«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »

Salme 112

1  Halleluja! Salig er den, der frygter Herren og ret har lyst til hans bud!

2  Hans Æt bliver mægtig på Jord, den oprigtiges Slægt velsignes;

3  Velstand og Rigdom er i hans Hus, hans Retfærdighed varer evindelig.

4  For den oprigtige oprinder Lys i Mørke; han er mild, barmhjertig retfærdig.

5  Salig den, der ynkes og låner ud og styrer sine Sager med Ret;

6  thi han rokkes aldrig i Evighed, den retfærdige ihukommes for evigt;

7  han frygter ikke for onde Tidender, hans Hjerte er trøstigt i Tillid, til HERREN;

8  fast er hans Hjerte og uden Frygt, indtil han skuer sine Fjender med Fryd;

9  til fattige deler han rundhåndet ud, hans Retfærdighed varer evindelig; med Ære løfter hans Horn sig.

10  Den gudløse ser det og græmmer sig, skærer Tænder og går til Grunde; de gudløses Attrå bliver til intet.

«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »
“Den Herres Jesu Nåde være med eder!” — 1 Korinterne 16:23