Bibelen - Norsk Bibel 1938

Gamle Testamente

Første Mosebok Andre Mosebok Tredje Mosebok Fjerde Mosebok Femte Mosebok Josvas bok Dommernes bok Ruths bok Første Samuelsbok Andre Samuelsbok Første Kongebok Andre Kongebok Første Krønikebok Andre Krønikebok Esras bok Nehemjas bok Esters bok Jobs bok Salmenes bok Salomos ordspråk Predikantens bok Salomos høysang Profeten Jesaja Profeten Jeremia Klagesangene Profeten Esekiel Profeten Daniel Profeten Hosea Profeten Joel Profeten Amos Profeten Obadja Profeten Jonas Profeten Mika Profeten Nahum Profeten Habakkuk Profeten Sefanja Profeten Haggai Profeten Sakarja Profeten Malaki

Nye Testamente

Matteus' evangelium Markus' evangelium Lukas' evangelium Johannes' evangelium Apostlenes gjerninger Paulus' brev til Romerne Paulus' første brev til Korinterne Paulus' andre brev til Korinterne Paulus' brev til Galaterne Paulus' brev til Efeserne Paulus' brev til Filipperne Paulus' brev til Kolosserne Paulus' første brev til Tessalonikerne Paulus' andre brev til Tessalonikerne Paulus' første brev til Timoteus Paulus' andre brev til Timoteus Paulus' brev til Titus Paulus' brev til Filemon Brevet til Hebreerne Jakobs brev Peters første brev Peters andre brev Johannes' første brev Johannes' andre brev Johannes' tredje brev Judas' brev Johannes' Åpenbaring
“Herren Jesu nåde vere med dykk!” — Paulus' første brev til Korinterne 16:23