«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »

Salme 46

1  (Til sangmesteren. Af Koras sønner. Al-alamot. En sang.) Gud er vor Tilflugt og Styrke, en Hjælp i Angster, prøvet til fulde

2  Derfor frygter vi ikke, om Jorden end bølger og Bjergene styrter i Havenes Skød,

3  om end deres Vande bruser og syder og Bjergene skælver ved deres Vælde. - Sela.

4  En Flod og dens Bække glæder Guds Stad, den Højeste har helliget sin Bolig;

5  i den er Gud, den rokkes ikke, Gud bringer den Hjælp, når Morgen gryr.

6  Folkene larmed, Rigerne vakled, han løfted Røsten, så Jorden skjalv,

7  Hærskarers HERRE er med os, Jakobs Gud er vor faste Borg. - Sela.

8  Kom hid og se på HERRENs Værk, han har udført frygtelige Ting på Jord.

9  Han gør Ende på Krig til Jordens Grænser, han splintrer Buen, sønderbryder Spydene, Skjoldene tænder han i Brand.

10  Hold inde og kend, at jeg er Gud, ophøjet blandt Folkene, ophøjet på Jorden!

11  Hærskarers HERRE er med os, Jakobs Gud er vor faste Borg. - Sela.

«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »
“Den Herres Jesu Nåde være med eder!” — 1 Korinterne 16:23