«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »

Salme 47

1  (Til sangmesteren. Af Koras sønner. En salme.) Alle Folkeslag, klap i Hænderne, bryd ud i jublende Lovsang for Gud!

2  Thi HERREN, den Højeste, er frygtelig, en Konge stor over hele Jorden.

3  Han bøjede Folkefærd under os og Folkeslag under vor Fod;

4  han udvalgte os vor Arvelod, Jakob hans elskedes Stolthed. - Sela.

5  Gud steg op under Jubel, HERREN under Homets Klang.

6  Syng, ja syng for Gud, syng, ja syng for vor Konge;

7  thi han er al Jordens Konge, syng en Sang for Gud.

8  Gud har vist, han er Folkenes Konge, på sin hellige Trone har Gud taget Sæde.

9  Folkenes Stormænd samles med Folket, der tilhører Abrahams Gud; thi Guds er Jordens Skjolde, højt ophøjet er han!

«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »
“Den Herres Jesu Nåde være med eder!” — 1 Korinterne 16:23