Evangedi ya Luka Kgaolo ya 4
Jesu A itima dijo matsatsi. Afokola mmeleng, One A ikokobeditse leha Diabolosi ane a Moleka. O ile A sebedisa matlahadi hoka hlola Satane. Molekong omong le omong wa Selekane sa Kgale, “Ho ngodilwe…”

Jwalo ka Monna, Jesu O ile A hanela moleko mme A dula ho Lentswe.

Ene ele yona feela taba ya hohlola. Jesu ke mohlala, ka tsela eo re lokela ahoka nka mohlala oo. Re lokela hoka tseba se ngodilweng ka hare ho Bibele. Hare lokele ho tloha Lentsweng bakeng sa meetlo.

Jesu A leba Nazaretha mme a ema masinagogeng.

LUKA 4:17 Mme ha tliswa ho Yena (Jesu) buka ya Esaia (Lentswe la Segerike la Isaiah). Mme ha A butse, A fumana moo ho ngodilweng,

18 Moya wa Morena o hodimaka, hobane o ntlotsitse hoka rera Evangedi bakeng sa bafutsana;leho fodisa ba pelo dirobehileng, ho rerela ba mahlomoleng, le difofu dibone, ho lokolla batshwarua,

19 Ho rera taba ya selemo.

O ile a Emisa mahareng a Lentswe leo. Hobaneng?

Sena ke sona seo Isaia asebolelang:

ISAIA 61:2 Ho amohela selemo sa Morena, le letsatsi la boiphetetso ba Morena; leho kgothatsa batshwarua;

Jesu One A bonahatsa seo hantle feela. Temana ya 2 ho Isaiah o bua ka ntgho tse pedi mona lemong tse 2000.

“Morena ya amohetsweng” o bua ka hotla labobedi ha Jesu hotla re pholosa.

“letsatsi la bohale ba Modimo” o bua ka hotla labobedi ha Jesu hotla lata Monyaduwa leka Mahlomola a maholo.

Keka hona re ithuta hotswa Lentsweng la Modimo. Re lokela hoka tseba hore Mangolo a bolelang.

II TIMOTHEA 2:15 Ithute tsebong ya Modimo, mesebetsing ya ditlhong, leho arola Lerntswe la nnete.

Mka mohlala o mong:

MATTHEU 17:10 Yaba barutuwa ba Hae ba Mmotsa bare,hobaneng ha Mangolo are Eliase o lokela hotla pele?

11 Yaba Jesu Oyaba araba Are, Eliase o lokela hotla pele, ho busetsa dintho madulong.

Baruruwa ba elellwa hore Jesu ene ele Messiah. Empa bane ba batla ho tseba ka taba ya Elia pele ho hotla labobedi ha Jesu. Ka mantswe a mang barutuwa bane ba lebetse a Johanne Mokolobetsi. Ka tsela ejwalo re lokela hoba sedi haholo. Monna wamaemo akang a Johanne Mokolobetsi akatla nakong ya rona, mme reka fosa monna ya kang Johanne Mokolobetsi.

Jesu ebe O bua ka Elia yatlang pele ho hotla ha Hae labobedi Jesu. Moporofeta enwa otla kgutlisetsa Bakreste ho Evangedi nnete, eo eneng ele ya Selekane Sesetjha.

Enwa ekeke yaeba Johanne Mokolobetsi hobane Johanne ha aka busetsa batho Evangeding. Tshebeletso ya Johanne ebile qaleho ya Evangedi hobane oile a hlahisa kolobetso ya metsi le Messiah ho Israele.

MAREKA 1:1 Qaleho ya Evangedi ya Jesu Kreste, Mora Modimo;

2 Jwalo kaha engodilwe ke baporofeta, Bona, ketla romela lenqosa kapela ka, letlang ho lokisa tsela.

Ebe Jesu o bolela ka Evangedi ya Johanne Mokolobetsi eo eneng ele taba ya pele.

MATTHEU 17:12 Empa kere ho lona, Eliase ose a tlile, mme ha baka ba Motseba, empa ba moentse ka hore le hwane. Jwalo kaha Mora Motho Atla utlwiswa bohloko.

13 Yaba barutuwa bautlwisisa hore o bua Johanne Mokolobetsi.

One a arolaLentswe. Jesu O buile ka Elia wa nako etlang pele ho hotla labobedi ha Jesu.

Yaba o bua ka Johanne Mokolobetsi ya neng atlile pele ho hotla ha Jesu.

Tshebeletso tse pedi tse fapaneng tsa Elia, diarohane ka lemo tse 2 000.

MALAKIA 4:5 Bonang, Iketla romela Elia moporofeta ho sotle tsatsi leo le tshabehang la Jehova: “letsatsi la Jehova” ke letsatsi la Matshwenyeho a maholo.

6 Mme otla kgutlisetsa pelo tsa bontate ho bana ba bona, le pelo tsa bana ho bontate, ho sotle letsatsi le tshabehang la Jehova.

Hantle ba arola Lentswe. Ho lokela hoba le tshebeletso tse pedi. Modimo O lokisa tse fosahetseng.

Tshebeletso ya ho qala keho kgutlisetsa bontate baneng.

Tshebeletso ya bobedi keho kgutlisetsa bana ho bontate

Sena sekgonahala jwang?

Bana ba neng ba lokile ene ele Jesu le barutuwa baneng barera nnete.

Johanne o ile a kgutlisetsa bontate, ho Jesu le barutuwa.

Kamorao hoba Jesu a tsamaye, baapostola yaeba bontate.

Yaba kereke ewela Mengwaheng e Lefifi.

Ka 30000 ya mekgatlo ya bodumedi eoe eleng teng kajeno, re lokela ho kgutlela tumelong ya baapostola, le Paulosi ana sebaka sa Judas Iskariote.

Re hloka Elia go kgutlisa nnete ya Bibele ho mekgatlo ya rona efapaneng.

Reng a bo Elia bana batlile ka tsela tse pedi hotla ha pele le hotla labobedi, kereke etsamaile ka tsela tse itseng (kganya etshweu ya bonahala ka mmala e supileng). Nakong ena kereke eba feela ya Baditjhaba.

Kereke e ile ya qala pele ka Bajude, empa hamorao ya hola ka Baditjhaba.

Ho leba ntlheng ena, Luka, ya ratang Baditjhaba, o qotsa Jesu ya buang ka Baditjhaba le Bajude.

LUKA 4:25 Empa kele bolella nnete kere, bahlolohadi ba bangata Israel matsatsing a Eliase, ha lehodimo lene le kwaleha ka lemo tse tharo le kgwedi tse tsheletseng, ka nako ya tlala;

26 Empa hose lea mong ho ya ileng a romela ho Eliase, ntle ho Sarepta, motse wa Sidone, ho mosadi wa mohlolohadi.

Eliase ke lentswe la Segerike la Elia. Sidone ene ele sebaka sa Baditjhaba.

LUKA 4:27 Mme balepera ba bangata ho Israelei ka nako ya Eliseuse moporofeta; mme haho lea mong ya ileng a hlwekiswa, ntle le Naamane wa Syria.

Eliseuse ke lentswe la Segerike la Elisha. Syria ene ele motse wa Baditjhaba.Ka tsela ejwalo bobedi Elia le Elisha (ya neng a nale karolo tse pedi tsa moya wa Elia) bane ba ile baitshetleha ka Baditjhaba. Haho makatse ha Ela, ya neng atswa Matshwenyehong, ele moporofeta wa Baditjhaba wa kereke ya Baditjhaba.

LUKA 4:28 Mme bakena bohle ka hare ho senagoge, haba utlwa taba tseba, batlelwa ke bohale,

29 Mme baema ka maoto, mme bakena ka hare ho motse, mme ba moketnya ka hare ho moaho, hore batle balahle tsohle.

30 Empa a feta hara bona,

Sena ke tlhaho ya motho. Bajude bane ba atamelane haholo le Modimo. Habane bautlwe hore Modimo O leba ho Baditjhaba, Bajude ba ile ba batla ho bolaya Jesu. Hang hape Modimo One A tloha (ho Bajude) ho Bajude baneng ba Molatola ho leba ho Baditjhaba.

Ke bothata ba kereke kajeno boo. Bakreste baya halefa haho bua ka Jesu Ale kantle ho kereke (hobane re nahana hore O leka ho thabisa rona) mme O lebela Bajude. Bakreste ba pholositsweng le basa pholoswang ba nale taba eo. Diphoso dingata ka hare ho kereke matsatsing ana.

Jwalo kaha ngaka, Luka atla le pheko.

LUKA 4:38 Mme Yena (Jesu) a phahama senagogeng, mme akena ka tlung ya Simone. Mme mohwehadi wa Simon'e one a nale feberu; mme ba motlisa ho Yena.

39 Mme a ema hodima hae, mme A kgalema feberu; mme ya motlohela: feela a mosebeletsa.

Mona Luka o bontsha phoso ya kereke ya Roman Catholic. Simone Peterose one a nale mosadi. Ha Roman Catholic ebolela hore ene ele "Pope wa pele". Empa bo Pope ha banyale? Ssena sekgahlano le tumelo ya bona.

Peterose, haeba ene ele Pope wa pele, a kolobetsa ka Lebitso la Jesu Kreste. Eba Catholic ebolela hore boPope habana ditshila, mme ke lona lebaka leo boPope ba lokela ho dumellana.

Ka tsela ejwalo boPope ba lokela ho kolobetsa ka tsela ya Peterose.

DIKETSO 2:38 Yaba Peterose ore ho bona, Bakang, mme le kolobetswe emong le emong ka Lebitso la Jesu Kreste tshwarelong ya dibe, mme letla fumana Moya o Halalelang jwalo ka mpho.

39 Hobane taelo ena ebehetswe lona, le bana ba lona, le bahole basatlang hotla, esita le bao Modimo osatlong ho ba bitsa.

40 ka mantswe a mang otla o phahamisa, are, Ipolokeng molokong ona otlang.

Hobaneng ha boPopes basa kolobetse ka tsela eo "Jwalo ka wa pele Pope", Peterose, a entse? Sa rona "ke moloko otlang" yua neng a dumela Bibele.

Jesu O ile A neha Peterose senotlolo sa Lehodimo, yaba Peterose a bula Monyako wa Lehodimo, ka Lebitso la Jesu Kreste, le Moya o Halalelang. Sena saekenyeletsa bao Modimo Otlang ho ba bitse. Re nale tokelo ya hoka fetoha.Ho nale Modimo Ole Mong fela.

O nale maemedi a marato:Ntate, Mora le Moya o Halalelang. Empa Lebitso la Botho la Modimo ke Jesu Kreste.

Selekane Sesetjha seqala ka Moya o Halalelang hoisa ho Jesu.

BAKOLOSE 2:9 Hobane ka ho Yena ke Bomodimo bohle.

I TIMOTHEA 3:16 Ruri sephiri sa Bomodimo seseholo: Modimo O bonahetse Nameng,

Ha Modimo Ale Nameng ke Jesu Kreste, Bibele Selekaneng Sesetjha haho moo ebolelang ha Modimo ele Jehova kapa Yahwe jwalo ka Selekaneng sa Kgale.

Ka tsela ejwalo Jesu wa Selekane Sesetjha ke Jehova wa Selekane sa Kgale.

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23