Bomodimo boya Hlaloswa Karolo ea 1Re lokela hoka tseba hore na Modimo ke Mang.


Bomodimo: re lokela hoka tseba hore na Modimo ke Mang.


I TIMOTHEA 3:16 Ruri sephiri sa Bomodimo seseholo: Modimo O bonahetse nameng, A lokisetswa ke Moya, A bonwa ke Mangeloi, A rerwa hara Baditjhaba, A dumelwa ke lefatshe, O amohetswe kgalalelong.

Ponahatso. O bonahetse Nameng.

Na Modimo One A le kantle ho Mmele wa Monna enwa Jesu, A sebedisa remote control, kapa One Ale ka hare ho Mmele ona?

Sephirir se seholo sa Selekane sa Kgale bakeng sa Bajude keha Modimo A kena ka hare ho Mopholosi, Messiah. Bajude bane basa fumane seo hore Modimo ekaba Motho, Jesu.

Sephiri sa Selekane sa Kgale, seo Bakreste ba setshabang, ke hore sena Motho Akaba Modimo. Hore Jesu Ke Modimo O Moholo.

Ho batla nnete ho simolla ho Bomodimo.

Na reka tswella?

Ho botsa moevangedi ya tumileng. Empa sena se re thibela hoka tseba Modimo?

TSHENOLO 10:7 Empa mehleng ya Lentswe la Lengeloi la Bosupa, ha le utlwahatsa Lentswe la lona, kaofela diphiri tsa Modimo ditla tsebahala, jwalo kaha a boleletse bahlanka ba Hae baporofeta.

Hare mamela lentswe la Lengeloi la Bosupa, ebe retla makatswa ke diphiri tsa Bomodimo.

Eseng hore kutlwisiso haeyo, empa ele hore reka ferekana kapa ra nepa taba ena. Re utlwisisa sena. Bongata ba Bakreste ba bona Modimo ele Modimo Ale Mong a bile, kae kae, A arohane koto tse tharo. Sena setla dula ele sephiri. Na reka hleka pherekano eo hore retle re qete ka sephiri sena.

I BAKORINTHE 13:12 Hobane jwale re bona ka galase, ebotsho; empa sefahleho se shebile fatshe: jwale kea tseba karolo; empa jwale ketla tseba seo.

Tsebo le tsela eo re ileng ra utlwa ditaba ka nako e fetileng e dula ele sesita sa rona bakeng sa ho tseba nnete.

JOHANNE 4:24 Modimo ke Moya: mme bohle ba Morapelang ba MorapelE ka Moya leka nnete.

Moya haona sebopeho.

BAROMA 8:10 Mme haebe Kreste Ale ka hare ho lona, mmele o shwele ka baka la sebe; empa Moya o fana ka Bophelo ka baka la ho loka.

Ka hare ho mmele wa rona ho nale bophelo. Okeke wa bona bophelo bona. Ka tsela ejwalo kamehla moya o fana ka bophelo.

Eleng lona lebaka le etsang hore re seke ra bona Modimo. Ke Moya o Halalelang. Ena ke tsela e bobebe ya hoka hlalosa Modimo. Ena ke Tlhaho ya Hae le Botho ba Hae.

Empa jwale re nale bothata ka baka la hore re keke ra nka Moya setshwantsho. Hobane hao na sebopeho. Moya wa hao, o senang sebopeho, o phalla ka hare ho matsoho a hao le menwana. Moya wa hao etsa hore matsoho a hao a phele. Okeke wa bona moya wa hao empa o bona feela ketso tsa ona, esita leho etsa hore pelo ya hao e otle leha o robetse.

Leka ka tsela enngwe. Moya osa bonahaleng wa hao o laola mmele hoya ka moya osa bonahaleng, oka hare ho wena. Hape, moya wa hao o laola leho kgothatsa mmele.

JOHANNE 5:37 Mme Ntate ka Boyena, ya nthomileng, o fetohile paki. Hale soka le utlwa Ntate, kapa ho bona sebopeho sa Hae.

JOHANNE 1:18 Haho motho ya kileng a bona Modimo leka mohla; haese Mora ya tswetsweng A Inotshe, ya leng sefubeng sa Ntate, A Mobonahaditse.

Re keke ra bona Moya wa Modimo.

BAEFESE 4:4 Mmele O Mong, le Moya O Mong, jwalo kaha re bitsitswe ka Moya oo;

5 Morena O Mong, tumelo e nngwe, le kolobetso enngwe,

6 Modimo O Mong le Ntata bohle, ya ka hodimo ho bohle, ka hohle, leka ho lona bohle.

Moya o mong, Modimo O Mong. Ka mora tsohle, Modimo ke Moya.

JOHANNE 4:24 Modimo ke Moya.

Ka tsela eo ke Moya ole Mong feela.

Mahareng ho bolelwa ka Modimo Ole Mong. Hobaneng? Morena e bolela Molaodi. Kajeno rene re kare ke Monga rona. Sena se bolela hore Modimo hase Motho feela, empa ke Monga rona O lokela hore A hlomphuwe.

Ka bo yona Bibele ebolela ka botlalo hore ke Modimo Ole Mong feela, eleng Monga rona. Hobaneng sena?

Hobane Modimo ha A phele ka kelello tsa rona.

Dibopuwa di nale moo difellang. Ha Moya osa lekanyweng o kena ka hare ho motho, ebe hang feela motho eo o tlala ona. Ebe haho sale sebaka sa se seng hape.

JEREMIA 23:24 Na motho aka ipata moo nkekeng ka mmona na? Ho bolela Morena. Na hake tlale lehodimo le lefatshe na? ho bolela Morena.

ISAIA 66:1 Hoitswe ke Morena, Lehodimo ke terone yaKa,lefatshe ke bonamelo baka: Ekae ntlo eo leka nkahelang yona? Mme ekae phomolo?

Haeba Modimo hantle feela, A ile a timetsa Sodoma le Gomorra.

20 Etlabe hosa makatse, ha Aka timetsa moloko ona: leha ekaba MoArabia ahloma tente moo; leha ele modisa moo.

Ena ke taba e hlokolotsi haholo. Babylona, lefatshe la mahlale le leholo, ba ile ba nka qeto ya ho etsa motse moholo wa Babylona sebaka se seholo lefatsheng. O ile A kgetha Babylona hoka etsa sephiri se seholo bakeng sa lefu la Hae. Banna ba bahlano ba ileng baetsa dingolwa ka bitso la hae hamorao. Emong le emong o bolela pale efapaneng ka Yena. Hahole jwalo ho nale nnete lemong tsena tse 32 tsa ho phela ha Hae, edutse ele sephiri. Isaia o ile a lokela ho nyatsa Babylona. Alexander o lekile hoka phahamisa motse ona. Kamora Alexanders ka sesole sa hae bakeng sa Saddam otla shwa Babylona etla fella esa qetelwa ho ahuwa. Moporofeta Isaia o buile ka sena. Saddam le Alexander bane ba lokela hore ba ile ba mamela.

JEREMIA 51:1 Hoitswe ke Morena; Bona, ketla tsosa kgahlano le Babylona, le bohle ba tsamayang hara hae, moya o fokang;

Moya o bolela ntwa.

Sebolelwang ke America Desert Storms, tlhaselo kgahlano le

Babylona, eneng e lokelwa hoka hauwa.

Modimo ha A buse ka hare ho nako. O tseba bokamoso.

PESALEMA 113:6 Ke mang ya ikokobetsang hoka bona ntho tsa lehodimo, le lefatsheng!

Tsela ya pele ya ho hlahisa Modimo ebile ka Topallo ya Leru le ya Mollo hoya ka Selekane sa Kgale. Leano la bobedi la Hae, Selekaneng se Setjha, ene ele ho Itshenola ka Mmele Oleng Kreste Jesu.

I BAKORINTHE 15:50 Jwale ke bolela sena, baena, hore nama le madi dikeke tsa rua Mmuso wa Modimo; leha ele ho bolang kgahlano le hosa boleng.

Ha feela re nale madi ka hare ho methapo ya rona, re keke ra kena lefatsheng la semoya.

Ka tsela ejwalo madi a rwetse sephiri sa sebe sa tshimolohong. Ke lona lebaka le neng le etsa hore hobe le pheko ya sebe. Jwale madi a jere lesira le kwahetseng lefatshe la semoya ho rona ba lefatsheng.

Modimo, Moya osa bonahaleng, O tsamaya ka hare ho rona ka Mmele wa

Theophane oo A iketseditseng ona.

Eleng Mmele wa Semoya Osa bonahaleng, empa haba bona Mmele wa Semoya.

Modimo wa sebele O etsa seo.

Moya ke Ntate.

Mmele ke Ntate ya phelang ka hare ho seo.

Empa ho sephiri se seholo ka hare ho sena.

Modimo Oka tsela e makatsang ka sephiri sa Hae.

Modimo One A batla ho tsamaya ka sena.

Motho enwa ya bolelwang ke Selekane sa Kgale (kapa ho bonahatswa) Yena ka Boyena ke Moya.

Empa Modimo Ntate, Moya osa bonahaleng, One A batla ho Itlhahisa ka nama. Ka tsela eo A hlahella ka Mmele wa motho eleng Mora wa Modimo.

Mora wa Modimo One A kwahetswe moo.

Matla A maholo hadi, kaho Monna ya bitswang Jesu. Ka tsela ejwalo ke Mora wa Modimo.

Ha Bibele ka taba ya hore empa.

Mora ene ele karolo e itseng ya Modimo. Ntate One A tsamaya ka hare ho Yena.

Ka tsela ejwalo ka hare ho Yena Selekane sa Kgale, sere One A ipatile ka ho tsesa bonahaleng.

Satane one a tsamaya ka hare ho diphoofolo le mademona,a neng a bitswa Legione, ao a ileng a lelekelwa ka hare ho mohlape wa dikolobe. Tse neng di nale Bodiabolosi, kolobe tsena diile tsa ipolayela ka hare ho lewatle.

Leha hole jwalo Modimo O batla ho tsamaya ka hare ho banna le basadi batswetsweng labobedi.

Modimo O entse hore hobe le seseng sephahametseng motho.

Eleng Jesu eleng Motho (Mora wa Modimo) jwalo kaha Modimo A entse feela, mme ke Yena eo.

Wena o habedi o motho hape o moya. Moya oka hare ho wena oya laola (ele).

Mmele wa hao (ele).

Taba ya bohlokwa mona ke hore rebe le moya wa Modimo hore O tsamaye ka hare ho rona.

Ho nale mathata a mangata ka taba ya Bomodimo. Ho bala empa ele feela hoka eketsa tsebo.

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23