele mora wa Modimo.

GENESE 2:18 Yaba Modimo Ore, hahoya lekana hore motho a dule ale mong; Ketla moetsetsa mothusi.

Jwale ene ese ele nako ya tshebetso mane Edene. Ha Adama ene ele motho wa semoya one a bona semoya, mme ka tsela eo diabolosi one akeke a kgona ho mothetsa. Hape karolo ya mosadi wa hae ene ele ka ho yena. One asa hlokomele ka nako ena. Ka yona tsela eo,one ole ka botoneng ba ntatao. O ile wa fumana mmele wa nama hotswa ho mmao.

Empa jwale ka baka la Adama ene ese ele nama,one a bona nameng ka tsela eo one a thetseha. Jwale kaha ase ale nameng one ase asa kgone ho boloka karolo ya mosadi ho yena. Botona le bosadi ba arohana hobane ese ele motho nama. Modimo wa nka qeto ka motho nama, Adama, one a hloka Mora, eleng Jesu ya tlang ho tswalwa ke morwetsana. Sena ene ele tsela ya ho phela lefatsheng.

Haeba Adama le mosadi wa hae ba tlisa bana ka thobalano lefatsheng, seo setlilo kgaola lemo tse motho a neng a lokela ho diphela tse 1000.

Monyaduwa wa Adama one a lokela ho tlisa bana ka thobalano. Eo ebile kgetho ya hae. Ebe Adama o lokela hoba le ditakatso tsa thobalano hore a tlise bana. Empa karolo ya thobalano ya Adama ekeke ya tlisa bophelo bosafeleng. Tabeng ya hore, bodumedi ba batho, empa sena sekeke sa tlisa bophelo bosafeleng.

Seo ke sefate sa bophelo (twalo ya borwetsana) mme sefate sa tsebo (tswalo ka thobalano) bobedi dia lwanntshana ka hare ho popelo. Popelo eka hare ho mosadi. Bobedi difate mahareng a tshimo. Tshimo ebolelang?
SEFELA SA DIFELA 4:12 Tshimo ke kgaitsedi yaka, molebeletswa waka; moo sediba sekopotsang teng, ka tsebo.

Tshimo ebolela mosadi. Mme tshimo enale lebota ho potoloha. Basadi ba tshireletsehile. Sediba sa bophelo:Karolo ya bohlokwa ya mosadi ke borwetsana ba hae. Modimo O batla rebe le bophelo bosafeleng, eleng Kreste wa Semoya, hotswa popelong ya mosadi.

Ka tsela eo Kreste wa Semoya O batla hore Adama le monyaduwa wa hae baeme lemo tse 1000 pele a tlisa tswalo ya Moya o Halalelang – Ngwana Jesu A tswalwa kamora lesira la morwetsana. Peo (Lentswe) ka hare ho thollwana (Lesea). Sena sene setla tlisa ngwana ka tholwana Jesu hamorao A bue lefatshe le etsahale.

Sefate sa diabolosi setlisa tswalo lesira le tabohile. Sena etlaba motho feela ya tlang ho tswalwa akekeng a phela lemo tse 1000.

Difate tse pedi dilwantshana. Bobedi difate tsa kenywa mohopolong wa mosadi.

 

 

GENESE 2:19 Mme hotswa mobung Modimo wa bopa diphoofolo tsohle, dinonyana; mme wa ditlisa ho Adama ho dibitsa ka mabitso: leha ekaba eng feela Adama adireha mabitso, ka bonngwe.

Adama one a nale tsela etelele kapele ho yena. Adama a nahana hantle ka mabitso a dinonyana lle diphoofolo. Ho teng mefuta e 9 000 ya dinonyana lefatsheng. Nahana ka mabitso a 9 000 a fapaneng. Haeba anahana ka le leng ka motsotso hone hotla monka matsatsi a 13, hare re o nale hora tse 12 tsa ho sebetsa leho phomola ka tsatsi la bosupa. Ka tsela ejwalo tsatsi la bosupa ene ekeke yaeba hora tse 24.

 

 

GENESIS 2:20 Yaba Adama orea makgomo ohle, dinonyana sebakeng, dibata tsohle tsa naha; empa Adama o entse sena ntle mothusi.

Ho nale mefuta e 5500 diantshi tse lefatsheng. Matsatsing a Adama hone ho nale a mangata hofeta matsatsing ana ao re phelang ho ona. Leha hole jwalo hone hotla monka sebaka se selelele.

 

 

GENESIS 2:21 Yaba Modimo O robatsa Adama boroko bo boholo, mme a robala: mme antsha kgopo ya hae, mme a kwala nama hape;

Modimo O ile A etsa oporeshine eo re ebitsang anaesthetic nakong ya jwale. Modimo A nka karolo ya Adama, kgopo, mme a kwala nama hape. Nakong ya jwale hone ho tlaba le lebadi letlang ho hloka Master Plastic Surgeon. Bakeng sa seo, Modimo A etsa ntho efapaneng le seo. O ile A etsa mosadi emotjha. Sena ene ese ya tshwanang le monna hobane ene ele mosadi. Empa kgopo ya Adamaa ene ele haufi le pelo ho bonahatsa botebo ba lerato la Adama ho mosadi hae.

GENESE 2:22 Mme kgopo ya hae, eo Morena Modimo A entshitseng ho yena, hoetsa mosadi, mme a motlisa ho yena.

Modimo wa beha Adama tshimong ya Edene. Modimo wa motlisetsa monyaduwa. Re lokela ho ithuta hotswa ho Modimo ho nale ditakatso tsa rona.

GENESE 2:23 Yaba Adama ore, lena ke lesapo la masapo aka, nama ya nama yaka: otla mmitsa mosadi, hobane otswa ho Monna.

Haho bue ka madi. Sena sea makatsaa. Adama o buile feela ka nama ya nama ya hae le masapo a masapo a hae. Haeba hone hose madi sena sebolela hore Moya o Halalelang one ole ka hare ho mothapo wa hae.

Ntle ho madi, hothata hore monna a etse thobalano hobane madi a lokela hoka matha ka hare ho botona hore bophahame. Sena sebolela hore bobedi Adama le mosadi wa hae bane basa etse thobalano.

Adama le mosadi wa hae bane baphela ka Moya o Halalelaang one o tsamaya ka hare ho methapo ya bona.
I BAKORINTHE 15:50 Jwale kere ho lona, baena, nama le madi dikeke tsa rua Mmuso wa Modimo;

Okeke waja lefa la Mmuso wa Lehodimo ose thatong ya Hae. Bophelo ba madi ke ntho ya nakwana.

Jesu O tsholotse Madi A Hae Golgotha.

Yaba O hlaha ka Mmele o tsohileng bafung.
LUKE 24:39 Bonang maoto aKa le matsoho, ke Nna: ntshwareng, le bone; hobane moya haona masapo, jwalo kaha le Mpone.

Madi hase karolo ya Mmuso wa Lehodimo.

Madi hase karolo ya bosafeleng.

Sephiri seo sebe se keneng ka sona ho motho keka madi. Ka tsela ejwalo kamehla madi a bonahatsa sebe. Re lokela hoka fumana hore ke hobaneng ha madi a diphoofolo ane a sebediswa ho hlatswa sebe.

Re lokela hoka fumana hape hore ke hobaneng ha Modimo Ane A bolella Adama le Eva ho baka kamorao hore baetse sebe.

Ena ebatla ele taba emakatsang. Modimo Ore neha bohle hoka baka. Hobaneng Asaka A neha Adama le Eva monyetla wa ho baka?

 

 

GENESE 2:24 Ka tsela ejwalo monna otla tlohela ntatae le mmae, ho kgomarela mosadi wa hae: mme etlaba nama ele nngwe.

Boporofeta ba nako etlang.

Modimo O tsebile hore sebe setla senya motho. Ka tsela ejwalo one a batla hore lenyalo ebe sehlekehleke sa nako. Modimo O ile A etsa hore hobe le kano eleng ntho etlisang setlamo sa bana. Sena sebonahatsa ntho ekgolo lenyalong, lerato mahareng a Jesu le Monyaduwa, eleng kereke ya sebele. Manyalo a mangata a qhalwa ke ho itshunyatshunya ha batswadi manyalong a bana ba bona. Ho dula ho nale hose utlwane mahareng a mme matsala le ngwetsi ka dinako tsohle. Ka tsela eo ho molemo ha banyalane baka ba le ha bona, mme badumella hore baetelwe pele ke Modimo, ho nale hore batswadi baitshunye tabeng tsa bona.

 

 

GENESE 2:25 Mme bobedi bane bale feela, monna le mosadi wa hae, mme bane ba sena dihlong.

Bane ba sena madi. Ntle ho madi mmeleng ya bona, thobalano ene ele siko. Thobalano ene ele ntho esiko ho bona. Bane ba sena dihlong jwalo ka bana ba banyane ba itsamaela bale feela.Hoja ba mpa badula thatong ya Modimo.

Hoja ba seke ba mamela mahlale a batlileng a tshwana le seo Modimo A seboletseng, ekabe ba saka ba thetswa.

Bane ba nale boikgethelo. Kgetho ene elokela hoka nkuwa ke bona.

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23