Diaduma tse 7 tsa Tshenolo 10 ke tshenolo eka hare ho Diiso tse Supileng. Seo sere bolellang ka Diaduma?
63-0318 TIISO YA PELE

Thaka lena halena lebitso empa o kalletse pere etshweu.

Mokalli ha ana metsu ya seqha. Na lehlokometse seo? Otshwere seqha, empa hahona metso ya seqha ho yena; ho bolelang hore o tshwere leshano. Hantle feela. Mohlomong o nale diaduma tse ngata empa hahona maru.

Lehadima letswa ka hare ho Bibele. Haho molemo hore obe le diaduma empa o sena Mangolo.

MONGQAHA WA KEREKE YA LAODISE - BUKA YA MONGWAHA WA KEREKE

Jwale lenqosa lena la Malakia 4 le Tshenolo 10:7 letla etsa ntho tse pedi.

Ya pele: Hoya ka Malakia 4 otla kgutlisetsa dipelo tsa bana hobo ntata bona.

Ya bobedi: Otla senola diphiri tsa Tshenolo 10 eleng tse ka hare ho Ditiiso tse Supileng.

Otla senola nnete' ho kgutlisetsa pelo tsa bana ho tumelo ya Pentakonta. Hantle feela.

Thuto ena etla latela dikhoutu tsohle tsa Moena Branham a dientseng ka Diaduma ha antse a rera ka Ditiiso tse Supileng.

Jwale ebe o ahlola hoya kamoo a boletseng ka teng.

Hare lebelle dikhoutu tse mmalwa.

64-0830E DIPOTSO LE DIKARABO.4

Na diaduma tse mohlolo tse supileng dise senotswe na? Na dine dile ka hare ho Ditiiso tse Supileng na, empa na haono re tsebisa tsona na?

Tjhe, diile tsa senolwa ka hare ho Ditiiso tse Supileng; ke seo diaduma dileng sona. Dine dilokelwa ho senolwa ... Diaduma tseo tse Supileng haho motho ya neng a ditseba. Johanne o tsebile ka tsona mme a bolellwa hore a seke a dingola. Are, "Empa lengeloi la bosupa, hale utlwahatsa lentswe la lona, diphiri tsa diaduma tse mohlolo tse supileng ditla tsebahala." Mme lengeloi la bosupa ke lenqosa la kereke. Lea bona?

Mona re ithuta seseng.

Ditiiso tse Supileng dire ruta seo diaduma dileng sona.

Ka mantswe a mang Moena Branham ose notse mosebetsi wa Diaduma.

Hore dilokela hoetsang. Mosebetsi wa tsona keng.

64-0614M KUTULLO YA MODIMO

Mme Are, "Hahole jwalo, ebe, diaduma tse supileng, lea bona," are, "na dikeke tsaeba ho thuthua, na seo sekeke saeba Tshenolo ya motho?" Kare, "Tjhe, monghadi, ekeke yaeba seo re buang ka sona."

Mme seo se Senotswe Moo, mme Ditiiso tse Supileng ditlilo senola seneng sele teng. Seka hare kamoo. Lea bona, Seo sentse sele ka hare ho Lentswe. Lea bona,okeke wa sefumana kantle ho Lentswe. Sekeke sa tlohela Lentswe. Mme Moya wa Modimo okeke wa tlohela Lentswe. Otla dula le Lentswe; hotlamahanya ba bang, leho bula mahlo a babang. Kamehla hotla dula hole jwalo.

Ho thuthuwa. Ho qhoma seseng.

Monna emong o fumana seseng moo? Tjhe. Sekeke sa etsahala ka tsela ejwalo.

Beha ntlha tsena tse pedi ka kelellong ya hao.

Tshenolong ya Ditiiso tse Supileng ha are bolella letho keng seo Diaduma hadi utlwahala dire bolellang.

Ha aka are bolella ka DIaduma.

Ore bolella feela hore Diaduma ditlo etsang.

Pheletsong ke taba eka thoko.

 

Retla fumana hape mohlala ha Diaduma tse supileng diutlwahala.

Taba ke hore diutlwahala bakeng sa mang.

Na diutlwahala bakeng sa mang. Tiisa lebanta jwale.

Mme ebe moporofeta Daniele odiutlwile le yena.

(Jwale o nahana hore o tseba ka Diaduma? Nna hake tsebe letho ka tsona.)

63-0324E TIISO YA BOSUPA

Na o hlokometse ha Bajude ba Mmotsa? Oya tseba hore hare lekanya Lengolo la Mattheu 24 le Ditiiso tse tsheletseng, Tiiso ya bosupa ha eya kenyeletswa; hobane, O boletse hore ke Modimo feela ya tsebang ka yona, esita le Mangeloi ha a tsebe. Haho makatse, ene esa ngolwa. Oya bona, diotlile feela; hahona se etsahalang. Mangeloi ha a tsebe ka sena; haho motho ya tsebang hore O tla neng. Empa ho tlaba le Diaduma tse tlang ho senola ka nako eo.

Ke dumela jwalo, ho rona ... Ha resa tsebe ka taba eo, mme retla—rekeke ra tseba hofihlela ka nako eo, empa seo setla senoha mohlang oo, ke nahana hore ka hora eo seo setla senoha. Sehlokahalang ke hore rebe le mamello ho Yena, mme re tswelle feela ka seo rese etsang, mme re nne feela re phele maphelo a Bokreste.

Mona jwale, re fumana ha Tiiso ya botshelela emanollwa; re bona, mme rea tseba hore sena hase sa batho bohle.

MOSEBETSI 1. Diaduma tse supileng ditla senola hore na Morena Jesu Otla neng.

63-1110M MEYA E TERONKONG HA JWALE

Hopola, Ditiiso tse Supileng dine difedile, mme hane tseo tse supileng dimanollwa...

Enngwe ya tsona, ha Aka A rata hore re tsebe ka yona. Rona ... Ke ba bakae baneng bale mona ka nako ya Ditiiso tse Supileng, le ba utlwileng ka tsona? Kaofela ha lona, ke nahana jwalo. Lea bona, Ditiiso tse Supileng, ya bosupa ha Aka A dumela ka yona.

Osebedisa mantswe ana "rona" le "batho bohle" haele hantle ntle.

Ka tsela ejwalo haho ya tsebang diphiri tsena,

63-0321 TIISO YA BONE

Lwalo Buka ena ka Ditiiso tse Supileng, le Ditiiso tse Supileng ... Jwale ... Mme ebe kamora Tiiso tse Supileng hase difedile, re fumana hore ho Tshenolo 10 ho nale Diaduma tse Supileng Johanne o ile a laelwa hore a seke a dingola, bohle ba bolokeha ka lefu la Hae.

 

NAKO 1: Diaduma tse Supleng diutlwahetse KAMORA Ditiiso tse supileng diutlwahale.

Empa Tiiso ya Bosupa ha eyaka ya manollwa. Kapa ho bulwa.

64-0719M MOKETE WA DITEROMPETA

Tiiso tse Supileng hadi manollwa, lea tseba. Seo ke hotla ha Hae.

Ka tsela ejwalo Ditiiso tse Supileng hadi soka dimanollwa. Sena seetsa hore hobe tshopodi hoka utlwisisa.

 

Bareri bare “Diaduma tse supileng disenotswe”. Tjhe monghadi. Eseng ya bosupa.

Bareri bare “Re tseba diphiri tsohle”. Tjhe monghadi. Hare tsebe ka Tiiso ya Bosupa.

63-0320 TIISO YA BORARO

Mme A ikana, diaduma tse supileng tsa utlwahatsa mantswe a tsona, mme mongodi ... Eleng Johanne one a nketswe hodimo, one a lokela ho ngola tsohle tseo a dibonang. One are oya ngola. Are, "Oseke wa ngola seo, hobane ... Oseke wa ngola seo." Are, "Kwahela sdeo." Kang? "Kwahela seo; oseke wa bua ka seo." Lea bona? Setla senolwa, empa ha sea ngolwa le ka hare ho Buka.

 

 

DIKAHARE 1. Diakaharetsa Diaduma tse Supileng ha dilokele horebe thuto hobane ha dika hare ho Mangolo.

Diaduna tseo dikae kae ka hare ho Bibele ntle leho ngolwa.

 

 

Mohlala mohlomong wa sena.

Potso ka molao wa Moshe mohlomong ka mosadi eo Jesu A ileng A ngola lehlabatheng ka baka la hae. O entse sena habedi. Hobaneng?

Bajude bane basa nahane ka Semoya hore Yena One Aba neha hore Yena ka sebele ke Mang.

Jesu One A leka le Yena. Na reka nka thuto emmalwa bakeng sa seo?

Ho ngola lehlabatheng ho lokela hore hone ho bolela seseng. Ho ngola habedi. Angola ka monwana wa hae. Mosadi ya molato one a tshohile hoka ahlolwa. Hobaneng mosadi?

Mohlala omong moo Jesu Aneng A lebeletse barutuwa ba Hae, le rona, hoka bona botebo ba Bibele.

MATTHEU16:9 Na lea utlwisisa, kapa ho hopola mahobe a mahlano, le dirotho tse kae?

10 Leha ele mahobe a mane a dikete tse supileng le dirotho tseo?

Ha Ane A fepa 5000 le 4000 ba ile batshela dirotho tsohle tsa tse setseng.

Jesu O ile A bolela bohlokwa badirotho ba dijo tseo tse setseng.

One A lebelletse hore bona, le rona, hoka kenella ka botebo ka hare ho Bibele.

Ke Mmopi. One A tseba hor eke batho ba bakae baneng ba lokela hokaja. Hobaneng ha ane A ile A etsa bongata ba dijo?

Hobaneng mahobe ao? Na o nahana hore ebile sewelo feela?

Tshenolo ya Ditiiso tse Supileng ene e lokela hore ere etse hore re kenelle ka botebo ho temana tsa Bibele hoka hlokomela leho tsamaya ha bobebe ka hare ho yona.

Tseleng elebang Emmause Jesu O ile A Moshe le baporofeta ba bang ka mesebetsi ya bona. Ho theoha jwalo ka bohlokwa ba Bibele.

Diaduma tse Supileng ditebile haholo.

Ha diutlwahala disenola ditebileng tsa Bibele tsesa ngolwang.

Re lokela hoka ema ka maoto. Re lokela hoka bala Bibele.

Haeba resa etse seo retla fetwa ke Diaduma tse Supileng.

62-1230E MONGHADI NA LENA KE LETSDHWAO LA QETELO?

Mme tseo, ho thuthua, hoseng hohong, ho ileng ha thothomela hofihlela hodimo dithabeng, jwalo ka meaho, hoo eneng ele ha Mangeloi, a supileng aneng a etsa pyramide. Na seo ene ele Diaduma tseo? Na ekaba ho jwalo?

Sena setolokilwe. Hoya ka toro ya hae,hone hofedile. Hoya ka Lentswe la Modimo, lenqosa la bosupa molaetsa wa lona otlabe o fedile, Molaetsa wa bosupa otlabe o fedile, mme ebe Diaduma tse Supileng. Mme re bone lejwe leo la sehlooho.

... sena seka morao, ha Buka ese efedile. Eseng hobane a buile, "Kapele." O boletse mona, "Kantle," ha tsena dise dientswe, difedile. Ebe, ke hona Diaduma diutlwahatsa mantswe a tsona, aleng Bukeng, ha disoka disenolwa. Ha diangolwa ka hare ho Buka.

... Ditiiso tsena dikantle ho Buka. "Mme ka nako ya lengeloi la bosupa ha le utlwahatsa lentswe la lona, diphiri tsohle tse ngodilweng ka hare ho Buka difedile."

O bua ka mangeloi a supileng aneng atlile ho yena hotla manolla Ditiiso tse Supileng.

Molaetsa wa Moena Branham o lokela hoqeta pele (diphiri tse ngodilweng) mme ebe ke hona moo Diaduma tsa mohlolo dika utlwahalang. Lejwe la sehloho ha lea ngolwa hobane ke sephiri.

Bopkantle ba Buka (sebang sekwahetswe) hasena molemo. Hantle feela hoya qetellong.

Sena sebolela hore ha sea ngolwa ka hare ho Buka. Ka tsela ejwalo sepatilwe ka hare ho Buka.

 

 

NAKO 2. Bokantle ba buka. Ha tsena difedile. Hantle feela pheletsong. Molaetsa wa bosupa haose o fedile.

Ha diphiri difedile, ebe ke nako ya diphiri tsesa ngolwang.

TSE KAHARE TSA 2. Bokantle ba Buka. Eseng sengodilwe ka hare ho Bibele. Sepatilweng ka hare ho Bibele.

 

 

62-1230E MONGHADI NA ENA KE NAKO YA BOFEELO?

Hlokomela Tshenolo 5:1. Mamela jwale.

Mme ka bona letsohong le letona la Ya dutseng teroneng buka (engodilweng ka hare) le kantle, ekwahetsweng ka Ditiiso.

Jwale,ho nale Buka engodilweng. Empa, kantle enale Ditiiso tse Supileng, kantle, tsesa ngolwang ka hare ho Buka.

62-1230E MONGHADI NA LENA KE LETSHWAO LA HOQETELA?

... sesa ngolwa ka hare ho Buka. “Mme mehleng ya lentswe la lengeloi la bosupa, diphiri tsohle tse ngotsweng ka hare dilokela ebe dise disenotswe.” Dilokela hore ebe dise disenotswe tsohle, mehleng eo. Jwale, lea hlokomela seo kese bolelang na? Na le nale nna? Jwale ebe eba nako ya mantswe a supileng a Tshenolo 10 hoka senolwa. Ha Buka ese e fedile, ho nale ntho ele nngwe feela e setseng, ke sephiri sa diaduma tse supileng tse ngotsweng kantle ho Buka, eo Johanne a sakang a dumellwa hoka dingola. Ere ke bale seo.

 

 

TSE KAHARE 3. Lengeloi la bosupa le senola diphiri tse ngodilweng. Eseng diphiri tsesa ngolwang.

Diaduma tse Supileng disenola diphiri tsesa ngolwang.

Johanne o ile a hanelwa hoka ngola seo. Ene ele emong wa baapostola.

Re kgutlela dithutong tsa baapostola. Ka tsela ejwalo hare lokele hoka senola tse ding.

 

II TIMOTHEA 4:2 Rera Lentswe;

Paulose ore hokaba molemo ha re rera Lentswe.

Hape re hanelwa ho rera tsesa ngolwang Diaduma.

 

Nako 3. Diaduma diutlwahetse ha hose ho fedile ka Buka. Hang feela ha Moena Branham tshebeletso ya hae efedile.

Empa tshebeletso ya hae ene esoka efela ha asa phela. Re ithutile nnete ka hare ho dibuka ka yena, ditheipe, MP3 jwalo jwalo.

TSHENOLO 10:7 empa mehleng ya lentswe la lengeloi la bosupa, ha terompeta ya lona e tla lla, ke moo sephiri sa Modimo se tla phetheha, kamoo o boleletseng bahlanka ba wona, baporofeta kateng.

“Empa mehleng ya lentswe” ya lengeloi la bosupa. Ho kenyeletsa sena, ebile moevangedi wa pele wa ho hatisa dithero tsa hae ka Mengwaha ya kereke.

Batho ithita ka dithero tsa hae nnete ya Lentswe le kutlwisiso. Ka tsela ejwalo re phela nakong ya lentswe, kamora nako etelele a sea tsamaile.

 

“diphiri tsa Modimo ditlabe difedile” sena sekgothaletsa batho hoka tseba nnete ya Modimo (eleng Bibele) dikeke tsa fela. Sephiri "selokela" hofela. Empa ha feela dikhoutu dire isa Lentsweng.

Balatedi ba Molaetsa habana tsebo ya hore ke hobaneng ha Maria a ile a itshwarella maotong a Jesu ho Mattheu empa ho Johanne a ile are a seke a moama. Ho iphapanya hona keka baka la dikhoutu feela, ho nale ho nka dikhoutu ho dikopanya le Bibele.

Ho eketsa sena, baruti hase ba badi ba Bibele leha bantse batswella ho ruta. Ke lona lebaka leo bantseng ba phehella ho shebana le dikhoutu ho nale Bibele. Hobane haba kgone hoka kopanya dikhoutu le Bibele ka tsela ya Jesu ha ane Ale tseleng e lebang Emmause. Ke lona lebaka le etsang hore ba seke ba utlwa nnete. Ere batiise taba ya bona baqala ka dikhoutu, bafetola seo Moena Branham a seboletseng.

Modimo Otlotsitse baruti hoka tiisa Mangolo,
63-0724 MODIMO HA A TLISE MOTHO KAHLOLONG NTLE LE HO MOHLOKOMEDISA PELE
Moruti ke motho wa bohlokwa. O udtse morao mane ka tlasa tlotsuo ya Moya O Halalelang a kopanya Mangolo, hore, modisa kapa moevangedi a kopanye.

“mehleng ya lentswe” la lengeloi la bosupa diphiri ditla feela ha kereke etshwana le kereke ya pele, hosa kgathaletsehele hore re ntse re nale modisa wa rona hoka lokisa dintho tse ding.Ho rera ka dikhoutu ho tlisa haholo mathata a maholo.

62-1230E Ina lena ke letshwao la hoqetela benghadi?

Sheba moo lentswe le neng lele teng, Diaduma. Eseng Lehodimong; lefatsheng! Diaduma didumme Lehodimong. Tsa utlwahala lefatsheng.

Khoutu ena efepana le seo aseboletseng ha ane a rera ka Tiiso ya Bosupa Moena Branham.

TIISO YA BOSUPA

Diaduma tse diutlwahetse Lehodimong. Mme etlaba hotla labobedi ha Kreste, hobane Kreste o boletse hore Otla kgutla.

SEBAKA SA SEADUMA 1. Diaduma ke mathata haholo, hobane dibua ka Lehodimo le lefatshe.

NAKO 4: Diaduma tse Supileng diutlwahetse ha ane a rera ka Ditiiso a bolela ka hore ke nako etlang.

O bolela hape ka hotla ha Kreste. Diaduma tse supileng diutlwahala hantle ka nako ya hotla ha Kreste.

62-0909E BOTENG BA HAE

Daniele o ile a utlwa mantswe a diaduma, mme a hanelwa ho ngola ka tsona. Johanne o ile a hanelwa ho ngola ka tsona. Empa dine dile kantle ho Buka, ke sona seo, kamora hore diphiri tsa Buka leho senolwa ha yona. O hokomela hore Daniele o boletse mona, "Diphiri nakong ya diaduma, sephiri sa Modimo selokela hoka manollwa." Lea bona, "sephiri," Hore Modimo ke mang, tsela eo A ileng A etswa nama, ntho tsena kaofela dilokelwa hoka manollwa. Mme ebe rese re loketse Diaduma tse Supileng tse kantle ho Buka, ha disoka disenolelwa motho, esitwa leho ngolwa ka hare ho Bibele, empa ditla lokela hoka phetha Bibele, mme ke dumela haetlaba ntho ekgolo eo.

Diphiri tsa Daniele diboloketse nako ya bofelo. Ebe ke hona moo ditlang ho senolwa. Ebe ditiiso tse supileng tse kantle ho Buka dika manollwa. Tiiso tse Supileng tsesa ngolwang.

Diaduma ha dia ngolwa ka tsela eo re keke ra latela ntho esa ngolwang ka hare ho Bibele.


  1. Morena Otla neng?
  2. Lebitso le letjha la Morena ke Mang?
  3. Dikahare tsa Ditiiso.

Tiiso ya Bosupa ebolela hopre hone hole kgutso ekgolo Lehodiming bakeng sa halofo ya hora. Sena hase re bolelle hohongata. Kgutso eya makatsa.

Hopola, hare bua seo Bibele haere re kgutse re etsa phoso.

NAKO 5: Diaduma diutlwahala ha diphiri difedile. Sena sebatla sele ka tsela enngwe hobane boporofeta ba Daniele bone bo bua ka nako ya Tlhwibilo eo ka yona ho tlaba le Matshwenyeho a Maholo.

A tsela ejwalo ka botebo ho jwalo. Diaduma dine didumela Monyaduwa le 144000 ya Bajude. O nahana hore sena hase kgonehe? Tiisa lebanta la pholoho.

 

60-1205 MONGWAH WA KEREKE YA EFESE

Jwao kaha Daniele a utlwile diaduma tse supileng, mme a thibelwa ho dingola; le Johanne o utlwile seo le yena, mme Buka ena ya manehwa, mme bokantle bateng ba kwalwa ka Ditiiso tse Supileng; empa nakong ya manollo ya tsona, "Diphiri tsa Modimo ditlabe difedile." Ka mantswe a mang, Modimo Otla tsebahala Kerekeng ya Hae; eseng batho ba bararo, empa ele Motho Ale Mong. "Sephiri sa Modimo se tlabe sesenotswe," mme ha seo sese se senotswe, ebe diphiri tse supileng disenolelwa Kereke; hobane, ka hare moo, kereke etlabe ephela tlasa tlotsuo ya Moya o Halalelang, Yena A kena ka hare le kantle ho bontsha hore opya phela, hara rona, mme re rapela Kreste hara rona.

DANIELE 1. Daniele o utlwile neng Diaduma tse supileng? Batla. Sena hase arabehe ha bonolo.

NAKO 6. Ha diphiri tsa Modimo (Bibele) idiqetilwe ho senolwa ebe jwale Diaduma tse supileng diutlwahatsa mantswe a tsona.

Diaduma hadi utlwahale ha diphiri dintse disenolwa. Diutlwahala hamorao.

53-1213E TUMELO

empa ho nale seseng mona. Jwale, o bone Buka ekwahetsweng ka ditiiso. Mme ha ... Danielea bone ntho yona eo, mme ha diaduma diutlwahatsa mantswe a tsona, "Seke wa ngola seo," seneng sele ka hare ho Mangolo, empa setla senolwa matsatsing a hoqetela. Re mo nakong eo. Ha jwale re Kadesh.

DANIELE 2. Danielo ile a bona Diaduma tse Supileng. O lokela ho batla hore ke hokae.

 

Jwale ha reke re shebe Diaduma tse Supileng ka hare ho Ditiiso tse Supileng.

 

 

63-0317M MODIMO OYA IPATA HO TSE NYATSEHANG MME A ITSHENOLE KA YONA TSELA EO

..... ha lengeloi la Morena le manolla Ditiiso bakeng sa rona. Hopola, dikwahetswe ka Diaduma tse supileng.

Diaduma tse supileng dimanollwa ka hare ho Ditiiso. Diaduma tse supileng ha dia ngolwa.

Ka tsela eo dikopane.

MOSEBETSI 2. Diaduma tsa mohlolo tse sa ngolwang.

 

63-0317E BOROKGO MAHARENG A MENGWAHA ESUPILENG YA KEREKE LE DITIISO TSE SUPILENG

Buka ya Ditiiso tse supileng emanolwa ke lengeloi la Tshenolo 10. Haeba oka sheba hantle ... Hare kgutlele ho Tshenolo 10 motsotso feela, ka tsela eo hor eo kgone ho utlwisisa. Jwale, ena ke nako ya bofelo, mamela.

... ka bona lengeloi le leng le matla le theoha Lehodimong, le apere leru: le rwetse mmokodi ... hloohong ya lona, ... Haoka hlokomela hantle eo ke Kreste (Lea bona?),hobane Selekaneng sa Kgale O bitswa Lengeloi la Selekane, mme Otla hantle feela ho Bajude, hobane hofedile ka Kereke.

... mme sefahleho sa lona ... sele jwalo ka letsatsi, maoto a lona eka pilara tsa mollo:

Jwale bothata ke bona hape mona.

NAKO 7: Lengeloi le matla letla nakong ya Bajude.

Mona ekare nako ya Mtshwenyeho a Maholo.

Lebaka le leng le tshopodi: Ke baporofeta bana ba babedi baka kgonang hoka, tjhentjha maemo a lehodimo.

63-0323 TIISO YA BOTSHELELA

... mme ba nale matla aho fetola metsi madi mme ke bona feela baka laolang tlhaho. Seo keng? Keng seka tlisang sena haese Lentswe? Baka etsa seo base ratang ka tlhaho. Ke sena moo seleng teng. Ke bona batlisang Tiiso ya Botshelela. Baya efumana mme baemanolle. Ke matla a Modimo aka tshwenyang tlhaho. Oya bona, Tiiso ya Botshelela, haele hantle ntle etshwenyana le tlhaho.

Na le fumana seo ha jwale? Ke eo Tiiso ya hao. Ke mang ya etsang sena? Ke baporofeta ba tlhwibilo. Ka Matla a Modimo, Lentswe la Modimo, bakgalema tlhaho. Bahlahisa tshisinyeho ya lefatshe, bafetola kgwedi madi, letsatsi lea dikela ka taelo ya bona. Amen.

... Lea bona hore Tiiso ya Botshelela eleng sona? Ke baporofeta bao.

Hlokomela, hlokomela seo. Sedumelle seo ho o kgama, empa hlokomela manollong ya ditiisol: baporofeta. Oya bona? Amen. Ke seo moo. Oho, re phela tsatsing la ntsu, moena, phahamisang dihlooho le lelale. Ba manolla Tiiso ya Botshelela jwale. Banale matla a hoka etsa seo. Amen. Ke moo Tiiso ya hao botshelela emanollwa. Oya bona?

Jwale, re boela morao ho Jesu o buile ka sena: morao kwana Selekaneng sa Kgale, mane ho Ezekiele, morao ka baporofeta bakgale, baitse sena setla etsahala. Mme Tiiso ya Bosupa eya bulwa, mme baitse, "Ka tsela ejwalo, seo ke sephiri.Seo se ile sa etsang?" Sephiri sa taba ena ke sena, baporofeta, hobane Bibele ebolela seo mona. Baka etsa seo ... Baka etsa sohle ka tlhaho. Mme baetsa ntho yona eo bae entseng (Amen), hobane batseba hore seo se etswa ka tsela efeng. Amen. Ha Abokwe.

Lebaka le leng le thata: Tiiso ya bosupa hae yaka ya manollwa, hofihlela ha jwale (2017).

64-0719M MOKETE WA DITEROMPETA

Tiiso ya bosupa hae soka emanollwa ha jwale, lea tseba. Seo ke hotla ha Hae.

 

Lengeloi la Tshenolo 10 letlela mabaka a mabedi,letla ho Bajude ha manqosa ale teng.

Ka mantswe a mang Monyaduwa o nketswe Lehodimong.

63-0317E BOROKGO MAHARENG A MONGWAHA WA KEREKE TSE SUPILENG LE DITIISO TSE SUPILENG

O hopola Lengeloi la Tshenolo 1? Ke Motho Ale mong. Lengeloi ke lenqosa, mme ke Lenqosa la Israele. Oyaq bona? Kereke ese ehlwibitswe. Oya bona? Jwale, kapa ho lokisetsa tlhwibilo. Otla Kerekeng ya Hae.

Empa Lengeloi le tlilo lokisetsa Kereke ho tsamaya.

 

Pheletsong, Lehodimo le lefatshe ditla kopana. Ana ke maemo a hlokolotsi.

Ebe jwale hare satla sebetsa ka nako. Ao ke maemo a hlokolotsi.

Ka tsela ejwalo Lengeloi la Tshenolo 10 le tletse Kereke pele enkelwa hae kamorao ho Bajude. Ke kamoo re bonang dintho ka teng.

Ha kereke enkelwa hae etlabe ele kantle ho nako ka mmele o motjha. Haele nnete ke hore ha rena nako.

Re bua ka taba tsa Lehodimo ke ntho eka hodima mohopolo wa rona.

II BAKORINTHE 12:4 Hoya kamoo a ileng a nkelwa paradeising, mme a utlwa mantswe ao a kekeng a kgona ho a bua, mme hose motho ya tlang ho a bua.

Haele rona hare kgone ho bua ka ona. Ha rena mohopolo wa Lehodimo. Haele hantle ha rena matla a ho bua ka seo.

Ka tsela ejwalo re lokela ho amohela hore ka nako ya Diaduma Lengeloi le bua Bajude ka nako eo.

Empa, hao lokiswa, mmele wa hao o motjha o tlaba le boko bo botjha, hofeta kamoo nka bolelang.

Ha jwale ke hore rer bolele feela hore hare tsebe letho ka seo.

63-0317E BOROKGO MAHARENG A MENGWAHA YA DIKEREKE LE DITIISO TSE SUPILENG

Yare ha Diaduma diutlwahatsa mantswe a tsona, kene kere kea ngola: mme ka utlwa lentswe hotswa Lehodimong mme lere, Kwahela sebolelwang ke diaduma, mme o seke wa dingola.

Jwale, ke seo resa setsebeng. Ke sona seo re lokelang hose tseba; hase ka hare ho Mangolo a Halalelang, seo sebolelwang ke diaduma.

 

TABA 4. Taba ke hore hare tsebe seo Diaduma tse Supileng di sebolelang.

63-0317E BOROKGO MAHARENG A MENGWAHA YA KEREKE TSE SUPILENG LE DITIISO TSE SUPILENG

Dine dikwahelletswe Ditiiso tse supileng.

Jwale, ke ntho efapaneng le Diaduma tse supileng. Lea bona?

 

TABA 5. Rea tseba hore Ditiiso tse supileng ha dire bolelle letho ka Diaduma tse supileng. Ke ntho tse fapaneng.

Sena ke Tiiso tse Supileng ka hare ho Buka, mme Buka ekeke—mme Ditiiso dikeke tsa manollwa pele ho lengeloi la bosupa. Lea bona? Ka tsela ejwalo re nahana jwalo, empa tshenolo ya Lentswe la Modimo etla tsebahala ka nako ya Ditiiso. Jwale, ke hantle seo Lentswe le sebolelang. Diphiri ditlabe difedile ka nako eo. Mme Buka ena ya Ditiiso etlabe ekwetswe, hopola, e ile ya kwalwa ka nako ya Tshenolo Kgaolo ya 5, le Tshenolo Kgaolo 10 ene esoka ebulwa.

Ho Kgaolo 10 Buka eya bulwa. Lengeloi hale theohe ho ebula.

Le theohile hobane hobane dphiri tsohle tsa Buka disenotswejwale ese ebutswe.

 

62-1230E BENGHADI NA SENA KE LETSHWAO LA NAKO YA HOQETELA

Mangeloi a mang ene ele manqosa, banna ba lefatshe. Empa lena ke lengeloi... Sena, sebolela, "Ho lengeloi la kereke ya Laodisea," "Ho lengeloi la Efese," lenqosa la lefatshe; lea bona, banna, manqosa, baporofeta, jwalo jwalo, ho kereke.

Empa, Lena Lene lesatswe lefatsheng. Letswa Lehodimong, hobane diphiri difedile. Mme ha diphiri difedile, Lengeloi lare, "Nako hae saleo," Diaduma tse supileng tsa utlwahatsa mantswe a tsona.

63-0318 TIISO YA PELE

Mme lene le tshwere buka enyane letsohong la lona: ... (Jwale, Ditiiso dise difedile. Rea diroba ha jwale; empa sena, ntho ena ebutswe) ... mme la beha leoto le letona lewatleng, le letshehadi ... lefatsheng,

63-0318 TIISO YA PELE

Mme ho bile ho nale diphiri tseo disa ngolwang mona. Hantle feela. Mme ke dumela ha ditla senola tsela eo Monyaduwa atlang ho lokela nako ya tlhwibilo ka teng; hobane re keke ra kgona hoetsa seo. Ho nale seseng seetsahalang hare ntse re tswela pele; rekeke raba le nako elekaneng bakeng sa seo. Re lokela hoba le tumelo elekaneng bakeng sa seo, mme re faumana hore kamora nako, ha Modimo A ratile, retla batla moo seo sengodilweng teng.

MOSEBETSI 3: Diaduma dilokisetsa Monyaduwa tlhwibilo. Ho fana ka tumelo elekaneng.

63-0318 TIISO YA PELE

Empa nahana, jwale o ngola sena, empa ha aqala ho ngola diaduma tseo, are, "Oseke wa ngola seo."O ile a dumellwa sohle seo a seboneng. Empa Diaduma tse supileng tsa Tshenolo 10 ha diutlwahala, are, "seke wa ngola seo." Ke diphiri. Hare tsebe hore keng; empa ka mohopolo waka ditla senolwa. Mme ha seo seetsahala, ditla fana ka tumelo ya tlhwibilo ya Monyaduwa. Hare tsamaeng feela ka seo rese tsebang; hoya mengwahakgolo ena yohle. Re bone diphiri tsa Modimo. Re bone hohlahella ha Monyaduwa matsatsing ana, empa ho nale seseng mona. Ho nale seseng hape. Empa nahana ha seo se etsahala ... Modimo O boletse, "Ema hanyane. Ema hanyane. Ketla senola seo ka nako enngwe. Oseke wa ngola hohang feela, Johanne, hobane batla kgothometseha ke seo. Lesa seo sele jwalo feela. (Lea bona?) Empa ketla senola seo ha nako edumela."

LEBAKA 4: Diaduma ditebile haholo hoo re kekeng ra hlokomela. Retla kgotjwa ke tsona.

Ekare hare hloke maboko bakeng sa seo.

Empa ho nale seseng moo, diphiri tse ding, tseo rekekeng ra iphumanela tsona.

63-0318 TIISO YA PELE

Diaduma tse supileng tsa Tshenolo ... Ditla lokisetsaMonyaduwa bakeng sa tlhwibilo.

 

 

MOSEBETSI 4: Diaduma dilokisetsa tlhwibilo. Re hloka tumelo hoka kena ka hare ho mmele oo. Ebe re hloka tumelo hoka kena tlhwibilong, kgahlano le matla a ho hulela tlase. Rekeke ra kena rele mmeleng ona. Phetolelo ere thusa ho kena ka har eho mmele ona.

Bareri ba Molaetsa barerile ka tlhwibilo ka lemo tse 40 empa haho lea mong ya ileng a hlwibilwa. Na eka re ntse rele mmeleng osele?

63-0318 TIISO YA PELE

Mme Jesu, Lebitso la Hae leo lefatsheng ele Mopholosi, Jesu. Ha Ane Ale lefatsheng, ene ele Mopholosi; seo ke nnete. Empa ha Ane A hlola lefu le dihele, mme o ile a dihlola, mme A nyolohela hodimo, A newa Lebitso le letjha. Ke lona lebaka le ileng la etsa hore bathethehe ka tsela eo baneng bale ka yona;seo setla senoha ho Diaduma. Lea bona?

FMOSEBETSI 5: Diaduma disenola Lebitso la Jesu.

TSHENOLO 19:11 Yaba ke bona Lehodimo le buleha, mme bona pere etshweu; mme Ya ekalletseng A bitswa wa Nnete le ya Tshepehang, mme kaho loka o ahlola ka ho loka leho etsa ntwa.

12 Mahlo a Hae ene eka malakabe a mollo, mme hloohong ya hae ele meqhaka emengata; mme anale Lebitso le ngodilweng phatleng ya Hae, leo hoseng motho ya letsebang, haese yena feela.

Haho motho ya tsebang lebitso la Hae. Oka iphapanya tsohle ho fihlela hakana. Keha ole mmeleng ona wa hao o nang le sebe o hlokang Jesu.

Ebe reka tseba Lebitso la Hae .

Ha reele mmeleng ona wa sebe re hloka Mopholosi Jesu. His Name alone brings forgiveness of sin.

DIKETSO 4:12 Haho tsela enngwe ya pholoho:hobane haho Lebitso tlasa kgwedi le letsatsi, leo batho baka pholoswang ka lona.

Jwale taba enngwe etshopodi ke ena.

Jwalo kaha resa shebane le Diaduma tse supileng, re boela re fumana hore hone hole Seaduma sele seng hape hona moo ha Monyaduwa ane a nkuwa.

63-0319 TIISO YA BOBEDI

Modimo, re thuse leho sedumeleng ha rona. Tlosa seo ho rona, Morena. Re batla ho amohela seo ka mohau. RE batla hoba teng moo ha Seaduma seo semohlolo hase utlwahala hodimo moo, mme kereke enkuwa, re batla hore rebe re lokile nakong eo, Morena. Fana ka seo. Re leke, Morena, ka Lentswe. Hake re shebe moo, mme re itekole hare le bahlolehi ...

NAKO 7: Kae kae nakong etlang ho lokela hoba le Seaduma sele seng semohlolo.

Ho Saduma sele seng ha Konyana emanolla Tiiso ya pele.

Sena sepotetse. Re hloka boko bophethahetseng bakeng sa sena.

65-0822M KRESTE O SENOHA LENTSWENG LA HAE
Empa re nale nako ehlokolotsi haholo, ebileng teng nakong ya motho. Mme ke emetse hora eo feela, mme hare fihla ... emong le emong otla fumana seo ele monyetla, mme ebe retla bua ka Dikotlo; mme seo ebe beke tse pedi, mme re tlise seo mmoho, haebe Morena Are dumella hoetsa sena, oya bona ntho tseo ditla kena feela, le Diaduma. Ebe retla bona hore sena se etsahala ka tsela ejwang, mme ntho tseo kaofela, ditla etsahala; lea bona, letla hlokomela ha dimanollwa, le Seaduma seo sematla hase theoha sebakeng. Jwale hlokomela, hantle feela, hlopha seo kaofela, lea trseba hore seo sebolelang, lea bona. Mme, empa hare emeleng nako eo efihle, lea bona, hobane yona elokela hofihla, lea bona, jwale, mme etlaba tse ngatanyana ka selemo.

Ho nale Seaduma se lokelang ho utlwahala.

65-1127E KE UTLWILE MME JWALE KEA BONA
Modimo ya ratehang, nakong ya jwale, re lebeletse nako ya Seaduma seo, mme Mora motho Otla theoha, ka lentswe la Arekangeloi, leka tlholo ya Modimo, bafu bashwetseng ho Kreste batla tsoha.

63-0320 TIISO YA BORARO

Mme ha A ikana, diaduma tse supileng tsa utlwahatsa mantswe a tsona, mme are oya ngola ... Ene ele nakong eo Johanne aneng a nketswe hodimo kwana, one a lokela ho ngopla seo a sebonang. One a qalella ho ngola. Yaba ore oya ngola, "Oseke wa ngola, hobane ... Oseke wa ngola seo. Ke ..." Are, "Kwahela seo." Keng kamoo? "Kwahela; oseke wa bolela sena." Lea bona? Sena selokela hoka senolwa, empa seo ha sea ngolwa leho ngolwa ...

Ebe Konyana eya kgutla ese ekalletse pere ekgubedu. Mme ene e nelwe sabole, mme ene ee neilwe sabole hoka lwana kapa ho hlola ntwa lefatsheng. Sena esale seseng sa diphiri pele ho Diaduma tse supileng, diphiri tsohle ditla senolwa.

NAKO 8: Diphirir dilokela hosenolwa pele Diaduma tse supileng diutlwahala.

63-0320 TIISO YA BORARO

Jwale, ke lona lebaka leo ho lokelwang hore ... re nale bakgahlano le rona eleng mekgatlo; ha rena matla a lekaneng. Tjhe, tjhe, tjhe, tjhe. Tjhe, mnghadi. Oseke wa nahana hore re dira. Ha reaka. Oho, ba nale dimillione tsa balatedi, empa hare dira leha ekaba jwang feela. Tjhe, tjhe.

Monyaduwa ha asoka aba le tsoseletso ha jwale. Lea bona? Ho bile le tsoseletso moo, haho tshusumetso ya Modimo hoka susumetsa Monyaduwa. Lea bona? Re lebeletse seo. Seo setla nka Diaduma tseo tse supileng ho leba morao kwana hoka batsosa. Otla romela seo. O tshepisitse seo. Jwale, jwale, hlokomela. Jwale, one a shwele Monyaduwa.

TSHEBELETSO 6: Moena Branham o bona Monyaduwa a shwele. (Ho kenyeletsa nna le wena). Resa leba hole. Monyaduwa o lokela hoka tsoha pele. Diaduma tse supileng ditla tsosa Monyaduwa.

63-0321 TIISO YA BONE

Mme jwale, hlokomela hore se teng sephoso ka Monyaduwa. Mme ke nahana hore mokgatlo o sothile mohopolo wa setjahab hoo baseng basa tsebe hore na baetseng jwale. Hantle feela. Empa re tshepisitswe hore seo setla senolwa.

Mme jwale, Diaduma tsena tse supileng tse teng mona, le Ditiiso tse Supileng ... Jwale ... Mme le kamora moo kamora Ditiiso tsena tse Supileng diutlwahale, re fumana hore Tshenolo 10 ho nale Diaduma tse mohlolo tseo Johanne a ileng a laelwa hore a seke a ngola sebolelwang ke tso. Mme ka nako ya Diaduma re fumana hore Kreste, kapa Lengeloi le theoha ka mookodi, mme le behe leoto la lona lefatsheng.

... Ke seo Ditiiso le Diaduma kaofela dileng sona. Mme ha emong a nahana ka seo, haeba re setshwantsha le kapa hose lekanya le Lentswe, ho nale seseng sephoso mona. Lea bona? Sena setla ho HOITSWE KE MORENA, hobane sena setla Bukeng; sena ke tshenolo ya Jesu Kreste kaofela.

... Ebe Diaduma tse supileng diutlwahatsa mantswe a tsona, mme Johanne one are oya ngola ... O ile a kgalengwa ... Johanne o tsebile sebolelwang ke Diaduma, empa ha aka a ngola seo, hobane a boleletswe seo. Hammoho le diphiri. Seo hase letshwao leha ele seseng feela. Re tseba feela hore ho bile le Diaduma; ke phetho.

TABA YA 5: Hare tsebe letho ka Diaduma. Ke sephiri. Hare tsebe letho. Na ke tsona tse thabileng? Hare tsebe.

63-0321 TIISO YA BONE

Jwale, rene re nale yena tla maobane. Re fumana hore o ile a bolawa ka Sabole, sabople ya Lentswe. Lentswe la Modimo, lebohale, eleoditsweng ka ntlha tse pedi, hoka motheolela fatshe. Emela Diaduma tseo Modimo A diutlwahatse ho rona. Ke karolo feela. Mme baka kwala Lehodimo; baka kwala sena leho etsa sena le sane, leha ele eng feela eo ba batlang hoetsa. Ha A bokwe.

Otla boplawa ke sabole etswang molomong wa Hae; le bohale hofeta sabole entlha dipedi. Baka tlisa dintsintsi dibilione. Amen. Leha ekaba keng feela eo ba batlang hoe etsa, hobane Lentswe letswa molomong wa Modimo. Amen.

MOSEBETSI WA 7: Diaduma diutlwahala ho baporofeta ba Bajude batlileng ho 144 000 leho sireletsa Israele tlhaselong ya sebata le mabotho a sona.

Ke tsena Diaduma ka matla a tshabehang. Diutlwahetse ho Bajude. Ditshwenya tlhaho.

NAHANA: Haeba ba nale matla a maholo bakeng sa Bajude, batlaba le mata a makae bakeng sa Monyaduwa?

63-0321 TIISO YA BONE

Mme O ngodile, "Bophelo," o kaletse pere etshweu, mme motho ke enwa ka mmala etswakilweng, o bitswa lefu, abokella manqosa a hae ka lefatshe lohle, mme Kreste le Yena O bokeletsa ba Hae, bahalaledi.

Otshwere lefu letsohong la hae; Kreste O tshwere Bophelo. Ba nang le yena lebona bakalletse pere tse tshweu, mme ba bitswa "bakgethilweng pele lefatshe lethewa," (Amen) mme batshepehile Lentsweng. Amen. Whew. Ke rata seo. Ba bitswa, bakgethilweng pele lefatshe le feela, mme batshepeha Lentsweng, mme batsoseletswa ka oli entjha le veine entjha, batlilo kopana le Yena. Batseba hore Diaduma ditla bonahala haufinyana. Lea bona?

MOSEBETSI 8: Diaduma tse supileng dire kenya ho mmele o motjha.

63-0324E TIISO YA BOSUPA

Ka tsela tse tharo. Seo, ketla bua le lopna ha Modimo A senola seo. Mme ebe wena ... Hare lebe moo pele. Ke ena tshenolo ya seo... Ke rata hole bolella hore seo keng. Ho etsahetseng ka Diaduma tseo tse supileng ha diutlwahala, hore ke diphiri difeng tse tlasa Diaduma.

Jwale, hobaneng? Hare hlakiseng sena. Hobaneng? Ke sephiri seo hoseng motho ya setsebang. Johanne o ile a hanelwa ho dingola, esita, leho ngola ka tsona. Hobaneng? Hone hose mosebetsi -- Lehodimong; seo seka fana ka sephiri sena. Na le bona seo ha jwale? Haebe seo sesa kwahelwa, hobane seo setlilo etsahala, empa ha Diaduma tse supileng ...

Jwale, hlokomela, ha mangeloi a supileng a theoha ka diterompeta tsa ona, hone hole seaduma sele seng seneng se utlwahala. Ha Israele ane a kopane mmoho, hone hole terompeta eneng e utlwahala. Ha nako efedile terompeta eya utlwahala, kgetlo la hoqetela ... Seaduma sele seng, empa mona dia l;atellana ka makgetlo a supileng: nngwe, pedi, tharo, nne, hlano, tshelela, supa, palo ya phethahalo supa. Diaduma tse supileng ka tatellano, haadiya ... tlwahala hang, habedi, ha raro, hane, hahlano, ha tshelela, supa, ka tatellano. Mahodimo ane asa kgone ho ngola seo. Mahodimo ane asa tsebe ka seo, haho seseng, hobaneng ha seo seetsahala. Ke nako ya phomolo. Seno sene sele setle hofihlela ka nako eo Mangeloi ane asa tsebe letho. Jwale, hobanneg?

Haeba Satane ane aka tseba ka seo, one aka etsa tshenyo ekgolo. Ho ntho ele nngwe eo asa tsebeng letho ka yopna. Jwale, aka toloka seo a batlang hose toloka, mme a etsisa dineo (ke tshepa hore lea ithuta mona), empa ha a tsebe letho ka sena. Sena ha sea ngolwa le ka hare ho Lentswe. Sena ke sephiri. Mangelopi, tsohle dikwetswe. Hang feela dine dika etsa hohong, ke lona lebaka ho kgutsitseng, ho kgutla ha harepa; ntho enngwe le enngwe eya kgutsa. A ...

Supa, palo enepahetseng ya Modimo, Supa [Moena Branham o otla pulpit ka makgetlo a tsheletseng-Mong.] ka tatellano. Diaduma tse supileng dibolela seseng. Hlokomela, ka nako eo, Johanne one are o qalella ho ngola, mme Yena Are, "O seke wa ngola seo." Jesu ha Aka A bua ka seo. Johanne ha aka a ngola ka seo. Mangeloi ha aka ngola ka seo.

Seo keng? Ke ntho eo Jesu A eboletseng Mangeloi ha a tsebe letho ka seo. Lea bona, lea bona? Le yena One Asa tsebe letho ka seo, are ke Modimo yaka tsebang ka seo, empa Ore boleletse ha sena setla etsahala ... (Jwale, ho moo re lebange? Ho lokile.) Hlokomela, re bona matshwao a hotla ha Hae. Lea bona? Haeba Satane aka fumana sena ...

Haeba o batla hore hobe le seseng seetsahalang ... Jwale, o lokela ho nka mantswe aka bakeng sa sena. Haeba ke ikemiseditse ho etsa seseng, Ke tseba hofeta mona. Eseng hore motho elwa ao bolelle, empa Satane otla utlwa seo. Lea bona? Akeke a kena pelong ya hao, ha feela Modimo Ale ka pelong ya hao, ka tsela ejwalo sena se mahareng a hao le Modimo. Oya bona? Ha a tsebe hofihlela wena o mojwetsa, ebe ke hona a utlwang.

LEBAKA 6: Diaduma tse supileng hase ntho eo moreri atlang ho matha ka yona leho rera ka yona. Hobane otlabe a bua mme Diabolosi otla utlwa mme a mathe ka yona.

Ka tsela ejwalo thero ya Diaduma ha ena molemo. Seo rese tsebang feela ke hore ke sephiri.

MOSEBETSI 9: Seseng sea etsahala ha sena senka sebaka. Diaduma tse supileng dihlahisa diphiri.

63-0324E THIIS YA BOSUPA

Jwale, ke sefeng sephiri sena seseholo se ipatileng tlasa Ditiisol, hake tsebe. Hake tsebe ka seo. Hake fumane letho ka seo. Hake kgone ho bua ka seo, jwalo feela ka sona, mme, jwalo kaha ho boletswe. Empa kea tseba hore seaduma sona se utlwahetse, jwalo kaha se utlwahetse dibakeng tse ding, mme se senola ho hong.

Ebe hake bona seo, ka lebella tshenolo ya seo, mme hake kgone hoka fumana seo. Hantle feela, motswalle. Oya bona? Hora kapa nako ya seo ha esoka efihla, empa sena sea potoloha. Oya bona? Seo seatamela haholo. Ka tsela ejwalo ntho tseo ke dibuang ke dibua ka tlasa Lebitso la Morena: Itukise, hobane haho ya tsebang setlang ho etsahala.

TABA YA 7: Diaduma tse supileng ditebile hoo aneng asa kgona ho bua ka tsona. Diile tsa senohela ho seseng. Seo ene ele eng? Hare tsebe. Dine dilokela ho manollwa empa leha hole jwalo Moena Branham ha aka akgona hoetsa seo.

Moo ke botebo bo boholo.

NAKO 7: Diaduma tse supileng dine bolela seseng sa nako etlang. Nakong ya rona.

Resa tseba hanyane feela ka Bibele. Retla fetwa ke Diaduma ha seo seka etsahala ha jwalo ntle le tsebo ya Bibele.

Mmele o motjha le boko bobong botla etsa hore re utlwisise sena.

 

 

63-0324E TIISO YA BOSUPA

"Etlaba neng, Moena Branham?" Nkase o bolelle seo. Hake tsebe. Empa leleng la matsatsi ana, haeba reka kopana matsatsing ao, retla kopana kwana pela setulo sa Kreste. Mme retla fumana seo ka nako etlang, tshenolo ya hotla ha Modimo (jwalo ka bohle feela), hore bona ... Seseng sa diphiri tsa Tiiso ena, lebaka le etsang hore eseke ya senolwa, ene ele lebaka la Diaduma tseo tse Supileng tseleng tlasa yona, mme ke eo hantle feela, hobane haho ya tsebang ka yona; ene esa ngolwa. Ka tsela eo re nakong eo; re mona.

NAKO 8: Diaduma diutlwahetse neng. Hake tsebe.

TABA 8: Haho letho (esita le mangeloi) ha atsebe letho ka seo.

... Jwale, jwale, na oya hlokomela manollong ya Tiiso ya bosupa, eboetse ke sephiri hape. Sena ke nale sona ... ketla bua, mme ke ile ka bua, eleng sephiri sa Tiiso. Diaduma tse supileng dihlahisa diphiri. Etlaba hotla ha Kreste, hobane Kreste o tlilo kgutla.

NAKO 9: Hantle feela hotleng ha Hae.

Na le ile la hlokomela ha Bajude ba Mmotsa? Na lea hopola ho kopanya Mangolo Mattheu 24 mmoho le Ditiiso, Tiiso ya Bosupa hae hlahelle moo; hobane (Lea bona?), Kreste o boletse hore ke Modimo feela ya tsebang sena, esita le Mangeloi ha a tsebe le ona. Haho makatse, hobane seo sene sesa ngolwa hohang feela. Lea bona, diile tsa hosha feela; hahona se etsahalang ka nako eo. Mangeloi ha a tsebe; haho motho ya tsebang hore Otla neneng. Empa ho tlaba le ... Mantswe a Diaduma tse supileng.

... Jwale, hone ho nale lebaka hobaneng ha Diaduma tse supileng tseo diile tsa utlwahala, hobane dilokela hoka utlwaha (See?), hobane ... Re fumana hore Kreste, Konyana etshwere — Buka letsohong la Yona, mme A manolla Ditiiso tse Supileng. Empa oya bona, ke sephiri se patilweng. Haho ya tsebang ka seo. Empa sena se hantle feela le seo Ase boletseng: haho motho ya tsebang hore Otla neneng; hape haba tsebe le ka Diaduma tse supileng. Ka tsela ejwalo lea bona, dikopane mmoho.

TABA 9: Diaduma tse Supileng dikopane lehotla ha Hae labobedi.

Ke sona seo re nang le kutlwisiso ya sona kajeno, hobane bongata ba seo se senotswe, empa sena hasea senolwa. Empa ho dula ka phapusing, mme ha ke soka ke utlwa sena kapa seo, ho molemo ho mosebeletsa, empa re bone ha Diaduma dimanollwa. Jwale, reka fihlela ha kalo feela. Mme ke tshepa hore emong le emong wa ona otla fihlela seo, mme a etse selokileng, mme re Morate ka maphelo a rona, mme Modimo Yena Otla re hlokomela.

Jwale, re nale mona, qetelo mona, ka mohau wa Modimo, diphiri tsohle tsa DIaduma, mme re utlwisisa hore Tiiso ya Bosupa haeya manollwa.

TABA YA 10: Tiiso ya bosupal, ekopana hape le Diaduma tse supileng, hae tsebahale.

Jwale, hotla ha Hae, le hora ya hotla ha Hae, ha tshenyeho eqala lefatshen ... Lea tseba, o boletse moo, "Hotlaba jwang?" Ho Mattheu 24, ba ile ba Mmotsa potso eo, O ile A bua ka taba eo. O boletse ka Israele haetla kopana temaneng ya 31 ya Mattheu 24:31. Empa yaba O qalella ka ditshwantsho. Lea bona? Ebe, lea bona moo, "Ithuteng ka sefate sa veige. Ha le bona sehlahisa makala, hobaneng, lea tseba hore ke selemo." Mme yaba, "Ha le bona sena se etsahala, ebe lea tseba hore nako ese efihlile."

... Ho nale seseng se etsahetseng ka tsatsi leo. Lea bona, kapa le ile la utlwa theipe eo, "diaduma tseo dilokela ho utlwahala," Keng jwale kgetlong lena, Monghadi? Lea bona? Seo se ile sa etsahala ka tsatsi le leng. Le tseba sena. Nako ese e atametse, kereke. Nako e atametse. Oseke, oseke, oseke wa senya nako.

... hotlaba le Molaetsa wa lengeloi la bosupa. Mme hale utlwahatsa lentswe la lona, diphiri tsohle tsa Modimo ditla utlwahala. Ebe hotla Diaduma tse supileng tsa mohlolo.

NAKO 10: Diaduma tsa mohlolo ha diqala.

Ho bolelang hore Diaduma tse Supileng hase karolo ya tsona

... ke sephiri se seholo sa Modimo, seo ke sephiri. O bolokile sephiri. Haho motho ya tsebang ka seo. Sita le mangeloi ha a tsebe ka seo. Lea bona, Ha aka a senola. Ke lona lebaka leo, sephiri sa rona sa supa, ha Tiiso ya Bosupa emanollwa, ho bile le kgutso ekgolo. Jesu, ha ane ale lefatsheng, bane ba batla ho tseba hore haele hantle Otla neng kgetlo la bobedi. O ile Are, "Hase hore ... Esita le Mora motho ha A tsebe ka Boyena." Lea bona, ke Modimo Ale Mong ya tsebang sena. Ke sephiri. Ke lona lebaka leo ho bileng le kgutso Lehodimong, mme diaduma tse supileng tsa utlwahala, mme Johanne o boletswe hore a see a ngola seo, lea bona, ke hotla ha Morena. Ke ntho enngwe eo a sokang a senola, hore sena setla etsahala neng, le hore Otlatla neneng. Ho molemo hore a seke atla. Tjhe.

... Jwale, hotla ha Morena ke sephiri. Ha re tsebe hore otla neng, Otla neng, empa rea tseba hore Oyatla. Lea bona? Jwalo feela le diphiri tsa Morena tsa matsatsi ana a hoqetela. Ha A qetile ka tsona, ebe o bontsha tsela eo A sebetsang ka yona. Oho, hlena! Oseke wa bolela taba tseo.

 

TABA YA 11: Diaduma tse Supileng ditlo bua ka seo hoseng motho ya tlang ho bua ka sona. Ebe jwale ha aka bua ka sona Diabolosi otla ithuta seo. Ho lokile hore re seke ra tseba letho ka diaduma tse supileng dipatilwe ka tlasa Tiiso ya bosupa, hotla ha Morena. Modimo ha A senole diphiri tsa Hae kaofela.

Ha Jesu Ane Ale lefatsheng one Asa tsebe le Yena. Modimo ha A tshepe motho ka tsebo eo.

 

MOSEBETSI WA 10: Diaduma tse Supileng ditlilo bolela hotla ha Morena. Empa sena ke hotla ha Morena ke sephiri se seholo.

 

63-0728 KRESTE KE SEPHIRI SA MODIMO O SENOTSWENG

Ho tjena, hoka lekanya Ditiiso tse Supileng. Jwale, ha Modimo Ane A tlisa Martin Luther bakeng sa Mongwaha wa Kereke, leha Ane A sebedisa John Wesley, O ile Abantsha, mme Aba hlahisa ho kereke, ha ane A ... Hare kgutlela morao ho Bibele jwale hoka fumana seo. Empa matsatsing a hoqetela, lebaka le etsang seo, hore A bue ka seo mona keka baka la Diaduma tse Supileng. Mme sheba bophelo mona - ...

Life magazine e ile ya nka Sedikadikwe sa Leru mona. Empa moo hore romella, "Eya moo o bue ka diphiri," mme mona dikgwedi mona pele seo se etsahala, mme seo sa etsahala pele hantle ka tsela eo. Na le ile la hlokomela senepe seo? Esita le Lengeloi hantle feela, ha Ane A etswa seseng, A theoha, ka mapheo a mahlakoreng mme A fetohile hohong, ke seo setshwantsho moo hantle feela, ka yona tsela eo. Dikgwedi pele seo seetsahala, re tsebile mona, hore, "Otla kopanya mmele wa Badumedi; ho senolal, ka mahlakore ohle a tahleho."

63-0317M MODIMO O IPATA HOTSE NYATSEHANG ABE A ITSHENOLE KA YONA TSELA EO HAPE

Ke nahana hore mangeloi a supileng a tshwere diaduma tsena.

 

MOSEBETSI 11: Mangeloi a supileng a tshwere diphiri tsa Diaduma tsena. Re bone Leru le mohlolo. Ka tsela ejwalo Diaduma tse supileng, ha diutlwahatsa mantswe a tsona, etlaba semoyeng ka nnete.

 

 

64-0719M MOKETE WA DITEROMPETA

Hlokomela Tshenolo 10:1 hoisa ho 7, diphiri tsohle diasenolwa nakong ya Monyaduwa, ke lenqosa la Kereke ya Laodisea. Na ho nale ho lona mona ya nang le Phetolelo ya Revised ya Bibele? Haeba hole jwalo, letla hlokomela moo ebolela ka tsela ena, "lengeloi," tseleng ya botswadi ere, "ntsu." Lenqosala Kereke ya Laodisea, lea bona, Tshenolo 10:1 hoisa 7.

Mme a bolela sena... nakong eo re Mmonang A theohela tlase, mme aja bua. Mme ho bile le... "O ile a beha leoto lefatsheng, le leng lewatleng, mme a ikana ka ya phelang, kamehla le mehla, hore, 'Nako hae saleo.'" Mme ha A etsa seo, Diaduma tse Supileng tsa utlwahatsa mantswe a tsona. Mme ha Diaduma tse Supileng ha diutlwahaditse mantswe a tsona, Johanne one are oya ngola. Mme Are, "Seke wa ngola seo." Uh-huh. Lea bona? Mme a kwahela seo.

NAKO 11: Ha nako efedile, Diaduma tse supileng tsa utlwahala. Sena le sona sepotetse. Nako ya poloko ya Baditjhaba etlabe efedile. Seo ke nnete. Jesu ebe Otloha setulong sa mohau.

Empa poloko eleba hoba 144000 nakong ya Matshwenyeho a Maholo. Sena seba thata ho rona hoka selekanya.

Empa jwale nahana ka seo "nako ka" boyona.

Ha Monyaduwa ale mmeleng o motjha, nako eya ema bakeng sa bona. Empa lefatshe lohle letla tswella pele ka tsela ya lona.

Nako efetoha le dilemo. Empa mmeleng o motjha haho letlang ho fetoha. Harena tsebo ya hoba kantle ho mmele ona. Re mpa re tseba feela seo. Ka nako eo retla tseba seo resa setsebeng ha jwale.

 

MOSEBETSI 12: Diaduma tse supileng ditla re ntsha ka hare ho nako. Ke yona feela tsela eo reka tswang ka hare ho nako.

 

 

64-0719M MOKETE WA DITEROMPETA

Jwale, emong ore, "Hahole jwalo, Ditiiso tse Supileng, ebe, Moena Branham, ditla senolwa nakong ya hoqetela, ke sephiri se haufi haholo le Modimo?" Tjhe, monghadi, hokeke haeba jwalo.

"Leha ekaba mang ya tlang ho tlosa lentswe ho Bibele, kapa ho eketsa karolo ho yona, karolo ya hae etla tloswa, Bukeng ya Bophelo." Seo eleng sephiri sa se ileng sa lahleha morao mola, selokela ho hlaha. Sese sengodilwe mona. Seteng mona. Ke ho senola sebang sengodilwe. Lea bona? Hobane, okeke wa eketsa sebang sengodilwe mona, kapa wa tlosa seseng.

TABA 12: Diaduma tse supileng ha dia ngolwa ka hare ho Bibele. Ditlaba mohlolo mme ha diutlwahala le teng ka yona tsela eo. Empa ditlaba ka hare ho Mangolo. Haeba re tseba Bibele retla kgona ho nka taba eo.

64-0719M MOKETE WA DITEROMPETA

Kgaolo ya pele ya Bibele, tshimolohong, Genese. Mosadi ale mong ha aka a itshwara, empa a sobokanya Mangolo, a dumella Satane ho mosobokanya le yena, lentswe le leng feela, "hantle feela."Lea bona? Mme yaba, ho tloha moo, ohlotse mathata. Mme ene ele Modimo A buang, Lentswe la Modimo.

Mme qetello ya Tshenolo, Jesu ka sebele, Modimo Yena elwa, are, "Leha ekaba mang ya tlosang, kapa hoeketsa."

Sena ke tshenolo efelletseng ya Jesu Kreste. [Moena Branham phaphatha Bibele--Mong.] Mme diphiri tsa Ditiiso tse Supileng, hore ene ele eng; mme dilokela ho manollwa ka tsatsi la hoqetela, mane Mongwaheng kgolo wa Laodisea, ka nako ya hoqetela. Re leboha Modimo! Ka ho qetella Molaetsa bakeng sa Kereke. Yao qetileng. Haba sheba morao ba bona seo ebileng sona, mme re bona hohle moo seo sehlahang teng, ya qetileng seo, mongwaha wa kereke.

Jwale, hoetseng sena, ke nale dithuto tsa hoqetela mona tsa Dinkgo, Dinkgo tse supileng tsa hoqetela, le Diterompeta tse supileng tsa hoqetela, le Diaduma tse Supileng tsa hoqetela, tsa Buka ya Tshenolo, dikopanya mmoho nako eo re phelang ho yona; ho latela manolo ya Ditiiso tse Supileng, Kereke tse Supileng.

Moena Branham one a batla ho ruta ka Diaduma tse Supileng. Sena sebolela hore ha a soka a etsa seo.

65-0801M MODIMO WA MONGWAHA ONA O KGOPO

Mme are ho tlaba le nako tse mpe lefatsheng. "Ditsie ka meriri ya basadi," meriri e melele, hoka hlopha basadi bakutang meriri ya bona. "Meno ekang a ditau; ka mehatla ehlabang, jwalo ka diphepheng; ditla hlekefetsa batho, ka dikgwedi." Ema feela rebe re fihle mane Dikotlong tse supileng, le Diaduma tse Supileng, hlokomela sena hase etsahala. Oho, moena, ho molemo o balehele Goshene osa nale nako ya hoya teng Goshene. Oseke wa kgathalla ka lefatshe le kantle.

Manollo ya Dikotlo (Dinkgo) le manollo ya Diaduma tse Supileng (re nale manollo ya Ditiiso tse Supileng) le manollo ya Dikereke tse Supileng.

65-0822M KRESTE O SENOHA LENTSWENG LA HAE

Theipeng ya beke efedileng, ke nahana, etla senola ntho tseo re buang ka tsona ha jwale, ka dikotlo tseo tse tlang hotla lefatsheng, Dinkgo tseo, kapa, tshollo ya Dinkgo, le Diaduma tse Supileng, le maemo ao a mabe atlang lefatsheng. Monna jwale, le batho kajeno, ba maemong a mabe haholo; lefatshe lohle!

One antse a batla ho rera ka Diaduma tse supileng ka 1965. Ka tsela ejwalo hone hose se ileng sa etsahala, kapa sa rutwa ka nako eo.

64-0119 SHALOM

Empa, hopola, leha nka tsamaya kgohlomh ya moriti wa lefu, "Ke Nna tsoho le Bophelo; ketla motsosa hape." Mme ha Molaodi eo emoholo a theoha, ebe, "nako haesaleo." Hja Lengeloi leo le theoha, la Kgaolo ya 10 ya Tshenolo, le beha leoto la lona lewatleng, ka Leru hodima hlooho, Le ikana, "nako hae saleo." Ha nako eo efihla, letla tsoha bafung. Ha babang basetse, letla kena.

NAKO: Hobane Lengeloi le Matla letla theoha ka lentswe la Arekangeloi, diaduma tse supileng ditla utlwahatsa mantswe a tsona.

Thuto ya lengeloi la bosupa ene ele Bibele.

Wa lona “mohoo” ene ele thuto ya Bibele hore peo e butswiswe ke mahlasedi a letsatsi (Bibele).

Hamorao pula ya tsheole“lentswe” la Arekangeloi. Kotulo ke nako eo ho tsumulwang dijalo.

Arekangeloi etsumula bahalaledi hotswa mabitleng moo baleng teng.

Diaduma tse supileng dineha Monyaduwa mmele o motjha.

Ebe hotla “Tlholo” re nkelwa lehodimong hotswa lefatsheng

Pula ya hwetla ere neha Nnete ya Bibele.

Pula ya tsheole ere ntsha mabitleng, nama, le lefatshe.

BUKA YA MONGWAHA KGOLO WA KEREKE YA SMYRNA SENAGOGE YA SATANE

Ho nale ho nka Lentswe la Modimo bamka mehopolo ya batho. Tswela kantle ho ntho eo o bone setlang hoetsahala. Otswile moena, moena. Mme batla oqosa mme habqetile ba behe Modimo molato. Mme ebe base barata mokgatlo wa bona. Haho makatse. Ke moloko wa bobedi wa Pentecostale empa jwalo kaha Modimo A sena ditloholo, oba tseba ka tsela ya bona ya ho sebeletsa Modimo. Baka bua ka seo baneng bale sona pele, empa ha bana tholwana tsa pako.

Mme hantle feela ba nele lehadima ha bana Seaduma.

MAREKA 3:17 Mmoho le Jakobo mora Zebediele, le Johanne moena wa Jakobo; baneng ba bitswa Boanergese, eleng, bara ba Seaduma:

Bara ba Seaduma ha batlise kgotso.

Ba nale moya wa potlako ka nako tse ding.
LUKA 9:52 Mme A romela lenqosa ka pela sefahleho sa hae: mme baya, mme bakena hara motse wa Samaria, hoka molokisetsa teng.

53 Mme ba seke ba moamohela, hobane one a lebile Jerusalema.

54 Yare ha barutuwa ba Hae Jakobo le Johanne ba bona sena, bare, Morena, ana otla theola mollo hotswa lehodimong, hoba tjhesa na, jwalo kaha Elia a entse na?

55 Empa aba araba, mme abakgalema, mme are, ha letsebe moya oo le nang le ona.

56 Hobane Mora motho ha atlela ho ahlola, empa ele hoba pholosa. Mme ba leba motseng o mong.

Jwalo kaha bara ba Seaduma ba ile bakgalemelwa ke Morena.

Ke yona feela tsela eo bara ba Seaduma ba utlwang ka yona feela eo.

Ho molemo hoka dula thutong eo re e utlwisang.

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23