Evangedi ya Luka Kgaolo ya 2
Luka o lokela hore a hlalose Jesu ele monna wa sebele. Ka tsela ejwalo Luka o hlalosa mabaka a botho.

Mohopolo wa motho kamehla o dula o tshwenyeha. Ka 2015 Amerika ene enale 42% ya moruo o moholo haholo elatela China ka 11%. Setjhaba seruileng haholo lefatshebeng 84% ya moruo wa lefatshe. Haele hantle ntle ho nale naha tse 200 lefatsheng.

Naha tse futsanehileng kahofeta ke tse 40 tse nang le moruo oo eleng 1%.

Ho bolelang hore naha tse 150 diarolelana 15% ya moruo wa lefatshe, enngwe le enngwe ya tsona efumana bonyane persente tse leshome.

Mola hola eruileng United States, 80% ya batho ba nale 15% ya moruo. Ka tsela ejwalo ho nale batho ba bangata baruileng.Bafutsana haba thabiswe ke bongata bonang le moruo.Dikgetho tsa bopresidente tsa 2016 tsa Amerika diile tsa tjhelete ekana ka didolara tse 7000 million. Haho mofutsana yaka hlolang dikgetho.

Bothata bo boholo ba lefatshe lena ke hore moruo o diatleng tsa ba mmalwa.

Luka o bua hantle le bafutsana eleng ba mmalwa feela ba lefatshe lena. Jesus Ke Yena Monna eo. Josefa, ya ileng a Moetsa Mora wa hae, le Maria ene ele batho feela. Josefa le Maria, leha ene ele badumedi, bane basa tsebe hore Messiah Otla tswallwa Bethlehema. Ka tsela ejwalo baile baya moo ka taelo ya Augustus, mmusisi wa Roma ya neng a btswa Caesare, hoya lefa lekgetho.

LUKA 2:1 Mme haisa isa kamora matsatsinyana, hatswa taelo ya Caesar Augustus, hore lefatshe lohle le lefe lekgetho.

Josefa, monna wa mofutsana, one a lokela ho tsamaya kilomitara tse 140 ho tloha Nazaretha ho leba Bethlehema. Mosadi wa hae one a lebeletse Lesea nakong eka etsang beke. One a lokela ho palama pokola ka thata. Leeto le ile la nka beke. Ene ele taba ya hore na batla fihla Bethlehema pele ngwana a tswalwa na? Leo ebile leeto le thata haholo bakeng sa hae. Ena ene ele nako ethata haholo bakeng sa Maria ho nka leetol. Pokola ene ejara morwalo, dikobo tsa ho robala tseleng le dijo, mme Josefa mmetli le disebediswa tsa hae (lemo tse pedi ha ba bohlale bafihla Bethlehema, tLelapa lene lene lentse lele teng la Josepfa lene lentse lele Bethlehem mme one a lokela hole hlokomela). Hone hose sebaka maleiri a ngwana, mekotlana, jwalo jwalo.

Hobaneng ha bane ba nka leeto lena? Bakeng sa ho lefa lekgetho.

Ho thata bakeng sa ho fumana sena. Kaofela ha rona re hloile lekgetho.

Leeto lene letsamaya ka lesisitheo ka baka la maemo a Maria. Batho baneng ba potlakile bane ba bafeta ho leba tlung ya baeti ya Bethlehema. Tbaile bafumana sebaka ka hare ho setala senkgang.

Ditala ke dibaka tse nkga, ditletse boloko ba diphoofolo. Hase dibaka tse nkgang ha monate. Lesea le ile la belewa. Molebedi, ale metsi ke mathe a diphoofolo, ke mosebetsi wa hae. Pheletsong ya bophelo ba hae, batho ba ile ba Motshwela ka matho. Hobaneng? Hobane ke Bohobe ba Bophelo. Rekeke ra kgona hoja bohobe pele re bohlafuna mme rebo kenya mathe.

LUKA 2:7 Mme a tswala ngwana wa hae wa Letsibulo, mme a Mophuthela ka masela, mme a Morobatsa sejelong; hobane hone hose sebaka sa bona sebakeng sa baeti.

Hone hose sebaka sa bona. Bane basa batlehe sebakeng seo. Maqalong a bophelo ba Hae, Jesu One Ale kantle ho Mokgatlo wa Bajude. Hape qetellong ya nako ya Kereke o boela Okantle.

A apesitswe ka masela akgale. Mekotla ke yona efumanehang setaleng. Dipholo disebetsa ka thata bakeng sa sena. Mekotla e melaleng ya dipholo etlala mefufutso. Ka tsela ejwalo Jesu One A phuthetswe ka masela anang le mofufutso. Badisa ba dinku bane ba tshwere bothata, mme le bona bane bane batshwere ka thata “ba ile batlile ka potlako”.Ka tsela ejwalo kamehla ba ikutlwa bale hae maemong ao setaleng moo. Jesu O ile A etsa hore baikutlwele bale hae bafutsana ka tsela ejwalo. Bana ba mmalwa bane basa ikutlwe ka tsela ejwalo.

Pheletsong ya bophelo ba Hae O Ikutlwa A lejwalo hape. O ile A fufulelwa hofihlela mofufutso eka madi. Hobane? Adama o ile a etsa sebe hofihlela a fumana kotlo hore otla phela ka mofufutso wa phatla ya hae. Ka tsela ejwalo motho otla phela ka Madi A Jesu ka tsatsi le leng, lefatsheng le letjha, haho tsela ya ho fokotsa mofufutso.

Luka mona o hlakisa tsela eo Modimo A sebetsang ka yona. Ke lona lebaka le etsang hyore Modimo A seke A thabiswa ke tsela eo motho a etsang dintho ka yona. Ke kgetlo la pele mangeloi a theoha mme a bina.

Sena seetsahetse hokae? Sebakeng sa mmuso wa Roma sesenyane sebitswang Palestina. Hokae Palestina? Haho sebaka seseng. Sebakeng sesenyane sebitswang Bethlehema.

Moo ene ese sebaka sekgahang batho?

Motse o monyane ka batho basa rutehang hohang, ka badisa ba dinku bafatshe haholo. Ntle mane. Bane bankga dinku. Hare tsebe letho ka emong wa bona. Mabitso a bona hare a tsebe ebile haho bolelwe ka ona. Bane ba bolela hore bane batshaba, boteng ba botshabeho matla a maholohadi.

Ka tsela ejwalo Luka o bonahatsa Modimo jwalo ka motho. O Motsebisa ka tsela esa tlwaelehang hohang feela. O iphapanya tsela etlwaelehileng ( bodumedi ba Bajude eleng ba Tempele le synagoge ) mme a hlahisa papdiso ya kalaneng ka Jesu ele Monna, haele hantle ele motho. One a futsanehile ka batswadi ba futsanehileng, bane bankga ke monko wa setaleng. Modimo One A apere nama ha Ane A hlahella ho bona.

Diabolose ha aka abona letho. One a nahana hore o tseba haholo mme ha aka abona letho ka hara badisa ba dinku Modimo One A le teng moo. Mmele emmedi eneng ese letho ho batho Josefa le Maria bane ba sena leano hohang feela.Haele hantle feela ho bona sena ese seo base tsebang ka hotla ha Messia. Ha Messiah A fihla hone hose bohlokwa ba Tempele mme sena sene setlisa thabo haholo. Hoja Satane one a tsebile one atla tlisa mademona a hae. Satane ha aka a bona letho.

Jesu, Lesea lefatng a mang, One A tswalletswe setaleng.

Nako ena ya dikhomputa le diselfouno disentse maphelo a rona. Nako ena ya maemo ana esentse ntho tse ngata, nngwe le lefela.

Tswalo ya Jesu, Lentswe la Modimo le tsohle tseo re dihlokang, ho potoloha lefatshe. Ke Yena wa ho qala. Mang kapa mang bophelo ba hae eba lefela.

Luka o bonahatsa bophelo ba Jesu leba Monna wa 1 mme rona kaofela rele 0. Lefatshe le leka hore etsa seseng se itseng (nna, bohlale, meetlo ya dikereke, baetapele ba dikereke, malapa a rona, meetlo, tjhelete, botumo, basadi) jwalo ka wa 1 mme seo Bibele esebolelang 0.

Hlokomela batho kajeno,hammoho le batho bayang kerekeng, ka tsebo ya Bibele.
LUKA 2:8 Mme yare ha badisa badistseng mohlape wa bona, bosiu.

9 Mme, lbonang, lengeloi latla ho bona, mme kganya ya Morena ya bateela hare: mme batshaba.

LUKA 2:13 Mme hang feela ha hlaha mangeloi a bina,

14 Ho bokwe Modimo o hodimo dimo, lekgotso lefatsheng, leho loka hara batho.

Luka ha a bue ka ba bohlale ba botjhabela. Batlile kamora lemo tse pedi, mme ba fumana ngwana, eseng leseay. Ba bohlale ba ile ba kena ka tlung, eseng setaleng. Jesu le Maria bane bale teng, empa eseng Josefa.

Mattheu 2:11 Mme haba (ba bohlale) ba kena ka tlung, ba bona Ngwana le mmae Maria.

Banna ba bohlale bane bake ke bathabela ditshila tsa setala. Monko waka tlung one ole betere. Bane ba tlwaetse ho nkga mmutedi badisa.

Ka tsela ejwalo Jesu, jwalo ka Monna, one atswa bofutsaneng bo boholo. Ka tsela ejwalo one a lokelwa ke bofutsana, ke bafeng bongata ba batho.

Luka o bua kahaA kena Tempeleng ane ale lemo tse leshome le metso emmedi. Baprista bane ba makwatswa ke bohlale ba Hae.

Josefa le Maria ba ile ba Mosia bakgutla kamora matsatsi a mararo ba Mofumana ka hare ho Tempele.

LUKA 2:48 Mme haba Mmona ba makala: mme mmae are ho Yena, Mora, ore kgathaletsang ha kana? bona, nna le ntatao rene re O batla.

49 Mme Are ho bona, lene le Mpatlelang? Na hale tsebe hore ke lokela ho etsa Mosebetsi wa Ntate?

Apotapotilwe ke Bajude baneng basa dumele tswalong ya morwetsana, Maria o ile a tshoha a bitsa Josefa ntata Jesu.

Karabo ya Hae ene e otlolohile, ho bua mantswe a jwalo.

“Lene le Mpatlelang?” Kgalemo e nepahetseng. One Akare, “Lene le Mpatlelang hobane le tsamaile la ntshiya mona. Seke karabo entle haholo.”

Thuto ena ho rona ke hore re seke ra siya Lentswe la Modimo.

“Na hale tsebe hore Ke lokela hoetsa mosebetsi wa Ntate?” Karabo ejwalo. One Akare “Hobaneng ha otshaba batho bana obe o ntatole.”

Seo a neng a sebolela hore Josefa ke ntatae honale hore Josefa wa mmetli wa mapolanka. Empa hola Modimo ele Ntatae, ka tsela eo One A lokela hoba ka hare ho Tempele a bua le baprista le dingaka. Hobane A ile A dula matsatsi a mararo ka hare ho Tempele, Jesu O ile A dula ka hare ho ntlo ya Ntatae. Ka tsela ejwalo Ntatae wa sebele, Modimo, One Asa Molahla jwalo ka Josefa, eo eneng ese ntatae wa sebele, a entse.

Ka tsela ejwalo Jesu One A tiisa taba ena ho basa dumeleng tswalo ya morwetsana. Karabo ya sebele Maria one a tshaba taba ena. Ka tsela eo re ithuta hore nako eyatla eo retlilong ho bua nnete tsa Bibele ho baetapele ba dikereke. Retla lokela hoba bolella seo eleng nnete?

Jesu One A bolella Maria diphoso tsa hae ntle leho mokgalemela. Tlhompho eo Aneng A nale yona ho Maria. Ona ke mohlala ho bana, tlhompho, banyatsang batswadi ba bona.

LUKA 2:51 Mme a theola le bona, mme ata Nazaretha, mme atla ho bona: empa mmae are pelong ya hae.

Mona Luka ore nehela thuto ya mahala. Motho ha abatla ho ruta ba bang, yena o lokela hore a mamele taelo pele. Jesu ka nako tsena tsohle one a mamela taelo ya Josefa le Maria mme asa bahlompholle. Ona ke mohlala o motle ha kakang. Ona otla ka taelo ya Josefa le Maria.

BAKOLOSE 3:20 Bana, mamelang batswadi ba lona nthong tsohle: hobane seo sethabisa Modimo.

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23