Dihele le Lehodimo ke Dibaka tse phahameng
Kajeno ho thulano ekgolo hara mahlale le bodumedi. Hobaneng?

Mahlale a sebetsa ka dintho tse tshwarehang feela. DiAtomo tse etsang ntho tseo re dibonang, matla asa bonahaleng, le matla abonahalang ho etsahatsa dintho feela. Empa bongata, haese boholo, mahlale a hanana le tsela ya bophelo eleng hore seo hase dumelwe ke molao wa mahlale wa bona. Hola boramahlale bane ba kaba le kutlwisiso feela ya, lehodimo, dihele, le topollo hotswa sebeng. Empa lehonono le teng hodima batho ba bohlale haholo. Ba batla ho hlakola Modimo mehopolong ya rona ka tsela ejwalo.

Tsela ebohlale ya ho etsahala ya mahlale bakeng sa bapriesta bakeng, lehore boramahlale ke bona baka tiisang ena. Taba ya bona kgarametso ya Big Bang le ntho ena eo baebitsang evolution intimidate ke ho leka hore baetse eka Modimo ha ana molemo kapa hase mmopi. Ka tsela ya bohlale haholo ho seo ba sebolelang. Ma-Gerike a kgale bane bale bohlale kaho sireletsa taba ya bona. Tshusumetso ena entse ele teng le kajeno. Boramahlale le bona ke batho jwalo ka mang le mang,mme batho ba bangata baya balatela bohlaleng ba bona (eha ekaba keng seo ba sebolelang hosa kgathatsehe hore ho etsahalang).

Mahlale a makatsang a matha jwalo ka bomo ya athomike, jwalo kaho leba kgweding, ho ntsha pelo ya motho emong jwalo jwalo, diInternete, dicellphone dire foufaditse haholo kelellong ya ho lemong tsela ya mahlale.

Empa mahlale hase ntho ya sebele. Empa mahlale ke tsela ya ho tiisa taba ka mehlala feela. Qeto ena eba ya moshwelella. Ebe ele tsela feela ya ho lokisa dintho kaho etsa mehlala feela. Ka tsela ejwalo haho tsela ya ho baleha tsela ya mahlale.

Tlholeho ya pele ya mahlale haho tsela ya ho tiisa maikutlo a lerato, lehloyo, ho lekanya, tswelopele ka tsela ejwalo feela. Tsena tsohle ke ho bonahatsa tsela tsohle. Empa maikutlo a botho ona ateng. Bana ba hloka batswadi bakeng sa sena, eseng maikutlo a nepahetseng hohang feela.

Tsela enngwe eba hlolang ke hosa tsebe lebaka le etsang hore rebe teng lefaaatsheng mona. Mahlale ha atsebe letho ka dihele kapa lehodimo, mme ha are nehele hore ho etsahalang kamora lefu. Sena ke phoso ekgolohadi (hosa tsebe).

Retswa hokae? Hobaneng ha rele mona? Re leba hokae?

Ke tsona dipotso tse kgolo tseo mahlale asa kgong hoka diaraba tseo.

Mahlale a hanana le tsela ya semoya.

Taba enngwe hape ke hore lemong tse mashome a mararo kapa hofeta haba soka bafumana tsela ya tukiso ya motsamao. Enngwe feela ntho ehlahisitsweng ke mahlale hona jwale. Ka 2013 ntho enngwe ehaufe haholo le Higgs boson e ile ya fumanwa empa ents e atemelane le taba ya Peter Higgs ka lemo tsabo 1960.

Jwale ho hlaha taba tse ding tse ngata ka boitsebelo, kapa ka kanyo tse itseng. Technoloji eya hlahisa ha jwale, empa eseng tsela etshwanang lea lemo tsabo 1980. Mohlala, tsela eo ho hlahileng ka yona bakeng sa Internet ke tsela ya bohlale ya dicomputa, mehala, dilaeborari, dikhamera jwalo jwalo. Re etsa ntho tsena dibe betere hofeta pele, empa hare fumane melao ya tsona. Batho baya ferekana ke taba ya theknoloji.

Re lokela ho fumanaa matla a lefifi ka baka leo, mme haho tsela ya hoka hlalosa seo.

Sena se etsahala ka nako tsohle. Matla a lefifi aka etsang 96% a lefatshe, mme hare tsebe hohang feela hore keng seo. Sena se kenyetsaana dihlong hahol. Re lahlehetswe ke pono ka sena.

Haele hantle ntho tse tshwarehang dieme hadi sisinyehe. Ho tsela tse ngata tseo batho ba lekang ho beha taba ena ka yona, empa haho bopaki tabeng eo.

Taba ekgolo ya mahlale ke hore ho kanna haeba jwalo “letoto feela la mopolo oo”. Empa re ntse re sena karabo hodima hole jwalo, “Letoto la mehopolo keng?”

Lehlaloswa ele monahano empa haele bonneteng ke ho phopholetsa, ke ho phopholetsa feela. Eleng seriti feela sa batlana le se siko.

Mohapi wa kgau ya Nobel eleng Gerard’t Hoofdt ore,” Ho molemo ho neuwa setulo se senang maoto o bolellwa hore dula hodima sona, dulella morao mohlomong otla kgana ho itshetleha ka diatla tsa hao”.

Monna enwa ha a kgotsofatswe ke tsela eo boramahlale ba nkang mashome shome a dilemo bantse ba batlana le ntho ele nngwe feela.

Ebe mohapi emong wa kgau ya Nobel ya bitswang David. Empa le yena o bolela ntho yona eo feela. Empa ore ha a bua, “Hare tsebe seo re sebolelang haele hantle ntle … Ho nale seo resa se fumaneng hantle seo eleng ntho ya sebele”.

Ka tsela ejwalo kakanyo haeya fella, empa ho bonahala eka ka tsela ya mahlale ke yona feela tharollo. Na baka kgona ho rarolla sephiri sa Thaho?

II TIMOTHEA 3:7 Baithutang ka mehla empa haba fihlele tsebong, etswe bakeke batseba nnete.

Ka tsela ejwalo hlokomela feela ena ke Temeple ya mahlale.

Jwale retla karolong ya mathata mona. Setumileng ho Boramahlale “ke lethatama feela la kakanyo ” le hlokang mafatshe a leshome kaofela.

Bothata bo boholo mona ke, “M-theory” ehloka 11 mafatshe a leshome. (Haho ya tsebang hore na M e emetseng, ka tsela ejwalo seke wa phahmisa matshwafo).

Taba ena e etsa hore haho tsela eo boramahlale ba kileng ba fumana taba ya mafatshe ana, haholo holo lefatshe le hodimo dimo.

Dibaka tsena tsa hodimo, hahose ho buuwa nnete, ha ayo ona. Empa mahlale ha a kgone ho bolela seo.

Ba mpa ba bolela feela hore a teng ona, kae kae, ntle lehotiisa taba ena.

Boramahlale baka kgona hore bolella ka lefatshe lena leo releng ho lona feela.

Ramahlale ya tsebahalang eleng, Lee Smolin, haho TSELA efeng feela ya hoka tiisa taba ena (ntle le nne tse qala) hore a teng.

Hobane haho na amang ho tloha a mahlano hoisa hjo a leshome le motso ole mong, ba bolela hore a menahane hoo a sa bonahaleng. Sena ke ho phopholetsa feela.

Keng se dimenahantseng kapa lebaka ke lefeng?

Molemo ke ofeng wa lefatshe le menahaneng kapa le thusang?

Ntho ya pele ho etsahalang. Dibaka tsa pele tse mararo ke bophara, bolelele, le bophahamo. Hola sebaka sa bophahamo sene seka menahana, kapa saeba senyane sekeke sa bonahala, reka hatelleha fatshe hoo re neng reka seke ra phela. Ka tsela ejwalo menahano ya boramahlale ke lefeela, keho tsomana le nnete feela, mme hape ka tsela ejwalo feela.

Hare bone hore lentswe lena “dibaka” jwalo kaha lehloka hore leka mekga emmedi.

Waple: Sebaka se bolela ho leba nqa ele nngwe feela.

Sebaka sa pele, se emetsweng ke ho hong, mohlomong, ntho e otlolohileng etlanngwe ka kgwele. Haeba hole ntho enngwe ho tloha ho ntlha A hoka tsamaya ka thapo, eka tsamaya feela ka kgwele jwalo. Sena sebolela motsamao wa kgwele feela.

Dibaka tsena tse pedi di tsamayang ka mokgwaa ole mong feela. Sena sefana ka bolokolohi ba sebaka.

Ya bobedi, re bolelang ka sebaka sa bobedi?

Se lokela hoka fana ka “bophara” hore reka tloha ho ntlha ya A ka bolokolohi moleng “bophareng” ka bolokolohi. Re keke ra tsamaya ka bolokolohi dibakeng tsohle, ka hobane hole mekga emengata. “Bophara” bolokela hoka nepana kapa ho lekana. Hahole jwalo, hoba fatseng labobedi, sena ke mola o otlolohileng wa XAY o lokela hoba moleng wa sebele (kapa phapang feela) ho “bolelele”, eleng lefatshe la pele.

 

 

Kakopo hlokomela lebaka ka sebaka.

Ha motsamao ka kotloloho “bophara” mola, ntho e eme sebakeng sa A hoya ka “bophara” ba mola.

Haoka tsamaya ka dienkele “tsa bophara” XY, ntho ena hae tsamaye ka kotloloho “bophara” ba mola. Ho tloha ntlheng “bolelele” mola, ntho ena edula moleng wa karolo ya A.

Ka tsela ejwalo ho tloha karolong enngwe ho leba ho enngwe.

Lefatshe leka hodimo le hale bonahale. Ntho eka tsamaya ka kotloloho ka tsela eo, eseng feela moleng.

 

 

Ho ntho elatela tsela ya A ho leba ntlheng ya B etsamaya ka tsela tse pedi “bolelele” ka tsela enepahetseng feela “bophara” ka tsela ya lefatshe.

Lefatshe laboraro keng?

Haeba hole tsela ya bophara ba lefatshe, eba sena sebolela ho sekama ha lona.

Lefatshe le dula le sekame ka nako tsohle ho tloha lebotemg.

Sebaka sa bobedi se dula se sekame (hotswa leqepheng) le motsamao wa morao (ka hare ho leqephe) ho tloha lefatsheng lea sekama.

Ntho etshwarehang eleng ka hare ho A ho leba hodimo ho ntlha ya B ntle leho leba morao, ho tloha lefatsheng hoya pele.

 

 

Ka tsela ejwalo mekga emeraro ya lefatshe, bolelele ba boraro tabeng eo (3-D) sebakeng. Ebe reba sebaka se lekaneng ka tsela eo bakeng sa motsamao.

Sebaka se sekgutshwane bakeng sa seo ka nako tsohle.

Eleng hore molao ene ele seriti feela.

Konyana eneng e bolawa ke Bajude ene e emetse Kreste, Konyana ya Modimo, ebolailweng mane Calvare bakeng sa dibe.

Ho bua ka molao, Paulose ore.

BAKOLOSE 2:16 Motho a seke a le ahlola ka dijo , kapa ho nwa, kapa ka matsatsi a kgalalelo, kapa maemo a kgwedi, kapa matsatsi a Sabbatha:

17 Eleng seriti feela sa tse tlang; haese Mmele wa Kreste.

 

Jwale hlokomela hore ha re kopanya maemo asebaka sena le lebota le siling re tlilo kopanya siling le bofatshe ba lebota. Motsamao ohle otla bontsha hore tsohle disenyehile ka tsela ejwalo. Haho tsela ya hore reka tsaamaya. Ebile re keke ra thinya ka tsela eo re batlang ka yona hohang feela. Ka tsela ejwalo sebaka se menahaneng ha sena molemo hohang feela. Jwale ho bolela hore ho teng sebaka se menahaneng, boramahlale ba senya dintho hobane hahona motsamao ho tseo tsohle.

Haeba re batla ho leba tabeng ya dibaka tse tharo, jwale eba hona moo bothata boleng teng moo.

Keng hape se hokae sebaka sa bone?

Einstein ohlalosa sebaka sena. Ofeng “motsamao” ho bobebe hore ke eme? Nka fihla ka ema hokae ha nka sisinyeha?

Ho sebaka sele seng feela. Ke tloha tshimolohong ho leba bokamosong “Noka” kapa nako.

Ka tsela ejwalo sebaka sa bone sejwalo. Polelo ekgolo kapa taba ya Einstein’s ene ele tshebediso ya sebaka sa bone.

Sena sehlalosa pherekano eo batho ba nahanang hore eteng Mangolong.

TSHENOLO 4:2 Mme hang feela moya waka wa nkuwa: mme, bonang, terone dine dibeilwe lehodimong, mme Ale Mong a dutse hodima terone.

Modimo, Mmopi, o dutse teroneng ya Hae. Empa dibupuwa tsa Hae dihloka Mopholosi moo Adama le Eva baileng ba wela sebeng teng.

TSHENOLO 5:6 Mme ka bona, hang, bonang, mahareng a diterone hole dibopuwa tse nne, mme mahareng a baholo, ho eme Konyana

7 Mme yatla ya nka buka letsohong le letona la ya dutseng teroneng.

Jesu, ke Mopholosi, O bonahatswa jwalo ka Konyana.

Leha hole jwalo Otla ho nka Buka hore A lopolle baleng ka hare ho Yona.

Otswa hokae ele hore O dutse teroneng?

Haho tsela ya hore Aka tsamaya sebakeng hobane O dutse teroneng.

Karabo ke hore O tsamaya hoya ka dinako.

O kgutletse morao kwana tshimolohong hoka netefatsa hore poloko ea nepahala. Haho lokele hoba le diphoso, eseng diphoso lengolong la nepahalo, le kekeng la dumella Satane hoka ferekanya ntho enngwe le enngwe. Mme A kgutlela morao hoya bolela kapa hoisa molaetsa hore tsohle diapere tshiamo. Haho leamong ya neng ale kahare ho Buka ya Bophelo a ileng a siuwa morao.

 

 

Sena se kenyeletsa tokafalo.

Ho tiisa taba ena, mongodi o etsa eka o lokisa taba ena.

Modimo O nale tshebeletso tse pedi tseo ekaang dia lwantshana empa hose jwalo. Oka hodimo ho rona ka baka tsena tse pedi.

Tshebeletso tsena tse pedi dieme eka Batho ba babedi. “Mmupi” O emetswe ke Motho Emong ya kahodimo ya jereng matla a popo. “Mopholosi” O emetswe ke Konyana esenang molato.

Jwalo ka Mmupi O tshwere Buka ya Bophelo, jwalo ka Molopolli O tshwere Buka ya Topollo.

Tshebeletso tsena tse pedi, dithata ho utlwisiseha, dikopantswe mmoho, Jesu Kreste.

 

ISAIA 43:1 Empa jwale ho bolela Jehova Mmopi wa Hao, Oho Jakobo, ebile O bopile, Oho Israele, stshabe: hobane ke o pholositse,

Ka nako tse ding O etsa sena ka Boyena.

Tshebeletso ya Popo le Poloko dietswa ke Kreste.

Jwalo kaha A dutse teroneng ya Hae. Jwalo ka Mmuelli hape. Hake re lokiseng taba ena ya hoba Sebakeng sa Bone. Re lekeng ho hlahloba taba ena hape.

Re kgona ho bona sebaka sa hoba mahareng a hoba sebakeng sena. Haele hantle ntle hare tsebe nako ha jwale.

Re leba pele le morao ka nako tsohle.

Hape hare tsebe letho ka taba ya ho bitswa ha rona “ha jwale”. Leha ele hore ke pitso ekgutshwane haholo. Empa haele nako dipotlakile haholo. Leha ele hore nakong tse fetileng ho bile ka tsela ejwalo.

Empa, empa bothata bo boholo mona ke noka elehlwa, ha jwale, empa bokamoso botshwana hantle feela le dilae tsa bohobe. Empa re arolwa feela ke monahano.

Boramahlale bakgotsofetse ke taba ena “kae kae” empa haba tsebe letho“kae kae”ke seo sekekeng sa lokiswa seo.

Mehopolo ya bona etshwana le leqhwa “noka ya kamehla yohle” seo sekenyeletsa taba ya ka nako tsohle boporofeta ba Bibele eleng boseng bole teng. Seo ke matla a Filasofi ya nnete ya Bibele. Modimo ka nako enngwe kae kae hare kwana. Ka tsela ejwalo bokamoso bo mona “kae kae” mohopolong wa Modimo.

Ka tsela ejwalo Bakreste batseba moo bayang teng. Seo se mohopolong wa Modimo.

Empa bongata, eseng jwalo, boramahlale bare haho Modimo. Ka tsela ejwalo baya ferekana ka hose tsebe moo bayang teng kamora lefu. Sena hase kgothatse hohang feela ka taba ena, ntle le katleho hohang feela, hoka hanana le taba ena hohang feela.

Empa nako ke nnete kae kae, mme kaofela re tlilo tsofala.

Hlokomela sena karohano ena ya nako “nako ya bokamoso” le “mohopolo” wa Modimo.

Nako e atamelane haholo le seo.

Ka tsela ejwalo mohopolo oo “ophalla jwalo ka noka” eo mehopolo ya rona ekopanang le yona “noka eleqhwa mehopolong ya rona, nako ya jwale, le bokamoso” dilokela hoba mehopolong ya rona. Bobedi mehopolo ena eya lwantshana. Retla kgutlela ho fupe ena.

Keng seleng pelong ya ho batla ho tseba tse ding tsa dintho?

Leba ke hore nako enale kgatello mehopolong ya rona.

Nako eya re hulanya ka dinako tsohle.

Ka tsela ejwalo sena sena sehatella maikutlo a rona.

Haeba reka leka ho kopanya nako, karolo ya mehopolo ya rona (eleng maikutlo) ho tsamaeng ha nako. Setswalle se itshetlehile hodima nako. “Ke nale nako bakeng sa hao” sena selaola maikutlo.

Kopano ya rona le nako. Re bona botebo ba nako “ntle mona”.

Empa kopanop ya rona ke nako.

Ka tsela ejwalo ho phapang ekgolo mahareng a dibaka tsena tse tharo le nako ya sebaka sa bone.

Pele, bakeng sa ho fihlella sebaka sena re lokela hoka itshwarella ho ntho esa bonahaleng “ho hong ho itseng”. Harena tsebo hohang feela ka nako. Esita le Einstein o hlolehile hoka hlalosa nako. O ile a bolela are ke ho teha ha tshupa nako. Ka tsela ejwalo nako efaapane haholo le seo re kgonang hose ama hore potoloha.

Ya bobedi, ho nale hore re shebe sebaka moo retswang teng re lebella lesoba la nako.

Re kgona ho bona sebaka hoya ka tsela ya dintho tse tshwarehang.

Ha re kgone ho bona nako – re kgona ho bona diketsahalo tsa yona feela. Mohlala, bana baya hola re lebella nako ya botsofadi.

Mehopolo ya rona le yona ka tsela ejwalo feela “ntho esa tsebahaleng”, etloha lekgathe le feile ho leba bokamosong. Ho tlatseletsa sena, hoya ka mahlale le boporofeta ba Bibele ho bolela bokamoso.

Ka tsela ebobebe ho bonahala jwalo.

 

 

DIpeipe dientswe mahareng a sebaka mme sena se etsahala ka tjhadimo.

Mme ntho ya nako efela ka letsatsi.

TSHENOLO 10:5 Mme Lengeloi leo ke leboneng le eme lefatsheng la phahamisa letsoho la lona le letona,

6 Mme la ikana ka ya phelang kamehla, Mmopi wa lehodimo le lefatshe, le ntho tsohle tse ho lona, le lefatshe, le tsohle tse ho lona, le lewatle, le tsohle tse ho lona, hore nako hae satlaba teng:

Re motjheng wa hore Modimo a fedise lefatshe lena. Eleng lona lebaka le etsang hore re seke ra utlwisisa nako, hobane re tshwasehile leanong la Modimo. Haho yaka utlwisisang sebaka sephahamileng ale sebakeng setlase. Mola okeke wa utlwiseha hohang feela.

Hoka utlwisisa nako, re lokela hoka ema ka thoko ho tsena tsohle. Ke mang yaka etsang tsena tsohle? Rea tseba hore nako etsamaya kapele haholo.

But the Bible says that God does not change.

MALAKIA 3:6 Hobane Nna Modimo, hake fetohe;

BAHEBERU 13:8 Jesu Kreste ke Yena maobane, kajeno, leka hosafeleng.

Temana ena haele hantle ebontsha seo seleng kantle ho nako.

Nako esebakeng sa bone, hahole jwalo Modimo O lokela hoba ka hodimo ho moo.

Ka tsela eo Oka hodimo ho moo eleng lona lebaka Asa fetoheng. Ka tsela eo O bona nako “jwalo ka noka elehlwa” mme aka bona le bokamoso.

 

 

Hobane rona rele ka hare ho nako, re makgoba a nako. Ka moetlo, tshupanako ene erwalwa ke makgoba.

 

 

Re tswetswe ka hare ho nako eleng lona lebaka leo re tlilong hoshwa ka lona.

Re tswalletswe hoshwa ka nako eitseng tsatsing le leng, ebe seo e kopano ya matsatsi ho rona.

Mme seo se etsahala ka nako e itseng.

Re kgannwa ke ditshupa nako tsa rona.

Eleng lona lebaka “nako” edula epotlakile bakeng sa bokgoba.

Re tseba jwang hore re potlaketse nako? Rea fetoha.

Nako elaola phetoho. Re hola rele batho ha jwalo feela. Ke leeto le nang le meepa le metheo.

 

 

Nahana feela re sututsa tsohle ho leba nakong, sebaka se senyane.

Seleng tlase moo ka bophara. Seo se tsamayang ka nako.

Keng seo sebopuwa se tsamayang bakeng tse pedi seka se etsang ka nako eo?

 

 

Ho rala A ho bontsha mo re lebang teng. S1 ebontsha hore ho ka tsela efeng tlase mona fatshe, moo letheba le neng lele hona tseng ka nako tsohle.

Mongolo wa B o bontsha lesoba tlase mona, haeba reka lekanya hore sena seka sutuletswa tlase mona. S2 ebontsha kgolo ya sena ho tloha tlase mon.

Ho rala C ho bontsha botsitso ba sefofane sebakeng. S3 ebontsha botsitso hohle mona sebakeng.

Mongolo wa D o bontsha bophahamo sebakeng. S4 ebe ho bontsha hohle mona.

Botsitso ba sefofane bo bontsha moo holeng teng dibakeng tse pedi. Hae kgone ho sheba sebaka sa boraro. Haeba sebopuwa seka sheba fatshe sele ka hare ho sefofaaane, seka bona letheba leleng teng sebakeng. Sebopuwa sekeke sa bona sebaaka lefatsheng.

Sena ke seo re sebonang bophelong. Ngwana oya hola hofihlela aeba moholo aba a eshwa. Sena ke mokgwa wa sebaka se mahareng se sebetsang ka teng. Ho bolelang hore bophelo boneng bole ka hare ho lesea boleba sebakeng sa boraro. Empa bophelo ke moya. Sebaka sephahamile ka tsela ejwalo ke sebaka sa moya, hobane ke moya.

Ka tsela ejwalo mahlale a entse phoso ka ho batla sebaka sa bohlano.Boramahlale ha bana bonnete ba sebaka semahareng. Eleng sona se etsang hore sebaka sa bohlano boramahlale ba sitwe hoka sebonahatsa. Hahole jwalo sebaka sa bohlano ke eng?

Hoka fihlela sebaka sa bone “eleng nako” re potlaka ho sheba hohle. Ka tsela ejwalo hare latella hoka etsa sena re fihlela sebaka sa boraro.

Keng seo seleng ka hare ho rona? Meya ya rona ya botho. Mehopolo ya rona. Tsela ya ho nahana. Meya ya rona ya botho eile ya kena ho rona nakong eo re neng re tswalwa ka yona mme eboela e arohana le rona ha re eshwa. Hona ho bolela hore sebaka sa bohlano ke hona moo meya ya rona e lebang teng.

Meya ya rona ehlola ho rona ka nako tsohle hore re kgone ho nahana ka boko ba rona.

Sebaka sa bohlano se etsa hore re phele ka bolokolohi. Empa ka tsela enngwe e itseng.Reka lora, ho kgothatsa, ho nahana leho etsa tsohle, ho tshepa, ho lakatsaaa, leka menahano emengata. Dibuka le divideo dire ruta tse ngata eleng hore pheletsong re kgone hoka ithola hore na re batlang. Pheletsong dibuka dire ruta bohlale ba tseo resaa ditsebeng.

Ka tsela ejwalo batho ba semoya ka baka la makoko abona baentse phoso “ka tsela ejwalo le bona”. Mohopolo ka hodima matla o jwalo le ona. Mohlala wa sena ke Professor Steven Hawking a ileng a bolela hore motho ha ashwe o kena ho emong, ka tsela ejwalo o ile a phonyoha ka dilemo setulong sa mabidi. Monahano wa hae o ile wa atleha ka nako etelele. O ile a tsamaya ka bolokolohi ka hare ho kelello tsa batho. Professor Hawking o ile a atleha ka bokantle mme haho fihla ka hare, kapa mohopolo, sena seile sa bulela bokahare ba ntho tse makatsang bophelong.

Hake re lebelle maemo a sebaka sa bohlano, seo motho wa semoya aka se fihlellang.

Melao ebolela hore ho lehlonolo ho nehela ho nale ho amohela, ho bolelang hore bafumanehi baya atleha. Ele hore, botumo, ha disa hlokahala ha kalo, eleng hore batho batloha meharong ya dintho tse tshwarehang.

Batho ba amohela ntho tse ka hodimo ho nale bona. Borameriana, balaodi ba molao, mesuwe, le disosial weka baka fumana matla sebakeng sena, mahloko, matshwenyeho, botlokotsebe, ke kgotlo tse teng hohle mona.

Mother Theresa, moitlami wa Roman Catholic mane Calcutta, ene ele mohlala ha ane a hlokomela batho ba senang mahae, batho bakulang haholo hoo hoseng hole siko tshepo. Sebaka sena sa bhohlano eleng sebaka sa moya ke sebaka seo sehlahisang botho ba rona le ntho tse ngata ka rona.

Botho hase ho inahanela, empa ho nahana ka batho ba bang. Ka ho inahanela hake nahane ka batho ba bang. Eo ke tsela e lebisang boitshepong, eleng se etsang hore leeto la bophelo ebe le molemo haholo. Sebaka sa bohlano ke sona se laolang mohopolo wa motho, botjhaba jwalo jwalo, ka thuto, botaki, le monahano wa mahlale. Kaofela dintho tsa mahlale.

Boramahlale ba stoic baile ba ithuta ho amohela tlholo, koduwa, le tlholo ntle ho kgang. Taolo ya tsena tsohle ke yona eo. Ho lehlakore le leng lemolemo haholo bakeng sena sa bohlano.

Empa, ose lebale, retswa sefateng sa tsebo ya botle le bobebe.

Jwale hothweng ka hlakore labobe? Seo le sona eba karolo ya sebaka sa bohlano.

Kaofela re wetse hlakoreng leo, la boiphapanyo. Lehlakore le lebe la sebaka sa bohlano, eleng sebaka sa kopanelo, sona se dihang tsohle. Sebaka sa bohlano ke sebaka sa meya, madimona le Satane.

Tshusumetso ya mehopolo ya rona, bonokwane, boshodu, dipolayano, mashano, le tsena tsohle tseo eleng tse tshwenyang setho. Ka tsela eo sebaka sa bohlano, ke mohlodi wa heroic le endeavor ya botho, hape ke sebaka sa tshenyeho le tahleho. Ke sebaka sa kopanelo, bososelo ya leshano, le thetso yohle. Sefahleho se sebe sa makapitale le boradipolotiki, ho hatakela thato ya batho.

Esita le boramahlale baya kenella sebakeng seo sa tshenyeho ya matla kaho tshehetsa ka ditjhelete seo.Kaofela seo sefeleletsa sele kampong ya dipatlisiso ya sesole, hoo seo se sebedisitswang boferekanye. Mahlale a bapala karolo ekgolo dipatlisisong tsa tsa meriana, mme ka bomadimabe ba batla sena ka phoso, mme seo se etse hore meriana ebe theko ehodimo hoo esa fihleheleng.

Kamora ntwa ya 2 ya lefatshe ekare sesole sa Naha tse Kopaneng selaola 70% ya ditjhelete tsa Amerika. Hape 20% a ditjhelete tsa dipatlisiso tsa dicosmetike. Hosala bikinyana feela “ya holoka” kapa diphihlelo.

Eleng lona lebaka le etsang hore dipalo mahlale dihlolehe ho manolla hape tse ding tsa dintho.

Social Darwinists diqala ho monahamo wa motsamao wa Darwin wa ho phela e diretsana. Ba bolela hore ya atlehang ke ya masene. Tshusumetso ya Ma-Europa e entse dimachine gun, esakang ya etsa batho ba betere ho nale ba bang, empa tshenyeho efetang moo. Ka setjhaba sematla hadi. Eleng seo se ileng sa sebetseha ka mengwaha ya bo mashome a mabedi. Ntwa tse pedi tsa lefatshe tsa hlaha ka sehloho sa ho bolaya dimilione tsa batho ba senang molato ho bokwe banna ba ileng ba etsa dibetsa tseo. Sena sehlotswe kaofela ke tsebo ya mahlale a technology.

Ka tsela ejwalo ramahlale ya lokileng aka senywa ke taba yaho lekola dintho ka tsela ya mahlale. Ho tloha feela hore ke tjhelete etswang kae eo ethusang moo. Mme bongata ba tjhelete etswa sesoleng. Polao e sehloho ya dimilione tse tsheletseng tsa Bajude ke Hitler ene etswa ho ramahlale Zyklon B ka gase ya cyanide ha tsohle dibetsa dine dile lesisitheho. Gase elekaneng ene eka bola 20 a dimillione e ile ya fumanwa e patilwe diahelong tsa sesole. Ke mang ya unang tjheleteng ka bohlanya bona baho hlahisa kgase ena?

Ke mang ya bileng mohopolong wa Hitler jwalo ka thakete?

Ho ledemona le laolang mohoplo wa mongwaha ona.

Sebaka sa bohlano ke hona moo holeng ledemona la dithetefatsi “lemaeto” le susumetsang tsena kaofela ha tsona dipatlisiso.

Batho ba mongwaha o motjha ke sona seo baleng sona.

Leeto la diAstrale le nka batho le baisa lefatsng la mademona eleng sebakeng sa bohlano.

Semoyeng, masatanise, le baloi ka motantsho jwalo feela.

Matla a lefifi a bodemona le tshusumetso ya bosatanic ke moo disebetsang teng moo.

BAEFESE 6:12 Hobane ntwa ya rona hae kgahlano le nama le madi, empa le mebuso, kgahlano le matla, le mebuso ya lefatshe la lefifi, le meya editshila eleng sebakeng.

Ka tsela ejwalo Modimo O kgahlano kapa ha akgathalle sebaka sena sa bohlano hobane meya ya rona esebeletsa meya emebe moo. Ehatella hore motho a tsamaye lefifing.

JOHANNE 3:19 Mme kahlolo ya teng ke ena, lesedi le tlile lefatsheng, mme batho baratile lefifi ho nale kganya, hobane basa batle hore mesebetsi ya bona ya lefifi e bonahale.

Ditholwana tsa semoya tsa sebaka sena sa bohlano dinale tjhefu. Dijalo dilokela ho tsomulwa mme ditjheswe. Seo setla etsahala ka Matshwenyeho a maholo.

II PETEROSE 3:12 Re ntse re lebeletse ka matla hotla ha Morena, moo tsohle tse sebakeng ditla fediswa ke mollo, mme diqhebedihe jwalo ka sebabole?

Modimo Otla re mamella sebakanyana rona batho, empa eseng hoya ho ile.

Modimo ha Ana taba le mesebetsi emetle hobane ekeke ya tlosa sebe. Noahe ene ele monna ya lokileng pele ho Morwallo empa seo ha seaka sa mothibela hore ebe letawa. Ka tsela ejwalo le balokileng ba rona bantse ba nale bofokodi.

Leha hole jwalo Modimo ha A thabele sebe. O hatella tokafatso.

Ka tsela ejwalo Modimo O sebedisa sebaka sa bohlano, sebaka sa mademona, jwalo ka teronko ha motho a eshwa. Sebaka sa bohlano ke hona moo ho busang mademona. Lefu keha o lesa mmele ona. Ebe rese re o bitsa sethotsela kapa sepoko. Ka tsela ejwalo sepoko ke moya wa motho ya shweleng, kantle ho mmele.

Jwalo kaha sepoko se tsamaya kantle ho mmele “lebota” wa nako. Ka tsela ejwalo re tlilo leba sebakeng sa bohlano bohle, ntle leha Modimo A etsa leaano la ho re pholosa.

 

 

Reka emela sebaka sa bohlano, eleng sebaka sa balahlehi, hobane se apesitswe ke nako. Ha nako ya rona ese efihlile, ebe rea shwa resa pholoswa, meya ya rona efeta sebakeng sa dithotsela. Leha reka tsamaya ka tsela efeng feela hase lebaka. Leeto leo lohle le dikadikilwe ke dipoko. Meya esa bolokehang etshwasehileng e emetseng tsatsi la Kahlolo, elaolwang ke melato ya bona, maswabi, le boinyatso.

 

 

Hake re etse eka rese re fetile lesireng la nako re fihlile pheletsong ha jwale. Dibaka tsa rona tse tharo dipotapotilwe ke sa bohlano sebaka.

Lesira lena la nako le potapotilwe ke sebaka sa bohlano, mme sebiswa dihele.

 

 

Selekaneng sa Kgale Modimo O bolokile karolo ya sebaka sa bohlano bakeng sa Bajude bashweleng.

Bane ba beilwe paradeising ka hare ho sebakeng sa bohlano hore ba bolokehe.

Jesu O ile A etsa setshwantsho ka Abraham mane paradeiseng mme morui a hlokofala sebakeng sa bohlano.

LUKA 16:22 Mme haisaisa morui ashwa, le mofutsana ashwa, mme a nkelwa sefubeng sa Abrahama ke mangeloi: tle morui ashwa, mme a epelwa;

23 A bula mahlo ale diheleng, ahlokofatswa, mme a bona Abrahama ale hole, le Lazaru ale sefubeng sa hae.

25 Empa Abrahama are, mora hopola, o ile wa phela ha monate lefaatsheng, ka tsela ejwal Lazaru o fumane bothata: empa jwale o phomotse, mme wena oya hlokofala.

26 Mme ntle ho tsena tsohle, mahareng aka le wena ho teng moedi: hore baleka mona baseke bafetela kamoo; haho tsela ya hore oka tla ka ho rona, ka kwano.

Moed oo ene ele o mahareng wa baphelang le bashweleng. Morui one a lokela hoba modumedi ha asa ntsane a phela. Tsela feela ya ho leba paradeising ene ele ho dumela feela hore ha oshwa olebe paradeising. Hone hose tsela ya ho kena ka paradeising.

LUKA 23:43 Mme Jesu are ho yena, Ka nnete nete kere ho wena, Kajeno otlaba le nna paradeiseng.

Leshodu sefapanong ebile Mojude wa ho qetela ho leba paradeising.

PESALEMA 68:18 Onyolohetse Lehodimong, wa isa batshwaruwa kgolehong:

Kaofela Bajude ba bolokehileng Selekane sa Kgale ba ile paradeising Selekaneng sa Kgale. Ha Jesu ha Ashwa O ile A leba paradeising ho lokolla batshwaruwa tshohong ya bafu ya pele.

MATTHEU 27:51 Mme, bonang, lesira la tempele la haroha ka lehare; mme haeba le tshisinyeho ekgolo ya lefatehe, mme mafika a kgephoha;

52 Mme mabitla a buleha,

53 Mme bafu baleng ka hare ho ona batswa ka hare ho ona, mme ba bonwa nqalong tse halalelang, mme ba iponahatsa ho ba bangata.

Kamora tsoho ya Jesu, bahalaledi bohle ba Selekane sa Kgale batsoha mabitleng.

 

 

Sepoko ke moya wa motho ya shweleng.

GENESE 25:8 Yaba Abrahama o nehela moya, mme ashwa botsofading ba hae

Ke dipoko feela, meya ya batho ba shweleng, eka phela sebakeng sa bohlano.

Jesu O ahwele jwalo ka Motho. Moya Oneng o phela ka hare ho Yena O ile wa fetoha sethotsela.

Moya 0 Halalelang ke Ona feela O busang Paradeising ha jwale. Sena sebolela hore ke Ona feela oo reka kgona ho bua le Ona. Haho emong paradeising. Haho mohalaledi. Tjhe-haho leamong.

Ka tsela ejwalo Jesu Kreste, jwalo ka Moya o Halalelang, re kopana le Yena sebakeng sa bohlano.

 

 

Hake re nahane eka nako ke lebota leo osa boneng ka hlakoreng lane. Re phela sebakeg“lebota” sa nako leo lere hanelang hoka bona sebaka sa bohlano eleng dihele. Ha re eshwa, meya ya rona ya botho etswa ka hare ho lebota la nako. Letshohong la rona le tshabong ya rona re fumana re tsamaya lefifing le letsho. Re iphumana rele sebakeng sa tshabo se tshabehang haholo. Re iphumana rele moo lefatsheng la tahleho mme re emetswe ke Kahlolo.

 

 

ISAIA 14:15 Leha hole jwalo otla theohela diheleng, lehlakoreng la sekoti.

Reka tshwantsha paradeise ya Selekane sa Kgale jwalo ka phomolo ya Bajude le bao ba sakang badumela, le sebakeng seka thoko. Paradeise ene ele yona feela tulo ya boiketlo, empa bao baleng paradeiseng ene entse lel batshwaruwa ho fihlela Jesu aba pholosa.
JOBO 33:30 Hoka lopolla moya wa hae sekopting, hoka kopana le baphelang.

Jobo o tsebile hore balokileng batla lopollwa ka tsatsi le leng.

ZAKARIAH 9:11 Jwalo kaha le wena, ka madi a Hao a selekane ke ile ka balahlela sekotiong moo hoseng metsi teng.

Metsi a bua ka mohau. Haho mohau diheleng hobane ke sebaaaka sa ba hanneng evangedi. Meya ya Selekane sa Kgale elokela hoba badumedi pele “lehaha” la paradeise hlakoreng la sekoti. Empa haele bao bashweleng basaka ba dumela evangedi ba sekoting seo hoseng mohau ho sona. Elia o ile a emisa pula ka lemo tse tharo hoka bontsha hore haho mohau moo. Ntho yona eo etla etsahala ka nako ya Matshwenyeho a Maholo. Hokeke haeba le mohau kahlolong eo.

Morui o ile a kopa Abrahama metsi, sena sebolela mohau. Empa ha aka awa fumana hohang feela. Motho ya shwang ese modumedi o bontsha hantle feela hore o tshetse mola wa bodumedi.

Ha kotlo tsa Modimo ho Faro mane Egepeta nakong ya Moshe, O ile a fetola metsi madi ka baka la bohlooho thata ba Faro ka hose dumele.

Jesu o bontshitse mohau ka tsela ejwalo:

JOHANNE 6:35 Mme Jesu are ho bona, ke nna bohobe ba bophelo: ya tlang ho nna akeke a lapa; mme ya dumelang ho nna akeke a nyorwa.

JOHANNE 4:14 Empa ya nwang metsi ao Ke mofang ona akeke a nyorwa hape; empa metsi ao ke mofang ona oba le sediba se kollang ka hosa feleng.

ISAIA 55:1 Oho, bohle banyorilweng, tlohong metsing, le ya senang tjhelete; tloho, reka, leje; tloho, tloho, reka lebese le dinotsi ntle ho tjhelete.

Modimo O file Bajuda mohau wa Hae.

NEHEMIA 9:20 Oboetse oba neile Moya wa Hao wa ho loka, mme wa seke wa tlosa manna melomong ya bona, mme wa ba neha metsi ha banyorilwe.

PESALEMA 63:1 Pesalema ya Davida, ha ale lefelleng la Juda. O Modimo, wena o Modimo; ke O batla hoseng kameso: moya waka o llela Wena, moya waka o hlolohelwa thoteng tse tjheleng, moo hoseng metsi;

Hape Bohobe le metsi dihlalosa Lentswe la Modimo, eleng moo re fumanang mohau teng.

AMOSE 8:11 Bonang, matsatsi ayatla, ho bolela Modimo, moo Ketlang ho romela tlala ka hare ho naha, eseng tlala ya bohobe, eseng lenyora la metsi, empa ele la ho utlwa Lentswe la Modimo:

Ha Madi A Jesu a tsholoha, seop se ile sa tlisa pholoso ho Bajude ba Selekane sa Kgale baneng ba hlaba diphoofolo bakeng sa poloko ya bona. Bane badumela hore madi ke ona feela a hlatswang dibe. Jesu ene ele Konyana ya sebele eneng etlosa dibe tsa batho Selekaneng sa Kgale. Ha Jesu Ane atla paradeising ya Selekane sa Kgale, Bajude bohle baneng ba lokile Selekaneng sa Kgale baneng ba robetse mobung o batang ba ile batsoha bafung.

Empa ho ile ha etsahalang ka bomosadumele, Bajuda le Baditjhaba, baneng bale teronkong baemetse tsatsi la kahlolo?

ISAIA 24:22 Mme batla kopanywa mmoho, jwalo ka makgoba ha a bokellwaa sekoting, mme batla kwallwa teronkong, mme kamora matsatsi a mmalwa batla etelwa teng.

Bomosadumele ba Selekane sa Kgale le bapele mehleng morwallo wa Noahe baile bafumana ketelo ya Kreste ha A shwa sefapanong mme A fihla A heletsa dibe tsa rona hodima Diabolosi diheleng.

TSHENOLO 1:18 Ke ya phelang, Ya neng A shwele; mme, bona, ke phela ka ho safeleng, Amen; mme ke nale senotlolo sa lefu le dihele.

Jesu O nkile dinotlolo ho Diabolosi. Aka etsa sena kamora ho tshwara Satane. Ka tsela ejwalo Jesu, ha Ashwa, O theohetse tlase kwana sekoting A fihla A shashaara Diabolosi.

Ha A qetile A nyoloha, pele moo A ileng A rerelwa baleng teronkong ba sakang badumela ho tloha mehleng ya Noahe.

I PETEROSE 3:19 Ele hore (Jesu) Oile Aya rerela meya eteronkong;

20 Esakang ya dumela, mamellong ya Modimo mehleng ya Noahe, ha areka entse elokiswa, moo ba mmalwa feela, eleng, meya erobedi eo e ileng ya pholoha.

Jesu Abalesa mme A leba paradeiseng. Hobane Ane A nale dinotlolo tsa lefu le dihele, mme One A kgona ho bula mamati a paradeise eleng hore o ile A lokolla batshwaruwa moo, jwalo ka leru la dipaki, hodimo Lehodimong sebakeng sa botshelela. Sena ke sebaka sa meya, lerato, ho hloka sekodi ka Lentswe la Modimo.

 

 

Ka tsela ejwalo ho lokela hoba le sebaka sa botshelela moo holeng sebaka seo eleng sa semoya feela sehlwekileng eleng moo ho seng sebe teng eleng moo ho phelang Modimo le Mangeloi a Hae. Sena ke sebaka sebitswang Lehodimo. Leha ele hore Sebaka sa Semoya, haho lea mong ho rona ya lokileng, haho motho lea mong yaka yang teng ka tsela eo.

BAROMA 3:23 Hobane bohle re sitilwe, mme hare lokelwe ke Kganya ya Modimo;

ISAIA 64:6 Hobane bohle jwalo ka lesela le ditshila, mme ho loka ha rona ho jwalo ka seaparo semarantha se ditshila;

Reka hlwekiswa jwang bophelong ba rona ba sebe?

TSHENOLO 1:5 Mme hotswa ho Jesu Kreste, Eo eleng paki ya matsibulo, letsibulo la bafu, kgosana ya lefatshe. Ho ya re ratileng, ya re hlatswitseng dibeng tsa rona,

JOHANNE 3:3 Jesu aba araba Are, Ka nnete, nete, kere ho lona, Motho ha asa tswalwe labobedi, o sitwa ho bona Mmuso wa Lehodimo.

Re tswalwa labobedi feela kaho amohela karolo ya Moya wa Modimo. Sena ke Moya o Halalelaang eseng feela ntho esa bonahaleng. Ebile ke botho boo Modimo Aka re etsang batho ka bona, monna kapa mosadi, ka mokgwa oo A batlang ka teng.

Ka tsela ejwalo re lokela hotswa moo, leho phela ka Moya wa Modimo eseng kamoo re batlang ka teng.

I BAKORINTHE 15:31 …. Ke shwa letsatsi le letsatsi.

II BAKORINTHE 5:17 Ka tsela ejwalo motho ha ale ho Kreste, ke sebupuwa se setjha: mme bonang tsa kgale difetile; bonang, tsohle dintjhafetse.

TSHENOLO 15:3 Mme ba bina sefela sa Moshe, le pina ya Konyana, bare, Mesebetsi ya Hao e meholo, Morena Modimo ya Matla ohle; wa nnete le tsela tsa Hao dilokile, Morena wa bahalaledi.

4 Ke mang ya kekeng a Otshaba, Oho Morena, mme re tlotlisa Bitso la Hao? Hobane Oya Halalela,

Tshenolo Kgaolo 15 ebua ka taba ya ho kgutla ha Moshe ho Bajude ka nako ya Mahlomola a maholo.

Oba ruta hore Konyana, Eo eleng Jesu, haele hantle ntle Morena Modimo.

Ho tlatseletsa tabeng ena ya Moshe ore ruta hore Jesu ke Yena feela ya Halalelang.

Sena ke ho lokisetsa Bajude bakeng sa ho amohela Jesu ele Messia ka nako ya Matshwenyeho a Maholo.

Ka tsela ejwalo Jesu oya Halalela.

Rona re keke ra Halalela. Ka tsela ejwalo re lokela hoka amohela Moya wa Kreste ka horona, jwalo kaha ele ona ore etsang hore re Halalele. Ebe jwale re lahla botho ba rona ba kgale.

Tebe jwale re tshela moedi wa nako ka Madi aa Jesu ele ropo ere tshedisetsang sebakeng sa botshelela. Ke yona feela tsela ya ho leba Lehodimong, eloeng sebaka sa botshelela.

 

 

II BAKORINTHE 5:8 Re nale tshepo etiileng, kere, ka thahasello ekgolo ka mmele ona, Hoka emela Morena.

Empa hlokomela. Jwalo ka morui diheleng, Rekeke ra emela hore rebe re shwe pele. Re lokela hoka baka pele re eshwa.

DIKETSO 2:38 Yaba Peterose oree ho bona, Bakang, mme le kolobetswe Lebitsong la Jesu Kreste tshwarelong ya dibe, mme letla fumana Moya o Halalelaang jwalo ka mpho.

39 Hobane tshepiso ena, ke ya lona le bana ba lona, le bohle baleng hole, esita le bao basa tla bitswa ke Morena.

Peterose ene ele motshwasi emoholo wa dihlapi. Mme sena ene ele lengolo la hae ho leba Lehodimong.

 

 

Kaofela re shwa ka tsela tse fapaneng ka nako enngwe. Hojane hone hole tsela ele nngwe feela ya ho leba sebakeng sa botshelela, batho ha bane ba eshwa bane batla qobva dihele. Ka tsela ejwalo Modimo wa etsa leano le leng. Motho ka mong o nale tsela ya hae. Ebe, haeba oshwa, tsela eo e bolokehileng eba yona ropo ya ho leba lehodimong. Ho bolelang hore motho ka mong o lokela ho amohela Jesu Kreste. Haho motho yaka o pholosang. Jesu O lokela hoba Mopholosi wa hao mme ebe o kolobetswa ka Lebitso la Jesu Kreste. Ebe o amohela Moya o bitswang Moya o Halalelang.

 

 

Haeba re ka lebella hantle paradeisi ya Selekane sa Kgale eseng esena moya wa motho haele hantle ntle ke sebaka sa Moya o Halalelang. Ka tsela ejwalo Moya o Halalelang eba ona feela lehokela la motho le Lehodimo.

 

 

Lehodimo ke sebaka sa moya bakeng sa tswetsweng labobedi Bakreste. Karolo ya Moya o Halalelang etsamaya ka hare ho rona eleng lehokela ho leba Lehodimong.

Re hokelana le sebaka sena se phahamileng ka thapelo le Bibele.

Ntho tse ngata difumaneha ka Bibele le thapelo.

 

 

Madi a Jesu a etsa hore re phonyohe re kgone ho leba sebakeng seo sa botshelela eleng Lehodimo.

Boporofeta ba Bibele bonka nako hore isa ka hare ho Lehodimo, empa bore bolella setlang ho etsahala.

Empa Lehodimo ke sebaka sesa lekanyweng.

I MARENA 8:27 Empa na Modimo Aka tsamaya lefatsheng? bonang, mahodimo a mahodimo ha a kgone ho O anela; hakakang ntlo e ahilweng ka matso?

Ntle ho Lehodimo leo re bauang ka lona ho teng Lehodimo leka hodima mahodimo. Ebile ho tlaba le hosa feleng moo, eseng feela nako ebadilweng. Sena etlaba tokolo ya sebele.

I BAKORINTHE 2:9 Empa jwalo kaha ho ngodilwe hothwe, tseo re dibehetsweng mahlo ha a soka a dibona, kapa ho diutlwa, kapa ho kena feela ka pelong, ntho tseo Modimo A dibehetseng badumedi.

Ka kopo o seke wa bala ka tsela efosahetseng.

Baka, amohela Jesu jwalo ka Mopholosi wa hao, mme o kolobetswe Lebitsong la Jesu Kreste. Jwale otlabe o tseba hore owa mang. Eba ropo yapholoho ese eqadile.

Ka tlase mona ho diagramo ena,

hlokomela dibaka tsena tse pedi (2-D) eleng batho, baemetsweng le matheba a mafubedu, ebe ka botala boo. Kgutlo tharo e emetswe ke 2-D eleng e emelang mamati.

Matheba a mabedi ho diagramo A ke “batho” bakenang ka tlung mme ba boele batswe hape, ho diagram B. haho ya leng teng ka hare ho lebota le paqameng jwalo kaha ele mamati.

Ho diagramo C ho letheba le letsho moo le emetseng “motho” ya sebakeng sehodimo, hoo aka tsamayang feela. Letheba leo le letsho le bontsha motsamao o lokolohileng.

Ho diagramo D letheba le letsho le theohela sebakeng sa boraro.

 

 

Hoya ka matheba a mafubedu,hobane ha a fihlele sebaka sephahamileng,dibewa jwalo ka dibaka tse phahamileng.

Ditlaetsa eka matheba a matsho a tsamaya leboteng.

JOHANN 20:26 Kamora matsatsi a robedi barutuwa ba hae badutse, le Thomase lle ba bang: yaba Jesu Oyatla, mamati a kwetswe, mme a ema hara bona, are, Kgotso ebe le lona.

Leha mamati ane akwetswe, hang feela Jesu a ema hara bona. O ile a kena ka hare ho phapusi ka sebaka. Hona ho bolela hore one a fetisa Motho, Ene ele Motho wa sebakeng sephahameng.

LUKA 4:29 Mme ba ema, montshetsa ntle ho motse, thabeng eka ntle ho motse wa bona, hore ba Modiele selomong.

30 Empa Yena A iphetela hara bona,

Ho kena kapa ho fohla tsela hara matshwele hoba thata. Ho kena sebakeng sephahamileng ha jwalo feela.

LUKA24:30 Mme haisaisa, ha a dutse aja le bona, Anka bohobe, mme A bohlonolofatsa, mme Aboroba, mme Aba nehela bona.

31 Mme mahlo a bona a buleha, mme ba Motseba; yaba O nyamela mahlong a bona.

Hang hape Jesu A kena sebakeng seo bakekeng ba sefihlela hape, mme a tsamaya asa bonwe. Bane ba nahana hape hore kae kae o kene leboteng.

Dibaka tsena dibontsha hantle feela hore ene ese motho feela. One A kgona hoka kena sebakeng sena leho leba hosaane. Ka tsela ejwalo one A kgona hoka tjhentjha dibaka.

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23