«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »

Salme 111

1  Halleluja! jeg takker Herren af hele mit hjerte i oprigtiges kreds og i menighed!

2  Store er Herrens gerninger, gennemtænkte til bunds.

3  Hans værk er højhed og herlighed, hans retfærd bliver til evig tid.

4  Han har sørget for, at hans undere mindes, nådig og barmhjertig er Herren.

5  Dem, der frygter ham, giver han føde, han kommer for evigt sin pagt i hu.

6  Han viste sit folk sine vældige gerninger, da han gav dem folkenes eje.

7  Hans hænders værk er sandhed og ret, man kan lide på alle hans bud;

8  de står i al evighed fast, udført i sandhed og retsind.

9  Han sendte sit folk udløsning, stifted sin pagt for evigt. Helligt og frygteligt er hans navn.

10  Herrens frygt er visdoms begyndelse; forstandig er hver, som øver den. Evigt varer hans pris!

«  Forrige kapitel   |   Vælg et kapitel   |   Næste kapitel  »
“Den Herres Jesu Nåde være med eder!” — 1 Korinterne 16:23