Haele hantle ho etsahetseng tshimong ya Edene? Karolo 1 Genese 1
Ho etsahalang ka lefatshe kajeno?

Planete ena ebitswang lefatshe elelekisa ntho tse ngata haholo.

Haho kgwebo tse nepahetseng hohang hadi tshepahale. Barui baya ikgantsha, bareki basenya tjhelete ka ntho tse senang molemo. Re silafatsa moya ka dintwa. Kgwebo tsa rona ke dithunya le mahlahlela, bonokwane, dithetefatsi, botawa, leho tsuba. Hose hlokomele, pelo telele, tshenyeho le bofutsana, hose lekane ha bophelo ba borui, le ntho tse ngata feela tsesa faneng ka kelello. Halofo ya lefatshe ephela maemong asa lokang, mme hose hlokomele hoo hoisa hore ho fallelwe diteropong. Ho ba bangata sena keBabylona emotjha, bophelo boo ekang boshwele. Batho hasana hohle mona. Jwalo ka Syria ebontshitse, hore eka kgona ba phaphathehi ba mmalwa. Dikampo tsa ba phaphathei diba mangata nako le nako. Afrika engatafala ka tsela eo hose kgolweheng. Hobane batho ba bangata haholo, haho mesebetsi.

Borui bofutsana boya tshwana jwalo kaha sekgeo mahareng a bafutsana le barui seata bosiu le motsheare. Ditjhelete ka lemo sa 2008 sene sele maemong a mabe haholo, tshenyeho eo ene ebitswa Great Depression of 1929, eo e ileng ya etsa hore mmuso o lese lekgetho nakwana, esita le bana ba nang le tjhelete bane basa phonyoha. Nakong eo dikoloto diile tsa phahama haholo. Sena se ile sa etsa hore dimillione tsa batho bahule ka thata. Bophelo ha bonate bakeng sa bona.

Batho ba bangata lefatsheng mona ba ferekane haholo.

Lefatshe le nale batho ba menahaneng habedi lemong tse kabang 40 mahareng a 1960 le 2 000 AD ho tloha ho billione tse 3 hoisa ho 6 billion tsa batho. Sena setlilo eketseha nakong etlang.

Ka tsela ejwalo thobalano ekare bomo ya nako.Lefatshe halesa mamella ha jwale. Haho bokamoso nakong ena bo bonahalang. Persentseng 20% tsa batho baphela basa sebetse kapa ba lefuwa hanyane tlasa seo “bareng ke lefu le hlotsweng ke batho ba basweu” eleng haholo holo mathata a tjhelete.

Haeba Modimo wa Bakreste ke Modimo eo eleng Mmopi, leano lena la hae la tswalo ka thobalano halea sebetsa hoo batho karolo enngwe e Mohloileng ka baka leo.

Ebe hoba le mathata amang ka thobalano; Bohlola, ho phela sebeng, batjha ba imang, AIDS, tshwaetso ya thobalano, dipeto, bohlola, bana basa batleheng, bonyatsi, ditlhalo, dikgutsana, le metsofe elahluwang. Jwalo kaha ho bile mane Sodoma.

Hobe le tshenyehelo ya pelei, ho kula ka hoseng ha pelei, kotsi lehoba mathateng ha pelei.

Hlakoreng le leng le nepahetseng, thobalano emahareng a monna le mosadi. Ha ngwana aqeta hoba teng, ho thabo ekgolo ha a fihla lefatsheng.

Ka tsela ejwalo thobalano ke tsebo ya botle le bobe.

Ke lehlakore le leng lebang le potetse haho, mme ke labobe.

Thobalano entle ka hare ho lenyalo empa empe kantle ho lona.

Ke yona feela tsela ya hore re ate, empa ke tsela ya ho atisang bongata lefatsheng. Lena hase leano la nako etelele. Thobalano e entswe ka tsela enepahetseng kapa osa nepahalang seo hase ntho ya moshwelella, ntho ele nngwe feela, ke hore ekeke ya hlahisa ntho ya moshwelella.

Hantle feela, mme seo ene ese leano la Modimo.

GENESE 1:12 Mme lefatshe la medisa jwang, hoya ka mefuta ya yona, mme sefate sa beha peo, ya mofuta wa yona, kamoo selaetsweng: mme Modimo wa bona hore sena selokile.

Sefate sa ditholwana, mohlala apole, ya hlaisa tholwana ya sona.

 

7705837

 

Peo ka nngwe elokela ho hlahisa mmele wa yona.

I BAKORINTHE 15:38 Empa Modimo O fana ka mmele hoya kamoo a ratang, mme ho peo ka nngwe mmele wa yona.

Sena sene selokela hoba leano le letle la Modimo.

Bothata mona ke hore re fumane hore na diphoofolo dine ditlilo ngatafala jwang ntle ho thobalano.

GENESE 1:21 Mme Modimo wa hlola maruarua, le diphoofolo tse phelang tsa tsamaya, tseo metsi a ileng a ditlisa, ka mefuta ya tsona le dinonyane jwalo feela: mme Modimo wa bona hore sena selokile.

GENESE 1:22 Mme Modimo wa bahlohonolofatsa, Ware, Ngatafalang, mme letlale lefatshe, mme le tlale mawatle le metsi, mme le dinonyana diate lefatsheng.

Diphoofolo ha dina boithatelo. Diphela ka maikutlo aka hare ho boko ba tsona. Sekgo selokela hoka iketsetsa hore sephele. Le tsona dia robalana empa dilaolwa ke nako e itseng “motjheso” mme diboele di lese seo hape. Hahose hole phoofolo le tse lekaneng lefatsheng, Modimo O ya emisa seo.

GENESE 1:21 Yaba Modimo O etsa dihlapi, le dibopua tsohle tse tsamayang, mme tsa tlisa tsa mefuta ya tsona, hoya kamoo dileng ka teng, mme hape hoya ka mokgwa wa teng: mme Modimo wa bona hore sena selokile.

Dihlapi le dinonyana ke tsa bohlokwa haholo ho Modimo. Mmele ya tsona e entswe ka karolo tsa lefatshe, empa Modimo odietseditse mmele e ikgethang hore diphele moo dinatlang. Mmele ya tsona elokela hoka kgona ho phela bakeng tse fapaneng moo dilokelang ho phela teng. Bukeng ya Tshenolo sebata sekgopo sehlooho tse supleng sea hlaha lewatleng eleng sebontshang moruo wa naha ofosahetseng . Botsa Judase. Re keke ra sebeletsa Modimo le Mammona.

Modimo One A lokela ho etsetsa dinonyana ka tsela yona eo le tsona.

GENESE 1:25 Yaba Modimo O etsa diphoofolo ka mefuta ya tsona, le makgomo ka mefuata ya tsona …

Mmele ya diphoofolo ene e etseditswe ho phela maemong ao diphelang ho ona.

Haho tliuwa maphelong a diphoofolo, Modimo O ile A etsa ka tsela e ikgethang. Diphoofolo kaofela ka tsela e ikgethang. Haho tsela enngwe dine diphela ka tsela e ikgethang.

Empa haho tluwa ho motho, ebe Modimo O nka mothinya o mong. A etsa motho ka tsela enngwe. Ha akaba a tlisa motho feela lefatsheng. Sena ose entse ka bomo hore a hlomphehe motho. Motho ke sebopuwa seo Modimo A se entseng ka tsela e ikgethang, mme one a lokelwa hore a etswe ka tsela e itseng. Leano la Modimo la ho qetela ene ele ho bopa motho. Satane othabela ho phela ka hare ho diphoofolo jwalo ka kolobe tsela tsa Gedara, empa Modimo O lakatsa ho phela ka hare ho motho.

JOHANNE 4:24 Modimo ke Moya.

Ka tsela eo karolwana enyane ya Modimo ka ho motho.

Sena sene selokela hoba jwalo hobane moya hao oya bopuwa.

Motho wa semoya one a lokela Modimo, ka tsela eo motho one a lokela ho phela ka bolokolohi. Modimo One Asa batle hore motho a mosebeletse tlasa kgatello, O batla motho a mosebeletse ka boithaopa.

Ho Genese Kgaolo 1 Modimo O etsa motho moya. Ha A bope motho. Sena hase kenyeletse motho nama. Mmele yohle ya nama ya diphoofolo. Phoofolo dilokela ho ngatafala hoya ka mofuta wa tsona.

Empa Modimo, O ile Afa motho tsela ya kgetho, o nale mohopolo o fapaneng le wa diphoofolo. Nahana motho ka tsela e ikgethang! Ikahela moo a batlang. Empa Modimo Wa fetola tsela ya thobalano, jwalo kaha A etsa ho diphoofolo, motho one akeke a lokoloha.

Jwale eseng jwalo ka diphoofolo, haeba Modimo A lokela ho fana ka seo, ebe Modimo O moneha matla A ho ikgethela bophelo. Hoja hone hose tsela efosahetseng ha jwale ya motho, motho one a keke aba tsela ya ho ikgethela. Ka tsela eo Modimo, hoka kgetha hoya ka thato ya Hae, O ile A lokela ho fana ka tsela ya ho leka hore A bone hore motho aka kgetha Modimo na.

Hare shebe motho eo a entsweng ka moya.

JOHANNE 4:24 Modimo ke Moya.

GENESE 1:26 Yaba Modimo Ore, Hare etseng motho ka setshwantsho sa rona, a tshwane le rona: mme a laole dihlapi tsa lewatle, le dinonyana tsa sebakeng, le hodima makgomo ohle a lefatshe, le hodima lefatshe, le hodima dhahabi tsohle.

Bakreste ba bangata ba nka lentswe “rona” ele Boraro ba Modimo ele batho ba bararo: Ntate, Mora le Moya o Halalelang. Haho le enngwe ya tsena eo eleng mosadi.

Sena sehlola mathata haeba Modimo A hlotse monna le mosadi, batho ba babedi, lefatsheng.

GENESE 1:27 Yaba Modimo O etsa motho ka setshwantsho sa Hae, ka setshwantsho sa Hae Aba etsa; emotona le emotsheadi.

Batho ba babedi lefatsheng, emong ele mosadi, ekeke yaeba setshwantsho sa Modimo lehodimong ele mosadi.

 

Drawing0-1-1

 

Setshwantsho sena sefosahetse. Hobaneng? Ke ntho tsa Lehodimo letsa lefatshe.

Motho wa nama le wa semoya. Motho wa semoya ke setshwantsho sa Modimo.

Areke re shepe Kgaolo 1 ka tsela ya semoya.

Lentswe “rona” le bolela hofeta bonngwe.

Empa mona re bua ka taba ya semopya mona. Moya wa motho oka tsela enngwe.

Oka hanana le maikutlo a hao empa seo hase o etse batho babedi.

NEHEMIA 5:7 Yaba kea ipotsa,

Nehemia one asa bue le motho emong. Leha ele Davida.

PESALEMA 77:6 … Ka bua le pelo yaka:

Mahlale a bontsha hore re nale nako engata re ratang ho bua rele bang.

Ka puo reba hangata “borena”.

Marena, Popes, le dibishop, re sebedisa “rona” ho nale“Nna”.

Ebe “re” sebedisa mantswe a matla haholo.

Lengolo le neng le ngolletswe morena A0000000rtaxerxes jwalo ka motho ka mong. Lentswe“yena”lehlalosa hore lene lesa ngollwa yena le batho ba hae. Lengolo lene le ngolletswe morena.

ESARE 4:11 Ena ke kgatiso ya lengolo le ngolletsweng yena, esita le Artaxerxes morena;

Hlokomela karabo ya hae.

ESARE 4:18 Lengolo leo o nngolletseng lona ke lefumane.

Lentswe “ke” le tiisa bonngwe ba morena. Haele “rona” le bontsha bongata “eleng rona” moo morena kapa Pope a hlalosang.

Ka tsela eo Modimo, jwalo ka Morena wa lefatshe, o lokelwa ke seo hofeta“rona ba borena” ho itlhalosa.

 

Drawing1-4

 

GENESE 1:27 Ka tsela eo Modimo wa etsa motho, ka setshwantsho sa Hae a moetsa; emotona le emotsheadi aba etsa.

Moya wa Modimo wa kena ka hare ho motho.

Botho bona bone bohlaha hokae?

JOBO 38:4 One ole kae hake theha lefatshe?hlalosa, haeba o utlwisisa.

JOBO 38:7 … ha bara bohle ba Modimo bane ba hweletsa?

Bara kaofela ba Modimo bane bale teng. Ke lona feela lebaka leka hlalosang seo. Mohopolo o sebedisa disele tse ngata. Tshimolohong, pele ho mmele wa nama, Adama mohopolo wa hae. Ka tsela ejwalo ka botho, karolo ya botho, moo mohopolo wa Modimo, rene re lokelwa hoka etswa ka mmele wa nama. Ka yona tsela ya Adama, kae kae mohopolong hone hole Adama, a emetse hoka arolwa. Mosadi one ale mohopolong. Ha rena mohopolo wa hoba ho Modimo. Empa rene rele moo. Hao hopole ole ho ntate wa hao, empa one ole ho yena jwalo ka bonna. One o emetse hore o arolwe le mmele wa hae.

 

Drawing12-1

 

Nakong ya Adama haholo holo ka mmele. Mosadi kapa maemo a mosadi ane asa bonahale. Seo ene ele tsela ya Modimo ya ngatafalang. Empa sena sene sebolela hore ka mohopolo. Ka tsela eo Modimo One Asa batle thobalane.

GENESE1:28 Mme Modimo waba hlohonolofatsa, mme Modimo ware ho bona, Ngatafalang, lebe le tlale, lefatshe, mme le lebuse: mme lebuse hodima dihahabi le diphoofolo, le dinonyana tsa sebakeng, le ntho enngwe le enngwe etsamayang.

Modimo One A lebeletse hore motho moya a buse jwang lefatshe? Taba ke eba moo eleng “ngatafalang”.

GENESE 1:12 … mme sefate sa beha ditholwana, hoya ka peo ya sona, leka mofuta wa sona: mme Modimo wa bona hore ho lokile.

“Ho beha ditholwana” hore peo ka mofuta wa yona.

Sena sebolelang?

Elisabetha o ile a bua Maria ale mmeleng.

LUKA 1:42 Mme a phahamisa lentswe, are, ho lehlohonolo mme wa Morena waka, le tholwana ya popelo ya hao.

LUKA 8:11 Jwale tlhaloso ya setshwantsho ke ena: Peo ke Lentswe la Modimo.

Tholwana ya popelo ke ngwana.

Modimo One A batla hore Ngwana a tliswe ke Morwetsana lefatsheng. Ngwana enwa ene etlaba Peo ya Bophelo Bosafeleng.

Ngwana Enwa One Atla hola Amamela Modimo Asa etse sebe. Ka tsela ejwalo ene ele yona feela ya hore lefu le seke la kena Paradeiseng.

Motho enwa wa Monna One Atla bitsa bahalaledi hotswa mobung, mme a hemele ka ho emong le emong Bophelo. Ebe O etsa motho. Ho ata ha batho ka semoya.

Hokeke haeba le batho ba lebang diheleng.

Thobalano ekeke ya hlola e eba teng. Leha ele lefu.

Ka tsela ejwalo, keka thobalano feela batho baeshwang.

Hone hose bonolo hore motho wa semoya Adama ho kaba le bana, ka tsela ejwalo o ile a tseba hore o lokela ho emela Modimo hoka tlisa dintho ka tsela ya Hae. Sena ene ele teko ya Modimo ya pele. Ele hoka phethahatsa morero wa Modimo.

Modimo One A entse mano ohle a diphoofolo. Dimela le diphoofolo ha dietse sebe ka tsela eo hone hose lebaka la hore dishwe. Empa dimela le diphoofolo dinale tsela ya tsona ya ho phela ka maikutlo. Ha dina boikgethelo.

Jwale Modimo One A batla seseng. One A batla hoetsa Tabernakele ka pelong ya motho moo Atlang ho tsamaya teng. One asa batle sehlopha sa batho feela, jwalo ka phoofolo ekgolo. One A batla motho ya tlang ho mosebeletsa. Sena ene ele ho nka monyetla haholo. Ho etsa seseng sephoso, mme sebe setlisa Lefu. Hoba le kgetho ka lerato, Modimo O ile A fana ka bophelo le lefu. Pele A etsa seo, Modimo One A lokela hoka kwetlisa Adama ka semoya hore Adama aka tseba phapang mahareng a botle le bobe, eleng taba ya sefate sa botle le bobebe mane ho Genese 1. Nakong eo Adama ane a bua Satane one akeke a montsha kotsi, hobane Adama one abona semoyeng..

GENESE 1:29 Mme Modimo are, Bona, ke o neile hoja dimela tsohle tse tshimong, lefatsheng, mme sefate se seng le seseng, sa beha tholwana tsa sona; ho wena etlaba seo.

Modimo O ile A etsa sefate bakeng sa bokamoso. Temana 29 ke seporofeto. “ho wena etlaba dijo”. Hamorao Modimo Otla etsa mmele otlang ho batla dijo. Dijo tseo dihona moo sefateng.

“mme ho difate tsohle, tse tlang ho hlahisa tholwana tsa sona”. Tholwana ka nngwe ene elokile. Hone hose phoso ho nkeng ditholwana. Adama ha aka a bolellwa ho qoba difate.

GENESE 1:30 Mme ho difate tsohle, mme ho dinonyana tsohle, le dintho tsohle tse kgukgunang, moo holeng bophelo, ke o neile le meroho yohle bakeng sa nama: mme haeba jwalo.

Haho moo boporofeta boreng meroho etlaba dijo. “ke o neile”. Sena sea etsahala. Diphoofolo tsohle dine dile nameng. Dijo tsa tsona ene ele meroho, hore dijowe ke ditau le dikgomo. Mme hone hose dibata, phoofolo tse jang nama.

GENESE 1:31 Mme Modimo wa bona hore tsohle tseo A dientseng, mme, bona, hone ho lokile. Mme yaeba hoseng yaeba bosiu yaeba tsatsi la botshelela.

Adama ene ele motho wa semoya. Hose letho leka moamang. Dibupuwa tsohle tsa nama, ditholwana tsohle tsa difate, dine dilokile. Moya wa Adama one okeke wa hlkofatswa ke ntho tsa nama. Hone hole, jwalo kaha, haho tsela ya sefate sa tsebo ya botle le bobe

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23